Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu"

Transkript

1 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

2

3 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST DRUHÁ Nabízí letmý pohled na to, jak širokopásmové město budoucnosti může vypadat a ukazuje, jak mnohá města pokročila na cestě k jeho vybudování ČÁST TŘETÍ Ačkoliv nabídka telekomunikačních operátorů se neustále zlepšuje a počet broadbandových přípojek v ČR je již kolem milionu, neřeší se stále hlavní bolest měst vybudovat integrovanou infrastrukturu, kterou by sdílely všechny organizace města. Pro zlepšení této situace je nutné, aby se orgány místní správy ujaly iniciativy. Jakou roli však mají města a regiony hrát v podpoře rychlejšího zavádění skutečně širokopásmové municipalitní infrastruktury? Jaké jsou možné obchodní modely? A jaká jsou rizika naplnění znaků veřejné podpory? ČÁST ČTVRTÁ Příklady případové studie z českých měst Město Plzeň aplikace GIS v síti MISNET Intranet nemocnic Královehradeckého kraje Metropolitní síť a portál města Pelhřimova Informační systém pro komunikaci občana s úřadem (esmo) v Ostravě Městský dopravní kamerový systém v Ostravě Připojení základních škol v Plzni k optické datové síti Informační systém města Plzně (ISMP)... 32

4 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu Úvod Orgány samosprávy jsou v současnosti pod tlakem zvýšených očekávání občanů v souvislostí s internetem, anebo je takový tlak brzy čeká v souvislosti s příchodem nové generace voličů. Občané požadují pohodlný přístup k veřejným službám, aniž by museli vyplňovat složité formuláře či navštěvovat různé kanceláře a současně chtějí, aby se takové vylepšení služeb neodrazilo ve zvýšení daní. Na takové služby jsou totiž běžně zvyklí z jiných oblastí života využívají je při nakupování, při správě svých bankovních účtů, při komunikaci em nebo mobilním telefonem a především v zaměstnání. Některá města a územní celky na tyto požadavky již odpovídají rozvojem elektronických služeb a přepracováním svých interních procesů 1. Orgány samosprávy však nyní musí jít ještě dále a začít vytvářet zcela novou podobu veřejného sektoru, v níž se uplatní těsnější spolupráce s jinými vrstvami státní správy, jinými organizacemi veřejného sektoru a soukromým sektorem. Nutnou podmínkou takového uspořádání je propojení všech těchto složek datovými sítěmi. Před orgány samosprávy tudíž vyvstává otázka, jak urychlit rozvoj potřebné infrastruktury a zajistit její dostupnost pro veřejný sektor, firmy a občany. Zkušenost z komerční sféry jasně ukazuje, že nemá smysl vytvářet elektronický informační systém tam, kde nefunguje dostatečně efektivně klasická práce s údaji a daty. Chcete-li mít dobře fungující webové stránky nebo elektronické služby, nesmíte nikdy začít nákupem počítačů a vypisováním soutěže na programátorské práce, ale rozvahou, které dosud používané postupy bude třeba změnit, kteří lidé budou muset dělat svou práci jinak, kde se dělají věci zbytečně dvakrát apod. Jde-li o rozsáhlejší analýzu, vyplatí se zadat ji externím odborníkům. V žádném případě to nejsou vyhozené peníze, naopak. Pokud se na hned prvním rozcestí vydáte špatným směrem, pak budete od cíle tím dále, čím déle půjdete. Toho je třeba se vyvarovat. 1 To má zásadní význam. Organizační změny jsou jednak důležitější než technologické, jednak jim časově musejí předcházet. Automatizací nesmyslu či nepořádku vznikne větší a výkonnější nesmysl či nepořádek. 4

