Sobotním expresem za historií a přírodou až do 19. září 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sobotním expresem za historií a přírodou až do 19. září 2015"

Transkript

1 XX. ročník, 5-6/2015 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Několik vět z Bruselu str. 2 Řeka Ohře slaví v Kadani str. 8 Felix Holzmann včera, dnes a zítra str. 10 Do pohádky jménem Chrudim str. 17 Kouzla Moravskoslezska str Sobotním expresem za historií a přírodou až do 19. září 2015 Čtěte na str rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým

2 Publish.Read.Share.Earn v elektronické knihovně floowie čtěte také TRAVEL profi NĚKOLIK VĚT Z BRUSELU Je pravdou, že jsme pro ně nemuseli až do belgické metropole. Stačilo najít nenápadné dveře v úzké uličce za Týn - ským chrámem v Praze, kde má svoji pražskou kancelář poslanec Evrop ské - ho parlamentu Pavel Telička, v jehož portfoliu je kromě jiného také cestovní ruch. Setkali jsme se původně na půl hodiny, ale nakonec i po hodině by bylo stále ještě o čem hovořit. Možná, že i vy si v následujícím rozhovoru najdete návod, inspiraci, jak a kudy dál. TRAVEL profi (TP): Vážený pane po - slanče Evropského parlamentu, do vo lí - te na úvod pár slov, která by objasnila, proč právě vás připravuji o čas? Pavel Telička (P.T.): Jistě. TP: Nevím, jestli jsou v Bruselu nebo Štrasburku slyšet hlasy našich majitelů penzionů, restaurací a hospůdek i st a rostů obcí českého venkova, kteří mnohdy s velikým vypětím sil dávají dohromady finance na vybavení, za - městnance a marketing. Rádi by uvažovali o dotacích, ale mají obavy z ad - ministrativy. Co by ale určitě uvítali, je rada, doporučení, pozitivní poselství, naznačení směru, jak na to. P.T.: To fakt není jednoduchá otázka. Než se ale doberu k jejímu jádru, chtěl bych uplatnit vlastní zkušenost člověka, který hodně cestuje. Vím, jak rád se vracím i do menších hotelů nebo penzionů, kde jsem našel atmosféru, regionální kuchyni, kde je to zvláštní fluidum, které vás od prvních vteřin osloví. To považuji za velmi důležité. Nedávno jsme v parlamentu připravovali dokument týkající se cestov - ního ruchu a francouzský kolega do něj prosazoval právě i téma regionální ku - chyně. Někteří europoslanci měli výhrady, ale právě pro tu svoji zkušenost jsem hlasoval pro. Vidím v tom dokonce jistou výchozí pozici pro nějakou budoucí evropskou normu nebo zákon. Regionalitu vidím jako jeden z dobrých marketingových prvků. Musím se přiznat, že po našich regionech moc často nejezdím, nemám tedy přesné představy, jak v tomto ohledu vypadá situace na Moravě nebo v jižních Čechách. Ze svých zahraničních zku še - ností však vím, jak významné je přijít s nápadem na jídelníčku, v prezentaci, v originalitě služeb, za kterými se turisté rádi vracejí. TP: No, v tomto směru bychom mohli uplatnit naši zkušenost a poznání. Na mnoha místech v Česku se v tomto ohledu už mnohé podařilo. Existují projekty Jak šmakuje Moravsko slez - sko, vyšly kuchařky na Slovácku, jižní Morava usiluje o snoubení gastronomie s vínem P.T.: Slibuji, že se vynasnažím svůj hendikep napravit. Ale teď bych se vrátil k podstatě vaší otázky. Stále existuje snaha dostat se k dotacím. Je pravdou, že Evropská unie mění podmínky, a že to ne - bude tak snadné jako kdysi. Dotace půjdou do projektů, které budou schopny startovat ekonomickou produktivitu a zaměstnanost. Určitě by stálo za úvahu v regionech začít pracovat na integro - vaných produktech příklad: regionální sdružení by vytvořilo svůj vlastní rezervační systém, který by umožňoval nejen zabu - kování ubytování, ale i třeba integrovanou jízdenku zahrnující jízdenky MHD, na vlak, regionální autobus, zapůjčení kol nebo lyží, popřípadě další regionální servis. Vše v aplikaci pro PC i chytré telefony. Určitě by bylo možné zpracovat dokonce programy až pro konkrétní pokoje v lázních nebo rekreačních areálech. A to je půda právě pro regiony, kde se mohou podnikatelé spojit a vytvořit novou podobu projektů, kterým se říká digitální ekonomika. To bude mít v Evropské unii v dalších letech podporu. Doby, kdy se štědře do - tovaly stavby, jsou zřejmě za námi. Podnikatelé v regionech by neměli čekat na úředníky, ti jsou většinou o koňskou délku pozadu. Sami by měli hledat cesty ke zlepšení a zatraktivnění služeb. Bez toho to nepůjde. Na takové projekty malého a středního podnikání dotace budou. Ono infocentrum v regionu je dnes už málo. Regionální síť penzionů a služeb v regionu to je budoucnost, ale musí být dostupná i moderními technologiemi. Zde se otevírají nové možnosti, které se v Česku ještě vůbec nevyužívají. Dokonce myslím, že ani neexistuje dobře fungující systém centrální. Ale stále zůstává skutečností, a to je práce i pro nás europoslance i pro mě osobně, že je třeba zásadně zjednodušit administrativu pro naše malé a střední podnikatele. To mám stále před sebou také jako svůj vlastní úkol, i když je třeba doplnit jednu důležitou informaci. Cestovní ruch je sice v portfoliu výboru, kde působím, ale Evropská unie jeho národní problémy neřeší. Ty jsou plně v rukou jednotlivých států. Nicméně se určitě, jak to bude možné, o problematiku cestovního ruchu v regionech budu více zajímat. Za rozhovor děkuje redakce TRAVEL profi

3 Abraka dabraka marketing Ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo ne, jsme přinuceni konzumovat reklamu při jízdě autem, metrem, autobusem, doma, v hospodě i v hotelu s mnoha hvězdami jí neunikneme. Někde na nás mávají spoře oděné děvy, jinde cení zuby fiflajífí pef nutící nám jakýsi nápoj. Pokud bychom se chtěli ubránit reklamě v televizi, museli bychom umět tasit dálkový ovladač rychleji než sám slavný Buffalo Bill svou pistoli. Ale nejen reklamní spoty, billboardy, citylighty, a kdo ví, jak se všechny ty fígle jmenují, nás atakují ze všeich stran do té míry intenzivně, že ocitneme-li se alespoň na chvíli z jejich dosahu, divíme se zjištění, že se nám odkudsi z utajených zákoutí mozku vynoří cosi jako vlastní myšlenka, názor. Nejde však jen o fofolu nebo exklu - zivní prádélko. Jde také o celý náš obor, o cestovní ruch, o naše města, regiony, rekreační oblasti, sportovní areály, hotely či hospůdky. Ani my se bez propagace, reklamy a marketingu neobejdeme. Ale! I v prostředí, v němž se denně pohybujeme, se s marketingem čaruje a čachruje někdy způsobem, který může někoho docela poděsit. A skutečně teď nemám na mysli propagační letáky, skládačky nebo jiné propagační publikace tvořené a vydávané městy, vesnicemi nebo regiony. I když i zde by se hodilo poněkud více invence, nových nápadů a taky trochu více odvahy napsat zajímavý text s příběhem, který by dokázal zaujmout třeba už v prv - ních dvou, třech větách. Není pochyb o tom, jak mocný vliv má televize a film. Je tedy celkem pochopitelné, že mnohé instituce, mezi nimi i ty, které mají v popisu práce péči o propagaci turistiky u nás, usilují o své místo v záři obrazovek a stříbrných pláten. Jak ale ukazují nejčerstvější aktivity, ne vždy se to dobře vydaří. Opravdu si nejsem jist, zda vlnící se adolescenti nebo senioři na víceméně neostrém pozadí významných památek dokážou někoho přesvědčit, že okamžitě nebo za týden musí vyrazit na jižní Moravu. Obsah, sdělení je skoro nulové, estetická hodnota nepodceňujme ji velice nízká, a že by se toto dílko nějak významně podepsalo na tvorbě image celého regi - onu, je úvaha hodně sporná. Není divu, že si z tohoto spotu, který se promítá v ki - nech před hlavním filmem, dělá srandu i Rádio Krokodýl. Nevím, kdo byl zadavatel, nevím, kdo tvůrce. Asi to ani vědět nechci. Ale vzkázal bych mu: Ptali jsme se lidí, kteří spot viděli, zda vědí, kde se děj odehrával. Ze všech odpovědí bychom mohli kompilační metodou vytvořit jednu univerzální. Ani ne buď jsem se nemohl/a vynadívat na křepčící lidičky nebo jsem pro slzy pořádně neviděl/a. Z jiného, ale také hodně rozeschlého soudku jsou i Lovci zážitků. Možná, že se to někomu líbí. Ale, omlouvám se Brnu, když si parta protagonistů ve večerním Brně jde vydělat hrou na půjčenou kytaru na další metr piv, nevím, co to rozvoji cestovního ruchu přinese. Poněkud roz - jívená parta lidiček předvádí jakési hrátky s verbálním doprovodem, který prav dě po - dobně se scénářem nemá nic spo leč ného jednou v Brně, jindy třeba v Ostrově. A pak se nakonec setkají v jakési garáži jako vystřižené z americké gangsterky pochybné kvality, aby se navzájem několikrát poplácali po zádech a předvedli, jak jsou dobří a totálně vyčerpaní. Jen těžko se lze ubránit alespoň drobnému srovnání s jinými propagačními dokumenty nebo filmy, které nelze pře - hlédnout i v některých našich televizích. Bohužel, hovoří vždy o úplně jiných destinacích, než jsou ty naše domácí. Ale jsou hodnotné, velice dobře promyšlené, sku - tečně propagační, nenásilné, neuřvané a většinou i kultivované. Inu abraka da - braka marketing. Kdy už naši zadavatelé ovládající nez - bytně nutné prostředky, bez nichž ne - vznikne žádné podobné dílo, dostanou rozum a skutečně pečlivě zváží, do čeho investovat, jak si neuříznout pořádný kus ostudy? Kdy už se k propagaci našich domácích atraktivit postavíme jako pro - fíci, kterým skutečně záleží na dobrém výsledku? Kdy už se přestanou utrácet peníze za produkci, jejíž efekty jsou trapné nebo k smíchu ovšem, kdyby to celé nebylo skoro k pláči. Laco Kučera Několik vět z Bruselu Abraka dabraka marketing Nový produkt cykloturistiky v Ústeckém kraji Poselství sedmé Stop & Stay Výlety s průvodci do Českosaského Švýcarska Řeka Ohře slaví v Kadani 27. června Bylo jich čtrnáct Felix Holzmann včera, dnes a zítra Hradecko destinace pro turistu 3. tisíciletí Žacléř, jedna z bran Krkonoš Turistický magnetizmus Pardubického kraje Zadními vrátky do Heřmanova Městce Do pohádky jménem Chrudim Poznávejte naše regiony Kouzla Moravskoslezského kraje Uherskohradišťské výzvy Na kole kolem Bratislavy Holiday World v roce 2016 čtvrt století S Powiatem Ostródzkim v Chorzówe Přímá linka Česko Expo Arena Severovýchod Slovenska termíny Cyklopátraní Spojte se s TRAVEL profi na facebooku TRAVEL profi časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, PhDr. Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, vedení redakce tel.: , , DTP a tisk: Ivan Vopelák polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 6 krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 5-6/2015 3

