Zpravodaj 2005 > leden > 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj 2005 > leden > 02"

Transkript

1 Zpravodaj 2005 > leden > 02 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupuje Zlínský kraj na Otevřených dnech Výbor regionů společně s Hlavním úřadem Evropské unie pro evropskou politiku, vyzval regionální kanceláře EU, aby se zúčastnily Otevřených dnů 2005, které se budou konat v Bruselu od 10. do 13.října Tato akce se zaměří na témata jako jsou konvergence, konkurenceschopnost, zaměstnanost, evropská teritoriální spolupráce a na programový management po roce 2006, aby se regiony a města připravila na reformovanou kohezní politiku po roce Část workshopů, seminářů a konferencí bude organizována regionálními kancelářemi a některé Evropskou komisí. Většina z nich se bude konat v bruselských regionálních kancelářích. Celkem se jedná o zhruba 50 různých akcí organizovaných ve třech dnech. Před přihlášením musí regionální kanceláře vytvořit skupinu minimálně 3 partnerů, z nichž jeden bude určen jako vedoucí kancelář. Kancelář Zlínského kraje v Bruselu usilovala o vytvoření co nejlepší pozice pro Zlínský kraj, aby se Otevřených dní zúčastnil. Kancelář v Bruselu vzala v úvahu klíčové priority pro místní rozvoj a připojila se do spolupráce vedené krajem Friuli-Venezia-Giulia a do partnerství vedené krajem Liguria. V obou případech je Zlínský kraj partnerem kraje Piemonte, aby tak posílil již započatou spolupráci v rámci projektu Zlínského kraje RIS. Konglomerát vedený krajem Firiuli-Venezia-Giulia se zaměří na management Strukturálních fondů, zatímco projekt vedený krajem Liguria se zaměří na propagaci inovací na místní úrovni. Očekává se, že každý konglomerát zorganizuje dvě akce v rámci společného programu, který bude koordinován Výborem regionů a Evropskou komisí. Každý konglomerát by také měl zorganizovat výstavu v jedné ze svých partnerských kanceláří a měl by se aktivně zapojit do přípravy a organizace Otevřených dnů. Na základě společného programu by měla každá partnerská kancelář OTEVŘENÝCH DNŮ aktivně propagovat své vlastní akce a mobilizovat potenciální účastníky a skupiny návštěvníků a novinářů z jejich domovského regionu a měst, aby se zúčastnili akcí, které se budou konat v Bruselu. V tomto čísle: Co je nového v Bruselu a Evropě strana 2 Zlínský kraj se stal členem sítí ERRIN a IRE 2 Zaostřeno na nové programy EU strana 3 Příležitosti pro iniciativy v oblasti gender 3 Příležitosti pro Kraj znalostí 4 Stručně o politikách a programech EU strana 5 Program akcí strana 6 Výzva k podávání projektů strana 6 1

