Zpravodaj 2005 > leden > 02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj 2005 > leden > 02"

Transkript

1 Zpravodaj 2005 > leden > 02 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupuje Zlínský kraj na Otevřených dnech Výbor regionů společně s Hlavním úřadem Evropské unie pro evropskou politiku, vyzval regionální kanceláře EU, aby se zúčastnily Otevřených dnů 2005, které se budou konat v Bruselu od 10. do 13.října Tato akce se zaměří na témata jako jsou konvergence, konkurenceschopnost, zaměstnanost, evropská teritoriální spolupráce a na programový management po roce 2006, aby se regiony a města připravila na reformovanou kohezní politiku po roce Část workshopů, seminářů a konferencí bude organizována regionálními kancelářemi a některé Evropskou komisí. Většina z nich se bude konat v bruselských regionálních kancelářích. Celkem se jedná o zhruba 50 různých akcí organizovaných ve třech dnech. Před přihlášením musí regionální kanceláře vytvořit skupinu minimálně 3 partnerů, z nichž jeden bude určen jako vedoucí kancelář. Kancelář Zlínského kraje v Bruselu usilovala o vytvoření co nejlepší pozice pro Zlínský kraj, aby se Otevřených dní zúčastnil. Kancelář v Bruselu vzala v úvahu klíčové priority pro místní rozvoj a připojila se do spolupráce vedené krajem Friuli-Venezia-Giulia a do partnerství vedené krajem Liguria. V obou případech je Zlínský kraj partnerem kraje Piemonte, aby tak posílil již započatou spolupráci v rámci projektu Zlínského kraje RIS. Konglomerát vedený krajem Firiuli-Venezia-Giulia se zaměří na management Strukturálních fondů, zatímco projekt vedený krajem Liguria se zaměří na propagaci inovací na místní úrovni. Očekává se, že každý konglomerát zorganizuje dvě akce v rámci společného programu, který bude koordinován Výborem regionů a Evropskou komisí. Každý konglomerát by také měl zorganizovat výstavu v jedné ze svých partnerských kanceláří a měl by se aktivně zapojit do přípravy a organizace Otevřených dnů. Na základě společného programu by měla každá partnerská kancelář OTEVŘENÝCH DNŮ aktivně propagovat své vlastní akce a mobilizovat potenciální účastníky a skupiny návštěvníků a novinářů z jejich domovského regionu a měst, aby se zúčastnili akcí, které se budou konat v Bruselu. V tomto čísle: Co je nového v Bruselu a Evropě strana 2 Zlínský kraj se stal členem sítí ERRIN a IRE 2 Zaostřeno na nové programy EU strana 3 Příležitosti pro iniciativy v oblasti gender 3 Příležitosti pro Kraj znalostí 4 Stručně o politikách a programech EU strana 5 Program akcí strana 6 Výzva k podávání projektů strana 6 1

