2004 XV-2 ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2004 XV-2 ISSN 1214-1836"

Transkript

1 2004 XV-2 ISSN OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Pavel Kůrka, Den otevřených dveří v Historickém ústavu ; Aleš Vyskočil, Den otevřených dveří v brněnské pobočce Historického ústavu AV ČR; Miloslav Polívka, Berlínští studenti na návštěvě v Historickém ústavu AV ČR; Roman Baron, Zpráva o účasti pracovníků ústavu na konferenci o husitství v Táboře; Recenze; Konference a vědecká zasedání: Martin Holý, Politická kultura ve střední Evropě ve středověku a raném novověku; Milan Hlavačka-Roman Vondra, 54. konference Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismu; Emil Voráček, Zasedání česko-ruské komise historiků a archivářů a kulatý stůl na téma Rusko-český dialog (1945, 1968, ) ; Zahraniční cesty; Miscellanea. Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR se po několik desítiletí potýkala s prostorovým provizóriem. Místem působení vědeckých pracovníků pobočky se při jejím vzniku v roce 1953 staly místnosti na Moravském náměstí (tehdy náměstí Rudé armády) 9. V roce 1972 se pobočka přestěhovala do rekonstruovaného kláštera na Mendlově náměstí 1. V roce 1981 se stěhovala znovu, ale jen v rámci kláštera do upravené přístavby s adresou Mendlovo náměstí 1a. Zde také sdílela osudy s dalšími brněnskými pobočkami společenskovědních ústavů, když se v roce 1988 stala součástí historického oddělení Ústavu slavistiky ČSAV, který měl sídlo v Brně. Politické změny na konci roku 1989 přinesly pozitivní kroky ve smyslu obnovy pobočky Historického ústavu AV ČR a návratu komunistickým režimem perzekuovaných osobností, zejména Jaroslava Mezníka a Jaroslava Marka. Přinesly ovšem rovněž majetkové restituce a s nimi nutnost, aby se pobočka z kláštera vystěhovala.

2 Celkový pohled na budovu, v níž sídlí brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR Knihovna brněnské pobočky HÚ AV ČR 2

3 V polovině roku 1990 našla útočiště v činžovním domě na Kounicově 42, který krátce předtím opustil Ústav analytické chemie ČSAV. Chemici se přestěhovali do nové budovy na tzv. akademickém náměstíčku na Veveří 97. I když místnosti, v nichž pobočka Historického ústavu - na rozdíl od pobočky Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV, která se do objektu na Kounicově 42 rovněž přestěhovala, nebyly dříve laboratořemi, nešlo o prostory pro podmínky historikovy práce ani zdaleka optimální. Konec roku 1992 a první polovina 1993 přinesly ČSAV, resp. AV ČR výraznou restrukturalizaci. Třetina akademických ústavů byla zrušena, Akademii opustila téměř polovina někdejších pracovníků. Mezi zrušenými pracovišti byl rovněž Ústav dějin střední a východní Evropy. Pracovnici brněnské pobočky byli až na jednu výjimku delimitováni do Historického ústavu. Brněnská pracoviště AV ČR, stejně jako celá Akademie, tehdy hledala cesty k maximální úspoře prostředků, vynakládaných na jejich chod. Vzhledem k rušení některých ústavů a početní redukci jiných bylo rozhodnuto přestěhovat brněnská pracoviště do objektů, v nichž se neplatil nájem. A tak se pracovníci obou historických pracovišť chystali na další stěhování. Kuriózně v době, kdy bylo rozhodnuto o zrušení Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV a delimitaci jeho pracovníků do Historického ústavu AV ČR, se obě části nově se utvářející pobočky HÚ sobě vzdálily. Bylo ovšem zajímavým řízením osudu, že se akademičtí historici, zabývající se dějinami střední, východní a jihovýchodní Evropy přesunuli do vily na Květné 8 v Pisárkách, objektu, který byl původně majetkem významného brněnského právníka a historika práva prof. Hynka Bulína. Prof. Bulínovi komunistický režim znemožnil v padesátých letech odborné působení v oblasti práva, zbavil jej místa na právnické fakultě v Brně a násilím si vynutil i jeho vilu. Společně s několika dalšími právníky, činnými až do jejího zrušení na brněnské právnické fakultě, našel působiště v brněnské pobočce Slovanského ústavu ČSAV, předchůdci v roce 1993 rušené pobočky Ústavu dějin střední a východní Evropy. Ačkoli byl již v devadesátých letech v důchodu, pravidelně pracovníky zrušeného ÚDSVE navštěvoval a živě se zajímal o to, jak pokračují bádání, u jejichž kořenů stál, a jež se nyní uskutečňují v Historickém ústavu. Pracovníci původní pobočky Historického ústavu se z Kounicovy 42 přestěhovali do půlpatra rekonstruovaného objektu někdejšího výpočetního střediska akademických pracovišť nacházejícího se ve dvorním traktu Veveří 97. Tři i čtyři pracovníci v jedné místnosti nebyli výjimkou, k práci na počítači se zpočátku museli sestavovat pořadníky. Brno není příliš velké město. Nicméně vzdálenost několika kilometrů mezi pracovníky nově se konstituující pobočky k optimální organizaci rozhodně nepřispívala. Uvědomovali si to i její tehdejší vedoucí, prof. J. Marek a doc. L. Slezák. Řešení se však naskytlo až na počátku 21. století, a to za zvláštních okolností. Na Drobného ulici působící brněnská pobočka ostravského Ústavu geoniky AV ČR (někdejší Geografický ústav ČSAV) byla oslovena restitučním požadavkem. Akademická rada AV ČR uvítala v té době Ústavem analytické chemie AV ČR předložený návrh na drobnou 3

4 úpravu objektu skladu nacházejícího se ve dvorním traktu Veveří 97, těsně vedle přístavby, v níž sídlila část pobočky HÚ. I když intenzívně jednala o zachování budovy na Drobného ulici pro Akademii, změnila malou rekonstrukci v zásadní přestavbu. Ta měla přinést 200 m 2 nových kancelářských prostor. Pokud by restituce dopadla pro Akademii neúspěšně, přestěhovala by se do nich pobočka Ústavu geoniky. Byl-li by restituční spor řešen ve prospěch Akademie, byly by určeny k odstranění některých prostorových problémů brněnských společenskovědních ústavů. Restituční spor byl nakonec vyřešen ke spokojenosti Akademie. Konečná verze dislokace si ovšem vyžádala řadu, v některých případech i velmi emotivních jednání. Začala analýzou prostorových potřeb, která jednoznačně prokázala, že dislokační řešení z roku 1993 bylo krátkozraké. Umožnilo sice v daném okamžiku snížit výdaje brněnských pracovišť, spoléhalo však na to, že AV ČR se bude dále zeštíhlovat. Nepočítalo s tím, že na prahu 21. století se budou připravovat nové vědecké projekty, k nimž bude zapotřebí nejen lepší přístrojové vybavení, ale i další prostory. Nezbylo než Akademické radě navrhnout výrazné přehodnocení dřívějších dislokačních řešení, a to nejen pro brněnská společenskovědní pracoviště. Brněnská pobočka Historického ústavu se tím dostala do soukolí přesunů připomínajících stěhovací akci filmu Kulový blesk. Výsledek však byl pro historiky přínosem. V nově zrekonstruované budově na Veveří 97 získali celé třetí podlaží s deseti místnostmi. Patro pod nimi připadlo etymologickému oddělení Ústavu pro jazyk český, v přízemí byly pro obě pracoviště vybudovány skladovací prostory pro knihy. Pracovny historiků byly zařízeny tak, aby v nich mohli současně pracovat nejméně dva badatelé, do zasedací místnosti se nainstalovala audio a videoprojekce umožňující názornou formou jak odbornou výuku historie, tak i výuku jazyků. Knihovna a studovna byly sestaveny tak, aby v nich měli návštěvníci přístup nejen k příručce, ale i počítačové technice umožňující prostřednictvím sítí vstup do databází akademických i mimoakademických knihoven. Přestěhování pobočky nebylo přínosem pouze pro Historický ústav. Na Květné ulici se zbavili historiků, do jejich místností mohli expandovat pracovníci domovského Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Na Veveří ulici připadly prostory po historicích pobočce Etnologického ústavu AV ČR, pobočce Ústavu dějin umění AV ČR a UIACH AV ČR. Místnosti po etymologickém oddělení ÚJČ, které se vystěhovalo z hlavní budovy na Veveří 97, připadly brněnskému pracovišti Ústavu živočišně fyziologie a genetiky. Rekonstruovaly je pro genomickou laboratoř společné pracoviště ÚŽFG AV ČR a UIACH AV ČR. Z celobrněnského pohledu došlo stěhováním historiků k průlomu do zredukované dislokace z roku Všechny dislokační problémy se tím odstranit nepodařilo. Zejména historikům velmi blízcí archeologové prostorově stále ještě strádají. Připravují se proto další kroky, uvažuje se např. o rekonstrukci přízemní budovy v Pisárkách na Veslařské ulici, kde doposud sídlí část pobočky Ústavu geoniky, či o další stavbě v areálu Veveří 97. Rada jihomoravských pracovišť AV ČR, v jejímž čele stojí V. Sklenička z Ústavu 4

