Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau"

Transkript

1 Preromantismus Evropa 1. Charakteristika období 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau 3. Německý preromantismus Johann Wolfgang Goethe Friedrich Schiller Ofenzivní jazyková fáze českého národního obrození 4. Charakteristika období 5. Jungmannovská družina Josef Jungmann František Palacký Pavol Jozef Šafárik, Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský

2 1. Charakteristika období Jde o umělecký směr 18. století, v některých evropských zemích se objevuje až počátkem 19. století. Preromantismus, nazývaný také jako sentimentalismus, je určitým přechodem mezi klasicismem a romantismem. Je reakcí na studenou racionalitu klasicismu, ale nedovede se vzdát dokonalé klasicistní formy. Typickým motivem je únik z šedivé běžné současnosti civilizovaného světa do vzdálené minulosti nebo neporušené přírody, což později přebírá i romantismus. Formou jde o klasicismus, tématem o romantismus, proto název preromantismus. Literatura začíná být považována za prostředek změny světa. Negativem preromantismu je rozvoj fanatického jazykového nacionalismu, zvláště v souvislosti s francouzskou revolucí a následujícími napoleonskými válkami. Preromantismus se objevuje zejména ve Francii kolem J. J. Rousseaua a v Německu skupina Sturm und Drang. 2. Francouzský preromantismus Vychází z tradic francouzského osvícenství, ale přidává k nim důraz na citovost a návrat k přírodě. Jean Jacques Rousseau ( ) filozofický spis O společenské smlouvě filozofický spis O původu nerovnosti mezi lidmi Původem nerovnosti je majetek, který způsobil odcizení člověka od přírody a přirozeného způsobu chování. román Nová Heloisa pedagogický spis Emil aneb o výchově

3 3. Německý preromantismus Vzniká zde výrazná skupina mladých autorů Sturm und Drang (Bouře a vzdor) Johann Wolfgang Goethe ( ) román v dopisech Utrpení mladého Werthera Mladý, finančně zabezpečený mladý muž z měšťanských vrstev hledá smysl života v přátelství, studiu a v lásce. Poté, co ho všechny tyto možnosti zklamaly, odchází na venkov, ale ani zde nenachází klid. Nakonec spáchá sebevraždu. Goethovi se zde podařilo zachytit životní pocit jedné části generace. román Viléma Meistera léta učednická dvoudílná veršovaná tragédie Faust Nejvýznamnější dílo. Univerzitní učitel Faust vyvolá ďábla Mefistofela. Ten mu splní každé jeho přání, ale v okamžiku, kdy bude Faust spokojen a další přání mít nebude, propadne jeho duše peklu. Faust získá lásku Markéty a má s ní syna. Ta však zjistí jeho spojení s ďáblem a i s dítětem zemře. Faust prochází obdobím plným flámů, lásek na jednu noc, ale nakonec se upne k práci. Za svou pomoc císaři si vyžádá bažinatý kraj, který zvelebuje pro zdejší lid. Nakonec umírá, ale jeho duše je zachráněna. Friedrich Schiller ( ) Stejně jako J. W. Goethe člen skupiny Sturm und Drang. Téměř nepsal prózu, méně také poezii, ve své době velmi uznávaný dramatik, dnes se jeho hry hrají méně často. drama Loupežníci drama Valdštejn óda Na radost později zhudebněna Ludwigem van Bethovenem. Dnes oficiální hymna Evropské unie.

4 Ofenzivní jazyková fáze národního obrození 4. Charakteristika období Jde o období tzv. metternichovské reakce v letech Napoleon je poražen a vzniká Svatá aliance Británie, Rakouska, Pruska a Ruska, která má udržovat v Evropě stabilní situaci a bránit jakémukoliv pokusu o revoluci, která by se podobala francouzské. V Rakousku se tato politika projevuje silnou represí, velkým rozšířením místních úřadů i policie. To s sebou nese velkou finanční zátěž, která vede až ke státnímu bankrotu a pádu kancléře Metternicha. V Čechách se od Dobrovského odvrací mladší generace, která mu vytýká skepsi k znovuobnovení češtiny jako jazyka vědy a literatury. Soustřeďuje se kolem osoby Josefa Jungmanna a běhen těchto patnácti let se jim podaří udělat z češtiny módní záležitost. Přispívá k tomu zejména silná společenská činnost, pořádání plesů, koncertů, čtení či divadelních představení. Zatímco po porážce Napoleona je vlastenců tolik, že kdyby na Žofíně při vlasteneckém bále spadl strop, nezbude nikdo, začátkem třicátých let už můžeme mluvit o vlasteneckých organizacích s tisícovkami členů. Jde o obrovský úspěch této generace, těžko srovnatelný s čímkoliv v Evropě. Snaha o zrovnoprávnění češtiny však zpomaluje domácí literární vývoj oproti Evropě. Zatímco u nás je období preromantismu, v Evropě pomalu doznívá romantismus. K českému obrození se přidávají také část Slováků, která vychází z toho, že slovenština je jen nářečím češtiny a tu berou jako svůj spisovný jazyk. Je to důsledek teorie panslavismu. Ta vychází z toho, že všichni Slované jsou jediným národem, který je jen prozatímně rozdělen, ale časem se spojí do velkého slovanského státu pod vedením ruských carů. Nereálnost těchto představ a také neutěšená situace v carském Rusku vedla postupně k opouštění této teorie, i když její dozvuky se objevují ještě za první světové války. 5. Jungmannovská generace Josef Jungmann ( ) Žák Dobrovského, který však odmítl jeho pesimismus a vytvořil předpoklady k rozvoji češtiny jako živého jazyka. Gymnaziální učitel v Litoměřicích a později v Praze. Překlady z němčiny, francouzštiny i angličtiny a ruštiny měly dokázat schopnost češtiny vyrovnat se s uměleckou prózou na vysoké úrovni. Neuměl dobře anglicky, takže vycházel z polských a německých překladů z angličtiny. Překládal také úryvky z antické literatury. John Milton Ztracený ráj René de Chateaubriand - Atala pětidílný Česko německý slovník Celoživotní dílo, na němž spolupracovali také další členové této generace. Pokud Jungmann nenašel český ekvivalent německého slova, hledal staročeský výraz nebo si

