BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí Pozor na exekutora Město získalo významné ocenění Vzpomínka na osvobození města Kůrovec ohrožuje naše lesy Informace z RM a ZM Úplné základní školy se představují Program Domu kultury Program kina Máj Sport Už v červnu bude v nové nástavbě Městské nemocnice s poliklinikou otevřeno dlouho očekávané dialyzační středisko. Město Uherský Brod, resp. Městská nemocnice s poliklinikou, uspělo už v loňském roce ve výběrovém řízení na ministerstvu zdravotnictví na zřízení a provozování hemodialyzačního střediska. Na základě tohoto rozhodnutí bylo vypsáno interní výběrové řízení o způsobu provozování vznikajícího střediska. Po zvážení všech kladů a záporů byli osloveni provozovatelé hemodialyzačních středisek a dodavatelé techniky, kteří působí v České republice. Vítězem výběrového řízení se podle rozhodnutí rady města z ledna tohoto roku stala firma EuroCare. Tato společnost patří do velkého nadnárodního koncernu B.Braun, který se věnuje komplexně vývoji a výrobě technologií pro mimotělní ošetření krve. Společnost provozuje dialyzační střediska v celé řadě evropských zemí. V České republice působíme již více než deset let. Jsme velmi rádi, že jsme dostali příležitost zřídit dialyzační středisko i v Uherském Brodě. Bude to naše desáté. Celkově se v České republice staráme o 500 pacientů s úplným ledvinovým selháním, kteří jsou zcela závislí na našich přístrojích, a další tisíce pacientů s méně závažným ledvinovým onemocněním ošetřujeme v našich ambulancích, informoval ředitel společnosti MUDr. Lubomír Klepáč. Středisko v Uh. Brodě považuje společnost EuroCare za jeden ze svých klíčových projektů, který svojí lokací zapadá do sítě dalších dialyzačních středisek. Na jižní Moravě máme již jedno středisko ve Slavkově u Brna, na severní Moravě v Ostravě, Bruntále a Třinci. Právě na střední Moravě nám podobné zařízení chybělo, a proto jsme rádi, že se nám ho podařilo získat, podotkl ředitel Klepáč a dodal, že společnost věnuje velkou pozornost všem částem vzniku nového střediska, počínaje stavebními úpravami, které zde byly velice kvalitně udělány, přes prostorové uspořádání až k zdravotnickým technologiím, které budou dokončení na straně 2

2 dokončení ze strany 1 velmi moderní a na vysoké úrovni. Věnuje se samozřejmě i personální oblasti. Zatím je přijato pět nových zdravotních sester, které budou nyní procházet dvouměsíčním intenzivním školením. Primářem bude MUDr. Milan Hrubý a počítáme ještě s dalším odborným lékařem nefrologem, manažerkou a technikem, řekl Lubomír Klepáč. A jak bude dialyzační středisko v Uherském Brodě vypadat? V pěkných, vzdušných a prosvětlených prostorách nástavby polikliniky s krásným výhledem na město i jeho okolí vznikne osm dialyzačních míst, která se skládají z lůžka nebo dialyzačního křesla (každý pacient si může vybrat), dialyzačního monitoru a příslušných přípojek. Provoz bude probíhat ve dvou směnách šest dní v týdnu. Je to systém, který pacientům dojíždějícím na něj dvakrát či třikrát týdně podle našich zkušeností nejvíce vyhovuje. Jedna procedura čištění krve přitom trvá asi čtyři hodiny, vysvětlil ředitel Klepáč. Jak dodal ředitel uherskobrodské nemocnice s poliklinikou Stanislav Lečbych, nebude se nově zřízené středisko starat jen o pacienty s definitivním selháním ledvin, ale bude poskytovat také ambulantní péči a konzultace pro běžné nefrologické pacienty. Společnost EuroCare chce v nových prostorách provozovat i tzv. rekreační dialýzy. Jedná se o pobyty, při kterých jednak pacienti vyjíždějí do vlastních rekreačních středisek společnosti, které jsou na Kanárských a Baleárských ostrovech, a jednak přijíždějí cizinci do naší republiky a prožívají zde dovolenou i se svojí rodinou. Uherský Brod je pro tyto pobyty ideální, protože v jeho blízkosti je krásná