KE KOMU MLUVILA VODA? Esej o motivu vody v díle Terézy Novákové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KE KOMU MLUVILA VODA? Esej o motivu vody v díle Terézy Novákové"

Transkript

1 KE KOMU MLUVILA VODA? Esej o motivu vody v díle Terézy Novákové Děsuplné rány tvé mě umlčely, ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody, všechny najednou mě obkličují. ŽALM 88 Kdy byla Teréza Nováková poprvé v Horním Újezdě, nevíme. Rozhodně však musela Újezd poznat nejpozději roku 1886, kdy trávila s rodinou své první prázdniny v Budislavi. Už roku 1887 si čile dopisovala s Josefou Náprstkovou, pro kterou v této oblasti sbírala části lidového kroje. V témže roce dokončila svou převratnou práci o lidovém kroji. V ní objevíme alespoň malé zmínky o Horním Újezdě, zjistíme zejména, že v Podlubníčku získala jednu ze tří vzácných šat šerpu, jež se vázala kolem hlavy. 1 S hledáním jí kromě paní Terezie Klusoňové, manželky budislavského učitele 2, pomáhal také Václav Veselík z Desné. Tehdy v letech studoval na gymnáziu v Litomyšli, musel ho tedy učit spisovatelčin manžel Josef Novák. 3 Zdá se, že Desná zajímala Novákovou daleko víc než vesničky Horního Újezda. Často Desnou uvádí v korespondenci a ve svém literárním díle ji učinila dějištěm hned dvou povídek z proslulého cyklu Úlomky žuly. 4 Rovněž v pozdějších prácích o nápisech na lomenicích a o lidovém nádobí nechala památky Horního Újezda až na drobné výjimky bez povšimnutí. Tak tedy nejrozsáhlejší autorčino vyprávění o Horním Újezdě čteme jen v povídce Zrána před svatbou z roku Dívenka Máňa pospíchá z Kamenných Sedlišť do Desné k Filoménce švadlence. Před svatbou přece musí být kroj v dokonalém pořádku. Ale když se Máňa vrací z příkrého desenského kopce k hospodě Cikánce, křehké oblečení se jí rozsype, a ona se s hrůzou a pláčem musí znovu drápat nahoru ke švadleně. Spisovatelka samozřejmě příběh doprovodila rozsáhlými popisy krajiny: Úžlabina pod kopcem pokračovala, tu se šířila, tu zase úžila; v ní i na protějších, mnohem mírněji vystupujících stráních všude bylo rozeseto chalup a mlýnů, náležejících většinou k roztroušené, několika jmény zvané obci Hornímu Oujezdu. Nejblíže k Poříčí byl Cikov, kde pod jedlovou strání prýštila po všem okolí známá Fijalova studně, o níž krejčí Zeman Máně mnoho zkazek vypravoval. 6 1 Teréza NOVÁKOVÁ: Kroj lidový a národní vyšívání na Litomyšlsku. In: Roztroušené kapitoly. Vybrané spisy Terézy Novákové, sv.vi. Ed.Věra Vrzalová. SNKLHU. Praha S Nováková jí vzdala hold v povídce S nůší, zařazené do cyklu Úlomky žuly. 3 O Veselíkovi se Nováková stručně zmiňuje J.Náprstkové v dopise z Budislavi : V Desné jsem řekla studentu Veselíkovi, snad přece něco zmůže. In: Z lidské sonáty (Teréza Nováková: Korespondence). Ed. Blanka Svadbová. Odeon. Praha S.26. Stov. též: Josef ŠŤĚPÁNEK: Dějiny c.k.vyššího gymnázia v Litomyšli. Tiskem Vladimíra Augusty. Litomyšl U hesla Václav Veselík se dovídáme, že se později stal kaplanem. 4 Jde o povídky Zrána před svatbou a Halouzky. 5 Povídka později zařazena do první (starší) části Úlomků žuly. 6 Teréza NOVÁKOVÁ: Zrána před svatbou. Črta dle skutečnosti z nejvýchodnějších Čech. In: Úlomky žuly. Nakladatelství Lidových novin. Praha S.96/97.

