BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí Pozor na exekutora Město získalo významné ocenění Vzpomínka na osvobození města Kůrovec ohrožuje naše lesy Informace z RM a ZM Úplné základní školy se představují Program Domu kultury Program kina Máj Sport Už v červnu bude v nové nástavbě Městské nemocnice s poliklinikou otevřeno dlouho očekávané dialyzační středisko. Město Uherský Brod, resp. Městská nemocnice s poliklinikou, uspělo už v loňském roce ve výběrovém řízení na ministerstvu zdravotnictví na zřízení a provozování hemodialyzačního střediska. Na základě tohoto rozhodnutí bylo vypsáno interní výběrové řízení o způsobu provozování vznikajícího střediska. Po zvážení všech kladů a záporů byli osloveni provozovatelé hemodialyzačních středisek a dodavatelé techniky, kteří působí v České republice. Vítězem výběrového řízení se podle rozhodnutí rady města z ledna tohoto roku stala firma EuroCare. Tato společnost patří do velkého nadnárodního koncernu B.Braun, který se věnuje komplexně vývoji a výrobě technologií pro mimotělní ošetření krve. Společnost provozuje dialyzační střediska v celé řadě evropských zemí. V České republice působíme již více než deset let. Jsme velmi rádi, že jsme dostali příležitost zřídit dialyzační středisko i v Uherském Brodě. Bude to naše desáté. Celkově se v České republice staráme o 500 pacientů s úplným ledvinovým selháním, kteří jsou zcela závislí na našich přístrojích, a další tisíce pacientů s méně závažným ledvinovým onemocněním ošetřujeme v našich ambulancích, informoval ředitel společnosti MUDr. Lubomír Klepáč. Středisko v Uh. Brodě považuje společnost EuroCare za jeden ze svých klíčových projektů, který svojí lokací zapadá do sítě dalších dialyzačních středisek. Na jižní Moravě máme již jedno středisko ve Slavkově u Brna, na severní Moravě v Ostravě, Bruntále a Třinci. Právě na střední Moravě nám podobné zařízení chybělo, a proto jsme rádi, že se nám ho podařilo získat, podotkl ředitel Klepáč a dodal, že společnost věnuje velkou pozornost všem částem vzniku nového střediska, počínaje stavebními úpravami, které zde byly velice kvalitně udělány, přes prostorové uspořádání až k zdravotnickým technologiím, které budou dokončení na straně 2

2 dokončení ze strany 1 velmi moderní a na vysoké úrovni. Věnuje se samozřejmě i personální oblasti. Zatím je přijato pět nových zdravotních sester, které budou nyní procházet dvouměsíčním intenzivním školením. Primářem bude MUDr. Milan Hrubý a počítáme ještě s dalším odborným lékařem nefrologem, manažerkou a technikem, řekl Lubomír Klepáč. A jak bude dialyzační středisko v Uherském Brodě vypadat? V pěkných, vzdušných a prosvětlených prostorách nástavby polikliniky s krásným výhledem na město i jeho okolí vznikne osm dialyzačních míst, která se skládají z lůžka nebo dialyzačního křesla (každý pacient si může vybrat), dialyzačního monitoru a příslušných přípojek. Provoz bude probíhat ve dvou směnách šest dní v týdnu. Je to systém, který pacientům dojíždějícím na něj dvakrát či třikrát týdně podle našich zkušeností nejvíce vyhovuje. Jedna procedura čištění krve přitom trvá asi čtyři hodiny, vysvětlil ředitel Klepáč. Jak dodal ředitel uherskobrodské nemocnice s poliklinikou Stanislav Lečbych, nebude se nově zřízené středisko starat jen o pacienty s definitivním selháním ledvin, ale bude poskytovat také ambulantní péči a konzultace pro běžné nefrologické pacienty. Společnost EuroCare chce v nových prostorách provozovat i tzv. rekreační dialýzy. Jedná se o pobyty, při kterých jednak pacienti vyjíždějí do vlastních rekreačních středisek společnosti, které jsou na Kanárských a Baleárských ostrovech, a jednak přijíždějí cizinci do naší republiky a prožívají zde dovolenou i se svojí rodinou. Uherský Brod je pro tyto pobyty ideální, protože v jeho