Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti"

Transkript

1 Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který leží blízko Olomouce v obci Horka nad Moravou se ve dnech uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na velmi aktuální problém energetickou efektivitu obcí. Že tomu bylo právě zde je nasnadě. Objekt sám je příkladem veřejné budovy navržené v nízkoenergetickém standardu, která slouží pro vzdělávání veřejnosti v environmentální problematice. Je také možné v něm pobýt několik dní a zažít tak typ nízkoenergetického domu s horkovzdušným vytápěním a rekuperací na vlastní kůži. A co je důležité v kontextu konference centrum je přístupné pomocí MHD města Olomouce a železnice. V poslední době se zájem odborné veřejnosti soustředil na úspornost jednotlivých budov nových i rekonstruovaných. Postoupit dále k názoru na energetickou efektivitu celých lidských sídel se ale v České Republice zatím příliš nepodařilo. Proběhnuvší konference tak měla být prvním vykročením právě tímto směrem. Důležitá byla zahraniční účast. V mnoha zemích Evropy jsou s energetickou efektivitou o hodně dále než v ČR a získat teoretické poznatky i praktické zkušenosti odjinud je tak zcela zásadní. Zajímaví hosté přijeli díky dlouhodobé spolupráci Centra s podobnými organizacemi po celé Evropě. Potkali se tak zástupci měst z Finska, Německa, Nizozemí a Švýcarska. Tedy z těch zemí, které jsou současně v popředí soudobého vývoje jak architektury, tak energetické efektivity. Zemí se špičkovou architekturou, která na Sluňákově chyběla, tak bylo Španělsko, které ale díky teplejšímu klimatu řeší v energetice problémy mírně odlišné. Jediným problémem celé konference tak zůstala nízká účast zástupců českých měst. Bohužel se konference uskutečnila v období komunálních voleb, tedy v období očekávání jak to dopadne a co bude dál. Škoda, že málokdo, právě pro to co bude dále, nepřijel nabrat svěží zkušenosti. Příští ročník by tak již měl být více navštívený, neboť podobné takové setkání v ČR zatím chybělo. První den konference obsahoval jednotlivé příspěvky. Z Německa přijeli hosté z města Nördlingen, z Nizozemí z města Veenendaal, ze Švýcarska z Luzernu a Finsko bylo zastoupeno městem Tampere. Českou republiku pak zastupoval samotný hostitel CEA města Olomouce Sluňákov. Jednotlivé příspěvky tvoří zajímavý inspirační materiál. Každý se věnoval mírně odlišné oblasti a tak je možné říci, že pokrývají převážnou většinu otázek, okruhů a problémů, které tvoří celé téma energeticky efektivní obce. Kolegové z Nördlingenu se zaměřili na jednotlivá konkrétní opatření. Veenendaal ukázal svůj zásadní počin, kdy se město stalo iniciátorem a spoluinvestorem projektu výstavby celé rozsáhlé nové čtvrti s úsporným systémem topení a chlazení. Posluchače obohatili o vlastní zkušenosti a doporučení. Luzernší se pochlubili titulem European Energy Award Gold a propracovaným způsobem městské podpory energetických úspor u soukromých vlastníků. Zástupce Tampere se soustředila více na politický a organizační rámec úsporných opatření a velmi vysokými cíli. Samotný hostitel pak představil dům v němž konference probíhala CEA Sluňákov a cestu, která k němu vedla.

2 1. Německo Nördlingen Bavorsko, Švábsko, kraj Donau-Ries, obyvatel Historicky bohaté město Nördlingen leží v Bavorsku mezi Norimberkem a Augšpurkem. Jeho přístup k energetické efektivitě představil primátor města Hermann Faul a vedoucí odboru majetku, školství a sportu Karl Stempfle. 1.1 Obecně o opatřeních na úsporu energie Správa města se opatřením k úspoře energií intenzivně věnuje posledních 15 let. Prvním krokem bylo zadání energetického auditu města několika firmám s cílem zjistit potenciál energetických úspor u větších městských nemovitostí. Tato kontrola od té doby pokračuje jako trvale probíhající proces. Zprávy o spotřebě energií Firmy předkládají ve svých zprávách o spotřebě energií výsledky prověřování největších spotřebitelů plynu a elektřiny u městských nemovitostí. Spotřeby se s využitím benchmarkingu" srovnávají s průměrnými zařízeními (např. normovaná hala s prostorem, který lze v případě potřeby rozdělit do tří funkčních celků, se srovnává se stejně koncipovanou Schillerovou tělocvičnou v Nördlingenu atd.). V případě větších odchylek od průměrných hodnot pověřuje město projektanty z řad odborníků na vytápění a energii k přezkoumání zařízení. Na základě výsledků se zavádějí opatření jako je renovace kotlů nebo úprava osvětlení. V oblasti řízení energií přicházejí v úvahu tyto kroky: Vytváření energetických parametrů upozornění na slabá místa hrubá analýza detailní analýza. Výkazy o spotřebě energií V Německu jsou pro veřejné budovy zákonem předepsány výkazy o spotřebě energií. Výkazy vypracovává odborná kancelář na základě údajů získaných dlouhodobým sledováním spotřeby elektrické energie a plynu. Data se pak graficky zpracovávají a srovnávají s hodnotami průměrného zařízení. Z výsledků se následně sestavují diagramy, které se vyvěšuji v budovách. V případě výrazných odchylek od průměrného výsledku se tyto odchylky od normy prověřují a, pokud je to možné, přistoupí se k opatřením. Prověřování vytápěcích zařízení Velká část městského nemovitého majetku (celkem 170 budov) se vytápí zemním plynem. Pouze některé objekty, jako je například požární zbrojnice, využívají elektrické topení. Ve městě se nyní také staví tělocvična s vytápěním na dřevěné štěpky. Odborná kancelář pověřená městem provedla inventuru v městských zařízeních na vytápění plynem. Cílem této inventury bylo jednak prověřit, zda zařízení, která jsou stará i několik desítek let, byla správně dimenzovaná co do výkonu, na druhé straně bylo však třeba také zjistit, zda ještě odpovídají současným bezpečnostním požadavkům. Ukázalo se, že především některé starší objekty byly co do výkonových limitů předimenzovány, což má kromě jiného za následek zbytečně vysoké základní náklady, které musí město každý měsíc uhradit. Navíc se taková zařízení rychleji opotřebovávají, přičemž u části z nich se využívá jen 30 až 50 % skutečné výkonové kapacity. Taková zastaralá zařízení se postupně nahrazují novými. Další nevýhodou starých topení bývá jejich zvýšená poruchovost. Příkladem objektů s renovovaným topením v poslední době je městský sál, základní škola, tělocvična a několik komunálních center. V současné době probíhá v jednom ze sportovních center přestavba topení na zemní plyn, ohřev teplé vody bude však pomocí solárních absorbérů, podobně jako u velkého projektu solárního koupaliště. Pomocí vytápěcích zařízení založených na moderních technologiích je možné snížit spotřeba tepla až o 22 %.

