VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22, Karlovy Vary telefon: , mobil: , ,

2 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Poslání a cíle organizace Název a forma organizace Charakter organizace Základní cíle organizace STUŽ Ekologické centrum Karlovy Vary regionální pobočky Zpráva o činnosti organizace STUŽ Karlovy Vary v roce Informační a poradenská činnost Provoz Spolkového klubu Provozování webových stránek STUŽ Karlovy Vary Zpráva o činnostech organizace, zaměstnancích a spolupracovnících Další činnost organizace Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta Provoz půjčovny videopořadů a knih s ekologickou tématikou Předběžná zpráva o hospodaření organizace... 5 Viz příloha Projekt č. CZ / /0043-Síť environmentálních a poradenských center Karlovarského kraje 5 7. Projekt č. I. vyhlášený SFŽP, program 8.1. Projekt Ekocntrum Environmentálního vzdělávání a osvěty Karlovy Vary Akce konané od 1. srpna 2008 v novém projektu

3 1. Poslání a cíle organizace 1.1. ázev a forma organizace Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary je organizační složkou Společnosti pro trvale udržitelný život. Pobočka vznikla registraci dnem , č.j. 10/Pob/99. Sídlí v Karlových Varech, Západní 22, PSČ , má právní subjektivitu (IČO ) a územní působnost v Karlovarském kraji Charakter organizace STUŽ je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující odborníky, zabývající se ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi Základní cíle organizace Mezi základní cíle STUŽ patří: a) ochrana přírody a krajiny, jež je jedním z jejích hlavních poslání, b) hlubší poznání vztahů mezi člověkem a přírodou, lidskou společností a jejím životním prostředím, hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím, c) hledání a prosazování lidských hodnot a způsobů života, umožňujících trvale udržitelný kvalitní rozvoj schopností člověka jako reálné alternativy vůči kvantitativnímu růstu založenému na stupňování potřeby energie a hmotných statků v důsledku kolektivistických iluzí nebo sobectví a hedonismu, d) vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni, e) informování veřejnosti o skutečném stavu životního prostředí, jeho příčinách i důsledcích a cestách řešení vzájemně spjatých ekologických, ekonomických, sociálních, zdravotních, politických i dalších problémů, f) iniciování mezinárodní sítě organizací zaměřených na prosazování trvale udržitelného způsobu života. 2. STUŽ Ekologické centrum Karlovy Vary regionální pobočky Regionální pobočka Karlovy Vary byla založena v roce V roce proběhly základní rekonstrukční práce v suterénu bývalé karlovarské vodárny v Karlových Varech - Tuhnicích, Západní 22. Rekonstrukce byla provedena z původní kuchyně a jídelny na dvě kanceláře, jednací místnost, sklad materiálu a techniky vč. sociálního zařízení. Aktivity STUŽ se postupně rozvíjely dle základních cílů. 2

4 3. Zpráva o činnosti organizace STUŽ Karlovy Vary v roce 2008 Stěžejní akcí STUŽ K.Vary v roce 2004 bylo pořádání již 10. ročníku Mezinárodní konference a výstavy ekologické městské dopravy a zároveň k 650. výročí založení města Karlovy Vary II. Karlovarský Biojarmark Informační a poradenská činnost Informační a poradenská činnost je poskytována denně v pracovní dny od 8.00 hod. do hod. Pokud je zájem v jinou dobu lze se objednat individuálně Provoz Spolkového klubu Činností Spolkového klubu STUŽ Karlovy Vary je poradenství pro začínající neziskové organizace, včetně zapůjčení techniky, komunikačních prostředků, zřízení přechodného kontaktního místa, zřízení ové schránky Provozování webových stránek STUŽ Karlovy Vary Zpráva o činnostech organizace, zaměstnancích a spolupracovnících Členská schůze si zvolila na období 09/ /2009 tyto členy: Předseda STUŽ RNDr. Pavel Žlebek, místopředseda Emil Zeman, členka výboru Karolina Walterová, revizor Marie Šoustalová. Jednou z nedůležitější činností v roce 2007 byla příprava a průběh 10. ročníku Mezinárodní konference : Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji a další aktivity doprovodných programů. Další neméně důležitá činnost bylo vybudování tří ekologických center v Karlovarském kraji (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb), jako Síť environmentálních informačních a poradenských center. Tato Síť mohla vzniknout prostřednictvím dotačního programu OP RLZ, který bude probíhat po dobu dvou let s personálním zajištěním o 6 7 zaměstnancích. 3

