Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu"

Transkript

1 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

2

3 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST DRUHÁ Nabízí letmý pohled na to, jak širokopásmové město budoucnosti může vypadat a ukazuje, jak mnohá města pokročila na cestě k jeho vybudování ČÁST TŘETÍ Ačkoliv nabídka telekomunikačních operátorů se neustále zlepšuje a počet broadbandových přípojek v ČR je již kolem milionu, neřeší se stále hlavní bolest měst vybudovat integrovanou infrastrukturu, kterou by sdílely všechny organizace města. Pro zlepšení této situace je nutné, aby se orgány místní správy ujaly iniciativy. Jakou roli však mají města a regiony hrát v podpoře rychlejšího zavádění skutečně širokopásmové municipalitní infrastruktury? Jaké jsou možné obchodní modely? A jaká jsou rizika naplnění znaků veřejné podpory? ČÁST ČTVRTÁ Příklady případové studie z českých měst Město Plzeň aplikace GIS v síti MISNET Intranet nemocnic Královehradeckého kraje Metropolitní síť a portál města Pelhřimova Informační systém pro komunikaci občana s úřadem (esmo) v Ostravě Městský dopravní kamerový systém v Ostravě Připojení základních škol v Plzni k optické datové síti Informační systém města Plzně (ISMP)... 32

4 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu Úvod Orgány samosprávy jsou v současnosti pod tlakem zvýšených očekávání občanů v souvislostí s internetem, anebo je takový tlak brzy čeká v souvislosti s příchodem nové generace voličů. Občané požadují pohodlný přístup k veřejným službám, aniž by museli vyplňovat složité formuláře či navštěvovat různé kanceláře a současně chtějí, aby se takové vylepšení služeb neodrazilo ve zvýšení daní. Na takové služby jsou totiž běžně zvyklí z jiných oblastí života využívají je při nakupování, při správě svých bankovních účtů, při komunikaci em nebo mobilním telefonem a především v zaměstnání. Některá města a územní celky na tyto požadavky již odpovídají rozvojem elektronických služeb a přepracováním svých interních procesů 1. Orgány samosprávy však nyní musí jít ještě dále a začít vytvářet zcela novou podobu veřejného sektoru, v níž se uplatní těsnější spolupráce s jinými vrstvami státní správy, jinými organizacemi veřejného sektoru a soukromým sektorem. Nutnou podmínkou takového uspořádání je propojení všech těchto složek datovými sítěmi. Před orgány samosprávy tudíž vyvstává otázka, jak urychlit rozvoj potřebné infrastruktury a zajistit její dostupnost pro veřejný sektor, firmy a občany. Zkušenost z komerční sféry jasně ukazuje, že nemá smysl vytvářet elektronický informační systém tam, kde nefunguje dostatečně efektivně klasická práce s údaji a daty. Chcete-li mít dobře fungující webové stránky nebo elektronické služby, nesmíte nikdy začít nákupem počítačů a vypisováním soutěže na programátorské práce, ale rozvahou, které dosud používané postupy bude třeba změnit, kteří lidé budou muset dělat svou práci jinak, kde se dělají věci zbytečně dvakrát apod. Jde-li o rozsáhlejší analýzu, vyplatí se zadat ji externím odborníkům. V žádném případě to nejsou vyhozené peníze, naopak. Pokud se na hned prvním rozcestí vydáte špatným směrem, pak budete od cíle tím dále, čím déle půjdete. Toho je třeba se vyvarovat. 1 To má zásadní význam. Organizační změny jsou jednak důležitější než technologické, jednak jim časově musejí předcházet. Automatizací nesmyslu či nepořádku vznikne větší a výkonnější nesmysl či nepořádek. 4

5 Úloha samosprávy nespočívá jen v poskytování služeb občanům a podnikům. ale také v zajišťování ekonomické prosperity spravované oblasti obce, města či kraje. I zde příchod internetu změnil pravidla hry. Možnost rychlého přenosu obrovského množství informací za nízkou cenu přinesla firmám (a také jednotlivcům) větší pružnost při volbě sídla. Díky tomu si města a regiony stále více konkurují při lákání nových atraktivních podniků 2 a udržování jejich přítomnosti. Jedním z klíčových faktorů úspěchu v této soutěži je cena a dostupnost internetového připojení a služeb poskytovaných jeho prostřednictvím. Otázka širokopásmového připojení (neboli konektivity) se tedy nevyhne ani veřejné správě. Přestože v minulosti orgány samosprávy patřily mezi průkopníky při zajišťování tradičních veřejných služeb, jako je elektřina nebo voda, většina z nich se této iniciativní úlohy již zřekla. Tento materiál má za cíl tuto mezeru zaplnit. Společnost Cisco Systems úzce spolupracuje s orgány samosprávy z celého světa a pomáhá jim předvídat a plánovat budoucnost. Na základě takto shromážděných zkušeností jsme vytvořili praktického průvodce pro představitele orgánů samosprávy, jenž by jim měl pomoci maximálně využít výhod širokopásmové konektivity ve prospěch obcí a občanů. Infrastruktura rychlého internetového připojení využívá řadu rozmanitých technických řešení pro přenos dat a přístup k nim. Volba konkrétní technologie může často mít velký význam. Tento materiál však nepojednává o technologických řešeních, architektuře a trendech, ale zaměřuje se na strategické a organizační oblasti. Není určen technikům, ale těm, kdo rozhodují. 2 Z toho pak plyne vznik nových pracovních míst, příznivější sociální struktura... 5

