Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu"

Transkript

1 Všeobecé istruce pro istalaci, použití a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ MODELY CG-2002 CG-1502 CG-1002

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Tabula techicých parametrů (č. 1) VNĚJŠÍ ROZMĚRY ROZMĚRY TROUBY POČET Ů NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA CELKOVÝ VÝKON Model CG-1002 CG-1502 CG P Šířa louba Výša Šířa louba (440) 900 Výša MOTNOST NETTO (Kgs.) (plocha) (plocha) (plocha) Trouby (Průchozí ) (Malá 1 1 (1) ) G ,34 G m3 /h G G G Kg/h G MIN. KW/h MAX. Kcl/h Tabula přibližých teplot a pozic přepíače u trouby (č. 2) TROUBA ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC 175ºC 215ºC 250ºC 265ºC 285ºC 310ºC 340ºC 6

7 Tabula ategorií, ů a tlaů (č. 3) 1. TŘÍDA 2. TŘÍDA 3. TŘÍDA STÁTY Sup. A Sup. C Sup. E Sup. Sup. L Sup.E Sup. E+ Sup. B/P DK G G BE DE G ES G G G G FR G IE G LU NL G PT G GB G AT G FI G GR G IT G G SE G G C G G NR G G G-20+ G-25 G-20+ G-25 G-20+ G-25 20/25 20/25 20/25 G-30/ 30 G-30/ 50 G-30/ 30 G-30/ 30 G-30/ 30 Sup /37 30/37 30/37 Tabula výou hořáů (č. 4) TROUBA CELKOVÝ MIN. Kw/h 4,41 8,14 10,50 10,071 VÝKON MAX. Kw/h Tabula růzých ů (č. 5) Nejižší tepelý výo Kcal/m3 Kcal/g Svíti Zemí Propa-buta G-110 G-130 G-150 G-20 G-25 G

8 Tabula rozměrů tryse a regulace (č. 6) TŘÍDA/PLYN 1 a 2 a 3 a G-110 G-130 G-150 G-20 G mb G- ar mb ar G mb ar Nejižší tepelý výo Kcl/ m3 Kcl/ Kg Trys a D Trys a m ) D Trys a D TROUBA (PRŮC.) Trys a TROUBA (MALÁ) Trys a , VĚČNÝ PLAMEN SPORÁKU Trysa NASTAVITE LNÉ - VĚČNÝ PLAMEN TROUBY Trysa , , , , NASTAVITE LNÉ

9 1. INSTALACE 1.1. Umístěí Umístěí a připojeí sporáů a přívod u musí být vždy prováděo pouze AUTORIZOVANÝM TECNIKEM podle platých vyhláše, stejě ta jao jaéoli jejich další úpravy. Před istalací se uživatel musí sezámit s předpisy platými pro provozováí tohoto zařízeí. Zařízeí je určeo pro použití v prostorách dle ČSN: vitří prostředí s ormálí atmosférou. Dojde-li dočasě e změě charateristi tohoto prostředí, apř. při práci s hořlavými hmotami, je uté spotřebič odstavit z provozu uzavřeím hlavího přívodu u a odpojeím přívodu eletricé eergie. Po dobu prováděí těchto prací esmí být spotřebič používá. a) Je ezbyté umístit troubu pod odsávací digestoř. b) Umístěte troubu a místo s dobrou cirulací vzduchu. c) Vyvažte a srovejte výšu přístroje (obr. 1). POZOR! při umístěí zařízeí je uté zachovat miimálí bezpečé vzdáleosti 50 mm od stavebích hmot a výrobů všech stupňů hořlavosti v souladu s požadavy ČSN Podloža, a íž spotřebič stojí musí být rověž z ehořlavého materiálu Připojeí a přívod u Na rozvod u musí být zařaze hlaví uzavírací vetil a regulátor tlau a před aždý spotřebič doporučujeme zapojit vlastí uzavírací vetil. Zapojeí spotřebiče a rozvod propa-butau, zemího u a svítiu proveďte podle obr. 5. Přívod u a jeho umístěí a přístroji je ozače a str. 1, 2 a 3 písmeem G Úprava pro růzé druhy u Poud je sporá uprave a jiý druh u ež te, terý je v rozvodé síti, je uto postupovat ásledujícím způsobem: Poud je spotřebič připoje a rozvod u, je uto uzavřít přívodí vetil u. (Jaéoliv úpravy rozvodu u mohou být prováděy pouze AUTORIZOVANÝM TECNIKEM) Úprava hořáů sporáu a trouby a) Výměa tryse: Odstraňte rošt, plát a hořá ze sporáu. Odmotujte trysu I z hořáu (obr. 8, 9) a ahraďte ji ovou trysou, určeou pro požadovaý druh u, viz. tabula 6. b) Regulace přívodu vzduchu do hořáů: 9

