Školní jídelna (tel ) Peter Kubuš (tel ) Mária Márföldyová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní jídelna (tel. 327 320 843) Peter Kubuš (tel. 734 360 728) Mária Márföldyová"

Transkript

1 Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální BULLETIN školní rok 04/05 Sázava 04

2 OBSAH ákladní informace o škole... 3 Poslání školy... 5 Cíle školy... 5 Filozofie výchovného působení školy... 5 Historie školy... 5 Akreditované studijní programy... 7 Další studijní programy... 8 Učitelé... 9 Studijní plán 04/5 (denní studium).... ročník (VOŠ + ThHF) ročník (VOŠ + ThHF)... Vedoucí studijních skupin... 3 Souhrnné studijní plány VOŠ + ThHF (denní studium)... 4 Studijní plán 04/5 (dálkové studium) ročník teologické zaměření (VOŠ + ThHF) ročník pastoračně sociální zaměření (VOŠ)... 9 Vedoucí studijní skupiny... 9 Studijní a zkušební řád (denní a dálkové studium)... 0 Hodnocení a klasifikace... 0 Čestnost při studiu... 3 Písemné práce... 3 ahájení studia... 5 Průběh studia... 6 Odborná praxe... 9 avršení studia... 3 Finanční řád (denní studium) Finanční řád (dálkové studium) Disciplinární řád (denní a dálkové studium) Školní řád a řád domova mládeže (denní a dálkové studium) Studium ThHF (Friedensau) Studijní plán Bachelor of Arts (in Theology) avršení studia Další aktivity TS... 5

3 ÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Název Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální IČO IO Vyšší odborná škola: Domov mládeže: Školní jídelna: Identifikátor zařízení Adresa Radvanice Sázava Česká republika Telefon, fax: Webové stránky: Informační systém: https://is.tscasd.cz Bankovní spojení Komerční banka, Praha 4, č. ú /000 Ředitel Roman Mach, Ph.D. (tel ; ástupce ředitele Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Preceptor Jakub Chládek, B.Th. (tel ; Správce, vedoucí stravovacího zařízení Róbert Márföldy (tel ; Sekretariát a studijní oddělení Mgr. Andrea Poláková (tel , ; Účtárna Alena Pavlíková, B.Th., B.A. (tel ; Knihovna Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Mgr. Lucie Chládková (tel ; 3

4 Školní jídelna (tel ) Peter Kubuš (tel ) Mária Márföldyová Správní rada Předseda: Ing. Mgr. Mikuláš Pavlík, B.Th., M.A. Tajemník: Roman Mach, Ph.D. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A., Mgr. Peter Čík, Mgr. Jan Heczko, Ph.D., Daniel Horničár, Ph.D., PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Karel Staněk, B.Th., Marek Škrla, Pavel volánek, B.Th. Rada TS Předseda: Karel Staněk, B.Th. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A.,., Karel Staněk, B.Th., Marek Škrla, Pavel volánek, B.Th. Školská rada Předseda: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: Karel Staněk, B.Th. (člen), Daniel Huvar (student) kušební výbor Předseda: Roman Mach, Ph.D. ástupce předsedy: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: Daniel Huvar, Marek Jonáš (studenti) apisovatel: Mgr. Andrea Poláková Evaluační komise (pro hodnocení v mimořádných a sporných případech) Předseda: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: ad hoc komise dle oboru ( členové Pedagogické rady), schválená ředitelem TS Studentská rada (aktualizace /04) Předseda: Petr Černoch Tajemník: Ondřej Holka Členové: Tomáš Hubáč Teologický seminář je školskou právnickou osobou. Orgány školské právnické osoby jsou ředitel a Rada TS. Statutárním zástupcem TS je ředitel, který je odpovědný Správní radě TS (jmenované zřizovatelem Církví adventistů sedmého dne). Správní rada TS v součinnosti s Radou TS řídí Teologický seminář. Ve škole také působí Školská rada, ve které jsou třetinově zastoupeni zástupce zřizovatele, učitelů a studentů. Toto grémium umožňuje zástupcům pedagogických pracovníků školy, studentům i zřizovateli podílet se na správě školy. Poradním orgánem ředitele je Pedagogická rada, která projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Ředitel při svém rozhodování přihlíží k názorům Pedagogické rady. a správnost a náležitosti zkoušek (zejména ve sporných případech) odpovídá kušební výbor ve spolupráci se studijním oddělením školy. Evaluační komise může být podle potřeby svolána ke schválení případných úprav studijního programu či hodnocení kvality akademických prací (zejména ve sporných případech). 4

