Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně"

Transkript

1 Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika PAGE pro analýzu esteráz v hlízách brambor (Solanum tuberosum L.) Vypracovaná jako výstup projektu 1B VÝVOJ A TESTOVÁNÍ SYSTÉMU ANALYTICKÝCH METOD PRO PRAKTICKOU CHARAKTERIZACI ODRŮD BRAMBOR REGISTROVANÝCH V ČR Autoři: Mgr. Světlana Sýkorová, CSc. & kol. Srpen 2006

2 OPTIMALIZOVANÁ METODIKA PAGE PRO ANALÝZU ESTERÁZ V HLÍZÁCH BRAMBOR (SOLANUM TUBEROSUM L.) Vypracovaná jako výstup projektu 1B VÝVOJ A TESTOVÁNÍ SYSTÉMU ANALYTICKÝCH METOD PRO PRAKTICKOU CHARAKTERIZACI ODRŮD BRAMBOR REGISTROVANÝCH V ČR Světlana Sýkorová a kol. Vydal: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Text: 2006 S. Sýkorová, E. Matějová, M. Berová Foto: 2006 S. Sýkorová, J. Bradová Grafická úprava: 2006 M. Sýkora, L. Štočková Vydáno bez jazykové úpravy ISBN:

3 Optimalizovaná metodika PAGE pro analýzu esteráz v hlízách brambor (UPOV 2002) obsahující vlastní modifikace řešitelů Obsah: 1. Počet hlíz na test Přístroje a zařízení Chemikálie Chemikálie pro extrakci proteinů Chemikálie pro elektroforézu Chemikálie pro detekci esteráz 4. Roztoky Extrakční roztoky Pufry a gelové roztoky Barvicí roztoky pro esterázy 5. Pracovní postup Příprava vzorků Příprava gelů Příprava gelů pro PAGE ph 7,9 pro esterázy Nanášení vzorků Elektroforéza Podmínky PAGE ph 7,9 pro esterázy Barvení Barvení esteráz (vlastní modifikace) 6. Identifikace alel Identifikace alel esterázových lokusů Obrázek genotypů Est Obrázek genotypů Est Stanovení hodnot REM pro jednotlivé alely lokusů Est 2 a Est 3 (vlastní modifikace) S. Sýkorová & kol. VÚRV Praha

4 Optimalizovaná metodika PAGE pro analýzu esteráz v hlízách brambor (UPOV 2002) obsahující vlastní modifikace řešitelů 1. Počet hlíz na test: - pro DUS ( odlišnost, uniformitu a stálost) : 10 hlíz - pro kontrolu identity: 4 hlízy Hlízy by měly být zralé, přednostně sklizené po zaschnutí listů. Hlízy skladované v rozmezí teplot 4 10 C mohou být použity nezávisle na sezóně, dokud nezačnou klíčit. 2. Přístroj a zařízení: centrifuga kryostat zdroj stejnosměrného proudu alespoň na 400 V a 150 ma třepačka (kývačka) na ploché gely vertikální elektroforetický přístroj pro 2 gely Může být použit jakýkoli vhodný přístroj pro elfo, jestliže umožňuje udržování konstantní teploty gelů. Tloušťka gelu by neměla být vyšší než 1,5 mm. Zdroj proudu by měl mít možnost nastavení konstantního proudu nebo konstantního napětí. 3. Chemikálie: Všechny chemikálie stupně analytical reagent (p.a.) nebo lepší Chemikálie pro extrakci proteinů Amidočerň 10 B Siřičitan sodný Na 2 SO 3 Disiřičitan sodný Na 2 S 2 O 5 Sacharóza Chemikálie pro elektroforézu Akrylamid roztok (velmi toxický!!) (AA) Persíran amonný (APS) Bisakrylamid roztok (BIS) Kyselina boritá TRIS - Tris- (hydroxymethyl) - aminomethan Bromfenolová modř (BPB) 3- (Dimethylamino) propionitril (DMAPN) S. Sýkorová & kol. VÚRV Praha 4

