Návštěva evropských institucí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návštěva evropských institucí"

Transkript

1 Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které se zúčastnilo 40 převážně vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a učitelů společenskovědních předmětů základních a středních škol. Součástí exkurze byly semináře, besedy a komentované návštěvy vybraných evropských institucí ( Rady Evropy Štrasburk, Evropský parlament, Evropská rada a Rada, Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor ). Exkurze byla částečně dotována Oddělením návštěv Evropského parlamentu. Účastníci měli možnost pohovořit se zástupci jednotlivých institucí p. Ježkem, p. Tošenovským, p. Černochem, p. Chmelíkem, p. Bavorovou a dalšími, kteří nám návštěvu těchto institucí umožnili. Exkurze byla účastníky hodnocena velmi kladně. Evropské instituce v Bruselu, Štrasburku, Lucemburku Rada Evropy sídlo ve Štrasburku Palác Evropy - Česká republika členem od 30. června é zakládajících zemí, dnes 47 zemí včetně 23 zemí střední a východní Evropy Jazyky RE angličtina, francouzština, němčina, italština, ruština Evropská rada nejvyšší politický orgán EU se sídlem v Bruselu skládá se z prezidentů nebo předsedů vlád všech členských států EU a předsedy Evropské komise obvykle se schází čtyřikrát ročně v Bruselu Vymezuje politické směry a politické priority Evropské unie Stanoví hlavní témata, kterými se Rada, tj. zasedání ministrů, bude zabývat v jednotlivých politických oblastech Řeší naléhavé mezinárodní problémy rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky

2 Rada ( Evropské unie ) dříve Rada ministrů ministři z 27 členských zemí zákonodárný orgán, spolurozhoduje s EP koordinuje hospodářskou politiku, uzavírá smlouvy, rozpočtové pravomoci, schvaluje právní předpisy EU členské státy se v předsednictví Rady střídají každých šest měsíců ČR ½ 2009 stálé zastoupení s velvyslanci Milena Vicenová 6.velvyslanec ČR při EU Rozhodování jednomyslně nebo tzv. kvalifikovanou většinou 255 ze 347 hlasů Evropský parlament křesla podle členských států, 736 poslanců Volený orgán, který zastupuje občany EU Vykonává dohled nad činnostmi EU a spolu s Radou se podílí na schvalování právních předpisů EU, odpovědnost za přijímání rozpočtu EU parlamentní debaty probíhají jednou měsíčně na tzv. plenárních zasedáních, jichž se účastní všichni poslanci EP zasedání se obvykle konají ve Štrasburku a ostatní zasedání v Bruselu Evropská komise 27 komisařů, klíčový orgán EU, členové jmenováni na pět let řízení a výkon politiky EU jako celku 27 komisařů nezávislost na původu vypracovává návrhy dokumentů a zákonů, nových právních předpisů strážce Smluv uplatňování legislativy členové odpovídají na dotazy europoslanců a musí EP informovat o své činnosti Soudní dvůr EU skládá se z jednoho soudce z každé země EU a osmi generálních advokátů nezávislá instituce se sídlem v Lucemburku zajišťuje jednotný výklad a aplikaci práva v zemích EU 27 soudců + 8 generálních advokátů jmenování členskými zeměmi na 6 let hlavní úkoly vynášení rozsudků Soudního dvora Evropská centrální banka instituce s právní subjektivitou, sídlo ve Frankfurtu n. M. od má odpovědnost za zavádění a prosazování jednotné evropské měny odpovídá za dodržování měnové politiky eurosystému, vydává bankovky, stanovuje úrokové sazby, provádí operace v cizích měnách, řídí měnové rezervy atd. hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu v eurozóně Účetní dvůr založen v roce 1975 se sídlem v Lucemburku jeden zástupce z každé země EU jmenovaný na šest let kontroluje, zda byly všechny příjmy a výdaje získány a vynaloženy řádným způsobem a podle zákona a zda je dobře spravován rozpočet EU

