Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Přípotoční 1519/10C Praha EX 825/06-44 exekuční řízení Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Luboš Bočák Kaňk Kutná Hora tel.: , Posudek obsahuje 15 stran textu včetně titulního listu a 5 stran příloh. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních. V Kutné Hoře,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Úkolem znalce je : I. stanovit cenu nemovitostí uvedených v exekučním příkazu 76 EX 825/06-20, tedy: rozestavěného domu na pozemku parc.č. st. 376 a pozemků parc.č. st. 376 a 197/9, vše v obci Odolena Voda, k.ú. Dolínek, zapsaných na LV č u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-východ II. stanovit cenu jednotlivých práv a závad s uvedenými nemovitostmi spojených Znalec ocení nemovitosti a jejich příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ( 66 odst. 5 zák.č. 120/2001 Sb., exekuční řád). 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům Višňová Odolena Voda Region: Středočeský Okres: Praha-východ Katastrální území: Dolínek 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti zástupců Exekutorského úřadu a manželky povinného paní Markéty Svobodové. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z KN Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-východ ze dne , LV č pro k.ú. Dolínek - snímek z pozemkové mapy - informace spolumajitelky nemovitosti při místním šetření - skutečnosti a výměry zjištěné na místě - projektová dokumentace na změnu stavby z 07/ zákon č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. - Metodika oceňovaní nemovitostí, obsahující základní pravidla evropských a mezinárodních oceňovacích standardů. Metodika vychází ze standardu IVS č. 4 a navazující uživatelské směrnice, průběžně je doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC). - databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES - realitní inzerce Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 2 (celkem 15)

3 5. Vlastnické a evidenční údaje: SJM Svoboda Tomáš a Svobodová Markéta 6. Dokumentace a skutečnost: Byla předložena projektová dokumentace, která odpovídá skutečnému provedení stavby. Pro posouzení souladu projektu a skutečnosti bylo provedeno kontrolní zaměření nemovitosti. Měření bylo provedeno laserovým měřidlem vzdáleností Leika DISTO. 7. Celkový popis nemovitosti: Oceňovaná nemovitost je novostavba rodinného domu s pozemky a příslušenstvím situovaná v zastavěném území obce. Dům byl v prosinci 2005 kolaudován, do dnešního dne není provedena fasáda. Příslušenství tvoří venkovní úpravy (oplocení, plotová vrata). Příslušenství nemá zásadní vliv na obecnou cenu nemovitosti, k jeho existenci bylo přihlédnuto při stanovení výsledné ceny. Věcné břemeno ani jiná práva a závady, které by měly vliv na obvyklou cenu nemovitosti, nebyly zjištěny. 8. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům b) Pozemky b 1 ) Pozemky Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 3 (celkem 15)

4 B. Posudek Popis, výměry, hodnocení a ocenění objektů: Věcná hodnota dle cenového předpisu 3/2008 Sb. a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 5 Izolovaný dům je přízemní bez podsklepení, s podkrovím v převažující části půdorysu. Svislé nosné konstrukce zděné z tvárnic Ytong, sedlová střecha krytá betonovými taškami Bramac, klempířské konstrukce na krovu z měděného plechu, parapety chybí. Stropy nad přízemím keramické Miako, v podkroví sádrokartonové podhledy. Vnitřní omítky vápenné štukové, fasáda není provedena. Vnitřní bělninové obklady v koupelnách s WC a části kuchyně. Okna a vnější dveře plastová s termálním zasklením, v části podkroví střešní okna Velux, vnitřní dveře dýhované do obložkových zárubní. Garážová vrata plastová sekční na dálk. ovládání. Na podlahách v přízemí v kuchyni s jídelnou plovoucí, v pokojích v podkroví koberce, v ostatních místnostech keramické dlažby. V garáži beton. Schodiště dřevěné s podstupnicemi. Vnitřní rozvody el. energie 220/380 V. Vytápění řešeno jako ústřední s plynovým kotlem, radiátory plechové Radik. Koupelna v podkroví vybavena vanou, umývadlem a splachovacím WC, v přízemí sprchovým koutem, umývadlem a WC. Kuchyň vybavena linkou s vestavěnými spotřebiči, plynovou deskou. D i s p o z i c e : 1.NP Podkroví kuchyně s jídelnou 15,70 pokoj 15,40 pokoj 19,80 pokoj 14,00 technická místnost 9,60 pokoj 8,50 předsíň 3,90 šatna 2,80 komora 3,00 chodba 3,70 koupelna s WC 2,90 koupelna s WC 7,80 zádveří 3,00 balkon 5,49 garáž 21,00 součet 57,69 součet 78,90 Celkem 136,59 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 4 (celkem 15)