příroda Bílých Karpat i lázeňské město Luhačovice. Pro rekreační pobyty pacientů zde budujeme čtyři samostatné apartmány. Jezdí k nám spousta pacientů ze Slovenska, Maďarska, Německa a Rakouska, kteří zatím využívali především našich středisek v Teplicích a ve Slavkově u Brna a nyní je budeme směřovat i do Uherského Brodu. Čeští pacienti naopak nejčastěji využívají možnosti rekreovat se a zároveň používat bezplatně naše dialyzační středisko v Chorvatsku. Bez vybudované sítě středisek by se tito pacienti nemohli na dovolenou vůbec vypravit. Především u mladších pacientů tím samozřejmě trpí i rodina. Zázemí naší firmy jim nabízí léčení, na jaké jsou zvyklí z domova, podle stejných postupů, stejnými přístroji a přitom si mohou užívat dovolené s rodinou. Navíc jim na tuto dovolenou přispíváme finančně, uvedl Lubomír Klepáč. Elen Sladká Pozor na exekutora Vážení spoluobčané, podobně jako jiná města také Město Uherský Brod přistoupilo k vymáhání svých pohledávek formou provedení exekuce soudním exekutorem. V praxi to znamená, že pokud není pohledávka uhrazena v řádném termínu ani po urgenci, je předána prostřednictvím příslušného soudu k výkonu soudním exekutorem. Ten je podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, oprávněn zjistit si veškeré informace o dlužníkovi včetně jeho příjmů, majetku, bankovních účtů a dalších údajů potřebných k zajištění pohledávky. Následná exekuce může proběhnout mimo jiné formou obstavení účtu, zabavením movitých věcí, o nichž se exekutor domnívá, že patří dlužníkovi, prodejem nemovitosti, exekučním příkazem na srážku ze mzdy nebo z důchodu. Kromě dlužné částky je exekutor oprávněn vymáhat po dlužníkovi také náklady spojené s provedením exekuce, které mohou činit až několik tisíc korun a několikanásobně tak mnohdy převyšují původní dlužnou částku. Pokud obdržíte z jakéhokoliv důvodu od oprávněného orgánu pokutu, řešením rozhodně není postoj mrtvého brouka a nepřebírání obsílek, v nichž jste vyzýváni k úhradě dlužné částky. Tím se problému nezbavíte, protože písemnost bude doručena formou veřejné vyhlášky na úřední desce zveřejněním, o kterém se možná ani nedozvíte a vymáhání bude dále pokračovat. Jak se tedy dá nebezpečí exekuce předejít? Je to jednoduché. Stačí řádně a včas platit své závazky vůči Městskému úřadu. Do doby, než je záležitost předána exekutorovi, lze v případě finanční nouze na základě písemné žádosti rozhodnout o splátkovém kalendáři. Městský úřad UB, odbor finanční v Oslavy 60. výročí osvobození Uherského Brodu byly zahájeny v pondělí 25. dubna položením věnce k památníku obětem války v Havřicích. Kromě představitelů našeho města se pietního aktu zúčastnili také žáci základní školy Pietní akt k 60. výročí konce II. světové války a osvobození Těšova a Újezdce se uskuteční v pátek 29. dubna 2005 v hodin u památníku padlých v Těšově. Odchod průvodu v hod. od požární zbrojnice v Těšově. Součástí akce bude i výstavka historických fotografií. Slavnost bude ukončena vatrou a společenským setkáním na hřišti za základní školou. Vše proběhne pod záštitou Hasičů Těšov

3 Tomáš Baťa navštívil Slovácké strojírny Na pozvání Jiřího Rosenfelda, generálního ředitele Slováckých strojíren, navštívil Uherský Brod světoznámý podnikatel Tomáš Baťa junior a setkal se zde s představiteli našeho města, místními významnými podnikateli a managementem Slováckých strojíren. Prohlédl si nový polyfunkční dům, kde ho zaujala především expozice věnovaná roli Zlínského kraje ve sjednocené Evropě, a soubor fotografií tradic, kterými se kraj může pyšnit. V Evropě bude prostor a příležitost pro pracovité lidi. A ti v tomto kraji jsou, řekl při prohlídce budoucího sídla okresního soudu T. Baťa. Pan Baťa, který v září minulého roku oslavil již devadesáté narozeniny, hovořil na setkání s velkým elánem a entuziasmem. Vzpomněl