BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí Pozor na exekutora Město získalo významné ocenění Vzpomínka na osvobození města Kůrovec ohrožuje naše lesy Informace z RM a ZM Úplné základní školy se představují Program Domu kultury Program kina Máj Sport Už v červnu bude v nové nástavbě Městské nemocnice s poliklinikou otevřeno dlouho očekávané dialyzační středisko. Město Uherský Brod, resp. Městská nemocnice s poliklinikou, uspělo už v loňském roce ve výběrovém řízení na ministerstvu zdravotnictví na zřízení a provozování hemodialyzačního střediska. Na základě tohoto rozhodnutí bylo vypsáno interní výběrové řízení o způsobu provozování vznikajícího střediska. Po zvážení všech kladů a záporů byli osloveni provozovatelé hemodialyzačních středisek a dodavatelé techniky, kteří působí v České republice. Vítězem výběrového řízení se podle rozhodnutí rady města z ledna tohoto roku stala firma EuroCare. Tato společnost patří do velkého nadnárodního koncernu B.Braun, který se věnuje komplexně vývoji a výrobě technologií pro mimotělní ošetření krve. Společnost provozuje dialyzační střediska v celé řadě evropských zemí. V České republice působíme již více než deset let. Jsme velmi rádi, že jsme dostali příležitost zřídit dialyzační středisko i v Uherském Brodě. Bude to naše desáté. Celkově se v České republice staráme o 500 pacientů s úplným ledvinovým selháním, kteří jsou zcela závislí na našich přístrojích, a další tisíce pacientů s méně závažným ledvinovým onemocněním ošetřujeme v našich ambulancích, informoval ředitel společnosti MUDr. Lubomír Klepáč. Středisko v Uh. Brodě považuje společnost EuroCare za jeden ze svých klíčových projektů, který svojí lokací zapadá do sítě dalších dialyzačních středisek. Na jižní Moravě máme již jedno středisko ve Slavkově u Brna, na severní Moravě v Ostravě, Bruntále a Třinci. Právě na střední Moravě nám podobné zařízení chybělo, a proto jsme rádi, že se nám ho podařilo získat, podotkl ředitel Klepáč a dodal, že společnost věnuje velkou pozornost všem částem vzniku nového střediska, počínaje stavebními úpravami, které zde byly velice kvalitně udělány, přes prostorové uspořádání až k zdravotnickým technologiím, které budou dokončení na straně 2

2 dokončení ze strany 1 velmi moderní a na vysoké úrovni. Věnuje se samozřejmě i personální oblasti. Zatím je přijato pět nových zdravotních sester, které budou nyní procházet dvouměsíčním intenzivním školením. Primářem bude MUDr. Milan Hrubý a počítáme ještě s dalším odborným lékařem nefrologem, manažerkou a technikem, řekl Lubomír Klepáč. A jak bude dialyzační středisko v Uherském Brodě vypadat? V pěkných, vzdušných a prosvětlených prostorách nástavby polikliniky s krásným výhledem na město i jeho okolí vznikne osm dialyzačních míst, která se skládají z lůžka nebo dialyzačního křesla (každý pacient si může vybrat), dialyzačního monitoru a příslušných přípojek. Provoz bude probíhat ve dvou směnách šest dní v týdnu. Je to systém, který pacientům dojíždějícím na něj dvakrát či třikrát týdně podle našich zkušeností nejvíce vyhovuje. Jedna procedura čištění krve přitom trvá asi čtyři hodiny, vysvětlil ředitel Klepáč. Jak dodal ředitel uherskobrodské nemocnice s poliklinikou Stanislav Lečbych, nebude se nově zřízené středisko starat jen o pacienty s definitivním selháním ledvin, ale bude poskytovat také ambulantní péči a konzultace pro běžné nefrologické pacienty. Společnost EuroCare chce v nových prostorách provozovat i tzv. rekreační dialýzy. Jedná se o pobyty, při kterých jednak pacienti vyjíždějí do vlastních rekreačních středisek společnosti, které jsou na Kanárských a Baleárských ostrovech, a jednak přijíždějí cizinci do naší republiky a prožívají zde dovolenou i se svojí rodinou. Uherský Brod