ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Nechme 22. září 2005 auta doma strana 6 Informace o putovní výstavě strana 7 Ze sportu strana 8 Z kultury strana 9 Dětský koutek strana 13 Ze školství MOTO: Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním. Seneca ml. Na konci prázdnin uspořádala městská část Brno-Nový Lískovec zábavní odpoledne pro děti i dospělé v nově budovaném areálu pod ulicí Plachty a Slunečná. Cílem akce bylo seznámit občany Nového Lískovce s tím, že se po dvou letech budování areálu konečně na plochách sportovišt rozbíhá činnost našich sportovních oddílů. Kameňák se začal bavit kolem 14. hodiny. Pro děti byly připraveny soutěžní disciplíny na jednotlivých sportovištích. Přijel také cirkus LeGrando, který si připravil žonglování a chození po laně. Po soutěžích čekalo na děti Návštěvníci i pořadatelé se mohli občerstvit pivem či kofolou. Děti, které splnily čtyři z pěti úkolů, měly nápoj, špekáček a překvapení zdarma. malé občerstvení. U táboráku, jejž opět obsluhovali dobrovolníci, se během odpoledne a večera snědlo všech 150 špekáčků. Podle našeho odhadu se akce zúčastnilo téměř 300 lidí, na velké ploše to nebylo ani poznat. Když po páté dorazila kapela Hoochie Coochie band a spustila jazzovou klasiku, byla atmosféra skutečně příjemná. Ani nevadilo, že v parku zatím nejsou lavičky a že se sedí na trávě. (Pokračování na str. 2) A tak je tu zase podzim, prázdniny odtekly vodním proudem a nezbývá nám, než se začít smiřovat s blížící se podzimní melancholií a těšit se na Vánoce. Ale letošní prázdniny odešly s velkou slávou alespoň u nás v Novém Lískovci. Kameňák se dobře bavil. Ti, co na té slávě byli, mohou zavzpomínat, případně se poznat na některé z mnoha fotografií a ti, co nebyli, se alespoň dozví, co se to všechno v novém areálu dělo. Ale také v Lískáčku najdete další i ty méně zábavné informace. Jaké jsou změny v dopravním značení, proč je rozkopaná Rybnická, proč je tolik nařezaného dřeva v lese a proč je lešení kolem pomníku. A kromě toho vám chceme připomenout, že v příštím čísle vyhlásíme vítěze soutěže o nejkrásnější balkon či okno. Vaše tipy stále ještě můžete do konce září posílat redakční radě Lískáčku. Hlavním tématem příštího čísla budou dluhy na nájemném a jak se s nimi naše radnice vypořádala nebo ještě vypořádá. Příjemné poprázdninové počtení přeje Redakční rada Lískáčku Postavit stan, zázemí pro účinkující, nebylo bez práce.....stejně jako příprava dříví na špekáčkový táborák. Děti si vyzvedly listy, na které se úkoly zaznamenávaly, a pak se hrnuly je plnit. První úkol byl hokejbalový trefit se do branky. KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a a kulturní komise ÚMČ v Novém Lískovci Vás srdečně zvou na besedu s historičkou Mgr. Denisou Nečasovou ŽENY NA CESTĚ K ROVNOPRÁVNOSTI historie ženského hnutí se zaměřením na české země v úterý 4. října 2005 v hodin v knihovně na Oblé 75a. Vstup volný

2 LÍSKÁČEK 9/ ze života naší čtvrti Další se konal na baseballovém hřišti. Hned vedle byl turistický závod. (Pokračování ze str. 1) Pokud jste o akci nevěděli nebo jste nemohli přijít, nebojte se, nebyla to poslední šance. Areál nyní bude pravidelně ožívat odpoledne při činnosti sportovních oddílů i při dalších akcích. Nejbližší se bude konat 15. října, kdy oddíl BMX připravil akce pro děti a exibici. Pojďme si nyní jednotlivá sportoviště představit. Nejdál od obytných domů je postavena bikrosová dráha. Hudební produkce, která většinou doprovází závody a soutěže, tak víceméně neruší obyvatele sídliště. Přestože vybavení areálu bude potřeba dále doplňovat, oddíl BMX již zahájil svou činnost a každou středu od 16 hodin bude probíhat nábor a tréninky. Dráha není oplocená, ale pozor! Bez