TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. (ZZS JmK) slavnostní otevření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. (ZZS JmK) slavnostní otevření 30. 1. 2013"

Transkript

1 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o. Kamenice 798/1d, Brno, IČ: , zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr TISKOVÁ ZPRÁVA Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. (ZZS JmK) slavnostní otevření V červnu roku 2010 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o změně koncepce při poskytování zdravotnické záchranné služby na území Jihomoravského kraje. Její součástí bylo i zajištění podmínek pro práci zdravotnických záchranářů, včetně řešení již dávno neúnosné situace v krajském městě Brně. Bezprostředně následovalo schválení investičních záměrů na stavbu výjezdových základen v nových lokalitách Bohunice, Černovice, Ponava a rozhodnutí o financování první z nových budov v Brně-Bohunicích. Již mohlo dojít k poklepání základního kamene tohoto objektu a vyjížděly z této budovy výjezdové složky na pomoc prvním pacientům. Díky dostavbě nové budovy v Bohunicích došlo k přeskupení výjezdových týmů na území města Brna. V novém objektu je ve dne ve službě 5 záchranných týmů, z toho 2 lékařské, v noci 4 týmy, i v tomto případě 2 lékařské. Od do vyjížděly týmy ZZS JmK z nové základny v Bohunicích celkem k 950 případům (RZP 664x, RLP 148x, RV 138x). Z toho ke 141 úrazům, 22 dopravním nehodám. Ostatní čísla spadají na akutní interní stavy. Nová budova v Brně-Bohunicích se stala centrálou Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Kromě výše uvedených výjezdových složek zde sídlí vedení organizace a celá administrativa. Během roku 2013 dojde k přestěhování krajského zdravotnického operačního střediska. Do nových prostor bohunického objektu bude implementována technologie v souvislosti s čerpáním prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu a projektu s názvem Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. Lokalita v brněnské městské části Bohunice byla zvolena zejména s ohledem na dostupnost péče v jižní a jihozápadní části města Brna, s dosahem na dálnice D1 i D2 a rychlostní komunikaci I/52 směrem na Pohořelice, tedy místa s častým výskytem dopravních nehod. Výhodnost umístění je dána i bezprostředním sousedstvím s Fakultní nemocnicí Brno a kampusem Masarykovy univerzity, tedy institucemi, se kterými zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje velmi úzce spolupracuje, a to jak při poskytování zdravotní péče, tak i při vzdělávání svých zaměstnanců zdravotnických profesí a široké veřejnosti. V rámci bohunického areálu vznikly 3 na sebe navazující objekty hlavní budova, objekt s umístěním konferenčního sálu a objekt technického zázemí. V hlavní budově jsou garáže pro sanitní vozidla a navazující skladové hospodářství a tři nadzemní podlaží. V prvním podlaží je zázemí pro výjezdové složky, ve druhém vedení organizace a administrativa. Ve třetím podlaží bude umístěno krajské zdravotnické operační středisko a informačně-komunikační oddělení, které tvoří jeho technické zázemí. Celá budova, která v plné míře odpovídá současným požadavkům na zdravotnický provoz operující v nepřetržitém režimu práce, je koncipována tak, aby jednotlivé provozy na sebe funkčně navazovaly, aby zdravotníci měli co možná nejkratší cestu ve smyčce: pobytová místnost, šatna, výjezdový počítač, garáže, úklidové a čisticí místnosti. Budova konferenčního sálu umožnuje školit až 80 frekventantů kurzů, a to jak v rámci systému vzdělávání vlastních zaměstnanců, tak rovněž i pro zájemce odborné i laické veřejnosti. Zároveň je zde nainstalována audiovizuální technika s možností přenosu obrazových i zvukových informací na další pracoviště zdravotnické záchranné služby v kraji, případně i na pracoviště jiných zdravotnických zařízení či Masarykovy univerzity Brno. Budova technického zázemí obsahuje trafostanici, náhradní zdroje elektrické energie a garáže záložních sanitních vozidel. Na výstavbu objektu bylo vynaloženo celkem Kč. Investorem byl Jihomoravský kraj, který k financování vedle finančních prostředků z vlastních příjmů využil i prostředků čerpaných z úvěru od