blízkosti je krásná příroda Bílých Karpat i lázeňské město Luhačovice. Pro rekreační pobyty pacientů zde budujeme čtyři samostatné apartmány. Jezdí k nám spousta pacientů ze Slovenska, Maďarska, Německa a Rakouska, kteří zatím využívali především našich středisek v Teplicích a ve Slavkově u Brna a nyní je budeme směřovat i do Uherského Brodu. Čeští pacienti naopak nejčastěji využívají možnosti rekreovat se a zároveň používat bezplatně naše dialyzační středisko v Chorvatsku. Bez vybudované sítě středisek by se tito pacienti nemohli na dovolenou vůbec vypravit. Především u mladších pacientů tím samozřejmě trpí i rodina. Zázemí naší firmy jim nabízí léčení, na jaké jsou zvyklí z domova, podle stejných postupů, stejnými přístroji a přitom si mohou užívat dovolené s rodinou. Navíc jim na tuto dovolenou přispíváme finančně, uvedl Lubomír Klepáč. Elen Sladká Pozor na exekutora Vážení spoluobčané, podobně jako jiná města také Město Uherský Brod přistoupilo k vymáhání svých pohledávek formou provedení exekuce soudním exekutorem. V praxi to znamená, že pokud není pohledávka uhrazena v řádném termínu ani po urgenci, je předána prostřednictvím příslušného soudu k výkonu soudním exekutorem. Ten je podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, oprávněn zjistit si veškeré informace o dlužníkovi včetně jeho příjmů, majetku, bankovních účtů a dalších údajů potřebných k zajištění pohledávky. Následná exekuce může proběhnout mimo jiné formou obstavení účtu, zabavením movitých věcí, o nichž se exekutor domnívá, že patří dlužníkovi, prodejem nemovitosti, exekučním příkazem na srážku ze mzdy nebo z důchodu. Kromě dlužné částky je exekutor oprávněn vymáhat po dlužníkovi také náklady spojené s provedením exekuce, které mohou činit až několik tisíc korun a několikanásobně tak mnohdy převyšují původní dlužnou částku. Pokud obdržíte z jakéhokoliv důvodu od oprávněného orgánu pokutu, řešením rozhodně není postoj mrtvého brouka a nepřebírání obsílek, v nichž jste vyzýváni k úhradě dlužné částky. Tím se problému nezbavíte, protože písemnost bude doručena formou veřejné vyhlášky na úřední desce zveřejněním, o kterém se možná ani nedozvíte a vymáhání bude dále pokračovat. Jak se tedy dá nebezpečí exekuce předejít? Je to jednoduché. Stačí řádně a včas platit své závazky vůči Městskému úřadu. Do doby, než je záležitost předána exekutorovi, lze v případě finanční nouze na základě písemné žádosti rozhodnout o splátkovém kalendáři. Městský úřad UB, odbor finanční v Oslavy 60. výročí osvobození Uherského Brodu byly zahájeny v pondělí 25. dubna položením věnce k památníku obětem války v Havřicích. Kromě představitelů našeho města se pietního aktu zúčastnili také žáci základní školy Pietní akt k 60. výročí konce II. světové války a osvobození Těšova a Újezdce se uskuteční v pátek 29. dubna 2005 v hodin u památníku padlých v Těšově. Odchod průvodu v hod. od požární zbrojnice v Těšově. Součástí akce bude i výstavka historických fotografií. Slavnost bude ukončena vatrou a společenským setkáním na hřišti za základní školou. Vše proběhne pod záštitou Hasičů Těšov

3 Tomáš Baťa navštívil Slovácké strojírny Na pozvání Jiřího Rosenfelda, generálního ředitele Slováckých strojíren, navštívil Uherský Brod světoznámý podnikatel Tomáš Baťa junior a setkal se zde s představiteli našeho města, místními významnými podnikateli a managementem Slováckých strojíren. Prohlédl si nový polyfunkční dům, kde ho zaujala především expozice věnovaná roli Zlínského kraje ve sjednocené Evropě, a soubor fotografií tradic, kterými se kraj může pyšnit. V Evropě bude prostor a příležitost pro pracovité lidi. A ti v tomto kraji jsou, řekl při prohlídce budoucího sídla okresního soudu T. Baťa. Pan Baťa, který v září minulého roku oslavil již devadesáté narozeniny, hovořil na setkání