Prahou 1 protekla 50ti letá voda!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahou 1 protekla 50ti letá voda!"

Transkript

1 Občan Klade Otázky Mgr. Šárka Chládková Táborská NOVÁ RADNÍ pro oblast sociálních věcí Výtisk ZDARMA Červen 2013 Prahou 1 protekla 50ti letá voda! Obdivuhodné nasazení bralo dech Foto: Jinřich Jetel

2 Editorial Vážení sousedé, dovoluji si Vás, na počátku kalendářního léta, co nejsrdečněji přivítat při čtení časopisu OKO. Ačkoliv dní od jarního vydání našeho časopisu moc neuplynulo, vody ve Vltavě proteklo určitě víc, než bychom si všichni přáli. Jak jistě víte, během prvního červnového víkendu, dosáhl průtok mnoha českých řek svého maxima. Koryta řek již díky několikadenním vydatným dešťům nebyla schopna odvádět další a další dešťovou vodu. Výsledkem bylo vyhlášení třetího povodňového stupně téměř v celých Čechách, území Praha 1 nevyjímaje. Vrata do Čertovky byla uzavřena. Několik spojů vč. osmi stanic metra bylo zrušeno. V oblastech jako Kampa, Slovanský ostrov nebo Smetanovo nábřeží, byly místo turistů k vidění profesionální i dobrovolnické hasičské záchranné sbory z několika míst České republiky, členové Českého červeného kříže, profesionálové z Armády ČR a Správy služeb hlavního města Prahy, policisté, vodohospodáři a dobrovolníci. Všichni zde pracovali pro jediný společný cíl. Postavit protipovodňové zábrany a v maximální možné míře snížit dopady padesátileté vody v Praze 1. Při sledování společného úsilí všech osob, které se při mnohahodinových směnách, bez ohledu na svoje pohodlí, vyčerpanost a únavu, snažili zabránit poškozování domů, parků i celých ulic, se do mě vlévá notná dávka optimismu. Během této krize se v ulicích Prahy 1 neřešila politická nebo mocenská hašteření, tolik vypovídající o současném stavu na Magistrátu hlavního města Prahy, kde v nedávných dnech došlo k rozpadu vládnoucí koalice. Jediným tématem bylo, jak pomoc druhým. Druhým, které v drtivé většině ani tito obětaví lidé neznají. Společná práce a její efektivita, byly společnými jmenovateli během dnů stavění protipovodňových zábran. I přes zjevnou vážnost celé situace, byla radost se na tuto práci dívat, nebo ještě lépe se jí přímo účastnit. Věřím, že když budete číst tyto řádky, povodně už budou za námi a život v centru Prahy se bude vracet k normálu. Povodeň tak sice bude minulostí, ale naše vzpomínky na lidskou ochotu, ohleduplnost a snahu pomoci druhému z nás, jak doufám, zůstanou dlouho. Stejně dlouho jako plnění našeho slibu. Naší prioritou není a nikdy nebude mocenské vládnutí za každou cenu, spojené s prosazováním úzkých ekonomických zájmů, nýbrž prosazování hodnot, jež jsou ohleduplné a přijatelné pro všechny vrstvy obyvatel. Lidská slušnost a úcta k uzavřeným dohodám i v rámci přijatelného kompromisu pro nás nejsou jen prázdná slova, ale základní pilíř naší komunální politiky v Praze 1. Přeji Vám krásné léto a spoustu optimismu. Daniel Hodek předseda ČSSD Praha 1 a 1. zástupce starosty MČ Praha 1 Praha 1 Díky obětavo a mno Kamiony přivážející protipovodňové zábrany, houkání sirén vozidel integrovaného záchranného systému, hasiči, vojáci, policisté, členové Českého červeného kříže i dobrovolníci po obou březích Vltavy. Tak vypadaly pohotovostní manévry, kterých se od počátku účastnili také členové Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Naše jednotka byla v neděli 2. června nasazena do terénu v Praze 1 jako první. Ve vytrvalém dešti, bez ohledu na svoje pohodlí či únavu, makali její členové i další hasiči z našeho Sboru téměř 24 hodin, aby ochránili co nejvíce domů a ulic před velkou vodou. uvedl k výkonu JSDH Praha 1 velitel jednotky Zdeněk Čihák. Jednotka zahájila svojí činnost v oblasti Malé Strany mezi Werichovou vilou a Karlovým mostem. Ačkoliv dorazila na místo již kolem sedmé hodiny ranní, materiál i technické vybavení potřebné na stavbu městských protipovodňových zábran dorazilo teprve kolem desáté hodiny dopoledne. Hladina vody rychle stoupala a hasiči tak byli nuceni pracovat po kolena ve studené vodě. Práci navíc stěžovalo také znečištění vody a vytrvalý déšť. K usazení cca 80ti kg opěrných bodů, tzv. slupic, je totiž nutná milimetrová přesnost. 2