2 Zdá se, že Novákové ze všech vesnic Horního Újezda nejvíc utkvěl právě Cikov se svou tajemnou Fijalovou studní. Myslet si to můžeme také proto, že když mnohem později bude psát svůj turistický průvodce po Východních Čechách, celý Horní Újezd do něho pronikne zase jen cikovským pramenem. 7 Proč právě tato studánka? V obou případech čtenáři stručně nastínila, co se o vodě povídá. 8 Fijalova studně pro ni představovala jakýsi vpád hlubší pravdy do krajiny. Víme, že již od dětství fascinovaně pozorovala každou vodní hladinu, ale tato záliba ji neopouštěla ani v době poslední nemoci. Jestliže se pozorněji zahledíme do stránek jejích povídek a románů, s překvapením zjistíme, že se osudy popisovaných hrdinů záhadně spojují s fenoménem vody. V následujících odstavcích se pokusíme sledovat vodní motivy ve vývoji autorčiny literární tvorby. Nepůjde téměř nikdy o široké rybníky, poklidné a tiché hladiny, jak je známe od Antonína Sovy i od Františka Hrubína, ale většinou o divoké horské proudy, jež se mnohdy podobají vodopádům. Jejich protějškem se pak stanou buď zrádná lesní jezírka, nebo konejšivé studánky. Naše zkoumání se pokusí odhalit jinak méně přístupnou třináctou komnatu duše Terézy Novákové její hlubokou spřízněnost s vodou. 9 Teréza Nováková po svém příjezdu do Litomyšle zprvu psala jen drobné vzpomínky na pražské salony a plesy. Až v 80.letech se mezi jejími díly objevují bedlivé realistické obrázky. V roce 1887 se pokusila o literární portrét zchudlé, dobrotivé hraběnky. 10 V samotném závěru povídky ji přirovnala k opuštěnému lesnímu jezírku o temné, černavé vodě 11. Úděl zneuznané ženy a krásného jezera, o němž nikdo neví, se vzájemně podobají. Litomyšlské reálie provázejí pozoruhodnou novelu Démon, ve které Nováková zpodobnila talentovanou umělkyni, ovšem v maloměstě nechápanou. Když se jí dvoří zdejší mladíci, se zklamáním mohou jen konstatovat, že cokoli tíží její mysl, zapuditi lze jen klokotu potoka. 12 Ano, tato žena si rozumí jen s vodou, svou důvěru nesvěří žádnému muži. 13 Ještě výrazněji se stejný motiv opakuje v povídce Sfinx z roku 1889 při výletu utíká divoká Míla od svých nápadníků, tak omezených a nadutých, 7 Srov.: Teréza NOVÁKOVÁ: Potulky po Čechách východních. Dokončeno v červenci 1912, poslední autorčina práce. In: Roztroušené kapitoly, s Fijalova studně je prý v podzemí propojena se svatomikulášskou studánkou v Sebranicích. Kachny mohou ze Sebranic proplouvat až do Cikova. Tato verze snad dává tušit existenci nedaleké puklinové jeskyně v pláni nad Cikovem. Další pověst předpovídá konec časů. U studánky se totiž mají sejít tři králové a sjednat věčný mír. Nováková však v povídce připomíná, že stejné podání se váže nejen k Růžovému paloučku, ale i k Bílé studánce v Jarošově. Srov. Zrána před svatbou, cit.vyd. s Zde se necháváme volně inspirovat pracemi Daniely Hodrové (Místa s tajemstvím) a zejména myšlenkami Gastona BACHELARDA: Voda a sny. Esej o obraznosti hmoty. Mladá fronta. Praha Posledně jmenovaný se pokusil odhalit psychologické pozadí archetypů voda, země, oheň, vzduch. 10 Teréza NOVÁKOVÁ: Baronesa. In: Démon a jiné ženské podobizny. J.R.Vilímek. Praha Tamtéž, s Tamtéž, s.34, zkráceno. Démon s podtitulem Novela z maloměstského života vznikl roku Symbol vody se objevuje rovněž v Pohádce o dvou zdrojích z roku Dva prameny tu ovšem nevyjadřují mystérium duše, ale spíše dvojí předurčení života hrdina pije z vody nadšení i z divoké vody poznání, a stane se věčně nespokojeným umělcem. Voda tu tedy slouží jako metafora pohnutek umělecké tvorby. Srov. Teréza NOVÁKOVÁ: Pohádka o dvou zdrojích. In: S kamenité stezky. Druhé vydání. J.R.Vilímek. Praha s.d. Předmluva z r Zejm. s