2 Zlínský kraj v sítích ERRIN a IRE Kancelář Zlínského kraje v Bruselu pracuje na tom, aby byl Zlínský kraj začleněn do dvou důležitých evropských sítí: ERRIN (Evropská regionální síť výzkumu a inovací) a IRE (Síť regionů v Evropě). Evropská regionální síť výzkumu a inovací (ERRIN) je sítí, jejímž sídlem je Brusel a jež byla vytvořena proto, aby se regiony staly plnými a efektivními členy Evropského výzkumného prostoru. ERRIN je podporován Hlavním úřadem Evropské komise pro výzkum v rámci Regionů znalostí Znalostního pilotního akčního programu. ERRIN poskytuje veškeré potřebné informace kraji, aby ho navigoval komplexním systémem výzkumu a inovací v EU, a zlepšuje porozumění v řadě otázek: - Upozorňuje na výzvy a bariéry, kterým se čelí na regionální úrovni, a zároveň se v rámci sítě lze poučit z bohatých zkušeností a dobrých praktik, které regiony EU mají - Zkoumá, jak fungují regiony EU, jaké rozdíly mezi nimi existují a co se může udělat pro to, aby se vytvořilo silnější partnerství v oblasti výzkumu a inovací - Zvětší naši znalost dopadu politiky EU a finančních mechanismů na regionální úrovni - Podpoří větší povědomí v rámci evropských institucí o regionálním rozměru při vytvoření Evropského výzkumného prostoru K dnešnímu dni se přihlásilo více než 150 regionálních zastoupení, a oznámilo, že se chtějí účastnit iniciativy ERRIN, že přispějí k výsledkům ERRIN, a zpřístupní informace prostřednictvím služeb ERRIN. Kancelář Zlínského kraje v Bruselu propagovala účast Zlínského kraje v této důležité síti a nyní je již Zlínský kraj oficiálním členem ERRIN. Tím, že se Zlínský kraj stal členem ERRIN, se může účastnit práce v různých pracovních skupinách a získá tak přístup ke společným rozvojovým projektům, bude mu poskytnuta vstupní pomoc při získání dokladů o jejich postavení a budou s ním sdíleny nejlepší praktiky a zkušenosti. Zlínský region také získá výhodu v tom, že se může účastnit akcí ERRIN. Navíc tím, že se Zlínský kraj stal členem ERRIN, je kraj oprávněn dostat se k různým propagačním službám a službám sloužícím k rozšiřování výsledků projektu.ty jsou k dispozici na sekretariátu ERRIN stejně jako úřední doklady, tematické časopisy a review. ERRIN vytvořil řadu pracovních skupin, jejichž členové se pravidelně setkávají, aby probrali otázky klíčových priorit a zpracovali nápady pro rozšíření sítě. Pracovní skupiny zahrnují všechny regionální zástupce, kteří mají o spolupráci zájem (až do maximálního operabilního počtu) a poté členové pracovních skupin pracují na regionálních praktikách a stávají se tvůrci politiky. V současné době existuje dvanáct pracovních skupin ERRIN. Jedna polovina z nich sleduje otázky sektoru, druhá polovina prověřuje strategická témata. Otázky sektoru jsou následující: 1. Biotechnologie 2. Doprava 3. Technologie životního prostředí 4. Péče o zdraví 5. IST 6. Výzkum měst 7. Nanotechnologie Strategické otázky jsou tyto: 8. Role regionů jako katalyzátorů výzkumu a inovací (Kraj jako katalyzátor) 9. Inovační podpora pro regiony 10. Role univerzit a SME 11. Výzkum a inovace pro konvergenci a kohezi s ohledem na nové členské země (Konvergence a koheze) 12. národní modely pro výzkum a inovace Na začátku této sítě bude dne 8.února 2005 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupovat Kraj na semináři Regiony inteligentní dopravy organizované ERRIN. Tento seminář se bude dívat na způsoby, ve kterých jsou doprava a politika výzkumu propojeny na úrovni EU a jaký je tento dopad na regionální úrovni. Seminář prověří, jaké mechanismy, jak v politice, tak v oblasti finanční podpory, existují na to, aby se propagovaly inovace a doprava učinila pokrok díky výzkumu. 2

