Školní jídelna (tel ) Peter Kubuš (tel ) Mária Márföldyová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní jídelna (tel. 327 320 843) Peter Kubuš (tel. 734 360 728) Mária Márföldyová"

Transkript

1 Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální BULLETIN školní rok 04/05 Sázava 04

2 OBSAH ákladní informace o škole... 3 Poslání školy... 5 Cíle školy... 5 Filozofie výchovného působení školy... 5 Historie školy... 5 Akreditované studijní programy... 7 Další studijní programy... 8 Učitelé... 9 Studijní plán 04/5 (denní studium).... ročník (VOŠ + ThHF) ročník (VOŠ + ThHF)... Vedoucí studijních skupin... 3 Souhrnné studijní plány VOŠ + ThHF (denní studium)... 4 Studijní plán 04/5 (dálkové studium) ročník teologické zaměření (VOŠ + ThHF) ročník pastoračně sociální zaměření (VOŠ)... 9 Vedoucí studijní skupiny... 9 Studijní a zkušební řád (denní a dálkové studium)... 0 Hodnocení a klasifikace... 0 Čestnost při studiu... 3 Písemné práce... 3 ahájení studia... 5 Průběh studia... 6 Odborná praxe... 9 avršení studia... 3 Finanční řád (denní studium) Finanční řád (dálkové studium) Disciplinární řád (denní a dálkové studium) Školní řád a řád domova mládeže (denní a dálkové studium) Studium ThHF (Friedensau) Studijní plán Bachelor of Arts (in Theology) avršení studia Další aktivity TS... 5

3 ÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Název Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální IČO IO Vyšší odborná škola: Domov mládeže: Školní jídelna: Identifikátor zařízení Adresa Radvanice Sázava Česká republika Telefon, fax: Webové stránky: Informační systém: https://is.tscasd.cz Bankovní spojení Komerční banka, Praha 4, č. ú /000 Ředitel Roman Mach, Ph.D. (tel ; ástupce ředitele Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Preceptor Jakub Chládek, B.Th. (tel ; Správce, vedoucí stravovacího zařízení Róbert Márföldy (tel ; Sekretariát a studijní oddělení Mgr. Andrea Poláková (tel , ; Účtárna Alena Pavlíková, B.Th., B.A. (tel ; Knihovna Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Mgr. Lucie Chládková (tel ; 3

4 Školní jídelna (tel ) Peter Kubuš (tel ) Mária Márföldyová Správní rada Předseda: Ing. Mgr. Mikuláš Pavlík, B.Th., M.A. Tajemník: Roman Mach, Ph.D. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A., Mgr. Peter Čík, Mgr. Jan Heczko, Ph.D., Daniel Horničár, Ph.D., PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Karel Staněk, B.Th., Marek Škrla, Pavel volánek, B.Th. Rada TS Předseda: Karel Staněk, B.Th. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A.,., Karel Staněk, B.Th., Marek Škrla, Pavel volánek, B.Th. Školská rada Předseda: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: Karel Staněk, B.Th. (člen), Daniel Huvar (student) kušební výbor Předseda: Roman Mach, Ph.D. ástupce předsedy: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: Daniel Huvar, Marek Jonáš (studenti) apisovatel: Mgr. Andrea Poláková Evaluační komise (pro hodnocení v mimořádných a sporných případech) Předseda: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: ad hoc komise dle oboru ( členové Pedagogické rady), schválená ředitelem TS Studentská rada (aktualizace /04) Předseda: Petr Černoch Tajemník: Ondřej Holka Členové: Tomáš Hubáč Teologický seminář je školskou právnickou osobou. Orgány školské právnické osoby jsou ředitel a Rada TS. Statutárním zástupcem TS je ředitel, který je odpovědný Správní radě TS (jmenované zřizovatelem Církví adventistů sedmého dne). Správní rada TS v součinnosti s Radou TS řídí Teologický seminář. Ve škole také působí Školská rada, ve které jsou třetinově zastoupeni zástupce zřizovatele, učitelů a studentů. Toto grémium umožňuje zástupcům pedagogických pracovníků školy, studentům i zřizovateli podílet se na správě školy. Poradním orgánem ředitele je Pedagogická rada, která projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Ředitel při svém rozhodování přihlíží k názorům Pedagogické rady. a správnost a náležitosti zkoušek (zejména ve sporných případech) odpovídá kušební výbor ve spolupráci se studijním oddělením školy. Evaluační komise může být podle potřeby svolána ke schválení případných úprav studijního programu či hodnocení kvality akademických prací (zejména ve sporných případech). 4