5 POSLÁNÍ ŠKOLY Posláním Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne Institutu teologických studií a Vyšší odborné školy teologické a pastoračně sociální je vychovávat duchovenské, sociální a pastorační pracovníky, kteří vykazují zralou křesťanskou zkušenost, dovedou šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. CÍLE ŠKOLY Naším cílem je především rozvíjet vyváženou osobnost v jejím duchovním, charakterovém, intelektuálním, sociálním i fyzickém rozměru a rozvíjet specifická obdarování studentů. Snažíme se vychovávat člověka k životu služby, který překonává politické, náboženské, národnostní, rasové, majetkové a jiné předsudky a který vyvěrá z prožívaného křesťanství založeného na adventistickém pochopení učení Bible a na osobní víře. Cílem je také posilovat odevzdání zvěstné službě pro Krista a pro církev, vzdělávat duchovenské a laické pracovníky především pro potřeby Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, ale i pro sociální, pastorační a humanitární potřeby společnosti, ve které žijeme. Máme záměr konat osvětovou a vzdělávací činnost a zprostředkovávat křesťanství. Spolupracujeme s církví při odhalování a formulování nových poznatků, při vytváření nových strategií a při formulování křesťanských odpovědí na palčivé otázky současné společnosti. FILOOFIE VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ ŠKOLY Naše škola chápe výchovu jako proces, na kterém spolupracují pedagogové školy a církevní složky se svými vedoucími, duchovními i řadovými členy. Učení Bible a její ideály tvoří základ výchovného působení školy v rámci jejího studijního i doprovodného programu. Učitelé usilují o vyvážené formování studenta a napomáhají v rozvoji jeho osobitých obdarování. Kladou důraz na duchovní a charakterový rozměr osobnosti, na rozvíjení intelektuálních schopností a praktických dovedností i na přijetí zdravého životního stylu a zodpovědného vztahu k Bohu, církvi, lidem, přírodě a sobě samému. HISTORIE ŠKOLY První domácí institucí pro výchovu a vzdělávání kazatelů byla Misijní škola v Praze. Působila v letech ve velice skromných poměrech. Největšího rozmachu v meziválečném období dosáhlo dílo výchovy kazatelů během činnosti Misijního ústavu v Loděnicích u Berouna. V roce 946 začala druhá významná etapa díla výchovy kazatelů v naší vlasti. prvu se škola opět nacházela ve velice skromných poměrech v Praze, na Londýnské ulici č. 30. Později až do násilného zavření v roce 950 působila ve vlastních objektech v Praze-Krči, nesla název Škola biblických nauk a v poslední fázi své existence byla přejmenována na Biblický seminář. cela nové možnosti se objevily až v roce 968. Nejprve bylo otevřeno jen dálkové studium s konzultačními středisky v Praze a Vojkovicích, ale od roku 969 i denní studium, a to v jedné z budov bývalého semináře v Praze-Krči. Historie se však opakovala; v roce 973 přišlo další násilné zastavení činnosti školy. 5

