Hranice a bezpečnost. Vytváříme otevřenou, bezpečnější Evropu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hranice a bezpečnost. Vytváříme otevřenou, bezpečnější Evropu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Hranice a bezpečnost Vytváříme otevřenou, bezpečnější Evropu Jedním z hlavních cílů Evropské unie je vytvářet prostor bez vnitřních hranic, v němž se budou lidé moci volně pohybovat, bez omezení pracovat a žít s vědomím, že jsou plně respektována jejich práva a že je jim zaručena bezpečnost. V této souvislosti hraje významnou roli politika vnitřních věcí EU.

2 OBSAH K čemu potřebujeme společná pravidla pro ochranu hranic EU jako prostor volného pohybu... 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla. Přehled doposud vydaných publikací najdete na této internetové stránce: Jak EU postupuje Společná pravidla EU pro překračování hranic... 4 Proč musíme při zajišťování bezpečnější Evropy spolupracovat? EU jako bezpečný prostor... 7 Jak EU postupuje Společná pravidla EU pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva Výhled do budoucna...12 Další informace...12 Jak funguje Evropská unie Evropa 2020 evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální oblast Migrace a azyl Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Rozvoj a spolupráce Rybolov a námořní záležitosti Spotřebitelé Spravedlnost, občanství, základní práva Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Hranice a bezpečnost Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Publikace 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v lednu 2013 Fotografie na obálce a na straně 2: Jupiterimages 12 s ,7 cm ISBN doi: /7645 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013, 2013 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 3 K čemu potřebujeme společná pravidla pro ochranu hranic EU jako prostor volného pohybu Podepsáním Schengenské dohody pěti členskými státy byl v roce 1985 položen základní kámen spolupráce na odstranění hraničních kontrol na vnitřních hranicích EU. V následujících letech se k této formě spolupráce připojila většina členských zemí Unie i několik nečlenských států, a vytvořily tak společně schengenský prostor. V praxi to znamená, že země schengenského prostoru již neprovádějí kontroly na společných hranicích. Lidé se tak mohou mezi zeměmi schengenského prostoru volně pohybovat, aniž by museli podstupovat pasovou kontrolu. V důsledku odstranění vnitřních hranic však musí tyto státy vzájemně spolupracovat, aby v rámci schengenského prostoru zajistily dostatečně vysokou úroveň bezpečnosti. Musí zároveň sdílet odpovědnost za správu svých společných vnějších hranic. V této souvislosti by měly rovněž udržovat spolupráci se sousedícími zeměmi, které součástí schengenského prostoru nejsou. Schengenská spolupráce zahrnuje společná kritéria pro ostrahu vnějších hranic, společná pravidla pro vstup do schengenského prostoru a zvýšenou policejní spolupráci zúčastněných zemí. SCHENGENSKÝ PROSTOR K 19. PROSINCI 2011 Členské státy EU, které jsou součástí Členské státy EU, které nejsou součástí schengenského prostoru Státy, které jsou součástí schengenského prostoru, ale nejsou členy EU IS AT: Rakousko BE: Belgie BG: Bulharsko CH: Švýcarsko CY: Kypr CZ: Česká republika DE: Německo DK: Dánsko EE: Estonsko EL: Řecko ES: Španělsko FI: Finsko FR: Francie HU: Maďarsko IE: Irsko IS: Island IT: Itálie LI: Lichtenštejnsko LT: Litva LU: Lucembursko LV: Lotyšsko MT: Malta NL: Nizozemsko NO: Norsko PL: Polsko PT: Portugalsko RO: Rumunsko SE: Švédsko SI: Slovinsko SK: Slovensko UK: Spojené království PT ES IE UK FR NO DK NL BE DE LU LI CH IT SE CZ AT SI MT PL SK HU FI EE LV LT RO BG EL MADEIRA (PT) AÇORES (PT) CANARIAS (ES) CY