5 4. Další činnost organizace Viz příloha : Ročenka akcí 2008 Název Přednáška EVVO ochrana přírody a krajiny na Karlovarsku Seminář na téma: Eutrofizace Přednáška EVVO národní parky Vývěsní tabule vitrina na hlavní třídě T.G.M. Výstava fotosoutěže v Karlovarské knihovně Veřejné projednání strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary Přednáška a beseda pro seniory, ale také pro jakékoli zájemce Veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary II. Karlovarské Bioslavnosti v Karlových Varech Seminář na téma: Voda v přírodě, zdžení vody v krajině, současný stav a možnosti vývoje přírodního režimu Beseda s ministrem školství Mgr. O. Liškou na téma: Environmentální vzdělávání Výstava Fair Trade (spravedlivý obchod) v Krajské knihovně Seminář na téma: Místní agenda 21 a trvale udržitelný rozvoj Beseda s RNDr. M Bursíkem a MUDr. D. Stehlíkovou na téma: Životní prostředí a národnostní menšiny Datum Přednáška 22. ledna 2008 Seminář 31. ledna 2008 Přednáška 12. února 2008 Propagace STUŽ 7. února 31. července Fotosoutěž studentů Březen 2008 Spolupráce s MMKV 17. března 2008 Přednáška a beseda 30. dubna 2008 Spolupráce s MMKV 19. května 2008 Akce NNO 24. května 2008 Seminář 27. května 2008 Beseda 2. června 2008 Výstava 20. června 20. července 2008 Seminář 2. července 2008 Beseda 7. srpna

6 4.1. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta Ekologická výchovná činnost - videotéka - knihovna STUŽ - environmentální pořady pro studenty, žáky, zdravotně postižené, seniory, NNO, podnikatele Ve spolupráci se středními školami Obchodní akademií, Střední zdravotnickou a Vyšší školou zdravotní se připravují a uskutečňují akce k environmentální výchově Provoz půjčovny videopořadů a knih s ekologickou tématikou STUŽ Karlovy Vary v současné době obhospodařuje cca 260 videopořadů a několik knih s ekologickou tématikou. Zapůjčení pro školy a NNO je bezplatné. 5. Předběžná zpráva o hospodaření organizace Viz příloha 6. Projekt č. CZ / /0043-Síť environmentálních a poradenských center Karlovarského kraje Velkou aktivitu od počátku roku věnovala STUŽ Karlovy Vary zpracování a projednání dotačního projektu EU z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Společnost pro trvale udržitelný život regionální pobočka Karlovy Vary (STUŽ Karlovy Vary), získala z programu EU Rozvoj lidských zdrojů celkem 9 mil Kč na vytvoření sítě ekologických informačních center v Karlovarském kraji. V soutěži 43 projektů se zařadil mezi 13 úspěšných. Finanční podpora jde ze 75 % přímo z fondů EU a 25 % se podílí Ministerstvo životního prostředí ČR se státního rozpočtu. Podstata projektu je vybudování a zprovoznění tří základních poradenských a informačních center a to v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, dále pak dalších tématických center, která by propojovala všechny subjekty v kraji, zabývající se ekologií obecně nebo rozvojem ekologických technologií. Kromě základní informační funkce by ekologická centra měla poskytovat občanům, neziskovým organizacím i podnikatelům informace a poradenský servis pro získávání podpor a dotací na ekologické aktivity a na rozvoj ekologických technologií. Možnosti jejich využívání nejsou právě na Karlovarsku zatím plně využívány. Garantem a koordinátorem projektu je RNDr. Pavel Žlebek, který založil a již 7 let vede Karlovarskou pobočku STUŽ. Tato pobočka organizuje v K. Varech rozmanité, 5

