Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám."

Transkript

1 Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 Národního institutu dětí a mládeže MŠMT

2 Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ STUDIUM V ČESKÉ REPUBLICE STUDIUM V EU - PŘESTÁVKA PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PRÁCE V EU

3

4 Studium v ČR

5 Studium v ČR Vysoké školy Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Rekvalifikace

6 Vysoké školy PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VŠ Termín pro podání přihlášky je obecně do konce února (některé školy a fakulty přijímají později, umělecké školy dříve), počet přihlášek není omezen Přijímací zkoušky si každá fakulta organizuje individuálně Přípravné kurzy pořádají vysoké školy nebo vzdělávací agentury Rozhodnutí o přijetíči nepřijetí je písemné (je doručeno do vlastních rukou) do 30 dnů po ukončení přijímaček Odvolání: musí se podat do 30 dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí (vzorové odvolání např. na )

7 Vysoké školy V České republice je 26 veřejných vysokých škol, 46 soukromých a 2 státní vysoké školy. Studovat můžete v 19 městech po celé republice.

8 Vysoké školy Univerzita Rektorát Akademický senát univerzity Účelová zařízení Fakulta Fakulta Vědecké pracoviště Děkanát Akademický senát fakulty Katedra Katedra Katedra Katedra STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

9 Vysoké školy Imatrikulace - slavností uvedení studenta do vysokoškolského studia Vyučuje se formou přednášek, seminářů, cvičení Přechází se na kreditní systém místo klasických známek: výborně, velmi dobře, dobře a pak už Promoce - slavnostní obřad udělování akademických titulů, spojený s řádným ukončením vysokoškolského studia

10 Vysoké školy Zavádí se třístupňový systém Bc., Mgr. (Ing.), PhD. (3, 2, 2-3 / 5, 2-3) Lékařské obory se studují déle Každý stupeň studia můžete o 1 rok přetáhnout Pokud si studium prodloužíte o více než rok, počítejte s placením

11 Vysoké školy Výhody: Status studenta (denní forma) Titul Lepší platové zařazení Studentský život Delší prázdniny Možnost vyjet studovat do zahraničí

12 Vysoké školy Nevýhody: Finanční náročnost Hodně teorie Těžké přijímací řízení

13 Vyšší odborné školy VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY VOŠ: a) veřejné b) soukromé c) církevní VOŠ bývají praktičtěji zaměřené (více povinné praxe, obory jsou méně teoretické) Studium je tříleté, vede k získání DiS. Některé VOŠ spolupracují s VŠ existuje možnost získat vysokoškolský titul Bc. (vyrovnávací zkoušky, jeden ročník) Placené: cca 2 45 tisíc Kč / rok

14 Vyšší odborné školy Přihláška na VOŠ se podávářediteli školy většinou do 30. dubna Přijímací zkoušky se konají nejdříve 1. června Poslední kolo se uskuteční nejpozději 30. září

15 Vyšší odborné školy Výhody: Status studenta Praktické obory, více praxe Větší šance na přijetí Pozdější termín přijímacího řízení Nevýhody: Nezískáte akademický titul Studium je vždy placené Finanční náročnost

16 Pomaturitní studium POMATURITNÍ STUDIUM akreditace MŠMT vyhláška 183/98 Sb. status studenta školy, které mají akreditaci MŠMT, ho zaručují pouze tomu, kdo navazuje na studium ve stejném roce, kdy ukončil střední školu studium jazyků (+ některé školy nabízejí přípravu na VŠči VOŠ z jiných oborů) studium je placené jednoleté studium - výuka nejméně 4 hod denně

17 Pomaturitní studium Výhody: Status studenta Zlepšení v jazycích Někdy příprava na přijímací řízení Nevýhody: Finanční náročnost (je vždy placené) Čekají vás znovu přijímačky

18 Rekvalifikace REKVALIFIKACE Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Rekvalifikaci si může uchazeč zaplatit sám, nebo ji absolvovat na ÚP. Na rekvalifikaci placenou ÚP není žádný automatický nárok, pokud jako uchazeč o práci uzavřete dohodu o rekvalifikaci musíte je absolvovat jinak vás vyřadí Rekvalifikaci může provádět pouze MŠMT akreditované zařízení a vzdělávací nebo zdravotnické zařízení, které má akreditované vzdělávací programy.

