Prahou 1 protekla 50ti letá voda!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahou 1 protekla 50ti letá voda!"

Transkript

1 Občan Klade Otázky Mgr. Šárka Chládková Táborská NOVÁ RADNÍ pro oblast sociálních věcí Výtisk ZDARMA Červen 2013 Prahou 1 protekla 50ti letá voda! Obdivuhodné nasazení bralo dech Foto: Jinřich Jetel

2 Editorial Vážení sousedé, dovoluji si Vás, na počátku kalendářního léta, co nejsrdečněji přivítat při čtení časopisu OKO. Ačkoliv dní od jarního vydání našeho časopisu moc neuplynulo, vody ve Vltavě proteklo určitě víc, než bychom si všichni přáli. Jak jistě víte, během prvního červnového víkendu, dosáhl průtok mnoha českých řek svého maxima. Koryta řek již díky několikadenním vydatným dešťům nebyla schopna odvádět další a další dešťovou vodu. Výsledkem bylo vyhlášení třetího povodňového stupně téměř v celých Čechách, území Praha 1 nevyjímaje. Vrata do Čertovky byla uzavřena. Několik spojů vč. osmi stanic metra bylo zrušeno. V oblastech jako Kampa, Slovanský ostrov nebo Smetanovo nábřeží, byly místo turistů k vidění profesionální i dobrovolnické hasičské záchranné sbory z několika míst České republiky, členové Českého červeného kříže, profesionálové z Armády ČR a Správy služeb hlavního města Prahy, policisté, vodohospodáři a dobrovolníci. Všichni zde pracovali pro jediný společný cíl. Postavit protipovodňové zábrany a v maximální možné míře snížit dopady padesátileté vody v Praze 1. Při sledování společného úsilí všech osob, které se při mnohahodinových směnách, bez ohledu na svoje pohodlí, vyčerpanost a únavu, snažili zabránit poškozování domů, parků i celých ulic, se do mě vlévá notná dávka optimismu. Během této krize se v ulicích Prahy 1 neřešila politická nebo mocenská hašteření, tolik vypovídající o současném stavu na Magistrátu hlavního města Prahy, kde v nedávných dnech došlo k rozpadu vládnoucí koalice. Jediným tématem bylo, jak pomoc druhým. Druhým, které v drtivé většině ani tito obětaví lidé neznají. Společná práce a její efektivita, byly společnými jmenovateli během dnů stavění protipovodňových zábran. I přes zjevnou vážnost celé situace, byla radost se na tuto práci dívat, nebo ještě lépe se jí přímo účastnit. Věřím, že když budete číst tyto řádky, povodně už budou za námi a život v centru Prahy se bude vracet k normálu. Povodeň tak sice bude minulostí, ale naše vzpomínky na lidskou ochotu, ohleduplnost a snahu pomoci druhému z nás, jak doufám, zůstanou dlouho. Stejně dlouho jako plnění našeho slibu. Naší prioritou není a nikdy nebude mocenské vládnutí za každou cenu, spojené s prosazováním úzkých ekonomických zájmů, nýbrž prosazování hodnot, jež jsou ohleduplné a přijatelné pro všechny vrstvy obyvatel. Lidská slušnost a úcta k uzavřeným dohodám i v rámci přijatelného kompromisu pro nás nejsou jen prázdná slova, ale základní pilíř naší komunální politiky v Praze 1. Přeji Vám krásné léto a spoustu optimismu. Daniel Hodek předseda ČSSD Praha 1 a 1. zástupce starosty MČ Praha 1 Praha 1 Díky obětavo a mno Kamiony přivážející protipovodňové zábrany, houkání sirén vozidel integrovaného záchranného systému, hasiči, vojáci, policisté, členové Českého červeného kříže i dobrovolníci po obou březích Vltavy. Tak vypadaly pohotovostní manévry, kterých se od počátku účastnili také členové Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Naše jednotka byla v neděli 2. června nasazena do terénu v Praze 1 jako první. Ve vytrvalém dešti, bez ohledu na svoje pohodlí či únavu, makali její členové i další hasiči z našeho Sboru téměř 24 hodin, aby ochránili co nejvíce domů a ulic před velkou vodou. uvedl k výkonu JSDH Praha 1 velitel jednotky Zdeněk Čihák. Jednotka zahájila svojí činnost v oblasti Malé Strany mezi Werichovou vilou a Karlovým mostem. Ačkoliv dorazila na místo již kolem sedmé hodiny ranní, materiál i technické vybavení potřebné na stavbu městských protipovodňových zábran dorazilo teprve kolem desáté hodiny dopoledne. Hladina vody rychle stoupala a hasiči tak byli nuceni pracovat po kolena ve studené vodě. Práci navíc stěžovalo také znečištění vody a vytrvalý déšť. K usazení cca 80ti kg opěrných bodů, tzv. slupic, je totiž nutná milimetrová přesnost. 2

