PhDr. Daniela Novotná vyučující odborných předmětů a praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Daniela Novotná vyučující odborných předmětů a praxe"

Transkript

1 Šest let výuky oboru Knihovnické a informační systémy a služby na SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem SJZ v Táboře aneb Proč se státi knihovníkem? PhDr. Daniela Novotná vyučující odborných předmětů a praxe

2 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře počtem žáků, množstvím nabízených studijních a učebních oborů i počtem zaměstnanců patří mezi největší střední školy v Jihočeském kraji cca 1100 žáků cca 180 zaměstnanců (90 učitelů) vznikla postupným spojováním táborských učňovských a odborných škol

3 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře Sídlí spolu se Střední školou spojů a informatiky v tzv. Areálu středních škol. Areál kromě budov školy obsahuje i ubytovnu (internát), jídelnu, tělocvičny a kinosál. Po dvaceti letech provozu prochází budovy celkovou rekonstrukcí.

4 Struktura učebních a maturitních oborů pět maturitních oborů Ekonomika a podnikání Veřejnosprávní činnost Informační systémy Gastronomie Hotelnictví

5 realizované učební obory: Cukrář, Kuchař, Kuchař číšník, Řezník-uzenář, Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel, Instalatér nástavbové obory: Podnikání, Společné stravování jednoleté denní pomaturitní studium anglického jazyka v rámci jazykové školy

6 VŠ studium konzultační středisko Slezské univerzity v Opavě formou kombinovaného studia obor Veřejná správa a regionální politika nově i prezenční formou studium oboru Lázeňství a turismus

7 obor Knihovnické a informační systémy a služby obor zaveden ve školním roce 2004/2005 jako náhrada oboru Knihkupec problémy provázející každý nově zavedený obor - profilace výuky, navázání kontaktu s partnery z praxe, personální obsazení výuky odborných předmětů ke stabilizaci došlo zhruba po pěti letech a celkem paradoxně k ní přispěla jinak nepříliš oblíbená reforma školního vzdělávání

8 Rámcový vzdělávací program Informační systémy Školní vzdělávací program Knihovnické a informační služby ze dvou nabízených specializací byla vybrána specializace knihovnictví princip tvorby předmětů na základě okruhů znamenal pro vyučující odborných předmětů přínos

9 Maturitní předměty: společná část maturitní zkoušky Český jazyk a literatura Cizí jazyk volitelná část maturitní zkoušky: Občanská nauka Matematika odborné maturitní předměty: Knihovnictví Informační fondy

10 Uplatnění absolventů studium na VŠ cca 70% ročníku obory bohemistika, historie, archivářství, humanistika, pedagogické obory (včetně speciální pedagogiky a učitelství MŠ), divadelní věda, filmová věda, estetika zvyšující se zájem o knihovnictví VOŠ minimálně

11 z prvních dvou absolventských ročníku v knihovnách zaměstnáno minimum letošní čísla zatím nejsou k dispozici, ale rýsuje se stoupající trend pozitivní je zejména zvyšující se zájem absolventů o místa v knihovnách a navazování kontaktů v rámci praxe a prázdninových brigád

12 otázka uplatnění na trhu práce problém mobility pracovních sil zejména studenti pocházející z nižších sociálních vrstev a venkovského prostředí jeví poměrně malou ochotu hledat uplatnění v Praze, nebo za zaměstnáním byť i jen dočasně dojíždět

13 Otázka motivace vedoucí k volbě oboru KISS (IS)

14 Současný stav v oblasti středoškolského vzdělávání 2 faktory: klesající populace (letošní absolventi devátých tříd ZŠ představují populační dno) zvyšující se nabídka maturitních oborů převažuje nabídka nad poptávkou

15 charakteristický rys studentů prvních ročníků oboru: oborová nevyhraněnost značnou část tříd tvořili studenti nepřijatí na jiné obory (hotelnictví, veřejná správa), nerozhodní v otázce volby povolání, s velmi malým nadšením pro obor a odtažitým vztahem ke knihovnám

16 Možnost pracovat v knihovně - lákadlo nebo...? v důvodech ke zvolení oboru byla uváděna velmi málo, daleko za láskou ke knihám, chutí psát do novin, možností dělat něco s dětmi, pracovat s informacemi apod.

17 Už dříve jsem měla kladný vztah ke knihám. Od malička jsem se chtěla stát novinářkou a tento obor poskytuje dobrou přípravu. Tento obor jsem si vybrala protože jsem každý den koukala na seriál Redakce v televizi. Obor jsem si vybrala protože mně baví práce s dětmi, ale netroufla jsem si na pedagogickou školu.