7 environmentální akce od besed a pořadů pro mládež až po vysoce odborné Mezinárodní konference. Své zkušenosti a aktivitu rozšíří nyní do celého kraje a díky finanční podpoře svou činnost může dále zkvalitnit a odborně profesionalizovat. Projekt vytvořil v našem regionu 7 nových pracovních míst zapojených přímo do základních center a další pracovní příležitosti rozvojem tematických center a podporou nových podnikatelských ekologických aktivit. Partnery projektu jsou: Karlovarský kraj, Města Karlovy Vary a Cheb, Hospodářská a sociální rada Sokolovska, STEP Síť ekologických poraden ČR. Slavnostní a veřejné podepsání smlouvy o podpoře projektu se zástupci EU, MŽP a STUŽ K. Vary, proběhlo 28. července 2006 v zasedacím sále Krajského úřadu. Projekt byl zahájen 1. srpna Pro nevyřešené majetkoprávní vztahy musela STUŽ K. Vary opustit své dosavadní sídlo v Karlových Varech, Západní 22. Své nové centrum na adrese Majakovského 29, již budovala z finanční podpory projektu, která mí svůj vlastní bankovní účet, oddělené účetnictví a náklady a budování nových center. Do konce září 2006 se podařilo vybavit a po technické stránce zajistit centra v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Tento projekt byl ukončen k 31.červenci 2008 dle smlouvy. 7. Projekt č. I. vyhlášený SFŽP, program 8.1. Projekt Ekocntrum Environmentálního vzdělávání a osvěty Karlovy Vary Od 1. srpna 2008 pokračovala STUŽ Ekocentrum K. Vary novým projektem vyhlášeným SFŽP č. I. program Projekt Ekocentrum environmentálního vzdělávání a osvěty Karlovy Vary, Karlovarský kraj na rok Akce konané od 1. srpna 2008 v novém projektu Viz Ročenka na období od 1. srpna do 31. prosince 2008 Název Datum Seminář v přírodě k Evropskému Seminář na farmě Kozodoj ve 20. září 2008 týdnu mobility a Dne bez aut spolupráci s MMKV Promítání filmů s environmentální Spolupráce se Stacionářem 30. září 2008 tématikou, beseda Mateřídouška besedování, kresby Promítání filmů na dni MP Spolupráce s MP KV 2. října 2008 Seminář na téma: Obnovitelné zdroje energie geotermální energie, tepelná čerpadla Ve spolupráci s AQUASANOU- Zdravou vodou 21. října 2008 Seminář na téma: Den zdraví ve zdravém městě Ve spolupráci s MMKV a Zdravými městy, NNO října 2008

8 Promítání filmů : Zachraňme Zemi vodní elektrárny, beseda Seminář na téma: Bioodpady Videoprojekce Seminář na téma: Strategické plánování trvale udržitelného rozvoje města K.Vary Promítání filmů: Větrné elektrárny a jejich využití Spolupráce se Stacionářem 4. listopadu 2008 Mateřídouška Spolupráce s OA a lektorem 5. listopad 2008 Seminář pro odborníky, NNO 27. listopadu 2008 Spolupráce se Stacionářem Mateřídouška 2. prosince 2008 RNDr. Pavel Žlebek předseda 7

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz.

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz. Číslo: 10 10/2007 V pátek 19. října se v pražském Mánesu uskuteční podzimní oborové setkání ekologických nevládních organizací. Hlavním tématem setkání bude tentokrát Aarhuská úmluva. Zelený kruh koordinuje

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Téma: EVVO a mimoškolní oblast Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 Výroční zpráva za rok 2002 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2002 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

výroční zpráva 2007 OBSAH

výroční zpráva 2007 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 výroční zpráva 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Sídlo sdružení, kontakty... 4 Symboly sdružení... 4 Organizační struktura... 4 Curriculum vitae - z naší historie...

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více