6

7 01. Proč je širokopásmové připojení důležité?

8 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01. Proč je širokopásmové připojení důležité? Města mezi sebou vždy soutěžila, avšak v globální ekonomice tato soutěž získala na intenzitě. Průmysl a služby ve kterémkoli městě mohou převálcovat konkurenti, jejichž podniky jsou vzdáleny stovky kilometrů. To je přímý důsledek složitého jevu, kterému se všeobecně říká globalizace. Geografické umístění, které bylo vždy důležitým faktorem úspěchu, je dnes stále méně významné. Představte si příjemné, trochu zastrčené letovisko pod horami. V dnešní době se může stát významným sídlem počítačových firem a konkurovat tvrdě hlavnímu městu jen proto, že se tam příjemně žije. Programátoři mohou totiž díky internetu pracovat stejně dobře kdekoli na světě, proč se tedy neusadit tam, kde je hezky a blízko na lyže? Ve světě se takové přesuny již běžně odehrávají. K novým světovým centrům počítačového byznysu patří americká lyžařská střediska a města na francouzské Riviéře. I příklady jiných měst ukazují, že globalizace a z ní vyplývající zvýšená mobilita podnikání může být příležitostí, nikoliv hrozbou 3. Zamysleme se krátce nad tím, co to vlastně infrastruktura je. Podle slovníkové definice jde o sadu navzájem propojených prvků tvořících kostru jimi podporované struktury. Infrastrukturou živých organismů je kostra, oběhový systém, nervová soustava. Infrastrukturou země či města je systém silnic a železnic, rozvod elektřiny, vody, plynu, kanalizace, telefonní síť ale také hasiči, záchranná služba, policie, v poněkud širším slova smyslu dokonce široká síť veřejných služeb od vzdělávacího a zdravotního systému až po odvoz odpadků. Záleží na úhlu pohledu a na tom, jakým způsobem potřebujeme v daném okamžiku o infrastruktuře uvažovat. V dnešní době je municipální infrastruktura bohatší o prvek, který se v ní dříve nevyskytoval: o datové sítě. Právě o nich je řeč v této brožuře. Dalším způsobem, jímž mohou širokopásmové technologie přispět k růstu a prosperitě oblasti, je zvýšení míry tzv. IT gramotnosti obyvatel, tj. schopnosti rozumět informačním technologiím osobním počítačům, internetu, softwaru a používat je. To může pomoci i geograficky odloučeným oblastem. Orgány samosprávy však nebojují jen o firmy, ale i o lidi. Města se snaží zabránit odchodu obyvatel do satelitních obcí (případně tento trend obrátit), zatímco malé obce v blízkosti velkoměstských aglomerací usilují o růst tím, že se profilují jako atraktivnější místa pro život a pro práci. 3 Globalizace je samosebou jak příležitostí, tak hrozbou. Kdo to ví, ten se včas může přesunout na tu správnou stranu. 8