10 V rozmotovaém hořáu astavte přívod vzduchu C ve vzdáleosti a trysu (obr.4) ve vzdáleosti D podle druhu u, viz. tabula Výměa a regulace trysy věčého plamee Pro změu a zemí postupujte ásledově: a) Uvolěte šroub A (obr. 2, 3). b) Pod šroubem A se achází trysa B, 0,25 mm, terou povolte a vyměňte za trysu 0,40 mm. Přístroj je dodá s oběmi trysami. c) Otáčejte regulátorem přívodu vzduchu C, až se plame stabilizuje (obr. 2 a 3) Regulace miimálího průtou ovým ohoutem POZOR: Před prováděím jaéoli regulace je třeba, aby hořá běžel a plý výo alespoň 15 miut. a) V případě propa-butau, abyste miimalizovali průto u, zašroubujte regulačí šroub F (obr. 13) a doraz. b) V případě zemího u a svítiu otáčejte regulačím šroubem F proti směru hodiových ručiče až se plame a miimálí požadovaé úrovi stabilizuje Vodí ohout Výběrově je možost aistalovat vodí ohout, terý se může umístit buď do levé zadí části ebo pravé zadí části, a to u všech modelů uvedeých v tomto ávodu. Je tomu ale zapotřebí požádat o příslušou sadu (obr. 14). 10

11 2. OBSLUA Tyto sporáy jsou určey pro profesioálí použití a smí být proto obsluhováy pouze prošoleým persoálem Pozáma: ačoli ve stadardí verzi jsou všechy modely vybavey opěrým roštem a všech hořácích, a přáí je možo taé použít opéací desy, teré se umísťují POUZE a MALÝC hořácích (4.000 Kcl/h) Zapáleí hořáu sporáu a) Otevřete přívod u, umístěý a rozvodu u mimo sporá. b) Lehce stlačte ovladač přívodu u hořáu M (str. 1, 2, 3), terý chcete zapálit, a otočte jím proti směru hodiových ručiče a pozici PLAMÍNEK (obr.12, č. 2). V této poloze stlačte zovu a zapalte otevřeým ohěm věčý plamíe. c) Aby se zapálil hořá je třeba stlačit ovladač přívodu u a otočit jím proti směru hodiových ručiče a požadovaou itezitu MAXIMUM (obr. 12, č. 3), MINIMUM (obr. 12, č. 4). Ovladač u po umístěí a zvoleou pozici uvolěte. DŮLEŽITÉ: Při přechodu z polohy MAXIMUM a jaouoli jiou polohu je uté ejprve stisout ovladač Zhasutí hořáů sporáu a) Poud se ovladač přívodu u achází a pozici MAXIMUM, MINIMUM, stlačte ovladač přívodu u a otočte jím po směru hodiových ručiče a pozici PLAMÍNEK (obr.12, č. 2) a echte ho stlačeý. V této pozici hořá zhase a věčý plamíe zůstává zapáleý. b) Abyste zhasli i věčý plamíe, stlačte ovladač přívodu u a otočte jím a pozici ZASNUTO (obr.12, č. 1) Ovládací pael trouby Zapáleí ové trouby a) Přiložeým ástrojem zveděte předí desu ze da trouby a odsuňte troubu. b) Stlačte a doraz tlačíto P1 (obr.11). Zároveň ěolirát stlačte tlačíto piezoeletricého zapalováí P3 (obr. 11), doud euvidíte, že plame v troubě hoří. číto P1 držte stlačeé, doud se plame eustálí. c) Abyste zapálili hořá trouby, otáčejte ovladačem termostatu M (obr. 13) proti směru hodiových ručiče a astavte požadovaou teplotu (viz. tabula 2) Zhasutí ové trouby a) Otočte ovladačem termostatu ve směru hodiových ručiče a pozici PLAMEN PO, (obr.11). V této pozici hořá trouby zhase a věčý plame hoří. b) Abyste zhasli i věčý plame stlačte tlačíto zhasutí věčého plamee P2, (obr. 11). 11