4 NOVÝ PRODUKT CYKLOTURISTIKY V ÚSTECKÉM KRAJI Tvořit, stavět, budovat, vymýšlet nové projekty a uvádět je do života to je zaručený recept na cestu k úspěchu. Kdo jej nerespektuje, může se dočkat, že dříve nebo později se od něj obchodní partneři a turisté začnou postupně odvracet. Příklady netřeba uvádět, vidíme jich kolem sebe dost. Platí to ve všech oborech, cestovní ruch nevyjímaje. Naštěstí jsou stále častěji k vidění a k nepřehlédnutí instituce, podniky a organizace, které se bez zaváhání daly správnou cestou. Ústecký kraj a jeho čtyři destinace České středohoří, České Švýcarsko, Dolní Poohří a Krušné hory jsou toho zřetelným důkazem. Vzhledem k tomu, že se jedná o žhavou novinku, považovali jsme za užitečné položit jednu zásadní otázku koordinátorce projektu Bc. Barboře Hyškové z Kraj ského úřadu Ústeckého kraje. Krušné hory jsou obdařeny obrovským přírodním a turistickým potenciálem. O tom se ví dlouhá desetiletí, ale využito bylo do nedávna jen nemnoho. Zimní lyžařské areály byly oblíbené už v minulém století. V letních měsících však lákaly jen málokoho. Možná chyběla vhodná infrastruktura, možná dobrý marketing, možná i zájem Krušné hory jako celoroční turistickou destinaci propagovat a využívat. A tak jsme na zelených hřebenech Krušných hor v létě potkávali turisty jen řídce. Uplynulo pár let a blýská se na lepší časy. Krušné hory ožívají nejen pěšími, ale především cyklistickými výpravami. Před několika lety byla vyznačena, zčásti i vybudována a potřebným mobiliářem opatřena Krušnohorská cyklistická magistrála táhnoucí se podél státní hranice s Německem jako mladší sestra podobné cesty u našich sousedů. Ale i to se ukázalo, že nestačí. Že cyklisté jsou národ toužící nejen po zdravém pohybu na čerstvém krušnohorském povětří, ale že touží i po poznávání a nových zážitcích. Proč by měli jen nakukovat přes hranici? Proč by měli projíždět dlouhé kilometry, než se dostanou k oficiálnímu přechodu hranice? Proč by 4 5-6/2015 nemohli cik cak svobodně křižovat Krušnými horami, chvíli v Česku, chvíli v Německu? Vždyť hranice jsou jen klikaté čáry na mapách. Netrvalo dlouho a zrodil se nápad, nad kterým se sešli zkušení projektoví manažeři z obou stran hranice, aby dali správnou podobu novému projektu Cykloregion Krušné hory propojení nadregionál. ních cyklotras v česko-německém Krušnohoří, tedy již existující Krušnohorské cyklistické magistrály a německé dálkové cyklotrasy Saská středohoří. Co všechno cyklistům a návštěvníkům Krušných hor nový projekt přinese? Nový cykloregion nabízí přes šest set kilometrů okružních cyklotras s pestrou škálou výletů pro náročné sportovce i sváteční milovníky cykloturistiky. Cykloregion začíná na území Ústeckého kraje v oblasti Klínovce a končí u Děčína, kde se napojuje na další páteřní cyklotrasu, a sice Labskou stezku. S výstavbou nových úseků a propojek samozřejmě souvisí také další nutná infrastruktura cykloznačení. Obě cyklotrasy a jejich propojky jsou viditelně vyznačeny a poskytují tak snadnou a přehlednou orientaci v terénu. Propojky lehce rozpoznáte podle cedulek, jejichž jedna polovina zobrazuje známé označení Krušnohorské magistrály pod číslem 23 a druhá pak logo s oranžovým cyklistou představující saskou cyklotrasu. Podél stezek postupně přibývají informační cedule. Na české straně jich bude celkem deset. Cyklistům představí podrobnou mapu s hlavními turistickými zajímavostmi v blízkosti tras, s tipy na výlety a popisem unikátních přírodních lokalit v okolí. V rámci další propagace projektu byly o cykloregionu vytvořeny nové webové strán ky na nichž najdete užitečné rady pro trávení volného času v této oblasti. Kromě jiného obsahují přehlednou mapu se zvýrazněnými turistickými body, tipy na výlety s možností projet cykloregion při několikadenním putování či při několika jednodenních výle-

5 tech. Všechny informace jsou také v mobilní aplikaci pro chytré telefony. Díky projektu bylo v oblasti Krušných hor instalováno devět sčítačů, které monitorují pohyb návštěvníků v této lokalitě a shromažďují důležitá data o počtu turistů a cyklistů. O několik slov jsme požádali také radního pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního rozvoje Jana Szántó: Počítáme s tím, že náš nový produkt značně pomůže rozšířit nabídku příležitostí, za kterými do našeho kraje, do Krušných hor zamíří ještě více turistů. Nejen z Německa, jak očekáváme, ale i z jiných regionů Čech, Moravy a Slezska. Bude to další hodnotný kamínek do stále bohatší mozaiky turistických atraktivit. Kromě toho předpokládáme, že podél trasy se najde dost prostoru pro nové podnikatelské aktivity v oblasti turistických služeb. Jsem rád, že na další veletrhy a prezentace přijedeme opět s něčím novým. S produktem, který svojí kombinací sportu, rela xace, poznání a místy i adrenalinu zaujme. Je to výzva a hodláme ji naplnit. Ústecký kraj odevzdal za několik posledních let velký kus práce. Nacházíme a obnovujeme tradice, oživujeme historii, na níž mělo být zapomenuto, a hlavně chceme být krajem vyhledávaným turisty. Činnost našich čtyř destinačních agentur je rok od roku kvalitnější a budeme je i nadále podporovat ze všech sil. Nakonec si dovolím pozvat všechny cykloturisty na nové trasy do Krušných hor, kde se o ně dobře postaráme. Je třeba také dodat, že projekt Cykloregion Krušné hory je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Programu Cíle 3. Na české straně jej realizuje leadpartner Ústecký kraj, na straně německé pak tři partneři ze Saska: Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Tourismusverband Erzgebirge e. V. a KEG Kurortentwicklungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbh. Spolupráce naší redakce s Ústeckým krajem a jeho destinačními agenturami trvá už několik let. Byli jsme u toho, když se rodily první nápady, snažili jsme se být přímo tam, kde se něco dělo. Usilujeme o to dodnes. Není však v našich silách se zúčastnit všech akcí, které se odehrávají v Krušných horách, Dolním Poohří, v Českém středohoří nebo Českém Švýcarsku. To už je na vás, milí turisté. Jezděte do Ústeckého kraje a objevujte krásy regionu, který se oprávněně nazývá Bránou do Čech. Laco Kučera Foto: archiv Ústeckého kraje 5-6/2015 5