5 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP : 8,66 * 7,37 + 1,65*1,50/2*8-2,80*1,50 + 3,79 * 6,60 = 94,54 m 2 Podkroví: 8,66 * 7,37 + 1,65*1,50/2*8-2,80*1,50 = 69,52 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP : 94,54 m 2 2,75 m Podkroví: 69,52 m 2 4,60 m Obestavěný prostor: 1.NP : (8,66 * 7,37 + 1,65*1,50/2*8-2,80*1,50) * (2,75 + = 315,08 m 3 0,10) + 3,79 * 6,60 * (3,10 + 6,25) / 2 Podkroví: (8,66 * 7,37 + = 221,94 m 3 1,65*1,50/2*8-2,80*1,50+4,04*1,35) * (1,25 + 4,67) / 2 Obestavěný prostor celkem: = 537,02 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl standardu [%] [%] 1. Základy: S 8,20 100,00 1,00 8,20 2. Zdivo: S 21,20 100,00 1,00 21,20 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 100,00 1,00 0,90 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 9. Vnější obklady: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: S 1,00 100,00 1,00 1, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,00 100,00 1,00 1, Vytápění: S 5,20 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4, Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,90 100,00 1,00 1, Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 96,60 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9660 Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 5 (celkem 15)

6 Výpočet stupně rozestavěnosti nedokončené stavby: (OP = původní objemový podíl, K = Koeficient pro přepočet obj. podílu, UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Roz. [%] [%] [%] [%] [%] 1. Základy: 8,20 100,00 1,00 8,20 8,48 100,00 8, Zdivo: 21,20 100,00 1,00 21,20 21,95 100,00 21, Stropy: 7,90 100,00 1,00 7,90 8,18 100,00 8, Střecha: 7,30 100,00 1,00 7,30 7,56 100,00 7, Krytina: 3,40 100,00 1,00 3,40 3,52 100,00 3, Klempířské konstrukce: 0,90 100,00 1,00 0,90 0,93 100,00 0, Vnitřní omítky: 5,80 100,00 1,00 5,80 6,00 100,00 6, Fasádní omítky: 2,80 100,00 1,00 2,80 2,90 0,00 0, Vnější obklady: 0,50 100,00 1,00 0,50 0,52 0,00 0, Vnitřní obklady: 2,30 100,00 1,00 2,30 2,38 100,00 2, Schody: 1,00 100,00 1,00 1,00 1,04 100,00 1, Dveře: 3,20 100,00 1,00 3,20 3,31 100,00 3, Okna: 5,20 100,00 1,00 5,20 5,38 100,00 5, Podlahy obytných místností: 2,20 100,00 1,00 2,20 2,28 100,00 2, Podlahy ostatních místností: 1,00 100,00 1,00 1,00 1,04 100,00 1, Vytápění: 5,20 100,00 1,00 5,20 5,38 100,00 5, Elektroinstalace: 4,30 100,00 1,00 4,30 4,45 100,00 4, Bleskosvod: 0,60 100,00 1,00 0,60 0,62 100,00 0, Rozvod vody: 3,20 100,00 1,00 3,20 3,31 100,00 3, Zdroj teplé vody: 1,90 100,00 1,00 1,90 1,97 100,00 1, Instalace plynu: 0,50 100,00 1,00 0,50 0,52 100,00 0, Kanalizace: 3,10 100,00 1,00 3,10 3,21 100,00 3, Vybavení kuchyně: 0,50 100,00 1,00 0,50 0,52 100,00 0, Vnitřní vybavení: 4,10 100,00 1,00 4,10 4,24 100,00 4, Záchod: 0,30 100,00 1,00 0,30 0,31 100,00 0, Ostatní: 3,40 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 96,60 Rozestavěnost: 96,5800 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9660 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,0310 Základní cena upravená = 5 032,- Kč/m 3 Plná cena: 537,02 m 3 * 5 032,- Kč/m 3 = ,64 Kč Výpočet nedokončené stavby: Úprava ceny za nedokončené konstrukce * 0, Nedokončená stavba = ,51 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 3 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 97 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 100 = 3,000 % ,- Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,51 Kč Zaokrouhleno = ,- Kč Dok. [%] Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 6 (celkem 15)

