TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. (ZZS JmK) slavnostní otevření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. (ZZS JmK) slavnostní otevření 30. 1. 2013"

Transkript

1 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o. Kamenice 798/1d, Brno, IČ: , zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr TISKOVÁ ZPRÁVA Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. (ZZS JmK) slavnostní otevření V červnu roku 2010 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o změně koncepce při poskytování zdravotnické záchranné služby na území Jihomoravského kraje. Její součástí bylo i zajištění podmínek pro práci zdravotnických záchranářů, včetně řešení již dávno neúnosné situace v krajském městě Brně. Bezprostředně následovalo schválení investičních záměrů na stavbu výjezdových základen v nových lokalitách Bohunice, Černovice, Ponava a rozhodnutí o financování první z nových budov v Brně-Bohunicích. Již mohlo dojít k poklepání základního kamene tohoto objektu a vyjížděly z této budovy výjezdové složky na pomoc prvním pacientům. Díky dostavbě nové budovy v Bohunicích došlo k přeskupení výjezdových týmů na území města Brna. V novém objektu je ve dne ve službě 5 záchranných týmů, z toho 2 lékařské, v noci 4 týmy, i v tomto případě 2 lékařské. Od do vyjížděly týmy ZZS JmK z nové základny v Bohunicích celkem k 950 případům (RZP 664x, RLP 148x, RV 138x). Z toho ke 141 úrazům, 22 dopravním nehodám. Ostatní čísla spadají na akutní interní stavy. Nová budova v Brně-Bohunicích se stala centrálou Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Kromě výše uvedených výjezdových složek zde sídlí vedení organizace a celá administrativa. Během roku 2013 dojde k přestěhování krajského zdravotnického operačního střediska. Do nových prostor bohunického objektu bude implementována technologie v souvislosti s čerpáním prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu a projektu s názvem Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. Lokalita v brněnské městské části Bohunice byla zvolena zejména s ohledem na dostupnost péče v jižní a jihozápadní části města Brna, s dosahem na dálnice D1 i D2 a rychlostní komunikaci I/52 směrem na Pohořelice, tedy místa s častým výskytem dopravních nehod. Výhodnost umístění je dána i bezprostředním sousedstvím s Fakultní nemocnicí Brno a kampusem Masarykovy univerzity, tedy institucemi, se kterými zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje velmi úzce spolupracuje, a to jak při poskytování zdravotní péče, tak i při vzdělávání svých zaměstnanců zdravotnických profesí a široké veřejnosti. V rámci bohunického areálu vznikly 3 na sebe navazující objekty hlavní budova, objekt s umístěním konferenčního sálu a objekt technického zázemí. V hlavní budově jsou garáže pro sanitní vozidla a navazující skladové hospodářství a tři nadzemní podlaží. V prvním podlaží je zázemí pro výjezdové složky, ve druhém vedení organizace a administrativa. Ve třetím podlaží bude umístěno krajské zdravotnické operační středisko a informačně-komunikační oddělení, které tvoří jeho technické zázemí. Celá budova, která v plné míře odpovídá současným požadavkům na zdravotnický provoz operující v nepřetržitém režimu práce, je koncipována tak, aby jednotlivé provozy na sebe funkčně navazovaly, aby zdravotníci měli co možná nejkratší cestu ve smyčce: pobytová místnost, šatna, výjezdový počítač, garáže, úklidové a čisticí místnosti. Budova konferenčního sálu umožnuje školit až 80 frekventantů kurzů, a to jak v rámci systému vzdělávání vlastních zaměstnanců, tak rovněž i pro zájemce odborné i laické veřejnosti. Zároveň je zde nainstalována audiovizuální technika s možností přenosu obrazových i zvukových informací na další pracoviště zdravotnické záchranné služby v kraji, případně i na pracoviště jiných zdravotnických zařízení či Masarykovy univerzity Brno. Budova technického zázemí obsahuje trafostanici, náhradní zdroje elektrické energie a garáže záložních sanitních vozidel. Na výstavbu objektu bylo vynaloženo celkem Kč. Investorem byl Jihomoravský kraj, který k financování vedle finančních prostředků z vlastních příjmů využil i prostředků čerpaných z úvěru od