3 zažila 50ti letou vodu. sti hasičů, vojáků, policistů ha dalších obstála! Kvůli stoupající vodě a pozdějšímu příjezdu materiálu, muselo být vše montováno pod vodou pohmatu. Rozvodněná Vltava totiž stihla zaplavit tři usazovací zámky zabudované v dlažbě. Usazení těchto tří slupic se tak mnohdy podařilo až na několikátý pokus. Nikdo však nehledal chybu u druhých, nebo důvody, proč to či ono nejde udělat. Naopak všichni sledovali jediný cíl. Postavit zábrany dle rozkazu a pomoci a tím pomoci lidem ohrožených velkou vodou. Každý, kdo byl přítomen, musel být ohromen nejen nasazením a společným táhnutím za jeden provaz, ale také absolutní imunitou k prohlášením některých politiků, přímo v místě stavby zábran. Prosazování politických ambicí při živelné pohromě je vskutku krajně nevhodné. Spor vedený přes média o to, jestli se mělo nebo nemělo začít stavět dřív, v danou chvíli nikomu nepomůže. Každý kdo byl přítomen a viděl výkony všech, co zábrany stavěli, to musel ihned pochopit. Možná právě proto jednotka dokázala ve spolupráci s SDH Řepy a SDH Zličín dodržet časový plán a kolem 14té hodiny utáhnout zbylou matici na poslední zábraně u třetího pilíře Karlova mostu. Témata, která hýbou Prahou 1 3

4 Evakuace Nemocnice Na Fratišku V této době také probíhalo jedno z mnoha zasedání Krizového štábu Městské části Praha 1, který ve spolupráci s vedením Nemocnice Na Františku rozhodl o evakuaci nemocnice. Hlavním důvodem nebyla viditelná voda, která by se mohla vylít z řečiště Vltavy na Dvořákově nábřeží, nýbrž spodní voda. Ta reálně ohrožovala plynové kotle ve sklepích nemocnice. Dle poplachové směrnice musí být při jejich vypínání daný objekt evakuován uvedl MUDr. Robert Zelenák, pověřený vedením Nemocnice Na Františku a dodává: V této době se dokonce zvažovalo zaplavení kotlů čistou vodou. Ta sice poškodí jejich elektroinstalaci, ale voda vytvoří jakýsi špunt, kterým bahno a kal nepronikne a kotle tak čistá voda vlastně ochrání. Evakuace probíhala díky příkladné koordinaci s ostatními zdravotnickými zařízeními a pražskou záchrannou službou zcela plynule. Hladkému průběhu evakuace také významnou měrou přispěli organizační schopnosti a zvládnutí celé krizové situace ze strany ředitele Roberta Zelenáka. Celkem 79 pacientů bylo postupně rozvezeno do nemocnic. Nejvíce osob přijal Motol, Bulovka a Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Chtěl bych vyzdvihnout profesionální přístup personálu Nemocnice Na Františku, díky kterému vše proběhlo hladce a bez zbytečných problémů či stresů pro pacienty doplnil Robert Zelenák. Díky 100 % spolupráci pražských nemocnic proběhla evakuace na jedničku 4

5 Slovanský ostrov Jednotka Prahy 1 mezitím přesunula a zahájila montáž membránových zábran kolem paláce Žofín. Ty jako jediné nejsou součástí celoměstského systému zábran. Jde o jiný systém protipovodňových zábran, který zakoupila Městská část Praha 1 kvůli ochraně Národní kulturní památky paláce Žofín. Ten totiž kvůli svému umístění na ostrově není chráněn v rámci celoměstského protipovodňového systému sdělil člen jednotky Jakub Vaculín. Na stavbě zábran na Žofíně se podíleli městští strážníci a především členové Českého červeného kříže, kteří velmi významně pomohli celou stavbu urychlit. Po dokončení výstavby zábran na Žofíně kolem 22. hodiny, jednotka využila cca 3 hodinové pauzy k částečnému usušení, jídlu a doplnění tekutin. Smetanovo nábřeží Další zásah byl naplánován hned na pondělí 3. června v 1 hodinu ráno. To se začaly stavět zábrany na Smetanově nábřeží mezi Holarem a Karlovými lázněmi. Celkem 150 lidem trvalo přibližně 4 hodiny postavit zábrany od Karlových lázní do zhruba poloviny Smetanova nábřeží. Jednotka ukončila svojí činnost v 05:00 hodin ráno, kdy velitel jednotky zavelel návrat na základnu SDH Praha 1 v Novomlýnské. Za 22 hodin nasazení stavěla JSDH Praha 1 tři úseky, na kterých spolupracovala s SDH Řepy a SDH Zličín, Českým červeným křížem, Armádou ČR, profesionálními hasiči s Olomouckého kraje a správou služeb hl. m. Prahy. Rád bych poděkoval všem zasahujícím členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 za jejich úsilí a nasazení ve prospěch občanů Prahy 1. Tato situace jednoznačně ukázala, že podporovat Sbor dobrovolných hasičů, zejména jeho jednotku, má smysl a že se jedná o smysluplně vynaložené peníze z rozpočtu Městské části Prahy 1 - uvedl radní Ivan Solil (ČSSD). Toho si je vědoma také Rada městské části Praha 1. Proto 4. června přijala na návrh radního Solila usnesení, kterým vyjádřila Jednotce sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1 poděkování za pomoc občanům Prahy 1 a za jejich obdivuhodné nasazení při činnostech v rámci protipovodňových opatření. 5

