Prahou 1 protekla 50ti letá voda!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahou 1 protekla 50ti letá voda!"

Transkript

1 Občan Klade Otázky Mgr. Šárka Chládková Táborská NOVÁ RADNÍ pro oblast sociálních věcí Výtisk ZDARMA Červen 2013 Prahou 1 protekla 50ti letá voda! Obdivuhodné nasazení bralo dech Foto: Jinřich Jetel

2 Editorial Vážení sousedé, dovoluji si Vás, na počátku kalendářního léta, co nejsrdečněji přivítat při čtení časopisu OKO. Ačkoliv dní od jarního vydání našeho časopisu moc neuplynulo, vody ve Vltavě proteklo určitě víc, než bychom si všichni přáli. Jak jistě víte, během prvního červnového víkendu, dosáhl průtok mnoha českých řek svého maxima. Koryta řek již díky několikadenním vydatným dešťům nebyla schopna odvádět další a další dešťovou vodu. Výsledkem bylo vyhlášení třetího povodňového stupně téměř v celých Čechách, území Praha 1 nevyjímaje. Vrata do Čertovky byla uzavřena. Několik spojů vč. osmi stanic metra bylo zrušeno. V oblastech jako Kampa, Slovanský ostrov nebo Smetanovo nábřeží, byly místo turistů k vidění profesionální i dobrovolnické hasičské záchranné sbory z několika míst České republiky, členové Českého červeného kříže, profesionálové z Armády ČR a Správy služeb hlavního města Prahy, policisté, vodohospodáři a dobrovolníci. Všichni zde pracovali pro jediný společný cíl. Postavit protipovodňové zábrany a v maximální možné míře snížit dopady padesátileté vody v Praze 1. Při sledování společného úsilí všech osob, které se při mnohahodinových směnách, bez ohledu na svoje pohodlí, vyčerpanost a únavu, snažili zabránit poškozování domů, parků i celých ulic, se do mě vlévá notná dávka optimismu. Během této krize se v ulicích Prahy 1 neřešila politická nebo mocenská hašteření, tolik vypovídající o současném stavu na Magistrátu hlavního města Prahy, kde v nedávných dnech došlo k rozpadu vládnoucí koalice. Jediným tématem bylo, jak pomoc druhým. Druhým, které v drtivé většině ani tito obětaví lidé neznají. Společná práce a její efektivita, byly společnými jmenovateli během dnů stavění protipovodňových zábran. I přes zjevnou vážnost celé situace, byla radost se na tuto práci dívat, nebo ještě lépe se jí přímo účastnit. Věřím, že když budete číst tyto řádky, povodně už budou za námi a život v centru Prahy se bude vracet k normálu. Povodeň tak sice bude minulostí, ale naše vzpomínky na lidskou ochotu, ohleduplnost a snahu pomoci druhému z nás, jak doufám, zůstanou dlouho. Stejně dlouho jako plnění našeho slibu. Naší prioritou není a nikdy nebude mocenské vládnutí za každou cenu, spojené s prosazováním úzkých ekonomických zájmů, nýbrž prosazování hodnot, jež jsou ohleduplné a přijatelné pro všechny vrstvy obyvatel. Lidská slušnost a úcta k uzavřeným dohodám i v rámci přijatelného kompromisu pro nás nejsou jen prázdná slova, ale základní pilíř naší komunální politiky v Praze 1. Přeji Vám krásné léto a spoustu optimismu. Daniel Hodek předseda ČSSD Praha 1 a 1. zástupce starosty MČ Praha 1 Praha 1 Díky obětavo a mno Kamiony přivážející protipovodňové zábrany, houkání sirén vozidel integrovaného záchranného systému, hasiči, vojáci, policisté, členové Českého červeného kříže i dobrovolníci po obou březích Vltavy. Tak vypadaly pohotovostní manévry, kterých se od počátku účastnili také členové Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Naše jednotka byla v neděli 2. června nasazena do terénu v Praze 1 jako první. Ve vytrvalém dešti, bez ohledu na svoje pohodlí či únavu, makali její členové i další hasiči z našeho Sboru téměř 24 hodin, aby ochránili co nejvíce domů a ulic před velkou vodou. uvedl k výkonu JSDH Praha 1 velitel jednotky Zdeněk Čihák. Jednotka zahájila svojí činnost v oblasti Malé Strany mezi Werichovou vilou a Karlovým mostem. Ačkoliv dorazila na místo již kolem sedmé hodiny ranní, materiál i technické vybavení potřebné na stavbu městských protipovodňových zábran dorazilo teprve kolem desáté hodiny dopoledne. Hladina vody rychle stoupala a hasiči tak byli nuceni pracovat po kolena ve studené vodě. Práci navíc stěžovalo také znečištění vody a vytrvalý déšť. K usazení cca 80ti kg opěrných bodů, tzv. slupic, je totiž nutná milimetrová přesnost. 2

