Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti"

Transkript

1 Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který leží blízko Olomouce v obci Horka nad Moravou se ve dnech uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na velmi aktuální problém energetickou efektivitu obcí. Že tomu bylo právě zde je nasnadě. Objekt sám je příkladem veřejné budovy navržené v nízkoenergetickém standardu, která slouží pro vzdělávání veřejnosti v environmentální problematice. Je také možné v něm pobýt několik dní a zažít tak typ nízkoenergetického domu s horkovzdušným vytápěním a rekuperací na vlastní kůži. A co je důležité v kontextu konference centrum je přístupné pomocí MHD města Olomouce a železnice. V poslední době se zájem odborné veřejnosti soustředil na úspornost jednotlivých budov nových i rekonstruovaných. Postoupit dále k názoru na energetickou efektivitu celých lidských sídel se ale v České Republice zatím příliš nepodařilo. Proběhnuvší konference tak měla být prvním vykročením právě tímto směrem. Důležitá byla zahraniční účast. V mnoha zemích Evropy jsou s energetickou efektivitou o hodně dále než v ČR a získat teoretické poznatky i praktické zkušenosti odjinud je tak zcela zásadní. Zajímaví hosté přijeli díky dlouhodobé spolupráci Centra s podobnými organizacemi po celé Evropě. Potkali se tak zástupci měst z Finska, Německa, Nizozemí a Švýcarska. Tedy z těch zemí, které jsou současně v popředí soudobého vývoje jak architektury, tak energetické efektivity. Zemí se špičkovou architekturou, která na Sluňákově chyběla, tak bylo Španělsko, které ale díky teplejšímu klimatu řeší v energetice problémy mírně odlišné. Jediným problémem celé konference tak zůstala nízká účast zástupců českých měst. Bohužel se konference uskutečnila v období komunálních voleb, tedy v období očekávání jak to dopadne a co bude dál. Škoda, že málokdo, právě pro to co bude dále, nepřijel nabrat svěží zkušenosti. Příští ročník by tak již měl být více navštívený, neboť podobné takové setkání v ČR zatím chybělo. První den konference obsahoval jednotlivé příspěvky. Z Německa přijeli hosté z města Nördlingen, z Nizozemí z města Veenendaal, ze Švýcarska z Luzernu a Finsko bylo zastoupeno městem Tampere. Českou republiku pak zastupoval samotný hostitel CEA města Olomouce Sluňákov. Jednotlivé příspěvky tvoří zajímavý inspirační materiál. Každý se věnoval mírně odlišné oblasti a tak je možné říci, že pokrývají převážnou většinu otázek, okruhů a problémů, které tvoří celé téma energeticky efektivní obce. Kolegové z Nördlingenu se zaměřili na jednotlivá konkrétní opatření. Veenendaal ukázal svůj zásadní počin, kdy se město stalo iniciátorem a spoluinvestorem projektu výstavby celé rozsáhlé nové čtvrti s úsporným systémem topení a chlazení. Posluchače obohatili o vlastní zkušenosti a doporučení. Luzernší se pochlubili titulem European Energy Award Gold a propracovaným způsobem městské podpory energetických úspor u soukromých vlastníků. Zástupce Tampere se soustředila více na politický a organizační rámec úsporných opatření a velmi vysokými cíli. Samotný hostitel pak představil dům v němž konference probíhala CEA Sluňákov a cestu, která k němu vedla.

2 1. Německo Nördlingen Bavorsko, Švábsko, kraj Donau-Ries, obyvatel Historicky bohaté město Nördlingen leží v Bavorsku mezi Norimberkem a Augšpurkem. Jeho přístup k energetické efektivitě představil primátor města Hermann Faul a vedoucí odboru majetku, školství a sportu Karl Stempfle. 1.1 Obecně o opatřeních na úsporu energie Správa města se opatřením k úspoře energií intenzivně věnuje posledních 15 let. Prvním krokem bylo zadání energetického auditu města několika firmám s cílem zjistit potenciál energetických úspor u větších městských nemovitostí. Tato kontrola od té doby pokračuje jako trvale probíhající proces. Zprávy o spotřebě energií Firmy předkládají ve svých zprávách o spotřebě energií výsledky prověřování největších spotřebitelů plynu a elektřiny u městských nemovitostí. Spotřeby se s využitím benchmarkingu" srovnávají s průměrnými zařízeními (např. normovaná hala s prostorem, který lze v případě potřeby rozdělit do tří funkčních celků, se srovnává se stejně koncipovanou Schillerovou tělocvičnou v Nördlingenu atd.). V případě větších odchylek od průměrných hodnot pověřuje město projektanty z řad odborníků na vytápění a energii k přezkoumání zařízení. Na základě výsledků se zavádějí opatření jako je renovace kotlů nebo úprava osvětlení. V oblasti řízení energií přicházejí v úvahu tyto kroky: Vytváření energetických parametrů upozornění na slabá místa hrubá analýza detailní analýza. Výkazy o spotřebě energií V Německu jsou pro veřejné budovy zákonem předepsány výkazy o spotřebě energií. Výkazy vypracovává odborná kancelář na základě údajů získaných dlouhodobým sledováním spotřeby elektrické energie a plynu. Data se pak graficky zpracovávají a srovnávají s hodnotami průměrného zařízení. Z výsledků se následně sestavují diagramy, které se vyvěšuji v budovách. V případě výrazných odchylek od průměrného výsledku se tyto odchylky od normy prověřují a, pokud je to možné, přistoupí se k opatřením. Prověřování vytápěcích zařízení Velká část městského nemovitého majetku (celkem 170 budov) se vytápí zemním plynem. Pouze některé objekty, jako je například požární zbrojnice, využívají elektrické topení. Ve městě se nyní také staví tělocvična s vytápěním na dřevěné štěpky. Odborná kancelář pověřená městem provedla inventuru v městských zařízeních na vytápění plynem. Cílem této inventury bylo jednak prověřit, zda zařízení, která jsou stará i několik desítek let, byla správně dimenzovaná co do výkonu, na druhé straně bylo však třeba také zjistit, zda ještě odpovídají současným bezpečnostním požadavkům. Ukázalo se, že především některé starší objekty byly co do výkonových limitů předimenzovány, což má kromě jiného za následek zbytečně vysoké základní náklady, které musí město každý měsíc uhradit. Navíc se taková zařízení rychleji opotřebovávají, přičemž u části z nich se využívá jen 30 až 50 % skutečné výkonové kapacity. Taková zastaralá zařízení se postupně nahrazují novými. Další nevýhodou starých topení bývá jejich zvýšená poruchovost. Příkladem objektů s renovovaným topením v poslední době je městský sál, základní škola, tělocvična a několik komunálních center. V současné době probíhá v jednom ze sportovních center přestavba topení na zemní plyn, ohřev teplé vody bude však pomocí solárních absorbérů, podobně jako u velkého projektu solárního koupaliště. Pomocí vytápěcích zařízení založených na moderních technologiích je možné snížit spotřeba tepla až o 22 %.

