Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko"

Transkript

1 Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas;

2 Analýza situace Konec rozpočtového období PoziGvní vládní hodnocení uplynulého období napříč ministerstvy transparentní činnost, adresnost poskytovaných finančních dotací a kontrola veřejnos; přímo v regionu Doposud však nejsou vyjasněny budoucí úlohy a financování místních akčních skupin jako vedoucích aktérů venkovského regionu

3 Současný stav Vnitřní činitelé: Předběžný plán činnosg Místní akční skupiny Hlučínsko na rok 2014 byl schválen členskou schůzi dne Činnost zabezpečuje kancelář Místní akční skupiny Hlučínsko v čele s manažérem sdružení Režijní náklady na realizaci SPL v roce 2014 jsou zajištěny Vnější činitelé: Je již vládou podepsaná Dohoda o spolupráci, která je odrazovým můstek pro období Do konce června by mělo být známo stanovisko Bruselu k Dohodě o spolupráci Po souhlasu Bruselu se bude upřesňovat role místních akčních skupin v operačních programech České republiky

4 Cílové skupiny strategie 2014 Cílové skupiny byly vytyčeny v souladu se stávajícím strategickým plánem: - Občané regionu Hlučínska - Podnikatelé, jejichž sídlo (PO) nebo bydliště (FO) je na území regionu Hlučínska - Organizace nepodnikatelského sektoru, jejichž sídlo je na území regionu Hlučínska - Samosprávné obce, na jejichž území má Místní akční skupina Hlučínsko svou působnost (29 obcí)

5 Vytváření partnerství - 1 V souladu s Programem rozvoje venkova spolupracuje Místní akční skupina Hlučínsko se strategickými partnery. Místní partnerství: Sdružení obcí Hlučínska Mikroregiony Hlučínsko- východ a Hlučínsko- západ Euroregion Silesia Moravskoslezský kraj Statutární město Opava Místní akční skupina Opavsko Lokalna grupa dzialania Plaskowyž Dobrej ziemi Lokalna grupa dzialanie Morawskie wrota

6 Vytváření partnerství - 2 Širší partnerství: Místní akční skupiny Moravskoslezského kraje Krajská síť Národní sítě Místních akčních skupin ČR Národní síť Místních akčních skupin ČR Celostátní síť pro venkov krajské sdružení Agrární komora krajské sdružení Ostravsko- opavská diecéze

7 Hlavní cíle pro rok 2014 Roční rozsah akgvit: v Vytvoření regionálního strategického dokumentu pro období v SjednoGt strukturu Místní akční skupiny Hlučínsko s požadavky pro cergfikaci minimální standardy místních akčních skupin v ZajisGt realizaci Strategického plánu Leader v Partnerství a spolupráce jako hlavní aspekt poslání místních akčních skupin v Zajišťovat propagaci a prezentaci regionu Hlučínska

8 Časový harmonogram- I. čtvrtlej AkGvity: Ø Administrace a kontrola realizace projektů dle časového harmonogramu žadatelů Ø Vyhlášení 6. Výzvy- 20. kolo Programu rozvoje venkova (povinná doplňující Výzva z důvodu ušetřených finančních zdrojů v období ) Ø Naplněvání podmínek minimální standardů Ø KonGnuální vytváření strategie rozvoje území komunitním plánováním Ø Ve spolupráci s krajskými místními organizacemi upřesňovat pozici venkovské organizace Moravskoslezského kraje Ø Zajištění dotačního auditu za rok 2013 Ø Propagace a prezentace regionu Hlučínsko Ø Průběžná informovanost veřejnosg prostřednictvím Gskových zpráv

9 Časový harmonogram II. čtvrtlej AkGvity: Ø Administrace a kontrola realizace projektů dle časového harmonogramu žadatelů Ø Účast na krajských a národních jednáních sítě místních akčních skupin Ø KonGnuální vytváření strategie rozvoje území komunitním plánováním Ø Účast na seminářích pro upřesnění úlohy místních akčních skupin v období Ø ÚčasG na prezentačních akcích a na konferencích zajisgt propagaci regionu Hlučínsko (Leaderfest 2014??, červen) Ø Dokončení administrace příjmu žádos; z 6. Výzvy 20. kola Programu rozvoje venkova Ø Naplňování minimální standardů místních akčních skupin ČR Ø Příprava a zajištění propagačního materiálu dle stanovených podmínek Ø Průběžná informovanost veřejnosg prostřednictvím Gskových zpráv