6 6 Reakce na článek Jak na přestupky? Poraďte nám! Pan Zdeněk Skála - předseda bezpečnostní komise Prahy 1 v posledním časopise Kurýr (TOP09) vyzval občany Prahy 1, aby se vyjádřili, zda chtějí měkčí přístup k pachatelům přestupků ze strany orgánů řešících přestupky, čímž by se, podle pana Skály, měla liberalizovat společnost v Praze 1. Řešením vedoucím k této liberalizaci by měly být místo ukládání sankcí podle přestupkového zákona tzv. Domluvy (jde o případy, kdy policejni orgán, případně strážník řeší tzv. v terénu nevhodné chováni osoby a usoudí, že ústní vyřešení nastalé protiprávní situace postačuje). Pan předseda soudí, že v opačném případě nebude tedy Oblast sociálních věcí na Praze 1 má novou šéfovou Městská část Praha 1 má od 1. června 2013 novou radní pro oblast sociálních věcí. Na základě květnového rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 se jí stala Mgr. Šárka Chládková Táborská. O tom, jak specifická je oblast sociálních věcí na Praze 1, kde je třeba začít, nebo jaké budou její první kroky, jsme s radní Chládkovou Táborskou diskutovali ve třetím patře budovy ÚMČ Praha 1. Právě zde sídlí Odbor sociálních věcí pro Prahu 1. Šárko, posledních několik dní bylo pro Vás jistě hektických. Změna zaměstnání, nové jméno, nová funkce radní Městské části Praha 1. Jak to vše zvládáte? společnost v Praze 1 liberální, neboť jde podle něho o příliš restriktivní postup policie a strážníků. Jako občan Prahy 1 tedy panu Skálovi sděluji, že jediné, co si přeji, je dostatečný počet strážníků a policistů, a to v takovém počtu, aby všechna protiprávní jednání, včetně rušení nočního klidu nebo lehkého výtržnictví, byla postihována Musím říci, že poslední dva týdny pro mě byly skutečně hektické a utekly strašně rychle. Vše začalo jmenováním na pozici uvolněné radní pro oblast sociálních věcí niků na zisk a právy jejich návštěvníků na zábavu platí mnohonásobně. Potom nemohu přijmout stanovisko pana předsedy, že nedostatek strážníků a policistů je možno nahradit méně restriktivním způsobem při ukládání sankcí. Zákon stanoví zcela jasně jaký typ protiprávního jednání lze vyřešit domluvou (jde o jednání Zákon stanoví zcela jasně jaký typ protiprávního jednání lze vyřešit domluvou. podle zákona s tím, že trest by měl pro pachatele být nejen přiměřenou sankcí, ale i možnou prevencí tak, aby ostatní potencionální pachatele od páchání takovéhoto jednání odradil. Vycházím-li z obecné premise, že práva každého končí tam, kde začínají práva jiného. Což v případě Prahy 1, ve vztahu mezi právy obyvatel na klidné bydlení a právy provozovatelů podnapř. typu jednorázového vyhození papíru mimo odpadkový koš). Apel na policisty a strážníky v jejich zdecimovaném množství, aby v jakémsi zájmu liberální společnosti byli měkčí, považuji za velmi nebezpečný. Jsem přesvědčen, že každý správní orgán vyhodnotí každé protiprávní jednání v souladu se zjištěným důkazním stavem a případně i osobou pachatele, na květnovém jednání Zastupitelstva městské části Praha 1. Zde bych chtěla poděkovat všem zastupitelům. Nejen koaličním, ale i těm opozičním, protože do této funkce jsem byla zvolena 31 hlasy, z 33 přítomných zastupitelů, z celkem 35 členného zastupitelstva. Této důvěry napříč politickým spektrem Prahy 1 si velmi vážím. Nové jméno je plánovaná změna související s mojí nedávnou svatbou. Pak tedy dovolte, abych Vám za redakci OKA dodatečně pogratuloval. Vy jste mimochodem zůstala předsedkyní Komise obecního majetku. Může ze spojení radní pro sociální oblast a předsedkyně Komise obecního majetku vzejít něco prospěšného? Ano. Jsem přesvědčena, že může. Právě proto jsem o zachování JUDr. Ivan Solil člen Rady MČ Praha 1 podle vlastního odborného uvážení. A na rozdíl od pana předsedy si nemyslím, že by mohlo být každé takovéto obsahově jiné jednání měřeno jedním metrem. Jako radní pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku chci zdůraznit, že tato stanoviska pana Skály nejsou stanovisky radnice MČ Praha 1 ve vztahu k oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku na Praze 1. Na druhé straně však ctím právo na jeho názor a tímto reaguji na jeho výzvu. Mgr. Šárka chládková Táborská nová členka Rady MČ Praha 1 mého předsednictví usilovala. Komise obecního majetku Rady městské části Praha 1 mimo jiné projednává žádosti o snížení nájmu. Jedná se o byty, u kterých je s ohledem na jejich technické vybavení možné uvažovat o uznání snížené kvality. O slevu na nájemném však lze požádat i z hlediska sociálního, kdy žadatel musí splnit určitá sociální kritéria. A přesně zde je ten pomyslný průsečík obou oblastí. Nyní bude možné každou žádost ještě efektivněji projednat a stanovené řešení připravit přesně na míru každého jednotlivého žadatele. Sleva na nájemném za 130 metrový byt nemusí být nutně jediná možnost. Nabízí se také možnost výměny bytu za menší, s nižšími výdaji za služby, a tím i snížení finančních výdajů pro žadatele o slevu. Pak je ale potřeba znát aktuální počty a tech-