3 1.2 Realizované projekty Zařízení zemského správního celku Landkreis Donau-Ries a města Nördlingen na vytápění dřevěnými štěpky, určené k zásobování teplem celkem 5 objektů (3 školy, 1 krytý bazén, 1 tělocvična) Zařízení zemského správního celku (Landkreis) a města je v provozu od ledna Společný objekt zásobuje teplem všech pět objektů a nahrazuje spotřebu celkem 3,5 mil. kw zemního plynu za rok. Město tak ušetří asi EUR za rok při zohlednění všech výdajů (nákup paliv, údržba, opravy, amortizace stávajících kotlů, náklady na zabudování, atd..) Plánovaná přestavba jeslí na vytápění dřevěnými štěpky Jedná se o školku a školu, které jsou zatím vytápěné zemním plynem. Školka se rozšiřuje o zařízení péče o děti do 3 let (jesle). Stavební náklady činí 1,2 mil. EUR. V průběhu stavebních opatření přestaví město zásobování teplem pro rozšířenou školku a pro základní školu na vytápění bioplynem. Soukromý podnikatel postaví v blízkosti školky zařízení, která budou zásobovat teplem veřejné budovy, sousední podnik a jeho vlastní budovy (fitness-studio a prodej zemědělských strojů). Podnikatel vybuduje vedení k hranici budovy, od výměníku tepla pak bude za převádění tepla zodpovídat město. Energetická sanace základní školy Spolková země Bavorsko má dotační program pro obce, který je zaměřen především na podporu energetických sanací veřejných budov. Město Nördlingen dostalo významné dotace na sanaci osmileté základní školy. V minulých měsících byla v této škole obměněna veškerá topná tělesa, stará osvětlovací tělesa byla nahrazena novými, vnější stěny byly opatřeny kompletní tepelnou izolací a došlo i k výměně všech oken. Město vydalo celkem 2,2 mil. EUR, dotace činila 1,4 mil. EUR. Energetická sanace městských bytových bloků Město Nördlingen založilo v roce 1999 vlastní firmu, Bytovou spol.s.r.o. (Wohnungs- GmbH.). Společnost spravuje celkem 235 bytů. Tyto domovní bloky byly v minulých 10 letech opatřeny tepelnou izolací vnějších zdí a jednotlivá topná tělesa v bytech nahradilo společné ústřední vytápění. Celkem bylo zabudováno asi 1000 oken s moderním izolačním sklem. Tím bylo možné snížit náklady nájemců a navíc dochází k podstatné redukci spotřeby tepla při vytápění. Odběr proudu Městská zařízení mají jednoho dodavatele, který je kompletně zásobuje elektrickou energií. Město provedlo výběrové řízení po celé Evropě. Potřebujeme asi 3,5 mil. kw proudu ročně. Podepsali jsme smlouvu na čtyři roky, kromě toho Městské závody (Stadtwerke) Nördlingen uzavřely smlouvu o odběru proudu 1,5 mil. kwh pro čističku. Městské závody hradí EUR, město Nördlingen EUR. Jak Městské závody, tak i správa města kupují 100% ekologický proud z německých vodních elektráren. Problémy při zásobování elektrickou energií v Nördlingenu se podobají problémům, s nimiž se potýkají i města v ČR. Především jde o různá odběrná množství a různé profily odběrů. Situace je bohužel v Německu taková, že si výrobci proudu v oligarchickém systému (vláda malé skupiny), přes státem deklarovanou volnou konkurenci, rozdělili zemi na svá hájemství. V našem celoevropském výběrovém řízení jsme dostali jen dvě nabídky, jednu od oligarchy a další od relativně malých Městských závodů Augsburg. Redukce pouličního osvětlení Pouliční osvětlení bylo v celém městě zapojeno takto: Jakmile se začalo stmívat, zapínaly se na téměř všech silnicích v osvětlovacích tělesech dva světelné systémy. Od 22 hodin se jeden z těchto systémů automaticky vypojil, takže fungovalo redukované pouliční osvětlení. Ráno v 6 hodin se opět připojoval druhý systém. Po rozednění se oba systémy zase vypínaly. Před několika lety byl na silničních úsecích celého města, tam, kde to bylo možné, již s počátkem stmívání večer uveden do provozu jen jeden systém. Tento systém běží kontinuálně až do rána. Tím se na celém území města průběžně zredukovalo pouliční osvětlení. Úspory činí asi EUR za rok. Redukci bylo možné provést asi u 75 % silničních úseků. Smlouva o poskytování služeb v oblasti pouličního osvětlení Před několika lety vstoupila v platnost Smlouva o poskytování služeb v oblasti pouličního osvětlení s dodavateli proudu. Město Nördlingen má v současné době ve vlastnictví jednotlivých pouličních