19 Status studenta Status studenta máte po složení maturitní zkoušky (nebo absolutoria na VOŠ) až do konce prázdnin. Pokud plynule přejdete na denní studium, nemusíte se o nic starat. Status studenta ztrácíte v případě že: přerušíte studium, ukončíte studium, nebo řádně zakončíte studium. V posledním případě jste studentem do konce kalendářního měsíce který následuje po měsíci, ve kterém složíte závěrečné zkoušky. Pro zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení jste studentem jen do 26 let.

20 Studium v EU

21 Studium v EU

22 Studium v EU Boloňský proces = vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání Sorbonnská deklarace Mobilita Uznávání titulů prvého stupně studia (Bc.) Boloňská deklarace Vize 3 stupňového VŠ vzdělání Kreditní systém Společné zpracování obsahu studia Pražské komuniké Zajišťování kvality (akreditace) Uznávání dokladů Berlínské komuniké Zavedení prvých dvou stupňů studia do praxe Snazší uznávání vzdělání (Lisabonská smlouva o uznávání) Dodatek k diplomu (od roku 2005)

23 Vysokoškolské studium Studium v EU stipendia nabízená vysokými školami x samostatné hledání Odborné kurzy Jazykové kurzy v zahraničí Letní školy Odborné stáže

24 Studium v EU STIPENDIUM Národní agentura pro evropské programy - nejznámějším stipendijním programem je Erasmus (součástí programu Lifelong Learning Programme ), dále Finanční mechanismy EHP a Norska Akademická informační agentura (Dům zahraničních služeb MŠMT) - stipendia na základě mezinárodních smluv MŠMT (rozpis kvót / výběrové řízení) + další programy na podporu vzdělávání jsou například: AKTION, CEEPUS

25 Studium v EU Jiné organizace stipendia DAAD, Visegrádského fondu, nadace Open Society Fund a dalších organizací. Stipendia nabízejí i konkrétní vysoké školy. Možností je více nejlépe vám poradí na studijním oddělení vysoké školy, či na jejím zahraničním a podobném oddělení.

26 Studium v EU SAMOSTATNÉ STUDIUM Boloňský proces umožňuje studentům ze členských zemí EU v rámci unie studovat za stejných podmínek jaké mají domácí studenti. Můžete si vybrat zemi, školu, obor a přihlásit se! Neplatíte vyšší školné (pokud studujete v domácím jazyce), máte možnost získat některé studentské půjčky. Studenti v rámci EU mají možnost získat některá místní stipendia, podporu apod. V zemích, které mají plně otevřený pracovní trh není problém s prací při studiu.

27 Studium v EU VZDĚLÁVÁNÍ V ODBORNÝCH KURZECH odborné kurzy jsou levnější alternativou k univerzitnímu studiu obdoba našich VOŠ, někdy je možnost přestupu na VŠ studium na odborné škole je praktičtější než na vysoké škole a časově bývá méně náročné máte tedy lepší možnost i pracovat opět vám mohou pomoci agentury

28 Studium v EU JAZYKOVÝ KURZ můžete školu vyhledat a kontaktovat sami (pak budete platit školné přímo škole) jazykový kurz za poplatek zprostředkuje agentura, která klientovi pomůže i s ubytováním, dopravou, často i zaměstnáním (Work&study) Délka: týden rok Někdy nabízí agentury i jazykové kurzy s dalšími aktivitami (volnočasové, další studium )

29 Studium v EU ODBORNÁ STÁŽ prostředek k získání potřebné praxe. placená x neplacená x dotovaná (například program Erasmus) mezinárodní studentské organizace - bývají zaměřené na studenty určitých oborů. Výhodou je, že vám poskytnou v zahraničí zázemí komerční agentury (i programy bez vztahu ke studovanému oboru a bez podmínky studia, poplatek za zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem) stáže v evropských institucích (placené x neplacené) velké firmy

