COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:"

Transkript

1 OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?... 5 CAP v Ecosoc... 5 Brambory... 5 Německo podpora zemědělství... 6 Rada potravinový řetězec... 6 FNSEA před kongresem... 6 Propočty emisí pochyby... 7 Zaměstnanost sektoru... 7 COPA, COGECA Pracovní skupina ad hoc CAP Kolem svolání této skupiny byla celá řada zmatků a také samotné konání nebylo nijak jednoduché. Původně měla proběhnout jen jeden den, a to právě s tím, že pokud se nedokončí dopoledne, bude se pokračovat po celý den. S tím ale nesouhlasilo poměrně dost zástupců, a tak Pekka udělal návrh, že se o CAP bude jednat dnes ( 31.3.) dopoledne, a pokud se vše nestihne, bude na dokončení vyhrazena ještě část POCC/CCC měsíční, který bude zítra. Shelby znovu návrh upravila, ale i tak zde byla celá řada připomínek. Jedněm se zdá dokument příliš dlouhý, pro jiné zástupce v něm není vše, jiní říkají, že se tam celá řada věcí několikrát opakuje. Další by sem chtěli zařadit rozdělení PP (o tom má být později zvláštní dokument). Dnešní jednání bylo rozděleno na 3 části. První s názvem Budoucnost CAP, co je v sázce? A. Příspěvek celého zemědělského sektoru: - bezpečnost potravy a udržení produkční kapacity EU - větší stabilitu na trhu a větší stabilitu pro příjmy farmářů - zajistit, aby veškerá potrava byla bezpečná, lehce sledovatelná a vyrobena udržitelným způsobem, kdy je zároveň chráněno prostředí a zvířata - zajišťuje zaměstnanost a životaschopnost venkova - udržuje atraktivní prostředí a krajinu, pro obyvatele, návštěvníky a turisty. Tyto příspěvky jsou zajištěny přes nástroje řízení trhu a odpojené PP, vše v rámci 1. pilíře. B. Příspěvky, které dodávají farmáři dobrovolně a které vyplývají z jejich role jako správci půdy, a odměnou za to jim jsou cílové platby: - udržení biodiversity 1

2 - udržení produkčního systému/investice, tam kde je malá ziskovost, ale velká hodnota přírody - řízení půdy a vody Tyto příspěvky, z nichž většina je environmentálního charakteru, spadají většinou pod RV CAP a druhý pilíř. Zde byla řada připomínek, ale ne zásadního charakteru. Hned v první poznámce uvedl finský zástupce, že Komise zveřejnila výsledky ankety, kde velká většina obyvatelstva se vyslovila pro podporu CAP (přes 80%) i nadále, a také velká část pro jeho navýšení (72%). Větší části zástupců se zdá, že podpoře do 1. pilíře se dává velká pozornost (oprávněně), ale že to na druhé straně vede k menšímu zájmu o RV, tento problém tak vidí zejména Finsko a Rakousko. Také v rámci celého dokumentu je kritizován fakt, že otázka konkurenční pozice farmářů v potravinovém řetězci je dána až do přílohy, podle většiny by tento bod měl být součástí samotného hlavního návrhu. Po této části se přešlo k druhému oddělení návrhu: Principy a cíle CAP po Principy: - ekonomická role farmářů, dodávky potravy a role sektoru. - budoucí CAP by měl uznat, že farmáři jsou podnikatelé, kteří chtějí mít co největší podíl svých příjmů z trhu. Ale také jasně řečeno, že farmáři dodávají další služby, za které nejsou nyní buď vůbec nebo jen málo odměněni z trhu - zemědělství pomáhá k posílení EU CAP musí zůstat společnou politikou a zajistit, aby nedošlo k deformaci společného trhu EU - finanční solidarita zajistit širší ekonomickou a sociální propojenost a spojení mezi všemi EU27 zeměmi. Cíle: - zajistit trvalý a pevný rámec pro rozvoj zemědělské produkce a také EU strategickou nezávislost na dodávkách ze všech klíčových sektorů, aby měl spotřebitel zajištěny dodávky bezpečné, stabilní potravin. - zajistit a udržet vysoce kvalitní potraviny z různých oblastí EU a že je spotřebitel o tom informován. - veškerá produkce se provádí tak, že je ochráněno prostředí, zvířata - optimalizovat příspěvek zemědělství k hospodářství a zaměstnanosti venkova všude v EU - podpořit praktiky na promoci biodiversity, zdrojů a prostředí. - pomoci farmářům se přizpůsobit a bojovat proti klimatickým změnám - zajistit, aby zemědělství přispělo ke snižování emisí - zajistit slušnou úroveň životní pro farmáře a jejich rodiny a dlouhodobou udržitelnost, a udělat sektor atraktivní i pro nové generace. I k této části byla celá řada připomínek, ale opět nic zásadního. Ovšem je jasné, že na každou poznámku byly ještě další reakce, a tak i tento bod zabral poměrně dost času. Ve třetí části s názvem Návrh na orientaci politiky po 2013: I. Hlavní body přizpůsobení, měly by se soustředit především na: - zajištění bezpečnosti a stability, zvýšit ekonomickou roli farmářů - zajistit, aby farmáři dostávali dostatečný příjem z trhu To si vyžádá lepší fungování trhů, větší stabilitu a průhlednost. Zde byla diskuse o roli PO, družstev, meziprofesních organizací a dohod ve Francii, tam se jasně ukazuje nechuť severských zemí pro různé formy organizace trhu, či nabídky. Také u otázky pojištění, obecného, nebo příjmů, jako nástroje řízení trhu, se zde ještě moc neprosazuje. 2

