INFOrmační zpravodaj číslo 03 ČERVEN 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFOrmační zpravodaj číslo 03 ČERVEN 2008"

Transkript

1 INFOrmační zpravodaj číslo 03 ČERVEN 2008 Ve Zlínském kraji vznikla první regionální síť podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků OBSAH: Dne 15. května Technologické inovační centrum s.r.o. provozující Podnikatelské inovační centrum Zlín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska provozující Podnikatelský inkubátor Maštaliska, Regionální centrum kooperace provozující Vědeckotechnický park Slavičín, a Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o., připravující projekt podnikatelského inkubátoru, slavnostně podepsaly smlouvu o spolupráci, čímž stvrdily zájem účastnit se společných akcí a projektů v oblastech podpory inovačního podnikání ve Zlínském kraji. Podpisem smlouvy tak vznikla síť podnikatelských i n k u b á t o r ů, v ě d e c k o t e c h - nických parků a center transferu technologií jako první regionální síť v České republice. Mezi pilotní projekty, které budou v rámci vzniklé sítě realizovány, lze zařadit rozšíření Mikroúvěrového Vznikla regionální síť podnikatelských inkubátorů Mapování možnosti vzniku strojírenského klastru Prezentační dny obuvnického klastru Společnost Flexibuild vstupuje do podnikatelského inkubátoru Aktuální informace o programech podpory podnikání Inteligentní energie pro Evropu Konference OPPI - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Módní přehlídka FASHION programu Regionálního podpůrného zdroje s.r.o. na všechny členy sítě, příprava a spuštění Inovačního portálu Zlínského kraje nebo příprava společných projektů do vybraných Operačních programů s cílem podpořit inovace a inovační myšlení. Tyto aktivity jsou také obsaženy v Akčním plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje, který byl spolu se strategií schválen v lednu letošního roku. Vznik sítě přispěje nejen k rozvoji vazeb mezi jednotlivými inkubátory, parky a centry transferu Informační zpravodaj Technologického inovačního centra s.r.o., číslo 03 - červen 2008, Kontakt: tel: , TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR 01

2 technologií, ale především ke koordinované a komplementární podpoře inovačního podnikání ve Zlínském kraji. Velmi vítám a podporuji spolupráci inkubátorů ve Zlínském kraji, která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu, uvedl náměstek hejtmana MVDr. Stanislav Mišák, který se taktéž zúčastnil podpisu smlouvy spolu s vedoucím odboru kanceláře hejtmana PhDr. Stanislavem Minaříkem. Mapování možnosti vzniku strojírenského klastru V současnosti probíhá projekt mapování možnosti vzniku strojírenského klastru. Organizační a administrativní stránku projektu zajišťuje Technologické inovační centrum. Na přelomu dubna a května 2008 proběhly ve Zlíně a ve Slavičíně úvodní semináře představující projekt zájemcům z řad strojírenských firem. Prezentační dny obuvnického klastru Czech Shoes o.s. TIC společně s obuvnickým klastrem Czech Shoes o.s. pořádá 1. Prezentační dny obuvnického klastru, které se uskuteční ve dnech června 2008 v budově Podnikatelského inovačního centra (I. NP budovy). V další fázi mapování budou na základě relevantních ekonomických ukazatelů vytipovány firmy vhodné pro vstup do klastru, které budou následně individuálně osloveny. Souběžně s těmito oslovovacími aktivitami se plánují i společná setkání, na kterých se potenciální členové klastru pokusí definovat konkrétní potřeby svých firem a najít oblasti společné spolupráce. Celý proces mapování možnosti vzniku strojírenského klastru, který potrvá asi 8 měsíců až 1 rok, je financován Zlínským krajem. Po založení klastru bude možné požádat o dotaci ze strukturálních fondů EU, z OP Podnikání a inovace. Kromě představení členských firem českých výrobců kvalitní obuvi a certifikované dětské obuvi s možností diskutovat a konzultovat výběr obuvi přímo s výrobcem, je na oba dny nachystána široká nabídka dalších přednášek, které jsou zaměřeny například na správný výběr obuvi nebo vhodné použití pracovní obuvi v souladu s předpisy o bezpečnosti práce. Přednášející návštěvníkům také poradí, jak na reklamace a opravy obuvi. Po dobu trvání akce budou vystaveny ukázky produktů členských firem dětská obuv, sportovní obuv, speciální pracovní obuv (např. pro hasiče, elektrikáře, policisty) atd. Program: Čtvrtek :00 Zahájení 1. Prezentačních dnů Představení klastru a jeho členů 10:30 Tisková konference Dopolední blok přednášek 11:00 BOZP + pracovní obuv (Prabos plus a.s.) Pátek Dopolední blok přednášek 9:00 BOZP + pracovní obuv (Prabos plus a.s.) 10:00 Obuv pro děti (BEĎA obuv, s.r.o.) 11:00 Reklamace a opravy (Česká obchodní inspekce) 02