ochranné přilby je na dráhu vstup přísně zakázán. Doporučeny jsou také ochranné pomůcky a vhodné kolo. Děti do 15 let smí na dráhu pouze v doprovodu rodičů nebo trenéra. Že tato varování nejsou nadbytečná, jsem se osobně přesvědčila při akci Kameňák se baví. Odřeniny, které jsem si způsobila při pádu zvaném Front flip, se naštěstí úspěšně hojí. Ale děti, bez přilby Ale často se to povedlo! Nejvíc legrace bylo v cirkuse Le Grando. a ochranných pomůcek na dráhu nechoďte, docela to bolí. Na travnaté ploše pod ulicí Plachty se poprvé představil Fotbalový klub Nový Lískovec. Do prvoligového hřiště má trávník ještě daleko. Ale je to jediná rovná plocha v Novém Lískovci, kde už nyní mohou děti s míčem trénovat a na které by v budoucnu, když nám elán a chuť vydrží, mohlo být opravdové fotbalové hřiště. Důležité je, že trávník by měl být stále přístupný veřejnosti, a ne jenom pro členy oddílu. To nejsou obušky, to je žonglérské náčiní. Po dráze BMX se projela řada dětí... Nábory a tréninky oddílu jsou každé úterý a pátek od 17 do 19 hodin a v neděli od 10 do 14 hodin. Již brzy by na hřišti mohly být branky a další vybavenost. V zimě budou probíhat ještě úpravy, rozšíření a vyrovnání hřiště, protože navážka potřebuje delší čas k usazení. Ještě blíže k ulici Slunečná vzniklo hřiště pro baseball, kde se budou dětem věnovat dobrovolníci Nadačního fondu Maják. Baseball není tradiční evropský sport, ale v Americe, odkud dobrovolníci pocházejí, má obrovskou podporu a masovou základnu. V kombinaci se softbalem je to sport vhodný i pro menší chlapce a děvčata. Proto neváhejte a ptejte se v úterý a čtvrtek od do hod. přímo na hřišti po panu Davidovi Ospalém, který vám poskytne konkrétní informace. Hřiště poznáte podle plotu do vějíře a smrku, který úspěšně přežil od zplanýrování zahrádek až do dneška. Nemůžeme zapomenout ani na zástupce hokejbalu, kteří pro děti připravili nájezdy na branku a zároveň se přišli představit. Jejich činnost ale (Pokračování na str. 11)...i těch nejmenších.. Míč na travnaté ploše o velikosti fotbalového hřiště občas letěl jinam, než měl. A výcvik neohrožených provazochodkyň. Dětem už tečou sliny, ze špekáčků kape šťáva.

3 3 LÍSKÁČEK 9/2005 informace z radnice Rada městské části 12/2005 dne schválila provedení udržovacích prací v bývalé prodejně firmou Iceshop, s. r. o., na náklady nájemce podání výpovědi z nájmu obecního bytu Svážná 12 z důvodu užívání dvou bytů přidělila uvolněný byt č. 14, 1 + 1, Kamínky 25 a uvolněný byt č. 12, 2+KK, Svážná 12, oba na dobu určitou 2 let souhlasila s vedením trasy Vírského oblastného vodovodu Přívodního a zásobovacího řadu na Kamenný Vrch dle projektové dokumentace doručené městské části k vyjádření dne s podáním žádostí o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby formou příspěvků pro financování komplexních regenerací panelových domů Oblá 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Kamínky 17, 19 a doporučila ZMČ souhlasit s podáním žádostí vzala na vědomí informaci o připravované Dohodě o podmínkách možného využití ploch k provozování legálního grafiti s občanským sdružením CANART a k předloženému návrhu dohody mezi Brněnskými komunikacemi, a. s., a CANART, o. s., nemá výhrady 13/2005 dne schválila odměny členům komisí RMČ za práci v nich přijetí daru Kč pro kulturní komisi RMČ od Voklsbank CZ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starosty Fax Tajemník Odbor vnitřních věcí Finanční odbor Pokladna Stavební odbor Všeobecný odbor (doprava a životní prostředí) Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Dana Beranová, Jiří Faber, Mgr. Jana Říhová, Martin Robeš, Oldřich Bartoš Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do říjnového čísla přijetí daru obrazovky k počítači MO SONY v ceně Kč na účely ekologie od firmy EKOAU- DIS, spol. s r. o. nájemní smlouvy č. 12/ /2005 mezi ZŠ, Brno, Kamínky 5 a nájemci fyzickými a právnickými osobami smlouvy o užívání vyhrazeného nehlídaného parkovacího stání mezi MŠ Pomněnky, Oblá 51 a nájemci fyzickými osobami dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterým se zmenšuje výměra pronajímané části pozemku p. č. 526 v k. ú. Nový Lískovec nájemní smlouvu č. 11/05/7/OVV na pronájem části pozemku p. č. 526 k.