3 1.2 Realizované projekty Zařízení zemského správního celku Landkreis Donau-Ries a města Nördlingen na vytápění dřevěnými štěpky, určené k zásobování teplem celkem 5 objektů (3 školy, 1 krytý bazén, 1 tělocvična) Zařízení zemského správního celku (Landkreis) a města je v provozu od ledna Společný objekt zásobuje teplem všech pět objektů a nahrazuje spotřebu celkem 3,5 mil. kw zemního plynu za rok. Město tak ušetří asi EUR za rok při zohlednění všech výdajů (nákup paliv, údržba, opravy, amortizace stávajících kotlů, náklady na zabudování, atd..) Plánovaná přestavba jeslí na vytápění dřevěnými štěpky Jedná se o školku a školu, které jsou zatím vytápěné zemním plynem. Školka se rozšiřuje o zařízení péče o děti do 3 let (jesle). Stavební náklady činí 1,2 mil. EUR. V průběhu stavebních opatření přestaví město zásobování teplem pro rozšířenou školku a pro základní školu na vytápění bioplynem. Soukromý podnikatel postaví v blízkosti školky zařízení, která budou zásobovat teplem veřejné budovy, sousední podnik a jeho vlastní budovy (fitness-studio a prodej zemědělských strojů). Podnikatel vybuduje vedení k hranici budovy, od výměníku tepla pak bude za převádění tepla zodpovídat město. Energetická sanace základní školy Spolková země Bavorsko má dotační program pro obce, který je zaměřen především na podporu energetických sanací veřejných budov. Město Nördlingen dostalo významné dotace na sanaci osmileté základní školy. V minulých měsících byla v této škole obměněna veškerá topná tělesa, stará osvětlovací tělesa byla nahrazena novými, vnější stěny byly opatřeny kompletní tepelnou izolací a došlo i k výměně všech oken. Město vydalo celkem 2,2 mil. EUR, dotace činila 1,4 mil. EUR. Energetická sanace městských bytových bloků Město Nördlingen založilo v roce 1999 vlastní firmu, Bytovou spol.s.r.o. (Wohnungs- GmbH.). Společnost spravuje celkem 235 bytů. Tyto domovní bloky byly v minulých 10 letech opatřeny tepelnou izolací vnějších zdí a jednotlivá topná tělesa v bytech nahradilo společné ústřední vytápění. Celkem bylo zabudováno asi 1000 oken s moderním izolačním sklem. Tím bylo možné snížit náklady nájemců a navíc dochází k podstatné redukci spotřeby tepla při vytápění. Odběr proudu Městská zařízení mají jednoho dodavatele, který je kompletně zásobuje elektrickou energií. Město provedlo výběrové řízení po celé Evropě. Potřebujeme asi 3,5 mil. kw proudu ročně. Podepsali jsme smlouvu na čtyři roky, kromě toho Městské závody (Stadtwerke) Nördlingen uzavřely smlouvu o odběru proudu 1,5 mil. kwh pro čističku. Městské závody hradí EUR, město Nördlingen EUR. Jak Městské závody, tak i správa města kupují 100% ekologický proud z německých vodních elektráren. Problémy při zásobování elektrickou energií v Nördlingenu se podobají problémům, s nimiž se potýkají i města v ČR. Především jde o různá odběrná množství a různé profily odběrů. Situace je bohužel v Německu taková, že si výrobci proudu v oligarchickém systému (vláda malé skupiny), přes státem deklarovanou volnou konkurenci, rozdělili zemi na svá hájemství. V našem celoevropském výběrovém řízení jsme dostali jen dvě nabídky, jednu od oligarchy a další od relativně malých Městských závodů Augsburg. Redukce pouličního osvětlení Pouliční osvětlení bylo v celém městě zapojeno takto: Jakmile se začalo stmívat, zapínaly se na téměř všech silnicích v osvětlovacích tělesech dva světelné systémy. Od 22 hodin se jeden z těchto systémů automaticky vypojil, takže fungovalo redukované pouliční osvětlení. Ráno v 6 hodin se opět připojoval druhý systém. Po rozednění se oba systémy zase vypínaly. Před několika lety byl na silničních úsecích celého města, tam, kde to bylo možné, již s počátkem stmívání večer uveden do provozu jen jeden systém. Tento systém běží kontinuálně až do rána. Tím se na celém území města průběžně zredukovalo pouliční osvětlení. Úspory činí asi EUR za rok. Redukci bylo možné provést asi u 75 % silničních úseků. Smlouva o poskytování služeb v oblasti pouličního osvětlení Před několika lety vstoupila v platnost Smlouva o poskytování služeb v oblasti pouličního osvětlení s dodavateli proudu. Město Nördlingen má v současné době ve vlastnictví jednotlivých pouličních