9 Proč je širokopásmové připojení důležité? Orgány samosprávy vždy posilovaly své obce či kraje tím, že místnímu obyvatelstvu zajišťovaly přístup k základním službám. V minulosti se jednalo o elektřinu, vodu a dopravu, dnes se jedná také o síťovou konektivitu. Spolehlivá informační infrastruktura napomáhá obyvatelům a podnikům na cestě k prosperitě v internetovém věku a je nástrojem podporujícím příchod kvalifikovaných pracovníků, technologických odvětví a služeb, jež tvoří dnešní vzkvétající ekonomiku. Celá řada orgánů samosprávy si již uvědomuje, že zajištění této infrastruktury může do jejich obce přinést prosperitu a inovace. Orgány samosprávy, které dokážou předjímat tyto změny a připravit se na ně v dostatečném předstihu, mohou dosáhnout stabilního a trvalého hospodářského růstu a prosperity tím, že zvýší atraktivitu obce pro občany, státní instituce, výzkumné ústavy, školy, zdravotnické služby a podniky. Obce, které neudrží krok s rychle se měnícím prostředím, čeká tuhý boj s jejich lépe připravenými soupeři. Nejde jen o ekonomický růst. Internet bude hrát klíčovou úlohu také při transformaci místních služeb a způsobu spolupráce mezi občany a jejich zástupci. Vysokorychlostní připojení umožňuje poskytování mnohem pohodlnějších a složitějších služeb. Umožňuje propojit různé součásti veřejného sektoru mezi sebou, aby zvenčí fungovaly jako jeden celek při zachování dnešní organizační struktury. 4 Výsledkem jsou samozřejmě lepší a efektivnější služby. Navíc se otevírají zcela nové příležitosti pro vzájemnou interakci mezi občany a státem, s jejíž pomocí lze širokou veřejnost zapojit do aktivního utváření veřejné politiky a služeb doposud nevídanými způsoby. To vše se souhrnně nazývá e-government. Je důležité uvědomit si přitom dvě věci. Za prvé, e-government nepřijde jen shora, rozhodnutím vlády a dalších centrálních orgánů, ale musí vznikat i z iniciativy měst a obcí. Za druhé, e-government není a nebude homogenní na celém území státu. Již dnes funguje někde lépe, jinde hůř; někde je nabídka pohodlných služeb pro občany větší, jinde menší. Například v Mostě (a několika dalších městech) je k dispozici elektronický systém objednávání občanů k osobnímu jednání na městském úřadu. Je to vlastně lístkový objednávací systém dotažený do konce, nemusíte ani jít na úřad a utrhnout si z automatu lísteček určující pořadí ve frontě. Namísto toho jen pošlete SMS a včas dostanete upozornění, že už brzy budete na řadě. V Českých Budějovicích zas funguje internetová televize, která všem zájemcům přenáší celý průběh jednání zastupitelstva. V budoucnu, až bude dorůstat dnešní nejmladší generace, bude na takových službách občanům záležet stále více. Je skutečně nutné, aby se v této oblasti angažoval veřejný sektor? Proč nenechat komerční sféru, aby sama našla nejlepší cestu, jak zajistit poskytování nových služeb? Je důležité si uvědomit, že tato otázka je praktická, nikoli ideologická. Nemá nebo aspoň nemusí mít nic společného s levicí a pravicí, stejně jako s nimi nemá mnoho společného obecní vodovod. 4 To je velice důležité a je třeba to stále zdůrazňovat: internet a digitální technologie nevnášejí do veřejné správy žádnou revoluci. Plně respektují současnou zákonnou úpravu, rozdělení pravomocí a odpovědností jednotlivých úřadů. V tomto směru se nemění nic! 9

10 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu Je pravda, že do zavádění širokopásmové infrastruktury významně investuje soukromý sektor, avšak existuje řada důvodů, proč se orgánům samosprávy vyplatí do celého procesu zasáhnout, zrychlit tempo rozvoje a zajistit, aby k širokopásmové síti mělo přístup co nejvíce lidí v co nejkratším čase. Jedním z nich je objem potřebných investic. Například stavební práce při pokládce optických kabelů a při instalaci dalších technických zařízení nezbytných pro provoz širokopásmové sítě vyžadují investici, jejíž návratnost je více než dvacet let. Telekomunikační společnosti však obvykle hledají projekty se tří- až pětiletou návratností. 5 Problémem jsou náklady na pasivní infrastrukturu (stavební práce a vlastní kabely), které v případě rozvodu do domácností mohou dosáhnout přibližně 75 % celkových nákladů v prvním roce implementace. Implementační náklady pro metropolitní datovou síť v prvním roce hardware 2 % instalace 3 % optické kabely 6 % výkopové práce 68 % ostatní služby 9 % aktivní prvky 12 % Zdroj: Corning and ETTX Council Europe Tento problém vysoké úvodní investice ještě zhoršuje skutečnost, že významnější příjmy lze očekávat až po zprovoznění kompletní sítě a poté, až počet účastníků dosáhne kritického množství. Například videotelefonie je sice atraktivní služba, avšak lidé pravděpodobně nebudou ochotni za ni platit vyšší poplatky, dokud nebude dostupná v celé oblasti a dokud ji nebude používat dostatečný počet účastníků. Obecně jde o známý problém slepice a vejce. Poskytovatelé širokopásmových služeb a obsahu nebudou ochotni investovat, dokud si nebudou jisti, že bude vybudována síť, zatímco telekomunikační společnosti nebudou ochotny budovat síť, protože nebudou mít jistotu, že budou existovat služby a obsah motivující poptávku ze strany účastníků. Třetím a posledním problémem, který může odrazovat soukromé investory, je to, že velké telekomunikační společnosti v minulosti výrazně investovaly do stávajících komunikačních sítí a existuje tedy nebezpečí, že se budou zdráhat vkládat peníze do nových sítí, které jsou z technického hlediska nástupcem jejich předchozích investic protože ty se jim ještě často nevrátily! 5 Prakticky to znamená, že pokud se ponechá dodavatelům volná ruka, vytvoří velmi rychle ostrůvky digitální prosperity v moři fungujícím neefektivně a postaru. Budou prostě investovat tam, kde návratnost je nejrychlejší v bohatých čtvrtích, v centrech velkých měst, v průmyslových zónách. Nelze jim to mít za zlé ani je nutit k jinému chování, ale ze sociálního a politického hlediska je to nevýhodné jasná úloha pro veřejný sektor. 10

