Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti"

Transkript

1 Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který leží blízko Olomouce v obci Horka nad Moravou se ve dnech uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na velmi aktuální problém energetickou efektivitu obcí. Že tomu bylo právě zde je nasnadě. Objekt sám je příkladem veřejné budovy navržené v nízkoenergetickém standardu, která slouží pro vzdělávání veřejnosti v environmentální problematice. Je také možné v něm pobýt několik dní a zažít tak typ nízkoenergetického domu s horkovzdušným vytápěním a rekuperací na vlastní kůži. A co je důležité v kontextu konference centrum je přístupné pomocí MHD města Olomouce a železnice. V poslední době se zájem odborné veřejnosti soustředil na úspornost jednotlivých budov nových i rekonstruovaných. Postoupit dále k názoru na energetickou efektivitu celých lidských sídel se ale v České Republice zatím příliš nepodařilo. Proběhnuvší konference tak měla být prvním vykročením právě tímto směrem. Důležitá byla zahraniční účast. V mnoha zemích Evropy jsou s energetickou efektivitou o hodně dále než v ČR a získat teoretické poznatky i praktické zkušenosti odjinud je tak zcela zásadní. Zajímaví hosté přijeli díky dlouhodobé spolupráci Centra s podobnými organizacemi po celé Evropě. Potkali se tak zástupci měst z Finska, Německa, Nizozemí a Švýcarska. Tedy z těch zemí, které jsou současně v popředí soudobého vývoje jak architektury, tak energetické efektivity. Zemí se špičkovou architekturou, která na Sluňákově chyběla, tak bylo Španělsko, které ale díky teplejšímu klimatu řeší v energetice problémy mírně odlišné. Jediným problémem celé konference tak zůstala nízká účast zástupců českých měst. Bohužel se konference uskutečnila v období komunálních voleb, tedy v období očekávání jak to dopadne a co bude dál. Škoda, že málokdo, právě pro to co bude dále, nepřijel nabrat svěží zkušenosti. Příští ročník by tak již měl být více navštívený, neboť podobné takové setkání v ČR zatím chybělo. První den konference obsahoval jednotlivé příspěvky. Z Německa přijeli hosté z města Nördlingen, z Nizozemí z města Veenendaal, ze Švýcarska z Luzernu a Finsko bylo zastoupeno městem Tampere. Českou republiku pak zastupoval samotný hostitel CEA města Olomouce Sluňákov. Jednotlivé příspěvky tvoří zajímavý inspirační materiál. Každý se věnoval mírně odlišné oblasti a tak je možné říci, že pokrývají převážnou většinu otázek, okruhů a problémů, které tvoří celé téma energeticky efektivní obce. Kolegové z Nördlingenu se zaměřili na jednotlivá konkrétní opatření. Veenendaal ukázal svůj zásadní počin, kdy se město stalo iniciátorem a spoluinvestorem projektu výstavby celé rozsáhlé nové čtvrti s úsporným systémem topení a chlazení. Posluchače obohatili o vlastní zkušenosti a doporučení. Luzernší se pochlubili titulem European Energy Award Gold a propracovaným způsobem městské podpory energetických úspor u soukromých vlastníků. Zástupce Tampere se soustředila více na politický a organizační rámec úsporných opatření a velmi vysokými cíli. Samotný hostitel pak představil dům v němž konference probíhala CEA Sluňákov a cestu, která k němu vedla.

2 1. Německo Nördlingen Bavorsko, Švábsko, kraj Donau-Ries, obyvatel Historicky bohaté město Nördlingen leží v Bavorsku mezi Norimberkem a Augšpurkem. Jeho přístup k energetické efektivitě představil primátor města Hermann Faul a vedoucí odboru majetku, školství a sportu Karl Stempfle. 1.1 Obecně o opatřeních na úsporu energie Správa města se opatřením k úspoře energií intenzivně věnuje posledních 15 let. Prvním krokem bylo zadání energetického auditu města několika firmám s cílem zjistit potenciál energetických úspor u větších městských nemovitostí. Tato kontrola od té doby pokračuje jako trvale probíhající proces. Zprávy o spotřebě energií Firmy předkládají ve svých zprávách o spotřebě energií výsledky prověřování největších spotřebitelů plynu a elektřiny u městských nemovitostí. Spotřeby se s využitím benchmarkingu" srovnávají s průměrnými zařízeními (např. normovaná hala s prostorem, který lze v případě potřeby rozdělit do tří funkčních celků, se srovnává se stejně koncipovanou Schillerovou tělocvičnou v Nördlingenu atd.). V případě větších odchylek od průměrných hodnot pověřuje město projektanty z řad odborníků na vytápění a energii k přezkoumání zařízení. Na základě výsledků se zavádějí opatření jako je renovace kotlů nebo úprava osvětlení. V oblasti řízení energií přicházejí v úvahu tyto kroky: Vytváření energetických parametrů upozornění na slabá místa hrubá analýza detailní analýza. Výkazy o spotřebě energií V Německu jsou pro veřejné budovy zákonem předepsány výkazy o spotřebě energií. Výkazy vypracovává odborná kancelář na základě údajů získaných dlouhodobým sledováním spotřeby elektrické energie a plynu. Data se pak graficky zpracovávají a srovnávají s hodnotami průměrného zařízení. Z výsledků se následně sestavují diagramy, které se vyvěšuji v budovách. V případě výrazných odchylek od průměrného výsledku se tyto odchylky od normy prověřují a, pokud je to možné, přistoupí se k opatřením. Prověřování vytápěcích zařízení Velká část městského nemovitého majetku (celkem 170 budov) se vytápí zemním plynem. Pouze některé objekty, jako je například požární zbrojnice, využívají elektrické topení. Ve městě se nyní také staví tělocvična s vytápěním na dřevěné štěpky. Odborná kancelář pověřená městem provedla inventuru v městských zařízeních na vytápění plynem. Cílem této inventury bylo jednak prověřit, zda zařízení, která jsou stará i několik desítek let, byla správně dimenzovaná co do výkonu, na druhé straně bylo však třeba také zjistit, zda ještě odpovídají současným bezpečnostním požadavkům. Ukázalo se, že především některé starší objekty byly co do výkonových limitů předimenzovány, což má kromě jiného za následek zbytečně vysoké základní náklady, které musí město každý měsíc uhradit. Navíc se taková zařízení rychleji opotřebovávají, přičemž u části z nich se využívá jen 30 až 50 % skutečné výkonové kapacity. Taková zastaralá zařízení se postupně nahrazují novými. Další nevýhodou starých topení bývá jejich zvýšená poruchovost. Příkladem objektů s renovovaným topením v poslední době je městský sál, základní škola, tělocvična a několik komunálních center. V současné době probíhá v jednom ze sportovních center přestavba topení na zemní plyn, ohřev teplé vody bude však pomocí solárních absorbérů, podobně jako u velkého projektu solárního koupaliště. Pomocí vytápěcích zařízení založených na moderních technologiích je možné snížit spotřeba tepla až o 22 %.

