2004 XV-2 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2004 XV-2 ISSN 1214-1836"

Transkript

1 2004 XV-2 ISSN OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Pavel Kůrka, Den otevřených dveří v Historickém ústavu ; Aleš Vyskočil, Den otevřených dveří v brněnské pobočce Historického ústavu AV ČR; Miloslav Polívka, Berlínští studenti na návštěvě v Historickém ústavu AV ČR; Roman Baron, Zpráva o účasti pracovníků ústavu na konferenci o husitství v Táboře; Recenze; Konference a vědecká zasedání: Martin Holý, Politická kultura ve střední Evropě ve středověku a raném novověku; Milan Hlavačka-Roman Vondra, 54. konference Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismu; Emil Voráček, Zasedání česko-ruské komise historiků a archivářů a kulatý stůl na téma Rusko-český dialog (1945, 1968, ) ; Zahraniční cesty; Miscellanea. Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR se po několik desítiletí potýkala s prostorovým provizóriem. Místem působení vědeckých pracovníků pobočky se při jejím vzniku v roce 1953 staly místnosti na Moravském náměstí (tehdy náměstí Rudé armády) 9. V roce 1972 se pobočka přestěhovala do rekonstruovaného kláštera na Mendlově náměstí 1. V roce 1981 se stěhovala znovu, ale jen v rámci kláštera do upravené přístavby s adresou Mendlovo náměstí 1a. Zde také sdílela osudy s dalšími brněnskými pobočkami společenskovědních ústavů, když se v roce 1988 stala součástí historického oddělení Ústavu slavistiky ČSAV, který měl sídlo v Brně. Politické změny na konci roku 1989 přinesly pozitivní kroky ve smyslu obnovy pobočky Historického ústavu AV ČR a návratu komunistickým režimem perzekuovaných osobností, zejména Jaroslava Mezníka a Jaroslava Marka. Přinesly ovšem rovněž majetkové restituce a s nimi nutnost, aby se pobočka z kláštera vystěhovala.

2 Celkový pohled na budovu, v níž sídlí brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR Knihovna brněnské pobočky HÚ AV ČR 2

3 V polovině roku 1990 našla útočiště v činžovním domě na Kounicově 42, který krátce předtím opustil Ústav analytické chemie ČSAV. Chemici se přestěhovali do nové budovy na tzv. akademickém náměstíčku na Veveří 97. I když místnosti, v nichž pobočka Historického ústavu - na rozdíl od pobočky Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV, která se do objektu na Kounicově 42 rovněž přestěhovala, nebyly dříve laboratořemi, nešlo o prostory pro podmínky historikovy práce ani zdaleka optimální. Konec roku 1992 a první polovina 1993 přinesly ČSAV, resp. AV ČR výraznou restrukturalizaci. Třetina akademických ústavů byla zrušena, Akademii opustila téměř polovina někdejších pracovníků. Mezi zrušenými pracovišti byl rovněž Ústav dějin střední a východní Evropy. Pracovnici brněnské pobočky byli až na jednu výjimku delimitováni do Historického ústavu. Brněnská pracoviště AV ČR, stejně jako celá Akademie, tehdy hledala cesty k maximální úspoře prostředků, vynakládaných na jejich chod. Vzhledem k rušení některých ústavů a početní redukci jiných bylo rozhodnuto přestěhovat brněnská pracoviště do objektů, v nichž se neplatil nájem. A tak se pracovníci obou historických pracovišť chystali na další stěhování. Kuriózně v době, kdy bylo rozhodnuto o zrušení Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV a delimitaci jeho pracovníků do Historického ústavu AV ČR, se obě části nově se utvářející pobočky HÚ sobě vzdálily. Bylo ovšem zajímavým řízením osudu, že se akademičtí historici, zabývající se dějinami střední, východní a jihovýchodní Evropy přesunuli do vily na Květné 8 v Pisárkách, objektu, který byl původně majetkem významného brněnského právníka a historika práva prof. Hynka Bulína. Prof. Bulínovi komunistický režim znemožnil v padesátých letech odborné působení v oblasti práva, zbavil jej místa na právnické fakultě v Brně a násilím si vynutil i jeho vilu. Společně s několika dalšími právníky, činnými až do jejího zrušení na brněnské právnické fakultě, našel působiště v brněnské pobočce Slovanského ústavu ČSAV, předchůdci v roce 1993 rušené pobočky Ústavu dějin střední a východní Evropy. Ačkoli byl již v devadesátých letech v důchodu, pravidelně pracovníky zrušeného ÚDSVE navštěvoval a živě se zajímal o to, jak pokračují bádání, u jejichž kořenů stál, a jež se nyní uskutečňují v Historickém ústavu. Pracovníci původní pobočky Historického ústavu se z Kounicovy 42 přestěhovali do půlpatra rekonstruovaného objektu někdejšího výpočetního střediska akademických pracovišť nacházejícího se ve dvorním traktu Veveří 97. Tři i čtyři pracovníci v jedné místnosti nebyli výjimkou, k práci na počítači se zpočátku museli sestavovat pořadníky. Brno není příliš velké město. Nicméně vzdálenost několika kilometrů mezi pracovníky nově se konstituující pobočky k optimální organizaci rozhodně nepřispívala. Uvědomovali si to i její tehdejší vedoucí, prof. J. Marek a doc. L. Slezák. Řešení se však naskytlo až na počátku 21. století, a to za zvláštních okolností. Na Drobného ulici působící brněnská pobočka ostravského Ústavu geoniky AV ČR (někdejší Geografický ústav ČSAV) byla oslovena restitučním požadavkem. Akademická rada AV ČR uvítala v té době Ústavem analytické chemie AV ČR předložený návrh na drobnou 3

4 úpravu objektu skladu nacházejícího se ve dvorním traktu Veveří 97, těsně vedle přístavby, v níž sídlila část pobočky HÚ. I když intenzívně jednala o zachování budovy na Drobného ulici pro Akademii, změnila malou rekonstrukci v zásadní přestavbu. Ta měla přinést 200 m 2 nových kancelářských prostor. Pokud by restituce dopadla pro Akademii neúspěšně, přestěhovala by se do nich pobočka Ústavu geoniky. Byl-li by restituční spor řešen ve prospěch Akademie, byly by určeny k odstranění některých prostorových problémů brněnských společenskovědních ústavů. Restituční spor byl nakonec vyřešen ke spokojenosti Akademie. Konečná verze dislokace si ovšem vyžádala řadu, v některých případech i velmi emotivních jednání. Začala analýzou prostorových potřeb, která jednoznačně prokázala, že dislokační řešení z roku 1993 bylo krátkozraké. Umožnilo sice v daném okamžiku snížit výdaje brněnských pracovišť, spoléhalo však na to, že AV ČR se bude dále zeštíhlovat. Nepočítalo s tím, že na prahu 21. století se budou připravovat nové vědecké projekty, k nimž bude zapotřebí nejen lepší přístrojové vybavení, ale i další prostory. Nezbylo než Akademické radě navrhnout výrazné přehodnocení dřívějších dislokačních řešení, a to nejen pro brněnská společenskovědní pracoviště. Brněnská pobočka Historického ústavu se tím dostala do soukolí přesunů připomínajících stěhovací akci filmu Kulový blesk. Výsledek však byl pro historiky přínosem. V nově zrekonstruované budově na Veveří 97 získali celé třetí podlaží s deseti místnostmi. Patro pod nimi připadlo etymologickému oddělení Ústavu pro jazyk český, v přízemí byly pro obě pracoviště vybudovány skladovací prostory pro knihy. Pracovny historiků byly zařízeny tak, aby v nich mohli současně pracovat nejméně dva badatelé, do zasedací místnosti se nainstalovala audio a videoprojekce umožňující názornou formou jak odbornou výuku historie, tak i výuku jazyků. Knihovna a studovna byly sestaveny tak, aby v nich měli návštěvníci přístup nejen k příručce, ale i počítačové technice umožňující prostřednictvím sítí vstup do databází akademických i mimoakademických knihoven. Přestěhování pobočky nebylo přínosem pouze pro Historický ústav. Na Květné ulici se zbavili historiků, do jejich místností mohli expandovat pracovníci domovského Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Na Veveří ulici připadly prostory po historicích pobočce Etnologického ústavu AV ČR, pobočce Ústavu dějin umění AV ČR a UIACH AV ČR. Místnosti po etymologickém oddělení ÚJČ, které se vystěhovalo z hlavní budovy na Veveří 97, připadly brněnskému pracovišti Ústavu živočišně fyziologie a genetiky. Rekonstruovaly je pro genomickou laboratoř společné pracoviště ÚŽFG AV ČR a UIACH AV ČR. Z celobrněnského pohledu došlo stěhováním historiků k průlomu do zredukované dislokace z roku Všechny dislokační problémy se tím odstranit nepodařilo. Zejména historikům velmi blízcí archeologové prostorově stále ještě strádají. Připravují se proto další kroky, uvažuje se např. o rekonstrukci přízemní budovy v Pisárkách na Veslařské ulici, kde doposud sídlí část pobočky Ústavu geoniky, či o další stavbě v areálu Veveří 97. Rada jihomoravských pracovišť AV ČR, v jejímž čele stojí V. Sklenička z Ústavu 4