4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 4 Jak EU postupuje Společná pravidla EU pro překračování hranic Kontrola osob na vnějších hranicích a postup při vydávání krátkodobých víz do schengenského prostoru se řídí souborem společných pravidel. Díky nim může EU efektivně zajišťovat ostrahu svých vnějších hranic a předcházet bezpečnostním rizikům, bojovat proti obchodování s lidmi či lépe řešit otázky přistěhovalectví (více informací na toto téma naleznete v brožuře Migrace a azyl). Společná pravidla upravující vstup do schengenského prostoru navíc zvyšují transparentnost podmínek, které musí při vstupu na území EU splňovat občané z nečlenských zemí. POČET PŘEKROČENÍ VNĚJŠÍCH HRANIC EU 12,6 milionu překročení vnějších hranic EU za týden (2009) 15,2 % 11,3 % Zdroj: Evropská komise. 73,5 % Občané EU nebo osoby s právem volného vstupu do schengenského prostoru Státní příslušníci nečlenských zemí, na něž se nevztahuje vízová povinnost Státní příslušníci nečlenských zemí s vízem Společná pravidla pro krátkodobé pobyty Na vnějších hranicích EU, zde konkrétně na hraničním přechodu mezi Slovenskem a Ukrajinou, probíhají přísné kontroly. Přeshraniční pohyb osob a hraniční kontroly osob upravuje Schengenský hraniční kodex. Uvádí především požadavky, které musí splnit státní příslušníci nečlenských zemí EU, jež chtějí vstoupit do schengenského prostoru a plánují zde pobyt, jehož délka nepřekročí za období šesti měsíců více než tři měsíce. K požadavkům patří povinnost předložit platný cestovní dokument a platné vízum (ne vždy povinné) a mít k dispozici dostatečné finanční prostředky na pokrytí životních nákladů během zamýšlené doby pobytu. V kodexu se rovněž uvádí, že země schengenského prostoru mohou výjimečně znovu zavést hraniční kontroly na svých vnitřních hranicích, ale pouze v případě, že je vážně ohrožen veřejný pořádek nebo bezpečnost země. Učinit tak ovšem mohou pouze na omezenou dobu. Dalším prvkem schengenské spolupráce je společná vízová politika, která návštěvníkům nejen usnadňuje legální vstup na území EU, ale rovněž napomáhá posilovat vnitřní bezpečnost Unie. Vízový kodex harmonizuje podmínky a postupy jednotlivých zemí schengenského prostoru pro udělování krátkodobých víz (tzv. schengenská víza ). Jsou v něm například stanovena pravidla pro podání žádosti o vízum a pro rozhodování o tom, která země bude za posouzení žádosti odpovídat. Schengenské vízum platí pro pobyty, jejichž délka nepřekročí za období šesti měsíců více než tři měsíce. Držitel takového víza se pak může volně pohybovat po celém území schengenského prostoru. Státní příslušníci některých nečlenských zemí EU vízum pro vstup do schengenského prostoru nepotřebují. Země EU uplatňují společný seznam zemí, jejichž státní Jednotný vízový štítek společný pro schengenský prostor.