5 POSLÁNÍ ŠKOLY Posláním Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne Institutu teologických studií a Vyšší odborné školy teologické a pastoračně sociální je vychovávat duchovenské, sociální a pastorační pracovníky, kteří vykazují zralou křesťanskou zkušenost, dovedou šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. CÍLE ŠKOLY Naším cílem je především rozvíjet vyváženou osobnost v jejím duchovním, charakterovém, intelektuálním, sociálním i fyzickém rozměru a rozvíjet specifická obdarování studentů. Snažíme se vychovávat člověka k životu služby, který překonává politické, náboženské, národnostní, rasové, majetkové a jiné předsudky a který vyvěrá z prožívaného křesťanství založeného na adventistickém pochopení učení Bible a na osobní víře. Cílem je také posilovat odevzdání zvěstné službě pro Krista a pro církev, vzdělávat duchovenské a laické pracovníky především pro potřeby Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, ale i pro sociální, pastorační a humanitární potřeby společnosti, ve které žijeme. Máme záměr konat osvětovou a vzdělávací činnost a zprostředkovávat křesťanství. Spolupracujeme s církví při odhalování a formulování nových poznatků, při vytváření nových strategií a při formulování křesťanských odpovědí na palčivé otázky současné společnosti. FILOOFIE VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ ŠKOLY Naše škola chápe výchovu jako proces, na kterém spolupracují pedagogové školy a církevní složky se svými vedoucími, duchovními i řadovými členy. Učení Bible a její ideály tvoří základ výchovného působení školy v rámci jejího studijního i doprovodného programu. Učitelé usilují o vyvážené formování studenta a napomáhají v rozvoji jeho osobitých obdarování. Kladou důraz na duchovní a charakterový rozměr osobnosti, na rozvíjení intelektuálních schopností a praktických dovedností i na přijetí zdravého životního stylu a zodpovědného vztahu k Bohu, církvi, lidem, přírodě a sobě samému. HISTORIE ŠKOLY První domácí institucí pro výchovu a vzdělávání kazatelů byla Misijní škola v Praze. Působila v letech ve velice skromných poměrech. Největšího rozmachu v meziválečném období dosáhlo dílo výchovy kazatelů během činnosti Misijního ústavu v Loděnicích u Berouna. V roce 946 začala druhá významná etapa díla výchovy kazatelů v naší vlasti. prvu se škola opět nacházela ve velice skromných poměrech v Praze, na Londýnské ulici č. 30. Později až do násilného zavření v roce 950 působila ve vlastních objektech v Praze-Krči, nesla název Škola biblických nauk a v poslední fázi své existence byla přejmenována na Biblický seminář. cela nové možnosti se objevily až v roce 968. Nejprve bylo otevřeno jen dálkové studium s konzultačními středisky v Praze a Vojkovicích, ale od roku 969 i denní studium, a to v jedné z budov bývalého semináře v Praze-Krči. Historie se však opakovala; v roce 973 přišlo další násilné zastavení činnosti školy. 5