na začátky rodinné firmy ve Zlíně a její první expanzi do světa. Sám pracoval v otcově podniku až do roku 1939, kdy po nacistické okupaci Československa odešel do Kanady. Po roce 1948 se v Kanadě usadil natrvalo a v Torontu, kde v současnosti žije, založil firmu Bata Shoe Company, která má pobočky po všech kontinentech. Podle kanadského listu Financial Post se Tom Baťa významně zasloužil o kanadskou prosperitu. Setkání se neslo v duchu dialogu a Tomáš Baťa ochotně a obšírně odpovídal na všechny dotazy o možnostech uplatnění našich výrobků ve světě, šancích českých podnikatelů proti jiných evropských i světovým firmám, etice podnikání, nutnosti vnést do podnikání nadčasové prvky moderního řízení a dalších tématech. Přislíbil také podporu projektu zřízení pobočky Baťovy univerzity v Uherském Brodě. -es- Dům kultury Uherský Brod Do VÝSTAVA ANEŽKA A MIROSLAV KOVALOVI OBRAZY Galerie DK Panský dům 10,-5,-Kč st VLIVY SLUNEČNÍ ČINNOSTI NA ZDRAVÍ A PSYCHIKU ČLOVĚKA Přednáší RNDr. Jiří Prudký z Hvězdárny Prostějov Hvězdárna DK hod. 20,- 15,-Kč po V. HUDEBNÍ PODVEČER S TANEČNÍM ORCHESTREM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ KE DNI MATEK Spoluúčinkuje: TANEČNÍ SOUBOR ZUŠ v choreografii Jany Joskové a Anety Michalčíkové. Moderuje: Roman Švehlík velký sál DK hod. čt ŠOHAJKA koncertní vystoupení dechové hudby z Dolních Bojanovic. velký sál DK hod. 100,-Kč Podpora turistického ruchu Myšlenkou jak pomoci našemu městu se zabýval Ben van den Kommer, čestný občan Uherského Brodu již delší dobu. Začátkem minulého roku navázal jako člen mezinárodního klubu karavanistů kontakty s prezidentem tohoto klubu v Nizozemí a v Německu s tím, zda by bylo reálné zahrnout do jejich mezinárodního katalogu i město Uherský Brod, které má díky osobnosti J. A. Komenského dlouholeté kontakty s holandským Naardenem. Informoval prezidenta klubu, že Uherský Brod, který leží v podhůří Bílých Karpat a v blízkosti lázní Luhačovice i hranice se Slovenskem, má ideální podmínky pro turistický ruch. Vzpomněl také na dosud udržované folklorní tradice v uherskobrodském regionu a pravidelné konání Brodského jarmarku a Dnů Naardenu, kdy do města přijíždějí Holanďané představit své kulturní tradice a hudbu. Lidé vlastnící obytný karavan nechtějí většinou strávit ve městě či obci delší dovolenou, ale chtějí si prohlédnout během dvou tří dnů ve vytipovaném městě pamětihodnosti, věnovat se cyklistice, tenisu či osvěžit se při plavání. Také využít nabídek restaurací, místních kulinářských specialit či jen tak bloumat po okolí a vychutnávat krásu přírody. Potom chtějí relaxovat a bezpečně a v klidu přespat. A tak bylo vytipováno v Uherském Brodě ideální místo pro parkování karavanů, a to na parkovišti CPA Delfín. To plnou měrou pokrývá představy turistů vlastnících obytný přívěs sdružených v mezinárodní asociaci. Místo k parkování těchto vozidel by umožňovala značka o rozměrech 30 x 50 cm. Dvě oficiální značky pro tento účel byly předány zástupcům Uherského Brodu při setkání na sklonku března. Při této pracovní návštěvě Ben v. d. Kommer sdělil, že pro potřeby klubu by stačily dvě parkovací plochy o rozměrech 3 x 7 cm, které nepotřebují žádné speciální úpravy. Pokud by se však mělo budovat parkoviště s výhledem do budoucna, jistě by uvítali tito turisté i možnost doplnit si vodu, vyprázdnit odpady či připojit se na elektřinu. K tomu jim slouží zvláštní stojany, které tyto služby za poplatek zajišťují. Je nutno podotknout, že parkovací plochy by byly rezervovány pro tyto turisty převážně mladší seniory, kteří podlehli kouzlu cestování pouze od března do listopadu. Podrobné informace o parkování a turistických zajímavostech města a okolí by mohli zajišťovat pracovníci CPA Delfín. Také by bylo vhodné, aby na příjezdech do Uh. Brodu byly orientační tabule, které by turisty na