6 Již od roku 974 existovalo neoficiální či spíše poloilegální vzdělávání duchovenských pracovníků církve ve formě dálkového studia s pravidelnými měsíčními konzultacemi v různých studijních střediscích (Třinec, Liberec, Praha, Vsetín, Olomouc, Holešov a další). V roce 98 mohla církev opět začít vzdělávat duchovenské pracovníky oficiálně. Bylo však otevřeno pouze dálkové studium v tzv. Přípravném teologickém kurzu nejprve v Holešově, pak v Praze a posléze v Novém Jičíně. Dějiny současného semináře se začaly psát 5. října 990, kdy po dlouhých sedmnácti letech mohla církev vedle již existujícího dálkového studia znovu otevřít i denní studium. Nová škola v prostorách modlitebny v Praze na Smíchově nese název Teologický seminář CASD. Po roce seminář přesídlil do pronajatých prostor v Klínci. Od září 994 do konce února 995 našel útočiště v posázavských lenicích. Od. března 995 sídlí Teologický seminář v Sázavě. de také seminář rozšiřuje své poslání a kromě výchovy duchovenských pracovníků koná i osvětovou a vzdělávací činnost pro veřejnost. Součástí školy je knihovna, školní jídelna a domov mládeže. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařadilo Teologický seminář na základě zákona číslo 564/990 Sb. do sítě škol a školských zařízení nejprve jako pomaturitní studium, od roku 996 jako střední odbornou školu a od září 998 jako vyšší odbornou školu, jejíž absolventi mají právo užívat titul diplomovaný specialista DiS. V lednu 000 udělila Akreditační asociace adventistických škol, akademií a univerzit Teologickému semináři statut Senior College s právem udělovat titul Bachelor of Theology B.Th. (bakalář teologie). V roce 004, 007 a 0 tento stav potvrdila. Současná akreditace zze strany AAA má platnost do konce roku 06. V roce 006 se škola stala školskou právnickou osobou a v důsledku toho upravila svůj název na Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. Připravili jsme také nový studijní program, který byl v roce 007 Ministerstvem školství schválen. Kromě teologického zaměření jsme nabízeli i zaměření pastoračně sociální. Tento obor není na základě vyhodnocení nadále vypisován.. května 009 byla podepsána s Theologische Hochschule Friedensau (Teologická vysoká škola ve Friedensau, Německo) Dohoda o spolupráci, která umožňuje studentům získat evropsky uznávaný bakalářský titul (B.A. v teologii). Vzhledem k probíhajícímu jednání o zachování této akreditace je příjem nových uchazečů o toto studium v tomto školním roce dočasně pozastaven. Vzhledem k tomu, že na Teologickém semináři lze získat bakalářské tituly, požádali jsme ministerstvo školství o změnu názvu. Od. června 00 je oficiální název naší školy Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. 6

7 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Vyšší odborná škola obor vzdělání 6-4-N/.. Teologická a pastorační činnost vzdělávací program 6-4-N/0 Teologická a pastoračně sociální činnost Studijní program je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kvalifikuje k základní duchovenské činnosti, jako je pastorační a diakonská služba, katecheze, kázání a evangelizační činnost, ale také připravuje sociální a humanitární pracovníky pro službu v církvi i mimo ni. Tříleté denní studium Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření: letos nevypsáno Čtyřleté dálkové studium (s konzultačními setkáními) Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření Senior College Toto studium kvalifikuje pro duchovenskou, pastorační, humanitární a sociální službu v církvi a jejích institucích. ískání titulu B.Th. uvedenou cestou je nezbytným předpokladem pro práci sborového kazatele v Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne. Senior College je studijní program, akreditovaný Církví adventistů s. d. (Accrediting Association of Seventh-day Adventists Schools, Colleges and Universities, Old Columbia Pike, Maryland, USA; dále jen "AAA"). Jedná se o pomaturitní studium. Během prvních tří ročníků denního studia respektive 4 ročníků dálkového studia) je program Senior College studován souběžně s VOŠ. Program poté pokračuje specifickým závěrečným ročníkem (tzv. poabsolutorijním studiem), završeným titulem B.Th. Bakalářské studium na Theologische Hochschule Friedensau Tento studijní program je určen studentům denního a dálkového studia teologického zaměření, případně bývalým absolventům TS. Absolvent získá titul B.A. v teologii (Bachelor of Arts in Theology). Protože jde o evropsky platný titul, absolvent tohoto programu může snáze pokračovat v magisterském studiu na univerzitách v ČR i zahraničí za podmínek, specifikovaných dotyčnými školami. Stávající studenti tohoto oboru se nadále řídí předpisem, uvedeným v bulletinu pro minulý školní rok. 7

