PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTA"

Transkript

1 PŘEDSTAVENÍ NA FUNKCI STAROSTY SH ČMS

2 Karel Richter, Ing. 59 let Vysoká škola inženýrsko požárně technická Ministerstva vnitra SSSR Starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Dobrovolným hasičem od SDH Kylešovice. Nyní člen v SDH Braník. Velké zkušenosti z práce v ústředních orgánech a v lektorské činnosti. Asistent a odborný asistent katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu na Vysoké škole báňské. Vedoucí technického oddělení Ústředního výboru Svazu požární ochrany ČSR. Vedoucí Metodického centra a stálé výstavy, požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi - Svaz požární ochrany ČSSR - Federální výbor. Vedoucí a ředitel Kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ústředních orgánů SH ČMS. Profesionální znalost Ruského jazyka. Znalost práce na PC. Velká komunikační a vyjednávací činnost. Vedení kolektivu. Dobrovolná hasičina. Rodina, děti a vnoučata.

3 PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCE NÁMĚSTKŮ STAROSTY SH ČMS

4 Josef Černý 53 let Úplné střední odborné ( ÚSO ) - Střední průmyslová škola stavební v Plzni Jednatel společnosti Florian servis s.r.o. člensvtví v SDH Lužany od roku vedoucí mládeže předseda / starosta SDH Lužany člen tehdejší komise mládeže při OV SPO Plzeň - jih doposud starosta OSH Plzeň - jih doposud starosta KSH Plzeňského kraje ekonomiky, prevence Absoluvent DŠ ÚHŠ v Bílých Poličanech Zabezpečení výběrových řízení Řízení obchodu a služeb sport, kultura, hudba

5 Jan Doubrava, Ing. 29 let Bankovní institut vysoká škola, a.s. (studijní obor finance) vrchní komisař - MV GŘ HZS ČR, odbor CNP a strategií členství v SH ČMS od člen ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva vedoucí krajské odborné rady mládeže ochrany obyvatelstva rozhodčí instruktor v požárním sportu rozhodčí I. KS stupně soutěží mládeže plavání

6 František Hanus 61 let Střední průmyslová škola lesnická Písek Právnické - právní minimum samostatný likvidátor pojistných událostí HVP, a.s mladý požárník vedoucí mládeže 1. stupeň dodnes - velitel JPO II Manětín dodnes - starosta SDH a okrsku dodnes - funkce v OSH, posledních 18 let starosta OSH dodnes - různé funkce KV SPO, posledních 5 let náměstek starosty KSH dvě volební období člen VV SH ČMS dodnes - zastupitel města Manětín, poslední volební období míststarosta města mládež, represe právnické minimum řidičský průkaz v celkovém rozsahu práce v lidosprávě práce na počítači obchodní činnost OZO pro lesní hospodářství 38 let pořádám letní tábor mladých hasičů motorismus hasičina

7 Monika Homolková - Němečková, Ing. 36 let vysokoškolské - dosažen titul Ing. (1997, Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní) - dosažen titul Bc. (1998, Technická univerzita v Liberci, fakulta pedagogická) SH ČMS, náměstek starosty pro úsek mládeže člen kolektivu MH a dorostu současnost - vedoucí mládeže, I.KS Činovník, lektor od Účast na Letní škole instruktorů Bílé Poličany (instruktor) i štáb, Jánské Koupele (štáb), Přibyslav (štáb), Malé Svatoňovice (štáb) od 1995 vedoucí OORM OSH Nymburk, člen VV OSH, KORM a VV KSH 2001, 2003, 2007, účasti na mezinárodních soutěžích CTIF zkoušky rozhodčího soutěží mládeže I.KS, PS II.KS náměstek starosty SH ČMS člen řídícího štábu mezinárodní soutěže CTIF Ostrava mládež, vzdělávání, dotace a granty Znalost cizích jazyků : NJ střední Práce s PC Zkušennosti z organizační a řídící činnosti NNO (8 let člen Představenstva ČRDM, 3 roky člen Komory mládeže - poradního orgánu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy) Zkušennosti z komunální politiky (5 let člen zastupitelstva obce) Zkušennosti z oblasti zpracování dotačních a grantových projektů (projektový manager obce, člen týmu hodnotitelů Integrovaného operačního programu MV) práce s mládeží, organizace akcí pro veřejnost, sport, vysokohorská turistika, výchova dcery

8 Lubomír Janeba 61 let Úplné střední odborné + pomaturitní studium SOŠ PO MV ČR Frýdek Místek Velitel hasičského záchranného sboru Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. členem SH ČMS od roku 1965 (dříve SPO) 1967 absolvent kursů prevence v ÚHŠ Bílé Poličany člen předsednictva OV SPO Litoměřice zaměstnanec SPO ČR, později FV SPO ČSFR a CV DPO ČSFR ve funkcích pracovník KV SPO pro represi, vedoucí odd. FV SPO ČSFR, člen sekretariátu FV SPO ČSFR, vedoucí kanceláře předsedy CV DPO předseda KV SPO v Ústí n. Labem a člen ÚV SPO ČR vedoucí kanceláře celostátáního výboru DPO ČSFR 1995 až dosud náměstek starosty SH ČMS vnitroorganizační a hospodářské legislativa SH ČMS, legislativa v oboru požární represe legislativa dobrovolných požárních ochran zemí střední Evropy, problematika CTIF požární ochrana, novinky v oboru technických prostředků požární ochrany cestování, příroda, zahrada