5 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 5 SCHENGENSKÁ VÍZA v milionech Celkový počet vydaných schengenských víz Rok Zdroj: Evropská komise. příslušníci vízum potřebují, a těch, pro které vízová povinnost neplatí. Vízovou povinnost nemají například země, s nimiž EU uzavřela dohodu o bezvízovém styku, nebo osoby, jež mají zvláštní práva na základě bilaterálních smluv, např. dohod o tzv. malém pohraničním styku. U pobytů přesahujících tři měsíce udělují členské státy EU dlouhodobá víza a povolení k pobytu, obojí i nadále na základě vlastních vnitrostátních předpisů. Režim malého pohraničního styku EU členským státům umožňuje uzavírat bilaterální dohody se sousedními státy, které nejsou členy Unie, jež usnadňují pohyb osob na vnějších hranicích EU. Státní příslušníci dané nečlenské země, kteří žijí v pohraniční oblasti a potřebují často a pravidelně překračovat vnější hranici EU, mohou na základě těchto dohod do sousedící země EU vstupovat, aniž by byli podrobováni pravidelným hraničním kontrolám a aniž by museli žádat o schengenské vízum. Tato forma spolupráce upevňuje nejen obchodní, ale i společenské a kulturní vztahy sousedících regionů. Výměna informací v zájmu lepší správy vnějších hranic Za účelem optimalizace správy společných vnějších hranic mají členské státy EU k dispozici informační systémy, díky nimž mohou sdílet údaje vnitrostátní orgány v celém schengenském prostoru. Nedávno spuštěná druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II) umožňuje těmto orgánům efektivnější přístup k záznamům, které se týkají osob a věcí (např. k informacím o pohřešovaných osobách nebo o odcizených či ztracených vozidlech, střelných zbraních či dokladech totožnosti) a jejich vzájemnou výměnu. Systém disponuje novými funkcemi využívá třeba biometrické identifikátory (např. otisky prstů) a nové typy záznamů, které je možné propojovat (např. záznamy o osobách a vozidlech). Vízový informační systém (VIS) vnitrostátním orgánům umožňuje přístup k informacím, které se týkají stavu žádostí o schengenská víza. Mohou rovněž porovnávat biometrické prvky (především otisky prstů) při ověřování Společné informační systémy využívají k identifikaci osob otisky prstů. Schengen Area - visa requirements SCHENGENSKÝ PROSTOR VÍZOVÉ POŽADAVKY Schengenský prostor Členské státy EU, které nejsou součástí schengenského prostoru Vízum není vyžadováno Vízum je povinné Letištní průjezdní vízum rovněž vyžadováno všemi státy, které jsou součástí schengenského prostoru

6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 6 Středisko námořního dohledu ve francouzském městě Toulon je částečně financováno z Fondu pro vnější hranice. totožnosti držitelů víza a identifikaci osob, které se nacházejí v schengenském prostoru bez průkazu totožnosti či s padělanými dokumenty. Systém VIS usnadňuje vydávání víz a zároveň napomáhá boji proti jejich padělání a při ochraně turistů. Díky němu je například možné zachytit případy podvodného jednání. Za provozní řízení systémů VIS a SIS II odpovídá Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu.lisa). Zároveň má na starost EURODAC informační systém pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl (podrobnější informace naleznete v brožuře Migrace a azyl). Je možné, že tato agentura bude v budoucnu pověřena vývojem a provozem systémů IT v oblasti politiky vnitřních věcí, např. systému se záznamy o vstupu na území a o jeho opuštění a programu registrovaných cestujících. FOND PRO VNĚJŠÍ HRANICE Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království v milionech Celkový objem prostředků za období (v eurech) Zdroj: Evropská komise. Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) usnadňuje členským státům EU operativní spolupráci při správě jejich společných vnějších hranic. FRONTEX koordinuje různé typy zásahů, jako jsou např. společné operace členských států Unie na společných námořních a pozemních hranicích. Do členských zemí, jejichž vnější hranice se ocitnou pod mimořádným tlakem, vysílá agentura na konkrétní žádost pohraniční jednotky rychlé reakce (RABIT) skládající se z pohraničních strážců členských států. Agentura FRONTEX dále udržuje vztahy s orgány pohraniční správy nečlenských zemí EU, s nimiž si vyměňuje informace o společných hrozbách. Finanční prostředky EU na podporu správy vnějších hranic Jelikož mají členské státy EU společné vnější hranice, musí se všechny v zájmu zajištění bezpečnosti celé Unie finančně podílet na jejich ochraně. Pro některé členské země mohou být tyto investice značné, především pro ty, které mají vnější hranice EU na svém území, a mohou tak být vystaveny intenzivnímu přílivu migrantů. Právě pro ty státy, které musí do ostrahy vnějších hranic Unie investovat vysoké částky, vznikl Fond pro vnější hranice. Na období má k dispozici milionů eur, které poskytuje na podporu vnitrostátních i celoevropských akcí zaměřených na řízení pohraničních kontrol, na dohled nad pohybem osob na vnějších hranicích, na optimalizaci činností konzulárních orgánů a na podporu společné vízové politiky s cílem usnadnit legální pohyb osob a řešit protizákonné překračování hranic a padělání víz. Tyto společné akce výrazně zvyšují kvalitu hraničních kontrol členských států EU, a to především proto, že se urychlila pasová kontrola a modernizovaly se systémy ostrahy.