5 fyziky materiálu AV ČR a R. Vlček z pobočky Historického ústavu, se jimi ve spolupráci s Akademickou radou AV ČR intenzívně zabývají. Činí tak zejména s ohledem na nutnost vytvořit lepší podmínky pro řešení výzkumných záměrů v těch případech, v nichž tomu stávající dislokace brání. Stěhování s sebou většinou nese jistou míru nostalgie. Pracovníci, kteří opustili budovu na Květné, ztratili např. svoje veverky. Objekt přírodovědců se totiž vyznačuje možností pozorovat ptáky a veverky pohybující se v zahradě, připomínající díky péči správce lesopark uprostřed města. Historici na ně jistě budou vzpomínat. Nové prostory však konečně umožnily pobočku spojit do jednoho celku a rozvinout způsob práce vlastní doposud jen přírodovědným a technickým oborům; výuka spojená s vizualizací či představení práce formou multimediální prezentace jsou jen prvními kroky k moderní formě historikovy práce. Radomír Vlček První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity bylo pod názvem Centrum raně novověkých studií založeno po několikaměsíčních přípravách k 1. lednu Hlavním úkolem Centra je soustavná ediční práce, zaměřená na zpřístupňování významných pramenů k českým a moravským raně novověkým dějinám formou kritických edic. Připravované publikační výstupy budou součástí ediční řady Prameny k českým dějinám století Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.- XVIII. illustrantia, rozdělené na oddíly Vita publica a Vita privata. Nad druhým z uvedených oddílů, který zahrnuje především prameny osobní povahy, převzal patronát Historický ústav Jihočeské univerzity. Jelikož na tamním pracovišti bylo již dlouho před vznikem Centra připravováno několik edičních projektů, jež byly posléze do vznikající ediční řady začleněny, nepřekvapí, že prvními vydanými svazky bude zastoupen právě oddíl Vita privata. 1 Cílem edičních projektů pojatých do oddílu Vita publica je zpřístupnění významných pramenných souborů, důležitých především z hlediska dalšího studia politických, církevních, právních a hospodářských dějin Českých zemí v století. Garantem systematické ediční práce v této oblasti je oddělení dějin raného novověku Historického ústavu AV ČR, zastoupené na českobudějovickém pracovišti Tomášem Sterneckem. Jeho aktuálním úkolem je příprava 1 Zprávu o založení společného pracoviště podali Jaroslav PÁNEK Václav BŮŽEK, Společné pracoviště Historických ústavů AV ČR a Jihočeské univerzity, Akademický bulletin 4, 2004, s. 6. 5

6 kritické edice relevantních písemností, začleněných do sbírky Historica Třeboň, která je uložena ve Státním oblastním archivu Třeboň. Historica Třeboň představují velmi rozsáhlý pramenný soubor zcela mimořádné hodnoty, jehož těžiště spadá právě do období raného novověku. Vznikal postupným výběrem těch písemností především z rožmberských, švamberských a dalších archivů, které mají prvořadý význam pro politické dějiny Českého státu. Naprostá většina tohoto materiálu se přitom dosud nedočkala edičního zpřístupnění a teprve nedávno byla v souvislosti s prohlášením celé sbírky za Národní kulturní památku dokončena její inventarizace. 2 Soustavná příprava prvního dílu edice raně novověkých písemností ze sbírky Historica Třeboň, který bude zahrnovat léta , se mohla rozeběhnout teprve po vyjasnění organizačních otázek spojených s tímto projektem (povolení ze strany vedení Státního oblastního archivu Třeboň, na jehož základě může editor pracovat s originály písemností, které jinak nejsou badatelům předkládány) a po technickém zabezpečení českobudějovického pracoviště. V průběhu ledna 2004 byla v pracovně Tomáše Sternecka instalována výpočetní technika a dokončeno odpovídající vybavování kanceláře, která se nachází v budově rektorátu Jihočeské univerzity a sousedí s kanceláří kolegů z tamního Historického ústavu. V současné době vzniká velmi potřebná příruční knihovna Centra. Vlastní ediční práce se ovšem zčásti odbývá v prostorách Státního oblastního archivu Třeboň, kde Sterneck průběžně jednak pořizuje pracovní snímky pramenů, jednak proměřuje, vyhodnocuje a zaznamenává jejich vnější znaky. Samotnému textu editovaných písemností bude totiž vedle záhlavního regestu předcházet jejich zevrubný formální popis, zahrnující mimo jiné výsledky důkladného paleografického rozboru, sfragistické a filigranologické zhodnocení materiálu. Na českobudějovickém pracovišti Sterneck především buduje databázi nasnímaných dokumentů a následně pořizuje první (pracovní) verzi transkripce textů, opatřovaných záhlavními regesty. Po dokončení této fáze prací přijde na řadu široce koncipovaná heuristika, bez níž není myslitelný vznik kvalitního edičního aparátu. Vedle vydavatelské práce se pracovníci Centra, ať už jde o zaměstnance Historického ústavu AV ČR či o zaměstnance Historického ústavu Jihočeské univerzity, průběžně věnují dalším vědeckým úkolům, totiž jednak projektům jejich mateřských institucí (v případě Historického ústavu AV ČR jde zejména o práci na Encyklopedii českých dějin), dále vlastní publikační, případně pedagogické činnosti. V současné době se rýsují perspektivy hlubší spolupráce mezi badateli z obou ústavů zejména v oblasti zpracovávání některých témat, prostupujících politickými a kulturními dějinami 16. a první poloviny 17. století a heuristicky opřených především o informační potenciál jihočeských archivů. Rozšiřující se spolupráce Historického ústavu AV ČR s Historickým ústavem 2 Netištěný inventář připravil Adolf KALNÝ, Historica Třeboň. Inventář I-V, Třeboň