s velkým elánem a entuziasmem. Vzpomněl na začátky rodinné firmy ve Zlíně a její první expanzi do světa. Sám pracoval v otcově podniku až do roku 1939, kdy po nacistické okupaci Československa odešel do Kanady. Po roce 1948 se v Kanadě usadil natrvalo a v Torontu, kde v současnosti žije, založil firmu Bata Shoe Company, která má pobočky po všech kontinentech. Podle kanadského listu Financial Post se Tom Baťa významně zasloužil o kanadskou prosperitu. Setkání se neslo v duchu dialogu a Tomáš Baťa ochotně a obšírně odpovídal na všechny dotazy o možnostech uplatnění našich výrobků ve světě, šancích českých podnikatelů proti jiných evropských i světovým firmám, etice podnikání, nutnosti vnést do podnikání nadčasové prvky moderního řízení a dalších tématech. Přislíbil také podporu projektu zřízení pobočky Baťovy univerzity v Uherském Brodě. -es- Dům kultury Uherský Brod Do VÝSTAVA ANEŽKA A MIROSLAV KOVALOVI OBRAZY Galerie DK Panský dům 10,-5,-Kč st VLIVY SLUNEČNÍ ČINNOSTI NA ZDRAVÍ A PSYCHIKU ČLOVĚKA Přednáší RNDr. Jiří Prudký z Hvězdárny Prostějov Hvězdárna DK hod. 20,- 15,-Kč po V. HUDEBNÍ PODVEČER S TANEČNÍM ORCHESTREM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ KE DNI MATEK Spoluúčinkuje: TANEČNÍ SOUBOR ZUŠ v choreografii Jany Joskové a Anety Michalčíkové. Moderuje: Roman Švehlík velký sál DK hod. čt ŠOHAJKA koncertní vystoupení dechové hudby z Dolních Bojanovic. velký sál DK hod. 100,-Kč Podpora turistického ruchu Myšlenkou jak pomoci našemu městu se zabýval Ben van den Kommer, čestný občan Uherského Brodu již delší dobu. Začátkem minulého roku navázal jako člen mezinárodního klubu karavanistů kontakty s prezidentem tohoto klubu v Nizozemí a v Německu s tím, zda by bylo reálné zahrnout do jejich mezinárodního katalogu i město Uherský Brod, které má díky osobnosti J. A. Komenského dlouholeté kontakty s holandským Naardenem. Informoval prezidenta klubu, že Uherský Brod, který leží v podhůří Bílých Karpat a v blízkosti lázní Luhačovice i hranice se Slovenskem, má ideální podmínky pro turistický ruch. Vzpomněl také na dosud udržované folklorní tradice v uherskobrodském regionu a pravidelné konání Brodského jarmarku a Dnů Naardenu, kdy do města přijíždějí Holanďané představit své kulturní tradice a hudbu. Lidé vlastnící obytný karavan nechtějí většinou strávit ve městě či obci delší dovolenou, ale chtějí si prohlédnout během dvou tří dnů ve vytipovaném městě pamětihodnosti, věnovat se cyklistice, tenisu či osvěžit se při plavání. Také využít nabídek restaurací, místních kulinářských specialit či jen tak bloumat po okolí a vychutnávat krásu přírody. Potom chtějí relaxovat a bezpečně a v klidu přespat. A tak bylo vytipováno v Uherském Brodě ideální místo pro parkování karavanů, a to na parkovišti CPA Delfín. To plnou měrou pokrývá představy turistů vlastnících obytný přívěs sdružených v mezinárodní asociaci. Místo k parkování těchto vozidel by umožňovala značka o rozměrech 30 x 50 cm. Dvě oficiální značky pro tento účel byly předány zástupcům Uherského Brodu při setkání na sklonku března. Při této pracovní návštěvě Ben v. d. Kommer sdělil, že pro potřeby klubu by stačily dvě parkovací plochy o rozměrech 3 x 7 cm, které nepotřebují žádné speciální úpravy. Pokud by se však mělo budovat parkoviště s výhledem do budoucna, jistě by uvítali tito turisté i možnost doplnit si vodu, vyprázdnit odpady či připojit se na elektřinu. K tomu jim slouží zvláštní stojany, které tyto služby za poplatek zajišťují. Je nutno podotknout, že parkovací plochy by byly rezervovány pro tyto turisty převážně mladší seniory, kteří podlehli kouzlu cestování pouze od března do listopadu. Podrobné informace o parkování a turistických zajímavostech města a okolí by mohli zajišťovat pracovníci CPA Delfín. Také by bylo vhodné, aby na příjezdech do