7 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 7 Proč musíme při zajišťování bezpečnější evropy spolupracovat? EU jako bezpečný prostor V Evropě lidé žijí s pocitem relativního bezpečí. Důležitou roli v tom sehrávají orgány pro prosazování práva, jako je policie, celní správa a příslušné justiční orgány členských zemí. Nelze však zcela vyloučit, že se občané, podniky i vlády jednotlivých evropských zemí i přesto stanou oběťmi mezinárodního organizovaného zločinu, terorismu, kyberkriminality nebo krizí a katastrof. Kriminální hrozby mají velmi různou podobu, často jsou vzájemně provázány a navíc jsou stále propracovanější a závažnější. Proto se Evropská unie snaží koordinovat úsilí jednotlivých členských zemí, aby vznikl komplexní přístup, kterého by se využilo proti veškerým možným bezpečnostním rizikům a který by nebyl omezen geografickými hranicemi ani jurisdikcí. Zkvalitňuje se při tom přeshraniční spolupráce orgánů pro prosazování práva jednotlivých členských zemí EU, především výměna informací. EU usnadňuje přeshraniční spolupráci policie.

8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 8 Jak EU postupuje Společná pravidla EU pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva Základ spolupráce členských zemí v této oblasti tvoří Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Jedná se o 41 akcí zaměřených na nejurgentnější bezpečnostní hrozby, kterým EU v současnosti čelí. Spadá do ní společný program v těchto oblastech: narušování činnosti zločineckých a teroristických sítí, ochrana občanů, podniků a společnosti jako celku proti kyberkriminalitě, optimalizace správy společných vnějších hranic a zlepšování připravenosti a akceschopnosti EU v krizových situacích. Boj proti organizovanému zločinu Zločinecké sítě zpravidla zasahují do několika zemí zároveň a často se navíc zabývají více typy trestné činnosti např. obchodováním s lidmi, s narkotiky, střelnými zbraněmi, praním špinavých peněz či paděláním všeho druhu. Zločinecké sítě často perou nelegálně získané peníze, aby mohly financovat další trestnou činnost. Pronásledování a trestní stíhání těchto zločinců je i nadále odpovědností členských zemí EU. Evropská unie boj proti organizovanému zločinu zefektivňuje tím, že upevňuje přeshraniční spolupráci při prosazování práva a harmonizuje trestněprávní postupy. Zločinci jsou tak hnáni k odpovědnosti za své činy bez ohledu na to, ve které zemi se zdržují či ve které z nich trestnou činnost vykonávali. Obchodování s lidmi je považováno za novodobou formu otroctví. Pouze v Evropské unii se jeho obětí stane každoročně několik stovek tisíc lidí, a to za účelem sexuálního vykořisťování, nucených prácí, nuceného žebrání, zneužívání pro práce v domácnosti nebo odnětí orgánů a jejich následného prodeje. EU provedla harmonizaci trestního práva členských zemí, kterým se státy EU snaží obchodování s lidmi potírat. Unie zároveň dohlíží na to, aby byla obětem těchto trestných činů zajištěna odpovídající ochrana. Členské státy EU mají dále povinnost zajistit zvláštní ochranu pro mimořádně zranitelné oběti této trestné činnosti. Mohou rovněž použít zásadu, podle níž tyto osoby nejsou trestány za trestné činy, k jejichž spáchání byly v pozici oběti donuceny. K řešení problému obchodování s lidmi EU vyvinula komplexní a multidisciplinární přístup. Přístup vychází z definice lidských práv, zohledňuje genderové rozdíly, zaměřuje se především na oběti, respektuje specifika případů, kde jsou oběťmi děti, podporuje úlohu národních zpravodajů a obdobných mechanismů a zapojení občanské společnosti v příslušných postupech. Koordinaci, celkovému strategickému řešení politiky a zajišťování konzistentnosti akcí proti obchodování s lidmi, které vykonávají orgány a agentury EU, členské státy Unie i nečlenské země a mezinárodní organizace, se věnuje Evropský koordinátor pro boj proti obchodování s lidmi. Internetové stránky EU pro boj proti obchodování s lidmi jsou zdrojem informací pro odborníky z praxe, občanskou společnost, akademickou obec a ostatní subjekty, které se problematice obchodování s lidmi věnují. Evropská unie rovněž bojuje proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí. Proto se snaží sladit postupy jednotlivých členských zemí při trestním stíhání pachatelů a ochraně obětí. Zabývá se především novými jevy v této oblasti, jako je využívání internetu k navazování kontaktů s dětmi za účelem pohlavního zneužívání (tzv. grooming, kdy se dospělí vydávají za děti, aby se s nezletilými spřátelili za účelem sexuálního zneužívání). Internet se stává naprosto nepostradatelnou součástí našeho každodenního života, např. ve formě online bankovnictví a e-shopů, a s tím se zvyšuje i nebezpečí kyberkriminality. Jde o vysoce výnosnou činnost, jejíž pachatelé se obtížně odhalují a která přesahuje hranice zemí i kontinentů. Lze ji provádět na velké vzdálenosti a ve velkém měřítku. Oběťmi podvodů a útoků přes internet se mohou stát jednotlivci, podniky, vlády či velké skupiny obyvatel. Jde například o krádež identity, phishing (při něm jsou z lidí vylákány citlivé informace), istockphoto/jean Gill Internet nám život usnadňuje, ale zároveň představuje potenciální nebezpečí pro občany, hospodářské i politické subjekty.