2 Zlínský kraj v sítích ERRIN a IRE Kancelář Zlínského kraje v Bruselu pracuje na tom, aby byl Zlínský kraj začleněn do dvou důležitých evropských sítí: ERRIN (Evropská regionální síť výzkumu a inovací) a IRE (Síť regionů v Evropě). Evropská regionální síť výzkumu a inovací (ERRIN) je sítí, jejímž sídlem je Brusel a jež byla vytvořena proto, aby se regiony staly plnými a efektivními členy Evropského výzkumného prostoru. ERRIN je podporován Hlavním úřadem Evropské komise pro výzkum v rámci Regionů znalostí Znalostního pilotního akčního programu. ERRIN poskytuje veškeré potřebné informace kraji, aby ho navigoval komplexním systémem výzkumu a inovací v EU, a zlepšuje porozumění v řadě otázek: - Upozorňuje na výzvy a bariéry, kterým se čelí na regionální úrovni, a zároveň se v rámci sítě lze poučit z bohatých zkušeností a dobrých praktik, které regiony EU mají - Zkoumá, jak fungují regiony EU, jaké rozdíly mezi nimi existují a co se může udělat pro to, aby se vytvořilo silnější partnerství v oblasti výzkumu a inovací - Zvětší naši znalost dopadu politiky EU a finančních mechanismů na regionální úrovni - Podpoří větší povědomí v rámci evropských institucí o regionálním rozměru při vytvoření Evropského výzkumného prostoru K dnešnímu dni se přihlásilo více než 150 regionálních zastoupení, a oznámilo, že se chtějí účastnit iniciativy ERRIN, že přispějí k výsledkům ERRIN, a zpřístupní informace prostřednictvím služeb ERRIN. Kancelář Zlínského kraje v Bruselu propagovala účast Zlínského kraje v této důležité síti a nyní je již Zlínský kraj oficiálním členem ERRIN. Tím, že se Zlínský kraj stal členem ERRIN, se může účastnit práce v různých pracovních skupinách a získá tak přístup ke společným rozvojovým projektům, bude mu poskytnuta vstupní pomoc při získání dokladů o jejich postavení a budou s ním sdíleny nejlepší praktiky a zkušenosti. Zlínský region také získá výhodu v tom, že se může účastnit akcí ERRIN. Navíc tím, že se Zlínský kraj stal členem ERRIN, je kraj oprávněn dostat se k různým propagačním službám a službám sloužícím k rozšiřování výsledků projektu.ty jsou k dispozici na sekretariátu ERRIN stejně jako úřední doklady, tematické časopisy a review. ERRIN vytvořil řadu pracovních skupin, jejichž členové se pravidelně setkávají, aby probrali otázky klíčových priorit a zpracovali nápady pro rozšíření sítě. Pracovní skupiny zahrnují všechny regionální zástupce, kteří mají o spolupráci zájem (až do maximálního operabilního počtu) a poté členové pracovních skupin pracují na regionálních praktikách a stávají se tvůrci politiky. V současné době existuje dvanáct pracovních skupin ERRIN. Jedna polovina z nich sleduje otázky sektoru, druhá polovina prověřuje strategická témata. Otázky sektoru jsou následující: 1. Biotechnologie 2. Doprava 3. Technologie životního prostředí 4. Péče o zdraví 5. IST 6. Výzkum měst 7. Nanotechnologie Strategické otázky jsou tyto: 8. Role regionů jako katalyzátorů výzkumu a inovací (Kraj jako katalyzátor) 9. Inovační podpora pro regiony 10. Role univerzit a SME 11. Výzkum a inovace pro konvergenci a kohezi s ohledem na nové členské země (Konvergence a koheze) 12. národní modely pro výzkum a inovace Na začátku této sítě bude dne 8.února 2005 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupovat Kraj na semináři Regiony inteligentní dopravy organizované ERRIN. Tento seminář se bude dívat na způsoby, ve kterých jsou doprava a politika výzkumu propojeny na úrovni EU a jaký je tento dopad na regionální úrovni. Seminář prověří, jaké mechanismy, jak v politice, tak v oblasti finanční podpory, existují na to, aby se propagovaly inovace a doprava učinila pokrok díky výzkumu. 2

