KE KOMU MLUVILA VODA? Esej o motivu vody v díle Terézy Novákové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KE KOMU MLUVILA VODA? Esej o motivu vody v díle Terézy Novákové"

Transkript

1 KE KOMU MLUVILA VODA? Esej o motivu vody v díle Terézy Novákové Děsuplné rány tvé mě umlčely, ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody, všechny najednou mě obkličují. ŽALM 88 Kdy byla Teréza Nováková poprvé v Horním Újezdě, nevíme. Rozhodně však musela Újezd poznat nejpozději roku 1886, kdy trávila s rodinou své první prázdniny v Budislavi. Už roku 1887 si čile dopisovala s Josefou Náprstkovou, pro kterou v této oblasti sbírala části lidového kroje. V témže roce dokončila svou převratnou práci o lidovém kroji. V ní objevíme alespoň malé zmínky o Horním Újezdě, zjistíme zejména, že v Podlubníčku získala jednu ze tří vzácných šat šerpu, jež se vázala kolem hlavy. 1 S hledáním jí kromě paní Terezie Klusoňové, manželky budislavského učitele 2, pomáhal také Václav Veselík z Desné. Tehdy v letech studoval na gymnáziu v Litomyšli, musel ho tedy učit spisovatelčin manžel Josef Novák. 3 Zdá se, že Desná zajímala Novákovou daleko víc než vesničky Horního Újezda. Často Desnou uvádí v korespondenci a ve svém literárním díle ji učinila dějištěm hned dvou povídek z proslulého cyklu Úlomky žuly. 4 Rovněž v pozdějších prácích o nápisech na lomenicích a o lidovém nádobí nechala památky Horního Újezda až na drobné výjimky bez povšimnutí. Tak tedy nejrozsáhlejší autorčino vyprávění o Horním Újezdě čteme jen v povídce Zrána před svatbou z roku Dívenka Máňa pospíchá z Kamenných Sedlišť do Desné k Filoménce švadlence. Před svatbou přece musí být kroj v dokonalém pořádku. Ale když se Máňa vrací z příkrého desenského kopce k hospodě Cikánce, křehké oblečení se jí rozsype, a ona se s hrůzou a pláčem musí znovu drápat nahoru ke švadleně. Spisovatelka samozřejmě příběh doprovodila rozsáhlými popisy krajiny: Úžlabina pod kopcem pokračovala, tu se šířila, tu zase úžila; v ní i na protějších, mnohem mírněji vystupujících stráních všude bylo rozeseto chalup a mlýnů, náležejících většinou k roztroušené, několika jmény zvané obci Hornímu Oujezdu. Nejblíže k Poříčí byl Cikov, kde pod jedlovou strání prýštila po všem okolí známá Fijalova studně, o níž krejčí Zeman Máně mnoho zkazek vypravoval. 6 1 Teréza NOVÁKOVÁ: Kroj lidový a národní vyšívání na Litomyšlsku. In: Roztroušené kapitoly. Vybrané spisy Terézy Novákové, sv.vi. Ed.Věra Vrzalová. SNKLHU. Praha S Nováková jí vzdala hold v povídce S nůší, zařazené do cyklu Úlomky žuly. 3 O Veselíkovi se Nováková stručně zmiňuje J.Náprstkové v dopise z Budislavi : V Desné jsem řekla studentu Veselíkovi, snad přece něco zmůže. In: Z lidské sonáty (Teréza Nováková: Korespondence). Ed. Blanka Svadbová. Odeon. Praha S.26. Stov. též: Josef ŠŤĚPÁNEK: Dějiny c.k.vyššího gymnázia v Litomyšli. Tiskem Vladimíra Augusty. Litomyšl U hesla Václav Veselík se dovídáme, že se později stal kaplanem. 4 Jde o povídky Zrána před svatbou a Halouzky. 5 Povídka později zařazena do první (starší) části Úlomků žuly. 6 Teréza NOVÁKOVÁ: Zrána před svatbou. Črta dle skutečnosti z nejvýchodnějších Čech. In: Úlomky žuly. Nakladatelství Lidových novin. Praha S.96/97.