3 Síť inovačních regionů v Evropě (IRE) je společnou platformou pro spolupráci a výměnu zkušeností v rozvoji regionálních inovačních politik a plánů. Tato síť má za cíl umožnit regionům přístup k novým nástrojům a plánům pro propagaci inovací a k vytvoření meziregionálního procesu učení. Chce také dosáhnout toho, aby se inovace dostaly na přední místo v žebříčku regionální politiky. Síť je otevřená všem regionům, které mohou demonstrovat dobré praktiky v propagaci inovací. Od roku 1994 obdrželo více než 100 evropských regionů podporu od Evropské komise na zformulování svých regionálních strategií prostřednictvím projektů RITTS a RIS, které byly řízeny Enterprise DG, respektive Regional Policy DG. V letech 2001/2002 bylo vyhlášeno celkem šestnáct projektů inovačních strategií v nově přidružených zemích EU s cílem podpořit rozvoj a implementace regionálních inovačních strategií. Zároveň bylo vytvořeno čtrnáct tematických sítí, v nichž se sdružilo přes 250 držitelů inovací v rámci Evropy, aby si vyměňovali dobré praktiky v oblasti konkrétních témat regionální inovační politiky a zároveň formulovali své vlastní regionální inovační strategie prostřednictvím Evropského regionálního fondu inovačních akcí. RITTS a RIS měly za cíl podporovat regiony v rozvojových inovačních strategiích, které by optimalizovaly regionální inovační politiku a infrastrukturu. Vypracování strategie bylo založeno na analýzách regionálního inovačního systému, včetně managementu, finančních, komerčních, školících, organizačních a technických otázek. Strategie měla také za cíl propagovat spolupráci mezi klíčovými partnery v rámci regionálního inovačního systému. Projekty RITTS byly financovány Enterprise DG pod hlavičkou Inovačních programů. Projekty RIS byly financovány Regionální politikou DG (Regional Policy DG), a byly omezeny na regiony, na které se vztahovala pomoc ERDF. Více než 100 regionů získalo podporu v tom, aby zformulovalo své regionální inovační strategie v rámci projektů RITTS/RIS. Projekty RITTS a RIS obsahovaly důkladné hodnocení přenosu technologií a inovační infrastruktury v regionech, zvláště s ohledem na potřeby malých a středních podniků (SMEs). Byly vyvinuty široce pojaté politiky a strategické rámce na podporu inovací a byly navrženy a implementovány nové projekty a podpůrné služby. Projekty také vyústily v zavedení monitorovacích a evaluačních nástrojů do inovační politiky. V nově přidružených zemích bylo vyhlášeno v letech 2001/2002 šestnáct projektů inovační strategie s cílem rozvíjet a zavádět regionální inovační strategie. Zároveň čtrnáct Tematických sítí spojilo přes 250 držitelů inovací v rámci Evropy, aby si vyměňovali dobré praktiky týkající se konkrétních regionálních inovačních strategií. Řada regionů IRE bude financovat zavádění konkrétních akcí během formulování svých inovačních strategií v rámci Evropského regionálního rozvojového fondu inovačních akcí. V listopadu 2004 byl věnován workshop IRE organizovaný v Praze tématu Financování inovací na regionální úrovni. Na této akci byla představena řada úspěšných iniciativ pro firmy, jmenovitě malé a střední podniky, v oblasti financování inovací. Plány pro sedm rozdílných zemí, stejně jako iniciativa EU, poskytla účastníkům inspiraci, jak pracovat ve svých vlastních regionech. Na počátku léta 2005 se bude konat ve slovinské Ljublani 4.plenární konference IRE, která je jednou z nejdůležitějších evropských událostí pro regionální inovace. Kancelář Zlínského kraje v Bruselu kontaktovala síť IRE, aby se ujistila, že se Zlínský kraj může stát členem sítě IRE díky vývoji projektů RIS, spolufinancovaném Evropskou komisí. Kancelář souhlasila s IRE, aby předala Sekretariátu sítě oficiální informaci o tom, že smlouva týkající se projektu RIS, byla podepsána s Evropskou komisí. IRE zkontaktuje manažera projektu RIS ve Zlínském kraji, aby se oficiálně kraj začlenil do aktivit sítě IRE. Více informací o ERRIN jsou k dispozici na stránce Více informací o IRE jsou na stránce Poznámka Propagací přičlenění Zlínského kraje do ERI a ERRIN, se Zlín v Bruselu snaží o posílení profilu Zlínského kraje jako kraje, pro nějž jsou inovace prioritní, účastní se propagace inovací a existuje v něm konkurence na ekonomické a průmyslové úrovni v oblasti místního udržitelného rozvoje. 3