7 Jihočeské univerzity v oblasti zpřístupňování raně novověkých pramenů byla prezentována také v průběhu mezinárodního vědeckého sympozia Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech ( ), které se konalo ve dnech října 2004 v Českém Krumlově. Na sympoziu tak byly mimo jiné představeny aktuálně připravované ediční projekty včetně práce na sbírce Historica Třeboň. Tomáš Sterneck Den otevřených dveří v Historickém ústavu Den otevřených dveří, pořádaný v ústavech Akademie věd ČR byl vítanou příležitostí k veřejné prezentaci činnosti Historického ústavu. Ohlášená exkurze studentů dějepisných kroužků ze středních škol byla doplněna individuálními zájemci (celkem se Dne otevřených dveří zúčastnilo 115 návštěvníků). Za vedení ústavu se hostů ujala prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., která představila celkové zaměření tohoto pracoviště i jeho bohatou historii. Ze současných projektů věnovala zvláštní pozornost Encyklopedii českých dějin, Historickému atlasu měst České republiky a Biografickému slovníku Českých zemí. Knihovnu zastupoval Mgr. Libor Šimek, který popsal zdejší badatelské možnosti. Současně byli zájemci seznámeni s podobou knižních fondů Historického ústavu a mohli si prohlédnout ukázky ze sbírek starých tisků, na nichž Mgr. Šimek názorně doložil etapy vývoje knižní kultury. PhDr. Václava Horčáková představila práci bibliografického oddělení Historického ústavu, které spolu s knihovnou poskytuje služby, jež může využívat i široká veřejnost je možné, že i z mnoha nynějších návštěvníků vzejdou noví uživatelé těchto služeb. Mgr. Robert Šimůnek PhD. předvedl hostům mapové sbírky ústavu a edice kartografických pramenů vydávané ústavem. Největší pozornost vzbudily již tradičně staré mapy a vzácné tisky. Druhý blok představil konkrétní badatelskou činnost jednotlivých oddělení. V panelové diskusi moderované PhDr. Jiřím Mikulcem, CSc. pronesli vědečtí pracovníci krátké přednášky na vybraná témata, která jsou zajímavá i pro širší veřejnost. Mgr. Eva Doležalová, PhD. (Nová medievistika) představila využití kvantitativních metod v bádání o středověkých dějinách; PhDr. Jan Hájek, CSc. (Trochu jiná historie) promluvil o vztazích mezi kulturní, politickou a ekonomickou činností v 19. století. PhDr. Josef Harna, CSc. v přednášce Sudetoněmecký problém v období první republiky přístupnou formou seznámil posluchače se složitou problematikou národnostních konfliktů ve 20. a 30. letech. Zamýšlel se i nad etickými aspekty historického bádání. PhDr. Petr Prokš, CSc. v příspěvku Československo a západní velmoci představil otázku diplomatických východisek jednotlivých mocností při rozhodování o poválečném uspořádání Evropy. Všem referentům se podařilo ukázat 7

8 ze svých témat to nejpodstatnější a přednesené příspěvky byly navzdory vysoké specializaci a náročnosti přijaty publikem se zájmem a vzbudily diskusi. Pavel Kůrka Den otevřených dveří v brněnské pobočce Historického ústavu AV ČR Každý podzim se před zájemci otevírá možnost navštívit jednotlivé ústavy Akademie věd a seznámit se s jejich zázemím, projekty a výsledky práce. Brněnská pobočka Historického ústavu pro ně tentokrát přichystala několik novinek, a tak se letošní program dne otevřených dveří, který připadl na pátek 12. listopadu, nesl v poněkud netradičním duchu. Pro návštěvníky byla připravena počítačová prezentace pobočky (s průvodním slovem doc. Vlčka), která přibližuje její vznik, poslání, badatelské zaměření a výsledky za půlstoletí existence, a také nabízí medailónky jejích současných pracovníků. Doplňuje tak informační bázi, která je k dispozici na internetových stránkách ústavu. Jako celek je prezentace samonosná, lze ji tedy použít i bez doprovodného komentáře; navíc je pochopitelně možné stávající formu účelově variovat. V nejbližší době bude také připravena v podobě posteru, umístěném před vstupem na pracoviště. Druhou novinku představovala sada přednášek, zčásti reflektujících tématické zaměření pracoviště. V té první se dr. Krafl pokusil pomocí stručného úvodu do studia kombinovaného s názorným rozborem denního chleba jednotlivých pomocných věd historických posluchačům objasnit Jak poznáváme středověk?; ve druhé zápolil dr. Řepa s úkolem přesvědčit přítomné o tom, jestli opravdu Může být 19. století zajímavé? Vzhledem k tomu, že se podařilo zaujmout i organizované návštěvníky z řad středoškolských studentů, mohli být (nejen) oba přednášející spokojeni. Rekordních, více jak osm desítek návštěvníků si vyžádalo opakování přednášek. Zbývající pracovníci pobočky se pak věnovali těm, kteří projevili zájem o speciální problematiku, konzultace nebo chtěli získat informace o fungování naší knihovny a možnostech využívání jejího fondu. Aleš Vyskočil Berlínští studenti na návštěvě v Historickém ústavu AV ČR Sedmadvacátého července 2004 navštívila skupina studentů z Technische Universität Berlin pod vedením doc. dr. Detleva Kraacka Historický ústav. Dr. M. Polívka je seznámil se strukturou a badatelským zaměřením ústavu a jeho oddělení. Studenti, kteří se většinou věnují dějinám středověku a raného novověku, si vyslechli přehlednou přednášku dr. R. Šimůnka o českých středověkých 8

9 dějinách, v níž byly zmíněny počátky českého státu, kolonizace a husitství. O raně novověkých peripetiích české státnosti v předbělohorském období pojednal PhDr. M. Holý. Historiografickou problematiku charakterizoval M. Polívka, který nastínil i vývoj národnostních vztahů v zemích České koruny. Dlouhá diskuse se soustředila mimo otázky týkající se starších českých dějin a česko-německých vztahů také na národnostní problematiku v 19. století a problematiku česko-německých vztahů ve 20. století. Posluchači projevili značný zájem o organizaci výzkumu a vysokoškolské výuky historie v České republice a o roli Akademie věd ČR v základním výzkumu. Dotazovali se také na proměny, jimiž Akademie prošla od svých počátků do současnosti. Hosty zaujala mapová a Sedláčkova sbírka, ale také široká vydavatelská základna Historického ústavu, šíře jeho mezinárodní spolupráce s vědeckými a vysokoškolskými institucemi i rozsáhlá výměna odborných časopisů a publikací. Miloslav Polívka Zpráva o účasti pracovníků ústavu na konferenci o husitství v Táboře Ve dnech 12. až 14. října 2004 proběhla v Táboře mezinárodní konference Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. Byla připravena ve spolupráci Husitského muzea v Táboře, Historického ústavu AV ČR v Praze a města Tábora, záštitu nad ní převzal ministr kultury P. Dostál. Badatelé z České republiky a ze sousedních zemí, zejména z Polska a ze Slovenska, přednesli příspěvky, v nichž jednak pojednali význam Žižkovy role v husitství, jednak osvětlili širší souvislosti politického a vojenského dění v závěru 14. a v první polovině 15. století. Z Historického ústavu AV ČR v Praze se jednání nebo jejich částí zúčastnili Roman Baron, Eva Doležalová, Miloslav Polívka a Robert Šimůnek. M. Polívka přednesl úvodní referát o významu a interpretacích role J. Žižky v českých dějinách, R. Šimůnek pojednal v rozsáhlém příspěvku o vztazích jihočeské šlechty k Táboru ve druhé třetině 15. století. M. Polívka charakterizoval průběh i záměry této konference a smysl bádání o husitství rovněž ve dvou vystoupeních pro ČT 1. Příspěvky přednesené na konferenci v Táboře vyjdou v dalším svazku sborníku Husitský Tábor. Roman Baron 9