6 Již od roku 974 existovalo neoficiální či spíše poloilegální vzdělávání duchovenských pracovníků církve ve formě dálkového studia s pravidelnými měsíčními konzultacemi v různých studijních střediscích (Třinec, Liberec, Praha, Vsetín, Olomouc, Holešov a další). V roce 98 mohla církev opět začít vzdělávat duchovenské pracovníky oficiálně. Bylo však otevřeno pouze dálkové studium v tzv. Přípravném teologickém kurzu nejprve v Holešově, pak v Praze a posléze v Novém Jičíně. Dějiny současného semináře se začaly psát 5. října 990, kdy po dlouhých sedmnácti letech mohla církev vedle již existujícího dálkového studia znovu otevřít i denní studium. Nová škola v prostorách modlitebny v Praze na Smíchově nese název Teologický seminář CASD. Po roce seminář přesídlil do pronajatých prostor v Klínci. Od září 994 do konce února 995 našel útočiště v posázavských lenicích. Od. března 995 sídlí Teologický seminář v Sázavě. de také seminář rozšiřuje své poslání a kromě výchovy duchovenských pracovníků koná i osvětovou a vzdělávací činnost pro veřejnost. Součástí školy je knihovna, školní jídelna a domov mládeže. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařadilo Teologický seminář na základě zákona číslo 564/990 Sb. do sítě škol a školských zařízení nejprve jako pomaturitní studium, od roku 996 jako střední odbornou školu a od září 998 jako vyšší odbornou školu, jejíž absolventi mají právo užívat titul diplomovaný specialista DiS. V lednu 000 udělila Akreditační asociace adventistických škol, akademií a univerzit Teologickému semináři statut Senior College s právem udělovat titul Bachelor of Theology B.Th. (bakalář teologie). V roce 004, 007 a 0 tento stav potvrdila. Současná akreditace zze strany AAA má platnost do konce roku 06. V roce 006 se škola stala školskou právnickou osobou a v důsledku toho upravila svůj název na Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. Připravili jsme také nový studijní program, který byl v roce 007 Ministerstvem školství schválen. Kromě teologického zaměření jsme nabízeli i zaměření pastoračně sociální. Tento obor není na základě vyhodnocení nadále vypisován.. května 009 byla podepsána s Theologische Hochschule Friedensau (Teologická vysoká škola ve Friedensau, Německo) Dohoda o spolupráci, která umožňuje studentům získat evropsky uznávaný bakalářský titul (B.A. v teologii). Vzhledem k probíhajícímu jednání o zachování této akreditace je příjem nových uchazečů o toto studium v tomto školním roce dočasně pozastaven. Vzhledem k tomu, že na Teologickém semináři lze získat bakalářské tituly, požádali jsme ministerstvo školství o změnu názvu. Od. června 00 je oficiální název naší školy Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. 6

7 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Vyšší odborná škola obor vzdělání 6-4-N/.. Teologická a pastorační činnost vzdělávací program 6-4-N/0 Teologická a pastoračně sociální činnost Studijní program je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kvalifikuje k základní duchovenské činnosti, jako je pastorační a diakonská služba, katecheze, kázání a evangelizační činnost, ale také připravuje sociální a humanitární pracovníky pro službu v církvi i mimo ni. Tříleté denní studium Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření: letos nevypsáno Čtyřleté dálkové studium (s konzultačními setkáními) Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření Senior College Toto studium kvalifikuje pro duchovenskou, pastorační, humanitární a sociální službu v církvi a jejích institucích. ískání titulu B.Th. uvedenou cestou je nezbytným předpokladem pro práci sborového kazatele v Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne. Senior College je studijní program, akreditovaný Církví adventistů s. d. (Accrediting Association of Seventh-day Adventists Schools, Colleges and Universities, Old Columbia Pike, Maryland, USA; dále jen "AAA"). Jedná se o pomaturitní studium. Během prvních tří ročníků denního studia respektive 4 ročníků dálkového studia) je program Senior College studován souběžně s VOŠ. Program poté pokračuje specifickým závěrečným ročníkem (tzv. poabsolutorijním studiem), završeným titulem B.Th. Bakalářské studium na Theologische Hochschule Friedensau Tento studijní program je určen studentům denního a dálkového studia teologického zaměření, případně bývalým absolventům TS. Absolvent získá titul B.A. v teologii (Bachelor of Arts in Theology). Protože jde o evropsky platný titul, absolvent tohoto programu může snáze pokračovat v magisterském studiu na univerzitách v ČR i zahraničí za podmínek, specifikovaných dotyčnými školami. Stávající studenti tohoto oboru se nadále řídí předpisem, uvedeným v bulletinu pro minulý školní rok. 7

8 DALŠÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Diferenční studium Určeno studentům a absolventům teologických fakult, kteří si takto doplňují vzdělání v oblasti adventistické teologie. Kvalifikuje pro duchovenskou činnost v postavení sborového kazatele Po završení studia student obdrží osvědčení o absolvování (viz Vnitřní směrnice školy). Studium prostřednictvím Internetu (dříve "Kombinované studium"): Studium teologického minima směrem k obohacení laické praktické služby v církvi. V tomto školním roce není vypsáno. 8

