Výroční zpráva. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005 Nový Jičín, září 2005

2 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 A. Druhy studia 5 B. Kapacita školy 5 C. Učební plány 6 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 7 A. Pedagogové školy 7 B. Pedagogické funkce ve škole 9 C. Správní zaměstnanci 9 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 11 A. Třídy a počty žáků 11 B. Prospěch, absence a chování žáků školy 11 C. Maturitní zkouška 13 D. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a PMS pomaturitní studia DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 14 A. Projektové aktivity 14 B. Studijní a školní nabídka 16 C. Úspěchy v soutěžích INSPEKČNÍ ČINNOST ČŠI ŠKOLNÍ JÍDELNA 20 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 Sídlo školy: Nový Jičín, Palackého 50 Příspěvková organizace: IZO: IČO: Školní jídelna: IZO: Internet: Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Zřizovací listina: vydána Radou kraje usnesením č. 17/774 ze dne 11. dubna 2002 Ředitel školy: Mgr. Milan Bortel Statutární zástupce ředitele: RNDr. Jitka Hanzelková Zástupce ředitele: Mgr. Hana Maiwaelderová Školská rada: zřízena. Volby proběhly ve dnech září Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Pavla Hozová a Mgr. Zdeněk Man. Za zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: MUDr. Dušan Laskafeld, ing. Tomáš Mičulka a MUDr. Petr Vaner 4

5 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ A. Druhy studia studium Gymnázium čtyřleté, zaměření všeobecné kód studia KKOV K/401 B. Kapacita školy Rozhodnutím MŠMT je celková kapacita školy stanovena na 660 studentů studijní obor počet tříd počet žáků počet žáků na třídu K/401 čtyřleté studium ,36 Gymnázium je střední škola, která poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Zaměřuje se především na přípravu vysokoškolských studentů, ale její vnitřní diferencovanost umožňuje i přípravu na nástup do zaměstnání. Vyučujeme předměty teoretické, výchovné i praktické. Na škole mohou studovat studenti, kteří úspěšně ukončili základní školu (čtyřleté studium K/401). Ke studiu jsou přijati žáci po vykonání přijímacích testů (viz Přijímací řízení). Nepřijatí žáci se mohou, v případě porušení zákona nebo podmínek daných ředitelem školy, odvolat proti rozhodnutí ředitele školy k odboru Školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje. Zájemci o studium jsou informováni o možnostech studia prostřednictvím letáčků, informační brožury Úřadu práce v Novém Jičíně, na webových stránkách školy, na prezentaci GEMMA-veletrhu středních škol pořádaném SIS Nový Jičín, na dnu otevřených dveří. Během studia má student možnost požádat o opakování ročníku, o přerušení studia, o přestup na jinou školu, eventuálně požádat o změnu volitelného předmětu. Snažíme se orientovat vzdělávací proces na kvalitu získaných znalostí a dovedností s důrazem na jejich užití. Pokládáme jazykové, matematické, občanské i osobnostní základy k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme v žácích tvůrčí činy vědecké i umělecké.v uplynulém školním roce jsme navázali na dobré zkušenosti z roku předchozího v aktivitách, které v žácích naší školy rozvíjí jejich sociální dovednosti - kompetence ať už individuální tak skupinové. Vedeme studenty k osobní zodpovědnosti nejen při studiu, ale i při volbě dalšího povolání či zaměstnání. 5

6 C. Učební plány Ve školním roce 2004/2005 se na škole vyučovalo podle učebních plánů MŠMT ČR, které vstoupily v platnost Jejich platná konkretizace pro školní rok 2004/2005: 1. ročník Předmět I. II. Ročník III. IV. Celkem Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Cvičení z přírodovědných předmětů Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III 2 2 Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny Celkem ročník Předmět I. II. Ročník III. IV. Celkem Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Latina 0 0 2* 2* 4* Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika * 2+2* 10+4* Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Cvičení z přírodovědných předmětů Volitelný předmět I Volitelný předmět II Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny Celkem