3 Také u dalšího bodu tohoto odstavce: posílení pozice farmářů v potravinovém řetězci a požadavek na revizi Evropské politiky konkurence, s e většina diskuse točila okolo role PO a coops, a také okolo současných pravidel o konkurenci, které jsou diskriminační pro farmáře a jejich organizace a velmi benevolentní k organizaci distribuce a obchodu. Jaké nástroje k zlepšení této pozice a jak se připravit na nové výzvy. Diskuse o nástrojích a opatřeních byla rovněž delší. Tam se také ukazuje, že ani Komise, ani zatím ČZ nemají žádné nové nástroje připraveny. A tak se zdá, že se vedle pokračování práce na budoucnosti CAP bude muset začít velmi vážně organizace zabývat také možnosti a srovnání starých a nových nástrojů, včetně řízení rizik, pojištění, nových forem intervence, futures a hledání nových forem spolupráce. Také u otázky jak odměnit farmáře za jejich roli a práci při službách na venkově, které provádějí pro společnost, se opět ukazuje, jak rozdílně vidí tyto služby a možnosti odměňování na severu Evropy, v jejím středu a na jihu. Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4. Druhý den zasedání začal sice přesně v 9 hodin a ještě 2 hodiny se jednalo o dalších bodech budoucnosti CAP, nedokončené na včerejším zasedání. Alespoň tato část byla vcelku normální, což se nedá vůbec říci o dnešním POCC/CCC. Ale k tomu se vrátím až později. Více pobídek pro farmáře, kteří dodávají další služby pro společnost. Stále se vracející otázka public goods, nebo-li veřejné služby, či zboží, a jaké si vlastně farmáři mohou dělat nároky na jejich proplacení. Mezi ně se považuje celá řada služeb, které si veřejnost velmi často plete jen s environmnetálními požadavky. Ale jsou tu další aspekty, především problémy klimatických změn, kde hraje zemědělství velmi důležitou úlohu, včetně skladování uhlíku. Budoucnost PP v rámci I. Pilíře. Mají za úkol dát odměny tam, kde nepřicházejí přímo z trhu: - bezpečnost potravy udržení EU produkční kapacity - zajišťuje větší stabilitu trhu a příjmů farmářů - zajišťuje také zaměstnanost na venkově a ekonomickou životnost - zajišťuje atraktivní venkov a krajinu. Příprava na nové výzvy. Klimatické změny, využití vody a další cílová opatření, vyrovnání se se snižováním emisí. Financování CAP. Finanční solidarita s odpovídajícím rozpočtem, tak aby nedocházelo k problémům konkurence v rámci CAP. Žádné další rozšiřování spolufinancování. Prostředky by měly být přiděleny jako celek, dva pilíře by měkly být zrušeny. Zjednodušení. Projednány problémy spojené s organizováním obchodu, PO, a coops. Propojení CAP a dalších EU politik. Obchodní politika. Konkurenční politika celá řada komentářů. Klimatické změny, environment a výzkum. Regionální politika. To co bylo původně v příloze 1. Role farmářů a družstev v potravinovém řetězci, se ukazuje, že většina si přeje toto téma projednat (na pokračování), jako samostatnou kapitolu, měla by doprovázet požadavky na budoucí CAP. K tomuto tématu se připravuje na Komisi na počátek června velká konzultace (všichni hráči potravinového řetězce). Pro C/C je tam podle slov Pekky již dnes vyhrazeno 27 míst 3