9 UČITELÉ Biblistika Starý zákon vedoucí oboru doc. Beneš Jiří, Th.D. Mgr. Čík Peter Biblistika Nový zákon vedoucí oboru Horničár Daniel, Ph.D. Mgr. Chán Vítězslav, M.A. Krynský Petr, Th.D. Historická teologie vedoucí oboru Balcar Michal, M.A. Duda Emanuel Mgr. Svrček Luděk Systematická teologie vedoucí oboru Mach Roman, Ph.D. doc. PhDr. Floss Karel Kostečka Pavel, Ph.D., B.A. Lukeš Jiří, Th.D. Mach Roman, Ph.D. Praktická teologie vedoucí oboru Mgr. Bielik Stanislav Dymáček Jan, B.Th. Mgr. et Mgr. Harastej Marek Mgr., Bc. Hrdinka Daniel, B.Th. PhDr. Hrdinka Josef, Ph.D. Chládek Jakub, B.Th Mgr. Chládková Lucie Kern Bohumil, B.Th

10 Kysílko Miroslav, B.Th. Ing., Mgr. Pavlík Mikuláš, B.Th., M.A. Pimek Petr, B.Th. Svoboda Oldřich, M.A. Šustková Pavla Mgr.et Mgr. Tomášek Jiří B.Th. ástěra Aleš Všeobecně vzdělávací předměty vedoucí oboru Mgr. Hrachovec Ivo PharmDr. Hana Machová Majerová Nina, B.A. PhDr. Slowík Josef, Ph.D. 0

11 STUDIJNÍ PLÁN 04/5 (DENNÍ STUDIUM). ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SDI Dějiny Izraele a historické knihy (J. Beneš) K - - SPN Pentateuch (P. Čík) - - K SHB, Hebrejština I. (J. Beneš) 3 K K. Nový zákon NEV, Ježíš a Evangelia (D. Horničár) K NRE 3 Řečtina II. (kurzorické čtení) (D. Horničár ) - - NEX Exegeze N (seminář) (J. Lukeš ) - - K 3. Historická teologie HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) K - - HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) - - K 4. Systematická teologie STDG 3,4 Dogmatika II. (R. Mach) K STE áklady exegeze I. (R. Mach) K Praktická teologie PTVY 3 Křesťanská výchova II. (Katecheze) (M. Harastej) K - - PTHO, Homiletika se seminářem (M. Pavlík) K PTPS Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) - - K 6PTME Multimédia a evangelizace (J. Hrdinka) Všeobecně vzdělávací předměty VPAN 3,4 Angličtina II. (M. Balcar) K VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 6VPDH Dějiny církevní hudby (I. Hrachovec) () Odborná práce ODPR 3 Odborná práce ze ST 0 K - - ODPR 4 Odborná práce z N K 8. Odborná praxe OPPP 3,4 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) OPDP Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) Celkem (bez kurzů) červeně předměty studia ThHF

12 3. ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SHB 3 Hebrejština II (kurzorické čtení) (J. Beneš) - SPLNĚNO - - SEX Exegeze S (seminář) (J. Beneš) K - - SPC Proroci (J. Beneš) - - K 6SDA Daniel (O. Svoboda) - - K 6STE Teologie S (J. Beneš) - - K. Nový zákon NEP Epištoly (P. Krynský) K - - 6NEP Epištoly II. (P. Krynský) - - K 6NTT Témata novozákonní teologie (D. Horničár) - - K 3. Historická teologie HTNC Ekumenická nauka o církvích I. (L. Svrček) K - - 6HTDD Dějiny dogmatu (L. Svrček) - - K 6HTEW EGW psaný odkaz (význam a výklad) (R. Mach) K Systematická teologie STDG 6 Dogmatika III. ( se seminářem) (R. Mach) K - - STBV Bible a věda (P. Kostečka) () - - STET Etika (se seminářem) (R. Mach) - - K STRE Religionistika (J. Lukeš) () - - 6STTS Teologie soboty (D. Horničár) K Praktická teologie PTPS 4 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) K - - PTLT Liturgika (M. Harastej) K - - PTED, Evangelium pro dnešek (O. Svoboda) K 6PTSK Práce se skupinkami (J. Tomášek) K - - 6PTA akládání sborů (P. Pimek) () - - 6PTAN Kulturní antropologie (D. Hrdinka) () Všeobecně vzdělávací předměty VPAB Seminář k absolventské práci (D. Horničár) - - VPAN 5,6 Angličtina III. (M. Balcar) K VPKV Křesťanské vedení (D. Hrdinka) K - - VPRP 5,6 Řízená praxe (J. Chládek) 6VPRE, Praktická rétorika (I. Hrachovec) 6VPP, Sborový zpěv (I. Hrachovec) 6VPHN, Hra na hudební nástroj (J. Tomášek) 7. Odborná práce ODPR 5 Odborná práce ze S 0 K - -

