Školní jídelna (tel ) Peter Kubuš (tel ) Mária Márföldyová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní jídelna (tel. 327 320 843) Peter Kubuš (tel. 734 360 728) Mária Márföldyová"

Transkript

1 Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální BULLETIN školní rok 04/05 Sázava 04

2 OBSAH ákladní informace o škole... 3 Poslání školy... 5 Cíle školy... 5 Filozofie výchovného působení školy... 5 Historie školy... 5 Akreditované studijní programy... 7 Další studijní programy... 8 Učitelé... 9 Studijní plán 04/5 (denní studium).... ročník (VOŠ + ThHF) ročník (VOŠ + ThHF)... Vedoucí studijních skupin... 3 Souhrnné studijní plány VOŠ + ThHF (denní studium)... 4 Studijní plán 04/5 (dálkové studium) ročník teologické zaměření (VOŠ + ThHF) ročník pastoračně sociální zaměření (VOŠ)... 9 Vedoucí studijní skupiny... 9 Studijní a zkušební řád (denní a dálkové studium)... 0 Hodnocení a klasifikace... 0 Čestnost při studiu... 3 Písemné práce... 3 ahájení studia... 5 Průběh studia... 6 Odborná praxe... 9 avršení studia... 3 Finanční řád (denní studium) Finanční řád (dálkové studium) Disciplinární řád (denní a dálkové studium) Školní řád a řád domova mládeže (denní a dálkové studium) Studium ThHF (Friedensau) Studijní plán Bachelor of Arts (in Theology) avršení studia Další aktivity TS... 5

3 ÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Název Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální IČO IO Vyšší odborná škola: Domov mládeže: Školní jídelna: Identifikátor zařízení Adresa Radvanice Sázava Česká republika Telefon, fax: Webové stránky: Informační systém: https://is.tscasd.cz Bankovní spojení Komerční banka, Praha 4, č. ú /000 Ředitel Roman Mach, Ph.D. (tel ; ástupce ředitele Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Preceptor Jakub Chládek, B.Th. (tel ; Správce, vedoucí stravovacího zařízení Róbert Márföldy (tel ; Sekretariát a studijní oddělení Mgr. Andrea Poláková (tel , ; Účtárna Alena Pavlíková, B.Th., B.A. (tel ; Knihovna Daniel Horničár, Ph.D. (tel ; Mgr. Lucie Chládková (tel ; 3

4 Školní jídelna (tel ) Peter Kubuš (tel ) Mária Márföldyová Správní rada Předseda: Ing. Mgr. Mikuláš Pavlík, B.Th., M.A. Tajemník: Roman Mach, Ph.D. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A., Mgr. Peter Čík, Mgr. Jan Heczko, Ph.D., Daniel Horničár, Ph.D., PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Karel Staněk, B.Th., Marek Škrla, Pavel volánek, B.Th. Rada TS Předseda: Karel Staněk, B.Th. Členové: Karol Badinský, B.Th., M.A.,., Karel Staněk, B.Th., Marek Škrla, Pavel volánek, B.Th. Školská rada Předseda: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: Karel Staněk, B.Th. (člen), Daniel Huvar (student) kušební výbor Předseda: Roman Mach, Ph.D. ástupce předsedy: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: Daniel Huvar, Marek Jonáš (studenti) apisovatel: Mgr. Andrea Poláková Evaluační komise (pro hodnocení v mimořádných a sporných případech) Předseda: Daniel Horničár, Ph.D. Členové: ad hoc komise dle oboru ( členové Pedagogické rady), schválená ředitelem TS Studentská rada (aktualizace /04) Předseda: Petr Černoch Tajemník: Ondřej Holka Členové: Tomáš Hubáč Teologický seminář je školskou právnickou osobou. Orgány školské právnické osoby jsou ředitel a Rada TS. Statutárním zástupcem TS je ředitel, který je odpovědný Správní radě TS (jmenované zřizovatelem Církví adventistů sedmého dne). Správní rada TS v součinnosti s Radou TS řídí Teologický seminář. Ve škole také působí Školská rada, ve které jsou třetinově zastoupeni zástupce zřizovatele, učitelů a studentů. Toto grémium umožňuje zástupcům pedagogických pracovníků školy, studentům i zřizovateli podílet se na správě školy. Poradním orgánem ředitele je Pedagogická rada, která projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Ředitel při svém rozhodování přihlíží k názorům Pedagogické rady. a správnost a náležitosti zkoušek (zejména ve sporných případech) odpovídá kušební výbor ve spolupráci se studijním oddělením školy. Evaluační komise může být podle potřeby svolána ke schválení případných úprav studijního programu či hodnocení kvality akademických prací (zejména ve sporných případech). 4

