Terminologie v relačním modelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terminologie v relačním modelu"

Transkript

1 3. RELAČNÍ MODEL Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Každá relace představuje tabulku nebo soubor ( ve smyslu soubor na nosiči dat ). Terminologie v relačním modelu řádek n-tice ( n-tuple, tuple ) sloupec atribut tabulka relace Nezáleží na pořadí atributů ani řádků. Datový typ určující typy hodnot, kterých může atribut nabývat ( které se tedy mohou objevit v konkrétním sloupci tabulky ), se nazývá doména. Doména : - množina atomických hodnot ( hodnot, které se dále nedělí, přesněji řečeno pro potřeby daného relačního modulu se tyto hodnoty už dále nedělí ) - je tedy dána svým jménem, datovým typem a formátem eventuelně může být doplněna o dodatečné informace ohledně např. měřící jednotky. Relační schéma R označené jako R(A 1, A 2,...., A n ) je tvořeno jménem relace a seznamem atributů. Každý atribut A i zastupuje určitou doménu D, kterou značíme dom(a i ). Počet atributů N určuje tzv. stupeň relace. Relace r ( instance relace - tj. konkrétní výskyt relace ) z relačního schématu R(A 1, A 2,..., A n ) se značí také jako r(r) a je to množina n-tic r = { t 1, t 2,...., t m }. Každá n-tice je uspořádaný seznam n hodnot t = < v 1, v 2,.... v n >, kde každé v i, 1 i n, je prvkem domény dom(a i ) nebo je specielní hodnota null. Relace r(r) je podmnožina kartézského součinu domén, které definují R r(r) ( dom(a 1 ) x dom(a 2 ) x.... x dom(a n ) ) Kartézský součin určuje všechny možné kombinace hodnot z uvedených domén. Pokud označíme kardinalitu domény D jako D a předpokládáme, že všechny domény jsou konečné, potom celkový počet n-tic v kartézském produktu je dom(a 1 ) * dom(a 2 ) *.... * dom(a n ) 1

2 Použitá notace relační schéma R stupně n R(A 1, A 2,..., A n ) n-tice t v relaci r(r) t = < v 1, v 2,.... v n >, kde v i je hodnota odpovídající atributu A i hodnota atributu A i v i =t[a i ] relační jména R, S, Q,... relační stavy r, s, q,... n-tice t, u, v kvalifikovaná jména atributů STUDENT.Jméno,STUDENT.Příjmení,... aktuální relační stav STUDENT relační schéma STUDENT(Jméno, Příjmení,... ) PŘ: n-tice t=< Jana Bláhová, /1234, Kaplice,null,21,3,12> viz relace STUDENT(Jméno, Rod. číslo, Adresa, Telefon, Věk, Ročník, Obor ) t[jméno] =< Jana Bláhová >, t[ročník] =<3> Omezení podmínky relačního modelu Podmínky pro domény hodnota každého atributu musí být atomická hodnota a musí být prvkem množiny dom(a). Datové typy pro doménu zahrnují standardní číselné datové typy ( celočíselné short integer, integer, long integer, reálné typy jako float, double ), dále řetězcové typy ( řetězce pevné i proměnné délky ), měnové, datumové, časové typy. Ostatní datové typy domén se definují jako podintervaly nebo výčtové typy výše uvedených typů. Klíčová omezení relace je dána jako množina n-tic ( záznamů, vět ). Dle definice množiny jsou všechny její prvky různé tj. i pro všechny záznamy v relaci musí platit, že jsou navzájem různé neboli že neexistují dvě n-tice, které mají tutéž kombinaci hodnot atributů. Obvykle existují různé podmnožiny atributů SK, které mají tu vlastnosti, že žádné dva záznamy nemají stejnou kombinaci hodnot atributů tj. pro libovolné dvě n-tice t 1 a t 2 v relaci r ( relační schéma R ) platí, že t 1 [SK] t 2 [SK]. Každá takováto podmnožina atributů je označována jako superklíč relačního schématu R. Každá relace má nejméně 1 superklíč 2