5 Úloha samosprávy nespočívá jen v poskytování služeb občanům a podnikům. ale také v zajišťování ekonomické prosperity spravované oblasti obce, města či kraje. I zde příchod internetu změnil pravidla hry. Možnost rychlého přenosu obrovského množství informací za nízkou cenu přinesla firmám (a také jednotlivcům) větší pružnost při volbě sídla. Díky tomu si města a regiony stále více konkurují při lákání nových atraktivních podniků 2 a udržování jejich přítomnosti. Jedním z klíčových faktorů úspěchu v této soutěži je cena a dostupnost internetového připojení a služeb poskytovaných jeho prostřednictvím. Otázka širokopásmového připojení (neboli konektivity) se tedy nevyhne ani veřejné správě. Přestože v minulosti orgány samosprávy patřily mezi průkopníky při zajišťování tradičních veřejných služeb, jako je elektřina nebo voda, většina z nich se této iniciativní úlohy již zřekla. Tento materiál má za cíl tuto mezeru zaplnit. Společnost Cisco Systems úzce spolupracuje s orgány samosprávy z celého světa a pomáhá jim předvídat a plánovat budoucnost. Na základě takto shromážděných zkušeností jsme vytvořili praktického průvodce pro představitele orgánů samosprávy, jenž by jim měl pomoci maximálně využít výhod širokopásmové konektivity ve prospěch obcí a občanů. Infrastruktura rychlého internetového připojení využívá řadu rozmanitých technických řešení pro přenos dat a přístup k nim. Volba konkrétní technologie může často mít velký význam. Tento materiál však nepojednává o technologických řešeních, architektuře a trendech, ale zaměřuje se na strategické a organizační oblasti. Není určen technikům, ale těm, kdo rozhodují. 2 Z toho pak plyne vznik nových pracovních míst, příznivější sociální struktura... 5

6

7 01. Proč je širokopásmové připojení důležité?

8 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01. Proč je širokopásmové připojení důležité? Města mezi sebou vždy soutěžila, avšak v globální ekonomice tato soutěž získala na intenzitě. Průmysl a služby ve kterémkoli městě mohou převálcovat konkurenti, jejichž podniky jsou vzdáleny stovky kilometrů. To je přímý důsledek složitého jevu, kterému se všeobecně říká globalizace. Geografické umístění, které bylo vždy důležitým faktorem úspěchu, je dnes stále méně významné. Představte si příjemné, trochu zastrčené letovisko pod horami. V dnešní době se může stát významným sídlem počítačových firem a konkurovat tvrdě hlavnímu městu jen proto, že se tam příjemně žije. Programátoři mohou totiž díky internetu pracovat stejně dobře kdekoli na světě, proč se tedy neusadit tam, kde je hezky a blízko na lyže? Ve světě se takové přesuny již běžně odehrávají. K novým světovým centrům počítačového byznysu patří americká lyžařská střediska a města na francouzské Riviéře. I příklady jiných měst ukazují, že globalizace a z ní vyplývající zvýšená mobilita podnikání může být příležitostí, nikoliv hrozbou 3. Zamysleme se krátce nad tím, co to vlastně infrastruktura je. Podle slovníkové definice jde o sadu navzájem propojených prvků tvořících kostru jimi podporované struktury. Infrastrukturou živých organismů je kostra, oběhový systém, nervová soustava. Infrastrukturou země či města je systém silnic a železnic, rozvod elektřiny, vody, plynu, kanalizace, telefonní síť ale také hasiči, záchranná služba, policie, v poněkud širším slova smyslu dokonce široká síť veřejných služeb od vzdělávacího a zdravotního systému až po odvoz odpadků. Záleží na úhlu pohledu a na tom, jakým způsobem potřebujeme v daném okamžiku o infrastruktuře uvažovat. V dnešní době je municipální infrastruktura bohatší o prvek, který se v ní dříve nevyskytoval: o datové sítě. Právě o nich je řeč v této brožuře. Dalším způsobem, jímž mohou širokopásmové technologie přispět k růstu a prosperitě oblasti, je zvýšení míry tzv. IT gramotnosti obyvatel, tj. schopnosti rozumět informačním technologiím osobním počítačům, internetu, softwaru a používat je. To může pomoci i geograficky odloučeným oblastem. Orgány samosprávy však nebojují jen o firmy, ale i o lidi. Města se snaží zabránit odchodu obyvatel do satelitních obcí (případně tento trend obrátit), zatímco malé obce v blízkosti velkoměstských aglomerací usilují o růst tím, že se profilují jako atraktivnější místa pro život a pro práci. 3 Globalizace je samosebou jak příležitostí, tak hrozbou. Kdo to ví, ten se včas může přesunout na tu správnou stranu. 8