4 Dva nové programy pro Kancelář Zlínského kraje v Bruselu Kancelář Zlínského kraje v Bruselu se rozhodla stát partnerem dvou nových mezinárodních projektů, které mají být financovány z Programů Evropské komise Leonardo. Dva projekty Středozemní interkulturní mobilita zprostředkovatelů (Mediterranean Intercultural Mediator Mobility) (M.I.M.M. 3) a Vzdělávejte absolventy pro trh práce v Evropě (Educate A Graduate to Labour in Europe) (EAGLE 2005) byly propagovány dvěma mezinárodními partnerstvími, která zahrnovala akademické instituce, operátory soukromého sektoru a veřejnou správu ze všech členských zemí Evropské unie. Cílem je nabídnout univerzitním studentům a mladým absolventům možnost dostat se do kontaktu s trhem práce na mezinárodní úrovni a získat velmi motivující zkušenost. Tím, že se stala Kancelář v Bruselu partnerem projektu, souhlasila přijmout studenty a absolventy na krátkodobou stáž ve své Kanceláři na nejméně tříměsíční období a maximálně na období šesti měsíců. Během tohoto období budou stážisté vedeni tutorem a získají stipendium z projektu a od hostitelské instituce, v tomto případě od Kanceláře Zlínského kraje v Bruselu. Stážisté, kteří budou pečlivě vybráni na základě akademického profilu a profesionálních aspirací, budou hosty Kanceláře a získají přímý vhled do institucí Evropské unie, jejich rozhodovacího procesu, sektorů intervence a možností práce a získají také možnost najít si místo, aby mohli začít svou mezinárodní profesní dráhu. Také přispějí k řešení jednoduchých záležitostí, budou provádět dokumentační výzkum, pracovat na konkrétních studiích a budou pomáhat při konferencích nebo technických schůzkách. Tímto způsobem, pokud se bude jednat o stipendisty z České republiky, budou mít možnost pochopit, jak pracuje regionální zastoupení pro místní komunitu, a pokud budou stipendisté z jiných členských států, poznají Zlínský kraj, jeho evropské aktivity a iniciativy. Zvláštní vhled: druhá fáze programu EU Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci, druhá fáze ( ) Popis: Program Leonardo da Vinci přispívá k zavádění politiky odborného vzdělávání v Evropské unii, podporuje a doplňuje akce členských států (Článek 150 Smlouvy o založení Evropské unie). Rada přijala druhou fázi programu pro období 2000 až 2006 Rozhodnutím Evropské komise 1999/382/EC. Jeho cílem je propagovat nové praktické přístupy v politikách odborného vzdělávání. Rozpočet: milionů Jak se programu zúčastnit: Omezení účasti: Odpovědné instituce: Trvání: Procedura A plán Mobility: předkladatelé zašlou své návrhy v rámci plánu Mobility své národní agentuře (NA) zodpovědné za zavádění programu Leonardo da Vinci nejpozději do 11.února 2005 (datum poštovního razítka). Procedura B Pilotní projekty (kromě Tematických akcí), Jazykových kompetencí a Mezinárodních sítí: předkladatelé zašlou předběžné návrhy své národní agentuře nejpozději s datem poštovního razítka 1.říjen Poté ti z předkladatelů, kteří jsou informováni národní agenturou o tom, že jejich předběžný návrh projektu uspěl, mají poslat kompletní návrh projektu národní agentuře, a zároveň také tři kopie Evropské komisi nejpozději do 11.února 2005 (rozhoduje datum poštovního razítka). Procedura C Plán referenčních materiálů, návrhy tematických akcí a návrhy podané evropskými organizacemi v rámci všech plánů (kromě Mobility): předkladatelé mají zaslat předběžné návrhy projektů Evropské komisi a kopii své národní agentuře nejpozději 1.října 2004 (rozhoduje datum poštovního razítka). Poté ti předkladatelé, kteří jsou informováni o tom, že jejich projekt byl vybrán do dalšího kola, zašlou plný návrh projektu Evropské komisi a dvě kopie své národní agentuře nejpozději 11.února 2005 (rozhoduje datum poštovního razítka). Návrhy musí být podány mezinárodním partnerstvím, které zahrnuje alespoň tři účastnické země, z nichž jedna musí být členem Evropské unie, s výjimkou programu "mobility" a "jazykových kompetencí". Evropská komise, Hlavní úřad pro vzdělání a kulturu Projekty Leonardo mohou trvat nejdéle 2 roky 4