3 a raději rozjímá ve sluji nad potokem. Lesní potůček a ženská duše si spolu povídají, ale taková důvěrnost zůstává zcela za hranicemi rozumu střízlivých a praktických mužů. 14 Snad největší důležitosti se motivu vody dostalo v tragické novele Lojzička Hendrychova, dívka z lidu, psané téhož roku na základě autentických zápisků služky z Kyšperka (dnes Letohradu). Tento jakýsi životopis odkrývá drama opět nepochopené, citlivé dívky, básnířky, jež se musela provdat za muže, který ji nemohl chápat. Lojzička není schopná odolat svodům souseda Kroužila, a když její poklesek vyjde najevo, volí sebevraždu jedem. Vedle samotné Lojzičky je hrdinkou novely také řeka Orlice, zvláště její divoký kaňon v Olšinkách, kam snivá dívka téměř denně odchází. Ke komu pak mluvila voda v Olšinkách jako Hendrychově Lojzičce? 15 ptá se spisovatelka, aby naznačila tragickou osamocenost své hrdinky. Chvílemi vpíjela takořka do sebe pěnivé skoky vody a naslouchala tajemnému hučení se zimničnou napiatostí; v okamžicích těch přijímala tvář její výraz blouznivý, horečný. 16 Všudypřítomnost vody v životě Lojzičky Hendrychové jako by vyjadřovala nezkrotnost jejího citového života zatímco city mužů plynou pevně za cílem jako regulovaný náhon, emoce žen se tříští a vzdouvají, až se někdy změní v povodeň. 17 Kypělo to v ní jako pravidelný spád Orlice. 18 Scéna nečekané sebevraždy se nikoli náhodou odehrává za prudkého lijáku když Hendryška utíká pro pomoc, proudy vody jí podemílají nohy. 19 Voda se stává zuřivou, pohlcující. Čtenáře jistě nepřekvapí, když se novela uzavírá opět obrazem řeky Orlice: v dáli mezi loukami teskně klokotá Orlice, vyvíjejíc se z loktů lesnatého údolí Olšinek. 20 Dosud jsme pozorovali blízkost vody a ženské duše, v případě Lojzičky se však otevřel i další rozměr vodního fenoménu proudící voda symbolizuje též povahu poezie, její intimitu, nezachytitelnou tříštivost, nezbadatelnou hloubku. Žena sklánějící se s verši u lesní bystřiny působí jako anděl, který s plamenným mečem bdí nad právem na citový život, právem na vášeň, prožitek, tolik se vymykající patriarchální střízlivosti maloměst. V dalších letech se studánky či potůčky objevují především jako důvěrníci zmučených či jinak unavených bytostí. V povídce Dorotka jsou to prameny na Horách u České Třebové, jakýsi marný střed života slepé ženy. V Bajce o pošetilém ptáčeti z roku 1892 nachází okřídlený hrdina jedinou vzpruhu v lesním vodopádu. 21 Pohádka o znetvořených květech, psaná roku 1894, přivedla do blízkosti vody poprvé mužskou postavu, i když spíše jen alegorickou. Umělec přichází k tenoučkému praménku v rašeliništi a po dlouhém vzpomínání nad zmarem svých nadějí zde zahyne s natrhanou kyticí v ruce. 22 V této době už začala Nováková psát rozsáhlé romány. V prvních třech popravdě mnoho motivů vody nenajdeme. Jejich ústředními hrdiny jsou muži, a to ještě značně rozumoví a rozhodní. Jan Jílek (vydán r. 1898) neváhá za své náboženské 14 Tamtéž, s.280/ Tamtéž, s.189, zkráceno. 16 Tamtéž, s Na s.189 se dočítáme o zrádné Orlici, jež při povodních odnáší věci. 18 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s.256. Srov.dále závěr románu Drašar. 21 Zajímavé poznatky si z četby povídky odneseme, budeme-li ji číst jako alegorii života Terézy Novákové. I ona vylétla jako ptáček ze zlaté klece a byla konfrontována s tvrdou realitou života. A také ona sama snad mnohokrát poznávala, že návrat do bezstarostného dětství už není možný. Srov. Roztroušené kapitoly, zejm.s In: S kamenité stezky, s