13 8. Odborná praxe OPPP 5,6 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) OPDP Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) OPPS Pastorační soustředění (J. Chládek) Rozdílové předměty vzhledem k akreditaci 0 PTS dravý životní styl (B. Kern) () - - PTMR Výchova k manželství a rodičovství (A. ástěra) () - - PTPS Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) - - K 6PTTM Dějiny a teologie misie (J. Tomášek) K - - 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - () 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - () K Celkem (bez kurzů) - - červeně předměty studia ThHF Vedoucí studijních skupin. ročník: Michal Balcar, M.A. 3. ročník: Daniel Horničár, Ph.D. 3

14 Souhrnné studijní plány VOŠ + ThHF (denní studium) Kód předmětu Obor Předmět. Starý zákon SUV Úvod do Starého zákona - SDI Dějiny Izraele a historické knihy - - Počet hodin za týden způsob hodnocení. ročník. ročník 3. ročník O LO O LO O LO K SPN Pentateuch SHB, Hebrejština I K 3 K SHB 3 Hebrejština II (kurzorické čtení) SEX Exegeze S (seminář) SPC Proroci SDA Daniel STE Teologie S NUV. Nový zákon NRE, Řečtina I. Úvod do Nového zákona K NEV, Ježíš a Evangelia - - NRE 3 Řečtina II. (kurzorické čtení) - - NEX Exegeze N (seminář) K K K - - K K K K K - K NEP Epištoly NEP Epištoly II NTT Témata novozákonní teologie Historická teologie HTDA Dějiny adventismu - K - - K K - K

15 HTRC Církevní dějiny I. (Raná církev) HTSV Církevní dějiny II. (Středověk) - K HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) - - HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) K K HTNC Ekumenická nauka o církvích I HTDD Dějiny dogmatu HTEW EGW psaný odkaz (význam a výklad) STUT 4. Systematická teologie Úvod do studia teologie STDG, Dogmatika I. STIP Adventistická identita a praxe - K STDG 3,4 Dogmatika II. - - STE áklady exegeze I. - - K - - K K - K K K STDG 6 Dogmatika III. ( se seminářem) STBV Bible a věda K STET Etika (se seminářem) STRE Religionistika STTS Teologie soboty PT PTPM PTKS PTVY 5. Praktická teologie Praktická znalost Písma Práce s mládeží Křesťanská spiritualita Křesťanská výchova I. (Výchova a katechetika) K PTVY 3 Křesťanská výchova II. (Katecheze) - - () - K K () () K K K K K

16 PTS dravý životní styl PTMR Výchova k manželství a rodičovství - 6PTTM Dějiny a teologie misie 6PTBU Budování sboru - () K 6PTME Multimédia a evangelizace - - 6PTEV Evangelizace - PTHO, Homiletika se seminářem () () () K PTPS,4 Pastorační péče a psychologie I., II K PTLT Liturgika PTED, Evangelium pro dnešek PTSK Práce se skupinkami PTA akládání sborů PTAN Kulturní antropologie VPMS VPUP 6. Všeobecně vzdělávací předměty Metodika studia Úvod do pedagogiky VPIK Informační a komunikační technologie - VPPF Přehled filozofického myšlení - K VPAN 3,4 Angličtina I., II., III. - - VPRP 3,4 Řízená praxe 6VPDH Dějiny církevní hudby - - K - - K K K () () - - K () K VPKV Křesťanské vedení () K K VPAB Seminář k absolventské práci K - 6

17 6VPRE, Praktická rétorika VPP, Sborový zpěv VPHN, Hra na hudební nástroj Odborná práce ODPR 3 Odborná práce ze ST - - ODPR 4 Odborná práce z N K ODPR 5 Odborná práce ze S OPPP 3,4 OPDP 8. Odborná praxe Průběžná praxe ve sboru Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž OPPS Pastorační soustředění červeně předměty studia ThHF K K