7 Volitelné předměty byly vypsány s ohledem na přání studentů, ale také jsme přihlíželi k možnostem školy. Studenti si je mohli vybírat (podle vlastního zájmu o předmět a s ohledem na další studijní záměr) z každé skupiny těchto volitelných předmětů: 1. volitelný předmět Cvičení z přírodovědných předmětů ( fyzika, chemie, biologie) 2. volitelný předmět ( dvouletý ) seminář z psychologie, dějepisný seminář, seminář z německého jazyka, seminář v anglickém jazyce, francouzština, seminář a cvičení z biologie, seminář z analytické chemie a biochemie, geografie, informatika a výpočetní technika, matematicko-fyzikální seminář, deskriptivní geometrie 3. volitelný předmět ( jednoletý ) literární seminář, seminář z anglického jazyka, dějepisný seminář, seminář z politologie, biologie, somatologie a biologie člověka, biochemie, obecná chemie, matematika 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A. Pedagogové školy Na Gymnáziu, Nový Jičín, Palackého 50, vyučovalo ve školním roce 2004/2005 celkem 52 pedagogů. Od srpna 2004 nastoupili: Grygarová Jana ( Nj-D), Hoduláková Gabriela (Aj-Rj), Sedoník Tomáš (D-L) Na zkrácený úvazek pracovali na škole Hermanová Mahulena ( Frj), Hromádková Marie (Vv), Palacký Jiří (Dg), Zeithammer Jan ( M F), Žemlička Petr (ZSV) a Syrovátka Ondřej (Aj). Během šk.roku na vlastní žádost odešla Zimmermann Constanze (Nj) a na konci roku Kubičík Zbyněk (M-F), v pololetí do starobního důchodu Majkusová Eva (Čj-Hv). Od února 2004 nastoupily na školu Vítková Jana ( Nj) a Dostálová Andrea (Čj-Hv). Od počátku šk.roku externě sportovní hry vedl Zdražil Martin, od pololetí pěvecký sbor školy externě spoluvedl Zajíček Josef ( sbormistr ZUŠ Nový Jičín). jméno, příjmení zařazení aprobace na škole od na škole do Bajer Lubomír interní Tv - ZSV 1984 dosud Bortel Milan ředitel M F 2002 dosud Cvíčková Petra interní Čj Frj 1998 dosud Cyprová Eva interní 1. st Aj 1995 dosud Danihelová Svatava interní M - F 1995 dosud Davidová Marta interní Tv Z 1970 dosud Dejmek Dalibor interní Čj - Aj 2001 dosud Dostálová Andrea interní Čj - Hv dosud El Houcine Imider interní Frj Nj 2001 dosud Grygarová Jana interní Nj - D 2004 dosud Hajná Dalimila interní Čj Rj 1979 dosud Halmazňa Jiří interní D - M - Bi 2000 dosud Hanzelková Jitka st.zřš Bi Ch 1992 dosud Hermanová Mahulena interní Frj - ZSV 1994 dosud 7

8 jméno, příjmení zařazení aprobace na škole od na škole do Hlosta Michal interní IVT 1999 dosud Hoduláková Gabriela interní Aj - Rj 2004 dosud Holubová Martina interní M - F 2000 dosud Hozová Pavla interní Bi Tv 1969 dosud Hromádková Marie interní Vv důch. do Hyvnar Oldřich interní M Vv 1977 dosud Chuchma Zbyněk interní Aj-Tv-IVT 1998 dosud Jiřík Tomáš interní Bi Ch 1999 dosud Juchelková Hana interní M - Z 1999 dosud Kelnarová Miroslava interní Čj Aj 1995 dosud Kočí Patrik interní F - Ch 2004 dosud Kokavcová Yweta interní Tv Z 1981 dosud Kramoliš Přemysl interní Bi D 1984 dosud Kubičík Zbyněk interní M F 1984 do Kubiszová Michaela interní M - Ch 2003 dosud Kutáčová Kateřina interní Bi - Ch 2000 dosud Majkusová Eva interní Čj Hv důch. do Maiwaelderová Hana ZŘŠ Tv ZSV 2004 dosud Man Zdenek interní Aj - ZSV 2000 dosud Maňásková Lia interní Aj Tv 2000 dosud Mynářová Hana interní Čj - Fj 2002 dosud Nováková Zdenka interní Čj - Aj důch. do Pavelková Yveta interní Č Nj 2001 dosud Pernická Dagmar interní Čj - D 2000 dosud Pokludová Božena interní Nj L - TA 1979 dosud Přáda Daniel interní Z - Tv 2000 dosud Syrovátka Ondřej interní Aj - M 2004 dosud Ševečka Milan interní Bi Tv 1995 dosud Šilarová Liběna interní Čj - D 1995 dosud Šípek Jaromír interní M F 2001 dosud Špica Luděk interní Ch - F 1970 dosud Tomečková Radomíra interní Čj Nj 1991 dosud Trutmanová Hana interní IVT 2000 dosud Vítková Jana interní Nj dosud Zeithammer Jan interní M - F 1970 dosud Zeithammerová Jiřina interní M - F 1970 dosud Žemlička Petr interní ZSV 2000 dosud 8