11 Proč je širokopásmové připojení důležité? Vzhledem k těmto skutečnostem orgány místní správy velmi často přebírají aktivitu, aby urychlily zavádění širokopásmové infrastruktury a zajistily maximální pokrytí svých regionů. Studie vypracovaná analytickou skupinou IDATE na zakázku Rady Evropy a týkající se zavádění optických přípojek do domácností (Fibre-to-the-Home, FTTH) uvádí, že přibližně v 70 % projektů ze 167 programů Fibre- -to-the-home v 25 zemích EU se na řešení s úspěchem podílely i obce nebo veřejná společnost vlastněná obcí. Hráči zapojeni do FTTH iniciativ v Evropě (červen 2004) Tradiční operátoři 8 7,8% Municipality, rozvodné podniky 72 69,9% Alternativní operátoři 1 9 8,7 % Správci budov a ostatní 14 13,6% 1 Fastweb (73 měst/a B2 (53 měst} jako jeden operátor Zdroj: IDATE study/ettx Council Europe 11

12

13 02. Širokopásmové město budoucnosti

14 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 02. Širokopásmové město budoucnosti Širokopásmová technologie slibuje velmi rychlé datové připojení, jehož prostřednictvím lze poskytovat atraktivní soubor služeb různých poskytovatelů. Možnosti spolupráce, které přinesly širokopásmové technologie, již dnes změnily mnoho aspektů našich životů. 6 Televizní signál dodávaný do domácností telekomunikačním operátorem nebo naopak levné telefonování přes kabelovou televizi to by před pár lety vypadalo jako úplný nesmysl. Dnes je to i v České republice každodenní realita. 7 Příslibem širokopásmové infrastruktury není jen více informací nebo více forem komunikace, nýbrž a hlavně lepší a bohatší služby. Otázkou pro obce je, jak tento potenciál využít ke zkvalitnění života občanů, ke zlepšení služeb, ke snížení souvisejících nákladů a zatraktivnění měst a obcí. Představme si, jak by mohlo vypadat širokopásmové město budoucnosti. V takovém městě budou všichni obyvatelé mít vysokorychlostní přístup k internetu rychlostí l0 Mb/s až 1 Gb/s. 8 Budou využívat jednotné připojení k digitální televizi a videu, budou si moci vybrat mezi tisíci rozhlasových stanic, telefonické volání bude velmi levné, lidé budou používat videokonference pro hovory s přáteli a rodinou, budou mít dálkovou kontrolu nad svými domovy a budou moci na dálku ovládat své domácí spotřebiče. Ale i to je jenom začátek. Změnu by v takovém městě prodělala především celá řada různých aspektů životního stylu jeho obyvatel. To samozřejmě neznamená, že se svět otočí naruby. Nikdo dnes vážně nehájí myšlenku, že informační technologie jsou samospasitelné, že představují všelék na neduhy společnosti. Bezpochyby však patří k nejsilnějším nástrojům, jimiž dnes veřejná správa disponuje. Využití širokopásmového připojení: vzdělanější město Ve městě budoucnosti bude vzdělání přístupné všem. Jeho obyvatelé se již nebudou muset učit v určenou dobu a na určeném místě. Vzdělávání bude celoživotní proces, snadno dostupný kdykoli a kdekoli 9. Studenti budou využívat vysoce interaktivní digitální kurzy pokrývající řadu oblastí. Školní projekty budou propojovat více vyučovaných předmětů a studenti budou moci pracovat z různých míst. Prostřednic- 6 Nejdůležitější není cena připojení sama o sobě, ale paušální platba, jejíž výše nezávisí na době připojení nebo množství přenesených dat. Teprve pak lze využít internet naplno. 7 V ceně kolem 1000 Kč měsíčně, ale pokles cen je neustálý a poměrně rychlý. Připojených domácností je odhadem tisíc a jejich počet roste velmi rychle. 8 Přístupová rychlost k internetu se měří v násobcích bitu za sekundu (b/s). Mb/s je megabit za sekundu (milion bitů), Gb/s je gigabit za sekundu (miliarda bitů). V dnešní komerční nabídce převažují rychlosti od 0,25 Mb/s po 4 Mb/s, vyšší rychlosti jsou už dost drahé. Reálná rychlost v závislosti na okolnostech však může být o dost nižší, než jakou udává dodavatel. Pro příjem televize, což je nejnáročnější běžné využití internetu, je zapotřebí nejméně 1 Mb/s. 9 U vzdělání opět platí, že organizační změny musí jít ruku v ruce s technologickými! 14