10 Časový harmonogram III. čtvrtlej AkGvity: Ø Administrace a kontrola realizace projektů dle časového harmonogramu žadatelů Ø Předložení dokončené strategie členské základně a veřejnosg Ø Zajištění projednání zastupitelstvy obcí Ø ÚčasG na prezentačních akcích a na konferencích zajisgt propagaci regionu Hlučínsko (FesGval kultury Hlučínska, červenec 2014; místní dožinkové slavnosg; Země živitelka, srpen 2014) Ø Zajištění účetního auditu za rok 2013 Ø Průběžná informovanost veřejnosg prostřednictvím Gskových zpráv

11 Časový harmonogram IV. čtvrtlej AkGvity: Ø Administrace a kontrola realizace projektů dle časového harmonogramu žadatelů Ø Obhajoba minimálních standardů Místní akční skupiny Hlučínsko pro splnění cergfikace dle pokynů Mze Ø Předložení vypracované strategie a její obhajoba ve Výzvě MMR výběr místních akčních skupin pro realizaci rozvojové strategie Ø ÚčasG na prezentačních akcích a na konferencích zajisgt propagaci regionu Hlučínsko (Venkov 2014, říjen 2014) Ø Příprava a zajištění propagačního materiálu dle stanovených podmínek pro období Ø OpGmalizace vypracované strategie s operačními programy Ø Upřesnění dosažení cílů (nalezení vhodných opatření) pro realizaci strategie členská schůze Ø Průběžná informovanost veřejnosg prostřednictvím Gskových zpráv

12 Komunikační mix 1.Internetová prezentace - Nové inovagvní grafické zpracování webových stránek - Pravidelná aktualizace a zveřejňování akgvit - Sociální síť (facebook) 2. Propagace a prezentace regionu účast na vlastních akcích a na akcích partnerů informační letáky a regionální výrobky 3. Zasílání Gskových zpráv a příspěvků o akgvitách Místní akční skupiny Hlučínsko do obecních zpravodajů místních obcí 4. Komunitní plánování setkání s občany regionu 5. Informovanost členské základny a plánování strategického směru na členských schůzích 6. Vydání občasníku 7. Zajištění publicity při realizaci rozvojové strategie

13 Kritéria pro monitoring Vyhodnocení monitorovacích údajů za rok 2014 dle Stanov sdružení provede programový výbor a předloží členské základně. Monitorovací kritéria: 1. Počet přijatých žádos; v 6. Výzvě (20. kolo PRV) 2. Počet propagačních a prezentačních akcí 3. Počet vydaných propagačních materiálů 4. Počet vzdělávacích akgvit (pořádaných/ účastnících se) 5. Chybovost při administragvních úkonech

14 Tradiční regionální produkt Hlučínska prajzké koláče Poklad, který si hýčkáme.

15 Děkuji za pozornost Dagmar Quisková, BolaGce

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.mashradeckyvenkov.cz 1 IDENTIFIKAČNÍ 1. ÚDAJE ÚDAJE SPOLEČNOSTI 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost Hradecký

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 2 Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v MSK, Aktuální stav příprav Zákona o řízení v CR a jeho dopad na podporu činnosti DM v kraji. Hukvaldy 28. 3.

Strategie řízení cestovního ruchu v MSK, Aktuální stav příprav Zákona o řízení v CR a jeho dopad na podporu činnosti DM v kraji. Hukvaldy 28. 3. Strategie řízení cestovního ruchu v MSK, Aktuální stav příprav Zákona o řízení v CR a jeho dopad na podporu činnosti DM v kraji Hukvaldy 28. 3. 2014 Hlavní témata prezentace 1. Zákon o řízení cestovního

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více