SKUPINA VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA v roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKUPINA VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA v roce 2012"

Transkript

1 SKUPINA VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA v roce 2012

2 KLÍČOVÉ ÚDAJE za rok 2012 Profesionální dodavatel vodohospodářských služeb Počet zásobovaných obyvatel: 3,7 mil. Obrat: mil. Kč Počet zaměstnanců: Počet smluvních partnerů: Počet průmyslových smluv: 40

3 SLUŽBY Výroba pitné vody a čištění odpadních vod PITNÁ VODA vyrobená pitná voda tis. m 3 délka sítí km počet úpraven PV 163 ODPADNÍ VODA vyčištěné odpadní vody tis. m 3 délka sítí km počet komunálních ČOV 416 Společnosti skupiny Veolia Voda zajišťují výrobu a dodávku pitné vody pro 3,7 mil. obyvatel ČR a starají se také o odvádění a čištění odpadních vod. V roce 2012 vyrobily 269 mil. m 3 pitné vody a vyčistily 326 mil. m 3 odpadní vody. Vedle této hlavní činnosti poskytují společnosti skupiny Veolia Voda služby externím zákazníkům, např. vyhledávání skrytých poruch, průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, projekční práce v oboru vodovodů a kanalizací, realizaci přípojek, deratizaci kanalizačních sítí, zajištění služeb dálkových odečtů vodoměrů, outsourcing průmyslových aktivit a údržbu a dodávky investic v oblasti úpravy a čištění vod atd. Kvalita služeb je zaručena certifikací společností integrovaným systémem řízení ISO 9001, ISO 14001, OHSAS Společnosti skupiny systematicky snižují energetickou náročnost provozu vodohospodářské infrastruktury. Mezi příklady prováděných optimalizací je možné uvést např. stabilní trend snižování ztrát vody ve vodovodním potrubí či zvyšování energetické soběstačnosti při dodávkách vody a při čištění odpadních vod. Společnost Veolia Water je na mezinárodní úrovni nositelem know-how v oblasti technologií pro úpravu a čištění vod umožňujících významně snižovat dopad procesů na životní prostředí. V České republice zajišťuje dodávku těchto technologií pro města i průmyslové partnery provozovatel či společnost Veolia Water System Memsep (VWS Memsep). Více informací na stránkách ,4 25,4 19,7 Ztráty vody v trubní síti 2012 (v %) 20,8 17,6 18,0 14,4 15,8 13,8 23, PVK SčVK MOVO 1. SčV KHP VP SVAS RAVOS VODOSPOL VOSS

4 Zákazníci Jako zákaznicky orientovaná společnost usiluje Veolia Voda o vysokou kvalitu dodávaných služeb a spokojenost svých zákazníků. Počet zákazníků Počet fakturačních vodoměrů Společnost se snaží o jednotný standard telefonických služeb ve všech regionech. V roce 2012 přistoupila na jednotnou platformu společného call centra dceřiná společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Komfort zákazníků využívajících služeb zákaznických center zvýšilo zavedení online rezervačního systému, díky kterému si může zákazník předem rezervovat přesný termín schůzky na internetu. V roce 2012 byl systém rozšířen a jeho prostřednictvím je možné zarezervovat si schůzku také na technickém oddělení. Svým zákazníkům nabízíme rychlou a efektivní komunikaci přes internet a mobilní telefon: > zasílání faktury elektronickou poštou ve formátu pdf, > přístup do osobního zákaznického účtu na internetových stránkách společnosti se všemi údaji k odběrnému místu a možností komunikace prostřednictvím aktivních formulářů, > rozesílání bezplatných SMS zpráv týkajících se havárií na vodovodní či kanalizační síti, plánovaných výluk vody a nově i obchodních informací (služba je přizpůsobena i nevidomým občanům, kteří dostávají místo klasické SMS hlasovou zprávu), > ing v podobě newsletteru a zákaznického magazínu, > přístup k zákaznickému účtu prostřednictvím nové aplikace pro chytré telefony s ios nebo Android OS nazvanou Moje Voda Plus. Nová aplikace pro všechny spotřebitele nazvaná Moje Voda nabízí všem uživatelům přehled havárií vody a odstávek v mapách, základní informace o parametrech kvality vody, přehlednou kalkulačku spotřeby vody v domácnosti a kalkulačku uhlíkové stopy při pití vody. Kromě standardních platebních kanálů jakými jsou platba převodem, inkasem, poštovní poukázkou nebo v hotovosti na zákaznickém centru mohou naši zákazníci využít plateb na terminálech SAZKY a nově také prostřednictvím QR kódu. K novým službám určeným zejména pro firemní zákazníky patří Smart Metering technologie umožňující provádění automatických dálkových odečtů komunálních měřidel a automatické poskytnutí odečtu elektronickou formou či přes portál konečnému spotřebiteli. Neustálé zlepšování služeb se odrazilo ve vysoké spokojenosti zákazníků při pravidelném průzkumu, který v září a říjnu 2012 provedla agentura IBRS na vzorku respondentů. Celková spokojenost s poskytovanými službami velice spokojen - 35,3 % spíše spokojen - 58,3 % spíše nespokojen - 5,9 % zcela nespokojen - 0,5 %

