LEDEN -ÚNOR 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011"

Transkript

1 Factum Invenio, s.r.o., Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 28/2, Praha 3, tel: , fax: , LEDEN -ÚNOR 20 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý den, jsem tazatelem společnosti Factum Invenio a provádím výzkum týkající se vašich názorů a postojů na různá společenská témata. Rád(a) bych vám v této souvislosti položil/a několik otázek. Všechny údaje, které mi poskytnete, budou naprosto důvěrné a v konečném zpracování anonymní. A. PŘEDLOŽTE KARTU Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne sledováním televize? K odpovědi použijte prosím tuto kartu. Vůbec žádný čas PŘEJDĚTE NA A3 00 Méně než ½ hodiny PŘEJDĚTE NA A2 0 ½ hodiny až hodinu PŘEJDĚTE NA A2 02 Více než hodinu, ale ne více než,5 hodiny PŘEJDĚTE NA A2 03 Více než,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny PŘEJDĚTE NA A2 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny PŘEJDĚTE NA A2 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny PŘEJDĚTE NA A2 06 Více než 3 hodiny PŘEJDĚTE NA A2 07! PŘEJDĚTE NA A2 88 A2. PŘEDLOŽTE KARTU Ještě jednou k vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete sledování televize, strávíte sledováním zpráv nebo programů o politice a současných událostech? Opět použijte tuto kartu. Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 0 ½ hodiny až hodinu 02 Více než hodinu, ale ne více než,5 hodiny 03 Více než,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 A3. PŘEDLOŽTE KARTU Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne posloucháním rádia? Použijte stejnou kartu. Vůbec žádný čas PŘEJDĚTE NA A5 00 Méně než ½ hodiny PŘEJDĚTE NA A4 0 ½ hodiny až hodinu PŘEJDĚTE NA A4 02 Více než hodinu, ale ne více než,5 hodiny PŘEJDĚTE NA A4 03 Více než,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny PŘEJDĚTE NA A4 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny PŘEJDĚTE NA A4 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny PŘEJDĚTE NA A4 06 Více než 3 hodiny PŘEJDĚTE NA A4 07! PŘEJDĚTE NA A4 88 A4. PŘEDLOŽTE KARTU Ještě jednou k vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete poslechu rádia, strávíte poslechem zpráv nebo programů o politice a současných událostech? Opět použijte tuto kartu. MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 0 ½ hodiny až hodinu 02 Více než hodinu, ale ne více než,5 hodiny 03 Více než,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny

2 A5. PŘEDLOŽTE KARTU Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne čtením novin? Použijte znovu tuto kartu. Vůbec žádný čas PŘEJDĚTE NA A7 00 Méně než ½ hodiny PŘEJDĚTE NA A6 0 ½ hodiny až hodinu PŘEJDĚTE NA A6 02 Více než hodinu, ale ne více než,5 hodiny PŘEJDĚTE NA A6 03 Více než,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny PŘEJDĚTE NA A6 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny PŘEJDĚTE NA A6 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny PŘEJDĚTE NA A6 06 Více než 3 hodiny PŘEJDĚTE NA A6 07! PŘEJDĚTE NA A6 88 A6. PŘEDLOŽTE KARTU A kolik z tohoto času čtete o politice a současných událostech? Opět použijte tuto kartu. Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 0 ½ hodiny až hodinu 02 Více než hodinu, ale ne více než,5 hodiny 03 Více než,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 A7. PŘEDLOŽTE KARTU 2 Nyní použijte tuto kartu. Jak často ať doma či v práci - používáte internet, webové stránky nebo k soukromým účelům? Nemám k nim přístup ani doma, ani v práci 00 Nikdy 0 Méně než jednou za měsíc 02 Jednou za měsíc 03 Několikrát za měsíc 04 Jednou týdně 05 Několikrát týdně 06 Každý den 07 8 A8. PŘEDLOŽTE KARTU 3 Použijte tuto kartu. Obecně vzato, řekl(a) byste, že se většině lidí dá důvěřovat, nebo že člověk nemůže být při jednání s lidmi nikdy dost opatrný? Odpovězte mi s použitím stupnice 0 až 0, kde 0 znamená, že člověk nemůže být nikdy dost opatrný a 0 znamená, že většině lidí se dá důvěřovat. Člověk nemůže být nikdy dost opatrný Většině lidí se dá důvěřovat NENABÍ ZEJTE! A9. PŘEDLOŽTE KARTU 4 Použijte tuto kartu. Myslíte si, že by se vás většina lidí snažila podvést, pokud by měli tu možnost, nebo by se snažili být poctiví? Většina lidí by Většina lidí se mě snažila by se snažila NENABÍ podvést být poctivá ZEJTE! A0. PŘEDLOŽTE KARTU 5 Použijte prosím tuto kartu. Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží pomáhat druhým, nebo že se většinou starají o sebe? Lidé se většinou starají o sebe Lidé se většinou snaží pomáhat NENABÍ ZEJTE!

3 Nyní vám položím několik otázek týkajících se politiky a vlády. B. Jak moc se zajímáte o politiku? Zajímáte se o ni ČTĚTE NAHLAS velmi dost 2 jen trochu 3 vůbec ne 4 PŘEDLOŽTE KARTU 8. Použijte tuto kartu. Řekněte mi prosím s použitím stupnice 0-0 jak moc vy osobně důvěřujete institucím, které budu číst nahlas. 0 znamená, že instituci vůbec nedůvěřujete, 0 znamená, že jí naprosto důvěřujete. Zaprvé ČTĚTE NAHLAS NA KAŽDÉM ŘÁDKU Vůbec žádná důvěra Naprostá důvěra B4.... českému Parlamentu? B5.... právnímu systému? B6.... policii? B7.... politikům? B8. politickým stranám? B9.... Evropskému parlamentu? B0.... Organizaci spojených národů?,! B. V dnešní době se někteří lidé z takového či onakého důvodu neúčastní voleb. Volil(a) jste v posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v květnu 200? Ano PŘEJDĚTE NA B2 Ne PŘEJDĚTE NA B3 2 Nebyl(a) jsem oprávněn(a) volit PŘEJDĚTE NA B3 3! PŘEJDĚTE NA B3 8 B2 Kterou politickou stranu jste v těchto volbách volil(a)? Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 2 Strana zelených (SZ) 3 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová (KDU-ČSL) 4 TOP09 5 Věci veřejné (VV) 6 Občanská demokratická strana (ODS) 7 Jiná 8 Odmítl! 77 8 Existují různé způsoby, prostřednictvím kterých je možné se pokusit o zlepšení různých záležitosti v České republice nebo jakými lze předejít jejich zhoršování. Udělal(a) jste v posledních 2 měsících některou z následujících věcí? PŘEDČÍTEJTE NA KAŽDÉM ŘÁDKU ano ne 2,! 8 B3 Obrátil(a) se na politika, úředníka státní správy či místní samosprávy 2 8 B4 Pracoval(a) v politické straně či aktivistické skupině 2 8 B5 Pracoval(a) v jiné organizaci či sdružení 2 8 B6 Nosil(a) nebo veřejně vystavil(a) znak/nálepku nějaké kampaně 2 8 B7 Podepsal(a) petici 2 8 B8 Účastnil(a) se legální veřejné demonstrace 2 8 B9 Bojkotoval(a) určité zboží 2 8 B20a Existuje nějaká politická strana, ke které máte blíže než k ostatním stranám? Ano PŘEJDĚTE NA B20b Ne PŘEJDĚTE NA B2 2! PŘEJDĚTE NA B

