Zpravodaj 2005 > leden > 02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj 2005 > leden > 02"

Transkript

1 Zpravodaj 2005 > leden > 02 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupuje Zlínský kraj na Otevřených dnech Výbor regionů společně s Hlavním úřadem Evropské unie pro evropskou politiku, vyzval regionální kanceláře EU, aby se zúčastnily Otevřených dnů 2005, které se budou konat v Bruselu od 10. do 13.října Tato akce se zaměří na témata jako jsou konvergence, konkurenceschopnost, zaměstnanost, evropská teritoriální spolupráce a na programový management po roce 2006, aby se regiony a města připravila na reformovanou kohezní politiku po roce Část workshopů, seminářů a konferencí bude organizována regionálními kancelářemi a některé Evropskou komisí. Většina z nich se bude konat v bruselských regionálních kancelářích. Celkem se jedná o zhruba 50 různých akcí organizovaných ve třech dnech. Před přihlášením musí regionální kanceláře vytvořit skupinu minimálně 3 partnerů, z nichž jeden bude určen jako vedoucí kancelář. Kancelář Zlínského kraje v Bruselu usilovala o vytvoření co nejlepší pozice pro Zlínský kraj, aby se Otevřených dní zúčastnil. Kancelář v Bruselu vzala v úvahu klíčové priority pro místní rozvoj a připojila se do spolupráce vedené krajem Friuli-Venezia-Giulia a do partnerství vedené krajem Liguria. V obou případech je Zlínský kraj partnerem kraje Piemonte, aby tak posílil již započatou spolupráci v rámci projektu Zlínského kraje RIS. Konglomerát vedený krajem Firiuli-Venezia-Giulia se zaměří na management Strukturálních fondů, zatímco projekt vedený krajem Liguria se zaměří na propagaci inovací na místní úrovni. Očekává se, že každý konglomerát zorganizuje dvě akce v rámci společného programu, který bude koordinován Výborem regionů a Evropskou komisí. Každý konglomerát by také měl zorganizovat výstavu v jedné ze svých partnerských kanceláří a měl by se aktivně zapojit do přípravy a organizace Otevřených dnů. Na základě společného programu by měla každá partnerská kancelář OTEVŘENÝCH DNŮ aktivně propagovat své vlastní akce a mobilizovat potenciální účastníky a skupiny návštěvníků a novinářů z jejich domovského regionu a měst, aby se zúčastnili akcí, které se budou konat v Bruselu. V tomto čísle: Co je nového v Bruselu a Evropě strana 2 Zlínský kraj se stal členem sítí ERRIN a IRE 2 Zaostřeno na nové programy EU strana 3 Příležitosti pro iniciativy v oblasti gender 3 Příležitosti pro Kraj znalostí 4 Stručně o politikách a programech EU strana 5 Program akcí strana 6 Výzva k podávání projektů strana 6 1