3 Síť inovačních regionů v Evropě (IRE) je společnou platformou pro spolupráci a výměnu zkušeností v rozvoji regionálních inovačních politik a plánů. Tato síť má za cíl umožnit regionům přístup k novým nástrojům a plánům pro propagaci inovací a k vytvoření meziregionálního procesu učení. Chce také dosáhnout toho, aby se inovace dostaly na přední místo v žebříčku regionální politiky. Síť je otevřená všem regionům, které mohou demonstrovat dobré praktiky v propagaci inovací. Od roku 1994 obdrželo více než 100 evropských regionů podporu od Evropské komise na zformulování svých regionálních strategií prostřednictvím projektů RITTS a RIS, které byly řízeny Enterprise DG, respektive Regional Policy DG. V letech 2001/2002 bylo vyhlášeno celkem šestnáct projektů inovačních strategií v nově přidružených zemích EU s cílem podpořit rozvoj a implementace regionálních inovačních strategií. Zároveň bylo vytvořeno čtrnáct tematických sítí, v nichž se sdružilo přes 250 držitelů inovací v rámci Evropy, aby si vyměňovali dobré praktiky v oblasti konkrétních témat regionální inovační politiky a zároveň formulovali své vlastní regionální inovační strategie prostřednictvím Evropského regionálního fondu inovačních akcí. RITTS a RIS měly za cíl podporovat regiony v rozvojových inovačních strategiích, které by optimalizovaly regionální inovační politiku a infrastrukturu. Vypracování strategie bylo založeno na analýzách regionálního inovačního systému, včetně managementu, finančních, komerčních, školících, organizačních a technických otázek. Strategie měla také za cíl propagovat spolupráci mezi klíčovými partnery v rámci regionálního inovačního systému. Projekty RITTS byly financovány Enterprise DG pod hlavičkou Inovačních programů. Projekty RIS byly financovány Regionální politikou DG (Regional Policy DG), a byly omezeny na regiony, na které se vztahovala pomoc ERDF. Více než 100 regionů získalo podporu v tom, aby zformulovalo své regionální inovační strategie v rámci projektů RITTS/RIS. Projekty RITTS a RIS obsahovaly důkladné hodnocení přenosu technologií a inovační infrastruktury v regionech, zvláště s ohledem na potřeby malých a středních podniků (SMEs). Byly vyvinuty široce pojaté politiky a strategické rámce na podporu inovací a byly navrženy a implementovány nové projekty a podpůrné služby. Projekty také vyústily v zavedení monitorovacích a evaluačních nástrojů do inovační politiky. V nově přidružených zemích bylo vyhlášeno v letech 2001/2002 šestnáct projektů inovační strategie s cílem rozvíjet a zavádět regionální inovační strategie. Zároveň čtrnáct Tematických sítí spojilo přes 250 držitelů inovací v rámci Evropy, aby si vyměňovali dobré praktiky týkající se konkrétních regionálních inovačních strategií. Řada regionů IRE bude financovat zavádění konkrétních akcí během formulování svých inovačních strategií v rámci Evropského regionálního rozvojového fondu inovačních akcí. V listopadu 2004 byl věnován workshop IRE organizovaný v Praze tématu Financování inovací na regionální úrovni. Na této akci byla představena řada úspěšných iniciativ pro firmy, jmenovitě malé a střední podniky, v oblasti financování inovací. Plány pro sedm rozdílných zemí, stejně jako iniciativa EU, poskytla účastníkům inspiraci, jak pracovat ve svých vlastních regionech. Na počátku léta 2005 se bude konat ve slovinské Ljublani 4.plenární konference IRE, která je jednou z nejdůležitějších evropských událostí pro regionální inovace. Kancelář Zlínského kraje v Bruselu kontaktovala síť IRE, aby se ujistila, že se Zlínský kraj může stát členem sítě IRE díky vývoji projektů RIS, spolufinancovaném Evropskou komisí. Kancelář souhlasila s IRE, aby předala Sekretariátu sítě oficiální informaci o tom, že smlouva týkající se projektu RIS, byla podepsána s Evropskou komisí. IRE zkontaktuje manažera projektu RIS ve Zlínském kraji, aby se oficiálně kraj začlenil do aktivit sítě IRE. Více informací o ERRIN jsou k dispozici na stránce Více informací o IRE jsou na stránce Poznámka Propagací přičlenění Zlínského kraje do ERI a ERRIN, se Zlín v Bruselu snaží o posílení profilu Zlínského kraje jako kraje, pro nějž jsou inovace prioritní, účastní se propagace inovací a existuje v něm konkurence na ekonomické a průmyslové úrovni v oblasti místního udržitelného rozvoje. 3