7 nické stavy sociálních bytů a být na možnost výměny bytu připraven, a to včetně znalosti příslušné legislativy. To by pro mě, jako pro vystudovanou právničku, neměl být problém. Tím se tak dostáváme k sociální problematice jako takové. Jak vlastně vypadá sociální oblast na Praze 1? To asi nebudou jen lidé bez domova a sociálně slabší občané s trvalým bydlištěm na ÚMČ Praha 1? Sociální oblast na Praze 1 bych rozdělila do dvou kategorií. Jedna kategorie v sobě skýtá specifické jevy, jimiž se Praha 1 od ostatních městských částí odlišuje. Sem lze zařadit zmíněné lidi bez domova, nebo třeba agendu spojenou s pomocí při řešení dopadů deregulace nájemného. Ne že by se tento problém neobjevoval v jiných částech Prahy, ale Praha 1 dlouhodobě bojuje proti vylidňování, a proto přikládáme této oblasti obecně i jednotlivým případům opravdu velkou prioritu. Do druhé kategorie můžeme zařadit například sociální pomoc řešení problémů spojených s nezaměstnaností, zadlužením, domácím násilím, nebo poskytování výkonu náhradní ro dinné péče, a s tím spojené zajišťování výchovné a poradenské činnosti. Odbor sociálních věcí má mimochodem dvacet pět zaměstnanců etablovaných do čtyř oddělení. A jsem přesvědčena, že se rozhodně nenudí. Dalších osmnáct členů má pak Sociální komise. Do jaké skupiny spadají senioři? A jsou v Praze 1 nějací senioři, nebo do centra spíš jezdí za lékaři? Jak už jsem řekla, naším cílem je poskytnou takové podmínky, aby odstěhování z Prahy 1 bylo až tou skutečně poslední možností. U seniorů to platí dvojnásob. Praha 1 má něco kolem 5500 seniorů a drtivá většina z nich žije v Praze 1 I jako nevěstě jí to sluší. celý život, případně let. To se nedá brát na lehkou váhu. ČSSD se této oblasti věnovala již minulé volební období a musím říci, že senioři na Praze 1 se těší opravdu výjimečně komplexní péči. Na Praze 1 je síť velmi kvalitních domovů s pečovatelskou službou, tzv. DPS. To jsou domy s menšími byty, kde senioři vlastně bydlí v bytech vybavených svým nábytkem a věcmi co mají rádi, a které tvoří jejich domov. To je z mého pohledu hrozně důležité. Všechny domy s pečovatelskou službou jsou bezbariérové, jsou vybaveny výtahy, v DPS U Zlaté studně také schodišťovou plošinou. Každý obyvatel má možnost přivolat pomoc pečovatelky pomocí místního systému tísňového volání. Služba pečovatelek je ve většině DPS non-stop. V DPS U Zlaté studně v době, kdy nejsou pečovatelky přítomny, jsou obyvatelé napojeni na systém tísňové péče, který provozuje Středisko sociálních služeb pro celou Prahu 1. Domy jsou navíc hlídané a senioři jsou zde opravdu v bezpečí. Senioři dále mají možnost využít bezplatných poznávacích výletů, které jim radnice Prahy 1 pořádá, nebo se účastnit pravidelných sousedských setkání či turnajů v petanque. Domy s takovouto komplexní pečovatelskou službou. To zní naprosto úžasně. Je to takový kompromis mezi tím být v domově důchodců a bydlet ve svém. Jaké jsou kapacity Vašich DéPéeSek a jaká jsou kvalifikační kritéria pro získání bytu v těchto zařízeních? Ve správě Střediska sociálních služeb Praha 1, jenž je příspěvkovou organizací radnice Prahy 1 se aktuálně nachází čtyři domy s pečovatelskou službou, s celkem 26 byty a 67 garsnoniérami. Žadatel o přidělení bydlení v rámci DP- Sek musí být občanem Prahy 1, Do sociální problematiky patří i domácí násilí. nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení. Žádosti se podávají na Odboru sociálních věcí ve Vodičkově 18. Žádosti nejdříve posuzuje sociální pracovnice. Ta mimo jiné provede prohlídku Kam se občané mohou obrátit se svými žádostmi? Všechny žádosti je možné směřovat na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Ve 3. patře ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. V úředních dnech - pondělí a středa od 08:00 do 19:00 hod., Vám zde pracovníci pomohou a poradí stanovit konkrétní postup. A mně osobně najdete v 6. patře, kancelář číslo 605. Číslo do mého sekretariátu je současného bydlení. Vyhodnocení probíhá v pracovní skupině, kde zasedá ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1, vedoucí Odboru sociálních věcí a příslušná sociální pracovnice. Závěry pracovní skupiny jsou předloženy Sociální komisi. Ta své doporučení postoupí Radě městské části Praha 1 k závěrečnému rozhodnutí. Čekací doba je různorodá a místa v jednotlivých DPSkách se uvolňují přirozenou cestou skonu. Dožití všech obyvatel DPSek je však více než důstojné a doplněné o profesionální péči. Smlouvy na užívání jednotky v DPSce se standardně dávají na dobu určitou, a to na 5 let s možností prodloužení. Na Praze 1 pak také funguje služba denního stacionáře. Dobrá přejděme teď ke konkrétním krokům, které budete v této Témata, která hýbou společností oblasti realizovat? V první řadě se chci ještě podrobněji seznámit s mechanizmy vyřizování jednotlivých žádostí v sociální oblasti a v ideálním případě se je pokusit zjednodušit a zefektivnit. Jsem také přesvědčena, že spousta obyvatel Prahy 1 nezná všechny možnosti a nabídku Městské části Praha 1 na pomoc lidem v sociální nouzi bych chtěla více zviditelnit. Spoléhat se, že informace jsou uvedeny na webových stránkách, mi připadá trochu alibistické. Lidé, co potřebují sociální pomoc, mají velmi omezené možnosti využívání internetu. Za vše mohu uvést jeden příklad. Občané dlouhodobě volají po zvýšení minimálního životního minima a jsou rádi za navýšení o pár stokorun. Ale třeba na službách, jako je elektrika nebo plyn, je možné ušetřit i tisíce korun ročně. Jen se musí vědět jak a kde. Také bych ráda zahájila jednání s dlouholetými dodavateli úklidových služeb na Praze 1, s cílem vytipování nabídky pracovních míst, jako je například úklid ulic. Někde se znovu začít musí. Mohu slíbit, že pokud člověk prokáže vůli situaci řešit, radnice Prahy 1 mu pomůže, kde bude moci. Z těchto důvodů chci zahájit kroky s cílem zajištění komplexní péče pro sociálně slabší spoluobčany, stejně jako je tomu třeba u našich seniorů. Děkuji Vám za rozhovor a přeji v nové funkci mnoho úspěchů. Moje dveře budou občanům otevřené. Uvědomuji si, že jsem zde pro ně. radní Šárka Chládková Táborská 7