3 1.2 Realizované projekty Zařízení zemského správního celku Landkreis Donau-Ries a města Nördlingen na vytápění dřevěnými štěpky, určené k zásobování teplem celkem 5 objektů (3 školy, 1 krytý bazén, 1 tělocvična) Zařízení zemského správního celku (Landkreis) a města je v provozu od ledna Společný objekt zásobuje teplem všech pět objektů a nahrazuje spotřebu celkem 3,5 mil. kw zemního plynu za rok. Město tak ušetří asi EUR za rok při zohlednění všech výdajů (nákup paliv, údržba, opravy, amortizace stávajících kotlů, náklady na zabudování, atd..) Plánovaná přestavba jeslí na vytápění dřevěnými štěpky Jedná se o školku a školu, které jsou zatím vytápěné zemním plynem. Školka se rozšiřuje o zařízení péče o děti do 3 let (jesle). Stavební náklady činí 1,2 mil. EUR. V průběhu stavebních opatření přestaví město zásobování teplem pro rozšířenou školku a pro základní školu na vytápění bioplynem. Soukromý podnikatel postaví v blízkosti školky zařízení, která budou zásobovat teplem veřejné budovy, sousední podnik a jeho vlastní budovy (fitness-studio a prodej zemědělských strojů). Podnikatel vybuduje vedení k hranici budovy, od výměníku tepla pak bude za převádění tepla zodpovídat město. Energetická sanace základní školy Spolková země Bavorsko má dotační program pro obce, který je zaměřen především na podporu energetických sanací veřejných budov. Město Nördlingen dostalo významné dotace na sanaci osmileté základní školy. V minulých měsících byla v této škole obměněna veškerá topná tělesa, stará osvětlovací tělesa byla nahrazena novými, vnější stěny byly opatřeny kompletní tepelnou izolací a došlo i k výměně všech oken. Město vydalo celkem 2,2 mil. EUR, dotace činila 1,4 mil. EUR. Energetická sanace městských bytových bloků Město Nördlingen založilo v roce 1999 vlastní firmu, Bytovou spol.s.r.o. (Wohnungs- GmbH.). Společnost spravuje celkem 235 bytů. Tyto domovní bloky byly v minulých 10 letech opatřeny tepelnou izolací vnějších zdí a jednotlivá topná tělesa v bytech nahradilo společné ústřední vytápění. Celkem bylo zabudováno asi 1000 oken s moderním izolačním sklem. Tím bylo možné snížit náklady nájemců a navíc dochází k podstatné redukci spotřeby tepla při vytápění. Odběr proudu Městská zařízení mají jednoho dodavatele, který je kompletně zásobuje elektrickou energií. Město provedlo výběrové řízení po celé Evropě. Potřebujeme asi 3,5 mil. kw proudu ročně. Podepsali jsme smlouvu na čtyři roky, kromě toho Městské závody (Stadtwerke) Nördlingen uzavřely smlouvu o odběru proudu 1,5 mil. kwh pro čističku. Městské závody hradí EUR, město Nördlingen EUR. Jak Městské závody, tak i správa města kupují 100% ekologický proud z německých vodních elektráren. Problémy při zásobování elektrickou energií v Nördlingenu se podobají problémům, s nimiž se potýkají i města v ČR. Především jde o různá odběrná množství a různé profily odběrů. Situace je bohužel v Německu taková, že si výrobci proudu v oligarchickém systému (vláda malé skupiny), přes státem deklarovanou volnou konkurenci, rozdělili zemi na svá hájemství. V našem celoevropském výběrovém řízení jsme dostali jen dvě nabídky, jednu od oligarchy a další od relativně malých Městských závodů Augsburg. Redukce pouličního osvětlení Pouliční osvětlení bylo v celém městě zapojeno takto: Jakmile se začalo stmívat, zapínaly se na téměř všech silnicích v osvětlovacích tělesech dva světelné systémy. Od 22 hodin se jeden z těchto systémů automaticky vypojil, takže fungovalo redukované pouliční osvětlení. Ráno v 6 hodin se opět připojoval druhý systém. Po rozednění se oba systémy zase vypínaly. Před několika lety byl na silničních úsecích celého města, tam, kde to bylo možné, již s počátkem stmívání večer uveden do provozu jen jeden systém. Tento systém běží kontinuálně až do rána. Tím se na celém území města průběžně zredukovalo pouliční osvětlení. Úspory činí asi EUR za rok. Redukci bylo možné provést asi u 75 % silničních úseků. Smlouva o poskytování služeb v oblasti pouličního osvětlení Před několika lety vstoupila v platnost Smlouva o poskytování služeb v oblasti pouličního osvětlení s dodavateli proudu. Město Nördlingen má v současné době ve vlastnictví jednotlivých pouličních