5 fyziky materiálu AV ČR a R. Vlček z pobočky Historického ústavu, se jimi ve spolupráci s Akademickou radou AV ČR intenzívně zabývají. Činí tak zejména s ohledem na nutnost vytvořit lepší podmínky pro řešení výzkumných záměrů v těch případech, v nichž tomu stávající dislokace brání. Stěhování s sebou většinou nese jistou míru nostalgie. Pracovníci, kteří opustili budovu na Květné, ztratili např. svoje veverky. Objekt přírodovědců se totiž vyznačuje možností pozorovat ptáky a veverky pohybující se v zahradě, připomínající díky péči správce lesopark uprostřed města. Historici na ně jistě budou vzpomínat. Nové prostory však konečně umožnily pobočku spojit do jednoho celku a rozvinout způsob práce vlastní doposud jen přírodovědným a technickým oborům; výuka spojená s vizualizací či představení práce formou multimediální prezentace jsou jen prvními kroky k moderní formě historikovy práce. Radomír Vlček První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity bylo pod názvem Centrum raně novověkých studií založeno po několikaměsíčních přípravách k 1. lednu Hlavním úkolem Centra je soustavná ediční práce, zaměřená na zpřístupňování významných pramenů k českým a moravským raně novověkým dějinám formou kritických edic. Připravované publikační výstupy budou součástí ediční řady Prameny k českým dějinám století Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.- XVIII. illustrantia, rozdělené na oddíly Vita publica a Vita privata. Nad druhým z uvedených oddílů, který zahrnuje především prameny osobní povahy, převzal patronát Historický ústav Jihočeské univerzity. Jelikož na tamním pracovišti bylo již dlouho před vznikem Centra připravováno několik edičních projektů, jež byly posléze do vznikající ediční řady začleněny, nepřekvapí, že prvními vydanými svazky bude zastoupen právě oddíl Vita privata. 1 Cílem edičních projektů pojatých do oddílu Vita publica je zpřístupnění významných pramenných souborů, důležitých především z hlediska dalšího studia politických, církevních, právních a hospodářských dějin Českých zemí v století. Garantem systematické ediční práce v této oblasti je oddělení dějin raného novověku Historického ústavu AV ČR, zastoupené na českobudějovickém pracovišti Tomášem Sterneckem. Jeho aktuálním úkolem je příprava 1 Zprávu o založení společného pracoviště podali Jaroslav PÁNEK Václav BŮŽEK, Společné pracoviště Historických ústavů AV ČR a Jihočeské univerzity, Akademický bulletin 4, 2004, s. 6. 5

6 kritické edice relevantních písemností, začleněných do sbírky Historica Třeboň, která je uložena ve Státním oblastním archivu Třeboň. Historica Třeboň představují velmi rozsáhlý pramenný soubor zcela mimořádné hodnoty, jehož těžiště spadá právě do období raného novověku. Vznikal postupným výběrem těch písemností především z rožmberských, švamberských a dalších archivů, které mají prvořadý význam pro politické dějiny Českého státu. Naprostá většina tohoto materiálu se přitom dosud nedočkala edičního zpřístupnění a teprve nedávno byla v souvislosti s prohlášením celé sbírky za Národní kulturní památku dokončena její inventarizace. 2 Soustavná příprava prvního dílu edice raně novověkých písemností ze sbírky Historica Třeboň, který bude zahrnovat léta , se mohla rozeběhnout teprve po vyjasnění organizačních otázek spojených s tímto projektem (povolení ze strany vedení Státního oblastního archivu Třeboň, na jehož základě může editor pracovat s originály písemností, které jinak nejsou badatelům předkládány) a po technickém zabezpečení českobudějovického pracoviště. V průběhu ledna 2004 byla v pracovně Tomáše Sternecka instalována výpočetní technika a dokončeno odpovídající vybavování kanceláře, která se nachází v budově rektorátu Jihočeské univerzity a sousedí s kanceláří kolegů z tamního Historického ústavu. V současné době vzniká velmi potřebná příruční knihovna Centra. Vlastní ediční práce se ovšem zčásti odbývá v prostorách Státního oblastního archivu Třeboň, kde Sterneck průběžně jednak pořizuje pracovní snímky pramenů, jednak proměřuje, vyhodnocuje a zaznamenává jejich vnější znaky. Samotnému textu editovaných písemností bude totiž vedle záhlavního regestu předcházet jejich zevrubný formální popis, zahrnující mimo jiné výsledky důkladného paleografického rozboru, sfragistické a filigranologické zhodnocení materiálu. Na českobudějovickém pracovišti Sterneck především buduje databázi nasnímaných dokumentů a následně pořizuje první (pracovní) verzi transkripce textů, opatřovaných záhlavními regesty. Po dokončení této fáze prací přijde na řadu široce koncipovaná heuristika, bez níž není myslitelný vznik kvalitního edičního aparátu. Vedle vydavatelské práce se pracovníci Centra, ať už jde o zaměstnance Historického ústavu AV ČR či o zaměstnance Historického ústavu Jihočeské univerzity, průběžně věnují dalším vědeckým úkolům, totiž jednak projektům jejich mateřských institucí (v případě Historického ústavu AV ČR jde zejména o práci na Encyklopedii českých dějin), dále vlastní publikační, případně pedagogické činnosti. V současné době se rýsují perspektivy hlubší spolupráce mezi badateli z obou ústavů zejména v oblasti zpracovávání některých témat, prostupujících politickými a kulturními dějinami 16. a první poloviny 17. století a heuristicky opřených především o informační potenciál jihočeských archivů. Rozšiřující se spolupráce Historického ústavu AV ČR s Historickým ústavem 2 Netištěný inventář připravil Adolf KALNÝ, Historica Třeboň. Inventář I-V, Třeboň

