Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1"

Transkript

1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007

2 Pokyny V tomto dotazníku najdeš otázky, které se týkají tebe a tvých názorů. Každou otázku si pozorně přečti a co nejpřesněji na ni odpověz. Když něčemu nebudeš rozumět nebo si nebudeš jistý(á), jak odpovědět, zeptej se. U každé otázky je uvedeno několik možných odpovědí. Zaškrtni kroužek u zvolené odpovědi, jak je znázorněno v příkladech 1, 2 a 3. Příklad 1 Chodíš do školy? Ano Ne Zaškrtni pouze jeden kroužek. Příklad 2 Jak často děláš tyto věci? Alespoň Jednou Několikrát Každý jednou za nebo za den týden dvakrát rok Nikdy za měsíc a) Poslouchám hudbu b) Povídám si s kamarády c) Sportuji Strana

3 Příklad 3 Vyznač, nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními. Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Baví mě dívat se na filmy b) Rád(a) jím zmrzlinu Každou otázku si pozorně přečti a vyber odpověď, která je podle tebe nejlepší. Do kroužku, který je vedle této odpovědi, nebo pod ní, udělej zřetelně křížek (X). Když se rozhodneš odpověď změnit, svou původní odpověď přeškrtej a potom označ křížkem novou odpověď. Když nebudeš něčemu rozumět nebo si nebudeš jistý(á), jak odpovědět, zeptej se. Děkujeme ti za čas, úsilí a přemýšlení, které věnuješ vyplnění tohoto dotazníku. Strana

4 O tobě 1 Kdy ses narodil(a)? A. Zaškrtni kroužek vedle roku, B. Zaškrtni kroužek vedle měsíce, ve kterém ses narodil(a). ve kterém ses narodil(a). Rok Měsíc O Leden- O O Únor- O O Březen- O O Duben- O O Květen- O O Červen- O O Červenec-- O O Srpen-- O Jiný- O Září-- O Říjen-- O Listopad-- O Prosinec-- O 2 Jsi dívka, nebo chlapec? Dívka Chlapec Zaškrtni pouze jeden kroužek. Strana

5 3 Jak často doma mluvíte česky? Vždy Skoro vždy Někdy Nikdy Zaškrtni pouze jeden kroužek. 4 Kolik knih máte přibližně doma? (Nepočítej časopisy, noviny ani své učebnice.) Žádnou nebo velmi málo (0-10 knih) Asi tak jednu polici (11-25 knih) Asi tak jednu knihovnu ( knih) Asi tak dvě knihovny ( knih) Asi tak tři nebo více knihoven (více než 200 knih) Zaškrtni pouze jeden kroužek. Strana

6 O tobě (pokračování) 5 Máte něco z tohoto doma? Ano Ne a) Kalkulačku b) Počítač (nepočítej ale PlayStation, Nintendo, GameBoy ani jiné televizní hry a videohry) c) Psací stůl, který můžeš používat d) Slovník e) Připojení k internetu f) Tvůj vlastní discman nebo mp3 přehrávač g) Digitální fotoaparát (netýká se mobilního telefonu s fotoaparátem) h) Videokameru i) Myčku nádobí Strana

7 6 A. Jaké nejvyšší vzdělání získala tvá matka (nebo nevlastní matka nebo opatrovnice)? Nechodila do školy nebo nedokončila základní školu Ukončila základní školu Ukončila střední školu nebo učební obor bez maturity Ukončila střední školu nebo učební obor s maturitou Ukončila nástavbové nebo pomaturitní studium Ukončila vyšší odbornou školu nebo konzervatoř Ukončila vysokou školu bakalářský studijní program Ukončila vysokou školu magisterský studijní program nebo vyšší---8 Nevím Zaškrtni pouze jeden kroužek. B. Jaké nejvyšší vzdělání získal tvůj otec (nebo nevlastní otec nebo opatrovník)? Nechodil do školy nebo nedokončil základní školu Ukončil základní školu Ukončil střední školu nebo učební obor bez maturity Ukončil střední školu nebo učební obor s maturitou Ukončil nástavbové nebo pomaturitní studium Ukončil vyšší odbornou školu nebo konzervatoř Ukončil vysokou školu bakalářský studijní program Ukončil vysokou školu magisterský studijní program nebo vyšší ---8 Nevím Zaškrtni pouze jeden kroužek. Strana