vyčleněná místa navedly. I. Koubová Program návštěvy prezidenta ČR Václava Klause v Uherském Brodě V souvislosti s oficiální návštěvou Zlínského kraje navštíví naše město prezident ČR pan Václav Klaus s chotí. Návštěva pana prezidenta se uskuteční čtvrtek 28. dubna 2005 v odpoledních hodinách. Program v Uherském Brodě: hod. příjezd prezidenta s chotí do Uh. Brodu přivítání prezidenta s chotí před radnicí setkání s občany na Masarykově nám. autogramiáda na Masarykově nám. (v případě nepříznivého počasí se autogramiáda uskuteční v průchodu na Panském domě směr galerie a knihovna) hod. slavnostní přijetí na radnici za účasti členů zastupitelstva města hod. odchod prezidenta se zastupiteli města k Muzeu J. A. Komenského hod. rozloučení prezidenta s městem a Zlínským krajem Zveme všechny občany. w

4 Kanada V minulých číslech Brodského zpravodaje jsme přinesli seriál článků o konci II. světové války v Uherském Brodě a jeho městských částech. Jak jsem již uvedla na úvod této série, čerpala jsem materiál k jejich napsání většinou z kronik nebo jiných písemných materiálů. Pamětníků, kteří v té době byli v dospělém věku a ještě přímo v centru dění, už mnoho není. O to více mě potěšila zpráva, která přišla do naší redakce z Kanady. Pan Vladimír Josefík, který v současné době žije v kanadském Ontariu a Brodský zpravodaj pravidelně sleduje na internetu, nám napsal své autentické vzpomínky na den osvobození. -es- V ranních hodinách ruská armáda vytlačovala německé vojsko z jižní části města. V krátké době docílila až severní části města u velkostatku pana Kubíčka. Ve stejném čase jsem se dostal k obecní radnici a byl jsem přítomen, když ruští vojáci bouchali na radniční vrata, které byly zavřené. Na radnici bylo několik městských zaměstnanců a policie. Po otevření obsadili vojáci radnici a ruské ženy ihned zavedly telefonní linku s armádou. Já jsem přinesl československou vlajku, kterou jsem ještě za bojů vyvěsil z radniční věže. Potom jsem se zdržoval v policejní kanceláři. Byl jsem přítomen, když Alois Žáček přivedl jednoho začteného bývalého německého policistu. V těchto chvílích se před radnicí a v ulicích shromažďoval velký dav lidí a čekal na nové zprávy. V radniční kanceláři se bratři Alois a František Žáčkovi ujali organizování revolučního národního výboru. Já jsem byl pověřen, abych zašel oznámit několika občanům, aby se dostavili pomáhat organizovat revoluční výbor. Oslovil jsem pana Kundratu, učitele a bývalého poslance za Sociální demokratickou stranu, také Dr. Vincence Jelínka, Jana Pavelčíka a Františka Kopečka. Část zástupců města zůstala na radnici a část se odebrala do budovy okresního úřadu. Příští den jsem byl povolán A. Žáčkem, abych se dostavil na Okresní národní bezpečnost, kde jsem pak nějaký čas pracoval. Knihkupectví Formát vás přivítá na nové adrese na Masarykově náměstí č Těšíme se na vaši návštěvu. Poděkování myslivců Letošní tuhá zima byla neobvykle náročná pro volně žijící zvěř, ale také pro myslivce, jejichž povinností je zvířata dle potřeb přikrmovat. Myslivecké sdružení (MS) Podhájí Újezdec u Luhačovic, které má patnáct členů, hospodaří na celkové ploše 983 ha, na nichž se nachází 28 krmných zařízení. Tyto objekty je nutné v době strádání neustále doplňovat krmivem, což je časově, finančně a v mnoha případech i fyzicky náročné. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům firmy Zemaspol Uh. Brod, a. s., v čele s ředitelem ing. Stanislavem Jahodou, kteří svou ochotou pomoci při obstarávání krmiva a zapůjčením zemědělské techniky pomohli při přikrmování v období, kdy si zvěř nemůže potravu v dostatečné míře sama opatřit. Naše MS se snaží tuto dobrou spolupráci kompenzovat konáním brigád dle potřeb Zemaspolu. Dále patří naše poděkování zástupcům města Uherský Brod, kteří poskytnutím veřejné finanční podpory umožnili nákup zařízení pro redukci stavů predátorů. Napomohli tak našemu sdružení ke zvyšování stavů drobné zvěře v námi pronajaté honitbě a jejím blízkém okolí. Jedná se zejména o bažanta obecného obojkového a zajíce polního. Tímto také připravujeme ekosystém ke znovuvysazení koroptve polní, jejíž stavy jsou nyní na minimální úrovni a kterou bychom rádi vrátili do našeho prostředí, ve kterém má jistě své nezastupitelné místo. Závěrem bych rád vyjádřil své potěšení nad tím, že se čím dál častěji máme tu čest setkávat s lidmi, kteří si uvědomují, že zvěř je ozdobou naší přírody, a snaží se myslivcům podat pomocnou ruku. za MS Podhájí Újezdec u Luh. B. Smolka x Rok 2005 nese nebezpečí výskytu kůrovce Po extrémně suchém a teplém roce 2003, kdy se předpokládalo pěti až desetinásobné zvýšení gradace kůrovce, došlo v jarním období roku 2004 vlivem chladného a deštivého počasí k výraznému zpomalení této gradace. Usychající kůrovcové stromy, ale i celé skupiny stromů se začaly opět objevovat v druhé polovině léta, ale i v průběhu podzimu a zimy. Je tedy předpoklad, že přezimující populace kůrovce jsou relativně početné. V závislosti na charakteru počasí zejména v jarních měsících, se bude projevovat nápor kůrovců hlavně v období prvního rojení. Vzhledem k možnosti vzniku velkých škod na lesích z důvodu přemnožení kůrovců je nutno této hrozbě účinně předejít, zejména za pomoci orgánů státní správy lesů, které disponují zákonnými nástroji využitelnými k ochraně lesa proti škodlivým činitelům. Činnost orgánů státní správy lesů (SSL) v dané problematice spočívá v oblasti prevence, ukládání opatření směřujících k ochraně lesa rozhodnutím vydaným ve správním řízení dle 32, odst. 2) a dále v oblasti sankčních nástrojů, kde při nesplnění nařízeného opatření v ochraně lesů proti kůrovcům může být orgánem SSL uložena pokuta do výše Kč. Postupy prevence a obrany jsou komplexně pro správní obvod MěÚ Uherský Brod zpracovány v Nařízení města Uherský Brod č. 4/2004 ze dne , dále v Doporučených technologických postupech při ochraně lesa proti kůrovcům, vydaných Mze v roce Základním preventivním opatřením je celoroční vyhledávání a zpracování kůrovcového dříví. V zimním období zpracované dříví je nutno asanovat, nebo odvézt, aby nedošlo k výletu brouků při jarním rojení. Kontrola výskytu lýkožrouta smrkového a lesklého v období základního stavu spočívá zejména ve vizuální kontrole při pochůzkách a v použití lapáků a feromonových lapačů. Chtěl bych upozornit, že povinnost zabezpečit ochranu lesa ukládá vlastníkovi zejména 32, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ( zjišťování a evidence výskytu škodlivých činitelů i způsobených poškození, preventivní bránění vývoji, šíření a přemnožení škůdců, redukce již přemnožených škůdců pod kalamitní stav a zamezení dalšímu šíření). Tuto povinnost dále zesiluje zákon č. 177/1992 Sb., v platném znění, o životním prostředí (povinnost předcházet poškozování životního prostředí a minimalizovat jeho ohrožení), dále zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, který charakterizuje les jako významný krajinný prvek a stanoví jeho ochranu před poškozením a zničením, a také zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, který vlastníkům pozemků ukládá povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů. Při zvýšeném a kalamitním stavu se výchozí počet lapáků, lapačů nebo otrávených lapáku před jarní rojením znásobuje. Zpracované kůrovcové dříví se asanuje buď mechanicky ručním nebo strojním odkorněním (v případě větví a vršků nejlépe štěpkováním a pálením), nebo chemicky s využitím schválených a registrovaným přípravků. Uplatnění jednotlivých způsobů asanace závisí na stavu vývoje populace lýkožrouta pod kůrou, podmínkách počasí zejména v případě pálení a také na množství kůrovcového dříví. Chemická asanace v I. a II. zóně CHKO musí být předem schválena Ministerstvem životního prostředí.úspěšnost ochrany lesa proti kůrovcům závisí na správném rozsahu a včasném a soustavném uplatnění veškerých stanovených opatření. Závěrem nutno dodat, že dle 58 odst. 1) zákona o lesích práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona má i nájemce, popřípadě podnájemce, pokud smlouva mezi vlastníkem a nájemcem nebo smlouva mezi nájemcem a podnájemcem výslovně nestanoví jinak. Ing. Jan Krčma, OŽP MěÚ Uherský Brod, státní správa lesů