2 Evropské investiční banky. Vybavení interiérů objektu bylo pořízeno za Kč a bylo plně hrazeno z provozních prostředků organizace. Výstavba nového objektu s odpovídajícími prostorovými parametry k umístění krajského zdravotnického operačního střediska byla podmínkou k získání prostředků z fondů Evropské unie v rámci projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS Díky projektu získá ZZS JmK nejmodernější technologii pro operační řízení zdravotnických týmů na území Jihomoravského kraje i pro komunikaci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému v hodnotě téměř 54 mil. Kč. Evropská unie přispěje 45 mil. Kč, zbývající prostředky i v tomto případě vynaloží Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu schválení aktualizace koncepce ZZS JMK, p. o. v Zastupitelstvu JMK rozhodnutí Rady JMK o financování projektů přípravy výstavby objektů v Brně (Bohunice, Černovice, Ponava) zahájení činností k oddělení potřebného pozemku z pozemku p. č. 1292/4 ve vlastnictví ČR usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje o schválení bezúplatného nabytí pozemků č. 1292/5 a č. 1292/12 v k. ú. Bohunice jsou zhotoveny studie na Areál ZZS Jmk v Brně-Bohunicích, v Brně-Ponavě a v Brně-Černovicích uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1292/5 a č. 1292/12 v k. ú. Bohunice z ČR na Jihomoravský kraj zhotovena dokumentace pro územní řízení zadávací dokumentace pro výběrové řízení vydán územní souhlas s umístěním stavby vydáno stavební povolení na přeložku plynu pro kotelnu FN Brno vydáno kolaudační rozhodnutí k přeložce plynu pro FN Brno vydáno stavební povolení na stavbu Nové budovy ZZS JmK v Brně-Bohunicích podepsána smlouva se zhotovitelem stavby IMOS sdružení a staveniště předáno zhotoviteli podepsán protokol o dokončení stavby díla Nová budova ZZS JMK v Brně-Bohunicích mezi investorem a zhotovitelem vydán kolaudační souhlas a budova uvedena do užívání přiděleno číslo popisné stěhování administrativy a technického zázemí organizace stěhování zdravotnických pracovníků z VZ na nám. 28. října a opuštění VZ v prostorách FN Brno-Bohunice dokončena dodávka a montáž nábytku a vnitřního vybavení zahájení činnosti výjezdových skupin z nové budovy v Brně-Bohunicích (celkem pět výjezdových skupin) V době uvedení budovy v Brně-Bohunicích do provozu byly zřizovatelem ZZS JmK, tedy Jihomoravským krajem, vyčleněny finanční prostředky k dokončení projektové přípravy dalšího objektu v Brně-Černovicích. V rozpočtu kraje jsou vyčleněny finanční prostředky na zahájení výstavby tohoto objektu ještě v letošním roce tak, aby byl dokončen v roce V současné době jsme v etapě těsně před vydáním stavebního povolení. S krátkým odstupem se pak předpokládá i získání územního a stavebního povolení pro třetí objekt v Brně-Ponavě. Se zahájením této stavby se počítá v roce Zlepšení zázemí zdravotnických týmů se neřeší jen v Brně, ale rovněž se předpokládá i ve Znojmě a v návaznosti na možnosti financování postupně i v Břeclavi, Mikulově či Hustopečích.