10 RECENZE Historický atlas měst České republiky. Sv. 12. Trutnov. Praha, Historický ústav AV ČR 2004, 1 l., 8 + X s. textových listů, 36 mapových listů; Historický atlas měst České republiky. Sv. 13. Chrudim. Praha, Historický ústav AV ČR 2003, 1 l., 12 + XII s. textových listů, 39 mapových listů. Ediční řada Historický atlas měst České republiky, vydávaná Historickým ústavem Akademie věd ČR, si velmi rychle vydobyla prestižní postavení nejen v domácím výzkumu, zabývajícím se vývojem městských sídlišť. Stala se respektovanou součástí celoevropského projektu historických atlasů měst, který představuje závažný kvalitativní skok kupředu v rozvíjení možností srovnávacího výzkumu měst v mezinárodním měřítku. Snaha o kompatibilitu české řady s podobnými projekty rozvíjenými v řadě evropských zemí (včetně sousedního Německa, Rakouska a Polska) nepochybně přispěla k její vysoké úrovni a otevírá cestu k hlubším poznatkům v oblasti historické demografie i mnoha jiných disciplín. Zároveň ovlivnila i její svéráznou podobu, kdy jednotlivé sešity o formátu A3 jsou tvořeny řadou volných, nesvázaných listů. Za posledních deset let již vyšlo v Historickém atlasu měst ČR třináct svazků, zkoumajících různé typy městského osídlení. V období byly postupně vydány svazky věnované Litoměřicím, Pardubicím, Českým Budějovicím, Děčínu, Hradci Králové, Slanému, Táboru, Jihlavě, Třebíči, Telči a Českému Krumlovu. V poslední době se objevily svazky zabývající se Chrudimí a Trutnovem, měly by následovat publikace o Tišnově, Kolínu a Libni. Jak je vidět, dosavadní svazky pokrývají především oblast východních, jižních a severních Čech a jihozápadní Moravy, zatímco západní Čechy a téměř celá Morava jsou zatím zmíněným projektem nedotčeny. Mimořádná náročnost vedla rovněž k tomu, že největší česká a moravská města se svého zpracování dočkají později. Poslední vyšlé svazky jsou věnovány dvěma bývalým okresním městům východních Čech, Trutnovu a Chrudimi. Obě dnes patří k městům střední velikosti (Trutnov má asi obyvatel, Chrudim obyvatel). Jestliže však Chrudim leží na okraji staré sídelní oblasti a vykazuje dlouhou tradici významného slovanského osídlení (slovanské hradiště zde stálo již v 9. století a později zde existovalo jedno z center hradské knížecí správy), pak oblast dnešního Trutnova byla v přemyslovské době osídlena až v důsledku pozdější kolonizace ve 12. století. Obě města byla založena přibližně v polovině 13. století či krátce poté, obě patřila, alespoň po nějaký čas, ke královským městům, respektive k okruhu věnných měst českých královen. Chrudim si toto postavení držela mnohem déle než Trutnov, který často podléhal šlechtě či slezským knížatům. Ostatně Chrudim byla dlouho významnější a lidnatější lokalitou než odlehlejší Trutnov, sužovaný navíc kvůli své poloze nedaleko slezských hranic četnými vojenskými operacemi. Od 19. století však význam Chrudimi začíná 10

11 slábnout (především ve prospěch sousedních Pardubic) a postupně se dostavuje její stagnace a úpadek, zatímco Trutnov naopak prožívá rozmach a přetváří se v jedno z nejvýznamnějších průmyslových center celého Podkrkonoší. Oba svazky mají standardní podobu. Vedle výkladů o dějinách příslušných měst (doprovázených početnou bibliografií) vyniká rozsáhlá obrazová a mapová část. Tento oddíl vlastně tvoří nejpozoruhodnější část díla. Pokaždé soustřeďuje jedinečnou dokumentaci, přinášející mimořádně cenný soubor reprodukcí mnoha starých i nových plánů a map, včetně různých jiných vyobrazení a fotografií. Jeho součástí jsou i rekonstrukční mapy, jež podávají názorný obraz městské zástavby ve vybraných obdobích jejího vývoje. Na přípravě obou svazků se podílely početné týmy odborníků. Autorský kolektiv v případě Trutnova tvořili Jiří Bok, Günter Fiedler, Luděk Jirásko, Petr Landr, Jitka Lukášková, Roman Reil, Eva Semotanová, Jan Slovík, Michal Vojtěch a Vladimír Wolf, přičemž redakce spočívala v rukou G. Fiedlera a E. Semotanové. Podobně široký byl autorský kolektiv u sešitu věnovaného Chrudimi. Jeho členy byli Jan Frolík, Petr Grulich, Vladimír Hrubý, Pavel Kobetič, František Nesejt, Eva Semotanová, Pavel Šrámek, Ivo Šulc a Vít Vokolek. I zde připadla redakce svazku E. Semotanové a vedle ní i Robertu Šimůnkovi. Jaroslav Boubín Jaroslav PÁNEK (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha, Historický ústav AV ČR 2004, 661 s. V minulém roce vyšel dlouho očekávaný sborník příspěvků věnovaný takřka třemi desítkami žáků a přátel (29) profesoru Univerzity Karlovy a řediteli jejího Ústavu dějin a archivu Josefu Petráňovi, jehož celoživotní historické dílo zasáhlo do nezvykle širokého spektra témat ze středověkých, raně novověkých i moderních sociálních, hospodářských, kulturních i politických dějin, o čemž zčásti svědčí mj. též tematická skladba sborníku. Sborník Vlast a rodný kraj v díle historika je rozdělen do tří tematických oddílů. V úvodní studii celé knihy i její první části (nazvané Historik a jeho řemeslo) věnoval Jaroslav Pánek rozsáhlou pozornost osobnímu i profesnímu životu a historickému dílu Josefa Petráně. Samostatné pozornosti se zde dostalo pedagogickému působení tohoto předního znalce dějin raně novověké hmotné kultury. Pozoruhodné jsou také přílohy Pánkovy studie, v nichž je vedle vlastní úctyhodné bibliografie J. Petráně vyhrazen prostor početnému seznamu diplomových prací vyšlých z jeho semináře na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za dobu více než tří desítek let ( ). Součástí prvního oddílu sborníku jsou i další příspěvky věnované J. Petráňovi a dějinám Podblanicka 11

