BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor uzavírka Z dění na radnici Informace o změnách ve vydávání cestovních dokladů Zprávy z Rady města Brodské kulturní léto 130 let sboru dobrovolných hasičů v Uherském Brodě Jaro v regionu Jubileum České zbrojovky Pozvánka na Javořinu Župní sokolský slet Sport Konec školního roku bývá na školách časem bilancování. Také město v tuto dobu oceňuje pravidelně nejlepší žáky a pedagogy základních škol. Vzdělání je jednou z důležitých věcí. Je dobře, že se vy, žáci, snažíte svou pílí kvalitního vzdělání dosáhnout. Vy, učitelé, naopak dětem kvalitní vzdělávání nabízíte, řekl starosta Ladislav Kryštof na úvod slavnostního vyhodnocení nejlepších žáků a učitelů v obřadní síni Panského domu. Oceněné žáky navrhli třídní učitelé devátých tříd, pedagogy ředitelé uherskobrodských základních škol. Ze Základní školy Mariánské náměstí získala ocenění tři děvčata. Dagmar Kohoutková za reprezentaci školy v řadě odborných soutěží a olympiád, a to i na okresní úrovni, výborný prospěch a vzorné chování, Lenka Bohmanová, která pravidelně dostávala pochvaly za výbornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a je nositelkou titulu nejlepšího sportovce školy 2006 a podílí se na tvorbě školního časopisu, a Aneta Mikšeová za vzorné plnění povinností, ochotný a obětavý podíl na různých aktivitách školy a vedení třídní kroniky. Ze Základní školy Pod Vinohrady byli pokračování na straně 2

2 aprobace český jazyk francouzština. Ve školství pracuje od roku 1970, z toho od 1977 na ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod, nejprve jako učitelka, od roku 1992 ve funkci zástupce ředitele. Po celou dobu své pedagogické praxe dokázala působit na žáky svým osobním příkladem, ovlivnit je svým pozitivním přístupem a předat jim své odborné znalosti. Její vztah k žákům i kolegům byl vždy vstřícný a přátelský, uměla jim vždy naslouchat, poradit a pomoct. Poslední červnový den se sice rozloučí se školou, na které působila téměř 30 let, ale žáci i kolegové na ni budou často a rádi vzpomínat. Vedoucí vychovatelka školní družiny při ZŠ Na Výsluní Alena Velartová nemohla při oceňování pedagogických pracovníků chybět. Ve školství pracuje od roku 1973, na ZŠ Na Výsluní od jejího založení, tedy od září roku Po léta je hybnou silou veškerých aktivit, které se ve školní družině dějí. Jako zkušená pedagožka metodicky vede a organizačně zajišťuje aktivity školních družin okrsku Uherský Brod. K nejznámějším a nejúspěšnějším z nich patří Brodský zpěváček a Olympiáda školních družin. Je zapálená pro práci vychovatelky a výsledky její práce ukazují na kreativní osobnost. Je náročná na děti, které vychovává, na své kolegy i podřízené, ale především sama na sebe. Žádná pracovní povinnost pro ni neznamená problém, s každou se dokáže s grácií vypořádat. Navíc je stále v perfektním fyzické i psychické kondici, takže by málokdo odhadl, že pro ni tento školní rok je rokem, kdy ukončí svoji pedagogickou kariéru odchodem do důchodu a začne se na plný úvazek věnovat rodině. Jestli je možné rozumět výroku to je pan Učitel s velkým U jako nejvyššímu druhu ocenění pedagoga a označení pedagogického mistrovství, pak si toto hodnocení zaslouží právě pan Mgr. Libor Vokšický. Jeho pedagogické začátky sahají až někam do roku Láskou a jak sám říká, nejkrásnějším předmětem ve škole se mu stala matematika, kromě ní získal aprobaci v oboru základy průmyslové výroby. Zajímavostí jeho pracovní kariéry jistě je, že v roce 1990 podnikl pedagogickou misi spolu se svou manželkou, také učitelkou, do Káhiry, kde při Ministerstvu zahraničních věcí ČR a jeho zastupitelském úřadě zastával místo ředitele školy. V současné době již 6 let spolurozhoduje ve funkci zástupce ředitelky školy o