1. ÚVOD ZÁKLADY JAZYKA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADY JAZYKA..."

Transkript

1 Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADY JAZYKA... 4 PROMĚNNÉ... 4 PRIMITIVNÍ DATOVÉ TYPY... 5 Deklarace proměnné promitivního typu...5 Konstanty... 6 Přetypování... 7 Přetečení... 7 VÝRAZY A OPERÁTORY... 8 Aritmetické operátory a příkaz přiřazení... 8 Relační operátory... 9 Logické operátory... 9 Bitové operátory Podmíněný výraz ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE PROGRAMU Posloupnost Větvení Cykly Příkazy break a continue VOLÁNÍ METOD ŘETĚZCE (TŘÍDA STRING) KOMENTÁŘE TŘÍDY ZÁKLADNÍ POJMY OBJEKTOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ DEKLARACE TŘÍDY V JAVĚ...22 Modifikátory tříd PROMĚNNÉ TŘÍD A INSTANCÍ Deklarace proměnných Práce s proměnnými METODY Modifikátory metod Typ návratové hodnoty Vstupní parametry metody Předávání hodnot parametrů Přetěžování metod Konstruktory VYTVOŘENÍ INSTANCE ZRUŠENÍ INSTANCE ROZHRANÍ POLE JEDNOROZMĚRNÉ POLE VÍCEROZMĚRNÁ POLE PARAMETRY VSTUPNÍ ŘÁDKY SOUHRNNÝ PŘÍKLAD VÝJIMKY DRUHY VÝJIMEK VYVOLÁNÍ VÝJIMKY ZPŮSOB OŠETŘENÍ VÝJIMKY VSTUPY A VÝSTUPY VSTUPNÍ PROUDY Čtení ze souboru Čtení z konzole VÝSTUPNÍ PROUDY Zápis do textového souboru TŘÍDA STRINGTOKENIZER DALŠÍ TŘÍDY A METODY PRO PRÁCI S PROUDY Čtení ze sítě Komprimace a dekomprimace souborů TŘÍDA FILE DYNAMICKÉ DATOVÉ STRUKTURY

2 Obsah KONTEJNERY VYTVOŘENÍ KONTEJNERU PROCHÁZENÍ KONTEJNERU - ITERÁTOR SOUHRNNÝ PŘÍKLAD GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRVNÍ APLIKACE VKLÁDÁNÍ DALŠÍCH KOMPONENT OBSLUHA UDÁLOSTÍ ROZLOŽENÍ KOMPONENT V RÁMCI OKNA Rozložení BorderLayout Rozložení FlowLayout Rozložení GridLayout Další rozvržení Kombinování správců rozvržení NASTAVENÍ VLASTNOSTÍ KOMPONENT Třída Font Třída Color TLAČÍTKA A TEXTOVÉ POLE TEXTOVÁ OBLAST ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKA A PŘEPÍNAČE ROZBALOVACÍ SEZNAM MENU OKNA PRO OTEVÍRÁNÍ A UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ INFORMAČNÍ OKNA KARTIČKY DALŠÍ KOMPONENTY GUI APPLETY TŘÍDY APPLET A JAPPLET TAG APPLET PRVNÍ JEDNODUCHÝ APPLET APPLET S PARAMETREM PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1 JAVA SDK OD FIRMY SUN Vytvoření a spuštění programu, Programy obsažené v Java SDK od firmy SUN PŘÍLOHA 2 POPIS ORIGINÁLNÍ DOKUMENTACE JAVY OD FIRMY SUN PŘÍLOHA 3 - KONVENCE PRO PSANÍ PROGRAMŮ V JAVĚ Jména souborů Struktura zdrojového souboru Javy Zarovnávání, odsazování Komentáře Deklarace Příkazy Mezery Konvence pro pojmenovávání PŘÍLOHA 4 JAR VYTVÁŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ ARCHIVŮ PŘÍLOHA 5 - KÓDOVÁNÍ ČESKÝCH ZNAKŮ V JAVĚ PŘÍLOHA 6 - SEZNAM TERMÍNŮ A ZKRATEK LITERATURA A ODKAZY Literatura Informace o Javě na Internetu Vývojová prostředí a nástroje pro Javu

3 Úvod 1. Úvod Java je objektově orientovaný programovací jazyk, navržený jako přenositelný mezi platformami jako je Windows, Linux, Solaris, atd. Často bývá považován za jazyk určený pouze pro Internet. V Javě lze samozřejmě programovat pro Internet, ale také v ní lze vytvářet aplikace, které pracují s databázemi nebo soubory a s WWW nemají nic společného. V Javě můžeme vytvářet tři základní druhy programů: - aplety - programy běžící v rámci WWW stránky na stanici klienta v prohlížeči - servlety - programy běžící na WWW serveru - aplikace - programy, které se spouštějí na stanici Aby byla zajištěna přenositelnost mezi platformami probíhá překlad a spuštění takto: - překladač Javy nepřekládá zdrojový text do proveditelného kódu, ale do pseudokódu přenositelného na různé platformy - na počítači, kde chceme program spustit, musí být nainstalována JVM (Java Virtual Machine) pro danou platformu. JVM pracuje jako interpret a provádí postupně akce zapsané v pseudokódu - jestliže se jedná o aplet, v HTML kódu WWW stránky je zapsáno, jaký soubor s pseudokódem je třeba spustit. Prohlížeče umějí tento kód interpretovat (záleží na použité verzi Javy, někdy je třeba doinstalovat příslušné rutiny) Java je poměrně novým programovacím jazykem, poprvé byla představena firmou Sun v roce Od té doby již vzniklo několik verzí, označovaných firmou Sun 1.0, 1.1, 1.2 a 1.3. Nejpodstatnější rozdíly jsou mezi verzemi 1.0 a 1.1, verze 1.2 přinesla především rozšíření knihoven. Java 1.2 bývá také označována jako Java2 (pozor Java 1.3 je také Java2 ne 3). V těchto skriptech se budeme zabývat především verzí 1.2 a vyšší. Pro práci s jazykem Java byly vytvořeny různé vývojové nástroje od různých firem. V našem kurzu budeme používat JDK (Java Development Kit) firmy Sun, který je volně dostupný ke stažení na Internetu na adrese JAVA.SUN.COM. Přehled dalších vývojových nástrojů naleznete v příloze těchto skript. Tato skripta jsou určena studentům kurzu IT_112 Úvod do programování v jazyce Java. Cílem těchto skript je tedy seznámit studenty s jazykem a ukázat jim práci s několika vybranými standardními třídami (API, Application Programming Interface, obsahuje těchto tříd více než tisíc), aby byli schopni vytvořit v Javě jednoduché aplikace. 3

4 Základy jazyka 2. Základy jazyka Napíšeme si první jednoduchý program v Javě, na kterém si vysvětlíme základy jazyka. Bude to program, který sečte dvě celá čísla a výsledek zobrazí na konzoli. public class PrvniProgram { public static void main(string[] args) { int scitanec1 = 5; int scitanec2 = 2; int soucet = scitanec1 + scitanec2; System.out.println("Muj prvni program "); System.out.println("Soucet je: " + soucet); Programovací jazyk Java rozlišuje malá a velká písmena. Hned od počátku je třeba si uvědomit, že je rozdíl, jestli napíšeme soucet nebo Soucet, v Javě se jedná o dva různé identifikátory. Java jako objektový jazyk používá téměř vždy objekty. Každý program je třídou a proto je v našem prográmku uvedeno public class PrvniProgram. Class je klíčové slovo Javy pro deklaraci třídy, PrvniProgram je jméno této třídy (identifikátor) a public modifikátor třídy, který označuje třídu jako veřejně dostupnou. Dále musíme dodržet pravidlo, že soubor, ve kterém bude zdrojový text uložen, se musí jmenovat stejně jako třída a mít koncovku.java. V našem případě se soubor jmenuje PrvniProgram.java. Pozor, je třeba rozlišovat velká a malá písmena i u jmen souborů, i když např. ve Windows se to zdá být zbytečné. Překladač kontroluje shodu názvu třídy s názvem souboru včetně malých a velkých písmen. Pokud má být program spustitelný, musí v něm definovaná třída obsahovat metodu main deklarovanou se všemi modifikátory uvedenými v programu (tj. public static). Jejich význam bude vysvětlen v následujících kapitolách. Dále náš program obsahuje blok příkazů, ve kterém je deklarace a použití proměnných (scitanec1, scitanec2, soucet) a spuštění metod. Proměnné Při své činnosti si program ukládá data do proměnných či skupin proměnných. Popis proměnné se skládají ze tří částí: jména proměnné (identifikátoru), datového typu (např. celé číslo) a vlastního obsahu (hodnot, v případě tříd a rozhraní jsou součástí obsahu i metody). Jméno proměnné (identifikátor) musí začínat písmenem, po něm mohou následovat další písmena nebo číslice, délka není omezena. Ve jméně proměnné může být i podtržítko _ a znak $ 1. 1 Znak $ není vhodné používat, neboť ho překladač používá při vytváření interních proměnných. 4