8 Aktuálně z MČ Praha 1 Nemocnice Na Františku hlásí: pacienti od nás odcházejí spokojeni Jak jsme Vás informovali v předchozích vydáních časopisu OKO, nikoliv jen pacienti, ale i sama Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem. Ten byl nastartován v roce 2012 a jeho primárním cílem je vyvést nemocnici z červených čísel. Zároveň však zachovat dosavadní rozsah lékařské péče a udržení NNF v majetku MČ Praha 1. Druhořadým, avšak neméně důležitým cílem je, aby se změny co nejméně dotkly stávajících pacientů. O tom, že se tento cíl daří plnit, svědčí nespočet děkovných dopisů adresovaných primářům, doktorům a dalším zaměstnancům nemocnice. Naším cílem je, abychom pacientům nejen pomohli po zdravotní stránce, ale aby se u nás pacienti cítili nejlépe, jak jen je to v nemocnici možné. Každý děkovný dopis adresovaný zaměstnanci Nemocnice Na Františku nás samozřejmě velmi potěší a je inspirací pro naše další úsilí a kvalitu odvedené práce. Jak po stránce profesionální, tak i po té lidské uvedl MUDr. Rudolf Demeš, Csc., předseda Správní rady Nemocnice Na Františku. MUDr. Rudolf Demeš, CSc. předseda Správní rady Nemocnice Na Františku První venkovní cvičební prvky v Praze 1 již fungují Koník, Surf jezdec nebo Twist. To jsou jen tři ze sedmi nových posilovacích prvků pro všechny generace včetně seniorů. V rámci parku Lannova, jenž je nositelem ocenění Park roku 2008, vyrostly cvičební prvky pro širokou veřejnost. Od poloviny května si tak mohou všichni návštěvníci parku zacvičit zcela zdarma. Za posilovací stroje vč. barevného přizpůsobení současnému inventáři parku, zaplatila Praha 1 částku Kč. Na Kč pak vyšly stavební a projektové práce. Park Lannova je jedinečně řešený venkovní multifunkční prostor s nabídkou pro širokou cílovou skupinu. Za sportem sem chodí děti předškolního věku, dorostenci i dospělý lidé. Pro seniory je park místem, kde tráví svoje volné chvíle, a také zde mívají pravidelné turnaje v Petanque. Park Lannova je navíc ohraničen a trvale střežen. Při zvažování prvního místa pro instalaci venkovních cvičebních prvků byl proto jasnou volbou uvedl Daniel Hodek. Cílem projektu bylo vytipovat takové prvky, které se začlení do celkové péče o seniory na Praze 1 a zároveň zapadnou do vybavení parku tak, aby zde nepůsobily rušivě. Na tomto projektu proto od počátku spolupracoval Ing. arch. Sendler, který je pod současným vzhledem podepsán a také ře- 8

