Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202"

Transkript

1 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Kyšice 19, Česká republika Telefon : Telefon : Fax : Fax : Projekt : Rozbor balené pramenité vody Sugaro : 1 z 6 - Bonny neperlivá Číslo objednávky : Datum přijetí vzorků : Číslo předávacího : Číslo nabídky : protokolu Místo odběru : Datum zkoušky : Vzorkoval : zákazník Úroveň řízení kvality Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Jméno oprávněné osoby Tento dokument je elektronicky podepsán oprávněnými osobami uvedenými v příloze osvědčení o akreditaci č. 521/28. Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č vydal Český institut pro akreditaci. Jméno oprávněné osoby Zdeněk Jirák Pozice Prague Laboratory Manager : Standardní QC dle ALS ČR interních postupů Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 19, Česká republika Tel Fax

2 : : 2 z 6 Zakázka : PR12857 Výsledky zkoušek Vyhláška č. 275/24 Sb., ve znění vyhl. č. 44/26 Sb. - balená kojenecká voda Matrice: PITNÁ VODA Parametr mikrobiologické parametry mikr. kult. při 22 C mikr. kult. při 36 C Escherichia coli koliformní bakterie enterokoky Pseudomonas aeruginosa SRSCAnB biologické parametry živé organismy fyzikální parametry barva konduktivita (25 C) ph souhrnné parametry tvrdost tvrdost hořečnatá tvrdost vápenatá huminové látky Metoda W-CULT22 W-CULT36 W-EC W-EC W-ENTCO W-PSEUD W-SRSCANB W-BIOS W-COL-SPC W-CON-PCT W-PH-PCT W-HUM-PHO Název vzorku Sugaro - Bonny neperlivá datum výroby , šarže L2, datum minimální trvanlivosti Vyhl. 275/24 - balená kojenecká voda - př. 2 Identifikace vzorku (lab.) PR Datum odběru/čas odběru :34 LOQ KTJ/ml KTJ/ml KTJ/25ml KTJ/25ml KTJ/25ml KTJ/25ml KTJ/5ml jedinci/ml mgpt/l ms/m - mmol/l mmol/l mmol/l Výsledek tenzidy anionaktivní W-SURA-PHO.2 <.2 anorganické parametry chloridy kyanidy celkové CHSK-Mn fluoridy W-CL-IC W-CNT-PHO W-CODMN-SP C W-F-IC < < <.5.84 <.2 sulfan a sulfidy jako H2S W-H2S-PHO.1 <.1 amoniak a amonné ionty dusitany dusičnany sírany jako SO4 (2-) RL sušené (15 C) radiologické parametry celková aktivita alfa W-NH4-SPC W-NO2-SPC W-NO3-IC W-SO4-IC W-TDS-GR W-GAA-SCI <.5 < NM ±1. % ±1. % ±2. % ±3. % ±15. % ±2. % celková objemová aktivita beta W-GBA-PRO Bq/L.7 ±49.9 % Rn celkové kovy / hlavní kationty Hg Al Ba W-RN222EMA W-HG-AFSFX Bq/L Bq/L < <.2 < ±23.7 % ±1. % Ca ±1. % Cr.1 <.1 (min.) 5 (max.) Vyhodnocení 3 KTJ/ml Vyhovuje 6 KTJ/ml Vyhovuje KTJ/25ml Vyhovuje KTJ/25ml Vyhovuje KTJ/25ml Vyhovuje KTJ/25ml Vyhovuje KTJ/5ml Vyhovuje jedinci/ml Vyhovuje 2 mgpt/l Vyhovuje 7 ms/m Vyhovuje 8 - Vyhovuje Není limit.2 Vyhovuje 1 Vyhovuje.5 Vyhovuje 2 Vyhovuje.7 Vyhovuje.25 Vyhovuje.2 Vyhovuje 1 Vyhovuje 25 Vyhovuje 5 Vyhovuje.1 Bq/L Vyhovuje 2 Bq/L Vyhovuje.5 Vyhovuje.5 Vyhovuje.5 Vyhovuje Není limit.25 Vyhovuje Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 19, Česká republika Tel Fax A Campbell Brothers ed Company