4 B20b Která to je? Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) PŘEJDĚTE NA B20c Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) PŘEJDĚTE NA B20c 2 Strana zelených (SZ) PŘEJDĚTE NA B20c 3 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová (KDU-ČSL) PŘEJDĚTE NA B20c 4 TOP 09 PŘEJDĚTE NA B20c 5 Věci veřejné PŘEJDĚTE NA B20c 6 Občanská demokratická strana (ODS) PŘEJDĚTE NA B20c 7 Jiná PŘEJDĚTE NA B20c 8 Odmítl! PŘEJDĚTE NA B2 77! PŘEJDĚTE NA B2 88 B20c Jak blízko k této straně máte? Myslíte si, že k ní máte... ČTĚTE NAHLAS velmi blízko docela blízko 2 nepříliš blízko 3 vůbec ne blízko 4 B2 Jste členem nějaké politické strany? Ano PŘEJDĚTE NA B22 Ne PŘEJDĚTE NA B23 2! PŘEJDĚTE NA B23 8 B22 Které strany jste členem? Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 2 Strana zelených (SZ) 3 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová (KDU-ČSL) 4 TOP 09 5 Věci veřejné 6 Občanská demokratická strana (ODS) 7 Jiná 8 Odmítl! 77 8 B23. PŘEDLOŽTE KARTU 9 V politice lidé někdy hovoří o levici a pravici. Použijte tuto kartu a řekněte mi, kam byste se umístil(a) na této stupnici, kde 0 znamená levici, a 0 znamená pravici. Levice Pravice! B24. PŘEDLOŽTE KARTU 0 Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem? Odpovězte mi prosím s použitím této karty, kde 0 znamená naprosto nespokojený(á) a 0 naprosto spokojený(á). Naprosto nespokojený(á) Naprosto spokojený(á)! B25. PŘEDLOŽTE OPĚT KARTU 0 Jak jste celkově spokojen(a) se současným stavem ekonomiky v České republice? Opět použijte tuto kartu. Naprosto nespokojený(á) Naprosto spokojený(á)! B26. PŘEDLOŽTE OPĚT KARTU 0 Nyní se zamyslete nad vládou České republiky. Jak jste spokojen(a) s tím, jak dělá svou práci? Opět použijte tuto kartu. Naprosto nespokojený(á) Naprosto spokojený(á)!

5 B27. PŘEDLOŽTE OPĚT KARTU 0 A jak jste celkově spokojen(a) s tím, jak funguje demokracie v České republice? Opět použijte tuto kartu. Naprosto nespokojený(á) Naprosto spokojený(á)! B28. PŘEDLOŽTE KARTU Nyní s použitím této karty prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném stavu vzdělávání v České republice? Naprosto špatný Naprosto dobrý! B29. PŘEDLOŽTE OPĚT KARTU Opět s použitím této karty prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném stavu zdravotnictví v České republice. Naprosto špatný Naprosto dobrý! PŘEDLOŽTE KARTU 2 S použitím této karty prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. PŘEDČÍTEJTE VÝROKY. U KAŽDÉHO VÝROKU Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím 2 Ani souhlas, ani nesouhlas 3 Spíše nesouhlasím 4 Rozhodně nesouhlasím 5 8 B30 Vláda by měla přijmout opatření, která by snižovala rozdíly v příjmech B3 Homosexuálové a lesbičky by měli mít právo žít svůj vlastní život podle svého přání B32 Politické strany, které chtějí svrhnout demokracii, by měly být zakázány B33 Lze se spolehnout na to, že moderní věda vyřeší naše problémy s životním prostředím Nyní několik otázek o lidech, kteří z jiných zemí přicházejí žít do České republiky. B35 PŘEDLOŽTE KARTU 4 Nyní s použitím této karty řekněte, do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé stejné rasy nebo stejného etnika jako je většina českých lidí? Měla by ČTĚTE NAHLAS dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady dovolit to některým 2 dovolit to malému počtu 3 nedovolit to nikomu 4 B36 PŘEDLOŽTE OPĚT KARTU 4 A co lidem jiné rasy nebo etnické skupiny než je většina českých lidí? Opět použijte tuto kartu. Měla by Česká republika ČTĚTE NAHLAS dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady dovolit to některým 2 dovolit to malému počtu 3 nedovolit to nikomu 4 B37 PŘEDLOŽTE OPĚT KARTU 4 A co lidem z chudších mimoevropských zemí? Použijte stejnou kartu. Měla by Česká republika ČTĚTE NAHLAS dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady dovolit to některým 2 dovolit to malému počtu 3 nedovolit to nikomu 4 B38 PŘEDLOŽTE KARTU 5 Řekl(a) byste, že pro českou ekonomiku je obecně špatné nebo dobré, že sem přicházejí žít lidé z jiných zemí? Použijte prosím tuto kartu. Špatné Dobré pro pro ekonomiku ekonomiku B39 PŘEDLOŽTE KARTU 6 A nyní použijte tuto kartu. Řekl(a) byste, že lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, většinou narušují nebo obohacují kulturu České republiky? Narušují Obohacují kulturu kulturu

6 B40 PŘEDLOŽTE KARTU 7 Dělají lidé, kteří do České republiky přicházejí žít z jiných zemí, z České republiky lepší či horší místo pro život? Použijte prosím tuto kartu. Horší místo Lepší místo pro život pro život A nyní několik otázek, které se týkají vás a vašeho života. C PŘEDLOŽ TE KARTU 8 Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak byste řekl(a), že jste šťastný(á)? Použijte prosím tuto kartu. Zcela nešťastný(á) Zcela šťastný(á) C2 PŘEDLOŽTE KARTU 9 Jak často se ve svém volném čase scházíte s přáteli, příbuznými či kolegy? Nikdy 0 Méně než jednou za měsíc 02 Jednou za měsíc 03 Několikrát za měsíc 04 Jednou týdně 05 Několikrát týdně 06 Každý den 07 8 C3 Máte někoho, s kým můžete hovořit o intimních a osobních záležitostech? Ano Ne 2 C4 PŘEDLOŽTE KARTU 20 Jak často ve srovnání s jinými lidmi vašeho věku účastníte společenských aktivit (chodíte za zábavou)? Použijte prosím tuto kartu. Mnohem méně než většina lidí mého věku Méně než většina lidí mého věku 2 Přibližně stejně jako lidé mého věku 3 Více než většina lidí mého věku 4 Mnohem více než většina lidí mého věku 5 C5 Stal(a) jste se vy nebo člen vaší domácnosti během posledních pěti let obětí loupeže, vloupání či fyzického napadení? Ano Ne 2 C6 Jak bezpečně se cítíte nebo byste se cítil(a) když procházíte po setmění sám(a) v okolí vašeho bydliště? Cítíte se nebo cítil(a) byste se ČTĚTE NAHLAS Velmi bezpečně Bezpečně 2 V nebezpečí 3 Velmi v nebezpečí 4 C7 PŘEDLOŽTE KARTU 2 Jak často, pokud vůbec, se strachujete, že váš domov bude vyloupen? Vyberte prosím odpověď z této karty. stále nebo téměř stále PŘEJDĚTE NA C8 poměrně dost často PŘEJDĚTE NA C8 2 jen občas PŘEJDĚTE NA C8 3 nikdy PŘEJDĚTE NA C9 4! PŘEJDĚTE NA C9 8 PTEJTE SE, POKUD MÁ OBAVY V OT. C7 (KÓDY, 2, 3) C8 Má tento strach, že bude váš domov vykraden, ČTĚTE NAHLAS. podstatný vliv na kvalitu vašeho života, trochu vliv, 2 nebo žádný podstatný vliv na kvalitu vašeho života?