3 Předání ocenění zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Hlavní náplní práce zaměstnanců ZZS JmK je zajištění zdravotnické záchranné služby, tedy specifické zdravotní péče mimo klasická zdravotnická zařízení, často poskytované ve složitém terénu a za nepříznivých povětrnostních podmínek na území Jihomoravského kraje i na území řady obcí v krajích sousedících. Zdravotničtí pracovníci lékaři, záchranáři, řidiči-záchranáři a operátorky krajského zdravotnického operačního střediska pracují v nepřetržitém režimu práce a jsou neustále připraveni okamžitě řešit akutní stavy ohrožení zdraví a životů obyvatel regionu. Opakovaně se dostávají do stresových, složitých a mnohdy i nebezpečných situací. Musí s profesionálním přístupem poskytovat adekvátní zdravotnickou péči bez ohledu na prostředí a denní dobu. Mnohdy jsou konfrontováni s agresivními pacienty či okolím, a i přesto musí zachovat profesionální přístup ve prospěch záchrany zdraví postiženého. Operátorky musí nejen získat potřebné informace o zdravotním stavu postiženého a v několika sekundách zhodnotit naléhavost situace a vyslat tomu odpovídající síly a prostředky, musí ale také mnohdy uklidnit i další osoby nacházející se v blízkosti postiženého, často rodinné příslušníky a navést již tak vystresovaného volajícího, aby postiženému poskytl první pomoc. Řidiči musí rychle a bezpečně dovézt záchranářský tým k pacientovi, bez ohledu na roční období a denní dobu, a to mnohdy ve velice silném provozu. Kromě zdravotníků se na činnosti ZZS JmK podílí také administrativní a provozní pracovníci, kteří vytvářejí zázemí pro zdravotnické pracovníky. Aspekty významnosti a důležitosti práce zaměstnanců ZZS JmK vedly hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a ředitele ZZS JmK Ing. Milana Klusáka, MBA k rozhodnutí ocenit při této mimořádné události otevření nové budovy v Brně-Bohunicích zaměstnance organizace, kteří v dlouhodobém horizontu přispěli k jejímu rozvoji a úrovni poskytovaných zdravotních služeb, či kteří v uplynulém období mimořádným způsobem přispěli k záchraně lidského života. Jedná se celkem o 15 zaměstnanců, zejména zdravotníků, a to jak stávajících, tak těch, kteří již odešli na zasloužený odpočinek (příloha k tiskové zprávě). Vedle toho se ředitel organizace Ing. Klusák rozhodl poděkovat všem, kteří významně přispěli k vybudování nového pracoviště v Brně-Bohunicích. Zejména samotnému hejtmanovi JUDr. Haškovi za jeho osobní, naprosto zásadní přispění k realizaci pro Brno tak významné změny, ale také členu Rady JmK v době rozhodování o výstavbě i její realizaci MUDr. Ryšavému, předchozímu i současnému vedoucímu odboru zdravotnictví KrÚ JmK, pánům MUDr. Drbalovi a Mgr. Petříkovi a samozřejmě i svému technickému náměstkovi panu Kakáčovi, na jehož bedrech byla převážná tíha příprav i vlastního provedení stavby. Součástí tohoto poděkování bylo i předání symbolických klíčů od bohunického areálu všem jmenovaným. Poděkování však patří všem, bez jejichž osobního přispění a vysokého nasazení by se postavit takovýto objekt v tak rekordně krátkém termínu nikdy nepodařilo. Nejen členům zastupitelstva a rady kraje, ale rovněž řadě pracovníků ve FN Brno, zejména pak jejímu řediteli MUDr. Krausovi, přes úředníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a celé řady úřadů a institucí, kteří se podíleli v rámci přípravy akce, zejména vedoucí stavebního úřadu v Bohunicích Ing. Janouchové a JUDr. Tyšerové z Ministerstva financí ČR, architektům Ing. Vránovi a Ing. Havelkovi, kteří nejen že citlivě zasadili objekt do okolního terénu, ale s nimiž bylo možné po desítky či stovky hodin diskutovat o jednotlivých aspektech záchranářské práce tak, aby budova co možno nejlépe sloužila svému účelu. Zapomenout nemohu ani na generálního dodavatele stavby firmu IMOS, ale také na všechny subdodavatelské firmy. Poděkovat je však nutné i všem zaměstnancům ZZS JMK, kteří svojí prací přispěli k vybudování tohoto tak významného stavebního objektu.