2 Evropské investiční banky. Vybavení interiérů objektu bylo pořízeno za Kč a bylo plně hrazeno z provozních prostředků organizace. Výstavba nového objektu s odpovídajícími prostorovými parametry k umístění krajského zdravotnického operačního střediska byla podmínkou k získání prostředků z fondů Evropské unie v rámci projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS Díky projektu získá ZZS JmK nejmodernější technologii pro operační řízení zdravotnických týmů na území Jihomoravského kraje i pro komunikaci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému v hodnotě téměř 54 mil. Kč. Evropská unie přispěje 45 mil. Kč, zbývající prostředky i v tomto případě vynaloží Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu schválení aktualizace koncepce ZZS JMK, p. o. v Zastupitelstvu JMK rozhodnutí Rady JMK o financování projektů přípravy výstavby objektů v Brně (Bohunice, Černovice, Ponava) zahájení činností k oddělení potřebného pozemku z pozemku p. č. 1292/4 ve vlastnictví ČR usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje o schválení bezúplatného nabytí pozemků č. 1292/5 a č. 1292/12 v k. ú. Bohunice jsou zhotoveny studie na Areál ZZS Jmk v Brně-Bohunicích, v Brně-Ponavě a v Brně-Černovicích uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1292/5 a č. 1292/12 v k. ú. Bohunice z ČR na Jihomoravský kraj zhotovena dokumentace pro územní řízení zadávací dokumentace pro výběrové řízení vydán územní souhlas s umístěním stavby vydáno stavební povolení na přeložku plynu pro kotelnu FN Brno vydáno kolaudační rozhodnutí k přeložce plynu pro FN Brno vydáno stavební povolení na stavbu Nové budovy ZZS JmK v Brně-Bohunicích podepsána smlouva se zhotovitelem stavby IMOS sdružení a staveniště předáno zhotoviteli podepsán protokol o dokončení stavby díla Nová budova ZZS JMK v Brně-Bohunicích mezi investorem a zhotovitelem vydán kolaudační souhlas a budova uvedena do užívání přiděleno číslo popisné stěhování administrativy a technického zázemí organizace stěhování zdravotnických pracovníků z VZ na nám. 28. října a opuštění VZ v prostorách FN Brno-Bohunice dokončena dodávka a montáž nábytku a vnitřního vybavení zahájení činnosti výjezdových skupin z nové budovy v Brně-Bohunicích (celkem pět výjezdových skupin) V době uvedení budovy v Brně-Bohunicích do provozu byly zřizovatelem ZZS JmK, tedy Jihomoravským krajem, vyčleněny finanční prostředky k dokončení projektové přípravy dalšího objektu v Brně-Černovicích. V rozpočtu kraje jsou vyčleněny finanční prostředky na zahájení výstavby tohoto objektu ještě v letošním roce tak, aby byl dokončen v roce V současné době jsme v etapě těsně před vydáním stavebního povolení. S krátkým odstupem se pak předpokládá i získání územního a stavebního povolení pro třetí objekt v Brně-Ponavě. Se zahájením této stavby se počítá v roce Zlepšení zázemí zdravotnických týmů se neřeší jen v Brně, ale rovněž se předpokládá i ve Znojmě a v návaznosti na možnosti financování postupně i v Břeclavi, Mikulově či Hustopečích.