3 zažila 50ti letou vodu. sti hasičů, vojáků, policistů ha dalších obstála! Kvůli stoupající vodě a pozdějšímu příjezdu materiálu, muselo být vše montováno pod vodou pohmatu. Rozvodněná Vltava totiž stihla zaplavit tři usazovací zámky zabudované v dlažbě. Usazení těchto tří slupic se tak mnohdy podařilo až na několikátý pokus. Nikdo však nehledal chybu u druhých, nebo důvody, proč to či ono nejde udělat. Naopak všichni sledovali jediný cíl. Postavit zábrany dle rozkazu a pomoci a tím pomoci lidem ohrožených velkou vodou. Každý, kdo byl přítomen, musel být ohromen nejen nasazením a společným táhnutím za jeden provaz, ale také absolutní imunitou k prohlášením některých politiků, přímo v místě stavby zábran. Prosazování politických ambicí při živelné pohromě je vskutku krajně nevhodné. Spor vedený přes média o to, jestli se mělo nebo nemělo začít stavět dřív, v danou chvíli nikomu nepomůže. Každý kdo byl přítomen a viděl výkony všech, co zábrany stavěli, to musel ihned pochopit. Možná právě proto jednotka dokázala ve spolupráci s SDH Řepy a SDH Zličín dodržet časový plán a kolem 14té hodiny utáhnout zbylou matici na poslední zábraně u třetího pilíře Karlova mostu. Témata, která hýbou Prahou 1 3

4 Evakuace Nemocnice Na Fratišku V této době také probíhalo jedno z mnoha zasedání Krizového štábu Městské části Praha 1, který ve spolupráci s vedením Nemocnice Na Františku rozhodl o evakuaci nemocnice. Hlavním důvodem nebyla viditelná voda, která by se mohla vylít z řečiště Vltavy na Dvořákově nábřeží, nýbrž spodní voda. Ta reálně ohrožovala plynové kotle ve sklepích nemocnice. Dle poplachové směrnice musí být při jejich vypínání daný objekt evakuován uvedl MUDr. Robert Zelenák, pověřený vedením Nemocnice Na Františku a dodává: V této době se dokonce zvažovalo zaplavení kotlů čistou vodou. Ta sice poškodí jejich elektroinstalaci, ale voda vytvoří jakýsi špunt, kterým bahno a kal nepronikne a kotle tak čistá voda vlastně ochrání. Evakuace probíhala díky příkladné koordinaci s ostatními zdravotnickými zařízeními a pražskou záchrannou službou zcela plynule. Hladkému průběhu evakuace také významnou měrou přispěli organizační schopnosti a zvládnutí celé krizové situace ze strany ředitele Roberta Zelenáka. Celkem 79 pacientů bylo postupně rozvezeno do nemocnic. Nejvíce osob přijal Motol, Bulovka a Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Chtěl bych vyzdvihnout profesionální přístup personálu Nemocnice Na Františku, díky kterému vše proběhlo hladce a bez zbytečných problémů či stresů pro pacienty doplnil Robert Zelenák. Díky 100 % spolupráci pražských nemocnic proběhla evakuace na jedničku 4

5 Slovanský ostrov Jednotka Prahy 1 mezitím přesunula a zahájila montáž membránových zábran kolem paláce Žofín. Ty jako jediné nejsou součástí celoměstského systému zábran. Jde o jiný systém protipovodňových zábran, který zakoupila Městská část Praha 1 kvůli ochraně Národní kulturní památky paláce Žofín. Ten totiž kvůli svému umístění na ostrově není chráněn v rámci celoměstského protipovodňového systému sdělil člen jednotky Jakub Vaculín. Na stavbě zábran na Žofíně se podíleli městští strážníci a především členové Českého červeného kříže, kteří velmi významně pomohli celou stavbu urychlit. Po dokončení výstavby zábran na Žofíně kolem 22. hodiny, jednotka využila cca 3 hodinové pauzy k částečnému usušení, jídlu a doplnění tekutin. Smetanovo nábřeží Další zásah byl naplánován hned na pondělí 3. června v 1 hodinu ráno. To se začaly stavět zábrany na Smetanově nábřeží mezi Holarem a Karlovými lázněmi. Celkem 150 lidem trvalo přibližně 4 hodiny postavit zábrany od Karlových lázní do zhruba poloviny Smetanova nábřeží. Jednotka ukončila svojí činnost v 05:00 hodin ráno, kdy velitel jednotky zavelel návrat na základnu SDH Praha 1 v Novomlýnské. Za 22 hodin nasazení stavěla JSDH Praha 1 tři úseky, na kterých spolupracovala s SDH Řepy a SDH Zličín, Českým červeným křížem, Armádou ČR, profesionálními hasiči s Olomouckého kraje a správou služeb hl. m. Prahy. Rád bych poděkoval všem zasahujícím členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 za jejich úsilí a nasazení ve prospěch občanů Prahy 1. Tato situace jednoznačně ukázala, že podporovat Sbor dobrovolných hasičů, zejména jeho jednotku, má smysl a že se jedná o smysluplně vynaložené peníze z rozpočtu Městské části Prahy 1 - uvedl radní Ivan Solil (ČSSD). Toho si je vědoma také Rada městské části Praha 1. Proto 4. června přijala na návrh radního Solila usnesení, kterým vyjádřila Jednotce sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1 poděkování za pomoc občanům Prahy 1 a za jejich obdivuhodné nasazení při činnostech v rámci protipovodňových opatření. 5