9 Proč je širokopásmové připojení důležité? Orgány samosprávy vždy posilovaly své obce či kraje tím, že místnímu obyvatelstvu zajišťovaly přístup k základním službám. V minulosti se jednalo o elektřinu, vodu a dopravu, dnes se jedná také o síťovou konektivitu. Spolehlivá informační infrastruktura napomáhá obyvatelům a podnikům na cestě k prosperitě v internetovém věku a je nástrojem podporujícím příchod kvalifikovaných pracovníků, technologických odvětví a služeb, jež tvoří dnešní vzkvétající ekonomiku. Celá řada orgánů samosprávy si již uvědomuje, že zajištění této infrastruktury může do jejich obce přinést prosperitu a inovace. Orgány samosprávy, které dokážou předjímat tyto změny a připravit se na ně v dostatečném předstihu, mohou dosáhnout stabilního a trvalého hospodářského růstu a prosperity tím, že zvýší atraktivitu obce pro občany, státní instituce, výzkumné ústavy, školy, zdravotnické služby a podniky. Obce, které neudrží krok s rychle se měnícím prostředím, čeká tuhý boj s jejich lépe připravenými soupeři. Nejde jen o ekonomický růst. Internet bude hrát klíčovou úlohu také při transformaci místních služeb a způsobu spolupráce mezi občany a jejich zástupci. Vysokorychlostní připojení umožňuje poskytování mnohem pohodlnějších a složitějších služeb. Umožňuje propojit různé součásti veřejného sektoru mezi sebou, aby zvenčí fungovaly jako jeden celek při zachování dnešní organizační struktury. 4 Výsledkem jsou samozřejmě lepší a efektivnější služby. Navíc se otevírají zcela nové příležitosti pro vzájemnou interakci mezi občany a státem, s jejíž pomocí lze širokou veřejnost zapojit do aktivního utváření veřejné politiky a služeb doposud nevídanými způsoby. To vše se souhrnně nazývá e-government. Je důležité uvědomit si přitom dvě věci. Za prvé, e-government nepřijde jen shora, rozhodnutím vlády a dalších centrálních orgánů, ale musí vznikat i z iniciativy měst a obcí. Za druhé, e-government není a nebude homogenní na celém území státu. Již dnes funguje někde lépe, jinde hůř; někde je nabídka pohodlných služeb pro občany větší, jinde menší. Například v Mostě (a několika dalších městech) je k dispozici elektronický systém objednávání občanů k osobnímu jednání na městském úřadu. Je to vlastně lístkový objednávací systém dotažený do konce, nemusíte ani jít na úřad a utrhnout si z automatu lísteček určující pořadí ve frontě. Namísto toho jen pošlete SMS a včas dostanete upozornění, že už brzy budete na řadě. V Českých Budějovicích zas funguje internetová televize, která všem zájemcům přenáší celý průběh jednání zastupitelstva. V budoucnu, až bude dorůstat dnešní nejmladší generace, bude na takových službách občanům záležet stále více. Je skutečně nutné, aby se v této oblasti angažoval veřejný sektor? Proč nenechat komerční sféru, aby sama našla nejlepší cestu, jak zajistit poskytování nových služeb? Je důležité si uvědomit, že tato otázka je praktická, nikoli ideologická. Nemá nebo aspoň nemusí mít nic společného s levicí a pravicí, stejně jako s nimi nemá mnoho společného obecní vodovod. 4 To je velice důležité a je třeba to stále zdůrazňovat: internet a digitální technologie nevnášejí do veřejné správy žádnou revoluci. Plně respektují současnou zákonnou úpravu, rozdělení pravomocí a odpovědností jednotlivých úřadů. V tomto směru se nemění nic! 9

