Hranice a bezpečnost. Vytváříme otevřenou, bezpečnější Evropu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hranice a bezpečnost. Vytváříme otevřenou, bezpečnější Evropu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Hranice a bezpečnost Vytváříme otevřenou, bezpečnější Evropu Jedním z hlavních cílů Evropské unie je vytvářet prostor bez vnitřních hranic, v němž se budou lidé moci volně pohybovat, bez omezení pracovat a žít s vědomím, že jsou plně respektována jejich práva a že je jim zaručena bezpečnost. V této souvislosti hraje významnou roli politika vnitřních věcí EU.

2 OBSAH K čemu potřebujeme společná pravidla pro ochranu hranic EU jako prostor volného pohybu... 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla. Přehled doposud vydaných publikací najdete na této internetové stránce: Jak EU postupuje Společná pravidla EU pro překračování hranic... 4 Proč musíme při zajišťování bezpečnější Evropy spolupracovat? EU jako bezpečný prostor... 7 Jak EU postupuje Společná pravidla EU pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva Výhled do budoucna...12 Další informace...12 Jak funguje Evropská unie Evropa 2020 evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální oblast Migrace a azyl Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Rozvoj a spolupráce Rybolov a námořní záležitosti Spotřebitelé Spravedlnost, občanství, základní práva Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Hranice a bezpečnost Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Publikace 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v lednu 2013 Fotografie na obálce a na straně 2: Jupiterimages 12 s ,7 cm ISBN doi: /7645 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013, 2013 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 3 K čemu potřebujeme společná pravidla pro ochranu hranic EU jako prostor volného pohybu Podepsáním Schengenské dohody pěti členskými státy byl v roce 1985 položen základní kámen spolupráce na odstranění hraničních kontrol na vnitřních hranicích EU. V následujících letech se k této formě spolupráce připojila většina členských zemí Unie i několik nečlenských států, a vytvořily tak společně schengenský prostor. V praxi to znamená, že země schengenského prostoru již neprovádějí kontroly na společných hranicích. Lidé se tak mohou mezi zeměmi schengenského prostoru volně pohybovat, aniž by museli podstupovat pasovou kontrolu. V důsledku odstranění vnitřních hranic však musí tyto státy vzájemně spolupracovat, aby v rámci schengenského prostoru zajistily dostatečně vysokou úroveň bezpečnosti. Musí zároveň sdílet odpovědnost za správu svých společných vnějších hranic. V této souvislosti by měly rovněž udržovat spolupráci se sousedícími zeměmi, které součástí schengenského prostoru nejsou. Schengenská spolupráce zahrnuje společná kritéria pro ostrahu vnějších hranic, společná pravidla pro vstup do schengenského prostoru a zvýšenou policejní spolupráci zúčastněných zemí. SCHENGENSKÝ PROSTOR K 19. PROSINCI 2011 Členské státy EU, které jsou součástí Členské státy EU, které nejsou součástí schengenského prostoru Státy, které jsou součástí schengenského prostoru, ale nejsou členy EU IS AT: Rakousko BE: Belgie BG: Bulharsko CH: Švýcarsko CY: Kypr CZ: Česká republika DE: Německo DK: Dánsko EE: Estonsko EL: Řecko ES: Španělsko FI: Finsko FR: Francie HU: Maďarsko IE: Irsko IS: Island IT: Itálie LI: Lichtenštejnsko LT: Litva LU: Lucembursko LV: Lotyšsko MT: Malta NL: Nizozemsko NO: Norsko PL: Polsko PT: Portugalsko RO: Rumunsko SE: Švédsko SI: Slovinsko SK: Slovensko UK: Spojené království PT ES IE UK FR NO DK NL BE DE LU LI CH IT SE CZ AT SI MT PL SK HU FI EE LV LT RO BG EL MADEIRA (PT) AÇORES (PT) CANARIAS (ES) CY