ú. Nový Lískovec dohodu o ukončení pronájmu části pozemku p.č.227/1 k. ú. Nový Lískovec dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 48/03/OVÚP s ČZS Úpatí na pronájem části pozemku p. č. 227/1 k. ú. Nový Lískovec dodatek č. 7 ke kupní smlouvě č. s na prodej a dodávku tepelné energie s firmou TEZA Brno, a. s. projekt Výstavba parku na Kamenném Vrchu k přihlášení do programu Nadace VIA Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí, zaměřený na obnovu a výstavbu veřejných prostranství souhlasila s umístěním klimatizační jednotky na fasádu domu Oblá 51c na náklady nájemce bez nároku na odpočet z nájemného s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 8, Kamínky 27, o dva roky a k bytu č. 21, Svážná 25, do konce roku 2005 se zřízením věcného břemene k pozemkům Statutárního města Brna p. č. 708/1 a 692 v k. ú. Nový Lískovec uložila OVV zpracovat zadání studie na realizaci objektových zdrojů v regenerovaných domech v Brně- -Novém Lískovci a po projednání v energetické komisi předložit RMČ jmenovala členy energetické komise RMČ: Andrej Dziugiel, Mgr. Lucie Jančařová, PhDr. Jiří Konečný, Jan Řičánek, Jiří Sieczka, Ing. Boris Svoboda, Ing. Petr Špatka, Ing. Alena Vostalová a předsedu Ing. Lubomíra Přibylu souhlasila s výběrem zhotovitele na zakázku Celoroční údržba svěřených ploch veřejné zeleně a chodníků v MČ Brno-Nový Lískovec na 1 rok a uložila OSV ÚMČ zajistit výběr zhotovitele tak, aby mohl zahájit činnost od a předložit výsledek výběrového řízení a návrh smluv RMČ projednala zprávu o čerpání výdajů na vydávání Lískáčku a uložila redakční radě Lískáčku předložit RMČ návrh opatření ke zvýšení příjmů z reklamy ve zpravodaji Lískáček a zajistit zveřejnění inzerce až po úhradě zálohové faktury a finančnímu odboru vystavovat zálohové faktury na inzerci Lískáčku plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec za I. pololetí 2005 zřídila školské rady ZŠ Kamínky 5 a ZŠ Svážná 9 na základě ust. 167 odst. 2 školského zákona č. 561/ 2004 Sb. a v souladu s ust. 105 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb. o obcích a stanovila počet členů těchto rad v obou případech na 9 členů; schválila volební řád školských rad a uložila starostce připravit návrh kandidátů jedné třetiny členů obou školských rad a návrh předložit RMČ ke schválení přidělila uvolněný byt č. 18, 2+KK, Svážná 23 na dva roky vzala na vědomí přechody nájmů bytu č. 18, Svážná 3, bytu č. 13, Kamínky 17 a bytu č. 4, Svážná 30 usnesení Městského ředitelství Policie ČR čj. MRBM-6406/TČ ve věci vyšetřování podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, které je přílohou č. 13 zápisu písemnou zprávu o stavu soudních podání vedených u Městského soudu v Brně zprávu o rozpracovaných návrzích variant B a C na přestavbu objektu bývalé prodejny Albert a doporučila ZMČ schválit navržený postup prověřování variant B a C informativní zprávu o průběhu jednání se zástupci SBD Družba o řešení střechy u domu Kamínky 13, 15, 17, 19, 21, 23. Taj. Co je nového se starým Albertem V minulém čísle jsme informovali, že rada se souhlasem Zastupitelstva MČ pronajala na dva roky plochu bývalé prodejny Albert na ulici Kamínky. Nájemcem je společnost Iceshop