5 Skupina Veolia Voda ČR zaměstnávala na konci roku 2012 celkem zaměstnanců. V porovnání s rokem 2011 se počet snížil pouze o 9 osob. Mezi priority řízení lidských zdrojů patří dobrá spolupráce s odbory Veolia Voda každoročně uzavírá tzv. Vyšší kolektivní smlouvu s Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví lesního a vodního hospodářství. ODPOVĚDNOST Zákazníci a široká veřejnost Společnosti skupiny Veolia Voda budují dobré vztahy s veřejností a zákazníky. V roce 2012 podpořily společnosti v regionech, kde působí, řadu sportovních, kulturních a charitativních akcí. Veolia Voda je dlouhodobým partnerem Českého atletického svazu (podpora juniorského sportu) nebo projektu oceňujícího domácí vědce Česká hlava. V oblasti komunikace se spotřebiteli se Veolia Voda zaměřila na propagaci vody z kohoutku. I v roce 2012 pokračoval úspěšný projekt pro restaurace Čerstvá kohoutková? Stačí říct! Celkem se do projektu Zaměstnanci Dlouhodobě se zaměřujeme na zvyšování kvalifikace a školení svých zaměstnanců. Většinu vzdělávacích kurzů a programů zajišťuje vlastní organizace Institut environmentálních služeb, a.s. (IES), poskytující služby v oblasti školení pro celý koncern Veolia Environnement. Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí IES od doby jeho vzniku v roce 2002 do konce roku 2012 přesáhl 80 tisíc. IES působí v České republice, na Slovensku a s některými produkty a vzdělávacími akcemi také v dalších evropských zemích. Obrat za rok 2012 dosáhl 32,9 mil. Kč. IES zaměstnává 12 stálých zaměstnanců a 200 lektorů. Počet účastníků vzdělávacích akcí Počet tréninkových hodin V oblasti řízení lidských zdrojů klade skupina důraz také na bezpečnost práce. Kromě zákonem stanovených kurzů a školení zapojilo přes 650 gastronomických podniků. Projekt je podporován webovými stránkami a facebookem. V roce 2010 získal ocenění od Mezinárodní asociace International Water Association v Montrealu v kategorii zákaznické služby a v roce 2011 se umístil jako druhý v soutěži TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA v kategorii Odpovědný produkt a marketing. Vzdělávací a osvětová činnost, které se společnosti skupiny Veolia Voda dlouhodobě věnují, je zaměřena především na žáky základních škol. V roce 2012 pokračovala absolvují všichni zaměstnanci 1x za 2 roky také kurz první pomoci. Účastníkům kurzu se podařilo zachránit již 4 lidské životy. Skupina má svůj kodex bezpečnosti práce a do kontroly dodržování BOZP zapojuje i vrcholový management. V roce 2012 též poprvé společnosti skupiny přistoupily k reportingu tzv. skoronehod, což významně snižuje i riziko vzniku pracovních úrazů. distribuce didaktických pomůcek - kufříku pro pokusy s vodou Tajemství vody a stejnojmenných výukových pracovních listů s DVD o koloběhu vody ve vodárenství. Pro studenty středních škol byla připravena soutěž I love kohoutková, kde měli studenti vytvořit krátké video o svém vztahu ke kohoutkové vodě. Ve své činnosti pokračoval 13. rokem Klub vodních strážců, který sdružuje děti od 6 do 16 let více na Současně je do něj zapojeno přes 500 dětí.