2 Zdá se, že Novákové ze všech vesnic Horního Újezda nejvíc utkvěl právě Cikov se svou tajemnou Fijalovou studní. Myslet si to můžeme také proto, že když mnohem později bude psát svůj turistický průvodce po Východních Čechách, celý Horní Újezd do něho pronikne zase jen cikovským pramenem. 7 Proč právě tato studánka? V obou případech čtenáři stručně nastínila, co se o vodě povídá. 8 Fijalova studně pro ni představovala jakýsi vpád hlubší pravdy do krajiny. Víme, že již od dětství fascinovaně pozorovala každou vodní hladinu, ale tato záliba ji neopouštěla ani v době poslední nemoci. Jestliže se pozorněji zahledíme do stránek jejích povídek a románů, s překvapením zjistíme, že se osudy popisovaných hrdinů záhadně spojují s fenoménem vody. V následujících odstavcích se pokusíme sledovat vodní motivy ve vývoji autorčiny literární tvorby. Nepůjde téměř nikdy o široké rybníky, poklidné a tiché hladiny, jak je známe od Antonína Sovy i od Františka Hrubína, ale většinou o divoké horské proudy, jež se mnohdy podobají vodopádům. Jejich protějškem se pak stanou buď zrádná lesní jezírka, nebo konejšivé studánky. Naše zkoumání se pokusí odhalit jinak méně přístupnou třináctou komnatu duše Terézy Novákové její hlubokou spřízněnost s vodou. 9 Teréza Nováková po svém příjezdu do Litomyšle zprvu psala jen drobné vzpomínky na pražské salony a plesy. Až v 80.letech se mezi jejími díly objevují bedlivé realistické obrázky. V roce 1887 se pokusila o literární portrét zchudlé, dobrotivé hraběnky. 10 V samotném závěru povídky ji přirovnala k opuštěnému lesnímu jezírku o temné, černavé vodě 11. Úděl zneuznané ženy a krásného jezera, o němž nikdo neví, se vzájemně podobají. Litomyšlské reálie provázejí pozoruhodnou novelu Démon, ve které Nováková zpodobnila talentovanou umělkyni, ovšem v maloměstě nechápanou. Když se jí dvoří zdejší mladíci, se zklamáním mohou jen konstatovat, že cokoli tíží její mysl, zapuditi lze jen klokotu potoka. 12 Ano, tato žena si rozumí jen s vodou, svou důvěru nesvěří žádnému muži. 13 Ještě výrazněji se stejný motiv opakuje v povídce Sfinx z roku 1889 při výletu utíká divoká Míla od svých nápadníků, tak omezených a nadutých, 7 Srov.: Teréza NOVÁKOVÁ: Potulky po Čechách východních. Dokončeno v červenci 1912, poslední autorčina práce. In: Roztroušené kapitoly, s Fijalova studně je prý v podzemí propojena se svatomikulášskou studánkou v Sebranicích. Kachny mohou ze Sebranic proplouvat až do Cikova. Tato verze snad dává tušit existenci nedaleké puklinové jeskyně v pláni nad Cikovem. Další pověst předpovídá konec časů. U studánky se totiž mají sejít tři králové a sjednat věčný mír. Nováková však v povídce připomíná, že stejné podání se váže nejen k Růžovému paloučku, ale i k Bílé studánce v Jarošově. Srov. Zrána před svatbou, cit.vyd. s Zde se necháváme volně inspirovat pracemi Daniely Hodrové (Místa s tajemstvím) a zejména myšlenkami Gastona BACHELARDA: Voda a sny. Esej o obraznosti hmoty. Mladá fronta. Praha Posledně jmenovaný se pokusil odhalit psychologické pozadí archetypů voda, země, oheň, vzduch. 10 Teréza NOVÁKOVÁ: Baronesa. In: Démon a jiné ženské podobizny. J.R.Vilímek. Praha Tamtéž, s Tamtéž, s.34, zkráceno. Démon s podtitulem Novela z maloměstského života vznikl roku Symbol vody se objevuje rovněž v Pohádce o dvou zdrojích z roku Dva prameny tu ovšem nevyjadřují mystérium duše, ale spíše dvojí předurčení života hrdina pije z vody nadšení i z divoké vody poznání, a stane se věčně nespokojeným umělcem. Voda tu tedy slouží jako metafora pohnutek umělecké tvorby. Srov. Teréza NOVÁKOVÁ: Pohádka o dvou zdrojích. In: S kamenité stezky. Druhé vydání. J.R.Vilímek. Praha s.d. Předmluva z r Zejm. s