5 Zpráva ze 63. zasedání Rady města Uherského Brodu dne mimořádné 1. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p. č. st. 3258, st v k. ú. Uh. Brod. 2. RM doporučuje ZM neschválit návrh firmy MIPL, spol. s r. o., uvedený v zápise ze dne a vyjádření ze dne (viz předložené doklady). RM doporučuje ZM schválit předloženou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace páteřní datové sítě správního území Uherský Brod Regionální síť Uherský Brod (RAN-UB). RM schvaluje od úhradu za vyprání ložního prádla, které je součástí vybavení obytné jednotky, ve výši 41,- Kč za 1 kg vypraného prádla, 2. úhrnnou částku úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání výtahu, vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou, ve výši 310,- Kč měsíčně pro jednoho obyvatele. RM souhlasí s doplněním zřizovací listiny p. o. Sociální služby Uherský Brod v čl. III. Hlavní účel o bod 3 ve znění: poskytování dalších sociálních služeb, stávající bod 3 se přečísluje na bod 4. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o partnerství mezi městem UB a Statutárním městem Zlín k využívání výstupů projektu Kongresové centrum Zlín při konání organizovaných akcí nadregionálního významu v oblasti manažerské a kongresové turistiky, kulturních a společenských akcí. Zpráva ze 64. zasedání Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM schvaluje změnu usnesení č. 1356/R63/05 ze dne spočívající v doplnění bodu 2 o následující text: a doporučuje ZM schválit záměr na prodej stavby občanského vybavení čp na pozemku p. č. st a stavby občanského vybavení bez čp. na pozemku p. č. st. 3259, pozemků p. č. st a st (po jejich nabytí městem UB), komunikace na pozemku p. č. 4992/35 a zpevněné plochy na pozemku p. č. 4992/36, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k.ú. Uh. Brod, firmě MIPL, spol. s r. o., Šumická 2325, Uh. Brod. Kupní cena 5 mil. Kč, která bude uhrazena následovně: záloha ve výši 2 mil. Kč do tří dnů po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zbývající část ve výši 3 mil. Kč do 3 dnů po podpisu konečné kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN podle této smlouvy. Konečná kupní smlouva bude uzavřena do měsíce ode dne provedení zápisu smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. st a st v k. ú. Uh. Brod na město Uh. Brod do KN, smlouva o budoucí kupní smlouvě musí být uzavřena do 2 dnů od přijetí usnesení o schválení převodu výše uvedených nemovitostí v ZM. Zároveň RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru po jeho schválení v ZM. Zpráva z 19. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje budoucí prodej části (dle GP nové p. č. 290/224 o vým. 54 m2 a p. č. 290/225 o vým. 11 m2) z pozemku p. č. 290/1 v k. ú. UB Panorama PANORAMA, stavebnímu bytovému družstvusbd, Horní Valy 2074, Uh. Brod. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel, tj. dle platných předpisů v době uzavření kupní smlouvy. Žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN. Prodej pozemku musí být zrealizován před kolaudací stavby. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje darování nemovitostí objektu čp na pozemku p. č. st. 4500, pozemků p. č. st a p. č. 1746/5, vše v k. ú. UB, žadateli občanskému sdružení Centrum pro rodinu BERUŠKA. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej pozemků p. č. 5202/5, 5202/7 a části o vým. cca 100 m2 z pozemku p. č. 5202/133, vše v k. ú. UB, žadatelům manž. Bílovým. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1410/3 o vým. 3 m2 v k. ú. Uh. Brod manž. Trojanovým za cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části o vým. 1 m2 z pozemku p. č. 88/4 v k. ú. Těšov manž. Kunčíkovým za cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 70/2 o vým. 18 m2 v k. ú. Havřice manž. Holomkovým za cenu 4.250,- Kč dle znaleckého posudku doloženého žadatelem a Pravidel. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemků p. č. 531/7 o vým. 140 m2, p. č. 531/9 o vým. 62 m2, p. č. 805/18 o vým. 28 m2, p. č. 805/13 o vým. 54 m2, p. č. 805/20 o vým. 18 m2, p. č. 805/4 o vým. 102 m2, p. č. 613/2 o vým. 51 m2, vše v k. ú. Újezdec u Luh., za ceny smluvní 50,- Kč/m2 s tím, že město Uh. Brod uhradí daň z převodu nemovitostí, znalecké posudky a veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje - výkup domu čp na p. č. st. 1903/1, pozemků p. č. st. 1903/ 1, 6391/12, 6391/14 a částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 6391/9, 6391/8, 6391/13 v k. ú. Uh. Brod za smluvní cenu ve výši ,- Kč a id. 4/40 pozemků p. č. 6163/8, 6163/2, 6385/6, 6385/32, 6385/33, vše v k. ú. Uh. Brod, za smluvní cenu ,-Kč - prodej domu čp na p. č. st. 1903/1, pozemků p. č. st. 1903/ 1, 6391/12, 6391/14 a částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 6391/9, 6391/8, 6391/13 v k. ú. Uh. Brod za smluvní cenu ve výši ,- Kč a id. 4/40 pozemků p. č. 6163/8, 6163/2, 6385/6, 6385/32, 6385/33, vše v k. ú. Uh. Brod, p. Ľudovítu Duračkovi a pí Anně Urbánkové, každému k ideální, za celkovou smluvní cenu ,- Kč - výkup domu čp.121 na p. č. 492 a pozemků p. č. 492, p. č. 1090/ 356, p. č. 1090/413, p. č. 1094/531 a 958/343, vše v k. ú. Havřice, za smluvní cenu ve výši ,- Kč. dokončení příště Okresní organizace ČSSD Uherské Hradiště Vás srdečně zve na oslavu Prvního máje, která se uskuteční dne od hod. v Uherském Brodě, na hřišti za Sokolovnou. Kulturní program a občerstvení zajištěno. y

6 Ú P L N É Z Á K L A D N Í Š K O L Y S E P Ř E D S T A V U J Í Základní škola Mariánské náměstí Úplná základní škola s kapacitou 500 žáků, v současné době s 21 třídami, školní družina s kapacitou 125 žáků, školní klub s kapacitou 150 žáků a školní jídelna s kapacitou 700 strávníků. Na škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola a Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Naší prioritou se stala výchova k toleranci. Snažíme se v žácích rozvíjet především spolupráci a komunikaci na všech úrovních a spoluzodpovědnost za sebe a svět kolem nás. Zapojujeme se proto i do humanitárních akcí, které cíleně adresujeme potřebným. Ve vzdělání cítíme potřebu zdůrazňovat hlavně osvojení si jazykové a počítačové gramotnosti a individuální rozvoj každého žáka. Od 7. třídy nabízíme pro žáky v rozsahu 1 3 hodin týdně volitelné předměty přírodovědná a společenskovědná praktika, informatiku, technické činnosti, konverzaci v anglickém a německém jazyce. Od šesté třídy mohou žáci v rámci nepovinných předmětů navštěvovat 2 hodiny týdně další cizí jazyk, sportovní výchovu, cvičení z matematiky pro 7. třídu a cvičení z českého jazyka pro 9. třídu. K významným úspěchům v krajských soutěžích patřilo v loňském školním roce 4. místo žáka 6. ročníku v krajském kole zeměpisné olympiády, 6. místo žákyně 9. ročníku v krajském kole dějepisné olympiády, žákyně 9. ročníku se stala taktéž úspěšnou řešitelkou matematické olympiády. K úspěchům v okresních kolech patří dvakrát 2. místo a 3. místo v matematické olympiádě, 2. a 3. místo v okresním kole Matematického klokana, 2. a 4. místo v Pythagoriádě, 3. místo v soutěži informatiky, 3. a 5. místo v