7 Jihočeské univerzity v oblasti zpřístupňování raně novověkých pramenů byla prezentována také v průběhu mezinárodního vědeckého sympozia Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech ( ), které se konalo ve dnech října 2004 v Českém Krumlově. Na sympoziu tak byly mimo jiné představeny aktuálně připravované ediční projekty včetně práce na sbírce Historica Třeboň. Tomáš Sterneck Den otevřených dveří v Historickém ústavu Den otevřených dveří, pořádaný v ústavech Akademie věd ČR byl vítanou příležitostí k veřejné prezentaci činnosti Historického ústavu. Ohlášená exkurze studentů dějepisných kroužků ze středních škol byla doplněna individuálními zájemci (celkem se Dne otevřených dveří zúčastnilo 115 návštěvníků). Za vedení ústavu se hostů ujala prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., která představila celkové zaměření tohoto pracoviště i jeho bohatou historii. Ze současných projektů věnovala zvláštní pozornost Encyklopedii českých dějin, Historickému atlasu měst České republiky a Biografickému slovníku Českých zemí. Knihovnu zastupoval Mgr. Libor Šimek, který popsal zdejší badatelské možnosti. Současně byli zájemci seznámeni s podobou knižních fondů Historického ústavu a mohli si prohlédnout ukázky ze sbírek starých tisků, na nichž Mgr. Šimek názorně doložil etapy vývoje knižní kultury. PhDr. Václava Horčáková představila práci bibliografického oddělení Historického ústavu, které spolu s knihovnou poskytuje služby, jež může využívat i široká veřejnost je možné, že i z mnoha nynějších návštěvníků vzejdou noví uživatelé těchto služeb. Mgr. Robert Šimůnek PhD. předvedl hostům mapové sbírky ústavu a edice kartografických pramenů vydávané ústavem. Největší pozornost vzbudily již tradičně staré mapy a vzácné tisky. Druhý blok představil konkrétní badatelskou činnost jednotlivých oddělení. V panelové diskusi moderované PhDr. Jiřím Mikulcem, CSc. pronesli vědečtí pracovníci krátké přednášky na vybraná témata, která jsou zajímavá i pro širší veřejnost. Mgr. Eva Doležalová, PhD. (Nová medievistika) představila využití kvantitativních metod v bádání o středověkých dějinách; PhDr. Jan Hájek, CSc. (Trochu jiná historie) promluvil o vztazích mezi kulturní, politickou a ekonomickou činností v 19. století. PhDr. Josef Harna, CSc. v přednášce Sudetoněmecký problém v období první republiky přístupnou formou seznámil posluchače se složitou problematikou národnostních konfliktů ve 20. a 30. letech. Zamýšlel se i nad etickými aspekty historického bádání. PhDr. Petr Prokš, CSc. v příspěvku Československo a západní velmoci představil otázku diplomatických východisek jednotlivých mocností při rozhodování o poválečném uspořádání Evropy. Všem referentům se podařilo ukázat 7

8 ze svých témat to nejpodstatnější a přednesené příspěvky byly navzdory vysoké specializaci a náročnosti přijaty publikem se zájmem a vzbudily diskusi. Pavel Kůrka Den otevřených dveří v brněnské pobočce Historického ústavu AV ČR Každý podzim se před zájemci otevírá možnost navštívit jednotlivé ústavy Akademie věd a seznámit se s jejich zázemím, projekty a výsledky práce. Brněnská pobočka Historického ústavu pro ně tentokrát přichystala několik novinek, a tak se letošní program dne otevřených dveří, který připadl na pátek 12. listopadu, nesl v poněkud netradičním duchu. Pro návštěvníky byla připravena počítačová prezentace pobočky (s průvodním slovem doc. Vlčka), která přibližuje její vznik, poslání, badatelské zaměření a výsledky za půlstoletí existence, a také nabízí medailónky jejích současných pracovníků. Doplňuje tak informační bázi, která je k dispozici na internetových stránkách ústavu. Jako celek je prezentace samonosná, lze ji tedy použít i bez doprovodného komentáře; navíc je pochopitelně možné stávající formu účelově variovat. V nejbližší době bude také připravena v podobě posteru, umístěném před vstupem na pracoviště. Druhou novinku představovala sada přednášek, zčásti reflektujících tématické zaměření pracoviště. V té první se dr. Krafl pokusil pomocí stručného úvodu do studia kombinovaného s názorným rozborem denního chleba jednotlivých pomocných věd historických posluchačům objasnit Jak poznáváme středověk?; ve druhé zápolil dr. Řepa s úkolem přesvědčit přítomné o tom, jestli opravdu Může být 19. století zajímavé? Vzhledem k tomu, že se podařilo zaujmout i organizované návštěvníky z řad středoškolských studentů, mohli být (nejen) oba přednášející spokojeni. Rekordních, více jak osm desítek návštěvníků si vyžádalo opakování přednášek. Zbývající pracovníci pobočky se pak věnovali těm, kteří projevili zájem o speciální problematiku, konzultace nebo chtěli získat informace o fungování naší knihovny a možnostech využívání jejího fondu. Aleš Vyskočil Berlínští studenti na návštěvě v Historickém ústavu AV ČR Sedmadvacátého července 2004 navštívila skupina studentů z Technische Universität Berlin pod vedením doc. dr. Detleva Kraacka Historický ústav. Dr. M. Polívka je seznámil se strukturou a badatelským zaměřením ústavu a jeho oddělení. Studenti, kteří se většinou věnují dějinám středověku a raného novověku, si vyslechli přehlednou přednášku dr. R. Šimůnka o českých středověkých 8

9 dějinách, v níž byly zmíněny počátky českého státu, kolonizace a husitství. O raně novověkých peripetiích české státnosti v předbělohorském období pojednal PhDr. M. Holý. Historiografickou problematiku charakterizoval M. Polívka, který nastínil i vývoj národnostních vztahů v zemích České koruny. Dlouhá diskuse se soustředila mimo otázky týkající se starších českých dějin a česko-německých vztahů také na národnostní problematiku v 19. století a problematiku česko-německých vztahů ve 20. století. Posluchači projevili značný zájem o organizaci výzkumu a vysokoškolské výuky historie v České republice a o roli Akademie věd ČR v základním výzkumu. Dotazovali se také na proměny, jimiž Akademie prošla od svých počátků do současnosti. Hosty zaujala mapová a Sedláčkova sbírka, ale také široká vydavatelská základna Historického ústavu, šíře jeho mezinárodní spolupráce s vědeckými a vysokoškolskými institucemi i rozsáhlá výměna odborných časopisů a publikací. Miloslav Polívka Zpráva o účasti pracovníků ústavu na konferenci o husitství v Táboře Ve dnech 12. až 14. října 2004 proběhla v Táboře mezinárodní konference Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. Byla připravena ve spolupráci Husitského muzea v Táboře, Historického ústavu AV ČR v Praze a města Tábora, záštitu nad ní převzal ministr kultury P. Dostál. Badatelé z České republiky a ze sousedních zemí, zejména z Polska a ze Slovenska, přednesli příspěvky, v nichž jednak pojednali význam Žižkovy role v husitství, jednak osvětlili širší souvislosti politického a vojenského dění v závěru 14. a v první polovině 15. století. Z Historického ústavu AV ČR v Praze se jednání nebo jejich částí zúčastnili Roman Baron, Eva Doležalová, Miloslav Polívka a Robert Šimůnek. M. Polívka přednesl úvodní referát o významu a interpretacích role J. Žižky v českých dějinách, R. Šimůnek pojednal v rozsáhlém příspěvku o vztazích jihočeské šlechty k Táboru ve druhé třetině 15. století. M. Polívka charakterizoval průběh i záměry této konference a smysl bádání o husitství rovněž ve dvou vystoupeních pro ČT 1. Příspěvky přednesené na konferenci v Táboře vyjdou v dalším svazku sborníku Husitský Tábor. Roman Baron 9