4 lamp. Poskytovatel služeb vyměnil v několikaletém plánu všechna tato světla za moderní lampy, které odpovídají současným směrnicím o úsporách energií. Současně byla dohodnuta pravidelná údržba a opravy zařízení pouličního osvětlení, což přináší úsporu proudu kwh za rok. Solární koupaliště v Nördlingenu Na počátku 90. let stála městská rada před rozhodnutím, zda se má provést sanaci starého venkovního koupaliště nebo zda bude lepší vybudovat nové, moderní zařízení. Členové Rady města Nördlingenu se rozhodli pro stavbu kompletně nového zařízení na původním místě s těžištěm v ekologickém konceptu. Členové městské rady vystupovali jednotně bez ohledu na stranickou příslušnost. K topení se zde nepoužívají fosilní suroviny, voda na koupališti je vyhřívána pouze silou slunce. Zařízení bylo uvedeno do provozu v dubnu Jeho výstavba trvala 15 měsíců. Financování: Celkové náklady: 6,5 mil. EUR; Dotace Svobodného státu Bavorsko: 3 mil. EUR; Vlastní prostředky města Nördlingen 3,5 mil. EUR Různorodost zájmů ovlivnila rozvržení vodní plochy: bazén pro neplavce, 50m bazén pro soutěžní plavání splňující požadavky na plavecké soutěže, systém skokanských můstků, dětské koupaliště s brouzdalištěm a pískovištěm, dvě skluzavky, další sportovní zařízení pro volný čas (hřiště pro plážový volejbal, desky sloužící jako stoly na stolní tenis, basketbalové hřiště), slunečná terasa s kioskem. Solární koupaliště Marienhöhe v Nördlingenu je s plochou m² solárních absorbérů jedním z největších solárních zařízení na úpravu teplé vody v Německu. Zajišťuje tepelný výkon téměř 800 kw. Pro srovnání: běžné topení rodinného domu má výkon 15 až 20 kw, "sluneční topení" koupaliště v Nördlingenu by tak mohlo vytopit až 42 rodinných domů. Vodní plocha má m² s objemem vody v nádrži m³. Na střeše převlékárny je nainstalováno fotovoltaické zařízení s plochou 60 m² a maximálním výkonem 7 kwpeaků. Za rok je možné vyrobit asi kwh elektrické energie. Město prodává proud energetické společnosti a získává za to průměrně asi EUR za rok. Koupaliště je otevřeno denně od 7.00 do hodin, vždy od 1.5. do poloviny září. Při ohřevu koupaliště plynem by bylo potřeba kwh/rok, což by v současné době stálo asi EUR. V průměru zaplatí návštěvníci na vstupném asi EUR za rok. Vstupní cena se zvýšila z 2,50 EUR (1995) na současných 3,70 EUR pro dospělé. Roční předplatné stojí 75 EUR. Pokud neposuzujeme zúročení a odpisy investičního kapitálu, činí deficit za rok "jen" EUR. Koupaliště této velikosti mají za normálních okolností mnohem vyšší deficit. Důvodem je jednoznačně skutečnost, že není nutné vydávat takřka žádné finanční prostředky za ohřev bazénové vody. Po 15 letech úspěšného provozu dnes, v roce 2010, je solární koupaliště v Nördlingenu absolutně úspěšný model. Jen zřídka se stává, že se městská rada na nějakém projektu shodne tak jednoznačně. 1.3 Další realizovaná, resp. plánovaná jednotlivá opatření Nové nastavení osvětlení ve sportovních halách V některých sportovních halách bylo osvětlení v tréninkovém provozu upraveno tak, že se může připojit teprve od určitého "stupně tmy". Pro tréninkový/školní provoz stačí nižší počet luxů, než při soutěžích. V celkem 13 městských halách přináší toto nové nastavení osvětlení úsporu asi kw za rok. Solární zařízení na střeše sportovní haly Již před asi 10 lety bylo na střeše největší sportovní haly v Nördlingenu realizováno solární zařízení. Jedná se o kolektor s plochou 60 m². Energetický výnos se pohybuje kolem kw/rok. Investiční náklady byly asi EUR, s příspěvkem asi EUR. Solární zařízení pokrývá 40 % potřeby tepla na ohřev užitkové teplé vody. Průměrně se ročně spotřebuje asi l teplé vody za den. Fotovoltaická zařízení k získávání proudu na střechách Nördlingenu Město uzavřelo smlouvy o užívání městských střech na dobu trvání 20 let s několika spolky a soukromými osobami. Smluvní plocha má asi m² a zahrnuje sportovní park, technické služby, obecní centrum a průmyslovou halu. Město přitom dostává 3,5 % odměny za napájený proud jako nájemné. V Bavorsku se získává asi 40 % německého solárního proudu. Zmíněné solární spolky byly založeny výlučně za účelem společného využívání těchto střešních ploch. Krytý bazén v Nördlingenu

5 Krytý bazén je již asi 2 roky zásobován teplem ze štěpkového topení. Navíc zde došlo k sanaci zařízení na úpravu teplé vody. Příliš velké kotle byly částečně nahrazeny menšími typy s moderním ovládáním. Náklady činily asi EUR. Předpokládá se úspora asi 25 % ročních nákladů na energii. Zakoupení automobilů na zemní plyn Město zamýšlí v budoucnu v případě pořizování nových služebních aut zohledňovat skutečnost, že vozidla na zemní plyn mají až o 80% méně škodlivých látek ve výfukových plynech a první vozidlo již zakoupilo. Využívání dálkového vytápění v městské nemocnici Nemocnice v Nördlingenu již několik let využívá dálkové vytápění soukromé výtopny na biomasu, která se nachází pouze 100 m od nemocnice. Práce s veřejností, výstavy Město podporuje iniciativy, jako je např. výstava Inovativní stavby a nové energie průmyslového spolku a spolku na podporu ekonomiky Bayerisches Ries e.v.. Energetické firmy, stavební společenstva, poradci pro oblast energií a odborné firmy zde představují své výrobky z oblasti úspor energií a nové stavební techniky. Ekologie a ekonomika se zde smysluplně doplňují. Jako doprovodné programy probíhají přenášky na téma financování opatření na úsporu energií v soukromé bytové a průmyslové výstavbě. V technologickém centru v západním Bavorsku, jehož sídlo je v Nördlingenu, se konají Dny úspor energií. Na téma Úspora energií a sanace vystoupili referenti, kteří poskytli soukromým osobám a firmám důležité informace. Právě prostřednictvím intenzívní práce s veřejností jsou občané Nördlingenu neustále informováni o aktuálních finančních a ekologických výhodách. Energetická aliance město Nördlingen zemský správní celek (Landkreis) Donau-Ries 2020 Politická rozhodovací grémia zemského správního celku Donau-Ries si stanovila za cíl do roku 2020 snížit spotřebu energie ve správním celku o 20 %. To by znamenalo úsporu 540 mil. kwh (z 2700 mil. kwh ve srovnávacím roce 2007 na mil. kwh) v následujících 10 letech. Navíc má být o 20 % navýšeno využívání obnovitelné energie. Tohoto cíle má být dosaženo za pomoci Energetické aliance. Uvedené cíle byly dohodnuty písemně. Zúčastněné obce a firmy chápou udržitelný rozvoj jako projev solidarity se současnými i příštími generacemi a pokládají ho za nezbytný projev zodpovědnosti vůči naší vlasti. V zemském správním celku Donau-Ries je v současnosti v provozu 77 zařízení na bioplyn. Již 44 zařízení z uvedeného počtu předložilo koncept na využívání odpadního tepla. Tato kóta se do roku 2020 podstatně zvýší. Z podobných zařízení může být navíc v roce 2020 získáván dvojnásobek současné energie. V zemském správním celku Donau-Ries bylo založeno energetické fórum. Členem energetického fóra jsou například: Úřad pro zemědělství a výživu, Stavební společenství Donau-Ries, zásobovatel energií plyn, zásobovatel energií elektřina, kooperace poradenství pro oblast energií zemského správního celku, Oborový svaz Biogas, Průmyslová a obchodní komora, Řemeslnická komora, Technologické centrum západní Bavorsko, Sdružení vlastníků lesů Severní Švábsko. 1.4 Shrnutí V minulosti byla v Nördlingenu realizována dalekosáhlá opatření k úsporám energií a k využívání alternativních zdrojů (používání nefosilních paliv, fotovoltaiky a solárních zařízení k získávání elektrického proudu a ohřevu teplé vody atd.). Promýšlí se také změny koncepcí ve využívání zařízení, například dochází k jejich zmenšování. Trvale se soustředí na obnovitelné energie a každý projekt zkoumají z hlediska možnosti realizace zásobování teplem z obnovitelných zdrojů. Před 30 lety vědci zjistili, že postupně ubývají zásoby fosilních paliv. Po dlouhou dobu se téměř nic nedělo. Až v poslední době se dostává do povědomí postoj, že si žijeme nad poměry a že pro další existenci člověka je bezpodmínečně nutné prosadit šetrné zacházení s přírodními zdroji. Město Nördlingen bez nároku na úplnost a dokonalost již před časem zahájilo realizaci některých opatření s cílem zlepšit energetickou bilanci.