5 Výbor regionů První zprávy o rozpočtu dalších Strukturálních fondů Komisařka Evropské komise paní Hübner, která je zodpovědná za evropskou regionální politiku, zdůraznila během semináře organizovaného Výborem regionů, že EU musí mobilizovat své regiony, pokud chce vytvořit více pracovních míst a dosáhnout vyšší úrovně ekonomického rozvoje. Paní Hübner učinila tyto poznámky krátce poté, co prezident Evropské komise, pan Jose Manuel Barroso, představil svůj pětiletý plán v Evropském parlamentu a během něhož řekl, že solidarita byla klíčem k otevření ohromného skrytého evropského potenciálu. Komisařka Hübner zopakovala jeho poznámky a řekla, že nová generace kohezní politiky Komise bude strategičtější, konkrétnější tematicky, a jednodušší na provedení a řízení. Programy financování by měly být v budoucnu jednodušší pro předkladatele a méně byrokratické, aby se zajistilo lepší zavádění do praxe. Abychom zefektivnili kohezní politiku, musíme být schopni dát občanům to, co očekávají, dodala. Komisařka Hübner sdělila, že se v Římě 25.ledna účastnila rozhovorů s italskou vládou o rozpočtu EU na roky Naznačila, že Itálie podpořila návrhy Komise přidělit EUR 336 miliard což je ekvivalent 1.41% HDP EU25 na kohezní politiku na sedmileté období. Prezident Sicilského regionu, pan Salvatore Cuffaro, řekl, že věří v dohodu a že finanční výhled uzraje do června. Varoval, že restrikce požadované šesti členskými zeměmi (Rakousko, Británie, Francie, Německo, Švédsko a Nizozemí), které vyzývaly, aby byl celkový rozpočet EU založen na 1% hrubého národního příjmu, by riskoval zastavení financování na kohezi v zemích bývalé EU15. Solidarita je požadována pro jednotnou politiku v rámci celé Evropy, řekl. Evropská komise EUROSTAT potvrzuje návrh Evropské komise na Strukturální fondy pro roky Eurostat, Statistická kancelář Evropské unie, publikovala nejnovější čísla HDP na hlavu pro každý z regionů Unie. Data zahrnují tříletý průměr , který určí oprávněnost žádostí o podporu ze Strukturálních fondů v období po roce 2006, pokud se dosáhne dohody před příštím létem. Tato čísla Eurostatu jsou velmi zajímavá pro budoucí rozdělení celkového množství Strukturálních fondů mezi žadatelské země a regiony. Prozatímní údaje rozšířené Kanceláří ukazují, že se úrovně nerovnosti v rozšířené EU výrazně zvýšily. Pozornost je nyní zaměřena na nové členské státy, v nichž více než 92% obyvatel žije v regionech, kde HDP na hlavu je pod 75% průměru evropské pětadvacítky (EU25). Dále 61% obyvatelstva žije v regionech pod 50% HDP na hlavu, zatímco v zemích bývalé evropské patnáctky (EU-15), žádný region nespadá pod tuto úroveň. V rámci EU-15, 32 regionů ještě žije v regionech, kde HDP na hlavu sahá pod 75% průměru EU. Dalších 17 regionů (16 z nich v EU15), které představují přes 4% populace EU25, by zůstala bez rozšíření EU pod hranicí 75%. Pro tyto regiony Evropská komise navrhla mezinárodní podporu, kterou nazývá pro statisticky efektivní regiony. Existuje také 12 regionů v EU- 15 (13 v EU-25), které uspěly a tzv. vyrostly ze současného tak zvaného projektového Cíle 1 žádosti o pomoc. To jsou úspěšné příběhy evropské regionální politiky. Pro tyto regiony se navrhuje, aby byly vedeny k novým regionálním cílům hospodářské soutěže a zaměstnanosti s větší úrovní podpory. Více informací získáte na: nal_policy/index_en.htm Strukturální fondy byly v roce 2004 dobře využity ke zlepšení konkurenceschopnosti v regionech Danuta Hübnerová, komisařka odpovědná za regionální politiku, představila výsledky strukturálních fondů a nástrojů soudržnosti za rok Využití strukturálních fondů se v nových členských státech rychle rozvíjí. Například v Maďarsku bylo mezi květnem a listopadem předloženo projektových žádostí, z nichž maďarské orgány schválily V Polsku bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na řadu zařízení na dodávku vody a čištění odpadních vod, ale i na úseky dálnic A2 a A4. V členských státech EU-15 nebylo v roce 2004 nakonec využito pouze necelé 1 % závazků z roku Tyto výsledky jasně prokazují, že finanční návrhy Komise týkající se strukturálních fondů na roky se opírají o dobré důvody a že politika soudržnosti hraje čím dál větší úlohu při plnění lisabonských cílů v celé rozšířené EU. Solidarita, hospodářský a sociální pokrok a posilování soudržnosti jsou součástí cílů Společenství, které podle Smlouvy o založení Evropských společenství spočívají i ve snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů". Nástroje solidarity, tedy strukturální fondy a fond soudržnosti, představují zhruba třetinu rozpočtu EU a na rok 2005 mají k dispozici přibližně 44 miliard eur v položkách závazků. Tyto prostředky posilují konkurenceschopnost regionů a zlepšují životní podmínky jejich obyvatel. Většina peněžních prostředků se vynakládá prostřednictvím víceletých programů, které společně řídí útvary Komise, členské státy a regionální orgány. Na programové období navrhla Komise posílení politiky soudržnosti s rozpočtem 336,1 miliard eur (v cenách roku 2004) s důrazem na konvergenci, konkurenceschopnost a spolupráci. 5