3 Čtvrtek :00 Jak správně vybírat obuv (Proteching B; FLEXIKO CZ s.r.o.; Konsorcium T+M, s.r.o.) Odpolední blok přednášek 13:00 Zdravé obouvání (Proteching B; IS Trading, s.r.o.) 14:00 Obuv pro děti (BEĎA obuv, s.r.o.) 15:00 Reklamace a opravy (Česká obchodní inspekce) 16:00 Pracovní obuv (Prabos plus a.s.; IS Trading, s.r.o.) Kontakt: Mgr. Monika Remešová tel: Společnost Flexibuild vstupuje do podnikatelského inkubátoru 7. května 2008 představil ředitel společnosti Flexibuild s.r.o. Zdeněk Forman odborné komisi Technologického inovačního centra projekt Technologické a produktové inovace při výrobě a využití výrobků Flexibuild ve stavebnictví a nábytkářství. Podnikatelský záměr společnosti před komisí také obhájil. Flexibuild tak bude moci po podepsání smlouvy využívat služeb TIC, přičemž v polovině roku hodlá ve Zlíně v prostorách podnikatelského inkubátoru otevřít pobočku zabývající se inovacemi s názvem Vývojové a inovační centrum Flexibuild. Aktuální informace o programech podpory podnikání ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne druhé kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory ICT V PODNICÍCH. Výzva je časově omezená, příjem žádostí kontinuální. Program ICT v podnicích umožňuje díky dotacím získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Možnost spolupráce s Technologickým inovačním centrem, zejména v rámci podnikatelského inkubátoru, vidíme jako zajímavou příležitost, říká Zdeněk Forman. Umožňuje nám propojit vlastní inovace společnosti s potenciálem vysokých škol a dalších firem, zejména nábytkářských a plastikářských. Náš stavební materiál Flexibuild má specifické složení a vlastnosti, proto se dá dobře využít nejen ve stavebnictví, ale i v dalších oborech. Z tohoto hlediska je pro nás zajímavé partnerství jak s Univerzitou Tomáše Bati, tak s existujícím plastikářským klastrem, který vznikl v únoru 2006 sdružením 19 firem a stal se prvním klastrem ve Zlínském kraji a samozřejmě také s nově vzniklým dřevařsko-nábytkářským klastrem. Možnou spolupráci vidíme také při vytváření designu našich výrobků a řešení. Kontakt: Věra Staňková bude probíhat od do prostřednictvím internetové aplikace eaccount. Příjem plných žádostí bude probíhat od do byla 1 mld. Kč. Inovace Dále byla vyhlášena druhá výzva k předkládání pro- 03

