Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy , Prague Marriot Hotel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel"

Transkript

1 Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy , Prague Marriot Hotel

2 Středočeský kraj Rozloha km2 Počet obyvatel Hustota zalidnění 113 obyvatel na km2 Rozdrobená sídelní struktura s vysokým počtem menších obcí

3 Úzká vazba Středočeský kraj - Praha blízkost Prahy ovlivňuje Středočeský kraj v mnoha oblastech,což je posíleno absencí krajského města význam Středočeského kraje pro Prahu: - zdroj pracovní síly - doplňuje pražský průmysl - zásobuje Prahu potravinami - poskytuje sportovní a rekreační vyžití

4 Význam dopravy jedno z klíčových odvětví ekonomiky uživatelé dopravy - v různé míře fyzické i právnické osoby poptávka po přepravě cestujících i zboží neustále roste! rozvoj dopravní infrastruktury významná priorita Středočeského kraje

5 Úkol veřejné správy v oblasti dopravní infrastruktury: zajistit dopravní infrastrukturu odpovídající růstu přepravních služeb zlepšení podmínek pro kvalitní dopravní obslužnost regionů rozvíjet druhy dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a které vyhovují požadavkům udržitelného rozvoje

6 Charakteristika dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje: nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť včr veškeré dopravní systémy ovlivněny polohou vůči Praze přes území kraje vedou do HMP historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě zastoupení má i lodní doprava ¾ území prochází Labsko-Vltavská vodní cesta

7 Délka silniční sítě Středočeského kraje v km - k Dálnice; 194,2 Rychlostní komunikace; 140,2 Silnice III. třídy 6254,6 Silnice I. třídy; 655,2 Silnice II. třídy; 2372,4 Dálnice Rychlostní komunikace Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy

8 Délka silniční sítě v jednotlivých okresech k ,9 612,9 577,6 576,6 531, ,3 508,9 445,4 385,8 382,5 390, ,8 221,2 251,6 198,7 198, ,5 130,5 146,2 49,4 okres Benešov okres Beroun okres Kladno okres Kolín okres Kutná Hora okres Mělník okres Mladá Boleslav okres Nymburk okres Praha-východ okres Praha-západ okres Příbram okres Rakovník Okres Dálnice Rychlostní silnice I. třída II. třída III. třída Délka v km

9 Délka silniční sítě v km v jednotlivých okresech k Okres Dálnice Rychlostní Silnice komunikace I. třídy II. třídy III. třídy Celkem okres Benešov 48,2 0 52, , ,40 okres Beroun 34, ,5 508,9 696,3 okres Kladno 0 33,2 66, ,4 800,1 okres Kolín 10,3 0 66,2 130, okres Kutná Hora ,1 223,8 612,9 892,8 okres Mělník 16, ,2 385,8 621,8 okres Mladá Boleslav 0 51,5 69,9 221,2 577,6 920,2 okres Nymburk 33,8 0 59,8 198,7 445,4 737,6 okres Praha-východ 42 10,9 36, ,3 811,6 okres Praha-západ 8,3 22,7 11,6 49,4 382,5 574,7 okres Příbram 0 19,1 107,6 251,6 576,6 954,9 okres Rakovník 0 2,8 55,8 198,5 390,2 647,3 CELKEM 194,2 140,2 655, , , ,60

10 Hlavní silniční tahy ve Středočeském kraji Dálnice a rychlostní komunikace: D1 Praha Brno Ostrava D3 Praha České Budějovice, křižovatka s II/155 a dále R3 zatím není na území Středočeského kraje plně vybudována D5 Praha Plzeň-Německo D8 Praha Ústí nad Labem D11 Praha Poděbrady Hradec Králové Jaroměř a dále R11 (Polsko) R4 Praha Příbram Nová Hospoda, dále I/4 (Strakonice Německo) - zatím není na území Středočeského kraje plně vybudována R6 Praha Nové Strašecí Karlovy Vary (Cheb, Německo) - zatím není území Středočeského kraje plně vybudována R7 Praha Slaný Louny, Chomutov, dále I/7 (Německo) zatím není na území Středočeského kraje plně vybudována R 10 Praha Turnov Silniční okruh kolem Prahy R1 - zatím není na území Středočeského kraje plně vybudován chybějící úseky znamenají nejzávažnější dopravní závady Středočeského kraje