4 lamp. Poskytovatel služeb vyměnil v několikaletém plánu všechna tato světla za moderní lampy, které odpovídají současným směrnicím o úsporách energií. Současně byla dohodnuta pravidelná údržba a opravy zařízení pouličního osvětlení, což přináší úsporu proudu kwh za rok. Solární koupaliště v Nördlingenu Na počátku 90. let stála městská rada před rozhodnutím, zda se má provést sanaci starého venkovního koupaliště nebo zda bude lepší vybudovat nové, moderní zařízení. Členové Rady města Nördlingenu se rozhodli pro stavbu kompletně nového zařízení na původním místě s těžištěm v ekologickém konceptu. Členové městské rady vystupovali jednotně bez ohledu na stranickou příslušnost. K topení se zde nepoužívají fosilní suroviny, voda na koupališti je vyhřívána pouze silou slunce. Zařízení bylo uvedeno do provozu v dubnu Jeho výstavba trvala 15 měsíců. Financování: Celkové náklady: 6,5 mil. EUR; Dotace Svobodného státu Bavorsko: 3 mil. EUR; Vlastní prostředky města Nördlingen 3,5 mil. EUR Různorodost zájmů ovlivnila rozvržení vodní plochy: bazén pro neplavce, 50m bazén pro soutěžní plavání splňující požadavky na plavecké soutěže, systém skokanských můstků, dětské koupaliště s brouzdalištěm a pískovištěm, dvě skluzavky, další sportovní zařízení pro volný čas (hřiště pro plážový volejbal, desky sloužící jako stoly na stolní tenis, basketbalové hřiště), slunečná terasa s kioskem. Solární koupaliště Marienhöhe v Nördlingenu je s plochou m² solárních absorbérů jedním z největších solárních zařízení na úpravu teplé vody v Německu. Zajišťuje tepelný výkon téměř 800 kw. Pro srovnání: běžné topení rodinného domu má výkon 15 až 20 kw, "sluneční topení" koupaliště v Nördlingenu by tak mohlo vytopit až 42 rodinných domů. Vodní plocha má m² s objemem vody v nádrži m³. Na střeše převlékárny je nainstalováno fotovoltaické zařízení s plochou 60 m² a maximálním výkonem 7 kwpeaků. Za rok je možné vyrobit asi kwh elektrické energie. Město prodává proud energetické společnosti a získává za to průměrně asi EUR za rok. Koupaliště je otevřeno denně od 7.00 do hodin, vždy od 1.5. do poloviny září. Při ohřevu koupaliště plynem by bylo potřeba kwh/rok, což by v současné době stálo asi EUR. V průměru zaplatí návštěvníci na vstupném asi EUR za rok. Vstupní cena se zvýšila z 2,50 EUR (1995) na současných 3,70 EUR pro dospělé. Roční předplatné stojí 75 EUR. Pokud neposuzujeme zúročení a odpisy investičního kapitálu, činí deficit za rok "jen" EUR. Koupaliště této velikosti mají za normálních okolností mnohem vyšší deficit. Důvodem je jednoznačně skutečnost, že není nutné vydávat takřka žádné finanční prostředky za ohřev bazénové vody. Po 15 letech úspěšného provozu dnes, v roce 2010, je solární koupaliště v Nördlingenu absolutně úspěšný model. Jen zřídka se stává, že se městská rada na nějakém projektu shodne tak jednoznačně. 1.3 Další realizovaná, resp. plánovaná jednotlivá opatření Nové nastavení osvětlení ve sportovních halách V některých sportovních halách bylo osvětlení v tréninkovém provozu upraveno tak, že se může připojit teprve od určitého "stupně tmy". Pro tréninkový/školní provoz stačí nižší počet luxů, než při soutěžích. V celkem 13 městských halách přináší toto nové nastavení osvětlení úsporu asi kw za rok. Solární zařízení na střeše sportovní haly Již před asi 10 lety bylo na střeše největší sportovní haly v Nördlingenu realizováno solární zařízení. Jedná se o kolektor s plochou 60 m². Energetický výnos se pohybuje kolem kw/rok. Investiční náklady byly asi EUR, s příspěvkem asi EUR. Solární zařízení pokrývá 40 % potřeby tepla na ohřev užitkové teplé vody. Průměrně se ročně spotřebuje asi l teplé vody za den. Fotovoltaická zařízení k získávání proudu na střechách Nördlingenu Město uzavřelo smlouvy o užívání městských střech na dobu trvání 20 let s několika spolky a soukromými osobami. Smluvní plocha má asi m² a zahrnuje sportovní park, technické služby, obecní centrum a průmyslovou halu. Město přitom dostává 3,5 % odměny za napájený proud jako nájemné. V Bavorsku se získává asi 40 % německého solárního proudu. Zmíněné solární spolky byly založeny výlučně za účelem společného využívání těchto střešních ploch. Krytý bazén v Nördlingenu