s. r. o., která zde bude prodávat vybavení pro zimní sporty. Během prázdnin společnost zajistila na své náklady nejnutnější opravy a během záři by prodejna měla být otevřena. Hned od počátku se nový nájemce potýká s vandalismem v okolí prodejny, na objekt bude často mířit kamera, napojená přímo na dispečink policie. Mezitím Zastupitelstvo městské části pokračuje v přípravě přestavby celého objektu, která bude zahájena zhruba za dva roky. Oprava památníku bude zahájena v nejbližších dnech!! Po složité administrativní přípravě bude zahájena generální oprava památníku obětem 2.světové války u ulice Pisárecká. Na špatný stav pomníku a hrobových míst upozornila již v roce 2003 naše městská část. Zjistilo se, že tato registrovaná kulturní památka, ležící v katastru MČ Brno-střed, je sice ve vlastnictví města Brna, ale nebyla nikomu svěřena do péče. Celé záležitosti se iniciativně ujal Odbor správy budov Magistrátu města Brna, který zajistil financování i výběr restaurátora, pana Dimitrije Neuwirtha. Poprvé od postavení tak projde pomník celkovou rekonstrukcí, která bude zahájena rozebráním pomníku, desky budou odvezeny do restaurátorské dílny, bude nově vybudována nosná základna pyramidy a poté bude pomník znovu osazen žulovými deskami. Celá rekonstrukce bude ukončena do zimy. V příštím čísle se dočtete o historii pomníku i o postupu restaurátorských prací.

4 LÍSKÁČEK 9/ informace z radnice Odpovídáme na dopravní dotazy Dotaz: Platí přednost zprava pro auta vyjíždějící z garáží pod Albertem na Oblou? Odpověď: Nikoliv! Každé garáže, ale i parkoviště, jsou místem mimo pozemní komunikaci a platí pro ně proto odst zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, podle nějž při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jak je to s čištěním silnic. Jsou čisté a čistí se stále i o prázdninách. Při posledním čištění spousta lidí značku schovanou za auty půl metru nad zemí vůbec nevidělo a platili zbytečně pokutu za odtah. Proto se ptám, zda bude možné udělat nápravu s dopravními značkami, které by měly být vidět zřetelně, a to i v noci. Také by bylo vhodné omezit zbytečné čištění, zvláště o prázdninách. Jděte se prosím podívat na silnici těsně před zahájením práce. Na úklid by stačil 1 člověk, který by mohl sebrat občasný papírek apod. Odpověď: Vedlejší ulice se čistí 3x, parkoviště 2x a málo významné komunikace 1x ročně. Čistí je.a.s.a. Služby Žabovřesky, smlouva je uzavřena od listopadu 2004 do října Taková četnost čištění patří ve srovnání s jinými městskými částmi k těm menším, např. v Brně-středu se čistí cca každých 6 8 týdnů. Čtenářka má tedy zřejmě na mysli čištění ulic Petra Křivky, Rybnické, Kamenice a Bítešské, které Technické služby Brno provádějí každý měsíc. S nimi je smlouva uzavřena od dubna 2003 do října Čištění každý měsíc vychází z požadavku Brněnských komunikací, které vykonávají práva vlastníků hlavních silnic ve městě města a státu. Pravdou je, že tento požadavek pro městskou část není závazný a čištění v létě každý měsíc asi skutečně převyšuje míru znečištění komunikací. Snížení četnosti letního čištění proto budeme vážně prověřovat při výběrovém řízení na příštího dodavatele čištění. A protože obě smlouvy s dodavateli končí ve stejný den, bude také možné zvážit, zda by všechny komunikace nečistil jediný dodavatel, což by vedlo k lepšímu sladění termínů čištění hlavních a vedlejších ulic. Konečné rozhodnutí padne na jednání Rady městské části až příští rok při přípravě výběrového řízení. Velikost nápisů na přenosných značkách jsme s dodavatelem již projednávali a nyní mu i posíláme předlohu tabulky. Zároveň ho důrazně žádáme o používání větších značek a o jejich stavění tak, aby riziko jejich zakrytí parkujícím autem