5 3. 3. Chemikálie pro detekci esteráz Dimethylformamid Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát (Na 2 HPO H 2 O) Fast Blue RR Salt 1-Naftylacetát Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát (NaH 2 PO 4. 1 H 2 O) Glycerol 4. Roztoky Extrakční roztoky č. Roztok Složky Množství Poznámka Siřičitan sodný Na 2 SO 3 5,00 g Extrakční roztok A Disiřičitan sodný Na 2 S 2 O 5 3,75 g 100 ml Extrakční roztok B Extrakční roztok C Sacharóza Amidočerň 10B Extrakční roztok A Extrakční roztok B 500 g 0,3 g do 1000 ml 10 ml 100 ml lze skladovat při 6 C lze skladovat při 6 C denně čerstvý Pufry a gelové roztoky č. Roztok Složky Množství Poznámka TRIS 30,26 g Skladovatelný v Zásobní pufr Kys.boritá 36,6 g lednici (Pufr 1) do 1000 ml % roztok AA AA 40 g do 100 ml Pro bezpečnost by měl být používán komerční roztok % roztok BIS BIS 2 g do 100 ml Pro bezpečnost by měl být používán komerční roztok % roztok APS Elektrodový pufr (Pufr 2) Gelový pufr (Pufr 3) APS Pufr Pufr g do 50 ml 100 ml 700 ml 15,8 ml do 100 ml Denně čerstvý Denně čerstvý Denně čerstvý S. Sýkorová & kol. VÚRV Praha 5

6 4. 3. Barvicí roztoky pro esterázy č. Roztok Složky Množství Poznámka Fosfátový barvicí pufr pro esterázy ph 6,4 Na 2 HPO 4 x 12 H 2 O NaH 2 PO 4 x 1 H 2 O deionizovaná voda 12,1 g 9,1 g do 1000 ml substrát pro esterázy kopulační barvivo pro esterázy % glycerin α-naftylacetát dimethylformamid Fast Blue RR pro histo dimethylformamid Glycerol deionizovaná voda 100 mg 1 ml 200 mg 1 ml 20 ml do 1000 ml vlastní modifikace připravit těsně před použitím připravit těsně před použitím skladovatelný v lednici 5. Pracovní postup Příprava vzorků Hlízy zmrazit na -20 C a pak nechat rozmrazit při pokojové teplotě. Pro analýzu každé hlízy je potřebná 2 ml centrifugační kyveta obsahující 0,4 ml extrakčního roztoku C (4.1.3). Rozmrzlé hlízy se rozříznou a vymáčknou. 1,5 ml šťávy se zachytí do výše uvedené kyvety a promíchá s extrakčním roztokem C (třepání). Dále se centrifuguje 15 minut při ot.min -1 a 10 C. Supernatanty se přenesou do nové prázdné centrifugační kyvety a zmrazí se pro pozdější provedení elfo. Před začátkem elfo se extrakty rozmrazí a promíchají Příprava gelů Příprava gelů pro PAGE ph 7,9 pro esterázy - Sestavit suché a čisté gelové kazety - Připravit cca 100 ml gel. roztoku (T: 4,9%; C: 4,7%) Postupuje se tak, že se smíchá pufr, akrylamid a BIS-akrylamid, přimíchá se siřičitan, který se nechá dokonale rozpustit. Promíchá se a polymerace se nastartuje přidáním DMAPN a APS. složky Objem gelu 40 ml 80 ml 100 ml 120 ml 150 ml 200 ml pufr ,32 ml 60,64 ml 75,8 ml 90,96 ml 113,7 ml 151,6 ml AA 40% 4,68 ml 9,36 ml 11,7 ml 14,04 ml 17,55 ml 23,4 ml BIS 2% 4,96 ml 9,92 ml 12,4 ml 14,88 ml 18,6 ml 24,8 ml Na 2 SO 3 0,0165 g 0,033 g 0,042 g 0,05 g 0,063 g 0,084 g DMAPN 0,2 ml 0,4 ml 0,5 ml 0,6 ml 0,75 ml 1,0 ml APS 2% 0,76 ml 1,52 ml 1,9 ml 2,28 ml 2,85 ml 3,8 ml S. Sýkorová & kol. VÚRV Praha 6