10 RECENZE Historický atlas měst České republiky. Sv. 12. Trutnov. Praha, Historický ústav AV ČR 2004, 1 l., 8 + X s. textových listů, 36 mapových listů; Historický atlas měst České republiky. Sv. 13. Chrudim. Praha, Historický ústav AV ČR 2003, 1 l., 12 + XII s. textových listů, 39 mapových listů. Ediční řada Historický atlas měst České republiky, vydávaná Historickým ústavem Akademie věd ČR, si velmi rychle vydobyla prestižní postavení nejen v domácím výzkumu, zabývajícím se vývojem městských sídlišť. Stala se respektovanou součástí celoevropského projektu historických atlasů měst, který představuje závažný kvalitativní skok kupředu v rozvíjení možností srovnávacího výzkumu měst v mezinárodním měřítku. Snaha o kompatibilitu české řady s podobnými projekty rozvíjenými v řadě evropských zemí (včetně sousedního Německa, Rakouska a Polska) nepochybně přispěla k její vysoké úrovni a otevírá cestu k hlubším poznatkům v oblasti historické demografie i mnoha jiných disciplín. Zároveň ovlivnila i její svéráznou podobu, kdy jednotlivé sešity o formátu A3 jsou tvořeny řadou volných, nesvázaných listů. Za posledních deset let již vyšlo v Historickém atlasu měst ČR třináct svazků, zkoumajících různé typy městského osídlení. V období byly postupně vydány svazky věnované Litoměřicím, Pardubicím, Českým Budějovicím, Děčínu, Hradci Králové, Slanému, Táboru, Jihlavě, Třebíči, Telči a Českému Krumlovu. V poslední době se objevily svazky zabývající se Chrudimí a Trutnovem, měly by následovat publikace o Tišnově, Kolínu a Libni. Jak je vidět, dosavadní svazky pokrývají především oblast východních, jižních a severních Čech a jihozápadní Moravy, zatímco západní Čechy a téměř celá Morava jsou zatím zmíněným projektem nedotčeny. Mimořádná náročnost vedla rovněž k tomu, že největší česká a moravská města se svého zpracování dočkají později. Poslední vyšlé svazky jsou věnovány dvěma bývalým okresním městům východních Čech, Trutnovu a Chrudimi. Obě dnes patří k městům střední velikosti (Trutnov má asi obyvatel, Chrudim obyvatel). Jestliže však Chrudim leží na okraji staré sídelní oblasti a vykazuje dlouhou tradici významného slovanského osídlení (slovanské hradiště zde stálo již v 9. století a později zde existovalo jedno z center hradské knížecí správy), pak oblast dnešního Trutnova byla v přemyslovské době osídlena až v důsledku pozdější kolonizace ve 12. století. Obě města byla založena přibližně v polovině 13. století či krátce poté, obě patřila, alespoň po nějaký čas, ke královským městům, respektive k okruhu věnných měst českých královen. Chrudim si toto postavení držela mnohem déle než Trutnov, který často podléhal šlechtě či slezským knížatům. Ostatně Chrudim byla dlouho významnější a lidnatější lokalitou než odlehlejší Trutnov, sužovaný navíc kvůli své poloze nedaleko slezských hranic četnými vojenskými operacemi. Od 19. století však význam Chrudimi začíná 10

11 slábnout (především ve prospěch sousedních Pardubic) a postupně se dostavuje její stagnace a úpadek, zatímco Trutnov naopak prožívá rozmach a přetváří se v jedno z nejvýznamnějších průmyslových center celého Podkrkonoší. Oba svazky mají standardní podobu. Vedle výkladů o dějinách příslušných měst (doprovázených početnou bibliografií) vyniká rozsáhlá obrazová a mapová část. Tento oddíl vlastně tvoří nejpozoruhodnější část díla. Pokaždé soustřeďuje jedinečnou dokumentaci, přinášející mimořádně cenný soubor reprodukcí mnoha starých i nových plánů a map, včetně různých jiných vyobrazení a fotografií. Jeho součástí jsou i rekonstrukční mapy, jež podávají názorný obraz městské zástavby ve vybraných obdobích jejího vývoje. Na přípravě obou svazků se podílely početné týmy odborníků. Autorský kolektiv v případě Trutnova tvořili Jiří Bok, Günter Fiedler, Luděk Jirásko, Petr Landr, Jitka Lukášková, Roman Reil, Eva Semotanová, Jan Slovík, Michal Vojtěch a Vladimír Wolf, přičemž redakce spočívala v rukou G. Fiedlera a E. Semotanové. Podobně široký byl autorský kolektiv u sešitu věnovaného Chrudimi. Jeho členy byli Jan Frolík, Petr Grulich, Vladimír Hrubý, Pavel Kobetič, František Nesejt, Eva Semotanová, Pavel Šrámek, Ivo Šulc a Vít Vokolek. I zde připadla redakce svazku E. Semotanové a vedle ní i Robertu Šimůnkovi. Jaroslav Boubín Jaroslav PÁNEK (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha, Historický ústav AV ČR 2004, 661 s. V minulém roce vyšel dlouho očekávaný sborník příspěvků věnovaný takřka třemi desítkami žáků a přátel (29) profesoru Univerzity Karlovy a řediteli jejího Ústavu dějin a archivu Josefu Petráňovi, jehož celoživotní historické dílo zasáhlo do nezvykle širokého spektra témat ze středověkých, raně novověkých i moderních sociálních, hospodářských, kulturních i politických dějin, o čemž zčásti svědčí mj. též tematická skladba sborníku. Sborník Vlast a rodný kraj v díle historika je rozdělen do tří tematických oddílů. V úvodní studii celé knihy i její první části (nazvané Historik a jeho řemeslo) věnoval Jaroslav Pánek rozsáhlou pozornost osobnímu i profesnímu životu a historickému dílu Josefa Petráně. Samostatné pozornosti se zde dostalo pedagogickému působení tohoto předního znalce dějin raně novověké hmotné kultury. Pozoruhodné jsou také přílohy Pánkovy studie, v nichž je vedle vlastní úctyhodné bibliografie J. Petráně vyhrazen prostor početnému seznamu diplomových prací vyšlých z jeho semináře na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za dobu více než tří desítek let ( ). Součástí prvního oddílu sborníku jsou i další příspěvky věnované J. Petráňovi a dějinám Podblanicka 11