8 DALŠÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Diferenční studium Určeno studentům a absolventům teologických fakult, kteří si takto doplňují vzdělání v oblasti adventistické teologie. Kvalifikuje pro duchovenskou činnost v postavení sborového kazatele Po završení studia student obdrží osvědčení o absolvování (viz Vnitřní směrnice školy). Studium prostřednictvím Internetu (dříve "Kombinované studium"): Studium teologického minima směrem k obohacení laické praktické služby v církvi. V tomto školním roce není vypsáno. 8

9 UČITELÉ Biblistika Starý zákon vedoucí oboru doc. Beneš Jiří, Th.D. Mgr. Čík Peter Biblistika Nový zákon vedoucí oboru Horničár Daniel, Ph.D. Mgr. Chán Vítězslav, M.A. Krynský Petr, Th.D. Historická teologie vedoucí oboru Balcar Michal, M.A. Duda Emanuel Mgr. Svrček Luděk Systematická teologie vedoucí oboru Mach Roman, Ph.D. doc. PhDr. Floss Karel Kostečka Pavel, Ph.D., B.A. Lukeš Jiří, Th.D. Mach Roman, Ph.D. Praktická teologie vedoucí oboru Mgr. Bielik Stanislav Dymáček Jan, B.Th. Mgr. et Mgr. Harastej Marek Mgr., Bc. Hrdinka Daniel, B.Th. PhDr. Hrdinka Josef, Ph.D. Chládek Jakub, B.Th Mgr. Chládková Lucie Kern Bohumil, B.Th

10 Kysílko Miroslav, B.Th. Ing., Mgr. Pavlík Mikuláš, B.Th., M.A. Pimek Petr, B.Th. Svoboda Oldřich, M.A. Šustková Pavla Mgr.et Mgr. Tomášek Jiří B.Th. ástěra Aleš Všeobecně vzdělávací předměty vedoucí oboru Mgr. Hrachovec Ivo PharmDr. Hana Machová Majerová Nina, B.A. PhDr. Slowík Josef, Ph.D. 0

11 STUDIJNÍ PLÁN 04/5 (DENNÍ STUDIUM). ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SDI Dějiny Izraele a historické knihy (J. Beneš) K - - SPN Pentateuch (P. Čík) - - K SHB, Hebrejština I. (J. Beneš) 3 K K. Nový zákon NEV, Ježíš a Evangelia (D. Horničár) K NRE 3 Řečtina II. (kurzorické čtení) (D. Horničár ) - - NEX Exegeze N (seminář) (J. Lukeš ) - - K 3. Historická teologie HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) K - - HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) - - K 4. Systematická teologie STDG 3,4 Dogmatika II. (R. Mach) K STE áklady exegeze I. (R. Mach) K Praktická teologie PTVY 3 Křesťanská výchova II. (Katecheze) (M. Harastej) K - - PTHO, Homiletika se seminářem (M. Pavlík) K PTPS Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) - - K 6PTME Multimédia a evangelizace (J. Hrdinka) Všeobecně vzdělávací předměty VPAN 3,4 Angličtina II. (M. Balcar) K VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 6VPDH Dějiny církevní hudby (I. Hrachovec) () Odborná práce ODPR 3 Odborná práce ze ST 0 K - - ODPR 4 Odborná práce z N K 8. Odborná praxe OPPP 3,4 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) OPDP Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) Celkem (bez kurzů) červeně předměty studia ThHF