2 Zlínský kraj v sítích ERRIN a IRE Kancelář Zlínského kraje v Bruselu pracuje na tom, aby byl Zlínský kraj začleněn do dvou důležitých evropských sítí: ERRIN (Evropská regionální síť výzkumu a inovací) a IRE (Síť regionů v Evropě). Evropská regionální síť výzkumu a inovací (ERRIN) je sítí, jejímž sídlem je Brusel a jež byla vytvořena proto, aby se regiony staly plnými a efektivními členy Evropského výzkumného prostoru. ERRIN je podporován Hlavním úřadem Evropské komise pro výzkum v rámci Regionů znalostí Znalostního pilotního akčního programu. ERRIN poskytuje veškeré potřebné informace kraji, aby ho navigoval komplexním systémem výzkumu a inovací v EU, a zlepšuje porozumění v řadě otázek: - Upozorňuje na výzvy a bariéry, kterým se čelí na regionální úrovni, a zároveň se v rámci sítě lze poučit z bohatých zkušeností a dobrých praktik, které regiony EU mají - Zkoumá, jak fungují regiony EU, jaké rozdíly mezi nimi existují a co se může udělat pro to, aby se vytvořilo silnější partnerství v oblasti výzkumu a inovací - Zvětší naši znalost dopadu politiky EU a finančních mechanismů na regionální úrovni - Podpoří větší povědomí v rámci evropských institucí o regionálním rozměru při vytvoření Evropského výzkumného prostoru K dnešnímu dni se přihlásilo více než 150 regionálních zastoupení, a oznámilo, že se chtějí účastnit iniciativy ERRIN, že přispějí k výsledkům ERRIN, a zpřístupní informace prostřednictvím služeb ERRIN. Kancelář Zlínského kraje v Bruselu propagovala účast Zlínského kraje v této důležité síti a nyní je již Zlínský kraj oficiálním členem ERRIN. Tím, že se Zlínský kraj stal členem ERRIN, se může účastnit práce v různých pracovních skupinách a získá tak přístup ke společným rozvojovým projektům, bude mu poskytnuta vstupní pomoc při získání dokladů o jejich postavení a budou s ním sdíleny nejlepší praktiky a zkušenosti. Zlínský region také získá výhodu v tom, že se může účastnit akcí ERRIN. Navíc tím, že se Zlínský kraj stal členem ERRIN, je kraj oprávněn dostat se k různým propagačním službám a službám sloužícím k rozšiřování výsledků projektu.ty jsou k dispozici na sekretariátu ERRIN stejně jako úřední doklady, tematické časopisy a review. ERRIN vytvořil řadu pracovních skupin, jejichž členové se pravidelně setkávají, aby probrali otázky klíčových priorit a zpracovali nápady pro rozšíření sítě. Pracovní skupiny zahrnují všechny regionální zástupce, kteří mají o spolupráci zájem (až do maximálního operabilního počtu) a poté členové pracovních skupin pracují na regionálních praktikách a stávají se tvůrci politiky. V současné době existuje dvanáct pracovních skupin ERRIN. Jedna polovina z nich sleduje otázky sektoru, druhá polovina prověřuje strategická témata. Otázky sektoru jsou následující: 1. Biotechnologie 2. Doprava 3. Technologie životního prostředí 4. Péče o zdraví 5. IST 6. Výzkum měst 7. Nanotechnologie Strategické otázky jsou tyto: 8. Role regionů jako katalyzátorů výzkumu a inovací (Kraj jako katalyzátor) 9. Inovační podpora pro regiony 10. Role univerzit a SME 11. Výzkum a inovace pro konvergenci a kohezi s ohledem na nové členské země (Konvergence a koheze) 12. národní modely pro výzkum a inovace Na začátku této sítě bude dne 8.února 2005 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupovat Kraj na semináři Regiony inteligentní dopravy organizované ERRIN. Tento seminář se bude dívat na způsoby, ve kterých jsou doprava a politika výzkumu propojeny na úrovni EU a jaký je tento dopad na regionální úrovni. Seminář prověří, jaké mechanismy, jak v politice, tak v oblasti finanční podpory, existují na to, aby se propagovaly inovace a doprava učinila pokrok díky výzkumu. 2

