Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol"

Transkript

1 Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu Tomáš Gongol

2 Počet sporů Počet ADR.eu v jednotlivých letech * ** Řady

3 Rok 2007 CELKEM 267 rozhodnutí Podíl řízení podle žalované strany Rejstřík; 71; 27% Držitel; 196; 73% Rejstřík Držitel

4 Spory s Rejstříkem (EURid) Původ ochrany v řízení proti Rejstříku Řady

5 české příklady CAC č DOTACE CAC č HOTELY CAC č HRY CAC č DOVOLENA CAC č UBYTOVANI CAC č MAPY CAC č AKCIE CAC č ZAKONY CAC č ZAJEZDY CAC č KURZY

6 Účelová snaha získat doménové jméno v Sunrise period (tedy přednostně) krátce před podáním žádosti o registraci doménového jména pouze účelově registrován subjekt s názvem odpovídající doménovému jménu ve všech případech šlo o založení PO ve formě organizace zaměstnavatelů podle ustanovení 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Registrace u MinV (organizace zaměstnavatelů stává právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy byl ministerstvu doručen návrh na její evidenci)

7 Vítězství v řízení proti Rejstříku Žalobce; 6; 8% Rejstřík; 65; 92% Rejstřík Žalobce

8 Spekulativní či zneužívající registraci 1. Zjištění, zda je doménové jméno identické nebo zaměnitelně podobné s chráněným označením 2. Zjištění, zda žalovaná strana nemá právo nebo oprávněný zájem na doménovém jménu 3. Zjištění, zda doménové jméno nebylo registrováno nebo není užíváno v dobré víře 4. Zjištění, zda je žalující strana je způsobilá k převodu doménového jména (v případě jejího vítězství).

9 Chráněné označení Chráněné právo v řízení proti držiteli Neregistrované známky/obchodní jméno/označení podniku; 31; 11% Označení původu a zeměpisná označení; 1; 0% Slovní ochranné známky Kombinované ochranné známky Všeobecně známé známky Všeobecně známé známky; 30; 11% Kombinované ochranné známky; 40; 15% Jméno společnosti; 54; 20% Rodinná jména; 2; 1% Literární, umělecká díla; 2; 1% Veřejné subjekty; 2; 1% Ostatní; 12; 4% Slovní ochranné známky; 105; 38% Jiné; 6; 2% Neregistrované známky/obchodní jméno/označení podniku Označení původu a zeměpisná označení Jméno společnosti Rodinná jména Literární, umělecká díla Veřejné subjekty Jiné

10 1. Totožnost či podobnost Další; 12; 8% Generické nebo popisné doménové jméno; 19; 13% Překlep; 1; 1% Totožnost nebo podobnost Generické nebo popisné doménové jméno Foneticky podobné; 11; 8% Přepis/přeložení; 4; 3% Překlep Foneticky podobné Přepis/přeložení Úplné jméno; 85; 58% Předpona a jméno; 8; 6% Zvláštní znaky/diakritika; 5; 3% Předpona a jméno Zvláštní znaky/diakritika Úplné jméno Další

11 2. Povaha neoprávněné registrace Postačí prokázat registrace doménového jména bez práva či oprávněného zájmu z důvodu procesní ekonomie se často ani neprovádí zjišťování registrace v nikoli dobré víře Obecná procesní zásada nesení důkazního břemene ve sporném řízení Problém: negativa non sunt probanda Řešení: důkaz prima facie Přesun důkazního břemene žalovaná strana má prokázat oprávněný zájem a tak důkaz prima facie popřít

12 Signalizace spekulativního či zneužívající registrace Mezi označením použitým v doménovém jménu a žalovanou stranou není faktická souvislost nejde ani o zástupce, či dceřinou společnosti žalobce Žalovaná strana z dostupných informací nemá k doménovému jménu žádná práva odpovídající chráněným označením Žalovaná strana používá doménové jméno pouze jako parkovací systém Neužívání doménové jména po dobu nejméně šesti měsíců je považováno jako absence oprávněného zájmu na doménovém jménu Žalovaná strana umístila na www stránkách pouze nápis Stránky se připravují. Žalovaná strana se ani přes opakovanou výzvu nevyjádřila k žalobnímu návrhu Žalovaný registroval ochrannou známku bezprostředně před zahájením Sunrise period Žalovaný registroval ochrannou známku za účelem registrace doménového jména v Sunrise period tak, že zneužil výkladu čl. 11 Nařízení registrace ochranné známky b&u&n&d&e&s&l&i&g&a Doménové jméno bylo vytvořeno složením názvu ochranné známky a generického pojmu wwwaudi.eu