7 Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Pozemky Pozemky jsou situované v zastavěné části obce. Pozemek p.č. st. 376 je zastavěn oceňovaným rodinným domem. Pozemek parc. č. 197/9 evidovaný v KN jako orná půda je užíván jako zahrada a na dům a stavební pozemek navazuje. Přístup je po místní částečně zpevněné komunikaci. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektrické energie, vody, kanalizace a zemního plynu. Seznam porovnávaných pozemků: 1. Pozemek k výstavbě solitérního RD, 550m² - Odolena Voda Pozemek se nachází v lokalitě navazující na původní zástavbu obce. Orientován (vůči ulici) je jihozápadním směrem. Územním plánem je určen k zástavbě solitérním RD. Vybudování všech IS - voda, elektro, plyn, a kanalizace, včetně komunikací a uličního osvětlení zrealizuje v letošním roce dodavatel FEREX GROUP spol. s r.o.. V obci je plná občanská vybavenost a dobrá dostupnost do Prahy. R E Z E R V A C E Prodej: Kč (cena bez IS) Plocha pozemku: 550 m² Účel pozemku: bydlení Tato nemovitost je nabízena výhradně kanceláří AXIOM Reality, s.r.o. Datum zadání: , poslední aktualizace: Stavební pozemek 1780m², v centru obce Odolena Voda lokalita HK Stavební Vám nabízí stavební parcelu o výměře 1780m²v centru obce.vhodná k výstavbě RD,dvojdomu lze vystavět i sídlo firmy nebo provozovnu s nerušivou výrobou.přístupová komunikace je zpevněná.z IS je k dispozici elektřina a plyn přímo na pozemku.voda na hranici pozemku.kanalizace v plánu obce do 2let.Je v dosahu PID.Cena je včetně právního servisu,provize,popl. na katast. R E Z E R V A C E Prodej: Kč (včetně práv.servisu,provize,poplatků na katastru) Plocha pozemku: m² Účel pozemku: bydlení,lehká komerce Voda: vodovod Plyn: ano Elektroinstalace: 220/380 V Kanalizace: ano Tato nemovitost může být nabízena i jinou realitní kanceláří Datum zadání: , aktualizace: Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 7 (celkem 15)

8 3. Hezký st. pozemek na RD, Odolena Voda, 603m² REALITY21 Vám nabízí hezký stavební pozemek určený k výstavbě RD v obci Odolena Voda, okres Praha-východ. Pozemek o velikosti 603m² se nachází na okraji obce v klidné lokalitě budoucích nových RD. Pozemek je momentálně bez inženýrských sítí (IS). Vydáno územní rozhodnutí na výstavbu IS. V současné době se podepisují smlouvy na výstavbu IS s majiteli pozemků za cenu IS 560,-Kč/m², pozemek tj Prodej: Kč (cena včetně provize) Pohled na pozemek Voda: zpracován projekt IS Plyn: zpracován projekt IS Elektroinstalace: zpracován projekt IS Kanalizace: zpracován projekt IS Tato nemovitost může být nabízena i jinou realitní kanceláří Datum zadání: , nebylo aktualizováno Název Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena [Kč/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [Kč/m 2 ] Pozemek Odolena Voda , ,73 1,00 1, ,73 Pozemek Odolena Voda , ,71 1,00 1, ,71 Pozemek Odolena Voda , ,74 1,00 1, , ,18 / 3,000 Průměrná jednotková cena: 1 397,06 Kč/m 2 Minimální jednotková cena: 1 272,73 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 1 533,71 Kč/m 2 Oceňované pozemky: zastavěná plocha a nádvoří p.č. st m 2 orná půda p.č. 197/9 833 m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 925 m 2 925,00 m 2 á 1 397,06 Kč/m 2 = ,50 Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,50 Kč Pozemky - výsledná cena = ,50 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Zaokrouhleno = ,- Kč Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 8 (celkem 15)