10 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu Je pravda, že do zavádění širokopásmové infrastruktury významně investuje soukromý sektor, avšak existuje řada důvodů, proč se orgánům samosprávy vyplatí do celého procesu zasáhnout, zrychlit tempo rozvoje a zajistit, aby k širokopásmové síti mělo přístup co nejvíce lidí v co nejkratším čase. Jedním z nich je objem potřebných investic. Například stavební práce při pokládce optických kabelů a při instalaci dalších technických zařízení nezbytných pro provoz širokopásmové sítě vyžadují investici, jejíž návratnost je více než dvacet let. Telekomunikační společnosti však obvykle hledají projekty se tří- až pětiletou návratností. 5 Problémem jsou náklady na pasivní infrastrukturu (stavební práce a vlastní kabely), které v případě rozvodu do domácností mohou dosáhnout přibližně 75 % celkových nákladů v prvním roce implementace. Implementační náklady pro metropolitní datovou síť v prvním roce hardware 2 % instalace 3 % optické kabely 6 % výkopové práce 68 % ostatní služby 9 % aktivní prvky 12 % Zdroj: Corning and ETTX Council Europe Tento problém vysoké úvodní investice ještě zhoršuje skutečnost, že významnější příjmy lze očekávat až po zprovoznění kompletní sítě a poté, až počet účastníků dosáhne kritického množství. Například videotelefonie je sice atraktivní služba, avšak lidé pravděpodobně nebudou ochotni za ni platit vyšší poplatky, dokud nebude dostupná v celé oblasti a dokud ji nebude používat dostatečný počet účastníků. Obecně jde o známý problém slepice a vejce. Poskytovatelé širokopásmových služeb a obsahu nebudou ochotni investovat, dokud si nebudou jisti, že bude vybudována síť, zatímco telekomunikační společnosti nebudou ochotny budovat síť, protože nebudou mít jistotu, že budou existovat služby a obsah motivující poptávku ze strany účastníků. Třetím a posledním problémem, který může odrazovat soukromé investory, je to, že velké telekomunikační společnosti v minulosti výrazně investovaly do stávajících komunikačních sítí a existuje tedy nebezpečí, že se budou zdráhat vkládat peníze do nových sítí, které jsou z technického hlediska nástupcem jejich předchozích investic protože ty se jim ještě často nevrátily! 5 Prakticky to znamená, že pokud se ponechá dodavatelům volná ruka, vytvoří velmi rychle ostrůvky digitální prosperity v moři fungujícím neefektivně a postaru. Budou prostě investovat tam, kde návratnost je nejrychlejší v bohatých čtvrtích, v centrech velkých měst, v průmyslových zónách. Nelze jim to mít za zlé ani je nutit k jinému chování, ale ze sociálního a politického hlediska je to nevýhodné jasná úloha pro veřejný sektor. 10

11 Proč je širokopásmové připojení důležité? Vzhledem k těmto skutečnostem orgány místní správy velmi často přebírají aktivitu, aby urychlily zavádění širokopásmové infrastruktury a zajistily maximální pokrytí svých regionů. Studie vypracovaná analytickou skupinou IDATE na zakázku Rady Evropy a týkající se zavádění optických přípojek do domácností (Fibre-to-the-Home, FTTH) uvádí, že přibližně v 70 % projektů ze 167 programů Fibre- -to-the-home v 25 zemích EU se na řešení s úspěchem podílely i obce nebo veřejná společnost vlastněná obcí. Hráči zapojeni do FTTH iniciativ v Evropě (červen 2004) Tradiční operátoři 8 7,8% Municipality, rozvodné podniky 72 69,9% Alternativní operátoři 1 9 8,7 % Správci budov a ostatní 14 13,6% 1 Fastweb (73 měst/a B2 (53 měst} jako jeden operátor Zdroj: IDATE study/ettx Council Europe 11