4 lamp. Poskytovatel služeb vyměnil v několikaletém plánu všechna tato světla za moderní lampy, které odpovídají současným směrnicím o úsporách energií. Současně byla dohodnuta pravidelná údržba a opravy zařízení pouličního osvětlení, což přináší úsporu proudu kwh za rok. Solární koupaliště v Nördlingenu Na počátku 90. let stála městská rada před rozhodnutím, zda se má provést sanaci starého venkovního koupaliště nebo zda bude lepší vybudovat nové, moderní zařízení. Členové Rady města Nördlingenu se rozhodli pro stavbu kompletně nového zařízení na původním místě s těžištěm v ekologickém konceptu. Členové městské rady vystupovali jednotně bez ohledu na stranickou příslušnost. K topení se zde nepoužívají fosilní suroviny, voda na koupališti je vyhřívána pouze silou slunce. Zařízení bylo uvedeno do provozu v dubnu Jeho výstavba trvala 15 měsíců. Financování: Celkové náklady: 6,5 mil. EUR; Dotace Svobodného státu Bavorsko: 3 mil. EUR; Vlastní prostředky města Nördlingen 3,5 mil. EUR Různorodost zájmů ovlivnila rozvržení vodní plochy: bazén pro neplavce, 50m bazén pro soutěžní plavání splňující požadavky na plavecké soutěže, systém skokanských můstků, dětské koupaliště s brouzdalištěm a pískovištěm, dvě skluzavky, další sportovní zařízení pro volný čas (hřiště pro plážový volejbal, desky sloužící jako stoly na stolní tenis, basketbalové hřiště), slunečná terasa s kioskem. Solární koupaliště Marienhöhe v Nördlingenu je s plochou m² solárních absorbérů jedním z největších solárních zařízení na úpravu teplé vody v Německu. Zajišťuje tepelný výkon téměř 800 kw. Pro srovnání: běžné topení rodinného domu má výkon 15 až 20 kw, "sluneční topení" koupaliště v Nördlingenu by tak mohlo vytopit až 42 rodinných domů. Vodní plocha má m² s objemem vody v nádrži m³. Na střeše převlékárny je nainstalováno fotovoltaické zařízení s plochou 60 m² a maximálním výkonem 7 kwpeaků. Za rok je možné vyrobit asi kwh elektrické energie. Město prodává proud energetické společnosti a získává za to průměrně asi EUR za rok. Koupaliště je otevřeno denně od 7.00 do hodin, vždy od 1.5. do poloviny září. Při ohřevu koupaliště plynem by bylo potřeba kwh/rok, což by v současné době stálo asi EUR. V průměru zaplatí návštěvníci na vstupném asi EUR za rok. Vstupní cena se zvýšila z 2,50 EUR (1995) na současných 3,70 EUR pro dospělé. Roční předplatné stojí 75 EUR. Pokud neposuzujeme zúročení a odpisy investičního kapitálu, činí deficit za rok "jen" EUR. Koupaliště této velikosti mají za normálních okolností mnohem vyšší deficit. Důvodem je jednoznačně skutečnost, že není nutné vydávat takřka žádné finanční prostředky za ohřev bazénové vody. Po 15 letech úspěšného provozu dnes, v roce 2010, je solární koupaliště v Nördlingenu absolutně úspěšný model. Jen zřídka se stává, že se městská rada na nějakém projektu shodne tak jednoznačně. 1.3 Další realizovaná, resp. plánovaná jednotlivá opatření Nové nastavení osvětlení ve sportovních halách V některých sportovních halách bylo osvětlení v tréninkovém provozu upraveno tak, že se může připojit teprve od určitého "stupně tmy". Pro tréninkový/školní provoz stačí nižší počet luxů, než při soutěžích. V celkem 13 městských halách přináší toto nové nastavení osvětlení úsporu asi kw za rok. Solární zařízení na střeše sportovní haly Již před asi 10 lety bylo na střeše největší sportovní haly v Nördlingenu realizováno solární zařízení. Jedná se o kolektor s plochou 60 m². Energetický výnos se pohybuje kolem kw/rok. Investiční náklady byly asi EUR, s příspěvkem asi EUR. Solární zařízení pokrývá 40 % potřeby tepla na ohřev užitkové teplé vody. Průměrně se ročně spotřebuje asi l teplé vody za den. Fotovoltaická zařízení k získávání proudu na střechách Nördlingenu Město uzavřelo smlouvy o užívání městských střech na dobu trvání 20 let s několika spolky a soukromými osobami. Smluvní plocha má asi m² a zahrnuje sportovní park, technické služby, obecní centrum a průmyslovou halu. Město přitom dostává 3,5 % odměny za napájený proud jako nájemné. V Bavorsku se získává asi 40 % německého solárního proudu. Zmíněné solární spolky byly založeny výlučně za účelem společného využívání těchto střešních ploch. Krytý bazén v Nördlingenu

5 Krytý bazén je již asi 2 roky zásobován teplem ze štěpkového topení. Navíc zde došlo k sanaci zařízení na úpravu teplé vody. Příliš velké kotle byly částečně nahrazeny menšími typy s moderním ovládáním. Náklady činily asi EUR. Předpokládá se úspora asi 25 % ročních nákladů na energii. Zakoupení automobilů na zemní plyn Město zamýšlí v budoucnu v případě pořizování nových služebních aut zohledňovat skutečnost, že vozidla na zemní plyn mají až o 80% méně škodlivých látek ve výfukových plynech a první vozidlo již zakoupilo. Využívání dálkového vytápění v městské nemocnici Nemocnice v Nördlingenu již několik let využívá dálkové vytápění soukromé výtopny na biomasu, která se nachází pouze 100 m od nemocnice. Práce s veřejností, výstavy Město podporuje iniciativy, jako je např. výstava Inovativní stavby a nové energie průmyslového spolku a spolku na podporu ekonomiky Bayerisches Ries e.v.. Energetické firmy, stavební společenstva, poradci pro oblast energií a odborné firmy zde představují své výrobky z oblasti úspor energií a nové stavební techniky. Ekologie a ekonomika se zde smysluplně doplňují. Jako doprovodné programy probíhají přenášky na téma financování opatření na úsporu energií v soukromé bytové a průmyslové výstavbě. V technologickém centru v západním Bavorsku, jehož sídlo je v Nördlingenu, se konají Dny úspor energií. Na téma Úspora energií a sanace vystoupili referenti, kteří poskytli soukromým osobám a firmám důležité informace. Právě prostřednictvím intenzívní práce s veřejností jsou občané Nördlingenu neustále informováni o aktuálních finančních a ekologických výhodách. Energetická aliance město Nördlingen zemský správní celek (Landkreis) Donau-Ries 2020 Politická rozhodovací grémia zemského správního celku Donau-Ries si stanovila za cíl do roku 2020 snížit spotřebu energie ve správním celku o 20 %. To by znamenalo úsporu 540 mil. kwh (z 2700 mil. kwh ve srovnávacím roce 2007 na mil. kwh) v následujících 10 letech. Navíc má být o 20 % navýšeno využívání obnovitelné energie. Tohoto cíle má být dosaženo za pomoci Energetické aliance. Uvedené cíle byly dohodnuty písemně. Zúčastněné obce a firmy chápou udržitelný rozvoj jako projev solidarity se současnými i příštími generacemi a pokládají ho za nezbytný projev zodpovědnosti vůči naší vlasti. V zemském správním celku Donau-Ries je v současnosti v provozu 77 zařízení na bioplyn. Již 44 zařízení z uvedeného počtu předložilo koncept na využívání odpadního tepla. Tato kóta se do roku 2020 podstatně zvýší. Z podobných zařízení může být navíc v roce 2020 získáván dvojnásobek současné energie. V zemském správním celku Donau-Ries bylo založeno energetické fórum. Členem energetického fóra jsou například: Úřad pro zemědělství a výživu, Stavební společenství Donau-Ries, zásobovatel energií plyn, zásobovatel energií elektřina, kooperace poradenství pro oblast energií zemského správního celku, Oborový svaz Biogas, Průmyslová a obchodní komora, Řemeslnická komora, Technologické centrum západní Bavorsko, Sdružení vlastníků lesů Severní Švábsko. 1.4 Shrnutí V minulosti byla v Nördlingenu realizována dalekosáhlá opatření k úsporám energií a k využívání alternativních zdrojů (používání nefosilních paliv, fotovoltaiky a solárních zařízení k získávání elektrického proudu a ohřevu teplé vody atd.). Promýšlí se také změny koncepcí ve využívání zařízení, například dochází k jejich zmenšování. Trvale se soustředí na obnovitelné energie a každý projekt zkoumají z hlediska možnosti realizace zásobování teplem z obnovitelných zdrojů. Před 30 lety vědci zjistili, že postupně ubývají zásoby fosilních paliv. Po dlouhou dobu se téměř nic nedělo. Až v poslední době se dostává do povědomí postoj, že si žijeme nad poměry a že pro další existenci člověka je bezpodmínečně nutné prosadit šetrné zacházení s přírodními zdroji. Město Nördlingen bez nároku na úplnost a dokonalost již před časem zahájilo realizaci některých opatření s cílem zlepšit energetickou bilanci.