3 zažila 50ti letou vodu. sti hasičů, vojáků, policistů ha dalších obstála! Kvůli stoupající vodě a pozdějšímu příjezdu materiálu, muselo být vše montováno pod vodou pohmatu. Rozvodněná Vltava totiž stihla zaplavit tři usazovací zámky zabudované v dlažbě. Usazení těchto tří slupic se tak mnohdy podařilo až na několikátý pokus. Nikdo však nehledal chybu u druhých, nebo důvody, proč to či ono nejde udělat. Naopak všichni sledovali jediný cíl. Postavit zábrany dle rozkazu a pomoci a tím pomoci lidem ohrožených velkou vodou. Každý, kdo byl přítomen, musel být ohromen nejen nasazením a společným táhnutím za jeden provaz, ale také absolutní imunitou k prohlášením některých politiků, přímo v místě stavby zábran. Prosazování politických ambicí při živelné pohromě je vskutku krajně nevhodné. Spor vedený přes média o to, jestli se mělo nebo nemělo začít stavět dřív, v danou chvíli nikomu nepomůže. Každý kdo byl přítomen a viděl výkony všech, co zábrany stavěli, to musel ihned pochopit. Možná právě proto jednotka dokázala ve spolupráci s SDH Řepy a SDH Zličín dodržet časový plán a kolem 14té hodiny utáhnout zbylou matici na poslední zábraně u třetího pilíře Karlova mostu. Témata, která hýbou Prahou 1 3

4 Evakuace Nemocnice Na Fratišku V této době také probíhalo jedno z mnoha zasedání Krizového štábu Městské části Praha 1, který ve spolupráci s vedením Nemocnice Na Františku rozhodl o evakuaci nemocnice. Hlavním důvodem nebyla viditelná voda, která by se mohla vylít z řečiště Vltavy na Dvořákově nábřeží, nýbrž spodní voda. Ta reálně ohrožovala plynové kotle ve sklepích nemocnice. Dle poplachové směrnice musí být při jejich vypínání daný objekt evakuován uvedl MUDr. Robert Zelenák, pověřený vedením Nemocnice Na Františku a dodává: V této době se dokonce zvažovalo zaplavení kotlů čistou vodou. Ta sice poškodí jejich elektroinstalaci, ale voda vytvoří jakýsi špunt, kterým bahno a kal nepronikne a kotle tak čistá voda vlastně ochrání. Evakuace probíhala díky příkladné koordinaci s ostatními zdravotnickými zařízeními a pražskou záchrannou službou zcela plynule. Hladkému průběhu evakuace také významnou měrou přispěli organizační schopnosti a zvládnutí celé krizové situace ze strany ředitele Roberta Zelenáka. Celkem 79 pacientů bylo postupně rozvezeno do nemocnic. Nejvíce osob přijal Motol, Bulovka a Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Chtěl bych vyzdvihnout profesionální přístup personálu Nemocnice Na Františku, díky kterému vše proběhlo hladce a bez zbytečných problémů či stresů pro pacienty doplnil Robert Zelenák. Díky 100 % spolupráci pražských nemocnic proběhla evakuace na jedničku 4

5 Slovanský ostrov Jednotka Prahy 1 mezitím přesunula a zahájila montáž membránových zábran kolem paláce Žofín. Ty jako jediné nejsou součástí celoměstského systému zábran. Jde o jiný systém protipovodňových zábran, který zakoupila Městská část Praha 1 kvůli ochraně Národní kulturní památky paláce Žofín. Ten totiž kvůli svému umístění na ostrově není chráněn v rámci celoměstského protipovodňového systému sdělil člen jednotky Jakub Vaculín. Na stavbě zábran na Žofíně se podíleli městští strážníci a především členové Českého červeného kříže, kteří velmi významně pomohli celou stavbu urychlit. Po dokončení výstavby zábran na Žofíně kolem 22. hodiny, jednotka využila cca 3 hodinové pauzy k částečnému usušení, jídlu a doplnění tekutin. Smetanovo nábřeží Další zásah byl naplánován hned na pondělí 3. června v 1 hodinu ráno. To se začaly stavět zábrany na Smetanově nábřeží mezi Holarem a Karlovými lázněmi. Celkem 150 lidem trvalo přibližně 4 hodiny postavit zábrany od Karlových lázní do zhruba poloviny Smetanova nábřeží. Jednotka ukončila svojí činnost v 05:00 hodin ráno, kdy velitel jednotky zavelel návrat na základnu SDH Praha 1 v Novomlýnské. Za 22 hodin nasazení stavěla JSDH Praha 1 tři úseky, na kterých spolupracovala s SDH Řepy a SDH Zličín, Českým červeným křížem, Armádou ČR, profesionálními hasiči s Olomouckého kraje a správou služeb hl. m. Prahy. Rád bych poděkoval všem zasahujícím členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 za jejich úsilí a nasazení ve prospěch občanů Prahy 1. Tato situace jednoznačně ukázala, že podporovat Sbor dobrovolných hasičů, zejména jeho jednotku, má smysl a že se jedná o smysluplně vynaložené peníze z rozpočtu Městské části Prahy 1 - uvedl radní Ivan Solil (ČSSD). Toho si je vědoma také Rada městské části Praha 1. Proto 4. června přijala na návrh radního Solila usnesení, kterým vyjádřila Jednotce sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1 poděkování za pomoc občanům Prahy 1 a za jejich obdivuhodné nasazení při činnostech v rámci protipovodňových opatření. 5