12

13 02. Širokopásmové město budoucnosti

14 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 02. Širokopásmové město budoucnosti Širokopásmová technologie slibuje velmi rychlé datové připojení, jehož prostřednictvím lze poskytovat atraktivní soubor služeb různých poskytovatelů. Možnosti spolupráce, které přinesly širokopásmové technologie, již dnes změnily mnoho aspektů našich životů. 6 Televizní signál dodávaný do domácností telekomunikačním operátorem nebo naopak levné telefonování přes kabelovou televizi to by před pár lety vypadalo jako úplný nesmysl. Dnes je to i v České republice každodenní realita. 7 Příslibem širokopásmové infrastruktury není jen více informací nebo více forem komunikace, nýbrž a hlavně lepší a bohatší služby. Otázkou pro obce je, jak tento potenciál využít ke zkvalitnění života občanů, ke zlepšení služeb, ke snížení souvisejících nákladů a zatraktivnění měst a obcí. Představme si, jak by mohlo vypadat širokopásmové město budoucnosti. V takovém městě budou všichni obyvatelé mít vysokorychlostní přístup k internetu rychlostí l0 Mb/s až 1 Gb/s. 8 Budou využívat jednotné připojení k digitální televizi a videu, budou si moci vybrat mezi tisíci rozhlasových stanic, telefonické volání bude velmi levné, lidé budou používat videokonference pro hovory s přáteli a rodinou, budou mít dálkovou kontrolu nad svými domovy a budou moci na dálku ovládat své domácí spotřebiče. Ale i to je jenom začátek. Změnu by v takovém městě prodělala především celá řada různých aspektů životního stylu jeho obyvatel. To samozřejmě neznamená, že se svět otočí naruby. Nikdo dnes vážně nehájí myšlenku, že informační technologie jsou samospasitelné, že představují všelék na neduhy společnosti. Bezpochyby však patří k nejsilnějším nástrojům, jimiž dnes veřejná správa disponuje. Využití širokopásmového připojení: vzdělanější město Ve městě budoucnosti bude vzdělání přístupné všem. Jeho obyvatelé se již nebudou muset učit v určenou dobu a na určeném místě. Vzdělávání bude celoživotní proces, snadno dostupný kdykoli a kdekoli 9. Studenti budou využívat vysoce interaktivní digitální kurzy pokrývající řadu oblastí. Školní projekty budou propojovat více vyučovaných předmětů a studenti budou moci pracovat z různých míst. Prostřednic- 6 Nejdůležitější není cena připojení sama o sobě, ale paušální platba, jejíž výše nezávisí na době připojení nebo množství přenesených dat. Teprve pak lze využít internet naplno. 7 V ceně kolem 1000 Kč měsíčně, ale pokles cen je neustálý a poměrně rychlý. Připojených domácností je odhadem tisíc a jejich počet roste velmi rychle. 8 Přístupová rychlost k internetu se měří v násobcích bitu za sekundu (b/s). Mb/s je megabit za sekundu (milion bitů), Gb/s je gigabit za sekundu (miliarda bitů). V dnešní komerční nabídce převažují rychlosti od 0,25 Mb/s po 4 Mb/s, vyšší rychlosti jsou už dost drahé. Reálná rychlost v závislosti na okolnostech však může být o dost nižší, než jakou udává dodavatel. Pro příjem televize, což je nejnáročnější běžné využití internetu, je zapotřebí nejméně 1 Mb/s. 9 U vzdělání opět platí, že organizační změny musí jít ruku v ruce s technologickými! 14