9 Jan Karger, Ing. 59 let Vysoká škola Báňská Ostrava - Technika požární ochrany UK Praha - Výchova a vzdělávání dospělých - postgraduální studium ředitel Ústřední hasičské školy SH ČMS Jánské Koupele Členem SH ČMS od roku V roce 1975 zaměstnán v UHŠ Jánské Koupele. Jako ředitel školy se trvale snažím o její všestranný rozvoj. Prioritou je kvalita vzdělávání. Každoročně se zvyšují počty proškolených hasičů a to jak z jednotek SDH, tak členů SH ČMS. Škola úspěšně slouží i jako táborová základna SH ČMS a také k rekreačním účelům pro dobrovolné hasiče, zejména pak pro Zasloužilé hasiče.v roce 2005 zvolen náměstkem starosty SH ČMS. Od téhož roku vedoucí Ústřední pedagogické rady SH ČMS. V této funkci spolupodíl na vytvoření vzdělávacího systému SH ČMS, včetně významné zásluhy na vzniku a realizaci vzdělávání funkcionářů SH ČMS v rámci celoživotnío vzdělávání ve spolupráci s VŠB - TÚ Ostrava.Toto studium je zajištováno v obou ÚHŠ a také v CHH Přibyslav a setkává se s mimořádně příznivým ohlasem. vzdělávání členů a funkcionářů SH ČMS, získávání financí z EU Mnoho úsilí a času jsem v posleních 5 letech věnoval tvorbě a realizaci vzělávacích projektů pro dobrovolné hasič včetně jejich finančních zabezpečení.na projekt MOST a navazující projekt VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO ZÁCHRANÁŘE bylo prozatím získáno více než 20 milionů Kč z EU.V těchto snahách se pokračuje plošně v celé ČR. Úspěšný i projekt pro mládež PŘIPRAVEN POMOCI, na něj z různých zdrojů získáno ,- Kč. Zahradničení, rybaření, vaření.

10 Václav Liška, prof. h. c. 50 let vysokoškolské ČVUT Praha Mladý požárník od r instruktor a vedoucí MP člen štábů hry Plamen a mezinárodních soutěží CTIF člen sekce filatelie a sběratelů od r při CHH Přibyslav člen VV SH ČMS , financování činnosti SDH a jednotek, historie hasičstva, publikační aktivity pedagogické publikační managerské rekreační sport, historie

11 Josef Netík 67 let vyučen střední odborné ÚHŠ v Bílých Poličanech důchodce členem SH ČMS od roku 1958 od roku 1960 členem výboru SDH v Bystrém, prošel různými funkcemi (ved. mládeže, zástupce velitele, velitel) a v současné době ve funkci vzdělávatel okrskový velitel, od roku 1990 stále starostou okrsku členem předsednictva OV SPO, od roku členem VV OSH, od roku 2000 stále náměstkem starosty OSH v Rychnově n. Kněžnou předsedou komise mládeže a členem předsednictva KV SPO východočeského kraje na II. řádném Sjezdu v roce 2000 ve Žďáru nad Sázavou zvolen členem VV SH ČMS a od r náměstkem starosty SH ČMS represe - pokračovat ve zvyšování odbornosti a vystupování hasičů v letech hasičem z povolání ve funkci velitele požární stanice v Dobrušce odborné kurzy ve škole MV ve Frýdku - Místku příroda a houbaření

12 Jaroslav Salivar, Ing. 42 let vysokoškolské - VŠB Ostrava, HGF - technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost člen od roku dříve Tachov, v současné době SDH Radnice (okr. Rokycany) aktivní celoživotní spolupráce a pomoc SH ČMS na všech úrovních řízení z pozice všech doposud vykonávaných řídících funkcí ve státní správě a HZS represe (nicméně ostatní oblasti nevylučuji) Detailní znalost fungování oblasti vnitřní bezpečnosti ČR (vč. HZS a PČR), státní a veřejné správy, legislativního procesu atd., vyplývající z douholetého zastávání funkcí okresní a krajského ředitele HZS, přednosti okr. úřadu, 1. náměstka ministra vnitra, výkonného místopředsedy výborů pro civilní nouzové plánování, pro prevenci kriminality, meziresortní komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, místopředsedy rady vlády pro BESIP, člena výborů pro koordinaci zahr. bezpečnostní politiky a pro obranné plánování a rad vlády pro lidská práva, pro záležitosti romské komunity a pro zdraví a životní prostředí. dobrovolná i profesionální požární ochrana hudba (dříve aktivně) pěstování konifer a květin kynologie, turistika