6 2. Veenedaalen Nizozemí kraj Utrecht, obyvatel Město Veenendaal má již dlouhou tradici spolupráce s CEA Sluňákov a ještě delší tradici důrazu na udržitelný rozvoj. Pro konferenci se jeho zástupci soustředili na úspěch města založení vlastního dodavatele udržitelné energie. Městský projekt zastupovali pánové Wim van Maanen iniciátor projektu a bývalý radní města a Dirk Recter ředitel DEVO. 2.1 Případová studie DEVO - Jak úspěšně založit lokálního dodavatele energie z udržitelných zdrojů Co je DEVO? Je to lokální dodavatel energie. Jde o společný podnik založený soukromým a veřejným sektorem, konkrétně radou města Veenendaal a společností Quattro Energie B.V.. Systém, který vyhřívá a ochlazuje 1,250 domácností (kogenerační jednotka s termostatickými tepelnými čerpadly, chemickými tepelnými čerpadly a pomocnými bojlery; rozvodná síť o třech potrubích - teplo, chlad a zpátečka; koncové ohřívače vody v domech (chemické tepelné čerpadlo přivádí do ohřívače 1x denně vodu teplou 70 C) Na počátku byl plán na novou výstavbu na východ od Veenendaalu. Město si vzalo na starosti rozvoj střední části celé rozvojové oblasti část Buurtstede s plánovanými počtem bytů, většinou v nízkopodlažních řadových domech. Byl naplánován postup a schéma spolupráce. 24. listopadu 2005 bylo založeno Sympozium! Patrimonium Woonstichting. V roce 2006 byla zpracována Studie proveditelnosti a studie pro postup prací. Odehrálo se i zásadní rozhodnutí založit vlastní energetickou firmu. V letech započaly první kroky podnikatelského záměru DEVO a 7. listopad 2007 byla podepsána Smlouva o založení společného podniku a DEVO odstartovalo. Na počátku byla zvážena rizika projektu. Předpokládaná (Získání potřebných povolení, etapizace, Pokles cen energií (versus 2% zvýšení), Komunikace, Nespokojení občané (sazby, služby, závady na instalaci), Nepředvídané náklady (20%)) a skutečná (Změnilo se východisko celého systému, když byla použita jediná generátorová jednotka namísto plánovaných čtyř. Rovněž instalace systému do plánovaných multifunkčních objektů se ukázalo jako nevhodné. Vznikly tak dodatečné náklady na strojovnu, která by měla zabrat plochu parkovacího stání; Zvýšené stavební náklady; Poradenské služby stály více, než se čekalo; Veřejný dohled na společnost DEVO je časově náročný; Záruka za cash flow společnosti). Pro možné následovníky je tak vhodné poskytnout doporučení: 1. Dbejte na to, aby položka rozpočtu vyhrazená pro nepředvídané výdaje byla dostatečná (alespoň 20%), aby z ní bylo možno pokrýt podnikatelský záměr bez nutnosti spoléhání na další dotace. 2. Nezapomínejte, že ti, kdo projekty financují, bývají velmi konzervativní (2%) 3. Berte si poučení z vlastních chyb. Vypracujte si seznam problémů, s nimiž se potýkaly jiné projekty. 4. Využívejte pouze takové technologie, které se již v daném měřítku osvědčily. Chcete-li inovovat, omezte se na nové přístupy a lepší využití již existujících a osvědčených technologií. 5. Dbejte na to, aby členové dozorčí rady měli patřičné odborné zkušenosti. 6. Stanovte si východiska a dohodněte se na nejdůležitějších bodech; ty sepište srozumitelným jazykem a teprve pak si je nechte přeložit do jazyka právně závazného dokumentu.