4 Dva nové programy pro Kancelář Zlínského kraje v Bruselu Kancelář Zlínského kraje v Bruselu se rozhodla stát partnerem dvou nových mezinárodních projektů, které mají být financovány z Programů Evropské komise Leonardo. Dva projekty Středozemní interkulturní mobilita zprostředkovatelů (Mediterranean Intercultural Mediator Mobility) (M.I.M.M. 3) a Vzdělávejte absolventy pro trh práce v Evropě (Educate A Graduate to Labour in Europe) (EAGLE 2005) byly propagovány dvěma mezinárodními partnerstvími, která zahrnovala akademické instituce, operátory soukromého sektoru a veřejnou správu ze všech členských zemí Evropské unie. Cílem je nabídnout univerzitním studentům a mladým absolventům možnost dostat se do kontaktu s trhem práce na mezinárodní úrovni a získat velmi motivující zkušenost. Tím, že se stala Kancelář v Bruselu partnerem projektu, souhlasila přijmout studenty a absolventy na krátkodobou stáž ve své Kanceláři na nejméně tříměsíční období a maximálně na období šesti měsíců. Během tohoto období budou stážisté vedeni tutorem a získají stipendium z projektu a od hostitelské instituce, v tomto případě od Kanceláře Zlínského kraje v Bruselu. Stážisté, kteří budou pečlivě vybráni na základě akademického profilu a profesionálních aspirací, budou hosty Kanceláře a získají přímý vhled do institucí Evropské unie, jejich rozhodovacího procesu, sektorů intervence a možností práce a získají také možnost najít si místo, aby mohli začít svou mezinárodní profesní dráhu. Také přispějí k řešení jednoduchých záležitostí, budou provádět dokumentační výzkum, pracovat na konkrétních studiích a budou pomáhat při konferencích nebo technických schůzkách. Tímto způsobem, pokud se bude jednat o stipendisty z České republiky, budou mít možnost pochopit, jak pracuje regionální zastoupení pro místní komunitu, a pokud budou stipendisté z jiných členských států, poznají Zlínský kraj, jeho evropské aktivity a iniciativy. Zvláštní vhled: druhá fáze programu EU Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci, druhá fáze ( ) Popis: Program Leonardo da Vinci přispívá k zavádění politiky odborného vzdělávání v Evropské unii, podporuje a doplňuje akce členských států (Článek 150 Smlouvy o založení Evropské unie). Rada přijala druhou fázi programu pro období 2000 až 2006 Rozhodnutím Evropské komise 1999/382/EC. Jeho cílem je propagovat nové praktické přístupy v politikách odborného vzdělávání. Rozpočet: milionů Jak se programu zúčastnit: Omezení účasti: Odpovědné instituce: Trvání: Procedura A plán Mobility: předkladatelé zašlou své návrhy v rámci plánu Mobility své národní agentuře (NA) zodpovědné za zavádění programu Leonardo da Vinci nejpozději do 11.února 2005 (datum poštovního razítka). Procedura B Pilotní projekty (kromě Tematických akcí), Jazykových kompetencí a Mezinárodních sítí: předkladatelé zašlou předběžné návrhy své národní agentuře nejpozději s datem poštovního razítka 1.říjen Poté ti z předkladatelů, kteří jsou informováni národní agenturou o tom, že jejich předběžný návrh projektu uspěl, mají poslat kompletní návrh projektu národní agentuře, a zároveň také tři kopie Evropské komisi nejpozději do 11.února 2005 (rozhoduje datum poštovního razítka). Procedura C Plán referenčních materiálů, návrhy tematických akcí a návrhy podané evropskými organizacemi v rámci všech plánů (kromě Mobility): předkladatelé mají zaslat předběžné návrhy projektů Evropské komisi a kopii své národní agentuře nejpozději 1.října 2004 (rozhoduje datum poštovního razítka). Poté ti předkladatelé, kteří jsou informováni o tom, že jejich projekt byl vybrán do dalšího kola, zašlou plný návrh projektu Evropské komisi a dvě kopie své národní agentuře nejpozději 11.února 2005 (rozhoduje datum poštovního razítka). Návrhy musí být podány mezinárodním partnerstvím, které zahrnuje alespoň tři účastnické země, z nichž jedna musí být členem Evropské unie, s výjimkou programu "mobility" a "jazykových kompetencí". Evropská komise, Hlavní úřad pro vzdělání a kulturu Projekty Leonardo mohou trvat nejdéle 2 roky 4