5 Základy jazyka Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ proměnné. Datové typy v Javě lze rozdělit do těchto skupin: primitivní typy: čísla (byte, short, int, long, float, double) znaky (char) logické hodnoty (boolean) referenční typy: třídy (class) rozhraní (interface) pole (array) Referenčním typům jsou věnovány samostatné kapitoly. Primitivní datové typy Java používá pro celočíselné proměnné čtyři datové typy: long, int, short a byte, pro reálná čísla dva typy: double a float, pro znaky typ char a pro logické proměnné typ boolean. Velikost, jakou zabírají v paměti, a rozsah, který jsou schopny obsáhnout, vidíme v následující tabulce. Název typu Velikost (v bytech) Rozsah Implicitní hodnota 2 long až int až short až byte až double 8 ± E+308 float 4 ± E char různých znaků \u0000 boolean 1 bit true nebo false false tabulka 1 Primitivní datové typy Deklarace proměnné promitivního typu Při zavedení nové proměnné je nutné deklarovat identifikátor a datový typ, volitelně lze zadat i počáteční hodnotu. Deklaraci primitivního datového typu lze obecně zapsat takto: datový_typ jméno_proměnné; 3 datový_typ jméno_proměnné = počáteční_hodnota; 2 Pouze pro proměnné třídy a instancí, neplatí v případě proměnných metod. 3 Součástí deklarace proměnných mohou být modifikátory (public, static, final atd.) jejichž význam bude popsán později. 5

6 Základy jazyka Pokud tedy v našem programu sčítáme celá čísla, musíme pro ně nejdříve deklarovat proměnné: int scitanec1; int scitanec2 = 10; Počáteční hodnota proměnné může být uvedena nejen hodnotou, ale i výrazem, např.: long delka_dne=24 * 60 * 60; Výraz, kterým se přiřazuje hodnota, se musí dát vyhodnotit v době překladu popř. v okamžiku spuštění programu. Pokud proměnné při deklaraci nepřiřadíme počáteční hodnotu, kompilátor ji sám přiřadí (viz tabulka č.1) bohužel se implicitní hodnota nepřiřazuje proměnným deklarovaným v rámci metod. Pokud počáteční hodnota bude mimo rozsah proměnné (např. byte b = 200), některé překladače přiřadí nesmyslnou hodnotu, některé ohlásí chybu. Konstanty Konstanty se používají nejen při deklaraci proměnných, ale i v rámci výrazů. Celá čísla se zapisují obdobným způsobem jako v běžném životě, např. 9876; zápis nesmí obsahovat mezery či jiné oddělovače (např. tisíců). Je-li prvním znakem nula, znamená to, že číslo zapisujeme v osmičkové soustavě, začíná-li zápis čísla prefixem 0x, jedná se o číslo v hexadecimální (šestnáctkové) soustavě. Následující tři proměnné obsahují stejnou počáteční hodnotu: int i = 10; int j = 012; int k = 0xa; Celočíselná konstanta je vždy typu int, pokud potřebujeme konstantu jiného celočíselného typu, je třeba uvést přetypování (viz dále). Reálná čísla se zapisují buď s desetinnou tečkou (např. 0.25, ) nebo se používá tzv. semilogaritmický zápis, kdy číslo 1.54 * 10 6 se zapíše ve tvaru 1.54e6. Reálné konstanty jsou vždy typu double. Každý znak je v jazyce Java uložen v kódování Unicode ve dvou bytech. Znaky se píší v jednoduchých uvozovkách, a to buď v defaultním kódu operačního systému (v českých Windows 9x/NT je to kódová stránka CP1250), kdy překladač sám zajistí převod na příslušný znak Unicode, nebo použijeme zápis \uxxxx, ve kterém místo XXXX uvedeme hexadecimální kód příslušného znaku. char c = č ; char d = \u12ab ; Logické hodnoty proměnné typu boolean mohou nabývat pouze dvou hodnot, true nebo false. V Javě lze vytvářet i pojmenované konstanty primitivních datových typů definují se stejně jako proměnné s počáteční hodnotou s tím, že se na začátku uvede klíčové slovo final: final long DELKA_DNE=24 * 60 * 60; 6

7 Základy jazyka Takto definovanou proměnnou nelze již dále změnit, hodnota se přiřazuje v okamžiku definice. Zda se hodnota přiřadí při překladu či až při běhu programu záleží na výrazu, který přiřazuje hodnotu a na schopnosti optimalizace překladačem. Následující konstanta (náhodné číslo) se přiřadí až při běhu: final int NAHODNE_CISLO = (int) (Math.random() * 20); Je dobrým zvykem ve jménech konstant používat velká písmena. Přetypování U celočíselné konstanty zapsané v programu se předpokládá datový typ int, u reálných konstant datový typ double. Například ve výrazu long vysledek = 10000*10000 se provede násobení konstant typu int a výsledek typu int se převede do proměnné typu long. Pokud chceme, aby byla konstanta jiného datového typu, je třeba zapsat ji s literálem. Literál pro long je L, pro float f a pro double d (lze používat malá i velká písmena). Tedy zapíšeme-li konstantu L 4 bude uložena jako long, zápis 10000f znamená, že číslo je uloženo jako reálné. Pokud se hodnota proměnné kratšího typu ukládá do proměnné delšího typu, provede Java převod automaticky (neexistuje nebezpečí ztráty informace). Například: int cislo1 = 12; long cislo2; cislo2 = cislo1; Pokud bychom ale potřebovali opačné přiřazení, je třeba provést explicitní přetypování a oznámit tak překladači, že případná ztráta informace nevadí, např.: float desetinnecislo1; double desetinnecislo2 = ; desetinnecislo1 = (float) desetinncislo2; Při operacích s číselnými proměnnými typu byte a short se tyto proměnné automaticky převádějí na typ int, tj. výsledek operace s dvěma těmito proměnnými je typu int. Při operaci s proměnnými/konstantami různě dlouhých typů je výsledek delšího typu, tj. výsledkem operace proměnných typu int a long je proměnná typu long, výsledkem operace typu int a double je proměnná typu double atd. Proměnná kratšího typu se převede na delší typ před provedením operace. Pokud trváme na uložení do kratšího typu, je nutné přetypovat výsledek operace: long cislo1 = 10000; int cislo2 = 100; int vysledek = (int) (cislo1 cislo2); Přetečení Pokud nastane situace, že informace, kterou do proměnné ukládáme, má větší hodnotu než je maximální hodnota typu, pak mluvíme o tzv. přetečení. Java neohlásí žádnou chybu, ale usekne přesahující část a program tak vyprodukuje špatný výsledek. Např. výsledkem operace * je číslo 4 U literálu je výjimečně jedno zda je písmeno malé nebo velké. Pro long je lepší používat velké L, malé l si lze splést s číslicí 1. 7