12 3. ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SHB 3 Hebrejština II (kurzorické čtení) (J. Beneš) - SPLNĚNO - - SEX Exegeze S (seminář) (J. Beneš) K - - SPC Proroci (J. Beneš) - - K 6SDA Daniel (O. Svoboda) - - K 6STE Teologie S (J. Beneš) - - K. Nový zákon NEP Epištoly (P. Krynský) K - - 6NEP Epištoly II. (P. Krynský) - - K 6NTT Témata novozákonní teologie (D. Horničár) - - K 3. Historická teologie HTNC Ekumenická nauka o církvích I. (L. Svrček) K - - 6HTDD Dějiny dogmatu (L. Svrček) - - K 6HTEW EGW psaný odkaz (význam a výklad) (R. Mach) K Systematická teologie STDG 6 Dogmatika III. ( se seminářem) (R. Mach) K - - STBV Bible a věda (P. Kostečka) () - - STET Etika (se seminářem) (R. Mach) - - K STRE Religionistika (J. Lukeš) () - - 6STTS Teologie soboty (D. Horničár) K Praktická teologie PTPS 4 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) K - - PTLT Liturgika (M. Harastej) K - - PTED, Evangelium pro dnešek (O. Svoboda) K 6PTSK Práce se skupinkami (J. Tomášek) K - - 6PTA akládání sborů (P. Pimek) () - - 6PTAN Kulturní antropologie (D. Hrdinka) () Všeobecně vzdělávací předměty VPAB Seminář k absolventské práci (D. Horničár) - - VPAN 5,6 Angličtina III. (M. Balcar) K VPKV Křesťanské vedení (D. Hrdinka) K - - VPRP 5,6 Řízená praxe (J. Chládek) 6VPRE, Praktická rétorika (I. Hrachovec) 6VPP, Sborový zpěv (I. Hrachovec) 6VPHN, Hra na hudební nástroj (J. Tomášek) 7. Odborná práce ODPR 5 Odborná práce ze S 0 K - -

13 8. Odborná praxe OPPP 5,6 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) OPDP Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) OPPS Pastorační soustředění (J. Chládek) Rozdílové předměty vzhledem k akreditaci 0 PTS dravý životní styl (B. Kern) () - - PTMR Výchova k manželství a rodičovství (A. ástěra) () - - PTPS Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) - - K 6PTTM Dějiny a teologie misie (J. Tomášek) K - - 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - () 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - () K Celkem (bez kurzů) - - červeně předměty studia ThHF Vedoucí studijních skupin. ročník: Michal Balcar, M.A. 3. ročník: Daniel Horničár, Ph.D. 3

14 Souhrnné studijní plány VOŠ + ThHF (denní studium) Kód předmětu Obor Předmět. Starý zákon SUV Úvod do Starého zákona - SDI Dějiny Izraele a historické knihy - - Počet hodin za týden způsob hodnocení. ročník. ročník 3. ročník O LO O LO O LO K SPN Pentateuch SHB, Hebrejština I K 3 K SHB 3 Hebrejština II (kurzorické čtení) SEX Exegeze S (seminář) SPC Proroci SDA Daniel STE Teologie S NUV. Nový zákon NRE, Řečtina I. Úvod do Nového zákona K NEV, Ježíš a Evangelia - - NRE 3 Řečtina II. (kurzorické čtení) - - NEX Exegeze N (seminář) K K K - - K K K K K - K NEP Epištoly NEP Epištoly II NTT Témata novozákonní teologie Historická teologie HTDA Dějiny adventismu - K - - K K - K

15 HTRC Církevní dějiny I. (Raná církev) HTSV Církevní dějiny II. (Středověk) - K HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) - - HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) K K HTNC Ekumenická nauka o církvích I HTDD Dějiny dogmatu HTEW EGW psaný odkaz (význam a výklad) STUT 4. Systematická teologie Úvod do studia teologie STDG, Dogmatika I. STIP Adventistická identita a praxe - K STDG 3,4 Dogmatika II. - - STE áklady exegeze I. - - K - - K K - K K K STDG 6 Dogmatika III. ( se seminářem) STBV Bible a věda K STET Etika (se seminářem) STRE Religionistika STTS Teologie soboty PT PTPM PTKS PTVY 5. Praktická teologie Praktická znalost Písma Práce s mládeží Křesťanská spiritualita Křesťanská výchova I. (Výchova a katechetika) K PTVY 3 Křesťanská výchova II. (Katecheze) - - () - K K () () K K K K K

16 PTS dravý životní styl PTMR Výchova k manželství a rodičovství - 6PTTM Dějiny a teologie misie 6PTBU Budování sboru - () K 6PTME Multimédia a evangelizace - - 6PTEV Evangelizace - PTHO, Homiletika se seminářem () () () K PTPS,4 Pastorační péče a psychologie I., II K PTLT Liturgika PTED, Evangelium pro dnešek PTSK Práce se skupinkami PTA akládání sborů PTAN Kulturní antropologie VPMS VPUP 6. Všeobecně vzdělávací předměty Metodika studia Úvod do pedagogiky VPIK Informační a komunikační technologie - VPPF Přehled filozofického myšlení - K VPAN 3,4 Angličtina I., II., III. - - VPRP 3,4 Řízená praxe 6VPDH Dějiny církevní hudby - - K - - K K K () () - - K () K VPKV Křesťanské vedení () K K VPAB Seminář k absolventské práci K - 6