3 Síť inovačních regionů v Evropě (IRE) je společnou platformou pro spolupráci a výměnu zkušeností v rozvoji regionálních inovačních politik a plánů. Tato síť má za cíl umožnit regionům přístup k novým nástrojům a plánům pro propagaci inovací a k vytvoření meziregionálního procesu učení. Chce také dosáhnout toho, aby se inovace dostaly na přední místo v žebříčku regionální politiky. Síť je otevřená všem regionům, které mohou demonstrovat dobré praktiky v propagaci inovací. Od roku 1994 obdrželo více než 100 evropských regionů podporu od Evropské komise na zformulování svých regionálních strategií prostřednictvím projektů RITTS a RIS, které byly řízeny Enterprise DG, respektive Regional Policy DG. V letech 2001/2002 bylo vyhlášeno celkem šestnáct projektů inovačních strategií v nově přidružených zemích EU s cílem podpořit rozvoj a implementace regionálních inovačních strategií. Zároveň bylo vytvořeno čtrnáct tematických sítí, v nichž se sdružilo přes 250 držitelů inovací v rámci Evropy, aby si vyměňovali dobré praktiky v oblasti konkrétních témat regionální inovační politiky a zároveň formulovali své vlastní regionální inovační strategie prostřednictvím Evropského regionálního fondu inovačních akcí. RITTS a RIS měly za cíl podporovat regiony v rozvojových inovačních strategiích, které by optimalizovaly regionální inovační politiku a infrastrukturu. Vypracování strategie bylo založeno na analýzách regionálního inovačního systému, včetně managementu, finančních, komerčních, školících, organizačních a technických otázek. Strategie měla také za cíl propagovat spolupráci mezi klíčovými partnery v rámci regionálního inovačního systému. Projekty RITTS byly financovány Enterprise DG pod hlavičkou Inovačních programů. Projekty RIS byly financovány Regionální politikou DG (Regional Policy DG), a byly omezeny na regiony, na které se vztahovala pomoc ERDF. Více než 100 regionů získalo podporu v tom, aby zformulovalo své regionální inovační strategie v rámci projektů RITTS/RIS. Projekty RITTS a RIS obsahovaly důkladné hodnocení přenosu technologií a inovační infrastruktury v regionech, zvláště s ohledem na potřeby malých a středních podniků (SMEs). Byly vyvinuty široce pojaté politiky a strategické rámce na podporu inovací a byly navrženy a implementovány nové projekty a podpůrné služby. Projekty také vyústily v zavedení monitorovacích a evaluačních nástrojů do inovační politiky. V nově přidružených zemích bylo vyhlášeno v letech 2001/2002 šestnáct projektů inovační strategie s cílem rozvíjet a zavádět regionální inovační strategie. Zároveň čtrnáct Tematických sítí spojilo přes 250 držitelů inovací v rámci Evropy, aby si vyměňovali dobré praktiky týkající se konkrétních regionálních inovačních strategií. Řada regionů IRE bude financovat zavádění konkrétních akcí během formulování svých inovačních strategií v rámci Evropského regionálního rozvojového fondu inovačních akcí. V listopadu 2004 byl věnován workshop IRE organizovaný v Praze tématu Financování inovací na regionální úrovni. Na této akci byla představena řada úspěšných iniciativ pro firmy, jmenovitě malé a střední podniky, v oblasti financování inovací. Plány pro sedm rozdílných zemí, stejně jako iniciativa EU, poskytla účastníkům inspiraci, jak pracovat ve svých vlastních regionech. Na počátku léta 2005 se bude konat ve slovinské Ljublani 4.plenární konference IRE, která je jednou z nejdůležitějších evropských událostí pro regionální inovace. Kancelář Zlínského kraje v Bruselu kontaktovala síť IRE, aby se ujistila, že se Zlínský kraj může stát členem sítě IRE díky vývoji projektů RIS, spolufinancovaném Evropskou komisí. Kancelář souhlasila s IRE, aby předala Sekretariátu sítě oficiální informaci o tom, že smlouva týkající se projektu RIS, byla podepsána s Evropskou komisí. IRE zkontaktuje manažera projektu RIS ve Zlínském kraji, aby se oficiálně kraj začlenil do aktivit sítě IRE. Více informací o ERRIN jsou k dispozici na stránce Více informací o IRE jsou na stránce Poznámka Propagací přičlenění Zlínského kraje do ERI a ERRIN, se Zlín v Bruselu snaží o posílení profilu Zlínského kraje jako kraje, pro nějž jsou inovace prioritní, účastní se propagace inovací a existuje v něm konkurence na ekonomické a průmyslové úrovni v oblasti místního udržitelného rozvoje. 3