6 POSELSTVÍ SEDMÉ STOP & STAY Myšlenka regionální konference cestovního ruchu vznikla před sedmi lety v Litoměřicích krátce nato, co bylo ustaveno Centrum cestovního ruchu Litoměřice jako destinační management pracující ve prospěch celého regionu v Českém středohoří. První ročníky se konaly v Kulturním domě Litoměřice a poté se konference přestěhovala do nového kongresového sálu opraveného gotického hradu. Její poslední dva ročníky se potom již odehrály na území Dolního Poohří vloni jsme se sešli v Žatci v Chrámu Chmele a Piva a letos 29. a 30. dubna nabídlo svou pohostinnost královské město Kadaň a jeho Kulturní dům Střelnice. oboru, směrem ke krajským i národním institucím a profesním asociacím. Jak by se dalo formulovat poselství letošní kadaňské Stop & Stay? I když žádné oficiální memorandum nebylo na závěr dvoudenního jednání sestaveno, přesto je možné celkem seriózně vyslovit několik závěrů. O jejich významu rozhodněte sami. lupracovat nejen na vlastním, ale i na krajském turistickém hřišti s přesahem do celé republiky i zahraničí. Zájem polských partnerů o dění v Ústeckém kraji není jen nějakou chvilkovou aktivitou, ale systema - tickým programem, který má svoje kon - krétní výsledky. Konference Stop & Stay, respektive jednotliví vystupující se rok od roku stále častěji věnují konkrétním problémům a jejich řešení, která by byla s určitou lokální modifikací uplatnitelná též v jiných regio - nech Česka. Konference Stop & Stay je inspirativní. Jasný příklad dalo i letošní jednání, kdy hostitelské město Kadaň prezentacemi přednesenými starostou Jiřím Kulhánkem předvedlo celou kolekci úspěšných projektů, které v posledních letech významně posílily turistický zájem o město a okolí. Je tedy jen přirozené, že ještě před koncem konference se o pořádání dalšího, osmého ročníku přihlásilo statutární město Děčín a o ten následující projevil vážný zájem Klášterec nad Ohří. Pokud bychom měli co nejstručněji a přitom s maximální přesností přidat ještě závěrečné resumé, znělo by následovně: Konference Stop & Stay během sedmi let své existence jasně prokázala, že není nutné pořádat velkolepá představení s bohatým bufetem a přehršlemi hostů, kteří umí za svoje diskuzní přispění poslat faktury vydatnější, než je jejich opravdový obsah. Regionální konference neznamená, že je a priory méně hodnotná. Spíš naopak. Na další ročníky se tedy už teď můžeme všichni těšit a hlavně se dobře připravit. Sedm let uplynulo jako voda v Ohři. Ani jsme si nestačili uvědomit, že nám bylo dopřáno se nejen účastnit všech ročníků, ale současně se pravidelně podílet na pří - pravě jejich programů. Kromě jiného i zajištěním účasti našich partnerů z Warmii a Mazur, z dolnoslezské metropole Vrati slavi, ale také jsme iniciovali účast zástupců z Chrudimi, slovácké MAS Buchlov a předloni přijel i projektový manažer cestovní kanceláře ATIS Petr Krč. Tolik malá ex kur ze do historie konference, která i přesto, že už má za sebou povinnou pě - tiletou udržitelnost diktovanou evropskými dotacemi, úspěšně pokračuje a stále má co říci nejen samotným účastníkům, ale je schopna vysílat i signály do celého 6 5-6/2015 Konference Stop & Stay ani po sedmi letech neztratila nic ze své aktuálnosti. Vyjadřuje se k problémům obecným i regionálním a systematicky pracuje především na tom, aby se v Českém středohoří a Dolním Poohří i v dalších dvou destina - cích Ústeckého kraje stále lépe dařilo spo -

7 ČESKÉ ŠVÝCARSKO Evropská destinace nejvyšší kvality Národní park České Švýcarsko spolu se sousedním Saským Švýcarskem představují ideální místo pro odpočinek a načerpání nových sil. Přirozená krása krajiny s romantickými zákoutími, lidovou architekturou a nevšedními vyhlídkami vybízí k objevování a poznávání. Kromě tradiční pěší turistiky si zde místo našla i cykloturistika, projížďky na koních, golf či výlety lodí po Labi. České Švýcarsko je od května 2009 nositelem významného ocenění Evropská destinace nejvyšší kvality za Českou republiku v kategorii Cestovní ruch a chráněné oblasti. Tento titul řadí České Švýcarsko mezi dvacet jedna nejvýznamnějších evropských turistických regionů. kilometrů po úzkokolejce vybudované právě pro turistické účely už v roce Vedle jízdy tramvají vás ale čekají také výstupy do skal a na stolové hory, průchody málo známými místy ve skalách. Odměnou za Výlety s průvodci do Českosaského Švýcarska Destinační agentura České Švýcarsko, na - bízející v regionu program pro turisty, si letos za svou prioritu vybrala výlety bez hranic. Poskytuje speciální službu přeshraničních průvodců česká skupina turistů dostane českého průvodce, s nímž může jet i za německými zajímavostmi. Zájem o službu je velmi slušný. V každé sezoně obslouží tito průvodci 250 až 300 lidí. Jedná se o skupiny kolem dvaceti turistů, kterým se průvodce může věnovat téměř individuálně. Počet lidí ve skupinách se nebude zvyšovat, protože by to bylo na úkor kvality. Na webových stránkách agentury České Švýcarsko v sekci Zážitky si můžete vybrat celou řadu atraktivních výletů, jakou trasu s průvodcem chcete absolvovat. Doporučujeme ale, výlet si rezervujte předem, právě kvůli omezené kapacitě, která je při poskytování této netradiční služby nutná. Příkladem je třeba cesta s názvem Tramvají do skal. Zúčastnit se jí může nejvýše osmnáct osob, protože agentura musí zajistit jízdu vlakem z Děčína, přejezdy přívozem a také jízdu tramvají. Ta vede podél malé říčky Křinice údolím do skal a lesů z lá zeň - ského města Bad Schandau. Historické tramvaje jedou po trase dlouhé jen asi osm namáhavé pěší putování vám pak budou nádherné výhledy do údolí Labe. Přeshraničních výletů je mnohem víc. Do soutěsky Křinice se můžete vydat také na lodičkách a do skalního hradu v Lužických horách parním vlakem. Perly Saského Švýcarska lze obdivovat jak z vrcholků hor, tak z paluby parníku. Možností na dovolenou či jednodenní výlety ovšem nabízí České Švýcarsko celou řadu také přímo v Česku. Tak například pod názvem Za tajemstvím Jetřichovických skal se skrývá podvečerní výlet s průvodcem, při kterém objevíte pohádková místa Českého Švýcarska a ještě se dozvíte řadu zajímavostí o historii tohoto jedinečného území. Kompletní nabídku všech akcí s prů - vodcem, jejich termíny a další informace se dozvíte na webu Přijeďte objevit krajinu plnou tajemství Foto: archiv DA České Švýcarsko 5-6/2015 7

8 ŘEKA OHŘE SLAVÍ v Kadani 27. června 2015 Píše se rok 805 a císař Svaté říše římské Karel Veliký se vydává na válečnou výpravu do Čech, aby ovládl Natio Sclavorum studio satis asperi bella, quos Beheimare vocitant, in se levitate procaci irritans Francos, Caroli commoverat iram Poeta Saxo v překladu: Slovanský národ, jenž válkou je sdostatek divý, bývá nazýván Čechové, je drzý a nespolehlivý, pokouší se dráždit Franky a popudí na sebe hněv Karlův. Proto Karel svolal vojsko čítající na hlav a vydal se v jeho čele od Rýna po královské cestě k Mohanu, překročil Smrčany (dnes Smrčiny) v Německu a podél Ohře mířil do Čech. Tak zní první zmínka o řece Ohři zapsaná před lety. Celý náš obor se doslova hemží nápady. Ale jen málo z nich se dá označit jako jiskřivé. Avšak jsou. Většinou se jim nedostane pozornosti velkých televizí. Rodí se totiž mimo naše centrální instituce, vznikají v regionech, za finančních podmínek, které si žádní lovci zážitků neumí ani představit. O to jsou cennější. Jejich přednost spočívá především v tom, že vznikají u stolů lidí, kteří svůj kraj milují a dopodrobna jej znají. Jedním z nositelů takových nápadů je agentura Dolní Poohří a její spřátelená města podél řeky Ohře. Letos za vámi při - cházejí s projektem Oslav výročí od první písemné zmínky o řece Ohři. Už časně zjara jsme byli světit její prameny v německých Smrčinách a dále navazuje celý věnec akcí na Ohři v Česku. Tou nej - bližší je odpolední a podvečerní program Oslav Ohře v Kadani 27. června A kde jinde než u řeky, na nábřeží tedy na Nábřeží Maxipsa Fíka, v nově otevřeném AmFíku a hlavně kolem vody a na vodě. Přijeďte a staňte se svědky plavení voru, třeba si i vyzkoušíte některou ze starých dovedností, které k životu u vody odjakživa patřily. Jako třeba pletení rybářských sítí, ale můžete se také dozvědět něco nového o zpracování ryb. Určitě si nenechejte ujít slavnostní křest knihy bájí a pověstí odehrávajících se na řece Ohři z pera ka - daňského patriota a historika Petra Hla - váčka, autora několika děl o Kadani a Ka - daňsku. Sobotní odpoledne v Kadani u řeky uspo kojí malé i velké. Děti se pobaví u pohádek, jak jinak, od vody O zlaté rybce a druhá bude Vodnická. Za poznáním se pak vydejte do tvůrčích dílen Microcosmos, kde si všichni můžete vyzkoušet, jak se dělají koláže z bonbonů nebo zkusit tvorbu světlem že nevíte, jak se to dělá? Nic si z toho nedělejte, nejste sami. Ale určitě si to přijeďte vyzkoušet! Budete-li mít zájem, dozvíte se i mnoho zajímavého o samotné řece. Jedním z par t - nerů oslav je Povodí Ohře, které vás zve na komentovanou prohlídku vodního díla. Nebudete věřit, co starostí dá pečovat o řeku, její břehy a technická zařízení, o jejichž existenci mnohdy nemáme ani potuchy. A co večer? Jde se do divadla tedy do toho kadaňského a dokonce na premiéru původního kadaňského baletu o víle Egerii, který složil a se žáky Základní umělecké školy v Kadani nastudoval Martin Šíl, další z místních tvůrců a patriotů. Avšak nejen uměním je člověk živ. Je třeba i dobře pojíst, ochutnat a okoštovat. I o to bude v Kadani na oslavách po sta - ráno. Ředitelka Destinační agentury Dolní Po - ohří Libuše Novotná Pokorná nám k při - pravované akci řekla: Během dne bu de - me ve stáncích prezentovat regionální produkty z Poohří i Krušných hor, k ochutnání bude například pivo, víno, žatecké klobásy, sladkosti z Kadaně. Představí se také regionální řemeslníci s proutěným zbožím, keramikou a šperky. Mnohé z nich už ponesou i logo oslav, které v průběhu léta projdou několika městy na Ohři a vyvrcholí říjnovými oslavami v Litoměřicích. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. Náměstí Prokopa Velkého 1951, Žatec, tel.: /2015