4 (uvidíme, jak to bude ve skutečnosti, na mléko to bylo omezené, ale zůstala tam zhruba stovka míst neobsazených). Takže k potravinovému řetězci se připraví zvláštní dokument. Rovněž se obnoví ad hoc pracovní skupina. V připomínkách se zde mluvilo nejen o koncentraci distribuce a obchodu, ale také ze strany dodavatelů (vstupů), kde je koncentrace obdobná. Samotný POCC/CCC začal až po 11. hodině a po schválení agendy a zápisu se měla udělat příprava na presidia 22. a Program vypadal docela rozumně, jen pozdější diskuse kolem jednotlivých bodů byly tak rozsáhlé s obrovským množstvím připomínek ze strany Španělska, Itálie a Řecka, že se zdálo, jako by zde nikdo jiný nebyl a vůbec se nebral ohled na to, že návrhy na pozice u bodu 3a až 3i již byly všechny připraveny a schváleny pracovními skupinami a tudíž experty. První dva body byly relativně přehledné: CAP po 2013 a návrh C/C na revizi reformy na promoci pro zemědělské produkty. Eva Corral zde udělala krátký přehled, bylo přijato bez připomínek. Bod 3c. Ke Komunikaci Komise o lépe cílené pomoci pro farmáře v oblastech s přirozeným handicapem. Španělsko mělo celou řadu připomínek, také Finsko a Rakousko. Nella ze sekretariátu udělala souhrn a řekla, že v rámci pracovní skupiny RV byla otázka projednávána víc než rok. Jedná se zde především na reakce vůči návrhu Komise na nová kriteria. Diskuse pokračuje rovněž jak v Radě tak v EP a potrvá až do konce roku. Španělé chtějí jako jedno z nových kriterií sucho. Ale tam je velmi obtížné mít kriterium pro jednu farmu. Počítá se, že by se za postiženou oblast či region, prohlásila část (postižená) krajiny, na ní by se vyčlenila částka, a ta by se potom rozdělila na poškozené farmy v oblasti. 3d. Poziční dokument na PO v sektoru ovoce a zelenina. Zde problémy začaly, jak jsem řekl v úvodu. Třem zemím, které jsem tam jmenoval jde o udržení všech dosavadních podpor v současné výši. Naprosto odmítají možnost, že by v rámci sjednocení CMO byla zde možnost, přeřazení plateb jako část PP. I když na pracovní skupině ovoce a zelenina nebyla pozice dosažena rychle, po řadě kompromisů a jednání se k nějaké rozumné pozici dopracovala. Ale zde se vše opakovalo a v té době, již doba schůze dávno překročila 13. hodinu a zbývala ještě celá řada bodů jednání. Bod 3e. Revize direktivy o boji proti opožděným platbám v obchodě. Zde měl úvodní komentář Paulo Gouveia, řekl jen, že se sice stále jedná, ale celkové podmínky se prakticky nikde nijak nezměnily. Řekl, že toto téma by mělo být součástí požadavků vycházejících z výsledků práce ad hoc skupiny potravinový řetězec. Také zde byla diskuse zbytečně dlouhá, především proto, že se nic nového nestalo. Musí přijít konkrétní požadavky a společná pozice C/C. 3f. Poziční dokument Komise u možností označení ochrany zvířat. Diskuse pokračují jak na Komisi, tak v EP a Radě. C/C je proti této formě označení, přijala by maximálně dobrovolné označení, jinak to považuje za zbytečné. Máme nejvyšší standardy, ochranu, kontroly, další detaily označení povedou jen k horší orientaci. 3g. Poziční dokument o farmářkách v EU, přednesla Agnes Luycx. Téma, které je velmi blízké španělskému předsednictví, to chce udělat také konferenci na toto téma, zaměstnanost, úloha žen v zemědělství a pod. 3h. Stav příspěvků za Zde se nic nezměnilo od posledního presidency celkové nedoplatky ve výši okolo ( Maďarsko, Řecko, Kypr, Malta). Mléčný sektor. Standa Jaš udělal přehled jednání a závěrů z konference Tyto závěry nebudu opakovat, měli jste mé komentáře a přehled v poslední zprávě. Aktivity sekretariátu. Nebylo rozvinuto všechny aktuální informace jsou na Agriinfo. Dnešní POCC/CCC trval velmi dlouho, opět se projevuje nadměrné protahování jednání a opakování připomínek. Pro příští zasedání požádám o projednání procedur a limity 4