13 Markéta Stržínková, Ing., MBA 37 let vysokoškolské - dosažen titul Ing. (1996, Obchodně-podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě) Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka: regionální ředitel pro východní Evropu a generální ředitel pro Českou republiku vstup do SPO Opatovice, okres Přerov, do současnosti člen SDH Opatovice, okres Přerov člen oddílu Mladých požárníků, člen družstva dorostu, reprezentace na pohárových soutěžích Zkoušky rozhodčího 1997, 2001, 2003, 2007, účasti na mezinárodních soutěžích CTIF (překladatel, organizace, tiskový mluvčí Komise CTIF ) 1989, 1994, 1995, účast na Letní škole instruktorů Bílé Poličany (instruktor) a Janské Koupele (štáb) současnost - účast na Mezinárodní komisi mládeže CTIF (překladatel) člen Hospodářské rady SH ČMS vstup do JPO III Praha Suchdol od roku 2008, zařazení jako hasič - řidič organizace CTIF Ostrava (mládežnická soutěž) pravidelné účasti v organizačním týmu Mistrovství ČR (mládež, dospělí) ekonomické Znalost cizích jazyků: NJ plynule, AJ pokročilá, práce s PC 14 let zkušeností z práce v pojišťovnictví na různých úrovních organizace a řízení i na mezinárodní úrovni činnost v JPO, běh na dlouhé vzdálenosti, fitness, horské kolo, v roce 2009 zahájeno studium na VŠB TU Ostrava- Fakulta bezpečnostního inženýrství obor krizové řízení

14 PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCI PŘEDSEDY ÚKRR

15 Josef Jermář, RSDr. 58 vysokoškolské, VŠP Praha, obor ekonomické vědy Univerzita třetího věku na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, obor bezpečnost a PO OSVČ, ekonomické, finanční, podnikatelské a účetní poradenství od r člen SDH od r člen výboru, postupně školící referent, hospodář, jednatel člen výboru okrsku člen VV OSH Mladá Boleslav starosta OSH Mladá Boleslav člen VV KSH Středočeského kraje kontrolní a revizní státní zkoušky z historických věd a teorie státu a práva člen zastupitelstva obce předseda kontrolního výboru hasiči, hudba, historie, příroda

16 Josef Juráň, PhDr. 71 let Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Institut obchodní výchovy Praha důchodce - místostarosta obce Ratiboř členství od r let 40 let jednatel a kronikář SDH Ratiboř 13 let předseda OKRR při OSH Vsetín 10 let předseda a člen KKRR Zlínského kraje 10 let ÚKRR z toho 5 let předseda ÚKRR v kontrolní a revizní činnosti a při organizaci zabezpečování akcí v obchodní a manažerské činnosti ve vedoucích pozicích cca 40 let v lidosprávě jako poslanec a zastupitel pracuje 36 let jako učitel autoškoly a instruktor výsadkové přípravy člen výboru Matice Svatohostnýnské 18 let v menší míře hlasatel sportovních motoristických podniků /Licence II. tř./ vydavatelská činnost regionálního charakteru, historického rázu ztrácím zájem o veřejné a politické dění, který jsem dříve měl zájmy nacházím v drobné řemeslné práci, rodině a ve vnucích motorismus, dříve aktivně motokross a automobilové soutěže, nyní jen pasivně

17 Jan Kumpán 65 let ÚSO s maturitou - Střední odborná škola PO MV ČR - Frýdek - Místek likvidátor HVP, a.s. členem od r jednatel SDH - 30 let předseda OV, starosta OSH člen Ústřední odborné rady vnitroorganizační člen ÚKRR místopředseda ÚKRR předseda KKRR kontrolní činnost zahrádka vaření

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

Zpráva o činnosti Ústřední hasičské školy Jánské Koupele za rok 2008

Zpráva o činnosti Ústřední hasičské školy Jánské Koupele za rok 2008 Zpráva o činnosti Ústřední hasičské školy Jánské Koupele za rok 2008 Úvodem základní činnosti Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích v roce 2008 zabezpečovala svoji činnost v následujících

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát

TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát VÍME, KAM JDEME TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát TOP 09 SPOLEČNĚ S HNUTÍM STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ NABÍDNE VOLIČŮM 22 KANDIDÁTŮ DO SENÁTU. V DALŠÍCH PĚTI OBVODECH STRANY PODPOŘÍ KANDIDÁTY ODS. KOMPLETNÍ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV:, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Jiří Dufek, Zdeněk Pelc, František Podolník,

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod... 3 Část I.... 5 I. 1. Podpora regionálních či menšinových

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE JAKO VLAJKOVÝ LETECKÝ DOPRAVCE ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DO VĚTŠINY HLAVNÍCH MĚST V EVROPĚ A DO SEVERNÍ AMERIKY,

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S.

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. O B E C NĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2 0 0 1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 180 00 Praha 8, U Meteoru 6 zapsána Městským

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více