7 Rizika a problematická místa finanční situace v Buurtstede Pro finanční rozvahu byl vytvořen rozpočet s předpokládanými náklady a možnými příjmy. Odhadované investiční náklady 15,000,000 EUR Subdodavatel Konzultanti Marketing a komunikace Nepředvídané náklady a úroky během výstavby Financování Akcie Akciový fond OVO Program Jedinečné příležitosti (Unieke Kansen) Poplatek za připojení Financování Triodos 12,000,000 EUR 1,500,000 EUR 250,000 EUR 1,250,000 EUR 100,000 EUR 1,000,000 EUR 2,000,000 EUR 4,700,000 EUR 7,200,000 EUR Jaké výhody a problémy přináší dvojí role radnice, tedy investora i kontrolora a uživatele akce? Ze strany městské rady byly sestaveny podmínky pro akci: Energetický výkon v místě v hodnotě 7,5; Pružnost systému do budoucna; Kvalita a komfort pro obyvatele, spotřebitelské ceny pod kontrolou; Sociálně udržitelný podnikatelský záměr; Zdravé finanční základy s co nejomezenějšími riziky; Dobře organizovaný dohled ze strany radnice Vždy je nutné sestavit seznam priorit z pohledu hlavních aktérů Bytové družstvo - Náklady na bydlení a minimalizace budoucích rizik spojených s bydlením Subdodavatel (stavební firma) - Prodejné domy a finanční zisk Radnice - Energetika, životní náklady a vytvoření udržitelné a soběstačné firmy Společný jmenovatel - Sociální zapojení Rádi se opět podělíme o doporučení z průběhu akce: 1. Respektujte navzájem své zájmy. 2. Zahrňte zájmy jednotlivých účastníků mezi podnikatelské cíle, předejdete tak nedorozuměním. 3. Obstarejte si fundovaný dohled v oblasti organizace podnikání, financí a obnovitelných zdrojů energie, který se bude zároveň orientovat v problematice politicko-administrativních vztahů. 4. Organizujte pravidelné schůzky s místními volenými zástupci a diskutujte s nimi o posledním vývoji. Organizace DEVO Sustainable energy system Customer Contractor Maintenance Performance Maintenance 24-hour fault clearance Heat Cold Back Office Meter service, Bill, Collection Financiers DEVO Shareholders Gas,electricity Energy company Fin. progress Performance E-procurement Rates Billing Complaint handling (financial) Collection Meter reading Communication Co bylo rozhodující pro úspěch celé akce? Existující společný podnik založený na partnerství veřejného a soukromého sektoru (partneři spolupracují už řadu let). Bytové družstvo s jasným zaměřením a motivací Nadšení, bedlivý dohled a rozhodnost. Fungující chemie a důvěra mezi stranami projektu. Pozitivní ohlasy zvenčí. Otázky klima jsou žhavé téma! Dlouhodobé smlouvy o společném podniku s dodatky zaměřenými na kvalitu. Jaké jsou přínosy DEVO? 60procentní snížení emisí CO2 ve srovnání s běžnými místními částmi. Přijatelné ceny (o 15% nižší než je obecný průměr). Revolvingové financování. Pružný systém. Pohodlnější a zdravější domov.

8 2.2 Udržitelné zásobování energií pro Buurtstede Celá akce má přehledné zadání. Udržitelné zásobování teplem a chladem obytných domů i veřejných budov za výhodných podmínek. Lidé platí cenu vycházející z toho, kolik by stálo vytápění stejně velkého domu zemním plynem. Za chlazení platí obyvatelé pevnou sazbu. Vysoká kvalita, spolehlivost a pohodlí pro obyvatele bez rizik pro člověka. Inovativní a konkurenceschopná technická koncepce založená na osvědčené technologii. Zřízení revolvingového fondu s pomocí a podporou ostatních místních energetických projektů. A má také ambiciózní cíle. Snížit energetickou spotřebu domácností alespoň o 10% pod stanovenou normu. Energetický koeficient: 0,72 (10% podle nizozemského stavebního zákona). Snížit energetickou spotřebu místní části alespoň o 15% pod stanovenou normu. Energetický výkon v místě: alespoň 7,5. Využívat nejméně 10% energie z udržitelných (obnovitelných) zdrojů. Požadovaný vysoký stupeň efektivity. Přípravy probíhaly v logických a provázaných krocích od předprojektové fáze po realizaci. Základem je realizace a využití vlastními silami. Základní ideou princip energetického systému. Byla vydána Výzva potenciálním zájemcům s vypracováním technologie v hrubých rysech a s celoevropským využitím. A také výzva k výběrovému řízení podle standardních procedur pro integrované kontrakty. Jaký je užitý energetický systém? Tvoří jej jedna ústřední budova strojovny pro celou čtvrť, dvě tepelná čerpadla o celkové kapacitě 1900 kwh se dvěma 80 m vrty jako zdroji energie k chlazení (8 C) a dvěma vrty 80 m jako zdroje energie k ohřevu (16 C). Dále jedna kogenerační jednotka (1400 kwh a 1200 kwe) s jednou zásobní nádrží o objemu 100 m3 na horkou vodu o teplotě 90 C a dva přídavné plynové kotle o celkovém výkonu 2800 kwh. K distribuci slouží přívod horké vody 70 C - Fe/PUR/PE, přívod studené vody 17 C PE a zpátečka 30 C - Fe/PUR/PE. Uvnitř každé bytové jednotky je pak distribuční jednotka s teploměrem a ohřívačem vody z vodovodu, která patří DEVO. Samotná distribuce v bytě probíhá přes podlahové topení a termostat v každé místnosti, ty už jsou ve vlastnictví majitele domu/bytu. Technologický princip Požadovaná výměna energie (vytápění v zimě, chlazení v létě a kombinovaná výroba tepla a elektřiny) jsou dosahovány díky skladováním sezónní tepelné energie při nízké teplotě (v zimě se skladuje energie používaná k chlazení, v létě energie tepelná), využitím tepelných čerpadel a skladováním energie pod zemí a kombinací vyhřívání při vysoké a nízké teplotě. V případě potřeby lze vyrábět elektřinu (kogenerace v kombinaci s vysokoteplotním zásobníkem tepelné energie). Kogenerační jednotka distribuční jednotka s měřičem

9 Při použití pouze kotle ústředního topení celková spotřeba 68 GJ (2150 m3) je celkový energetický výtěžek je 65%. Při použití tepelného čerpadla je pak 80%. V případě DEVO (tepelné čerpadlo / kogenerace. / termostatické t.č.) ale dosahuje hodnoty 102%. Jaké jsou výhody pro místní občany? Systém poskytuje optimální pohodlí (chlad v létě, teplo v zimě), příznivé ceny, vyhlídky na další přínos do budoucna, více prostoru v bytě, v němž nejsou zapotřebí radiátory, zdravější prostředí s menší prašností díky vytápění v podlaze a stěnách, žádné nepředvídané náklady na údržbu či výměnu kotle ústředního topení. A jaké jsou problémy projektu? Vše je příliš nové a nevyzkoušené, proto se také věci vlečou déle, než se čekalo. To platí pro všechny stránky projektu: technickou, právní, komunikační atd. Hodně času zabralo vyjednávání o smlouvě. Použitá technologie a uzavírané smlouvy si vynutily rozsáhlé poradenství. Ne vždy byly zcela jasně stanoveny povinnosti stavební firmy/dodavatele (dotazy na instalaci zařízení v bytech byly směrovány na společnost DEVO). Realizace je možná jen tehdy, jsou-li zúčastněné strany dostatečně motivovány. Pak existuje prostor pro změnu tam, kde je jí zapotřebí.