6 6 Reakce na článek Jak na přestupky? Poraďte nám! Pan Zdeněk Skála - předseda bezpečnostní komise Prahy 1 v posledním časopise Kurýr (TOP09) vyzval občany Prahy 1, aby se vyjádřili, zda chtějí měkčí přístup k pachatelům přestupků ze strany orgánů řešících přestupky, čímž by se, podle pana Skály, měla liberalizovat společnost v Praze 1. Řešením vedoucím k této liberalizaci by měly být místo ukládání sankcí podle přestupkového zákona tzv. Domluvy (jde o případy, kdy policejni orgán, případně strážník řeší tzv. v terénu nevhodné chováni osoby a usoudí, že ústní vyřešení nastalé protiprávní situace postačuje). Pan předseda soudí, že v opačném případě nebude tedy Oblast sociálních věcí na Praze 1 má novou šéfovou Městská část Praha 1 má od 1. června 2013 novou radní pro oblast sociálních věcí. Na základě květnového rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 se jí stala Mgr. Šárka Chládková Táborská. O tom, jak specifická je oblast sociálních věcí na Praze 1, kde je třeba začít, nebo jaké budou její první kroky, jsme s radní Chládkovou Táborskou diskutovali ve třetím patře budovy ÚMČ Praha 1. Právě zde sídlí Odbor sociálních věcí pro Prahu 1. Šárko, posledních několik dní bylo pro Vás jistě hektických. Změna zaměstnání, nové jméno, nová funkce radní Městské části Praha 1. Jak to vše zvládáte? společnost v Praze 1 liberální, neboť jde podle něho o příliš restriktivní postup policie a strážníků. Jako občan Prahy 1 tedy panu Skálovi sděluji, že jediné, co si přeji, je dostatečný počet strážníků a policistů, a to v takovém počtu, aby všechna protiprávní jednání, včetně rušení nočního klidu nebo lehkého výtržnictví, byla postihována Musím říci, že poslední dva týdny pro mě byly skutečně hektické a utekly strašně rychle. Vše začalo jmenováním na pozici uvolněné radní pro oblast sociálních věcí niků na zisk a právy jejich návštěvníků na zábavu platí mnohonásobně. Potom nemohu přijmout stanovisko pana předsedy, že nedostatek strážníků a policistů je možno nahradit méně restriktivním způsobem při ukládání sankcí. Zákon stanoví zcela jasně jaký typ protiprávního jednání lze vyřešit domluvou (jde o jednání Zákon stanoví zcela jasně jaký typ protiprávního jednání lze vyřešit domluvou. podle zákona s tím, že trest by měl pro pachatele být nejen přiměřenou sankcí, ale i možnou prevencí tak, aby ostatní potencionální pachatele od páchání takovéhoto jednání odradil. Vycházím-li z obecné premise, že práva každého končí tam, kde začínají práva jiného. Což v případě Prahy 1, ve vztahu mezi právy obyvatel na klidné bydlení a právy provozovatelů podnapř. typu jednorázového vyhození papíru mimo odpadkový koš). Apel na policisty a strážníky v jejich zdecimovaném množství, aby v jakémsi zájmu liberální společnosti byli měkčí, považuji za velmi nebezpečný. Jsem přesvědčen, že každý správní orgán vyhodnotí každé protiprávní jednání v souladu se zjištěným důkazním stavem a případně i osobou pachatele, na květnovém jednání Zastupitelstva městské části Praha 1. Zde bych chtěla poděkovat všem zastupitelům. Nejen koaličním, ale i těm opozičním, protože do této funkce jsem byla zvolena 31 hlasy, z 33 přítomných zastupitelů, z celkem 35 členného zastupitelstva. Této důvěry napříč politickým spektrem Prahy 1 si velmi vážím. Nové jméno je plánovaná změna související s mojí nedávnou svatbou. Pak tedy dovolte, abych Vám za redakci OKA dodatečně pogratuloval. Vy jste mimochodem zůstala předsedkyní Komise obecního majetku. Může ze spojení radní pro sociální oblast a předsedkyně Komise obecního majetku vzejít něco prospěšného? Ano. Jsem přesvědčena, že může. Právě proto jsem o zachování JUDr. Ivan Solil člen Rady MČ Praha 1 podle vlastního odborného uvážení. A na rozdíl od pana předsedy si nemyslím, že by mohlo být každé takovéto obsahově jiné jednání měřeno jedním metrem. Jako radní pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku chci zdůraznit, že tato stanoviska pana Skály nejsou stanovisky radnice MČ Praha 1 ve vztahu k oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku na Praze 1. Na druhé straně však ctím právo na jeho názor a tímto reaguji na jeho výzvu. Mgr. Šárka chládková Táborská nová členka Rady MČ Praha 1 mého předsednictví usilovala. Komise obecního majetku Rady městské části Praha 1 mimo jiné projednává žádosti o snížení nájmu. Jedná se o byty, u kterých je s ohledem na jejich technické vybavení možné uvažovat o uznání snížené kvality. O slevu na nájemném však lze požádat i z hlediska sociálního, kdy žadatel musí splnit určitá sociální kritéria. A přesně zde je ten pomyslný průsečík obou oblastí. Nyní bude možné každou žádost ještě efektivněji projednat a stanovené řešení připravit přesně na míru každého jednotlivého žadatele. Sleva na nájemném za 130 metrový byt nemusí být nutně jediná možnost. Nabízí se také možnost výměny bytu za menší, s nižšími výdaji za služby, a tím i snížení finančních výdajů pro žadatele o slevu. Pak je ale potřeba znát aktuální počty a tech-