Uh. Brodu byly orientační tabule, které by turisty na vyčleněná místa navedly. I. Koubová Program návštěvy prezidenta ČR Václava Klause v Uherském Brodě V souvislosti s oficiální návštěvou Zlínského kraje navštíví naše město prezident ČR pan Václav Klaus s chotí. Návštěva pana prezidenta se uskuteční čtvrtek 28. dubna 2005 v odpoledních hodinách. Program v Uherském Brodě: hod. příjezd prezidenta s chotí do Uh. Brodu přivítání prezidenta s chotí před radnicí setkání s občany na Masarykově nám. autogramiáda na Masarykově nám. (v případě nepříznivého počasí se autogramiáda uskuteční v průchodu na Panském domě směr galerie a knihovna) hod. slavnostní přijetí na radnici za účasti členů zastupitelstva města hod. odchod prezidenta se zastupiteli města k Muzeu J. A. Komenského hod. rozloučení prezidenta s městem a Zlínským krajem Zveme všechny občany. w

4 Kanada V minulých číslech Brodského zpravodaje jsme přinesli seriál článků o konci II. světové války v Uherském Brodě a jeho městských částech. Jak jsem již uvedla na úvod této série, čerpala jsem materiál k jejich napsání většinou z kronik nebo jiných písemných materiálů. Pamětníků, kteří v té době byli v dospělém věku a ještě přímo v centru dění, už mnoho není. O to více mě potěšila zpráva, která přišla do naší redakce z Kanady. Pan Vladimír Josefík, který v současné době žije v kanadském Ontariu a Brodský zpravodaj pravidelně sleduje na internetu, nám napsal své autentické vzpomínky na den osvobození. -es- V ranních hodinách ruská armáda vytlačovala německé vojsko z jižní části města. V krátké době docílila až severní části města u velkostatku pana Kubíčka. Ve stejném čase jsem se dostal k obecní radnici a byl jsem přítomen, když ruští vojáci bouchali na radniční vrata, které byly zavřené. Na radnici bylo několik městských zaměstnanců a policie. Po otevření obsadili vojáci radnici a ruské ženy ihned zavedly telefonní linku s armádou. Já jsem přinesl československou vlajku, kterou jsem ještě za bojů vyvěsil z radniční věže. Potom jsem se zdržoval v policejní kanceláři. Byl jsem přítomen, když Alois Žáček přivedl jednoho začteného bývalého německého policistu. V těchto chvílích se před radnicí a v ulicích shromažďoval velký dav lidí a čekal na nové zprávy. V radniční kanceláři se bratři Alois a František Žáčkovi ujali organizování revolučního národního výboru. Já jsem byl pověřen, abych zašel oznámit několika občanům, aby se dostavili pomáhat organizovat revoluční výbor. Oslovil jsem pana Kundratu, učitele a bývalého poslance za Sociální demokratickou stranu, také Dr. Vincence Jelínka, Jana Pavelčíka a Františka Kopečka. Část zástupců města zůstala na radnici a část se odebrala do budovy okresního úřadu. Příští den jsem byl povolán A. Žáčkem, abych se dostavil na Okresní národní bezpečnost, kde jsem pak nějaký čas pracoval. Knihkupectví Formát vás přivítá na nové adrese na Masarykově náměstí č Těšíme se na vaši návštěvu. Poděkování myslivců Letošní tuhá zima byla neobvykle náročná pro volně žijící zvěř, ale také pro myslivce, jejichž povinností je zvířata dle potřeb přikrmovat. Myslivecké sdružení (MS) Podhájí Újezdec u Luhačovic, které má patnáct členů, hospodaří na celkové ploše 983 ha, na nichž se nachází 28 krmných zařízení. Tyto objekty je nutné v době strádání neustále doplňovat krmivem, což je časově, finančně a v mnoha případech i fyzicky náročné. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům firmy Zemaspol Uh. Brod, a. s., v čele s ředitelem ing. Stanislavem Jahodou, kteří svou ochotou pomoci při obstarávání krmiva a zapůjčením zemědělské techniky pomohli při přikrmování v období, kdy si zvěř nemůže potravu v dostatečné míře sama opatřit. Naše MS se snaží tuto dobrou spolupráci kompenzovat konáním brigád dle potřeb Zemaspolu. Dále patří naše poděkování zástupcům města Uherský Brod, kteří poskytnutím veřejné finanční podpory umožnili nákup zařízení pro redukci stavů predátorů. Napomohli tak našemu sdružení ke zvyšování stavů drobné zvěře v námi pronajaté honitbě a jejím blízkém okolí. Jedná se zejména o bažanta obecného obojkového a zajíce polního. Tímto také připravujeme ekosystém ke znovuvysazení koroptve polní, jejíž stavy jsou nyní na minimální úrovni a kterou bychom rádi vrátili do našeho prostředí, ve kterém má jistě své nezastupitelné místo. Závěrem bych rád vyjádřil své potěšení nad tím, že se čím dál častěji máme tu čest setkávat s lidmi, kteří si uvědomují, že zvěř je ozdobou naší přírody, a snaží se myslivcům podat pomocnou ruku. za MS Podhájí Újezdec u Luh. B. Smolka x Rok 2005 nese nebezpečí výskytu kůrovce Po extrémně suchém a teplém roce 2003, kdy se předpokládalo pěti až desetinásobné zvýšení gradace kůrovce, došlo v jarním období roku 2004 vlivem chladného a deštivého počasí k výraznému zpomalení této gradace. Usychající kůrovcové stromy, ale i celé skupiny stromů se začaly opět objevovat v druhé polovině léta, ale i v průběhu podzimu a zimy. Je tedy předpoklad, že přezimující populace kůrovce jsou relativně početné. V závislosti na charakteru počasí zejména v jarních měsících, se bude projevovat nápor kůrovců hlavně v období prvního rojení. Vzhledem k možnosti vzniku velkých škod na lesích z důvodu přemnožení kůrovců je nutno této hrozbě účinně předejít, zejména za pomoci orgánů státní správy lesů, které disponují zákonnými nástroji využitelnými k ochraně lesa proti škodlivým činitelům. Činnost orgánů státní správy lesů (SSL) v dané problematice spočívá v oblasti prevence, ukládání opatření směřujících k ochraně lesa rozhodnutím vydaným ve správním řízení dle 32, odst. 2) a dále v oblasti sankčních nástrojů, kde při nesplnění nařízeného opatření v ochraně lesů proti kůrovcům může být orgánem SSL uložena pokuta do výše Kč. Postupy prevence a obrany jsou komplexně pro správní obvod MěÚ Uherský Brod zpracovány v Nařízení města Uherský Brod č. 4/2004 ze dne , dále v Doporučených technologických postupech při ochraně lesa proti kůrovcům, vydaných Mze v roce Základním preventivním opatřením je celoroční vyhledávání a zpracování kůrovcového dříví. V zimním období zpracované dříví je nutno asanovat, nebo odvézt, aby nedošlo k výletu brouků při jarním rojení. Kontrola výskytu lýkožrouta smrkového a lesklého v období základního stavu spočívá zejména ve vizuální kontrole při pochůzkách a v použití lapáků a feromonových lapačů. Chtěl bych upozornit, že povinnost zabezpečit ochranu lesa ukládá vlastníkovi zejména 32, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ( zjišťování a evidence výskytu škodlivých činitelů i způsobených poškození, preventivní bránění vývoji, šíření a přemnožení škůdců, redukce již přemnožených škůdců pod kalamitní stav a zamezení dalšímu šíření). Tuto povinnost dále zesiluje zákon č. 177/1992 Sb., v platném znění, o životním prostředí (povinnost předcházet poškozování životního prostředí a minimalizovat jeho ohrožení), dále zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, který charakterizuje les jako významný krajinný prvek a stanoví jeho ochranu před poškozením a zničením, a také zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, který vlastníkům pozemků ukládá povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů. Při zvýšeném a kalamitním stavu se výchozí počet lapáků, lapačů nebo otrávených lapáku před jarní rojením znásobuje. Zpracované kůrovcové dříví se asanuje buď mechanicky ručním nebo strojním odkorněním (v případě větví a vršků nejlépe štěpkováním a pálením), nebo chemicky s využitím schválených a registrovaným přípravků. Uplatnění jednotlivých způsobů asanace závisí na stavu vývoje populace lýkožrouta pod kůrou, podmínkách počasí zejména v případě pálení a také na množství kůrovcového dříví. Chemická asanace v I. a II. zóně CHKO musí být předem schválena Ministerstvem životního prostředí.