7 C9 PŘEDLOŽTE KARTU 2 Jak často, pokud vůbec, se strachujete, že se stanete obětí násilného trestného činu? Vyberte prosím odpověď z této karty. stále nebo téměř stále PŘEJDĚTE NA C0 poměrně dost často PŘEJDĚTE NA C0 2 jen občas PŘEJDĚTE NA C0 3 nikdy PŘEJDĚTE NA C5 4! PŘEJDĚTE NA C5 8 PTEJTE SE, POKUD MÁ OBAVY V OT. C9 (KÓDY, 2, 3) C0 Má tento strach, že se stanete obětí násilného trestného činu,... ČTĚTE NAHLAS. podstatný vliv na kvalitu vašeho života, trochu vliv, 2 nebo žádný podstatný vliv na kvalitu vašeho života? 3 Další sada otázek se bude týkat vaší osoby. C5 Jaký je váš celkový zdravotní stav? Řekl(a) byste, že je ČTĚTE NAHLAS velmi dobrý dobrý 2 uspokojivý 3 špatný 4 velmi špatný 5 C6 Omezuje vás ve vašich každodenních činnostech nějaká dlouhodobá nemoc, invalidita, zdravotní omezení, či duševní zdravotní problém? Pokud ano, velmi nebo částečně? ČTĚTE NAHLAS MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ Ano, velmi omezuje Ano, částečně omezuje 2 Ne 3 C7 Hlásíte se k nějakému konkrétnímu náboženství nebo vyznání? Ano PŘEJDĚTE NA C8 Ne PŘEJDĚTE NA C9 2! PŘEJDĚTE NA C9 8 C8 Ke kterému? K... Římskokatolickému PŘEJDĚTE NA C2 0 Protestantskému PŘEJDĚTE NA C2 02 Východnímu ortodoxnímu PŘEJDĚTE NA C2 03 Jinému křesťanskému PŘEJDĚTE NA C2 04 Židovskému PŘEJDĚTE NA C2 05 Islámu PŘEJDĚTE NA C2 06 Východnímu náboženství PŘEJDĚTE NA C2 07 Jinému mimokřesťanskému náboženství PŘEJDĚTE NA C2 08 Odmítl! PŘEJDĚTE NA C2 77 Bez odpovědi! PŘEJDĚTE NA C2 99 C9 Hlásil(a) jste se někdy k nějakému konkrétnímu náboženství? Ano PŘEJDĚTE NA C20 Ne PŘEJDĚTE NA C2 2! PŘEJDĚTE NA C2 8 C20 Ke kterému? K... Římskokatolickému 0 Protestantskému 02 Východnímu ortodoxnímu 03 Jinému křesťanskému 04 Židovskému 05 Islámu 06 Východnímu náboženství 07 Jinému mimokřesťanskému náboženství 08 Odmítl! 77 Bez odpovědi!

8 C2 PŘEDLOŽTE KARTU 23 Bez ohledu na to, zda se hlásíte k nějakému konkrétnímu náboženství, jak jste zbožný(á)? Použijte prosím tuto kartu. Vůbec nejsem zbožný(á) Jsem velmi zbožný(á) C22 PŘEDLOŽTE KARTU 24 Kromě zvláštních událostí jako jsou svatby a pohřby, jak asi často navštěvujete v současnosti bohoslužby? Použijte prosím tuto kartu. Každý den 0 Častěji než jednou týdně 02 Jednou týdně 03 Nejméně jednou měsíčně 04 Jen o zvláštních svátcích 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 C23 PŘEDLOŽTE KARTU 24 Jak často pokud vůbec se modlíte mimo okamžiky, kdy jste na bohoslužbách? Použijte prosím tuto kartu. Každý den 0 Častěji než jednou týdně 02 Jednou týdně 03 Nejméně jednou měsíčně 04 Jen o zvláštních svátcích 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 C24 Označil(a) byste se za příslušníka skupiny, která je v této zemi diskriminována? Ano PŘEJDĚTE NA C25 Ne PŘEJDĚTE NA C26 2! PŘEJDĚTE NA C26 8 C25 Kvůli čemu je vaše skupina diskriminována? PŘEDČÍTEJTE. SONDUJTE: A další důvody? KÓDUJTE VÍCE ODPOVĚDÍ. Barvě pleti nebo rase 0 Národnosti 02 Náboženství 03 Jazyku 04 Etnické skupině 05 Věku 06 Pohlaví 07 Sexuální orientaci 08 Zdravotnímu postižení 09 Jiné VYPIŠTE C26 Jste občanem České republiky, tj. máte české občanství? Ano PŘEJDĚTE NA C28 Ne PŘEJDĚTE NA C27 2! PŘEJDĚTE NA C27 8 C27 Jaké je vaše občanství? PEČLIVĚ ZAPIŠTE 8 C28 Narodil(a) jste se na území České republiky? Ano PŘEJDĚTE NA C3 Ne PŘEJDĚTE NA C29 2! PŘEJDĚTE NA C

9 C29 Ve které zemi jste se narodil(a)? PEČLIVĚ ZAPIŠTE 8 C30 V kterém roce jste poprvé přišel(a) žít do České republiky? ZAPIŠTE ROK! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT NEVÍ ZAPIŠTE KÓD 8888! C3 Kterým jazykem nebo jazyky mluvíte doma nejčastěji? ZAPIŠTE MAXIMÁLNĚ 2 JAZYKY PEČLIVĚ ZAPIŠTE PEČLIVĚ ZAPIŠTE 88 C32 Patříte v České republice k národnostní či etnické menšině? Ano Ne 2 C33 Narodil se váš otec na území České republiky? Ano PŘEJDĚTE NA C35 Ne PŘEJDĚTE NA C34 2! PŘEJDĚTE NA C35 8 C34 V které zemi se narodil váš otec? PEČLIVĚ ZAPIŠTE 8 C35 Narodila se vaše matka na území České republiky? Ano PŘEJDĚTE NA D Ne PŘEJDĚTE NA C36 2! PŘEJDĚTE NA D 8 C36 V které zemi se narodila vaše matka? PEČLIVĚ ZAPIŠTE 8 Nyní několik otázek na jiné téma Rád(a) bych se vás nyní zeptal(a) na to, jak špatné jsou podle vás některé způsoby chování. PŘEDLOŽTE KARTU 25 S použitím této karty mi prosím řekněte, jak špatné je ČTĚTE NAHLAS. U KAŽDÉHO VÝROKU Není to vůbec špatné Trochu špatné Špatné Velmi špatné D nahlásit zveličené nebo nepravdivé pojistné škody? D2 koupit něco, o čem jste se domníval(a), že to může být kradené? D3 dopustit se dopravního přestupku, jako je překročení rychlosti nebo projetí na červenou?