9 Knihovna na Pohořelci zůstane V minulém čísle jsme Vás informovali o jednání Zastupitelstva městské části Praha 1 v rámci kterého se mj. projednávalo zachování provozu pobočky Městské knihovny na Pohořelci. Ta mimo jiné funguje jako přirozené komunitní centrum občanů Malé Strany a Hradčan. Zachování provozu je podmíněno každoroční dotací ve výši Kč, kterou dosud hradila ze svého rozpočtu právě Městská část Praha 1. Dle vyjádření starosty Lomeckého, které na dubnovém jednání zastupitelstva zaznělo, však jde o nesystémové kroky. Proto je nechce v rámci rozpočtu Městské části Prahy 1 realizovat a tento mandatorní výdaj podpořit. Vyřčené stanovisko členů klubu zastupitelů České strany sociální demokracie během minulého jednání zastupitelstva znělo jednoznačně. Zachovat stávající pobočku knihovny, ale zároveň nalézt řešení k jejímu financování tak, aby dlouhodobě nebyly zasaženy finanční zdroje Městské části Praha 1, které se rok od roku tenčí. V tomto duchu byla také v průběhu května vedena jednání mezi Pavolem Škrakem, coby radním pro oblast kultury zvoleným za ČSSD a ředitelem Městské knihovny Tomášem Řehákem. Mohu s radostí sdělit, že obě strany deklarovaly, že a dodává. Obnovení pobočky je však podmíněno splněním několika podmínek. Mezi ně patří například uzavření smlouvy mezi MČ Praha 1 a Městskou knihovnou na dobu 5 let, vyrovnání závazků Městské části Praha 1 vůči Městské knihovně za rok 2013, Jedni slibují, druzí konají. Posouzení necháváme na Vás... s ohledem na tradici, význam a funkci této nejstarší pobočky Městské knihovny v Praze, souhlasí se znovu zprovozněním pobočky uvedl Pavol Škrak nebo snížení provozních nákladů pro další roky na částku Kč ze současných Kč. Při splnění těchto podmínek je Městská knihovna schopna uvést pobočku na Pohořelci do původního stavu v nejzazším termínu do 30. srpna Rada městské části Praha 1 na svém květnovém zasedání souhlasila s dosaženými výsledky jednání a Zastupitelstvo MČ Prahy 1 vzalo zprávu o realizovaných krocích radního Pavola Škraka na vědomí. To v praxi znamená, že nyní bylo uloženo kompetentním zaměstnancům Úřadu městské části Praha 1 zpracovat návrh smluvní dohody mezi MČ Praha 1 a Městskou knihovnou, nebo zajistit vypořádání finančních závazků mezi oběma stranami. Praha 1 hledá další zdroje V souvislosti s deklarovaným postojem souběžně probíhají jednání, s cílem zajištění dalších zdrojů, které by mohli každoroční výdaj Městské části Praha 1 na provoz knihovny snížit. O více zdrojovém financování je jednáno s vedením Magistrátu hl. m. Prahy (v době uzávěrky došlo k odvolání Rady hlavního města Prahy a na jednání se bude muset navázat po ustálení situace na pražském magistrátě pozn. redakce) a Nadací Pražské děti. Ing. Pavol Škrak člen Rady MČ Praha 1 ditelka Střediska sociálních služeb na Praze 1 Helena Čelišová: Městská část Praha 1 nejrůznějšími způsoby dlouhodobě podporuje svoje seniory. Jsem moc ráda, že se radnice Prahy 1 rozhodla investovat finanční prostředky také do cvičebních strojů. Jsem přesvědčena, že tyto cvičební prvky nabídnou další smysluplné využití volného času seniorů, v tolik oblíbeném místě, jakým je park Lannova. Skladba prvků byla průběžně konzultována s kolegy z Městské části Praha 2 a 6 a také s odborníky na pohybový aparát, mající s venkovními cvičebními prvky dlouholeté zkušenosti. Nechtěli jsme koupit na první pohled hezké a cenově výhodné zboží, které však bude svým charakterem pro seniory téměř nepoužitelné a po třech letech náklady na jeho údržbu a provozuschopnost dosáhnou výše pořizovací ceny doplnil Daniel Hodek. Vybrané prvky jsou tak kompromisem mezi dobrou kvalitou, přijatelnou cenou, snadnou údržbou a širokým spektrem využití. Samozřejmostí projektu bylo schválení výstavby stavebním úřadem a příslušnými orgány památkové péče. Prvky budou moci používat všichni zájemci a návštěvníci parku zcela zdarma. Doba provozu bude stejná, jako je otevírací doba parku. Pokud se jejich umístění osvědčí a prvky budou využívané, je možné vytipovat další místo pro jejich instalaci. 9