18 Studijní plán 04/5 (dálkové studium) 4. ročník teologické zaměření (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SPT Pentateuch (P. Čík) K - - SPO Poetické knihy a spisy (J. Beneš) K - - SHB 3,4 Hebrejština II. (kurzorické čtení) (J. Beneš) 4 K SEX, Exegeze S (seminář) (J. Beneš) K 6SDA Daniel (O. Svoboda) - - K 6STE Teologie S (J. Beneš) - - K. Nový zákon Historická teologie HTPI, Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) K 4. Systematická teologie STRE Religionistika (se seminářem) (J. Lukeš) Praktická teologie PTPS,3 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) K PTEV Evangelium pro dnešek II. (O. Svoboda) K PTLI Liturgika (M. Harastej) K - - PTPR Praktická rétorika (I. Hrachovec) - - 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - K 6. Všeobecně vzdělávací předměty VPAN 7,8 Angličtina VI. (N. Majerová, H. Machová) K VPPF Přehled filozofického myšlení II. (K. Floss) K - - VPKV, Křesťanské vedení (D. Hrdinka) K VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 7. Odborné práce Odborná praxe OPPP 7,8 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) (5) OPDP 5,6 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) (5) (5) Celkem (bez kurzů) červeně předměty studia ThHF 8

19 4. ročník pastoračně sociální zaměření (VOŠ) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SPT Pentateuch (P. Čík) K - - SPO Poetické knihy a spisy (J. Beneš) K - - SPE Praktická exegeze S (J. Beneš) K - -. Nový zákon Historická teologie HTPI, Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) K 4. Systematická teologie STRE Religionistika (se seminářem) (J. Lukeš) Praktická teologie PTPS,3 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) K PTEV Evangelium pro dnešek II. (O. Svoboda) K PTLI Liturgika (M. Harastej) K - - PTPR Praktická rétorika (I. Hrachovec) Všeobecně vzdělávací předměty VPAN 7,8 Angličtina VI. (N. Majerová, H. Machová) K VPPF Přehled filozofického myšlení II. (K. Floss) K - - VPKV, Křesťanské vedení (D. Hrdinka) K VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 7. Odborné práce Odborná praxe OPPP 7,8 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) (5) OPDP 5,6 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) (5) (5) 9. Pastoračně sociální předměty PSRS, Řízení sociální služby (D. Hrdinka) 3 K PSKP, Komunitní práce (D. Hrdinka) K PSPP Práce s lidmi s postižením (J. Slowík) K - - Celkem (bez kurzů) modře předměty pastoračně sociálního zaměření Vedoucí studijní skupiny 4. ročník: Roman Mach, Ph.D. 9

20 STUDIJNÍ A KUŠEBNÍ ŘÁD (DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM) Hodnocení a klasifikace Termíny hodnocení a klasifikace (denní a dálkové studium) Předměty absolvované v zimním studijním období mají studenti za povinnost uzavírat v tzv. zápočtovém a zkouškovém období zimního semestru, předměty absolvované v letním studijním období v tzv. zápočtovém a zkouškovém období letního semestru. Délka zápočtového a zkouškového období v jednotlivých obdobích je uvedena v časovém harmonogramu pro daný školní rok. Studijní předměty lze uzavírat v řádném termínu, v. opravném termínu nebo ve. opravném termínu. V případě, že student neuspěje ani ve. opravném termínu, může ve výjimečných případech požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ve 3. opravném termínu (tzv. ředitelském termínu). Informace o formě a termínech uzavírání jednotlivých předmětů je zveřejněna prostřednictvím tzv. sylabu předmětu, který vyučující studentům zpřístupňuje vyvěšením do IS školy nejpozději týdny od zahájení výuky daného předmětu. Nepřítomnost na ústním, písemném nebo praktickém semestrálním přezkoušení či neodevzdání písemné práce v požadované kvalitě a ve stanoveném čase se klasifikuje jako nevyhověl ( D nebo nezapočteno ). Pokud byl student klasifikován nevyhověl, tento zápis zkoušející do výkazu o studiu neprovede, ale zapíše jej do Informačního systému (do kolonky příslušného termínu). Komise pro komisionální zkoušky je zpravidla tříčlenná. Členy komise jmenuje ředitel školy. Komisi tvoří předseda, kterým je obvykle ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, zkoušející učitel, kterým je zpravidla učitel vyučující studenta danému předmětu, a přísedící, který vyučuje stejný nebo příbuzný předmět. O průběhu a výsledku zkoušky je veden zápis. Rozhodnutí komise o klasifikaci je konečné. Nejzazší termíny pro splnění všech studijních požadavků v daném školním roce jsou zveřejněny na vývěsce studijního oddělení v IS školy. Formu, způsob a rozsah hodnocení daného předmětu určuje učitel na základě tohoto zkušebního přehledu: Forma hodnocení působ hodnocení Rozsah (čas) ápočet doklad o studiu literatury výstup - strany (max znaků) kolokvium minut zkoušení celé skupiny malý test nebo písemka 0 minut malé psané zadání výstup strany (cca 3600 znaků) Klasifikovaný zápočet záznam o studiu literatury výstup -3 strany (cca znaků) test (písemka) 30 minut -3 malé testy nebo písemky jeden na 5-0 minut psané zadání příprava s následnou prezentací před skupinou výstup cca 00 slov (4 strany) 5 minut 0