7 nické stavy sociálních bytů a být na možnost výměny bytu připraven, a to včetně znalosti příslušné legislativy. To by pro mě, jako pro vystudovanou právničku, neměl být problém. Tím se tak dostáváme k sociální problematice jako takové. Jak vlastně vypadá sociální oblast na Praze 1? To asi nebudou jen lidé bez domova a sociálně slabší občané s trvalým bydlištěm na ÚMČ Praha 1? Sociální oblast na Praze 1 bych rozdělila do dvou kategorií. Jedna kategorie v sobě skýtá specifické jevy, jimiž se Praha 1 od ostatních městských částí odlišuje. Sem lze zařadit zmíněné lidi bez domova, nebo třeba agendu spojenou s pomocí při řešení dopadů deregulace nájemného. Ne že by se tento problém neobjevoval v jiných částech Prahy, ale Praha 1 dlouhodobě bojuje proti vylidňování, a proto přikládáme této oblasti obecně i jednotlivým případům opravdu velkou prioritu. Do druhé kategorie můžeme zařadit například sociální pomoc řešení problémů spojených s nezaměstnaností, zadlužením, domácím násilím, nebo poskytování výkonu náhradní ro dinné péče, a s tím spojené zajišťování výchovné a poradenské činnosti. Odbor sociálních věcí má mimochodem dvacet pět zaměstnanců etablovaných do čtyř oddělení. A jsem přesvědčena, že se rozhodně nenudí. Dalších osmnáct členů má pak Sociální komise. Do jaké skupiny spadají senioři? A jsou v Praze 1 nějací senioři, nebo do centra spíš jezdí za lékaři? Jak už jsem řekla, naším cílem je poskytnou takové podmínky, aby odstěhování z Prahy 1 bylo až tou skutečně poslední možností. U seniorů to platí dvojnásob. Praha 1 má něco kolem 5500 seniorů a drtivá většina z nich žije v Praze 1 I jako nevěstě jí to sluší. celý život, případně let. To se nedá brát na lehkou váhu. ČSSD se této oblasti věnovala již minulé volební období a musím říci, že senioři na Praze 1 se těší opravdu výjimečně komplexní péči. Na Praze 1 je síť velmi kvalitních domovů s pečovatelskou službou, tzv. DPS. To jsou domy s menšími byty, kde senioři vlastně bydlí v bytech vybavených svým nábytkem a věcmi co mají rádi, a které tvoří jejich domov. To je z mého pohledu hrozně důležité. Všechny domy s pečovatelskou službou jsou bezbariérové, jsou vybaveny výtahy, v DPS U Zlaté studně také schodišťovou plošinou. Každý obyvatel má možnost přivolat pomoc pečovatelky pomocí místního systému tísňového volání. Služba pečovatelek je ve většině DPS non-stop. V DPS U Zlaté studně v době, kdy nejsou pečovatelky přítomny, jsou obyvatelé napojeni na systém tísňové péče, který provozuje Středisko sociálních služeb pro celou Prahu 1. Domy jsou navíc hlídané a senioři jsou zde opravdu v bezpečí. Senioři dále mají možnost využít bezplatných poznávacích výletů, které jim radnice Prahy 1 pořádá, nebo se účastnit pravidelných sousedských setkání či turnajů v petanque. Domy s takovouto komplexní pečovatelskou službou. To zní naprosto úžasně. Je to takový kompromis mezi tím být v domově důchodců a bydlet ve svém. Jaké jsou kapacity Vašich DéPéeSek a jaká jsou kvalifikační kritéria pro získání bytu v těchto zařízeních? Ve správě Střediska sociálních služeb Praha 1, jenž je příspěvkovou organizací radnice Prahy 1 se aktuálně nachází čtyři domy s pečovatelskou službou, s celkem 26 byty a 67 garsnoniérami. Žadatel o přidělení bydlení v rámci DP- Sek musí být občanem Prahy 1, Do sociální problematiky patří i domácí násilí. nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení. Žádosti se podávají na Odboru sociálních věcí ve Vodičkově 18. Žádosti nejdříve posuzuje sociální pracovnice. Ta mimo jiné provede prohlídku Kam se občané mohou obrátit se svými žádostmi? Všechny žádosti je možné směřovat na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Ve 3. patře ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. V úředních dnech - pondělí a středa od 08:00 do 19:00 hod., Vám zde pracovníci pomohou a poradí stanovit konkrétní postup. A mně osobně najdete v 6. patře, kancelář číslo 605. Číslo do mého sekretariátu je současného bydlení. Vyhodnocení probíhá v pracovní skupině, kde zasedá ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1, vedoucí Odboru sociálních věcí a příslušná sociální pracovnice. Závěry pracovní skupiny jsou předloženy Sociální komisi. Ta své doporučení postoupí Radě městské části Praha 1 k závěrečnému rozhodnutí. Čekací doba je různorodá a místa v jednotlivých DPSkách se uvolňují přirozenou cestou skonu. Dožití všech obyvatel DPSek je však více než důstojné a doplněné o profesionální péči. Smlouvy na užívání jednotky v DPSce se standardně dávají na dobu určitou, a to na 5 let s možností prodloužení. Na Praze 1 pak také funguje služba denního stacionáře. Dobrá přejděme teď ke konkrétním krokům, které budete v této Témata, která hýbou společností oblasti realizovat? V první řadě se chci ještě podrobněji seznámit s mechanizmy vyřizování jednotlivých žádostí v sociální oblasti a v ideálním případě se je pokusit zjednodušit a zefektivnit. Jsem také přesvědčena, že spousta obyvatel Prahy 1 nezná všechny možnosti a nabídku Městské části Praha 1 na pomoc lidem v sociální nouzi bych chtěla více zviditelnit. Spoléhat se, že informace jsou uvedeny na webových stránkách, mi připadá trochu alibistické. Lidé, co potřebují sociální pomoc, mají velmi omezené možnosti využívání internetu. Za vše mohu uvést jeden příklad. Občané dlouhodobě volají po zvýšení minimálního životního minima a jsou rádi za navýšení o pár stokorun. Ale třeba na službách, jako je elektrika nebo plyn, je možné ušetřit i tisíce korun ročně. Jen se musí vědět jak a kde. Také bych ráda zahájila jednání s dlouholetými dodavateli úklidových služeb na Praze 1, s cílem vytipování nabídky pracovních míst, jako je například úklid ulic. Někde se znovu začít musí. Mohu slíbit, že pokud člověk prokáže vůli situaci řešit, radnice Prahy 1 mu pomůže, kde bude moci. Z těchto důvodů chci zahájit kroky s cílem zajištění komplexní péče pro sociálně slabší spoluobčany, stejně jako je tomu třeba u našich seniorů. Děkuji Vám za rozhovor a přeji v nové funkci mnoho úspěchů. Moje dveře budou občanům otevřené. Uvědomuji si, že jsem zde pro ně. radní Šárka Chládková Táborská 7