9 BYLO JICH ČTRNÁCT Stalo se to ve století čtrnáctém, kdy v Porýní řádila černá smrt. Tehdejší primitivní medicínské metody nedávaly lidem mnoho šancí jak se uchránit. Jedinou nadějí byla víra. Víra v pomoc Boha a svatých. Tenkrát se poprvé objevila úcta ke světcům a světicím ochraňujícím před nemocemi, na něž se věřící obraceli s prosbami o pomoc, přímluvu a zázrak. Ve staletích následujících se Čtrnáct svatých pomocníků stalo součástí náboženství západního i východního ritu. Do doby, kdy jsme se prvně s touto náboženskou legendou seznámili ve františkánském klášteře v Kadani, jsme netušili, kolik kapliček a kostelů v Česku je jim zasvěceno. Ale kadaňský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků je jen jeden. Řeholníci zde žili od roku 1473 až do roku 1950, kdy byli tehdejším režimem vyhnáni a celý areál začal chátrat. Zázraky se zřejmě dějí. V roce 2004 byl klášter znovu otevřen. V letech 1995 až 2003 se dočkal generální rekonstrukce a stále ještě, krok za krokem prochází opravami, restaurují se klášterní prostory a už léta probíhají náročné práce na obnově vzácných kostelních nástěnných a stropních maleb, sochařské výzdoby a postupně i mobiliáře. Mniši se do kláštera sice nevrátili, ale jeho prostory žijí plnohodnotným životem. Návštěvu můžeme jen doporučit. Chodby a klášterní cely se proměnily ve stálé výstavy popisující Život v klášteře a otevřou vám i Pohledy do minulosti Kadaně každá z expozic je samostatným prohlídkovým okruhem. Stejně jako neméně zajímavá a poučná stálá výstava Mineralogie, geologie, archeologie dokumentující dávné zemětvorné procesy v severozápadních Če - chách, kde se kromě jiného dodnes na - cházejí i polodrahokamy. Ty nejkrásnější byly použity i k výzdobě kaple sv. Václava ve Svatovítské katedrále v Praze a svatyní hradu Karlštejna. Ale kadaňský františkánský klášter není jen překvapivě bohaté muzeum, je to organizmus kypící aktivním kulturním životem. Dokonce se po několika staletích do jeho zahrady vrátilo i malé vinařství s vinicí. Můžete se tu zúčastnit zarážení hory a vždy o poslední zářijové sobotě také vinobraní. Kadaňské víno však není na prodej. Můžete je získat jen jako cenu v tombole. Možná jste je ale okusili při ochutnávce na některém z veletrhů cestovního ruchu. Z celého bohatého věnce místních turis tických atraktivit klášter nepřehlédnutelně vyčnívá stejně jako věž kostela Čtrnácti svatých pomocníků nad okolní krajinu. Patří k unikátním památkám, jejichž mnohé poklady a historické hodnoty ještě čekají na objevení pod nánosy maleb na stěnách, na pečlivé ruce restaurátorů, aby se pak v plné kráse staly předmětem obdivu turistů i historiků. Přidejte se také vy ke každoročně rostoucímu proudu těch, kteří už Kadaň, její historické i moderní služby ochutnali. Navštivte františkánský klášter, přijeďte na letní hudební festival Vysmáté léto, nenechejte si ujít velkolepý Císařský den ani procházku po novém Nábřeží Maxipsa Fíka a hlavně sem přijeďte už 27. června na Oslavy řeky Ohře. Ať už si vyberete k návštěvě královského města Kadaně kterýkoliv termín, kteroukoliv akci, vždycky si najděte chvilku k procházce na František, jak zde familiárně říkají svému klášteru. Z náměstí od bílé radniční věže projdete ulicí k informačnímu centru, pak Svatou bránou a dál zeleným parkem kolem pískovcových zastavení Křížové cesty. Ta vás spolehlivě dovede až k vratům do kláštera. Prohlídku kláštera je třeba předem objednat spolu s návštěvou kadaňského hradu a bašty na ové adrese: Foto: Petr Peti, TP a archiv Městského muzea Kadaň Turistické informační centrum Kadaň, Jana Švermy 7, tel./fax: mobil: , 5-6/2015 9

10 FELIX HOLZMANN VČERA, DNES A ZÍTRA Ne, ne, nebudu vám zde vyprávět, kterak si zoufalý chlapík s kulatými brýlemi, tralaláčkem na hlavě a v ošuntělém saku musel koupit několik lístků do kina na dnes a zítra, sobotu večer a neděli ráno poté, co se marně snažil dostat z paní pokladní informaci, jaký že film se to který den hraje. Nechci ale zdržovat, chtěla bych vás totiž pozvat do Litoměřic na Ještě že si nekoupil lístek i na včerejšek, to by totiž určitě nestihl. Ale nebudu zbytečně vtipkovat, tu scénku přece všichni dobře známe. Nebo ne? Ať tak či onak, v Litoměřicích, které byly Holzmannovým domovem, můžete třeba už dnes nebo zítra navštívit místní hrad a v něm výstavu věnovanou právě jeho osob ě. Fotografie z dětství, mládí a dalších etap života, ale i rekvizity z jeho komických vystoupení to vše a ještě něco navíc pro vás přichystalo Centrum cestovního ruchu Litoměřice ve spolupráci s dcerou komika Irenou Pettrichovou a jeho druhou manželkou Barbarou Greif Holzmannovou, zpěvačkou, s níž se seznámil při svých vystoupeních v Německu. Vernisáž k zahájení výstavy proběhla letos 4. května. Všichni, kdo se zúčastnili, měli možnost za krásného slunečného odpoledne posedět na nádvoří hradu se sklenkou vína a sledovat pěkný program, který si připravil divadelní spolek Loudidlo. Samozřejmě zde nemohly chybět vtipné scénky jako hledání aluminiového klíčku nebo další komické skeče z repertoáru této legendy televizní zábavy. Pak už nezbývalo než slavnostně přestřihnout pásku a jít si prohlédnout, jaký byl vlastně život Felixe Holzmanna. Přijeďte se podívat a sami posuďte, zda byste ho vůbec poznali v civilu bez typických brýlí a kloboučku. Za symbolické vstupné 25 Kč za dospělou osobu a 10 Kč za dítě do patnácti let nahlédnete do minulosti nejen samotného Felixe, ale také Litoměřic. Pokud byste si chtěli připomenout jeho legendární humor, zastavte se přímo na výstavě u televizní obrazovky, na níž běží výběr toho nejlepšího. Možná v některém z jeho vystoupení postřehnete, že zmiňuje i své bydliště v Litoměřicích Máchova 44. Tuto adresu budete však jen stěží hledat, je totiž vymyšlená, stejně jako povolání jeho otce, který byl údajně podle scénky Banjo ladič pian. Také se vám hned vybavilo, spíš pijan než ladič? Skutečnost je však úplně jiná, uvidíte! Při své návštěvě výstavy se dočkáte ještě jednoho zpestření. Tím je hra geocaching, v rámci níž se při hledání kešek dostanete na několik míst, která si komik v Litoměřicích a okolí oblíbil. A kdo dostane chuť na větší porci kulturních zážitků, může až do konce září vybírat z celé řady akcí různých uměleckých žánrů sdružených v Litoměřické kulturní léto. Výstavu lze navštívit kterýkoliv den od 10 do 16 hodin až do 24. října 2015, kdy ve městě zároveň vyvrcholí oslavy Ohře. Všechny návštěvníky čeká bohatý a zajímavý program. Ve veslařském klubu Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč s Barbarou Holzmannovou (uprostřed) a Irenou Pettrichovou se těšte na putovní výstavu o Ohři. Oslavu obohatí hudební vystoupení, autorské čtení z nové knihy historika Petra Hlaváčka Řeka Ohře v bájích a pověstech a také symbolické vlévání Ohře do Labe za účasti zástupců litoměřického biskupství. Po celý den budou vypravovány zvláštní historické vlaky ze zastávky Litoměřice dolní nádraží, které vás svezou na horní nádraží. K večeru se ale nezapomeňte vrátit zpět na hrad, na divadelní představení Davida Šíra, herce, který dnes a snad i zítra bude oživovat dílo jednoho z našich nejlepších komiků Felixe Holzmanna. Neváhejte a přijeďte s předstihem, ať to všechno v klidu stihnete. A jestli můžeme doporučit, zůstaňte alespoň do druhého dne, abyste mohli ochutnat vícestupňový pivní speciál nazvaný právě podle řeky Ohře Egeria, uvařený pouze pro tuto letní sezonu. Pavla Kovářová Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice tel.: , /2015

11 V komentáři minulého vydání jsem psal o kouzlu očumování, jak krásně kdysi popsal Luděk Nekuda. Podobné kouzlo má i vyptávání. Je vlastně součástí práce novináře. Chodíme a ptáme se. Na všechno možné, třeba i na to, kdo zná Hradecko. Je zajímavé, že většina opravdu reaguje správně. Neptá se, zda se má jednat o Jindřichohradecko nebo třeba Hradecko nad Moravicí či jiné, je-li jaké. Hradecko je jen jedno, podle krajského města Hradce Králové. Je to kraj bohatý, hornatý i rovi natý, s pestrou paletou turisticky zajímavých míst nadělených od matky přírody a od generací žijících v kraji před stovkami i tisíci lety. HRADECKO destinace pro turistu 3. tisíciletí Destinační management Hradecko vám na samém prahu léta přináší několik upřímných vzkazů a pozvání. Sami posuďte, které si zvolíte jako první, které si necháte na příště a kam pozvete přátele nebo příbuzné. Že je Hradecko správným cílem vaší ces - ty, to jistě sami brzy poznáte, nebo to už víte. Ale Destinační management Hradecko neusíná na vavřínech a nabídku pro náv - štěv níky neustále rozšiřuje. Celosvětovou geolokační hru MUNZEE už můžete hrát na celém území Hradecka a od hledání známek si občas odpočinout třeba při prohlídce nějaké pamětihodnosti. Díky umístění známek poznáte nejen TOP atraktivity Hradecka, ale také místa méně známá, avšak o nic méně zajímavá. Projděte se lesem Svíb a zavzpomínejte na bitvu roku 1866, nebo poznejte Biocentrum Obora v sousedství města Smiřice. Okouzlí vás dozajista i kaplička ve Smržově, pivovar v Bělči nad Orlicí anebo samotné králo vé - hradecké městské lesy. Historie skautingu na vás dýchne v Třebechovicích pod Ore - bem a ještě zde určitě nevynechejte náv - štěvu unikátního betlému. Známek je v rámci projektu umístěno celkem 37, ale najdete i množství dalších, které schovali sami hráči. Na výlety po Hradecku můžete vyrazit i s malými dětmi. Momentálně je při pra vo - váno nové značení a přehled bodů se zá ze - mím pro rodiny s dětmi. Nejde jen o dětské koutky, ale i o místa, kde mohou maminky či tatínkové pohodlně své ratolesti přebalit a nakrmit. Destinační management Hradecko po t - káte i s novým prezentačním stánkem na nej různějších akcích v rámci celé České republiky a jistě jej díky grafickému zpracování nepřehlédnete Pokud by vás k návštěvě Hradecka z uvedeného nic nepřesvědčilo, vyžádejte si nové DVD, díky kterému už určitě neodoláte Vše, včetně propagačních materiálů, je při - pravováno pro letošní hlavní turistickou sezonu a vzniká díky finančním prostředkům z ROP NUTS II Severovýchod. TOP novinkou pro letošní rok je jednak moderní Planetárium v Hradci Králové na - bízející ve svém kruhovém sále zajímavé projekce a v přísálí dvě interaktivní výstavy, ale hlavně se po dvouleté rekonstrukci znovu zpřístupnila dominanta města Hradce Králové Bílá věž, nově s interaktivními pro hlídkami a také unikátním skleněným mo de lem věže. Své brány po dlouhé době ote vřela 23. května Nechte se pozvat i na některou ze zajímavých akcí, jejichž přehled najdete na Foto: Destinační management Hradecko 5-6/