4 přesvědčení nasadit život. Voda se tu objevuje výrazněji v klíčovém místě když Jílek prchá z litomyšlského vězení kolem hostince Polánky: v průhledné vodě nádherně lámaly se paprsky sluneční 23. Voda zvěstuje utečenci svobodu a budoucí štěstí. Jde vůbec o vzácný motiv v celé spisovatelčině tvorbě. V románu Jiří Šmatlán teče Černý potok jako místo, kam si hrdina chodí pro útěchu. 24 Poněkud málo známý román Na Librově gruntě již kompozičně významné motivy vody neobsahuje. 25 Rok 1895 představoval v životě spisovatelky značný přelom. V květnu zemřela její čtrnáctiletá dcera Maryčka. Tragická úmrtí členů rodiny budou provázet její další život. O několik měsíců později Novákovi opustí Litomyšl a přestěhují se do Prahy. Tam se autorka činorodě zapojila do ženského hnutí. Na začátku dvacátého století se věnovala zejména redakční práci, literární tvorbě pak zprvu méně intenzivně. 26 Bohatstvím vodních motivů oplývá autorčino monumentální dílo román Děti čistého živého, psaný mezi lety Ve zdánlivě realistickém příběhu o rozkladu skupinek náboženských blouznivců na Prosečsku snadno rozpoznáme jakýsi spisovatelčin osobní boj o smysl života a o naději. V roce 1901 utonul její milovaný syn Theodor, nadaný přírodovědec. Jeho smrt Novákovou doslova ochromila, dokonce chtěla přestat psát. Brzy však znovu usedla k papíru, tvorba se jí stala osobní terapií, způsobem, jak se s nezhojitelnou ranou vyrovnat. V nešťastném roce 1905 však ještě prožila úmrtí dcery Lily (zemřela po delší nemoci v Proseči) a sebevraždu syna Vladimíra. Jakmile je mi do nářku, raději semknu rty a rychle chopím se nějakého naléhavého úkolu. psala v září 1905 synu Arnoštovi (Arnovi). 28 Tyto okolnosti ovlivnily hluboce pesimistický ráz románu, tragický osud jeho hrdinů, zmarnění jejich štěstí i zoufalé hledání záchytného bodu. V postavách Dětí čistého živého Teréza Nováková přetvořila mnoho skutečných osob, z nichž některé sama znala. Hlavním informátorem o svérázných vykladačích křesťanské víry (blouznivcích, adamitech) jí byl řídící učitel v Rychnově u Proseče Josef Chalupník, jehož zobrazila jako Jiřího Koutného. 29 Předlohou osvíceného Kvapila byl Chalupníkův strýc Josef Vávra. 30 Růženka Lexová se nápadně podobá autorčině 23 Teréza NOVÁKOVÁ: Jan Jílek. Třetí vydání. J.R.Vilímek. Praha s.d. S Teréza NOVÁKOVÁ: Jiří Šmatlán. Československý spisovatel. Praha S.68. Oba zmíněné romány jsou založeny na ději a idejích, citů v nich mnoho nenacházíme, proto skýtají také málo motivů vody. 25 Teréza NOVÁKOVÁ: Na LIbrově gruntě. (Obraz podle skutečnosti z nejvýchodnějších Čech). Mladá fronta. Praha Dovolíme si upozornit, že se toto dílo z celku autorčiny tvorby poněkud vymyká. Proti jiným je vystavěno především na dialozích. Podíl popisných pasáží (tak typických pro Terézu Novákovou) je značně nízký. Román se odehrává v rozhovorech. 26 Před románem Děti čistého živého alespoň zmiňujeme text z roku 1903 Povídku o březovém listí. Jeví se nám jako smířlivější paralela Pohádky o znetvořených květech. Blouznivá dívka Bětuška ( pošetilé ptáče ) běží k jarnímu potoku a objímá se s květinami. Po letech se vrátí na stejné místo, kde ji však už nevítá veselá krajina, ale rokle plná vývratů a divokosti. Bětuška si uvědomuje, že sladké sny se nemohou naplnit. In: S kamenité stezky, srov. zejm.s Právě v roce 1903, kdy začala psát tuto románovou epopej, Novákovi zakoupili chalupu v Proseči. 28 Dopis z z Proseče. Uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (dále jen LA PNP), fond Teréza Nováková. 29 Podrobněji viz Ludmila KNÍŽKOVÁ: Učitel Josef Chalupník a jeho místo v regionální kultuře.diplomová práce. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze. Katedra občanské výchovy. Psáno v dubnu Srov.Život v Proseči v l Rkp., autorem patrně Josef Chalupník. LA PNP. Fond Teréza Nováková 82/90/0307, rkp.,3 11 fo.

