Program rozvoje Plzeňského. Odborná skupina TECHNICKÁ VYBAVENOST ÚZEMÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje Plzeňského. Odborná skupina TECHNICKÁ VYBAVENOST ÚZEMÍ"

Transkript

1 Program rozvoje Plzeňského kraje Odborná skupina TECHNICKÁ VYBAVENOST ÚZEMÍ

2 DOPRAVA

3 Dopravní síť Plzeňského kraje Dopravní síť Plzeňského kraje tvoří: dálnice D5 (délka úseku na území PK 109 km) silnice I. třídy (6 silnic o celkové délce 425 km; hustota silnic I. tř. je podprůměrná) silnice II. a III. třídy (celková délka km; hustota silnic II. tř. je nadprůměrná) železniční tratě (délka na území PK 711 km) systém letecké a cyklistické dopravy Síť evropských silnic TEN-T v kraji pouze dálnice D5

4 Síť silnic I. třídy radiální silnice (sbíhají se do Plzně) I/20 od Karlových Varů a Písku, I/27 od Žel. Rudy a Žatce, I/26 od hran. přechodu Folmava I/19 od Rožmitálu tangenciální (obvodové) silnice I/21 Cheb D5 Bor, I/22 Pošumavská tangenta Domažlice Klatovy Strakonice chybí: Českoleská tangenta (I/22 D5 Bor Draženov)

5 Prioritní záměry na státní silniční síti sil. I/21 Nová Hospoda Kočov 2. st., sil. I/26 Plzeň Folmava obchvat Staňkova silnice I/27 Plzeň Žel. Ruda přeložka Šlovice Přeštice, obchvat Přeštic, obchvat Klatov 1. et., průtahy silnic I. tř. Plzní I/20 Na Roudné Plaská, rek. mostu gen. Pattona, I/26 mosty Letná, Na Pile Panelárna (SŽDC), I/27 Třemošenský rybník Orlík, Sukova Borská a Přemyslova - Karlovarská Pozn.: záměry na silnicích I/20 (směr Písek), I/19 a I/27 směr Žatec jsou vzdálenější a zcela chybí záměr na českoleskou tangentu

6 Regionální silniční síť V Plzeňském kraji: km silnic II. třídy km silnic III. třídy (poměr 1:2, jiné kraje obvykle 1:2,5) příliš velký podíl silnic II. třídy vedení silnic II. třídy neodpovídá dopravním vztahům, intenzitám dopravy a struktuře osídlení v roce 2009 definována vybraná silniční síť preference při plánování oprav a rekonstrukcí NÁVRH: provést revizi zařazení silnic II. třídy, tak aby vybraná tj. nejdůležitější část vedla po silnicích II. třídy, podíl silnic II. třídy se zmenšil a síť získala větší logiku

7 Investice na regionální silniční síti Snaha o koncepční řešení: Vymezení vybrané silniční sítě Ucelená řešení oprav a modernizací - např.: silnice II/230 silnice II/231 v Plzni silnice II/605 v okr. Tachov SZ obchvat Klatov západní okruh v Plzni

8 Stav regionální silniční sítě stav povrchů je velmi špatný a stále se zhoršuje většina úseků je ve stupni nevyhovující a havarijní (na mapce růžová a červená) 3500 Stav regionální silniční sítě v Plzeňském kraji km ,1% 45,8% 23,6% 11,6% 13,6% 26,7% 23,4% 21,7% 14,1% 33,7% 28,6% 9,9% 31,7% 11,5% 16,6% 21,9% 16,0% 17,2% 6,2% 6,0% II. třída II. třída III. třída III. třída havarijní nevyhovující vyhovující dobrý výborný

9 Příklad nadbytku silnic II. tř. (prostor Stod Přeštice) V úseku Stod Přeštice vedou dvě paralelní silnice II. tř., obě ve špatném stavu, severnější s minimálním zatížením nutno zvolit páteřní síť v úseku Staňkov Merklín vedení silnice II. tř. neodpovídá ani vybrané síti ani intenzitám dopravy

10 Změna zatřídění silnic II. třídy redukce délky silnic II. tř. cca o 10% návrh na vyřazení úseků s minimálním zatížením, mimo hlavní dopravní směry, nevhodných jako páteř systému naopak zařazení některých nových úseků potlačení formální funkce regionálního okruhu, jehož úseky jsou užívány spíš jako tangenty, nikoliv k jízdě po kruhu

11 Možné strategie investiční politiky na silniční síti pro období stavby navazující na TEN-T (dálnici D5): dokončení silnice II/232 Rokycany Hrádek navazuje: II/117 Mirošov Strašice přeložka II/232 Rokycany obchvat Osek Březina modernizace II/180 Kyšice Chrást Dolanský most II. etapa západního okruhu v Plzni 2. zlepšení dopravní infrastruktury vybraného mikroregionu (např. Sušicko) přeložka Číhaň Kolinec přeložka Hrádek Tedražice Sušice přeložka II/169 v Sušici úpravy v úseku Sušice Horažďovice a V okolí Kašperských Hor 3. mosty a průtahy rekonstrukce 20 ks mostů na krajské silniční síti a modernizace vybraných průtahů obcemi (především na silnicích II. třídy) (situace z Koncepce dopravy PK)

12 Silniční doprava v Plzni Komunikační síť v Plzni: radiální charakter, postupná přestavba na radiálně-okružní systém podíl tranzitní dopravy na vnějším kordonu je cca 15%, podíl na celkové dopravě do 5% nejzatíženější profil v kraji Karlovarská ( voz./den) plán výstavby pro nejbližší roky: II. et. západního okruhu, I/27 Sukova Borská, I/20 Plaská Na Roudné a silniční systém Roudná tranzitní doprava dle průzkumu v r.2007