6 2. Veenedaalen Nizozemí kraj Utrecht, obyvatel Město Veenendaal má již dlouhou tradici spolupráce s CEA Sluňákov a ještě delší tradici důrazu na udržitelný rozvoj. Pro konferenci se jeho zástupci soustředili na úspěch města založení vlastního dodavatele udržitelné energie. Městský projekt zastupovali pánové Wim van Maanen iniciátor projektu a bývalý radní města a Dirk Recter ředitel DEVO. 2.1 Případová studie DEVO - Jak úspěšně založit lokálního dodavatele energie z udržitelných zdrojů Co je DEVO? Je to lokální dodavatel energie. Jde o společný podnik založený soukromým a veřejným sektorem, konkrétně radou města Veenendaal a společností Quattro Energie B.V.. Systém, který vyhřívá a ochlazuje 1,250 domácností (kogenerační jednotka s termostatickými tepelnými čerpadly, chemickými tepelnými čerpadly a pomocnými bojlery; rozvodná síť o třech potrubích - teplo, chlad a zpátečka; koncové ohřívače vody v domech (chemické tepelné čerpadlo přivádí do ohřívače 1x denně vodu teplou 70 C) Na počátku byl plán na novou výstavbu na východ od Veenendaalu. Město si vzalo na starosti rozvoj střední části celé rozvojové oblasti část Buurtstede s plánovanými počtem bytů, většinou v nízkopodlažních řadových domech. Byl naplánován postup a schéma spolupráce. 24. listopadu 2005 bylo založeno Sympozium! Patrimonium Woonstichting. V roce 2006 byla zpracována Studie proveditelnosti a studie pro postup prací. Odehrálo se i zásadní rozhodnutí založit vlastní energetickou firmu. V letech započaly první kroky podnikatelského záměru DEVO a 7. listopad 2007 byla podepsána Smlouva o založení společného podniku a DEVO odstartovalo. Na počátku byla zvážena rizika projektu. Předpokládaná (Získání potřebných povolení, etapizace, Pokles cen energií (versus 2% zvýšení), Komunikace, Nespokojení občané (sazby, služby, závady na instalaci), Nepředvídané náklady (20%)) a skutečná (Změnilo se východisko celého systému, když byla použita jediná generátorová jednotka namísto plánovaných čtyř. Rovněž instalace systému do plánovaných multifunkčních objektů se ukázalo jako nevhodné. Vznikly tak dodatečné náklady na strojovnu, která by měla zabrat plochu parkovacího stání; Zvýšené stavební náklady; Poradenské služby stály více, než se čekalo; Veřejný dohled na společnost DEVO je časově náročný; Záruka za cash flow společnosti). Pro možné následovníky je tak vhodné poskytnout doporučení: 1. Dbejte na to, aby položka rozpočtu vyhrazená pro nepředvídané výdaje byla dostatečná (alespoň 20%), aby z ní bylo možno pokrýt podnikatelský záměr bez nutnosti spoléhání na další dotace. 2. Nezapomínejte, že ti, kdo projekty financují, bývají velmi konzervativní (2%) 3. Berte si poučení z vlastních chyb. Vypracujte si seznam problémů, s nimiž se potýkaly jiné projekty. 4. Využívejte pouze takové technologie, které se již v daném měřítku osvědčily. Chcete-li inovovat, omezte se na nové přístupy a lepší využití již existujících a osvědčených technologií. 5. Dbejte na to, aby členové dozorčí rady měli patřičné odborné zkušenosti. 6. Stanovte si východiska a dohodněte se na nejdůležitějších bodech; ty sepište srozumitelným jazykem a teprve pak si je nechte přeložit do jazyka právně závazného dokumentu.

7 Rizika a problematická místa finanční situace v Buurtstede Pro finanční rozvahu byl vytvořen rozpočet s předpokládanými náklady a možnými příjmy. Odhadované investiční náklady 15,000,000 EUR Subdodavatel Konzultanti Marketing a komunikace Nepředvídané náklady a úroky během výstavby Financování Akcie Akciový fond OVO Program Jedinečné příležitosti (Unieke Kansen) Poplatek za připojení Financování Triodos 12,000,000 EUR 1,500,000 EUR 250,000 EUR 1,250,000 EUR 100,000 EUR 1,000,000 EUR 2,000,000 EUR 4,700,000 EUR 7,200,000 EUR Jaké výhody a problémy přináší dvojí role radnice, tedy investora i kontrolora a uživatele akce? Ze strany městské rady byly sestaveny podmínky pro akci: Energetický výkon v místě v hodnotě 7,5; Pružnost systému do budoucna; Kvalita a komfort pro obyvatele, spotřebitelské ceny pod kontrolou; Sociálně udržitelný podnikatelský záměr; Zdravé finanční základy s co nejomezenějšími riziky; Dobře organizovaný dohled ze strany radnice Vždy je nutné sestavit seznam priorit z pohledu hlavních aktérů Bytové družstvo - Náklady na bydlení a minimalizace budoucích rizik spojených s bydlením Subdodavatel (stavební firma) - Prodejné domy a finanční zisk Radnice - Energetika, životní náklady a vytvoření udržitelné a soběstačné firmy Společný jmenovatel - Sociální zapojení Rádi se opět podělíme o doporučení z průběhu akce: 1. Respektujte navzájem své zájmy. 2. Zahrňte zájmy jednotlivých účastníků mezi podnikatelské cíle, předejdete tak nedorozuměním. 3. Obstarejte si fundovaný dohled v oblasti organizace podnikání, financí a obnovitelných zdrojů energie, který se bude zároveň orientovat v problematice politicko-administrativních vztahů. 4. Organizujte pravidelné schůzky s místními volenými zástupci a diskutujte s nimi o posledním vývoji. Organizace DEVO Sustainable energy system Customer Contractor Maintenance Performance Maintenance 24-hour fault clearance Heat Cold Back Office Meter service, Bill, Collection Financiers DEVO Shareholders Gas,electricity Energy company Fin. progress Performance E-procurement Rates Billing Complaint handling (financial) Collection Meter reading Communication Co bylo rozhodující pro úspěch celé akce? Existující společný podnik založený na partnerství veřejného a soukromého sektoru (partneři spolupracují už řadu let). Bytové družstvo s jasným zaměřením a motivací Nadšení, bedlivý dohled a rozhodnost. Fungující chemie a důvěra mezi stranami projektu. Pozitivní ohlasy zvenčí. Otázky klima jsou žhavé téma! Dlouhodobé smlouvy o společném podniku s dodatky zaměřenými na kvalitu. Jaké jsou přínosy DEVO? 60procentní snížení emisí CO2 ve srovnání s běžnými místními částmi. Přijatelné ceny (o 15% nižší než je obecný průměr). Revolvingové financování. Pružný systém. Pohodlnější a zdravější domov.