4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 4 Jak EU postupuje Společná pravidla EU pro překračování hranic Kontrola osob na vnějších hranicích a postup při vydávání krátkodobých víz do schengenského prostoru se řídí souborem společných pravidel. Díky nim může EU efektivně zajišťovat ostrahu svých vnějších hranic a předcházet bezpečnostním rizikům, bojovat proti obchodování s lidmi či lépe řešit otázky přistěhovalectví (více informací na toto téma naleznete v brožuře Migrace a azyl). Společná pravidla upravující vstup do schengenského prostoru navíc zvyšují transparentnost podmínek, které musí při vstupu na území EU splňovat občané z nečlenských zemí. POČET PŘEKROČENÍ VNĚJŠÍCH HRANIC EU 12,6 milionu překročení vnějších hranic EU za týden (2009) 15,2 % 11,3 % Zdroj: Evropská komise. 73,5 % Občané EU nebo osoby s právem volného vstupu do schengenského prostoru Státní příslušníci nečlenských zemí, na něž se nevztahuje vízová povinnost Státní příslušníci nečlenských zemí s vízem Společná pravidla pro krátkodobé pobyty Na vnějších hranicích EU, zde konkrétně na hraničním přechodu mezi Slovenskem a Ukrajinou, probíhají přísné kontroly. Přeshraniční pohyb osob a hraniční kontroly osob upravuje Schengenský hraniční kodex. Uvádí především požadavky, které musí splnit státní příslušníci nečlenských zemí EU, jež chtějí vstoupit do schengenského prostoru a plánují zde pobyt, jehož délka nepřekročí za období šesti měsíců více než tři měsíce. K požadavkům patří povinnost předložit platný cestovní dokument a platné vízum (ne vždy povinné) a mít k dispozici dostatečné finanční prostředky na pokrytí životních nákladů během zamýšlené doby pobytu. V kodexu se rovněž uvádí, že země schengenského prostoru mohou výjimečně znovu zavést hraniční kontroly na svých vnitřních hranicích, ale pouze v případě, že je vážně ohrožen veřejný pořádek nebo bezpečnost země. Učinit tak ovšem mohou pouze na omezenou dobu. Dalším prvkem schengenské spolupráce je společná vízová politika, která návštěvníkům nejen usnadňuje legální vstup na území EU, ale rovněž napomáhá posilovat vnitřní bezpečnost Unie. Vízový kodex harmonizuje podmínky a postupy jednotlivých zemí schengenského prostoru pro udělování krátkodobých víz (tzv. schengenská víza ). Jsou v něm například stanovena pravidla pro podání žádosti o vízum a pro rozhodování o tom, která země bude za posouzení žádosti odpovídat. Schengenské vízum platí pro pobyty, jejichž délka nepřekročí za období šesti měsíců více než tři měsíce. Držitel takového víza se pak může volně pohybovat po celém území schengenského prostoru. Státní příslušníci některých nečlenských zemí EU vízum pro vstup do schengenského prostoru nepotřebují. Země EU uplatňují společný seznam zemí, jejichž státní Jednotný vízový štítek společný pro schengenský prostor.