15 Širokopásmové město budoucnosti tvím videokonferencí bude moci učitel kdekoli na světě vést výuku, jíž se zúčastní nejen žáci ve třídě, ale i studenti ve svých domovech. Významnou měrou se bude uplatňovat individuální výuka s využitím obrazových, hlasových a dalších nástrojů virtuální spolupráce, jako například screen-sharing 10. Studenti (a rodiče) budou mít přístup k on-line informacím o osnovách, úkolech, jejich plnění a o chystaných zkouškách. Budou si moci vyhledat vhodný studijní materiál, který rozšíří jejich znalosti v oblastech, kde mají nedostatky. Pokud se přiblíží téma, které nepatří mezi jejich silné stránky, budou se moci zapsat na pomocné kurzy. Učitelé budou mít přístup k on-line nástrojům pro hodnocení, které významně zkrátí čas strávený administrativními pracemi. Tak získají čas i energii, jež uplatní při učení a podpoře studentů. 11 Komunikace mezi školou, učiteli, rodiči a státními orgány bude probíhat elektronickou cestou, díky čemuž vznikne skutečná vzdělávací komunita. Využití širokopásmového připojení: zdravější město Ve městě budoucnosti budou mít občané přístup k on-line zdravotnímu poradenství a z pohodlí svého domova budou moci kdykoliv konzultovat odborného lékaře. (Opět nejde o žádnou sci-fi, v České republice k většině těchto cílů směřuje například známý projekt elektronických zdravotních knížek IZIP.) V případě nemoci se pobyt v nemocnici výrazně zkrátí, protože zdravotnický personál bude moci monitorovat zdravotní stav z domova téměř stejně snadno jako na oddělení. Pacienti s dlouhodobějšími problémy, kteří vyžadují pravidelné sledování, si budou moci dělat řadu testů sami a elektronicky předávat jejich výsledky lékařům. Všichni odborní lékaři budou moci využívat jednotnou zabezpečenou elektronickou zdravotní dokumentaci pacienta, čímž se zajistí, že se občanovi dostane správné péče v kratším čase a výrazně se sníží počet chyb. Výsledky současných i starších testů (např. rentgeny) budou příslušnému lékaři okamžitě k dispozici, ať už je kdekoliv, zatímco videospojení výrazně usnadní konzultace s místními nebo národními specialisty. Zde je dobře vidět, že zavádění nových elektronických služeb je vždy problém o několika úrovních: technický (jak to zařídit), finanční (kdo a z čeho to zaplatí pořízení i provoz); legislativní (elektronická data musí mít stejnou právní platnost a závaznost jako ta klasická); a konečně lidský (lidé si musí na použití nových technologií zvyknout, najít v nich pro sebe výhodu). To vše je třeba řešit souběžně, jinak projekt nemá naději na úspěch. Výsledky však mohou stát za to. Využití širokopásmového připojení: prosperující město Ve městě budoucnosti podniky díky obchodním internetovým řešením (elektronické obchodování, řízení logistiky a zásobování, optimalizace pracovních sil, řešení pro mobilitu pracovní síly, bezpečnostní a za- 10 Screen-sharing, sdílení obrazovky, spočívá v tom, že žák pracuje na svém počítači, učitel mu jakoby hledí přes rameno, protože u sebe vidí celou žákovu obrazovku a jeho práci. Učitel může do žákovy obrazovky zasáhnout, opravit žákovu práci, pomoci mu, ukázat správný postup apod. 11 Tohoto motivu si povšimněme, je velmi důležitý. Informační technologie nemají nahradit člověka tam, kde je jeho role nezastupitelná; přebírají za něj netvůrčí práci a dávají mu více prostoru dělat tu tvůrčí. 15