10 PŘEDLOŽTE KARTU 26 Teď si představte, že byste se v České republice dopustil(a) některého z těchto skutků. S použitím této karty mi prosím řekněte, jak pravděpodobné je, že byste byl(a) dopaden(a) a potrestán(a), pokud byste... ČTĚTE NAHLAS. U KAŽDÉHO VÝROKU Není to vůbec pravděpodobné Není to moc pravděpodobné 2 Pravděpodobné Velmi pravděpodobné D4 nahlásil(a) zveličené nebo nepravdivé pojistné škody? D5 koupil(a) něco, o čem jste se domníval(a), že to může být kradené? D6 se dopustil(a) dopravního přestupku, jako je překročení rychlosti nebo projetí na červenou? Nyní několik otázek o policii v České republice. D7 PŘEDLOŽTE KARTU 27. Když vezmete v úvahu všechny věci, které by policie měla dělat, řekl(a) byste, že odvádí dobrou práci nebo špatnou práci? Vyberte odpověď z této karty. Velmi dobrou práci Dobrou práci 2 Ani dobrou ani špatnou práci 3 Špatnou práci 4 Velmi špatnou práci 5 8 D8 Byl(a) jste v posledních dvou letech osloven(a), zastaven(a) nebo z jakéhokoli důvodu kontaktován(a) policií České republiky? Ano PŘEJDĚTE NA D9 Ne PŘEJDĚTE NA D0 2! PŘEJDĚTE NA D0 8 PTEJTE SE, POKUD BYL RESPONDENT OSLOVEN / ZASTAVEN / KONTAKTOVÁN POLICIÍ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU V POSLEDNÍCH DVOU LETECH (KÓD V D8). D9 PŘEDLOŽTE KARTU 28 Když se to stalo naposledy, jak nespokojený(á) nebo spokojený(á) jste byl(a) s tím, jak s Vámi policie jednala? Vyberte odpověď z této karty. Velmi nespokojený(á) Nespokojený(á) 2 Ani nespokojený(á), ani spokojený(á) 3 Spokojen(á) 4 Velmi spokojen(á) 5 8 Nyní několik otázek o tom, jestli policie v České republice zachází s oběťmi trestných činů stejně. Odpovídejte prosím na základě toho, co jste slyšel(a) nebo na základě Vaší vlastní zkušenosti. D0 PŘEDLOŽTE KARTU 29 Když oběť nahlásí trestný čin, myslíte, že policie zachází s bohatými lidmi hůře, s chudými hůře nebo jedná s bohatými i chudými stejně? Vyberte odpověď z této karty. S bohatými jedná hůře S chudými jedná hůře 2 S bohatými i chudými jedná stejně 3 8 D PŘEDLOŽTE KARTU 30 A když oběť nahlásí trestný čin, myslíte, že policie zachází s některými lidmi hůře kvůli jejich rase či etniku, nebo jedná se všemi stejně? Vyberte odpověď z této karty. S lidmi odlišné rasy nebo etnika než je většina v České republice jedná policie hůř S lidmi stejné rasy nebo etnika jako je většina v České republice jedná policie hůř 2 Se všemi jedná stejně, bez ohledu na rasu nebo etnikum 3 D2 PŘEDLOŽTE KARTU 3 Na základě toho, co jste slyšel(a), nebo na základě vlastní zkušenosti, jak úspěšná myslíte, že je policie v České republice v prevenci trestných činů, při kterých je použito násilí, nebo při kterých je násilím vyhrožováno? Vyberte odpověď z této karty, kde 0 je extrémně neúspěšná a 0 je extrémně úspěšná. Extrémně neúspěšná Extrémně úspěšná

11 D3 STÁLE KARTA 3 A jak je podle vás policie v České republice úspěšná při dopadání lidí, kteří spáchali vloupání? Použijte stejnou kartu. Extrémně neúspěšná Extrémně úspěšná D4 PŘEDLOŽTE KARTU 32 Kdyby byl spáchán násilný trestný čin nedaleko místa, kde žijete, a někdo by zavolal policii, jak pomalu nebo rychle by přijela na místo činu? Vyberte odpověď z této karty, kde 0 znamená extrémně pomalu a 0 extrémně rychle. Extrémně pomalu Extrémně rychle V okolí, kde žiji, k násilným trestným činům nikdy nedochází 55 Nyní několik otázek o tom, jak policie řeší trestné činy jako vloupání a fyzické napadení. Několik následujících otázek nemá karty. D5 Podle toho, co jste slyšel(a) nebo podle vaší vlastní zkušenosti, jak často jedná policie v České republice s lidmi s úctou. ČTĚTE NAHLAS Vůbec ne Ne moc často 2 Často 3 Velmi často 4 8 D6 Jak asi často byste řekl(a), že policie dělá v rámci případů, které řeší, spravedlivá, nezaujatá rozhodnutí? Řekl(a) byste, že ČTĚTE NAHLAS. Vůbec ne Ne moc často 2 Často 3 Velmi často 4 8 D7 A jak často myslíte, že policie při jednání s lidmi v České republice vysvětluje svá rozhodnutí a své postupy, když je o to požádána? Řekl(a) byste, že ČTĚTE NAHLAS Vůbec ne Ne moc často 2 Často 3 Velmi často 4 8 Nyní několik otázek ohledně vašich povinností vůči policii v České republice. Použijte tuto kartu, kde 0 znamená, že to vůbec není vaší povinností a 0, že to rozhodně je vaší povinností. PŘEDLOŽTE KARTU 33 Do jaké míry je Vaší povinností... ČTĚTE NAHLAS Vůbec není mojí povinností Naprosto je mojí povinností! D8 podřídit se rozhodnutí policie i v případě, že s ním nesouhlasíte? D9 udělat, co vám policie říká, i když nerozumíte důvodům nebo s nimi nesouhlasíte? D20 udělat, co vám policie říká, i když se Vám nelíbí, jak s Vámi jedná? PŘEDLOŽTE KARTU 34 S použitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků o policii v České republice. ČTĚTE NAHLAS KAŽDÝ Z VÝROKŮ A KÓDUJTE DO TABULKY Rozhodně souhlasím Souhlasím 2 Ani souhlas, ani nesouhlas 3 Nesouhlasím 4 Rozhodně nesouhlasím 5! 8 D2 Policie má obecně stejný náhled na to, co je správné a co špatné, jako já D22 Policie prosazuje hodnoty, které jsou důležité pro lidi jako já D23 Policie má obecně moji podporu v tom, jak obvykle postupuje D24 Rozhodování a postupy policie jsou příliš ovlivněny tlaky politických stran a politiků