8 O tobě (pokračování) 7 Jakého nejvyššího vzdělání bys chtěl(a) dosáhnout? Vyučení v oboru bez maturity Maturita spojená s vyučením v oboru Maturita na střední odborné škole Maturita na gymnáziu Vyšší odborná škola nebo konzervatoř Vysoká škola (bakalářský studijní program) Vysoká škola (magisterský studijní program) Nevím Zaškrtni pouze jeden kroužek. Strana 8

9 Matematika ve škole 8 Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o matematice? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Matematika mi obvykle jde b) Rád(a) bych ve škole měl(a) více matematiky c) Matematika je pro mě těžší než pro mnoho mých spolužáků d) Baví mě učit se matematiku e) Matematika mi moc nejde f) Matematiku se učím rychle g) Matematika je nudná h) Matematiku mám rád(a) Strana

10 Matematika ve škole (pokračování) 9 Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o významu matematiky pro život? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Myslím si, že mi učení matematiky pomůže v každodenním životě b) Potřebuji matematiku, abych se mohl(a) učit jiné předměty c) Musím být v matematice dobrý(á), abych se dostal(a) na vysokou školu, kterou si vyberu d) Musím být v matematice dobrý(á), abych získal(a) práci, kterou chci Strana 10

11 10 Jak často děláte v hodinách matematiky následující činnosti? Každou nebo téměř Přibližně v každou polovině V některých hodinu hodin hodinách Nikdy a) Procvičujeme sčítání, odčítání, násobení a dělení bez použití kalkulačky b) Pracujeme se zlomky a desetinnými čísly c) Řešíme úlohy týkající se geometrických útvarů, přímek a úhlů d) Vysvětlujeme data v tabulkách, diagramech nebo grafech e) Vyjadřujeme vztahy rovnicemi a funkcemi f) Učíme se nazpaměť vzorce a postupy g) Vysvětlujeme své odpovědi h) Dáváme to, co se učíme v matematice, do souvislosti s každodenním životem i) Při řešení složitých úloh si volíme své vlastní postupy j) Kontrolujeme si domácí úkoly k) Sledujeme výklad učitele l) Samostatně řešíme úlohy m) Pracujeme společně ve skupinkách n) Domácí úkoly začínáme dělat při hodině o) Píšeme test nebo písemnou práci p) Používáme kalkulačky q) Používáme počítače Strana 11

12 Přírodopis (biologie) ve škole 11 Máš v tomto roce ve škole přírodopis (biologii)? Ano Ne Zaškrtni pouze jeden kroužek Jestliže Ne, pokračuj prosím otázkou Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o přírodopisu (biologii)? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Přírodopis (biologie) mi obvykle jde b) Rád(a) bych ve škole měl(a) více přírodopisu (biologie) c) Přírodopis (biologie) je pro mě těžší než pro mnoho mých spolužáků d) Baví mě učit se přírodopis (biologii) e) Přírodopis (biologie) mi moc nejde f) Přírodopis (biologii) se učím rychle g) Přírodopis (biologie) je nudný(á) h) Přírodopis (biologii) mám rád(a) Strana 12

13 13 Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o významu přírodopisu (biologie) pro život? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Myslím si, že mi učení přírodopisu (biologie) pomůže v každodenním životě b) Potřebuji přírodopis (biologii), abych se mohl(a) učit jiné předměty c) Musím být v přírodopisu (biologii) dobrý(á), abych se dostal(a) na vysokou školu, kterou si vyberu d) Musím být v přírodopisu (biologii) dobrý(á), abych získal(a) práci, kterou chci Strana 13