3 a raději rozjímá ve sluji nad potokem. Lesní potůček a ženská duše si spolu povídají, ale taková důvěrnost zůstává zcela za hranicemi rozumu střízlivých a praktických mužů. 14 Snad největší důležitosti se motivu vody dostalo v tragické novele Lojzička Hendrychova, dívka z lidu, psané téhož roku na základě autentických zápisků služky z Kyšperka (dnes Letohradu). Tento jakýsi životopis odkrývá drama opět nepochopené, citlivé dívky, básnířky, jež se musela provdat za muže, který ji nemohl chápat. Lojzička není schopná odolat svodům souseda Kroužila, a když její poklesek vyjde najevo, volí sebevraždu jedem. Vedle samotné Lojzičky je hrdinkou novely také řeka Orlice, zvláště její divoký kaňon v Olšinkách, kam snivá dívka téměř denně odchází. Ke komu pak mluvila voda v Olšinkách jako Hendrychově Lojzičce? 15 ptá se spisovatelka, aby naznačila tragickou osamocenost své hrdinky. Chvílemi vpíjela takořka do sebe pěnivé skoky vody a naslouchala tajemnému hučení se zimničnou napiatostí; v okamžicích těch přijímala tvář její výraz blouznivý, horečný. 16 Všudypřítomnost vody v životě Lojzičky Hendrychové jako by vyjadřovala nezkrotnost jejího citového života zatímco city mužů plynou pevně za cílem jako regulovaný náhon, emoce žen se tříští a vzdouvají, až se někdy změní v povodeň. 17 Kypělo to v ní jako pravidelný spád Orlice. 18 Scéna nečekané sebevraždy se nikoli náhodou odehrává za prudkého lijáku když Hendryška utíká pro pomoc, proudy vody jí podemílají nohy. 19 Voda se stává zuřivou, pohlcující. Čtenáře jistě nepřekvapí, když se novela uzavírá opět obrazem řeky Orlice: v dáli mezi loukami teskně klokotá Orlice, vyvíjejíc se z loktů lesnatého údolí Olšinek. 20 Dosud jsme pozorovali blízkost vody a ženské duše, v případě Lojzičky se však otevřel i další rozměr vodního fenoménu proudící voda symbolizuje též povahu poezie, její intimitu, nezachytitelnou tříštivost, nezbadatelnou hloubku. Žena sklánějící se s verši u lesní bystřiny působí jako anděl, který s plamenným mečem bdí nad právem na citový život, právem na vášeň, prožitek, tolik se vymykající patriarchální střízlivosti maloměst. V dalších letech se studánky či potůčky objevují především jako důvěrníci zmučených či jinak unavených bytostí. V povídce Dorotka jsou to prameny na Horách u České Třebové, jakýsi marný střed života slepé ženy. V Bajce o pošetilém ptáčeti z roku 1892 nachází okřídlený hrdina jedinou vzpruhu v lesním vodopádu. 21 Pohádka o znetvořených květech, psaná roku 1894, přivedla do blízkosti vody poprvé mužskou postavu, i když spíše jen alegorickou. Umělec přichází k tenoučkému praménku v rašeliništi a po dlouhém vzpomínání nad zmarem svých nadějí zde zahyne s natrhanou kyticí v ruce. 22 V této době už začala Nováková psát rozsáhlé romány. V prvních třech popravdě mnoho motivů vody nenajdeme. Jejich ústředními hrdiny jsou muži, a to ještě značně rozumoví a rozhodní. Jan Jílek (vydán r. 1898) neváhá za své náboženské 14 Tamtéž, s.280/ Tamtéž, s.189, zkráceno. 16 Tamtéž, s Na s.189 se dočítáme o zrádné Orlici, jež při povodních odnáší věci. 18 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s.256. Srov.dále závěr románu Drašar. 21 Zajímavé poznatky si z četby povídky odneseme, budeme-li ji číst jako alegorii života Terézy Novákové. I ona vylétla jako ptáček ze zlaté klece a byla konfrontována s tvrdou realitou života. A také ona sama snad mnohokrát poznávala, že návrat do bezstarostného dětství už není možný. Srov. Roztroušené kapitoly, zejm.s In: S kamenité stezky, s