4 Poděkování vedení ZZS JmK za stálou pozornost věnovanou činnosti organizace a dlouhodobou podporu zlepšování podmínek pro práci zdravotnických záchranářů JUDr. Michal Hašek jako hejtman Jihomoravského kraje věnuje stálou pozornost práci zdravotnických záchranářů. Má významný podíl na prosazení střednědobé koncepce organizace zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji, jejíž součástí je i zlepšování podmínek pro práci zdravotnických týmů na všech výjezdových základnách v kraji. Jeho podpora projektové přípravy a zajištění financování v orgánech kraje měla zásadní vliv na vlastní výstavbu nové budovy ZZS JmK v Brně-Bohunicích. MUDr. Oldřich Ryšavý pracoval v době příprav a výstavby nové budovy ZZS JmK jako člen Rady Jihomoravského kraje s odpovědností za zdravotnictví. Vždy významně podporoval práci zdravotnických záchranářů a i on měl zásadní podíl na prosazení změn podmínek pro práci výjezdových týmů v kraji i samotném krajském městě Brně. MUDr. Josef Drbal, v současné době ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, pracoval v době provádění přípravných prací nové budovy ZZS JmK jako vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Z této pozice, a později i jako poradce hejtmana Jihomoravského kraje pro zdravotnictví, vždy věnoval pozornost práci zdravotnických záchranářů, aktivně podporoval naplňování koncepce ZZS JmK, včetně zlepšování podmínek pro práci zdravotnických týmů na všech výjezdových základnách v kraji i v samotném městě Brně. Mgr. Martin Petřík je v posledním roce pověřen vedením odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Po celou dobu působení v této pozici věnoval pozornost práci ZZS JmK a byl vždy vstřícný k řešení problémů organizace. Podílel se na prosazování změn ke zlepšení podmínek zdravotnických týmů ZZS JmK na území města Brna a svým přístupem k řešení problémů významně přispěl i k výstavbě nové budovy v Brně-Bohunicích. Miroslav Kakáč pracuje na pozici technického náměstka ředitele ZZS JmK relativně krátkou dobu, od roku Nicméně jeho vynikající a obětavá práce při přípravě realizace a vlastní výstavbě nové budovy ZZS JmK v Brně-Bohunicích měla zásadní vliv na kvalitu provedeného díla i na to, že se tuto stavbu podařilo realizovat v mimořádně krátkém časovém období. Ocenění zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje při příležitosti slavnostního otevření nové budovy v Brně-Bohunicích dne Čestné uznání za významný přínos při budování Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje MUDr. Josef Mucha vystudoval Lékařskou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, získal atestaci I. a II. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace a specializaci v oboru urgentní medicína. Pro záchrannou službu začal pracovat v roce 1981 jako vedoucí lékař a v letech 1987 až 2005 působil nejprve jako ředitel záchranné služby v rámci Krajského ústavu národního zdraví, od roku 1991 jako ředitel samostatné Záchranné služby města Brna. Po celou dobu pracoval také ve výjezdových složkách. Významně se zasloužil o přípravu a hladký průběh slučování a vytváření jednotné záchranné služby v Jihomoravském kraji, které započalo v roce Před ukončením své profesní kariéry pracoval jako vedoucí lékař krajského operačního střediska. MUDr. Mucha se významně zasloužil o vznik a fungování Asociace zdravotnických a záchranných služeb ČR, která vznikla v roce 1992, a byl po dvě funkční období jejím prezidentem.