9 B. Pedagogické funkce ve škole komise, funkce Jazyk český a literatura Základy společenských věd Cizí jazyky (AJ, NJ, FrJ, RJ, L) Zeměpis Dějepis Informatika a výpočetní technika Biologie Chemie Matematika Fyzika Tělesná výchova Estetická výchova Výchovný poradce Preventista sociáně-patologických jevů Koordinátor poradenského pracoviště ICT koordinátor odpovědný pracovník Hajná Dalimila Bajer Lubomír Pokludová Božena německá sekce Kelnarová Miroslava anglická sekce Cvíčková Petra FrJ, LJ, RJ Davidová Marta Kramoliš Přemysl Hlosta Michal Hozová Pavla Špica Luděk Zeithammerová Jiřina Holubová Martina Kokavcová Yweta Majkusová Eva Hyvnar Oldřich Špica Luděk Jiřík Tomáš Žemlička Petr Hlosta Michal C. Správní zaměstnanci jméno, příjmení pracovní zařazení úvazek pracovní smlouva do Baroňová Lenka vedoucí kuchařka 1 dosud Baroňová Xenie pom. síla a uklizečka 0,9 MD Bayerová Josefína ekonomka 1 dosud Boháčová Iveta pom.síla ŠJ a uklizečka 0,9 zástup za MD Bedáňová Magda kuchařka 1 dosud David Jaroslav knihovník 0,5 dosud Fárková Jana uklízečka 1 dosud Frýbortová Anna uklízečka 0,7 dosud Genzerová Jiřina uklízečka 1 dosud Hlostová Iveta uklízečka 1 do Konvičková Radka Sekretariát školy 0,9 dosud Malíková Alena vrátná, skladnice 0,8 dosud Michálková Miluše uklízečka 1 dosud Nedvěd Stanislav školník-údržbář, topič 1 do Pavlíková Jiřina vedoucí šk.kuchyně 0,8 dosud Rajman Zdeněk uklízeč 0,5 dosud Rajman Zdeněk ml. školník-údržbář, topič 1 dosud Rajmanová Jana uklízečka 1 dosud Žlebek Ladislav správce sítě 0,5 dosud 9

10 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení bylo připraveno pro zájemce o studium na čtyřletém gymnáziu, kteří navštěvovali ve školním roce 2004/ ročník základní školy resp. 1.ročník SŠ a pro zájemce o šestileté studium, kteří navštěvovali 7. ročník. Všichni zájemci museli splnit tyto požadavky: administrativní náležitosti (včas podaná přihláška, rodný list a dotazník) v rámci projektu Moravskoslezského kraje Kvalita 2005 písemné testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů Přihlášky ke studiu Přijímacího řízení ke studiu na čtyřletém gymnáziu se přihlásilo do 1. kola 175 a 2. kola se zúčastnilo 18 žáků. Ke studiu ve školním roce 2004/2005 bylo přijato 146 žáků. Na šestileté studium se v prvním kole přihlásilo 49 uchazečů a bylo přijato 30. Kritérium pro přijetí O pořadí uchazečů rozhodoval součet vážených percentilů z jednotlivých částí zkoušky : percentil ZŠ (váha 20%) - pořadí podle počtu bodů, které žák získal přepočtem za průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1.pololetí 9. třídy (resp. 6. a 7. třídy) - max. 22 bodů za průměr 1,0, za každou desetinu průměru dva body mínus. Dodatečné body získal uchazeč za úspěšné umístění v okresním kole naukové soutěže v 8, 9. ročníku ZŠ resp. 6. a 7. ročníku ZŠ ( 5,3 resp.1 bod za 1., 2. resp.3. místo) percentil OSP ( váha 40%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test obecné studijní předpoklady percentil matematika ( váha 20%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test - matematika percentil český jazyk ( váha 20%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test český jazyk Výsledky přijímacího řízení 1. kolo přijímacího řízení 2. kolo přijímacího řízení celkem přihlášení přijatí přihlášení přijatí přijatí K/ K/