10 O budoucnosti bývalého kostela svatého Michaela Bývalý kostel svatého Archanděla Michaela v Michalské ulici na Starém Městě čeká další rekonstrukce s cílem změny užívání. Jakoby toho v minulosti kostel i jeho neoddiskutovatelné genius loci nemusely snášet dost. Sv. Michael je nejstarším dochovaným staroměstským kostelem (vznikl mezi lety 1150 až 1200). Jeho kulturní, historická a památková hodnota je neoddiskutovatelná. Novodobá historie však k této původně románské, později barokně přestavěné stavbě, nebyla příliš nakloněna. Roku 1786 byl z nařízení Josefa II. sekularizován jiným slovem znárodněn a až do roku 1989 byl využíván jako sklad. V roce 2004 byl bohužel kostel za podivných okolností prodán, a to za cenu přibližně čtvrtiny odhadní ceny. Celý prodej dne 20. července 2005 definitivně schválilo Ministerstvo kultury. Temná část historie kostela se však začala psát již roce To se zde odehrávala, tehdy ještě značně kontroverzní, Michael Mystery Show což byly pouze bohapusté vypíjené na diskotéce. Po krátké pauze, pod vedením nájemce vlastníka bývalého kostela, zde byl od roku 2010 provozován opět hudební klub, včetně stripteasových vystoupení umělkyň u tyče. Doba pokročila a co bylo v roce 1990 považováno za kontroverzní, je dnes pravděpodobně cool. Ubytovací zařízení malého typu Kromě toho, že se zde donedávna provozovala diskotéka a podle kontrolních pracovníků úřadu se zde konají vystoupení u tyče i nyní, provozovatel objektu, společnost Michal Praha, s. r. o., realizuje právně technické kroky, vedoucí k rekonstrukci této budovy. A to včetně změny užívání na výstavní a obchodní prostory včetně ubytovacího zařízení malého typu. Připomínáme, že v kryptách tohoto bývalého kostela jsou stále uloženy lidské ostatky, např. nej- významnějších rektorů a děkanů universit. Přesto může být i hůř. Dle dostupných informací a zkušeností z jiných podobných rekonstrukcí, například z ulice Ve Smečkách, kdy je místo nejdříve přebudováno na obdobné minibyty, je možné, že by zde mohl vzniknout dokonce night club se šmajchlpokojíčky. Tomu odpovídá také vyjádření architekta obeznámeného s projektovou dokumentací: Pokoje jsou příliš těsně svázány s tamním společenským sálem, a to provozně i akusticky. Považuji za nepřípustné a vysoce neetické, aby se v bývalé sakrální budově v nichž jsou, a i podle plánů, mají zůstat ostatky významných osob naší historie, provozovaly diskotéky, stripteasová vystoupení a v konečné fázi snad i noční podnik typu nevěstince. JUDr. Ivan Solil Nechceme předjímat, ale zkušenost s těmito rekonstrukcemi říká, že by se zde nakonec skutečně mohl vyklubat regulérní erotický klub. Z toho důvodu Rada městské části Praha 1 dne 7. května přijala návrh radního pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku Ivana Solila (CSSD), s cílem hájit zájmy MČ Praha 1. Stavební úřad pochopitelně záležitost posuzuje výlučně ze stavebně technického pohledu. Považuji však za nepřípustné a vysoce neetické, aby se v bývalé sakrální budově v nichž jsou a i podle plánů mají zůstat ostatky významných osob Na místě kostela sv. Michaela stál svatostánek již ve 12. století. V polovině 14. století tu vznikl kostel gotický, který byl v 18. století barokně přestavěn. Kostel patřil k předním husitským svatyním, kde kázal i Jan Hus, po bitvě na Bílé Hoře však přešel pod správu servitů. Roku 1786 byl z nařízení Josefa II. sekularizován a až do roku 1989 byl využíván jako sklad. Sv. Michael je nejstarším dochovaným staroměstským kostelem. *zdroj: naší historie, provozovaly diskotéky, stripteasová vystoupení a v konečné fázi snad i noční podnik typu nevěstince. A to v podobě jakou známe z ulice Ve Smečkách. Vznik takového zařízení je mimo otázky morálně - etické i zcela v rozporu se zájmy občanů Prahy 1. Z tohoto důvodu jsem předložil návrh, kterým Rada městské části Praha 1 uložila panu starostovi, aby v rámci probíhajícího