9 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 9 nevyžádanou elektronickou poštu (spam), počítačové viry či hacking. Informační systémy a infrastruktury jsou zvláště zranitelné vůči útokům prostřednictvím tzv. botnets (tj. sítí virem napadených počítačů, které jsou ovládány z jiného počítače, aniž by o tom jejich majitel věděl). Evropská unie přispívá ke koordinaci úsilí vnitrostátních orgánů v boji proti kyberkriminalitě organizuje informační kampaně, odborné kurzy a propaguje výzkumnou činnost. Zároveň Unie koordinuje akce členských zemí, jimiž se má zajistit bezpečnost online služeb, jakož i akce zaměřené na potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků. Kromě toho EU sladila snahy členských zemí zabezpečit informační systémy proti počítačovým útokům. V rámci Europolu (Evropského policejního úřadu) funguje také Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3), které pomáhá chránit evropské občany a podniky proti hrozbám tohoto druhu. Soustřeďuje expertní poznatky a informace, podporuje kriminální vyšetřování, podporuje celoevropská řešení problémů v této oblasti a zvyšuje povědomí o nich. Dalším velkým problémem, který musí členské státy EU řešit společnými silami, je obchod s narkotiky. Pro skupiny organizovaného zločinu jde totiž o nesmírně výnosnou činnost. Tento typ kriminality má však rozsáhlé zdravotní a sociální dopady. Faktické, objektivní, spolehlivé a srovnatelné údaje o situaci v oblasti narkotik a drogové závislosti v Evropě získává EU a její členské státy od Evropského monitorovacího Pachatelé organizované trestné činnosti připravují společnost o nemalé částky. EU se je snaží od jejich neoprávněných zisků odříznout. ccvision.de Padělaná léčiva mohou představovat závažné zdravotní i bezpečnostní riziko. centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Díky těmto údajům mohou politici vytvářet vhodnou protidrogovou legislativu. Odborníkům centrum pomáhá sdílet osvědčené postupy. EU se snaží zločinecké sítě co nejvíce narušovat, a zaměřuje se proto na jejich slabé místo: na finanční zisky. Pomáhá členským státům zefektivnit boj proti praní špinavých peněz, korupci a padělání výrobků a rovněž postupovat efektivněji při konfiskaci majetku nabytého trestnou činností. Pojmem praní špinavých peněz se rozumí činnost, kdy se finanční prostředky nabyté trestnou činností legitimizují, aby se zastřel jejich nelegální původ. Evropská unie tento problém řeší regulací finančních institucí. Ty mají například povinnost oznamovat jakékoli podezřelé či neobvyklé transakce. Unie zároveň harmonizovala trestněprávní sankce členských zemí, které se v případech praní peněz udělují. S organizovanou trestnou činností se zpravidla úzce pojí korupce, jež často přispívá k chodu nelegálních trhů, které zpravidla nepředstavují pouze hrozbu lokální, ale ohrožují několik států či celé regiony (např. trh s padělanými cigaretami, s narkotiky, obchodování s lidmi či prostituce). V rámci evropského protikorupčního balíčku opatření vznikl protikorupční informační mechanismus EU, jehož cílem je pravidelně vyhodnocovat, jakého pokroku členské státy Unie v oblasti protikorupční politiky dosáhly. Pravidelně je tak vydávána zpráva o boji proti korupci. Opatření EU se zaměřují především na korupci v několika oblastech její vnitřní a vnější politicky. Zpráva EU o boji proti korupci se vydává jednou za dva roky (poprvé v roce 2013) a má přispět ke zvýšení důvěry mezi členskými státy EU, šířit osvědčené postupy a stimulovat politickou vůli tam, kde protikorupční boj zaostává.