5 Výbor regionů První zprávy o rozpočtu dalších Strukturálních fondů Komisařka Evropské komise paní Hübner, která je zodpovědná za evropskou regionální politiku, zdůraznila během semináře organizovaného Výborem regionů, že EU musí mobilizovat své regiony, pokud chce vytvořit více pracovních míst a dosáhnout vyšší úrovně ekonomického rozvoje. Paní Hübner učinila tyto poznámky krátce poté, co prezident Evropské komise, pan Jose Manuel Barroso, představil svůj pětiletý plán v Evropském parlamentu a během něhož řekl, že solidarita byla klíčem k otevření ohromného skrytého evropského potenciálu. Komisařka Hübner zopakovala jeho poznámky a řekla, že nová generace kohezní politiky Komise bude strategičtější, konkrétnější tematicky, a jednodušší na provedení a řízení. Programy financování by měly být v budoucnu jednodušší pro předkladatele a méně byrokratické, aby se zajistilo lepší zavádění do praxe. Abychom zefektivnili kohezní politiku, musíme být schopni dát občanům to, co očekávají, dodala. Komisařka Hübner sdělila, že se v Římě 25.ledna účastnila rozhovorů s italskou vládou o rozpočtu EU na roky Naznačila, že Itálie podpořila návrhy Komise přidělit EUR 336 miliard což je ekvivalent 1.41% HDP EU25 na kohezní politiku na sedmileté období. Prezident Sicilského regionu, pan Salvatore Cuffaro, řekl, že věří v dohodu a že finanční výhled uzraje do června. Varoval, že restrikce požadované šesti členskými zeměmi (Rakousko, Británie, Francie, Německo, Švédsko a Nizozemí), které vyzývaly, aby byl celkový rozpočet EU založen na 1% hrubého národního příjmu, by riskoval zastavení financování na kohezi v zemích bývalé EU15. Solidarita je požadována pro jednotnou politiku v rámci celé Evropy, řekl. Evropská komise EUROSTAT potvrzuje návrh Evropské komise na Strukturální fondy pro roky Eurostat, Statistická kancelář Evropské unie, publikovala nejnovější čísla HDP na hlavu pro každý z regionů Unie. Data zahrnují tříletý průměr , který určí oprávněnost žádostí o podporu ze Strukturálních fondů v období po roce 2006, pokud se dosáhne dohody před příštím létem. Tato čísla Eurostatu jsou velmi zajímavá pro budoucí rozdělení celkového množství Strukturálních fondů mezi žadatelské země a regiony. Prozatímní údaje rozšířené Kanceláří ukazují, že se úrovně nerovnosti v rozšířené EU výrazně zvýšily. Pozornost je nyní zaměřena na nové členské státy, v nichž více než 92% obyvatel žije v regionech, kde HDP na hlavu je pod 75% průměru evropské pětadvacítky (EU25). Dále 61% obyvatelstva žije v regionech pod 50% HDP na hlavu, zatímco v zemích bývalé evropské patnáctky (EU-15), žádný region nespadá pod tuto úroveň. V rámci EU-15, 32 regionů ještě žije v regionech, kde HDP na hlavu sahá pod 75% průměru EU. Dalších 17 regionů (16 z nich v EU15), které představují přes 4% populace EU25, by zůstala bez rozšíření EU pod hranicí 75%. Pro tyto regiony Evropská komise navrhla mezinárodní podporu, kterou nazývá pro statisticky efektivní regiony. Existuje také 12 regionů v EU- 15 (13 v EU-25), které uspěly a tzv. vyrostly ze současného tak zvaného projektového Cíle 1 žádosti o pomoc. To jsou úspěšné příběhy evropské regionální politiky. Pro tyto regiony se navrhuje, aby byly vedeny k novým regionálním cílům hospodářské soutěže a zaměstnanosti s větší úrovní podpory. Více informací získáte na: nal_policy/index_en.htm Strukturální fondy byly v roce 2004 dobře využity ke zlepšení konkurenceschopnosti v regionech Danuta Hübnerová, komisařka odpovědná za regionální politiku, představila výsledky strukturálních fondů a nástrojů soudržnosti za rok Využití strukturálních fondů se v nových členských státech rychle rozvíjí. Například v Maďarsku bylo mezi květnem a listopadem předloženo projektových žádostí, z nichž maďarské orgány schválily V Polsku bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na řadu zařízení na dodávku vody a čištění odpadních vod, ale i na úseky dálnic A2 a A4. V členských státech EU-15 nebylo v roce 2004 nakonec využito pouze necelé 1 % závazků z roku Tyto výsledky jasně prokazují, že finanční návrhy Komise týkající se strukturálních fondů na roky se opírají o dobré důvody a že politika soudržnosti hraje čím dál větší úlohu při plnění lisabonských cílů v celé rozšířené EU. Solidarita, hospodářský a sociální pokrok a posilování soudržnosti jsou součástí cílů Společenství, které podle Smlouvy o založení Evropských společenství spočívají i ve snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů". Nástroje solidarity, tedy strukturální fondy a fond soudržnosti, představují zhruba třetinu rozpočtu EU a na rok 2005 mají k dispozici přibližně 44 miliard eur v položkách závazků. Tyto prostředky posilují konkurenceschopnost regionů a zlepšují životní podmínky jejich obyvatel. Většina peněžních prostředků se vynakládá prostřednictvím víceletých programů, které společně řídí útvary Komise, členské státy a regionální orgány. Na programové období navrhla Komise posílení politiky soudržnosti s rozpočtem 336,1 miliard eur (v cenách roku 2004) s důrazem na konvergenci, konkurenceschopnost a spolupráci. 5