9 Porovnávací metoda Popis oceňované stavby Název : RD Druh nemovitosti: Rodinné domy Konstrukce: zděné Počet nadzemních podlaží: 1 Poloha: samostatně stojící Podkroví: ano Pozemky celkem: 925 m 2 Zastavěná plocha hlavního objektu: 95 m 2 Poměr pozemků celkem k zastavěné ploše: 9,74 Výtah: ne Přípojky: voda, el., kanalizace, plyn Technický stav objektu: výborný Garáž: v objektu Stáří objektu: 3 roky Jednotkové množství oceňované nemovitosti Jednotka Zkratka Výměra Obestavěný prostor OP 537,00 m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem ZP 165,00 m 2 Podlahová plocha podlaží celkem PP 137,00 m 2 Hodnocení objektu dle kritérii Kritérium Rozmezí koeficientu Hodnota Min Max koeficientu 1. Velikost obce 0,85 1,25 0, Správní funkce 0,97 1,03 1, Poptávka po koupi nemovitostí 0,90 1,10 1, Přírodní okolí 0,94 1,06 1, Obchod a služby 0,94 1,06 1, Školství 0,94 1,06 1, Zdravotnictví 0,94 1,06 1, Kultura, sport 0,94 1,06 1, Hotely ap. 0,98 1,02 1, Struktura zaměstnanosti 0,94 1,06 1, Životní prostředí 0,94 1,06 1, Poloha vzhledem k centru obce 0,94 1,06 1, Dopravní podmínky 0,94 1,06 1, Orientace ke světovým stranám 0,94 1,06 1, Konfigurace terénu 0,92 1,05 1, Převládající zástavba 0,94 1,06 1, Parkovací možnosti v okolí 0,94 1,06 1, Obyvatelstvo v sousedství 0,94 1,06 1, Územní plán 0,94 1,06 1, Inženýrské sítě 0,60 1,05 1, Typ stavby 0,94 1,06 1, Dostupnost jednotlivých podlaží 0,90 1,05 1, Regulace nájemného 0,90 1,10 1, Výskyt radonu 0,93 1,05 1, Další možnosti ohrožení 0,60 1,00 1, Příslušenství nemovitosti 0,90 1,10 1, Možnost dalšího rozšíření 0,98 1,02 1, Technická hodnota stavby 0,20 1,00 0, Údržba stavby 0,85 1,10 1, Pozemky k objektu celkem 0,85 1,15 1, Názor odhadce 0,90 1,10 1,000 Výsledný koeficient: 0,788 Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 9 (celkem 15)