stavebního řízení byly důsledně uplatněny zájmy vedlejšího účastníka stavebního řízení. Jinými slovy abychom v mezích zákona konali tak, aby Jeden z letáků na akci v kostele sv. Michael. Zdroj: zde pokud možno, nedošlo ke vzniku podniku s nabídkou erotických služeb. To je jednoznačně v rozporu se zájmy Městské části Praha 1. uvedl radní Ivan Solil a dodává: Městská část Praha 1 je na to jako téměř vždy sama, hlavní město Praha byla, pokud je mi známo, jako vedlejší účastník vyloučena. Důvodem měly být vady v podání připomínek. Pokud budou mít stavební práce potřebná povolení ze strany orgánů památkové péče i Magistrátu hlavního města Prahy a Stavebního úřadu, není možné vydání stavebního povolení zabránit. Stavební úřad však může připomínky účastníka stavebního řízení shledat jako oprávněné a zahrnout je v určité míře do závazného stanoviska - stavebního povolení. Dlouhodobě neutěšená situace kolem kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě přináší několik důležitých otázek. Žijeme v době, kde je přijatelné, aby byl kostel, byť odsvěcený, využíván ke komerčním účelům typu diskotéka? A je vůbec možné, že za diskotéku v kostele budeme nakonec rádi, protože zde také mohl být nevěstinec? Vznik dalšího zařízení k poskytování erotických služeb na území MČ Praha 1 je jistě samo o sobě vysoce negativním jevem a MČ Praha 1 vedena zkušenostmi zejména z ulice Ve Smečkách, bude všemi prostředky bránit takovémuto vzniku. Vlastník objektu a stavebník sice nepřipouští, že by měl v úmyslu zde takový podnik zřídit, nicméně kde je psáno, že objekt znovu nepronajme, nebo ho po rekonstrukci neprodá. Potom by i jeho tvrzená dobrá vůle vzala za své. Považoval bych za vysoce vhodné, kdyby například vlastník projevil dobrou vůli vůči Praze 1. Vše nyní nasvědčuje tomu, že řada jednání, které jsem vedl se zástupcem stavebníka, by nakonec měla vést ke kýženému cíly. Tím je změna záměru stavebníka na vybudování nebytových jednotek. uzavřel Ivan Solil. Případ odsvěcené kaple Sacre coeur na Praze 5 jednoznačně dokládá, že je obdobné stavby možné využívat ke svatbám, kulturním a společenským akcím, aniž by pietnost a genius loci místa nějak trpěly. Naopak jsou brány jako něco jedinečného, čím se místo od ostatních odlišuje a podle toho je k nim také přistupováno. Těsně před redakční uzávěrkou tohoto čísla jsme zjistili nové okolnosti, ovlivňující další vývoj stavebního řízení, a tím i osud tohoto kostela. Ty nasvědčují, že přání radního Ivana Solila směrem ke stavebníkovi by mohlo být vyslyšeno. Zástupkyně stavebníka totiž radnímu Solilovi sdělila, že požádala dotčené orgány o nová stanoviska. Důvodem jsou změny v žádosti o stavební povolení, týkající se výstavby nebytových prostor uvnitř kostela. Celou záležitost nepřestáváme sledovat. 10

Praha 1 patří jejím občanům!

Praha 1 patří jejím občanům! NOVINY, KTERÉ SE PTAJÍ ZA VÁS... ČERVEN 2014 Segway řešení nalezeno web: praha1.cssd.cz Praha 1 patří jejím občanům! EDITORIAL Vážení sousedé a čtenáři, teplé dny již nepočítáme na prstech jedné ruky,

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

PŘEHLED VÝSADEB: FOTO JAN BĚLOHUBÝ

PŘEHLED VÝSADEB: FOTO JAN BĚLOHUBÝ PRAHA Ročník 24 číslo 6 13. 6. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Rok po povodni: je nebezpečí

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ZDARMA Jak rozšiřovat cyklistickou dopravní síť? Fórum. Rekordní Den dětí před KD Krakov. 4. STRANA 6. STRANA Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan Pro novou zeleň, sport

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy?

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy? Noviny volebního sdružení Volby do zastupitelstva 10. 11. října 2014 ekonomika Základní úkol: zbavme město dluhů podnikání Město pomáhá podnikatelům veřejný prostor Slezanku musíme oživit Vychází v říjnu

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více