12 (E. PROCHÁZKOVÁ), kulturním dějinám raného novověku jako konceptu k zamyšlení (J. PEŠEK) a analýze Dějin československých Josefa Pekaře (Z. BENEŠ). Druhá část Petráňova sborníku Od středověku na práh nové doby obsahuje neméně než 19 příspěvků historiků několika generací z široké palety témat z českých dějin středověku (D. TŘEŠTÍK, F. ŠMAHEL, P. ČORNEJ, M. POLÍVKA) a raného novověku (V. BŮŽEK, V. LEDVINKA, B. ROEDL, M. KOLDINSKÁ, A. KOSTLÁN, P. VOREL, M. RYANTOVÁ, P. MAŤA, K. VALENTOVÁ-BOBKOVÁ, S. RAKOVÁ, J. HÁJEK, M. ONDO- GREČENKOVÁ, V. VLNAS), 19. století (L. SRŠEŇ) a dějin historické kartografie (E. SEMOTANOVÁ). Převaha raně novověké problematiky (zejména z hospodářských, náboženských, kulturních a sociálních dějin) je dána pochopitelně především odborným zaměřením prof. Petráně a tím i jeho přímých a nepřímých žáků. Poslední, počtem stran nejmenší tematický oddíl, nazvaný Návraty do rodného kraje, zahrnuje pět v podstatě regionálně orientovaných příspěvků z hospodářských, náboženských a sociálních dějin (A. POŘÍZKA, E. ŠIMEK, J. MIKULEC, E. MAUR, B. JIROUŠEK) a jednu etnologickou (popř. kulturněhistorickou) studii (L. SOUKUPOVÁ). Rozsahem objemný Petráňův sborník (661 s.) je kromě samotného chronologicky i tematicky pestrého obsahu přitažlivý i na omezené podmínky malotirážní tiskárny Historického ústavu AV ČR dobře zpracovanou grafickou stránkou (např. sličnou obálkou). Některé z příspěvků sborníku obsahují též četné obrázky a fotografie, mapy, tabulky aj. Martin Holý Historica. Series Nova. Vol. 10. Prague, Institute of History 2003, 345 pp. Ještě před uplynutím prvního desetiletí od vzniku nové řady sborníku Historica, určeného především zahraničním badatelům, spatřil světlo světa jeho desátý svazek. Oproti předchozímu číslu Historik došlo ke znatelnému zvýšení jak počtu autorů příspěvků, tak členů mezinárodní redakční rady. Čtenáři se dostává do rukou publikace obsahující devět chronologicky seřazených studií, jeden přehled bádání a úctyhodný počet (36) recenzních zhodnocení prací z domácí i zahraniční produkce z let V úvodním článku se Martin WIHODA důkladně zamýšlí nad místem Moravy v dějinách českého státu za vlády Přemyslovců. Jedná se o příspěvek doplňující a upřesňující autorovy dříve publikované poznatky o této problematice. V následující stati věnuje Robert ŠIMŮNEK pozornost otázkám fungování správního systému šlechtických dominií v pozdním středověku (český a středoevropský model), jejichž poznání je na rozdíl od období raného novověku teprve v počátcích. Jako východisko pro širší nadregionální kompa- 12

13 raci Šimůnkovi posloužilo zvláště rožmberské dominium. Nejen problematiku integrování šlechty z českých a uherských zemí na dvoře Ferdinanda I. sledují ve společném příspěvku Václav BŮŽEK a Géza PÁLFFY. Propojením výsledků vlastního bádání obou autorů se zřetelem na širší kontext poznatků především české a maďarské historiografie vznikla přínosná komparativně pojatá studie. Vnímání našich severních sousedů na prahu novověku zobrazil na základě různorodých bohemikálních pramenů Jaroslav PÁNEK. Dobový český pohled na Polsko a Poláky byl vcelku pozitivní (bratři, vlastenci), ne však nekritický. Autor upozorňuje na skutečnost, že spolupráce středoevropských historiků a nové čtení již známých textů může přinést další cenné výsledky na tomto badatelském poli. V následujícím příspěvku analyzovala Benita BERNINGOVÁ český korunovační obřad zimního krále Fridricha Falckého. O genezi a vývoji ruského panslavismu pojednává studie Radomíra VLČKA. Autor v ní čtenáře seznamuje s proměnami tohoto fenoménu v průběhu 19. století, přičemž poukazuje na rozdílnost pohledů malých slovanských národů na jedné straně a ruského prostředí na straně druhé. Hospodářským dějinám je věnována společná práce Vlastislava LACINY a Jana HÁJKA. Autoři se zabývají otázkou dezintegrace středoevropských ekonomik po první světové válce. Zvláštní pozornost přitom upřeli na postavení meziválečného Československa (až do konce světové hospodářské krize). Národnostní politiku První republiky ve svém příspěvku načrtl René PETRÁŠ. Tehdejší situace národnostních menšin žijících na území Československa sice nebyla jednoduchá, avšak ve srovnání s jinými státy (včetně demokratických) lze hovořit o příznivých poměrech v této oblasti. Jan NĚMEČEK se soustředil na problém majetkoprávního vyrovnání mezi Československem a Rakouskem po druhé světové válce. Teprve mezistátní smlouva z roku 1974 umožnila řešení tohoto složitého problému a následnou normalizaci vzájemných politických vztahů. Novým česko-polským výzkumům dějin Kladska po roce 1989 je zasvěceno pojednání z pera Jaroslava PÁNKA. Autor velmi kladně hodnotí již dosažené výsledky a naznačuje možnosti dalšího směřování badatelské práce českých a polských historiků. Důležitou součástí desátého svazku Historik je recenzní rubrika. Roman Baron Pavel KRAFL (Ed.), Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku (Opera Instituti Historici Pragae, Series B Editiones, Vol. 2). Praha, Historický ústav AV ČR 2003, 272 s s. obrazových příloh, angl. res. Dobové partikulární církevní zákonodárství nemá význam jenom pro úzkou oblast dějin kanonického práva, ale přináší vedle zásadních poznatků pro církevní a politické dějiny i významné detaily pro společenské, hospodářské a kulturní dějiny, dějiny hospodářství, mentalit, každodennosti, odívání, školství, 13

14 liturgie atd. Proto je každý ediční počin na tomto poli prvořadou vědeckou událostí. Třetí tisíciletí přitom v tomto oboru začalo v Česku více než šťastně. Neuplynuly ještě ani dva roky od souhrného vydání pražských diecézních a provinciálních statut, které nahradilo a doplnilo stati roztroušené v jednotlivých číslech nesnadno dostupného časopisu Apollinaris a na jiných místech, 3 a historická obec se může těšit ze zcela nového vydání a zpracování diecézních statut olomouckého biskupství. Toto vydání, vzniklé usilovnou prací jediného mladého autora, může být oproti pražské reedici označeno jako dílo zcela nové. Vždyť předchozí edice olomouckých statut, kterou pořídil v roce 1766 Arsenius Theodor Fasseau, mohla autorovi posloužit pouze jako jedno z nespolehlivých a zastaralých východisek k dlouholetému průzkumu domácích a zahraničních rukopisů. Na rozdíl od Prahy nebyla kontinuita olomouckého biskupství přerušena bouřlivým desetiletím husitských válek, takže edice mohla být dotažena až k dobře zdůvodněnému mezníku roku I tak je počet rukopisů obsahujících olomoucká diecézní statuta z tohoto období poněkud menší než pro pražskou metropoli, přesto dosahuje úctyhodného čísla sedmnáct. Kromě pečlivě vypracovaného vědeckého aparátu mají obě edice společné především výchozí vymezení pojmu diecézní (resp. provinciální) synody, jejichž statuta zpracovávají. Synodu definují jako shromáždění duchovních svolané místním biskupem (resp. metropolitou) či jeho zástupcem a projednávající za jeho předsednictví otázky církevního života v nejširším smyslu. Vědomě se tak omezují na jasně definovatelný a v pramenech odlišitelný nový způsob konání synody, který od přelomu 12. a 13. století vytlačoval starší synody, jichž se účastnily i světské osoby od panovníka po ministerialitu duchovních institucí, a které často nelze v pramenech (a asi to nebylo možné ani ve skutečnosti) odlišit od národních sněmů, světských či církevních soudních shromáždění, shromáždění při svěcení kostela apod. Nejisté a volně interpretovatelné doklady takovýchto shromáždění z 11., 12. a poč. 13. století, vydané ostatně v Codex diplomaticus Bohemiae a v edicích Kosmovy kroniky a jeho pokračovatelů, tak mohly být oprávněně ponechány stranou. Obě edice proto podobně jako analogická Concilia Poloniae začínají nespornými doklady synodálních statut z druhé poloviny 13. století. Význam Kraflovy práce přitom podtrhují vedle nové datace statut z roku 1399 (pův. 1342, 1380 nebo 1400) a 1413 (pův. 1412) zvláště dvojí donedávna neznámá statuta, nejstarší z roku 1282 a obsáhlá statuta z roku Katalog 3 Jaroslav V. POLC Zdeňka HLEDÍKOVÁ (Edd.), Pražské synody a koncily předhusitské doby. Praha Edice doplňuje a nahrazuje stati Rostislav ZELENÝ, Councils and Synods of Prague and their Statutes ( ), Apollinaris 45, 1972, s , ; Jaroslav V. POLC, Councils and Synods of Prague and their Statutes , Apollinaris 52, 1979, s , ; 53, 1980, s , ; Jaroslav KADLEC, Synods of Prague and their Statutes , Apollinaris 64, 1991, s ; i přílohu monografie Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Biskup Jan IV. z Dražic. Praha 1992, s