12 (E. PROCHÁZKOVÁ), kulturním dějinám raného novověku jako konceptu k zamyšlení (J. PEŠEK) a analýze Dějin československých Josefa Pekaře (Z. BENEŠ). Druhá část Petráňova sborníku Od středověku na práh nové doby obsahuje neméně než 19 příspěvků historiků několika generací z široké palety témat z českých dějin středověku (D. TŘEŠTÍK, F. ŠMAHEL, P. ČORNEJ, M. POLÍVKA) a raného novověku (V. BŮŽEK, V. LEDVINKA, B. ROEDL, M. KOLDINSKÁ, A. KOSTLÁN, P. VOREL, M. RYANTOVÁ, P. MAŤA, K. VALENTOVÁ-BOBKOVÁ, S. RAKOVÁ, J. HÁJEK, M. ONDO- GREČENKOVÁ, V. VLNAS), 19. století (L. SRŠEŇ) a dějin historické kartografie (E. SEMOTANOVÁ). Převaha raně novověké problematiky (zejména z hospodářských, náboženských, kulturních a sociálních dějin) je dána pochopitelně především odborným zaměřením prof. Petráně a tím i jeho přímých a nepřímých žáků. Poslední, počtem stran nejmenší tematický oddíl, nazvaný Návraty do rodného kraje, zahrnuje pět v podstatě regionálně orientovaných příspěvků z hospodářských, náboženských a sociálních dějin (A. POŘÍZKA, E. ŠIMEK, J. MIKULEC, E. MAUR, B. JIROUŠEK) a jednu etnologickou (popř. kulturněhistorickou) studii (L. SOUKUPOVÁ). Rozsahem objemný Petráňův sborník (661 s.) je kromě samotného chronologicky i tematicky pestrého obsahu přitažlivý i na omezené podmínky malotirážní tiskárny Historického ústavu AV ČR dobře zpracovanou grafickou stránkou (např. sličnou obálkou). Některé z příspěvků sborníku obsahují též četné obrázky a fotografie, mapy, tabulky aj. Martin Holý Historica. Series Nova. Vol. 10. Prague, Institute of History 2003, 345 pp. Ještě před uplynutím prvního desetiletí od vzniku nové řady sborníku Historica, určeného především zahraničním badatelům, spatřil světlo světa jeho desátý svazek. Oproti předchozímu číslu Historik došlo ke znatelnému zvýšení jak počtu autorů příspěvků, tak členů mezinárodní redakční rady. Čtenáři se dostává do rukou publikace obsahující devět chronologicky seřazených studií, jeden přehled bádání a úctyhodný počet (36) recenzních zhodnocení prací z domácí i zahraniční produkce z let V úvodním článku se Martin WIHODA důkladně zamýšlí nad místem Moravy v dějinách českého státu za vlády Přemyslovců. Jedná se o příspěvek doplňující a upřesňující autorovy dříve publikované poznatky o této problematice. V následující stati věnuje Robert ŠIMŮNEK pozornost otázkám fungování správního systému šlechtických dominií v pozdním středověku (český a středoevropský model), jejichž poznání je na rozdíl od období raného novověku teprve v počátcích. Jako východisko pro širší nadregionální kompa- 12

13 raci Šimůnkovi posloužilo zvláště rožmberské dominium. Nejen problematiku integrování šlechty z českých a uherských zemí na dvoře Ferdinanda I. sledují ve společném příspěvku Václav BŮŽEK a Géza PÁLFFY. Propojením výsledků vlastního bádání obou autorů se zřetelem na širší kontext poznatků především české a maďarské historiografie vznikla přínosná komparativně pojatá studie. Vnímání našich severních sousedů na prahu novověku zobrazil na základě různorodých bohemikálních pramenů Jaroslav PÁNEK. Dobový český pohled na Polsko a Poláky byl vcelku pozitivní (bratři, vlastenci), ne však nekritický. Autor upozorňuje na skutečnost, že spolupráce středoevropských historiků a nové čtení již známých textů může přinést další cenné výsledky na tomto badatelském poli. V následujícím příspěvku analyzovala Benita BERNINGOVÁ český korunovační obřad zimního krále Fridricha Falckého. O genezi a vývoji ruského panslavismu pojednává studie Radomíra VLČKA. Autor v ní čtenáře seznamuje s proměnami tohoto fenoménu v průběhu 19. století, přičemž poukazuje na rozdílnost pohledů malých slovanských národů na jedné straně a ruského prostředí na straně druhé. Hospodářským dějinám je věnována společná práce Vlastislava LACINY a Jana HÁJKA. Autoři se zabývají otázkou dezintegrace středoevropských ekonomik po první světové válce. Zvláštní pozornost přitom upřeli na postavení meziválečného Československa (až do konce světové hospodářské krize). Národnostní politiku První republiky ve svém příspěvku načrtl René PETRÁŠ. Tehdejší situace národnostních menšin žijících na území Československa sice nebyla jednoduchá, avšak ve srovnání s jinými státy (včetně demokratických) lze hovořit o příznivých poměrech v této oblasti. Jan NĚMEČEK se soustředil na problém majetkoprávního vyrovnání mezi Československem a Rakouskem po druhé světové válce. Teprve mezistátní smlouva z roku 1974 umožnila řešení tohoto složitého problému a následnou normalizaci vzájemných politických vztahů. Novým česko-polským výzkumům dějin Kladska po roce 1989 je zasvěceno pojednání z pera Jaroslava PÁNKA. Autor velmi kladně hodnotí již dosažené výsledky a naznačuje možnosti dalšího směřování badatelské práce českých a polských historiků. Důležitou součástí desátého svazku Historik je recenzní rubrika. Roman Baron Pavel KRAFL (Ed.), Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku (Opera Instituti Historici Pragae, Series B Editiones, Vol. 2). Praha, Historický ústav AV ČR 2003, 272 s s. obrazových příloh, angl. res. Dobové partikulární církevní zákonodárství nemá význam jenom pro úzkou oblast dějin kanonického práva, ale přináší vedle zásadních poznatků pro církevní a politické dějiny i významné detaily pro společenské, hospodářské a kulturní dějiny, dějiny hospodářství, mentalit, každodennosti, odívání, školství, 13

14 liturgie atd. Proto je každý ediční počin na tomto poli prvořadou vědeckou událostí. Třetí tisíciletí přitom v tomto oboru začalo v Česku více než šťastně. Neuplynuly ještě ani dva roky od souhrného vydání pražských diecézních a provinciálních statut, které nahradilo a doplnilo stati roztroušené v jednotlivých číslech nesnadno dostupného časopisu Apollinaris a na jiných místech, 3 a historická obec se může těšit ze zcela nového vydání a zpracování diecézních statut olomouckého biskupství. Toto vydání, vzniklé usilovnou prací jediného mladého autora, může být oproti pražské reedici označeno jako dílo zcela nové. Vždyť předchozí edice olomouckých statut, kterou pořídil v roce 1766 Arsenius Theodor Fasseau, mohla autorovi posloužit pouze jako jedno z nespolehlivých a zastaralých východisek k dlouholetému průzkumu domácích a zahraničních rukopisů. Na rozdíl od Prahy nebyla kontinuita olomouckého biskupství přerušena bouřlivým desetiletím husitských válek, takže edice mohla být dotažena až k dobře zdůvodněnému mezníku roku I tak je počet rukopisů obsahujících olomoucká diecézní statuta z tohoto období poněkud menší než pro pražskou metropoli, přesto dosahuje úctyhodného čísla sedmnáct. Kromě pečlivě vypracovaného vědeckého aparátu mají obě edice společné především výchozí vymezení pojmu diecézní (resp. provinciální) synody, jejichž statuta zpracovávají. Synodu definují jako shromáždění duchovních svolané místním biskupem (resp. metropolitou) či jeho zástupcem a projednávající za jeho předsednictví otázky církevního života v nejširším smyslu. Vědomě se tak omezují na jasně definovatelný a v pramenech odlišitelný nový způsob konání synody, který od přelomu 12. a 13. století vytlačoval starší synody, jichž se účastnily i světské osoby od panovníka po ministerialitu duchovních institucí, a které často nelze v pramenech (a asi to nebylo možné ani ve skutečnosti) odlišit od národních sněmů, světských či církevních soudních shromáždění, shromáždění při svěcení kostela apod. Nejisté a volně interpretovatelné doklady takovýchto shromáždění z 11., 12. a poč. 13. století, vydané ostatně v Codex diplomaticus Bohemiae a v edicích Kosmovy kroniky a jeho pokračovatelů, tak mohly být oprávněně ponechány stranou. Obě edice proto podobně jako analogická Concilia Poloniae začínají nespornými doklady synodálních statut z druhé poloviny 13. století. Význam Kraflovy práce přitom podtrhují vedle nové datace statut z roku 1399 (pův. 1342, 1380 nebo 1400) a 1413 (pův. 1412) zvláště dvojí donedávna neznámá statuta, nejstarší z roku 1282 a obsáhlá statuta z roku Katalog 3 Jaroslav V. POLC Zdeňka HLEDÍKOVÁ (Edd.), Pražské synody a koncily předhusitské doby. Praha Edice doplňuje a nahrazuje stati Rostislav ZELENÝ, Councils and Synods of Prague and their Statutes ( ), Apollinaris 45, 1972, s , ; Jaroslav V. POLC, Councils and Synods of Prague and their Statutes , Apollinaris 52, 1979, s , ; 53, 1980, s , ; Jaroslav KADLEC, Synods of Prague and their Statutes , Apollinaris 64, 1991, s ; i přílohu monografie Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Biskup Jan IV. z Dražic. Praha 1992, s