10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 10 Evropský policejní úřad (Europol) pomáhá členským zemím EU v boji se závažnou mezinárodní trestnou činností a terorismem. Tato zpravodajská služba shromažďuje, analyzuje a šíří informace o zločineckých a teroristických sítích a vydává zprávy o situaci na poli organizovaného zločinu a terorismu v EU. Europol rovněž poskytuje provozní podporu vnitrostátním donucovacím orgánům států EU a koordinuje společná přeshraniční vyšetřování členských zemí. Evropská policejní akademie (CEPOL) podporuje přeshraniční spolupráci a výměnu informací poskytuje odbornou přípravu evropské úrovně zaměstnancům orgánů pro vymáhání práva z členských států, aby byli obeznámeni s nástroji pro přeshraniční spolupráci a uměli je využívat. K teroristickým útokům jsou často používány podomácku vyrobené výbušniny. Padělání výrobků je celosvětový problém se závažnými hospodářskými i společenskými důsledky. Tak například v roce 2009 zadržela celní správa na vnějších hranicích EU přes zásilek, u nichž existovalo podezření na porušení práv duševního vlastnictví. Celkově šlo o 118 milionů kusů zboží. U neautentických potravinářských výrobků, padělaných léčiv, hnojiv, kosmetických produktů a výrobků určených pro děti navíc existuje zdravotní a bezpečnostní riziko. Šíření padělaných výrobků je v dnešní době díky nakupování online snazší a zároveň představuje velice výnosný typ obchodu s nízkým rizikem. Za účelem omezení distribuce padělaných výrobků na území EU se posílilo prosazování práv duševního vlastnictví, aby mohly členské státy proti padělatelům používat i jiná opatření a sankce než trestněprávní prostředky. Dohledáváním a následnou konfiskací peněžních prostředků a jiného majetku nabytého trestnou činností lze efektivně omezovat činnost zločineckých skupin a od trestné činnosti odrazovat. Zkonfiskované peníze i majetek lze pak použít pro sociální účely a k prosazování práva. Užitek z nich pak má celá společnost. Prevence teroristické činnosti Hrozba terorismu se neomezuje na území jednoho státu. V rámci evropského prostoru volného pohybu musejí proto členské státy EU jednat jednotně, aby se zajistila ochrana demokratických hodnot, jakož i práv a svobod občanů. Za tímto účelem vznikla strategie EU pro boj proti terorismu, která si klade čtyři cíle: zabraňovat teroristům v radikalizaci a náboru nových členů, chránit občany a kriticky důležité součásti infrastruktury, stíhat teroristy a zajistit, aby byli postaveni před soud, reagovat na teroristické útoky takovým způsobem, aby byl minimalizován jejich dopad. Flying Colours Ltd/Digital Vision/Getty Images