15 dokladů konání diecézních synod, ze kterých nejsou dochována zákonodárná akta, a pozoruhodná obsáhlá úvodní studie pak přispívají k velice příjemnému dojmu z díla vyčerpávajícího, přehledného, uceleného, vynikajícího. Aleš Pořízka Tomáš CHROBÁK Doubravka OLŠÁKOVÁ, Ernest Denis, Nakladatelství Eva Milan Nevole, místo ani rok vydání neuvedeny, 197 s. Útlá kniha obsahuje dvě studie zasvěcené životu a dílu Ernesta Denise, předního francouzského historika-slavisty 19. a počátku 20. století. Oba články jsou ve svazku prezentovány ve dvou jazykových verzích česky a francouzsky. Studie Tomáše Chrobáka, nazvaná Ernest Denis život a doba, přináší Denisovu přehlednou biografii. Autor načerpal řadu detailních poznatků ze života svého hrdiny při základním výzkumu ve francouzských archivech. Cenné je, že Chrobák jednostranně nezdůrazňuje pouze tu část Denisova odborného i společenského působení, která se vztahovala k českému prostředí. Objevné budou pro českou čtenářskou obec informace týkající se počátků kariéry. Zaujme zejména Denisova anabáze po francouzských středních školách a později i univerzitách. Z Chrobákovy biografie vyvstává obraz nekonformní osobnosti, jejíž zájem o historii souvisel se zaujetím o politické dění ve Francii, v českých zemích i v soudobé Evropě. Příspěvku Doubravky Olšákové Ernest Denis život a doba by více slušel název Dílo Ernesta Denise, neboť hlavní předmět autorčina zájmu tvoří právě Denisovy historické práce. Všímá si ovšem také recepce Denisových knih v českém prostředí, zvláště pak v historické obci, a i sleduje Denisův druhý život. Za pozornost stojí zvláště pasáže, v nichž autorka sleduje, jak Jindřich Vančura zasahoval coby překladatel Denisových prací do jejich znění. Milan Řepa Petr PROKŠ, Konec říše Habsburků. Střední Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska (1867/ ), ISV nakladatelství., Praha 2004, 287 s., ISBN Celé knihovny jsou již schopny zaplnit publikace, které se z toho či onoho aspektu zabývají dějinami habsburské monarchie, státního útvaru, jehož součástí byly po dobu několika století i české země. I když nemalý podíl na této produkci představují práce českých historiků, lze v tomto tématickém okruhu nalézt celou řadu otázek, které dosud zůstávaly na okraji zájmu jejich zájmu nebo zcela unikaly jejich pozornosti. Nesporně k nim patří právě otázky mezinárodního posta- 15

16 vení habsburského soustátí a krize jeho velmocenské role v etapě mocenského nástupu sousedního ambiciózního císařského Německa. Petr Prokš vystihl tuto citelnou mezeru a vytýčil si jako cíl své práce objasnit problémy zahraniční politiky habsburské říše, ale především osvětlit proces jejího ústupu z pozic přední evropské velmoci. Z hlediska metodického si k tomu volil formu paralelního výkladu zahraničně politických koncepcí a aktivit vládnoucích garnitur obou států od okamžiku vzniku dualistické Rakousko-uherské říše, resp. od sjednocení Německa, do konce první světové války. Autorově systematické metodě neunikla snad žádný z významných aspektů takto široce pojatého problému. S využitím široké škály zahraniční literatury, především německé a angloamerické provenience, se mu podařilo na pozadí vztahů těchto dvou států ukázat labilitu mocenskopolitické situace v Evropě. Osvětlil peripetie postupného upadání Rakousko-Uherska do závislosti na imperiálních zájmech Německé říše, přitom doložil ztrátu schopnosti habsburské monarchie plnit roli integrujícího faktoru ve středoevropském prostředí. Nejen narůstající asymetričnost vzájemných vztahů Berlína a Vídně, ale neméně přesvědčivě autor vylíčil pragmatičnost německé zahraniční politiky, s níž neváhala přistupovat k svému nejbližšímu spojenci. Prvotním cílem politiky Německé říše bylo, využít proklamovaného spojenectví s Rakousko-Uherskem k prosazení vlastních velmocenských záměrů ve střední Evropě a vytvořit si tak základnu k přeměně Německa ve světovou velmoc, schopnou konkurovat nejen Rusku, ale i Velké Británii, případně i Spojeným státům. Šlo od počátku (od sjednocení Německa) o široce rozehranou partii, v níž do centra pozornosti německé zahraniční politiky vstupovaly téměř všechny státy tehdejší Evropy. Obdobně široký záběr, ovšem s jinou potencí, měla i zahraniční politika rakousko-uherská. Hlavním objektem jejího zájmu bylo další pronikání na Balkán a případně i rozšíření vlivu ve východní Evropě. Kromě snahy o uspokojování vlastních imperiálních zájmů, však Rakousko-Uhersko sloužilo, zejména na Balkáně jako most pro německou expanzi do Malé Asie a do oblasti Perského zálivu. Zajímavé jsou právě postřehy ukazující častou ambivalentnost vztahů obou mocností a neschopnost vídeňské vlády dostatečně čelit tlakům Berlína tam, kde se s ním zájmy podunajské monarchie křížily. K největším kladům práce lze počítat poměrně podrobný rozbor německých představ o cestě k supervelmoci. Jejich součástí byly i úvahy o budoucím osudu habsburské říše. Zarážející je až cynismus, s nímž přistupovala německá zahraniční politika k svému nejbližšímu spojenci. Nevylučovala již v časném období i dělení nebo rozpad habsburského soustátí. Využívala přitom obratně vnitřních problémů rakousko-uherské říše, latentního napětí mezi politikou uherských vlád a Vídní, nacionálních problémů v Předlitavsku (viz podíl na ztroskotání fundamentálních článků), nacionalismu, či později všeněmecké orientace německého obyvatelstva habsburské říše. Úvahy o budoucím německém uspořádání střední Evropy přitom neměly jen onu spektakulární povahu, kterou reprezentuje známý Naumannův spis věnovaný této téma- 16