15 dokladů konání diecézních synod, ze kterých nejsou dochována zákonodárná akta, a pozoruhodná obsáhlá úvodní studie pak přispívají k velice příjemnému dojmu z díla vyčerpávajícího, přehledného, uceleného, vynikajícího. Aleš Pořízka Tomáš CHROBÁK Doubravka OLŠÁKOVÁ, Ernest Denis, Nakladatelství Eva Milan Nevole, místo ani rok vydání neuvedeny, 197 s. Útlá kniha obsahuje dvě studie zasvěcené životu a dílu Ernesta Denise, předního francouzského historika-slavisty 19. a počátku 20. století. Oba články jsou ve svazku prezentovány ve dvou jazykových verzích česky a francouzsky. Studie Tomáše Chrobáka, nazvaná Ernest Denis život a doba, přináší Denisovu přehlednou biografii. Autor načerpal řadu detailních poznatků ze života svého hrdiny při základním výzkumu ve francouzských archivech. Cenné je, že Chrobák jednostranně nezdůrazňuje pouze tu část Denisova odborného i společenského působení, která se vztahovala k českému prostředí. Objevné budou pro českou čtenářskou obec informace týkající se počátků kariéry. Zaujme zejména Denisova anabáze po francouzských středních školách a později i univerzitách. Z Chrobákovy biografie vyvstává obraz nekonformní osobnosti, jejíž zájem o historii souvisel se zaujetím o politické dění ve Francii, v českých zemích i v soudobé Evropě. Příspěvku Doubravky Olšákové Ernest Denis život a doba by více slušel název Dílo Ernesta Denise, neboť hlavní předmět autorčina zájmu tvoří právě Denisovy historické práce. Všímá si ovšem také recepce Denisových knih v českém prostředí, zvláště pak v historické obci, a i sleduje Denisův druhý život. Za pozornost stojí zvláště pasáže, v nichž autorka sleduje, jak Jindřich Vančura zasahoval coby překladatel Denisových prací do jejich znění. Milan Řepa Petr PROKŠ, Konec říše Habsburků. Střední Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska (1867/ ), ISV nakladatelství., Praha 2004, 287 s., ISBN Celé knihovny jsou již schopny zaplnit publikace, které se z toho či onoho aspektu zabývají dějinami habsburské monarchie, státního útvaru, jehož součástí byly po dobu několika století i české země. I když nemalý podíl na této produkci představují práce českých historiků, lze v tomto tématickém okruhu nalézt celou řadu otázek, které dosud zůstávaly na okraji zájmu jejich zájmu nebo zcela unikaly jejich pozornosti. Nesporně k nim patří právě otázky mezinárodního posta- 15

16 vení habsburského soustátí a krize jeho velmocenské role v etapě mocenského nástupu sousedního ambiciózního císařského Německa. Petr Prokš vystihl tuto citelnou mezeru a vytýčil si jako cíl své práce objasnit problémy zahraniční politiky habsburské říše, ale především osvětlit proces jejího ústupu z pozic přední evropské velmoci. Z hlediska metodického si k tomu volil formu paralelního výkladu zahraničně politických koncepcí a aktivit vládnoucích garnitur obou států od okamžiku vzniku dualistické Rakousko-uherské říše, resp. od sjednocení Německa, do konce první světové války. Autorově systematické metodě neunikla snad žádný z významných aspektů takto široce pojatého problému. S využitím široké škály zahraniční literatury, především německé a angloamerické provenience, se mu podařilo na pozadí vztahů těchto dvou států ukázat labilitu mocenskopolitické situace v Evropě. Osvětlil peripetie postupného upadání Rakousko-Uherska do závislosti na imperiálních zájmech Německé říše, přitom doložil ztrátu schopnosti habsburské monarchie plnit roli integrujícího faktoru ve středoevropském prostředí. Nejen narůstající asymetričnost vzájemných vztahů Berlína a Vídně, ale neméně přesvědčivě autor vylíčil pragmatičnost německé zahraniční politiky, s níž neváhala přistupovat k svému nejbližšímu spojenci. Prvotním cílem politiky Německé říše bylo, využít proklamovaného spojenectví s Rakousko-Uherskem k prosazení vlastních velmocenských záměrů ve střední Evropě a vytvořit si tak základnu k přeměně Německa ve světovou velmoc, schopnou konkurovat nejen Rusku, ale i Velké Británii, případně i Spojeným státům. Šlo od počátku (od sjednocení Německa) o široce rozehranou partii, v níž do centra pozornosti německé zahraniční politiky vstupovaly téměř všechny státy tehdejší Evropy. Obdobně široký záběr, ovšem s jinou potencí, měla i zahraniční politika rakousko-uherská. Hlavním objektem jejího zájmu bylo další pronikání na Balkán a případně i rozšíření vlivu ve východní Evropě. Kromě snahy o uspokojování vlastních imperiálních zájmů, však Rakousko-Uhersko sloužilo, zejména na Balkáně jako most pro německou expanzi do Malé Asie a do oblasti Perského zálivu. Zajímavé jsou právě postřehy ukazující častou ambivalentnost vztahů obou mocností a neschopnost vídeňské vlády dostatečně čelit tlakům Berlína tam, kde se s ním zájmy podunajské monarchie křížily. K největším kladům práce lze počítat poměrně podrobný rozbor německých představ o cestě k supervelmoci. Jejich součástí byly i úvahy o budoucím osudu habsburské říše. Zarážející je až cynismus, s nímž přistupovala německá zahraniční politika k svému nejbližšímu spojenci. Nevylučovala již v časném období i dělení nebo rozpad habsburského soustátí. Využívala přitom obratně vnitřních problémů rakousko-uherské říše, latentního napětí mezi politikou uherských vlád a Vídní, nacionálních problémů v Předlitavsku (viz podíl na ztroskotání fundamentálních článků), nacionalismu, či později všeněmecké orientace německého obyvatelstva habsburské říše. Úvahy o budoucím německém uspořádání střední Evropy přitom neměly jen onu spektakulární povahu, kterou reprezentuje známý Naumannův spis věnovaný této téma- 16