11 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ A. Třídy a počty žáků třída kód třídní učitel žáci hoši dívky 1. A K/401 Man Zdeněk B K/401 Kočí Patrik C K/401 Danihelová Svatava D K/401 Přáda Daniel E K/401 Kokavcová Yveta A K/401 Šilarová Liběna B K/401 Holubová Martina C K/401 Juchelková Hana D K/401 Jiřík Tomáš E K/401 Hajná Dalimila F K/401 Ševečka Milan A K/401 Pernická Dagmar B K/401 Cvíčková Petra C K/401 Bajer Lubomír D K/401 Špica Luděk E K/401 Hyvnar Oldřich F K/401 Kramoliš Přemysl A K/401 Šípek Jaromír B K/401 Zeithammerová Jiřina C K/401 Hozová Pavla D K/401 Halmazňa Jiří E K/401 Kutáčová Kateřina B. Prospěch, absence a chování žáků školy Prospěch : vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikován I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol 1.A B C D E A B C D

12 2.E F A B C D E F A B C D E celkem Absence: absence omluvená absence neomluvená součty průměry součty průměry I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol 1.A ,21 40, ,00 0,00 1.B ,90 47, ,00 0,00 1.C ,76 47, ,00 0,00 1.D ,79 39, ,00 0,00 1.E ,03 60, ,03 0,00 2.A ,17 64, ,00 0,00 2.B ,34 46, ,00 0,07 2.C ,38 57, ,00 0,17 2.D ,14 33, ,00 0,00 2.E ,69 53, ,00 0,00 2.F ,38 48, ,00 0,14 3.A ,52 40, ,00 0,00 3.B ,86 51, ,00 0,00 3.C ,24 51, ,00 0,00 3.D ,17 75, ,00 0,00 3.E ,62 42, ,00 0,00 3.F ,59 44, ,00 0,00 4.A ,10 40, ,00 0,00 4.B ,72 48, ,03 0,00 4.C ,52 40, ,03 0,00 4.D ,21 34, ,00 0,00 4.E ,07 44, ,00 0,00 Hodnocení chování: chování uspokojivé I.pol II.pol

13 C. Maturitní zkouška Maturitní zkouška měla dvě části - písemnou a ústní. Písemná maturitní zkouška se konala Psali ji všichni studenti, kteří si mohli vybrat jedno ze čtyř stanovených témat. Témata navrhovali vyučující jazyka českého a literatury a konečná čtyři témata vybral ředitel školy. Ústní maturitní zkoušky se konaly , resp a příslušnými krajskými úřady byli na školu jmenováni tito předsedové maturitních komisí: 4. A RNDr. Jiří Šeiner, Gymnázium, Hranice n.m. 4. B Mgr. Milada Maindová, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 4. C Mgr. Petr Solanský, Gymnázium, Rožnov p.r. 4. D Mgr. Tomáš Tkadlec, Gymnázium, Rožnov p.r. 4. E Mgr. Jiří Horký, Gymnázium, Hranice n.m. Výsledky ústních maturitních zkoušek - jarní termín vyznamenání prospělo neprospělo 4.A B C D E celkem Jeden žák neuspěl ze dvou předmětů a opakuje celou maturitní zkoušku. Výsledky ústních maturitních zkoušek - podzimní termín třída počet žáků prospělo neprospělo 4. A C D Jedna žákyně neuspěla a opakuje celou maturitní zkoušku. D. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a PMS pomaturitní studia třída žáci přijati VŠ přijati PMS nepřijati 4. A B C D E celkem