12 Jedna z bran do Krkonoš Hledáte neobvyklé zážitky? Chcete poznat nová místa? Lákají vás atraktivní turistické cíle a cyklotrasy? Pak jste se právě začetli do správného textu. Pokud jste ještě na Žacléřsku nebyli, vydejte se sem co nejdříve alespoň na celý víkend. Poznáte, kolik možností vám nabídne samo město a především jeho okolí. ŽACLÉŘ Vezměte kolo a přijeďte do Žacléře Je tomu sotva pár týdnů, co i zde, mezi hřebeny Krkonoš a Broumovskými stěnami, proběhlo letošní Zahájení cyklistické na první letošní cyklistický výlet. Starosta Žacléře Miroslav Vlasák, sám velký cyklis - ta, nám akci popsal: Zahájení cyklistické sezony se na Žac - léřsku konalo již po jedenácté. Letos po - prvé byla tato akce na žádost Svazku obcí Východní Krkonoše pojata i jako zahájení cyklosezony v této části Krkonoš. Z žac - léřského náměstí vyrazili cyklisté přes Bobr do polského Niedamirówa, Błażko - wei, kolem přehrady Bukówka do Lubaw - ky a zpět do České republiky se dostali v Královci. Trasa odtud pokračovala tra - verzem Vraních hor, s krásnými výhledy na Krkonoše, do Bernartic, dále přes Sta - chelberg kolem nově vybudované roz - hledny Eliška do Prkenného Dolu. Ve vytouženém cíli, ve sportovním areálu Bret dostali všichni účastníci občerstvení, ne al - koholické pivo a speciální žacléřské cyklis - tické ponožky, to vše za doprovodu živé hudby. Počasí až na ranní deštík cyklistům přálo, a to se odrazilo i na výborné náladě, A my dodáváme, nečekejte na příští rok! Cyklistická sezona začala a Žacléř a okolí skýtá nepřeberné množství dalších, nemé ně zajímavých cyklotras. Několik z nich vás zavede ke slavné betonové pevnosti Stachelberg nebo k pěchotnímu srubu T-S63. Vydáte-li se po naučné stezce Opevněné Trutnovsko, najdete ces tou de - sítky dalších drobnějších bunkrů. U Zlaté Olešnice můžete přejet na stezku Po stopách války 1866, podívat se na Mrtvé jezero a přes Bernartice se vrátit do Žac - léře, abyste ráno vyrazili za novými do - brodružstvími. Třeba západním směrem po značených trasách pod Žacléřským hřbetem až na vyhlídku u Rýchorské bo u- dy, potom se stočit na sever k polské hranici a opět se vrátit do Žacléře. Pokud ovšem nedostanete chuť se podívat k na - šim polským sousedům. To se potom na bízí neméně atraktivní cyklistická výprava přes Kowary ležící v Rudawskim Parku Krajobrazowym s pokračováním přes Rozhledna Eliška Rýchorská bouda sezony na Žacléřsku. V sobotu 9. května ožilo město početným, několikasethlavým pelotonem, ve kterém se vedle sportov - ních modelů vhodných do horských terénů postavily na start i stroje staré desítky let a na nich jezdci v dobových úborech. I když dlažba žacléřských ulic byla poně - kud kluzká ranním deštěm, nic nemohlo zkazit chuť všech zúčastněných vyrazit /2015 která panovala až do večera. Akce se zú - častnilo 304 cyklistů, z toho 56 z partnerského okresu Lwówek Śląski a z Lubawky. Tato akce se zařadila k již tradičním akcím v regionu a přispívá k rozšíření cyklistiky v této krásné a klidné části Krkonoš. Všem děkujeme za účast a těšíme se na shledání v příštím roce. Bukowské jezero, Polsko

13 Leszczyniec do Kamiennej Góry, kde se stočíte na jih. Cestou doporučujeme zastávku a osvěžení u Bukowského jezera. Zpět do Žacléře je to odtud už jen co by kamenem dohodil. Městské muzeum Žacléř a Turistické informační centrum Při návštěvě města nezapomeňte navštívit zdejší muzeum. Nebudete věřit, co za - jímavých informací se vám dostane o his - torii města, o hornictví, místním prů myslu, osobnostech i o životě obyčejných lidí v údolí mezi Vraními horami a Krkonošemi. V informačním centru, které sídlí v pros - torách muzea, si určitě vyžádejte nové propagační materiály: Žacléřsko prů - vodce po zajímavostech a krásách regi - onu, Všechny cesty vedou do Žacléře, aneb vycházkové trasy v Žacléři a okolí, skládací mapy vás seznámí s bohatou sítí cyklotras. Některé jsou vhodné i pro rodiče s dětmi, na jiné by se měli vydat jen zdatní jezdci s dobrou fyzickou kondicí inu jsme v horách. Třeba se někde na cyklistických stez - kách a cestách potkáte i s panem staros - tou Vlasákem, vášnivým cyklistou a hlavně úžasným patriotem. Možná se právě s ním pustíte do řeči a bude vám vyprávět o okolních horách, o betonových pevnostech, o Žacléři a jeho lidech, nebo vám dá tip k návštěvě Prkenného Dolu, Hornic - kého skanzenu dolu Jana Švermy či Krá - loveckého Špičáku. Skutečnou perličkou mezi novými pro - pagačními materiály je publikace autorů Evy Rennerové a Jiřího Pospíšila Příběhy ukryté v kameni. V jejím úvodu se píše: Přirozenou součást naší krajiny tvoří již po staletí drobné kamenosochařské ob - jekty. Nalézáme je na návrších, na křižovatkách cest, mezi stromy i v sebemenší vísce, někdy honosné, jindy nenápadné. Zdají se být němé, ale každý byl vytyčen z nějaké pohnutky, každý má svého zadavatele, byl vytesán rukou umělce a zasazen na přesně dané místo. Každý má svůj příběh. Seznamte se s těmi, se kterými se setkáte při putování naším krajem a zaposlouchejte se do jejich vyprávění. Po toulkách Žacléřem a okolím si ani nevšimnete, že už je večer. Neváhejte tedy a zajistěte si nocleh v jednom z několika místních hotelů nebo penzionů. V klidu a po chutné večeři si prostudujte Příběhy ukryté v kameni a ráno se můžete vydat po jejich stopách. Domů se vrátíte obohaceni nejen o příjemný zážitek, ale také o nezvratné rozhodnutí se do Žacléře co nejdříve zase vrátit. Mimochodem, byli jsme překvapeni, jak bohatou ubytovací a stravovací infrastrukturu má tak nevelké město (asi obyvatel). Pokud chcete v tuto chvíli vědět víc, poradí vám v Infocentru. Jinak v příštím dvojčísle (vyjde první týden v srpnu) se do Žacléře zase vrátíme. Ale do té doby si tam určitě zajeďte. Laco Kučera Foto: archiv města Žacléře Den lidových řemesel 5. července 2015 Rýchorské náměstí v Žacléři od roku 2002 ožívá tra - dičním lidovým jarmarkem Dnem lidových řemesel. Ve chvíli, kdy ručičky na radničních hodinách ukážou přesně 9:30 hodin, prohlásí starosta Žacléře Miroslav Vlasák jarmark za otevřený. Čeká vás celodenní program plný středověké i lidové muziky, stánky s rukodělnými výrobky nabídnou ke koupi dřevěné, keramické i textilní drobnosti, které ozdobí vaši domácnost nebo chalupu, kousek dál okusíte sladké, slané nebo kyselé regionální dobroty, děti ocení loutkové divadlo či žongléry a kdo chce, může vyzkoušet svoji zručnost ve výtvarných dílnách. Na akci vystoupí známé hudební skupiny a na závěr dne se můžete těšit ještě na ohňostroj. Přijeďte! Turistické informační centrum Rýchorské náměstí 10, Žacléř tel.: , 5-6/