6 únor 05 Podrobnosti o akcích Organizátor 2. únor Od výzkumu k podnikání v Emilia-Romagna ERRIN 3. únor Konference inovačních akčních regionů EC 3. únor Městské-regionální řízení v EU (Vught) EC 8.únor Inteligentní dopravní regiony ERRIN 15.únor Etika a sociální hodnoty ve sportu CoR únor IDABC: přeshraniční služby e-government/řízení pro státní instituce, podnikání a občany EC březen 05 Podrobnosti o akcích Organizátor 3.březen Koheze a lisabonská agenda: role regionů EC Legenda: EC/EK European Commission/Evropská komise; ECO/RE European Council/Rada Evropy; EP European Parliament/Evropský parlament EIB European Investment Bank/Evropská investiční banka; CE/CB Central Bank/Centrální banka CoR Committee of the Regions/Výbor regionů; ECSC - Economic and Social Committee/Hospodářský a sociální výbor PS Private sector entities/subjekty soukromého sektoru ZiB/ZvB Zlin in Brussels/kancelář Zlínského kraje v Bruselu Vzdělání a kultura Uzávěrka Spojení Akce partnerských měst (Town Twinning actions) Výzva k podání návrhů na podporu aktivního přístupu k evropskému občanství 2005 OJ C259 Sokrates Program akcí Unie v oblasti vzdělávání (Socrates) a jeho šestý běh, který má generovat inovace a/nebo šířit inovace a dobré zkušenosti Sokrates Výzva k podávání návrhů a projektů, které se vztahují k profesnímu a celoživotnímu vzdělávání MEDIA PLUS Výzva k podávání projektů na rozvoj projektů na výrobu (nový talent medií, podpora jednotlivých projektů nebo částečná podpora ) MEDIA školení Výzva k podávání projektů na programy odborných školení v oblasti audiovizuálních projektů a produktů eur-lex OJ C257 OJ C OJ C313 MEDIA Distribuce Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl OJ C322 Tempus III Výzva k podávání projektů vztahujících se k profesnímu vzdělávání ve spolupráci se zeměmi třetího světa Asie a Středozemního prostoru OJ C319 Akce k záchraně a uchování hlavních sídel a archivů spojených s deportací OJ C313 Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl OJ C322 Zaměstnanost a sociální záležitosti Uzávěrka Spojení Inovační opatření podle Článku 6 Opatření Evropského sociálního fondu: Inovační přístupy k řízení změny Inovační opatření podle Článku 6 Opatření Evropského sociálního fondu: Přenos a rozšíření inovací z Článku 6 projektů ESF eur-lex OJ C292 Životní prostředí Uzávěrka Spojení LIFE Projekty na propagaci zavedení politiky EU v oblasti životního prostředí Life III 6

7 LIFE Projekty propagující zavedení politiky EU v oblasti životního prostředí Výzva k podávání projektů na akce v oblasti energie podle programu EU s názvem Inteligentní energie OJ C252 OJ C002 Zdraví & ochrana spotřebitele Uzávěrka Spojení Výzva k podávání projektů Program akce Unie v oblasti veřejného zdraví ( ) OJ C011 Informační společnost Uzávěrka Spojení Program edeset /eten ( ) Výběrové řízení na nezávislé odborníky OJ C283 Výzkum & vývoj Uzávěrka Spojení Výzva k podávání projektů 6. rámcový program: nepřímé akce RTD podle konkrétního programu pro výzkum, rozvoj technologií a předvádění: Schéma: mezinárodní přístup, integrující aktivity a doprovodná opatření Aktivita: oblast tematické priority: informační společnost společenské technologie Tematická prioritní oblast: konkrétní aktivity zahrnující široké pole výzkumu- identifikační čísla výzvy: FP NEST-C, FP NEST- Path Aktivita: Podpora politik koherentního rozvoje Aktivita: Lidské zdroje a aktivity mobility OJ C OJ C OJ C OJ C OJ C OJ C OJ C013 Společnost & politika Uzávěrka Spojení Nové výzvy Vydání uzavřeno v Bruselu dne :

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY 2007-13, PRŮVODCE DOBROU

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji WEED Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji Obsah 2 03 Úvod 06 Celje 09 Místní akční plán: Rozvoj role ţen v místních sluţbách pro podporu rodiny 11 Alzira 14 Místní akční plán: Ţeny v podnikání

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

inforegio panorama Regiony jako partneři Cíl evropské územní spolupráce č. 24 prosinec 2007

inforegio panorama Regiony jako partneři Cíl evropské územní spolupráce č. 24 prosinec 2007 cs inforegio panorama č. 24 prosinec 2007 Regiony jako partneři Cíl evropské územní spolupráce Obsah Regiony jako partneři Cíl evropské územní spolupráce INTERREG, bezvýznamný nebo nepostradatelný? 3 Úloha

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více