bylo co nejmenší. Neukázněnému parkování v křižovatce či na přechodu, kdy auto může značku zakrýt, však zabránit nedokážeme. Dotaz: Pro řadu řidičů je přeměna jízdního pruhu v pruh parkovací na ul. Petra Křivky před křižovatkou s Oblou a Kamínky problematická. Kromě toho vystoupí z auta a jdou buď přes trávník na chodník nebo musí jít po silnici. Není tento pruh příliš blízko křižovatky a je jeho použití bezpečné? Po dlouhé době se komisi dopravy RMČ a radnici podařilo prosadit legalizaci a rozšíření parkování na ulici Petra Křivky. Ještě několik let bude na Kamenném Vrchu přetížená dešťová kanalizace a nepůjde proto postavit jediný metr čtvereční vozovky, takže rozšiřování parkování na Petra Křivky je téměř jediným dostupným řešením parkování na sídlišti. Nezbývá než si zvyknout, že téměř na celé ulici Petra Křivky se jede vlevo u středního dělícího pruhu. Nové dopravní značení navrhl projektant Ústavu dopravního inženýrství Brněnských komunikací a schválil ho odbor dopravy MMB. Přestože naše radnice původně navrhovala zachování dvou pruhů před křižovatkami, projektant parkovací pruh záměrně ukončil až 5 m před křižovatkami, aby projíždějící vozidla okolo křižovatky nekličkovala z levé strany vozovky na pravou a zpět. Počet odbočujících vozidel směrem do města není velký a jízdní pruh je 4,5 m široký, takže dvě auta si bezpečně vyhnou. Parkovací pruh u Alberta začíná až kus pod lávkou, aby tam mohl zůstat připojovací pruh pro MHD (zastávka je nedaleko za vrcholovým obloukem a křižovatkou). S chozením po trávníku nebo po silnici je třeba se smířit, neboť při výstavbě ulice se s parkováním na ní nepočítalo a chodník není hned u vozovky. Parkovací pruh je o 1,3 metru širší než běžné auto, takže mezi čárou a auty je ještě dost místa k chůzi. Parkování na P. Křivky má konečně i vodorovné značení Po posledním čištění hlavních ulic na konci srpna Brněnské komunikace, a. s., po dlouhém našem očekávání namalovaly alespoň část vodorovného značení k rozšířenému parkování na ulici Petra Křivky. Domalování zadní části je zatím pozastaveno, protože se trolejbusové vedení bude muset posunout doleva. Jako na každou změnu i na tuto si řidiči budou muset zvyknout. K podrobnostem o nově zřízeném parkování pod Albertem se vracíme v dotazech. Hasiči žádají řidiče, aby všude ponechávali místo na jejich průjezd. Týká se to zejména konce ulice Oblé, kde kvůli tomu Městská policie v noci neukázněně parkující vozidla odtahuje. Využívejte proto prosím nově vzniklých parkovacích míst u obou vyústění ulice Oblé. OSV Obnova lesoparku aneb zpráva pro majitele krbů a kamen Naše městská část má lesopark, za ulicí Kamínky a nad Raisovou, o kterém pamětníci říkají, že byl spolu s Myslivnou jedním z nejoblíbenějších výletních míst Brna. Z dob jeho slávy v lesoparku zůstalo torzo rozhledny, bazén a můstky přes rokle a pěšinky. Ty jsou dodnes oblíbenými trasami pro jogging i procházky s pejsky. Protože se o zeleň desítky let nikdo nestaral, z lesoparku se stal spíše lesoprales. V letošním roce naše městská část zahájila postupnou obnovu lesoparku. Prvním krokem bylo vykácení přestárlých, suchých a nemocných stromů, které často hrozily pádem. Odborná firma, která práce provedla, nabídla rovněž odvoz vytěženého dřeva, cena za odvoz byla ale vyšší, než by se za prodej dřeva získalo. Rozhodli jsme se proto dřevo v lese ponechat pro potřeby místních občanů. Pokud si ho z lesa sami odnesete můžete jej volně použít. Pozor, hranice obecního lesoparku je dána pěšinou s bývalou rozhlednou (nad ní je již přírodní rezervace Kamenný vrch) a končí u výběžku zahrad nad ulicí Kluchova. Pokračuje les patřící Lesům ČR, který se pozná tím, že je prosvětlený a bez keřového podrostu, tam prosím