3 : : 3 z 6 Zakázka : PR12857 Výsledky zkoušek Vyhláška č. 275/24 Sb., ve znění vyhl. č. 44/26 Sb. - balená kojenecká voda Matrice: PITNÁ VODA Parametr Cu Fe Metoda Název vzorku Sugaro - Bonny neperlivá datum výroby , šarže L2, datum minimální trvanlivosti Vyhl. 275/24 - balená kojenecká voda - př. 2 Identifikace vzorku (lab.) PR Datum odběru/čas odběru :34 LOQ.1.2 Výsledek <.2 <.2 Mg ±1. % Mn Na Ni As Be Cd Pb Sb Se < <.2 <.1 <.2 <.5 <.1 <.1 <.5 celkové ropné uhlovodíky (extrahovatelné) nepolární extrahovatelné látky W-TPH.1 <.1 BTEX benzen ethylbenzen meta- & para-xylen.2 <.2 orto-xylen suma xylenů.3 < < < <.3 NM ±1. % toluen.13 ±4. % halogenované těkavé organické sloučeniny 1,1-dichlorethylen < 1,2,3-trichlorbenzen < 1,2,4-trichlorbenzen < 1,2-dichlorbenzen < 1,2-dichlorethan < 1,3,5-trichlorbenzen < 1,3-dichlorbenzen < 1,4-dichlorbenzen < chlorbenzen cis-1,2-dichlorethen < dichlormethan suma 3 dichlorobenzenů.3 <.3 suma 3 trichlorobenzenů.3 <.3 tetrachlorethen tetrachlormethan < trans-1,2-dichlorethen < trichlorethen vinylchlorid nehalogenované těkavé organické sloučeniny styren polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) benzo(a)pyren W-PAHLCF3.2.5 < < < < <.2 < <.5 (min.) Vyhodnocení (max.).2 Vyhovuje.3 Vyhovuje Není limit.5 Vyhovuje 2 Vyhovuje.2 Vyhovuje.5 Vyhovuje.5 Vyhovuje.2 Vyhovuje.5 Vyhovuje.3 Vyhovuje.1 Vyhovuje Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 19, Česká republika Tel Fax A Campbell Brothers ed Company

4 : : 4 z 6 Zakázka : PR12857 Výsledky zkoušek Vyhláška č. 275/24 Sb., ve znění vyhl. č. 44/26 Sb. - balená kojenecká voda Matrice: PITNÁ VODA Parametr PCB PCB 11 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 18 PCB 28 PCB 52 suma 7 PCB pesticidy ametryn atrazin Metoda Název vzorku Sugaro - Bonny neperlivá datum výroby , šarže L2, datum minimální trvanlivosti Vyhl. 275/24 - balená kojenecká voda - př. 2 Identifikace vzorku (lab.) PR Datum odběru/čas odběru :34 LOQ Výsledek <.14 <.14 <.14 <.14 <.14 <.14 <.14 <.1 atrazin-2-hydroxy atrazin-desethyl atrazin-desisopropyl cyanazin desmetryn hexazinon metamitron metribuzin prometon prometryn propazin sebuthylazine simazin simetryn terbuthylazin terbuthylazin-desethyl terbuthylazin-hydroxy terbutryn NM (min.) (max.) Vyhodnocení Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce. Pokud je čas vzorkování uveden. znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2. Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření Poznámky k limitům Vyhláška č. 275/24 Sb., ve znění vyhl. č. 44/26 Sb. - balená kojenecká voda tvrdost RL sušené (15 C) Mg Ca Doporučená hodnota je 1,8-3,2 mmol/l. Doporučená hodnota je Doporučená hodnota je 2-3. Doporučená hodnota je 4-8. Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 19, Česká republika Tel Fax A Campbell Brothers ed Company