všem, co se na ZŠ Na Výsluní děje. Celé generace dětí a dnes již rodiče současných dětí rádi vzpomínají na jeho hodiny, na jeho zápal pro matematiku, který jim vštěpuje nebo vštěpoval, na jeho ryze lidský až otcovský přístup k dětem, který je však dostatečně přísný a razantní, když je toho třeba. Jeho velkou předností je schopnost neustále se učit, vstřebávat nové technologie, programy i systémy, umí rozumět potřebám svých kolegů, proto je na své škole jedním z nejváženějších učitelů. Vedení ZŠ Havřice navrhlo na ocenění starostou vychovatelku Kláru Slovákovou, která pracuje ve školní družině a část úvazku vyučuje ve škole předměty s výchovným zaměřením. Jejím cílem je rozvíjet a pěstovat lásku dětí k výtvarnému umění a praktickým činnostem. Sama je velmi zručná a podílí se velkou měrou na výzdobě školní družiny. S dětmi vyrábí nádherné věci, jako jsou upomínkové předměty pro budoucí prvňáky nebo dárky pro maminky či předměty, kterými dělají děti radost svým blízkým. Letos je to již 38 let, co pracuje ve školství, a z toho 24 let v ZŠ Havřice. Poslední letošní oceněnou je učitelka Mgr. Eva Kučerová, která pracuje na Základní škole Újezdec čtvrtým rokem. Úspěšně vede své žáky od 1. ročníku. Její třída je početná, 28 dětí, takže jsou v ní zastoupeny opravdu nejrůznější typy školáků. Všem je ve vyučování dán patřičný prostor pro vyjádření a projev své osobitosti. Slečna učitelka si postupnou cílevědomou a smysluplnou prací získala sympatie nejen svých žáků, ale také rodičů a všech spolupracovníků. Ochotně vede zájmové kurzy na škole (práce s počítačem, anglická konverzace), organizuje návštěvy dětských divadelních představení, je činným garantem pro ekologickou výchovu na škole, kolegiálně vypomáhá při potřebných zástupech za jiné vyučující a je přístupná radám i doporučením zkušenějších kolegyň. -esdokončení ze strany 1 vybráni také tři žáci. Martin Chovanec je žákem sportovní třídy a má výborné studijní i sportovní úspěchy. Dlouhodobě a pravidelně trénuje a hraje ve florbalových i fotbalových soutěžích.v těchto sportech reprezentuje školu i sportovní kluby 1. AC a ČSK. Další oceněná žákyně Markéta Maršálková je žákyně s výborných prospěchem, která aktivně pracovala pro třídní kolektiv, spolupracovala na založení a vedení webových stránek třídy a úspěšně reprezentovala školu ve výtvarných a literárních soutěžích. Také Lucie Červenková se po celou školní docházku svědomitě připravovala na vyučování, dosahovala výborných studijních výsledků a aktivně se zapojovala do všech školních činností. Poslední trojice oceněných žáků pochází ze Základní školy Na Výsluní. Monika Mičová byla vybrána za aktivitu, se kterou se zapojovala do dění třídy i celé školy, bez ní by si nešlo představit fungování třídní pokladny, svých organizačních schopností využívala i jako aktivní pořadatelka mikulášských nadílek pro I. stupeň, vánočních besídek, diskoték, školních akademií a závodů branné všestrannosti pro II. stupeň. Dobrými studijními výsledky se může pochlubit i Eva Králíková, která je žákyní jazykové třídy. Pravidelně se zúčastňovala soutěží a olympiád, v anglickém jazyce se probojovala až do krajského kola, kde získala krásné čtvrté místo. Od útlého věku se věnuje hře na klavír a je členkou hudební skupiny. Doprovázela hrou na klavír nebo na klávesy školní akademie, při příležitosti výstavky žákovských prací v muzeu, na vánočních a jiných besídkách. Vynikající prospěch po celou dobu školní docházky a úspěšná reprezentace v soutěžích předurčily k ocenění Jakuba Jedounka, žáka jazykové třídy. Zúčastňoval se různých soutěží a olympiád, nejčastěji to bylo v předmětu dějepis, kde se probojoval až do kola krajského. Nejen žáci, ale také pedagogové jednotlivých škol převzali z rukou starosty symbolické