8 Základy jazyka typu int místo správného , neboť tento výsledek je mimo rozsah typu int. K získání správného výsledku je potřeba aspoň jeden z operátorů označit jako long, tj. operace by měla vypadat následovně: L * Doporučujeme používat proměnné typu long místo typu int a typ double místo typu float. Výrazy a operátory Aritmetické operátory a příkaz přiřazení Se základními matematickými operátory jsme se už seznámili. Java používá pro sčítání +, pro odčítání -, pro násobení *, pro dělení / a pro zbytek po celočíselném dělení %. U přetypování a přetečení jsme už hovořili o problémech, které mohou nastat při těchto operacích. S dalším problémem se setkáváme u dělení celých čísel. Pokud v programu použijeme tento výraz double vysledek = 9/2 bude v proměnné vysledek hodnota 4. Výsledkem dělení dvou celých čísel je opět celé číslo bez ohledu na typ proměnné, do které výsledek ukládáme. Proto je i zde třeba použít přetypování nebo literál u jednoho z operandů, např.: double vysledek = 9d/2 V případě proměnných je potřeba jeden z operandů přetypovat, např. pokud cislo1 a cislo2 jsou typu int, double vysledek = ((double) cislo1) / cislo2 5. Java používá řadu zkrácených zápisů některých operací, jsou uvedeny v následující tabulce. Operátor Příklad Význam operátoru += x += y x = x + y -= x -= y x = x - y /= x /= y x = x / y *= x *= y x = x * y %= x %= y x = x % y ++ x++ x = x x -- x-- --x x = x - 1 tabulka 2 Význam některých aritmetických operátorů Pro často se vyskytující operace - zvyšování nebo snižování hodnoty proměnné o jedničku lze v Javě použít i zkrácený zápis x++, ++x, x--, --x. Tyto operátory lze (bohužel 6 ) použít i na pravé straně 5 Výraz lze zapsat i ve tvaru double vysledek = (double) cislo1 / cislo2, ale zde je nejasné, zda se přetypování týká prvního operandu či výsledku (nutno znát, zda má větší prioritu přetypování či dělení). Zápis double vysledek = (double) (cislo1 / cislo2) je určitě chybně, neboť ten přetypovává až vlastní výsledek operace, která proběhne jako celočíselná. 6 U výrazů se obvykle předpokládá, že se při výpočtu nemění hodnoty proměnných použitých na pravé straně výrazu operátory ++ a -- toto pravidlo porušují, což může vést k obtížně odhalitelným chybám. 8

9 Základy jazyka výrazu, kdy se rozlišuje, zda použijeme ++ jako předponu nebo příponu. Pokud se operátor ++ zapíše jako předpona, nejprve se zvýší hodnota proměnné a pak se použije, pokud je ++ zapsán jako přípona, pracuje se ve výrazu s původní hodnotou a teprve poté je zvýšena. Vysvětlíme si to v následujících příkladech. int puvodni = 10; int nova = puvodni++; Proměnná puvodni je nyní rovna 11 a proměnná nova je rovna 10. int puvodni = 10; int nova = ++puvodni; Proměnná puvodni je nyní rovna 11 a proměnná nova je rovna také 11. Pro operátor - - platí stejná pravidla. Relační operátory Relační operátory se používají pro porovnání hodnot dvou číselných proměnných (pokud nejsou stejného typu, tak se převedou na delší typ), proměnných typu char a boolean. Výsledkem je vždy hodnota typu boolean, tj. buď pravda (true) nebo nepravda (false). Obvykle se používají v příkazu if a v příkazech cyklu jako podmínky 7. Přehled relačních operátorů je v následující tabulce (pozor, nelze zaměnit pořadí znaků v operátorech): tabulka 3 Relační operátory Logické operátory relační operátor význam == rovná se!= nerovná se < menší než > větší než <= menší nebo rovno >= větší nebo rovno Logické operátory slouží pro vyjádření vztahu mezi dvěmi proměnnými/výrazy typu boolean, tj. obvykle k vytváření složených podmínek. V Javě se používají operátory && (logická spojka AND) a (logická spojka OR). Dále lze použít unární operátor!, který označuje negaci NOT následujícího výrazu. Chceme-li například otestovat, jestli je proměnná i větší nebo rovna 10 a současně menší než 50 zapíšeme podmínku takto: (i >= 10) && (i < 50) Výsledkem je hodnota true nebo false. 7 V textu se používá pojem podmínka místo správnějšího pojmu výraz s výslednou hodnotou typu boolean. Pojem podmínka je sice méně přesný, avšak často v kontextu lépe pochopitelný. 9

10 Základy jazyka Bitové operátory Java umožňuje pracovat i s jednotlivými bity celočíselných hodnot. Vzhledem k jejich výjimečnému použití zde nejsou popsány, v případě potřeby je nastudujte z on-line dokumentace. Podmíněný výraz V Javě existuje ternární operátor?:, který slouží k vytvoření tzv. podmíněného výrazu, syntaxe je: podmínka? výraz1 : výraz2 Zapíšeme-li například tento podmíněný výraz: cislo1 < 5? cislo2++ : cislo2-- Hodnota proměnné cislo2 se zvýší o jedničku (provede se výraz1) pokud je hodnota proměnné cislo1 menší než 5 (podmínka je splněna). Pokud je hodnota proměnné cislo1 větší nebo rovna 5 (tedy podmínka není splněna), hodnota proměnné cislo2 se sníží (provede se vyraz2). Pokud se na zápis podmíněného výrazu podíváme, pochopíme, že z důvodu přehlednosti je výhodnější používat příkaz if (viz dále). Základní konstrukce programu Při popisu algoritmu používáme v podstatě tři základní struktury a to: posloupnost příkazů, rozhodování na základě nějaké podmínky (větvení), opakování činnosti na základě podmínky (cyklus). S cykly souvisí příkazy pro změnu průběhu cyklu. Posloupnost Posloupnost příkazů v Javě zapíšeme tak, že jednotlivé příkazy a deklarace oddělíme středníkem. int scitanec1 = 5; int scitanec2 = 2; int soucet = scitanec1 + scitanec2; Příkazy lze napsat i takto: int scitanec1 = 5; int scitanec2 = 2; int soucet = scitanec1 + scitanec2; ale vzhledem k nepřehlednosti doporučuji zapisovat na každý řádek jeden příkaz či deklaraci. Řadu po sobě jdoucích příkazů a deklarací můžeme (a v mnoha případech musíme) spojit do bloku pomocí složených závorek. { int scitanec1 =5; int scitanec2 = 2; int soucet = scitanec1 + scitanec2; Po složené závorce už neuvádíme středník. 10

11 Základy jazyka Větvení Pro větvení má Java dva příkazy: if a switch. Příkaz if má podmínku a jednu nebo dvě větve. Syntaxe příkazu if s jednou větví je následující: if (podmínka) příkaz; Příkaz se provede pouze v případě, že podmínka platí tj. byla vyhodnocena jako true. Pokud podmínka byla vyhodnocena jako false, neprovede se nic a příkaz if končí. Syntaxe příkazu if se dvěma větvemi: if (podmínka) příkaz1; else příkaz2; Pokud je podmínka vyhodnocena jako true provede se příkaz1, pokud jako false provede se příkaz2. Místo jednoho příkazu je možno uvést blok příkazů uzavřený do složených závorek. Následující program vygeneruje dvě náhodná celá čísla v rozsahu 1 až 10 a poté zjistí jejich rozdíl (všimněme si též, jak se zapisují komentáře v Javě). public class IfElse { public static void main (String [] args) { /* Generovní náhodného čísla. Metoda random() třídy Math * vrací číslo typu double z intervalu 0 až 1. Pokud tedy chceme * celé číslo od 1 do 10, musíme ho násobit 10 přičíst 1 a * pomocí přetypování na int "odseknout" desetinnou část. */ int cislo1 = (int) (Math.random() * ); System.out.println ("Cislo1=" + cislo1); int cislo2 = (int) (Math.random() * ); System.out.println ("Cislo2=" + cislo2); if (cislo1 > cislo2) { int rozdil = cislo1 - cislo2; System.out.println ("Cislo1 je vetsi o:" + rozdil); else { int rozdil = cislo2 - cislo1; System.out.println("Cislo2 je vetsi o:" + rozdil); ; //konec záporné větve i celého if Promyslete si, co se stane v případě, že se vygenerují dvě stejná čísla. 11