17 tice (Mitteleuropa, 1915), ale byly předmětem strategického plánování vůdčích činitelů Německé říše, ministerstva zahraničí, říšského kancléře, vojenských kruhů, podnikatelského prostředí apod. Pozoruhodné je, že se představy o zániku habsburské říše objevují již záhy po roce 1871, kdy se teprve německý stát konsolidoval. Neméně podrobně se autor věnoval i obdobným koncepčním úvahám a plánům, které se rodily ve vrcholové politice rakousko-uherské. I když i ony se vyznačují nereálným velikášstvím, přece jen se v nich projevuje jistá umírněnost, ale také obezřetnost vůči záměrům Berlína. Po přečtení přítomné Prokšovy práce se vynoří celá řada podnětů, které by mohly vést ke korigování některých rozšířených představ o období předcházejícím první světovou válku. V jiném světle se tak jeví dosud často, zejména při popisech zahájení světové války, opakovaná fráze o dlouholetém, více než 50 let trvajícím, evropském míru. Ukazuje se naopak křehkost tohoto míru, labilita mocenskopolitického uspořádání Evropy. Stejně tak se nabízí nový pohled na českou politiku té doby, na celý boj o české státní právo a na pozdní probuzení z oné uhlířské víry v budoucnost Rakouska, z víry, že toto soustátí může být perspektivním rámcem pro další rozvoj české společnosti. I v tomto ohledu je třeba syntetický pohled autorův přivítat a ocenit. Josef Harna Emil VORÁČEK, Eurasijství v ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace. Praha, SET OUT 2004, 350 s. Tématem, kterému je věnována anotovaná kniha, se v českém prostoru doposud nikdo systematicky nezabýval. Přitom jde o fenomén, který je nejen aktuální z hlediska vývoje ruského myšlení, ale úzce souvisí i s českým prostředím: jde o problematiku vztahující se k ruské emigraci po roce 1917, pro niž mělo meziválečné Československo velký význam. Zevrubný rozbor ruské emigrace ovšem v knize nenajdeme. Autor totiž položil důraz na dějiny idejí; šlo mu o to představit myšlenky a názory, které spojoval mýtus svébytného kulturně historického vývoje eurasijského prostoru. Emil Voráček představil eurasijství jako reakci na politický a kulturní přerod, který způsobily první světová válka a zhroucení evropských monarchistických režimů; ukázal, v čem se eurasijství vracelo k otázce co je Rusko a kam Rusko směřuje. Knihu rozdělil do sedmi kapitol, sledujících jak chronologicky tak i problémově proměny eurasijského myšlení. Uvedl ji přehledem pramenů a zevrubným zhodnocením dosavadní historiografické produkce. Následují dvě kapitoly Duchovní vývoj eurasijství a Ruské porevoluční proudy a vznik eurasijství věnoval kořenům tohoto hnutí. Stejně jako v dalších kapitolách, i zde začlenil rozbor do širšího záběru, zejména do souvislostí ruského duchovního prostředí 19. a 20. století. Postupně v nich identifikoval ko- 17

18 řeny eurasijství v předrevolučním období a následně sledoval vliv myšlenkových proudů porevoluční doby. O názorech vlastního hnutí pojednal ve druhé části knihy, a to v kapitolách Rusko a Evropa, Euroasijská syntéza a Eurasijství jako politické hnutí (kulminace, rozkoly, rozpad). V těchto pasážích rozbor eurasijského myšlení propojil s popisem eurasijských organizací. Poslední část pak věnoval ohlasu hnutí, diskusi o něm a místu eurasijství v politické filozofii evropského myšlení; knihu doplnil stručným přehledem biografií ústředních aktérů eurasijství. Autorovým cílem bylo popsat a zhodnotit základní etapy politické aktivity eurasijského hnutí, jejich významné momenty a dynamiku. Učinil tak jednak na základě kritického zhodnocení poznatků získaných z dostupné literatury a jednak na základě vlastní analýzy založené na samostatném pramenném studiu. V 90. letech 20. století totiž využil možnosti, které nabídly právě otevřené archivy v bývalém Sovětském svazu. Archiválie ovšem neopomněl rovněž čerpat z německého a českého prostředí. Z hlediska identifikace kořenů eurasijství E. Voráček prokázal, že se sice eurasijství lišilo od obou základních ruských myšlenkových směrů, slavjanofilství a zapadnictví, ale vzhledem ke své animozitě k Západu mělo blíže ke slavjanofilským myšlenkám; velkou inspirací mu byly kulturně historické typy Nikolaje Ja. Danilevského a slavjanofilské vize o výjimečnosti ruského impéria. Ve vlastní analýze eurasijství je nutné vyzdvihnout rozbor koncepcí státního systému a ekonomiky. Autor nově zejména zhodnotil teoretické konstrukce prezentované v tisku či na přednáškách a porovnával je s výroky v interních diskusích. Praktickou politickou činnost eurasijců E. Voráček sledoval v konfrontaci s jejich politickou filozofií založenou na myšlence kulturní, historické a geografické jednoty svébytné Eurasie. Zhodnotil přitom rovněž politický a ideový rozměr eurasijství a identifikoval euroasijský vztah k západoevropské kultuře a společnosti. Kladem publikace rovněž je, že názory, projevy a polemiky začlenil do širších souvislostí; pozornost např. věnoval doposud málo sledovanému ohlasu euroasijských názorů mezi ostatními ruskými emigranty. Přes nesporné klady se E. Voráček neubránil některým nepřesnostem: např. názvy některých institucí či přepis ruských názvů do latinky neuvedl jednotně, odlišně uváděl některé odkazy, drobných nedostatků se dopustil v rejstříku. Některé pojmy by bylo vhodné přesněji definovat, např. slavistický kongres v Moskvě v srpnu 1991 či činnost spisovatele Vladimíra F. Odojevského ( ); při zmínkách o názorech historika Vysiluje O. Ključevského by bylo vhodné zdůraznit, že ve své koncepci ruských dějin výrazně akcentoval geografické hledisko. Přes zmíněné nepřesnosti či nedůslednosti je nutno Voráčkovu knihu považovat za cennou sondu do euroasijských názorů a jejich soudobých i pozdějších reflexí. Ve většině pasáží sice převládl syntetizující přístup nad analýzou, ale tato skutečnost byla dána právě tím, co bylo zmíněno v úvodu české prostředí takovouto práci doposud postrádalo. Jedná se tudíž o výrazný 18