je pro tyto pobyty ideální, protože v jeho blízkosti je krásná příroda Bílých Karpat i lázeňské město Luhačovice. Pro rekreační pobyty pacientů zde budujeme čtyři samostatné apartmány. Jezdí k nám spousta pacientů ze Slovenska, Maďarska, Německa a Rakouska, kteří zatím využívali především našich středisek v Teplicích a ve Slavkově u Brna a nyní je budeme směřovat i do Uherského Brodu. Čeští pacienti naopak nejčastěji využívají možnosti rekreovat se a zároveň používat bezplatně naše dialyzační středisko v Chorvatsku. Bez vybudované sítě středisek by se tito pacienti nemohli na dovolenou vůbec vypravit. Především u mladších pacientů tím samozřejmě trpí i rodina. Zázemí naší firmy jim nabízí léčení, na jaké jsou zvyklí z domova, podle stejných postupů, stejnými přístroji a přitom si mohou užívat dovolené s rodinou. Navíc jim na tuto dovolenou přispíváme finančně, uvedl Lubomír Klepáč. Elen Sladká Pozor na exekutora Vážení spoluobčané, podobně jako jiná města také Město Uherský Brod přistoupilo k vymáhání svých pohledávek formou provedení exekuce soudním exekutorem. V praxi to znamená, že pokud není pohledávka uhrazena v řádném termínu ani po urgenci, je předána prostřednictvím příslušného soudu k výkonu soudním exekutorem. Ten je podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, oprávněn zjistit si veškeré informace o dlužníkovi včetně jeho příjmů, majetku, bankovních účtů a dalších údajů potřebných k zajištění pohledávky. Následná exekuce může proběhnout mimo jiné formou obstavení účtu, zabavením movitých věcí, o nichž se exekutor domnívá, že patří dlužníkovi, prodejem nemovitosti, exekučním příkazem na srážku ze mzdy nebo z důchodu. Kromě dlužné částky je exekutor oprávněn vymáhat po dlužníkovi také náklady spojené s provedením exekuce, které mohou činit až několik tisíc korun a několikanásobně tak mnohdy převyšují původní dlužnou částku. Pokud obdržíte z jakéhokoliv důvodu od oprávněného orgánu pokutu, řešením rozhodně není postoj mrtvého brouka a nepřebírání obsílek, v nichž jste vyzýváni k úhradě dlužné částky. Tím se problému nezbavíte, protože písemnost bude doručena formou veřejné vyhlášky na úřední desce zveřejněním, o kterém se možná ani nedozvíte a vymáhání bude dále pokračovat. Jak se tedy dá nebezpečí exekuce předejít? Je to jednoduché. Stačí řádně a včas platit své závazky vůči Městskému úřadu. Do doby, než je záležitost předána exekutorovi, lze v případě finanční nouze na základě písemné žádosti rozhodnout o splátkovém kalendáři. Městský úřad UB, odbor finanční v Oslavy 60. výročí osvobození Uherského Brodu byly zahájeny v pondělí 25. dubna položením věnce k památníku obětem války v Havřicích. Kromě představitelů našeho města se pietního aktu zúčastnili také žáci základní školy Pietní akt k 60. výročí konce II. světové války a osvobození Těšova a Újezdce se uskuteční v pátek 29. dubna 2005 v hodin u památníku padlých v Těšově. Odchod průvodu v hod. od požární zbrojnice v Těšově. Součástí akce bude i výstavka historických fotografií. Slavnost bude ukončena vatrou a společenským setkáním na hřišti za základní školou. Vše proběhne pod záštitou Hasičů Těšov

3 Tomáš Baťa navštívil Slovácké strojírny Na pozvání Jiřího Rosenfelda, generálního ředitele Slováckých strojíren, navštívil Uherský Brod světoznámý podnikatel Tomáš Baťa junior a setkal se zde s představiteli našeho města, místními významnými podnikateli a managementem Slováckých strojíren. Prohlédl si nový polyfunkční dům, kde ho zaujala především expozice věnovaná roli Zlínského kraje ve sjednocené Evropě, a soubor fotografií tradic, kterými se kraj může pyšnit. V Evropě bude prostor a příležitost pro pracovité lidi. A ti v tomto kraji jsou, řekl při prohlídce budoucího sídla okresního soudu T. Baťa. Pan