12 Základy jazyka Málo používaný příkaz switch na základě hodnoty výrazu provádí příslušnou větev příkazu (větví obvykle bývá několik). Výraz musí být typu char, byte, short nebo int. Syntaxe je následující: switch (výraz) { case konstanta1: příkaz1; break; case konstanta2: příkaz2; break; case konstanta3: příkaz3; break; case konstanta4: příkaz4; break; //... default: příkaz; ; V bloku může být několik příkazů začínajících klíčovým slovem case následovaným konstantou (tj. nelze zde uvést např. i > 5) a dvojtečkou. Jeden příkaz může začínat klíčovým slovem default následovaným dvojtečkou. Při provádění příkazu switch se nejprve vyhodnotí výraz a program přejde na větev case s odpovídající hodnotou nebo tuto hodnotu nenajde a přejde na větev default. Obvykle se každá větev ukončuje příkazem break, pokud jím však není větev ukončena, pokračuje se v provádění všech následujících větví, i když je u nich uvedena jiná hodnota než jakou má výraz (záleží na pořadí uvedení větví!). Postup provádění následujících dvou příkladů je tedy různý. Příklad1 switch ( i ) { case 1 : prikaz1; break; case 2 : prikaz2; break; default : prikaz3; tabulka 4 Porovnání příkazu switch s break a bez něj Příklad2 switch ( i ) { case 1 : prikaz1; case 2 : prikaz2; default : prikaz3; Hodnota proměnné i Provedené příkazy příklad1 Provedené příkazy příklad2 1 prikaz1 prikaz1 prikaz2 prikaz3 2 prikaz2 prikaz2 prikaz3 jiná hodnota prikaz3 prikaz3 tabulka 5 Výsledky porovnání dvou variant příkazu switch Cykly V Javě jsou definovány tři druhy cyklů. První z nich je cyklus while s následující syntaxí: while ( podmínka ) příkaz; 12

13 Základy jazyka Provádění příkazu začíná vždy testem podmínky. Pokud je podmínka splněna (má hodnotu true), provede se příkaz a znovu se přejde na test podmínky. Při nesplnění podmínky provádění cyklu končí. Pokud podmínka není na začátku splněna, neprovede se příkaz v cyklu while ani jednou. int i=1; while (i <= 10) { // příkazy i++; Nekonečný cyklus lze zapsat následovně: while (true) { // příkazy Druhým a nejméně používaným typem cyklu je cyklus do-while s následující syntaxí: do příkaz while ( podmínka ); Tento cyklus začíná provedením příkazu a až poté se testuje podmínka. Dle výsledku se provádí znovu příkaz (hodnota true podmínky) nebo se končí (hodnota false). V cyklu do while se příkaz provede vždy alespoň jednou. Posledním typem cyklu je cyklus for, který používáme tam, kde známe počet iterací. Syntaxe: for ( inicializace; podmínka; krok) příkaz; Inicializací určujeme tzv. řídící proměnnou cyklu a její vstupní hodnotu. Pokud je splněna podmínka, provede se příkaz a poté se provede operace s řídící proměnnou cyklu uvedená v části krok. Poté se opět přejde na vyhodnocení podmínky. V následujícím příkladě se provede cyklus 10x (příklad odpovídá příkladu u cyklu while): for (int i = 1; i <= 10; i++) { // příkazy Následující cyklus se provede 50x s tím, že řídící proměnná cyklu bude nabývat pouze sudých hodnot: for (int i = 2; i <= 100; i += 2) { // příkazy Příkaz for lze přepsat do příkazu while následujícím způsobem: inicializace; while ( podmínka ) { příkaz; krok; 13

14 Základy jazyka Příkazy break a continue Jazyk Java zná příkazy break a continue, které ovlivňují průběh zpracování příkazů v rámci cyklu (příkaz break se používá i v příkazu switch). Jestliže v těle cyklu použijeme break, výsledkem bude skok za konec tohoto cyklu. for (int i = 0; i <= 5; i++) { if (i == 3) break; System.out.println(i); System.out.println("Konec programu"); Tato část programu bude mít tento výstup: Konec programu Příkaz continue způsobí, že je přeskočen zbytek těla cyklu a znovu se testuje podmínka cyklu (v případě cyklu for se provede ještě krok řídící proměnné cyklu). Pokud ve výše uvedeném příkladu použijeme místo break příkaz continue, bude výstup vypadat takto: Konec programu Break i continue lze uvést s návěstím a pak dojde ke skoku na toto návěstí, tj. lze opustit i několik do sebe vnořených cyklů. Návěstí ukončené dvojtečkou se uvádí v programu před začátkem vnějšího cyklu. /* CyklusSNavestim.java * ukazkovy priklad na pouziti navesti v cyklu while */ public class CyklusSNavestim { public static void main (String args[ ]) { int i = 0; vnejsicyklus: //definice návěstí "vnejsi cyklus" while (true) { //nekonečný cyklus while i++; int j = 0; while (true) { // vnořený nekonečný while j++; System.out.println("i: " + i + " j: "+j); if (j > i) { System.out.println("continue na vnejsicyklus (j > i)"); continue vnejsicyklus; ; if (j > 2) { System.out.println("break z vnitrniho cyklu (j > 2)"); break; 14

15 Základy jazyka ; ; System.out.println ("konec vnitrniho cyklu"); if (i > 3) { System.out.println("break z vnejsiho cyklu (i >3)"); break; ; ; System.out.println("konec vnejsiho cyklu"); ; má následující výstup: i: 1 j: 1 i: 1 j: 2 continue na vnejsicyklus (j > i) i: 2 j: 1 i: 2 j: 2 i: 2 j: 3 continue na vnejsicyklus (j > i) i: 3 j: 1 i: 3 j: 2 i: 3 j: 3 break z vnitrniho cyklu (j > 2) konec vnitrniho cyklu i: 4 j: 1 i: 4 j: 2 i: 4 j: 3 break z vnitrniho cyklu (j > 2) konec vnitrniho cyklu break z vnejsiho cyklu cyklu (i > 3) konec vnejsiho cyklu Volání metod V textu jsme se již mnohokrát setkali s voláním metod. Jak zjistíme později, rozlišují se metody třídy (statické) a metody instance. Jestliže potřebujeme použít metodu třídy, voláme ji uvedením jména třídy, tečky, jména metody a v kulatých závorkách parametry (nebo prázdné závorky pokud je metoda bez parametrů). V dokumentaci poznáte metody třídy dle toho, že ve specifikaci mají uvedeno klíčové slovo static. Například třída java.lang.math poskytuje celou řadu metod třídy pro provádění různých matematických operací, některé z nich spolu s příklady jsou uvedeny v tabulce č.6 (podrobnější popis a přehled dalších je v on-line dokumentaci): 15