3 Předání ocenění zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Hlavní náplní práce zaměstnanců ZZS JmK je zajištění zdravotnické záchranné služby, tedy specifické zdravotní péče mimo klasická zdravotnická zařízení, často poskytované ve složitém terénu a za nepříznivých povětrnostních podmínek na území Jihomoravského kraje i na území řady obcí v krajích sousedících. Zdravotničtí pracovníci lékaři, záchranáři, řidiči-záchranáři a operátorky krajského zdravotnického operačního střediska pracují v nepřetržitém režimu práce a jsou neustále připraveni okamžitě řešit akutní stavy ohrožení zdraví a životů obyvatel regionu. Opakovaně se dostávají do stresových, složitých a mnohdy i nebezpečných situací. Musí s profesionálním přístupem poskytovat adekvátní zdravotnickou péči bez ohledu na prostředí a denní dobu. Mnohdy jsou konfrontováni s agresivními pacienty či okolím, a i přesto musí zachovat profesionální přístup ve prospěch záchrany zdraví postiženého. Operátorky musí nejen získat potřebné informace o zdravotním stavu postiženého a v několika sekundách zhodnotit naléhavost situace a vyslat tomu odpovídající síly a prostředky, musí ale také mnohdy uklidnit i další osoby nacházející se v blízkosti postiženého, často rodinné příslušníky a navést již tak vystresovaného volajícího, aby postiženému poskytl první pomoc. Řidiči musí rychle a bezpečně dovézt záchranářský tým k pacientovi, bez ohledu na roční období a denní dobu, a to mnohdy ve velice silném provozu. Kromě zdravotníků se na činnosti ZZS JmK podílí také administrativní a provozní pracovníci, kteří vytvářejí zázemí pro zdravotnické pracovníky. Aspekty významnosti a důležitosti práce zaměstnanců ZZS JmK vedly hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a ředitele ZZS JmK Ing. Milana Klusáka, MBA k rozhodnutí ocenit při této mimořádné události otevření nové budovy v Brně-Bohunicích zaměstnance organizace, kteří v dlouhodobém horizontu přispěli k jejímu rozvoji a úrovni poskytovaných zdravotních služeb, či kteří v uplynulém období mimořádným způsobem přispěli k záchraně lidského života. Jedná se celkem o 15 zaměstnanců, zejména zdravotníků, a to jak stávajících, tak těch, kteří již odešli na zasloužený odpočinek (příloha k tiskové zprávě). Vedle toho se ředitel organizace Ing. Klusák rozhodl poděkovat všem, kteří významně přispěli k vybudování nového pracoviště v Brně-Bohunicích. Zejména samotnému hejtmanovi JUDr. Haškovi za jeho osobní, naprosto zásadní přispění k realizaci pro Brno tak významné změny, ale také členu Rady JmK v době rozhodování o výstavbě i její realizaci MUDr. Ryšavému, předchozímu i současnému vedoucímu odboru zdravotnictví KrÚ JmK, pánům MUDr. Drbalovi a Mgr. Petříkovi a samozřejmě i svému technickému náměstkovi panu Kakáčovi, na jehož bedrech byla převážná tíha příprav i vlastního provedení stavby. Součástí tohoto poděkování bylo i předání symbolických klíčů od bohunického areálu všem jmenovaným. Poděkování však patří všem, bez jejichž osobního přispění a vysokého nasazení by se postavit takovýto objekt v tak rekordně krátkém termínu nikdy nepodařilo. Nejen členům zastupitelstva a rady kraje, ale rovněž řadě pracovníků ve FN Brno, zejména pak jejímu řediteli MUDr. Krausovi, přes úředníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a celé řady úřadů a institucí, kteří se podíleli v rámci přípravy akce, zejména vedoucí stavebního úřadu v Bohunicích Ing. Janouchové a JUDr. Tyšerové z Ministerstva financí ČR, architektům Ing. Vránovi a Ing. Havelkovi, kteří nejen že citlivě zasadili objekt do okolního terénu, ale s nimiž bylo možné po desítky či stovky hodin diskutovat o jednotlivých aspektech záchranářské práce tak, aby budova co možno nejlépe sloužila svému účelu. Zapomenout nemohu ani na generálního dodavatele stavby firmu IMOS, ale také na všechny subdodavatelské firmy. Poděkovat je však nutné i všem zaměstnancům ZZS JMK, kteří svojí prací přispěli k vybudování tohoto tak významného stavebního objektu.