15 Širokopásmové město budoucnosti tvím videokonferencí bude moci učitel kdekoli na světě vést výuku, jíž se zúčastní nejen žáci ve třídě, ale i studenti ve svých domovech. Významnou měrou se bude uplatňovat individuální výuka s využitím obrazových, hlasových a dalších nástrojů virtuální spolupráce, jako například screen-sharing 10. Studenti (a rodiče) budou mít přístup k on-line informacím o osnovách, úkolech, jejich plnění a o chystaných zkouškách. Budou si moci vyhledat vhodný studijní materiál, který rozšíří jejich znalosti v oblastech, kde mají nedostatky. Pokud se přiblíží téma, které nepatří mezi jejich silné stránky, budou se moci zapsat na pomocné kurzy. Učitelé budou mít přístup k on-line nástrojům pro hodnocení, které významně zkrátí čas strávený administrativními pracemi. Tak získají čas i energii, jež uplatní při učení a podpoře studentů. 11 Komunikace mezi školou, učiteli, rodiči a státními orgány bude probíhat elektronickou cestou, díky čemuž vznikne skutečná vzdělávací komunita. Využití širokopásmového připojení: zdravější město Ve městě budoucnosti budou mít občané přístup k on-line zdravotnímu poradenství a z pohodlí svého domova budou moci kdykoliv konzultovat odborného lékaře. (Opět nejde o žádnou sci-fi, v České republice k většině těchto cílů směřuje například známý projekt elektronických zdravotních knížek IZIP.) V případě nemoci se pobyt v nemocnici výrazně zkrátí, protože zdravotnický personál bude moci monitorovat zdravotní stav z domova téměř stejně snadno jako na oddělení. Pacienti s dlouhodobějšími problémy, kteří vyžadují pravidelné sledování, si budou moci dělat řadu testů sami a elektronicky předávat jejich výsledky lékařům. Všichni odborní lékaři budou moci využívat jednotnou zabezpečenou elektronickou zdravotní dokumentaci pacienta, čímž se zajistí, že se občanovi dostane správné péče v kratším čase a výrazně se sníží počet chyb. Výsledky současných i starších testů (např. rentgeny) budou příslušnému lékaři okamžitě k dispozici, ať už je kdekoliv, zatímco videospojení výrazně usnadní konzultace s místními nebo národními specialisty. Zde je dobře vidět, že zavádění nových elektronických služeb je vždy problém o několika úrovních: technický (jak to zařídit), finanční (kdo a z čeho to zaplatí pořízení i provoz); legislativní (elektronická data musí mít stejnou právní platnost a závaznost jako ta klasická); a konečně lidský (lidé si musí na použití nových technologií zvyknout, najít v nich pro sebe výhodu). To vše je třeba řešit souběžně, jinak projekt nemá naději na úspěch. Výsledky však mohou stát za to. Využití širokopásmového připojení: prosperující město Ve městě budoucnosti podniky díky obchodním internetovým řešením (elektronické obchodování, řízení logistiky a zásobování, optimalizace pracovních sil, řešení pro mobilitu pracovní síly, bezpečnostní a za- 10 Screen-sharing, sdílení obrazovky, spočívá v tom, že žák pracuje na svém počítači, učitel mu jakoby hledí přes rameno, protože u sebe vidí celou žákovu obrazovku a jeho práci. Učitel může do žákovy obrazovky zasáhnout, opravit žákovu práci, pomoci mu, ukázat správný postup apod. 11 Tohoto motivu si povšimněme, je velmi důležitý. Informační technologie nemají nahradit člověka tam, kde je jeho role nezastupitelná; přebírají za něj netvůrčí práci a dávají mu více prostoru dělat tu tvůrčí. 15

16 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu bezpečovací řešení...) zvýší svou produktivitu a příjmy. Zakládání nových firem bude snadné a moderní infrastruktura umožní globální činnost nových i stávajících podniků. Místní průmyslové parky sloužící jako střediska inovací podpoří ekonomický rozvoj a budou vytvářet nová pracovní místa. Podle zkušeností vyspělých zemí v podmínkách vysoce technologicky vybavené ekonomiky, o jaké je v tomto materiálu řeč, vždy nová pracovní místa vznikají větší rychlostí, než stará zanikají. Podmínkou hladkého chodu těchto změn je však výkonný systém rekvalifikací. Využití širokopásmového připojení: účinnější obecní správa Ve městě budoucnosti budou orgány veřejné správy navzájem sdílet úkoly a procesy, čímž dosáhnou významných úspor a budou se moci soustředit na svou specializaci. Zároveň však platí, že elektronizace plně respektuje stávající legislativu a rozdělení pravomocí. Úředníci budou mít k dispozici softwarové nástroje, které prakticky odstraní rutinní administrativní úkony. Budou moci lépe komunikovat v rámci jednotlivých odborů i mezi nimi a uvolní si ruce, aby se mohli zaměřit na poskytování lepších služeb obyvatelům. Služby budou snáze dostupné. Občané budou mít více příležitostí tyto služby spoluutvářet a získají vyšší podíl na rozhodování o životě obce. To je sám o sobě obrovský možná vůbec největší přínos e-governmentu: angažovanější občan, více spojený se svou obcí. Výsledky jsou patrné už i v ČR a lze jich dosáhnout překvapivě jednoduchými prostředky. Často stačí kvalitní webová stránka obce. Využití širokopásmového připojení: bezpečnější město Ve městě budoucnosti se budou používat vyspělé komunikační a monitorovací systémy, které pomohou snižovat kriminalitu a protispolečenské chování. Veřejné přístupové body s videosystémy umožní rychlou a snadnou komunikaci občanů s tísňovými službami. Zrychlení toku informací zlepší řízení dopravy a údržbu silnic a tísňové služby budou schopny rychleji reagovat na krizové situace. Širokopásmové město budoucnosti již dnes Řada měst na světě se rozhodla přenést myšlenku širokopásmového města do skutečného života. Jen v Evropě je nejméně čtyřicet měst, které buď plánují nebo již budují širokopásmovou infrastrukturu. (Jedním z nich je Praha.) Neustále se objevují nové služby a aplikace, jejichž cílem je zlepšit život obyvatel a zatraktivnit město pro obyvatele, firmy i investory. Příkladem tohoto procesu je Nizozemsko 12. V roce 2000 vypsala nizozemská vláda soutěž nazvanou Kenniswijk (obec vědomostí) na realizaci národního pilotního projektu pro tzv. město vědomostí. Vítězem soutěže se stal Eindhoven a získal tak grant v hodnotě 50 mil. eur. Pilotní projekt zahrnoval celkem domácností ( osob). Eindhovenský projekt se zaměřil na: 12 Lze namítnout, že uváděné příklady jsou vesměs ze západní Evropy bohatší a rozvinutější částí kontinentu. Je tomu tak proto, že původní evropská dvanáctka má skutečně několik let časového náskoku. Její zkušenosti proto můžeme s prospěchem využít. Není však pravda, že by to nebylo možné! Technologicky i vzděláním lidí se západní Evropě plně vyrovnáme, financování lze získat v rámci PPP projektů i čerpání fondů EU, jak je o tom řeč dále. 16