7 - Po zamíchání se gely pečlivě, ale rychle, nalijí tak, aby se zabránilo tvorbě bublinek vzduchu. Hřebeny pro vytvoření vzorkových jamek se vloží do kapalného gelu a polymerace probíhá při pokojové teplotě alespoň 15 minut. Hřebeny se potom vyjmou. Vzniklé jamky se promyjí a naplní elektrodovým pufrem ( ) Nanášení vzorků - Pro elektroforézu esteráz se nanáší do každé jamky 10 μl extraktu pomocí mikrostříkačky Hamilton Elektroforéza Podmínky PAGE ph 7,9 pro esterázy Elektrodový pufr Proud /2 gely (11 cm šířka, 1 mm tloušťka) na začátku 10* minut 78 ma Napětí pokračovat nastavením 400 V na 30** minut Teplota 10 C Směr migrace od katody (-) k anodě (+) Celkový čas elektroforézy 10* + 30** minut 5.5. Barvení: Barvení esteráz (vlastní modifikace): Gely se označí, např. odříznutím růžku. Potom se přenesou do skleněných barvicích misek, v nichž je v každé 100 ml fosfátového pufru (4.3.3) smíchaného těsně před použitím s roztoky substrátu (4.3.4) a barviva (4.3.5). Na kývací třepačce se inkubuje při laboratorní teplotě minut, kdy jsou již patrné hnědě zbarvené pruhy esteráz. Ztmavlý a vysrážený barvicí roztok se potom slije a gely se inkubují na třepačce 2 x 30 minut s deionizovanou vodou a dále na třepačce v 2% roztoku glycerolu (4.3.6.) po dobu 30 minut. Po této inkubaci se gely usuší mezi dvěma vrstvami celofánu, namočeného v 2% glycerolu. 6. Identifikace alel: Identifikace alel esterázových lokusů Pozice jednotlivých esterázových isoenzymů jsou kalibrovány odrůdou Sieglinde. Odrůda Sieglinde vykazuje 3 pruhy s vysokou enzymatickou aktivitou v následujících pozicích: Esterázové ieoenzymy bramborových hlíz jsou vysoce polymorfní. Pro jasnou interpretaci byly zymogramy rozděleny do čtyř bloků pruhů. Bloky pruhů Est 1 a Est 4 mají jen nízkou enzymatickou aktivitu. Bloky pruhů Est 2 a Est 3 mají naopak vysokou enzymatickou aktivitu. Pro stanovení odlišnosti, jednotnosti a stálosti (DUS) jsou používány pouze bloky Est 2 a Est 3. S. Sýkorová & kol. VÚRV Praha 7

8 Brambory jsou vegetativně množený tetraploidní druh. Proto je třeba očekávat mnoho heterozygotních genotypů. Jednotlivé genotypy mohou být rozlišeny pouze podle genové dávky. Takové genotypy se často nacházejí v Est 2 a Est 3. Kombinace mezi null- alelou a aktivními alelami a genotypy majícími plnou dávku genu vykazují identické pruhy. Proto jsou vyhodnoceny jako identické. Est 2 Est 3 Př. odrůdy Znač. Est 2 Est 3 Př. odrůdy Znač Est 2 Est 3 Př. odrůdy Znač. a o Desirée 4 b o Cleopatra 18 c o Obelix 22 d o Achat 5 d b Vital 23 d c Krometa 19 e o Sibu 20 f o Wali 12 g b Premiere 26 h o Jetta 6 i o Renate 8 i b Selma 7 i c Karakter 15 j o Hansa 1 j b Ute 9 j c Karolin 3 k o Belita 13 k d Junior 17 l o Roxy 16 l c Sieglinde 2 o o Ulla 11 S. Sýkorová & kol. VÚRV Praha 8