3 - množinu všech atributů. Superklíč může obsahovat redundantní atributy, nicméně rozumná koncepce klíče je pochopitelně klíč bez nadbytečných atributů. Jako klíč K relačního schématu R tedy označíme superklíč schématu R, který má tu vlastnost, že odebereme-li libovolný atribut A z klíče K, zbyde množina atributů K, která není superklíč. Tj. klíč je minimální superklíč - nemůžeme odebrat jediný atribut k zachování jednoznačnosti. PŘ. {Rodné číslo, Jméno, Ročník} je superklíč, ne klíč {Rodné číslo} je klíč Klíč je časový invariant, jeho jednoznačnost nesmí být narušena ani při vkládání nových záznamů, ani při editaci stávajících Relační schéma může mít víc klíčů, který z nich bude označen jako primární je v podstatě libovolné, ostatní klíče se pak označují jako kandidátní. Relační databázové schéma a integritní omezení. Relační databázové schéma S je množina všech relačních schémat S = {R 1, R 2,..., R m } a množina integritních podmínek ( omezení ) IO. Instance relační databáze DB ze schématu S je množina relačních instancí DB = {r 1, r 2,.., r m }, kde r i je instance R i a splňuje podmínky integritních omezení. PŘ: Podmínky IO pro entitu - primární klíč nesmí být NULL. Referenční integrita - podmínky specifikované pro vztah dvou relací - užívá se pro zachování konzistence mezi záznamy dvou relací. Záznam relace R 1, která je spojena s jinou relací R 2, se musí odkazovat na existující ( odpovídající ) záznam v R 2 3

4 PŘ: STUDENT(Číslo,Jméno, Adresa, Třída ) TŘÍDY(Číslo třídy, Umístění, Třídní) Pojem cizí klíč se zavádí v souvislosti se vztahem dvou relací R 1 a R 2. Množina atributů FK z relačního schématu R 1 je cizím klíčem R 1, pokud splňuje následující dvě pravidla : 1. Atributy zahrnuté v FK mají tutéž doménu jako primární klíč PK v R 2, FK se odkazuje na PK. 2. Hodnota FK v záznamu t 1 z R 1 se buďto vyskytuje jako hodnota PK v nějakém záznamu t 2 v R 2 nebo je NULL t 1 [FK] = t 2 [PK] Předchozí typy podmínek ovšem nezahrnují velké skupiny obecných podmínek tzv. podmínek sémantické integrity, které mohou být specifikovány na relační databázi a mohou ovlivňovat uložená data. PŘ: Plat zaměstnance musí být menší než plat vedoucího Maximální počet hodin odpracovaných v týdnu musí být menší než 56 hod Aktualizační operace na relaci INSERT - může dojít k porušení podmínek na doménu, porušení klíčových podmínek, entitních podmínek ( klíč NULL ) a RI podmínek DELETE porušení RI podmínek MODIFY jedná se vlastně o DELETE a INSERT, z toho vyplývají příslušné možné porušení všech podmínek Zdrojová literatura : DRAGON, P., ALBHARI, B., NEWARK, T. C# v kostce. Grada, ISBN HERNANDEZ, M., J. Návrh databází.. Grada, ISBN KANISOVÁ, H.,MÜLLER, M. UML. Computer Press, ISBN KEOGH, J., GIANNINI, M. OOP Objektově orientované programování bez předchozích znalostí. Computer Press, ISBN ŠIMŮNEK, M. SQL - kompletní kapesní průvodce.grada, 2001.ISBN

5 Řešte: 1. V relačním databázovém modelu znamená? Rádek relace Sloupec n-tice Tabulka atribut 2. Čím je charakteristická doména: a) je nedělitelná b) je dělitelná c) množina atomických hodnot 3. Co je superklíč: a) primární klíč b) jedinečná skupina atributů v tabulce (jednoznačně identifikovatelná) c) shodující se atributy v tabulce 4. Referenční integrita: a) zachování konzistence mezi záznamy dvou relací b) relace mezi tabulkami musí odkazovat na existující hodnoty c) souvisí s pojemem cizí klíč 5

6 PŘÍKLADY KNIHOVNA ČTENÁŘI Číslo čtenáře Příjmení Jméno Město Ulice Psč Datum registrace 0001 Adamec Petr Český Krumlov Fialková Dvořáková Jana Kaplice Luční Vávrová Alena Besednice Dlouhá 11 NULL Suchánek Jakub Kaplice Náměstí ŽÁNRY Číslo Žánr 01 dětská literatura 02 dobrodružství 03 sci-fi 04 cestopisy 05 beletrie 06 thriller 07 detektivky 08 literatura faktu VÝPUJČKY Číslo Číslo Datum Datum čtenáře knihy ČÁST DATABÁZE BANKY BANKA Číslo konta Číslo klienta Kód Datum Datum posled. Částka měny založení pohybu 124df45f DEM h1g USD o1k ATS KLIENT Číslo klienta Jméno klienta Adresa Podpisový vzor Dvořák Petr Český Krumlov, Špičák 127 Petr Dvořák ALFA s. r. o. Tábor, Pražská 1882 Peterka Metrostav a. s. Praha, I. P. Pavlova 174 Σϖοβοδα Παϖελ 6