14 Přírodopis (biologie) ve škole (pokrač.) 14 Jak často děláte v hodinách přírodopisu (biologie) následující činnosti? Každou nebo téměř Přibližně v každou polovině V některých hodinu hodin hodinách Nikdy a) Provádíme pozorování a popisujeme, co vidíme b) Sledujeme učitele, jak předvádí pokus nebo zkoumání c) Navrhujeme nebo připravujeme pokus nebo zkoumání d) Provádíme pokus nebo zkoumání e) Provádíme pokus nebo zkoumání ve skupince f) Čteme si v učebnicích a dalších materiálech g) Učíme se nazpaměť fakta a hlavní zásady h) K řešení úloh používáme přírodovědné definice a zákony i) Vysvětlujeme to, co se učíme j) Dáváme to, co se učíme v přírodopisu (biologii), do souvislosti s každodenním životem k) Kontrolujeme si domácí úkoly l) Sledujeme výklad učitele m) Samostatně řešíme úlohy n) Domácí úkoly začínáme dělat při hodině o) Píšeme test nebo písemnou práci p) Používáme počítače Strana 14

15 Zeměpis ve škole 15 Máš v tomto roce ve škole zeměpis? Ano Ne Zaškrtni pouze jeden kroužek Jestliže Ne, pokračuj prosím otázkou Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o zeměpisu? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Zeměpis mi obvykle jde b) Rád(a) bych ve škole měl(a) více zeměpisu c) Zeměpis je pro mě těžší než pro mnoho mých spolužáků d) Baví mě učit se zeměpis e) Zeměpis mi moc nejde f) Zeměpis se učím rychle g) Zeměpis je nudný h) Zeměpis mám rád(a) Strana 15

16 Zeměpis ve škole (pokračování) 17 Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o významu zeměpisu pro život? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Myslím si, že mi učení zeměpisu pomůže v každodenním životě b) Potřebuji zeměpis, abych se mohl(a) učit jiné předměty c) Musím být v zeměpisu dobrý(á), abych se dostal(a) na vysokou školu, kterou si vyberu d) Musím být v zeměpisu dobrý(á), abych získal(a) práci, kterou chci Strana 16

17 18 Jak často děláte v hodinách zeměpisu následující činnosti? Každou nebo téměř Přibližně v každou polovině V některých hodinu hodin hodinách Nikdy a) Provádíme pozorování a popisujeme, co vidíme b) Sledujeme učitele, jak předvádí pokus nebo zkoumání c) Navrhujeme nebo připravujeme pokus nebo zkoumání d) Provádíme pokus nebo zkoumání e) Provádíme pokus nebo zkoumání ve skupince f) Čteme si v učebnicích a dalších materiálech g) Učíme se nazpaměť fakta a hlavní zásady h) K řešení úloh používáme definice a zákony i) Vysvětlujeme to, co se učíme j) Dáváme to, co se učíme v zeměpisu, do souvislosti s každodenním životem k) Kontrolujeme si domácí úkoly l) Sledujeme výklad učitele m) Samostatně řešíme úlohy n) Domácí úkoly začínáme dělat při hodině o) Píšeme test nebo písemnou práci p) Používáme počítače Strana 17

18 Chemie ve škole 19 Máš v tomto roce ve škole chemii? Ano Ne Zaškrtni pouze jeden kroužek Jestliže Ne, pokračuj prosím otázkou Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o chemii? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Chemie mi obvykle jde b) Rád(a) bych ve škole měl(a) více chemie c) Chemie je pro mě těžší než pro mnoho mých spolužáků d) Baví mě učit se chemii e) Chemie mi moc nejde f) Chemii se učím rychle g) Chemie je nudná h) Chemii mám rád(a) Strana 18

19 21 Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o významu chemie pro život? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Myslím si, že mi učení chemie pomůže v každodenním životě b) Potřebuji chemii, abych se mohl(a) učit jiné předměty c) Musím být v chemii dobrý(á), abych se dostal(a) na vysokou školu, kterou si vyberu d) Musím být v chemii dobrý(á), abych získal(a) práci, kterou chci Strana 19