5 dceři Lile. 31 A nadějný přírodovědec z později přidaného epilogu v sobě prozrazuje syna Theodora. 32 Voda se v románu vyskytuje na mnoha místech, tentokrát však jako člověku nepřátelský, zlovolný živel. Podobně jako ve starých ugaritských mýtech se život prosečských lidí odvíjí jakoby v tísnivém objetí propastných vod, jež se na ně chtivě sápou. Stále a stále čtenář sleduje, jak se hrdinové musí brodit loužemi a bahnem, vrávorat na můstcích přes potok, vyhýbat se rozvodněným říčkám. 33 Tyto tůně na člověka doslova číhají, aby ho pohltily. Dříve optimistický Kvapil se po pádu do zamrzlé struhy proměňuje v nerudného člověka, který nakonec sám sebe zahubí. 34 Voda v řadě scén naznačuje tragickou budoucnost hrdinů, vždy se objeví ve zlomových chvílích, jimiž se příběh posouvá k zoufalství. Nejděsivějším vodním proudem je tu bezpochyby náhon Lexova mlýna v Kablaních. 35 Už na prvních stránkách mlynářka sděluje svůj iracionální strach: vod mlada sem živa u tej vody, - ale nemám i ráda; dyž i vidím, jak se pění a hučí, je mi teskno, jako by mi ublížit měla, jako by mi povídala něco přeukrutně smutnýho Když si Faimonka (svými intrikami připomínající čarodějnici) povídá s mlynářkou Lexovou o svém zmizelém synu, hledí přitom do utíkající a bublající vody náhonu téměř fascinovaná. 37 Snad se doslova spřáhla s temným živlem. Hned první setkání Jiříka a Růženky proběhne v blízkosti náhonu, před jehož nebezpečím Růženka varuje. 38 Voda temná, jako bezedná hučí také při osudovém rozhovoru Jiříka s Faimonkou, v tuto chvíli se totiž mladý Koutný nechal nakazit zlou představou o Růžence. 39 A po rozhovoru přicházejí dny plné deště, jakási přehrada rozdělující lásku Jiříka a Růženky Lexové. 40 Pár hodin před Růženčiným nešťastným utonutím přichází Jiří Koutný k mlýnu a pozoruje, že se voda dnes valí s neobyčejnou rychlostí a výhružně hučí. 41 Scéna smrti mladé dívky v náhonu je popsána s otřesnou sugestivitou, Růženka mizí v hlubině jako potrava vody. 42 Román tedy vyznívá jako truchlivá výpověď o zlu, které se hladově dere do lidských životů. Vrátíme-li se k novele o Lojzičce Hendrychové, zjistíme, že voda jakožto obraz ženských citů v případě Dětí čistého živého vypovídá o citech, které ženu nekontrolovatelně zaplavují, možná i ohrožují její lidskou identitu, nečekaně se mění 31 Srov.Lilinčin portrét v jejím pokojíku v prosečské chalupě. 32 Autorka proti předchozím románům nepsala realistickou kroniku o životě adamitů. Při bližším srovnání s nasbíraným materiálem (příběhy blouznivců) pochopíme, že do jejich osudů záměrně promítla svou osobní bolest a skutečnou historii přetvořila. 33 Napočítali jsme devatenáct zmínek o loužích a promáčených cestách. Srov. Teréza NOVÁKOVÁ: Děti čistého živého.román ze života lidu na východě Čech. Odeon. Praha S. 53,54,82,97,102,103,180,221,223,284,317, 325,341,347,382,389,432,433, Tamtéž, s Dnes už neexistující mlýn stával v údolí potoka u silnice mezi Rychnovem a Miřetínem, po náhonu zbyly jen trosky. 36 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s.317n. 39 Citát ze s.318, rozhovor na s.334nn. 40 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s.364. Růženčina mrtvola svírala v rukou stébla trávy. Srov. Pohádku o znetvořených květech.