ocenění. Za obětavou práci pro děti nejen při výuce, ale i v době mimo vyučování byla oceněna Mgr. Eliška Turková, která pracuje na ZŠ Mariánské náměstí. Vyučuje předměty matematika a tělesná výchova, které vystudovala na pedagogické fakultě v Brně a Olomouci. Velké úspěchy mají její talentovaní žáci, které každoročně individuálně připravuje na matematické soutěže a olympiády. Tito žáci se pravidelně výborně umisťují v okresních i krajských kolech soutěží. Sama bývá členkou organizačního týmu okresního kola matematické olympiády. Pomáhá také zvládnout taje matematiky těm, kteří potřebují individuálně s tímto těžkým předmětem pomoct. Své zkušenosti předává neúnavně svým mladším kolegům a pomáhá jim také při přípravě přijímacích testů do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd. Že může být matematika pro děti zajímavou vědou, dokazuje žákům v kroužku zajímavé matematiky, který vede v rámci školního klubu. Až do letošního roku si kolegové nedokázali představit bez paní učitelky ani lyžařský výcvikový kurz 7. tříd. Teprve letos předala žezlo a náročný úkol svým mladším kolegům. I přesto, že pracuje ve školství již 32 let, neustále hledá nové metody a formy výuky, připravuje se na každou vyučovací hodinu a tuto důslednost vyžaduje i od svých žáků. Zástupkyně ředitele ZŠ Pod Vinohrady Mgr. Marie Josefíková byla další oceněnou. Je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, v

3 Řidiči pozor - uzavírka Od 26. června až do 30. října 2006 musí všichni řidiči projíždějící Uherským Brodem počítat s úplnou uzavírkou silnice III/49030 na ulici Šumická v délce cca 300 m, a to od odbočky ke garážím ČSAD až po křižovatku se silnicí k Šumicím. Objížďka pro veškerou dopravu vede obousměrně po silnici v ulicích Neradice, Dolní Valy a 26. dubna. Dále po silnici U Korečnice směr Bánov a dále do Šumic. Objížďka měří zhruba 3,5 km. Uzavírka platí i pro pravidelné spoje ČSAD Uh. Hradiště, požární a sanitní vozidla. Vjezd a výjezd z areálu ČSAD, přilehlých garáží a pozemků a z areálu firmy MIPL bude zachován. Uzavírka je nutná kvůli rekonstrukci tzv. šumického mostu, a to dvou jeho uzlových bodů. Most byl postaven v roce 1967 a jeho stávající stav je ovlivněn stářím konstrukce i vysokou intenzitou dopravy, zejména těžkých nákladních vozidel. Oprava se týká části, která přemosťuje řeku Olšavu a části nad železniční tratí z Brna do Vlárského průsmyku. Při rekonstrukci budou odstraněny všechny části mostního svršku až na horní plochu nosníků. Most bude zaizolován celoplošnou izolací s měděnými okapnicemi. Izolace bude odvodněna, budou provedeny úpravy přechodových desek a vybetonují se nové monolitické římsy s lícními prefabrikáty. Položena bude nová vrstva vozovky, náklady na obě části rekonstrukce dosáhnou zhruba 30 milionů korun. -es- Z dění na radnici Ahoj školo Veselé rozloučení se školním rokem v duchu latinskoamerického karnevalu se konalo na Masarykově náměstí. Spousta tanečních i jiných vystoupení se střídala s hudebními vstupy Rádia Zlín. Škoda jen, že většina dětí nepochopila smysl akce a aktivně se do ní nezapojila. -es- Na své cestě po České republice se v Uherském Brodě krátce zastavil bývalý starosta holandského Naardenu Jack Patijn s manželkou. Za účasti představitelů města se uskutečnila porada starostů, jejíž druhou část vyplnila prezentace euromanažera ORP k možnosti čerpání prostředků na projekty obcí. Vedení města přijalo také inline hokejisty, letošní mistry ČR v kategorii přípravky. Mladí uherskobrodští fotbalisté se přišli na radnici pochlubit svými sportovními úspěchy v letošní sezoně. w