6 Pečujeme o prostředí a komunitu Nadační fond Veolia V oblasti sociální, environmentální a výchovně vzdělávací skupina Veolia Voda naplňuje svůj koncept společenské odpovědnosti zejména prostřednictvím Nadačního fondu Veolia. Nadační fond Veolia posiluje dobrovolnictví, a to jak svými vlastními grantovými projekty, tak organizací dnů firemního dobrovolnictví nebo podporou aktivit dalších neziskových organizaci, které s dobrovolnictvím počítají. Po obnově největšího českého dobrovolnického portálu Dobrovolnik. cz v roce 2011 přispěl Nadační fond Veolia o rok později ke vzniku zcela nové databáze dobrovolnických příležitostí. Hlavním a klíčovým projektem fondu jsou MiNiGRANTY VEOLIA, které dávají příležitost zaměstnancům společnosti skupiny Veolia Voda podílet se aktivně na CSR v sociální nebo environmentální oblasti. Za 5 ročníků MiNiGRANTŮ ( ) - výběrového řízení na dobré skutky podpořil Nadační fond Veolia již na 425 projektů v celkové hodnotě vyšší než 11 mil. Kč. Další projekty: Voda pro Afriku prostřednictvím prodeje křišťálových karaf s africkým motivem získáváme peníze na budování a opravy vodních vrtů pro konkrétní vesnice či školy v Etiopii. Za 3 ročníky projektu ( ) dosáhl výtěžek prodeje celkem 1,2 mil. korun. Africké vodní projekty realizuje společnost Člověk v tísni, o.p.s. Ukliďme svět! (Clean Up the World) je mezinárodní kampaň, v rámci které se organizují skupiny dobrovolníků na celém světě a uklízí černé skládky, parky, cesty, lesy, břehy řek apod. Akce Ukliďme svět! se v ČR koná už od roku 1993 vždy na jaře a na podzim a zapojují se do ní každoročně na tisíce dobrovolníků. Kampaň organizuje Český svaz ochránců přírody a Nadační fond Veolia je generálním partnerem. Cílem projektu je mj. podnítit u veřejnosti odpovědnost za stav životního prostředí. Ochrana biodiverzity Hlavní činnosti společností skupiny Veolia Voda výroba a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod mají zásadní vliv na kvalitu životního prostředí. Veolia Voda svým působením ovlivňuje koloběh vody v přírodě, a proto se s využitím vlastního technologického know-how snaží minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí, zvláště pak usiluje o ochranu vod a jejich biodiverzity. V roce 2011 vznikl ze spolupráce se světoznámým rybářem Jakubem Vágnerem projekt Cesta pstruha zaměřený na záchranu populace pstruhů v našich řekách. Každý rok je vypuštěno 2,5 tun ryb. V letech 2011 a 2012 probíhalo vysazování na toku řeky Střely v Plzeňském kraji. Vybrané ryby pocházejí z volné přírody, aby byly odolnější a měly větší šanci na adaptaci ve volné přírodě. Za 5 let plánovaného trvání projektu bude Veolia Voda ČR do podpory ryb investovat částku 10 mil.korun. Podporujeme také Návrat přírody do škol přednáškový program s Jakubem Vágnerem pro základní a střední školy v ČR zaměřený na ekologii, zemědělství, rybníkářství a rybolov. Od roku 2011 spolupracuje Veolia Voda s Českým svazem ochránců přírody na zvýšení biodiverzity v rámci provozovaných areálů. Ve vybraných objektech jsou na základě doporučení odborníků z ČSOP odstraňovány překážky a nebezpečné prvky pro zvířata, budována napajedla, instalovány budky pro ptáky, hmyz a upravována údržba travních ploch ve prospěch zvýšení biodiverzity.