7 FIRMA ZAMĚSTNANEC Příjmení Jméno Rod.číslo Adresa Oddělení ODDĚLENÍ Číslo Název Vedoucí UMÍSTĚNÍ Číslo oddělení Adresa PROJEKT Číslo projektu Číslo oddělení Umístění PRACUJE_NA Rodné číslo zam. Číslo projektu Počet hodin DÍTĚ Rodné číslo zam. Jméno Rodné číslo dítěte 7

8 KNIHOVNA podrobněji ČTENÁŘ Příjmení Jméno Rod.číslo Adresa Datum Číslo průkazky KNIHA ISBN Název Autor VÝTISK Inventární číslo ISBN Rok vydání Nakladatelství Cena Stav VÝPŮJČKA Inventární číslo Vypůjčeno Vráceno Číslo průkazky REZERVACE ISBN Datum Číslo průkazky UPOMÍNKY Číslo průkazky Datum Částka Placeno Den platby 8

9 ZÁSILKOVÁ FIRMA ZÁKAZNÍK Číslo Jméno Osoba Adresa IČO DIČ DPH SKLAD Číslo zboží Množství CENÍK Číslo zboží Název Měr. jednotka Cena za mj OBJEDNÁVKA Číslo Datum Zákazník Číslo účtu POLOŽKA_OBJ Číslo obj Název zboží Množství FAKTURA Číslo faktury Číslo obj Datum Splatnost POLOŽKA_FAK Číslo fak Název zboží Množství Cena za mj 9

10 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ZVÍŘE Číslo Jméno Pohlaví Druh Narození Umístění DRUH Číslo druhu Číslo třídy Číslo řádu Název TŘÍDA Číslo třídy Název ŘÁD Číslo řádu Název PAVILON Číslo pavilonu Název Vedoucí Umístění MÍSTO Číslo Číslo pavilonu ZAMĚSTNANEC Osobní číslo Jméno Adresa Rod. číslo Funkce FUNKCE Číslo funkce Název funkce PEČUJE Osobní číslo Číslo místa 10

11 MUZEUM EXPONÁT Číslo Název Období Původ Místnost MÍSTNOST Číslo Číslo budovy Patro BUDOVA Číslo budovy Adresa Stát OBDOBÍ Číslo období Název EXPOZICE Číslo expozice Název UMÍSTĚNÍ Číslo expozice Místnost 11

7. Normální formy. PŘ: POJIŠŤOVNA Povinné ručení relace Platby

7. Normální formy. PŘ: POJIŠŤOVNA Povinné ručení relace Platby 7. Normální formy PŘ: POJIŠŤOVNA Povinné ručení relace Platby Rodné číslo 7407111234 7407111234 7407111234 7407111234 481123123 481123123 481123123 481123123 Jméno majitele Dvořák Petr Dvořák Petr Dvořák

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie Úvod Databáze a databázové technologie mají velký vliv na rostoucí používání počítačů. Bylo by správné říci, že databáze hrají kritickou roli

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy C1 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (1. část) 1. Základní pojmy 2. Struktura DBS 3. Vztahy a relace 4. Datová integrita 2 Proč používat DBS Základn kladní pojmy Poskytuje rychlejší

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby.

13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby. 1) V půjčovně sportovních potřeb půjčují boty, lyže, hole a snowboardy. Každý předmět má své evidenční číslo, nákupní cenu a značku a je zařazen do jedné kategorie sportovních aktivit, pro niž je určen

Více

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD Problémy návrhu relačního schématu - redundance ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) - mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update) - při vložení

Více

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Databázový systém Microsoft Access 2007 Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD 1.2 ZÁKLADNÍ POJMY RELAČNÍ DATABÁZE

1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD 1.2 ZÁKLADNÍ POJMY RELAČNÍ DATABÁZE 1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD Moderní doba se databázemi jen hemží. Například: Management firmy musí mít přehled přinejmenším o svých zaměstnancích, výrobcích, majetku a zákaznících. Přitom mezi těmito údaji existují

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Instalace Microsoft SQL Serveru 2 Dotazovací jazyk SQL 3 Příkaz SELECT

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více