4 Poděkování vedení ZZS JmK za stálou pozornost věnovanou činnosti organizace a dlouhodobou podporu zlepšování podmínek pro práci zdravotnických záchranářů JUDr. Michal Hašek jako hejtman Jihomoravského kraje věnuje stálou pozornost práci zdravotnických záchranářů. Má významný podíl na prosazení střednědobé koncepce organizace zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji, jejíž součástí je i zlepšování podmínek pro práci zdravotnických týmů na všech výjezdových základnách v kraji. Jeho podpora projektové přípravy a zajištění financování v orgánech kraje měla zásadní vliv na vlastní výstavbu nové budovy ZZS JmK v Brně-Bohunicích. MUDr. Oldřich Ryšavý pracoval v době příprav a výstavby nové budovy ZZS JmK jako člen Rady Jihomoravského kraje s odpovědností za zdravotnictví. Vždy významně podporoval práci zdravotnických záchranářů a i on měl zásadní podíl na prosazení změn podmínek pro práci výjezdových týmů v kraji i samotném krajském městě Brně. MUDr. Josef Drbal, v současné době ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, pracoval v době provádění přípravných prací nové budovy ZZS JmK jako vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Z této pozice, a později i jako poradce hejtmana Jihomoravského kraje pro zdravotnictví, vždy věnoval pozornost práci zdravotnických záchranářů, aktivně podporoval naplňování koncepce ZZS JmK, včetně zlepšování podmínek pro práci zdravotnických týmů na všech výjezdových základnách v kraji i v samotném městě Brně. Mgr. Martin Petřík je v posledním roce pověřen vedením odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Po celou dobu působení v této pozici věnoval pozornost práci ZZS JmK a byl vždy vstřícný k řešení problémů organizace. Podílel se na prosazování změn ke zlepšení podmínek zdravotnických týmů ZZS JmK na území města Brna a svým přístupem k řešení problémů významně přispěl i k výstavbě nové budovy v Brně-Bohunicích. Miroslav Kakáč pracuje na pozici technického náměstka ředitele ZZS JmK relativně krátkou dobu, od roku Nicméně jeho vynikající a obětavá práce při přípravě realizace a vlastní výstavbě nové budovy ZZS JmK v Brně-Bohunicích měla zásadní vliv na kvalitu provedeného díla i na to, že se tuto stavbu podařilo realizovat v mimořádně krátkém časovém období. Ocenění zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje při příležitosti slavnostního otevření nové budovy v Brně-Bohunicích dne Čestné uznání za významný přínos při budování Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje MUDr. Josef Mucha vystudoval Lékařskou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, získal atestaci I. a II. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace a specializaci v oboru urgentní medicína. Pro záchrannou službu začal pracovat v roce 1981 jako vedoucí lékař a v letech 1987 až 2005 působil nejprve jako ředitel záchranné služby v rámci Krajského ústavu národního zdraví, od roku 1991 jako ředitel samostatné Záchranné služby města Brna. Po celou dobu pracoval také ve výjezdových složkách. Významně se zasloužil o přípravu a hladký průběh slučování a vytváření jednotné záchranné služby v Jihomoravském kraji, které započalo v roce Před ukončením své profesní kariéry pracoval jako vedoucí lékař krajského operačního střediska. MUDr. Mucha se významně zasloužil o vznik a fungování Asociace zdravotnických a záchranných služeb ČR, která vznikla v roce 1992, a byl po dvě funkční období jejím prezidentem.