8 Aktuálně z MČ Praha 1 Nemocnice Na Františku hlásí: pacienti od nás odcházejí spokojeni Jak jsme Vás informovali v předchozích vydáních časopisu OKO, nikoliv jen pacienti, ale i sama Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem. Ten byl nastartován v roce 2012 a jeho primárním cílem je vyvést nemocnici z červených čísel. Zároveň však zachovat dosavadní rozsah lékařské péče a udržení NNF v majetku MČ Praha 1. Druhořadým, avšak neméně důležitým cílem je, aby se změny co nejméně dotkly stávajících pacientů. O tom, že se tento cíl daří plnit, svědčí nespočet děkovných dopisů adresovaných primářům, doktorům a dalším zaměstnancům nemocnice. Naším cílem je, abychom pacientům nejen pomohli po zdravotní stránce, ale aby se u nás pacienti cítili nejlépe, jak jen je to v nemocnici možné. Každý děkovný dopis adresovaný zaměstnanci Nemocnice Na Františku nás samozřejmě velmi potěší a je inspirací pro naše další úsilí a kvalitu odvedené práce. Jak po stránce profesionální, tak i po té lidské uvedl MUDr. Rudolf Demeš, Csc., předseda Správní rady Nemocnice Na Františku. MUDr. Rudolf Demeš, CSc. předseda Správní rady Nemocnice Na Františku První venkovní cvičební prvky v Praze 1 již fungují Koník, Surf jezdec nebo Twist. To jsou jen tři ze sedmi nových posilovacích prvků pro všechny generace včetně seniorů. V rámci parku Lannova, jenž je nositelem ocenění Park roku 2008, vyrostly cvičební prvky pro širokou veřejnost. Od poloviny května si tak mohou všichni návštěvníci parku zacvičit zcela zdarma. Za posilovací stroje vč. barevného přizpůsobení současnému inventáři parku, zaplatila Praha 1 částku Kč. Na Kč pak vyšly stavební a projektové práce. Park Lannova je jedinečně řešený venkovní multifunkční prostor s nabídkou pro širokou cílovou skupinu. Za sportem sem chodí děti předškolního věku, dorostenci i dospělý lidé. Pro seniory je park místem, kde tráví svoje volné chvíle, a také zde mívají pravidelné turnaje v Petanque. Park Lannova je navíc ohraničen a trvale střežen. Při zvažování prvního místa pro instalaci venkovních cvičebních prvků byl proto jasnou volbou uvedl Daniel Hodek. Cílem projektu bylo vytipovat takové prvky, které se začlení do celkové péče o seniory na Praze 1 a zároveň zapadnou do vybavení parku tak, aby zde nepůsobily rušivě. Na tomto projektu proto od počátku spolupracoval Ing. arch. Sendler, který je pod současným vzhledem podepsán a také ře- 8