5 Krytý bazén je již asi 2 roky zásobován teplem ze štěpkového topení. Navíc zde došlo k sanaci zařízení na úpravu teplé vody. Příliš velké kotle byly částečně nahrazeny menšími typy s moderním ovládáním. Náklady činily asi EUR. Předpokládá se úspora asi 25 % ročních nákladů na energii. Zakoupení automobilů na zemní plyn Město zamýšlí v budoucnu v případě pořizování nových služebních aut zohledňovat skutečnost, že vozidla na zemní plyn mají až o 80% méně škodlivých látek ve výfukových plynech a první vozidlo již zakoupilo. Využívání dálkového vytápění v městské nemocnici Nemocnice v Nördlingenu již několik let využívá dálkové vytápění soukromé výtopny na biomasu, která se nachází pouze 100 m od nemocnice. Práce s veřejností, výstavy Město podporuje iniciativy, jako je např. výstava Inovativní stavby a nové energie průmyslového spolku a spolku na podporu ekonomiky Bayerisches Ries e.v.. Energetické firmy, stavební společenstva, poradci pro oblast energií a odborné firmy zde představují své výrobky z oblasti úspor energií a nové stavební techniky. Ekologie a ekonomika se zde smysluplně doplňují. Jako doprovodné programy probíhají přenášky na téma financování opatření na úsporu energií v soukromé bytové a průmyslové výstavbě. V technologickém centru v západním Bavorsku, jehož sídlo je v Nördlingenu, se konají Dny úspor energií. Na téma Úspora energií a sanace vystoupili referenti, kteří poskytli soukromým osobám a firmám důležité informace. Právě prostřednictvím intenzívní práce s veřejností jsou občané Nördlingenu neustále informováni o aktuálních finančních a ekologických výhodách. Energetická aliance město Nördlingen zemský správní celek (Landkreis) Donau-Ries 2020 Politická rozhodovací grémia zemského správního celku Donau-Ries si stanovila za cíl do roku 2020 snížit spotřebu energie ve správním celku o 20 %. To by znamenalo úsporu 540 mil. kwh (z 2700 mil. kwh ve srovnávacím roce 2007 na mil. kwh) v následujících 10 letech. Navíc má být o 20 % navýšeno využívání obnovitelné energie. Tohoto cíle má být dosaženo za pomoci Energetické aliance. Uvedené cíle byly dohodnuty písemně. Zúčastněné obce a firmy chápou udržitelný rozvoj jako projev solidarity se současnými i příštími generacemi a pokládají ho za nezbytný projev zodpovědnosti vůči naší vlasti. V zemském správním celku Donau-Ries je v současnosti v provozu 77 zařízení na bioplyn. Již 44 zařízení z uvedeného počtu předložilo koncept na využívání odpadního tepla. Tato kóta se do roku 2020 podstatně zvýší. Z podobných zařízení může být navíc v roce 2020 získáván dvojnásobek současné energie. V zemském správním celku Donau-Ries bylo založeno energetické fórum. Členem energetického fóra jsou například: Úřad pro zemědělství a výživu, Stavební společenství Donau-Ries, zásobovatel energií plyn, zásobovatel energií elektřina, kooperace poradenství pro oblast energií zemského správního celku, Oborový svaz Biogas, Průmyslová a obchodní komora, Řemeslnická komora, Technologické centrum západní Bavorsko, Sdružení vlastníků lesů Severní Švábsko. 1.4 Shrnutí V minulosti byla v Nördlingenu realizována dalekosáhlá opatření k úsporám energií a k využívání alternativních zdrojů (používání nefosilních paliv, fotovoltaiky a solárních zařízení k získávání elektrického proudu a ohřevu teplé vody atd.). Promýšlí se také změny koncepcí ve využívání zařízení, například dochází k jejich zmenšování. Trvale se soustředí na obnovitelné energie a každý projekt zkoumají z hlediska možnosti realizace zásobování teplem z obnovitelných zdrojů. Před 30 lety vědci zjistili, že postupně ubývají zásoby fosilních paliv. Po dlouhou dobu se téměř nic nedělo. Až v poslední době se dostává do povědomí postoj, že si žijeme nad poměry a že pro další existenci člověka je bezpodmínečně nutné prosadit šetrné zacházení s přírodními zdroji. Město Nördlingen bez nároku na úplnost a dokonalost již před časem zahájilo realizaci některých opatření s cílem zlepšit energetickou bilanci.

6 2. Veenedaalen Nizozemí kraj Utrecht, obyvatel Město Veenendaal má již dlouhou tradici spolupráce s CEA Sluňákov a ještě delší tradici důrazu na udržitelný rozvoj. Pro konferenci se jeho zástupci soustředili na úspěch města založení vlastního dodavatele udržitelné energie. Městský projekt zastupovali pánové Wim van Maanen iniciátor projektu a bývalý radní města a Dirk Recter ředitel DEVO. 2.1 Případová studie DEVO - Jak úspěšně založit lokálního dodavatele energie z udržitelných zdrojů Co je DEVO? Je to lokální dodavatel energie. Jde o společný podnik založený soukromým a veřejným sektorem, konkrétně radou města Veenendaal a společností Quattro Energie B.V.. Systém, který vyhřívá a ochlazuje 1,250 domácností (kogenerační jednotka s termostatickými tepelnými čerpadly, chemickými tepelnými čerpadly a pomocnými bojlery; rozvodná síť o třech potrubích - teplo, chlad a zpátečka; koncové ohřívače vody v domech (chemické tepelné čerpadlo přivádí do ohřívače 1x denně vodu teplou 70 C) Na počátku byl plán na novou výstavbu na východ od Veenendaalu. Město si vzalo na starosti rozvoj střední části celé rozvojové oblasti část Buurtstede s plánovanými počtem bytů, většinou v nízkopodlažních řadových domech. Byl naplánován postup a schéma spolupráce. 24. listopadu 2005 bylo založeno Sympozium! Patrimonium Woonstichting. V roce 2006 byla zpracována Studie proveditelnosti a studie pro postup prací. Odehrálo se i zásadní rozhodnutí založit vlastní energetickou firmu. V letech započaly první kroky podnikatelského záměru DEVO a 7. listopad 2007 byla podepsána Smlouva o založení společného podniku a DEVO odstartovalo. Na počátku byla zvážena rizika projektu. Předpokládaná (Získání potřebných povolení, etapizace, Pokles cen energií (versus 2% zvýšení), Komunikace, Nespokojení občané (sazby, služby, závady na instalaci), Nepředvídané náklady (20%)) a skutečná (Změnilo se východisko celého systému, když byla použita jediná generátorová jednotka namísto plánovaných čtyř. Rovněž instalace systému do plánovaných multifunkčních objektů se ukázalo jako nevhodné. Vznikly tak dodatečné náklady na strojovnu, která by měla zabrat plochu parkovacího stání; Zvýšené stavební náklady; Poradenské služby stály více, než se čekalo; Veřejný dohled na společnost DEVO je časově náročný; Záruka za cash flow společnosti). Pro možné následovníky je tak vhodné poskytnout doporučení: 1. Dbejte na to, aby položka rozpočtu vyhrazená pro nepředvídané výdaje byla dostatečná (alespoň 20%), aby z ní bylo možno pokrýt podnikatelský záměr bez nutnosti spoléhání na další dotace. 2. Nezapomínejte, že ti, kdo projekty financují, bývají velmi konzervativní (2%) 3. Berte si poučení z vlastních chyb. Vypracujte si seznam problémů, s nimiž se potýkaly jiné projekty. 4. Využívejte pouze takové technologie, které se již v daném měřítku osvědčily. Chcete-li inovovat, omezte se na nové přístupy a lepší využití již existujících a osvědčených technologií. 5. Dbejte na to, aby členové dozorčí rady měli patřičné odborné zkušenosti. 6. Stanovte si východiska a dohodněte se na nejdůležitějších bodech; ty sepište srozumitelným jazykem a teprve pak si je nechte přeložit do jazyka právně závazného dokumentu.