6 únor 05 Podrobnosti o akcích Organizátor 2. únor Od výzkumu k podnikání v Emilia-Romagna ERRIN 3. únor Konference inovačních akčních regionů EC 3. únor Městské-regionální řízení v EU (Vught) EC 8.únor Inteligentní dopravní regiony ERRIN 15.únor Etika a sociální hodnoty ve sportu CoR únor IDABC: přeshraniční služby e-government/řízení pro státní instituce, podnikání a občany EC březen 05 Podrobnosti o akcích Organizátor 3.březen Koheze a lisabonská agenda: role regionů EC Legenda: EC/EK European Commission/Evropská komise; ECO/RE European Council/Rada Evropy; EP European Parliament/Evropský parlament EIB European Investment Bank/Evropská investiční banka; CE/CB Central Bank/Centrální banka CoR Committee of the Regions/Výbor regionů; ECSC - Economic and Social Committee/Hospodářský a sociální výbor PS Private sector entities/subjekty soukromého sektoru ZiB/ZvB Zlin in Brussels/kancelář Zlínského kraje v Bruselu Vzdělání a kultura Uzávěrka Spojení Akce partnerských měst (Town Twinning actions) Výzva k podání návrhů na podporu aktivního přístupu k evropskému občanství 2005 OJ C259 Sokrates Program akcí Unie v oblasti vzdělávání (Socrates) a jeho šestý běh, který má generovat inovace a/nebo šířit inovace a dobré zkušenosti Sokrates Výzva k podávání návrhů a projektů, které se vztahují k profesnímu a celoživotnímu vzdělávání MEDIA PLUS Výzva k podávání projektů na rozvoj projektů na výrobu (nový talent medií, podpora jednotlivých projektů nebo částečná podpora ) MEDIA školení Výzva k podávání projektů na programy odborných školení v oblasti audiovizuálních projektů a produktů eur-lex OJ C257 OJ C OJ C313 MEDIA Distribuce Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl OJ C322 Tempus III Výzva k podávání projektů vztahujících se k profesnímu vzdělávání ve spolupráci se zeměmi třetího světa Asie a Středozemního prostoru OJ C319 Akce k záchraně a uchování hlavních sídel a archivů spojených s deportací OJ C313 Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl OJ C322 Zaměstnanost a sociální záležitosti Uzávěrka Spojení Inovační opatření podle Článku 6 Opatření Evropského sociálního fondu: Inovační přístupy k řízení změny Inovační opatření podle Článku 6 Opatření Evropského sociálního fondu: Přenos a rozšíření inovací z Článku 6 projektů ESF eur-lex OJ C292 Životní prostředí Uzávěrka Spojení LIFE Projekty na propagaci zavedení politiky EU v oblasti životního prostředí Life III 6