17 6VPRE, Praktická rétorika VPP, Sborový zpěv VPHN, Hra na hudební nástroj Odborná práce ODPR 3 Odborná práce ze ST - - ODPR 4 Odborná práce z N K ODPR 5 Odborná práce ze S OPPP 3,4 OPDP 8. Odborná praxe Průběžná praxe ve sboru Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž OPPS Pastorační soustředění červeně předměty studia ThHF K K

18 Studijní plán 04/5 (dálkové studium) 4. ročník teologické zaměření (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SPT Pentateuch (P. Čík) K - - SPO Poetické knihy a spisy (J. Beneš) K - - SHB 3,4 Hebrejština II. (kurzorické čtení) (J. Beneš) 4 K SEX, Exegeze S (seminář) (J. Beneš) K 6SDA Daniel (O. Svoboda) - - K 6STE Teologie S (J. Beneš) - - K. Nový zákon Historická teologie HTPI, Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) K 4. Systematická teologie STRE Religionistika (se seminářem) (J. Lukeš) Praktická teologie PTPS,3 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) K PTEV Evangelium pro dnešek II. (O. Svoboda) K PTLI Liturgika (M. Harastej) K - - PTPR Praktická rétorika (I. Hrachovec) - - 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - K 6. Všeobecně vzdělávací předměty VPAN 7,8 Angličtina VI. (N. Majerová, H. Machová) K VPPF Přehled filozofického myšlení II. (K. Floss) K - - VPKV, Křesťanské vedení (D. Hrdinka) K VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 7. Odborné práce Odborná praxe OPPP 7,8 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) (5) OPDP 5,6 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) (5) (5) Celkem (bez kurzů) červeně předměty studia ThHF 8

19 4. ročník pastoračně sociální zaměření (VOŠ) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SPT Pentateuch (P. Čík) K - - SPO Poetické knihy a spisy (J. Beneš) K - - SPE Praktická exegeze S (J. Beneš) K - -. Nový zákon Historická teologie HTPI, Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) K 4. Systematická teologie STRE Religionistika (se seminářem) (J. Lukeš) Praktická teologie PTPS,3 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) K PTEV Evangelium pro dnešek II. (O. Svoboda) K PTLI Liturgika (M. Harastej) K - - PTPR Praktická rétorika (I. Hrachovec) Všeobecně vzdělávací předměty VPAN 7,8 Angličtina VI. (N. Majerová, H. Machová) K VPPF Přehled filozofického myšlení II. (K. Floss) K - - VPKV, Křesťanské vedení (D. Hrdinka) K VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 7. Odborné práce Odborná praxe OPPP 7,8 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) (5) OPDP 5,6 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) (5) (5) 9. Pastoračně sociální předměty PSRS, Řízení sociální služby (D. Hrdinka) 3 K PSKP, Komunitní práce (D. Hrdinka) K PSPP Práce s lidmi s postižením (J. Slowík) K - - Celkem (bez kurzů) modře předměty pastoračně sociálního zaměření Vedoucí studijní skupiny 4. ročník: Roman Mach, Ph.D. 9