17 tice (Mitteleuropa, 1915), ale byly předmětem strategického plánování vůdčích činitelů Německé říše, ministerstva zahraničí, říšského kancléře, vojenských kruhů, podnikatelského prostředí apod. Pozoruhodné je, že se představy o zániku habsburské říše objevují již záhy po roce 1871, kdy se teprve německý stát konsolidoval. Neméně podrobně se autor věnoval i obdobným koncepčním úvahám a plánům, které se rodily ve vrcholové politice rakousko-uherské. I když i ony se vyznačují nereálným velikášstvím, přece jen se v nich projevuje jistá umírněnost, ale také obezřetnost vůči záměrům Berlína. Po přečtení přítomné Prokšovy práce se vynoří celá řada podnětů, které by mohly vést ke korigování některých rozšířených představ o období předcházejícím první světovou válku. V jiném světle se tak jeví dosud často, zejména při popisech zahájení světové války, opakovaná fráze o dlouholetém, více než 50 let trvajícím, evropském míru. Ukazuje se naopak křehkost tohoto míru, labilita mocenskopolitického uspořádání Evropy. Stejně tak se nabízí nový pohled na českou politiku té doby, na celý boj o české státní právo a na pozdní probuzení z oné uhlířské víry v budoucnost Rakouska, z víry, že toto soustátí může být perspektivním rámcem pro další rozvoj české společnosti. I v tomto ohledu je třeba syntetický pohled autorův přivítat a ocenit. Josef Harna Emil VORÁČEK, Eurasijství v ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace. Praha, SET OUT 2004, 350 s. Tématem, kterému je věnována anotovaná kniha, se v českém prostoru doposud nikdo systematicky nezabýval. Přitom jde o fenomén, který je nejen aktuální z hlediska vývoje ruského myšlení, ale úzce souvisí i s českým prostředím: jde o problematiku vztahující se k ruské emigraci po roce 1917, pro niž mělo meziválečné Československo velký význam. Zevrubný rozbor ruské emigrace ovšem v knize nenajdeme. Autor totiž položil důraz na dějiny idejí; šlo mu o to představit myšlenky a názory, které spojoval mýtus svébytného kulturně historického vývoje eurasijského prostoru. Emil Voráček představil eurasijství jako reakci na politický a kulturní přerod, který způsobily první světová válka a zhroucení evropských monarchistických režimů; ukázal, v čem se eurasijství vracelo k otázce co je Rusko a kam Rusko směřuje. Knihu rozdělil do sedmi kapitol, sledujících jak chronologicky tak i problémově proměny eurasijského myšlení. Uvedl ji přehledem pramenů a zevrubným zhodnocením dosavadní historiografické produkce. Následují dvě kapitoly Duchovní vývoj eurasijství a Ruské porevoluční proudy a vznik eurasijství věnoval kořenům tohoto hnutí. Stejně jako v dalších kapitolách, i zde začlenil rozbor do širšího záběru, zejména do souvislostí ruského duchovního prostředí 19. a 20. století. Postupně v nich identifikoval ko- 17

18 řeny eurasijství v předrevolučním období a následně sledoval vliv myšlenkových proudů porevoluční doby. O názorech vlastního hnutí pojednal ve druhé části knihy, a to v kapitolách Rusko a Evropa, Euroasijská syntéza a Eurasijství jako politické hnutí (kulminace, rozkoly, rozpad). V těchto pasážích rozbor eurasijského myšlení propojil s popisem eurasijských organizací. Poslední část pak věnoval ohlasu hnutí, diskusi o něm a místu eurasijství v politické filozofii evropského myšlení; knihu doplnil stručným přehledem biografií ústředních aktérů eurasijství. Autorovým cílem bylo popsat a zhodnotit základní etapy politické aktivity eurasijského hnutí, jejich významné momenty a dynamiku. Učinil tak jednak na základě kritického zhodnocení poznatků získaných z dostupné literatury a jednak na základě vlastní analýzy založené na samostatném pramenném studiu. V 90. letech 20. století totiž využil možnosti, které nabídly právě otevřené archivy v bývalém Sovětském svazu. Archiválie ovšem neopomněl rovněž čerpat z německého a českého prostředí. Z hlediska identifikace kořenů eurasijství E. Voráček prokázal, že se sice eurasijství lišilo od obou základních ruských myšlenkových směrů, slavjanofilství a zapadnictví, ale vzhledem ke své animozitě k Západu mělo blíže ke slavjanofilským myšlenkám; velkou inspirací mu byly kulturně historické typy Nikolaje Ja. Danilevského a slavjanofilské vize o výjimečnosti ruského impéria. Ve vlastní analýze eurasijství je nutné vyzdvihnout rozbor koncepcí státního systému a ekonomiky. Autor nově zejména zhodnotil teoretické konstrukce prezentované v tisku či na přednáškách a porovnával je s výroky v interních diskusích. Praktickou politickou činnost eurasijců E. Voráček sledoval v konfrontaci s jejich politickou filozofií založenou na myšlence kulturní, historické a geografické jednoty svébytné Eurasie. Zhodnotil přitom rovněž politický a ideový rozměr eurasijství a identifikoval euroasijský vztah k západoevropské kultuře a společnosti. Kladem publikace rovněž je, že názory, projevy a polemiky začlenil do širších souvislostí; pozornost např. věnoval doposud málo sledovanému ohlasu euroasijských názorů mezi ostatními ruskými emigranty. Přes nesporné klady se E. Voráček neubránil některým nepřesnostem: např. názvy některých institucí či přepis ruských názvů do latinky neuvedl jednotně, odlišně uváděl některé odkazy, drobných nedostatků se dopustil v rejstříku. Některé pojmy by bylo vhodné přesněji definovat, např. slavistický kongres v Moskvě v srpnu 1991 či činnost spisovatele Vladimíra F. Odojevského ( ); při zmínkách o názorech historika Vysiluje O. Ključevského by bylo vhodné zdůraznit, že ve své koncepci ruských dějin výrazně akcentoval geografické hledisko. Přes zmíněné nepřesnosti či nedůslednosti je nutno Voráčkovu knihu považovat za cennou sondu do euroasijských názorů a jejich soudobých i pozdějších reflexí. Ve většině pasáží sice převládl syntetizující přístup nad analýzou, ale tato skutečnost byla dána právě tím, co bylo zmíněno v úvodu české prostředí takovouto práci doposud postrádalo. Jedná se tudíž o výrazný 18