6 v zoufalství až k smrti, kradou jí veškerou schopnost doufat a vůbec žít. Voda se dere do člověka jako nákaza, podemílá jeho opory a nemá jinou logiku než vůli odnášet vše, co kvetlo a hřálo. 43 Ve vydání z roku 1920 obsahuje román ještě závěrečnou kapitolu navíc - Epilog. Arne Novák tvrdí, že byl původně součástí zamýšleného díla, ale spisovatelka se v poslední chvíli rozhodla dodatek nezveřejnit. 44 Teprve po její smrti můžeme číst pasáže rozhovoru mezi Jiřím Koutným a mladým přírodovědcem (tj. Theodorem, jemuž celé dílo věnovala). Epilog při srovnání s předchozí 24.kapitolou vyvolává otázky. Najdeme v něm totiž asi 18 shodných odstavců o setkání s blouznivcem Pakostou, jež se vyskytují už ve 24.kapitole. 45 Záhadný Epilog nabízí neurčité smíření s vodou. Botanik a Jiří Koutný kráčejí podél přítoku potoka Olšinky. Po rozhovoru o blouznivcích zůstane přírodovědec sám uprostřed rašeliniště a s nadšením sbírá rostliny. Vypravěčka v závěru vyslovuje otázku, zdali může sdílet botanikovu důvěru v evoluci a přírodu. Může se stát divoká voda útěchou a domovem člověka? 46 Krátce po dopsání Dětí čistého živého autorka ztratila svého milovaného manžela. Tehdy se upnula na syna Arna. V roce 1908 se však Arne oženil s Jiřinou Haaszovou a spisovatelka se začala cítit ještě více osamocená. 47 Snad na protest vůči krutému osudu se téhož roku natrvalo přestěhovala do Proseče. V mimořádně působivé povídce Halouzky z roku 1907 se znovu vracíme do blízkosti Horního Újezda a Fijalovy studně. Stejně jako v již uvedené povídce Zrána před svatbou bude stoupat do desenského kopce malá holčička. Tentokrát je to Anička z Kamenných Sedlišť a ponese posvícenské koláče do Desné rodině Zahálkových. Ten Desenský kopec mne za tmy ještě stále děsí, napsala Nováková Arnovi v roce 1906, aniž bychom znali příčinu. 48 Anička trpí úžehem a najde alespoň na chvíli pomoc v chladivé Kalibánce v údolí Desinky. Při cestě do Desné však padne v křečích a po několika hodinách zemře. 49 V dalších textech se Nováková s vodou stále více spřáteluje. Ve Dvou větách z lidské sonáty, psaných v těžkém roce 1908, dokonce promlouvá samotný potok slovy: Člověk spíše zajde do proudů řeky, kam i já pospíchám. Shledám se s ním, shledám se 43 Tato charakteristika je totožná s vlastnostmi kenaanského boha vodstev a moří Jama, který v dochovaných mýtech ustavičně hrozil uchvátit křehkou lidskou civilizaci. Bylo by možno najít celou řadu dalších mytologických podobností. 44 Teréza NOVÁKOVÁ: Děti čistého živého.vybrané spisy Terézy Novákové, sv.iv. Ed. Rudolf Skřeček.SNKLHU. Praha Ediční poznámky. S V citovaném vydání z roku 1966 (Odeon) se shodné úseky nacházejí na s (kap.24) a na s (Epilog). Rukopis románu uložený v archivu Regionálního muzea v Litomyšli končí kap Theodor Novák sdílel materialistické (panteistické) představy filozofa Ernsta Haeckela. 47 O konfliktech s Arnem a o žárlivosti na Jiřinu Haaszovou v době jejich namlouvání svědčí korespondence. Zejm. dopisy z , , , uložené v LA PNP. 48 Dopis z Proseče ze Uložen v LA PNP. Pisatelka se v něm přirovnává k Toulovcově babce. Podle pověsti totiž rytíř Toulovec svrhl za trest z kopce několik stařen: V Desné stávala prý rovněž tvrz Toulovcova a sem pozval rytíř, když mezi ním a soudruhy jeho povstala sázka, že babkám nelze vůbec zadost učiniti, okolní bezzubé stařenky. Vystrojil jim bohatou hostinu a po jejím zakončení se tázal, jsou-li spokojeny. Libovaly si, leč přece podotkly: všeho že měly, jen oříšků se jim nedostalo. Rozzlobený zeman, prohrav sázku, dal pak ubohé staré všetečky s kamenitého kopce do Desinčina údolí skouleti! Teréza NOVÁKOVÁ: Potulky po Čechách východních. In: Roztroušené kapitoly, s Halouzky jsou dnes součástí druhé části Úlomků žuly. Srov. Úlomky žuly. Nakladatelství Lidových novin. Praha Zejm.s.141.