10 3. Švýcarsko Luzern kanton Luzern, obyvatel Luzern je v české republice znám jako spektakulární turistické město. Zastupitelé města Walter Kubik a Korintha Bärtsch ale představili jak velký důraz je v Luzernu kladen právě na energetickou efektivitu. Město Luzern se o prosazování energetické efektivity snaží na několika úrovních. Snaží se o zapojení do mezinárodních struktur, v nichž se dají získat nové informace a poměřovat výsledky, sleduje místní a regionální účinky, plánuje výhled včetně předpokládaných ekonomických a společenských důsledků a motivuje soukromé investory městskými programy úspory. 3.1 Mezinárodní projekty a soutěže - European Energy Award Gold Při opakovaném auditu v roce 2009 bylo město Luzern vyznamenáno tzv. energetickou známkou European Energy Award Gold. To znamená, že energetické město Luzern splnilo při opakovaném auditu 78 % všech možných energetických opatření. Vysokého počtu bodů se dosáhlo pouze díky značné politické podpoře. Při celkovém plánování na léta byly dodrženy nadřazené cíle, týkající se energetické a klimatické politiky a čistoty vzduchu. Vedení města vycházelo z těchto kritérií a v akčním plánu formulovalo konkrétní cíle zaměřené na čistotu vzduchu a ochranu klimatu, které mají snížit spotřebu zdrojů na soukromé a veřejné úrovni. Tato opatření byla z největší části financována z městského energetického fondu, jehož cílem je podpořit opatření v oblasti energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů energie. Úspěšné spravování energetického fondu je zajištěno až do roku 2014 politickou většinou bylo v loňském roce rozhodnuto o periodickém navýšení 1,5 mil. švýcarských franků. Po deseti letech a po absolvování několika následných auditů získalo město Luzern 5. listopadu 2009 v Paříži cenu European Energy Award Gold. Cenu získalo díky vysokému stupni realizace ambiciózních cílů, tedy za velmi aktivní politiku. Nejvyšším počtem bodů ze všech bodovaných oblastí bylo v Luzernu ohodnoceno: řízení mobility se správou parkovišť, naváděcí systém k parkovištím a velkoplošně zavedená zóna Tempo 30 spolu s nabídkou odpovídající podpory podnikům; dosažený standard budov 2008 pro nemovitosti ve vlastnictví města; využití tepla z odpadní vody v kanalizaci; informační politiku směrem k odborníkům i laikům, více než 100 hybridních automobilů a automobilů na bioplyn/zemní plyn; kampaň Jetzt Wohnbauten erneuern! (Teď modernizujme bytové domy!) zaměřenou na sanaci budov, v níž se místo předpisů pracovalo s informacemi a motivačními opatřeními. Ocenění European Energy Award Gold znamená také, že Město energie Luzern v rámci následného auditu splnilo 78% z celé řady nejrůznějších opatření, jejichž realizace byla nutná pro obhájení uvedeného titulu. Hodnocení zahrnovalo 6 oblastí, které byly hodnoceny v roce 2009 jako předpoklady k získání známky Město energie : Komunikace a kooperace, Vnitřní organizace, Mobilita, Infrastruktura, Obecní majetek a zařízení a rozvojové a územní plánování. Hodnocení též ukazovalo údaje z roku 2006 kvůli zjištění míry zlepšení. Výsledky města Luzern nejsou stejně dobré ve všech oblastech. Velmi příkladně probíhají například činnosti v oblasti rozvojového a územního plánování a stejně dobrá je komunikace a kooperace. V oblasti komunálních budov a zařízení má Luzern rezervy, ovšem oproti roku 2006 zde můžeme pozorovat významné zlepšení. 3.2 Komplexní plánování Jak bylo možné dosáhnout zlepšení? Město Luzern v rámci komplexního plánování ve strategickém nástroji řízení vlády definovalo zásadní a nadřazené směry a vyvodilo z nich konkrétní pětileté cíle.