4 Dva nové programy pro Kancelář Zlínského kraje v Bruselu Kancelář Zlínského kraje v Bruselu se rozhodla stát partnerem dvou nových mezinárodních projektů, které mají být financovány z Programů Evropské komise Leonardo. Dva projekty Středozemní interkulturní mobilita zprostředkovatelů (Mediterranean Intercultural Mediator Mobility) (M.I.M.M. 3) a Vzdělávejte absolventy pro trh práce v Evropě (Educate A Graduate to Labour in Europe) (EAGLE 2005) byly propagovány dvěma mezinárodními partnerstvími, která zahrnovala akademické instituce, operátory soukromého sektoru a veřejnou správu ze všech členských zemí Evropské unie. Cílem je nabídnout univerzitním studentům a mladým absolventům možnost dostat se do kontaktu s trhem práce na mezinárodní úrovni a získat velmi motivující zkušenost. Tím, že se stala Kancelář v Bruselu partnerem projektu, souhlasila přijmout studenty a absolventy na krátkodobou stáž ve své Kanceláři na nejméně tříměsíční období a maximálně na období šesti měsíců. Během tohoto období budou stážisté vedeni tutorem a získají stipendium z projektu a od hostitelské instituce, v tomto případě od Kanceláře Zlínského kraje v Bruselu. Stážisté, kteří budou pečlivě vybráni na základě akademického profilu a profesionálních aspirací, budou hosty Kanceláře a získají přímý vhled do institucí Evropské unie, jejich rozhodovacího procesu, sektorů intervence a možností práce a získají také možnost najít si místo, aby mohli začít svou mezinárodní profesní dráhu. Také přispějí k řešení jednoduchých záležitostí, budou provádět dokumentační výzkum, pracovat na konkrétních studiích a budou pomáhat při konferencích nebo technických schůzkách. Tímto způsobem, pokud se bude jednat o stipendisty z České republiky, budou mít možnost pochopit, jak pracuje regionální zastoupení pro místní komunitu, a pokud budou stipendisté z jiných členských států, poznají Zlínský kraj, jeho evropské aktivity a iniciativy. Zvláštní vhled: druhá fáze programu EU Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci, druhá fáze ( ) Popis: Program Leonardo da Vinci přispívá k zavádění politiky odborného vzdělávání v Evropské unii, podporuje a doplňuje akce členských států (Článek 150 Smlouvy o založení Evropské unie). Rada přijala druhou fázi programu pro období 2000 až 2006 Rozhodnutím Evropské komise 1999/382/EC. Jeho cílem je propagovat nové praktické přístupy v politikách odborného vzdělávání. Rozpočet: milionů Jak se programu zúčastnit: Omezení účasti: Odpovědné instituce: Trvání: Procedura A plán Mobility: předkladatelé zašlou své návrhy v rámci plánu Mobility své národní agentuře (NA) zodpovědné za zavádění programu Leonardo da Vinci nejpozději do 11.února 2005 (datum poštovního razítka). Procedura B Pilotní projekty (kromě Tematických akcí), Jazykových kompetencí a Mezinárodních sítí: předkladatelé zašlou předběžné návrhy své národní agentuře nejpozději s datem poštovního razítka 1.říjen Poté ti z předkladatelů, kteří jsou informováni národní agenturou o tom, že jejich předběžný návrh projektu uspěl, mají poslat kompletní návrh projektu národní agentuře, a zároveň také tři kopie Evropské komisi nejpozději do 11.února 2005 (rozhoduje datum poštovního razítka). Procedura C Plán referenčních materiálů, návrhy tematických akcí a návrhy podané evropskými organizacemi v rámci všech plánů (kromě Mobility): předkladatelé mají zaslat předběžné návrhy projektů Evropské komisi a kopii své národní agentuře nejpozději 1.října 2004 (rozhoduje datum poštovního razítka). Poté ti předkladatelé, kteří jsou informováni o tom, že jejich projekt byl vybrán do dalšího kola, zašlou plný návrh projektu Evropské komisi a dvě kopie své národní agentuře nejpozději 11.února 2005 (rozhoduje datum poštovního razítka). Návrhy musí být podány mezinárodním partnerstvím, které zahrnuje alespoň tři účastnické země, z nichž jedna musí být členem Evropské unie, s výjimkou programu "mobility" a "jazykových kompetencí". Evropská komise, Hlavní úřad pro vzdělání a kulturu Projekty Leonardo mohou trvat nejdéle 2 roky 4