6 6 Reakce na článek Jak na přestupky? Poraďte nám! Pan Zdeněk Skála - předseda bezpečnostní komise Prahy 1 v posledním časopise Kurýr (TOP09) vyzval občany Prahy 1, aby se vyjádřili, zda chtějí měkčí přístup k pachatelům přestupků ze strany orgánů řešících přestupky, čímž by se, podle pana Skály, měla liberalizovat společnost v Praze 1. Řešením vedoucím k této liberalizaci by měly být místo ukládání sankcí podle přestupkového zákona tzv. Domluvy (jde o případy, kdy policejni orgán, případně strážník řeší tzv. v terénu nevhodné chováni osoby a usoudí, že ústní vyřešení nastalé protiprávní situace postačuje). Pan předseda soudí, že v opačném případě nebude tedy Oblast sociálních věcí na Praze 1 má novou šéfovou Městská část Praha 1 má od 1. června 2013 novou radní pro oblast sociálních věcí. Na základě květnového rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 se jí stala Mgr. Šárka Chládková Táborská. O tom, jak specifická je oblast sociálních věcí na Praze 1, kde je třeba začít, nebo jaké budou její první kroky, jsme s radní Chládkovou Táborskou diskutovali ve třetím patře budovy ÚMČ Praha 1. Právě zde sídlí Odbor sociálních věcí pro Prahu 1. Šárko, posledních několik dní bylo pro Vás jistě hektických. Změna zaměstnání, nové jméno, nová funkce radní Městské části Praha 1. Jak to vše zvládáte? společnost v Praze 1 liberální, neboť jde podle něho o příliš restriktivní postup policie a strážníků. Jako občan Prahy 1 tedy panu Skálovi sděluji, že jediné, co si přeji, je dostatečný počet strážníků a policistů, a to v takovém počtu, aby všechna protiprávní jednání, včetně rušení nočního klidu nebo lehkého výtržnictví, byla postihována Musím říci, že poslední dva týdny pro mě byly skutečně hektické a utekly strašně rychle. Vše začalo jmenováním na pozici uvolněné radní pro oblast sociálních věcí niků na zisk a právy jejich návštěvníků na zábavu platí mnohonásobně. Potom nemohu přijmout stanovisko pana předsedy, že nedostatek strážníků a policistů je možno nahradit méně restriktivním způsobem při ukládání sankcí. Zákon stanoví zcela jasně jaký typ protiprávního jednání lze vyřešit domluvou (jde o jednání Zákon stanoví zcela jasně jaký typ protiprávního jednání lze vyřešit domluvou. podle zákona s tím, že trest by měl pro pachatele být nejen přiměřenou sankcí, ale i možnou prevencí tak, aby ostatní potencionální pachatele od páchání takovéhoto jednání odradil. Vycházím-li z obecné premise, že práva každého končí tam, kde začínají práva jiného. Což v případě Prahy 1, ve vztahu mezi právy obyvatel na klidné bydlení a právy provozovatelů podnapř. typu jednorázového vyhození papíru mimo odpadkový koš). Apel na policisty a strážníky v jejich zdecimovaném množství, aby v jakémsi zájmu liberální společnosti byli měkčí, považuji za velmi nebezpečný. Jsem přesvědčen, že každý správní orgán vyhodnotí každé protiprávní jednání v souladu se zjištěným důkazním stavem a případně i osobou pachatele, na květnovém jednání Zastupitelstva městské části Praha 1. Zde bych chtěla poděkovat všem zastupitelům. Nejen koaličním, ale i těm opozičním, protože do této funkce jsem byla zvolena 31 hlasy, z 33 přítomných zastupitelů, z celkem 35 členného zastupitelstva. Této důvěry napříč politickým spektrem Prahy 1 si velmi vážím. Nové jméno je plánovaná změna související s mojí nedávnou svatbou. Pak tedy dovolte, abych Vám za redakci OKA dodatečně pogratuloval. Vy jste mimochodem zůstala předsedkyní Komise obecního majetku. Může ze spojení radní pro sociální oblast a předsedkyně Komise obecního majetku vzejít něco prospěšného? Ano. Jsem přesvědčena, že může. Právě proto jsem o zachování JUDr. Ivan Solil člen Rady MČ Praha 1 podle vlastního odborného uvážení. A na rozdíl od pana předsedy si nemyslím, že by mohlo být každé takovéto obsahově jiné jednání měřeno jedním metrem. Jako radní pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku chci zdůraznit, že tato stanoviska pana Skály nejsou stanovisky radnice MČ Praha 1 ve vztahu k oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku na Praze 1. Na druhé straně však ctím právo na jeho názor a tímto reaguji na jeho výzvu. Mgr. Šárka chládková Táborská nová členka Rady MČ Praha 1 mého předsednictví usilovala. Komise obecního majetku Rady městské části Praha 1 mimo jiné projednává žádosti o snížení nájmu. Jedná se o byty, u kterých je s ohledem na jejich technické vybavení možné uvažovat o uznání snížené kvality. O slevu na nájemném však lze požádat i z hlediska sociálního, kdy žadatel musí splnit určitá sociální kritéria. A přesně zde je ten pomyslný průsečík obou oblastí. Nyní bude možné každou žádost ještě efektivněji projednat a stanovené řešení připravit přesně na míru každého jednotlivého žadatele. Sleva na nájemném za 130 metrový byt nemusí být nutně jediná možnost. Nabízí se také možnost výměny bytu za menší, s nižšími výdaji za služby, a tím i snížení finančních výdajů pro žadatele o slevu. Pak je ale potřeba znát aktuální počty a tech-