30 Studium v EU LETNÍ ŠKOLY (UNIVERZITY) Většina univerzit pořádá v letním období tzv. letní školy nebo letní univerzity Není jednotná databáze všech letních škol nabídka se mění univerzita od univerzity Bývají hodně specificky zaměřené Sejdou se na nich studenti z celého světa Na některé letní školy (zpravidla jazykové) máte šanci získat stipendium

31 DĚKUJI ZA POZORNOST

32 Práce v ČR

33 Práce v ČR Pracovní podmínky mladistvých stanovené zákonem Zákaz práce pro mladé do 15 let nebo do ukončení povinné docházky tito lidé moho vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní či sportovní činnost Lidé do 18 let pouze omezená šíře prací, které musejí být přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji Od mladí do 18 let mohou pracovat 40h/týdně, max. 8h/ denně = klasický plný úvazek Práce zakázané mladistvým: Práce nebezpečné, zdraví škodlivé, práce v podzemí při těžbě Práce přesčas a v noci

34 Pracovní poměr mladistvého: Práce v ČR K uzavření pracovní smlouvy je nutné vyjádření zákonného zástupce Zaměstnavatel musí zabezpečit lékařského vyšetření mladistvého Výpověď zaměstnavatel musí též oznámit Minimální mzda pro mladé do 18 let = 80% minimální mzdy, v současnosti 6400 Kč měsíčně.

35 Práce v ČR Brigáda pojem se v zákoníku neobjevuje, ale chápe se jako pracovní zapojení mladých lidí během prázdnin i v průběhu školního roku; - může být uzavřena na základě několika druhů smluv/dohod: Typy pracovních smluv a dohod: Pracovní smlouva Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce

36 Práce v ČR Typy pracovních smluv a dohod: Pracovní smlouva Musí být písemná Uzavřena pro pravidelné, opakující se činnosti Stanoven konec a začátek pracovní doby I na studenty a brigádníky se vztahuje minimální mzda (8400Kč/40h týdně, 48,10Kč/h) Z příjmu je nutné odvádět daň, zdravotní a sociální pojištění

37 Práce v ČR Typy pracovních smluv a dohod: Dohoda o pracovní činnosti Zaměstnání na menší než plný úvazek nebo práce je jen příležitostná Písemná Lze uzavírat na dobu určitou i neurčitou Pracovník musí dostat odměnu alespoň 962 Kč/týden V měsících, ve kterých jste měli příjem alespoň 400 Kč, se vám z platu odečte částka na sociální a zdravotní pojištění

38 Práce v ČR Typy pracovních smluv a dohod: Dohoda o provedení práce: Rozsah práce nesmí překročit 150 h Těchto dohod je možno uzavřít několik za rok limit 150 h se pak vztahuje na součet odpracovaných hodin pro jednoho zaměstnavatele Pracovník musí obdržet alespoň 48,10 Kč/h Z platu se neodečítá částka na sociální a zdravotní pojištění

39 Práce v ČR Zdaňování příjmů: Vhodné podepsat prohlášení k dani (růžový formulář) na základě něho je možné uplatnit daňové slevy: Sleva na poplatníka (2070 Kč/měsíc) U studentů do 26 let studentská sleva na dani (335 Kč/měsíc) Toto prohlášení je možno podepsat vždy jen u jednoho zaměstnavatele souběžně podepsat u toho s větší mzdou

40 Práce v ČR Hledání práce: Od složení maturity v květnu až do konce prázdnin student pokud nepokračujete ve studiu, tak je tuto dobu vhodné využít pro hledání práce Ještě lépe navázat kontakty se zaměstnavatelem během studia o volných pracovních místech se informujte v posledním ročníku

41 Práce v ČR Kde hledat práci a brigádu? Zeptejte se svých známých a příbuzných Na internetu všeobecné i specializované portály pro studenty, absolventy, portály věnované určitým druhům zaměstnání Přes personální agenturu přehled na webu MPSV V denním tisku specializované přílohy v denících Přímo oslovit firmy Veletrhy pracovních příležitostí

42 Práce v ČR Úřad práce - každý se zde eviduje podle místa trvalého bydliště s úřadem musíte spolupracovat (docházet na pravidelné schůzky) a přijmout zaměstnání, které vám bude nabídnuto Pro pobírání podpory v nezaměstnanosti musí všichni splnit podmínku: mít za poslední 3 roky odpracováno alespoň 12 měsíců (práce na dohodu o provedení práce se nezapočítává) Absolventi bez nároku na podporu v nezam. dostávají doplatek do životního minima(individuální)