14 TURISTICKÝ MAGNETIZMUS PARDUBICKÉHO KRAJE Po dvaceti letech systematického mapování turistických zajímavostí a krás naší republiky rádi potvrzujeme, že není v Česku region, který by nestál za pozornost turistů. Jsou ale oblasti, které se trvale drží na prvních příčkách pomyslného žeb - říčku, jiné se více nebo méně systematicky snaží posunout výš. Mezi nimi začíná být nepřehlédnutelný i Pardubický kraj. Jak rychle a s pomocí jakých lákadel se hodlá tento krásný kus Česka ucházet o vaši přízeň, jsme se zajeli zeptat osobnosti z nejpovolanějších, nejmladšího českého hejtmana Martina Netolického stojícího v čele Pardubického kraje. Pane hejtmane, léto začalo, letní dovolené a prázdniny klepou na dveře, turisté se pídí ipo informacích kam vyrazit. Ať už na víkend nebo na delší pobyt. Kam byste pozval třeba Jiho - čechy nebo Moravany? Náš kraj má několik nesporných výhod, které ale zatím nebyly nijak zvlášť akcentovány. Má strategickou polohu, sousedí s pěti dalšími kraji a i ze vzdálenějších míst, jako jsou jižní Čechy nebo Plzeňský či Karlovarský kraj, to k nám není nijak daleko. Každý, kdo přijede, může si po celý rok vybírat z hodně bohatého turistic kého talíře. Určitě bychom mohli sestavit dlouhý seznam všech zajímavostí, pa - má tek, přírodních lokalit, sportovních a re kreačních areálů, ty jsou ale v různých verzích dostupné na internetu. Daleko přehlednější bude dát turistům na výběr, zda by chtěli strávit pár dní na Králickém Sněžníku, v rozlehlém areálu pohraničních pevnostních staveb v Orlických horách, v rovinách podél břehů Labe, v Železných /2015 horách na Chrudimsku, na Českomoravském pomezí nebo v samotných Pardubicích, či snad dokonce v Litomyšli, Svitavách, Moravské Třebové, Poličce Náš kraj je tak bohatý, že dvě stránky jsou příliš málo na to, abychom jej popsali celý naráz. Vyberu tedy alespoň několik žhavých novinek: Pardubickým krajem párou na úseku železniční trati mezi Letohradem a Hanušovicemi bude znít každou sobotu od 13. června do 19. září supění parních lokomotiv, v ladných serpentinách a mezi meandry Tiché Orlice se vyvalí i oblak kouře nebo páry. Ale nejedná se o nějakou nezáživnou nostalgickou jízdu. Cesta pod Králický Sněžník nebo naopak do Letohradu je výzvou. Výzvou k návratu, k dalšímu a delšímu pobytu, k postupné návštěvě všech zajímavostí, kterými trať Pardubickým krajem párou vede. V Letohradu to je Muzeum řemesel nebo Muzeum Járy Cimrmana, o kus dál tvrz Bouda nebo Vojenské muzeum Lichkov. Na vojenskou minulost a strategický význam regionu narazíte skoro na každém kroku. Mnohé z betonových pevností se staly samostatnými muzejními institucemi a určitě stojí za návštěvu. Na které stanici vystoupíte, necháme na vás. Chtěl bych ale upozornit na novinky z Dolní Moravy a Králického Sněžníku. Asi všichni víte, že na vrcholu nejvyšší hory Pardubického kraje, na Králickém Sněžníku, stojí socha slůněte. Možná ale nevíte, že nedaleko od něj, v Dolní Moravě, se od loňského léta nachází neobvyklý Mamutíkův vodní park. Není to však žádný aquapark. Spíš hravý vodní svět, jehož atrakce jsou určeny k poznávání, co všechno voda umí a dokáže, jak s ní lidský důvtip může pracovat a čeho by se měl vyvarovat. Voda jako živel, voda jako pomocník, voda jako přítel to všechno na jednom místě pro malé i velké. Mamutíkův vodní park je dílo soukromého investora. Sami uvidíte, jak vhod vám přijde možnost ubytování přímo proti této v Česku unikátní vodní atrakci. Čtvrtým rokem lákáme občany na nejzajímavější turistické destinace v kraji letní soutěží. Letos se jmenuje Cyklopecky Pardubického kraje. Vydali jsme Vandrovní knížku s přehledem sedmnácti nejzajímavějších cyklotras z celého regionu a pokud turisté navštíví alespoň tři z nich nemusí to být jen na kole, ale klidně na inline bruslích nebo pěšky zařadíme je do slosování o horské kolo a další hodnotné ceny. A Dolní Morava ještě jednou. Krok za krokem, den za dnem se na zelené louce zvedá k obloze Stezka do oblak. Jedná se o dřevěnou konstrukci, která od půli léta obohatí už tak širokou paletu nabídek tohoto půvabného regionu. Ale Pardubický kraj, to není jen Dol ní Morava a Králický Sněžník. Jsou zde také místa méně známá nebo méně popularizovaná, ale neméně zajímavá, atraktivní

15 Máte pravdu. Cestovní ruch, jeho rozvoj a podpora hrají v politice Pardubického kraje významnou roli. Chceme, aby se o nás vědělo, psalo a mluvilo. Ale především si přejeme, aby k nám turisté jezdili, aby se k nám rádi vraceli. Podporujeme všechny dobré soukromé aktivity a připravujeme také marketingové akce. Sice jsme opustili samostatnou krajskou pre zentaci na veletrhu v Brně, ale vystavujeme na Holiday World v Praze i na regionálních veletrzích v Hradci Králové a Ostravě. Velké úsilí věnujeme rovněž prezentacím v zahraničí. Postupujeme tak, abychom i turistům, kteří o kraji vědí velmi o ně pečlivě starat. Tak k našim hlavním tématům, ať už je to Litomyšl nebo Králický Sněžník či věhlasné Slatiňany, postupně připojujeme Železné hory, Českomoravské Kam byste pozval naše čtenáře teď, v létě a kam třeba na podzim? To je otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Dalo by se krátce říct: Kamkoliv, málo, představili naše atraktivity v nějaké logické posloupnosti, aby porozuměli tomu, co všechno u nás mohou vidět, prožít a zažít. To je otázka dobře připravených propagačních materiálů, jejichž texty se snažíme zpracovávat s ohledem na kulturní a historické zkušenosti regionů, kde chceme zasadit semínko zájmu dál se pomezí, Svitavsko, Moravskotřebovsko, Jevíčsko a další turisticky zajímavá území. Neděláme si iluze, že dokážeme Pardubický kraj během jednoho roku naplnit výpravami turistů. Je to práce na dlouhé roky. Víme ale, že máme co nabídnout a musíme hledat schůdné cesty k našim klientům. protože u nás v kraji nejsou nezajímavá místa. Ale bylo by to velice obecné. Kdybych se chtěl věnovat konkrétním místům, důstojně a zajímavě je představit, zabralo by to obrovskou spoustu času. Ale velice rád, protože sám jsem vášnivý tu rista, se se čtenáři TRAVEL profi, kteří za reagují na naše pozvání, setkám někde na turistických cestách, na cyklostezkách, hradech, zámcích, na plážích našich pískových rybníků nebo v některé z pohostinných hospůdek, kde se dobře vaří, jí a střídmě pije. Je vždycky strašně složité pokoušet se seznámit kohokoliv s tak bohatým územím a všemi jeho krásami. Mnohem lepší bývá poznání na vlastní oči, dokonce bych řekl degustace kraje přímo, bez zprostředkovatelské role. Může se stát, že se s někým z vás setkáme kdesi v Zemské bráně, u Chrudimky, na cyklostezce pod Kunětickou horou nebo kdekoliv jinde. Budete-li mít chuť, přidejte se k nám. Rád se stanu vaším osobním průvodcem a zavedu vás na místa, o kterých jste možná ještě neslyšeli a která jste ještě neviděli. Těším se na shledanou v Pardubickém kraji. Děkujeme za rozhovor Co dodat na konec? Je toho skutečně neuvěřitelně mnoho, co má Pardubický kraj pro své turisty připraveno. Je toho příliš na jednu krátkou návštěvu a je toho dost na to, abyste se do kraje rybníků, hor, řek a lesů, do kraje ušlechtilých koní a světoznámého perníku, do kraje, který z pohledu ptáka poprvé viděl ing. Jan Kašpar, znovu a znovu vraceli. Tak jako my. I nadále se budeme snažit vám přinášet čerstvé informace a zvát vás na místa, o kterých se málo píše v katalozích cestovních kanceláří, avšak jsou. Laco Kučera Foto: archiv Pardubického kraje 5-6/

16 ZADNÍMI VRÁTKY DO HEŘMANOVA MĚSTCE Žádné moderní město či obec dnes už nemá ani hradby, ani opevněné věže se strážemi, ani zadní branky. Ale přesto do nich můžete vstoupit tak trochu zadem z druhého konce časové osy. Z minulosti. Hledat taková zadní vrátka do Heřmanova Městce nedalo mnoho práce. Stačilo jen o městě na Chrudimsku něco málo vědět a zapátrat v jeho historii. Guth-Jarkovský, k jehož normám společenského chování bychom se měli začít rychle vracet, do města, které má kromě dlouhé a bohaté minulosti i svoji moderní současnost. I když nepatří k cílům, kterých by si všímaly turistické centrály nebo světoví touroperátoři, je schopno uspokojit každého českého turistu. Není třeba, aby zde stál pěti nebo čtyřhvězdičkový hotel. Stačí místní hotýlky a penziony nebo nedaleký kemp Konopáč. Heřmanův Městec nepotřebuje sjezdovky alpského střihu. Mají tu zimní i letní trasy procházející nádhernými a neprávem opomíjenými Železnými horami. S potoky a potůčky jako z pohádek, nad nimiž se zvedají jednotlivé vrcholy, ne vyšší než 670 metrů nad mořem. Některé z nich zdobí zříceniny prastarých hradů, třeba romantická Lichnice nebo Oheb nad přehradou Seč, na jiných vyrostly rozhledny a ty ostatní jsou zajímavé a krásné i bez toho, že by jejich temeno musel člověk jakkoliv přetvářet. Citlivější návštěvník si nemůže nevšimnout, že Heřmanovu Městci vládne uměřený pořádek. Je to město, kde všechno stojí na svém místě a přitom docela po ruce. Protáhlému náměstí jednoznačně vévodí kostel sv. Bartoloměje, další kostely jsou trochu stranou, ulice a náměstíčka zdobí sochy svatých Václava, Vavřince i nezbytného Jana Nepomuckého, zámeckému parku nechybí ani rybník a kousek od náměstí se nachází také synagoga a zadumaný židovský hřbitov. To všechno a ještě mnoho dalšího vytváří nečekaně klidnou a jakoby žádnými turbulencemi moderní doby neohrozitelnou atmosféru města na dohled pod nevysokými hřebeny Železných hor. Města jako stvořeného pro krásný letní víkend, popřípadě i delší pobyt. Působivě, z druhé strany času, můžete do Heřmanova Městce vstoupit přes starý židovský hřbitov, malou kovanou brankou, za kterou se v řadách, tu dopředu, tu dozadu naklánějí staré kamenné stély, jejichž nápisy nemusíte ani číst. Genius loci zde působí nesmírně mocně. Stačí jen malá chvilka a před vaším vnitřním zrakem se začnou odehrávat staré příběhy. Některé veselé, jiné s pořádnou dávkou té zvláštní židovské nostalgie Věčného Ahasvera. Druhou časovou zadní brankou do města může být i nedaleká synagoga krásně opravená, hodna vaší pozornosti stejně jako přilehlá Galerie Cyrany. Ukrývá dokonce několik opravdových skvostů /2015 z dílny Otto Gutfreunda i o mnoho mladších autorů, třeba Vladimíra Preclíka. Úplně jiná branka v čase se vám otevře, vstoupíte-li do velebného ticha kostela svatého Bartoloměje. Ruch na náměstí zůstává uctivě venku, pod vysokou klenbou se vznáší jemný závan kadidla. Zvednete hlavu a nemůžete oči odtrhnout od stropních maleb, monumentálního oltáře nebo zlatými plátky se blýskající kazatelny. Až váš zrak zabloudí ke kůru, neubráníte se dojmu, že celý chrámový prostor rozezvučely bohaté akordy nádherných varhan inu baroko. A tak bychom mohli postupně vcházet do města, kde se narodil Jiří Stanislav Vypravte se tedy do Heřmanova Městce, mějte oči otevřené a hlavně, chtějte nejen vidět, ale také zvědět, tedy odvézt si mnohem více než jen pár módních selfíček, abyste po pár letech jen obtížně nevzpomínali, kde že jste to vlastně byli. Laco Kučera Turistické informační centrum náměstí Míru Heřmanův Městec tel.: Železné hory z rozhledny na Zuberském kopci