12 Nyní ještě poslední otázka o policii a o tom, co by měla nebo neměla dělat. D25 PŘEDLOŽTE KARTU 35 Jak často podle Vás bere policie v České republice úplatky? Vyberte odpověď z této karty, kde 0 znamená nikdy a 0 stále. Nikdy Stále Nyní vám položím několik otázek ohledně soudů v České republice, které řeší trestné činy jako vloupání nebo fyzické napadení. Opět prosím odpovídejte na základě toho, co jste slyšel(a) nebo na základě vlastní zkušenosti. D26 PŘEDLOŽTE KARTU 36 Když vezmete v úvahu všechno, co by soudy měly dělat, řekl(a) byste, že odvádějí dobrou práci, nebo špatnou práci? Vyberte odpověď z této karty. Velmi dobrou práci Dobrou práci 2 Ani dobrou ani špatnou práci 3 Špatnou práci 4 Velmi špatnou práci 5,! 8 D27 PŘEDLOŽTE KARTU 37 Řekněte mi prosím, jak často podle vás dělají soudy chyby, kvůli kterým jsou viníci propuštěni na svobodu? Použijte tuto kartu, kde 0 je nikdy a 0 je stále. Nikdy Stále D28STÁLE KARTA 37 Jak často podle vás dělají soudy spravedlivá, nezaujatá rozhodnutí založená na důkazech, které mají k dispozici? Použijte stejnou kartu. Nikdy Stále Nyní několik otázek o tom, jaké šance mají v České republice různí lidé na to, aby byli odsouzeni za trestné činy, které nespáchali. D29 PŘEDLOŽTE KARTU 38 Představte si dva lidi jeden bohatý, jeden chudý oba stanou u soudu, souzeni za stejný trestný čin, který nespáchali. Který z nich myslíte, že bude s větší pravděpodobností odsouzen jako vinný? Vyberte odpověď z této karty. U bohatého člověka je větší pravděpodobnost, že bude odsouzen U chudého člověka je větší pravděpodobnost, že bude odsouzen 2 U obou je stejná pravděpodobnost, že budou odsouzeni 3 D30 PŘEDLOŽTE KARTU 39 Nyní si představte, že u soudu stanou dva lidé odlišné rasy nebo etnické skupiny, a jsou souzeni za stejný trestný čin, který nespáchali. Který z nich bude podle vás s větší pravděpodobností shledán vinným? Vyberte odpověď z této karty. U člověka jiné rasy nebo etnické skupiny než je většina lidí v České republice je větší pravděpodobnost, že bude odsouzen U člověka stejné rasy nebo etnické skupiny jako je většina v České republice je větší pravděpodobnost, že bude 2 odsouzen U obou je stejná pravděpodobnost, že budou odsouzeni 3 Nyní vám položím otázky vztahující se k soudcům. D3 PŘEDLOŽTE KARTU 40 S použitím této karty mi prosím řekněte, jak často podle vás berou soudci v České republice úplatky? Nikdy Stále

13 PŘEDLOŽTE KARTU 4 S použitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků o dnešní České republice. ČTĚTE NAHLAS KAŽDÝ Z VÝROKŮ A KÓDUJTE DO TABULKY Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas 3 Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím D32 Soudy obvykle chrání zájmy bohatých a mocných před zájmy obyčejných lidí D33 Lidem, kteří poruší zákon, by měly být ukládány mnohem tvrdší tresty než dostávají dnes D34 Všichni mají povinnost podřídit se konečnému rozhodnutí soudu D35 Všechny zákony se musí striktně dodržovat D36 Udělat správnou věc občas znamená porušit zákon D37 Rozhodování a postupy soudů jsou příliš ovlivněny tlaky politických stran a politiků D38 PŘEDLOŽTE KARTU 42 Lidé mají různé představy o tom, jaké tresty by měli pachatelé dostávat. Představte si třeba případ pětadvacetiletého muže, který je podruhé odsouzen za vloupání. Který z následujících trestů by podle vás měl dostat? Použijte prosím tuto kartu. POZNÁMKA PRO TAZATELE: POKUD CHCE RESPONDENT VYBRAT VÍCE NEŽ JEDEN TREST, ZAŠKRTNĚTE TEN TREST, KTERÝ MÁ NEJNIŽŠÍ ČÍSLO KÓDU. KÓD JE NEJNIŽŠÍ ČÍSLO KÓDU, KÓD 5 JE NEJVYŠŠÍ. POKUD SE RESPONDENT ZEPTÁ, CO JE TO PODMÍNĚNÝ TREST NEBO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE, PROSÍM ŘEKNĚTE: PODMÍNĚNÝ TREST ODNĚTÍ SVOBODY SE VYKONÁ POUZE TEHDY, POKUD PACHATEL SPÁCHÁ DALŠÍ TRESTNÝ ČIN NEBO PORUŠÍ JINÉ PODMÍNKY BĚHEM DOBY, NA KTEROU JE MU PODMÍNĚNÝ TREST ULOŽEN VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE ZNAMENAJÍ JINÝ TREST NEŽ ODNĚTÍ SVOBODY NEBO POKUTA. PACHATEL MUSÍ SPLNIT ZADANÝ ÚKOL NEBO ÚKOLY, KTERÉ JSOU VE PROSPĚCH VEŘEJNOSTI Odnětí svobody PŘEJDĚTE NA D39 Podmíněný trest odnětí svobody PŘEJDĚTE NA D40 2 Pokuta PŘEJDĚTE NA D40 3 Veřejně prospěšné práce PŘEJDĚTE NA D40 4 Nějaký jiný trest PŘEJDĚTE NA D40 5,! PŘEJDĚTE NA D40 8 ZEPTEJTE SE, KDYŽ RESPONDENT UVEDL ODNĚTÍ SVOBODY (KÓD V D38) D39 PŘEDLOŽTE KARTU 43 A která z odpovědí na této kartě se nejvíce blíží vaší představě o tom, jak dlouhou dobu by měl pachatel strávit ve vězení? Použijte prosím tuto kartu. -3 měsíce měsíců měsíců 03 Asi rok 04 Asi 2 roky 05 Asi 3 roky 06 Asi 4 roky 07 Asi 5 let let 09 Více než 0 let 0, 88 Nyní několik otázek o tom, co byste dělal(a), kdybyste byl(a) jediným svědkem /svědkyní trestného činu. Několik následujících otázek nemá karty. D40 Představte si, že byste byl(a) venku a viděl(a) někoho, jak srazil člověka k zemi a ukradl mu peněženku. Jak pravděpodobné je, že byste zavolal(a) policii? Bylo by to... ČTĚTE NAHLAS Vůbec to není pravděpodobné Není to moc pravděpodobné 2 Pravděpodobné 3 Velmi pravděpodobné 4, 8 D4 Jak ochotný(á) byste byl(a) identifikovat osobu, která to udělala? Byl(a) byste... Vůbec bych nebyl(a) ochotný(á) Nebyl(a) bych moc ochotný(á) 2 Ochotný(á) 3 Velmi ochotný(á) 4,