16 Základy jazyka Metoda Popis Přiklad static int abs (int a); vrátí absolutní hodnotu cislo2 = Math.abs(cislo1) static long abs (long a); static float abs (float a); static double abs (double a); parametru static long round (double a); vrací nejbližší celé číslo static int round (float a); static double sqrt (double a); výpočet druhé cislo2 = Math.sqrt(cislo1) static double cos (double a); static double sin (double a); static double tan (double a); static double pow (double a, double b); static double min (double a, double b); static float min (float a, float b); static int min (int a, int b); static long min (long a, long b); static double max (double a, double b); static float max (float a, float b); static int max (int a, int b); static long max (long a, long b); tabulka 6 Metody třídy Math odmocniny trigonometrické funkce umocňování, a b vrací menší z obou hodnot vrací větší z obou hodnot Jak je v tabulce vidět (např. na metodě min), je možné v jedné třídě definovat více metod stejného jména s různým počtem, pořadím nebo typem parametrů. Tomuto říkáme přetěžování (overloading) metod. O tom, která z nich bude v programu použita, rozhodne překladač podle použitých parametrů. Pokud je některá metoda definována jen pro typ double (jako např. sqrt) není nutno přetypovávat hodnoty kratších typů na double, toto přetypování proběhne automaticky (tj. pokud proměnná cislo je typu int mohu napsat přímo Math.sqrt (cislo)). Jinak je tomu u typů návratových hodnot. Když metoda vrací hodnotu typu double, mohu ji uložit buď do proměnné typu double nebo ji mohu přetypovat do kratších typů (např. float či long). Lze tedy napsat: double odmocnina = Math.sqrt(cislo); float odmocnina = (float) Math.sqrt(cislo); následující zápis je chybný: float odmocnina = Math.sqrt(cislo); // SPATNE Druhým typem metod jsou metody instance, jediný rozdíl při volání těchto metod je, že uvádíme jméno instance a ne jméno třídy. Pro nejjednodušší programy a pro ladění se velmi často používají metody System.out.print(String s) nebo System.out.println(String s), které jsou určené pro výpis textového řetězce na konzoli. V tomto volání je tečka použita dvakrát, protože třída System obsahuje proměnnou out, která odkazuje na instanci třídy PrintStream, a pro tuto instanci vyvoláváme metodu print případně println, která je metodou třídy PrintStream. 16

17 Základy jazyka Ve volání metod se můžeme setkat i s více tečkami. S výjimkou metod z tříd (či třídy) z balíku (package) java.lang, je nutné uvádět úplné jméno balíku ve volání metod či odkazu na třídu (např. java.util.date) nebo použít klauzuli import (viz následující kapitola). Řetězce (třída String) Pro práci se řetězci (tj. s posloupností znaků jako je v našem příkladě "Muj prvni program") se v jazyce Java používá třída String. Třída String slouží k ukládání konstantních řetězců, jejichž hodnota se během činnosti programu nezmění (jedná se o příklad tzv. read-only třídy) toto však neznamená, že stejný identifikátor nemůže v průběhu programu ukazovat na různé hodnoty (různé instance). Instanci třídy String lze definovat třemi způsoby. explicitně následující definicí: String s = new String("abcd"); implicitně, kdy překladač automaticky doplní potřebný kód pro vytvoření instance typu String: String s = "abcd"; implicitně, kdy se nedefinuje ani identifikátor (odpovídá konstantě primitivních datových typů): "abcd"; Pro práci s řetězci jsou definovány operátory + a += pro spojení dvou řetězců (instancí třídy String) do nové instance třídy String (do nového řetězce) 8. Při použití operátoru += (např. retezec1 += retezec2) se odkaz na novou instanci přiřadí k identifikátoru uvedenému na levé straně výrazu. Různé způsoby deklarace a použití řetězců si ukážeme v následujícím příkladě. public class Retezce { public static void main (String args[ ]) { int cislo = 10; String retezec1 = "Vysledek je"; String retezec2 = new String ("korun"); System.out.println(retezec1 + " " + cislo + " " + retezec2); Příklad vypíše následující řádek: Vysledek je 10 korun Pokud se k řetězci připojuje operátorem + jednoduchá proměnná (int, long,...), překladač automaticky zajistí převod proměnné na typ String (viz předchozí příklad, parametr příkazu println). Pokud se k řetězci připojuje instance objektu, překladač automaticky doplní volání metody tostring(), která převede objekt na řetězec. Stejný způsob vyjádření objektu se používá i v některých metodách, např. v často používaných metodách print a println. Následující řádek: System.out.println (new Date()); který vypíše aktuální datum a čas, překladač interpretuje, jako kdyby vypadal následovně: 17

18 Základy jazyka Date datum = new Date(); System.out.println(datum.toString()); Při práci s řetězci v programu je třeba si uvědomit, že řetězce nejsou jednoduché proměnné, ale instance třídy String. Když potřebujeme porovnat obsah dvou řetězců, nelze použít následující porovnání retezec1 == retezec2 // SPATNE protože tato podmínka porovnává, jestli oba identifikátory odkazují na stejnou instanci (na stejné místo v paměti). Pro porovnání obsahu dvou řetězců musíme použít metodu equals třídy String. Syntaxe porovnání řetězců retezec1 a retezec2 je následující: retezec1.equals(retezec2) // DOBRE a výsledek je typu boolean. Následující příkaz retezec1 = retezec2 nevytvoří kopii řetězce, ale přiřadí identifikátoru retezec2 odkaz na instanci, na kterou odkazuje identifikátor retezec1. Vytvořit kopii (tj. novou instanci se stejným obsahem) lze následujícím příkazem String retezec2 = new String(retezec1) 9 Pro převody primitivních datových typů na řetězce je ve třídě String definována metoda třídy valueof(). Například String retezec1 = String.valueOf(3.7629) uloží do objektu retezec1 hodnotu jako řetězec 10. Stejného výsledku lze dosáhnout i následujícím výrazem String retezec1 = "" kdy se využije vlastnosti automatické konverze proměnných na řetězec. Tato druhá varianta je však náročnější na rychlost zpracování, neboť zde se vedle konverze musí vytvořit objekt typu String s prázdným řetězcem a oba řetězce se musí spojit. Metoda String.valueOf s parametrem typu objekt vrací na výstupu výsledek metody tostring() příslušného objektu. Ke třídě String existuje alternativní třída StringBuffer, která na rozdíl od třídy String není read-only - při změnách nevytváří nové instance, čímž lze dosáhnout větší efektivity programu. Má obdobné metody jako třída String. 8 Jedná se o jediné případy přetížení (overloading) operátorů v Javě. 9 Pro vytváření kopií objektů se doporučuje používat metodu clone(), třída String tuto metodu však nemá implementovánu. 10 Při prohlížení tohoto výrazu mohou u některých čtenářů vzniknout pochybnosti, proč zde není operátor new pro vytvoření nového objektu. Metoda String.valueOf sama uvnitř vytvoří novou instanci třídy String a na výstupu vrací pouze odkaz na tuto instanci, který se přiřadí k příslušnému identifikátoru. 18

19 Základy jazyka Komentáře Pokud tvoříme program, je nezbytné uvádět v něm komentáře pro objasnění činnosti programu. Tyto komentáře poslouží jednak jiným programátorům pro pochopení vašeho programu, jednak i nám samotným, pokud se k programu vrátíme po delší době. Navíc firma Sun kromě překladače poskytuje i nástroj na automatické generování dokumentace z komentářů ve zdrojovém textu programu (javadoc). Krátký komentář je možno uvést přímo za příkaz, který chceme okomentovat. Komentář uvedeme se dvěma lomítky na začátku. Při překladu bude text od tohoto označení do konce řádku ignorován. Komentář delší než řádek začneme takto /* a ukončíme */, text mezi značkami je při překladu ignorován. Pokud chceme, aby byl komentář součástí automaticky generované dokumentace použijeme na začátku značku /** a ukončíme ho */. 19