5 Jeho osobnost byla vždy významnou morální i profesní autoritou jak na úrovni organizace, tak na úrovni zdravotnických záchranných služeb v celé ČR. Čestné uznání za dlouholetý přínos pro záchrannou službu Ing. Naděžda Knězková, MBA vystudovala VŠ ekonomickou v Praze. V roce 2011 ukončila studijní program MBA se zaměřením na strategický management. Ve zdravotnictví působí od roku 1980 a po celou dobu se věnuje ekonomice v různých podobách. V roce 1991 začala pracovat jako vedoucí ekonomického útvaru v nově vzniklé Záchranné službě města Brna a od roku 2004, kdy započalo postupné slučování záchranné služby na území Jihomoravského kraje do jedné organizace, se stala ekonomickou náměstkyní ředitele. Podílela se na úspěšné transformaci ZZS po stránce ekonomické v letech Pro Asociaci zdravotnických záchranných služeb ČR se od počátku v roce 1992 až dosud angažuje v oblasti ekonomické, kde patří k výrazným osobnostem. Podílí se rovněž na zpracování všech projektů k získání prostředků z fondů EU. K jejím charakterovým rysům patří skromnost, pokora, pracovitost, profesionalita, pečlivost a loajalita. Díky své angažovanosti se podílí na šíření dobrého jména organizace. Čestná uznání za dlouholetou vynikající práci při poskytování zdravotnické záchranné služby pro obyvatele Jihomoravského kraje Jan Ševela vystudoval Střední zdravotnickou školu v Brně - obor všeobecná sestra a specializaci Pro záchrannou službu v Brně začal pracovat v roce 1990 jako řidič silničního motorového vozidla, od roku 1992 jako řidič sanitního vozu a od roku 2004 jako zdravotnický pracovník bez odborného dohledu. Od roku 2005 zastává funkci vrchní sestry územního oddělení v Brně. Svoji práci vykonává nadmíru obětavě, a to nejen ve vztahu k pacientům, ale i kolegům a podřízeným. Kromě práce záchranáře se intenzivně věnuje i výuce, a to nejen odborníků, ale i laiků a zejména dětí, čímž významně přispívá k zlepšování povědomí veřejnosti o záchranné službě a první pomoci a k šíření dobrého jména organizace. Libor Zábranský vystudoval Střední zdravotnickou školu v Brně - obor zdravotní sestra a specializaci Pracovat v záchranné službě začal v roce 1973 nejprve jako řidič sanitního vozu, následně jako řidič RZP a od roku 1989 v pozici zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Patří mezi zakládající pracovníky samostatné Záchranné služby města Brna v roce 1991 a své působení zde zahájil jako vrchní sestra oddělení záchranné služby. V letech 1997 až 2012 pracoval jako hlavní sestra organizace. V roce 2012 se díky svým schopnostem a dlouholetým záchranářským zkušenostem stal vedoucím nově vzniklého oddělení krizové připravenosti. Během svého působení v organizaci, i přes vykonávání vedoucích funkcí, nikdy neopustil práci ve výjezdových složkách. Záchranné službě se neúnavně věnuje 40 let. Vždy byl ochotným, odpovědným a loajálním záchranářem i nadřízeným.. Přemysl Dvořák absolvoval kurz pro nižší zdravotnické pracovníky a kurz řidič rychlé lékařské pomoci. V záchranné službě v Brně začal pracovat v roce 1971 nejprve jako řidič sanitního vozidla a následně jako řidič rychlé zdravotnické pomoci. V roce 2012 odešel po 41 letech práce ve výjezdových složkách záchranné služby do starobního důchodu. Byl vždy vynikajícím a uznávaným záchranářem, který dbal především na citlivý a profesionální přístup k pacientům, byl vstřícný a přispěl k dobrému jménu organizace. Ladislava Budíková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně - obor zdravotní sestra a specializaci V roce 1973 nastoupila do tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví Brno-venkov jako zdravotní sestra a od roku 1985 pracovala v nově vzniklém oddělení RZP Nemocnice Ivančice. V roce 2004, kdy došlo ke sloučení oddělení RZP Ivančice se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, se stala vrchní