5 Výbor regionů První zprávy o rozpočtu dalších Strukturálních fondů Komisařka Evropské komise paní Hübner, která je zodpovědná za evropskou regionální politiku, zdůraznila během semináře organizovaného Výborem regionů, že EU musí mobilizovat své regiony, pokud chce vytvořit více pracovních míst a dosáhnout vyšší úrovně ekonomického rozvoje. Paní Hübner učinila tyto poznámky krátce poté, co prezident Evropské komise, pan Jose Manuel Barroso, představil svůj pětiletý plán v Evropském parlamentu a během něhož řekl, že solidarita byla klíčem k otevření ohromného skrytého evropského potenciálu. Komisařka Hübner zopakovala jeho poznámky a řekla, že nová generace kohezní politiky Komise bude strategičtější, konkrétnější tematicky, a jednodušší na provedení a řízení. Programy financování by měly být v budoucnu jednodušší pro předkladatele a méně byrokratické, aby se zajistilo lepší zavádění do praxe. Abychom zefektivnili kohezní politiku, musíme být schopni dát občanům to, co očekávají, dodala. Komisařka Hübner sdělila, že se v Římě 25.ledna účastnila rozhovorů s italskou vládou o rozpočtu EU na roky Naznačila, že Itálie podpořila návrhy Komise přidělit EUR 336 miliard což je ekvivalent 1.41% HDP EU25 na kohezní politiku na sedmileté období. Prezident Sicilského regionu, pan Salvatore Cuffaro, řekl, že věří v dohodu a že finanční výhled uzraje do června. Varoval, že restrikce požadované šesti členskými zeměmi (Rakousko, Británie, Francie, Německo, Švédsko a Nizozemí), které vyzývaly, aby byl celkový rozpočet EU založen na 1% hrubého národního příjmu, by riskoval zastavení financování na kohezi v zemích bývalé EU15. Solidarita je požadována pro jednotnou politiku v rámci celé Evropy, řekl. Evropská komise EUROSTAT potvrzuje návrh Evropské komise na Strukturální fondy pro roky Eurostat, Statistická kancelář Evropské unie, publikovala nejnovější čísla HDP na hlavu pro každý z regionů Unie. Data zahrnují tříletý průměr , který určí oprávněnost žádostí o podporu ze Strukturálních fondů v období po roce 2006, pokud se dosáhne dohody před příštím létem. Tato čísla Eurostatu jsou velmi zajímavá pro budoucí rozdělení celkového množství Strukturálních fondů mezi žadatelské země a regiony. Prozatímní údaje rozšířené Kanceláří ukazují, že se úrovně nerovnosti v rozšířené EU výrazně zvýšily. Pozornost je nyní zaměřena na nové členské státy, v nichž více než 92% obyvatel žije v regionech, kde HDP na hlavu je pod 75% průměru evropské pětadvacítky (EU25). Dále 61% obyvatelstva žije v regionech pod 50% HDP na hlavu, zatímco v zemích bývalé evropské patnáctky (EU-15), žádný region nespadá pod tuto úroveň. V rámci EU-15, 32 regionů ještě žije v regionech, kde HDP na hlavu sahá pod 75% průměru EU. Dalších 17 regionů (16 z nich v EU15), které představují přes 4% populace EU25, by zůstala bez rozšíření EU pod hranicí 75%. Pro tyto regiony Evropská komise navrhla mezinárodní podporu, kterou nazývá pro statisticky efektivní regiony. Existuje také 12 regionů v EU- 15 (13 v EU-25), které uspěly a tzv. vyrostly ze současného tak zvaného projektového Cíle 1 žádosti o pomoc. To jsou úspěšné příběhy evropské regionální politiky. Pro tyto regiony se navrhuje, aby byly vedeny k novým regionálním cílům hospodářské soutěže a zaměstnanosti s větší úrovní podpory. Více informací získáte na: nal_policy/index_en.htm Strukturální fondy byly v roce 2004 dobře využity ke zlepšení konkurenceschopnosti v regionech Danuta Hübnerová, komisařka odpovědná za regionální politiku, představila výsledky strukturálních fondů a nástrojů soudržnosti za rok Využití strukturálních fondů se v nových členských státech rychle rozvíjí. Například v Maďarsku bylo mezi květnem a listopadem předloženo projektových žádostí, z nichž maďarské orgány schválily V Polsku bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků na řadu zařízení na dodávku vody a čištění odpadních vod, ale i na úseky dálnic A2 a A4. V členských státech EU-15 nebylo v roce 2004 nakonec využito pouze necelé 1 % závazků z roku Tyto výsledky jasně prokazují, že finanční návrhy Komise týkající se strukturálních fondů na roky se opírají o dobré důvody a že politika soudržnosti hraje čím dál větší úlohu při plnění lisabonských cílů v celé rozšířené EU. Solidarita, hospodářský a sociální pokrok a posilování soudržnosti jsou součástí cílů Společenství, které podle Smlouvy o založení Evropských společenství spočívají i ve snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů". Nástroje solidarity, tedy strukturální fondy a fond soudržnosti, představují zhruba třetinu rozpočtu EU a na rok 2005 mají k dispozici přibližně 44 miliard eur v položkách závazků. Tyto prostředky posilují konkurenceschopnost regionů a zlepšují životní podmínky jejich obyvatel. Většina peněžních prostředků se vynakládá prostřednictvím víceletých programů, které společně řídí útvary Komise, členské státy a regionální orgány. Na programové období navrhla Komise posílení politiky soudržnosti s rozpočtem 336,1 miliard eur (v cenách roku 2004) s důrazem na konvergenci, konkurenceschopnost a spolupráci. 5