4 Informace k cestovním dokladům s biometrickými údaji v roce 2006 V současné době probíhá na Městském úřadě Uherský Brod, odboru organizačním a vnitřních věcí, náročná příprava pracovišť na příjem a výdej žádostí o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji. Od l. září 2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech, která mimo jiné upravuje vydání cestovního pasu s biometrickými údaji. Důvodem těchto změn je snaha uvést zákon o cestovních dokladech do souladu s právem EU a Nařízením Rady Evropských společenství o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech, vydávaných členskými státy. Cestovní pasy, vydané od l. září 2006, budou obsahovat nosič dat (čip), ve kterém budou biometrické údaje uloženy. Jedná se o elektronickou podobu fotografie, informace o osobních údajích žadatele a elektronickou podobu podpisu. V budoucnu bude nosič dat obsahovat také elektronickou podobu otisků prstů. Funkčnost nosiče dat nového cestovního pasu bude možné zkontrolovat na speciálním kiosku, který bude umístěn v přízemí radnice. Je třeba počítat s tím, že v souvislosti s pořizováním biometrických údajů občanů osobně na přepážkovém pracovišti dojde ke značnému prodloužení časů k přijetí žádosti cca na 15 minut (oproti současným 3-5 minutám), proto by občané neměli nechávat vyřizování cestovních dokladů na poslední chvíli. Od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od , nebude možné provést zápis občana mladšího 15 let do cestovního pasu rodičů. To znamená, že občan mladší 15 let (dítě), může vycestovat pouze s vlastním cestovním pasem. Upozorňujeme, že v případě vydání prvního cestovního pasu pro občana mladšího l5ti let je zákonný zástupce povinen předložit originál rodného listu a prokázat státní občanství České republiky tohoto občana osvědčením o státním občanství ČR. Osvědčení o státním občanství ČR vydává Krajský úřad Zlínského kraje ve lhůtě 30 dnů. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR může zákonný zástupce podat i prostřednictvím matriky na pověřeném obecním úřadě. Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden před dnem l. září 2006, smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. Od se občanu mladšímu 5 let vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 rok, správní poplatek 50,- Kč. Žádost o vydání cestovního pasu podá zákonný zástupce, který se prokáže průkazem totožnosti (OP, CD), předloží výše uvedené doklady k potvrzení pravdivosti údajů v žádosti a doloží 2 fotografie. Cestovní doklad, který je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, se vydá občanu nad 15 let s dobou platnosti na 10 let, občanu od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let, ve lhůtě 30 dnů. K podání žádosti se občan dostaví osobně (u občanů od 5 do 18 let i zákonný zástupce). Správní poplatek od 5 do 15 let - 100,- Kč, od 15 let 600,- Kč. Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, typu BLESK, vydá se cestovní doklad bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů ve lhůtě do 15 dnů. Tento doklad se vydává s dobou platnosti 6 měsíců. Žadatel v tomto případě doloží k žádosti 2 fotografie. Správní poplatek u občana staršího 5 let a mladšího 15 let ,- Kč, u občana staršího 15 let ,- Kč. Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 21. srpna Cestovní doklady, vydané před l , zůstávají v platnosti do skončení platnosti uvedené v cestovním pase. Při cestách do států EU mohou občané použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Jedná se o občanský průkaz modrozelené barvy, vydaný v druhé polovině roku Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče nemůže vycestovat do států EU bez vlastního cestovního pasu. Ing. Bohuslav Hefka, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Zpráva z 92. schůze Rady města Uherského Brodu dne dokončení z minulého čísla RM schvaluje změny v Organizačním řádu MěÚ Uherský Brod pro