17 Někdo měl kašpárka, jiný maňáska, byli i tací, co měli vlastní malé loutkové divadlo. Kdo měl rodiče, kterým záleželo na zdravém a kulturním rozvoji dětí, chodil na skutečná představení dřevěných herců. A bylo to dobře. Loutkové divadlo bylo, snad doposud je a doufám, že i nadále bude důležitým prvkem ve výchově mladé generace. DO POHÁDKY JMÉNEM CHRUDIM Zdá se vám úvodní názor nemoderní, zastaralý, kulhající za počítačovými stří- leč kami z pozice první nebo třetí osoby či adventurami, nebo jak se které jmenují? Dovolím si nesouhlasit a tvrdit, že loutka, loutkové divadlo je uměním, které si zasluhuje přinejmenším pokus o renezanci, o jeho navrácení těm, komu je určeno dětem všeho věku. Nevěříte-li, pojďte s námi do unikátního Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, jež se otevřelo prvním návštěvníkům 2. července 1972, a které již od roku 1969 dokázalo shromáždit na exponátů, z toho více jak loutek z celého světa. Do muzea, kde můžete zhlédnout jednu z nejhodnotnějších stálých expozic loutkového divadla, tematické i dočasné výstavy, akce pro školy, nahlédnout za kulisy, prohlédnout si fotografie slavných loutkovodičů a jejich herců a pokud váš zájem přesáhne běžnou míru, můžete se pustit do studia svazků specializovaného knižního fondu. Na svět loutek je zaměřen Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, to nejsou jen vitríny s exponáty a odborný také tradiční festival výklad. Je to instituce světového významu, jakých není mnoho. Zrovna v letošním amatérského loutkářství roce je otevřena sezonní výstava Říše loutek 95 let bez přestávky, dokumentující LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM, práci a kvalitu jedné z našich nejvýznamnějších loutkohereckých scén Říše loutek založené před pětadevadesáti lety sochařem Vojtěchem Suchardou a malířkou který letos proběhne od 30. června do 6. července. Annou Suchardovou-Brichovou. (www.loutkarska-chrudim.cz) O tom, jak loutky dokázaly promlouvat k lidem u nás i v jiných částech světa během druhé světové války, vypráví výstava Bílé prapory nad Evropou. Od loňského listopadu do 27. září 2015 jste zváni na unikátní Divadlo zrozené z vody. Na výstavu o vietnamském umění loutkového divadla, jehož děj se odehrává uprostřed vodní hladiny, na jezírku, kde se voda, její vlnění i hra světelných odrazů stává plnohodnotným hercem, který je ale, jako ostatně v každém loutkovém divadle, ovládán a řízen člověkem. Kromě fotografií uvidíte také skutečné loutky a můžete si vyzkoušet i manipulaci s nimi. Od roku 2013 se Muzeum loutkářských kultur představuje novou stálou expozicí Magický svět loutek. Jejím mottem je: Jsem loutka. Mám mnoho podob, které se mění v průběhu staletí. Všechny spojuje jediné žiji jen díky vám. Až když mne vy lidé vezmete do rukou, ožiji. Až když mi dáte svůj hlas, promluvím. Bez vás jsem nehybná a tichá, společně však můžeme prožít tisíc a jeden příběh. Platí to pro loutky všech velikostí, ať už jsou vyrobeny z jakéhokoliv materiálu a kdekoliv na světě. K tomu už není ani co dodat. Snad jen, že Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi najdete v jednom z nejkrásnějších domů, zvaném Mydlářovský vskutku nemá se slavným českým katem nic společného. Jeho majitel byl mydlář a svíčkař, úspěšný, šikovný řemeslník a obchodník. Kdy se do Chrudimi vypravíte a zda v muzeu strávíte hodinu nebo déle, je jen na vás. A třeba neodoláte a navštívíte i další dvě chrudimská muzea Muzeum barokních soch a Regionální muzeum. Pokud budete chtít nabrat do plic i trochu čerstvého a zdravého vzduchu a vůně lesa, pak nezapomeňte, že nad Chrudimí v lesích na Podhůře na vás čeká lanový park, nový singltrek a rozhledna Bára II. Laco Kučera Foto: archiv města Chrudimi Turistické informační centrum Chrudim Resselovo náměstí 1, Chrudim tel.: , , 5-6/

18 18 5-6/2015 POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY Františkov nad Ploučnicí Důvodů, proč se vypravit na zajímavý výlet právě do Františkova nad Ploučnicí, je hned několik. Dnešní obec má svůj původ v kdysi samostatných osadách Oldřichov, Mlatce, Františkov, Novina a Terezínské údolí. Založeny byly v různých dobách a k jejich spojení došlo až v roce Františkov najdete v oblouku Ploučnice, jejíž tok znají i někteří vodáci. Nad obcí se zvedá čedičová skála, na níž kdysi stával velký kamenný hrad Ostrý, dnes už jen zřícenina nabízející krásné výhledy nejen na Františkov, ale i na Ploučnici a do CHKO České středohoří, na kus Českého Švýcarska a k Děčínu. K zajímavostem obce patří i část Terezínského údolí pojmenovaného po Therese, manželce majitele přádelny bavlny Mattausche. Ten zde pro své zaměstnance nechal postavit kolonii, dnes uznanou jako nejstarší dělnickou kolonii v celé Evropě. Ale ve Františkově a okolí najdete mnohem víc. Žhavou novinkou je BioFarma Františkov. Mezi pastvinami se pase stádo čistokrevných herefordských jaloviček a kdysi zarostlé, nekultivované pozemky krok za krokem dostávají podobu lidmi pečlivě a citlivě obhospodařované krajiny. Františkov ani BioFarma nemají ambice stát se turistickým centrem pro party rozjařených návštěvníků, kteří hledají, kde si nechat připravit long drink. Je to nádherný kout české krajiny, kam jsou zváni všichni, kdo se umí chovat přirozeně a ohleduplně a budou respektovat, že příroda tu není proto, aby ji zaneřádili. Poohří regionální produkt Ještě letos by se na dveřích hotelů či restaurací nebo na visačkách výrobců v Poohří mělo objevit modré logo POOHŘÍ regionální produkt. Region podél řeky Ohře se připojil k turistickým ob lastem, které propagují kvalitní a originální výrobky a služby ze svého kraje. Administraci značky si vzala na starost Destinační agentura Dolní Poohří v čele s její ředitelkou Libuší Novotnou Pokornou, která vypsala již první výzvu pro potenciální zájemce. A tak se můžeme těšit, že se brzy dočkáme možnosti ochutnat a nakoupit něco z tra dičních dobrot a výrobků pocházejících z regionu podél řeky Ohře. Turistické cíle Pavlíkova Byly doby, není tomu tak moc dávno, co k mým nejoblíbenějším rozhlasovým pořadům patřilo večerní vyprávění grafika Jiřího Anderleho, který tak krásně vzpomínal na dětství prožité v městečku, oficiálně městysi Pavlíkově. S jeho příběhy a občasným pokřikem papouška Žandy jsem se rád vracel z reportážních cest. Stane se někdy, že i dobré věci jdou alespoň v krátké řadě za sebou a je jich dost na to, aby se člověk zvednul a vypravil se do míst, která si zatím jen představoval. Tím posledním, co nás vyzvalo k návštěvě Pavlíkova, bylo otevření nové rozhledny na Senecké hoře. Její výška není sice udivující, ale v kraji kolem Rakovníka stačí i těch jedenadvacet a půl metru se dvěma ochozy. Navíc vede kolem rozhledny turistická stezka se šesti informačními vlastivědnými panely, z nichž se dozvíte mnoho zajímavého. Ale to stále není všechno. Kdo by odolal a nenavštívil pavlíkovskou Galerii Anderle s díly dokumentujícími celých 60 tvůrčích let, včetně prací z dob, kdy Pavlíkov byl pro mladého umělce velkou inspirací. K vidění je také bohatá kolekce rituálních soch a drobnějších artefaktů dokazující autorovu sběratelskou vášeň a slabost pro domorodé africké umění. V tu chvíli se vám z Pavlíkova nebude chtít odjet. Pak nastane čas k návštěvě zajímavého muzea veteránů motocykly Laurin & Klement, kousek vedle Orion, slavná Jawa, ale i Indian nebo Ner-a-Car zpoza oceánu či dokonce Royal Enfield Diesel původem z Indie co kus, to skvost. Nechybí zde ani nejnovější sportovní ESO, JAWA a ČZ. Pamatujete si na kapotovaný skútr? A viděli jste jej někdy se sajdou? Ne? Tak to fakt musíte přijet! Stezka v oblacích Stojím u horní stanice lanovky Sněžník nedaleko chaty Slaměnky v Orlických horách, dnes se koupe v zeleni trávy a okolních lesů, a v duchu si projektuji, jak působivá bude Stezka v oblacích. Kolem se už pracuje, krásně voní zdravé modřínové dřevo, kterého na 55 metrů vysokou stavbu bude třeba úctyhodné množství. Už teď se nemůžu dočkat, až se nad okolní terén ve výšce metrů nad hladinou moře zvedne zdánlivě křehká, avšak pevná a bezpečná stavba, na níž budou moci už koncem prázdnin vystoupat nejen pěší, ale i maminky s kočárky nebo turisté na vozíčcích. Už teď mě lákají, poté co si prohlédnu okolní krajinu a pořídím unikátní fotografie, další adrenalinové zážitky: procházka ve volném prostoru po pavoučí síti z pevných lan nebo sešup tobogánem dlouhým sto a jeden metr s průhlednými úseky. Stezka v oblacích bude víc než jen stavba poskytující nevídané výhledy na celé údolí řeky Moravy, na hřebeny Králického Sněžníku, ale také na Jeseníky a při vhodných klimatických podmínkách i na Krkonoše. V celku s okolním Lesním zážitkovým parkem vznikne místo až po okraj naplněné možnostmi, které nenajdete široko daleko. Bude ale i monumentálním dílem, skulpturou, která určitě sehraje důležitou motivační roli v podpoře turistického zájmu o celý region. Centrum Mistra Jana Husa Nové centrum bylo otevřeno v Husinci, v rodišti jedné z nejvýraznějších osobností našich dějin, římskokatolického kněze, reformátora, myslitele a filozofa Mistra Jana Husa. Už za tři týdny, 6. července 2015, uplyne rovných 600 let od jeho upálení ve švábském městě Konstanz Kostnici. Rodný dům Mistra Jana Husa prošel náročnou