11 Stav silniční dopravní infrastruktury Neuspokojivý technický stav a parametry silnic při vysokém dopravním zatížení Nedokončený SOKP včetně návazných pražských radiál Nedokončená výstavba dálniční sítě Nedostatečná kapacita některých silničních úseků

12 Železniční infrastruktura Hlavní tahy vedou v modernizovaných koridorech a navazují na strukturu mezinárodních koridorů Krajem prochází 3 ze 4 železničních koridorů: I. koridor Německo Děčín Ústí nad Labem Praha Česká Třebová Brno Břeclav Rakousko III. koridor Německo Cheb Plzeň Praha Olomouc Ostrava Slovensko IV. Koridor Německo Ústí nad Labem Praha České Budějovice - Rakousko V realizaci: Optimalizace trati Strančice Benešov u Prahy Modernizace trati Benešov u Prahy Votice V přípravě: Modernizace trati Votice Sudoměřice u Tábora (modernizace) Hlavní železniční tahy: E61 (státní hranice Německo Děčín) Mělník Nymburk Kolín Čáslav (Brno Břeclav státní hranice Rakousko/statní hranice Slovensko) C65 (Frýdlant v Čechách/státní hranice Polsko) Turnov Mnichovo Hradiště Mladá Boleslav (Praha)

13 Nedostatky dopravní infrastruktury ve Středočeském kraji nedostatečné propojení středočeských měst absence dopravních obchvatů většiny správních center kraje absence propojení významných středočeských měst po kvalitním regionálním okruhu (aglomerační okruh)

14 Současný stav dopravní infrastruktury a její vliv na regiony Středočeského kraje Ekonomickou úroveň jednotlivých regionů ovlivňuje především: - stav dopravní infrastruktury - napojení na hlavní silniční tahy - zajištění dopravní obslužnosti - struktura obyvatelstva, kvalifikace a přizpůsobivost

15 Ukazatelé ekonomické úrovně HDP Míra nezaměstnanosti Průměrná mzda Počet podnikatelských subjektů malé a střední podniky (hnací motor podnikání)- rozhodující role při tvorbě pracovních příležitostí, faktor sociální stability a ekonomického rozvoje

16 Ekonomická charakteristika Kraj lze charakterizovat jako průmyslově zemědělský Průmysl: dominantní postavení má automobilka celorepublikového významu ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, na kterou je napojena celá řada dalších subdodavatelů Kolín TPCA Czech, s.r.o. výroba osobních automobilů strojírenské závody řada významných firem působí chemickém, potravinářském, polygrafickém, keramickém a sklářském průmyslu Koncentrace ekonomických aktivit v hlavních osách osídlení: Praha Brandýs n. L.- Stará Boleslav Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Praha Nymburk + Poděbrady Kolín + Kutná Hora Praha Beroun Hořovice/Žebrák Praha Odolena Voda Úžice/Kozonín- Kralupy nad Vltavou Praha Říčany Benešov Hlavní hospodářské oblasti v prostorech: Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Kolín Kutná Hora Čáslav Kladno Slaný Unhošť Kralupy nad Vltavou Odolena Voda - Mělník

17 Vybrané ekonomické ukazatele v okresech v návaznosti na stav dopravní infrastruktury Průměrná mzda ve Středočeském kraji k Kč Počet obyvatel ve Středočeském kraji Kraj celkem Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník

18 Míra registrované nezaměstnanosti ve Středočeském kraji Míra registrované nezaměstnanosti v kraji v 1. pololetí roku 2010 byla 6,85 %. Míra registrované nezaměstanosti v jednotlivých okresech v 1. pololetí 2010 % 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 4,93 7,08 9,28 8,70 8,50 8,25 8,31 8,68 8,46 4,71 3,77 4,17 Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Okres