6 sestrou VZ Ivančice. K poslednímu dni roku 2012 předala vedoucí funkci svému nástupci z důvodu odchodu na zasloužený odpočinek. Přesto nadále pracuje ve výjezdových složkách ZZS. Mnoho let se věnuje i odborným soutěžím se záchranářskou tematikou, a to nejen v pozici soutěžícího, ale i organizátora. Díky svému osobnímu nasazení, odpovědnému a citlivému přístupu byla vždy nejen výbornou záchranářkou, ale i nadřízenou. Významně se zasloužila o šíření dobrého jména organizace. Dušan Zahradník absolvoval kurz řidič dopravní zdravotní služby a řidič záchranář. Na záchranné službě na Vyškovsku pracuje nepřetržitě od roku 1972 jako řidič záchranář. V roce 1995 se podílel na obtížných začátcích formování samostatné organizace Zdravotnické záchranné služby ve Vyškově. Více než 40 let je zodpovědným, poctivým a nezištným záchranářem, který se neustále vzdělává a organizaci reprezentuje nejen v každodenní práci ve výjezdových složkách, ale i na sportovním poli. MUDr. Dana Čechová vystudovala Lékařskou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, získala atestaci I. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace a licenci v oboru urgentní medicína. Od roku 1977 pracovala jako lékařka oddělení RZP v Nemocnici Boskovice, které následně vedla. Po vzniku ZZS Blansko byla v roce 1996 pověřena jejím řízením. Od roku 2001 je vedoucí lékařkou VZ Boskovice. Celý vývoj přednemocniční neodkladné péče v boskovickém regionu je neoddělitelně spojen s jejím jménem. Svou dlouholetou poctivou a odpovědnou prací se zásadně zasloužila o současnou podobu VZ Boskovice. Jako vedoucí lékařka má přirozenou autoritu a bezvýhradnou důvěru podřízených, kterým dokáže kdykoli nezištně pomoci v jakýchkoli obtížných profesních či životních situacích. Alena Moravcová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Jihlavě - obor zdravotní sestra a specializaci Na oddělení RZP Nemocnice Blansko nastoupila v roce Od roku 2000 se ve funkci hlavní sestry ZZS okresu Blansko aktivně podílela na rozvoji přednemocniční neodkladné péče v okrese Blansko. Od roku 2006 zastává funkci vrchní sestry ÚO Blansko. Během své dlouholeté praxe vychovala mnoho schopných a kvalitních záchranářů a svojí poctivou prací se významně zasloužila o současnou podobu ÚO Blansko. Díky své obdivuhodně přirozené autoritě a pracovitému přístupu, má i přes svůj křehký vzhled bezvýhradný respekt svých podřízených. Ludmila Marečková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Jihlavě - obor zdravotní sestra a specializaci Od roku 1999 pracuje jako zdravotní sestra ve výjezdových složkách ZZS na Znojemsku. Kromě práce záchranářky se věnuje i školení a předávání nejen teoretických vědomostí, ale i praktických dovedností. Po celou dobu svého působení pracuje s vysokým nasazením, citlivým přístupem k pacientům a důraz klade kromě odborné správnosti léčebného postupu i na nezbytně nutnou empatii. Věra Nagyová vystudovala Střední zdravotnickou školu ve Znojmě - obor zdravotní sestra a specializaci Od roku 1999 pracuje jako zdravotní sestra ve výjezdových složkách ZZS na Znojemsku. K jejím charakterovým vlastnostem patří citlivý přístup k pacientům, pečlivě dbá nejen o kvalitu ošetření, ale i o komunikaci. Její přístup k práci je vždy spolehlivý, zodpovědný, obětavý a pro ostatní zaměstnance příkladný. Jiří Rosinec absolvoval kurz pro nižší zdravotnické pracovníky a kurz řidič rychlé zdravotnické pomoci. V roce 1998 nastoupil jako řidič RZP nejprve v Nemocnici Břeclav a následně v ZZS JMK, p. o. Ze zdravotních důvodů letos práci pro ZZS ukončil. Za své 14 leté působení na záchranné službě pracoval vždy obětavě, spolehlivě a profesionálně. Jeho práce byla vždy přínosem, a to nejen pro organizaci, ale i pro pacienty. Dagmar Kellnerová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Hradci Králové - obor zdravotní sestra a specializaci