14 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Sborovna Krizová komunikace ve škole 28 účastníků TOŠ trvalá obnova školy seminář zaměřený na tvorbu ŠVP 2 účastníci Prevence sociálně patologických jevů dokončení studia (UP Olomouc) 1 účastník Seminář Globe příprava zapojení do projektu 1 účastník Škola molekulární genetiky UK Praha 1 účastník Genetika a molekulární biologie PřF MU Brno 1 účastník Ekologie PřF UK Praha 1 účastník Embo proškolení k projektu 1 účastník Jazykové kurzy 3 AJ, 1 NJ Sokrates jazykový studijní pobyt 2 účastníci ( Rakousko, Německo) Seminář v Centre français v Olomouci - 2 účastníci SIPVZ Z 1 účastník P úvodní 5 účastníků P rozšiřující 17 účastníků 7. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI A. Projektové aktivity Pro zájemce pořádáme nebo umožňujeme a zprostředkováváme tematické zahraniční zájezdy, stáže (evropské galerie - Anglie, Vídeň, Osvětim, výměnné pobyty a stáže do Německa). Studenti se mohou účastnit práce na mezinárodních projektech třetím, závěrečným rokem pokračoval projekt Comenius Demokracie ve škole. Během roku proběhlo setkání účastníků projektu na naší škole, učitelské výměny a závěrečná schůzka projektu ve Wadowici v Polsku. Společně s Domgymnasiem ve Freisingu se uskutečnil převážně výtvarný projekt Město, ve kterém studuji s výměnným pobytem německých studentů u nás a našich žáků v Německu. Na obou školách proběhly prezentace prací žáků, které se setkaly s velkým zájmem i publicitou. Navázali jsme první kontakty se střední školou z Dreieichu. Letos druhým rokem se škola zapojila do projektu Globe Tereza. Ve výuce se stále častěji objevují prvky projektového vyučování studenti spolupracují na realizaci konkrétních zadání - výsledkem jsou seminární práce, prezentace, výzdoba školy, třídy apod. Druhým rokem pokračovala práce týmu tvořeného učiteli školy, žáky školy a studenty fakulty rekreologie UP Olomouc pro netradiční školní i mimoškolní aktivity Outdoor adventure - nabízí žákům i dalším zájemcům pobyty v přírodě s komplexním programem (základem je vodácká turistika, cykloturistika, vysokohorská turistika apod.), turnaje v netradičních sportech atd. Letos byl tým poprvé úspěšný i při podávání žádostí o granty v rámci MŠMT, Moravskoslezského kraje i města Nový Jičín. Pro snazší přístup ke grantovým prostředkům tým založil občanské sdružení Prameny. 14

15 Obr. Tvorba společné prezentace Pro žáky partnerských škol z projektu Comenius uspořádal týdenní komplexní program Interference 2005 (účastnili se žáci naší školy, lycea z Wadowic - Polsko a gymnázia Novo mesto Slovinsko). obr. Mosty

16 Poprvé připravili týmovou soutěž pro žáky základních škol z Nového Jičína Mosty Skupina byla jádrem přípravného týmu pro adaptační kurzy 1.ročníků, které jsme v roce 2004 poprvé začali připravovat. Se zájmem žáků školy se setkaly projektové exkurze do Alp a Roháčů. Mezi žáky i zaměstnanci školy získalo velkou oblibu volné využití tenisového areálu v blízkosti školy. V rámci projektu tenis byli pořádány volnočasové i prázdninové aktivity soutěžního, tréninkového i zábavního charakteru. Projekt Nobeliáda dospěl k závěru dvouletého cyklu na školním kole byly všechny práce prezentovány a nejlepší vyhodnoceny. Chemii popularizovala výtvarně-chemická soutěž o bláznivou aparaturu. Bedna 2005 svedla dohromady 14 družstev ( jedno učitelské) luštících logické hlavolamy. S velkým zájmem žáků školy byly připraveny maturitní ples v lednu 2005 a Juniáles v červnu U příležitosti Juniálesu byl vydán sborník žákovských prací Co Mácha nenapsal.. obr. Juniáles průvod městem v čele s královnou a králem V rámci projektu Zakarpatská Ukrajina proběhla 1 beseda a promítání filmu. V tomto školním roce zahájil činnost filmový klub. Ve spolupráci s místní organizací tělesně postižených byl připraven základní kurz IVT B. Studijní a školní nabídka Všichni studenti po celou dobu studia studují dva cizí jazyky dle vlastního výběru. Mezi nabízené jazyky patří: jazyk anglický, jazyk německý, jazyk francouzský, jazyk ruský. Dělení do skupin se uskutečňuje podle zájmu a jazykové úrovně studentů. V případě zahraničních studijních pobytů umožňujeme studentům přerušení studia. Studenti v případě osobních či studijních těžkostí mají možnost využít služeb poradenského pracoviště, které vede zkušený psycholog. 16