Baťa, který v září minulého roku oslavil již devadesáté narozeniny, hovořil na setkání s velkým elánem a entuziasmem. Vzpomněl na začátky rodinné firmy ve Zlíně a její první expanzi do světa. Sám pracoval v otcově podniku až do roku 1939, kdy po nacistické okupaci Československa odešel do Kanady. Po roce 1948 se v Kanadě usadil natrvalo a v Torontu, kde v současnosti žije, založil firmu Bata Shoe Company, která má pobočky po všech kontinentech. Podle kanadského listu Financial Post se Tom Baťa významně zasloužil o kanadskou prosperitu. Setkání se neslo v duchu dialogu a Tomáš Baťa ochotně a obšírně odpovídal na všechny dotazy o možnostech uplatnění našich výrobků ve světě, šancích českých podnikatelů proti jiných evropských i světovým firmám, etice podnikání, nutnosti vnést do podnikání nadčasové prvky moderního řízení a dalších tématech. Přislíbil také podporu projektu zřízení pobočky Baťovy univerzity v Uherském Brodě. -es- Dům kultury Uherský Brod Do VÝSTAVA ANEŽKA A MIROSLAV KOVALOVI OBRAZY Galerie DK Panský dům 10,-5,-Kč st VLIVY SLUNEČNÍ ČINNOSTI NA ZDRAVÍ A PSYCHIKU ČLOVĚKA Přednáší RNDr. Jiří Prudký z Hvězdárny Prostějov Hvězdárna DK hod. 20,- 15,-Kč po V. HUDEBNÍ PODVEČER S TANEČNÍM ORCHESTREM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ KE DNI MATEK Spoluúčinkuje: TANEČNÍ SOUBOR ZUŠ v choreografii Jany Joskové a Anety Michalčíkové. Moderuje: Roman Švehlík velký sál DK hod. čt ŠOHAJKA koncertní vystoupení dechové hudby z Dolních Bojanovic. velký sál DK hod. 100,-Kč Podpora turistického ruchu Myšlenkou jak pomoci našemu městu se zabýval Ben van den Kommer, čestný občan Uherského Brodu již delší dobu. Začátkem minulého roku navázal jako člen mezinárodního klubu karavanistů kontakty s prezidentem tohoto klubu v Nizozemí a v Německu s tím, zda by bylo reálné zahrnout do jejich mezinárodního katalogu i město Uherský Brod, které má díky osobnosti J. A. Komenského dlouholeté kontakty s holandským Naardenem. Informoval prezidenta klubu, že Uherský Brod, který leží v podhůří Bílých Karpat a v blízkosti lázní Luhačovice i hranice se Slovenskem, má ideální podmínky pro turistický ruch. Vzpomněl také na dosud udržované folklorní tradice v uherskobrodském regionu a pravidelné konání Brodského jarmarku a Dnů Naardenu, kdy do města přijíždějí Holanďané představit své kulturní tradice a hudbu. Lidé vlastnící obytný karavan nechtějí většinou strávit ve městě či obci delší dovolenou, ale chtějí si prohlédnout během dvou tří dnů ve vytipovaném městě pamětihodnosti, věnovat se cyklistice, tenisu či osvěžit se při plavání. Také využít nabídek restaurací, místních kulinářských specialit či jen tak bloumat po okolí a vychutnávat krásu přírody. Potom chtějí relaxovat a bezpečně a v klidu přespat. A tak bylo vytipováno v Uherském Brodě ideální místo pro parkování karavanů, a to na parkovišti CPA Delfín. To plnou měrou pokrývá představy turistů vlastnících obytný přívěs sdružených v mezinárodní asociaci. Místo k parkování těchto vozidel by umožňovala značka o rozměrech 30 x 50 cm. Dvě oficiální značky pro tento účel byly předány zástupcům Uherského Brodu při setkání na sklonku března. Při této pracovní návštěvě Ben v. d. Kommer sdělil, že pro potřeby klubu by stačily dvě parkovací plochy o rozměrech 3 x 7 cm, které nepotřebují žádné speciální úpravy. Pokud by se však mělo budovat parkoviště s výhledem do budoucna, jistě by uvítali tito turisté i možnost doplnit si vodu, vyprázdnit odpady či připojit se na elektřinu. K tomu jim slouží zvláštní stojany, které tyto služby za poplatek zajišťují. Je nutno podotknout, že parkovací plochy by byly rezervovány pro tyto turisty převážně mladší seniory, kteří podlehli kouzlu cestování pouze od března do listopadu. Podrobné informace o