5 Jeho osobnost byla vždy významnou morální i profesní autoritou jak na úrovni organizace, tak na úrovni zdravotnických záchranných služeb v celé ČR. Čestné uznání za dlouholetý přínos pro záchrannou službu Ing. Naděžda Knězková, MBA vystudovala VŠ ekonomickou v Praze. V roce 2011 ukončila studijní program MBA se zaměřením na strategický management. Ve zdravotnictví působí od roku 1980 a po celou dobu se věnuje ekonomice v různých podobách. V roce 1991 začala pracovat jako vedoucí ekonomického útvaru v nově vzniklé Záchranné službě města Brna a od roku 2004, kdy započalo postupné slučování záchranné služby na území Jihomoravského kraje do jedné organizace, se stala ekonomickou náměstkyní ředitele. Podílela se na úspěšné transformaci ZZS po stránce ekonomické v letech Pro Asociaci zdravotnických záchranných služeb ČR se od počátku v roce 1992 až dosud angažuje v oblasti ekonomické, kde patří k výrazným osobnostem. Podílí se rovněž na zpracování všech projektů k získání prostředků z fondů EU. K jejím charakterovým rysům patří skromnost, pokora, pracovitost, profesionalita, pečlivost a loajalita. Díky své angažovanosti se podílí na šíření dobrého jména organizace. Čestná uznání za dlouholetou vynikající práci při poskytování zdravotnické záchranné služby pro obyvatele Jihomoravského kraje Jan Ševela vystudoval Střední zdravotnickou školu v Brně - obor všeobecná sestra a specializaci Pro záchrannou službu v Brně začal pracovat v roce 1990 jako řidič silničního motorového vozidla, od roku 1992 jako řidič sanitního vozu a od roku 2004 jako zdravotnický pracovník bez odborného dohledu. Od roku 2005 zastává funkci vrchní sestry územního oddělení v Brně. Svoji práci vykonává nadmíru obětavě, a to nejen ve vztahu k pacientům, ale i kolegům a podřízeným. Kromě práce záchranáře se intenzivně věnuje i výuce, a to nejen odborníků, ale i laiků a zejména dětí, čímž významně přispívá k zlepšování povědomí veřejnosti o záchranné službě a první pomoci a k šíření dobrého jména organizace. Libor Zábranský vystudoval Střední zdravotnickou školu v Brně - obor zdravotní sestra a specializaci Pracovat v záchranné službě začal v roce 1973 nejprve jako řidič sanitního vozu, následně jako řidič RZP a od roku 1989 v pozici zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Patří mezi zakládající pracovníky samostatné Záchranné služby města Brna v roce 1991 a své působení zde zahájil jako vrchní sestra oddělení záchranné služby. V letech 1997 až 2012 pracoval jako hlavní sestra organizace. V roce 2012 se díky svým schopnostem a dlouholetým záchranářským zkušenostem stal vedoucím nově vzniklého oddělení krizové připravenosti. Během svého působení v organizaci, i přes vykonávání vedoucích funkcí, nikdy neopustil práci ve výjezdových složkách. Záchranné službě se neúnavně věnuje 40 let. Vždy byl ochotným, odpovědným a loajálním záchranářem i nadřízeným.. Přemysl Dvořák absolvoval kurz pro nižší zdravotnické pracovníky a kurz řidič rychlé lékařské pomoci. V záchranné službě v Brně začal pracovat v roce 1971 nejprve jako řidič sanitního vozidla a následně jako řidič rychlé zdravotnické pomoci. V roce 2012 odešel po 41 letech práce ve výjezdových složkách záchranné služby do starobního důchodu. Byl vždy vynikajícím a uznávaným záchranářem, který dbal především na citlivý a profesionální přístup k pacientům, byl vstřícný a přispěl k dobrému jménu organizace. Ladislava Budíková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně - obor zdravotní sestra a specializaci V roce 1973 nastoupila do tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví Brno-venkov jako zdravotní sestra a od roku 1985 pracovala v nově vzniklém oddělení RZP Nemocnice Ivančice. V roce 2004, kdy došlo ke sloučení oddělení RZP Ivančice se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, se stala vrchní