6 únor 05 Podrobnosti o akcích Organizátor 2. únor Od výzkumu k podnikání v Emilia-Romagna ERRIN 3. únor Konference inovačních akčních regionů EC 3. únor Městské-regionální řízení v EU (Vught) EC 8.únor Inteligentní dopravní regiony ERRIN 15.únor Etika a sociální hodnoty ve sportu CoR únor IDABC: přeshraniční služby e-government/řízení pro státní instituce, podnikání a občany EC březen 05 Podrobnosti o akcích Organizátor 3.březen Koheze a lisabonská agenda: role regionů EC Legenda: EC/EK European Commission/Evropská komise; ECO/RE European Council/Rada Evropy; EP European Parliament/Evropský parlament EIB European Investment Bank/Evropská investiční banka; CE/CB Central Bank/Centrální banka CoR Committee of the Regions/Výbor regionů; ECSC - Economic and Social Committee/Hospodářský a sociální výbor PS Private sector entities/subjekty soukromého sektoru ZiB/ZvB Zlin in Brussels/kancelář Zlínského kraje v Bruselu Vzdělání a kultura Uzávěrka Spojení Akce partnerských měst (Town Twinning actions) Výzva k podání návrhů na podporu aktivního přístupu k evropskému občanství 2005 OJ C259 Sokrates Program akcí Unie v oblasti vzdělávání (Socrates) a jeho šestý běh, který má generovat inovace a/nebo šířit inovace a dobré zkušenosti Sokrates Výzva k podávání návrhů a projektů, které se vztahují k profesnímu a celoživotnímu vzdělávání MEDIA PLUS Výzva k podávání projektů na rozvoj projektů na výrobu (nový talent medií, podpora jednotlivých projektů nebo částečná podpora ) MEDIA školení Výzva k podávání projektů na programy odborných školení v oblasti audiovizuálních projektů a produktů eur-lex OJ C257 OJ C OJ C313 MEDIA Distribuce Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl OJ C322 Tempus III Výzva k podávání projektů vztahujících se k profesnímu vzdělávání ve spolupráci se zeměmi třetího světa Asie a Středozemního prostoru OJ C319 Akce k záchraně a uchování hlavních sídel a archivů spojených s deportací OJ C313 Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl OJ C322 Zaměstnanost a sociální záležitosti Uzávěrka Spojení Inovační opatření podle Článku 6 Opatření Evropského sociálního fondu: Inovační přístupy k řízení změny Inovační opatření podle Článku 6 Opatření Evropského sociálního fondu: Přenos a rozšíření inovací z Článku 6 projektů ESF eur-lex OJ C292 Životní prostředí Uzávěrka Spojení LIFE Projekty na propagaci zavedení politiky EU v oblasti životního prostředí Life III 6