20 Chemie ve škole (pokračování) 22 Jak často děláte v hodinách chemie následující činnosti? Každou nebo téměř Přibližně každou v polovině V některých hodinu hodin hodinách Nikdy a) Provádíme pozorování a popisujeme, co vidíme b) Sledujeme učitele, jak předvádí pokus nebo zkoumání c) Navrhujeme nebo připravujeme pokus nebo zkoumání d) Provádíme pokus nebo zkoumání e) Provádíme pokus nebo zkoumání ve skupince f) Čteme si v učebnicích a dalších materiálech g) Učíme se nazpaměť fakta a hlavní zásady h) K řešení úloh používáme chemické definice a zákony i) Vysvětlujeme to, co se učíme j) Dáváme to, co se učíme v chemii, do souvislosti s každodenním životem k) Kontrolujeme si domácí úkoly l) Sledujeme výklad učitele m) Samostatně řešíme úlohy n) Domácí úkoly začínáme dělat při hodině o) Píšeme test nebo písemnou práci p) Používáme počítače Strana 20

21 Fyzika ve škole 23 Máš v tomto roce ve škole fyziku? Ano Ne Zaškrtni pouze jeden kroužek Jestliže Ne, pokračuj prosím otázkou Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o fyzice? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Fyzika mi obvykle jde b) Rád(a) bych ve škole měl(a) více fyziky c) Fyzika je pro mě těžší než pro mnoho mých spolužáků d) Baví mě učit se fyziku e) Fyzika mi moc nejde f) Fyziku se učím rychle g) Fyzika je nudná h) Fyziku mám rád(a) Strana 21

22 Fyzika ve škole (pokračování) 25 Nakolik souhlasíš s následujícími tvrzeními o významu fyziky pro život? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Myslím si, že mi učení fyziky pomůže v každodenním životě b) Potřebuji fyziku, abych se mohl(a) učit jiné předměty c) Musím být ve fyzice dobrý(á), abych se dostal(a) na vysokou školu, kterou si vyberu d) Musím být ve fyzice dobrý(á), abych získal(a) práci, kterou chci Strana 22

23 26 Jak často děláte v hodinách fyziky následující činnosti? Každou nebo téměř Přibližně v každou polovině V některých hodinu hodin hodinách Nikdy a) Provádíme pozorování a popisujeme, co vidíme b) Sledujeme učitele, jak předvádí pokus nebo zkoumání c) Navrhujeme nebo připravujeme pokus nebo zkoumání d) Provádíme pokus nebo zkoumání e) Provádíme pokus nebo zkoumání ve skupince f) Čteme si v učebnicích a dalších materiálech g) Učíme se nazpaměť fakta a hlavní zásady h) K řešení úloh používáme fyzikální definice a zákony i) Vysvětlujeme to, co se učíme j) Dáváme to, co se učíme ve fyzice, do souvislosti s každodenním životem k) Kontrolujeme si domácí úkoly l) Sledujeme výklad učitele m) Samostatně řešíme úlohy n) Domácí úkoly začínáme dělat při hodině o) Píšeme test nebo písemnou práci p) Používáme počítače Strana 23

24 27 Počítače A. Už jsi někdy používal(a) počítač? (Nepočítej ale PlayStation, Nintendo, GameBoy ani jiné televizní hry a videohry.) Ano Ne Zaškrtni pouze jeden kroužek Jestliže Ne, přejdi prosím k otázce 28 B. Kde používáš počítač? Ano Ne a) Doma b) Ve škole c) Jinde (např. v knihovně, u kamaráda doma, v internetové kavárně) C. Jak často používáš počítač pro přípravu do školy (ve škole i mimo školu)? Alespoň Jednou Několikrát Každý jednou za nebo za den týden dvakrát rok Nikdy za měsíc a) Na matematiku b) Na přírodopis (biologii) c) Na zeměpis d) Na chemii e) Na fyziku Strana 24

25 Tvá škola 28 Nakolik souhlasíš s těmito tvrzeními o své škole? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím a) Do školy chodím rád(a) b) Myslím si, že se mí spolužáci ve škole snaží pracovat co nejlépe c) Myslím si, že naši učitelé chtějí, aby žáci pracovali co nejlépe Stala se ti ve škole za poslední měsíc některá z následujících situací? Ano Ne a) Někdo mi něco ukradl b) Jiní žáci mě napadli nebo zranili (např. strkání, mlácení, kopání) c) Jiní žáci mě nutili dělat něco, co jsem nechtěl(a) d) Někdo se mi posmíval nebo mi nadával e) Spolužáci si mě nevšímali a nechtěli se mnou nic dělat ani se se mnou bavit Strana 25