6 sestrou VZ Ivančice. K poslednímu dni roku 2012 předala vedoucí funkci svému nástupci z důvodu odchodu na zasloužený odpočinek. Přesto nadále pracuje ve výjezdových složkách ZZS. Mnoho let se věnuje i odborným soutěžím se záchranářskou tematikou, a to nejen v pozici soutěžícího, ale i organizátora. Díky svému osobnímu nasazení, odpovědnému a citlivému přístupu byla vždy nejen výbornou záchranářkou, ale i nadřízenou. Významně se zasloužila o šíření dobrého jména organizace. Dušan Zahradník absolvoval kurz řidič dopravní zdravotní služby a řidič záchranář. Na záchranné službě na Vyškovsku pracuje nepřetržitě od roku 1972 jako řidič záchranář. V roce 1995 se podílel na obtížných začátcích formování samostatné organizace Zdravotnické záchranné služby ve Vyškově. Více než 40 let je zodpovědným, poctivým a nezištným záchranářem, který se neustále vzdělává a organizaci reprezentuje nejen v každodenní práci ve výjezdových složkách, ale i na sportovním poli. MUDr. Dana Čechová vystudovala Lékařskou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, získala atestaci I. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace a licenci v oboru urgentní medicína. Od roku 1977 pracovala jako lékařka oddělení RZP v Nemocnici Boskovice, které následně vedla. Po vzniku ZZS Blansko byla v roce 1996 pověřena jejím řízením. Od roku 2001 je vedoucí lékařkou VZ Boskovice. Celý vývoj přednemocniční neodkladné péče v boskovickém regionu je neoddělitelně spojen s jejím jménem. Svou dlouholetou poctivou a odpovědnou prací se zásadně zasloužila o současnou podobu VZ Boskovice. Jako vedoucí lékařka má přirozenou autoritu a bezvýhradnou důvěru podřízených, kterým dokáže kdykoli nezištně pomoci v jakýchkoli obtížných profesních či životních situacích. Alena Moravcová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Jihlavě - obor zdravotní sestra a specializaci Na oddělení RZP Nemocnice Blansko nastoupila v roce Od roku 2000 se ve funkci hlavní sestry ZZS okresu Blansko aktivně podílela na rozvoji přednemocniční neodkladné péče v okrese Blansko. Od roku 2006 zastává funkci vrchní sestry ÚO Blansko. Během své dlouholeté praxe vychovala mnoho schopných a kvalitních záchranářů a svojí poctivou prací se významně zasloužila o současnou podobu ÚO Blansko. Díky své obdivuhodně přirozené autoritě a pracovitému přístupu, má i přes svůj křehký vzhled bezvýhradný respekt svých podřízených. Ludmila Marečková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Jihlavě - obor zdravotní sestra a specializaci Od roku 1999 pracuje jako zdravotní sestra ve výjezdových složkách ZZS na Znojemsku. Kromě práce záchranářky se věnuje i školení a předávání nejen teoretických vědomostí, ale i praktických dovedností. Po celou dobu svého působení pracuje s vysokým nasazením, citlivým přístupem k pacientům a důraz klade kromě odborné správnosti léčebného postupu i na nezbytně nutnou empatii. Věra Nagyová vystudovala Střední zdravotnickou školu ve Znojmě - obor zdravotní sestra a specializaci Od roku 1999 pracuje jako zdravotní sestra ve výjezdových složkách ZZS na Znojemsku. K jejím charakterovým vlastnostem patří citlivý přístup k pacientům, pečlivě dbá nejen o kvalitu ošetření, ale i o komunikaci. Její přístup k práci je vždy spolehlivý, zodpovědný, obětavý a pro ostatní zaměstnance příkladný. Jiří Rosinec absolvoval kurz pro nižší zdravotnické pracovníky a kurz řidič rychlé zdravotnické pomoci. V roce 1998 nastoupil jako řidič RZP nejprve v Nemocnici Břeclav a následně v ZZS JMK, p. o. Ze zdravotních důvodů letos práci pro ZZS ukončil. Za své 14 leté působení na záchranné službě pracoval vždy obětavě, spolehlivě a profesionálně. Jeho práce byla vždy přínosem, a to nejen pro organizaci, ale i pro pacienty. Dagmar Kellnerová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Hradci Králové - obor zdravotní sestra a specializaci

7 Na záchranné službě pracuje nepřetržitě od roku 1998 jako operátorka zdravotnického operačního střediska. Je oblíbenou a velmi spolehlivou operátorkou, která vždy jedná korektně a empaticky. Velice psychicky náročnou práci zvládá profesionálně, s klidem, noblesou a nadhledem. Při příjmu tísňových výzev dokáže silně rozrušeného volajícího nejen natolik zklidnit, aby získala důležité informace, ale i motivovat k nezbytně nutné první pomoci. I při komunikaci s výjezdovými složkami jedná vždy konkrétně, věcně a ochotně a proto je u většiny lékařů a záchranářů velmi oblíbená. Oporou je i pro své kolegyně a svoje mnoholeté zkušenosti neváhá dále předávat. Čestné uznání za mimořádný výkon při poskytnutí zdravotnické záchranné služby a za záchranu života Dne byl tým letecké záchranné služby vyslán k pádu mladého horolezce ze skály ve Sloupu na Blanensku. Přímo na místě nebylo možné přistát a tým byl tedy vysazen mimo místo zásahu. S plnou výbavou se musel následně dostat obtížným terénem k pacientovi. Muž byl zaklíněn ve svahu v rozsedlině skály, byl při vědomí a měl velké bolesti. Kolem pacienta byl velice úzký prostor, který neumožňoval manipulaci pomocí standardních postupů a pomůcek. Lékař se záchranářem museli vylézt na skálu, aby byli přímo v místě dopadu pacienta. Zajistili mu nejprve nezbytně nutnou léčbu bolesti tak, aby zvládnul vyproštění, které si řídil sám lékař ve spolupráci s HZS a horolezci, kteří rovněž dorazili na místo. Po vyproštění se zdravotní stav zraněného mladíka výrazně zhoršil, muž ztratil vědomí, takže jej lékař musel okamžitě uvést do umělého spánku. Následně byl mladík transportován na urgentní příjem do FN Brno. Díky osobní odvaze a profesionalitě lékaře a záchranáře byla mladíkovi poskytnuta co nejrychlejší a nejkomfortnější péče a rychlé vyproštění. Všechny tyto faktory měly vliv na to, že se mladý muž z tak dramatického úrazu zotavil. Na záchraně života mladého muže se podílel lékař MUDr. René Mezulianík a zdravotnický záchranář Radim Knoll. MUDr. René Mezulianík absolvoval Lékařskou fakultu MU Brno, získal atestaci I. stupně a specializovanou způsobilost v oboru AR a licenci v oboru UM. Ve výjezdových složkách ZZS pracoval v letech nejprve v územním oddělení Břeclav, poté odcestoval pracovně do zahraničí a od roku 2010 opět pracuje v ZZS, tentokráte v Brně jako lékař výjezdových složek a od roku 2012 je i lékařem letecké záchranné služby a odborníkem pro krizové řízení při mimořádných událostech. Radim Knoll vystudoval Střední zdravotnickou školu Červeného kříže v Brně - obor zdravotnický záchranář. Ve výjezdových složkách záchranné služby v Brně pracuje od roku Od roku 2010 je také záchranářem letecké záchranné služby.