21 kouška odborná práce výstup minimálně stran (0 tis. znaků) psané zadání výstup 7 stran (cca 3 tis. znaků) klausura (písemná zkouška -3 hodiny z biblických jazyků) ústní zkouška minut domácí zadání 5-0 otázek velký test nebo písemka 45 minut příprava s následnou prezentací 0 minut + obhajoba před skupinou Hodnocení a klasifikace sleduje tyto cíle: Kontrolu zvládnutí a osvojení učiva. Sledování a motivaci studijního pokroku. Odborný i osobnostní růst studenta. Kritéria pro hodnocení a klasifikaci v teoretických předmětech: nalost informací. Schopnost aplikovat nabyté znalosti, koncepty a teoretické modely. Schopnost analyzovat, provést syntézu a hodnotit. Schopnost vyváženého kritického myšlení. Schopnost kreativity. Schopnost artikulovat myšlenky a zdůvodnit názor jasně, věcně, koherentně, ve vztahu k praktickému životu a na solidní odborné úrovni. Schopnost vyjadřovat se na potřebné jazykové úrovni. Schopnost prokázat solidní odbornost při výběru a použití primárních a sekundárních pramenů. Student je povinen navštěvovat přednášky. Kritéria pro hodnocení a klasifikaci v předmětech duchovenské a pastoračně sociální praxe: Kvalita osobní přípravy. Schopnost přiměřeně dostát společenským konvencím (dochvilnost, osobní vzhled, kultura jazyka, etiketa atd.). Schopnost převést teoretickou a osobní přípravu do praxe. Kvalita provedeného úkonu nebo činnosti. Schopnost přijímat pedagogické vedení a spolupracovat s nadřízenými.

22 Klasifikační stupnice: Vzhledem k možnosti studia studentů TS na Andrews University nebo na ThH ve Friedensau srovnává následující tabulka jednotlivé klasifikační stupnice. Český hodnotící systém Hodnocení Hodnocení pro ThHF Prospěchový průměr Úspěšnost v testech (%) výborně velmi dobře dobře A A minus B plus B B minus C plus C C minus 3 3 4,00,33,67,00,33,67 3,00 3, nevyhověl D 5 4,00 pod 50 Hodnocení studenta: Hodnocení studenta se provádí průběžně a na konci jednotlivých studijních období (semestrální hodnocení) a má formu ústní, písemnou nebo praktickou. Semestrální hodnocení v jednotlivých předmětech určuje studijní plán. Učitelé jednotlivých předmětů jsou povinni do týdnů od zahájení příslušného období zveřejnit tzv. sylabus (tzn. přehled) předmětu, který obsahuje osnovu předmětu, charakteristiku předmětu, výchovně vzdělávací cíl, formu výuky, povinnou a doporučenou literaturu, formu a rozsah kontroly. Termín kontroly (řádný termín,. a. opravný termín) bude zveřejněn před zkouškovým obdobím na vývěsce studijního oddělení. koušející je povinen výsledek hodnocení zapsat do elektronického indexu v Informačním systému školy a studentovi do jeho výkazu o studiu (index), kam také připojí datum a podpis. V případě, že jde o zkoušku, je učitel povinen vyplnit Protokol o zkoušce, jehož tiskopis si vyzvedne na studijním oddělení. Na řádnost a náležitosti zkoušek (zejména ve sporných případech) dohlíží kušební výbor, který se skládá z předsedy (ředitel TS), jeho zástupce, studentů a zapisovatelky, kterou je vedoucí studijního oddělení. kušební výbor vykonává za běžných okolností své pravomoci prostřednictvím vedení TS a studijního oddělení TS. Stupně hodnocení jsou následující: ápočet hodnocení započteno potvrzuje, že student v příslušném předmětu splnil požadavky průběžného hodnocení a ve stanoveném rozsahu se zúčastnil výuky daného předmětu. Klasifikovaný zápočet hodnocení konkrétního klasifikačního stupně (viz tabulku uvedenou výše) potvrzuje, že si student osvojil znalosti a dovednosti a splnil uložené úkoly, které jsou součástí teoretického nebo praktického vyučování ve škole a v odborné praxi v daném úseku výuky.