7 INOVACE V oblasti elektrické energie se skupina Veolia Voda soustřeďuje na snižování spotřeby elektrické energie v rámci provozu zařízení a zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů. Jako úspěšné příklady energeticky soběstačných zařízení v ČR mohou sloužit Ústřední čistírna odpadních vod v Praze, která po realizaci řady opatření dosáhla energetické soběstačnosti na úrovni 79 %, nebo čistírna odpadních vod v Plzni s energetickou soběstačností na úrovni 85 %. Veolia Voda klade důraz na maximální využívání energie z obnovitelných zdrojů. Za rok 2012 bylo ze spalování bioplynu vyrobeno 56 GWh elektřiny. Pro vlastní potřebu bylo vyrobeno více než 0,9 GWh tepla z bioplynu. Dále bylo z malých vodních elektráren vyrobeno 13, 8 GWh elektřiny. Veolia Voda je společensky odpovědnou společností, a proto se zaměřuje i na celkové hodnocení realizovaných činností např. pomocí moderního nástroje uhlíkové stopy či analýzy LCA. Právě v oblasti snižování emisí CO 2 je klíčová realizace opatření pro snížení spotřeby elektrické energie, která představuje v podílu na celkových emisích společnosti mezi 60 a 80 %. Veolia Water disponuje na celosvětové úrovni kompletním posouzením všech dodávaných technologií metodou uhlíkové stopy a nově i tzv. vodní stopy (water footprint). Analýzu a následná doporučení nabízíme i externím firemním klientům. Skupina Veolia Voda v ČR provádí roční vyhodnocení své činnosti s využitím interního nástroje Ec Eau. Na základě výsledků analýz z let 2010 až 2012 byla přijata dílčí opatření v technologických částech některých provozovaných zařízení nebo například zaveden GPS monitoring vozového parku třech společností skupiny, který měl příznivý vliv na snížení spotřeby paliv. Metodiku LCA (Life Cycle Assessment) jako celostní pohled na dopad činností na životní prostředí využívá skupina Veolia Voda pro porovnání různých technologických variant při investiční výstavbě ve vodním hospodářství. Studie zpracovávají interní odborníci ve spolupráci s odborníky z Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Veolia Water staví celosvětově svou profesní excelenci na vlastních technologiích a inovacích. S cílem podpořit inovace ze strany zaměstnanců vznikl projekt IDEO. Od jeho zavedení v ČR v roce uspělo před odbornou komisí se svými návrhy celkem 9 předkladatelů z řad zaměstnanců. Jejich projekty přinesly zlepšení pracovních postupů zejména v oblasti provozu, roční úspory se pohybují v řádech milionů korun.

8 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Pařížská 11, Praha 1 Zákaznická linka: Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Zákaznická linka: VODOSPOL s.r.o. Klatovy Ostravská 169, Klatovy Tel.: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, Teplice Zákaznická linka: Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, Kladno Zákaznická linka: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov Tel.: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 2, Plzeň Zákaznická linka: SčV, a.s. Ke Kablu 971, Praha 10 Zákaznická linka: Institut environmentálních služeb, a.s. Podolská 15, Praha 4 Tel.: Layout & tisk: Corpus spol. s.r.o. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Tovární 41, Olomouc Zákaznická linka: RAVOS, s.r.o. Františka Diepolta 1870, Rakovník Tel.: Nadační fond Veolia Pařížská 11, Praha 1 Tel.: VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Pařížská 11, Praha 1 Tel.:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s.

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s. Výroční zpráva 2010 Středočeské vodárny, a.s. 1 Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 Přístup k zákazníkovi

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 13 prosinec 2009 Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman Chytrá

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Vytváření sdílených hodnot 2012

Vytváření sdílených hodnot 2012 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství

Více