5 (opakovaně) doby příspěvků zástupců. Nemá cenu z toho dělat debatní klub, ve kterém se projevují vždy jen některé země a ostatní přihlíží. Členské země potřeba nástrojů na překonání krize Většina zemí chce zachovat všechny zbývající nástroje na řízení trhu i po 2013, jak se má vyjádřit Rada tento týden. Celá řada delegací chce ještě další nástroje jako příjmy - pojištění a daleko lepší regulace v potravinovém řetězci. Vedle toho je podstatná část ČZ pro nové odpovědi na současnou krizi a také zařazení těchto opatření do finančních perspektiv po Podle zpráv z připravované Rady má být tento přístup schválen dalším triumvirátem předsednictví pod dnešním Španělskem, následované Belgií a po ní Maďarskem. Diskuse o budoucnosti CAP má být na Radě v průběhu května a španělské předsednictví se bude snažit dokončit práci na tržních opatřeních. Sarkozy návrat CAP? Ve svém posledním projevu v Paříži, který následoval po propadu jeho pravicové strany v regionálních volbách, začal president velmi ostře hájit CAP a jeho cíle. K výsledku voleb jen řekl, že veřejnost chce vyjádřit znepokojení ze současné krize a jejich dopadů. V projevu, kde se obrátil k farmářům řekl, že udělá vše aby se zachovaly všechny podpory, které znamenají tolik pro uchování činnosti na venkově. K tomu řekl, že je ochoten vyvolat krizi v Evropě, než aby přijal rozdrobení CAP, nebo spekulace okolo cen a další úkazy, které nedovolují farmářům mít důstojné příjmy ze své práce. Nenechám zemědělství umřít v době, kdy jsou zde otázky soběstačnosti a bezpečnosti potravy, které se ukazují jako zásadní. CAP v Ecosoc Také v Ekonomickém a sociálním výboru se debatuje budoucnost CAP a podle většinové podpory je nutné zajistit všechna podpůrná opatření, nejen kvůli současné nestabilitě trhu, ale také kvůli budoucnosti evropského hospodářství. Výbor téměř jednomyslně schválil zprávu německého poslance Lutz Rubbe o vizi výboru o budoucím CAP. Ve zprávě se kritizuje současný stav, v EU, kdy se dopustily tak velké výkyvy cen a také velká spekulace a ve stejné době praktická neexistence řídících nástrojů. Ve zprávě se dále říká, že současný model nepředstavuje stejné schéma zemědělských podpor a jejich výši se velmi podstatně liší jak celkovou částkou, tak způsobem, jak je prováděna kalkulace mezi EU15 a EU12. Dále se ve zprávě žádá o daleko větší investice do sektoru a také větší průhlednost operací v rámci potravinového řetězce. Brambory Celé měsíce se zdálo, že velké zásoby brambor ve Francii, jsou hlavní příčinou propadu cen. Ale nedávný náhlý růst cen brambor ve Španělsku byl příčinou velkého nárůstu francouzského exportu a také silnému růstu cen brambor na francouzském trhu. Dopad je cítit prakticky v celé Evropě, producenti jsou s vývojem spokojen, protože to vede k omezení 5