rok RM schvaluje hospodářský výsledek Sociálních služeb Uherský Brod, příspěvkové organizace, za rok 2005 ve výši ,- Kč a schvaluje převedení uvedených finančních prostředků do rezervního fondu organizace. Částka ,- Kč bude použita na úhradu leasingových splátek za motorové vozidlo zakoupené na základě usnesení RM č. 1906/R84/05 a částka ,- Kč na realizaci telekomunikačního propojení mezi budovami Domu s pečovatelskou službou a Domova penzionu pro důchodce Za Humny 2292, UB. RM schvaluje dle předloženého návrhu Prohlášení o partnerství včetně projektu Regionální centrum celoživotního vzdělávání s předpokladem realizace v období od do předkladatele projektu SPŠ Uherský Brod. RM schvaluje program 29. zasedání ZM. MAPY MĚSTA UHERSKÝ BROD A OKOLÍ NA INTERNETU x h t t p : / / m a p y. u b. c z Napište nám, které mapy se vám líbí. Své názory posílejte na Děkujeme. Zpráva z 93. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádná RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM schvaluje zřízení služby doručování úřední pošty a schvaluje navýšení počtu pracovníků města zařazených do MěÚ o 3. RM schvaluje umístění OŠK na Dům kultury. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM schvaluje stanovení kapacity Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace, Přemysla Otakara II. 38, Uherský Brod na počet 1200 dětí, žáků, studentů. RM jmenuje p. Drahomíra Nevařila do funkce vedoucího organizační složky Místní hospodářství. Zpráva z 94. schůze Rady města Uherského Brodu dne RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, Uherský Brod, IČO , zastoupené ředitelem RNDr. Karlem Radilem, ve výši 5.000,- Kč na zajištění Výměnného pobytu studentů Uherský Brod Berlín dopravu. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. pokračování na straně 12

5 Dům kultury Uherský Brod Brodské kulturní léto 2006 Sponzoři: Česká zbrojovka, a.s., Kastek UB, spol.s.r.o., Slovácké strojírny, a.s., Rumpold UHB, s.r.o., Pivovar Janáček, a.s. Do VÝSTAVA TOMÁŠ MĚŠŤÁNEK PASTELY Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč Náročné cvičení záchranného systému ve zbrojovce Dne 14. června 2006 se uskutečnilo v areálu pobočného závodu České zbrojovky, a.s., Uherský Brod na ulici Vlčnovská (veřejnosti známé spíše pod názvem pažbárna) společné cvičení složek IZS (integrovaného záchranného systému) a doplňujících složek IZS. Za město Uherský Brod se cvičení zúčastnili členové krizového štábu. Hlavním tématem cvičení bylo vyhledávání nástražného výbušného systému. Vedení České zbrojovky, a.s., umožnilo realizovat cvičení v areálu pobočného závodu. Cvičení bylo zahájeno nahlášením anonymního telefonátu na linku 158 o uložení bomby v areálu závodu. Po přijetí hlášení na lince 158 se rozběhla akce pod vedením Policie ČR. Byla nařízena okamžitá evakuace celého závodu a provedena uzávěra komunikací vedoucích kolem závodu. Byly posíleny jednotky Policie ČR o další složky z Uh. Hradiště a Městskou policii Uh. Brod. V reálné situaci by byla provedena i evakuace okolních domů včetně vlakového nádraží. Současně s jednotkami policie zahájil činnost HZS (hasičský záchranný sbor), konkrétně jednotky profesionálních hasičů posílené o SDH dle požárního plánu. Rovněž jednotky zdravotní záchranné služby vyjely k místu zásahu a možného nebezpečí. Po příjezdu policejních specialistů z Brna byla zahájena prohlídka závodu za využití psů vycvičených pro vyhledávání výbušnin. Těch bylo v závodě umístěno několik a během jejich vyhledávání došlo k aktivaci dvou, při kterých vznikl simulovaný požár, a došlo i k zranění 6 osob z řad obslužného personálu. Zde nastala práce pro zdravotníky. Nemalou pomocí postiženým byla i psychologická činnost intervenčního týmu HZS Zlínského kraje. Specialisté z