11 H R A N I C E A B E Z P E Č N O S T 11 Abychom teroristickým útokům zabránili, je nezbytné se zaměřit na eliminaci zdrojů terorismu tzn. nedopustit, aby se lidé radikalizovali, aby pro ně byla myšlenka terorismu přitažlivá a aby vznikala nová generace teroristů. Ve Strategii Evropské unie pro boj proti radikalizaci a náboru jsou obsaženy společné normy a opatření, díky nimž by členské státy Unie měly být schopny těmto jevům lépe předcházet. Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci spojuje odborníky z oboru. Cílem je podělit se o osvědčené způsoby řešení problémů a o zkušenosti v této oblasti. V posledních letech byla většina teroristických útoků provedena pomocí výbušnin, zpravidla vyrobených podomácku za použití běžně dostupných chemických látek. Z tohoto důvodu se Unie snaží omezit dostupnost těchto chemikálií a zvýšit zabezpečení skladovaných výbušnin a zařízení na výrobu bomb, aby nemohly být teroristy zneužity. Akční plán EU na zvýšení zabezpečení ohledně výbušnin stanoví konkrétní postupy zaměřené na předcházení zneužívání výbušnin, jeho odhalování a na způsob řešení těchto případů. Teroristické útoky mohou způsobit nejrůznější krizové situace, například může dojít k selhání kriticky důležitých infrastruktur (jako je tomu i v případě přírodních katastrof). Poškození kritické infrastruktury, která je nezbytná pro fungování společnosti, může ohrozit bezpečnost, zdraví občanů a kvalitu života v EU obecně. Evropská unie proto zavedla společný přístup k posuzování rizik u vybraných kriticky důležitých prvků evropské infrastruktury, přičemž se zaměřuje především na infrastrukturu energetickou a dopravní. Společné námořní cvičení zvláštních zásahových jednotek členských států EU na záchranu rukojmích z unesené lodi. Dialog a spolupráce s nečlenskými zeměmi EU Evropská unie v zájmu přímé spolupráce udržuje při řešení společných bezpečnostních problémů pravidelný dialog s nečlenskými zeměmi i mezinárodními organizacemi, jako je např. OSN. K tomu využívá síť 140 delegací EU, které se nacházejí po celém světě a zastupují zájmy Unie a jejích občanů. Díky tomu lze zajistit, že se potenciální ohrožení evropské vnitřní bezpečnosti bude řešit u zdroje a ještě předtím, než dosáhne území EU. Zároveň budou díky tomu akce zaměřené proti trestné činnosti a terorismu zcela v souladu s vnější politikou EU. Finanční prostředky EU na boj proti trestné činnosti a terorismu Evropská přeshraniční spolupráce v oblasti potírání a předcházení trestné činnosti a terorismu je podporována z rámcového programu Bezpečnost a ochrana svobod. Ten se skládá ze dvou samostatných programů, jejichž prostřednictvím se finanční pomoc rozděluje. Program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní disponuje 600 miliony eur, které může v období přidělit na akce zaměřené na prevenci kriminality, na prosazování práva a na ochranu svědků a obětí trestné činnosti. Financují se z něho projekty v jednotlivých členských zemích EU, jejichž cílem je zlepšit operativní spolupráci, sledování a hodnocení aktivit, rozvoj a šíření technologií, organizace kurzů odborné přípravy a informačních kampaní. Druhý program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností má k dispozici 140 milionů eur, kterými lze v období podpořit operativní spolupráci a koordinaci aktivit členských zemí EU v oblastech ochrany kriticky důležité infrastruktury a krizového managementu, především ve spojení s teroristickými útoky. Z programu se financují projekty na upevnění vztahů mezi členskými zeměmi EU a výměny informací, jakož i projekty, jejichž cílem je sestavit pohotovostní plán pro řešení krizových situací.