5 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 5 SCHENGENSKÁ VÍZA v milionech Celkový počet vydaných schengenských víz Rok Zdroj: Evropská komise. příslušníci vízum potřebují, a těch, pro které vízová povinnost neplatí. Vízovou povinnost nemají například země, s nimiž EU uzavřela dohodu o bezvízovém styku, nebo osoby, jež mají zvláštní práva na základě bilaterálních smluv, např. dohod o tzv. malém pohraničním styku. U pobytů přesahujících tři měsíce udělují členské státy EU dlouhodobá víza a povolení k pobytu, obojí i nadále na základě vlastních vnitrostátních předpisů. Režim malého pohraničního styku EU členským státům umožňuje uzavírat bilaterální dohody se sousedními státy, které nejsou členy Unie, jež usnadňují pohyb osob na vnějších hranicích EU. Státní příslušníci dané nečlenské země, kteří žijí v pohraniční oblasti a potřebují často a pravidelně překračovat vnější hranici EU, mohou na základě těchto dohod do sousedící země EU vstupovat, aniž by byli podrobováni pravidelným hraničním kontrolám a aniž by museli žádat o schengenské vízum. Tato forma spolupráce upevňuje nejen obchodní, ale i společenské a kulturní vztahy sousedících regionů. Výměna informací v zájmu lepší správy vnějších hranic Za účelem optimalizace správy společných vnějších hranic mají členské státy EU k dispozici informační systémy, díky nimž mohou sdílet údaje vnitrostátní orgány v celém schengenském prostoru. Nedávno spuštěná druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II) umožňuje těmto orgánům efektivnější přístup k záznamům, které se týkají osob a věcí (např. k informacím o pohřešovaných osobách nebo o odcizených či ztracených vozidlech, střelných zbraních či dokladech totožnosti) a jejich vzájemnou výměnu. Systém disponuje novými funkcemi využívá třeba biometrické identifikátory (např. otisky prstů) a nové typy záznamů, které je možné propojovat (např. záznamy o osobách a vozidlech). Vízový informační systém (VIS) vnitrostátním orgánům umožňuje přístup k informacím, které se týkají stavu žádostí o schengenská víza. Mohou rovněž porovnávat biometrické prvky (především otisky prstů) při ověřování Společné informační systémy využívají k identifikaci osob otisky prstů. Schengen Area - visa requirements SCHENGENSKÝ PROSTOR VÍZOVÉ POŽADAVKY Schengenský prostor Členské státy EU, které nejsou součástí schengenského prostoru Vízum není vyžadováno Vízum je povinné Letištní průjezdní vízum rovněž vyžadováno všemi státy, které jsou součástí schengenského prostoru

6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 6 Středisko námořního dohledu ve francouzském městě Toulon je částečně financováno z Fondu pro vnější hranice. totožnosti držitelů víza a identifikaci osob, které se nacházejí v schengenském prostoru bez průkazu totožnosti či s padělanými dokumenty. Systém VIS usnadňuje vydávání víz a zároveň napomáhá boji proti jejich padělání a při ochraně turistů. Díky němu je například možné zachytit případy podvodného jednání. Za provozní řízení systémů VIS a SIS II odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu.lisa). Zároveň má na starost EURODAC informační systém pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl (podrobnější informace naleznete v brožuře Migrace a azyl). Je možné, že tato agentura bude v budoucnu pověřena vývojem a provozem systémů IT v oblasti politiky vnitřních věcí, např. systému se záznamy o vstupu na území a o jeho opuštění a programu registrovaných cestujících. FOND PRO VNĚJŠÍ HRANICE Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království v milionech Celkový objem prostředků za období (v eurech) Zdroj: Evropská komise. Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) usnadňuje členským státům EU operativní spolupráci při správě jejich společných vnějších hranic. FRONTEX koordinuje různé typy zásahů, jako jsou např. společné operace členských států Unie na společných námořních a pozemních hranicích. Do členských zemí, jejichž vnější hranice se ocitnou pod mimořádným tlakem, vysílá agentura na konkrétní žádost pohraniční jednotky rychlé reakce (RABIT) skládající se z pohraničních strážců členských států. Agentura FRONTEX dále udržuje vztahy s orgány pohraniční správy nečlenských zemí EU, s nimiž si vyměňuje informace o společných hrozbách. Finanční prostředky EU na podporu správy vnějších hranic Jelikož mají členské státy EU společné vnější hranice, musí se všechny v zájmu zajištění bezpečnosti celé Unie finančně podílet na jejich ochraně. Pro některé členské země mohou být tyto investice značné, především pro ty, které mají vnější hranice EU na svém území, a mohou tak být vystaveny intenzivnímu přílivu migrantů. Právě pro ty státy, které musí do ostrahy vnějších hranic Unie investovat vysoké částky, vznikl Fond pro vnější hranice. Na období má k dispozici milionů eur, které poskytuje na podporu vnitrostátních i celoevropských akcí zaměřených na řízení pohraničních kontrol, na dohled nad pohybem osob na vnějších hranicích, na optimalizaci činností konzulárních orgánů a na podporu společné vízové politiky s cílem usnadnit legální pohyb osob a řešit protizákonné překračování hranic a padělání víz. Tyto společné akce výrazně zvyšují kvalitu hraničních kontrol členských států EU, a to především proto, že se urychlila pasová kontrola a modernizovaly se systémy ostrahy.