9 Obrázek schémat genotypů Est 2 V Est 2 vykazuje většina genotypů 2 pruhy (označené a-1). Byly detekovány genotypy s více než 2 pruhy. Tyto typy mohou být interpretovány jako kombinace dvou genotypů obsahujících dva pruhy. Genotyp Genotyp Př. odrůdy Pozn. Znač. Est 2 Est 3 dl o Leyla nerozlišitelný od genotypu Est 2:d + 5 Est 3: o dl c Aiko nerozlišitelný od genotypu Est 2:d + 19 Est 3: c jf o Protea 27 Existuje překrytí genových produktů 75 a 77 náležejícím genotypu Est 2: l s genovým produktem náležejícím genotypu Est 1. Proto není možné získat jasnou separaci mezi hybridy typu Est2: l x d a genotypy Est 2:d. Proto genotyp dl a genotyp l nebudou vyhodnoceny jako rozdílné Obrázek schemat genotypů Est 3 Obrázek (typy a,b, c, d, o) podle mobility stoupá od a k d, typ o žádný pruh S. Sýkorová & kol. VÚRV Praha 9

10 6.1.3.Stanovení hodnot REM pro jednotlivé alely lokusů Est 2 a Est 3 (vlastní modifikace) Měřením a kalibrací podle odrůdy pruhu definovaného jako 75 etalonové odrůdy Sieglinde byly vypočteny hodnoty REM jednotlivých pruhů alel Est 2 a Est 3. V elektroforetickém spektru jednotlivých odrůd se vyskytují ještě další pruhy s různou intenzitou, které pravděpodobně náležejí lokusům Est 1 a Est 4, případně heterozygotním projevům esterázových alel. Alely Est 2 a jejich hodnoty REM a e d c k j i h g f l o (73) (76) (79) (84) (86) Hodnoty REM uvedené v závorce představují velmi nízkou, až stopovou intenzitu enzymatické aktivity Alely Est 3 a jejich hodnoty REM a b c d o S. Sýkorová & kol. VÚRV Praha 10

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Místo konání: Brno,

Více

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Jihočeská univerzita

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

ČOS 137602 3. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN

ČOS 137602 3. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STANOVENÍ DIKLOFENAKU. LUKÁŠ ČAPKA a, HELENA ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ b, MILADA VÁVROVÁ b a LENKA URBÁNKOVÁ c

VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STANOVENÍ DIKLOFENAKU. LUKÁŠ ČAPKA a, HELENA ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ b, MILADA VÁVROVÁ b a LENKA URBÁNKOVÁ c Chem. Listy 7, 55 554 (23) VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STNOVENÍ DIKLOFENKU Cl NH LUKÁŠ ČPK a, HELEN ZLÁMLOVÁ GRGOŠOVÁ b, MILD VÁVROVÁ b a LENK URBÁNKOVÁ c Cl O OH a Ústav analytické chemie, kademie

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur

Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková Lenka Wasserbauerová, Jana Krajíčková Kateřina Smékalová, Karel Dušek

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: M4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Provozně podnikatelský Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH LEPENEK

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH LEPENEK POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH LEPENEK Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národní archiv Praha, listopad 9 Zpracovali: PhMr. Bronislava Bacílková Ing. Benjamin Bartl Ing. Lenka Bartlová Dr.Ing. Michal

Více

DEZINTEGRACE LIDSKÝCH SPERMIÍ A CHARAKTERIZACE JEJICH ANTIGENŮ

DEZINTEGRACE LIDSKÝCH SPERMIÍ A CHARAKTERIZACE JEJICH ANTIGENŮ DEZINTEGRACE LIDSKÝCH SPERMIÍ A CHARAKTERIZACE JEJICH ANTIGENŮ ANDREA BRÁZDOVÁ a, JARMILA ZÍDKOVÁ a, JAN CIBULKA b, MAGDALÉNA VALIŠOVÁ a, VOJTĚCH ŠKOP a a ZDENA ULČOVÁ- GALLOVÁ b a Ústav biochemie a mikrobiologie,

Více

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE Eva Juranová 1,2 a Eduard Hanslík 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6 2

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR)

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) Václav Míka a kol. Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) Výběr praktických aplikací v zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2008 Metodika vznikla za finanční

Více

ph vody - koncentrace vodíkových iontů

ph vody - koncentrace vodíkových iontů ph vody - koncentrace vodíkových iontů Pro posouzení reakce vodných roztoků je významné, jaké koncentrace v nich dosahují vodíkové ionty. Tato koncentrace závisí jednak na povaze rozpuštěných látek, jednak

Více