7 nické stavy sociálních bytů a být na možnost výměny bytu připraven, a to včetně znalosti příslušné legislativy. To by pro mě, jako pro vystudovanou právničku, neměl být problém. Tím se tak dostáváme k sociální problematice jako takové. Jak vlastně vypadá sociální oblast na Praze 1? To asi nebudou jen lidé bez domova a sociálně slabší občané s trvalým bydlištěm na ÚMČ Praha 1? Sociální oblast na Praze 1 bych rozdělila do dvou kategorií. Jedna kategorie v sobě skýtá specifické jevy, jimiž se Praha 1 od ostatních městských částí odlišuje. Sem lze zařadit zmíněné lidi bez domova, nebo třeba agendu spojenou s pomocí při řešení dopadů deregulace nájemného. Ne že by se tento problém neobjevoval v jiných částech Prahy, ale Praha 1 dlouhodobě bojuje proti vylidňování, a proto přikládáme této oblasti obecně i jednotlivým případům opravdu velkou prioritu. Do druhé kategorie můžeme zařadit například sociální pomoc řešení problémů spojených s nezaměstnaností, zadlužením, domácím násilím, nebo poskytování výkonu náhradní ro dinné péče, a s tím spojené zajišťování výchovné a poradenské činnosti. Odbor sociálních věcí má mimochodem dvacet pět zaměstnanců etablovaných do čtyř oddělení. A jsem přesvědčena, že se rozhodně nenudí. Dalších osmnáct členů má pak Sociální komise. Do jaké skupiny spadají senioři? A jsou v Praze 1 nějací senioři, nebo do centra spíš jezdí za lékaři? Jak už jsem řekla, naším cílem je poskytnou takové podmínky, aby odstěhování z Prahy 1 bylo až tou skutečně poslední možností. U seniorů to platí dvojnásob. Praha 1 má něco kolem 5500 seniorů a drtivá většina z nich žije v Praze 1 I jako nevěstě jí to sluší. celý život, případně let. To se nedá brát na lehkou váhu. ČSSD se této oblasti věnovala již minulé volební období a musím říci, že senioři na Praze 1 se těší opravdu výjimečně komplexní péči. Na Praze 1 je síť velmi kvalitních domovů s pečovatelskou službou, tzv. DPS. To jsou domy s menšími byty, kde senioři vlastně bydlí v bytech vybavených svým nábytkem a věcmi co mají rádi, a které tvoří jejich domov. To je z mého pohledu hrozně důležité. Všechny domy s pečovatelskou službou jsou bezbariérové, jsou vybaveny výtahy, v DPS U Zlaté studně také schodišťovou plošinou. Každý obyvatel má možnost přivolat pomoc pečovatelky pomocí místního systému tísňového volání. Služba pečovatelek je ve většině DPS non-stop. V DPS U Zlaté studně v době, kdy nejsou pečovatelky přítomny, jsou obyvatelé napojeni na systém tísňové péče, který provozuje Středisko sociálních služeb pro celou Prahu 1. Domy jsou navíc hlídané a senioři jsou zde opravdu v bezpečí. Senioři dále mají možnost využít bezplatných poznávacích výletů, které jim radnice Prahy 1 pořádá, nebo se účastnit pravidelných sousedských setkání či turnajů v petanque. Domy s takovouto komplexní pečovatelskou službou. To zní naprosto úžasně. Je to takový kompromis mezi tím být v domově důchodců a bydlet ve svém. Jaké jsou kapacity Vašich DéPéeSek a jaká jsou kvalifikační kritéria pro získání bytu v těchto zařízeních? Ve správě Střediska sociálních služeb Praha 1, jenž je příspěvkovou organizací radnice Prahy 1 se aktuálně nachází čtyři domy s pečovatelskou službou, s celkem 26 byty a 67 garsnoniérami. Žadatel o přidělení bydlení v rámci DP- Sek musí být občanem Prahy 1, Do sociální problematiky patří i domácí násilí. nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení. Žádosti se podávají na Odboru sociálních věcí ve Vodičkově 18. Žádosti nejdříve posuzuje sociální pracovnice. Ta mimo jiné provede prohlídku Kam se občané mohou obrátit se svými žádostmi? Všechny žádosti je možné směřovat na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Ve 3. patře ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. V úředních dnech - pondělí a středa od 08:00 do 19:00 hod., Vám zde pracovníci pomohou a poradí stanovit konkrétní postup. A mně osobně najdete v 6. patře, kancelář číslo 605. Číslo do mého sekretariátu je současného bydlení. Vyhodnocení probíhá v pracovní skupině, kde zasedá ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1, vedoucí Odboru sociálních věcí a příslušná sociální pracovnice. Závěry pracovní skupiny jsou předloženy Sociální komisi. Ta své doporučení postoupí Radě městské části Praha 1 k závěrečnému rozhodnutí. Čekací doba je různorodá a místa v jednotlivých DPSkách se uvolňují přirozenou cestou skonu. Dožití všech obyvatel DPSek je však více než důstojné a doplněné o profesionální péči. Smlouvy na užívání jednotky v DPSce se standardně dávají na dobu určitou, a to na 5 let s možností prodloužení. Na Praze 1 pak také funguje služba denního stacionáře. Dobrá přejděme teď ke konkrétním krokům, které budete v této Témata, která hýbou společností oblasti realizovat? V první řadě se chci ještě podrobněji seznámit s mechanizmy vyřizování jednotlivých žádostí v sociální oblasti a v ideálním případě se je pokusit zjednodušit a zefektivnit. Jsem také přesvědčena, že spousta obyvatel Prahy 1 nezná všechny možnosti a nabídku Městské části Praha 1 na pomoc lidem v sociální nouzi bych chtěla více zviditelnit. Spoléhat se, že informace jsou uvedeny na webových stránkách, mi připadá trochu alibistické. Lidé, co potřebují sociální pomoc, mají velmi omezené možnosti využívání internetu. Za vše mohu uvést jeden příklad. Občané dlouhodobě volají po zvýšení minimálního životního minima a jsou rádi za navýšení o pár stokorun. Ale třeba na službách, jako je elektrika nebo plyn, je možné ušetřit i tisíce korun ročně. Jen se musí vědět jak a kde. Také bych ráda zahájila jednání s dlouholetými dodavateli úklidových služeb na Praze 1, s cílem vytipování nabídky pracovních míst, jako je například úklid ulic. Někde se znovu začít musí. Mohu slíbit, že pokud člověk prokáže vůli situaci řešit, radnice Prahy 1 mu pomůže, kde bude moci. Z těchto důvodů chci zahájit kroky s cílem zajištění komplexní péče pro sociálně slabší spoluobčany, stejně jako je tomu třeba u našich seniorů. Děkuji Vám za rozhovor a přeji v nové funkci mnoho úspěchů. Moje dveře budou občanům otevřené. Uvědomuji si, že jsem zde pro ně. radní Šárka Chládková Táborská 7