4 přesvědčení nasadit život. Voda se tu objevuje výrazněji v klíčovém místě když Jílek prchá z litomyšlského vězení kolem hostince Polánky: v průhledné vodě nádherně lámaly se paprsky sluneční 23. Voda zvěstuje utečenci svobodu a budoucí štěstí. Jde vůbec o vzácný motiv v celé spisovatelčině tvorbě. V románu Jiří Šmatlán teče Černý potok jako místo, kam si hrdina chodí pro útěchu. 24 Poněkud málo známý román Na Librově gruntě již kompozičně významné motivy vody neobsahuje. 25 Rok 1895 představoval v životě spisovatelky značný přelom. V květnu zemřela její čtrnáctiletá dcera Maryčka. Tragická úmrtí členů rodiny budou provázet její další život. O několik měsíců později Novákovi opustí Litomyšl a přestěhují se do Prahy. Tam se autorka činorodě zapojila do ženského hnutí. Na začátku dvacátého století se věnovala zejména redakční práci, literární tvorbě pak zprvu méně intenzivně. 26 Bohatstvím vodních motivů oplývá autorčino monumentální dílo román Děti čistého živého, psaný mezi lety Ve zdánlivě realistickém příběhu o rozkladu skupinek náboženských blouznivců na Prosečsku snadno rozpoznáme jakýsi spisovatelčin osobní boj o smysl života a o naději. V roce 1901 utonul její milovaný syn Theodor, nadaný přírodovědec. Jeho smrt Novákovou doslova ochromila, dokonce chtěla přestat psát. Brzy však znovu usedla k papíru, tvorba se jí stala osobní terapií, způsobem, jak se s nezhojitelnou ranou vyrovnat. V nešťastném roce 1905 však ještě prožila úmrtí dcery Lily (zemřela po delší nemoci v Proseči) a sebevraždu syna Vladimíra. Jakmile je mi do nářku, raději semknu rty a rychle chopím se nějakého naléhavého úkolu. psala v září 1905 synu Arnoštovi (Arnovi). 28 Tyto okolnosti ovlivnily hluboce pesimistický ráz románu, tragický osud jeho hrdinů, zmarnění jejich štěstí i zoufalé hledání záchytného bodu. V postavách Dětí čistého živého Teréza Nováková přetvořila mnoho skutečných osob, z nichž některé sama znala. Hlavním informátorem o svérázných vykladačích křesťanské víry (blouznivcích, adamitech) jí byl řídící učitel v Rychnově u Proseče Josef Chalupník, jehož zobrazila jako Jiřího Koutného. 29 Předlohou osvíceného Kvapila byl Chalupníkův strýc Josef Vávra. 30 Růženka Lexová se nápadně podobá autorčině 23 Teréza NOVÁKOVÁ: Jan Jílek. Třetí vydání. J.R.Vilímek. Praha s.d. S Teréza NOVÁKOVÁ: Jiří Šmatlán. Československý spisovatel. Praha S.68. Oba zmíněné romány jsou založeny na ději a idejích, citů v nich mnoho nenacházíme, proto skýtají také málo motivů vody. 25 Teréza NOVÁKOVÁ: Na LIbrově gruntě. (Obraz podle skutečnosti z nejvýchodnějších Čech). Mladá fronta. Praha Dovolíme si upozornit, že se toto dílo z celku autorčiny tvorby poněkud vymyká. Proti jiným je vystavěno především na dialozích. Podíl popisných pasáží (tak typických pro Terézu Novákovou) je značně nízký. Román se odehrává v rozhovorech. 26 Před románem Děti čistého živého alespoň zmiňujeme text z roku 1903 Povídku o březovém listí. Jeví se nám jako smířlivější paralela Pohádky o znetvořených květech. Blouznivá dívka Bětuška ( pošetilé ptáče ) běží k jarnímu potoku a objímá se s květinami. Po letech se vrátí na stejné místo, kde ji však už nevítá veselá krajina, ale rokle plná vývratů a divokosti. Bětuška si uvědomuje, že sladké sny se nemohou naplnit. In: S kamenité stezky, srov. zejm.s Právě v roce 1903, kdy začala psát tuto románovou epopej, Novákovi zakoupili chalupu v Proseči. 28 Dopis z z Proseče. Uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (dále jen LA PNP), fond Teréza Nováková. 29 Podrobněji viz Ludmila KNÍŽKOVÁ: Učitel Josef Chalupník a jeho místo v regionální kultuře.diplomová práce. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze. Katedra občanské výchovy. Psáno v dubnu Srov.Život v Proseči v l Rkp., autorem patrně Josef Chalupník. LA PNP. Fond Teréza Nováková 82/90/0307, rkp.,3 11 fo.