7 s ním! 50 Člověk zachází do vodních proudů, jako se mrtví noří do hlubin země. Příroda otevírá člověku svou náruč, aby s ní splynul. V této fázi již spisovatelka nepovažuje vodu za hrozivý chřtán, ale sama se s ní touží spojit jako kapka v oceánu. Napadají nás věty, které kdysi napsala o utonutí Theodora: nezhynul, energie jeho duše dále působí. 51 Ztratit se ve vodě, ne, to není nic děsivého. Autorčino přesídlení do Proseče vlastně naznačuje stejný pohyb k vodě, k přírodě, domů. Další povídky tento směr dále potvrzují. Ekologická Povídka o vichrech (1909) líčí smíření přírody a jejího kolonizátora, člověka. 52 Motiv útěchy v potoku se vrací v Povídce o člověku, jemuž byla splněna všecka přání (1909). 53 Rozsáhlý román o zklamaných nadějích obrozence Michla Drašar (psán roku 1909) zmiňuje vodu především v závěrečných pasážích z Březin u Poličky. Potok Hlučál již není poslem zoufalství či symbolem nezkrotných citů, ale ukazuje jedinou možnou Drašarovu naději - vody Hlučálu plynou tam, kam usoužený hrdina odchází svou smrtí: Do divokého lesíka protějšího vrhal se přes balvany a tříšť tmavý Hlučál; zpíval píseň zoufalou a opojivou zároveň o bouřném životě a časném zániku, o přírodě a věčnosti, o těžké cestě překážkami, než nadejde ústí v rozplynutí a míru. 54 Dva roky před svou smrtí nás Teréza Nováková pozvala do Alp v krátké meditaci (z roku 1910). Nese jméno horského údolí Partnachklamm a budeme ji číst jako poslední fázi popsaného splývání s vodou. Spisovatelka s námi putuje podél peřejí nespoutaného velehorského potoka. Polo skryt mezi vrbovím a olšovím, valil se potok prudkými, kalnými, bělošedými vlnami. 55 Je podvečer a znavená poutnice, rezignující, pozorující události života jakoby z odstupu, poznává v běhu těchto vod zvláštní podobenství: a jak jsem do něho hleděla a vzpomínala cesty podél něho dnes vykonané a všeho toho, co dotklo se mých očí až do této večerní, polo již noční chvíle, problesklo mojí myslí náhle poznání, že jsem spatřila zjev za zjevem obraz samého života. Života svého, a mnohých, mnohých. 56 Potok rozlévající se v mladistvé naději z překrásných luk se vzápětí ztratí v úzkých balvaništích a láme se ve skalách. I tam se může uchytit zoufalá zeleň nadějí 57, ale tříštící se vodopád a tvrdý kámen ji nenechá vyrůst. Smutná poutnice se v závěru meditace posadí na lavičku a jen hledí do vln. V tuto chvíli je už pro ni voda znamením smrti, odchodu za milovanými bytostmi, které už kdysi odnesla. Okolní svět již pro chodce zmizel, ani jediný z rozmilých domovů mu nenáleží 58, poutnice nikam nepatří, neslyší odnikud láskyplný, důvěrný hlas. 59 Nyní je již zaslíbena pouze vodě. Jen voda k ní hovoří, jen voda jí může rozumět. Teréza 50 Teréza NOVÁKOVÁ: Dvě věty z lidské sonáty.i.hovor v rokli. In: Výkřiky a vzdechy. J.R.Vilímek. Praha S Dopis z , zkr. Uložen v LA PNP. 52 Teréza NOVÁKOVÁ: Povídka o vichrech. In: Výkřiky a vzdechy, zejm. s Teréza NOVÁKOVÁ: Povídka o člověku, jemuž byla splněna všecka přání. In: Výkřiky a vzdechy, zejm. s Teréza NOVÁKOVÁ: Drašar. Román kněze buditele. Melantrich. Praha S.351 (poslední odstavec románu). 55 Teréza NOVÁKOVÁ: Partnachklamm. In: Výkřiky a vzdechy. S Tamtéž, s Tamtéž. 58 Tamtéž, s Tamtéž.