5 POSLÁNÍ ŠKOLY Posláním Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne Institutu teologických studií a Vyšší odborné školy teologické a pastoračně sociální je vychovávat duchovenské, sociální a pastorační pracovníky, kteří vykazují zralou křesťanskou zkušenost, dovedou šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. CÍLE ŠKOLY Naším cílem je především rozvíjet vyváženou osobnost v jejím duchovním, charakterovém, intelektuálním, sociálním i fyzickém rozměru a rozvíjet specifická obdarování studentů. Snažíme se vychovávat člověka k životu služby, který překonává politické, náboženské, národnostní, rasové, majetkové a jiné předsudky a který vyvěrá z prožívaného křesťanství založeného na adventistickém pochopení učení Bible a na osobní víře. Cílem je také posilovat odevzdání zvěstné službě pro Krista a pro církev, vzdělávat duchovenské a laické pracovníky především pro potřeby Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, ale i pro sociální, pastorační a humanitární potřeby společnosti, ve které žijeme. Máme záměr konat osvětovou a vzdělávací činnost a zprostředkovávat křesťanství. Spolupracujeme s církví při odhalování a formulování nových poznatků, při vytváření nových strategií a při formulování křesťanských odpovědí na palčivé otázky současné společnosti. FILOOFIE VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ ŠKOLY Naše škola chápe výchovu jako proces, na kterém spolupracují pedagogové školy a církevní složky se svými vedoucími, duchovními i řadovými členy. Učení Bible a její ideály tvoří základ výchovného působení školy v rámci jejího studijního i doprovodného programu. Učitelé usilují o vyvážené formování studenta a napomáhají v rozvoji jeho osobitých obdarování. Kladou důraz na duchovní a charakterový rozměr osobnosti, na rozvíjení intelektuálních schopností a praktických dovedností i na přijetí zdravého životního stylu a zodpovědného vztahu k Bohu, církvi, lidem, přírodě a sobě samému. HISTORIE ŠKOLY První domácí institucí pro výchovu a vzdělávání kazatelů byla Misijní škola v Praze. Působila v letech ve velice skromných poměrech. Největšího rozmachu v meziválečném období dosáhlo dílo výchovy kazatelů během činnosti Misijního ústavu v Loděnicích u Berouna. V roce 946 začala druhá významná etapa díla výchovy kazatelů v naší vlasti. prvu se škola opět nacházela ve velice skromných poměrech v Praze, na Londýnské ulici č. 30. Později až do násilného zavření v roce 950 působila ve vlastních objektech v Praze-Krči, nesla název Škola biblických nauk a v poslední fázi své existence byla přejmenována na Biblický seminář. cela nové možnosti se objevily až v roce 968. Nejprve bylo otevřeno jen dálkové studium s konzultačními středisky v Praze a Vojkovicích, ale od roku 969 i denní studium, a to v jedné z budov bývalého semináře v Praze-Krči. Historie se však opakovala; v roce 973 přišlo další násilné zastavení činnosti školy. 5

