9. Může dojít k situaci, že ZP je nutno aktualizovat (změna vzhledu, změna příjmení, změna -1- dále ZP).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Může dojít k situaci, že ZP je nutno aktualizovat (změna vzhledu, změna příjmení, změna -1- dále ZP)."

Transkript

1 1 Popis ucelené problémové domény Následující komplexní příklad se týká domény soukromých zbraní v ČR (SSZ v ČR) Ukážeme nejdříve její obecný popis, ale nebudeme se přísně držet současně platného zákona o soukromých zbraních SSZ v ČR sama o sobě není IS české policie, ale spíše jeho součástí Sama o sobě je víceméně samostatná a v bázi IS policie má vydělitelnou část V této doméně jsou rozhodující informace o majiteli zbrojního průkazu (MZP), o samotných zbrojních průkazech (ZP), o zbraních a průkazech zbraní (PZ) Modifikace a vytváření informace o MZP, ZP, zbrani a PZ náleží jen administrátorovi daného okresu, tj podle trvalého bydliště MZP Je-li zbraň zakoupena, musí být podle zákona do jisté doby zavedena do používání Prodejce vydává ke zbrani výsledek její výrobní kontroly (osvědčení o správné funkcionalitě, nástřelný terč, vše s podpisy státem delegovaných kontrolorů) Zbraň je potom zavedena do systému policejním administrátorem v daném okrese, tj vytvoří se informace o jejím zavedení a asociaci s MZP Je-li to zákonem stanoveno, zbraň musí být kontrolována a výsledek zapsán do báze dat (viz dále) MZP 1 Každý majitel Zbrojního průkazu je v bázi cílového software evidován, tedy vede se o něm následující informace: MZP = (ID majitele ZP, jméno a příjmení, rodné číslo, fotografie, trvalé bydliště, ID žádosti, ID lékařského vysvědčení, ID vysvědčení o zkoušce) Žádný jiný občan ČR, než ten který má zavedený zbrojní průkaz, není v bázi cílového software evidován S MZP souvisí Žádost formulář (ŽF) o vydání nového ZP, Lékařské vysvědčení (LV) o způsobilosti používat a vlastnit zbraň dané kategorie, Vysvědčení o zkoušce (VZ) ze znalosti a manipulaci se zbraní dané kategorie/-í a aktuální fotografii (viz dále ZP) ZP 2 Zbrojní průkaz (ZP) je samostatná datová entita se strukturou ZP = (eviden číslo, platnost do, ID majitele ZP, kategorie zbraní: A F, kdo vydal) Atributy jméno a příjmení, rodné číslo, fotografie a trvalé bydliště, které jsou na kartičce zbrojního průkazu vytištěny, jsou přebírány od MZP 3 Nový ZP se tiskne speciálním strojem a je neprodyšně zataven (nelze do něj nic doplňovat) 4 Každý ZP je evidován samostatně, podobně jako MZP 5 Osoba vlastní pouze jeden ZP a nemusí vlastnit žádné zbraně 6 K vydání nového ZP je nutno předložit několik dokumentů: a Žádost formulář (ŽF) o vydání nového ZP b Lékařské vysvědčení (LV) o způsobilosti používat a vlastnit zbraň dané kategorie c Vysvědčení o zkoušce (VZ) ze znalosti a manipulaci se zbraní dané kategorie/-í d Aktuální fotografii 7 Se záznamem nového ZP se musí vytvořit nový záznam pro MZP 8 ZP je možno odebrat (pochopitelně potom i vlastněné zbraně) na základě několika skutečností (zhoršení zdravotního stavu, odsouzení k závažnému nepodmíněnému trestu, nepřípustné použití zbraně, ) 9 Může dojít k situaci, že ZP je nutno aktualizovat (změna vzhledu, změna příjmení, změna bydliště, rodného čísla, změna oprávnění na kategorie zbraní) Pak se musí aktuální ZP zničit a -1-