20 STUDIJNÍ A KUŠEBNÍ ŘÁD (DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM) Hodnocení a klasifikace Termíny hodnocení a klasifikace (denní a dálkové studium) Předměty absolvované v zimním studijním období mají studenti za povinnost uzavírat v tzv. zápočtovém a zkouškovém období zimního semestru, předměty absolvované v letním studijním období v tzv. zápočtovém a zkouškovém období letního semestru. Délka zápočtového a zkouškového období v jednotlivých obdobích je uvedena v časovém harmonogramu pro daný školní rok. Studijní předměty lze uzavírat v řádném termínu, v. opravném termínu nebo ve. opravném termínu. V případě, že student neuspěje ani ve. opravném termínu, může ve výjimečných případech požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ve 3. opravném termínu (tzv. ředitelském termínu). Informace o formě a termínech uzavírání jednotlivých předmětů je zveřejněna prostřednictvím tzv. sylabu předmětu, který vyučující studentům zpřístupňuje vyvěšením do IS školy nejpozději týdny od zahájení výuky daného předmětu. Nepřítomnost na ústním, písemném nebo praktickém semestrálním přezkoušení či neodevzdání písemné práce v požadované kvalitě a ve stanoveném čase se klasifikuje jako nevyhověl ( D nebo nezapočteno ). Pokud byl student klasifikován nevyhověl, tento zápis zkoušející do výkazu o studiu neprovede, ale zapíše jej do Informačního systému (do kolonky příslušného termínu). Komise pro komisionální zkoušky je zpravidla tříčlenná. Členy komise jmenuje ředitel školy. Komisi tvoří předseda, kterým je obvykle ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, zkoušející učitel, kterým je zpravidla učitel vyučující studenta danému předmětu, a přísedící, který vyučuje stejný nebo příbuzný předmět. O průběhu a výsledku zkoušky je veden zápis. Rozhodnutí komise o klasifikaci je konečné. Nejzazší termíny pro splnění všech studijních požadavků v daném školním roce jsou zveřejněny na vývěsce studijního oddělení v IS školy. Formu, způsob a rozsah hodnocení daného předmětu určuje učitel na základě tohoto zkušebního přehledu: Forma hodnocení působ hodnocení Rozsah (čas) ápočet doklad o studiu literatury výstup - strany (max znaků) kolokvium minut zkoušení celé skupiny malý test nebo písemka 0 minut malé psané zadání výstup strany (cca 3600 znaků) Klasifikovaný zápočet záznam o studiu literatury výstup -3 strany (cca znaků) test (písemka) 30 minut -3 malé testy nebo písemky jeden na 5-0 minut psané zadání příprava s následnou prezentací před skupinou výstup cca 00 slov (4 strany) 5 minut 0

21 kouška odborná práce výstup minimálně stran (0 tis. znaků) psané zadání výstup 7 stran (cca 3 tis. znaků) klausura (písemná zkouška -3 hodiny z biblických jazyků) ústní zkouška minut domácí zadání 5-0 otázek velký test nebo písemka 45 minut příprava s následnou prezentací 0 minut + obhajoba před skupinou Hodnocení a klasifikace sleduje tyto cíle: Kontrolu zvládnutí a osvojení učiva. Sledování a motivaci studijního pokroku. Odborný i osobnostní růst studenta. Kritéria pro hodnocení a klasifikaci v teoretických předmětech: nalost informací. Schopnost aplikovat nabyté znalosti, koncepty a teoretické modely. Schopnost analyzovat, provést syntézu a hodnotit. Schopnost vyváženého kritického myšlení. Schopnost kreativity. Schopnost artikulovat myšlenky a zdůvodnit názor jasně, věcně, koherentně, ve vztahu k praktickému životu a na solidní odborné úrovni. Schopnost vyjadřovat se na potřebné jazykové úrovni. Schopnost prokázat solidní odbornost při výběru a použití primárních a sekundárních pramenů. Student je povinen navštěvovat přednášky. Kritéria pro hodnocení a klasifikaci v předmětech duchovenské a pastoračně sociální praxe: Kvalita osobní přípravy. Schopnost přiměřeně dostát společenským konvencím (dochvilnost, osobní vzhled, kultura jazyka, etiketa atd.). Schopnost převést teoretickou a osobní přípravu do praxe. Kvalita provedeného úkonu nebo činnosti. Schopnost přijímat pedagogické vedení a spolupracovat s nadřízenými.