8 2.2 Udržitelné zásobování energií pro Buurtstede Celá akce má přehledné zadání. Udržitelné zásobování teplem a chladem obytných domů i veřejných budov za výhodných podmínek. Lidé platí cenu vycházející z toho, kolik by stálo vytápění stejně velkého domu zemním plynem. Za chlazení platí obyvatelé pevnou sazbu. Vysoká kvalita, spolehlivost a pohodlí pro obyvatele bez rizik pro člověka. Inovativní a konkurenceschopná technická koncepce založená na osvědčené technologii. Zřízení revolvingového fondu s pomocí a podporou ostatních místních energetických projektů. A má také ambiciózní cíle. Snížit energetickou spotřebu domácností alespoň o 10% pod stanovenou normu. Energetický koeficient: 0,72 (10% podle nizozemského stavebního zákona). Snížit energetickou spotřebu místní části alespoň o 15% pod stanovenou normu. Energetický výkon v místě: alespoň 7,5. Využívat nejméně 10% energie z udržitelných (obnovitelných) zdrojů. Požadovaný vysoký stupeň efektivity. Přípravy probíhaly v logických a provázaných krocích od předprojektové fáze po realizaci. Základem je realizace a využití vlastními silami. Základní ideou princip energetického systému. Byla vydána Výzva potenciálním zájemcům s vypracováním technologie v hrubých rysech a s celoevropským využitím. A také výzva k výběrovému řízení podle standardních procedur pro integrované kontrakty. Jaký je užitý energetický systém? Tvoří jej jedna ústřední budova strojovny pro celou čtvrť, dvě tepelná čerpadla o celkové kapacitě 1900 kwh se dvěma 80 m vrty jako zdroji energie k chlazení (8 C) a dvěma vrty 80 m jako zdroje energie k ohřevu (16 C). Dále jedna kogenerační jednotka (1400 kwh a 1200 kwe) s jednou zásobní nádrží o objemu 100 m3 na horkou vodu o teplotě 90 C a dva přídavné plynové kotle o celkovém výkonu 2800 kwh. K distribuci slouží přívod horké vody 70 C - Fe/PUR/PE, přívod studené vody 17 C PE a zpátečka 30 C - Fe/PUR/PE. Uvnitř každé bytové jednotky je pak distribuční jednotka s teploměrem a ohřívačem vody z vodovodu, která patří DEVO. Samotná distribuce v bytě probíhá přes podlahové topení a termostat v každé místnosti, ty už jsou ve vlastnictví majitele domu/bytu. Technologický princip Požadovaná výměna energie (vytápění v zimě, chlazení v létě a kombinovaná výroba tepla a elektřiny) jsou dosahovány díky skladováním sezónní tepelné energie při nízké teplotě (v zimě se skladuje energie používaná k chlazení, v létě energie tepelná), využitím tepelných čerpadel a skladováním energie pod zemí a kombinací vyhřívání při vysoké a nízké teplotě. V případě potřeby lze vyrábět elektřinu (kogenerace v kombinaci s vysokoteplotním zásobníkem tepelné energie). Kogenerační jednotka distribuční jednotka s měřičem

9 Při použití pouze kotle ústředního topení celková spotřeba 68 GJ (2150 m3) je celkový energetický výtěžek je 65%. Při použití tepelného čerpadla je pak 80%. V případě DEVO (tepelné čerpadlo / kogenerace. / termostatické t.č.) ale dosahuje hodnoty 102%. Jaké jsou výhody pro místní občany? Systém poskytuje optimální pohodlí (chlad v létě, teplo v zimě), příznivé ceny, vyhlídky na další přínos do budoucna, více prostoru v bytě, v němž nejsou zapotřebí radiátory, zdravější prostředí s menší prašností díky vytápění v podlaze a stěnách, žádné nepředvídané náklady na údržbu či výměnu kotle ústředního topení. A jaké jsou problémy projektu? Vše je příliš nové a nevyzkoušené, proto se také věci vlečou déle, než se čekalo. To platí pro všechny stránky projektu: technickou, právní, komunikační atd. Hodně času zabralo vyjednávání o smlouvě. Použitá technologie a uzavírané smlouvy si vynutily rozsáhlé poradenství. Ne vždy byly zcela jasně stanoveny povinnosti stavební firmy/dodavatele (dotazy na instalaci zařízení v bytech byly směrovány na společnost DEVO). Realizace je možná jen tehdy, jsou-li zúčastněné strany dostatečně motivovány. Pak existuje prostor pro změnu tam, kde je jí zapotřebí.