6 Již od roku 974 existovalo neoficiální či spíše poloilegální vzdělávání duchovenských pracovníků církve ve formě dálkového studia s pravidelnými měsíčními konzultacemi v různých studijních střediscích (Třinec, Liberec, Praha, Vsetín, Olomouc, Holešov a další). V roce 98 mohla církev opět začít vzdělávat duchovenské pracovníky oficiálně. Bylo však otevřeno pouze dálkové studium v tzv. Přípravném teologickém kurzu nejprve v Holešově, pak v Praze a posléze v Novém Jičíně. Dějiny současného semináře se začaly psát 5. října 990, kdy po dlouhých sedmnácti letech mohla církev vedle již existujícího dálkového studia znovu otevřít i denní studium. Nová škola v prostorách modlitebny v Praze na Smíchově nese název Teologický seminář CASD. Po roce seminář přesídlil do pronajatých prostor v Klínci. Od září 994 do konce února 995 našel útočiště v posázavských lenicích. Od. března 995 sídlí Teologický seminář v Sázavě. de také seminář rozšiřuje své poslání a kromě výchovy duchovenských pracovníků koná i osvětovou a vzdělávací činnost pro veřejnost. Součástí školy je knihovna, školní jídelna a domov mládeže. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařadilo Teologický seminář na základě zákona číslo 564/990 Sb. do sítě škol a školských zařízení nejprve jako pomaturitní studium, od roku 996 jako střední odbornou školu a od září 998 jako vyšší odbornou školu, jejíž absolventi mají právo užívat titul diplomovaný specialista DiS. V lednu 000 udělila Akreditační asociace adventistických škol, akademií a univerzit Teologickému semináři statut Senior College s právem udělovat titul Bachelor of Theology B.Th. (bakalář teologie). V roce 004, 007 a 0 tento stav potvrdila. Současná akreditace zze strany AAA má platnost do konce roku 06. V roce 006 se škola stala školskou právnickou osobou a v důsledku toho upravila svůj název na Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. Připravili jsme také nový studijní program, který byl v roce 007 Ministerstvem školství schválen. Kromě teologického zaměření jsme nabízeli i zaměření pastoračně sociální. Tento obor není na základě vyhodnocení nadále vypisován.. května 009 byla podepsána s Theologische Hochschule Friedensau (Teologická vysoká škola ve Friedensau, Německo) Dohoda o spolupráci, která umožňuje studentům získat evropsky uznávaný bakalářský titul (B.A. v teologii). Vzhledem k probíhajícímu jednání o zachování této akreditace je příjem nových uchazečů o toto studium v tomto školním roce dočasně pozastaven. Vzhledem k tomu, že na Teologickém semináři lze získat bakalářské tituly, požádali jsme ministerstvo školství o změnu názvu. Od. června 00 je oficiální název naší školy Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. 6

7 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Vyšší odborná škola obor vzdělání 6-4-N/.. Teologická a pastorační činnost vzdělávací program 6-4-N/0 Teologická a pastoračně sociální činnost Studijní program je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kvalifikuje k základní duchovenské činnosti, jako je pastorační a diakonská služba, katecheze, kázání a evangelizační činnost, ale také připravuje sociální a humanitární pracovníky pro službu v církvi i mimo ni. Tříleté denní studium Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření: letos nevypsáno Čtyřleté dálkové studium (s konzultačními setkáními) Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) teologické zaměření pastoračně sociální zaměření Senior College Toto studium kvalifikuje pro duchovenskou, pastorační, humanitární a sociální službu v církvi a jejích institucích. ískání titulu B.Th. uvedenou cestou je nezbytným předpokladem pro práci sborového kazatele v Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne. Senior College je studijní program, akreditovaný Církví adventistů s. d. (Accrediting Association of Seventh-day Adventists Schools, Colleges and Universities, Old Columbia Pike, Maryland, USA; dále jen "AAA"). Jedná se o pomaturitní studium. Během prvních tří ročníků denního studia respektive 4 ročníků dálkového studia) je program Senior College studován souběžně s VOŠ. Program poté pokračuje specifickým závěrečným ročníkem (tzv. poabsolutorijním studiem), završeným titulem B.Th. Bakalářské studium na Theologische Hochschule Friedensau Tento studijní program je určen studentům denního a dálkového studia teologického zaměření, případně bývalým absolventům TS. Absolvent získá titul B.A. v teologii (Bachelor of Arts in Theology). Protože jde o evropsky platný titul, absolvent tohoto programu může snáze pokračovat v magisterském studiu na univerzitách v ČR i zahraničí za podmínek, specifikovaných dotyčnými školami. Stávající studenti tohoto oboru se nadále řídí předpisem, uvedeným v bulletinu pro minulý školní rok. 7

8 DALŠÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Diferenční studium Určeno studentům a absolventům teologických fakult, kteří si takto doplňují vzdělání v oblasti adventistické teologie. Kvalifikuje pro duchovenskou činnost v postavení sborového kazatele Po završení studia student obdrží osvědčení o absolvování (viz Vnitřní směrnice školy). Studium prostřednictvím Internetu (dříve "Kombinované studium"): Studium teologického minima směrem k obohacení laické praktické služby v církvi. V tomto školním roce není vypsáno. 8