7 Rizika a problematická místa finanční situace v Buurtstede Pro finanční rozvahu byl vytvořen rozpočet s předpokládanými náklady a možnými příjmy. Odhadované investiční náklady 15,000,000 EUR Subdodavatel Konzultanti Marketing a komunikace Nepředvídané náklady a úroky během výstavby Financování Akcie Akciový fond OVO Program Jedinečné příležitosti (Unieke Kansen) Poplatek za připojení Financování Triodos 12,000,000 EUR 1,500,000 EUR 250,000 EUR 1,250,000 EUR 100,000 EUR 1,000,000 EUR 2,000,000 EUR 4,700,000 EUR 7,200,000 EUR Jaké výhody a problémy přináší dvojí role radnice, tedy investora i kontrolora a uživatele akce? Ze strany městské rady byly sestaveny podmínky pro akci: Energetický výkon v místě v hodnotě 7,5; Pružnost systému do budoucna; Kvalita a komfort pro obyvatele, spotřebitelské ceny pod kontrolou; Sociálně udržitelný podnikatelský záměr; Zdravé finanční základy s co nejomezenějšími riziky; Dobře organizovaný dohled ze strany radnice Vždy je nutné sestavit seznam priorit z pohledu hlavních aktérů Bytové družstvo - Náklady na bydlení a minimalizace budoucích rizik spojených s bydlením Subdodavatel (stavební firma) - Prodejné domy a finanční zisk Radnice - Energetika, životní náklady a vytvoření udržitelné a soběstačné firmy Společný jmenovatel - Sociální zapojení Rádi se opět podělíme o doporučení z průběhu akce: 1. Respektujte navzájem své zájmy. 2. Zahrňte zájmy jednotlivých účastníků mezi podnikatelské cíle, předejdete tak nedorozuměním. 3. Obstarejte si fundovaný dohled v oblasti organizace podnikání, financí a obnovitelných zdrojů energie, který se bude zároveň orientovat v problematice politicko-administrativních vztahů. 4. Organizujte pravidelné schůzky s místními volenými zástupci a diskutujte s nimi o posledním vývoji. Organizace DEVO Sustainable energy system Customer Contractor Maintenance Performance Maintenance 24-hour fault clearance Heat Cold Back Office Meter service, Bill, Collection Financiers DEVO Shareholders Gas,electricity Energy company Fin. progress Performance E-procurement Rates Billing Complaint handling (financial) Collection Meter reading Communication Co bylo rozhodující pro úspěch celé akce? Existující společný podnik založený na partnerství veřejného a soukromého sektoru (partneři spolupracují už řadu let). Bytové družstvo s jasným zaměřením a motivací Nadšení, bedlivý dohled a rozhodnost. Fungující chemie a důvěra mezi stranami projektu. Pozitivní ohlasy zvenčí. Otázky klima jsou žhavé téma! Dlouhodobé smlouvy o společném podniku s dodatky zaměřenými na kvalitu. Jaké jsou přínosy DEVO? 60procentní snížení emisí CO2 ve srovnání s běžnými místními částmi. Přijatelné ceny (o 15% nižší než je obecný průměr). Revolvingové financování. Pružný systém. Pohodlnější a zdravější domov.

8 2.2 Udržitelné zásobování energií pro Buurtstede Celá akce má přehledné zadání. Udržitelné zásobování teplem a chladem obytných domů i veřejných budov za výhodných podmínek. Lidé platí cenu vycházející z toho, kolik by stálo vytápění stejně velkého domu zemním plynem. Za chlazení platí obyvatelé pevnou sazbu. Vysoká kvalita, spolehlivost a pohodlí pro obyvatele bez rizik pro člověka. Inovativní a konkurenceschopná technická koncepce založená na osvědčené technologii. Zřízení revolvingového fondu s pomocí a podporou ostatních místních energetických projektů. A má také ambiciózní cíle. Snížit energetickou spotřebu domácností alespoň o 10% pod stanovenou normu. Energetický koeficient: 0,72 (10% podle nizozemského stavebního zákona). Snížit energetickou spotřebu místní části alespoň o 15% pod stanovenou normu. Energetický výkon v místě: alespoň 7,5. Využívat nejméně 10% energie z udržitelných (obnovitelných) zdrojů. Požadovaný vysoký stupeň efektivity. Přípravy probíhaly v logických a provázaných krocích od předprojektové fáze po realizaci. Základem je realizace a využití vlastními silami. Základní ideou princip energetického systému. Byla vydána Výzva potenciálním zájemcům s vypracováním technologie v hrubých rysech a s celoevropským využitím. A také výzva k výběrovému řízení podle standardních procedur pro integrované kontrakty. Jaký je užitý energetický systém? Tvoří jej jedna ústřední budova strojovny pro celou čtvrť, dvě tepelná čerpadla o celkové kapacitě 1900 kwh se dvěma 80 m vrty jako zdroji energie k chlazení (8 C) a dvěma vrty 80 m jako zdroje energie k ohřevu (16 C). Dále jedna kogenerační jednotka (1400 kwh a 1200 kwe) s jednou zásobní nádrží o objemu 100 m3 na horkou vodu o teplotě 90 C a dva přídavné plynové kotle o celkovém výkonu 2800 kwh. K distribuci slouží přívod horké vody 70 C - Fe/PUR/PE, přívod studené vody 17 C PE a zpátečka 30 C - Fe/PUR/PE. Uvnitř každé bytové jednotky je pak distribuční jednotka s teploměrem a ohřívačem vody z vodovodu, která patří DEVO. Samotná distribuce v bytě probíhá přes podlahové topení a termostat v každé místnosti, ty už jsou ve vlastnictví majitele domu/bytu. Technologický princip Požadovaná výměna energie (vytápění v zimě, chlazení v létě a kombinovaná výroba tepla a elektřiny) jsou dosahovány díky skladováním sezónní tepelné energie při nízké teplotě (v zimě se skladuje energie používaná k chlazení, v létě energie tepelná), využitím tepelných čerpadel a skladováním energie pod zemí a kombinací vyhřívání při vysoké a nízké teplotě. V případě potřeby lze vyrábět elektřinu (kogenerace v kombinaci s vysokoteplotním zásobníkem tepelné energie). Kogenerační jednotka distribuční jednotka s měřičem