26 Věci, které děláš mimo školu 30 Představ si běžný školní den. Kolik času věnuješ každé z následujících činností před tím, než jdeš do školy, nebo po vyučování? Více než 2 hodiny, Méně ale méně 4 nebo Žádný než 1-2 než více čas 1 hodinu hodiny 4 hodiny hodin a) Dívám se na televizi nebo na video b) Hraji počítačové hry c) Hraji si nebo se bavím s kamarády d) Pomáhám doma e) Chodím na brigádu (placenou) f) Sportuji g) Čtu si pro radost knihu h) Používám internet i) Dělám domácí úkoly Strana 26

27 31 Domácí úkoly A. Jak často vám učitel zadává domácí úkoly z každého uvedeného předmětu? Méně 3krát nebo Jednou nebo než Každý 4krát 2krát jednou den za týden za týden za týden Nikdy a) Matematika b) Přírodopis (biologie) c) Zeměpis d) Chemie e) Fyzika B. Když vám učitel zadá domácí úkol z každého uvedeného předmětu, kolik minut ti úkol obvykle přibližně zabere? Více než 90 minut minut minut minut minut minut a) Matematika b) Přírodopis (biologie) c) Zeměpis d) Chemie e) Fyzika Strana 27

28 32 Více o tobě A. Narodila se tvá matka (nebo nevlastní matka nebo opatrovnice) v České republice? Ano Ne Zaškrtni pouze jeden kroužek B. Narodil se tvůj otec (nebo nevlastní otec nebo opatrovník) v České republice? Ano Ne Zaškrtni pouze jeden kroužek A. Narodil(a) ses v České republice? Ano Ne Zaškrtni pouze jeden kroužek Jestliže Ano, přejdi prosím k otázce 34 B. Jestliže ses nenarodil(a) v České republice, kolik ti bylo let, když ses přistěhoval(a) do České republiky? Více než 10 let až 10 let Méně než 5 let Zaškrtni pouze jeden kroužek. Strana 28

29 Národní otázky 34 A. Jaké je hlavní zaměstnání tvé matky? (např. učitelka na střední škole, zdravotní sestra) (Jestliže v současné době nepracuje, uveď její poslední zaměstnání.) Napiš název zaměstnání: B. Co tvá matka v zaměstnání dělá? (např. učí na střední škole, stará se o pacienty) Jednou větou popiš pracovní činnost, kterou v tomto zaměstnání dělá nebo dělala. 35 A. Jaké je hlavní zaměstnání tvého otce? (např. truhlář, obchodní zástupce) (Jestliže v současné době nepracuje, uveď jeho poslední zaměstnání.) Napiš název zaměstnání: B. Co tvůj otec v zaměstnání dělá? (např. vyrábí nábytek, prodává auta) Jednou větou popiš pracovní činnost, kterou v tomto zaměstnání dělá nebo dělal. 36 Jaké zaměstnání budeš podle svého názoru mít ve třiceti letech? Napiš název tohoto zaměstnání: Strana 29

30 Národní otázky (pokračování) 37 Moje škola je místem: Rozhodně Rozhodně souhlasím Souhlasím Nesouhlasím nesouhlasím a) Kde si připadám jako outsider b) Kde si snadno nacházím kamarády c) Kde cítím, že tam patřím d) Kde si připadám trapně a nevhodně e) Kde mě jiní žáci zřejmě mají rádi f) Kde se cítím osamělý(á) g) Kde se často nudím h) Kam nechci chodit Jaké známky jsi měl(a) na pololetním vysvědčení z těchto předmětů? (Ke každému předmětu napiš známku. Jestliže jste v prvním pololetí některý z uvedených předmětů neměli, napiš nulu (0).) a) Matematika b) Český jazyk c) Cizí jazyk d) Fyzika e) Chemie f) Přírodopis (biologie) g) Zeměpis Strana 30

31 Národní otázky (pokračování) 39 Jak velká je obec, ve které bydlíš? Zaškrtni pouze jeden kroužek. a) Má méně než obyvatel b) Má až obyvatel c) Má až obyvatel d) Má až obyvatel e) Má až obyvatel f) Praha Děkujeme ti za vyplnění tohoto dotazníku Strana 31

32 Žákovský dotazník 8. ročník

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Libor Prudký Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol Obalky brozura Prudky MP.indd 1 24.6.15 15:52 Ing. Libor Prudký, Ph.D.