7 LIFE Projekty propagující zavedení politiky EU v oblasti životního prostředí Výzva k podávání projektů na akce v oblasti energie podle programu EU s názvem Inteligentní energie OJ C252 OJ C002 Zdraví & ochrana spotřebitele Uzávěrka Spojení Výzva k podávání projektů Program akce Unie v oblasti veřejného zdraví ( ) OJ C011 Informační společnost Uzávěrka Spojení Program edeset /eten ( ) Výběrové řízení na nezávislé odborníky OJ C283 Výzkum & vývoj Uzávěrka Spojení Výzva k podávání projektů 6. rámcový program: nepřímé akce RTD podle konkrétního programu pro výzkum, rozvoj technologií a předvádění: Schéma: mezinárodní přístup, integrující aktivity a doprovodná opatření Aktivita: oblast tematické priority: informační společnost společenské technologie Tematická prioritní oblast: konkrétní aktivity zahrnující široké pole výzkumu- identifikační čísla výzvy: FP NEST-C, FP NEST- Path Aktivita: Podpora politik koherentního rozvoje Aktivita: Lidské zdroje a aktivity mobility OJ C OJ C OJ C OJ C OJ C OJ C OJ C013 Společnost & politika Uzávěrka Spojení Nové výzvy Vydání uzavřeno v Bruselu dne :

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Tak jako v minulosti, Kancelář a její služby jsou zcela k dispozici Kraji a regionálnímu zastupitelstvu pro potřeby zastoupení u Evropské unie.

Tak jako v minulosti, Kancelář a její služby jsou zcela k dispozici Kraji a regionálnímu zastupitelstvu pro potřeby zastoupení u Evropské unie. ZPRAVODAJ 2004 > Prosinec > 02 Od 1. ledna 2005 mění Kancelář Zlínského kraje v Bruselu při EU své sídlo. Počátkem roku se Kancelář Zlínského kraje v Bruselu stěhuje do nových prostor, které se nacházejí

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012 Příspěvek místních a regionálních orgánů k přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období Hodnocení stěžejní iniciativy Mládež v pohybu Více ž dva roky po přijetí stěžejní iniciativy strategie Evropa

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Setkání s regionálními partnery Úvod Projekt realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského Společenství (Regions of Knowledge). Mezinárodní

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, TC AV ČR (CZELO) CZELO: charakteristika Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace Založena v Bruselu v roce

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Konference Zaměstnanost 2014 Cheb, 2. října 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity http://ec.europa.eu/llp 1 ... 21 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více