parkování a turistických zajímavostech města a okolí by mohli zajišťovat pracovníci CPA Delfín. Také by bylo vhodné, aby na příjezdech do Uh. Brodu byly orientační tabule, které by turisty na vyčleněná místa navedly. I. Koubová Program návštěvy prezidenta ČR Václava Klause v Uherském Brodě V souvislosti s oficiální návštěvou Zlínského kraje navštíví naše město prezident ČR pan Václav Klaus s chotí. Návštěva pana prezidenta se uskuteční čtvrtek 28. dubna 2005 v odpoledních hodinách. Program v Uherském Brodě: hod. příjezd prezidenta s chotí do Uh. Brodu přivítání prezidenta s chotí před radnicí setkání s občany na Masarykově nám. autogramiáda na Masarykově nám. (v případě nepříznivého počasí se autogramiáda uskuteční v průchodu na Panském domě směr galerie a knihovna) hod. slavnostní přijetí na radnici za účasti členů zastupitelstva města hod. odchod prezidenta se zastupiteli města k Muzeu J. A. Komenského hod. rozloučení prezidenta s městem a Zlínským krajem Zveme všechny občany. w

4 Kanada V minulých číslech Brodského zpravodaje jsme přinesli seriál článků o konci II. světové války v Uherském Brodě a jeho městských částech. Jak jsem již uvedla na úvod této série, čerpala jsem materiál k jejich napsání většinou z kronik nebo jiných písemných materiálů. Pamětníků, kteří v té době byli v dospělém věku a ještě přímo v centru dění, už mnoho není. O to více mě potěšila zpráva, která přišla do naší redakce z Kanady. Pan Vladimír Josefík, který v současné době žije v kanadském Ontariu a Brodský zpravodaj pravidelně sleduje na internetu, nám napsal své autentické vzpomínky na den osvobození. -es- V ranních hodinách ruská armáda vytlačovala německé vojsko z jižní části města. V krátké době docílila až severní části města u velkostatku pana Kubíčka. Ve stejném čase jsem se dostal k obecní radnici a byl jsem přítomen, když ruští vojáci bouchali na radniční vrata, které byly zavřené. Na radnici bylo několik městských zaměstnanců a policie. Po otevření obsadili vojáci radnici a ruské ženy ihned zavedly telefonní linku s armádou. Já jsem přinesl československou vlajku, kterou jsem ještě za bojů vyvěsil z radniční věže. Potom jsem se zdržoval v policejní kanceláři. Byl jsem přítomen, když Alois Žáček přivedl jednoho začteného bývalého německého policistu. V těchto chvílích se před radnicí a v ulicích shromažďoval velký dav lidí a čekal na nové zprávy. V radniční kanceláři se bratři Alois a František Žáčkovi ujali organizování revolučního národního výboru. Já jsem byl pověřen, abych zašel oznámit několika občanům, aby se dostavili pomáhat organizovat revoluční výbor. Oslovil jsem pana Kundratu, učitele a bývalého poslance za Sociální demokratickou stranu, také Dr. Vincence Jelínka, Jana Pavelčíka a Františka Kopečka. Část zástupců města zůstala na radnici a část se odebrala do budovy okresního úřadu. Příští den jsem byl povolán A. Žáčkem, abych se dostavil na Okresní národní bezpečnost, kde jsem pak nějaký čas pracoval. Knihkupectví Formát vás přivítá na nové adrese na Masarykově náměstí č Těšíme se na vaši návštěvu. Poděkování myslivců Letošní tuhá zima byla neobvykle náročná pro volně žijící zvěř, ale také pro myslivce, jejichž povinností je zvířata dle potřeb přikrmovat. Myslivecké sdružení (MS) Podhájí Újezdec u Luhačovic, které má patnáct členů, hospodaří na celkové ploše 983 ha, na nichž se nachází 28 krmných zařízení. Tyto objekty je nutné v době strádání neustále doplňovat krmivem, což je časově, finančně a v mnoha případech i fyzicky náročné. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům firmy Zemaspol Uh. Brod, a. s., v čele s ředitelem ing. Stanislavem Jahodou, kteří svou ochotou pomoci při obstarávání krmiva a zapůjčením zemědělské techniky pomohli při přikrmování v období, kdy si zvěř nemůže potravu v dostatečné míře sama opatřit. Naše MS se snaží tuto dobrou spolupráci kompenzovat konáním brigád dle potřeb Zemaspolu. Dále patří naše poděkování zástupcům města Uherský Brod, kteří poskytnutím veřejné finanční podpory umožnili nákup zařízení pro redukci stavů predátorů. Napomohli tak našemu sdružení ke zvyšování stavů drobné zvěře v námi pronajaté honitbě a jejím blízkém okolí. Jedná se zejména o bažanta obecného obojkového a zajíce polního. Tímto také připravujeme ekosystém ke znovuvysazení koroptve polní, jejíž stavy jsou nyní na minimální úrovni a kterou bychom rádi vrátili do našeho prostředí, ve kterém má jistě své nezastupitelné místo. Závěrem bych rád vyjádřil své potěšení nad tím, že se čím dál častěji máme tu čest setkávat s lidmi, kteří si uvědomují, že zvěř je ozdobou naší přírody, a snaží se myslivcům podat pomocnou ruku. za MS Podhájí Újezdec u Luh. B. Smolka x Rok 2005 nese nebezpečí výskytu kůrovce Po extrémně suchém a teplém roce 2003, kdy se předpokládalo pěti až desetinásobné zvýšení gradace kůrovce, došlo v jarním období roku 2004 vlivem chladného a deštivého počasí k výraznému zpomalení této gradace. Usychající kůrovcové stromy, ale i celé skupiny stromů se začaly opět objevovat v druhé polovině léta, ale i v průběhu podzimu a zimy. Je tedy předpoklad, že přezimující populace kůrovce jsou relativně početné. V závislosti na charakteru počasí zejména v jarních měsících, se bude projevovat nápor kůrovců hlavně v období prvního rojení. Vzhledem k možnosti vzniku velkých škod na lesích z důvodu přemnožení kůrovců je nutno této hrozbě účinně předejít, zejména za pomoci orgánů státní správy lesů, které disponují zákonnými nástroji využitelnými k ochraně lesa proti škodlivým činitelům. Činnost orgánů státní správy lesů (SSL) v dané problematice spočívá v oblasti prevence, ukládání opatření směřujících k ochraně lesa rozhodnutím vydaným ve správním řízení dle 32, odst. 2) a dále v oblasti sankčních nástrojů, kde při nesplnění nařízeného opatření v ochraně lesů proti kůrovcům může být orgánem SSL uložena pokuta do výše Kč. Postupy prevence a obrany jsou komplexně pro správní obvod MěÚ Uherský Brod zpracovány v Nařízení města Uherský Brod č. 4/2004 ze dne , dále v Doporučených technologických postupech při ochraně lesa proti kůrovcům, vydaných Mze v roce Základním preventivním opatřením je celoroční vyhledávání a zpracování kůrovcového dříví. V zimním období zpracované dříví je nutno asanovat, nebo odvézt, aby nedošlo k výletu brouků při jarním rojení. Kontrola výskytu lýkožrouta smrkového a lesklého v období základního stavu spočívá zejména ve vizuální kontrole při pochůzkách a v použití lapáků a feromonových lapačů. Chtěl bych upozornit, že povinnost zabezpečit ochranu lesa ukládá vlastníkovi zejména 32, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ( zjišťování a evidence výskytu škodlivých činitelů i způsobených poškození, preventivní bránění vývoji, šíření a přemnožení škůdců, redukce již přemnožených škůdců pod kalamitní stav a zamezení dalšímu šíření). Tuto povinnost dále zesiluje zákon č. 177/1992 Sb., v platném znění, o životním prostředí (povinnost předcházet poškozování životního prostředí a minimalizovat jeho ohrožení), dále zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, který charakterizuje les jako významný krajinný prvek a stanoví jeho ochranu před poškozením a zničením, a také zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, který vlastníkům pozemků ukládá povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů. Při zvýšeném a kalamitním stavu se výchozí počet lapáků, lapačů nebo otrávených lapáku před jarní rojením znásobuje. Zpracované kůrovcové dříví se asanuje buď mechanicky ručním nebo strojním odkorněním (v případě větví a vršků nejlépe štěpkováním a pálením), nebo chemicky s využitím schválených a registrovaným přípravků. Uplatnění jednotlivých způsobů asanace závisí na stavu vývoje populace lýkožrouta pod kůrou, podmínkách počasí zejména v případě pálení a také na množství kůrovcového dříví. Chemická asanace v I. a II. zóně CHKO musí být předem schválena Ministerstvem životního prostředí.