7 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 7 Proč musíme při zajišťování bezpečnější evropy spolupracovat? EU jako bezpečný prostor V Evropě lidé žijí s pocitem relativního bezpečí. Důležitou roli v tom sehrávají orgány pro prosazování práva, jako je policie, celní správa a příslušné justiční orgány členských zemí. Nelze však zcela vyloučit, že se občané, podniky i vlády jednotlivých evropských zemí i přesto stanou oběťmi mezinárodního organizovaného zločinu, terorismu, kyberkriminality nebo krizí a katastrof. Kriminální hrozby mají velmi různou podobu, často jsou vzájemně provázány a navíc jsou stále propracovanější a závažnější. Proto se Evropská unie snaží koordinovat úsilí jednotlivých členských zemí, aby vznikl komplexní přístup, kterého by se využilo proti veškerým možným bezpečnostním rizikům a který by nebyl omezen geografickými hranicemi ani jurisdikcí. Zkvalitňuje se při tom přeshraniční spolupráce orgánů pro prosazování práva jednotlivých členských zemí EU, především výměna informací. EU usnadňuje přeshraniční spolupráci policie.

8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 8 Jak EU postupuje Společná pravidla EU pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva Základ spolupráce členských zemí v této oblasti tvoří Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Jedná se o 41 akcí zaměřených na nejurgentnější bezpečnostní hrozby, kterým EU v současnosti čelí. Spadá do ní společný program v těchto oblastech: narušování činnosti zločineckých a teroristických sítí, ochrana občanů, podniků a společnosti jako celku proti kyberkriminalitě, optimalizace správy společných vnějších hranic a zlepšování připravenosti a akceschopnosti EU v krizových situacích. Boj proti organizovanému zločinu Zločinecké sítě zpravidla zasahují do několika zemí zároveň a často se navíc zabývají více typy trestné činnosti např. obchodováním s lidmi, s narkotiky, střelnými zbraněmi, praním špinavých peněz či paděláním všeho druhu. Zločinecké sítě často perou nelegálně získané peníze, aby mohly financovat další trestnou činnost. Pronásledování a trestní stíhání těchto zločinců je i nadále odpovědností členských zemí EU. Evropská unie boj proti organizovanému zločinu zefektivňuje tím, že upevňuje přeshraniční spolupráci při prosazování práva a harmonizuje trestněprávní postupy. Zločinci jsou tak hnáni k odpovědnosti za své činy bez ohledu na to, ve které zemi se zdržují či ve které z nich trestnou činnost vykonávali. Obchodování s lidmi je považováno za novodobou formu otroctví. Pouze v Evropské unii se jeho obětí stane každoročně několik stovek tisíc lidí, a to za účelem sexuálního vykořisťování, nucených prácí, nuceného žebrání, zneužívání pro práce v domácnosti nebo odnětí orgánů a jejich následného prodeje. EU provedla harmonizaci trestního práva členských zemí, kterým se státy EU snaží obchodování s lidmi potírat. Unie zároveň dohlíží na to, aby byla obětem těchto trestných činů zajištěna odpovídající ochrana. Členské státy EU mají dále povinnost zajistit zvláštní ochranu pro mimořádně zranitelné oběti této trestné činnosti. Mohou rovněž použít zásadu, podle níž tyto osoby nejsou trestány za trestné činy, k jejichž spáchání byly v pozici oběti donuceny. K řešení problému obchodování s lidmi EU vyvinula komplexní a multidisciplinární přístup. Přístup vychází z definice lidských práv, zohledňuje genderové rozdíly, zaměřuje se především na oběti, respektuje specifika případů, kde jsou oběťmi děti, podporuje úlohu národních zpravodajů a obdobných mechanismů a zapojení občanské společnosti v příslušných postupech. Koordinaci, celkovému strategickému řešení politiky a zajišťování konzistentnosti akcí proti obchodování s lidmi, které vykonávají orgány a agentury EU, členské státy Unie i nečlenské země a mezinárodní organizace, se věnuje Evropský koordinátor pro boj proti obchodování s lidmi. Internetové stránky EU pro boj proti obchodování s lidmi jsou zdrojem informací pro odborníky z praxe, občanskou společnost, akademickou obec a ostatní subjekty, které se problematice obchodování s lidmi věnují. Evropská unie rovněž bojuje proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí. Proto se snaží sladit postupy jednotlivých členských zemí při trestním stíhání pachatelů a ochraně obětí. Zabývá se především novými jevy v této oblasti, jako je využívání internetu k navazování kontaktů s dětmi za účelem pohlavního zneužívání (tzv. grooming, kdy se dospělí vydávají za děti, aby se s nezletilými spřátelili za účelem sexuálního zneužívání). Internet se stává naprosto nepostradatelnou součástí našeho každodenního života, např. ve formě online bankovnictví a e-shopů, a s tím se zvyšuje i nebezpečí kyberkriminality. Jde o vysoce výnosnou činnost, jejíž pachatelé se obtížně odhalují a která přesahuje hranice zemí i kontinentů. Lze ji provádět na velké vzdálenosti a ve velkém měřítku. Oběťmi podvodů a útoků přes internet se mohou stát jednotlivci, podniky, vlády či velké skupiny obyvatel. Jde například o krádež identity, phishing (při něm jsou z lidí vylákány citlivé informace), istockphoto/jean Gill Internet nám život usnadňuje, ale zároveň představuje potenciální nebezpečí pro občany, hospodářské i politické subjekty.