20 Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat a činností, které od něj můžeme žádat. Každý objekt má určité rozhraní, prostřednictvím kterého komunikuje s jinými objekty. Pro začátek si můžeme představit, že když tvoříme program pomocí objektů, skládáme ho obdobně jako např. stavbu z Lega. Je pro nás důležité, aby bylo možno je spojit a celek byl funkční, ale jak jednotlivé objekty dojdou uvnitř k výsledkům nás nezajímá. Když vytváříme program v objektovém jazyce, nepopisujeme jednotlivé objekty, ale třídy objektů. Třída (class) je obecný popis vlastností a činností objektů. Například budeme chtít pracovat se studenty, vytvoříme třídu Student, která bude obecně popisovat všechny studenty, jejich vlastnosti (např. jméno, příjmení, datum narození, adresu, absolvované kurzy, známky atd.) a činnosti (vytvoření nového studenta, zapsání předmětu, změna adresy atd.). Pokud potom vytvoříme konkrétního studenta Jana Nováka vytvoříme instanci třídy. Těchto instancí může k jedné třídě existovat libovolné množství. Java nám poskytuje řadu tříd, uložených v standardních knihovnách, které nám ulehčí práci (např. třídy pro práci se soubory, textovými řetězci, třídy poskytující matematické funkce, třídy pro tvorbu grafického rozhraní atd.). Třída popisuje vlastnosti jednotlivých instancí prostřednictvím proměnných (ekvivalentní jsou označení datové členy nebo datové atributy). Naše třída Student bude mít např. proměnnou jméno, tato proměnná bude v každé instanci nabývat různé hodnoty (např. Jan, Pavel, Petra, Tereza, Pavel,...). Při definici proměnné musíme určit její datový typ, tj. jestli v proměnné bude uloženo číslo, řetězec textu, instance jiné třídy atd. Takováto proměnná se označuje jako proměnná instance. Můžeme si také nadefinovat proměnnou počet, která bude součástí třídy Student a bude sloužit pro evidenci počtu studentů. Takováto proměnná není součástí jednotlivých instancí, existuje pouze jednou a je přístupná všem instancím třídy, označujeme ji jako proměnnou třídy. Dále třída obsahuje metody popisující chování (činnosti) jednotlivých instancí (metody instance) nebo společné všem instancím (metody třídy). Zapouzdření je jedna ze základních vlastností objektů. Jde vlastně o skrytí detailů implementace při zachování funkčnosti dostupné jiným objektům. Část objektu, která je dostupná ostatním objektům, se nazývá rozhraní objektu. Dědičnost je dalším ze základních rysů objektového programování. Umožňuje nám lépe využít již vytvořené třídy. Pokud již existuje třída, která částečně splňuje naše požadavky, pouze potřebujeme přidat nějakou vlastnost nebo činnost, využijeme v rámci objektového programování právě dědičnost. Již existující třídy lze rozšiřovat a doplňovat tak, že novou třídu definujeme jako potomka (odvozenou 20

21 Třídy třídu, podtřídu, dceřinou třídu) stávající třídy (nadtřídy, rodičovské třídy, bázové třídy). Potomek zdědí všechny proměnné a metody nadřízené třídy. Např. máme třídu Tvar, která obecně popisuje společné vlastnosti a činnosti všech dvourozměrných tvarů. Můžeme vytvořit několik dalších tříd, které budou tyto vlastnosti přebírat a rozšiřovat např. Kruh, Čtverec a Trojúhelník. Grafické znázornění pomocí zjednodušeného zápisu z UML vidíme na obrázku č. 1. Tvar Kruh Čtverec Trojúhelník obrázek 1 Jednoduché znázornění dědičnosti pomocí UML Do nové třídy můžeme přidat další proměnné a metody. Třída Tvar bude obsahovat činnost nakresli. Všechny třídy, jejichž předkem je třída Tvar, budou tedy obsahovat metodu nakresli. V našem případě se ale obecná metoda nakresli pro jednotlivé podtřídy nehodí, potřebujeme již kreslit konkrétní tvary. Tato situace však neznamená, že dědičnost nelze použít. Využijeme další z objektových vlastností a to je polymorfismus tj. vytvoříme novou metodu stejného názvu ale jiného obsahu a tou původní metodu nakresli překryjeme (v angličtině se používá termín overriding). V jedné třídě může být definováno několik metod stejného jména, které se liší pořadím a počtem parametrů. Tomuto říkáme přetěžování (overloading) metod. Například pro kreslení kruhu můžeme chtít vytvořit metodu, která nakreslí kruh barvou, jaká je právě nastavena v systému, a jindy budeme chtít metodu, která nakreslí kruh námi zadanou barvou. Nemusíme hledat jiný název pro kreslení se zadanou barvou, i tato metoda se může jmenovat nakresli a bude mít navíc parametr pro určení barvy. Obecně lze vytvořit i třídu, která má více přímých předků, tento jev se nazývá vícenásobná dědičnost. Java však umožňuje pouze jednonásobnou dědičnost tj. třída v Javě může mít jen jednoho předka ( to ale neznamená, že tento předek nesmí mít svého předka atd.). V jazyce Java jsou všechny třídy potomkem třídy Object, jedině tato třída nemá v Javě předka. 21

22 Třídy Deklarace třídy v Javě Deklaraci třídy v Javě lze schématicky popsat následovně: [ package JménoBalíku; ] [ import JménoTřídy, ; ] public [final abstract] class jmeno [extends JménoRodičovskéTřídy] [implements JménoRozhraní ] { proměnné třídy; proměnné instancí; vnořené třídy; konstruktory; metody; případné neveřejné třídy; Klauzule package slouží pro zařazení třídy do určitého balíku (package). Pokud se tato klauzule neuvede, bude třída zařazena do tzv. nepojmenovaného balíku. Popis práce s balíky je nad rámec rozsahu těchto skript. Nepovinná klauzule import slouží pouze pro zjednodušení psaní odkazů na jednotlivé třídy. Např. pokud chci ve své třídě vytvořit instanci třídy java.util.random, mám dvě možnosti, jak se na tuto třídu odkázat: použít celé jméno java.util.random (přehlednější, jednoznačné, náročnější na psaní) zadat na začátku klauzuli import java.util.random a poté používat jméno Random V klauzuli import lze zadat více tříd a lze též použít i hvězdičky. Např. zápis import java.util.*; umožňuje zkráceně psát jména všech tříd z balíku java.util. Používání hvězdiček však může vytvářet velmi nepříjemné a těžko odhalitelné chyby v případě, že existují duplicity ve jménech objektů v různých balících. Překladač Javy automaticky při překladu doplní import třídy java.lang, tj. nemusíme pro používání prvků tohoto balíku uvádět příslušný import. Modifikátory tříd Před klíčovým slovem class lze použít klíčová slova public, final a abstract, jejichž význam a způsob použití si nyní vysvětlíme. Je-li třída definována jako public, může se na ni odkazovat jakákoli jiná třída. Pokud klíčové slovo public nepoužijeme, může být třída zpřístupňována pouze ostatními třídami z balíku. V jednom zdrojovém souboru může být nejvýše jedna třída, která je definovaná jako public. 22