dějepisné olympiádě, 1. a 3. místo v zeměpisné olympiádě a 1. místo v olympiádě Nj. Spolupracujeme s dalšími školami sousedních států, především s rakouskou školou v Etsdorfu a slovenskou školou J. A. Komenského v Púchově. V minulém roce jsme získali finanční dotaci v rámci Zlínského kraje na 2 projekty, které nám umožnily týdenní výměnný pobyt našich a rakouských žáků se společnou výukou českého a německého jazyka a poznávání regionů a jednodenní výměny našich a slovenských dětí. Na národní agenturu SOCRATES byl podán v minulém roce projekt na zajištění jazykového asistenta. Díky němu působí na naší škole v letošním roce jazyková asistentka Anne Skroblin z Německa, která 8 měsíců vyučuje na škole německý a anglický jazyk. Nadstandardní nabídka pro naše žáky zahrnuje 10denní pobyt v jazykové škole ve Velké Británii a týdenní poznávací zájezd do Londýna a okolí. V rámci školního klubu nabízíme dětem řadu kroužků. Patří mezi ně kroužek ekologický, keramický, včelařský, šachový, atletický, kroužek chemických her, volejbalu, psaní všemi 10 na PC. Na škole pracují debrujáři, školní časopis School Times, peer aktivisté a v rámci divadelního kroužku navštěvují žáci 4x ročně divadelní představení Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Zapojili jsme se do celonárodního projektu Tvořivá škola. Škole byla nabídnuta možnost stát se projektovým partnerem pro projekt s názvem Síť vzdělávacích středisek činnostního učení, které by přineslo škole další možnosti hlavně pro přípravu školního vzdělávacího programu, jehož vytvoření čeká v průběhu dalších 2 let na všechny školy. Vedení školy se zapojilo spolu s učiteli do celostátního vzdělávacího projektu AISIS Dokážu to Trvalá obnova školy a v minulých dnech obhájilo práci Strategický rozvoj školy na další roky. Naší společnou vizí pro další roky je Tvořivá škola brána do života našich dětí. Přijímací zkoušky ke studiu rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů se uskuteční ve čtvrtek od 8.00 hodin. Další informace o naší škole, učební plány rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů s přihláškou ke studiu i malou fotogalerii si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: Základní škola Pod Vinohrady z Již 12 let využívají pohybově nadané děti z Uherskobrodska možnost absolvovat druhý stupeň ZŠ ve sportovních třídách školy Pod Vinohrady UB. Letošní nabídka je opět určena především žákům současných 5. ročníků, využít ji ovšem mohou i chlapci a děvčata 6. a 7. tříd (doplnění stávajících tříd). Sportovní třída je vhodná pro zájemce o všechna odvětví sportu, škola sama v rámci svého sportovního klubu 1. AC nabízí specializace: atletika, odbíjená, florbal a aerobik. Největších úspěchů dosáhli žáci sportovních tříd právě ve florbalu v roce 2003 ziskem titulu Mistra ČR žáků a letos druhým místem na MČR žákyň. Žáky těchto tříd jsou ve velké míře i členové jiných oddílů - kopané, basketbalu, hokeje i dalších sportů, kteří zvýšený počet hodin tělesné přípravy dobře využijí ve svém odvětví. Na úkor rozšířené výuky TV není dotčena kvalita povinné výuky, sportovní třída se od normální liší pouze zvýšeným počtem hodin tělocviku (5 hodin týdně).

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Uherského Brodu dne

U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Uherského Brodu dne U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 1. 10. 2003 číslo obsah odpovídá 425/R22/03 RM doporučuje ZM schválit změnu odst. 3 čl. V a odst. 2 čl. VII Pravidel pro prodej bytů ve vlastnictví

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Základní škola a Mateřská škola Vejprty MěÚ Vejprty Tylova 6, 431 91 Vejprty Věc: Zahajovací zpráva 2015/16 Termínová organizace školního roku: Zahájení školního roku v pondělí 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více