7 LIFE Projekty propagující zavedení politiky EU v oblasti životního prostředí Výzva k podávání projektů na akce v oblasti energie podle programu EU s názvem Inteligentní energie OJ C252 OJ C002 Zdraví & ochrana spotřebitele Uzávěrka Spojení Výzva k podávání projektů Program akce Unie v oblasti veřejného zdraví ( ) OJ C011 Informační společnost Uzávěrka Spojení Program edeset /eten ( ) Výběrové řízení na nezávislé odborníky OJ C283 Výzkum & vývoj Uzávěrka Spojení Výzva k podávání projektů 6. rámcový program: nepřímé akce RTD podle konkrétního programu pro výzkum, rozvoj technologií a předvádění: Schéma: mezinárodní přístup, integrující aktivity a doprovodná opatření Aktivita: oblast tematické priority: informační společnost společenské technologie Tematická prioritní oblast: konkrétní aktivity zahrnující široké pole výzkumu- identifikační čísla výzvy: FP NEST-C, FP NEST- Path Aktivita: Podpora politik koherentního rozvoje Aktivita: Lidské zdroje a aktivity mobility OJ C OJ C OJ C OJ C OJ C OJ C OJ C013 Společnost & politika Uzávěrka Spojení Nové výzvy Vydání uzavřeno v Bruselu dne :

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava,

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava, Strategická příprava regionu Setkání s regionálními partnery Ostrava, 22. 11. 2011 Obsah Stávající priority kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 a Regionální inovační strategie

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 31.1 Věc: Projektové záměry Interreg Europe Důvod předložení: Schválení přípravy projektových záměrů Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 21. ledna 2015 Pavel Lukeš ČR v programu INTERREG IVC 2007-2013 39 projektů 43 partnerů 5,2 mil. EUR

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Akčního plánu platformy pro výměnu poznatků na rok 2017 Evropský výbor regionů

Akčního plánu platformy pro výměnu poznatků na rok 2017 Evropský výbor regionů Akčního plánu platformy pro výměnu poznatků na rok 2017 Evropský výbor regionů Platforma pro výměnu poznatků je formou spolupráce mezi Evropským výborem regionů (VR) a Generálním ředitelstvím Evropské

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková Cíle SEWP Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 IP/00/458 V Bruselu, 10. května 2000 Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 Komise ve středu přijala předběžný návrh rozpočtu (PDB) na rok 2001. "Předběžný návrh rozpočtu na rok 2001 je rigorózním návrhem

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Evropa pro občany Obecné informace Praha

Evropa pro občany Obecné informace Praha Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 18.6.2013 Praha Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

edků Strukturáln programu

edků Strukturáln programu Doporučen ení CREST pro koordinované využit ití prostředk edků Strukturáln lních fondů a 7. rámcovr mcového programu Národní informační centrum pro evropský výzkum Projekt MŠMT, 1. 4.2006 31.12. 2009 Technologické

Více

Co je nového v Bruselu a v Evropě strana 2. Zaostřeno na nové programy EU strana 4. Stručně o politikách a programech EU strana 5

Co je nového v Bruselu a v Evropě strana 2. Zaostřeno na nové programy EU strana 4. Stručně o politikách a programech EU strana 5 ZPRAVODAJ 2005 >SRPEN > 02 Evropská komise schválila nový Akční plán Evropské komise na zlepšení komunikující Evropy/Action Plan to Improve Communicating Europe by the European Commission navržený viceprezidentkou,

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Projekt CERADA zkušenosti projektového koordinátora v 7. Rámcovém programu

Projekt CERADA zkušenosti projektového koordinátora v 7. Rámcovém programu Projekt CERADA zkušenosti projektového koordinátora v 7. Rámcovém programu Mgr. Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 2. 9. 2014 OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Přehled komunitárních programů. Mgr. Eva Matulová Eurocentrum Praha

Přehled komunitárních programů. Mgr. Eva Matulová Eurocentrum Praha Přehled komunitárních programů Mgr. Eva Matulová Eurocentrum Praha Přehled nejznámějších komunitárních programů v ČR 2007-2013 7. Rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (7.RP) Program celoživotního

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU?

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Ing. Petr Zahradník, MSc. EU Office České spořitelny a New York University, člen EuroTeam při Evropské komisi Vědeckopopularizační

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským

Více