úspěšnost ochrany lesa proti kůrovcům závisí na správném rozsahu a včasném a soustavném uplatnění veškerých stanovených opatření. Závěrem nutno dodat, že dle 58 odst. 1) zákona o lesích práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona má i nájemce, popřípadě podnájemce, pokud smlouva mezi vlastníkem a nájemcem nebo smlouva mezi nájemcem a podnájemcem výslovně nestanoví jinak. Ing. Jan Krčma, OŽP MěÚ Uherský Brod, státní správa lesů

5 Zpráva ze 63. zasedání Rady města Uherského Brodu dne mimořádné 1. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p. č. st. 3258, st v k. ú. Uh. Brod. 2. RM doporučuje ZM neschválit návrh firmy MIPL, spol. s r. o., uvedený v zápise ze dne a vyjádření ze dne (viz předložené doklady). RM doporučuje ZM schválit předloženou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace páteřní datové sítě správního území Uherský Brod Regionální síť Uherský Brod (RAN-UB). RM schvaluje od úhradu za vyprání ložního prádla, které je součástí vybavení obytné jednotky, ve výši 41,- Kč za 1 kg vypraného prádla, 2. úhrnnou částku úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání výtahu, vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou, ve výši 310,- Kč měsíčně pro jednoho obyvatele. RM souhlasí s doplněním zřizovací listiny p. o. Sociální služby Uherský Brod v čl. III. Hlavní účel o bod 3 ve znění: poskytování dalších sociálních služeb, stávající bod 3 se přečísluje na bod 4. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o partnerství mezi městem UB a Statutárním městem Zlín k využívání výstupů projektu Kongresové centrum Zlín při konání organizovaných akcí nadregionálního významu v oblasti manažerské a kongresové turistiky, kulturních a společenských akcí. Zpráva ze 64. zasedání Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM schvaluje změnu usnesení č. 1356/R63/05 ze dne spočívající v doplnění bodu 2 o následující text: a doporučuje ZM schválit záměr na prodej stavby občanského vybavení čp na pozemku p. č. st a stavby občanského vybavení bez čp. na pozemku p. č. st. 3259, pozemků p. č. st a st (po jejich nabytí městem UB), komunikace na pozemku p. č. 4992/35 a zpevněné plochy na pozemku p. č. 4992/36, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k.ú. Uh. Brod, firmě MIPL, spol. s r. o., Šumická 2325, Uh. Brod. Kupní cena 5 mil. Kč, která bude uhrazena následovně: záloha ve výši 2 mil. Kč do tří dnů po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zbývající část ve výši 3 mil. Kč do 3 dnů po podpisu konečné kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN podle této smlouvy. Konečná kupní smlouva bude uzavřena do měsíce ode dne provedení zápisu smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. st a st v k. ú. Uh. Brod na město Uh. Brod do KN, smlouva o budoucí kupní smlouvě musí být uzavřena do 2 dnů od přijetí usnesení o schválení převodu výše uvedených nemovitostí v ZM. Zároveň RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru po jeho schválení v ZM. Zpráva z 19. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje budoucí prodej části (dle GP nové p. č. 290/224 o vým. 54 m2 a p. č. 290/225 o vým. 11 m2) z pozemku p. č. 290/1 v k. ú. UB Panorama PANORAMA, stavebnímu bytovému družstvusbd, Horní Valy 2074, Uh. Brod. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel, tj. dle platných předpisů v době uzavření kupní smlouvy. Žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN. Prodej pozemku musí být zrealizován před kolaudací stavby. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje darování nemovitostí objektu čp na pozemku p. č. st. 4500, pozemků p. č. st a p. č. 1746/5, vše v k. ú. UB, žadateli občanskému sdružení Centrum pro rodinu BERUŠKA. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej pozemků p. č. 5202/5, 5202/7 a části o vým. cca 100 m2 z pozemku p. č. 5202/133, vše v k. ú. UB, žadatelům manž. Bílovým. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1410/3 o vým. 3 m2 v k. ú. Uh. Brod manž. Trojanovým za cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části o vým. 1 m2 z pozemku p. č. 88/4 v k. ú. Těšov manž. Kunčíkovým za cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 70/2 o vým. 18 m2 v k. ú. Havřice manž. Holomkovým za cenu 4.250,- Kč dle znaleckého posudku doloženého žadatelem a Pravidel. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemků p. č. 531/7 o vým. 140 m2, p. č. 531/9 o vým. 62 m2, p. č. 805/18 o vým. 28 m2, p. č. 805/13 o vým. 54 m2, p. č. 805/20 o vým. 18 m2, p. č. 805/4 o vým. 102 m2, p. č. 613/2 o vým. 51 m2, vše v k. ú. Újezdec u Luh., za ceny smluvní 50,- Kč/m2 s tím, že město Uh. Brod uhradí daň z převodu nemovitostí, znalecké posudky a veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje - výkup domu čp na p. č. st. 1903/1, pozemků p. č. st. 1903/ 1, 6391/12, 6391/14 a částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 6391/9, 6391/8, 6391/13 v k. ú. Uh. Brod za smluvní cenu ve výši ,- Kč a id. 4/40 pozemků p. č. 6163/8, 6163/2, 6385/6, 6385/32, 6385/33, vše v k. ú. Uh. Brod, za smluvní cenu ,-Kč - prodej domu čp na p. č. st. 1903/1, pozemků p. č. st. 1903/ 1, 6391/12, 6391/14 a částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 6391/9, 6391/8, 6391/13 v k. ú. Uh. Brod za smluvní cenu ve výši ,- Kč a id. 4/40 pozemků p. č. 6163/8, 6163/2, 6385/6, 6385/32, 6385/33, vše v k. ú. Uh. Brod, p. Ľudovítu Duračkovi a pí Anně Urbánkové, každému k ideální, za celkovou smluvní cenu ,- Kč - výkup domu čp.121 na p. č. 492 a pozemků p. č. 492, p. č. 1090/ 356, p. č. 1090/413, p. č. 1094/531 a 958/343, vše v k. ú. Havřice, za smluvní cenu ve výši ,- Kč. dokončení příště Okresní organizace ČSSD Uherské Hradiště Vás srdečně zve na oslavu Prvního máje, která se uskuteční dne od hod. v Uherském Brodě, na hřišti za Sokolovnou. Kulturní program a občerstvení zajištěno. y

6 Ú P L N É Z Á K L A D N Í Š K O L Y S E P Ř E D S T A V U J Í Základní škola Mariánské náměstí Úplná základní škola s kapacitou 500 žáků, v současné době s 21 třídami, školní družina s kapacitou 125 žáků, školní klub s kapacitou 150 žáků a školní jídelna s kapacitou 700 strávníků. Na škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola a Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Naší prioritou se stala výchova k toleranci. Snažíme se v žácích rozvíjet především spolupráci a komunikaci na všech úrovních a spoluzodpovědnost za sebe a svět kolem nás. Zapojujeme se proto i do humanitárních akcí, které cíleně adresujeme potřebným. Ve vzdělání cítíme potřebu zdůrazňovat hlavně osvojení si jazykové a počítačové gramotnosti a individuální rozvoj každého žáka. Od 7. třídy nabízíme pro žáky v rozsahu 1 3 hodin týdně volitelné předměty přírodovědná a společenskovědná praktika, informatiku, technické činnosti, konverzaci v anglickém a německém jazyce. Od šesté třídy mohou žáci v rámci nepovinných předmětů navštěvovat 2 hodiny týdně další cizí jazyk, sportovní výchovu, cvičení z matematiky pro 7. třídu a cvičení z českého jazyka pro 9. třídu. K významným úspěchům v krajských soutěžích patřilo v loňském školním roce 4. místo žáka 6. ročníku v krajském kole zeměpisné olympiády, 6. místo žákyně 9. ročníku v krajském kole dějepisné olympiády, žákyně 9. ročníku se stala taktéž úspěšnou řešitelkou matematické olympiády. K úspěchům v okresních kolech patří dvakrát 2. místo a 3. místo v matematické olympiádě, 2. a 