9 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 9 nevyžádanou elektronickou poštu (spam), počítačové viry či hacking. Informační systémy a infrastruktury jsou zvláště zranitelné vůči útokům prostřednictvím tzv. botnets (tj. sítí virem napadených počítačů, které jsou ovládány z jiného počítače, aniž by o tom jejich majitel věděl). Evropská unie přispívá ke koordinaci úsilí vnitrostátních orgánů v boji proti kyberkriminalitě organizuje informační kampaně, odborné kurzy a propaguje výzkumnou činnost. Zároveň Unie koordinuje akce členských zemí, jimiž se má zajistit bezpečnost online služeb, jakož i akce zaměřené na potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků. Kromě toho EU sladila snahy členských zemí zabezpečit informační systémy proti počítačovým útokům. V rámci Europolu (Evropského policejního úřadu) funguje také Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3), které pomáhá chránit evropské občany a podniky proti hrozbám tohoto druhu. Soustřeďuje expertní poznatky a informace, podporuje kriminální vyšetřování, podporuje celoevropská řešení problémů v této oblasti a zvyšuje povědomí o nich. Dalším velkým problémem, který musí členské státy EU řešit společnými silami, je obchod s narkotiky. Pro skupiny organizovaného zločinu jde totiž o nesmírně výnosnou činnost. Tento typ kriminality má však rozsáhlé zdravotní a sociální dopady. Faktické, objektivní, spolehlivé a srovnatelné údaje o situaci v oblasti narkotik a drogové závislosti v Evropě získává EU a její členské státy od Evropského monitorovacího Pachatelé organizované trestné činnosti připravují společnost o nemalé částky. EU se je snaží od jejich neoprávněných zisků odříznout. ccvision.de Padělaná léčiva mohou představovat závažné zdravotní i bezpečnostní riziko. centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Díky těmto údajům mohou politici vytvářet vhodnou protidrogovou legislativu. Odborníkům centrum pomáhá sdílet osvědčené postupy. EU se snaží zločinecké sítě co nejvíce narušovat, a zaměřuje se proto na jejich slabé místo: na finanční zisky. Pomáhá členským státům zefektivnit boj proti praní špinavých peněz, korupci a padělání výrobků a rovněž postupovat efektivněji při konfiskaci majetku nabytého trestnou činností. Pojmem praní špinavých peněz se rozumí činnost, kdy se finanční prostředky nabyté trestnou činností legitimizují, aby se zastřel jejich nelegální původ. Evropská unie tento problém řeší regulací finančních institucí. Ty mají například povinnost oznamovat jakékoli podezřelé či neobvyklé transakce. Unie zároveň harmonizovala trestněprávní sankce členských zemí, které se v případech praní peněz udělují. S organizovanou trestnou činností se zpravidla úzce pojí korupce, jež často přispívá k chodu nelegálních trhů, které zpravidla nepředstavují pouze hrozbu lokální, ale ohrožují několik států či celé regiony (např. trh s padělanými cigaretami, s narkotiky, obchodování s lidmi či prostituce). V rámci evropského protikorupčního balíčku opatření vznikl protikorupční informační mechanismus EU, jehož cílem je pravidelně vyhodnocovat, jakého pokroku členské státy Unie v oblasti protikorupční politiky dosáhly. Pravidelně je tak vydávána zpráva o boji proti korupci. Opatření EU se zaměřují především na korupci v několika oblastech její vnitřní a vnější politicky. Zpráva EU o boji proti korupci se vydává jednou za dva roky (poprvé v roce 2013) a má přispět ke zvýšení důvěry mezi členskými státy EU, šířit osvědčené postupy a stimulovat politickou vůli tam, kde protikorupční boj zaostává.