10 Přehled porovnatelných nemovitostí Objekt č.: 1 Název: RD moises Adresa: Mratín Záznam MOISES č Okres: PY, Obec, k.ú. Mratín Zóna: Rodinné domy Poloha v zóně: průměrná Počet obyv.: 540 Adresa nemovitosti: Za Dráhou Cena obchodovaná: ,- Kč Datum obchodu: Základní charakteristika nemovitosti: V přízemí je zádveří, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pracovna, technická místnost, WC + sprchový kout, chodba se schodištěm. V podkroví je chodba, tři pokoje, koupelna s WC. Dům má běžné zakládání základovými pasy zakončenými betonovou deskou s izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové a nosné zdivo jsou provedeny LIAPORU. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Schodiště je železobetonové, povrch schodů ze dřeva. Střecha je sedlová. Střecha je zateplena a vnitřní povrch je proveden ze sádrokartonu. Krytina je tašková betonová. Je provedeno kompletní oplechování z pozinkovaného plechu. Podlaha je v pokojích z koberce, v pracovně je PVC, ostatních prostorech je keramická dlažba. V kuchyni, WC a koupelně je proveden keramický obklad. Vnější omítka je stěrková na zateplení z polystyrenu, vnitřní omítky vápenné štukové. Okna jsou plastová. Vstupní dveře jsou plastové, bezpečnostní. Vnitřní dveře jsou dřevěné rámové s obložkovými zárubněmi. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem. V domě je rozvod studené a teplé vody do kuchyně a koupelny, voda je přivedena z veřejného řadu, ohřev teplé vody je zajištěn v kotli topení. Kanalizace je svedena do veřejného řadu. V domě je standardní rozvod elektřiny. Na domě je osazen bleskosvod. V domě je rozvod televizního kabelu. Vaření je zajištěno na plynovém sporáku. V podkrovní koupelně jsou dvě umyvadla, rohová vana, WC. V přízemí je sprchový kout, WC a umyvadlo. Stáří nemovitosti: Novostavba z roku Rozměrové a cenové charakteristiky: Stavby: Druh plochy: Podlahová plocha : (m2) Realizovaná cena 1 m2 podlahové plochy stavby v Kč: obytné Celková cena staveb: ,- Kč Pozemky: Popis Výměra (m2) USC upravená směrná cena staveb.pl zahrada Celková cena pozemků: ,- Kč Druh nemovitosti: Rodinné domy Poloha: samostatně stojící Stáří objektu: 2 roky Stav objektu: výborný Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží: 0 Výměra pozemku: 558 m 2 Zastavěná plocha: 75 m 2 Garáž: není Výtah: ne Podkroví: ano Svislé konstrukce: zděné Přípojky: plyn, voda, el. kanalizace Příslušenství: Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: jiný Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 1,00 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Podlahová plocha podlaží celkem 115,00 m ,52 Kč/m ,21 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí Součin dílčích koeficientů - Is 0,799 Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 10 (celkem 15)

11 Objekt č.: 2 Název: RD Odolena Voda Adresa: Odolena Voda Pohled na dům Samostatný RD 4+1/B, PV-Odolena Voda, garáž, vč.provize Samostatně stojící RD 4+1 s balkónem, garáží a bazénem 3x6m, na vlastním udržovaném pozemku s okrasnými dřevinami, v žádané a klidné lokalitě Prahy - východ, Odolena Voda. V domě je nová kuchyňská linka včetně spotřebičů, 2x koupelna s WC (sprchový kout, vana), ústřední plynové topení, střešní okna, příprava na vnitřní krb, prostorná půda. Cena k jednání. Prodej: Kč (vč. provize) Účel: Obytný Plocha pozemku: 617 m² Zastavěná plocha: 155 m² Užitná plocha: 143 m² Typ budovy: Cihlová Velikost domu: 4+1 Druh budovy: Cihlová Účel pozemku: Obytný Forma vlastnictví: osobní Voda: ano Plyn: ano Elektroinstalace: ano Kanalizace: ano Sklep: ne Garáž: ano Telefon: ano možnost Zařízení nábytkem: Částečně zařízeno Parkování: ano dobré Stav objektu: Novostavba Tato nemovitost může být nabízena i jinou realitní kanceláří Datum zadání: ,: nebylo aktualizováno Druh nemovitosti: Rodinné domy Poloha: samostatně stojící Stáří objektu: 8 roků Stav objektu: výborný Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží: 0 Výměra pozemku: 617 m 2 Zastavěná plocha: 155 m 2 Garáž: není Výtah: ne Podkroví: ano Svislé konstrukce: zděné Přípojky: plyn, voda, el. kanalizace Příslušenství: Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: realitní inzerce Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,90 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Podlahová plocha podlaží celkem 143,00 m ,86 Kč/m ,27 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí Součin dílčích koeficientů - Is 0,791 Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 11 (celkem 15)