8 Aktuálně z MČ Praha 1 Nemocnice Na Františku hlásí: pacienti od nás odcházejí spokojeni Jak jsme Vás informovali v předchozích vydáních časopisu OKO, nikoliv jen pacienti, ale i sama Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem. Ten byl nastartován v roce 2012 a jeho primárním cílem je vyvést nemocnici z červených čísel. Zároveň však zachovat dosavadní rozsah lékařské péče a udržení NNF v majetku MČ Praha 1. Druhořadým, avšak neméně důležitým cílem je, aby se změny co nejméně dotkly stávajících pacientů. O tom, že se tento cíl daří plnit, svědčí nespočet děkovných dopisů adresovaných primářům, doktorům a dalším zaměstnancům nemocnice. Naším cílem je, abychom pacientům nejen pomohli po zdravotní stránce, ale aby se u nás pacienti cítili nejlépe, jak jen je to v nemocnici možné. Každý děkovný dopis adresovaný zaměstnanci Nemocnice Na Františku nás samozřejmě velmi potěší a je inspirací pro naše další úsilí a kvalitu odvedené práce. Jak po stránce profesionální, tak i po té lidské uvedl MUDr. Rudolf Demeš, Csc., předseda Správní rady Nemocnice Na Františku. MUDr. Rudolf Demeš, CSc. předseda Správní rady Nemocnice Na Františku První venkovní cvičební prvky v Praze 1 již fungují Koník, Surf jezdec nebo Twist. To jsou jen tři ze sedmi nových posilovacích prvků pro všechny generace včetně seniorů. V rámci parku Lannova, jenž je nositelem ocenění Park roku 2008, vyrostly cvičební prvky pro širokou veřejnost. Od poloviny května si tak mohou všichni návštěvníci parku zacvičit zcela zdarma. Za posilovací stroje vč. barevného přizpůsobení současnému inventáři parku, zaplatila Praha 1 částku Kč. Na Kč pak vyšly stavební a projektové práce. Park Lannova je jedinečně řešený venkovní multifunkční prostor s nabídkou pro širokou cílovou skupinu. Za sportem sem chodí děti předškolního věku, dorostenci i dospělý lidé. Pro seniory je park místem, kde tráví svoje volné chvíle, a také zde mívají pravidelné turnaje v Petanque. Park Lannova je navíc ohraničen a trvale střežen. Při zvažování prvního místa pro instalaci venkovních cvičebních prvků byl proto jasnou volbou uvedl Daniel Hodek. Cílem projektu bylo vytipovat takové prvky, které se začlení do celkové péče o seniory na Praze 1 a zároveň zapadnou do vybavení parku tak, aby zde nepůsobily rušivě. Na tomto projektu proto od počátku spolupracoval Ing. arch. Sendler, který je pod současným vzhledem podepsán a také ře- 8