16 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu bezpečovací řešení...) zvýší svou produktivitu a příjmy. Zakládání nových firem bude snadné a moderní infrastruktura umožní globální činnost nových i stávajících podniků. Místní průmyslové parky sloužící jako střediska inovací podpoří ekonomický rozvoj a budou vytvářet nová pracovní místa. Podle zkušeností vyspělých zemí v podmínkách vysoce technologicky vybavené ekonomiky, o jaké je v tomto materiálu řeč, vždy nová pracovní místa vznikají větší rychlostí, než stará zanikají. Podmínkou hladkého chodu těchto změn je však výkonný systém rekvalifikací. Využití širokopásmového připojení: účinnější obecní správa Ve městě budoucnosti budou orgány veřejné správy navzájem sdílet úkoly a procesy, čímž dosáhnou významných úspor a budou se moci soustředit na svou specializaci. Zároveň však platí, že elektronizace plně respektuje stávající legislativu a rozdělení pravomocí. Úředníci budou mít k dispozici softwarové nástroje, které prakticky odstraní rutinní administrativní úkony. Budou moci lépe komunikovat v rámci jednotlivých odborů i mezi nimi a uvolní si ruce, aby se mohli zaměřit na poskytování lepších služeb obyvatelům. Služby budou snáze dostupné. Občané budou mít více příležitostí tyto služby spoluutvářet a získají vyšší podíl na rozhodování o životě obce. To je sám o sobě obrovský možná vůbec největší přínos e-governmentu: angažovanější občan, více spojený se svou obcí. Výsledky jsou patrné už i v ČR a lze jich dosáhnout překvapivě jednoduchými prostředky. Často stačí kvalitní webová stránka obce. Využití širokopásmového připojení: bezpečnější město Ve městě budoucnosti se budou používat vyspělé komunikační a monitorovací systémy, které pomohou snižovat kriminalitu a protispolečenské chování. Veřejné přístupové body s videosystémy umožní rychlou a snadnou komunikaci občanů s tísňovými službami. Zrychlení toku informací zlepší řízení dopravy a údržbu silnic a tísňové služby budou schopny rychleji reagovat na krizové situace. Širokopásmové město budoucnosti již dnes Řada měst na světě se rozhodla přenést myšlenku širokopásmového města do skutečného života. Jen v Evropě je nejméně čtyřicet měst, které buď plánují nebo již budují širokopásmovou infrastrukturu. (Jedním z nich je Praha.) Neustále se objevují nové služby a aplikace, jejichž cílem je zlepšit život obyvatel a zatraktivnit město pro obyvatele, firmy i investory. Příkladem tohoto procesu je Nizozemsko 12. V roce 2000 vypsala nizozemská vláda soutěž nazvanou Kenniswijk (obec vědomostí) na realizaci národního pilotního projektu pro tzv. město vědomostí. Vítězem soutěže se stal Eindhoven a získal tak grant v hodnotě 50 mil. eur. Pilotní projekt zahrnoval celkem domácností ( osob). Eindhovenský projekt se zaměřil na: 12 Lze namítnout, že uváděné příklady jsou vesměs ze západní Evropy bohatší a rozvinutější částí kontinentu. Je tomu tak proto, že původní evropská dvanáctka má skutečně několik let časového náskoku. Její zkušenosti proto můžeme s prospěchem využít. Není však pravda, že by to nebylo možné! Technologicky i vzděláním lidí se západní Evropě plně vyrovnáme, financování lze získat v rámci PPP projektů i čerpání fondů EU, jak je o tom řeč dále. 16