9 UČITELÉ Biblistika Starý zákon vedoucí oboru doc. Beneš Jiří, Th.D. Mgr. Čík Peter Biblistika Nový zákon vedoucí oboru Horničár Daniel, Ph.D. Mgr. Chán Vítězslav, M.A. Krynský Petr, Th.D. Historická teologie vedoucí oboru Balcar Michal, M.A. Duda Emanuel Mgr. Svrček Luděk Systematická teologie vedoucí oboru Mach Roman, Ph.D. doc. PhDr. Floss Karel Kostečka Pavel, Ph.D., B.A. Lukeš Jiří, Th.D. Mach Roman, Ph.D. Praktická teologie vedoucí oboru Mgr. Bielik Stanislav Dymáček Jan, B.Th. Mgr. et Mgr. Harastej Marek Mgr., Bc. Hrdinka Daniel, B.Th. PhDr. Hrdinka Josef, Ph.D. Chládek Jakub, B.Th Mgr. Chládková Lucie Kern Bohumil, B.Th

10 Kysílko Miroslav, B.Th. Ing., Mgr. Pavlík Mikuláš, B.Th., M.A. Pimek Petr, B.Th. Svoboda Oldřich, M.A. Šustková Pavla Mgr.et Mgr. Tomášek Jiří B.Th. ástěra Aleš Všeobecně vzdělávací předměty vedoucí oboru Mgr. Hrachovec Ivo PharmDr. Hana Machová Majerová Nina, B.A. PhDr. Slowík Josef, Ph.D. 0

11 STUDIJNÍ PLÁN 04/5 (DENNÍ STUDIUM). ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SDI Dějiny Izraele a historické knihy (J. Beneš) K - - SPN Pentateuch (P. Čík) - - K SHB, Hebrejština I. (J. Beneš) 3 K K. Nový zákon NEV, Ježíš a Evangelia (D. Horničár) K NRE 3 Řečtina II. (kurzorické čtení) (D. Horničár ) - - NEX Exegeze N (seminář) (J. Lukeš ) - - K 3. Historická teologie HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) (M. Balcar) K - - HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) - - K 4. Systematická teologie STDG 3,4 Dogmatika II. (R. Mach) K STE áklady exegeze I. (R. Mach) K Praktická teologie PTVY 3 Křesťanská výchova II. (Katecheze) (M. Harastej) K - - PTHO, Homiletika se seminářem (M. Pavlík) K PTPS Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) - - K 6PTME Multimédia a evangelizace (J. Hrdinka) Všeobecně vzdělávací předměty VPAN 3,4 Angličtina II. (M. Balcar) K VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 6VPDH Dějiny církevní hudby (I. Hrachovec) () Odborná práce ODPR 3 Odborná práce ze ST 0 K - - ODPR 4 Odborná práce z N K 8. Odborná praxe OPPP 3,4 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) OPDP Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) Celkem (bez kurzů) červeně předměty studia ThHF

12 3. ročník (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SHB 3 Hebrejština II (kurzorické čtení) (J. Beneš) - SPLNĚNO - - SEX Exegeze S (seminář) (J. Beneš) K - - SPC Proroci (J. Beneš) - - K 6SDA Daniel (O. Svoboda) - - K 6STE Teologie S (J. Beneš) - - K. Nový zákon NEP Epištoly (P. Krynský) K - - 6NEP Epištoly II. (P. Krynský) - - K 6NTT Témata novozákonní teologie (D. Horničár) - - K 3. Historická teologie HTNC Ekumenická nauka o církvích I. (L. Svrček) K - - 6HTDD Dějiny dogmatu (L. Svrček) - - K 6HTEW EGW psaný odkaz (význam a výklad) (R. Mach) K Systematická teologie STDG 6 Dogmatika III. ( se seminářem) (R. Mach) K - - STBV Bible a věda (P. Kostečka) () - - STET Etika (se seminářem) (R. Mach) - - K STRE Religionistika (J. Lukeš) () - - 6STTS Teologie soboty (D. Horničár) K Praktická teologie PTPS 4 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) K - - PTLT Liturgika (M. Harastej) K - - PTED, Evangelium pro dnešek (O. Svoboda) K 6PTSK Práce se skupinkami (J. Tomášek) K - - 6PTA akládání sborů (P. Pimek) () - - 6PTAN Kulturní antropologie (D. Hrdinka) () Všeobecně vzdělávací předměty VPAB Seminář k absolventské práci (D. Horničár) - - VPAN 5,6 Angličtina III. (M. Balcar) K VPKV Křesťanské vedení (D. Hrdinka) K - - VPRP 5,6 Řízená praxe (J. Chládek) 6VPRE, Praktická rétorika (I. Hrachovec) 6VPP, Sborový zpěv (I. Hrachovec) 6VPHN, Hra na hudební nástroj (J. Tomášek) 7. Odborná práce ODPR 5 Odborná práce ze S 0 K - -