10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 10 Evropský policejní úřad (Europol) pomáhá členským zemím EU v boji se závažnou mezinárodní trestnou činností a terorismem. Tato zpravodajská služba shromažďuje, analyzuje a šíří informace o zločineckých a teroristických sítích a vydává zprávy o situaci na poli organizovaného zločinu a terorismu v EU. Europol rovněž poskytuje provozní podporu vnitrostátním donucovacím orgánům států EU a koordinuje společná přeshraniční vyšetřování členských zemí. Evropská policejní akademie (CEPOL) podporuje přeshraniční spolupráci a výměnu informací poskytuje odbornou přípravu evropské úrovně zaměstnancům orgánů pro vymáhání práva z členských států, aby byli obeznámeni s nástroji pro přeshraniční spolupráci a uměli je využívat. K teroristickým útokům jsou často používány podomácku vyrobené výbušniny. Padělání výrobků je celosvětový problém se závažnými hospodářskými i společenskými důsledky. Tak například v roce 2009 zadržela celní správa na vnějších hranicích EU přes zásilek, u nichž existovalo podezření na porušení práv duševního vlastnictví. Celkově šlo o 118 milionů kusů zboží. U neautentických potravinářských výrobků, padělaných léčiv, hnojiv, kosmetických produktů a výrobků určených pro děti navíc existuje zdravotní a bezpečnostní riziko. Šíření padělaných výrobků je v dnešní době díky nakupování online snazší a zároveň představuje velice výnosný typ obchodu s nízkým rizikem. Za účelem omezení distribuce padělaných výrobků na území EU se posílilo prosazování práv duševního vlastnictví, aby mohly členské státy proti padělatelům používat i jiná opatření a sankce než trestněprávní prostředky. Dohledáváním a následnou konfiskací peněžních prostředků a jiného majetku nabytého trestnou činností lze efektivně omezovat činnost zločineckých skupin a od trestné činnosti odrazovat. Zkonfiskované peníze i majetek lze pak použít pro sociální účely a k prosazování práva. Užitek z nich pak má celá společnost. Prevence teroristické činnosti Hrozba terorismu se neomezuje na území jednoho státu. V rámci evropského prostoru volného pohybu musejí proto členské státy EU jednat jednotně, aby se zajistila ochrana demokratických hodnot, jakož i práv a svobod občanů. Za tímto účelem vznikla strategie EU pro boj proti terorismu, která si klade čtyři cíle: zabraňovat teroristům v radikalizaci a náboru nových členů, chránit občany a kriticky důležité součásti infrastruktury, stíhat teroristy a zajistit, aby byli postaveni před soud, reagovat na teroristické útoky takovým způsobem, aby byl minimalizován jejich dopad. Flying Colours Ltd/Digital Vision/Getty Images