8 Nováková sama sebe odevzdala vodě: I stane chodec oddaně, a dále dívá se za přibývající tmy a noční mlhy v proud, jak ubíhá, ubíhá Jako já seděla při alpském potoku, skryta ve vrboví, v cizině, neznáma, nevítána, uzpívána šumotem vody alespoň na chvíli v tiché oddání se konci. 60 V Litomyšli 11.srpna 2006 Jakub Brdíčko 60 Tamtéž.

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel.

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Blažena Hušková Kateřina Kočí Actaea společnost pro přírodu

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

JMÉNO AUTORA: MGR. HANA BOHÁČOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 04.01.2013 ČÍSLO DUMU: VY_12_INOVACE_08_CJL_L

JMÉNO AUTORA: MGR. HANA BOHÁČOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 04.01.2013 ČÍSLO DUMU: VY_12_INOVACE_08_CJL_L JMÉNO AUTORA: MGR. HANA BOHÁČOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 04.01.2013 ČÍSLO DUMU: VY_12_INOVACE_08_CJL_L ROČNÍK: IV. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE, ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3)

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Karel Klostermann (1848 1923) Nar. v Haagu v rodině lékaře, posléze přesídlili do Sušice. Studia medicíny

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma VY_32_INOVACE_04_08_ČJ Téma Pověst o založení Karlových Varů Anotace Materiál obsahuje text a pracovní list, ve kterém žák odpovídá na otázky zjišťující porozumění textu. Propojení s vlastivědou a hudební

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

PROSTĚSDĚLOVACÍ STYL- CVIČENÍ

PROSTĚSDĚLOVACÍ STYL- CVIČENÍ Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Datum vzniku 10. 12. 2012 Český jazyk 1. 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01 ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01/14-20 Mgr. Jitka Riedlová

Více

ročník 6. č. 14 název

ročník 6. č. 14 název č. 14 název Význam vody anotace V pracovních listech se žáci seznámí se základními podmínkami života na zemi. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1. sgpbprj uloha4. sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1. sgpbprj uloha4. sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/11_Literatura 17. 19. století Téma: Historická próza 19. století Číslo projektu:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání:

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání: V Proseči dne 18. 3. 2015 MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání: Zakladatelů, Správní rady, Nejvyššího orgánu Místního partnerství (Valné hromady), Rozhodovacího orgánu Místního partnerství.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE > ÚVOD > JAKÉ KOPCE VIDÍM Z KOPCE? KLADRUBY SLOUPNO - ŠTIKOV HORNÍ STUDENEC RYBNÍK ŘEKA VYHLÍDKA NA JIHOZÁPADNÍM ÚPATÍ ŽELEZNÝCH HOR NAD LOMEM ŠTIKOV

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Knihy pro dívky

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Knihy pro dívky VY_32_INOVACE_ČJ5_01_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Knihy pro dívky VY_32_INOVACE_ČJ5_01_17 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu,7 listů prezentace, 12 pracovních

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více