9 Knihovna na Pohořelci zůstane V minulém čísle jsme Vás informovali o jednání Zastupitelstva městské části Praha 1 v rámci kterého se mj. projednávalo zachování provozu pobočky Městské knihovny na Pohořelci. Ta mimo jiné funguje jako přirozené komunitní centrum občanů Malé Strany a Hradčan. Zachování provozu je podmíněno každoroční dotací ve výši Kč, kterou dosud hradila ze svého rozpočtu právě Městská část Praha 1. Dle vyjádření starosty Lomeckého, které na dubnovém jednání zastupitelstva zaznělo, však jde o nesystémové kroky. Proto je nechce v rámci rozpočtu Městské části Prahy 1 realizovat a tento mandatorní výdaj podpořit. Vyřčené stanovisko členů klubu zastupitelů České strany sociální demokracie během minulého jednání zastupitelstva znělo jednoznačně. Zachovat stávající pobočku knihovny, ale zároveň nalézt řešení k jejímu financování tak, aby dlouhodobě nebyly zasaženy finanční zdroje Městské části Praha 1, které se rok od roku tenčí. V tomto duchu byla také v průběhu května vedena jednání mezi Pavolem Škrakem, coby radním pro oblast kultury zvoleným za ČSSD a ředitelem Městské knihovny Tomášem Řehákem. Mohu s radostí sdělit, že obě strany deklarovaly, že a dodává. Obnovení pobočky je však podmíněno splněním několika podmínek. Mezi ně patří například uzavření smlouvy mezi MČ Praha 1 a Městskou knihovnou na dobu 5 let, vyrovnání závazků Městské části Praha 1 vůči Městské knihovně za rok 2013, Jedni slibují, druzí konají. Posouzení necháváme na Vás... s ohledem na tradici, význam a funkci této nejstarší pobočky Městské knihovny v Praze, souhlasí se znovu zprovozněním pobočky uvedl Pavol Škrak nebo snížení provozních nákladů pro další roky na částku Kč ze současných Kč. Při splnění těchto podmínek je Městská knihovna schopna uvést pobočku na Pohořelci do původního stavu v nejzazším termínu do 30. srpna Rada městské části Praha 1 na svém květnovém zasedání souhlasila s dosaženými výsledky jednání a Zastupitelstvo MČ Prahy 1 vzalo zprávu o realizovaných krocích radního Pavola Škraka na vědomí. To v praxi znamená, že nyní bylo uloženo kompetentním zaměstnancům Úřadu městské části Praha 1 zpracovat návrh smluvní dohody mezi MČ Praha 1 a Městskou knihovnou, nebo zajistit vypořádání finančních závazků mezi oběma stranami. Praha 1 hledá další zdroje V souvislosti s deklarovaným postojem souběžně probíhají jednání, s cílem zajištění dalších zdrojů, které by mohli každoroční výdaj Městské části Praha 1 na provoz knihovny snížit. O více zdrojovém financování je jednáno s vedením Magistrátu hl. m. Prahy (v době uzávěrky došlo k odvolání Rady hlavního města Prahy a na jednání se bude muset navázat po ustálení situace na pražském magistrátě pozn. redakce) a Nadací Pražské děti. Ing. Pavol Škrak člen Rady MČ Praha 1 ditelka Střediska sociálních služeb na Praze 1 Helena Čelišová: Městská část Praha 1 nejrůznějšími způsoby dlouhodobě podporuje svoje seniory. Jsem moc ráda, že se radnice Prahy 1 rozhodla investovat finanční prostředky také do cvičebních strojů. Jsem přesvědčena, že tyto cvičební prvky nabídnou další smysluplné využití volného času seniorů, v tolik oblíbeném místě, jakým je park Lannova. Skladba prvků byla průběžně konzultována s kolegy z Městské části Praha 2 a 6 a také s odborníky na pohybový aparát, mající s venkovními cvičebními prvky dlouholeté zkušenosti. Nechtěli jsme koupit na první pohled hezké a cenově výhodné zboží, které však bude svým charakterem pro seniory téměř nepoužitelné a po třech letech náklady na jeho údržbu a provozuschopnost dosáhnou výše pořizovací ceny doplnil Daniel Hodek. Vybrané prvky jsou tak kompromisem mezi dobrou kvalitou, přijatelnou cenou, snadnou údržbou a širokým spektrem využití. Samozřejmostí projektu bylo schválení výstavby stavebním úřadem a příslušnými orgány památkové péče. Prvky budou moci používat všichni zájemci a návštěvníci parku zcela zdarma. Doba provozu bude stejná, jako je otevírací doba parku. Pokud se jejich umístění osvědčí a prvky budou využívané, je možné vytipovat další místo pro jejich instalaci. 9