9 Knihovna na Pohořelci zůstane V minulém čísle jsme Vás informovali o jednání Zastupitelstva městské části Praha 1 v rámci kterého se mj. projednávalo zachování provozu pobočky Městské knihovny na Pohořelci. Ta mimo jiné funguje jako přirozené komunitní centrum občanů Malé Strany a Hradčan. Zachování provozu je podmíněno každoroční dotací ve výši Kč, kterou dosud hradila ze svého rozpočtu právě Městská část Praha 1. Dle vyjádření starosty Lomeckého, které na dubnovém jednání zastupitelstva zaznělo, však jde o nesystémové kroky. Proto je nechce v rámci rozpočtu Městské části Prahy 1 realizovat a tento mandatorní výdaj podpořit. Vyřčené stanovisko členů klubu zastupitelů České strany sociální demokracie během minulého jednání zastupitelstva znělo jednoznačně. Zachovat stávající pobočku knihovny, ale zároveň nalézt řešení k jejímu financování tak, aby dlouhodobě nebyly zasaženy finanční zdroje Městské části Praha 1, které se rok od roku tenčí. V tomto duchu byla také v průběhu května vedena jednání mezi Pavolem Škrakem, coby radním pro oblast kultury zvoleným za ČSSD a ředitelem Městské knihovny Tomášem Řehákem. Mohu s radostí sdělit, že obě strany deklarovaly, že a dodává. Obnovení pobočky je však podmíněno splněním několika podmínek. Mezi ně patří například uzavření smlouvy mezi MČ Praha 1 a Městskou knihovnou na dobu 5 let, vyrovnání závazků Městské části Praha 1 vůči Městské knihovně za rok 2013, Jedni slibují, druzí konají. Posouzení necháváme na Vás... s ohledem na tradici, význam a funkci této nejstarší pobočky Městské knihovny v Praze, souhlasí se znovu zprovozněním pobočky uvedl Pavol Škrak nebo snížení provozních nákladů pro další roky na částku Kč ze současných Kč. Při splnění těchto podmínek je Městská knihovna schopna uvést pobočku na Pohořelci do původního stavu v nejzazším termínu do 30. srpna Rada městské části Praha 1 na svém květnovém zasedání souhlasila s dosaženými výsledky jednání a Zastupitelstvo MČ Prahy 1 vzalo zprávu o realizovaných krocích radního Pavola Škraka na vědomí. To v praxi znamená, že nyní bylo uloženo kompetentním zaměstnancům Úřadu městské části Praha 1 zpracovat návrh smluvní dohody mezi MČ Praha 1 a Městskou knihovnou, nebo zajistit vypořádání finančních závazků mezi oběma stranami. Praha 1 hledá další zdroje V souvislosti s deklarovaným postojem souběžně probíhají jednání, s cílem zajištění dalších zdrojů, které by mohli každoroční výdaj Městské části Praha 1 na provoz knihovny snížit. O více zdrojovém financování je jednáno s vedením Magistrátu hl. m. Prahy (v době uzávěrky došlo k odvolání Rady hlavního města Prahy a na jednání se bude muset navázat po ustálení situace na pražském magistrátě pozn. redakce) a Nadací Pražské děti. Ing. Pavol Škrak člen Rady MČ Praha 1 ditelka Střediska sociálních služeb na Praze 1 Helena Čelišová: Městská část Praha 1 nejrůznějšími způsoby dlouhodobě podporuje svoje seniory. Jsem moc ráda, že se radnice Prahy 1 rozhodla investovat finanční prostředky také do cvičebních strojů. Jsem přesvědčena, že tyto cvičební prvky nabídnou další smysluplné využití volného času seniorů, v tolik oblíbeném místě, jakým je park Lannova. Skladba prvků byla průběžně konzultována s kolegy z Městské části Praha 2 a 6 a také s odborníky na pohybový aparát, mající s venkovními cvičebními prvky dlouholeté zkušenosti. Nechtěli jsme koupit na první pohled hezké a cenově výhodné zboží, které však bude svým charakterem pro seniory téměř nepoužitelné a po třech letech náklady na jeho údržbu a provozuschopnost dosáhnou výše pořizovací ceny doplnil Daniel Hodek. Vybrané prvky jsou tak kompromisem mezi dobrou kvalitou, přijatelnou cenou, snadnou údržbou a širokým spektrem využití. Samozřejmostí projektu bylo schválení výstavby stavebním úřadem a příslušnými orgány památkové péče. Prvky budou moci používat všichni zájemci a návštěvníci parku zcela zdarma. Doba provozu bude stejná, jako je otevírací doba parku. Pokud se jejich umístění osvědčí a prvky budou využívané, je možné vytipovat další místo pro jejich instalaci. 9