13 8. Odborná praxe OPPP 5,6 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) OPDP Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž (J. Chládek) OPPS Pastorační soustředění (J. Chládek) Rozdílové předměty vzhledem k akreditaci 0 PTS dravý životní styl (B. Kern) () - - PTMR Výchova k manželství a rodičovství (A. ástěra) () - - PTPS Pastorační péče a psychologie I. (J. Hrdinka) - - K 6PTTM Dějiny a teologie misie (J. Tomášek) K - - 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - () 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - () K Celkem (bez kurzů) - - červeně předměty studia ThHF Vedoucí studijních skupin. ročník: Michal Balcar, M.A. 3. ročník: Daniel Horničár, Ph.D. 3

14 Souhrnné studijní plány VOŠ + ThHF (denní studium) Kód předmětu Obor Předmět. Starý zákon SUV Úvod do Starého zákona - SDI Dějiny Izraele a historické knihy - - Počet hodin za týden způsob hodnocení. ročník. ročník 3. ročník O LO O LO O LO K SPN Pentateuch SHB, Hebrejština I K 3 K SHB 3 Hebrejština II (kurzorické čtení) SEX Exegeze S (seminář) SPC Proroci SDA Daniel STE Teologie S NUV. Nový zákon NRE, Řečtina I. Úvod do Nového zákona K NEV, Ježíš a Evangelia - - NRE 3 Řečtina II. (kurzorické čtení) - - NEX Exegeze N (seminář) K K K - - K K K K K - K NEP Epištoly NEP Epištoly II NTT Témata novozákonní teologie Historická teologie HTDA Dějiny adventismu - K - - K K - K

15 HTRC Církevní dějiny I. (Raná církev) HTSV Církevní dějiny II. (Středověk) - K HTRF Církevní dějiny III. (Reformace) - - HTPI Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) K K HTNC Ekumenická nauka o církvích I HTDD Dějiny dogmatu HTEW EGW psaný odkaz (význam a výklad) STUT 4. Systematická teologie Úvod do studia teologie STDG, Dogmatika I. STIP Adventistická identita a praxe - K STDG 3,4 Dogmatika II. - - STE áklady exegeze I. - - K - - K K - K K K STDG 6 Dogmatika III. ( se seminářem) STBV Bible a věda K STET Etika (se seminářem) STRE Religionistika STTS Teologie soboty PT PTPM PTKS PTVY 5. Praktická teologie Praktická znalost Písma Práce s mládeží Křesťanská spiritualita Křesťanská výchova I. (Výchova a katechetika) K PTVY 3 Křesťanská výchova II. (Katecheze) - - () - K K () () K K K K K

16 PTS dravý životní styl PTMR Výchova k manželství a rodičovství - 6PTTM Dějiny a teologie misie 6PTBU Budování sboru - () K 6PTME Multimédia a evangelizace - - 6PTEV Evangelizace - PTHO, Homiletika se seminářem () () () K PTPS,4 Pastorační péče a psychologie I., II K PTLT Liturgika PTED, Evangelium pro dnešek PTSK Práce se skupinkami PTA akládání sborů PTAN Kulturní antropologie VPMS VPUP 6. Všeobecně vzdělávací předměty Metodika studia Úvod do pedagogiky VPIK Informační a komunikační technologie - VPPF Přehled filozofického myšlení - K VPAN 3,4 Angličtina I., II., III. - - VPRP 3,4 Řízená praxe 6VPDH Dějiny církevní hudby - - K - - K K K () () - - K () K VPKV Křesťanské vedení () K K VPAB Seminář k absolventské práci K - 6

17 6VPRE, Praktická rétorika VPP, Sborový zpěv VPHN, Hra na hudební nástroj Odborná práce ODPR 3 Odborná práce ze ST - - ODPR 4 Odborná práce z N K ODPR 5 Odborná práce ze S OPPP 3,4 OPDP 8. Odborná praxe Průběžná praxe ve sboru Duchovenská a pastoračně sociální praxe stáž OPPS Pastorační soustředění červeně předměty studia ThHF K K