10 3. Švýcarsko Luzern kanton Luzern, obyvatel Luzern je v české republice znám jako spektakulární turistické město. Zastupitelé města Walter Kubik a Korintha Bärtsch ale představili jak velký důraz je v Luzernu kladen právě na energetickou efektivitu. Město Luzern se o prosazování energetické efektivity snaží na několika úrovních. Snaží se o zapojení do mezinárodních struktur, v nichž se dají získat nové informace a poměřovat výsledky, sleduje místní a regionální účinky, plánuje výhled včetně předpokládaných ekonomických a společenských důsledků a motivuje soukromé investory městskými programy úspory. 3.1 Mezinárodní projekty a soutěže - European Energy Award Gold Při opakovaném auditu v roce 2009 bylo město Luzern vyznamenáno tzv. energetickou známkou European Energy Award Gold. To znamená, že energetické město Luzern splnilo při opakovaném auditu 78 % všech možných energetických opatření. Vysokého počtu bodů se dosáhlo pouze díky značné politické podpoře. Při celkovém plánování na léta byly dodrženy nadřazené cíle, týkající se energetické a klimatické politiky a čistoty vzduchu. Vedení města vycházelo z těchto kritérií a v akčním plánu formulovalo konkrétní cíle zaměřené na čistotu vzduchu a ochranu klimatu, které mají snížit spotřebu zdrojů na soukromé a veřejné úrovni. Tato opatření byla z největší části financována z městského energetického fondu, jehož cílem je podpořit opatření v oblasti energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů energie. Úspěšné spravování energetického fondu je zajištěno až do roku 2014 politickou většinou bylo v loňském roce rozhodnuto o periodickém navýšení 1,5 mil. švýcarských franků. Po deseti letech a po absolvování několika následných auditů získalo město Luzern 5. listopadu 2009 v Paříži cenu European Energy Award Gold. Cenu získalo díky vysokému stupni realizace ambiciózních cílů, tedy za velmi aktivní politiku. Nejvyšším počtem bodů ze všech bodovaných oblastí bylo v Luzernu ohodnoceno: řízení mobility se správou parkovišť, naváděcí systém k parkovištím a velkoplošně zavedená zóna Tempo 30 spolu s nabídkou odpovídající podpory podnikům; dosažený standard budov 2008 pro nemovitosti ve vlastnictví města; využití tepla z odpadní vody v kanalizaci; informační politiku směrem k odborníkům i laikům, více než 100 hybridních automobilů a automobilů na bioplyn/zemní plyn; kampaň Jetzt Wohnbauten erneuern! (Teď modernizujme bytové domy!) zaměřenou na sanaci budov, v níž se místo předpisů pracovalo s informacemi a motivačními opatřeními. Ocenění European Energy Award Gold znamená také, že Město energie Luzern v rámci následného auditu splnilo 78% z celé řady nejrůznějších opatření, jejichž realizace byla nutná pro obhájení uvedeného titulu. Hodnocení zahrnovalo 6 oblastí, které byly hodnoceny v roce 2009 jako předpoklady k získání známky Město energie : Komunikace a kooperace, Vnitřní organizace, Mobilita, Infrastruktura, Obecní majetek a zařízení a rozvojové a územní plánování. Hodnocení též ukazovalo údaje z roku 2006 kvůli zjištění míry zlepšení. Výsledky města Luzern nejsou stejně dobré ve všech oblastech. Velmi příkladně probíhají například činnosti v oblasti rozvojového a územního plánování a stejně dobrá je komunikace a kooperace. V oblasti komunálních budov a zařízení má Luzern rezervy, ovšem oproti roku 2006 zde můžeme pozorovat významné zlepšení. 3.2 Komplexní plánování Jak bylo možné dosáhnout zlepšení? Město Luzern v rámci komplexního plánování ve strategickém nástroji řízení vlády definovalo zásadní a nadřazené směry a vyvodilo z nich konkrétní pětileté cíle.

11 Na základě komplexního plánování vznikl akční plán Udržování čistoty vzduchu a ochrana klimatu. Akční plán zahrnuje opatření, která mají být realizována v rámci dané lhůty. Opatření se týkají těchto okruhů: budovy, městská správa, ekonomika, doprava v klidu (správa parkovišť), cyklistika a veřejná doprava, technologie motorových vozidel (podpora vozidel na bioplyn a hybridních automobilů). Opatření akčního plánu se hradí především z energetického fondu. Energetický fond existuje od roku 1986, kdy tehdejší komunální podnik (Städtische Werke) založil obdobný fond. Energetický fond v dnešní podobě pak existuje od 1. ledna Účelem energetického fondu je podpora energetické efektivity a obnovitelných energií, což zahrnuje: - racionální a ekologické užívání elektrické energie, tedy šetrné zacházení s energií. Používat energii jen tehdy, když je doopravdy zapotřebí (problém stand-by) - užívání obnovitelných energií - aplikace nových progresivních technologií za účelem ekologického získávání nebo používání energií - decentralizovanou výrobu energií (malá či velká samostatná zařízení, fotovoltaika, zařízení vyrábějící vedle tepla i elektrickou energii) - ekologickou mobilitu - podpora cyklistiky a veřejné dopravy, efektivní automobily, infrastruktury (zařízení na bioplyn/ čerpací stanice) - energetické poradenství, výchovu a informace - opatření v rámci ochrany klimatu Úspěšné pokračování energetického fondu je garantováno do roku Politická většina v minulém roce rozhodla o periodickém poskytování částky 1.5 mil. franků. Do roku 2009 bylo do fondu zaplaceno vždy 500'000 franků, předpokládá se další navyšování od roku Navyšování příspěvku po dobu čtyř let je výsledkem iniciativy, kterou schválilo obyvatelstvo. Energetický fond spravuje 5 osob, které hodnotí došlé projekty a rozhodují o výši dotačního příspěvku. 3 pracovníci jsou externisté (kanton, zástupci malých a středních podniků - KMU, zástupci dodavatelů energií - ewl) a dva interní pracovníci (nemovitosti -IMMO, životní prostředí - UWS). Paušální příspěvky získávají např. tepelná solární zařízení (1500 franků základní částka, 150 franků plošný příspěvek na m² plochy kolektorů). Také je možné získat paušální příspěvek 1000 franků na vůz na bioplyn. Výše částek je stanovená v nařízeních. Individuální příspěvky získávají především velké projekty jako je např. využití tepla z odpadní vody v Hirschengraben nebo projekt LUGA (stánek energetického poradenství s počítačem 2000-Wattů). Energetický fond je tedy důležitým prvkem v energetickém procesu města. Slouží k realizaci konkrétních opatření, tvoří ovšem jen jeden článek z mnoha v celém řetězu opatření energetického procesu. Organizace procesu Město energie sestává ze dvou pracovních skupin, ze strategické doprovodné skupiny a ze skupiny referentů. Jak napovídají názvy, první skupina je zodpovědná za vizi a cíle, druhá skupina se zabývá konkrétními realizacemi. Pro proces Město energie je důležité pohyblivé plánování. Definují se opatření, dochází k jejich provádění a následnému prověřování. Kontrolou se učíme a pak posuzujeme úspěch, formulují se další úkoly a opatření. Externí audit, který zajišťuje komise udělující známku Město energie, probíhá každé čtyři roky. Také požadavky katalogu opatření Města energie se průběžně přizpůsobují novému vývoji techniky. Dosažený počet bodů (např. 78%) se dá udržet jen za podmínky, že se město bude i nadále snažit aktivně realizovat opatření ve všech oblastech. Komunikace a kooperace Město Luzern má velmi dobré postavení v oblasti komunikace a kooperace. Propojení probíhá na třech různých úrovních. Mezinárodní: partnerská města Luzernu, Města evropského společenství pro ochranu klimatu (Klimabündnisstädte Europa), představenstvo European energy award Národní: ERFA (výměna zkušeností) mezi velkými městy (Spolkový úřad pro energie), Sdružení měst (odborná skupina pověření pro otázky životního prostředí ), spolupráce v představenstvu Spolek zřizovatelů měst energie, Švýcarská města pro ochranu klimatu (Klimabündnisstädte Schweiz) Regionální: regionální konference o ochraně životního prostředí, různá sdružení a spolky (odpadní voda, úklid odpadků), Sdružení obcí LuzernPlus, společné projekty s kantonem (životní prostředí a energie), spolupráce s jinými městy energie regionu a spolky nebo sdruženími, spolupráce s odbornými vysokými školami/univerzitami Kooperace již přinesla své výsledky v mnoha aspektech: Navzájem se učíme jeden od druhého (kampaň Renovace obytných budov, energetické strategie). Je možné využít stávající struktury (energetičtí poradci, ekologické fórum a LuzernPlus). Je možné provádět společné projekty (společné financování