5 dceři Lile. 31 A nadějný přírodovědec z později přidaného epilogu v sobě prozrazuje syna Theodora. 32 Voda se v románu vyskytuje na mnoha místech, tentokrát však jako člověku nepřátelský, zlovolný živel. Podobně jako ve starých ugaritských mýtech se život prosečských lidí odvíjí jakoby v tísnivém objetí propastných vod, jež se na ně chtivě sápou. Stále a stále čtenář sleduje, jak se hrdinové musí brodit loužemi a bahnem, vrávorat na můstcích přes potok, vyhýbat se rozvodněným říčkám. 33 Tyto tůně na člověka doslova číhají, aby ho pohltily. Dříve optimistický Kvapil se po pádu do zamrzlé struhy proměňuje v nerudného člověka, který nakonec sám sebe zahubí. 34 Voda v řadě scén naznačuje tragickou budoucnost hrdinů, vždy se objeví ve zlomových chvílích, jimiž se příběh posouvá k zoufalství. Nejděsivějším vodním proudem je tu bezpochyby náhon Lexova mlýna v Kablaních. 35 Už na prvních stránkách mlynářka sděluje svůj iracionální strach: vod mlada sem živa u tej vody, - ale nemám i ráda; dyž i vidím, jak se pění a hučí, je mi teskno, jako by mi ublížit měla, jako by mi povídala něco přeukrutně smutnýho Když si Faimonka (svými intrikami připomínající čarodějnici) povídá s mlynářkou Lexovou o svém zmizelém synu, hledí přitom do utíkající a bublající vody náhonu téměř fascinovaná. 37 Snad se doslova spřáhla s temným živlem. Hned první setkání Jiříka a Růženky proběhne v blízkosti náhonu, před jehož nebezpečím Růženka varuje. 38 Voda temná, jako bezedná hučí také při osudovém rozhovoru Jiříka s Faimonkou, v tuto chvíli se totiž mladý Koutný nechal nakazit zlou představou o Růžence. 39 A po rozhovoru přicházejí dny plné deště, jakási přehrada rozdělující lásku Jiříka a Růženky Lexové. 40 Pár hodin před Růženčiným nešťastným utonutím přichází Jiří Koutný k mlýnu a pozoruje, že se voda dnes valí s neobyčejnou rychlostí a výhružně hučí. 41 Scéna smrti mladé dívky v náhonu je popsána s otřesnou sugestivitou, Růženka mizí v hlubině jako potrava vody. 42 Román tedy vyznívá jako truchlivá výpověď o zlu, které se hladově dere do lidských životů. Vrátíme-li se k novele o Lojzičce Hendrychové, zjistíme, že voda jakožto obraz ženských citů v případě Dětí čistého živého vypovídá o citech, které ženu nekontrolovatelně zaplavují, možná i ohrožují její lidskou identitu, nečekaně se mění 31 Srov.Lilinčin portrét v jejím pokojíku v prosečské chalupě. 32 Autorka proti předchozím románům nepsala realistickou kroniku o životě adamitů. Při bližším srovnání s nasbíraným materiálem (příběhy blouznivců) pochopíme, že do jejich osudů záměrně promítla svou osobní bolest a skutečnou historii přetvořila. 33 Napočítali jsme devatenáct zmínek o loužích a promáčených cestách. Srov. Teréza NOVÁKOVÁ: Děti čistého živého.román ze života lidu na východě Čech. Odeon. Praha S. 53,54,82,97,102,103,180,221,223,284,317, 325,341,347,382,389,432,433, Tamtéž, s Dnes už neexistující mlýn stával v údolí potoka u silnice mezi Rychnovem a Miřetínem, po náhonu zbyly jen trosky. 36 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s.317n. 39 Citát ze s.318, rozhovor na s.334nn. 40 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s.364. Růženčina mrtvola svírala v rukou stébla trávy. Srov. Pohádku o znetvořených květech.