17 Byla zřízena učebna s aktivní tabulí, data-projektorem, rychlým připojením na internet, která umožňuje využívat nejmodernější zdroje informací přímo ve výuce. Začala se vytvářet knihovna prezentací, využitelných ve výuce. Škola má připojení na Internet, který mohou využívat všichni studenti stejně jako přístup k elektronické poště. Pro studenty je organizován lyžařský a turistický kurz. Turistický kurz pořádáme ve dvou variantách, studenti se mohou hlásit podle zájmu. Pro pokročilé lyžaře nabízíme doplňkový lyžařský zájezd. Studenti mají k dispozici také knihovnu a studovnu, sportovní areál, které jsou přístupné i mimo vyučování. Škola má bezbariérový interiér, což umožňuje přijímat ke studiu žáky tělesně postižené i žáky s menšími smyslovými vadami. Studenti mají, kromě výtahu, k dispozici místnost pro uložení učebnic, odpočívárnu a sociální zařízení. Na gymnáziu ve školním roce 2004/2005 studovali dva žáci, kteří jsou trvale odkázáni na invalidní vozík. Pro studenty je zavedena zdravotní tělesná výchova. Pravidelná informační odpoledne se konají pro rodiče. V případě nutnosti (při studijních a kázeňských problémech) jsou rodiče informováni okamžitě. Součástí školy je školní jídelna, která studentům poskytuje pravidelné stravování. V budově školy je bufet soukromého provozovatele a nápojový automat. C. Úspěchy v soutěžích Jazyk český a literatura Olympiáda v českém jazyce - školní kolo Škarková Kateřina 3. A 1. místo Majerová Eva 3. E 2. místo Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo Škarková Kateřina 3. A místo Majerová Eva 3. E 7. místo Cizí jazyky - anglická sekce Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci Šafár Miroslav 3. C 1. místo Krajské kolo soutěže v anglické konverzaci Šafár Miroslav 3. C 5. místo 17

18 Cizí jazyky - německá sekce Konverzační soutěž - okresní kolo Lazecký Vladan 2. C 1. místo Konverzační soutěž krajské kolo Lazecký Vladan 2. C 2. místo Zeměpis Zeměpisná olympiáda školní kolo 62 účastníků, 29 úspěšných řešitelů Zeměpisná olympiáda okresní kolo Rubina David 4. C 5.místo Polách Vladislav 3. B 6.místo Dějepis Čtenice Hodslavice místo v celostátní přehlídce sourozenci Chobotovi ( 4.C, 3.F) Matematika Klauzurní kolo řešili 2 studenti kat. C, Švecová Marcela Matematický klokan školní kolo kat. Junior řešilo 17 žáků, kat. Student 12 Fyzika Regionální kolo olympiády Hlinka Josef 1.B 12.místo Štecová Marcela 1.B 20.místo Biologie školního kola se v obou kategoriích zúčastnilo 74 žáků 1. a 2. roč. v kat. B a 27 v kat. A Biologická olympiáda - školní kolo Eitler Jiří, kat.a 3. B 1. místo Kocián Jiří, kat.b 2. B 1. místo Biologická olympiáda krajské kolo Eitler Jiří, kat.a 3. B 3. místo, postup do celostátního kola úspěšný řešitel Kocián Jiří, kat.b 2. B 7. místo 18