4 jektů v rámci programu podpory INOVACE Inovační projekt. Program Inovace - Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. bude zahájen prostřednictvím internetové aplikace eaccount a bude ukončen Příjem plných žádostí bude probíhat od do jsou 2 mld. Kč. Spolupráce Dne byla rovněž vyhlášena první výzva k předkládání projektů v rámci programu podpory SPOLUPRÁCE Technologické platformy, a to formou kolového příjmu žádostí. Tato výzva naplňuje cíl podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Cílem programu Spolupráce je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. bude probíhat prostřednictvím internetové aplikace eaccount od do Příjem plných žádostí bude probíhat od do je 100 mil. Kč. Text jednotlivých výzev a více informací najdete na stránkách či www. czechinvest.org. Inteligentní energie pro Evropu výzva k předkládání návrhů 2008 Inteligentní energie pro Evropu výzva k předkládání návrhů bude uzavřena výzva pro předkládání návrhu do programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE). Pro tento rok je alokováno 45 milionů Euro a projekty jsou spolufinancovány až do výše 75 %. Projekt může předložit každá veřejná či soukromá organizace ze zemí EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Chorvatska. Co může být financováno? Budování kapacit, budování a rozšiřování know-how, schopností a metodik, výměna zkušeností, rozvíjení trhu a inteligence, zavádění politik ke zvýšení povědomí a informovanosti, vzdělávání a výchovy. IEE program nefinancuje: Investiční projekty, projekty technického výzkumu a rozvojové projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie. Jaký typ projektu může být podpořen? Evropské projekty: Nejméně 3 partnerské organizace musí být ze 3 různých oprávněných zemí Maximální doba financování je 3 roky Rozpočet musí být obvykle mezi 0,5-2,5 mil. Euro Vybudování nových regionálních energetických agentur: Mohou žádat pouze regionální autority 1 autorita = 1 návrh Maximální doba financování je 3 ½ roku Bližší informace najdete na: intelligent/call_for_proposals/ index_en.htm 04

5 Konference OPPI - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem programu Podnikání a inovace (OPPI), který je v synergii s prioritami Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (v gesci MŠMT), harmonogram vyhlášení předpokládaných výzev v roce 2008 v rámci OPPI, roli Hospodářské komory a oborových svazů při budování infrastruktury Cílem konference je za přizvání pro podnikání, ale i přístup našich zástupců EK představit podni- slovenských partnerů při implekatelské veřejnosti, zástupcům mentaci operačních programů se vysokých škol, ale i hospodářským zaměřením na inovace a transfer a sociálním partnerům posled- technologií. Nedílnou součásní vývoj v oblasti Operačního tí programu konference bude Dne se v prostorách Martinického paláce v Praze uskuteční konference s názvem Operační program Podnikání a Inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem, pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. upozornění na všechna úskalí kontrolních auditů, které souvisí s udržitelností projektů, ale i kvalitně vedenou dokumentací ze strany podpořených firem. V případě Vašeho zájmu prosím zašlete vyplněnou přihlášku na ovou adresu: do 11. června h t t p : / / w w w. m p o. c z / d o k u ment45195.html Módní přehlídka FASHION 08 Zveme Vás na módní přehlídku Fashion 08, kterou pořádá reklamní a modelingová agentura Studio 365 a Moravská asociace podnikatelek a manažerek. Módní přehlídka se uskuteční 12. června od 19 hodin v budově Podnikatelského inovačního centra Vavrečkova budova areálu Svit. Své modely představí módní salóny VIS-A-VIS, MODEL LS a svatební salón SVATKA (všechny tři salóny jsou z Uh. Hradiště), budete pozváni na ochutnávku vína z Jalubí, vizážistky předvedou své umění líčení kosmetikou Oriflame, budete svědky vlasové show Renaty Flámové z vlasového studia H STYL, novou kolekci brýlových značkových obrouček předvede firma Mare a každá návštěvnice bude obdařena květinou od květinářství FLORISTY. Cena vstupenky je 150 Kč a můžete si je rezervovat na recepci: Podnikatelského inovačního centra nebo tel: číslo 03 červen

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007) > Třetí klastr v regionu založen > 7RP: konzultace s firmou PERA > Mezinárodní transfer technologií > Seminář OPTIMICONu > Další nájemníci PIC > Nástroje podpory pro začínající MSP > Úvěrové a záruční

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 OBSAH OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 PŘEDMĚT ČINNOSTI...6 POSLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI...6 HLAVNÍ AKTIVITY

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Technologické inovační centrum s.r.o. Prezentace společnosti

Technologické inovační centrum s.r.o. Prezentace společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. Prezentace společnosti 1 Základníúdaje o společnosti Technologickéinovačnícentrum Zakladatelé společnosti: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlínský kraj Sídlo společnosti:

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více