23 kouška hodnocení konkrétního klasifikačního stupně (viz tabulku uvedenou výše) potvrzuje, že si student osvojil ucelené znalosti a dovednosti a splnil uložené úkoly, které jsou součástí teoretického nebo praktického vyučování ve škole a v odborné praxi. Čestnost při studiu Čestnost patří k základním křesťanským postojům. Nečestnost při studiu se může nejtypičtěji projevovat opisováním při zkoušení, používáním nedovolených zdrojů informací, získáváním zkušebních otázek předem nebo poskytováním nápovědy jinému studentovi. Mimořádně závažným typem nečestnosti při psaní akademických prací je plagiátorství. Jedná se o vydávání cizí myšlenkové práce za vlastní (nejčastěji cestou použití nepřiznaných zdrojů či jejich neúměrným využitím). Na prokázané plagiátorství je nahlíženo velmi přísně. Nečestnost může rovněž zahrnovat narušení copyrightu a licenčních práv. Nečestnost při studiu je ve všech svých projevech kázeňským přestupkem a je řešena podle disciplinárního řádu. Písemné práce Student je povinen vypracovat písemné práce, v nichž prokáže svou schopnost samostatně zpracovat zadané téma požadovaným způsobem a ve stanoveném rozsahu a termínu. Odborné práce (denní studium) Student vypracuje v každém studijním období písemnou práci v rozsahu minimálně 0000 znaků ( stran); do rozsahu se nezapočítává formální náležitosti (titulní strana, poděkování, obsah a bibliografie). Výběr oboru/tématu se v každém příslušném období studia VOŠ řídí tímto přehledem: ODBORNÁ PRÁCE Ročník. ročník. ročník 3. ročník Studijní období Odborná práce ze ST K Odborná práce z N Odborná práce ze S K K - Student bakalářského programu pod ThHF má za povinnost kromě odborných prací. a 3. ročníku sepsat i dvě exegetické práce jednu ze S a jednu z N, přičemž si je může zvolit už jako odborné práce 4. a 5. studijního období (pokud dané exegetické předměty již absolvoval). 3

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Školní řád VOŠ Chotěboř

Školní řád VOŠ Chotěboř Školní řád VOŠ Chotěboř Název zařízení Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Vypracoval Ing. Drahomíra Pourová Schválil Ing. Drahomíra Pourová Pedagogická

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Praha 9, Novovysočanská 48/280 Š K O L N Í Ř Á D VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

Studijní a zkušební řád. Část I. Obecná ustanovení

Studijní a zkušební řád. Část I. Obecná ustanovení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Studijní a zkušební řád Evangelické teologické fakulty Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava STUDIJNÍ ŘÁD Článek I. Zásady vzdělávání Vzdělávání je podle ustanovení 2 odst. 1 školského zákona zaloţeno

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Školní řád vyšší odborné školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Obsah Část první, Obecná ustanovení Článek 1, Platnost Školního řádu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Část první Obecná ustanovení 3

Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Hodnocení a klasifikace žáků jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb. Ministerstva školství, mládeže

Více

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 0 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr.

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr. Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Zpracoval: Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Kontroloval: Mgr. Pavel Hýl ředitel školy Účinnost: od 24. listopadu

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více