23 Třídy Klíčové slovo final označuje třídu, od níž již nelze definovat potomky. Klíčovým slovem abstract označujeme třídu, od které nelze vytvářet žádné instance a která se používá jako předek pro další třídy (lze zde nadefinovat, co vše mají tyto třídy společné). Jedině abstraktní třída může obsahovat abstraktní metody. Je možná pouze kombinace public abstract. Definice a používání abstraktních tříd není součástí těchto skript. Jméno třídy by mělo začínat velkým písmenem. Pokud chceme novou třídu vytvořit jako potomka některé jiné třídy, uvedeme za jménem třídy klíčové slovo extends následované jménem třídy předka (třída musí mít pouze jednoho předka, pokud není uveden, automaticky se doplní jako předek třída Object 11 ). Pokud chceme aby naše třída implementovala rozhraní, použijeme klíčové slovo implements následované jménem jednoho či více rozhraní. Je možno uvést obojí tj. dědění i implementaci rozhraní. V definici třídy není ani jedna část povinná, viz náš úvodní příklad, který obsahoval pouze metodu main. Jestli bude námi vytvářená třída obsahovat proměnné, vnořené třídy nebo konstruktory a kolik v ní bude metod, závisí na logice toho, co tvoříme. Proměnné tříd a instancí Deklarace proměnných Proměnné mohou být buď primitivního typu nebo to jsou instance tříd. Vše co jsme si řekli o deklaraci primitivních typů, které používáme jako pomocné proměnné v metodách, platí i pro proměnné objektů, pouze s tím rozdílem, že před identifikátorem typu mohou být uvedeny některé modifikátory (public, protected, private, static, final). Modifikátory public, protected a private určují rozsah dostupnosti proměnné a může být uveden maximálně jeden z nich. Jestliže označíme proměnnou modifikátorem private, bude přístupná pouze ve třídě obsahující její definici. Proměnná deklarovaná jako private není dostupná ani potomkům této třídy. Proměnná označená jako protected je dostupná pro všechny třídy se stejného balíku a ve všech třídách vytvořených jako potomci této třídy, a to i v případě, že třída potomka je z jiného balíku. Proměnná označená jako public je dostupná z jakékoli třídy. Pokud není žádný z těchto modifikátorů uveden, je u proměnné definován implicitní (přátelský) přístup - proměnná je přístupná v jakékoli třídě, která je součástí stejného balíku a nepřístupná mimo něj. Je tedy rozdíl mezi deklarací s modifikátorem protected a bez modifikátoru. Modifikátor static určuje, že se jedná o proměnnou třídy. To znamená, že v dané třídě existuje právě jeden výskyt této proměnné a všechny instance této třídy jej sdílejí. Změna hodnoty této proměnné tedy znamená změnu pro všechny instance. Pokud tento modifikátor není uveden, jedná se o proměnnou instance. Každá vytvořená instance této třídy má svou kopii proměnné instance a její změna v jedné instanci se nedotkne ostatních instancí. 23

24 Třídy Modifikátor final označuje konstantu. Takto označené proměnné může být přiřazena hodnota pouze jednou. Jakékoli další přiřazení nové hodnoty je překladačem označeno jako chyba. Příklady: protected int pocet = 10; private float objem; public static final int MAXIMALNI_POCET = 100; protected String jmeno; Práce s proměnnými Pokud potřebujeme s proměnnou pracovat v rámci metod třídy ve které byla definována, odkazujeme se na ni pouze jejím jménem. Jestliže potřebujeme s proměnnou pracovat v jiné třídě, odkazujeme se na ni v závislosti na typu proměnné. Když je to proměnná třídy, tak jménem třídy, tečkou a jménem proměnné. Když je to proměnná instance, tak jménem instance, tečkou a jménem proměnné. Je však třeba si uvědomit, že pokud byla proměnná definována jako private, není přímý přístup k této proměnné mimo třídu vůbec možný. Metody Další část deklarace třídy je tvořena deklaracemi metod. Konstruktor je speciální metoda, o které si povíme později. Metoda je část spustitelného kódu. Metodě mohou být při volání předány parametry a metoda může vrátit hodnotu. Deklarace metody vypadá následovně: [ modifikátory ] typ_návratové_hodnoty jméno_metody ( [parametry] ) [ throws jméno_třídy ] Klauzule throws bude vysvětlena později v kapitole o výjimkách. Modifikátory metod Mohou být tyto: public, protected, private, static, abstract, final, native, synchronized. Modifikátory public, protected a private mají stejný význam jako u proměnných a také přístupnost metody bez uvedení jednoho z těchto modifikátorů je stejná jako u proměnných. Modifikátor static určuje, že metoda je metodou třídy tj. voláme ji jménem třídy a před jejím volání nemusí být vytvořena žádná instance této třídy. Pokud tento modifikátor není uveden, je metoda metodou instance. Metodu označenou jako static nelze u potomka třídy předefinovat. Metoda, která je definována s modifikátorem final, je metoda, kterou již nelze předefinovat. To tedy znamená, že žádný z potomků této třídy nesmí obsahovat metodu stejného jména se stejným počtem a pořadím parametrů. Modifikátor final však neznamená, že metoda nemůže být přetížena. Abstraktní metoda (s modifikátorem abstract) musí za deklarací končit středníkem, nesmí tudíž obsahovat žádnou implementaci, pouze deklaraci návratového typu a případně parametrů. Abstraktní 11 Úplné jméno je java.lang.object 24

25 Třídy metody mohou být deklarovány pouze v abstraktních třídách. Implementace této metody musí být uvedena u potomka abstraktní třídy, ve které je metoda uvedena. Není přípustná kombinace modifikátoru abstract s modifikátorem private ani static. Modifikátor native označuje metodu zapsanou v jiném programovacím jazyce. Modifikátor synchronized se používá k synchronizaci metod v rámci více vláken jednoho procesu. Typ návratové hodnoty V deklaraci metody musí být vždy uveden typ návratové hodnoty. Pokud metoda nevrací hodnotu, je typ označen jako void. Metoda, která má definován jiný typ návratové hodnoty než void, musí být ukončena příkazem return vracejícím hodnotu odpovídajícího typu. Vstupní parametry metody Za jménem metody uvádíme v kulatých závorkách seznam formálních parametrů. Počet parametrů není omezen, ale budete-li někdy psát metodu s více než pěti parametry, zamyslete se jestli do ní nesdružujete zbytečně mnoho činností. Při definování parametrů uvádíme jejich typ a uvnitř metody s nimi pracujeme jako s proměnnými. Jako oddělovač jednotlivých parametrů používáme čárku. U každého parametru musí být jeho typ uveden samostatně, zápis static int max (int a, b) není možný, je třeba uvést static int max (int a, int b). Skutečné hodnoty parametrů dosadíme při volání metody. Pokud metoda nemá žádné vstupní parametry, je třeba při deklaraci i při volání takovéto metody uvést za jejím jménem prázdné závorky. Příklad 1: metoda, která vrací hodnotu většího ze vstupních parametrů: static int max (int a, int b) { if (a > b) return a else return (b); System.out.println.( Konec metody ); //toto se neprovede V tomto příkladě jsme deklarovali metodu max (jméno metody by mělo začínat malým písmenem), která je metodou třídy, vrací hodnotu typu int a má dva parametry typu int. Vrácení většího z čísel je realizováno pomocí příkazu return. Příkazem return provádění metody končí. Nemá tedy smysl uvádět poslední řádek v našem příkladě. Také si všimněte, že hodnota výstupu z metody u příkazu return byla přiřazena pokaždé jinak, obě varianty (se závorkami i bez) jsou správné. Pokud je metoda max deklarována ve třídě Pokus a spouštíme ji v rámci jiné metody stejné třídy, může vypadat její volání následovně: System.out.println("Vetsi je :"+max(cislo1,cislo2)); nebo int vetsi = max(cislo1,cislo2); 25

26 Třídy Pokud je tato metoda volána z jiné třídy, vypadá její volání takto: System.out.println("Vetsi je :"+Pokus.max(cislo1,cislo2)); nebo int vetsi = Pokus.max(cislo1,cislo2); Metoda max je metodou třídy (modifikátor static), proto ji lze volat buď jen jménem nebo jménem třídy a jménem metody bez nutnosti vytvoření instance. Příklad 2: metoda pro jednoduchý tisk. static void tisk(string s){ System.out.println(s); Zde jsme definovali metodu tisk, jako metodu s návratovým typem void a jedním parametrem typu String. V této metodě nemusí být uveden příkaz return a metoda končí provedením všech příkazů v ní uvedených. Pokud uvedeme v takovéto metodě příkaz return, musí být prázdný tj. nesmí za ním být uveden žádný výraz. Volání této metody je v podstatě stejné jako volání v minulém příkladě, pouze s tím rozdílem, že se uvádí jako samostatný příkaz. Např.: tisk("ahoj"); Pokus.tisk ("Nejaky text"); Předávání hodnot parametrů Při předávání parametrů metodě je třeba si uvědomit, že primitivní typy jsou předávány jinak než referenční. Primitivní typy jsou předávány hodnotou, tj. po dobu činnosti procedury se vytvoří kopie původní hodnoty a s tou metoda pracuje. Po skončení činnosti metody je tato kopie zrušena, ale její hodnota není převedena do původní proměnné. Důsledky si ukážeme na následujícím příkladě. static int zvetsenioctyri (int i){ i += 4; return i; část metody main: int a, b =1; b = zvetsenioctyri(a); System.out.println("a = "+ a+" b = "+b); Výpis bude vypadat takto: a = 1 b = 5 Hodnota proměnné a je použita jako vstupní hodnota pro spuštění metody zvetsenioctyri, ale dál už se s ní nepracuje. Při spuštění metody se vytvoří lokální proměnná (zde pojmenovaná písmenem i) a její změna se do proměnné a nepromítne. Parametry referenčních typů jsou předávány odkazem, tzn. že se pracuje i v metodě se stejnými daty. Důsledek si nejlépe uvědomíme na příkladě: 26

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

Windows je registrovaná obchodní známka firmy Microsoft v USA a v ostatních zemích.