policejního týmu pak pomocí dálkově ovládaného robota zneškodnili další výbušný systém, který byl v závodě nalezen. Odstraněním posledního nástražného výbušného systému bylo ukončeno po všech stránkách náročné cvičení. kov. Do VÝSTAVA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK ke 40. výročí zahájení činnosti Domu dětí a mládeže v Uh. Brodě foyer Domu kultury ne ADÁMEK MEZI BROUČKY Příběh neposlušného chlapce, který se po začarování stane broučkem, aby poznal cenu přátelství. Loutková pohádka v podání Divadla BROD. malý sál DK hod. 25 Kč pá HIP HOP PÁRTY zahrada Panského domu hod. 40 Kč pá PUNK ROCK SHOW zahrada Panského domu hod. 80 Kč /v případě deště kino Máj/ od do VELKOPLOŠNÉ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI NA HVĚZDÁRNĚ úterý a čtvrtek Hvězdárna DK 9.30 hod. vstup volný čt DOMINO Koncert folkové skupiny z Olomouce zahrada Panského domu hod. 50 Kč /v případě deště zrcadlový sál DK/ so POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE PERSEID spojené s přednáškou Ing. Rostislava Rajchla ROMANTICKÉ TOULKY OBLOHOU Hvězdárna DK hod. 20, 10 Kč čt THE HOGS Originální irská hudba v podání jedné z nejlepších irských skupin zahrada Panského domu hod. 150 Kč /v případě deště velký sál DK/ pá až ne VÝSTAVA OLDŘICH PÁLENÍČEK EX LIBRIS, GRAFIKA, ILUSTRACE Vernisáž výstavy v pátek v hodin. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč ne NIVNIČANKA - Koncert dechové hudby zahrada Panského domu hod. vstup volný /v případě deště akce zrušena/ so a ne PIVOVARNICKÉ SLAVNOSTI areál a zahrada Pivovaru Janáček st TEČKA ZA PRÁZDNINAMI Zábavný podvečer pro děti na Hvězdárně. Beseda s astronomem, promítání filmů, táborák, skupina historického šermu LOS PUPKOS. Hvězdárna DK hod. vstup volný Letní kino v zahradě Panského domu od Promítá se pá, so, ne od hod. y

6 130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V UHERSKÉM BRODĚ Výstavou v Muzeu J. A. Komenského a prezentací staré i nové hasicí techniky zahájili oslavy 130. výročí založení sboru uherskobrodští dobrovolní hasiči. V horkém odpoledni, kdy se vernisáž výstavy konala, Nejstarší dochovaná fotografie Sboru dobrovolných hasičů v Uh. Brodě (2. pol. 19. stol.) bylo pro návštěvníky velmi příjemné svlažení historickou ruční stříkačkou, kterou hasiči přivezli. Předvedli s ní požární útok, jemuž předcházelo svolání hasičstva dobovou trubkou z věže muzea. Výstavu, na které můžete vidět první kroniku sboru z roku 1876, dobové fotografie, přilby, sekerky a další materiály, si nenechali ujít ani představitelé našeho města a velitelé hasičů z okolních obcí. Materiál o 130leté historii Sboru dobrovolných hasičů v Uh. Brodě připravil Radek Tomeček z Muzea J. A. Komenského. Sbor dobrovolných hasičů v Uherském Brodě byl zřízen z podnětu obecního zastupitelstva v roce Tato hasičská organizace se ve městě zrodila a vyrůstala na základě ušlechtilé myšlenky vzájemné pomoci jednotlivých obyvatel při vzniku požárů, povodní i jiných živelných katastrof. Založení sboru předcházela jednání, která byla započata již 13. března 1875 ve schůzi obecního výboru, svolané někdejším starostou Uherského Brodu Ludvíkem Brixem. Přítomni tomuto jednání byli členové obecní rady Filip Riwela, Václav Růžička, Jan Dillenz a členové obecního výboru Jan Fischer, Karel Matzenauer, Ignác Mazal, Jan Mück, Jan Römer, Herman Sedlář, František Sovič, Clement Steinitz, Markus Winterstein, Jan Zuzan, Adolf Pokorný, Georg Wodak a Jakob Zweigental. Úlohou této schůze bylo projednat výnos okresního hejtmanství ze dne 17. října 1874 o založení hasičského sboru ve městě a jmenování komise k ustavení hasičského sboru. V následující schůzi obecního výboru konané 29. září 1875 je jako první bod jednání zahrnuta zpráva této komise, která konstatovala