43 Práce v zahraničí

44 Práce v zahraničí 1. Samostatné hledání práce 2. Práce zprostředkovaná agenturami 3. Dobrovolnictví

45 Práce v zahraničí Samostatné hledání nejjednodušší sjednat si pozici ještě před výjezdem služba EURES databáze volných pracovních míst v EU a zemích EHP; nabídka prací na plný úvazek i letních brigád k žádosti o práci přiložit standardizovanou formu životopisu služba Europass evropský životopis, jazykové portfolio. prázdný formulář lze volně stáhnout na

46 Samostatné hledání Práce v zahraničí V rámci EU/EHP volný pohyb osob teoreticky všichni mají stejný přístup na trh práce ještě stále však platí Přechodná opatření = nutnost pracovního povolení: Belgie, Dánsko, Francie, Lichtenštejnsko, Německo, Norsko, Rakousko, + Švýcarsko, + (Malta) Zjednodušené podmínky u nedostatkových profesích(často technického zaměření): Belgie, Francie, Dánsko

47 Práce v zahraničí Student Vždy se řídí předpisy dané země pro práci stud. Zahraniční student většinou může pracovat jen na poloviční úvazek nebo omezený počet hodin týdně Formality Před odjezdem kontaktovat zdravotní pojišťovnu, příp. úřad práce Registrace k pobytu a do systému zdravotního pojištění při pobytu do 6 měsíců možné platit v domovské zemi Před ukončením práce si nechat potvrdit příslušné formuláře dokládající dobu práce (v EU formulář E301, který slouží jako zápočtový list)

48 Doporučení Práce v zahraničí Zvolit si zemi, jejíž jazyk znáte alespoň v základech a ve které máte známé, na které se můžete obrátit Prověřit si budoucího zaměstnavatele Všechny smlouvy a dohody by měly být písemné a se všemi náležitostmi (jméno a adresa zaměstnavatele, náplň práce, platové podmínky ) Podepisovat smlouvu jen ve srozumitelném jazyce Vyhnout se práci na černo, bývají za ní tvrdé postihy

49 Práce v zahraničí Práce zprostředkovaná agenturami Nejjednodušší způsob hledání práce agentury nabízejí pomoc s vyřízením formálních náležitostí a s povinnou registrací (zajištění práce, povolení k práci, pracovní smlouva ) Agentury zajišťují soulad s předpisy a zákony dané země Podle zákona si agentury nesmějí účtovat poplatek za vyhledání a zprostředkování práce

50 Práce v zahraničí Agentury typy pracovních programů Výdělečné / dobrovolnické Některé věkové omezené Profesně zaměřené Nejčastější druhy: Dlouhodobé pracovní programy Práce a studium (Work and Study) Sezónní práce v zemědělství Sezónní práce v cestovním ruchu Au-pair pobyty + Camp America

51 Práce v zahraničí Dlouhodobé pracovní programy Nejširší profesní záběr záleží na požadavcích klienta Oblast cílové země není omezena Věková hranice také není stanovena Jednotlivec si v rámci programu může práci hledat sám (Independent Program) nebo si nechat práci zajistit agenturou (Placement Program) rozdíl v ceně a asistenci agentury Poplatky se liší podle délky pobytu a typu cca Kč.

52 Práce v zahraničí Práce a studium (Work and Study) Spojení práce v zahraničí se studiem cizího jazyka Cílovou oblastí často země, kde není nutné pracovní povolení (Británie, Irsko ), ale v nabídkách i USA a Austrálie Jedinou podmínkou dosažení 18 let Nejčastěji pomocné práce v turistickém ruchu či zdravotnických službách - předchozí zkušenost není potřeba Independent X Placement Program, Kč

53 Sezónní práce Práce v zahraničí Cestovní ruch + zemědělství Nekvalifikovaná práce, orientovaná na výdělek a získání zkušeností Délka v závislosti na sezóně několik měsíců Věkově většinou neomezené Kč