3. místo v okresním kole Matematického klokana, 2. a 4. místo v Pythagoriádě, 3. místo v soutěži informatiky, 3. a 5. místo v dějepisné olympiádě, 1. a 3. místo v zeměpisné olympiádě a 1. místo v olympiádě Nj. Spolupracujeme s dalšími školami sousedních států, především s rakouskou školou v Etsdorfu a slovenskou školou J. A. Komenského v Púchově. V minulém roce jsme získali finanční dotaci v rámci Zlínského kraje na 2 projekty, které nám umožnily týdenní výměnný pobyt našich a rakouských žáků se společnou výukou českého a německého jazyka a poznávání regionů a jednodenní výměny našich a slovenských dětí. Na národní agenturu SOCRATES byl podán v minulém roce projekt na zajištění jazykového asistenta. Díky němu působí na naší škole v letošním roce jazyková asistentka Anne Skroblin z Německa, která 8 měsíců vyučuje na škole německý a anglický jazyk. Nadstandardní nabídka pro naše žáky zahrnuje 10denní pobyt v jazykové škole ve Velké Británii a týdenní poznávací zájezd do Londýna a okolí. V rámci školního klubu nabízíme dětem řadu kroužků. Patří mezi ně kroužek ekologický, keramický, včelařský, šachový, atletický, kroužek chemických her, volejbalu, psaní všemi 10 na PC. Na škole pracují debrujáři, školní časopis School Times, peer aktivisté a v rámci divadelního kroužku navštěvují žáci 4x ročně divadelní představení Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Zapojili jsme se do celonárodního projektu Tvořivá škola. Škole byla nabídnuta možnost stát se projektovým partnerem pro projekt s názvem Síť vzdělávacích středisek činnostního učení, které by přineslo škole další možnosti hlavně pro přípravu školního vzdělávacího programu, jehož vytvoření čeká v průběhu dalších 2 let na všechny školy. Vedení školy se zapojilo spolu s učiteli do celostátního vzdělávacího projektu AISIS Dokážu to Trvalá obnova školy a v minulých dnech obhájilo práci Strategický rozvoj školy na další roky. Naší společnou vizí pro další roky je Tvořivá škola brána do života našich dětí. Přijímací zkoušky ke studiu rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů se uskuteční ve čtvrtek od 8.00 hodin. Další informace o naší škole, učební plány rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů s přihláškou ke studiu i malou fotogalerii si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: Základní škola Pod Vinohrady z Již 12 let využívají pohybově nadané děti z Uherskobrodska možnost absolvovat druhý stupeň ZŠ ve sportovních třídách školy Pod Vinohrady UB. Letošní nabídka je opět určena především žákům současných 5. ročníků, využít ji ovšem mohou i chlapci a děvčata 6. a 7. tříd (doplnění stávajících tříd). Sportovní třída je vhodná pro zájemce o všechna odvětví sportu, škola sama v rámci svého sportovního klubu 1. AC nabízí specializace: atletika, odbíjená, florbal a aerobik. Největších úspěchů dosáhli žáci sportovních tříd právě ve florbalu v roce 2003 ziskem titulu Mistra ČR žáků a letos druhým místem na MČR žákyň. Žáky těchto tříd jsou ve velké míře i členové jiných oddílů - kopané, basketbalu, hokeje i dalších sportů, kteří zvýšený počet hodin tělesné přípravy dobře využijí ve svém odvětví. Na úkor rozšířené výuky TV není dotčena kvalita povinné výuky, sportovní třída se od normální liší pouze zvýšeným počtem hodin tělocviku (5 hodin týdně).

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 4 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Je Uherský Brod městem sportu? Odborníci na zbraně zahájili další

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané,

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, LUHAČOVICKÉ NOVINY Červenec 2015 ročník XXII. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web Slavnostní otevření cyklostezky Slavnostní

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více