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 8. zasedání konané dne Materiál k bodu č. programu:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 8. zasedání konané dne Materiál k bodu č. programu: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 8. zasedání konané dne 21.11.2013 Materiál k bodu č. programu: Informativní zpráva o vyhodnocení funkčnosti aktualizované koncepce zabezpečení zdravotnické záchranné

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016

Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016 Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016 4. 1. 2017 MUDr. Jaroslav Kratochvíl kratochvilj@zzsjck.cz Změny, novinky v provozu a aktivity K13 v roce 2016 Po dohodě s provozovatelem vrtulníku došlo

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Počet výjezdových stanovišť a posádek v roce 2010 19 výjezdových

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

SANITKA 2015 Medicína katastrof Brno,

SANITKA 2015 Medicína katastrof Brno, SANITKA 2015 Bc. Vladimír Husárek, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. René Mezulianík Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Medicína katastrof Brno, 3.2.2016 SANITKA 2015 Sdílíme prostor společné

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYUŽÍVÁ PŘI ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ ODOLNÉ TABLETY PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 A WINDOWS 8.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYUŽÍVÁ PŘI ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ ODOLNÉ TABLETY PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 A WINDOWS 8. Společnost Panasonic doporučuje systém Windows. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYUŽÍVÁ PŘI ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ ODOLNÉ TABLETY PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 A WINDOWS 8.1 MODERNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje MUDr. Jana Vidunová MUDr. Robin Šín MUDr. Roman Sviták Systém ZZS v České republice zákonná úprava:

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Cena AZZS ČR za rok 2017

Cena AZZS ČR za rok 2017 Cena AZZS ČR za rok 2017 Cena AZZS ČR Ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování a úcty k vynikajícímu výkonu jejich

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Úvod Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ZZS OK), vznikla 1. července 2004. Zřizovatelem organizace je samotný

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. Inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. Inspektor provozu Je zvláštním typem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Provádí podpůrnou a kontrolní činnost.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008 Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK Hradec Králové 27.11.2008 MUDr. Jaroslav Valášek,MUDr.Jiří Danda, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz ZZSHMP-ÚSZS Význam traumamanagementu

Více

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně X. ročník konference Medicína katastrof 28. a 29. listopadu 2013, Univerzita Hradec Králové Pavel Urbánek ZZS Jihomoravského kraje Brno, 23.5.201, hlášení 19,19 hod

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č. j. 9292/14/2300/970/To Brno 25.09.2014 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský,

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 BRK-03-2011-05P Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 pro: jednání Bezpečnostní rady kraje č. 03/2011 dne 17. 02. 2011 zpracoval: L. Hanuška předkládá: D. Ryba Popis

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky za rok 2016

Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky za rok 2016 Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky za rok 2016 Cena AZZS ČR Ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO

Více

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI V OBLASTI LŮŽKOVÉ PÉČE VČETNĚ NÁVAZNOSTI NA ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU V OBDOBÍ