dřevo rozhodně neberte!!!. Nejvíce dřeva je v oblasti nad ulicí Raisova. Přece ho nenecháme do zimy v lese? Jak pokračuje odstranění havárie plynovodu na ulici Rybnická V prosinci 2004 se na ulici Rybnická projevily úniky plynu, způsobené porušení starého potrubí a přípojek zvýšenou těžkou dopravou. Poté, co se dílčí opravy ukázaly jako neúčinné, a havárie se opakovaly na dalších místech, vyzvala městská část plynárnu k celkové rekonstrukci plynovodu. Proběhla složitá jednání se zástupci vlastníka a správce komunikace, kteří chtěli odložit rekonstrukci plynovodu až po dokončení křižovatky v Pisárkách v roce Městská část i plynárna trvali na okamžitém řešení, ochrana občanů a jejich majetku nesmí být přece postavena až na druhé místo za plynulost dopravy. 15. srpna byly zahájeny práce na odstranění havárie. Při rekonstrukci přípojek je postupně nejdéle na pět dnů přerušena dodávka plynů do domů na ulici Rybnická a přilehlých odbočkách. V prvním zářijovém týdnu byl také kvůli přerušení dodávky plynu omezen provoz MŠ Čtvrtě. I když toto omezení způsobilo některým rodičům problémy, podstatně se snížilo riziko, že plyn bude kvůli havárii přerušen v zimě, což by provoz školky postihlo mnohem vážněji. Do konce října by měly práce na ulici Rybnická skončit, ale ani potom ale nebude městská část povolovat žádné výjimky pro těžkou nákladní dopravu nad 6,5 tuny. Prosím občany, aby do té doby omluvili zhoršený přístup k zastávkám MHD i určitá dopravní omezení. Snad si mezitím ostatní řidiči, kteří si Rybnickou zvykli užívat jako zkratku, uvědomí, že lepší je používat tunel a ulici Rybnické se částečně uleví.

5 5 LÍSKÁČEK 9/2005 aktuálně Ohlédnutí za ohlednutím pana Střechovského V červnovém Lískáčku se pan zastupitel Jiří Střechovský (ODS) ohlížel za kauzou výstavby supermarketu Albert mezi ulicemi Oblou a P. Křivky v roce Na tapetu si vzal jak tehdejší zastupitele, kteří se postavili na stranu stovek občanů protestujících proti výstavbě centra, tak ekologická sdružení. Ve svém zápalu proti odpůrcům supermarketu Albert zapomněl na takové maličkosti, že úřad který v té době řídil, porušil zákon o stavebním řádu a to tak závažným způsobem, že Magistrát města Brna zrušil původní rozhodnutí o výstavbě supermarketu. Stejně tak opomněl napsat, že tehdejší obavy občanů i ekologů o to, co se stane se starým Albertem, se zcela naplnily a obec nakonec musela objekt koupit za Kč, aby se zastavilo chátrání a budova mohla být využita. Bývalý starosta pan Střechovský však nekončí své ohlednutí pouze u účelově vybraných polopravd, ale pouští se na tenký led pomluv a dezinformací. Jednou z takových je tvrzení, že ekologické sdružení NESEHNUTÍ, které společně s více než 600 občany, kteří podepsali petici, vystupovalo proti výstavbě nového supermarketu Albert, nedodržuje své stanovy. Toto své obvinění však ničím nedokládá, neboť si je vědom, že kdyby tomu tak skutečně bylo, ministerstvo vnitra a soud by činnost takového sdružení zakázaly. Aby však svým slovům dodal alespoň nějakou váhu, odvolává se na dlouhý soudní spor, ve kterém občanské sdružení NESEHNUTÍ žaluje pana Střechovského o omluvu, týkající se jeho dalších nepravdivých obvinění a urážek vyslovených na adresu tohoto sdružení v tisku (mj. obvinil zmíněné občanské sdružení, že není demokratické). Čtenářům Lískáčku se pak snaží vnutit pocit, že jeho tvrzením dal za pravdu i Vrchní soud ČR. A jaká je skutečnost? Před krajským soudem pan Střechovský nejdřív popíral, že by obviňoval NESEHNUTÍ, že vše vzniklo nepřesným a nešťastným podáním novinářky, že on pouze chtěl zprůhlednit finanční hospodařeni NESEHNUTÍ. Když soud na základě svědeckých výpovědí neuvěřil tomuto tvrzení a navíc konstatoval, že NESEHNUTÍ veřejně