19 příspěvek k poznání duchovního okruhu ruské emigrace. Jeho význam přesahuje hranice českého historiografického prostoru. Radomír Vlček Miroslav TEJCHMAN, Nicolae Ceauşescu. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004, 208 s. Málokterý představitel východního bloku se stal námětem tolika úvah a tolika nejrůznějších protichůdných hodnocení jako právě Nicolae Ceauşescu. 1 Za svého života byl ve své vlasti obklopen státe důmyslněji organizovaným a stále monstróznějším kultem, v němž ožíval jako jeden z velikánů rumunské, ba světové historie. V šedesátých a sedmdesátých letech se mnoha pozorovatelům na Západě jevil jako rozvážný státník a modernizátor Rumunska, odvážný odpůrce sovětské hegemonie ve východní Evropě a některým méně informovaným dokonce jako představitel reformního komunismu. Koncem sedmdesátých let pozlátko Ceauşescova režimu začalo rychle odprýskávat jak vycházely najevo jeho megalomanské experimenty i zločiny spojené s jeho vládou. Nastoupil nový obraz Ceauşesca jako Drákuly, krvavého upíra a pološíleného tyrana rumunských občanů. Jeho pád na konci roku 1989 sledoval se zatajeným dechem celý svět. Lidé na celé planetě viděli na svých obrazovkách zkrvavené mrtvoly manželů Ceauşescových. Tyto záběry se staly jednou z ikon převratného roku 1989 i jistým počátkem nové kapitoly v dějinách médií. Patnáct let, které uplynuly od konce jeho vlády dávají příležitost pohlédnout na období Ceauşescova režimu střízlivě a s odstupem. Je přirozené, že v českém prostředí se toho úkolu zhostil Miroslav Tejchman, v současné době jeden z mála českých odborníků na rumunské dějiny. K sepsání určité syntetizující práce ho opravňoval celoživotní badatelský zájem o rumunskou historii od 30. let po současnost 2. Vzhledem k popularizačnímu charakteru edice v níž práce vyšla i k jejímu omezujícímu rozsahu se Tejchman musel uchýlit k poměrně zhuštěné formě výkladu. Místo obsáhlejší analýzy různých aspektů Ceauşescovy vlády (vnitřní a zahraniční politika, ekonomika, národnostní otázka v Rumunsku, propaganda, politická opozice, 1 Rozsáhlá bibliografie o Ceauşescově osobnosti i jeho režimu obsahující přes 1000 položek v angičtině, francouzštině a němčině je shrnuta v publikaci Opritsa D. POPA - Marguerite E. HORN (Eds.), Ceausecu s Romania. An Anotated Bibliography (Bibliographies and Indexes in World History). Greenwood Z novějších Tejchmanových prací věnovaných rumunské problematice lze uvést např. : Edvard Beneš şi opoziţia româna ( ), Magazin Istoric, 2000/3 s. 5-8; Nicolae Ceauşescu- vzestup a pád diktátora, Slovanský přehled 87, 2001 s , Carol II. Rumuský- král playboy, Historický obzor 14, 2003 s ; Smrt generálního tajemníka, Slovanský přehled 88, 2002 s ; Sovětizace Besarábie , , Slovanský přehled 85, s

20 teror apod.) je Tejchmanova práce do značné míry chronologicky řazeným faktografickým kaleidoskopem, z něhož si pozorný čtenář může učinit plastickou představu o osobnosti hrdiny knížky a způsobu jeho vlády. S ohledem na čtenářský zájem se Tejchman nevyhýbá drobným anekdotám ze života rumunského diktátora, i když si vždy udržuje vědecký odstup a upozorňuje na problematickou hodnotu některých svědectví (především generála rumunské bezpečnosti Iona Pacepy). Tejchmanova práce je rozdělena do čtyř nestejně rozsáhlých kapitol. První kapitola nazvaná Rumunská krvavá revoluce je vylíčením dramatického, vnitřně rozporuplného i zmateného rumunského rozchodu s diktaturou. Druhá kapitola nazvaná Počátky kariéry zachycuje vzestup Nicolae Ceauşesca z bídných poměrů oltenského venkova až rumunský mocenský Olymp. Při psaní této kapitoly musel autor čelit objektivním potížím vyplývajícím z nedostatku hodnověrných informací o Ceauşescových letech učednických a vandrovních, kdy se formovala jeho osobnost i politické názory. V oficiální literatuře vzniklé za jeho vlády je Ceauşescu hagiograficky líčen jako rozený revolucionář a zastánce utlačovaných. Naopak ceauşecovská černá legenda představuje mládí budoucího rumunského vůdce jako politicky nevyhraněného příslušníka bukurešťského lumpenproletariátu. Mezi těmito krajnostmi se musí pohybovat každý Ceauseşcův biograf. Tejchmanova pozornost se proto soustřeďuje spíše než na Ceauşescovu osobnost na specifické dějiny Rumunské komunistické strany, jejího přerodu z málo významné sekty ve vládnoucí stanu určující dějiny poválečného Rumunska. Hodně prostoru je v této kapitole věnováno sovětizaci Rumunska. Tejchman soustřeďuje svou pozornost i na specifickou rumunskou destalinizaci, vedenou paradoxně samotným tvůrcem komunistického režimu Gheorghe Gheorghiu-Dejem. Tento proces byl poznamenán nárůstem nacionalismu a postupným posunem Rumunska do role oponenta Sovětů uvnitř bloku. Tejchman přesvědčivě dokazuje, že Ceauşescovo působení v prvních letech jeho vlády přirozeně navazuje na základy položené za předchozí Dejovy éry. Třetí kapitola je nejobsáhlejší a zachycuje 24 let Ceauşescovy vlády od roku 1965 do prosince Samotná kapitola se dělí do tří oddílů. První představuje nadějný Ceauşescův nástup, počáteční úspěchy na domácí i politické scéně a polovičaté a mnohdy jen verbální pokusy o demokratizaci. Tejchman seznamuje čtenáře s předimenzovanou rumunskou zahraniční politikou, snažící se vystupovat jako uznávaný mediátor v čínsko-sovětském nebo americkovietnamském sporu. Velkou pozornost věnuje český autor logicky postoji Rumunska k československým událostem v roce Zajímavou částí knihy je také zachycení ekonomického vývoje. Rumunsko v té době mělo stejnou životní úroveň jako Řecko nebo Portugalsko. Druhý oddíl věnovaný sedmdesátým letům sleduje pomalý, ale vytrvalý růst kultu Ceauşescovy osobnosti (tento fenomén Tejchman velmi dobře dokumentuje) a stejně pomalý, ale neodvratný konec nepromyšleného ekonomického zázraku. Obnovený pocit hrdosti rumunského národa mění ve vládou hlásaný šovinismus, který místy dosahoval 20

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Český historický atlas

Český historický atlas Český historický atlas projekt Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity č. (NAKI II) 2016 až 2020 RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. Historický ústav AV ČR, v.v.i, Praha Přírodovědecká

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Nowy Sacz, Bochnia (Polsko) Termín: 9. 14. 9. 2008 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archiwa Europy Srodkowej. Wspólne dziedzictwo,

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a materiály: Lidé a čas (Dějepis) Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová Škola, s.r.o., 2011(VLD) Vlastivěda

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

ZS 2010/2011. Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Čt (přednáška) PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Út

ZS 2010/2011. Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Čt (přednáška) PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Út ZS 2010/2011 Kurzovní přednášky ČESKÉ DĚJINY STŘEDOVĚKU (do roku 1526) Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Čt 9.10-10.45 200 (přednáška) PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Út 12.30-14.05 200 (cvičení) Mgr. Petr

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd

Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd Příloha č. 2 Atestačního řádu FLÚ AV ČR Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd Preambule Kritéria, jež jsou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Lenka Vlčková Kryčerová Sto ročníků časopisu Slovanský přehled. Historia Slavorum Occidentis 1(8),

Lenka Vlčková Kryčerová Sto ročníků časopisu Slovanský přehled. Historia Slavorum Occidentis 1(8), Lenka Vlčková Kryčerová Sto ročníků časopisu Slovanský přehled Historia Slavorum Occidentis 1(8), 271-274 2015 SPRAWOZDANIA 271 Historia Slavorum Occidentis 2015, nr 1(8) ISSN 2084 1213 DOI: 10.15804/hso150117

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu:

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu: Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D. Číslo materiálu

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D. Číslo materiálu Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 13.3.2012 7.A Středověká města Středověká města

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více