12 3. ÚDRŽBA 3.1. Deí čištěí Aby si sporá udržoval své vlastosti doporučujeme provádět ásledující deí očistu: a) Nidy epoužívejte písčité detergety ebo abraziví čističe. b) JE ZAKÁZÁNO UMÝVAT SPORÁK TRYSKAJÍCÍ VODOU. c) Doporučujeme deě čistit ádobu a zachytáváí ečistot. d) Vitře trouby je třeba čistit deě po použití speciálími prostředy a mytí trub Periodicá údržba Všechy sporáy doporučujeme periodicy prevetivě udržovat. a) Sporáy vyžadují periodicou údržbu hlavích fučích částí. Ta spočívá v odstraěí roštů, plechů a difusérů a jejich vložeí do ádoby s vlažou vodou a detergetem. Poté části očistěte tvrdým, ale eovovým, artáčem. b) Velmi důležité je periodicé čištěí hořáů věčého plamee, aby se zabráilo jejich ucpáí Doporučeí pro používáí trouby a) Před prvím použitím trouby ji doporučujeme vyčistit hadříem a mýdlovou vodou, aby se odstraily epříjemé pachy při prvím použití. b) Vzhledem použitému systému ohřevu trouby lze v í úspěšě péci ěoli plechů současě laví ompoety 1. Plyový vetil VM 2. Věčý plame sporáu PM 3. Termočláe sporáu TM 4. Termostaticý vetil trouby V 5. Termočláe trouby T 6. Věčý plame trouby P DŮLEŽITÉ! Výměu teréhooli ompoetu může provádět pouze AUTORIZOVANÝ TECNIK. Před výměou teréhooli ompoetu uzavřete přívod u do spotřebiče. Přesvědčte se, zda eí v blízosti otevřeý oheň. 12

13 3.5. Pláovaá údržba Miimálě jedou za ro otatujte svého dodavatele či techia, terý má příslušé oprávěí zásahům do eletricých a ových spotřebičů pro provedeí prohlídy, astaveí a údržby spotřebiče. Provozovatel je povie zajišťovat periodicé prohlídy zařízeí valifiovaou osobou v rozsahu: vždy do 1 rou: pravidelou revizi eletro spotřebiče a připojeí el. síti zoušu těsosti připojeí a vitřího rozvodu spotřebiče jedou za 3 roy: pravidelou revizi spotřebiče a jeho připojeí Provozovatel je povie pečovat o čitelost výrobího štítu a bezpečostích štítů, teré jsou umístěy a spotřebiči. V případě, že ěterý ze štítů ztrácí čitelost, může provozovatel otatovat svého dodavatele či dovozce pro zabezpečeí ových štítů a ozačeí. Po uutí životosti zařízeí je uté aládat se zařízeím jao s průmyslovým odpadem, a proto je uté provést lividaci pomocí sběre, teré jsou taové lividaci určey. Stejým způsobem je třeba aládat s obalovými materiály. V případě jaéhooli problému otatujte svého dodavatele pro zajištěí opravy či áhradího dílu. DOVOZCE DO ČR a SR: Fagor Gastro Cz s.r.o. Třebohosticá 9/ Praha 10 IČO:

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio T a v é l e p í c í s y s t é m y Potfolio Úvod 1 Tavá lepidla / základí ifomace 6 2 Bühe 12 3 Iteet 16 Tavá lepidla 18 5 Mechaické pistole a tavá lepidla 32 6 Peumatické pistole a tavá lepidla 39 7 Zákl.

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI TYP 9106 01/2009 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva.

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI 01/2009 Vážený zákazníku, NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE TYP 8111 01/2009 TYP 8111 01/2009 1 NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, zakoupil jste si vestavné topeniště a vestavnou troubu. Je naším přáním,

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více