prezentuje finanční zprávu za rozhodný rok 2000, tedy není možno NESEHNUTÍ vytýkat, že by jeho finanční hospodaření bylo naprosto netransparentní, změnil pan Střechovský strategii a snažil se tvrdit, že členem NESEHNUTÍ se nemůže stát každý, že se takové osobě kladou podmínky, což je údajně nedemokratické. Je pravda, že členem NESEHNUTÍ se skutečně nemůže stát každý, neboť stanovy tohoto sdružení např. neumožňují členství lidem odmítajícím respektovat principy nenásilí. Co je však na tom nedemokratického? Krajský soud dal NESEHNUTÍ také za pravdu, že jej výroky pana starosty mohly poškodit. Přesto neuložil starostovi povinnost se omluvit. Proto také NESEHNUTÍ podalo odvolání k Vrchnímu soudu, kde se omluvy opět domáhalo. Vrchní soud však odvolání zamítnul, ale ne proto, že by výroky pana Střechovského označil za pravdivé či opodstatněné (naopak kritizoval krajský soud za to, že se touto otázkou vůbec zabýval), ale proto, že uvěřil tvrzení pana Střechovského, že se nejednalo o jeho osobní vyjádření, ale o vyjádření názoru celé městské části Nový Lískovec. Pokud tedy chce NESEHNUTÍ omluvu, doporučil mu Vrchní soud podat žalobu na celou městskou část. V této situaci je ale nesmyslné, aby sdružení NESEHNUTÍ za urážlivé výroky bývalého starosty Střechovského žalovalo nové vedení radnice a potažmo všechny občany Nového Lískovce, tedy i ty se kterými velmi dobře spolupracuje. Celá kauza však velmi jasně ukazuje odvahu pana Střechovského, který nejdříve v médiích uráží své názorové oponenty, před soudem pak jako přistižený školák zapírá svá vyjádření a v momentě, kdy jsou mu nade vší pochybnost prokázána, začne se zaštiťovat městskou částí a jeho občany. Navíc je velmi zajímavé zjistit, kdy zastupitelstvo Nového Lískovce schválilo nějaké usnesení typu, že sdružení NESEHNUTÍ není demokratické, když pan Střechovský tvrdí, že vyjadřoval stanovisko obce a většinový názor zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že NESEHNUTÍ má zjištěno, že žádné takové usnesení neexistuje a pan Střechovský pouze před Vrchním soudem lhal, podalo toto sdružení na konci června t. r. dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu. Ať už však soudní tahanice dopadnou jakkoliv, myslím si, že daleko důležitější je, že se ukázalo, kdo a jakým způsobem je schopen a ochoten obhajovat a prosazovat před veřejností své názory a postoje. A tak důležitější než výrok soudu bude nakonec názor a rozhodnutí voličů a občanů Nového Lískovce. Milan Štefanec Člen Rady sdružení NESEHNUTÍ Nechme 22. září 2005 auta doma Ekologické sdružení Děti Země na čtvrtek 22. září vyhlásilo třináctý ročník českého Dne bez aut společně s šestým ročníkem Evropského dne bez aut a čtvrtým ročníkem Evropského týdne mobility, které u nás koordinuje Ministerstvo životního prostředí (více na Partnery jsou druhým rokem Správa železniční dopravní cesty, s. p. a šestým rokem České dráhy, a. s., které navíc na sobotu 24. září připravují pátý ročník Dne železnice. Finančními dárci jsou letos Odborové sdružení železničářů a společnost AŽD Praha, s. r. o. K akci se může přihlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopravy na životní prostředí a zdraví lidí lhostejný. Nejlépe tento den, či aspoň během týdne od 16. září do 22. září, je možné uspořádat jakoukoliv veřejnou akci jako dopravní seminář, výtvarnou soutěž pro děti, jízdu na kole, výstavu, besedu, apod. Letošní motto zní: Budoucnost patří šetrné dopravě! Současně je vítána aktivita jednotlivých občanů, zejména osobností veřejného života a politiků, kteří nechají své automobily 22. září doma a po celý tento den použijí ke své přepravě například veřejnou dopravu, bicykl nebo vlastní nohy. Proto je zveřejněna petiční výzva Nechte