VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika"

Transkript

1 bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha,

2 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/= MALÉ RIZIKO PRO VODNÍ ZDROJE

3 VODA A PRŮMYSL POLITIKA=PRIORITY +KOMPROMISY EKONOMIKA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (KRAJINA)

4 VODA APRŮMYSL VODA SUROVINA? VEŘEJNÝ STATEK? EP 2012 THE BLUEPRINT TO SAFEGUARD EUROPEAN WATERS EUROPE OF RESOURCES

5 VODA V PRŮMYSLU EU Průmyslgeneruje v průměru EU kolem 22 % celkového HDP. V některých nových členských státech však tento podíl dosahuje 30 až 40 %. Největšími odběrateli vody jsou zde průmyslová odvětví metalurgie chemický/ farmaceutický průmysl výroba papíru a celulózy energetika ropa/ plyn textilní a kožedělný potravinářský průmysl

6 Přežívající povědomí o průmyslu jako hlavním nebezpečí pro vodní zdroje nezohledňuje dostatečně vývoj posledních desetiletí, který jako prioritu průmyslové politiky vyzdvihl nejen v Evropě jeho udržitelný rozvoj, spojený se snížením surovinové a energetické náročnosti včetně vody jako suroviny,i snížení produkce odpadů, včetně odpadních průmyslových vod. Se zásadními průmyslovými inovacemi jsou nicméně spojena i rizika potenciálního výskytu nových polutantů, kterým průmysl aktuálně čelí.

7 VODA A PRŮMYSL VODA PRO PRŮMYSL ENERGIE PRŮMYSL PRO VODU

8

9 Regiony svysokou koncentrací odvětví snejvyššími nároky na spotřebu vody, jako energetika, chemický, potravinářský a papírenský průmysl. Takovým regionem je i Severočeský kraj. Vývoj a realizace progresivních separačníchtechnologií, systémů opakovaného využití vody a získávání druhotných surovin z odpadních vod jsou ze strany průmyslu konstruktivní odezvou v postupu proti vodnímu stresu a k ochraně životního prostředí nejen ve vztahu k průmyslovým vodám.

10

11 Vodaspotřebovanávprůmyslu v sobě zahrnuje vodu odpařenou, vodu obsaženou v produkci, vedlejších produktech nebo vznikajících pevných odpadech. Platí přitom bilanční rovnice : W = C + E kde W je voda odebíraná průmyslem, C voda spotřebovaná v průmyslu E odpadní voda

12 Za období stoupl objem vody dodávané světovému průmyslu z 200 km3/rok na téměř 800km3/rok. Ve stejném období však vlastní spotřebovaná voda průmyslem vzrostla z 20 na 100 km3/rok.vztah mezi dodávkou vody do průmyslu a růstem průmyslu není lineární, technologický pokrok přináší současně úspory vody v průmyslu. Objem vody dodávané do průmyslu má pomalejší dynamiku růstu než nárůst vlastní spotřeby vody v průmyslu. Účely využití vody v průmyslu jsou zřejmé z tabulky :

13 Funkce vody produkt, reakční složka rozpouštědlo, absorbent energie, hydrotransport čištění a proplachování Účel využití vod Spotřeba vody Kvalita odpadní vody chlazení velká nízké znečištění napájení kotlů velká nízké znečištění promývání, mytí poměrněmalá vysoké znečištění výrobníproces poměrněmalá vysoké znečištění

14

15

16

17

18

19 SPOTŘEBA VODY NA JEDNOTKU PRODUKTU

20 SPOTŘEBA VODY NA ZÍSKÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ PALIV Palivový zdroj Účinnost litry vody na 1000kWh paliva Zemní plyn 38 Syntezní plyn-zplyňování uhlí Olejové písky Břidlicový olej Syntezní plyn-fischer- Tropsch Uhlí Vodík Zkapalněný zemní plyn 1875 Topný plyn pro energetiku Biolíh Bionafta

21 SPOTŘEBA VODY PŘÍ PRODUKCI ENERGIE Technologie Účinnost litry vody na 1000kWh Hydroelektrická 260 Geotermální 1680 Solární termální Termoelektrická z fosilních paliv Jaderná Větrná Fotovoltaická 0.110

22 Pro integrovanýmanagementvodníchzdrojů jsou důležité zejména průmyslové procesy s intenzivním využitím vody. Jako takové lze označit ty, které : -používajívýznamnémnožstvívody(v poměruk celkovému čerpání vodních zdrojů v daném prostoru) pro vlastní výrobu, nebo -spotřebovávajíznačnou část vody v provozu při současném přesměrování do regionálního vodního cyklu, například odpařováním v chladících věžích, nebo -mají silný dopad na regionální hydrologický režim přesměrovánímnebo většími změnami povrchových a podzemních vodních útvarů (např. hladiny podzemní vody, geo-hydromorfologií povrchových vod), nebo -mohouvéstkezhoršeníkvalityvody( a to jak vodypřímo využivanénebo nepřímo u postižených vodních útvarů) prostřednictvím uvolňování znečišťujících látek, tepla nebo jiných poruch. Průmyslovéprocesy intenzivně využívajícícívodu přispívají k vodnímu stresu v uvažovaném měřítku místním, regionálním, sub-povodí nebo povodí.

23 VODA V PRŮMYSLU ČR Maximum odběrů pro průmysl a energetiku vpolovině sedmdesátých let (2885 mil. m3 vroce 1975) se snížily vprůmyslu a energetice odběry povrchové vody na jednotku výroby průměrně o 44%. Celkově se odběry povrchové vody pro průmysl snížily na 830 mil m3 vroce 1990 a pouhých 400 mil. m3 vroce V současné době již dochází k mírnému nárůstu odběrů. Odběry vody pro potřeby energetiky dosáhly historického minima vroce 2001, kdy klesly khranici 500 mil. m3, Na celkovémvypouštěnémzpoplatněném znečištění 132 tis. tun BSK5 vroce 1977 činil podíl průmyslu 56.7%. O téměř 20 let později vroce 1990 představovalo znečištění průmyslu jen 29.5% zcelkových 146 tis. tun.

24 VLIV VODNÍHO STRESU NA PRŮMYSL Vysokýodběrvody pro průmyslovou činnost může vyvolat výrazný tlak na regionální bilanci vody a způsobit nedostatek vody pro ostatní odvětví (zemědělství, domácnosti). Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) používá pro indikaci vodního stresu v daném regionu tzv. vodní index (WEI). WEI je roven celkové spotřebě vody dělené celkovým objemem dostupných vodních zdrojů za 1 rok. Hodnota WEI vyšší než 40 % indikuje nástup vodního stresu, hodnota WEI vyšší než 60% indikuje závažný vodní stres a nezbytnost zásahů k dosažení lepšího využivánívody.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Děkuji za pozornost!

38

39

40

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006 Modely

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více