11 Na základě komplexního plánování vznikl akční plán Udržování čistoty vzduchu a ochrana klimatu. Akční plán zahrnuje opatření, která mají být realizována v rámci dané lhůty. Opatření se týkají těchto okruhů: budovy, městská správa, ekonomika, doprava v klidu (správa parkovišť), cyklistika a veřejná doprava, technologie motorových vozidel (podpora vozidel na bioplyn a hybridních automobilů). Opatření akčního plánu se hradí především z energetického fondu. Energetický fond existuje od roku 1986, kdy tehdejší komunální podnik (Städtische Werke) založil obdobný fond. Energetický fond v dnešní podobě pak existuje od 1. ledna Účelem energetického fondu je podpora energetické efektivity a obnovitelných energií, což zahrnuje: - racionální a ekologické užívání elektrické energie, tedy šetrné zacházení s energií. Používat energii jen tehdy, když je doopravdy zapotřebí (problém stand-by) - užívání obnovitelných energií - aplikace nových progresivních technologií za účelem ekologického získávání nebo používání energií - decentralizovanou výrobu energií (malá či velká samostatná zařízení, fotovoltaika, zařízení vyrábějící vedle tepla i elektrickou energii) - ekologickou mobilitu - podpora cyklistiky a veřejné dopravy, efektivní automobily, infrastruktury (zařízení na bioplyn/ čerpací stanice) - energetické poradenství, výchovu a informace - opatření v rámci ochrany klimatu Úspěšné pokračování energetického fondu je garantováno do roku Politická většina v minulém roce rozhodla o periodickém poskytování částky 1.5 mil. franků. Do roku 2009 bylo do fondu zaplaceno vždy 500'000 franků, předpokládá se další navyšování od roku Navyšování příspěvku po dobu čtyř let je výsledkem iniciativy, kterou schválilo obyvatelstvo. Energetický fond spravuje 5 osob, které hodnotí došlé projekty a rozhodují o výši dotačního příspěvku. 3 pracovníci jsou externisté (kanton, zástupci malých a středních podniků - KMU, zástupci dodavatelů energií - ewl) a dva interní pracovníci (nemovitosti -IMMO, životní prostředí - UWS). Paušální příspěvky získávají např. tepelná solární zařízení (1500 franků základní částka, 150 franků plošný příspěvek na m² plochy kolektorů). Také je možné získat paušální příspěvek 1000 franků na vůz na bioplyn. Výše částek je stanovená v nařízeních. Individuální příspěvky získávají především velké projekty jako je např. využití tepla z odpadní vody v Hirschengraben nebo projekt LUGA (stánek energetického poradenství s počítačem 2000-Wattů). Energetický fond je tedy důležitým prvkem v energetickém procesu města. Slouží k realizaci konkrétních opatření, tvoří ovšem jen jeden článek z mnoha v celém řetězu opatření energetického procesu. Organizace procesu Město energie sestává ze dvou pracovních skupin, ze strategické doprovodné skupiny a ze skupiny referentů. Jak napovídají názvy, první skupina je zodpovědná za vizi a cíle, druhá skupina se zabývá konkrétními realizacemi. Pro proces Město energie je důležité pohyblivé plánování. Definují se opatření, dochází k jejich provádění a následnému prověřování. Kontrolou se učíme a pak posuzujeme úspěch, formulují se další úkoly a opatření. Externí audit, který zajišťuje komise udělující známku Město energie, probíhá každé čtyři roky. Také požadavky katalogu opatření Města energie se průběžně přizpůsobují novému vývoji techniky. Dosažený počet bodů (např. 78%) se dá udržet jen za podmínky, že se město bude i nadále snažit aktivně realizovat opatření ve všech oblastech. Komunikace a kooperace Město Luzern má velmi dobré postavení v oblasti komunikace a kooperace. Propojení probíhá na třech různých úrovních. Mezinárodní: partnerská města Luzernu, Města evropského společenství pro ochranu klimatu (Klimabündnisstädte Europa), představenstvo European energy award Národní: ERFA (výměna zkušeností) mezi velkými městy (Spolkový úřad pro energie), Sdružení měst (odborná skupina pověření pro otázky životního prostředí ), spolupráce v představenstvu Spolek zřizovatelů měst energie, Švýcarská města pro ochranu klimatu (Klimabündnisstädte Schweiz) Regionální: regionální konference o ochraně životního prostředí, různá sdružení a spolky (odpadní voda, úklid odpadků), Sdružení obcí LuzernPlus, společné projekty s kantonem (životní prostředí a energie), spolupráce s jinými městy energie regionu a spolky nebo sdruženími, spolupráce s odbornými vysokými školami/univerzitami Kooperace již přinesla své výsledky v mnoha aspektech: Navzájem se učíme jeden od druhého (kampaň Renovace obytných budov, energetické strategie). Je možné využít stávající struktury (energetičtí poradci, ekologické fórum a LuzernPlus). Je možné provádět společné projekty (společné financování

12 (kanton, město, další aktéři), Energie-Apéros Luzern, veletrh zážitků LUGA, veletrh stavba + bydlení, analýza trhu energetického regionu Luzern. Co je zapotřebí, aby fungovala úspěšná kooperace: přehledný okruh aktérů - není vhodné, když je jich příliš mnoho aktivní formování vzájemného propojení (pravidelná setkání, pravidelné vzdělávání a další vzdělávání, konstruktivní spolupráce a důvěra, úzké kontakty státní struktury, zřizovatelé Města energie, správa fondů - energetické fondy města (volba vhodného složení fondu)) 3.3 kampaň Jetzt Wohnbauten erneuern! (Teď modernizujme bytové domy!) Díky podpůrným příspěvkům a řídící politice v oblasti energie se městu Luzern podařilo podstatně zlepšit energetické standardy při renovaci privátních obytných budov. V průběhu časově omezené akce se snížila spotřeba energie nutné k vytápění padesáti domů s celkem 330 byty na % původní hodnoty. Ukázalo se, jakými prostředky lze přesvědčit soukromé majitele nemovitostí o značných výhodách těchto opatření. Snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích vytváří politický a společenský prostor pro jednání v budoucnu. Tímto kritériem se výhledově budou měřit úspěchy obcí a států. Program Jetzt Wohnbauten erneuern! byl financován z energetického fondu města Luzern v letech Již od poloviny roku 2006 se začaly objevovat podobné dotační programy na celostátní úrovni, které byly následně rozšířeny a uvolnily se z pilotního projektu pro město Luzern. Štěstí přeje připraveným. Organizace projektu, práce s veřejností Cílovou skupinou kampaně byly soukromé osoby, stavební družstva a další vlastníci obytných budov ve městě Luzern. Byli osloveni též správy nemovitostí, architekti a stavitelské subjekty. Kampaň má proto mnoho podob. Jednotlivé cílové skupiny byly seznámeny individuálně, formou reklamních inzerátů a plakátů. Město Luzern pověřilo vedením kampaně profesionální agenturu zaměřenou na komunikační služby. Kampaň vyvolala velký zájem médií. V prvních dvou letech vzniklo 38 zpravodajských výstupů, z toho šest příspěvků vyšlo v odborných časopisech. Svaz vlastníků domů a ekonomický svaz, různé banky a městští dodavatelé energií (elektřina, voda) podpořili kampaň ve svých publikacích. Luzernská kantonální banka nabídla např. takzvanou renovační hypotéku se zvýhodněnými úroky. Zákazníci od banky navíc získávají jako bonus dalších 10% vyplacené městské dotace, pokud jsou schopni předložit energetický certifikát města Luzern. Energetické poradenství s doprovodem jako vstupní pomoc a zajištění kvality Aby si město bylo jisté vhodností a kvalitou prováděných opatření byl vytvořen městský tým energetických poradců. Na místa v něm bylo vypsáno veřejné výběrové řízení. Bylo vybráno 10 z 84 kandidátů, kteří nelépe vyhovovali následujícím kritériím: ukončené vysokoškolské, resp. odborné vysokoškolské vzdělání (architektura, stavební fyzika, technika stavby budov); prohloubené znalosti z oblasti tepelné energie ve výškových stavbách s těžištěm izolace budov a renovace obytných budov; dobré komunikativní schopnosti. Bezplatné poradenství hrazené městem a doprovod projektu energetickým poradcem představuje vstupní pomoc, ale zároveň i podmínku pro získání dotace. Stavebníci si svého energetického poradce vybírali podle vlastního uvážení ze seznamu, který sestavilo město. Pozice energetického poradce zahrnuje tyto úkoly:

13 V první fázi je to poradenství přímo na místě s inventurou stávající situace, s návrhy opatření a stručnou zprávou sloužící jako základ rozhodování pro vlastníky. Ve druhé fázi energetický poradce radí stavebníkům a případně i předkladatelům plánů při výběru jednotlivých variant, při plánování a výběrovém řízení. Pomáhá také při podání žádosti o dotaci. Třetí fáze slouží doprovodu realizace. Energetický poradce prověřuje provedená stavební opatření a dokumentuje výsledky, které předkládá ve zprávě pro stavebníky a město. Úspěšná instituce energetického poradce pokračuje ve své činnosti i po ukončení kampaně. Energetické poradenství s doprovodem bylo zavedeno a poprvé vyzkoušeno právě v Luzernu, který se tak stal vzorem pro ostatní města a kantony. Myšlenka se obecně setkala s velmi kladným ohlasem. Doprovod projektu přitom probíhá zpravidla ve spolupráci s dotačními programy na národní úrovni. Průběh projektu do vyplacení dotačního příspěvku Z pohledu stavebníků probíhá realizace v těchto krocích: Navázání kontaktu s městským energetickým poradenstvím nebo přímo s energetickým poradcem, poradenství zaměřené na konkrétní postup, sepsání krátké zprávy. Rozhodnutí provést modernizaci budovy. Zakázka se předává odborníkům z plánování s odpovídajícími zkušenostmi. Plánování probíhá ve spolupráci s energetickým poradcem. Podání žádosti o dotaci na město Luzern. S realizací se začne po příslibu města, že poskytne příslušnou částku. Žádost o vyplacení se podává na město po ukončení stavebních prací a po předání zprávy energetického poradce. Město vystaví energetický certifikát a vyplatí částku. Stavebníci provedou jednoduché energetické účetnictví a prokáží tak úspěch opatření. Přímé účinky na spotřebu tepla budovy V rámci programu bylo provedeno 353 úkonů primárního poradenství. U 50 z těchto objektů, z nichž se u 45 domů jednalo o domy obývané více rodinami, došlo k energetické sanaci v souladu s podmínkami programu. V domě v Vonmattstrasse 46 se nachází 8 bytů. Dům byl postaven v roce 1900 a je chráněn památkovou péčí. Pomocí investice 895'000 Fr. bylo možné snížit spotřebu tepla z původních 89 kwh na metr čtvereční a rok (kwh/m2 a) prakticky na polovinu, a to na 46 kwh/m2. Tento případ působivě demonstruje, že se ohleduplné zacházení s kulturním dědictvím a energetická renovace se vzájemně nevylučují!

14 U budov v Gebeneggweg 8 až 16 s celkem 36 bytovými jednotkami z roku 1934 se podařila redukce předchozí spotřeby tepla na vytápění přibližně na čtvrtinu. Podobně dobrého výsledku bylo dosaženo renovací domu z roku 1948 v Blumenrain 3. Spotřeba tepla na vytápění osmi bytů se zredukovala asi na 30 procent: z původních 170 na 49 kwh/m2 za rok. Nová část budovy na obr. vpravo splňuje náročný standard MINERGIE. Rekapitulací všech dotovaných projektů dojdeme k průměrné redukci spotřeby činící 60 procent. Za rok se jedná o celkem 4,4 miliónů kwh. Lokální a regionální účinky Náklady na celou kampaň činily 1,4 milionů EUR. Jedná se přitom sumu mírně přesahující 10 procent investice přímo spojené s kampaní (asi 13 mil. EUR). Nejdůležitější část těchto prostředků proudila do místního a regionálního hospodaření pro účely plánování a stavebních prací, přičemž zároveň vznikala nová pracovní místa a know-how. Zároveň se tak v budoucnu sníží odčerpávání kupní síly za import fosilních nebo jiných neobnovitelných energií. Výhled, ekonomické a společenské důsledky Závislost na neobnovitelných formách energií omezuje aktuální a budoucí svobodu jednání, činí nás vydíratelnými. Snížení závislosti vytváří šance pro budoucí autonomní jednání, pro svobodu rozhodování. Je proto třeba, abychom se snažili postupně se vymaňovat ze stávající závislosti na fosilních palivech a pohonných hmotách. Šance na nezávislost v případě budoucích mezer v zásobování úzkoprofilovými energiemi je zpravidla pro občany mnohem závažnějším argumentem než skleníkové plyny a změna klimatu. Akcí Renovace obytných budov dává Luzern najevo, že komunita se může a má angažovat i mimo svůj úzký okruh kompetencí. Mechanismus energetického poradce vytváří nezávislou kompetenci v rozhodování vlastníků bytových objektů a současně zajišťuje kvalitu, kterou je nutno prokázat pro účely předělení dotace. Akce byla jakýmsi majákem, zapůsobila jako návod pro další obce, které po vzoru Luzernu zaváděly instituci poradenství s doprovodem. Celostátní programy pak převzaly přímou podporu při vnějších úpravách budov a kantony a obce ještě v jednotlivých bodech posílily účinnost opatření.

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Slunce: nejpřirozenější vytápění na světě Infračervené teplo pro maximální pohodlí Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z přírody. Tepelné paprsky

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP)

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) S námi budete dostatečně připraveni Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) 02 03 Získejte všechny podstatné informace od firmy Wolf o požadavcích a povinném označování

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu? Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv.

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. ROTEX Comfort 365 Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. Teplo v zimě, chládek v létě. Účinné, ekonomické a ekologické. Se sluncem, vzduchem a společností ROTEX. Během fáze výstavby jsme hledali maximální pohodlí

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 1 Obsah Pakt starostů a primátorů Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Co je potřeba

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa. Prezentace: Aktivní dům Jiří Hirš Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Ak#vní dům Jiří Hirš FAST VUT v Brně Vývoj energe+ckých

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Úvod do projektu PATRES Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu IEE Intelligent Energy

Více

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Dr. Martin Dvořák/E.ON Česká republika, s.r.o. Mag. Jiří Šimek/E.ON Energie, a.s. Retail Summit 2009, Praha, 3. 4.

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost

Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost true blue Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost Rozhodujte se při koupi na základě znalosti konkrétních faktů z hlediska ekonomického i ekologického. Doklad efektivnosti TrueBlue činí náklady

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více