6 v zoufalství až k smrti, kradou jí veškerou schopnost doufat a vůbec žít. Voda se dere do člověka jako nákaza, podemílá jeho opory a nemá jinou logiku než vůli odnášet vše, co kvetlo a hřálo. 43 Ve vydání z roku 1920 obsahuje román ještě závěrečnou kapitolu navíc - Epilog. Arne Novák tvrdí, že byl původně součástí zamýšleného díla, ale spisovatelka se v poslední chvíli rozhodla dodatek nezveřejnit. 44 Teprve po její smrti můžeme číst pasáže rozhovoru mezi Jiřím Koutným a mladým přírodovědcem (tj. Theodorem, jemuž celé dílo věnovala). Epilog při srovnání s předchozí 24.kapitolou vyvolává otázky. Najdeme v něm totiž asi 18 shodných odstavců o setkání s blouznivcem Pakostou, jež se vyskytují už ve 24.kapitole. 45 Záhadný Epilog nabízí neurčité smíření s vodou. Botanik a Jiří Koutný kráčejí podél přítoku potoka Olšinky. Po rozhovoru o blouznivcích zůstane přírodovědec sám uprostřed rašeliniště a s nadšením sbírá rostliny. Vypravěčka v závěru vyslovuje otázku, zdali může sdílet botanikovu důvěru v evoluci a přírodu. Může se stát divoká voda útěchou a domovem člověka? 46 Krátce po dopsání Dětí čistého živého autorka ztratila svého milovaného manžela. Tehdy se upnula na syna Arna. V roce 1908 se však Arne oženil s Jiřinou Haaszovou a spisovatelka se začala cítit ještě více osamocená. 47 Snad na protest vůči krutému osudu se téhož roku natrvalo přestěhovala do Proseče. V mimořádně působivé povídce Halouzky z roku 1907 se znovu vracíme do blízkosti Horního Újezda a Fijalovy studně. Stejně jako v již uvedené povídce Zrána před svatbou bude stoupat do desenského kopce malá holčička. Tentokrát je to Anička z Kamenných Sedlišť a ponese posvícenské koláče do Desné rodině Zahálkových. Ten Desenský kopec mne za tmy ještě stále děsí, napsala Nováková Arnovi v roce 1906, aniž bychom znali příčinu. 48 Anička trpí úžehem a najde alespoň na chvíli pomoc v chladivé Kalibánce v údolí Desinky. Při cestě do Desné však padne v křečích a po několika hodinách zemře. 49 V dalších textech se Nováková s vodou stále více spřáteluje. Ve Dvou větách z lidské sonáty, psaných v těžkém roce 1908, dokonce promlouvá samotný potok slovy: Člověk spíše zajde do proudů řeky, kam i já pospíchám. Shledám se s ním, shledám se 43 Tato charakteristika je totožná s vlastnostmi kenaanského boha vodstev a moří Jama, který v dochovaných mýtech ustavičně hrozil uchvátit křehkou lidskou civilizaci. Bylo by možno najít celou řadu dalších mytologických podobností. 44 Teréza NOVÁKOVÁ: Děti čistého živého.vybrané spisy Terézy Novákové, sv.iv. Ed. Rudolf Skřeček.SNKLHU. Praha Ediční poznámky. S V citovaném vydání z roku 1966 (Odeon) se shodné úseky nacházejí na s (kap.24) a na s (Epilog). Rukopis románu uložený v archivu Regionálního muzea v Litomyšli končí kap Theodor Novák sdílel materialistické (panteistické) představy filozofa Ernsta Haeckela. 47 O konfliktech s Arnem a o žárlivosti na Jiřinu Haaszovou v době jejich namlouvání svědčí korespondence. Zejm. dopisy z , , , uložené v LA PNP. 48 Dopis z Proseče ze Uložen v LA PNP. Pisatelka se v něm přirovnává k Toulovcově babce. Podle pověsti totiž rytíř Toulovec svrhl za trest z kopce několik stařen: V Desné stávala prý rovněž tvrz Toulovcova a sem pozval rytíř, když mezi ním a soudruhy jeho povstala sázka, že babkám nelze vůbec zadost učiniti, okolní bezzubé stařenky. Vystrojil jim bohatou hostinu a po jejím zakončení se tázal, jsou-li spokojeny. Libovaly si, leč přece podotkly: všeho že měly, jen oříšků se jim nedostalo. Rozzlobený zeman, prohrav sázku, dal pak ubohé staré všetečky s kamenitého kopce do Desinčina údolí skouleti! Teréza NOVÁKOVÁ: Potulky po Čechách východních. In: Roztroušené kapitoly, s Halouzky jsou dnes součástí druhé části Úlomků žuly. Srov. Úlomky žuly. Nakladatelství Lidových novin. Praha Zejm.s.141.