14 D42 A jak ochotný(á) byste byl(a) svědčit proti obžalovanému u soudu? Byl(a) byste... Vůbec bych nebyl(a) ochotný(á) Nebyl(a) bych moc ochotný(á) 2 Ochotný(á) 3 Velmi ochotný(á) 4, 8 Nyní několik otázek o věcech, které jste v minulosti mohl(a) udělat. PŘEDLOŽTE KARTU 44 S použitím této karty mi prosím řekněte, kolikrát jste v posledních pěti letech udělal(a) následující věci. Kolikrát jste... ČTĚTE NAHLAS Nikdy Jednou Dvakrát 3 3x 4x 5x a více D43 nahlásil(a) zveličené nebo nepravdivé pojistné škody? D44 koupil(a) něco, o čem jste se domníval(a), že to mohlo být kradené? D45 se dopustil (a) dopravního přestupku, jako překročení rychlosti nebo projetí na červenou? Nyní bych se vás rád(a) zeptal(a) na některé detaily týkající se Vás a dalších členů Vaší domácnosti. F. Kolik lidí včetně vás a dětí zpravidla žije trvale v této domácnosti jako její členové? VYPIŠTE ČÍSLICEMI! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT NEVÍ ZAPIŠTE KÓD 88! DO TABULKY VEPIŠTE INFORMACE O RESPONDENTOVI (PRVNÍ SLOUPEC, POUZE ŘÁDKY F2 A F3), POTÉ O OSTATNÍCH ČLENECH DOMÁCNOSTI (NÁSLEDUJÍCÍ SLOUPCE, ŘÁDKY F2 AŽ F4). INFORMACE O OSTATNÍCH ČLENECH DOMÁCNOSTI ZAPISUJTE V POŘADÍ OD NEJSTARŠÍHO ČLENA K NEJMLADŠÍMU.PRO ZJEDNODUŠENÍ MŮŽE BÝT UŽITEČNÉ ZAPSAT DO VYZNAČENÉHO MÍSTA JMÉNA NEBO INICIÁLY KAŽDÉHO ČLENA DOMÁCNOSTI F2. ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ F3. A v jakém roce jste se /se narodil(a)? (NEVÍ=8888) F4. PŘEDLOŽTE KARTU 45. Prohlédněte si tuto kartu. V jakém vztahu je k Vám tento člen domácnosti? DO PRVNÍHO SLOUPCE 0 ZAPIŠTE POHLAVÍ A ROK NAROZENÍ RESPONDENTA. DALŠÍ ČLENY DOMÁCNOSTI SEŘAĎTE OD NEJSTARŠÍHO K NEJMLADŠÍMU A POSTUPNĚ ZAPIŠTE JEJICH POHLAVÍ, VĚK A PŘÍBUZENSKÝ VZTAH DO SLOUPCŮ 02 VÍCE Osoba (respondent) Nepovinné: Jméno či iniciály F2 Pohlaví muž žena F3 Rok narození F4 Příbuzenský vztah Manžel(ka) /partner Syn /dcera (včetně nevlastních, adoptovaných, dětí v pěstounské péči a dětí partnera) Rodič, tchán /tchyně, rodič partnera, nevlastní rodič Bratr/sestra (včetně nevlastních, adoptovaných, v pěstounské péči) Ostatní příbuzní Ostatní nepříbuzní () Pokračování tabulky pro domácnosti s více jak 6 členy na další straně

15 Pokračování tabulky pro domácnost Uspořádejte sestupně podle věku (Od nejstaršího) Osoba Nepovinné: Jméno či iniciály F2 Pohlaví muž žena F3 Rok narození F4 Příbuzenský vztah Manžel(ka) /partner Syn /dcera (včetně nevlastních a adoptovaných, dětí v pěstounské péči a dětí partnera) Rodič, tchán /tchyně, rodič partnera, nevlastní rodič Bratr/sestra (včetně nevlastních, adoptovaných, v pěstounské péči) Ostatní příbuzní Ostatní nepříbuzní () F5 NEČTĚTE, KÓDUJTE PODLE TABULKY DOMÁCNOSTI: RESPONDENT(KA) ŽIJE S MANŽELEM /MANŽELKOU /PARTNEREM /PARTNERKOU PŘEJDĚTE NA F6 (KÓD 0 V OT. F4) OSTATNÍ PŘEJDĚTE NA F7 2 F6 PŘEDLOŽTE KARTU 46 Právě jste mi řekl(a), že žijete s manželem /manželkou /partnerem /partnerkou. Který z popisů na kartě charakterizuje váš vztah k němu /ní? Ženatý /vdaná PŘEJDĚTE NA F7 0 V registrovaném partnerství PŘEJDĚTE NA F7 02 Žiji (ve společné domácnosti) s partnerem (partnerkou), ale ne v právním svazku PŘEJDĚTE NA F8 03 Rozvedený /rozvedená, registrované partnerství bylo zrušeno PŘEJDĚTE NA F7 04! PŘEJDĚTE NA F7 88 F7 Jen pro upřesnění, žil(a) jste někdy s partnerem(kou) mimo manželství či registrované partnerství? Ano Ne 2 Odmítl/a! 7 F8 Jen pro upřesnění, rozvedl(a) jste se někdy nebo bylo zrušeno vaše registrované partnerství? MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! Ano Ne 2 Odmítl/a! 7 F9. NEČTĚTE, POUZE ZAKÓDUJTE RESPONDENT ŽIJE S MANŽELEM /MANŽELKOU /PARTNEREM /PARTNERKOU (KÓD PŘEJDĚTE NA F0 V OTÁZCE F5) OSTATNÍ PŘEJDĚTE NA F 2 F0. NEČTĚTE, POUZE ZAKÓDUJTE KÓDY 03 A 04 V OTÁZCE F6 PŘEJDĚTE NA F OSTATNÍ PŘEJDĚTE NA F2 2 F PŘEDLOŽTE KARTU 47 Tato otázka se týká vašeho právního rodinného statusu a nikoliv toho, s kým žijete či nežijete. Který z popisů na kartě charakterizuje váš právní rodinný stav v současnosti? MOŹNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Ženatý /vdaná 0 V registrovaném partnerství 02 Rozvedený /rozvedená, registrované partnerství bylo zrušeno 03 Vdovec /vdova, partner(ka) se kterým(kterou) jsem byl registrován(a), zemřel(a) 04 Svobodný nikdy ženatý či vdaná, nikdy v registrovaném partnerství

16 F2. NEČTĚTE, POUZE ZAKÓDUJTE PODLE TABULKY SLOŽENÍ DOMÁCNOSTI RESPONDENT ŽIJE V DOMÁCNOSTI S DĚTMI (KÓD 02 V OTÁZCE F4) PŘEJDĚTE NA F3a RESPONDENT NEŽIJE V DOMÁCNOSTI S DĚTMI PŘEJDĚTE NA F3 2 F3 Žily s vámi někdy v domácnosti vaše vlastní děti, nevlastní děti, adoptované děti, děti v pěstounské péči nebo děti partnera(ky)? Ano Ne 2 F3a Máte v místě, kde bydlíte, telefon na pevné lince? MÍSTEM, KDE RESPONDENT BYDLÍ, JE MYŠLENA DOMÁCNOST, NIKOLIV POKOJ V DOMÁCNOSTI. Ano Ne 2 F4. PŘEDLOŽTE KARTU 48. Který popis na této kartě nejlépe odpovídá oblasti, ve které žijete? MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! Velké město Předměstí nebo sídlo v bezprostřední blízkosti velkého města 2 Město nebo menší město 3 Vesnice 4 Statek nebo dům na samotě 5 F5. PŘEDLOŽTE KARTU 49. Jaké je vaše nejvyšší dosažené školní vzdělání? Použijte prosím tuto kartu. Nedokončené základní vzdělání, neukončený. stupeň školní docházky (méně než 5 let) 0 Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky, dokončen pouze. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, 02 obecná škola) Základní vzdělání (měšťanská škola) 03 Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity 04 Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium zakončené 05 závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.) Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 06 Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní studium, 07 atd.) Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) 08 Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS), 5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) 09 Vysokoškolské bakalářské vzdělání 0 Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., ) Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., ) 2 8 F6. Kolik roků studia jste přibližně dokončil(a), ať už v denním studiu nebo dálkově? Započítejte vaši povinnou školní docházku, dálkové studium započítejte v rozsahu odpovídajícím celodennímu studiu. POZNÁMKA PRO TAZATELE: ZAKROUHLETE NA CELÉ ROKY. VYPIŠTE ČÍSLICEMI! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT NEVÍ ZAPIŠTE KÓD 88! F7a. PŘEDLOŽTE KARTU 50. Použijte tuto kartu. Které z následujících činností odpovídají tomu, co jste dělal(a) v posledních 7 dnech? Vyberte všechny. SONDUJTE: Co jiného? KÓDUJTE VŠECHNY RESPONDENTEM UVEDENÉ ČINNOSTI. placená práce tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce v rodinném podniku, a to i na placené či neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti studium (neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin 2 nezaměstnaný a aktivně hledající práci 3 nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně 4 trvale nemocný či invalidní 5 v důchodu 6 práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 8 Jiné!