11 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 11 Abychom teroristickým útokům zabránili, je nezbytné se zaměřit na eliminaci zdrojů terorismu tzn. nedopustit, aby se lidé radikalizovali, aby pro ně byla myšlenka terorismu přitažlivá a aby vznikala nová generace teroristů. Ve Strategii Evropské unie pro boj proti radikalizaci a náboru jsou obsaženy společné normy a opatření, díky nimž by členské státy Unie měly být schopny těmto jevům lépe předcházet. Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci spojuje odborníky z oboru. Cílem je podělit se o osvědčené způsoby řešení problémů a o zkušenosti v této oblasti. V posledních letech byla většina teroristických útoků provedena pomocí výbušnin, zpravidla vyrobených podomácku za použití běžně dostupných chemických látek. Z tohoto důvodu se Unie snaží omezit dostupnost těchto chemikálií a zvýšit zabezpečení skladovaných výbušnin a zařízení na výrobu bomb, aby nemohly být teroristy zneužity. Akční plán EU na zvýšení zabezpečení ohledně výbušnin stanoví konkrétní postupy zaměřené na předcházení zneužívání výbušnin, jeho odhalování a na způsob řešení těchto případů. Teroristické útoky mohou způsobit nejrůznější krizové situace, například může dojít k selhání kriticky důležitých infrastruktur (jako je tomu i v případě přírodních katastrof). Poškození kritické infrastruktury, která je nezbytná pro fungování společnosti, může ohrozit bezpečnost, zdraví občanů a kvalitu života v EU obecně. Evropská unie proto zavedla společný přístup k posuzování rizik u vybraných kriticky důležitých prvků evropské infrastruktury, přičemž se zaměřuje především na infrastrukturu energetickou a dopravní. Společné námořní cvičení zvláštních zásahových jednotek členských států EU na záchranu rukojmích z unesené lodi. Dialog a spolupráce s nečlenskými zeměmi EU Evropská unie v zájmu přímé spolupráce udržuje při řešení společných bezpečnostních problémů pravidelný dialog s nečlenskými zeměmi i mezinárodními organizacemi, jako je např. OSN. K tomu využívá síť 140 delegací EU, které se nacházejí po celém světě a zastupují zájmy Unie a jejích občanů. Díky tomu lze zajistit, že se potenciální ohrožení evropské vnitřní bezpečnosti bude řešit u zdroje a ještě předtím, než dosáhne území EU. Zároveň budou díky tomu akce zaměřené proti trestné činnosti a terorismu zcela v souladu s vnější politikou EU. Finanční prostředky EU na boj proti trestné činnosti a terorismu Evropská přeshraniční spolupráce v oblasti potírání a předcházení trestné činnosti a terorismu je podporována z rámcového programu Bezpečnost a ochrana svobod. Ten se skládá ze dvou samostatných programů, jejichž prostřednictvím se finanční pomoc rozděluje. Program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní disponuje 600 miliony eur, které může v období přidělit na akce zaměřené na prevenci kriminality, na prosazování práva a na ochranu svědků a obětí trestné činnosti. Financují se z něho projekty v jednotlivých členských zemích EU, jejichž cílem je zlepšit operativní spolupráci, sledování a hodnocení aktivit, rozvoj a šíření technologií, organizace kurzů odborné přípravy a informačních kampaní. Druhý program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností má k dispozici 140 milionů eur, kterými lze v období podpořit operativní spolupráci a koordinaci aktivit členských zemí EU v oblastech ochrany kriticky důležité infrastruktury a krizového managementu, především ve spojení s teroristickými útoky. Z programu se financují projekty na upevnění vztahů mezi členskými zeměmi EU a výměny informací, jakož i projekty, jejichž cílem je sestavit pohotovostní plán pro řešení krizových situací.