10 O budoucnosti bývalého kostela svatého Michaela Bývalý kostel svatého Archanděla Michaela v Michalské ulici na Starém Městě čeká další rekonstrukce s cílem změny užívání. Jakoby toho v minulosti kostel i jeho neoddiskutovatelné genius loci nemusely snášet dost. Sv. Michael je nejstarším dochovaným staroměstským kostelem (vznikl mezi lety 1150 až 1200). Jeho kulturní, historická a památková hodnota je neoddiskutovatelná. Novodobá historie však k této původně románské, později barokně přestavěné stavbě, nebyla příliš nakloněna. Roku 1786 byl z nařízení Josefa II. sekularizován jiným slovem znárodněn a až do roku 1989 byl využíván jako sklad. V roce 2004 byl bohužel kostel za podivných okolností prodán, a to za cenu přibližně čtvrtiny odhadní ceny. Celý prodej dne 20. července 2005 definitivně schválilo Ministerstvo kultury. Temná část historie kostela se však začala psát již roce To se zde odehrávala, tehdy ještě značně kontroverzní, Michael Mystery Show což byly pouze bohapusté vypíjené na diskotéce. Po krátké pauze, pod vedením nájemce vlastníka bývalého kostela, zde byl od roku 2010 provozován opět hudební klub, včetně stripteasových vystoupení umělkyň u tyče. Doba pokročila a co bylo v roce 1990 považováno za kontroverzní, je dnes pravděpodobně cool. Ubytovací zařízení malého typu Kromě toho, že se zde donedávna provozovala diskotéka a podle kontrolních pracovníků úřadu se zde konají vystoupení u tyče i nyní, provozovatel objektu, společnost Michal Praha, s. r. o., realizuje právně technické kroky, vedoucí k rekonstrukci této budovy. A to včetně změny užívání na výstavní a obchodní prostory včetně ubytovacího zařízení malého typu. Připomínáme, že v kryptách tohoto bývalého kostela jsou stále uloženy lidské ostatky, např. nej- významnějších rektorů a děkanů universit. Přesto může být i hůř. Dle dostupných informací a zkušeností z jiných podobných rekonstrukcí, například z ulice Ve Smečkách, kdy je místo nejdříve přebudováno na obdobné minibyty, je možné, že by zde mohl vzniknout dokonce night club se šmajchlpokojíčky. Tomu odpovídá také vyjádření architekta obeznámeného s projektovou dokumentací: Pokoje jsou příliš těsně svázány s tamním společenským sálem, a to provozně i akusticky. Považuji za nepřípustné a vysoce neetické, aby se v bývalé sakrální budově v nichž jsou, a i podle plánů, mají zůstat ostatky významných osob naší historie, provozovaly diskotéky, stripteasová vystoupení a v konečné fázi snad i noční podnik typu nevěstince. JUDr. Ivan Solil Nechceme předjímat, ale zkušenost s těmito rekonstrukcemi říká, že by se zde nakonec skutečně mohl vyklubat regulérní erotický klub. Z toho důvodu Rada městské části Praha 1 dne 7. května přijala návrh radního pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku Ivana Solila (CSSD), s cílem hájit zájmy MČ Praha 1. Stavební úřad pochopitelně záležitost posuzuje výlučně ze stavebně technického pohledu. Považuji však za nepřípustné a vysoce neetické, aby se v bývalé sakrální budově v nichž jsou a i podle plánů mají zůstat ostatky významných osob Na místě kostela sv. Michaela stál svatostánek již ve 12. století. V polovině 14. století tu vznikl kostel gotický, který byl v 18. století barokně přestavěn. Kostel patřil k předním husitským svatyním, kde kázal i Jan Hus, po bitvě na Bílé Hoře však přešel pod správu servitů. Roku 1786 byl z nařízení Josefa II. sekularizován a až do roku 1989 byl využíván jako sklad. Sv. Michael je nejstarším dochovaným staroměstským kostelem. *zdroj: naší historie, provozovaly diskotéky, stripteasová vystoupení a v konečné fázi snad i noční podnik typu nevěstince. A to v podobě jakou známe z ulice Ve Smečkách. Vznik takového zařízení je mimo