2 Zbraň vyrobit nový, editovaný Proto se může evidovat i pořadí vydání nového ZP 10 Řízení informace v uvedených procesech je dovoleno jen administrátorovi okresního velitelství policie ČR, tj stanovenému důstojníkovi na policejním velitelství 11 Každá zbraň musí být důsledně evidována Relevantní informace o samotné zbrani, se získají z prodejního dokumentu Prodejka zbraně (PROZ), kde je uvedeno: PROZ = (název zbraně, výrobní číslo zbraně, druh zbraně, ráže, výrobce, kategorie zbraně (A, B, ), datum výroby, prodejce, datum prodeje, cena, ID majitele zbraně) K Prodejce zbraně je přiložena Výstupní kontrola zbraně (VKZ) z výrobního podniku, která obsahuje identifikaci osoby, která kontrolu provedla a rovněž terč s výsledkem střelby tří ran na vzdálenost 25 metrů Tedy eviduje se následující informace: VKZ = (ID kontroly, výrobní číslo zbraně, druh zbraně, ráže, ID kontrolora, výsledek kontroly) Entita Zbraň je velmi důležitou datovou entitou systému soukromých zbraní v ČR a rozhodující je výrobní číslo zbraně Evidence zbraně obsahuje následující informaci: ZBRAN = (výrobní číslo zbraně, ID majitele ZP, datum nabytí zbraně, stav zbraně) V doméně může dojít k situaci, že zbraň je ztracena, nebo ukradena V každém případě je majitel zbraně povinen situaci hlásit Informace o ztrátě je vedena v entitě ZTRÁTA = (ID ztráty, výr č zbraně, ID majitele, datum hlášení, protokol) Vzhledem k této situaci musí být o zbrani důsledně veden její stav PZ 12 Ke každé zbrani se musí vytvořit Průkaz zbraně (PZ) Je v něm několik relevantních údajů z Prodejky zbraně (PRZ) Tedy PZ = (eviden číslo, druh zbraně, výrobce, vzor, ráže, výrobní číslo zbraně, kategorie, ID majitele, registrace u, datum registrace) Průkaz zbraně je tedy vázán na majitele zbraně, přes ID majitele zbraně, a je platný pro celou ČR Na PZ je informace o majiteli vytištěna (jméno, příjmení a rodné číslo) 13 Každý Majitel zbraně musí být evidován a identifikován (včetně fotografie) a určeno místo jeho pobytu Mimo jiné musí mít Zbrojní průkaz 14 Každá zbraň musí být pravidelně předkládána ke kontrole a kontrola musí být evidována Tedy o Kontrole zbraně by měla být vedena následující informace: KZ = (ID kontroly, datum kontroly, druh zbraně, výrobní číslo zbraně, výsledek kontroly) Poznámka Na tištěných průkazech, tj ZP, PZ je ID majitele reprezentováno příjmením, křestním a rodným číslem 11 Hrubé schéma procesních podsystémů a jejich popis Začátek úvah o logické architektuře cílového software vychází z členění fyzické problémové domény na skupiny, nebo množiny procesů Procesní podstata problémové domény je tedy zde pro logickou architekturu rozhodující Pro naši doménu SSZ v ČR má schéma Prvotního procesního pohledu na problémovou doménu následující tvar: -2-

3 soukromých zbraní na teritoriu ČR Statistiky a vyhledávání MZP ZP klientů zbraní a PZ Obrázek 1: Prvotní procesní pohled na doménu 12 Výběr zájmových procesních podsystémů a jejich popis Příklad je platný pro celou doménu 13 Procesní modelování podsystémů Procesní diagramy pro 1, 2 a 3 vrstvu procesů Návrh procesů 1 vrstvy Návrh procesů 2 vrstvy Eriksson-Penkerovi diagramy 2 Hrubé schéma Logické architektury a popis její filosofie Ze znalosti funkcionality problémové domény Evidence soukromých zbraní v ČR můžeme poznat následující skupiny/podsystémy procesů a souvislosti mezi nimi (oddělili jsme Správu MZP od Správy ZP) Vzniklo pět podsystémů 1 zbraní a Průkazů zbraní 2 majitelů ZP 3 ZP 4 klientů 5 Statistiky a vyhledávání zbraní a průkazů zbraní 7 Statistiky a vyhledávání majitelů ZP 3 5 zbrojních průkazů 6 klientů -3-

4 Obrázek 2: Schéma hrubé funkční závislosti v doméně Pomocí předchozího schématu jsme sestavili Schéma hrubé funkční závislosti v problémové doméně se závislostní relací Sestavili jsme schematický Přehled architektury, který je složen z Prvotního schématu logické architektury a jeho deskripce: a) Prvotní schéma logické architektury pro doménu SSZ v ČR: Komunikace s klienty výstupních sestav zbraní a průkazů zbraní (ZP) statistiky a vyhledávání BD majitelů ZP zbrojních průkazů (ZP) klientů Obrázek 3: Prvotní schéma Logické architektury Uvedené schéma můžeme nazvat schématem podsystémů, nebo modulů cílového software Budeme používat termín podsystémy Schéma je opravdu prvotním schématem, protože je oproštěno od zobrazení jakéhokoliv interního života každého z podsystémů a rovněž oproštěno od zobrazení vzájemného, externího života podsystémů Pokud bychom jen stručně načrtli vizi vývoje cílového software, v souvislosti s uvedeným schématem, tak je nutno říci následující: 1 Procesy, tedy požadavky komputerizace budou rozděleny do jednotlivých podsystémů, podle jejich sémantiky 2 Jestli mapujeme požadavky na případy užití, tak vzniklé případy užití padnou do stejného podsystému jako jejich vzor-požadavek 3 Jestli nalezneme realizaci případu užití pomocí skupiny svázaných analytických tříd, tak tyto třídy padnou do stejného podsystému, v kterém je vzorový případ užití 4 Jestliže mapujeme každý z podsystémů do skupiny jeho komponent, přechází prvotní schéma pro logickou architekturu do složitého komponentového modelu a) Systém potřebuje centrální řízení komunikace s klienty, které umožní nejen autentizaci a autorizaci, ale i organizaci plnění jejich požadavků Klienti mohou spouštět jednotlivé podsystémy Veškerá informace podsystémů je uložena v bázi dat Podsystém Řízení statistiky nebude využívat ostatní podsystémy (jak je ve funkčním modelu), ale jen jejich data z báze dat-bd -4-

5 Podsystém Řízení výstupních sestav bude organizovat výstup podle připravených výstupních šablon v podsystému Řízení statistiky -5-

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ ČÁST II. ARCHITEKTURY SOFTWARE STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Milan Mišovič 2011 Prof. RNDr.

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1584 Sbírka zákonů č. 170 / 2013 170 ZÁKON ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více