19 příspěvek k poznání duchovního okruhu ruské emigrace. Jeho význam přesahuje hranice českého historiografického prostoru. Radomír Vlček Miroslav TEJCHMAN, Nicolae Ceauşescu. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004, 208 s. Málokterý představitel východního bloku se stal námětem tolika úvah a tolika nejrůznějších protichůdných hodnocení jako právě Nicolae Ceauşescu. 1 Za svého života byl ve své vlasti obklopen státe důmyslněji organizovaným a stále monstróznějším kultem, v němž ožíval jako jeden z velikánů rumunské, ba světové historie. V šedesátých a sedmdesátých letech se mnoha pozorovatelům na Západě jevil jako rozvážný státník a modernizátor Rumunska, odvážný odpůrce sovětské hegemonie ve východní Evropě a některým méně informovaným dokonce jako představitel reformního komunismu. Koncem sedmdesátých let pozlátko Ceauşescova režimu začalo rychle odprýskávat jak vycházely najevo jeho megalomanské experimenty i zločiny spojené s jeho vládou. Nastoupil nový obraz Ceauşesca jako Drákuly, krvavého upíra a pološíleného tyrana rumunských občanů. Jeho pád na konci roku 1989 sledoval se zatajeným dechem celý svět. Lidé na celé planetě viděli na svých obrazovkách zkrvavené mrtvoly manželů Ceauşescových. Tyto záběry se staly jednou z ikon převratného roku 1989 i jistým počátkem nové kapitoly v dějinách médií. Patnáct let, které uplynuly od konce jeho vlády dávají příležitost pohlédnout na období Ceauşescova režimu střízlivě a s odstupem. Je přirozené, že v českém prostředí se toho úkolu zhostil Miroslav Tejchman, v současné době jeden z mála českých odborníků na rumunské dějiny. K sepsání určité syntetizující práce ho opravňoval celoživotní badatelský zájem o rumunskou historii od 30. let po současnost 2. Vzhledem k popularizačnímu charakteru edice v níž práce vyšla i k jejímu omezujícímu rozsahu se Tejchman musel uchýlit k poměrně zhuštěné formě výkladu. Místo obsáhlejší analýzy různých aspektů Ceauşescovy vlády (vnitřní a zahraniční politika, ekonomika, národnostní otázka v Rumunsku, propaganda, politická opozice, 1 Rozsáhlá bibliografie o Ceauşescově osobnosti i jeho režimu obsahující přes 1000 položek v angičtině, francouzštině a němčině je shrnuta v publikaci Opritsa D. POPA - Marguerite E. HORN (Eds.), Ceausecu s Romania. An Anotated Bibliography (Bibliographies and Indexes in World History). Greenwood Z novějších Tejchmanových prací věnovaných rumunské problematice lze uvést např. : Edvard Beneš şi opoziţia româna ( ), Magazin Istoric, 2000/3 s. 5-8; Nicolae Ceauşescu- vzestup a pád diktátora, Slovanský přehled 87, 2001 s , Carol II. Rumuský- král playboy, Historický obzor 14, 2003 s ; Smrt generálního tajemníka, Slovanský přehled 88, 2002 s ; Sovětizace Besarábie , , Slovanský přehled 85, s

20 teror apod.) je Tejchmanova práce do značné míry chronologicky řazeným faktografickým kaleidoskopem, z něhož si pozorný čtenář může učinit plastickou představu o osobnosti hrdiny knížky a způsobu jeho vlády. S ohledem na čtenářský zájem se Tejchman nevyhýbá drobným anekdotám ze života rumunského diktátora, i když si vždy udržuje vědecký odstup a upozorňuje na problematickou hodnotu některých svědectví (především generála rumunské bezpečnosti Iona Pacepy). Tejchmanova práce je rozdělena do čtyř nestejně rozsáhlých kapitol. První kapitola nazvaná Rumunská krvavá revoluce je vylíčením dramatického, vnitřně rozporuplného i zmateného rumunského rozchodu s diktaturou. Druhá kapitola nazvaná Počátky kariéry zachycuje vzestup Nicolae Ceauşesca z bídných poměrů oltenského venkova až rumunský mocenský Olymp. Při psaní této kapitoly musel autor čelit objektivním potížím vyplývajícím z nedostatku hodnověrných informací o Ceauşescových letech učednických a vandrovních, kdy se formovala jeho osobnost i politické názory. V oficiální literatuře vzniklé za jeho vlády je Ceauşescu hagiograficky líčen jako rozený revolucionář a zastánce utlačovaných. Naopak ceauşecovská černá legenda představuje mládí budoucího rumunského vůdce jako politicky nevyhraněného příslušníka bukurešťského lumpenproletariátu. Mezi těmito krajnostmi se musí pohybovat každý Ceauseşcův biograf. Tejchmanova pozornost se proto soustřeďuje spíše než na Ceauşescovu osobnost na specifické dějiny Rumunské komunistické strany, jejího přerodu z málo významné sekty ve vládnoucí stanu určující dějiny poválečného Rumunska. Hodně prostoru je v této kapitole věnováno sovětizaci Rumunska. Tejchman soustřeďuje svou pozornost i na specifickou rumunskou destalinizaci, vedenou paradoxně samotným tvůrcem komunistického režimu Gheorghe Gheorghiu-Dejem. Tento proces byl poznamenán nárůstem nacionalismu a postupným posunem Rumunska do role oponenta Sovětů uvnitř bloku. Tejchman přesvědčivě dokazuje, že Ceauşescovo působení v prvních letech jeho vlády přirozeně navazuje na základy položené za předchozí Dejovy éry. Třetí kapitola je nejobsáhlejší a zachycuje 24 let Ceauşescovy vlády od roku 1965 do prosince Samotná kapitola se dělí do tří oddílů. První představuje nadějný Ceauşescův nástup, počáteční úspěchy na domácí i politické scéně a polovičaté a mnohdy jen verbální pokusy o demokratizaci. Tejchman seznamuje čtenáře s předimenzovanou rumunskou zahraniční politikou, snažící se vystupovat jako uznávaný mediátor v čínsko-sovětském nebo americkovietnamském sporu. Velkou pozornost věnuje český autor logicky postoji Rumunska k československým událostem v roce Zajímavou částí knihy je také zachycení ekonomického vývoje. Rumunsko v té době mělo stejnou životní úroveň jako Řecko nebo Portugalsko. Druhý oddíl věnovaný sedmdesátým letům sleduje pomalý, ale vytrvalý růst kultu Ceauşescovy osobnosti (tento fenomén Tejchman velmi dobře dokumentuje) a stejně pomalý, ale neodvratný konec nepromyšleného ekonomického zázraku. Obnovený pocit hrdosti rumunského národa mění ve vládou hlásaný šovinismus, který místy dosahoval 20

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 17, 2006, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

Strategickou otázkou budoucno

Strategickou otázkou budoucno akademický bulletin 2 AKADEMIE VĚD ČR a b 2012 Strategickou otázkou budoucnosti jsou energie a jednu z možných odpovědí hledá termojaderná fúze, str. 10 11. K nepřímému zapálení termojaderného paliva laserem

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Martin Franc To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Historiky přírodních věd bývají často vědci za odborným zenitem. Koneckonců i Bohumil Němec k závěru své dlouhé kariéry se ne vždy s největším

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě duben 2013 www.ff.osu.cz EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE XI. Velcí umělci italské renesance: Michelangelo Buonarroti malířské dílo Michelangelo

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

2001 roãník XLIV Podávání novinov ch zásilek povoleno Oblastní po tou v Ostravû ã. j. 2726/92-P/1 ze dne 30. 11. 1992

2001 roãník XLIV Podávání novinov ch zásilek povoleno Oblastní po tou v Ostravû ã. j. 2726/92-P/1 ze dne 30. 11. 1992 2001 roãník XLIV 2001 XLIV Obsah 1 Archeologick v zkum hradiska v Chotûbuzi-Podobofie 1 Pavel Koufiil 6 Plebiscit a otázka sebeurãení tû ínského obyvatelstva 1918-1920 Krzysztof Szelong 17 Lucyna Waszková

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Z periferie do centra Evropy

Z periferie do centra Evropy Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč (eds.) Z periferie do centra Evropy 20 let vývoje vztahu ČR k EU copyright CEVRO Institut, o.p.s. 2009 ISBN: 978-80-87125-07-6 Obsah Poděkování....................................

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné?

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra dějin a didaktiky dějepisu Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7 Obsah Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5 1. Úvod 7 2. Výměna obyvatelstva v pohraničí českých zemí od května 1945 8 2.1. Germanizace českých zemí 8 2.2. Vybrané pojmy - rozbor 9 2.2.1. Pohraničí

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239 Obsah Úvod... 3 Vymezení tématu výchova v přírodě a mládežnické organizace skautského typu, jejich úloha a postavení ve společnosti... 6 Prameny a literatura... 16 Myšlenkové a společenské předpoklady

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více