18 Studijní plán 04/5 (dálkové studium) 4. ročník teologické zaměření (VOŠ + ThHF) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SPT Pentateuch (P. Čík) K - - SPO Poetické knihy a spisy (J. Beneš) K - - SHB 3,4 Hebrejština II. (kurzorické čtení) (J. Beneš) 4 K SEX, Exegeze S (seminář) (J. Beneš) K 6SDA Daniel (O. Svoboda) - - K 6STE Teologie S (J. Beneš) - - K. Nový zákon Historická teologie HTPI, Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) K 4. Systematická teologie STRE Religionistika (se seminářem) (J. Lukeš) Praktická teologie PTPS,3 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) K PTEV Evangelium pro dnešek II. (O. Svoboda) K PTLI Liturgika (M. Harastej) K - - PTPR Praktická rétorika (I. Hrachovec) - - 6PTBU Budování sboru (P. Pimek) - - 6PTEV Evangelizace (P. Pimek) - - K 6. Všeobecně vzdělávací předměty VPAN 7,8 Angličtina VI. (N. Majerová, H. Machová) K VPPF Přehled filozofického myšlení II. (K. Floss) K - - VPKV, Křesťanské vedení (D. Hrdinka) K VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 7. Odborné práce Odborná praxe OPPP 7,8 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) (5) OPDP 5,6 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) (5) (5) Celkem (bez kurzů) červeně předměty studia ThHF 8

19 4. ročník pastoračně sociální zaměření (VOŠ) Obor Počet hodin za týden způsob hodnocení Kód Předmět. období. období. Starý zákon SPT Pentateuch (P. Čík) K - - SPO Poetické knihy a spisy (J. Beneš) K - - SPE Praktická exegeze S (J. Beneš) K - -. Nový zákon Historická teologie HTPI, Církevní dějiny IV. (Pietismus a doba následující) (M. Balcar) K 4. Systematická teologie STRE Religionistika (se seminářem) (J. Lukeš) Praktická teologie PTPS,3 Pastorační péče a psychologie II. (J. Hrdinka) K PTEV Evangelium pro dnešek II. (O. Svoboda) K PTLI Liturgika (M. Harastej) K - - PTPR Praktická rétorika (I. Hrachovec) Všeobecně vzdělávací předměty VPAN 7,8 Angličtina VI. (N. Majerová, H. Machová) K VPPF Přehled filozofického myšlení II. (K. Floss) K - - VPKV, Křesťanské vedení (D. Hrdinka) K VPRP 3,4 Řízená praxe (J. Chládek) 7. Odborné práce Odborná praxe OPPP 7,8 Průběžná praxe ve sboru (J. Chládek) (5) (5) OPDP 5,6 Duchovenská a pastoračně sociální praxe (J. Chládek) (5) (5) 9. Pastoračně sociální předměty PSRS, Řízení sociální služby (D. Hrdinka) 3 K PSKP, Komunitní práce (D. Hrdinka) K PSPP Práce s lidmi s postižením (J. Slowík) K - - Celkem (bez kurzů) modře předměty pastoračně sociálního zaměření Vedoucí studijní skupiny 4. ročník: Roman Mach, Ph.D. 9

20 STUDIJNÍ A KUŠEBNÍ ŘÁD (DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM) Hodnocení a klasifikace Termíny hodnocení a klasifikace (denní a dálkové studium) Předměty absolvované v zimním studijním období mají studenti za povinnost uzavírat v tzv. zápočtovém a zkouškovém období zimního semestru, předměty absolvované v letním studijním období v tzv. zápočtovém a zkouškovém období letního semestru. Délka zápočtového a zkouškového období v jednotlivých obdobích je uvedena v časovém harmonogramu pro daný školní rok. Studijní předměty lze uzavírat v řádném termínu, v. opravném termínu nebo ve. opravném termínu. V případě, že student neuspěje ani ve. opravném termínu, může ve výjimečných případech požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ve 3. opravném termínu (tzv. ředitelském termínu). Informace o formě a termínech uzavírání jednotlivých předmětů je zveřejněna prostřednictvím tzv. sylabu předmětu, který vyučující studentům zpřístupňuje vyvěšením do IS školy nejpozději týdny od zahájení výuky daného předmětu. Nepřítomnost na ústním, písemném nebo praktickém semestrálním přezkoušení či neodevzdání písemné práce v požadované kvalitě a ve stanoveném čase se klasifikuje jako nevyhověl ( D nebo nezapočteno ). Pokud byl student klasifikován nevyhověl, tento zápis zkoušející do výkazu o studiu neprovede, ale zapíše jej do Informačního systému (do kolonky příslušného termínu). Komise pro komisionální zkoušky je zpravidla tříčlenná. Členy komise jmenuje ředitel školy. Komisi tvoří předseda, kterým je obvykle ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, zkoušející učitel, kterým je zpravidla učitel vyučující studenta danému předmětu, a přísedící, který vyučuje stejný nebo příbuzný předmět. O průběhu a výsledku zkoušky je veden zápis. Rozhodnutí komise o klasifikaci je konečné. Nejzazší termíny pro splnění všech studijních požadavků v daném školním roce jsou zveřejněny na vývěsce studijního oddělení v IS školy. Formu, způsob a rozsah hodnocení daného předmětu určuje učitel na základě tohoto zkušebního přehledu: Forma hodnocení působ hodnocení Rozsah (čas) ápočet doklad o studiu literatury výstup - strany (max znaků) kolokvium minut zkoušení celé skupiny malý test nebo písemka 0 minut malé psané zadání výstup strany (cca 3600 znaků) Klasifikovaný zápočet záznam o studiu literatury výstup -3 strany (cca znaků) test (písemka) 30 minut -3 malé testy nebo písemky jeden na 5-0 minut psané zadání příprava s následnou prezentací před skupinou výstup cca 00 slov (4 strany) 5 minut 0