19 opravou a úpravami a stal se důstojným památníkem jeho díla, života a naší národní tradice. Expozici tvoří tři tematické okruhy Husův život, Hus jako reformátor a historické a filozofické reflexe jeho díla a myšlenek. Nevelké město Husinec je tedy opět bohatší o zajímavou turistickou atrakci. To je o důvod víc, proč se při letních a prázdninových cestách zastavit právě v Husinci. Valchovský Kameňák Letošní cyklistický závod Valchovský Kameňák, který je zařazen do Poháru Drahanské vrchoviny, se jel za velmi pěkného počasí, přímo ideálního pro tento druh sportovní aktivity. To znamená ani horko, ani zima, snad trošku chladnější větřík, ale jinak bez deště. Zúčastnilo se ho 98 závodníků v 19 kategoriích. Valchovský Kameňák 2015 je sice už minulostí, ale to neznamená, že budete muset čekat celý rok, abyste sem mohli přijet. Zkrátka vezměte kola a projeďte si křížem krážem nejsevernější kus Jihomoravského kraje už teď. Za permony se jezdí do Oslavan V Oslavanech si své hornické tradice váží do té míry, že po uzavření dolů jejich areál změnili na zábavní park Permonium. To, že sem můžete zavítat kdykoliv, není třeba zvláště zdůrazňovat. Ale výzvu přijet na některou z připravovaných akcí byste neměli nechat bez pozornosti. Zvažte, zda byste chtěli zvládnout noční interaktivní hrátky při Tmě v Permoniu nebo raději si užít Strachu v Permoniu, které proběhne 22. srpna, či by vás více lákalo zářijové Špekáčkobraní 28. září Jste hraví a soutěživí? Přijeďte do Permonia 31. října na Permon Cup 2015 v netradičních soutěžích a disciplínách. Laco Kučera Foto: Biofarma Františkov, Muzeum veteránů Pavlíkov, Wikipedie, obec Valchov a Permonium zábavní park 5-6/

20 MORAVSKOSLEZSKÁ KOUZLA Žijeme v době moderní, žijeme rychle, často ve stresu, jsme pronásledováni mobilními telefony, vláčíme s sebou tablety a přitom zapomínáme. Zapomínáme se dívat kolem sebe, ztrácíme schopnost vidět, mít radost z tak prostých věcí, jako je dřevěný kostelík, roubená chalupa nebo tradiční kroj. Ale budiž bohu děkováno, schopnost přirozené lidské korekce funguje. Stále jsme schopni si i přes všechen shon uvědomit, jak důležité pro nás je umět se zastavit a ohlédnout se. Ohlédnout se přes dvě, tři i více gene - rací do minulosti a hledat, čím bychom vyléčili svoji občas bolavou duši. Věřte, že známe recept. Toulky za jedinečností pestrých lidových krojů, krásou muziky, romantikou drobných staveb, které stále ještě zdobí naše vesnice i města, za fol - klorem, lidovou slovesností i za uměním dávných tesařů, zedníků, kameníků lidí, kteří jen málokdy získávali svoje znalosti a dovednosti ve školních škamnách. Lidí, kteří ale uměli dokonale čerpat svoje inspirace z přírody, z ročních cyklů, ze zvyklostí a tradic. Moravskoslezský kraj, ač byste tomu možná nechtěli ani věřit, je kouzlem fol - kloru a památek lidové řemeslnosti bohatě zásoben. Jeho šest regionů: Jeseníky, Opavské Slezsko, Poodří Moravské Kra - vařsko, Těšínské Slezsko, Beskydy a Ostravsko bylo historicky osídleno mnoha ná rodnostmi. Není tedy divu, že dodnes ve folkloru i lidovém stavitelství a také v ga s - tronomii často najdeme znatelné vlivy tra - dic německých, slovenských i polských. Ale pojďme se alespoň na těchto dvou stranách projít místy, která svou přiro ze - nou krásou, melodičností, důmy s lem a ci t - livým vztahem k přírodě určitě osloví i vás. Jeseníky. Jsou druhým nejvyšším pohořím v Česku v režimu chráněné krajinné oblasti, protkané hustou sítí značených turistických stezek, cyklotras a v zimě bě - žeckých stop. Nepatří sice k centrům ná - rodopisných a folklorních festivalů, ale zato se mohou pochlubit takovými raritami, jako je úzkokolejka Osoblaha-Třemešná (1), úžasný hrad Sovinec (2) a především ná d - herný a velkolepý Praděd. Jedním z turis - tických center Jeseníků jsou Horské lázně Karlova Studánka. Také zde můžete najít dřevěná svědectví a hmotné dokumenty řemeslného umu předků. Dřevěnou kapli sv. Huberta a dokonce celý dřevěný lá zeň - ský areál. Ten sice nepatří do kategorie lidového stavitelství, ale jasně nese stopy /2015 tvořivosti starých mistrů. Za pozornost stojí i starokatolická dřevěná zvonice v Jamarticích u Rýmařova. Její prostá krása a zdobnost vycházející z přírodních motivů jsou až ohromující. Můžete také zajet do Karlovic a pro - hlédnout si unikátní muzeum v bývalé ko - sárně, kde se nachází expozice lesnictví a kromě toho i dochované obytné místnosti, výměnek a ve stodole výstava ze mě - dělského nářadí dokumentující vesnický životní styl v minulých staletích. Také Opavské Slezsko stojí za pozor - nost. U obce Hlavnice navštivte místo se zajímavým větrným mlýnem tzv. beraního typu se čtyřmi lopatkami (3). Mouka se v něm začala mlít kolem roku Dnes vám nabídne i zajímavé a romantické ubytování v prvním patře nad expozicí obytné mlynářské chalupy Pokud byste hledali dochovanou vesnickou zástavbu, zajeďte do obce Lipina. Ve dvou řadách zde stojí přízemní, zděné usedlosti východosudetského typu s chlé vy. Obec protínají dvě silnice s pra - voúhlou křižovatkou uprostřed. Po jedné z nich, vedoucí na severovýchod, se do - stanete do Štáblovic. Fantazii vám zjitří pohled na pět křížů stojících jen pár kroků od hladiny rybníka, uklidnění najdete třeba při procházce francouzskou zahradou. Poodří Moravské Kravařsko bychom mohli pojmenovat jako region vyhlí - dek, mlýnů a technických památek. Lesní mlýn v Bernarticích nad Odrou (4) s úpl - ným zachovaným zařízením na Odře. Vítr využíval mlýn v Bravinném (5). Už od 15. století až do století 20. se mlelo s pomocí síly vodního toku v Bartošovicích. Dobu moderní zde symbolizuje místo pro turbíny a agregát. Další vodní mlýn najdete na říčce Lubině ve Skotnici. Dalo by se v něm mlít i dnes, neboť jeho zařízení je plně provozuschopné, i když se zanedlouho dožije rovných sta let. A zapomenout nesmíte ani na mlýn Wesselsky se skoro tři kilometry dlouhým náhonem a zajímavě řešenou mlecí technologií i s mlecími kameny. Na závěr krátkého putování za starými dřevěnými stavbami Poodří 4 5

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

ÚVODEM. Vážené klientky, vážení klienti,

ÚVODEM. Vážené klientky, vážení klienti, NEWSLETTER SRPEN 2011 ÚVODEM Vážené klientky, vážení klienti, Poslední prázdninový měsíc bychom vám rádi zpestřili několika novinkami naší cafeterie. Relax v pivní lázni či finské sauně, řízená degustace

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Jak zlepšit image Prahy pro cestovní ruch?! Jan Kasl Vidím město veliké, s mnoha problémy Kudy cesta k zlepšení nepovede: Objednat samé slunečné dny a ranní vlahé deštíky na osvěžení ulic, Pustit turisty

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

TIC Žacléř VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

TIC Žacléř VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 TIC Žacléř VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva Turistického informačního centra Žacléř v r. 2012 Žacléř - východní brána Krkonoš. Žacléřsko atraktivní region v každou roční dobu. V létě turistika, poznávání

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více