ZÁSADY ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI V OBLASTI LŮŽKOVÉ PÉČE VČETNĚ NÁVAZNOSTI NA ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU V OBDOBÍ ZÁSADY ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI V OBLASTI LŮŽKOVÉ PÉČE VČETNĚ NÁVAZNOSTI NA ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU V OBDOBÍ 2015-2020 AKČNÍ PLÁN 2015-2016 Dokument Zásady řízení zdravotnictví v

Více

NÁRODNÍ ZÁKLADNA HUMANITÁRNÍ POMOCI

NÁRODNÍ ZÁKLADNA HUMANITÁRNÍ POMOCI NÁRODNÍ ZÁKLADNA NÁRODNÍ ZÁKLADNA V listopadu roku 2010 byla otevřena Národní základna humanitární pomoci, jejímž hlavním úkolem je centralizovat organizaci příjmu a poskytování humanitární (věcné a technické)

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR

Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno 1.6.2017 MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR 1789 Tabelární veytah alfabetní knížky kapsecý nejhlavnějších

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof;

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; III.ročník MEDICÍNA KATASTROF Příprava UM v kontextu přípravy pro KM MUDr.Josef Štorek,Ph Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; Prof.MUDr. Leoš

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2013

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2013 Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2013 Zapsal a Michaela Málková Datum a místo: 25.6.2013 Jihlava Zápis ověřili MUDr. Slabý Ing. Filová MUDr. Deyl Přítomni: MUDr. Ilja Deyl ZZS Ústeckého kraje Ing. Vladislava

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3.8.216 Bod pořadu jednání: 65. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/16 snížení výdajů kapitoly 923 3 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

ZZS HMP -- ÚSZS ÚSZS OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK EVROPS ÝM SOCIÁLNÍM FONDEM FONDE

ZZS HMP -- ÚSZS ÚSZS OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK EVROPS ÝM SOCIÁLNÍM FONDEM FONDE Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20. října 2010 Výzkum psychické zátěže zaměstnanců ZZS HMP-ÚSZS Bc. Alan Ryba, Helena Brýdlová, DiS. Cílová skupina všichni zaměstnanci 456 osob Výjezdové

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.

Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. za rok 2011 1 Obsah Úvodní slovo ředitele.6 1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 8 1.1 Management... 8 1.1.1

Více

Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.

Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. 1 Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele.5 1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 7 1.1 Management... 7 1.1.1

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Novinka na Rallye Rejvíz Soutěžní úkol Výlet. Dagmar Majerová, Roman Remeš Nadšení moravští záchranáři o.s. Pelhřimov,

Novinka na Rallye Rejvíz Soutěžní úkol Výlet. Dagmar Majerová, Roman Remeš Nadšení moravští záchranáři o.s. Pelhřimov, Novinka na Rallye Rejvíz 2011 Soutěžní úkol Výlet Dagmar Majerová, Roman Remeš Nadšení moravští záchranáři o.s. Pelhřimov, 22. 10. 2011 Cíle úkolu > Zapojení pracoviště typu urgentního příjmu do záchranářské

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE plk.ing.petr Ošlejšek, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Nestrojil P., Slavíková L., Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno KS MEKA OBKŘ TC FN Brno Traumateam ČR modul č. 7 -Rozhodnutí komise EU - Euratom

Více

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Jaroslav Pekara 1, Marie Trešlová 2 1) Oddělení anesteziologie, resuscitační a intenzivní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha 2) ZSF Jihočeské

Více

Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.

Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. 1 Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo ředitele.5 1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 8 1.1 Management... 8 1.1.1

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Česko - německá. přeshraniční spolupráce. od prvních jednání až po současnost

Česko - německá. přeshraniční spolupráce. od prvních jednání až po současnost Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Česko - německá přeshraniční spolupráce od prvních jednání až po současnost Roman Sviták, Michal Šebek Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Úvod

Více

Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března Ing. Libor Hanuška

Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března Ing. Libor Hanuška Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března 2008 Ing. Libor Hanuška Hromadná dopravní nehoda Podrobně prezentována v odborném časopise PO, IZS a ochrany obyvatelstva 112 č.6/2008 v článku Hromadná

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

Návrh ZÁKON. o zdravotnické záchranné službě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ZÁKON. o zdravotnické záchranné službě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více