6 velké síly zpracovatelů, kteří doposud diktovali podmínky na trhu. Zpracovatelé mohli vzhledem k situaci silně stlačit ceny, ale obrat ve Španělsku a Portugalsku by tento trend měl zcela obrátit. Zpracovatelé a výrobci hranolků a dalších produktů měli po dobu víc než 3 let velmi výhodné podmínky, opakovaně dobrou úrodu a velmi nízké ceny za brambory. EU export hranolků a ostatních produktů vzrostl vloni na t a tento trend pokračuje, jak se oslabuje euro. Největšími odběrateli je Saudská Arábie a Rusko, to dostává především dodávky z Polska. Německo podpora zemědělství Program podpor, který oznámila v listopadu ministryně Ilse Aigner byl zahrnut do zákonu o federálních financích. Podpora, která je rozložena do 2 let ve výši 750m celkem, má pomoci farmám, které mají velmi nízké finanční rezervy v důsledků krize. Zákon má několik oddělení včetně prémií na pastvu a na krávy, což má pomoci především sektoru mléka. V sektoru byl zaznamenán propad příjmů v průběhu 2009 o 45%. Podpora je rozdělena na 500 m pro pastviny, 200m na pojistné prémie a 50m na finanční podporu přímo. Podpora na pastviny je nyní 37 /ha a je doprovázena prémií na krávu ve výši 20 na zvíře. Tato opatření jsou doprovázena snížení poplatků za pojištění nehod o 45% v průběhu 2010 a Rada potravinový řetězec Na poslední Radě, koncem března byla hlavní témata, řízení trhu, strategický plán CAP 2013 a evropská strategie Vedle těchto tří otázek také zlepšení funkce potravinového řetězce. Španělské předsednictví si dalo za úkol schválit a uplatnit podmínky pro řetězec dodávající potraviny výkonnější pro Evropu. Ministryně Espinosa později předloží ke schválení závěry k budoucímu vývoji CAP. Francouzský ministr Le Maire chce dále předložit návrh na regulaci evropských trhů, který dostane - jak doufá - podporu většiny zemí EU i Komisaře Ciolos. FNSEA před kongresem Zlepšit výkonnost, a to bude velmi obtížný úkol, který měl před sebou kongres FNSEA, který skončil 2.4. v Auxerre (Yonne). V rámci kongresu se rovněž měli diskutovat evropské aktuality a vývoj francouzské zemědělské politiky. Na poslední den kongresu byla rovněž naplánována debata u kulatého stolu, kde se kromě řady francouzských zástupců, měl sejít Gerd Sonnleitner (DBV), Peter Kendall a zástupce ze Španělska a Irska. Původně zde měl být rovněž zástupce Maďarska, ten odmítnul, a tak požadovali někoho z ČR. To jsme odmítli, protože nikdo ze zemi EU15 nepřijel na zasedání nových členských zemí do Brna a tak jak se zdá, roztržka pokračuje. Původně měl přijet i Komisař Ciolos, ale ten sem poslal jen natočené video. Lemétayer ve svém projevu chtěl dát především důraz na zvýšení aktivit všech odborů v departmentech a lepší propojení na asociace a oblastní svazy. 6

7 Propočty emisí pochyby Kolem propočtů emisí plynů tak, jak jej provádí Komise, je nová polemika. Bureau Européen du Biodiesel (EEB) říká, že tento propočet je výhodnější pro naftový průmysl a nevýhodný pro sektor biodiesel. Podle EEB ve svých propočtech Komise nepočítá se zvýšením emisí spojených s těžby (naftová pole, jak na souši tak v moři) a především u ložisek nekonvečních (písky, těžké oleje, syntetické produkty z uhlí či plynu). Zde dosahují emise podle EEB rekordních hodnot. Studie provedená v Německu Federací obnovitelných zdrojů (BEE) a Asociací německých producentů biopaliv (VDB), ukazuje právě na tyto problémy. V závěru studie se říká, že fosilní zdroje a obnovitelné jsou nyní spravovány a řízeny odlišným způsobem. Brusel by měl změnit přístup a udělat jednotný přístup pro oba typy paliv a odstranit diskriminaci biopaliv. Zaměstnanost sektoru Krize celková poznamenala rovněž zaměstnanost v sektoru. Ale ani zde nejsou dopady rovnoměrné. Podle posledních statistik, které byly zveřejněny v únoru, je nejvíce postiženo Španělsko, kde se zvýšila zemědělské nezaměstnanost o víc než 6%. Nejen situace na trhu v průběhu 2009, ale také klimatické podmínky byly příčinou dalšího propadu příjmů. Do sektoru se také vrátili ti pracovníci, kteří nedávno odešli do stavebního sektoru, který je v ještě větší krizi. Ale krize nemá stejné dopady v celé Evropě. Na severu je dopad podstatně menší, alespoň co se týče zaměstnanosti. UK například hlásí prakticky stejné stavy od roku K tomu zde pochopitelně pomohla nízká hodnota libry v průběhu posledních let, což pomohlo zemí podstatně zvýšit její exporty a další severské země více diversifikovaly než země jižní části Evropy. 7