5 : : 5 z 6 Zakázka : PR12857 mikr. kult. při 22 C mikr. kult. při 36 C ní hodnota platí pro vody uváděné jako "vhodné pro přípravu kojenecké stavy a nápojů" a musí být dodržena do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli. Vody smí obsahovat množení schopné mikroorg. nepoukazující na znečištění zdroje nebo při výrobě. ní hodnota platí pro vody uváděné jako "vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" a musí být dodržena do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli. Vody smí obsahovat množení schopné mikroorg. nepoukazující na znečištění zdroje nebo při výrobě. Konec výsledkové části protokolu o zkoušce Přehled zkušebních metod Analytická metoda Popis metody Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 47 1, Česká republika W-CNT-PHO ČSN Stanovení celkových kyanidů po destilaci spektrofotometricky. W-GAA-SCI W-GBA-PRO W-H2S-PHO W-HUM-PHO W-RN222EMA W-SURA-PHO ČSN Stanovení celkové objemové aktivity alfa (v rozpuštěné a nerozpuštěné matrici). ČSN Stanovení celkové objemové aktivity beta (v rozpuštěné a nerozpuštěné matrici). CZ_SOP_D6_7_15.A Stanovení volného sulfanu a sulfidů spektrofotometricky. CZ_SOP_D6_7_34 (ČSN ) Stanovení huminových látek spektrofotometricky. ČSN Stanovení Radonu 222 scintilační emanometrií. CZ_SOP_D6_7_31 (ČSN EN 93) Stanovení aniontových tenzidů methylénovou modří (MBAS). Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 19, Česká republika W-BIOS ČSN Stanovení mikroskopického obrazu. W-CL-IC W-CODMN-SPC W-COL-SPC W-CON-PCT W-CULT22 W-CULT36 W-EC W-ENTCO W-F-IC W-HG-AFSFX W-NH4-SPC W-NO2-SPC W-NO3-IC W-PAHLCF3 CZ_SOP_D6_2_68 (ČSN EN ISO 134-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, bromidů, dusitanů, dusičnanů a CZ_SOP_D6_2_92 / CZ_SOP_D6_7_41 (ČSN EN ISO 8467) Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK-Mn). CZ_SOP_D6_2_79 (ČSN EN ISO 7887)Stanovení barvy vody spektrofotometricky. CZ_SOP_D6_2_75 (ČSN EN )Stanovení elektrické konduktivity. ČSN EN ISO Stanovení kultivovatelných mikroorganismů: a) při teplotě 22 C; b) při teplotě 36 C kultivací. ČSN EN ISO Stanovení kultivovatelných mikroorganismů: a) při teplotě 22 C; b) při teplotě 36 C kultivací. ČSN EN ISO Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií membránovou filtrací. ČSN EN ISO Stanovení intestinálních enterokoků membránovou filtrací. CZ_SOP_D6_2_68 (ČSN EN ISO 134-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, Tvrdost v mmol/l, výpočet - výsledky z ICP-OES-AX chloridů, bromidů, dusitanů, dusičnanů a CZ_SOP_D6_2_96 (US EPA 245.7, US EPA 1631, ČSN EN ISO , ČSN EN 1337, příprava vzorku dle CZ_SOP_D6_2_J2, kap.1.1 a 1.2) Stanovení rtuti metodou fluorescenční spektrometrie. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné. CZ_SOP_D6_2_1 (US EPA 2.7, ISO 11885, EN 1256, příprava vzorku dle CZ_SOP_D6_2_J2, kap.1.1 a 1.2). Stanovení prvků metodou atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, V, Zn, Zr. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné. CZ_SOP_D6_2_2 (US EPA 2.8, ČSN EN ISO , příprava vzorku dle CZ_SOP_D6_2_J2, kap.1.1 a 1.2). Stanovení prvků metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cr(VI), Cu, I, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rh, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, V, Zn. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné. CZ_SOP_D6 2_19 (ČSN ISO 11732, ČSN ISO 13395, M. Horáková: Analytika vody, Praha 2) Stanovení amonných iontů, dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku pomocí diskrétní spektrofotometrie a výpočet dusičnanů a dusíku organického, anorganického a celkového. CZ_SOP_D6_2_19 (ČSN ISO 11732, ČSN ISO 13395, M. Horakova: Analytika vody, Praha 2)Stanovení amonných iontů, dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku pomocí diskrétní spektrofotometrie a výpočet dusičnanů a dusíku organického, anorganického a celkového. CZ_SOP_D6_2_68 (ČSN EN ISO 134-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, bromidů, dusitanů, dusičnanů a CZ_SOP_D6_3_162 (US EPA 55) Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků metodou kapalinové chromatografie CZ_SOP_D6_3_166 (DIN 3847, část 2, EPA 882) Stanovení polychlorovaných bifenylů - kongenerová analýza metodou plynové chromatografie s ECD detekcí CZ_SOP_D6_3_183 (Aplikační list Applied Biosystems 114AP43-1) Stanovení pesticidů a jejich metabolitů metodou kapalinové chromatografie s MS detekcí Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 19, Česká republika Tel Fax A Campbell Brothers ed Company

6 : : 6 z 6 Zakázka : PR12857 Analytická metoda W-PH-PCT W-PSEUD W-SO4-IC W-SRSCANB W-TDS-GR W-TPH Popis metody CZ_SOP_D6_2_15 (ČSN ISO 1 523) Stanovení ph ve vodách, výluzích a vodných roztocích. ČSN EN ISO Stanovení Pseudomonas aeruginosa membránovou filtrací. CZ_SOP_D6_2_68 (ČSN EN ISO 134-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, bromidů, dusitanů, dusičnanů a ČSN EN Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií) membránovou filtrací. CZ_SOP_D6_2_71 (ČSN ) Stanovení rozpuštěných látek v pitných, povrchových a odpadních vodách. ( S použitím filtrů ze skleněných vláken, filtrováno přes filtr porozity 1,5 um (Environmental Express)) Stanovení nepolárních extrahovatelných látek ve vodách dle interního předpisu (subdodavatelsky) CZ_SOP_D6_3_155 (EPA 624, EPA 826) Stanovení těkavých organických látek metodou plynové chromatografie s MS detektorem Symbol * u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu Poznámky. Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu. Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 19, Česká republika Tel Fax A Campbell Brothers ed Company

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Opravdu víte, co pijete?

Opravdu víte, co pijete? TEST Balené vody a pitná voda z kohoutku Opravdu víte, co pijete? Podezření na přítomnost cizorodé toxické látky nebo použití nedovolené antimikrobiální úpravy. Nedovolený výskyt cizorodých organických

Více

376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ve znění: 502/2004 Sb. Ministerstvo životního prostředí

Více

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Monitoring povrchových vod v povodí Moravy Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Spr{va povodí Definováno zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 5 správců

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY Doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.* Rozšířený záznam přednášky přednesené na konzultačním dnu Problematika ozonu ve vodě (SZÚ, Praha 25.10.1999) aktuálně doplněno

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

MEL: přenosné mikrobiologické testy

MEL: přenosné mikrobiologické testy 40 MEL: přenosné mikrobiologické testy Kompletní přenosné laboratoře Široké spektrum parametrů Připravené testy Snadné použití Spolehlivé výsledky Mikrobiologická laboratoř v kufříku V terénu lze měřit

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více