13 Argumenty žalované strany Oprávněný zájem držitele Jiné; 26; 28% Užití doménového jména před oznámením sporu; 22; 23% Užití doménového jména před oznámením sporu Nabídka zboží nebo služeb Držitel domény je obecně známý pod jménem Generická slova; 12; 12% Nabídka zboží nebo služeb; 9; 9% Oprávněné neobchodní nebo korektní užívání Dobrá víra Generická slova Jiné Dobrá víra; 7; 7% Oprávněné neobchodní nebo korektní užívání; 9; 9% Držitel domény je obecně známý pod jménem; 12; 12%

14 3. Indikátory zlé víry Registrace ve špatné víře Další; 19; 13% Opakované podobné chování držitele; 32; 22% Držení doménového jména za účelem prodeje nebo pronájmu; 47; 32% Nepoužívání doménového jména; 2; 1% Držení doménového jména za účelem prodeje nebo pronájmu Nepoužívání doménového jména Zabránění používání vlastníkovi chráněného práva Narušení profesionální činnosti soutěžitele Vytvoření pravděpodobnosti záměny; 30; 21% Narušení profesionální činnosti soutěžitele; 15; 10% Zabránění používání vlastníkovi chráněného práva; 1; 1% Vytvoření pravděpodobnosti záměny Opakované podobné chování držitele Další

15 Výsledky řízení Vítězství v řízení proti držiteli Neurčeno; 2; 1% Držitel; 27; 14% Držitel Žalobce Žalobce; 167; 85% Neurčeno

16 Shodné postoje rozhodčích senátů vynechávání koncovky.eu pro stanovení totožnosti nebo zaměnitelnosti, společný výklad přepisu některých znaků, např. &, shoda na používání důkazu prima facie, otázka částečného přenesení důkazního břemene, otázka, jestli žalobce musí mít bezprostřední zájem a vztah k chráněnému označení, společný přístup ke generickým výrazům, případně ke generickým výrazům doplněným o fantazijní výraz, opakující se stejné indikátory oprávněného zájmu, společný postoj k nutnosti užívat doménové jméno v dobré víře za účelem důkazu oprávněného zájmu, k prokázání zlé víry nestačí pouze nabídka prodeje, musí být dokázán rovněž primární úmysl držitele, již při registraci, doménové jméno v budoucnu prodat právě určité konkrétní třetí osobě,

17 A co dál?

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace

Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace Pravidla pro období Sunrise str. 1/29 OBSAH OBSAH 2 DEFINICE 4 PŘEDMĚT A ROZSAH

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.4 (2009) Ivo Telec, 2006 2

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.1 (2013) Ivo Telec, 2006 2 3

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Podmínky registrace Doménového jména.eu

Podmínky registrace Doménového jména.eu Podmínky registrace Doménového jména.eu 1/15 OBSAH Obsah... 2 Definice... 3 Předmět a Rozsah... 5 Část 1. Požadavky na způsobilost... 5 Část 2. Princip zpracování podle pořadí příchodu; Technické požadavky

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Rozsah ochrany

Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Rozsah ochrany Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru Rozsah ochrany Posouzení rozsahu ochrany průmyslového vzoru může být problematické. Ze zkušenosti víme, že veřejnost často přisuzuje průmyslovým vzorům rozsah

Více

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH 1. Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení 3 1.1 Podání ve věci 3 1.2 Forma podání 3 1.3 Doručování 3 1.4 Úkony průzkumového

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci

Více

Žalobní návrh. B1 Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

Žalobní návrh. B1 Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) Stránka č. 1 z 5 ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR) Žalobní návrh B1

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více