17 Širokopásmové město budoucnosti motivaci dodavatelů infrastruktury k zavedení širokopásmových technologií do domácností, aby mohly být zavedeny nové služby; vyhledání vhodných dodavatelů pro vývoj nových služeb, jež budou poskytovány prostřednictvím stávající i nové infrastruktury; testování těchto nových služeb z hlediska uživatelů, aby bylo možné vytvořit přesný obraz skutečných požadavků obyvatel a způsobů, jimiž služby využívají. Kenniswijk nabízí řadu komerčních a veřejných služeb: obrazové dopravní informace pro plánování cest; bezpečnostní webové kamery, které lze ovládat a prohlížet prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu; on-line zdravotnické služby, jako jsou krevní testy nebo on-line přístup k předepisování léků; tematické kanály internetové televize, např. dětské, zaměřené na zdravé bydlení apod.; digitální kurzy pro zvládání stresu, nezaměstnanosti apod.; odborné kurzy pro veřejnost; živý přenos ze zasedání zastupitelstva města; komerční služby, jako je digitální IP televize; lokální internetová televize obyvatel pro obyvatele; dnes již běžné širokopásmové služby, jako je IP telefonie, video na objednávku apod. Některé prvky popisované v přihláškách do soutěže se rozhodla zavést i jiná nizozemská města, přestože ze soutěže odešla poražena. Například město Almere zahájilo vlastní iniciativu města vědomostí, která se v mnohém nechala inspirovat eindhovenským projektem. Město Amsterdam investuje do optické infrastruktury pro připojení 400 tisíc domácností. Podobné projekty se rozbíhají v Berlíně, Paříži, Kolíně nad Rýnem a Vídni. Nemocnice v Arrasu v severní Francii se brzy dočká regionální optické širokopásmové sítě, která spojí všechny všeobecné lékaře a zdravotnická zatížení spádové oblasti. Přes regionální portál získají lékaři zabezpečený přístup k údajům o pacientech a budou si moci vyměňovat osvědčené postupy a další informace. Region středního Norska, do nějž patří osm nemocnic, využívá širokopásmovou síť od roku Díky centralizované digitální obrazové službě a jednotnému systému zdravotních záznamů si mohou lékaři z jakéhokoliv koutu oblasti prohlížet kompletní zdravotní karty pacientů. Výrazně se zrychlilo vyhodnocování rentgenového vyšetření, protože snímky lze okamžitě posílat ke specializovaným konzultacím i do zahraničí 13. V další fázi by měli lékaři získat možnost on-line domlouvat návštěvy a vyšetření v nemocnicích, zatímco pacient je stále u nich. 12 Lze namítnout, že uváděné příklady jsou vesměs ze západní Evropy bohatší a rozvinutější částí kontinentu. Je tomu tak proto, že původní evropská dvanáctka má skutečně několik let časového náskoku. Její zkušenosti proto můžeme s prospěchem využít. Není však pravda, že by to nebylo možné! Technologicky i vzděláním lidí se západní Evropě plně vyrovnáme, financování lze získat v rámci PPP projektů i čerpání fondů EU, jak je o tom řeč dále. 13 Opět nejde o žádnou sci-fi, podobnými technologiemi se postupně vybavují i české nemocnice. 17

18 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu Italská provincie Brescia zahájila intranetový a komunikační program, který má vytvořit internetovou kulturu 14 mezi zaměstnanci úřadů s cílem vyřešit problém nízké produktivity a vysokých nákladů na interní komunikaci. Program využívá širokopásmové spojení mezi úřady provincie a zahrnuje používání různých samoobslužných aplikací (například on-line adresář zaměstnanců, výkazy nákladů a platforma pro e-nakupování). Kromě toho přináší řadu dalších novinek, jako jsou kapesní ové přístroje pro pracovníky úřadů a služba osvětového videa popisujícího nejlepší interní administrativní postupy. Očekává se, že tento program v následujících pěti letech přinese úspory ve výši 8,1 mil. eur. Londýnská čtvrť Westminster nedávno v centru své části Soho, která je známá čilým nočním životem se všemi negativními i pozitivními důsledky, zahájila program Bezdrátové město. Na místech, která jsou strategická z hlediska trestné činnosti a dalších asociálních jevů (prodej bez povolení, černé skládky apod.), umístilo město bezdrátové internetové kamery napojené na širokopásmovou technologii. Internetové kamery jsou levnější než tradiční bezpečnostní kamery a díky tomu, že je lze na dálku ovládat a hýbat jimi, měnit úhel záběru, jsou i mnohem účinnější. Širokopásmová infrastruktura umožní městu sledovat na dálku hladinu hluku a znečištění a zároveň zajistí konektivitu pro všechny další účely. Opět jeden důležitý motiv: každá infrastruktura postavená na internetových technologiích je univerzální. Lze ji bez úprav použít k mnoha účelům včetně těch, na které v době budování sítě nikdo ani nepomyslel. Westminster si pořídil síť webových kamer, protože to bylo nejlevnější monitorovací bezpečnostní řešení. Jako vedlejší efekt získal datovou síť, která se dá použít například pro připojení mobilních pracovníků. pro všechny pracovníky úřadu, kteří se z různých důvodů musejí pohybovat na ulicích. Širokopásmové technologie v oblasti bezpečnosti se používají i v řadě jiných měst. Polská Wroclaw nabízí širokopásmovou konektivitu ve více než polovině obecních bytů přes stávající kabely užívané původně pro sledování topných systémů. Město využilo této sítě a instalovalo digitální kamery do všech domů bez širokopásmové technologie by něco takového bylo kvůli nákladům nemyslitelné. Výstavba širokopásmového města budoucnosti začíná teď Jak ukazují tyto příklady, město budoucnosti již vzniká. Investoři a obyvatelé reagují na vizi předkládanou aktivními a na budoucnost zaměřenými samosprávnými orgány. Přestože se cíle jednotlivých obcí liší, každá z nich se přímo podílí na výstavbě širokopásmové infrastruktury, díky níž se jejich sny stanou skutečností. Další města, která se chtějí zapojit, potřebují najít způsoby, jak stimulovat rozvoj své vlastní širokopásmové infrastruktury. Následující část publikace se věnuje strategickým otázkám, které tato města musí řešit. 14 Pojem internetová kultura je klíčový. Největší změny se musí odehrát v myšlení lidí, technika je druhotná. Řešení nespočívá v tom, že se úředníkům nebo komukoli jinému internet a další technologie vnutí. Řešením je vytvořit situaci, ve které tito lidé začnou sami příslušné nástroje chtít, dožadovat se jich. 18