10 O budoucnosti bývalého kostela svatého Michaela Bývalý kostel svatého Archanděla Michaela v Michalské ulici na Starém Městě čeká další rekonstrukce s cílem změny užívání. Jakoby toho v minulosti kostel i jeho neoddiskutovatelné genius loci nemusely snášet dost. Sv. Michael je nejstarším dochovaným staroměstským kostelem (vznikl mezi lety 1150 až 1200). Jeho kulturní, historická a památková hodnota je neoddiskutovatelná. Novodobá historie však k této původně románské, později barokně přestavěné stavbě, nebyla příliš nakloněna. Roku 1786 byl z nařízení Josefa II. sekularizován jiným slovem znárodněn a až do roku 1989 byl využíván jako sklad. V roce 2004 byl bohužel kostel za podivných okolností prodán, a to za cenu přibližně čtvrtiny odhadní ceny. Celý prodej dne 20. července 2005 definitivně schválilo Ministerstvo kultury. Temná část historie kostela se však začala psát již roce To se zde odehrávala, tehdy ještě značně kontroverzní, Michael Mystery Show což byly pouze bohapusté vypíjené na diskotéce. Po krátké pauze, pod vedením nájemce vlastníka bývalého kostela, zde byl od roku 2010 provozován opět hudební klub, včetně stripteasových vystoupení umělkyň u tyče. Doba pokročila a co bylo v roce 1990 považováno za kontroverzní, je dnes pravděpodobně cool. Ubytovací zařízení malého typu Kromě toho, že se zde donedávna provozovala diskotéka a podle kontrolních pracovníků úřadu se zde konají vystoupení u tyče i nyní, provozovatel objektu, společnost Michal Praha, s. r. o., realizuje právně technické kroky, vedoucí k rekonstrukci této budovy. A to včetně změny užívání na výstavní a obchodní prostory včetně ubytovacího zařízení malého typu. Připomínáme, že v kryptách tohoto bývalého kostela jsou stále uloženy lidské ostatky, např. nej- významnějších rektorů a děkanů universit. Přesto může být i hůř. Dle dostupných informací a zkušeností z jiných podobných rekonstrukcí, například z ulice Ve Smečkách, kdy je místo nejdříve přebudováno na obdobné minibyty, je možné, že by zde mohl vzniknout dokonce night club se šmajchlpokojíčky. Tomu odpovídá také vyjádření architekta obeznámeného s projektovou dokumentací: Pokoje jsou příliš těsně svázány s tamním společenským sálem, a to provozně i akusticky. Považuji za nepřípustné a vysoce neetické, aby se v bývalé sakrální budově v nichž jsou, a i podle plánů, mají zůstat ostatky významných osob naší historie, provozovaly diskotéky, stripteasová vystoupení a v konečné fázi snad i noční podnik typu nevěstince. JUDr. Ivan Solil Nechceme předjímat, ale zkušenost s těmito rekonstrukcemi říká, že by se zde nakonec skutečně mohl vyklubat regulérní erotický klub. Z toho důvodu Rada městské části Praha 1 dne 7. května přijala návrh radního pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku Ivana Solila (CSSD), s cílem hájit zájmy MČ Praha 1. Stavební úřad pochopitelně záležitost posuzuje výlučně ze stavebně technického pohledu. Považuji však za nepřípustné a vysoce neetické, aby se v bývalé sakrální budově v nichž jsou a i podle plánů mají zůstat ostatky významných osob Na místě kostela sv. Michaela stál svatostánek již ve 12. století. V polovině 14. století tu vznikl kostel gotický, který byl v 18. století barokně přestavěn. Kostel patřil k předním husitským svatyním, kde kázal i Jan Hus, po bitvě na Bílé Hoře však přešel pod správu servitů. Roku 1786 byl z nařízení Josefa II. sekularizován a až do roku 1989 byl využíván jako sklad. Sv. Michael je nejstarším dochovaným staroměstským kostelem. *zdroj: naší historie, provozovaly diskotéky, stripteasová vystoupení a v konečné fázi snad i noční podnik typu nevěstince. A to v podobě jakou známe z ulice Ve Smečkách. Vznik takového zařízení je mimo otázky morálně - etické i zcela v rozporu se zájmy občanů Prahy 1. Z tohoto důvodu jsem předložil návrh, kterým Rada městské části Praha 1 uložila panu starostovi, aby v rámci probíhajícího stavebního řízení byly důsledně uplatněny zájmy vedlejšího účastníka stavebního řízení. Jinými slovy abychom v mezích zákona konali tak, aby Jeden z letáků na akci v kostele sv. Michael. Zdroj: zde pokud možno, nedošlo ke vzniku podniku s nabídkou erotických služeb. To je jednoznačně v rozporu se zájmy Městské části Praha 1. uvedl radní Ivan Solil a dodává: Městská část Praha 1 je na to jako téměř vždy sama, hlavní město Praha byla, pokud je mi známo, jako vedlejší účastník vyloučena. Důvodem měly být vady v podání připomínek. Pokud budou mít stavební práce potřebná povolení ze strany orgánů památkové péče i Magistrátu hlavního města Prahy a Stavebního úřadu, není možné vydání stavebního povolení zabránit. Stavební úřad však může připomínky účastníka stavebního řízení shledat jako oprávněné a zahrnout je v určité míře do závazného stanoviska - stavebního povolení. Dlouhodobě neutěšená situace kolem kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě přináší několik důležitých otázek. Žijeme v době, kde je přijatelné, aby byl kostel, byť odsvěcený, využíván ke komerčním účelům typu diskotéka? A je vůbec možné, že za diskotéku v kostele budeme nakonec rádi, protože zde také mohl být nevěstinec? Vznik dalšího zařízení k poskytování erotických služeb na území MČ Praha 1 je jistě samo o sobě vysoce negativním jevem a MČ Praha 1 vedena zkušenostmi zejména z ulice Ve Smečkách, bude všemi prostředky bránit takovémuto vzniku. Vlastník objektu a stavebník sice nepřipouští, že by měl v úmyslu zde takový podnik zřídit, nicméně kde je psáno, že objekt znovu nepronajme, nebo ho po rekonstrukci neprodá. Potom by i jeho tvrzená dobrá vůle vzala za své. Považoval bych za vysoce vhodné, kdyby například vlastník projevil dobrou vůli vůči Praze 1. Vše nyní nasvědčuje tomu, že řada jednání, které jsem vedl se zástupcem stavebníka, by nakonec měla vést ke kýženému cíly. Tím je změna záměru stavebníka na vybudování nebytových jednotek. uzavřel Ivan Solil. Případ odsvěcené kaple Sacre coeur na Praze 5 jednoznačně dokládá, že je obdobné stavby možné využívat ke svatbám, kulturním a společenským akcím, aniž by pietnost a genius loci místa nějak trpěly. Naopak jsou brány jako něco jedinečného, čím se místo od ostatních odlišuje a podle toho je k nim také přistupováno. Těsně před redakční uzávěrkou tohoto čísla jsme zjistili nové okolnosti, ovlivňující další vývoj stavebního řízení, a tím i osud tohoto kostela. Ty nasvědčují, že přání radního Ivana Solila směrem ke stavebníkovi by mohlo být vyslyšeno. Zástupkyně stavebníka totiž radnímu Solilovi sdělila, že požádala dotčené orgány o nová stanoviska. Důvodem jsou změny v žádosti o stavební povolení, týkající se výstavby nebytových prostor uvnitř kostela. Celou záležitost nepřestáváme sledovat. 10