21 kouška odborná práce výstup minimálně stran (0 tis. znaků) psané zadání výstup 7 stran (cca 3 tis. znaků) klausura (písemná zkouška -3 hodiny z biblických jazyků) ústní zkouška minut domácí zadání 5-0 otázek velký test nebo písemka 45 minut příprava s následnou prezentací 0 minut + obhajoba před skupinou Hodnocení a klasifikace sleduje tyto cíle: Kontrolu zvládnutí a osvojení učiva. Sledování a motivaci studijního pokroku. Odborný i osobnostní růst studenta. Kritéria pro hodnocení a klasifikaci v teoretických předmětech: nalost informací. Schopnost aplikovat nabyté znalosti, koncepty a teoretické modely. Schopnost analyzovat, provést syntézu a hodnotit. Schopnost vyváženého kritického myšlení. Schopnost kreativity. Schopnost artikulovat myšlenky a zdůvodnit názor jasně, věcně, koherentně, ve vztahu k praktickému životu a na solidní odborné úrovni. Schopnost vyjadřovat se na potřebné jazykové úrovni. Schopnost prokázat solidní odbornost při výběru a použití primárních a sekundárních pramenů. Student je povinen navštěvovat přednášky. Kritéria pro hodnocení a klasifikaci v předmětech duchovenské a pastoračně sociální praxe: Kvalita osobní přípravy. Schopnost přiměřeně dostát společenským konvencím (dochvilnost, osobní vzhled, kultura jazyka, etiketa atd.). Schopnost převést teoretickou a osobní přípravu do praxe. Kvalita provedeného úkonu nebo činnosti. Schopnost přijímat pedagogické vedení a spolupracovat s nadřízenými.

22 Klasifikační stupnice: Vzhledem k možnosti studia studentů TS na Andrews University nebo na ThH ve Friedensau srovnává následující tabulka jednotlivé klasifikační stupnice. Český hodnotící systém Hodnocení Hodnocení pro ThHF Prospěchový průměr Úspěšnost v testech (%) výborně velmi dobře dobře A A minus B plus B B minus C plus C C minus 3 3 4,00,33,67,00,33,67 3,00 3, nevyhověl D 5 4,00 pod 50 Hodnocení studenta: Hodnocení studenta se provádí průběžně a na konci jednotlivých studijních období (semestrální hodnocení) a má formu ústní, písemnou nebo praktickou. Semestrální hodnocení v jednotlivých předmětech určuje studijní plán. Učitelé jednotlivých předmětů jsou povinni do týdnů od zahájení příslušného období zveřejnit tzv. sylabus (tzn. přehled) předmětu, který obsahuje osnovu předmětu, charakteristiku předmětu, výchovně vzdělávací cíl, formu výuky, povinnou a doporučenou literaturu, formu a rozsah kontroly. Termín kontroly (řádný termín,. a. opravný termín) bude zveřejněn před zkouškovým obdobím na vývěsce studijního oddělení. koušející je povinen výsledek hodnocení zapsat do elektronického indexu v Informačním systému školy a studentovi do jeho výkazu o studiu (index), kam také připojí datum a podpis. V případě, že jde o zkoušku, je učitel povinen vyplnit Protokol o zkoušce, jehož tiskopis si vyzvedne na studijním oddělení. Na řádnost a náležitosti zkoušek (zejména ve sporných případech) dohlíží kušební výbor, který se skládá z předsedy (ředitel TS), jeho zástupce, studentů a zapisovatelky, kterou je vedoucí studijního oddělení. kušební výbor vykonává za běžných okolností své pravomoci prostřednictvím vedení TS a studijního oddělení TS. Stupně hodnocení jsou následující: ápočet hodnocení započteno potvrzuje, že student v příslušném předmětu splnil požadavky průběžného hodnocení a ve stanoveném rozsahu se zúčastnil výuky daného předmětu. Klasifikovaný zápočet hodnocení konkrétního klasifikačního stupně (viz tabulku uvedenou výše) potvrzuje, že si student osvojil znalosti a dovednosti a splnil uložené úkoly, které jsou součástí teoretického nebo praktického vyučování ve škole a v odborné praxi v daném úseku výuky.