13 Komunikační systém v Plzni

14 Doprava v klidu v Plzni Systém funguje pouze náznakově, zdaleka není dobudován Návrhy podle Generelu dopravy v klidu m. Plzně: zóna placeného parkování v centru regulace stání, nabídka volných míst systém parkovišť P+G na okraji centra systém parkovišť P+R ve vnějším prstenci s návaznou tramvajovou (příp. trolejbusovou) dopravou uspokojení potřeb obyvatel v rezidenčních oblastech výstávbou halových objektů

15 Železniční doprava v kraji Systém tratí v kraji tvoří: 6 hlavních radiálních tratí směřujících do Plzně 10 navazujících okálních tratí bez rychlíkové a prakticky bez nákladní dopravy modernizační akce dosud provedeny pouze na části III. koridoru Praha Cheb celkově stav tratí neuspokojivý, systém zatím nedává dobrý základ pro funkci páteře IDS PK Vývoj v následujícím období bude velmi záležet na procesech v SŽDC, ČD a.s. a na dotační politice státu: pokračující modernizace tratí v regionu (III. koridor, Donau-Moldau Bahn, Plzeň České Budějovice, revitalizace lokálek???) vývoj v oblasti nádražních budov (převod na SŽDC, prodej) přehodnocení možností dotací ze strany státu a kraje změna dopravních konceptů opuštění některých tratí?

16 Modernizace železniční sítě Záměry v bližším období: modernizace trati Rokycany Plzeň rekonstrukce uzlu Plzeň, stavba revitalizace trati Klatovy Železná Ruda rekonstrukce žst. Horažďovice předměstí obnova traťové koleje Plzeň Třemošná a Kaznějov Plasy revitalizace trati Rokycany Nezvěstice, Plzeň Nýřany a Nepomuk - Blatná Záměry v dalším období: Modernizace trati Plzeň Stod Domažlice st. hr. Optimalizace trati Plzeň České Budějovice

17 Veřejná doprava přehled zón IDP k od rozšířena oblast IDP schválen plán dopravní obslužnosti PK začínají tendry na dodavatele doprav. výkonu s tím souvisí optimalizace vedení linek a spojů návrh systému přestupních terminálů v kraji pokračování tarifní integrace oblasti pro vypsání výběrových řízení

18 Městská hromadná doprava v Plzni výkonný, stabilizovaný systém založený na třech trakcích vysoký podíl elektrické dopravy (70%) výrazně omlazený vozový park ve výstavbě nový závod pro odstavování a údržbu autobusů a trolejbusů riziko udržitelnosti financování ze strany města Pro období : rekonstrukce cca 1/3 tramvajových tratí výstavba trati k Zpč. univerzitě další posilování elektrické trakce vč. nových technologií výrazná obnova napájecí soustavy přestupní terminály IDP

19 Cyklistická doprava usnesením Rady PK schválena Koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji cyklotrasy navazují na trasy ze sousedních území hustota sítě cyklotras značná, ale nerovnoměrná ve městech nedobudovaný systém stezek pro cyklisty a vyhrazených pruhů pro cyklisty problém majetkoprávních jednání s majiteli dotčených pozemků Pro období : vyznačení nových cyklotras EuroVelo 4 a 13 doplnění nadregionálních tras ve směru západ - východ a jejich napojení na regionální síť vytipování nebezpečných úseků, návrh úprav s preferencí nízkonákladových, rychle proveditelných opatření ve městech segregace cyklistické dopravy vybudování (obnova) systému parkování a úschovy kol u nástupních míst IDS podpora současných i nových linek cyklobusů

20 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

21 Zásobování vodou zásobení vodou z veřejného vodovodu 82,6 % obyvatel nejhorší stav mezi kraji ČR dostatečná kapacita problematická kvalita - pesticidy

22 Zásobování vodou systémy dva oblastní vodovody - OV Plzeňské aglomerace (Úhlava) -OV Klatovska a Domažlicka (ÚV Milence) skupinové vodovody Tachovsko, Stříbrsko, Rokycansko zdroje povrchové + podzemní největší zdroj Úhlava ÚV Milence a ÚV Homolka

23 Likvidace odpadních vod napojení na kanalizaci s ČOV 70,7 % obyvatel 9. místo mezi kraji ČR domácí ČOV septiky žumpy nevyváženost mezi rozsahem zásobování vodou z veřejných vodovodů a vybaveností kanalizací s ČOV územní nevyváženost lepší situace v pohraničí dopady do ŽP znečištění vod nutrienty

24 Likvidace odpadních vod -aglomerace nad 2000 EO směrnice EU implementovaná do vodního zákona v Plzeňském kraji 40 aglomerací projekty s podporou EU do roku 2010 nebyly dodrženy požadavky vodního zákona dosud nevyřešeno 12 aglomerací -30 % aglomerací -10 % obyvatel 3 aglomerace s více než obyvatel - Domažlice, Stříbro, Tachov

25 Děkujeme za spolupráci Za tým pro přípravu Programu rozvoje Plzeňského kraje Ing. Ondřej Vohradský RNDr. Milan Svoboda

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město dopravní a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město Praha chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby podporovala dobré fungování a ekonomiku města,

Více

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4 únor 8 I. ÚVOD...4 I..Předmět řešení...4 I..Postup zpracování...4 I.3.Projednávání a doklady...4 I.4.Výchozí podklady...4 I.5.Používané zkratky a termíny...5 I.6.Hodnocení rozvoje dopravní infrastruktury

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Profil města prosinec 2003 Obsah OBSAH: 1. ÚVOD... 8 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE... 9 2.1 VÝVOJ MĚSTA... 9 2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 10 3. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ...

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více