7 Na záchranné službě pracuje nepřetržitě od roku 1998 jako operátorka zdravotnického operačního střediska. Je oblíbenou a velmi spolehlivou operátorkou, která vždy jedná korektně a empaticky. Velice psychicky náročnou práci zvládá profesionálně, s klidem, noblesou a nadhledem. Při příjmu tísňových výzev dokáže silně rozrušeného volajícího nejen natolik zklidnit, aby získala důležité informace, ale i motivovat k nezbytně nutné první pomoci. I při komunikaci s výjezdovými složkami jedná vždy konkrétně, věcně a ochotně a proto je u většiny lékařů a záchranářů velmi oblíbená. Oporou je i pro své kolegyně a svoje mnoholeté zkušenosti neváhá dále předávat. Čestné uznání za mimořádný výkon při poskytnutí zdravotnické záchranné služby a za záchranu života Dne byl tým letecké záchranné služby vyslán k pádu mladého horolezce ze skály ve Sloupu na Blanensku. Přímo na místě nebylo možné přistát a tým byl tedy vysazen mimo místo zásahu. S plnou výbavou se musel následně dostat obtížným terénem k pacientovi. Muž byl zaklíněn ve svahu v rozsedlině skály, byl při vědomí a měl velké bolesti. Kolem pacienta byl velice úzký prostor, který neumožňoval manipulaci pomocí standardních postupů a pomůcek. Lékař se záchranářem museli vylézt na skálu, aby byli přímo v místě dopadu pacienta. Zajistili mu nejprve nezbytně nutnou léčbu bolesti tak, aby zvládnul vyproštění, které si řídil sám lékař ve spolupráci s HZS a horolezci, kteří rovněž dorazili na místo. Po vyproštění se zdravotní stav zraněného mladíka výrazně zhoršil, muž ztratil vědomí, takže jej lékař musel okamžitě uvést do umělého spánku. Následně byl mladík transportován na urgentní příjem do FN Brno. Díky osobní odvaze a profesionalitě lékaře a záchranáře byla mladíkovi poskytnuta co nejrychlejší a nejkomfortnější péče a rychlé vyproštění. Všechny tyto faktory měly vliv na to, že se mladý muž z tak dramatického úrazu zotavil. Na záchraně života mladého muže se podílel lékař MUDr. René Mezulianík a zdravotnický záchranář Radim Knoll. MUDr. René Mezulianík absolvoval Lékařskou fakultu MU Brno, získal atestaci I. stupně a specializovanou způsobilost v oboru AR a licenci v oboru UM. Ve výjezdových složkách ZZS pracoval v letech nejprve v územním oddělení Břeclav, poté odcestoval pracovně do zahraničí a od roku 2010 opět pracuje v ZZS, tentokráte v Brně jako lékař výjezdových složek a od roku 2012 je i lékařem letecké záchranné služby a odborníkem pro krizové řízení při mimořádných událostech. Radim Knoll vystudoval Střední zdravotnickou školu Červeného kříže v Brně - obor zdravotnický záchranář. Ve výjezdových složkách záchranné služby v Brně pracuje od roku Od roku 2010 je také záchranářem letecké záchranné služby.

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Absolventská práce. 2011 Michal Půlpán

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Absolventská práce. 2011 Michal Půlpán Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Absolventská práce 2011 Michal Půlpán Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Zdravotnická záchranná

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT

PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Červen 2011 Vypracovali: Ing. Harry Oberlerchner Josef Zimmermann Markus Glanzer Ing. Milan Klusák, MBA Ing. Naděžda Knězková MUDr. Hana Albrechtová

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Instruktor2015 2015 Instruktor Portréty instruktorů Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Autorský kolektiv: Taťána Vencovská, Martina Kaňáková, Lenka Bečvářová

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více