23 kouška hodnocení konkrétního klasifikačního stupně (viz tabulku uvedenou výše) potvrzuje, že si student osvojil ucelené znalosti a dovednosti a splnil uložené úkoly, které jsou součástí teoretického nebo praktického vyučování ve škole a v odborné praxi. Čestnost při studiu Čestnost patří k základním křesťanským postojům. Nečestnost při studiu se může nejtypičtěji projevovat opisováním při zkoušení, používáním nedovolených zdrojů informací, získáváním zkušebních otázek předem nebo poskytováním nápovědy jinému studentovi. Mimořádně závažným typem nečestnosti při psaní akademických prací je plagiátorství. Jedná se o vydávání cizí myšlenkové práce za vlastní (nejčastěji cestou použití nepřiznaných zdrojů či jejich neúměrným využitím). Na prokázané plagiátorství je nahlíženo velmi přísně. Nečestnost může rovněž zahrnovat narušení copyrightu a licenčních práv. Nečestnost při studiu je ve všech svých projevech kázeňským přestupkem a je řešena podle disciplinárního řádu. Písemné práce Student je povinen vypracovat písemné práce, v nichž prokáže svou schopnost samostatně zpracovat zadané téma požadovaným způsobem a ve stanoveném rozsahu a termínu. Odborné práce (denní studium) Student vypracuje v každém studijním období písemnou práci v rozsahu minimálně 0000 znaků ( stran); do rozsahu se nezapočítává formální náležitosti (titulní strana, poděkování, obsah a bibliografie). Výběr oboru/tématu se v každém příslušném období studia VOŠ řídí tímto přehledem: ODBORNÁ PRÁCE Ročník. ročník. ročník 3. ročník Studijní období Odborná práce ze ST K Odborná práce z N Odborná práce ze S K K - Student bakalářského programu pod ThHF má za povinnost kromě odborných prací. a 3. ročníku sepsat i dvě exegetické práce jednu ze S a jednu z N, přičemž si je může zvolit už jako odborné práce 4. a 5. studijního období (pokud dané exegetické předměty již absolvoval). 3

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ Článek I Typ a forma studia 1) Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Článek 1 Úloha školy 1.1 Škola realizuje právo občana na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání, jako mají všichni občané splňující podmínky k přijetí

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 zákona

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7 odst. 3, 23 odst. 3, 26 odst. 4, 103, 105 odst. 5 a 123 odst. 5 zákona

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Vyšší odborná škola Š K O L N Í Ř Á D Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Směrnice děkana č. 30/2015

Směrnice děkana č. 30/2015 Směrnice děkana č. 30/2015 Č. j.: OU-93699a/45-2015 K celoživotnímu vzdělávání organizovanému Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU Část první OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Platnost směrnice (1) Tato

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ - vnitřní předpis

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ - vnitřní předpis STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ - vnitřní předpis Č. j.: Spisový znak: Skartační znak: Vypracoval: Ing. Zdeňka Dočekalová, ředitelka školy Schválil: Ing. Zdeňka Dočekalová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017, N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne. 2017, o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015 Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 30.dubna 22 701 03 Ostrava Č.j: OU-93783/31-2015 V Ostravě 16. 12. 2015 Směrnice děkana č. 16/2015 O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU a obhajobách

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Uchazeči o studium na Vysoké škole, z.ú. (dále jen vysoká škola ) jsou přijímáni ke studiu v souladu s

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více