19 SOČ Okresní kolo Turek Dušan 4.D 1.místo Gajdová Lenka 4.C 1.místo Jurčíková Z., Pavlicová K. 4.B 1.místo Šrubař David 4.C 2.místo Tomanová T. Šetková K. 4.E 2.místo Krajské kolo Gajdová Lenka 4.C 2.místo Jurčíková Z., Pavlicová K. 4.B 2.místo Turek Dušan 4.D 3.místo Tomanová T., Šetková K. 4.E 3.místo Výtvarná a Hudební výchova Poznávání světa Julese Vernea výtvarná a znalostní soutěž z Fj soutěž organizovaná ministerstvy zahraničních věcí a školství, zúčastnily se 4 skupiny 3. E, F 15. místo Kabinet Vv spolupracuje s regionálním tiskem a celý školní rok byla otevřena pravidelná středeční rubrika v Moravskoslezském deníku, kde jsou prezentovány ilustrované texty žáků prvních ročníků z romantického projektu Za strašidly novojičínska Sdružení Detašé vydalo své první CD Sdružení úspěšně reprezentovalo školu na přehlídce Cantant 2005 Tělesná výchova atletika atletický pohár dívky 1. místo okresní kolo 2. místo krajské kolo hoši 3. místo okresní kolo přespolní běh dívky 3.místo okresní kolo hoši 4.místo okresní kolo plavání dívky 2. místo okresní kolo hoši 3. místo okresní kolo volejbal dívky 1. místo okresní kolo 1. místo krajské kolo 19

20 košíková hoši 1. místo okresní kolo 3. místo krajské kolo organizace krajského kola stolní tenis dívky 3. místo okresní kolo hoši 5. místo okresní kolo šplh dívky 2. místo okresní kolo hoši 1. místo okresní kolo organizace okresního kola ve sportovní gymnastice dívky 1. místo organizace okresního kola v atletice červen 2005 družstvo dívek 1. místo družstvo chlapců 4. místo Jiří Eitler byl za vzornou reprezentaci oceněn pochvalou ředitele školy a knižní odměnou. 8. INSPEKČNÍ ČINNOST ČŠI Ve školním roce 2004/2005 proběhly ve škole dvě kontroly České školní inspekce. První provedli ve dnech listopadu inspektoři ČŠI a zaměřili se na: personální a materiálně-technické podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v českém jazyce a literatuře, základech společenských věd, cizích jazycích (německý, francouzský, ruský a latinský) a v matematice. Škola byla hodnocena celkově velmi dobře jen v oblasti materiálních podmínek výuky jako dobrá. Druhou provedli dne 17.června inspektoři ČŠI se zaměřením na přijímací řízení. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 9. ŠKOLNÍ JÍDELNA Součástí školy je školní kuchyně a jídelna, která poskytuje pravidelné stravování zájemcům z řad studentů a zaměstnanců školy. Pracují zde vedoucí stravování, vedoucí a pomocná kuchařka a na částečný úvazek pomocná síla. 20

21 Jídla ve školní jídelně odpovídají normám o školním stravování. Jídelníček je zveřejňován na týden dopředu. Pravidelně jsou připravovány dvě hlavní jídla, z nichž jedno je upravováno i pro vegetariány. Pro studenty je cena jednoho obědu 20 Kč. Školní kuchyně a jídelna jsou pravidelně kontrolovány hygieniky, případné závady jsou okamžitě odstraňovány. Z poslední kontroly vyplývají nedostatky, které škola vlastními prostředky nedokáže řešit investiční náklad v řádu 1 milionu. Proto byl dán požadavek na tuto investici na zřizovatele. Organizačními opatřeními i trvale vysokou kvalitou stravy se podařilo zastavit trend úbytku stravovaných tím stabilizovat finanční základnu pro fungování školní jídelny. Výroční zpráva byla schválena na zasedání Školské rady dne Mgr. Milan Bortel ředitel školy 21

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2008/2009 ový Jičín, září 2009 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 4 A. Obory vzdělání 4

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva. Gymnázia, Nový Jičín, Palackého 50 za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva. Gymnázia, Nový Jičín, Palackého 50 za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva Gymnázia, Nový Jičín, Palackého 50 za školní rok 2002/2003 Nový Jičín, září 2003 2 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 A. Druhy studia 4 B. Celková kapacita školy 4 2. UČEBNÍ PLÁNY 6 3.

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 ový Jičín, září 2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 4 A. Obory vzdělání 4

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2014/2015 Nový Jičín, říjen 2015 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Schůzka prvních ročníků

Schůzka prvních ročníků Schůzka prvních ročníků 22. 6. 2017 1. C (19 studentů) 1. D (19 studentů) třídní učitel: Mgr. Miroslav Kvíz, Tv - Bi email: kviz@gymrumburk.cz třídní učitel: Mgr. Lukáš Melichar, Čj - OSZ email: melichar@gymrumburk.cz

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více