19 Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji V kraji bylo v 1. pololetí roku 2010 registrováno celkem ekonomických subjektů Počet ekonomických subjektů v jednotlivých okresech v 1. pololetí roku 2010 P oč e t Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Okres Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník

20 Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost = efektivní zajištění potřeb Středočeského kraje v oblasti nákladní dopravy i dopravy osob Vysoká vyjížďka za prací zejména do: - hlavního města a bezprostředního okolí - Mladé Boleslavi a dalších center zaměstnanosti SID

21 Nedostatečná dopravní infrastruktura vzhledem k dynamice ekonomického vývoje: - zejména v příměstském území Pražského regionu nedokončený SOKP - prostor Středního Povltaví - špatné dopravní propojení hospodářských center v území severně od Prahy - nedostatečné parametry silnice I/38 páteře koridoru Mladá Boleslav Nymburk Kolín Kutná Hora Čáslav - nedostatečné propojení Kolín Pardubice - železniční spojení Praha Mladá Boleslav

22 Financování dopravní infrastruktury ve vlastnictví Středočeského kraje Středočeský kraj vlastník komunikací II. a III. třídy Hlavní zdroje financování: Krajský rozpočet Prostředky ROP Střední Čechy Nuts II Prostředky ze SFDI

23 Rozpočet Středočeského kraje na rok 2010 Kapitola Doprava Paragraf Název Rozpočet 2010 Běžné výdaje 2212 Silnice - SÚS údržba Základní dopravní obslužnost - autobusy Základní dopravní obslužnost - dráhy Základní dopravní obslužnost - autobusy objížďky Žákovské jízdné (autobusy a dráhy) Rozvoj Středočeské integrované dopravy Bezpečnost silničního provozu Odborné posudky a studie Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby - dotace přívozy Činnost regionální správy Protihluková opatření Celkem

24 Prostředky z ROP StředníČechy NUTS II Prioritní osa 1. Doprava - cíle: - zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí - zvýšit využití veřejné dopravy - zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Oblast podpory 1.1. Regionální dopravní infrastruktura: alokace na programové období EUR V současné době vyhlášena výzva č. 92, alokace 1,5 mld. Kč Oblast podpory 1.2. Udržitelné formy veřejné dopravy: alokace na programové období EUR

25 Cíle Středočeského kraje v oblasti dopravní infrastruktury: v co nejvyšší míře zajistit čerpání finančních prostředků z ROP v současném programovacím období do roku 2013 maximální podpora projektů realizovaných ŘSD ČR, SŽDC financovaných prostřednictvím SFDI: - výstavba D, R, silnic I. třídy - výstavba a modernizace železničních koridorů

26 Prioritní projekty pro Středočeský kraj Železniční infrastruktura: Výstavba 5. železničního koridoru v trase Praha Lysá nad Labem Milovice Mladá Boleslav Turnov - Liberec Modernizace trati Praha Kladno s odbočkou na letiště Praha - Ruzyně Silniční infrastruktura: Výstavba dálnice D3 Dostavba chybějících úseků R4, R6, R7 Dostavba SOKP

27 Děkuji za pozornost! Zdroje:

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 2012 DOPRAVA ZÁKLADNÍ PRVEK EKONOMIKY ČSSD si plně uvědomuje, že doprava je nezastupitelným odvětvím ekonomiky každého státu a svou kvalitou může

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VER ZE K 26.LIS TOPADU 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y Obsah Úvod... 7

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah: 4. Výběr lokalizačních příležitostí Královéhradeckého kraje... 3 4.1 Profil Královéhradeckého kraje... 3 4.1.1 Věková struktura...3 4.1.2

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4 únor 8 I. ÚVOD...4 I..Předmět řešení...4 I..Postup zpracování...4 I.3.Projednávání a doklady...4 I.4.Výchozí podklady...4 I.5.Používané zkratky a termíny...5 I.6.Hodnocení rozvoje dopravní infrastruktury

Více