17 F7b. NEČTĚTE, POUZE ZAKÓDUJTE VÍCE NEŽ JEDNA MOŽNOST V OTÁZCE F7a PŘEJDĚTE NA F7c JEDNA MOŽNOST V OTÁZCE F7a PŘEJDĚTE NA F7d 2 F7c. PŘEDLOŽTE KARTU 50. A která z následujících činností nejlépe charakterizuje vaši situaci v posledních sedmi dnech? Vyberte prosím jen jednu. placená práce tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce v rodinném podniku, a to i na placené či neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti studium (neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin 2 nezaměstnaný a aktivně hledající práci 3 nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně 4 trvale nemocný či invalidní 5 v důchodu 6 práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 8 Jiné! 9 8 POKUD JE KÓDOVÁN NĚJAKÝ KÓD V F7C, KÓDUJTE TEN SAMÝ V F7d POKUD V F7c NENÍ ŽÁDNÝ KÓD, OZNAČTE V F7d STEJNÝ KÓD JAKO V F7a F7d. KÓDUJE TAZATEL: HLAVNÍ ČINNOST placená práce tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce v rodinném podniku, a to i na placené či neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti studium (neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin 2 nezaměstnaný a aktivně hledající práci 3 nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně 4 trvale nemocný či invalidní 5 v důchodu 6 práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 8 Jiné! 9 8 F7e. NEČTĚTE, POUZE ZAKÓDUJTE PODLE F7a RESPONDENT MÁ PLACENOU PRÁCI PODLE F7a (KÓD 0 V OTÁZCE F7a) PŘEJDĚTE NA F2 RESPONDENT NEMÁ PLACENOU PRÁCI PODLE F7a (KÓDY 02 09, 88 V OT.F7a) PŘEJDĚTE NA F8 2 F8. Jen pro upřesnění, dělal(a) jste v minulých sedmi dnech nějakou placenou práci alespoň jednu hodinu nebo více? MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! Ano PŘEJDĚTE NA F2 Ne PŘEJDĚTE NA F9 2! PŘEJDĚTE NA F9 8 F9. Měl(a) jste někdy placenou práci? Ano PŘEJDĚTE NA F20 Ne PŘEJDĚTE NA F36 2! PŘEJDĚTE NA F36 8 F20. Ve kterém roce jste měl naposledy placenou práci? VYPIŠTE ROK ČÍSLICEMI! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT NEVÍ ZAPIŠTE KÓD 8888! PRO TAZATELE: POKUD RESPONDENT V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJE (ODPOVĚĎ 0 V OTÁZCE F7a NEBO ODPOVĚĎ V OTÁZCE F8), POKRAČUJTE OTÁZKAMI F2 AŽ F34a A HOVOŘTE O SOUČASNÉ PRÁCI, TJ. OTÁZKY ČTĚTE V PŘÍTOMNÉM ČASE. POKUD V SOUČASNÉ DOBĚ NEMÁ PLACENOU PRÁCI, ALE MĚL PRÁCI V MINULOSTI (ODPOVĚĎ V OTÁZCE F9), POKRAČUJTE ROVNĚŽ OTÁZKAMI F2 AŽ F34a, ALE PTEJTE SE NA POSLEDNÍ PRÁCI. POKUD MÁ RESPONDENT VÍCE NEŽ JEDNU PRÁCI, PTEJTE SE NA TU, V NÍŽ TÝDNĚ STRÁVÍ VÍCE HODIN. POKUD V NICH STRÁVÍ STEJNĚ HODIN, PTEJTE SE NA PRÁCI NEJLÉPE PLACENOU. F2. Ve své hlavní pracovní činnosti jste /jste byl(a) ČTĚTE NAHLAS zaměstnanec, PŘEJDĚTE NA F23 samostatně výdělečně činný PŘEJDĚTE NA F22 2 pracující v podniku vlastní rodiny PŘEJDĚTE NA F23 3! PŘEJDĚTE NA F

18 F22. Kolik zaměstnanců pokud nějaké máte /jste měl(a)? Sám/a sebe prosím nezapočítávejte. VYPIŠTE ČÍSLICEMI POČET ZAMĚSTNANCŮ! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT NEVÍ ZAPIŠTE KÓD 88888!. PO ZODPOVĚZENÍ OTÁZKY PŘEJDĚTE NA F24! PTEJTE SE, POKUD JE ZAMĚSTNANCEM NEBO PRACUJE V RODINNÉM PODNIKU NEBO NEVÍ (kódy, 3, 8 v otázce F2). F23. Máte/měl(a) jste pracovní smlouvu ČTĚTE NAHLAS na dobu neurčitou PŘEJDĚTE NA F24 na dobu určitou PŘEJDĚTE NA F23a 2 nemáte/neměl(a) jste žádnou smlouvu PŘEJDĚTE NA F23a 3! PŘEJDĚTE NA F23a 8 PTEJTE SE, POKUD RESPONDENT MÁ/MĚL SMLOUVU NA DOBU URČITOU NEBO NEMĚL ŽÁDNOU SMLOUVU (KÓDY 2, 3 NEBO 8 V F23) F23a. Domníváte se, že když vaše práce začínala, považoval ji váš zaměstnavatel za ČTĚTE NAHLAS MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! dočasnou práci na méně než 2 měsíců dočasnou práci na 2 či více měsíců 2 za práci na dobu neurčitou? 3 Jinak! 4, KTEŘÍ PRACUJÍ NEBO DŘÍVE PRACOVALI F24. Kolik lidí včetně vás je /bylo přibližně zaměstnáno v místě, kde obvykle pracujete /jste obvykle pracoval? ČTĚTE NAHLAS méně než 0 0 až až až a více 5 F25. Máte /měl(a) jste ve své hlavní pracovní činnosti zodpovědnost za vedení jiných zaměstnanců? MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! Ano PŘEJDĚTE NA F26 Ne PŘEJDĚTE NA F27 2! PŘEJDĚTE NA F27 8 F26. Za kolik lidí zodpovídáte /jste zodpovídal(a)? VYPIŠTE ČÍSLICEMI POČET LIDÍ! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT NEVÍ ZAPIŠTE KÓD 88888!, KTEŘÍ PRACUJÍ NEBO DŘÍVE PRACOVALI PŘEDLOŽTE KARTU 5. Nyní se vás zeptám na vaši práci. S použitím této karty prosím řekněte, nakolik vám vedení ve vaší práci dovoluje/dovolovalo ČTĚTE NAHLAS V KAŽDÉM ŘÁDKU Vůbec to nemohu ovlivnit/ nemohl jsem to ovlivnit Mohu/mohl jsem to zcela ovlivnit! F27....rozhodovat o tom, jak bude/byla vaše každodenní práce organizována? F28. ovlivňovat strategická rozhodnutí o aktivitách organizace? F28a. vybrat si nebo změnit tempo vaší práce F29. Kolik hodin představuje /představovala vaše celková základní nebo smluvně sjednaná týdenní pracovní doba ve vaší hlavní pracovní činnosti? Nezahrnujte žádné placené a neplacené přesčasy. VYPIŠTE V HODINÁCH! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT NEVÍ ZAPIŠTE KÓD 888! POKUD RESPONDENT UVEDE PRACOVNÍ DOBU JAKO DESETINNÉ ČÍSLO, ZAOKROUHLETE NA CELÉ ČÍSLO