17 Širokopásmové město budoucnosti motivaci dodavatelů infrastruktury k zavedení širokopásmových technologií do domácností, aby mohly být zavedeny nové služby; vyhledání vhodných dodavatelů pro vývoj nových služeb, jež budou poskytovány prostřednictvím stávající i nové infrastruktury; testování těchto nových služeb z hlediska uživatelů, aby bylo možné vytvořit přesný obraz skutečných požadavků obyvatel a způsobů, jimiž služby využívají. Kenniswijk nabízí řadu komerčních a veřejných služeb: obrazové dopravní informace pro plánování cest; bezpečnostní webové kamery, které lze ovládat a prohlížet prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu; on-line zdravotnické služby, jako jsou krevní testy nebo on-line přístup k předepisování léků; tematické kanály internetové televize, např. dětské, zaměřené na zdravé bydlení apod.; digitální kurzy pro zvládání stresu, nezaměstnanosti apod.; odborné kurzy pro veřejnost; živý přenos ze zasedání zastupitelstva města; komerční služby, jako je digitální IP televize; lokální internetová televize obyvatel pro obyvatele; dnes již běžné širokopásmové služby, jako je IP telefonie, video na objednávku apod. Některé prvky popisované v přihláškách do soutěže se rozhodla zavést i jiná nizozemská města, přestože ze soutěže odešla poražena. Například město Almere zahájilo vlastní iniciativu města vědomostí, která se v mnohém nechala inspirovat eindhovenským projektem. Město Amsterdam investuje do optické infrastruktury pro připojení 400 tisíc domácností. Podobné projekty se rozbíhají v Berlíně, Paříži, Kolíně nad Rýnem a Vídni. Nemocnice v Arrasu v severní Francii se brzy dočká regionální optické širokopásmové sítě, která spojí všechny všeobecné lékaře a zdravotnická zatížení spádové oblasti. Přes regionální portál získají lékaři zabezpečený přístup k údajům o pacientech a budou si moci vyměňovat osvědčené postupy a další informace. Region středního Norska, do nějž patří osm nemocnic, využívá širokopásmovou síť od roku Díky centralizované digitální obrazové službě a jednotnému systému zdravotních záznamů si mohou lékaři z jakéhokoliv koutu oblasti prohlížet kompletní zdravotní karty pacientů. Výrazně se zrychlilo vyhodnocování rentgenového vyšetření, protože snímky lze okamžitě posílat ke specializovaným konzultacím i do zahraničí 13. V další fázi by měli lékaři získat možnost on-line domlouvat návštěvy a vyšetření v nemocnicích, zatímco pacient je stále u nich. 12 Lze namítnout, že uváděné příklady jsou vesměs ze západní Evropy bohatší a rozvinutější částí kontinentu. Je tomu tak proto, že původní evropská dvanáctka má skutečně několik let časového náskoku. Její zkušenosti proto můžeme s prospěchem využít. Není však pravda, že by to nebylo možné! Technologicky i vzděláním lidí se západní Evropě plně vyrovnáme, financování lze získat v rámci PPP projektů i čerpání fondů EU, jak je o tom řeč dále. 13 Opět nejde o žádnou sci-fi, podobnými technologiemi se postupně vybavují i české nemocnice. 17