9 Při použití pouze kotle ústředního topení celková spotřeba 68 GJ (2150 m3) je celkový energetický výtěžek je 65%. Při použití tepelného čerpadla je pak 80%. V případě DEVO (tepelné čerpadlo / kogenerace. / termostatické t.č.) ale dosahuje hodnoty 102%. Jaké jsou výhody pro místní občany? Systém poskytuje optimální pohodlí (chlad v létě, teplo v zimě), příznivé ceny, vyhlídky na další přínos do budoucna, více prostoru v bytě, v němž nejsou zapotřebí radiátory, zdravější prostředí s menší prašností díky vytápění v podlaze a stěnách, žádné nepředvídané náklady na údržbu či výměnu kotle ústředního topení. A jaké jsou problémy projektu? Vše je příliš nové a nevyzkoušené, proto se také věci vlečou déle, než se čekalo. To platí pro všechny stránky projektu: technickou, právní, komunikační atd. Hodně času zabralo vyjednávání o smlouvě. Použitá technologie a uzavírané smlouvy si vynutily rozsáhlé poradenství. Ne vždy byly zcela jasně stanoveny povinnosti stavební firmy/dodavatele (dotazy na instalaci zařízení v bytech byly směrovány na společnost DEVO). Realizace je možná jen tehdy, jsou-li zúčastněné strany dostatečně motivovány. Pak existuje prostor pro změnu tam, kde je jí zapotřebí.

10 3. Švýcarsko Luzern kanton Luzern, obyvatel Luzern je v české republice znám jako spektakulární turistické město. Zastupitelé města Walter Kubik a Korintha Bärtsch ale představili jak velký důraz je v Luzernu kladen právě na energetickou efektivitu. Město Luzern se o prosazování energetické efektivity snaží na několika úrovních. Snaží se o zapojení do mezinárodních struktur, v nichž se dají získat nové informace a poměřovat výsledky, sleduje místní a regionální účinky, plánuje výhled včetně předpokládaných ekonomických a společenských důsledků a motivuje soukromé investory městskými programy úspory. 3.1 Mezinárodní projekty a soutěže - European Energy Award Gold Při opakovaném auditu v roce 2009 bylo město Luzern vyznamenáno tzv. energetickou známkou European Energy Award Gold. To znamená, že energetické město Luzern splnilo při opakovaném auditu 78 % všech možných energetických opatření. Vysokého počtu bodů se dosáhlo pouze díky značné politické podpoře. Při celkovém plánování na léta byly dodrženy nadřazené cíle, týkající se energetické a klimatické politiky a čistoty vzduchu. Vedení města vycházelo z těchto kritérií a v akčním plánu formulovalo konkrétní cíle zaměřené na čistotu vzduchu a ochranu klimatu, které mají snížit spotřebu zdrojů na soukromé a veřejné úrovni. Tato opatření byla z největší části financována z městského energetického fondu, jehož cílem je podpořit opatření v oblasti energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů energie. Úspěšné spravování energetického fondu je zajištěno až do roku 2014 politickou většinou bylo v loňském roce rozhodnuto o periodickém navýšení 1,5 mil. švýcarských franků. Po deseti letech a po absolvování několika následných auditů získalo město Luzern 5. listopadu 2009 v Paříži cenu European Energy Award Gold. Cenu získalo díky vysokému stupni realizace ambiciózních cílů, tedy za velmi aktivní politiku. Nejvyšším počtem bodů ze všech bodovaných oblastí bylo v Luzernu ohodnoceno: řízení mobility se správou parkovišť, naváděcí systém k parkovištím a velkoplošně zavedená zóna Tempo 30 spolu s nabídkou odpovídající podpory podnikům; dosažený standard budov 2008 pro nemovitosti ve vlastnictví města; využití tepla z odpadní vody v kanalizaci; informační politiku směrem k odborníkům i laikům, více než 100 hybridních automobilů a automobilů na bioplyn/zemní plyn; kampaň Jetzt Wohnbauten erneuern! (Teď modernizujme bytové domy!) zaměřenou na sanaci budov, v níž se místo předpisů pracovalo s informacemi a motivačními opatřeními. Ocenění European Energy Award Gold znamená také, že Město energie Luzern v rámci následného auditu splnilo 78% z celé řady nejrůznějších opatření, jejichž realizace byla nutná pro obhájení uvedeného titulu. Hodnocení zahrnovalo 6 oblastí, které byly hodnoceny v roce 2009 jako předpoklady k získání známky Město energie : Komunikace a kooperace, Vnitřní organizace, Mobilita, Infrastruktura, Obecní majetek a zařízení a rozvojové a územní plánování. Hodnocení též ukazovalo údaje z roku 2006 kvůli zjištění míry zlepšení. Výsledky města Luzern nejsou stejně dobré ve všech oblastech. Velmi příkladně probíhají například činnosti v oblasti rozvojového a územního plánování a stejně dobrá je komunikace a kooperace. V oblasti komunálních budov a zařízení má Luzern rezervy, ovšem oproti roku 2006 zde můžeme pozorovat významné zlepšení. 3.2 Komplexní plánování Jak bylo možné dosáhnout zlepšení? Město Luzern v rámci komplexního plánování ve strategickém nástroji řízení vlády definovalo zásadní a nadřazené směry a vyvodilo z nich konkrétní pětileté cíle.