19 F30. Bez ohledu na to, kolik je /byla vaše základní nebo smluvně sjednaná pracovní doba, kolik hodin týdně obvykle pracujete / jste pracoval(a) ve Vaší hlavní pracovní činnosti? Zahrňte jakékoli placené nebo neplacené přesčasy. VYPIŠTE V HODINÁCH! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT NEVÍ ZAPIŠTE KÓD 888! F3. Co dělá/dělala firma/organizace, ve které pracujete/jste pracoval(a), jako hlavní činnosti? VYPIŠTE. F32. PŘEDLOŽTE KARTU 52 V jakém typu organizace z této karty pracujete /nebo jste pracoval(a)? MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! státní nebo místní správa jiný veřejný sektor (např. školství a zdravotnictví) 2 státní podnik 3 soukromá firma 4 samostatně výdělečně činný 5 Jiné 6 F33. Jaké je /bylo jméno nebo označení vaší hlavní pracovní činnosti? VYPIŠTE. F34. Jaký typ práce děláte / jste dělal(a) ve své hlavní pracovní činnosti většinu času? VYPIŠTE. F34a. Jaké vyškolení a kvalifikace jsou / byly pro tuto práci potřeba? VYPIŠTE. F34b. PŘEDLOŽTE KARTU 53 Který z důvodů na této kartě nejlépe popisuje váš hlavní důvod, proč jste opustil(a) posledního zaměstnavatele? Získal(a) jsem lepší práci 0 Rozhodl(a) jsem se začít podnikat 02 Vypršela mi smlouva 03 Stal(a) jsem se nadbytečným(nou) nebo mě propustili 04 Můj zaměstnavatel zastavil činnost 05 Skončil(a) jsem s podnikáním, zavřeli/prodali jsme rodinný obchod 06 Nemoc nebo invalidita 07 Šel(šla) jsem do důchodu 08 Osobní či rodinné důvody 09 Jiné 0 Nikdy jsem od zaměstnavatele neodešel /neodešla 8 F35. Vykonával(a) jste během posledních deseti let nějakou placenou práci v jiné zemi po dobu šesti měsíců nebo delší? Ano Ne 2 F36. Byl(a) jste někdy nezaměstnaný(á) a hledal(a) zaměstnání po dobu delší než tři měsíce? Ano PŘEJDĚTE NA F37 Ne PŘEJDĚTE NA F39 2! PŘEJDĚTE NA F39 8 F37. Trvalo některé z těchto období 2 měsíců nebo déle? Ano Ne

20 F38. Byl(a) jste někdy nezaměstnaný(á) a hledal(a) zaměstnání po dobu delší než tři měsíce v průběhu posledních pěti let? Ano Ne 2 F39. Jste nebo byl(a) jste někdy členem/členkou odborů nebo podobné organizace? Pokud ano, jste členem/členkou v současné době nebo jste byl(a) v minulosti? Ano, v současné době Ano, v minulosti 2 Ne 3 F40. PŘEDLOŽTE KARTU 54. Zamyslete se prosím nad příjmy všech členů vaší domácnosti a nad jakýmikoliv jinými příjmy, které získává vaše domácnost jako celek. Co je hlavním zdrojem příjmu vaší domácnosti? Použijte prosím tuto kartu. MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ! Platy nebo mzdy 0 Příjem ze samostatně výdělečné činnosti kromě zemědělské 02 Příjem ze zemědělské činnosti 03 Důchody 04 Dávky v nezaměstnanosti, odstupné za propuštění 05 Jakékoliv další sociální dávky nebo podpory 06 Příjem z investic, úspor, pojištění nebo majetku 07 Příjem z jiných zdrojů 08 Odmítl(a)! 77 8 F4. PŘEDLOŽTE KARTU 55. Použijte tuto kartu. Když sečtete příjem ze všech zdrojů, které písmeno odpovídá celkovému čistému měsíčnímu příjmu vaší domácnosti ze všech zdrojů tj. po zdanění a povinných srážkách). Pokud neznáte přesné číslo, uveďte prosím odhad! J 0 R 02 C 03 M 04 F 05 S 06 K 07 P 08 D 09 H 0 Odmítl(a)! 77 8 F4a. PŘEDLOŽTE KARTU 56. Jak asi velkou část příjmu vaší domácnosti zajišťujete vy? Použijte tuto kartu. Žádnou 0 Velmi malou 02 Méně než polovinu 03 Asi polovinu 04 Více jak polovinu 05 Velkou 06 Všechen 07 Odmítl(a)! 77 8 F42. PŘEDLOŽTE KARTU 57. Který z výroků na této kartě se nejvíce přibližuje tomu, jak v současné době vnímáte příjem Vaší domácnosti? MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ Se současným příjmem se žije pohodlně Se současným příjmem lze vyjít 2 Se současným příjmem se vychází těžko 3 Se současným příjmem se vychází velice těžko

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor

GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor Americká 21 120 00 Praha 2 tel: 222 5121 fax: 222 512 800 ČÍSLO TAZATELE RESPONDENT DEN KRAJ ID (nevyplňovat!!!) 1 1 1 Pha 1 2 2 2 StČ 2 3 3 3 JČ 3 4 4 4 ZČ 4 5 5 5 SČ 5 6 6 6 VČ 6 7 7 7 JM 7 8 8 8 SM

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak jste

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Libor Prudký Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol Obalky brozura Prudky MP.indd 1 24.6.15 15:52 Ing. Libor Prudký, Ph.D.

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

jak postupovat v některých krizových životních situacích výživné - dluhy - exekuce - bezplatná právní pomoc

jak postupovat v některých krizových životních situacích výživné - dluhy - exekuce - bezplatná právní pomoc Podpořeno z Programu Švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. jak postupovat v některých krizových životních situacích

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii.

Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii. Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii. Tuto mezinárodní studii provádíme pro Univerzitu Vídeň v Rakousku. Zkoumá postoje k daním a k EU. Na otázky

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Pracovní sešit poradenského programu KROK ZA KROKEM

Pracovní sešit poradenského programu KROK ZA KROKEM Pracovní sešit poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah Úvod... 3 Vstupní dotazník... 4 Cvičení č. 1 - Cvičení pozitivního sebehodnocení... 14 Cvičení č. 2 - Proroctví,

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

POKYNY. pro tazatele a krajské garanty pro rok 2012 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL. Účinnost od 1. 1. 2012. ze dne 22. 12.

POKYNY. pro tazatele a krajské garanty pro rok 2012 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL. Účinnost od 1. 1. 2012. ze dne 22. 12. Český statistický úřad Registrováno ČSÚ ČV 204/12 ze dne 22. 12. 2011 IKF 694012 POKYNY pro tazatele a krajské garanty pro rok 2012 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní

Více

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE ÚVODNÍ SLOVO Brožura, kterou držíte ve svých rukách, je výsledkem práce založené na několikaletých zkušenostech neziskové organizace Diakonie ČCE Střediska Západní Čechy, služby Terén pro osoby ohrožené.

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více