12 Objekt č.: 3 Název: RD Zlonín Adresa: Zlonín, Líbeznice K nastěhování dům bude 07/2008 Novostavba 5+1 na klíč, k nastěhování 07/2008, pozemek 574 m², užitná plocha 150 m², elektřina, obecní voda, tlak.kanalizace. Vytápění elektrokotel + rozvody od krbu do oběhu, dveře SAPELI KAROLÍNA, zateplený dům, kuchyně ORESI, komín, obklady a dlažby, plovoučky (lité podlahy! ), strojní omítky, závěsné WC i bidet, 3/4 oplocení. Skvělá dostupnost Prahy! Více info na našich stránkách (odkaz dole) R E Z E R V A C E Prodej: Kč (REZERVACE, podpis kupní smlouvy po kolaudaci 07/08) Plocha pozemku: 574 m² Zastavěná plocha: 99 m² Zahrada: 475 m² Užitná plocha: 150 m² Typ budovy: samostatně stojící, zděný, POROTHERM Velikost domu: 5+1 Počet bytů: jeden velký byt 5+1 o 150 m² Počet NP: 2 Voda: Plyn: Elektroinstalace: Kanalizace: Topení: Sociální zařízení: Sklep: Garáž: Telefon: Zařízení nábytkem: Výtah: Parkování: obecní vodovod ne 220 V, 380 V ano, tlaková kanalizace elektrokotel, tělesa, žebříček+teplovzdušné rozvody od krbu + od krbu do systému 1 x vana (patro), 2 x sprchový kout, 2 x WC závěsné GEBERIT, 1 x BIDET (patro) ne ne O2 k pozemku plně zařízená kuchyně ORESI -kombinovaná lednice, sporák, myčka, odsavač par ne na pozemku min. 2 auta, bez problémů na silnici u dom, možno dostavět přístřešek Stav objektu: novostavba Tato nemovitost je nabízena kanceláří Stavíme - bydlíte s.r.o. Datum zadání: , poslední aktualizace: Druh nemovitosti: Rodinné domy Poloha: samostatně stojící Stáří objektu: 0 roků Stav objektu: výborný Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží: 0 Výměra pozemku: 574 m 2 Zastavěná plocha: 99 m 2 Garáž: není Výtah: ne Podkroví: ano Svislé konstrukce: zděné Přípojky: plyn, voda, el. kanalizace Příslušenství: Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: realitní inzerce Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,90 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Podlahová plocha podlaží celkem 150,00 m ,- Kč/m ,36 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí Součin dílčích koeficientů - Is 0,825 Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 12 (celkem 15)

13 Zjištění jednotkových cen porovnatelných objektů Objekt číslo Přepočtené jednotkové ceny SJP porovnatelných objektů OP ZP PP PUH PUČ 1. RD moises ,21 2. RD Odolena Voda ,27 3. RD Zlonín ,36 SJC minimum ,36 SJC průměr ,00 SJC maximum ,21 Index oceňovaného objektu 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 JCO minimum ,00 JCO průměr ,00 JCO maximum ,00 Výměry oceňované stavby 537,00 165,00 137,00 CO minimum CO průměr CO maximum Cena objektu zjištěná porovnávací metodou: Minimální: Průměrná: Maximální: ,- Kč ,- Kč ,- Kč C p = CO průměrná - [0,15 * (CO maximální - CO minimální )] = = [0,15 * ( )] = ,05 Kč RD - výsledná cena = ,05 Kč Zaokrouhleno = ,- Kč Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 13 (celkem 15)

14 C. Rekapitulace Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: pětmilionů Kč V Kutné Hoře, Ing. Luboš Bočák Kaňk Kutná Hora tel.: , Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 14 (celkem 15)

15 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne pod č. j. Spr. 188/86, č. dekretu 1037, pro základní obory ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, stavby obytné, průmyslové a zemědělské. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3585/135/08 znaleckého deníku. V Kutné Hoře dne Ing. Luboš Bočák Kaňk Kutná Hora tel.: , Podpis znalce : Otisk znalecké pečetě : Znalecký posudek 3585/135/08 Strana 15 (celkem 15)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více