7 s ním! 50 Člověk zachází do vodních proudů, jako se mrtví noří do hlubin země. Příroda otevírá člověku svou náruč, aby s ní splynul. V této fázi již spisovatelka nepovažuje vodu za hrozivý chřtán, ale sama se s ní touží spojit jako kapka v oceánu. Napadají nás věty, které kdysi napsala o utonutí Theodora: nezhynul, energie jeho duše dále působí. 51 Ztratit se ve vodě, ne, to není nic děsivého. Autorčino přesídlení do Proseče vlastně naznačuje stejný pohyb k vodě, k přírodě, domů. Další povídky tento směr dále potvrzují. Ekologická Povídka o vichrech (1909) líčí smíření přírody a jejího kolonizátora, člověka. 52 Motiv útěchy v potoku se vrací v Povídce o člověku, jemuž byla splněna všecka přání (1909). 53 Rozsáhlý román o zklamaných nadějích obrozence Michla Drašar (psán roku 1909) zmiňuje vodu především v závěrečných pasážích z Březin u Poličky. Potok Hlučál již není poslem zoufalství či symbolem nezkrotných citů, ale ukazuje jedinou možnou Drašarovu naději - vody Hlučálu plynou tam, kam usoužený hrdina odchází svou smrtí: Do divokého lesíka protějšího vrhal se přes balvany a tříšť tmavý Hlučál; zpíval píseň zoufalou a opojivou zároveň o bouřném životě a časném zániku, o přírodě a věčnosti, o těžké cestě překážkami, než nadejde ústí v rozplynutí a míru. 54 Dva roky před svou smrtí nás Teréza Nováková pozvala do Alp v krátké meditaci (z roku 1910). Nese jméno horského údolí Partnachklamm a budeme ji číst jako poslední fázi popsaného splývání s vodou. Spisovatelka s námi putuje podél peřejí nespoutaného velehorského potoka. Polo skryt mezi vrbovím a olšovím, valil se potok prudkými, kalnými, bělošedými vlnami. 55 Je podvečer a znavená poutnice, rezignující, pozorující události života jakoby z odstupu, poznává v běhu těchto vod zvláštní podobenství: a jak jsem do něho hleděla a vzpomínala cesty podél něho dnes vykonané a všeho toho, co dotklo se mých očí až do této večerní, polo již noční chvíle, problesklo mojí myslí náhle poznání, že jsem spatřila zjev za zjevem obraz samého života. Života svého, a mnohých, mnohých. 56 Potok rozlévající se v mladistvé naději z překrásných luk se vzápětí ztratí v úzkých balvaništích a láme se ve skalách. I tam se může uchytit zoufalá zeleň nadějí 57, ale tříštící se vodopád a tvrdý kámen ji nenechá vyrůst. Smutná poutnice se v závěru meditace posadí na lavičku a jen hledí do vln. V tuto chvíli je už pro ni voda znamením smrti, odchodu za milovanými bytostmi, které už kdysi odnesla. Okolní svět již pro chodce zmizel, ani jediný z rozmilých domovů mu nenáleží 58, poutnice nikam nepatří, neslyší odnikud láskyplný, důvěrný hlas. 59 Nyní je již zaslíbena pouze vodě. Jen voda k ní hovoří, jen voda jí může rozumět. Teréza 50 Teréza NOVÁKOVÁ: Dvě věty z lidské sonáty.i.hovor v rokli. In: Výkřiky a vzdechy. J.R.Vilímek. Praha S Dopis z , zkr. Uložen v LA PNP. 52 Teréza NOVÁKOVÁ: Povídka o vichrech. In: Výkřiky a vzdechy, zejm. s Teréza NOVÁKOVÁ: Povídka o člověku, jemuž byla splněna všecka přání. In: Výkřiky a vzdechy, zejm. s Teréza NOVÁKOVÁ: Drašar. Román kněze buditele. Melantrich. Praha S.351 (poslední odstavec románu). 55 Teréza NOVÁKOVÁ: Partnachklamm. In: Výkřiky a vzdechy. S Tamtéž, s Tamtéž. 58 Tamtéž, s Tamtéž.

8 Nováková sama sebe odevzdala vodě: I stane chodec oddaně, a dále dívá se za přibývající tmy a noční mlhy v proud, jak ubíhá, ubíhá Jako já seděla při alpském potoku, skryta ve vrboví, v cizině, neznáma, nevítána, uzpívána šumotem vody alespoň na chvíli v tiché oddání se konci. 60 V Litomyšli 11.srpna 2006 Jakub Brdíčko 60 Tamtéž.