12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Výhled do budoucna 12 NA CS-C Vytvoření schengenského prostoru, tohoto rozsáhlého území, kde se lidé mohou volně pohybovat a které se rozprostírá téměř po celé Evropě, je jedním z nejpozoruhodnějších a nejhmatatelnějších úspěchů Evropské unie. Díky němu se podařilo dosáhnout historicky rekordního zvýšení mobility evropských občanů a státních příslušníků nečlenských zemí Unie ti mohou dnes v rámci tohoto prostoru volně cestovat. Jde rovněž o hlavní faktor, který ovlivňuje hospodářský růst a prosperitu států EU. Díky nedávnému i budoucímu rozšíření schengenského prostoru dojde k posílení svobody pohybu jednotlivců. Evropská unie bude i nadále usnadňovat legální vstup osob na území svých členských zemí, ale zároveň bude přijímat opatření pro boj proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu. Bude i nadále dbát o vnitřní bezpečnost Unie, a požadovat proto jasnou a jednoznačnou reakci v případě jejího ohrožení. EU se bude snažit posílit spolupráci mezi příslušnými orgány členských zemí, jež budou díky tomu efektivněji jednat v zájmu zajištění bezpečnosti Evropy. Další informace Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní věci (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/) Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (http://frontex.europa.eu/) Internetové stránky Evropské komise pro boj proti obchodování s lidmi (http://ec.europa.eu/anti-trafficking/) Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (http://emcdda.europa.eu/) Evropský policejní úřad (https://www.europol.europa.eu/) Evropská policejní akademie (http://www.cepol.europa.eu) Máte nějaké dotazy ohledně EU? Kontaktujte službu Europe Direct: (http://europedirect.europa.eu) ISBN doi: /7645

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

21. prosinec 2007. ČESKÁ REPUBLIKA V SCHENGENU - shrnutí a první zkušenosti po zrušení kontrol na pozemních hranicích. Historie schengenské spolupráce

21. prosinec 2007. ČESKÁ REPUBLIKA V SCHENGENU - shrnutí a první zkušenosti po zrušení kontrol na pozemních hranicích. Historie schengenské spolupráce ČESKÁ REPUBLIKA V SCHENGENU - shrnutí a první zkušenosti po zrušení kontrol na pozemních hranicích 21. prosinec 2007 historicky největší rozšíření schengenského prostoru zvýšení počtu schengenských států

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru Ing. Jiří Čelikovský oddělení koordinace schengenské spolupráce odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR EUROCENTRUM PRAHA 25.5.2006 1 Struktura prezentace

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU

ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU Vít Nejedlo prosinec 2007 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz V EVROPĚ PADAJÍ DALŠÍ HRANICE:

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1

istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1 istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1 Schengenský prostor od 19. prosince 2011 Členské státy EU, které jsou součástí schengenského prostoru Členské státy EU,

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Schengen. 11.3.2009, Pardubice

Schengen. 11.3.2009, Pardubice Schengen 11.3.2009, Pardubice Schengen, Lucembursko 1 527 obyvatel, LAU II Počátky Schengenu uzavření tzv. Saarbrőckenské dohody, sjednána mezi SRN a Francií, 13.6.1984 důsledek protestůřidičů TIR proti

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2016 COM(2016) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu {SWD(2016) 97

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0

Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0 IP/08/1422 V Bruselu dne 29. září 2008 Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0 Evropa by mohla převzít vedoucí roli v nové generaci internetu. Evropská komise

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Předloha návrhu Komise směrnice upravující rámec pro společnou imigrační a azylovou politiku Důvodová zpráva 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU 1.1. OBECNÉ SOUVISTLOSTI V případě

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více