Více

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství PRACOVNÍ LISTY kariérové poradenství Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EU DĚTI ONLINE II Dotazník pro děti

EU DĚTI ONLINE II Dotazník pro děti ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO Z KONTAKTNÍHO LISTU KÓD ZEMĚ ČÍSLO STARTOVNÍH O BODU ČÍSLO ADRESY JMÉNO A ČÍSLO TAZATELE ADRESA: PSČ: TELEFONNÍ ČÍSLO: OZNAČTE VĚK A POHLAVÍ DÍTĚTE VĚK POHLAVÍ Chlapec 1

Více

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Projekt Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Informace o projektu a manuál k používání e-learningu (dočasná verze) Projekt realizuje:

Více

FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky

FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace (PSI) Doučování dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením Program Podpora vzdělávání v rodinách Daruj dvě hodiny týdně FAQ Často kladené dotazy manuál

Více

Komentované výsledky. projektu Matematika s chutí

Komentované výsledky. projektu Matematika s chutí Komentované výsledky projektu Matematika s chutí Školní rok 2012/13 vstupní test a vstupní dotazník RNDr. Oldřich Botlík, CSc., RNDr. David Souček Kalibro Projekt s.r.o. Praha, leden 2013 1. Matematika

Více

0.2.1 Obecně přijímané důvody úpadku našeho školství

0.2.1 Obecně přijímané důvody úpadku našeho školství Předpoklady: 0.01 0.2 - Jak by to ve škole být mělo a jak to je Při konstrukci čehokoliv musíte mít rozmyšlené dvě věci: cíl a podmínky, ve kterých má Váš výsledek pracovat. Stejně tak je při řešení libovolného

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 11-16 let

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 11-16 let ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 11-16 let JK VYPLNIT TUTO ČÁST

Více

VYMYSLEL JSEM, KAM BYCH RÁD...

VYMYSLEL JSEM, KAM BYCH RÁD... VYMYSLEL JSEM, KAM BYCH RÁD... Ne každý jasně ví, co bude dělat, až skončí základku... Někdy je to fakt těžký vymyslet. Hlavně rodiče se snaží pomáhat, jo to beru, ale přece jenom to budu já, kdo na tu

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Ukázka otázek základního dotazníku ŠKOLA A JÁ

Ukázka otázek základního dotazníku ŠKOLA A JÁ otazník pro žáky 1. až 5. ročníku (s vyplněním žákům pomáhají rodiče) Vážení rodiče, vyplňování dotazníku je příležitostí, abyste si popovídali se svým dítětem o škole: co se mu tam líbí a co. udeme rádi,

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

Dotazník pro dospívající II. část (Dotazník FT_8)

Dotazník pro dospívající II. část (Dotazník FT_8) Dotazník číslo: FT_8 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta Masarykovy

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České Republiky. PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY ŽÁKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT, JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO

Více

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení.

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení. P Ř E D M LU VA N VÁ ŠK LA Milí žáci a učitelé, dostává se vám do rukou bulletin Jak se stát Informace pro kluky a holky, co se rozhodujou kam dál. Navazuje na besedy s představiteli různých povolání a

Více

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Při přípravě metodického materiálu byla použita publikace KOM(petenzen)PASS financovaná Evropským

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky

Více

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová 18 Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky.

Více

PRŮVODCE PRO RODIČE. Úvod. Obsah kurzu:

PRŮVODCE PRO RODIČE. Úvod. Obsah kurzu: PRŮVODCE PRO RODIČE Úvod Nedávno na nás naše dítko kouklo z kočárku, zabrebentilo první slůvko, začalo chodit, poté komunikovat, zanedlouho i odporovat, pak školka, škola, do toho puberta a teď konec základky.

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více