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 19.10.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 201, 2. patro Vodičkova

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Z Á P I S. 20. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 20. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 20. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 07.11.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti v pasáži úřadu a dále v zasedací

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Pravidla přidělování vstupních bytů č. 1-9 v ulici Voldušská 591, Rokycany účinnost od 1. 6. 2015 Obsah: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti Obecně závazná vyhláška č. 6/ Zastupitelstvo města Třince se na svém 14. zasedání konaném dne 20.09. usnesením č. 14/399/ usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a d) a ustanovení 84 odst.

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7.

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7. Starosta Nebovid chce nabídnout jak domácnostem, tak podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu a dalších komoditách. Spolu se specializovanou firmou připravuje elektronickou aukci, do které se budou

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Ú P L N É Z N Ě N Í obecně závazné vyhlášky města Loket ze dne 27. dubna 2006 č. 3/2006 o zajištění a ochraně veřejného pořádku, čistoty

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 301 ze dne 13.05.2015 Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 Rada městské části I.

Více

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 16:00 hod. Přítomni: viz

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 29.6.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Bc. Klimenta

Více

bezohledným projektům

bezohledným projektům bezohledným projektům Brzdíme nesmyslnou výstavbu! Vidíte to sami schválení přísného územního plánu, žádné skryté stavební rezervy na Marvánku a získané desítky milionů korun od developerů pro rozvoj Říčan.

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 25.4.2016 Přítomni: Omluveni: Přítomní občané Zapisovatel: Ověřovatelé: Anna Dufková, členka zastupitelstva Tomáš Froněk, člen zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro evropské fondy ZHMP ZÁPIS z 2. jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 2. 6. 2016 v 16:00 hod. Zasedací místnost Magistrátu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ Název zadavatele: Městská část Praha 13 Sídlo zadavatele: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, PSČ 158 00 Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pořízení DPS

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů ÚMČ po vzájemné dohodě s JSDH navrhuje změnu financování JSDH a s tím spojenou změnu zřizovací listiny JSDH. V současné době probíhá

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Předkládá: Vypracoval: Zdeněk Hovorka Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vedoucí střediska Občanské poradny: Mgr. Lucie Vehovská Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava Telefonní spojení: 553 616 437,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.02.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno:

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 5. 10. 20155 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 23. 11. 2016 Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin Přítomni: Houšková, Stix, Zdechovan, Bittner, Klobusovský, Formánková, Stoiber (dostavil

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném dne 14. 11. 2016 usnesením č. 18/1.6

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Snížení náklad pro ů domácnosti

Snížení náklad pro ů domácnosti Snížení náklad pro ů domácnosti Chcete snížit náklady na domácnost? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky.

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

_ Článek I. Nájem bytu

_ Článek I. Nájem bytu RADA ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1015 ze dne 12.10.1993 k návrhu zrušení dosavadních Zásad pro nájem obecních bytů hl.m.prahy určených

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více