22 Klasifikační stupnice: Vzhledem k možnosti studia studentů TS na Andrews University nebo na ThH ve Friedensau srovnává následující tabulka jednotlivé klasifikační stupnice. Český hodnotící systém Hodnocení Hodnocení pro ThHF Prospěchový průměr Úspěšnost v testech (%) výborně velmi dobře dobře A A minus B plus B B minus C plus C C minus 3 3 4,00,33,67,00,33,67 3,00 3, nevyhověl D 5 4,00 pod 50 Hodnocení studenta: Hodnocení studenta se provádí průběžně a na konci jednotlivých studijních období (semestrální hodnocení) a má formu ústní, písemnou nebo praktickou. Semestrální hodnocení v jednotlivých předmětech určuje studijní plán. Učitelé jednotlivých předmětů jsou povinni do týdnů od zahájení příslušného období zveřejnit tzv. sylabus (tzn. přehled) předmětu, který obsahuje osnovu předmětu, charakteristiku předmětu, výchovně vzdělávací cíl, formu výuky, povinnou a doporučenou literaturu, formu a rozsah kontroly. Termín kontroly (řádný termín,. a. opravný termín) bude zveřejněn před zkouškovým obdobím na vývěsce studijního oddělení. koušející je povinen výsledek hodnocení zapsat do elektronického indexu v Informačním systému školy a studentovi do jeho výkazu o studiu (index), kam také připojí datum a podpis. V případě, že jde o zkoušku, je učitel povinen vyplnit Protokol o zkoušce, jehož tiskopis si vyzvedne na studijním oddělení. Na řádnost a náležitosti zkoušek (zejména ve sporných případech) dohlíží kušební výbor, který se skládá z předsedy (ředitel TS), jeho zástupce, studentů a zapisovatelky, kterou je vedoucí studijního oddělení. kušební výbor vykonává za běžných okolností své pravomoci prostřednictvím vedení TS a studijního oddělení TS. Stupně hodnocení jsou následující: ápočet hodnocení započteno potvrzuje, že student v příslušném předmětu splnil požadavky průběžného hodnocení a ve stanoveném rozsahu se zúčastnil výuky daného předmětu. Klasifikovaný zápočet hodnocení konkrétního klasifikačního stupně (viz tabulku uvedenou výše) potvrzuje, že si student osvojil znalosti a dovednosti a splnil uložené úkoly, které jsou součástí teoretického nebo praktického vyučování ve škole a v odborné praxi v daném úseku výuky.

23 kouška hodnocení konkrétního klasifikačního stupně (viz tabulku uvedenou výše) potvrzuje, že si student osvojil ucelené znalosti a dovednosti a splnil uložené úkoly, které jsou součástí teoretického nebo praktického vyučování ve škole a v odborné praxi. Čestnost při studiu Čestnost patří k základním křesťanským postojům. Nečestnost při studiu se může nejtypičtěji projevovat opisováním při zkoušení, používáním nedovolených zdrojů informací, získáváním zkušebních otázek předem nebo poskytováním nápovědy jinému studentovi. Mimořádně závažným typem nečestnosti při psaní akademických prací je plagiátorství. Jedná se o vydávání cizí myšlenkové práce za vlastní (nejčastěji cestou použití nepřiznaných zdrojů či jejich neúměrným využitím). Na prokázané plagiátorství je nahlíženo velmi přísně. Nečestnost může rovněž zahrnovat narušení copyrightu a licenčních práv. Nečestnost při studiu je ve všech svých projevech kázeňským přestupkem a je řešena podle disciplinárního řádu. Písemné práce Student je povinen vypracovat písemné práce, v nichž prokáže svou schopnost samostatně zpracovat zadané téma požadovaným způsobem a ve stanoveném rozsahu a termínu. Odborné práce (denní studium) Student vypracuje v každém studijním období písemnou práci v rozsahu minimálně 0000 znaků ( stran); do rozsahu se nezapočítává formální náležitosti (titulní strana, poděkování, obsah a bibliografie). Výběr oboru/tématu se v každém příslušném období studia VOŠ řídí tímto přehledem: ODBORNÁ PRÁCE Ročník. ročník. ročník 3. ročník Studijní období Odborná práce ze ST K Odborná práce z N Odborná práce ze S K K - Student bakalářského programu pod ThHF má za povinnost kromě odborných prací. a 3. ročníku sepsat i dvě exegetické práce jednu ze S a jednu z N, přičemž si je může zvolit už jako odborné práce 4. a 5. studijního období (pokud dané exegetické předměty již absolvoval). 3

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)...

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)... Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více