12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Výhled do budoucna 12 NA CS-C Vytvoření schengenského prostoru, tohoto rozsáhlého území, kde se lidé mohou volně pohybovat a které se rozprostírá téměř po celé Evropě, je jedním z nejpozoruhodnějších a nejhmatatelnějších úspěchů Evropské unie. Díky němu se podařilo dosáhnout historicky rekordního zvýšení mobility evropských občanů a státních příslušníků nečlenských zemí Unie ti mohou dnes v rámci tohoto prostoru volně cestovat. Jde rovněž o hlavní faktor, který ovlivňuje hospodářský růst a prosperitu států EU. Díky nedávnému i budoucímu rozšíření schengenského prostoru dojde k posílení svobody pohybu jednotlivců. Evropská unie bude i nadále usnadňovat legální vstup osob na území svých členských zemí, ale zároveň bude přijímat opatření pro boj proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu. Bude i nadále dbát o vnitřní bezpečnost Unie, a požadovat proto jasnou a jednoznačnou reakci v případě jejího ohrožení. EU se bude snažit posílit spolupráci mezi příslušnými orgány členských zemí, jež budou díky tomu efektivněji jednat v zájmu zajištění bezpečnosti Evropy. Další informace Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní věci ( Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie ( Internetové stránky Evropské komise pro boj proti obchodování s lidmi ( Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost ( Evropský policejní úřad ( Evropská policejní akademie ( Máte nějaké dotazy ohledně EU? Kontaktujte službu Europe Direct: ( ISBN doi: /7645

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU

ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU Vít Nejedlo prosinec 2007 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz V EVROPĚ PADAJÍ DALŠÍ HRANICE:

Více

istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1

istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1 istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1 Schengenský prostor od 19. prosince 2011 Členské státy EU, které jsou součástí schengenského prostoru Členské státy EU,

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 3 3. BG Bulharsko... 3 4. CY Kypr... 4 5. CZ Česká republika... 4 6. DE Německo... 4

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie CS Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie Směrem k evropskému modelu bezpečnosti BŘEZEN 2010 Upozornění Toto znění, přijaté Radou pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedání ve dnech 25. a 26. února

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání Tři cíle vzdělávání, úloha všeobecného vzdělávání Pro člověka Pro společnost

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl X. vyšlo 29.11.2007 (č. 48)

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl X. vyšlo 29.11.2007 (č. 48) Díl X. vyšlo 29.11.2007 (č. 48) ČR v Schengenu jak bude zajištěna bezpečnost a veřejný pořádek bez hraničních kontrol? Jaké změny nastanou v policii? ČR je z pohledu Schengenu vnitrozemským státem, tzn.

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.10 AutoSave 1 Výchova k občanství 9. ročník Evropská unie a ČR Mgr. Jana Vršecká AutoSave 2 Předmět a ročník: Téma: Výchova k občanství 9. ročník

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pasové a vízové služby Téma Ročník Autor Pasové a vízové

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Lucemburské městečko SCHENGEN

Lucemburské městečko SCHENGEN Schengen v ČR Lucemburské městečko SCHENGEN zde to vše začalo 14.6.1985 - podpis Schengenské dohody 19.06.1990 podpis schengenské prováděcí úmluvy (dále SPÚ) následuje rozvoj tzv. schengenského acquis

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více