otázky morálně - etické i zcela v rozporu se zájmy občanů Prahy 1. Z tohoto důvodu jsem předložil návrh, kterým Rada městské části Praha 1 uložila panu starostovi, aby v rámci probíhajícího stavebního řízení byly důsledně uplatněny zájmy vedlejšího účastníka stavebního řízení. Jinými slovy abychom v mezích zákona konali tak, aby Jeden z letáků na akci v kostele sv. Michael. Zdroj: zde pokud možno, nedošlo ke vzniku podniku s nabídkou erotických služeb. To je jednoznačně v rozporu se zájmy Městské části Praha 1. uvedl radní Ivan Solil a dodává: Městská část Praha 1 je na to jako téměř vždy sama, hlavní město Praha byla, pokud je mi známo, jako vedlejší účastník vyloučena. Důvodem měly být vady v podání připomínek. Pokud budou mít stavební práce potřebná povolení ze strany orgánů památkové péče i Magistrátu hlavního města Prahy a Stavebního úřadu, není možné vydání stavebního povolení zabránit. Stavební úřad však může připomínky účastníka stavebního řízení shledat jako oprávněné a zahrnout je v určité míře do závazného stanoviska - stavebního povolení. Dlouhodobě neutěšená situace kolem kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě přináší několik důležitých otázek. Žijeme v době, kde je přijatelné, aby byl kostel, byť odsvěcený, využíván ke komerčním účelům typu diskotéka? A je vůbec možné, že za diskotéku v kostele budeme nakonec rádi, protože zde také mohl být nevěstinec? Vznik dalšího zařízení k poskytování erotických služeb na území MČ Praha 1 je jistě samo o sobě vysoce negativním jevem a MČ Praha 1 vedena zkušenostmi zejména z ulice Ve Smečkách, bude všemi prostředky bránit takovémuto vzniku. Vlastník objektu a stavebník sice nepřipouští, že by měl v úmyslu zde takový podnik zřídit, nicméně kde je psáno, že objekt znovu nepronajme, nebo ho po rekonstrukci neprodá. Potom by i jeho tvrzená dobrá vůle vzala za své. Považoval bych za vysoce vhodné, kdyby například vlastník projevil dobrou vůli vůči Praze 1. Vše nyní nasvědčuje tomu, že řada jednání, které jsem vedl se zástupcem stavebníka, by nakonec měla vést ke kýženému cíly. Tím je změna záměru stavebníka na vybudování nebytových jednotek. uzavřel Ivan Solil. Případ odsvěcené kaple Sacre coeur na Praze 5 jednoznačně dokládá, že je obdobné stavby možné využívat ke svatbám, kulturním a společenským akcím, aniž by pietnost a genius loci místa nějak trpěly. Naopak jsou brány jako něco jedinečného, čím se místo od ostatních odlišuje a podle toho je k nim také přistupováno. Těsně před redakční uzávěrkou tohoto čísla jsme zjistili nové okolnosti, ovlivňující další vývoj stavebního řízení, a tím i osud tohoto kostela. Ty nasvědčují, že přání radního Ivana Solila směrem ke stavebníkovi by mohlo být vyslyšeno. Zástupkyně stavebníka totiž radnímu Solilovi sdělila, že požádala dotčené orgány o nová stanoviska. Důvodem jsou změny v žádosti o stavební povolení, týkající se výstavby nebytových prostor uvnitř kostela. Celou záležitost nepřestáváme sledovat. 10

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově 1. Jednací řád Rady obce Horní Maršov Starosta předložil přítomným návrh jednacího řadu rady obce, který je přílohou zápisu.

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Pronájem bytové jednotky v domě Křivatcova 244, Zličín 1.I. konstatovala, že byla podána pouze jedna

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém na přípravu čisté WFI vody 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Název firmy Cena za GJ Roční nájemné Cena za 51% podíl Česká kapitálová EVČ TENZA 4 000 000 ČKD Kutná Hora Energie AG 429 Kč 13 200 000 Kč 15 500 000 Kč 439 Kč 12 300 000 Kč 10 000 000 Kč 439 Kč 4 000

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více