Windows je registrovaná obchodní známka firmy Microsoft v USA a v ostatních zemích. Sun, Sun Microsystems, Java a všechny obchodní známky a loga obsahující Sun nebo Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami firmy Sun Microsystems, Inc. v USA a v ostatních zemích.

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Seznámení s datovými typy a operátory

Seznámení s datovými typy a operátory Knihovny tříd Javy KAPITOLA 2 Seznámení s datovými typy a operátory Klíčové dovednosti a pojmy Seznámení s primitivními typy jazyka Java. Používání literálů. Inicializace proměnných. Seznámení s pravidly

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Co to je objektově orientované programování Python není přímo objektově orientovaný jazyk, ale podporuje nejdůležitější části objektově orientovaného

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

17. Projekt Trojúhelníky

17. Projekt Trojúhelníky Projekt Trojúhelníky strana 165 17. Projekt Trojúhelníky 17.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Trojúhelníky, který je ke stažení na java.vse.cz. Aplikace je napsána s textovým uživatelským

Více

7. Dynamické datové struktury

7. Dynamické datové struktury 7. Dynamické datové struktury Java poskytuje několik možností pro uložení většího množství dat (tj. objektů či primitivních datových typů) v paměti. S nejjednodušší z nich, s polem, jsme se již seznámili.

Více

Jazyk C++ II. Šablony a implementace

Jazyk C++ II. Šablony a implementace Jazyk C++ II Šablony a implementace AR 2013/2014 Jazyk C++ II Úvod Dědičnost a kompozice nejsou vždy tou správnou odpovědí na požadavky znovupoužitelnosti kódu. Proto máme možnost definování určité třídy

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Testování. Zadání příkladu. Vytvoření kostry třídy. Obsah:

Testování. Zadání příkladu. Vytvoření kostry třídy. Obsah: Obsah: Testování... 1 Zadání příkladu... 1 Vytvoření kostry třídy... 1 Napsání testů... 2 Testy správnosti... 3 Testy výjimek... 3 Testy vztahů/závislostí... 4 Zdrojový text testu... 4 Spuštění testů...

Více

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans.

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans. 1 Grafické rozhraní Studijní cíl Tento blok je věnován vytváření programů s využitím grafického rozhraní (GUI). Vysvětlen bude základní filozofie pro vytváření aplikací s GUI ve srovnání s konzolovými

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

Java [džava] nebo [džáva] v americkém slangu "kafe" Sun Microsystems nyní Oracle

Java [džava] nebo [džáva] v americkém slangu kafe Sun Microsystems nyní Oracle Java [džava] nebo [džáva] v americkém slangu "kafe" Sun Microsystems nyní Oracle Významné zdroje ze stovek/tisíců dostupných http:// java.sun.com Java http://dione.zcu.cz/java výborný rozcestník Historie

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Práce se soubory v Javě

Práce se soubory v Javě Práce se soubory v Javě Cílem kapitoly je naučit pracovat se soubory a adresáři v Javě. Na jednoduchých příkladech ukázat procházení adresáře, čtení z textového souboru a zápis do textového souboru. Klíčové

Více

1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky

1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky 1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky Cíl látky Procvičit práci se soubory s využitím výjimek. 1.1. Úvod Program, aby byl programem, my mít nějaké výstupy a vstupy. Velmi častým případem je to, že se

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

InputStream. FilterInputStream

InputStream. FilterInputStream 6. Vstupy a výstupy Pro práci se vstupy a výstupy nám Java poskytuje celou řadu tříd a jejich metod. Jsou uloženy v balíku java.io. Tato knihovna je založena na mechanizmu tzv. vstupních a výstupních proudů

Více

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Ing. Petr Stránský VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Příkazy vstupu - definice Výstupním zařízením může být obrazovka, tiskárna nebo soubor. Jednotlivé údaje se zapisují pomocí příkazu WRITE nebo WRITELN. Příkaz

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write("\nPrumerna teplota je {0}", tprumer);

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write(\nPrumerna teplota je {0}, tprumer); Pole (array) Motivace Častá úloha práce s větším množstvím dat stejného typu o Př.: průměrná teplota za týden a odchylka od průměru v jednotlivých dnech Console.Write("Zadej T pro.den: "); double t = Double.Parse(Console.ReadLine());

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Kolekce, cyklus foreach

Kolekce, cyklus foreach Kolekce, cyklus foreach Jen informativně Kolekce = seskupení prvků (objektů) Jednu již známe pole (Array) Kolekce v C# = třída, která implementuje IEnumerable (ICollection) Cyklus foreach ArrayList pro

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Datové abstrakce v programovacích jazycích

Datové abstrakce v programovacích jazycích Datové abstrakce v programovacích jazycích Motivace Strukturovat rozsáhlé programy Dovolit separátní překlad Možné formy strukturování: Podprogramy původní forma abstrakce -abstrakce výpočtů Moduly kontejnery

Více

19. Projekt Adventura

19. Projekt Adventura Projekt Adventura strana 189 19. Projekt Adventura 19.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Adventura, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy Hra.

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 Vítejte v páté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekci si můžete stáhnout z tohoto odkazu: http://forex-tsd.com /attachment.php?attachmentid=399

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Proměnné 1.1 Deklarace a inicializace proměnných

Více

2 Postup při programování, úvod do programovacího jazyka Java

2 Postup při programování, úvod do programovacího jazyka Java 2 Postup při programování, úvod do programovacího jazyka Java Studijní cíl V tomto bloku bude věnována pozornost správnému postupu při programování, budou detailně vysvětleny jednotlivé etapy programování

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

O algoritmech. Výňatek z diplomové práce. Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů

O algoritmech. Výňatek z diplomové práce. Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů O algoritmech Výňatek z diplomové práce Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu - Katedra informatiky a kvantitativních metod duben

Více

Java aplety. Předávání parametrů z HTML

Java aplety. Předávání parametrů z HTML Java aplety Aplety jsou speciální formou Java aplikací - mohou být spouštěny z prostředí WWW prohlížeče. Aby je prohlížeč spustil, musíme vložit do HTML stránky potřebné příkazy:

Více

Kombinované úlohy - cvičení

Kombinované úlohy - cvičení DUM Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Algoritmy DUM III/2-T1-1-16 PRG-01A-var1 Téma: Kombinované úlohy cvičení Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval:

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP PHP 1. Úvod do PHP Tato přednáška obsahuje úvod do skritpového jazyka PHP. Ten je podobný ostatním jazykům vyšší úrovně, jako je například jazyk C, Pascal, Fortran nebo Java, takže programátoři se zkušeností

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Dědičnost tříd Dědičnost umožňuje vytvářet nové třídy z tříd existujících tak, že odvozené třídy (tzv. potomci) dědí vlastnosti

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více