54 Au-pair pobyty Každodenní život v rodině Práce v zahraničí Program pro bezdětné dívky i chlapce od 18 do cca 28 let Podmínkou zkušenost práce s dětmi, aktivní znalost jazyka, často i dokončené středoškolské vzdělání a řidičský průkaz Pobyty krátkodobé (v letní sezóně) nebo dlouhodobé (1-2 roky) Ubytování a strava zdarma + kapesné Stanovena pracovní doba + osobní volno Mezinárodní organizace IAPA

55 Práce v zahraničí Camp America Práce na dětských táborech, původně jen v rámci USA, nyní i projekty v Evropě V období letních prázdnin (Rusko, Chorvatsko) Účastník zastává buď funkci vedoucího (camp counselor) vyžadována zkušenost práce s dětmi nebo opakovaná účast v programu - nebo působí jako pomocná síla (support stuff) vedoucí všeobecný (general counselor) nebo specialista pro určitou činnost zajištěné ubytování, strava, kapesné

56 Doporučení Práce v zahraničí Prověřit si zprostředkovatelskou agenturu Zjistit, zda má agentura povolení od MPSV (http://portal.mpsv.cz agentury práce) Další bezpečnostní a preventivní rady na

57 Dobrovolnictví Hlavním přínosem nejsou finance, ale nabyté zkušenosti, zlepšení jazykových znalostí, noví známí a poznání nového prostředí 3 hlavní programové typy: Workcampy Dlouhodobé projekty Evropská dobrovolná služba

58 Workcampy Dobrovolnictví Dvou až třítýdenní akce, na které se schází skupinka dobrovolníků z celého světa, pomáhají s veřejně prospěšnými projekty, společně žijí a tráví volný čas Nejvíce jich probíhá v době letních prázdnin, ale konají se po celý rok, a to nejen v Evropě Účastníci si hradí dopravu, administrativní poplatek ( Kč) a pojištění, ubytování a stravu mají zdarma Aktivity sahají od ekologie přes kulturu až po sociální oblast Čas vyhrazený práci (6h denně), zbytek odpočinkové aktivity Většinou podmínka 18 let, na některé domácí projekty se mohou hlásit i lidé od 16

59 Dobrovolnictví Dlouhodobé projekty (Long-Term Volunteering, LTV) Mívají délku 3 až 12 měsíců Dobrovolníci pracují v jedné v zahraniční organizaci spolu s jejími stálými zaměstnanci Ubytování bývá spolu s dalšími dobrovolníky většinou je hrazeno jídlo, ubytování, pojištění a částečně i kapesné Poplatky se pohybují okolo Kč

60 Dobrovolnictví Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service, EVS) Projekt podporovaný EU, probíhá v členských a přidružených státech (Island, Lichtenšt., Norsko, ) Dobrovolníci ve věku let mohou strávit 2-12 měsíců v různých neziskových organizací Oblast ekologie, sociální integrace, kulturních památek, práce s dětmi, Zájemci si vybírají hostitelskou organizaci a přihlášku podávají prostřednictvím vysílající organizace Skupinová, individuální Bezplatně je poskytováno ubytování, pojištění, kapesné, úhrada cestovného a stravného a na konci vystaven certifikát o absolvování

61 DĚKUJI ZA POZORNOST

62

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban Dobrovolnictví Publikace, kterou právě držíte v rukou, je již třetí v řadě informačních brožur, které jsme pro vás připravili. Měla by vám pomoci orientovat se v oblasti dobrovolnictví. Přijměte text jako

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o tom, jak postupovat, co zařídit, na co nezapomenout, čeho se vyvarovat (a nejen to) při vyřizování práce v zahraničí. Pokud máte o práci

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Přehled pracovních programů v zahraničí 3 Pracovní programy (obecné informace) 4 5 Pojištění 6 Pracovní pobyty

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Milí studenti, vážení rodiče, děkujeme vám za projevený zájem o služby agentury STUDYLINE. V tomto katalogu naleznete bližší informace o studiu na středních školách v USA, Německu, Velké Británii,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Práva studentů Evropské unie Cestování Cestovní doklady Cestovní pas Občanský průkaz Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více