úspěšnost ochrany lesa proti kůrovcům závisí na správném rozsahu a včasném a soustavném uplatnění veškerých stanovených opatření. Závěrem nutno dodat, že dle 58 odst. 1) zákona o lesích práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona má i nájemce, popřípadě podnájemce, pokud smlouva mezi vlastníkem a nájemcem nebo smlouva mezi nájemcem a podnájemcem výslovně nestanoví jinak. Ing. Jan Krčma, OŽP MěÚ Uherský Brod, státní správa lesů

5 Zpráva ze 63. zasedání Rady města Uherského Brodu dne mimořádné 1. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p. č. st. 3258, st v k. ú. Uh. Brod. 2. RM doporučuje ZM neschválit návrh firmy MIPL, spol. s r. o., uvedený v zápise ze dne a vyjádření ze dne (viz předložené doklady). RM doporučuje ZM schválit předloženou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace páteřní datové sítě správního území Uherský Brod Regionální síť Uherský Brod (RAN-UB). RM schvaluje od úhradu za vyprání ložního prádla, které je součástí vybavení obytné jednotky, ve výši 41,- Kč za 1 kg vypraného prádla, 2. úhrnnou částku úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání výtahu, vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou, ve výši 310,- Kč měsíčně pro jednoho obyvatele. RM souhlasí s doplněním zřizovací listiny p. o. Sociální služby Uherský Brod v čl. III. Hlavní účel o bod 3 ve znění: poskytování dalších sociálních služeb, stávající bod 3 se přečísluje na bod 4. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o partnerství mezi městem UB a Statutárním městem Zlín k využívání výstupů projektu Kongresové centrum Zlín při konání organizovaných akcí nadregionálního významu v oblasti manažerské a kongresové turistiky, kulturních a společenských akcí. Zpráva ze 64. zasedání Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM schvaluje změnu usnesení č. 1356/R63/05 ze dne spočívající v doplnění bodu 2 o následující text: a doporučuje ZM schválit záměr na prodej stavby občanského vybavení čp na pozemku p. č. st a stavby občanského vybavení bez čp. na pozemku p. č. st. 3259, pozemků p. č. st a st (po jejich nabytí městem UB), komunikace na pozemku p. č. 4992/35 a zpevněné plochy na pozemku p. č. 4992/36, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k.ú. Uh. Brod, firmě MIPL, spol. s r. o., Šumická 2325, Uh. Brod. Kupní cena 5 mil. Kč, která bude uhrazena následovně: záloha ve výši 2 mil. Kč do tří dnů po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zbývající část ve výši 3 mil. Kč do 3 dnů po podpisu konečné kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN podle této smlouvy. Konečná kupní smlouva bude uzavřena do měsíce ode dne provedení zápisu smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. st a st v k. ú. Uh. Brod na město Uh. Brod do KN, smlouva o budoucí kupní smlouvě musí být uzavřena do 2 dnů od přijetí usnesení o schválení převodu výše uvedených nemovitostí v ZM. Zároveň RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru po jeho schválení v ZM. Zpráva z 19. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje budoucí prodej části (dle GP nové p. č. 290/224 o vým. 54 m2 a p. č. 290/225 o vým. 11 m2) z pozemku p. č. 290/1 v k. ú. UB Panorama PANORAMA, stavebnímu bytovému družstvusbd, Horní Valy 2074, Uh. Brod. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel, tj. dle platných předpisů v době uzavření kupní smlouvy. Žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN. Prodej pozemku musí být zrealizován před kolaudací stavby. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje darování nemovitostí objektu čp na pozemku p. č. st. 4500, pozemků p. č. st a p. č. 1746/5, vše v k. ú. UB, žadateli občanskému sdružení Centrum pro rodinu BERUŠKA. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej pozemků p. č. 5202/5, 5202/7 a části o vým. cca 100 m2 z pozemku p. č. 5202/133, vše v k. ú. UB, žadatelům manž. Bílovým. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1410/3 o vým. 3 m2 v k. ú. Uh. Brod manž. Trojanovým za cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části o vým. 1 m2 z pozemku p. č. 88/4 v k. ú. Těšov manž. Kunčíkovým za cenu dle Pravidel... ve výši 800,- Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 70/2 o vým. 18 m2 v k. ú. Havřice manž. Holomkovým za cenu 4.250,- Kč dle znaleckého posudku doloženého žadatelem a Pravidel. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemků p. č. 531/7 o vým. 140 m2, p. č. 531/9 o vým. 62 m2, p. č. 805/18 o vým. 28 m2, p. č. 805/13 o vým. 54 m2, p. č. 805/20 o vým. 18 m2, p. č. 805/4 o vým. 102 m2, p. č. 613/2 o vým. 51 m2, vše v k. ú. Újezdec u Luh., za ceny smluvní 50,- Kč/m2 s tím, že město Uh. Brod uhradí daň z převodu nemovitostí, znalecké posudky a veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a vkladem do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje - výkup domu čp na p. č. st. 1903/1, pozemků p. č. st. 1903/ 1, 6391/12, 6391/14 a částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 6391/9, 6391/8, 6391/13 v k. ú. Uh. Brod za smluvní cenu ve výši ,- Kč a id. 4/40 pozemků p. č. 6163/8, 6163/2, 6385/6, 6385/32, 6385/33, vše v k. ú. Uh. Brod, za smluvní cenu ,-Kč - prodej domu čp na p. č. st. 1903/1, pozemků p. č. st. 1903/ 1, 6391/12, 6391/14 a částí (vým. dle GP) z pozemků p. č. 6391/9, 6391/8, 6391/13 v k. ú. Uh. Brod za smluvní cenu ve výši ,- Kč a id. 4/40 pozemků p. č. 6163/8, 6163/2, 6385/6, 6385/32, 6385/33, vše v k. ú. Uh. Brod, p. Ľudovítu Duračkovi a pí Anně Urbánkové, každému k ideální, za celkovou smluvní cenu ,- Kč - výkup domu čp.121 na p. č. 492 a pozemků p. č. 492, p. č. 1090/ 356, p. č. 1090/413, p. č. 1094/531 a 958/343, vše v k. ú. Havřice, za smluvní cenu ve výši ,- Kč. dokončení příště Okresní organizace ČSSD Uherské Hradiště Vás srdečně zve na oslavu Prvního máje, která se uskuteční dne od hod. v Uherském Brodě, na hřišti za Sokolovnou. Kulturní program a občerstvení zajištěno. y

6 Ú P L N É Z Á K L A D N Í Š K O L Y S E P Ř E D S T A V U J Í Základní škola Mariánské náměstí Úplná základní škola s kapacitou 500 žáků, v současné době s 21 třídami, školní družina s kapacitou 125 žáků, školní klub s kapacitou 150 žáků a školní jídelna s kapacitou 700 strávníků. Na škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola a Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Naší prioritou se stala výchova k toleranci. Snažíme se v žácích rozvíjet především spolupráci a komunikaci na všech úrovních a spoluzodpovědnost za sebe a svět kolem nás. Zapojujeme se proto i do humanitárních akcí, které cíleně adresujeme potřebným. Ve vzdělání cítíme potřebu zdůrazňovat hlavně osvojení si jazykové a počítačové gramotnosti a individuální rozvoj každého žáka. Od 7. třídy nabízíme pro žáky v rozsahu 1 3 hodin týdně volitelné předměty přírodovědná a společenskovědná praktika, informatiku, technické činnosti, konverzaci v anglickém a německém jazyce. Od šesté třídy mohou žáci v rámci nepovinných předmětů navštěvovat 2 hodiny týdně další cizí jazyk, sportovní výchovu, cvičení z matematiky pro 7. třídu a cvičení z českého