nutnost ustanovení dobrovolného hasičského sboru a vyhotovení prvních stanov podle vzoru stanov hasičského sboru v Uherském Hradišti. Větší část nákladů na zřízení sboru se uhradilo z obecních prostředků, část nákladů byla financována z dobrovolných příspěvků obyvatel města a další část finanční úhrady zaplatila místní židovská obec, která se zavázala v budoucnu do pokladny Sboru platit roční příspěvek 20 zl. Zbrojnici nově vzniklého hasičského sboru umístilo pak zastupitelstvo města v Komenského ulici (dnes Bří Lužů) v bývalém farním kostele sv. Jana Křtitele (dnes Chrám M. Jana Husa). Nový obrat v činnosti a vedení Sboru nastal v souvislosti s přechodem správy města do českých rukou. Jelikož zastupitelstvo zakládající hasičský sbor bylo v 70. letech 19. století převážně německé, byl i sbor budován jako organizace hlásící se k německému živlu ve městě. Po předcházejícím vítězství české národní strany ve volbách do zastupitelstva v roce 1890 byla svolána na 12. dubna 1891 valná hromada z hasičského sboru, která odhlasovala přechod vedení Sboru do českých rukou. Nové stanovy i služební řád byly schváleny výborem Dobrovolného sboru hasičů 3. května 1891 a rada města je schválila ještě téhož roku 11. července. Současně byla čeština prohlášena za jednací řeč ve Sboru, který se záhy přihlásil k České ústřední jednotě hasičské. Nové obecní zastupitelstvo mělo pochopení pro další rozvoj a tak se Sbor stává organizací potřebnou nejen při nápravě živelných katastrof, ale i kulturně osvětovým spolkem, z jehož činnosti plynou do jeho pokladny potřebné finanční prostředky nutné ke koupi nové techniky a výzbroje. Organizují se výlety, zábavy a sbírky mezi občany, z jejichž výnosu je v roce 1907 zakoupen mechanický výsuvný žebřík nebo v roce 1912 za nezanedbatelné finanční pomoci obecního zastupitelstva nová parní stříkačka od firmy Řezáč v Praze, která je jako veterán dodnes v držení Sboru dobrovolných hasičů. Neradostné období první světové války započaté rokem 1914 přináší Sboru nemalé těžkosti spojené s odchodem mnoha jeho členů na frontu, avšak již v prvních letech Československé republiky nastává jeho nový rozvoj. Již v roce 1920 je Sbor dobrovolných hasičů nucen opustit prostory původní zbrojnice v souvislosti s předáním bývalého kostela sv. Jana Křtitele do rukou nově vznikající Československé církve. Proto Vernisáž výstavy navštívilo mnoho hostů a nenechal si ji ujít ani tiskový mluvčí IZS ze Zlína Ivo Mitáček, kterého výstavou doprovázel velitel Miloslav Michalčík. k účelům požární ochrany byly, po krátkém umístění zbrojnice na Panském domě v nevyhovujících prostorách, adaptovány budovy bývalých židovských jatek, kam se Sbor uchýlil na následující léta Současně v tomto období při budování progresivnější požární zásahové techniky a akceschopnosti byl Sbor nucen uvažovat o rychlejší dopravě k požárům. K tomuto účelu byl pořízen nový dopravní prostředek, automobil značky Škoda, přebudovaný na dopravní hasičský vůz, který uspokojivě sloužil až do roku Následující neutěšená situace vyvolaná okupací Čech a Moravy německými vojsky se nevyhnula ani uherskobrodskému hasičskému sboru, a to zejména v souvislosti s represivním zatýkáním některých z jeho členů. Zatčeni gestapem jsou především předseda Sboru Bohuslav Luža, náčelník Sboru Vilém Staněk a členové Antonín Hrubý, Oldřich Hanáček a Jan Rachůnek. I přesto si však požární sbor v této době zachoval plnou aktivitu, která se projevila především při leteckých náletech a likvidaci následných požárů na sklonku druhé světové války. V souvislosti s neustálým zvyšováním nároků na akceschopnost při požárních zásazích je v období několika desetiletí po válce neustále modernizována požární zásahová technika Sboru. V roce 1949 byl pořízen