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu:

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

JARMILA GLAZAROVÁ, VÁCLAV ŘEZÁČ

JARMILA GLAZAROVÁ, VÁCLAV ŘEZÁČ JARMILA GLAZAROVÁ, VÁCLAV ŘEZÁČ Tematická oblast Datum vytvoření 21. 9. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Literatura psychologická próza 1. poloviny 20. století 3. ročník gymnázia J. Glazarová,

Více

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 3)Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny (počátek 12.st.- polovina13.st.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_28_Magdalena Dobromila Rettigová Tematický okruh: I/2 Čtenářská

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 58 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen osmý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Kytice zmařených životů. Michaela Mitroci

Kytice zmařených životů. Michaela Mitroci 1 Kytice zmařených životů Michaela Mitroci 2 NEZVANÝ HOST Na kopci za temným lesem, po stráních porostlých vřesem, toulá se mužíček, podivný človíček. O svou hůl dřevěnou opřený, z cesty je celičký sedřený.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT Obsah I. TEREZÍN Sedala sama za zavřenými dveřmi a psala / 9 Spolužačce / 10 Nemocné zvíře / 11 Znění / 14 Ošetřovatelka / 15 Na dvoře stojí lidé jeden za druhým / 16 Ráno / 17 Žena / 19 J. - Dnes e všemu

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ DUDYCHOVA JESKYNĚ PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE TurisTické y Přírodní rezervace MašTale TOULOVCOVY MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE BUDISLAVSKÝ POSEKANECKÝ 3 Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19 Název materiálu: Testování žáků 8. a 9. tříd Hudba v období romantismu Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík ANOTACE Škola: Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Vypracoval:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Kresby sfér. František Dryje

Kresby sfér. František Dryje František Dryje Kresby sfér Plumeria Rubra Kateřina Piňosová vystavuje portréty. Tedy především podobizny rostlin. Takže tu máme takový výběrový Kateřinin atlas rostlin. Zároveň vystavuje portréty lidské,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník Dobrodružný plán 3. týden 12. - 16. září 2016 5.ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Milí dobrodruzi, doufám, že máte zabaleno. Vyrážíme na dobrodružnou cestu Evropou! S sebou: pomůcky,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

109 let od zpřístupnění vodopádu říčky Jedlové v Jizerských horách

109 let od zpřístupnění vodopádu říčky Jedlové v Jizerských horách 109 let od zpřístupnění vodopádu říčky Jedlové v Jizerských horách Horská říčka Jedlová pramení v rašeliništi Na čihadle a tvoří levostranný přítok řeky Kamenice, do které se vlévá v Josefově Dole-Antonínově.

Více

Název Autor Nakladatel.údaje Anotace Počet

Název Autor Nakladatel.údaje Anotace Počet Knihovna Kryštofa Haranta Pecka 2 50 2 Pecka knihovna.pecka@seznam.cz tel: 43 525 Nejpůjčovanější knihy z našeho fondu za rok 2014 Název Autor Nakladatel.údaje Anotace Počet Volání minulosti Wood, Barbara,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková Druh učebního materiálu Prezentace v programu PowerPoint Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ 2. Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování 16.07.2013 Střední

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s vývojem moderního románu nejen

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil Označení šablony: EU-OPVK-ČIG-2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 14. 03. VI. A Pověst Orfeus Pověst ze Starých řeckých bájí a pověsti,

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alexandr Sergejevič Puškin Evžen Oněgin VY_32_INOVACE_06_1_10_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Jostein Gaarder. Autor: Jana Hluchá KS4

Jostein Gaarder. Autor: Jana Hluchá KS4 Jostein Gaarder Autor: Jana Hluchá KS4 Jostein Gaarder je norský spisovatel, který píše knihy převážně pro děti a mládež. Jeho otec byl ředitelem na střední škole a matka učitelka, která napsala také

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Františkova ptačí škola Stránka 1

Františkova ptačí škola Stránka 1 Františkova ptačí škola Stránka 1 2 Terezi A p. Kučera Františkova ptačí škola podle J+J Denemarkových a JK Baby Františkova ptačí škola Stránka 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze.

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ C I. Druhý břeh Úvodní brainstorming Jaké významy může mít slovní spojení dostat se na druhý břeh? Sedlářský učeň František Kupka byl odmalička posedlý malováním. Díky své nezdolnosti

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Refrén Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel.

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Blažena Hušková Kateřina Kočí Actaea společnost pro přírodu

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více