jazyka pro 9. třídu. K významným úspěchům v krajských soutěžích patřilo v loňském školním roce 4. místo žáka 6. ročníku v krajském kole zeměpisné olympiády, 6. místo žákyně 9. ročníku v krajském kole dějepisné olympiády, žákyně 9. ročníku se stala taktéž úspěšnou řešitelkou matematické olympiády. K úspěchům v okresních kolech patří dvakrát 2. místo a 3. místo v matematické olympiádě, 2. a 3. místo v okresním kole Matematického klokana, 2. a 4. místo v Pythagoriádě, 3. místo v soutěži informatiky, 3. a 5. místo v dějepisné olympiádě, 1. a 3. místo v zeměpisné olympiádě a 1. místo v olympiádě Nj. Spolupracujeme s dalšími školami sousedních států, především s rakouskou školou v Etsdorfu a slovenskou školou J. A. Komenského v Púchově. V minulém roce jsme získali finanční dotaci v rámci Zlínského kraje na 2 projekty, které nám umožnily týdenní výměnný pobyt našich a rakouských žáků se společnou výukou českého a německého jazyka a poznávání regionů a jednodenní výměny našich a slovenských dětí. Na národní agenturu SOCRATES byl podán v minulém roce projekt na zajištění jazykového asistenta. Díky němu působí na naší škole v letošním roce jazyková asistentka Anne Skroblin z Německa, která 8 měsíců vyučuje na škole německý a anglický jazyk. Nadstandardní nabídka pro naše žáky zahrnuje 10denní pobyt v jazykové škole ve Velké Británii a týdenní poznávací zájezd do Londýna a okolí. V rámci školního klubu nabízíme dětem řadu kroužků. Patří mezi ně kroužek ekologický, keramický, včelařský, šachový, atletický, kroužek chemických her, volejbalu, psaní všemi 10 na PC. Na škole pracují debrujáři, školní časopis School Times, peer aktivisté a v rámci divadelního kroužku navštěvují žáci 4x ročně divadelní představení Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Zapojili jsme se do celonárodního projektu Tvořivá škola. Škole byla nabídnuta možnost stát se projektovým partnerem pro projekt s názvem Síť vzdělávacích středisek činnostního učení, které by přineslo škole další možnosti hlavně pro přípravu školního vzdělávacího programu, jehož vytvoření čeká v průběhu dalších 2 let na všechny školy. Vedení školy se zapojilo spolu s učiteli do celostátního vzdělávacího projektu AISIS Dokážu to Trvalá obnova školy a v minulých dnech obhájilo práci Strategický rozvoj školy na další roky. Naší společnou vizí pro další roky je Tvořivá škola brána do života našich dětí. Přijímací zkoušky ke studiu rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů se uskuteční ve čtvrtek od 8.00 hodin. Další informace o naší škole, učební plány rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů s přihláškou ke studiu i malou fotogalerii si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: Základní škola Pod Vinohrady z Již 12 let využívají pohybově nadané děti z Uherskobrodska možnost absolvovat druhý stupeň ZŠ ve sportovních třídách školy Pod Vinohrady UB. Letošní nabídka je opět určena především žákům současných 5. ročníků, využít ji ovšem mohou i chlapci a děvčata 6. a 7. tříd (doplnění stávajících tříd). Sportovní třída je vhodná pro zájemce o všechna odvětví sportu, škola sama v rámci svého sportovního klubu 1. AC nabízí specializace: atletika, odbíjená, florbal a aerobik. Největších úspěchů dosáhli žáci sportovních tříd právě ve florbalu v roce 2003 ziskem titulu Mistra ČR žáků a letos druhým místem na MČR žákyň. Žáky těchto tříd jsou ve velké míře i členové jiných oddílů - kopané, basketbalu, hokeje i dalších sportů, kteří zvýšený počet hodin tělesné přípravy dobře využijí ve svém odvětví. Na úkor rozšířené výuky TV není dotčena kvalita povinné výuky, sportovní třída se od normální liší pouze zvýšeným počtem hodin tělocviku (5 hodin týdně).

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více