11 Na základě komplexního plánování vznikl akční plán Udržování čistoty vzduchu a ochrana klimatu. Akční plán zahrnuje opatření, která mají být realizována v rámci dané lhůty. Opatření se týkají těchto okruhů: budovy, městská správa, ekonomika, doprava v klidu (správa parkovišť), cyklistika a veřejná doprava, technologie motorových vozidel (podpora vozidel na bioplyn a hybridních automobilů). Opatření akčního plánu se hradí především z energetického fondu. Energetický fond existuje od roku 1986, kdy tehdejší komunální podnik (Städtische Werke) založil obdobný fond. Energetický fond v dnešní podobě pak existuje od 1. ledna Účelem energetického fondu je podpora energetické efektivity a obnovitelných energií, což zahrnuje: - racionální a ekologické užívání elektrické energie, tedy šetrné zacházení s energií. Používat energii jen tehdy, když je doopravdy zapotřebí (problém stand-by) - užívání obnovitelných energií - aplikace nových progresivních technologií za účelem ekologického získávání nebo používání energií - decentralizovanou výrobu energií (malá či velká samostatná zařízení, fotovoltaika, zařízení vyrábějící vedle tepla i elektrickou energii) - ekologickou mobilitu - podpora cyklistiky a veřejné dopravy, efektivní automobily, infrastruktury (zařízení na bioplyn/ čerpací stanice) - energetické poradenství, výchovu a informace - opatření v rámci ochrany klimatu Úspěšné pokračování energetického fondu je garantováno do roku Politická většina v minulém roce rozhodla o periodickém poskytování částky 1.5 mil. franků. Do roku 2009 bylo do fondu zaplaceno vždy 500'000 franků, předpokládá se další navyšování od roku Navyšování příspěvku po dobu čtyř let je výsledkem iniciativy, kterou schválilo obyvatelstvo. Energetický fond spravuje 5 osob, které hodnotí došlé projekty a rozhodují o výši dotačního příspěvku. 3 pracovníci jsou externisté (kanton, zástupci malých a středních podniků - KMU, zástupci dodavatelů energií - ewl) a dva interní pracovníci (nemovitosti -IMMO, životní prostředí - UWS). Paušální příspěvky získávají např. tepelná solární zařízení (1500 franků základní částka, 150 franků plošný příspěvek na m² plochy kolektorů). Také je možné získat paušální příspěvek 1000 franků na vůz na bioplyn. Výše částek je stanovená v nařízeních. Individuální příspěvky získávají především velké projekty jako je např. využití tepla z odpadní vody v Hirschengraben nebo projekt LUGA (stánek energetického poradenství s počítačem 2000-Wattů). Energetický fond je tedy důležitým prvkem v energetickém procesu města. Slouží k realizaci konkrétních opatření, tvoří ovšem jen jeden článek z mnoha v celém řetězu opatření energetického procesu. Organizace procesu Město energie sestává ze dvou pracovních skupin, ze strategické doprovodné skupiny a ze skupiny referentů. Jak napovídají názvy, první skupina je zodpovědná za vizi a cíle, druhá skupina se zabývá konkrétními realizacemi. Pro proces Město energie je důležité pohyblivé plánování. Definují se opatření, dochází k jejich provádění a následnému prověřování. Kontrolou se učíme a pak posuzujeme úspěch, formulují se další úkoly a opatření. Externí audit, který zajišťuje komise udělující známku Město energie, probíhá každé čtyři roky. Také požadavky katalogu opatření Města energie se průběžně přizpůsobují novému vývoji techniky. Dosažený počet bodů (např. 78%) se dá udržet jen za podmínky, že se město bude i nadále snažit aktivně realizovat opatření ve všech oblastech. Komunikace a kooperace Město Luzern má velmi dobré postavení v oblasti komunikace a kooperace. Propojení probíhá na třech různých úrovních. Mezinárodní: partnerská města Luzernu, Města evropského společenství pro ochranu klimatu (Klimabündnisstädte Europa), představenstvo European energy award Národní: ERFA (výměna zkušeností) mezi velkými městy (Spolkový úřad pro energie), Sdružení měst (odborná skupina pověření pro otázky životního prostředí ), spolupráce v představenstvu Spolek zřizovatelů měst energie, Švýcarská města pro ochranu klimatu (Klimabündnisstädte Schweiz) Regionální: regionální konference o ochraně životního prostředí, různá sdružení a spolky (odpadní voda, úklid odpadků), Sdružení obcí LuzernPlus, společné projekty s kantonem (životní prostředí a energie), spolupráce s jinými městy energie regionu a spolky nebo sdruženími, spolupráce s odbornými vysokými školami/univerzitami Kooperace již přinesla své výsledky v mnoha aspektech: Navzájem se učíme jeden od druhého (kampaň Renovace obytných budov, energetické strategie). Je možné využít stávající struktury (energetičtí poradci, ekologické fórum a LuzernPlus). Je možné provádět společné projekty (společné financování

12 (kanton, město, další aktéři), Energie-Apéros Luzern, veletrh zážitků LUGA, veletrh stavba + bydlení, analýza trhu energetického regionu Luzern. Co je zapotřebí, aby fungovala úspěšná kooperace: přehledný okruh aktérů - není vhodné, když je jich příliš mnoho aktivní formování vzájemného propojení (pravidelná setkání, pravidelné vzdělávání a další vzdělávání, konstruktivní spolupráce a důvěra, úzké kontakty státní struktury, zřizovatelé Města energie, správa fondů - energetické fondy města (volba vhodného složení fondu)) 3.3 kampaň Jetzt Wohnbauten erneuern! (Teď modernizujme bytové domy!) Díky podpůrným příspěvkům a řídící politice v oblasti energie se městu Luzern podařilo podstatně zlepšit energetické standardy při renovaci privátních obytných budov. V průběhu časově omezené akce se snížila spotřeba energie nutné k vytápění padesáti domů s celkem 330 byty na % původní hodnoty. Ukázalo se, jakými prostředky lze přesvědčit soukromé majitele nemovitostí o značných výhodách těchto opatření. Snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích vytváří politický a společenský prostor pro jednání v budoucnu. Tímto kritériem se výhledově budou měřit úspěchy obcí a států. Program Jetzt Wohnbauten erneuern! byl financován z energetického fondu města Luzern v letech Již od poloviny roku 2006 se začaly objevovat podobné dotační programy na celostátní úrovni, které byly následně rozšířeny a uvolnily se z pilotního projektu pro město Luzern. Štěstí přeje připraveným. Organizace projektu, práce s veřejností Cílovou skupinou kampaně byly soukromé osoby, stavební družstva a další vlastníci obytných budov ve městě Luzern. Byli osloveni též správy nemovitostí, architekti a stavitelské subjekty. Kampaň má proto mnoho podob. Jednotlivé cílové skupiny byly seznámeny individuálně, formou reklamních inzerátů a plakátů. Město Luzern pověřilo vedením kampaně profesionální agenturu zaměřenou na komunikační služby. Kampaň vyvolala velký zájem médií. V prvních dvou letech vzniklo 38 zpravodajských výstupů, z toho šest příspěvků vyšlo v odborných časopisech. Svaz vlastníků domů a ekonomický svaz, různé banky a městští dodavatelé energií (elektřina, voda) podpořili kampaň ve svých publikacích. Luzernská kantonální banka nabídla např. takzvanou renovační hypotéku se zvýhodněnými úroky. Zákazníci od banky navíc získávají jako bonus dalších 10% vyplacené městské dotace, pokud jsou schopni předložit energetický certifikát města Luzern. Energetické poradenství s doprovodem jako vstupní pomoc a zajištění kvality Aby si město bylo jisté vhodností a kvalitou prováděných opatření byl vytvořen městský tým energetických poradců. Na místa v něm bylo vypsáno veřejné výběrové řízení. Bylo vybráno 10 z 84 kandidátů, kteří nelépe vyhovovali následujícím kritériím: ukončené vysokoškolské, resp. odborné vysokoškolské vzdělání (architektura, stavební fyzika, technika stavby budov); prohloubené znalosti z oblasti tepelné energie ve výškových stavbách s těžištěm izolace budov a renovace obytných budov; dobré komunikativní schopnosti. Bezplatné poradenství hrazené městem a doprovod projektu energetickým poradcem představuje vstupní pomoc, ale zároveň i podmínku pro získání dotace. Stavebníci si svého energetického poradce vybírali podle vlastního uvážení ze seznamu, který sestavilo město. Pozice energetického poradce zahrnuje tyto úkoly:

13 V první fázi je to poradenství přímo na místě s inventurou stávající situace, s návrhy opatření a stručnou zprávou sloužící jako základ rozhodování pro vlastníky. Ve druhé fázi energetický poradce radí stavebníkům a případně i předkladatelům plánů při výběru jednotlivých variant, při plánování a výběrovém řízení. Pomáhá také při podání žádosti o dotaci. Třetí fáze slouží doprovodu realizace. Energetický poradce prověřuje provedená stavební opatření a dokumentuje výsledky, které předkládá ve zprávě pro stavebníky a město. Úspěšná instituce energetického poradce pokračuje ve své činnosti i po ukončení kampaně. Energetické poradenství s doprovodem bylo zavedeno a poprvé vyzkoušeno právě v Luzernu, který se tak stal vzorem pro ostatní města a kantony. Myšlenka se obecně setkala s velmi kladným ohlasem. Doprovod projektu přitom probíhá zpravidla ve spolupráci s dotačními programy na národní úrovni. Průběh projektu do vyplacení dotačního příspěvku Z pohledu stavebníků probíhá realizace v těchto krocích: Navázání kontaktu s městským energetickým poradenstvím nebo přímo s energetickým poradcem, poradenství zaměřené na konkrétní postup, sepsání krátké zprávy. Rozhodnutí provést modernizaci budovy. Zakázka se předává odborníkům z plánování s odpovídajícími zkušenostmi. Plánování probíhá ve spolupráci s energetickým poradcem. Podání žádosti o dotaci na město Luzern. S realizací se začne po příslibu města, že poskytne příslušnou částku. Žádost o vyplacení se podává na město po ukončení stavebních prací a po předání zprávy energetického poradce. Město vystaví energetický certifikát a vyplatí částku. Stavebníci provedou jednoduché energetické účetnictví a prokáží tak úspěch opatření. Přímé účinky na spotřebu tepla budovy V rámci programu bylo provedeno 353 úkonů primárního poradenství. U 50 z těchto objektů, z nichž se u 45 domů jednalo o domy obývané více rodinami, došlo k energetické sanaci v souladu s podmínkami programu. V domě v Vonmattstrasse 46 se nachází 8 bytů. Dům byl postaven v roce 1900 a je chráněn památkovou péčí. Pomocí investice 895'000 Fr. bylo možné snížit spotřebu tepla z původních 89 kwh na metr čtvereční a rok (kwh/m2 a) prakticky na polovinu, a to na 46 kwh/m2. Tento případ působivě demonstruje, že se ohleduplné zacházení s kulturním dědictvím a energetická renovace se vzájemně nevylučují!

14 U budov v Gebeneggweg 8 až 16 s celkem 36 bytovými jednotkami z roku 1934 se podařila redukce předchozí spotřeby tepla na vytápění přibližně na čtvrtinu. Podobně dobrého výsledku bylo dosaženo renovací domu z roku 1948 v Blumenrain 3. Spotřeba tepla na vytápění osmi bytů se zredukovala asi na 30 procent: z původních 170 na 49 kwh/m2 za rok. Nová část budovy na obr. vpravo splňuje náročný standard MINERGIE. Rekapitulací všech dotovaných projektů dojdeme k průměrné redukci spotřeby činící 60 procent. Za rok se jedná o celkem 4,4 miliónů kwh. Lokální a regionální účinky Náklady na celou kampaň činily 1,4 milionů EUR. Jedná se přitom sumu mírně přesahující 10 procent investice přímo spojené s kampaní (asi 13 mil. EUR). Nejdůležitější část těchto prostředků proudila do místního a regionálního hospodaření pro účely plánování a stavebních prací, přičemž zároveň vznikala nová pracovní místa a know-how. Zároveň se tak v budoucnu sníží odčerpávání kupní síly za import fosilních nebo jiných neobnovitelných energií. Výhled, ekonomické a společenské důsledky Závislost na neobnovitelných formách energií omezuje aktuální a budoucí svobodu jednání, činí nás vydíratelnými. Snížení závislosti vytváří šance pro budoucí autonomní jednání, pro svobodu rozhodování. Je proto třeba, abychom se snažili postupně se vymaňovat ze stávající závislosti na fosilních palivech a pohonných hmotách. Šance na nezávislost v případě budoucích mezer v zásobování úzkoprofilovými energiemi je zpravidla pro občany mnohem závažnějším argumentem než skleníkové plyny a změna klimatu. Akcí Renovace obytných budov dává Luzern najevo, že komunita se může a má angažovat i mimo svůj úzký okruh kompetencí. Mechanismus energetického poradce vytváří nezávislou kompetenci v rozhodování vlastníků bytových objektů a současně zajišťuje kvalitu, kterou je nutno prokázat pro účely předělení dotace. Akce byla jakýmsi majákem, zapůsobila jako návod pro další obce, které po vzoru Luzernu zaváděly instituci poradenství s doprovodem. Celostátní programy pak převzaly přímou podporu při vnějších úpravách budov a kantony a obce ještě v jednotlivých bodech posílily účinnost opatření.

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více