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Bdocnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova Jan Březina Bdocnost SZP úvod V sočasnosti běží naplno diskse o bdocnosti SZP důležitost lobbying v institcích EU prezident Sarkozy (2010): vyvolám

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9.

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9. Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009 OBSAH: Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009... 1 COPA COGECA... 1 Rada Německo a Francie... 6 Ceny odpovědnost členských zemí a Komise... 6 Barroso GMO pravidla... 7 Komisařka

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

První podskupina se má zabývat vyhodnocením environmentálním dopadu a vypracovat rádce pro principy, podle nichž má skupina pracovat.

První podskupina se má zabývat vyhodnocením environmentálním dopadu a vypracovat rádce pro principy, podle nichž má skupina pracovat. Obsah: COPA, COGECA... 1 Obecné zprávy... 10 MEPs podpora intervenci... 10 Zemědělský výbor EP... 10 Rumunsko chce Komisaře zemědělství co Fischer-Boel?... 11 EU a GMO... 11 Direktiva půdy odložena...

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Med 15/11... 1 Pracovní skupina Zemědělství a prostředí 16.11.... 3 Presidency COPA 18.11 společně s presidentem Velebou... 6 POCC/CCC 19/11.... 7 Platby odstraněny

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2... 1 Pracovní skupina RV a politika po 2013 14.2... 2 Pracovní skupina Víno 15.2.... 4 Presidium Cogeca a presidium Copa 16.2. a

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 9.10.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 9.10. Obsah: COPA, COGECA... 1 EP nový hráč v CAP... 12 Lisabonská dohoda... 12 FR. družstva lépe vzdorují krizi... 12 Pohyb cen mléka... 13 EU schválila dovoz nových GMO... 13 EU podporuje nové řízení opatření

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pracovní skupina presidium Cogeca, pozice ke CAP 2013 a presidium Copa, vše 4.5.

Pracovní skupina presidium Cogeca, pozice ke CAP 2013 a presidium Copa, vše 4.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina presidium Cogeca, pozice ke CAP 2013 a presidium Copa, vše 4.5.... 1 Zvláštní pracovní skupina Zjednodušení SZP CAP simplification 5.5.... 4 POCC/CCC Měsíční 6.5...

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 28.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 28.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Hovězí 28.11... 1 Pracovní skupina Bio produkce 29/11... 2 Pracovní skupina Ovce a kozy 30.11.... 4 Presidium Cogeca 1.12... 5 Společně s Copa. 2.12.... 6 Obecné

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Zprávy z 4. 10. 2009

Zprávy z 4. 10. 2009 Zprávy z 4. 10. 2009 Obsah: COPA, COGECA... 1 Paříž připravuje regulaci... 11 Francie musí vést zemědělství... 12 5,7 mld specifických podpor... 12 FNSEA a Sarkozy... 12 EU víno... 13 FAO... 13 EFSA a

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

18.10.2009 Určeno všem členům

18.10.2009 Určeno všem členům Obsah: COPA, COGECA... 1 Francie: modernizace diskuse vázne... 9 EP a rozpočet 2010... 9 Reforma CAP pojištění... 9 Pozorovatelna cen Ovoce + zelenina (FR)... 10 US chce EU před WTO panel kvůli chlorovaným

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11.

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Komise CAP 3 pilíře?... 8 Obsese klimatem a realita potravin... 8 Německo sektor masa... 8 Francie přebytek klesá... 9 Irsko - GMO, příjmy... 9 Dánsko ilegální dovoz chemikálií...

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.... 1 POCC/CCC 17.6... 3 LULUCF zvláštní skupina Prostředí. 18.6... 4 Komise a uniformita plateb... 7 CAP a regiony... 7 PP platby dříve (Fr.

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 4.6.- 17.6.2012 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více