dopravní pohotovostní vůz značky Tatra s vodním čerpadlem. Mezi léty je vozový park doplněn dalšími vozidly a příslušnou technikou. Je pořízen zásahový vůz Praga RN, nákladní vůz Praga RN, závěsné motorové stříkačky DVS 12, DVS 16, světelný agregát a další. V následujících letech byla stávající výzbroj doplněna novým cisternovým vozem Praga V3S - ASC a vysouvacím žebříkem. Tento neustálý nárůst požární techniky si rovněž vyžádal vybudování nové moderní požární zbrojnice na předměstí, k jejímuž slavnostnímu převzetí došlo na podzim roku Od tohoto roku slouží tato požární zbrojnice dodnes svému účelu jak ve výcviku, tak i školení a výchově v preventivní činnosti. Na sklonku roku 1970 bylo ve zbrojnici nově zřízeno pracoviště skupiny požárníků z povolání. K první větší prověrce součinnosti obou sborů, jak dobrovolných, tak profesionálních požárníků došlo již záhy, v roce 1972, při likvidaci rozsáhlého požáru budovy Závodního klubu pracujících v Uherském Brodě v ulici Bří Lužů. V průběhu dalších let se pak posiluje základna a vybavení profesionálního útvaru a tak činnost dobrovolné organizace požární ochrany nabývá nových rozměrů ve svém působení. Důraz se klade hlavně na prevenci, osvětu a práci s mládeží. Vedle této činnosti však Sboru dobrovolných hasičů zůstává i nezanedbatelná povinnost účasti při zásazích většího rozsahu, jako jsou lesní požáry, záplavy a jiné živelné pohromy, nebo při akcích technicko-zabezpečovacích, jako je např. dálková doprava vody atd. V 80. a 90. letech 20. století se tak činnost Dobrovolného požárního sboru v Uherském Brodě i nadále vyvíjela převážně již vzpomenutou cestou požární prevence a osvěty mezi obyvatelstvem. Členové Sboru se zúčastňují různých společenských akcí, pomáhají zajišťovat po stránce požární bezpečnosti ohňostroje při mnohých oslavách a požární hlídky na plesech a zábavách. Nezanedbatelnou složkou činnosti jednotlivých členů dobrovolného sboru je v této době rovněž práce s mládeží a účast při požárních zásazích v součinnosti s profesionálním požárním útvarem. Období po roce 1989 přináší Dobrovolnému požárnímu sboru prudké změny odrážející se zejména ve spolupráci a součinnosti s jednotkou profesionálního sboru. Především dochází ke změně názvu na Sbor dobrovolných hasičů Uh. Brod, který se hlásí k celorepublikovému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor je zařazen do kategorie JPO 5, což znamená, že jednotka vyjíždí k zásahům pouze v místě, tj. v Uherském Brodě. Současně do vybavení a výstroje přichází řada nových prvků a techniky. Vzhledem ke složitější problematice ve způsobu hašení nových hořlavých materiálů, jako jsou plasty a některé chemikálie, je stále nezbytnější vybavení finančně často velmi nákladnou a tím pro Sbor i méně dostupnou dýchací technikou. I z tohoto důvodu se tak stává v současné době Sbor dobrovolných hasičů záložní jednotkou pro větší požáry, technické zásahy a prevenci. Současně je jako složka Městského úřadu Uherský Brod nápomocen při dohledu nad některými akcemi pořádanými městem. Historická hasičská technika v péči uherskobrodských hasičů stále slouží.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nejedná se o zadávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ Sbor dobrovolných hasičů Braník ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 PROPOZICE školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ I. Základní informace o soutěži Vyhlašovatelem

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor Jazykový Poznávací zájezd Londýn a Windsor Obsah Představení společnosti Naše filosofie Výuka jazyků úvod Výuka jazyků na Maltě Návrh programu Ceny a ubytování Kontakt Představení společnosti O nás CK

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více