3 Evropský hospodářský a sociální výbor Brusel, vznik 1957 poradní orgán Rady, Komise a EP vyjadřuje názory společnosti na ekonomické a sociální otázky, podporování politiky EU 344 zástupců regionů EU podle počtu obyvatel Členové jsou jmenováni Radou na 5 let 3 skupiny zaměstnavatelé, zaměstnanci ( odbory ) a zástupci zájmových skupin ( řemeslníci, zemědělci, neziskové organizace, sdružení, ŽP apod.) Výbor regionů skládá se ze zástupců regionálních a místních orgánů Členy navrhují členské státy na pětileté období Konzultace v otázkách, které se týkají regionálních zájmů Evropská investiční banka sídlo v Lucemburku poskytuje méně rozvinutým regionům EU pomoc ve formě půjček a záruk pomáhá zvýšit konkurenceschopnost podniků Evropský ombudsman Štrasburk veřejný ochránce práv je jmenován EP na 5 let s možností opakovaného jmenování vyšetřuje stížnosti na orgány a instituce EU, řeší např. zneužití pravomocí, nečestnost, nekalé administrativní praktiky, diskriminaci, neprůhlednost a průtahy správního řízení ze strany institucí EU neřeší stížnosti proti státním, regionálním, nebo místním úřadům, stížnosti proti podnikatelským či soukromým subjektům, odvolání proti rozhodnutím soudů, výsledku šetření národních ombudsmanů Listina základních práv Evropské unie v Nice v roce 2000 tuto listinu vypracoval Konvent složený z členů parlamentů členských států a Evropského parlamentu, ze zástupců národních vlád a z jednoho člena Komise dokument má 54 článků uspořádaných do šesti částí důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva a soudnictví vymezuje základní hodnoty Evropské unie a občanská, politická, ekonomická a sociální práva občanů EU listina také prosazuje rovnost mužů a žen, zavádí pravidla na ochranu údajů, zakazuje eugenické praktiky a reprodukční klonování lidských bytostí, stanovuje právo na ochranu životního prostředí, práva dětí a starších lidí a právo na řádnou správu věcí veřejných Symboly EU Vlajka od r původně jen pro RE, od r pro celou EU, 12 hvězdiček v kruhu v modrém poli Hymna devátá symfonie L. van Beethovena z r. 1823, zhudebněná Óda na radost F. Schilera z r vize a sbratření celého lidstva. Původně také jen hymna RE. Den Evropy 9. květen 1950 Schumanova deklarace

4 MOTTO: Jednotná v rozmanitosti až v r sjednocení v úsilí o mír a blahobyt, rozmanitost je výhodou! Pravomoci EU Výlučné členské státy mohou zasahovat s povolením EU ( společná obchodní politika a celní sazebník, měnová politika a otázky vnitřního trhu ) Sdílené pokud EU nemá legislativu, vydá členská země ( např. zemědělství a rybolov, životní prostředí, doprava, soc., vízová a azylová politika, občanství, daně apod.) Doplňující aktivita EU se omezuje na podporu zemí ( např. zaměstnanost, vzdělávání, kultura, věda + výzkum, zdraví, politika, zaměstnanost atd. ) V kompetenci členských států ( např. vnitřní organizace států, národní identita, ozbrojené síly a veřejný pořádek, justice, zdravotnictví, mzdy atd.) Přínosy členství ČR v EU Mezinárodně politická oblast zastoupení v orgánech, spolurozhodování, omezení rizik, účast v politikách EU, mezinárodní postavení a bezpečnost Hospodářská oblast začlenění, růst ekonomiky a zvyšování ŽÚ, otevření trhů, investice, půjčky, pomoc, řešení problémů nad síly ČR, apod. Upevnění politického a hospod. Systému v ČR dokončení transformace, posílení politic. systému, identita Posílení a rozšíření práv občanů ČR o práva občanů EU, Listina základních práv občanů EU Nevýhody členství v EU Oboustranná přechodná opatření Omezení státní suverenity Nejsme členy všech struktur EU Zesílení konkurence na vnitřním trhu Postupná změna cen Ukončení platnosti obchodních smluv ČR Jak vzniklo euro V roce 1971 se Spojené státy rozhodly zrušit pevný vztah mezi dolarem a oficiální cenou zlata, který po druhé světové válce zajišťoval světovou měnovou stabilitu, tak skončil systém pevných směnných kurzů Guvernéři centrálních bank zemí EHS se rozhodli omezit kolísání směnných kurzů mezi jednotlivými evropskými měnami, byl tak vytvořen Evropský měnový systém, který začal fungovat v březnu 1979 Jazyky v Evropské unii 23 úředních jazyků EU zajišťuje, aby nedocházelo k diskriminaci mezi občany, jejichž jazykem hovoří velký počet lidí, a ostatními občany, kteří používají méně rozšířený jazyk Překlady a tlumočení proto patří k hlavním povinnostem EU

5 Když se členem EU stane nová země, národní jazyk této země se obvykle stává úředním jazykem EU Kontakty a důležité adresy evropských institucí Informační kancelář Evropského parlamentu Praha, Jungmannova 24 Tel.: : Web: Zpracovala: Jindra Hiklová, řed. MŠ Janáčkova, Frýdlant nad Ostravicí

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE Ing Jaroslav KOVÁRNÍK, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra ekonomie, Rokitanského

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o Evropské unii a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění zakládajících

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Únor 2012 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostal se Vám do rukou stručný průvodce českou delegací v Evropském parlamentu

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností, pro její zastupování, informování

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky OBSAH A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 2. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 3. Protokol o statutu

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více