19 Širokopásmové město budoucnosti 19

20

Datová dálnice Kamenice první dotovaná síť v České republice

Datová dálnice Kamenice první dotovaná síť v České republice Datová dálnice první dotovaná síť v České republice Telč, 29.07.2015 Ing. Martin Procházka Poloha Cca 20km od větších aglomerací, mimo hlavní dopravní tepny mezi Velkým Meziříčí, Jihlavou, Třebíčí Celkově

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0

Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0 IP/08/1422 V Bruselu dne 29. září 2008 Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0 Evropa by mohla převzít vedoucí roli v nové generaci internetu. Evropská komise

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Rozvoj optické sítě. Kamenice, 3.05.2015. Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad

Rozvoj optické sítě. Kamenice, 3.05.2015. Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad Rozvoj optické sítě, 3.05.2015 Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad Dostupnost sítě Internet Dostupnost sítě Internetu v roce 2011 V obci dostupné 2 varianty připojení WiFi síť občanského sdružení K-NET

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE. Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU

Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE. Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU Aktivity LK ICTU k diskutovanému tématu Rozvoj vysokorychlostních sítí zejména

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ITAPA 2006 - Bratislava

ITAPA 2006 - Bratislava Informační a komunikační technologie jako prostředek pro rozvoj a konkurenceschopnost regionů ITAPA 2006 - Bratislava Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina Struktura prezentace Základní fakta o kraji

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020):

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 1 Prioritní

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Předpoklady rozvoje sítí nové generace (NGA/NGN) Návrh Výb oru n ezávislého ICT průmyslu

Předpoklady rozvoje sítí nové generace (NGA/NGN) Návrh Výb oru n ezávislého ICT průmyslu Předpoklady rozvoje sítí nové generace (NGA/NGN) Návrh Výb oru n ezávislého ICT průmyslu Verze 1, 16. listopadu 2015 V ý b o r n e z á v i s l é h o I C T p r ů m y s l u, w w w. v n i c t p. c z Předpoklady

Více

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie 2012 Martina Rojková Výzva k předkládání žádostí GP Informační a komunikační technologie 2012 PRK Prioritní oblast 3: Technická infrastruktura Opatření

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů

Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů Rok informatiky Boskovice 12.6.2014 JUDr. David Škvařil, Bc. Pavel Ševčík (MěuB), Michal Fišer (Dial Telecom) Kdo je kdo? Dial Telecom provozuje tranzitní

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy Kde využít bezdrátové komunikační systémy? Limituje vás stávající komunikační infrastruktura ve zvyšování produktivity a zlepšování nabídky vašich produktů a

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR 4. průmyslová revoluce WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR Definice Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry 4.0 - nový způsob výroby - předpokládá propojení jednotlivých strojů, které dokážou

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 31.1 Věc: Projektové záměry Interreg Europe Důvod předložení: Schválení přípravy projektových záměrů Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Optical Fibre Apparatus Otevřená optická přístupová síť FTTH

Optical Fibre Apparatus Otevřená optická přístupová síť FTTH Optical Fibre Apparatus Otevřená optická přístupová síť FTTH Pavel Dubský, OFA s.r.o. Pavel Dubský OFA s.r.o. Po roce 2015 nemusí pro plnohodnotný širokopásmový přístup stačit ano 100 Mb/s. Optické vlákno

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Datové centrum SPCSS Představení služeb DC SPCSS str. 2 Proč jsme na trhu Mise Předmětem podnikání státního podniku SPCSS je provozování

Více