18 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu Italská provincie Brescia zahájila intranetový a komunikační program, který má vytvořit internetovou kulturu 14 mezi zaměstnanci úřadů s cílem vyřešit problém nízké produktivity a vysokých nákladů na interní komunikaci. Program využívá širokopásmové spojení mezi úřady provincie a zahrnuje používání různých samoobslužných aplikací (například on-line adresář zaměstnanců, výkazy nákladů a platforma pro e-nakupování). Kromě toho přináší řadu dalších novinek, jako jsou kapesní ové přístroje pro pracovníky úřadů a služba osvětového videa popisujícího nejlepší interní administrativní postupy. Očekává se, že tento program v následujících pěti letech přinese úspory ve výši 8,1 mil. eur. Londýnská čtvrť Westminster nedávno v centru své části Soho, která je známá čilým nočním životem se všemi negativními i pozitivními důsledky, zahájila program Bezdrátové město. Na místech, která jsou strategická z hlediska trestné činnosti a dalších asociálních jevů (prodej bez povolení, černé skládky apod.), umístilo město bezdrátové internetové kamery napojené na širokopásmovou technologii. Internetové kamery jsou levnější než tradiční bezpečnostní kamery a díky tomu, že je lze na dálku ovládat a hýbat jimi, měnit úhel záběru, jsou i mnohem účinnější. Širokopásmová infrastruktura umožní městu sledovat na dálku hladinu hluku a znečištění a zároveň zajistí konektivitu pro všechny další účely. Opět jeden důležitý motiv: každá infrastruktura postavená na internetových technologiích je univerzální. Lze ji bez úprav použít k mnoha účelům včetně těch, na které v době budování sítě nikdo ani nepomyslel. Westminster si pořídil síť webových kamer, protože to bylo nejlevnější monitorovací bezpečnostní řešení. Jako vedlejší efekt získal datovou síť, která se dá použít například pro připojení mobilních pracovníků. pro všechny pracovníky úřadu, kteří se z různých důvodů musejí pohybovat na ulicích. Širokopásmové technologie v oblasti bezpečnosti se používají i v řadě jiných měst. Polská Wroclaw nabízí širokopásmovou konektivitu ve více než polovině obecních bytů přes stávající kabely užívané původně pro sledování topných systémů. Město využilo této sítě a instalovalo digitální kamery do všech domů bez širokopásmové technologie by něco takového bylo kvůli nákladům nemyslitelné. Výstavba širokopásmového města budoucnosti začíná teď Jak ukazují tyto příklady, město budoucnosti již vzniká. Investoři a obyvatelé reagují na vizi předkládanou aktivními a na budoucnost zaměřenými samosprávnými orgány. Přestože se cíle jednotlivých obcí liší, každá z nich se přímo podílí na výstavbě širokopásmové infrastruktury, díky níž se jejich sny stanou skutečností. Další města, která se chtějí zapojit, potřebují najít způsoby, jak stimulovat rozvoj své vlastní širokopásmové infrastruktury. Následující část publikace se věnuje strategickým otázkám, které tato města musí řešit. 14 Pojem internetová kultura je klíčový. Největší změny se musí odehrát v myšlení lidí, technika je druhotná. Řešení nespočívá v tom, že se úředníkům nebo komukoli jinému internet a další technologie vnutí. Řešením je vytvořit situaci, ve které tito lidé začnou sami příslušné nástroje chtít, dožadovat se jich. 18

19 Širokopásmové město budoucnosti 19

20

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Leden 2006-1 - Tato studie, zpracovaná společností CopiRisco CZ, a.s. na základě výsledku výběrového řízení Ministerstva pro

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více