5 vypomohl přebíráním slov z jiných slovanských jazyků, nářečních výrazů nebo vytvořil neologismus. (např. názvy měsíců, ) Toto vytváření neologismů pak vyvolalo vlnu tzv. purismu snahy o očištění češtiny od všech cizích slov, což vedlo až ke komickým důsledkům (klapkobřinkostroj, nosočistoplena, ) Ostatně pozůstatky purismu se projevují dodnes rozhlas, kapesník, rozvid, Historie literatury české V podstatě komentovaný soupis všech starších česky psaných literárních památek. Slovesnost Učebnice slohu a literatury. Obsahuje krátké ukázky ze starší české literatury uspořádané podle literárních druhů. Úvodní část tvoří stručná teorie literatury, pro niž musel vytvořit českou terminologii. Vlastní Jungmannova poezie neměla příliš vysokou úroveň. historická romance Oldřich a Božena František Palacký ( ) Literát a historik, nejvýznamnější český politik 19. století. Vytvořil teorii austroslavismu. Podle ní je existence samostatných slovanských států Čech, Polska, Slovenska, Slovinska nebo Chorvatska zcela nereálná pro nebezpečí ze strany Pruska a Ruska, které by je svojí silou pohltily. Řešení vidí ve federalizaci Rakouska, která by umožnila autonomii těchto slovanských národů. ( Kdyby nebylo Rakouska, museli bychom si je vymyslet. ) historický spis Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě První systematická vědecká práce o českých dějinách. Zůstala nedokončena, dějiny končí nástupem Habsburků na český trůn v roce České dějiny vidí jako souboj a ovlivňování dvou etnik Čechů a Němců na našem území. Za vrchol těchto dějin pak považuje období husitství, za dobu největšího úpadku období baroka. Tuto vědeckou koncepci převzal a literárně zpracoval Alois Jirásek. Pavel Josef Šafařík (správněji Pavol Jozef Šafárik) ( ) Slovák hlásící se k jungmannovskému okruhu. Literát a historik, zanícený propagátor panslavismu.

6 historický spis Slovanské starožitnosti Zachycuje nejstarší dějiny Slovanů do desátého století, které vidí jako jediný národ, který přišel do Evropy a tady se rozdělil do jednotlivých kmenů. Tato teorie napodobuje jazykovědnou teorii o nářečním rozbití praslovanštiny. Jan Kollár ( ) Slovenský evangelický pastor, který se stal vlastencem během studií v německé Jeně, kde viděl útlak a poněmčování Lužických Srbů. Zamiloval se zde do Wilhelminy (Míny), které věnoval své životní dílo. Stejně jako Šafařík píše česky. básnická skladba Slávy dcera Jde o vypravování Bohyně Slávy své dceři Míně o slavné minulosti Slovanů a o naději do budoucna. Celá skladba je rozdělena do pěti částí a časomírou napsaného předzpěvu. Předzpěv je tragickou obžalobou nad sídly vyhubených západních Slovanů. Vypravěč vystupuje ve jménu všelidských zásad sám svobody kdo hoden zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok Další tři části mají jméno po řekách u nichž sídlili nebo sídlí Slované Sála, Labe, Dunaj. Ty tvoří původní základ skladby. Později k nim Kollár připojil další dvě části Léthé a Acheron, pojmenované podle slovanského nebe a pekla. František Ladislav Čelakovský ( ) Sběratel ústní lidové slovesnosti nejen české, ale obecně slovanské. V ní také vidí vzor pro každou další básnickou tvorbu. To ho vedlo k tvorbě ohlasů básní napodobujících ústní lidovou slovesnost. soubor slovanských přísloví, zejména českých Mudrosloví národa slovanského v příslovích soubor slovanských písní Slovanské národní písně básnická sbírka Ohlas písní ruských Napodobil zde staré ruské hrdinské zpěvy o bohatýrech bojujících proti Tatarům a chránících ruskou zemi byliny. Sbírka měla velký ohlas, který přispěl k práci na obdobné sbírce z českého prostředí. básnická sbírka Ohlas písní českých Napodobuje českou lidovou tvorbu proto jde zejména o lyrické básně, s několika výjimkami tou nejznámější je balada Toman a lesní panna.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit.

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. 3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. Renesance a humanismus /14.stol. 16.stol./ - vznik: Itálie 14. stol. - konec: Itálie poč. 16. stol., zaalpské země 16. stol. 1. pol. 17. stol. - významné

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Seminární práce 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Jazyky indoevropské a slovanské 3 2.1 Jazyky indoevropské 4 2.2 Jazyky slovanské 4 3. Vývojová období českého jazyka 5 3.1 Nejstarší období 5 3.2

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 2.1.2007 z 01. 09. 2007 Platnost 30.06.2008 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance 5. Renesance 5.1. Charakteristika renesance Renesance je nový umělecký sloh. Myšlenkově je založen na humanismu. Humanus znamená lidský. Člověk se svou individualitou, rozumem, poznáváním světa, člověk

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK Michaela Vrbová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Studijní texty pro pedagogy volného času České Budějovice 2011 2 Obsah Úvod... 3 1 Volný čas jako součást

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více