12 (kanton, město, další aktéři), Energie-Apéros Luzern, veletrh zážitků LUGA, veletrh stavba + bydlení, analýza trhu energetického regionu Luzern. Co je zapotřebí, aby fungovala úspěšná kooperace: přehledný okruh aktérů - není vhodné, když je jich příliš mnoho aktivní formování vzájemného propojení (pravidelná setkání, pravidelné vzdělávání a další vzdělávání, konstruktivní spolupráce a důvěra, úzké kontakty státní struktury, zřizovatelé Města energie, správa fondů - energetické fondy města (volba vhodného složení fondu)) 3.3 kampaň Jetzt Wohnbauten erneuern! (Teď modernizujme bytové domy!) Díky podpůrným příspěvkům a řídící politice v oblasti energie se městu Luzern podařilo podstatně zlepšit energetické standardy při renovaci privátních obytných budov. V průběhu časově omezené akce se snížila spotřeba energie nutné k vytápění padesáti domů s celkem 330 byty na % původní hodnoty. Ukázalo se, jakými prostředky lze přesvědčit soukromé majitele nemovitostí o značných výhodách těchto opatření. Snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích vytváří politický a společenský prostor pro jednání v budoucnu. Tímto kritériem se výhledově budou měřit úspěchy obcí a států. Program Jetzt Wohnbauten erneuern! byl financován z energetického fondu města Luzern v letech Již od poloviny roku 2006 se začaly objevovat podobné dotační programy na celostátní úrovni, které byly následně rozšířeny a uvolnily se z pilotního projektu pro město Luzern. Štěstí přeje připraveným. Organizace projektu, práce s veřejností Cílovou skupinou kampaně byly soukromé osoby, stavební družstva a další vlastníci obytných budov ve městě Luzern. Byli osloveni též správy nemovitostí, architekti a stavitelské subjekty. Kampaň má proto mnoho podob. Jednotlivé cílové skupiny byly seznámeny individuálně, formou reklamních inzerátů a plakátů. Město Luzern pověřilo vedením kampaně profesionální agenturu zaměřenou na komunikační služby. Kampaň vyvolala velký zájem médií. V prvních dvou letech vzniklo 38 zpravodajských výstupů, z toho šest příspěvků vyšlo v odborných časopisech. Svaz vlastníků domů a ekonomický svaz, různé banky a městští dodavatelé energií (elektřina, voda) podpořili kampaň ve svých publikacích. Luzernská kantonální banka nabídla např. takzvanou renovační hypotéku se zvýhodněnými úroky. Zákazníci od banky navíc získávají jako bonus dalších 10% vyplacené městské dotace, pokud jsou schopni předložit energetický certifikát města Luzern. Energetické poradenství s doprovodem jako vstupní pomoc a zajištění kvality Aby si město bylo jisté vhodností a kvalitou prováděných opatření byl vytvořen městský tým energetických poradců. Na místa v něm bylo vypsáno veřejné výběrové řízení. Bylo vybráno 10 z 84 kandidátů, kteří nelépe vyhovovali následujícím kritériím: ukončené vysokoškolské, resp. odborné vysokoškolské vzdělání (architektura, stavební fyzika, technika stavby budov); prohloubené znalosti z oblasti tepelné energie ve výškových stavbách s těžištěm izolace budov a renovace obytných budov; dobré komunikativní schopnosti. Bezplatné poradenství hrazené městem a doprovod projektu energetickým poradcem představuje vstupní pomoc, ale zároveň i podmínku pro získání dotace. Stavebníci si svého energetického poradce vybírali podle vlastního uvážení ze seznamu, který sestavilo město. Pozice energetického poradce zahrnuje tyto úkoly:

13 V první fázi je to poradenství přímo na místě s inventurou stávající situace, s návrhy opatření a stručnou zprávou sloužící jako základ rozhodování pro vlastníky. Ve druhé fázi energetický poradce radí stavebníkům a případně i předkladatelům plánů při výběru jednotlivých variant, při plánování a výběrovém řízení. Pomáhá také při podání žádosti o dotaci. Třetí fáze slouží doprovodu realizace. Energetický poradce prověřuje provedená stavební opatření a dokumentuje výsledky, které předkládá ve zprávě pro stavebníky a město. Úspěšná instituce energetického poradce pokračuje ve své činnosti i po ukončení kampaně. Energetické poradenství s doprovodem bylo zavedeno a poprvé vyzkoušeno právě v Luzernu, který se tak stal vzorem pro ostatní města a kantony. Myšlenka se obecně setkala s velmi kladným ohlasem. Doprovod projektu přitom probíhá zpravidla ve spolupráci s dotačními programy na národní úrovni. Průběh projektu do vyplacení dotačního příspěvku Z pohledu stavebníků probíhá realizace v těchto krocích: Navázání kontaktu s městským energetickým poradenstvím nebo přímo s energetickým poradcem, poradenství zaměřené na konkrétní postup, sepsání krátké zprávy. Rozhodnutí provést modernizaci budovy. Zakázka se předává odborníkům z plánování s odpovídajícími zkušenostmi. Plánování probíhá ve spolupráci s energetickým poradcem. Podání žádosti o dotaci na město Luzern. S realizací se začne po příslibu města, že poskytne příslušnou částku. Žádost o vyplacení se podává na město po ukončení stavebních prací a po předání zprávy energetického poradce. Město vystaví energetický certifikát a vyplatí částku. Stavebníci provedou jednoduché energetické účetnictví a prokáží tak úspěch opatření. Přímé účinky na spotřebu tepla budovy V rámci programu bylo provedeno 353 úkonů primárního poradenství. U 50 z těchto objektů, z nichž se u 45 domů jednalo o domy obývané více rodinami, došlo k energetické sanaci v souladu s podmínkami programu. V domě v Vonmattstrasse 46 se nachází 8 bytů. Dům byl postaven v roce 1900 a je chráněn památkovou péčí. Pomocí investice 895'000 Fr. bylo možné snížit spotřebu tepla z původních 89 kwh na metr čtvereční a rok (kwh/m2 a) prakticky na polovinu, a to na 46 kwh/m2. Tento případ působivě demonstruje, že se ohleduplné zacházení s kulturním dědictvím a energetická renovace se vzájemně nevylučují!

14 U budov v Gebeneggweg 8 až 16 s celkem 36 bytovými jednotkami z roku 1934 se podařila redukce předchozí spotřeby tepla na vytápění přibližně na čtvrtinu. Podobně dobrého výsledku bylo dosaženo renovací domu z roku 1948 v Blumenrain 3. Spotřeba tepla na vytápění osmi bytů se zredukovala asi na 30 procent: z původních 170 na 49 kwh/m2 za rok. Nová část budovy na obr. vpravo splňuje náročný standard MINERGIE. Rekapitulací všech dotovaných projektů dojdeme k průměrné redukci spotřeby činící 60 procent. Za rok se jedná o celkem 4,4 miliónů kwh. Lokální a regionální účinky Náklady na celou kampaň činily 1,4 milionů EUR. Jedná se přitom sumu mírně přesahující 10 procent investice přímo spojené s kampaní (asi 13 mil. EUR). Nejdůležitější část těchto prostředků proudila do místního a regionálního hospodaření pro účely plánování a stavebních prací, přičemž zároveň vznikala nová pracovní místa a know-how. Zároveň se tak v budoucnu sníží odčerpávání kupní síly za import fosilních nebo jiných neobnovitelných energií. Výhled, ekonomické a společenské důsledky Závislost na neobnovitelných formách energií omezuje aktuální a budoucí svobodu jednání, činí nás vydíratelnými. Snížení závislosti vytváří šance pro budoucí autonomní jednání, pro svobodu rozhodování. Je proto třeba, abychom se snažili postupně se vymaňovat ze stávající závislosti na fosilních palivech a pohonných hmotách. Šance na nezávislost v případě budoucích mezer v zásobování úzkoprofilovými energiemi je zpravidla pro občany mnohem závažnějším argumentem než skleníkové plyny a změna klimatu. Akcí Renovace obytných budov dává Luzern najevo, že komunita se může a má angažovat i mimo svůj úzký okruh kompetencí. Mechanismus energetického poradce vytváří nezávislou kompetenci v rozhodování vlastníků bytových objektů a současně zajišťuje kvalitu, kterou je nutno prokázat pro účely předělení dotace. Akce byla jakýmsi majákem, zapůsobila jako návod pro další obce, které po vzoru Luzernu zaváděly instituci poradenství s doprovodem. Celostátní programy pak převzaly přímou podporu při vnějších úpravách budov a kantony a obce ještě v jednotlivých bodech posílily účinnost opatření.

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s.

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. 1 Obsah prezentace Výzvy komunální energetiky Dotazníkové šetření Bariéry komunální energetiky Požadavky a rezervy měst a obcí v komunální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008)

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor a využití obnovitelných

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 05.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Mnichov, Září 2009 Krátké představení skupiny BASE Začátek: Výchozí bod: Založení BASE CONSULT GmbH 1996 v Mnichově Vlastníkem řízená, samostatně financovaná

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Vize udržitelné energetiky pro Brno

Vize udržitelné energetiky pro Brno Vize udržitelné energetiky pro Brno Smart City strategie Martin ANDER Náměstek primátora města Brna Smart City přístup Zlepšování životního prostředí a zvyšování kvality života při současném snižování

Více

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y 1. března 2016 Stručný přehled programů Program Zelená úsporám kontinuální výzva RD a BD 1. Výzva BVS 2. Výzva BVS program Nová Zelená úsporám 2013 program Nová Zelená

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II.

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II. Úspory energie Informace o programu podpory Výzva II. Program Úspory energie Výzva II. Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Struktura prezentace Kontext Východiska Projekt USV Program rozvoje LK 2014-2020 Dotační schémata k podpoře udržitelného

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Identifikace

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Koncept Smart Cities z pohledu MŽP

Koncept Smart Cities z pohledu MŽP Koncept Smart Cities z pohledu MŽP Pavla Vidanová Ministerstvo životního prostředí ISSS 2017 Hradec Králové, 3. dubna 2017 Environmentální aspekty Smart Cities Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Více

Zpráva propagační sekce AVTČ Období

Zpráva propagační sekce AVTČ Období Zpráva propagační sekce AVTČ Období 2015-2016 Hlavní pilíře propagace AVTČ 1. Členská základna 2. Výstavy (OZE) 3. Semináře (školení, workshopy) 4. Konference (pro projektanty TZB, architekty) 5. Publikace

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5 PROGRAM PASIVNÍ DOMY Obsah 1 Proč realizovat nízkoenergetické a pasivní domy?...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1 Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ŠETŘENÍ ENERGIÍ Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.14 Vzdělávací oblast: snižování energetické náročnosti

Více

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim www.tuv-sud.cz Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim Praha, 3. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Představení partnera SCHP, společnosti s.r.o. 2. Aktuální povinnosti

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 1 Obsah Pakt starostů a primátorů Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Co je potřeba

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Dotační možnosti OP PIK

Dotační možnosti OP PIK Dotační možnosti OP PIK Období 2014-2020 David Behenský 24. 11. 2015 MPO (OPPIK) Důraz na průmysl nově též zemědělci Inovativní aktivity v oblasti - technologický výzkum a vývoj - transfer znalostí - nákup

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více