18 v posledních dvou letech poměrně radikální změna stabilizace oboru KISS (IS) v struktuře školy i v širším rámci nabídky středoškolského vzdělání v Jihočeském kraji vedla ke změně struktury studentů v současných nižších ročnících žáci jsou motivovanější a aktivnější, studovaný obor vnímají pozitivněji a hrdě se k němu na veřejnosti hlásí

19 charakteristický je větší územní rozptyl v rámci Jihočeského a zčásti i sousedících krajů, dětem a zejména rodičům se obor jeví jako svým způsobem exkluzivní, stojící za vynaložení zvýšených finančních prostředků i nepohodlí spojeného s dojížděním a bydlením na internátě

20 obor vykazuje v přijímacím řízení oproti jiným velkou stabilitu i v matoucím systému tří možných přihlášek na střední školu, vstupuje do povědomí výchovných poradců ZŠ a referentů úřadů práce

21 Tenhle obor jsem si vybrala, protože od mala ráda čtu, pomáhala jsem v knihovně v místě bydliště. K mému rozhodnutí přispěly časté návštěvy knihovny, kde jsem viděl, že knihovník má docela pohodlí a nemusí se po budově moc pohybovat.

22 rodiče (zákonní zástupci) zajímají se o možnost uplatnění po studiu pozitivní roli sehrává vnímání knihoven jako stabilních institucí, nepodléhajících, co se pracovních míst týče, vlivu ekonomické krize zaměstnání typu důchodové definitivy kvůli tomu jsou rodiče schopni akceptovat i možné nižší finanční ohodnocení potomků

23 Tento obor jsem si vybrala, respektive mi ho vybral otec, protože chtěl, abych měla aspoň maturitu. Tento obor jsem si nevybrala sama, nýbrž má maminka, která pro mne chtěla vždy jen to nejlepší.

24 Děvčata tu dosahují pozoruhodné kvality i kvantity, což je pro chlapa dost silná motivace.

25 Jak tedy obor prezentovat, co zdůrazňovat nad rámec standardu, jako specifikum oboru humanitní zaměření nadstandardní práce s výpočetní technikou (na uživatelské úrovni) práce s informacemi jako bonus pro vysokoškolské studium dobrý kolektiv napříč ročníky pestrou nabídku mimoškolních aktivit => zatraktivnění studia při dodržení kvality výuky

26 maximální zapojení studentů do mimoškolních aktivit práce s dětmi publikační činnost do regionálního a v poslední době i do odborného tisku tvorba webových stránek tvorba časopisu tvorba vlastních videí systém odborných exkurzí realizovaných způsobem navrhněte a realizujte sami kulturní vyžití (za úzké spolupráce s učiteli ČJ) a další

27 společným rysem těchto akcí je aktivní přístup samotných studentů snaha o spolupráci s knihovnami a školami (práce v reálném prostředí) přiměřená prezentace těchto aktivit na veřejnosti

28 Většina aktivit našla uplatnění v projektu Studenti knihovnictví knihovnám Operačního programu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti (březen 2009 únor 2011)

29 příprava akcí pro děti

30 odborné přednášky pro studenty

31 tvorba časopisu pro čtenáře dětských oddělení

32 tvorba knihožroutských webových stránek

33 vzniku dočtete zde. tvorba předmětů propagujících knihy, knihovny a čtení

34 exkurze do českých i zahraničních knihoven nezapomenutelná ekurze do britských knihoven...

35 a její neméně úspěšné pokračování v uherskohradištské a svitavské knihovně

36 Kniha mého srdce

37 Výsledek? zatraktivnění oboru pro případné zájemce a zvýšení kvality absolventů

38 Knihožrouti Jde o podivné jedince, kteří nejenže nedávají ve škole pozor, ale ještě k tomu si drze čtou! Jejich sportovní výkony jsou chabé, zato vynikají v rychlosti, s jakou obracejí stránky. Prudké slunce je oslní, vyhledávají polostín, kde je světla právě tolik, kolik potřebují k přelouskání textu. A co hůř! Za pár let z nich budou knihovníci a už je nic a nikdo nezachrání...

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

65-41-L/01 Gastronomie 2012

65-41-L/01 Gastronomie 2012 školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie 2012 Gastronomie čj.: SŠSaŘ 448/2009-1 Obsah - 2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

VÝVOJ, SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ŠKOLSKÉ SÍTĚ NA VÍTKOVSKU

VÝVOJ, SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ŠKOLSKÉ SÍTĚ NA VÍTKOVSKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE VÝVOJ, SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ŠKOLSKÉ SÍTĚ NA VÍTKOVSKU DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Hana Altmanová Vedoucí práce: RNDr.

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 69-41-L/01 Kosmetické služby 2013 - verze 4 Motivační název Kosmetické služby Datum 15.6.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007 Forma

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 ing. Jeny Festová ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvodní poznámky...3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a politika zaměstnanosti...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 www.nuov.cz Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním Zpracovali: Ing. Jeny Festová Ing. Jiří Vojtěch NÚOV

Více