auto doma! K ní se může připojit každý, stačí na internetové stránce ke DBA vyplnit příslušný formulář, přičemž jména signatářů jsou průběžně zveřejňována. Loni výzvu podpořilo tisíc čtyřicet pět občanů, včetně sto devatenácti zastupitelů a pracovníků veřejné správy v padesáti městech a obcích, dvaceti dvou členů českého parlamentu a dvou členů Evropského parlamentu. V roce 2004 se Dne bez aut v ČR zúčastnilo více než tři sta organizací v devadesáti pěti městech, přičemž ve čtrnácti z nich byla jízda v prostředcích MHD zdarma. Nejpopulárnější akcí byly cyklojízdy uskutečnily se ve dvaceti tří městech. Řidiči by tak měli skutečně zvážit, zda jejich jízda autem je po městě nezbytná. Určitě ale ne zase tolik, aby Den bez aut museli opět prožít se svým automobilem. Zkusme proto aspoň jednou za rok si programově naplánovat celý den tak, abychom ke své jízdě nepotřebovali automobil. Děti Země všem zájemcům o přípravu akcí ke Dni bez aut nabízejí: a) pomoc při přípravě a realizaci veřejných akcí a s medializaci b) zaslání propagačního banneru k umístění na vaše internetové stránky a loga pro vaše tiskoviny c) zaslání celostátních barevných plakátů (formát A4, A3 a A2), samolepek, letáčků a dalších tiskovin d) zaslání textu výzvy Nechte auto doma! pro občany i zastupitele obcí a měst e) zaslání předlohy samolepek k lepení na auta, která špatně parkují f) prodej antiautomobilových triček s logem DBA za benefiční cenu 200 Kč g) prodej knih o vlivu dopravy na životní prostředí dle formuláře na www. detizeme.cz. Další informace o Dni bez aut poskytnou Děti Země Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, Brno, tel./fax , Miroslav Patrik, vyhlašovatel českého Dne bez aut HLEDÁME stolaře nebo truhláře pro výrobu a montáž kuchyní a nábytku do dílny v Bosonohách a Troubsku. Tel.: , SOLÁRIUM KOSMETIKA NOVĚ V PROVOZU Na Vaši návštěvu se těší kosmetička Kateřina Šídlová, tel.: , Oblá 50, Nový Lískovec

6 LÍSKÁČEK 9/ aktuálně INFORMACE O PUTOVNÍ VÝSTAVĚ Totálně nasazeni nucená práce pro třetí říši 60 let poté Místo konání výstavy: Křížová chodba (vstup z Dominikánské ulice) Záštitu nad výstavou převzali: Jiří Paroubek, předseda vlády České republiky, a Richard Svoboda, primátor Statutárního města Brna. Zahájení výstavy se zúčastní i zástupkyně města Stuttgartu náměstkyně starosty paní Gabriele Müller - Trimbusch Výstavu pořádají: Česko-německý fond budoucnosti a Statutární město Brno Partneři projektu: Národní archiv, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Živá paměť, o. p. s. Charakteristika akce: Výstava nazvaná Totálně nasazeni nucená práce pro třetí říši 60 let poté navazuje na výstavu Museli pracovat pro Říši, která se loni uskutečnila v Národním archivu v Praze-Chodovci. Připravil ji kolektiv autorů složený z pracovníků Národního archivu (NA), Ústavu soudobých dějin AV ČR a Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB). U příležitosti letošního 60. výročí skončení druhé světové války se rozhodl ČNFB představit výstavu v nové podobě formou putovní výstavy. Zahajovací část projektu se uskutečnila v Muzeu hlavního města Prahy, dále se pak výstava postupně přesune do čtyř českých a moravských měst. V Brně se bude konat v termínu Cílem výstavy je přiblížit problematiku nuceného pracovního nasazení, které postihlo milióny lidí ze všech zemí okupované Evropy. Výstava se též zaměří na téma odškodnění, na jehož zpracování se podíleli též němečtí odborníci, a více prostoru bude věnováno rovněž problematice tzv. otrocké práce. Autoři výstavy čerpali z fondů českých a zahraničních archivů, zvláště pak Národního archivu v Praze, Památníku Terezín či Památníku Osvětim. Výstava přibližuje bohatství dokladů, jako jsou pracovní průkazy, knížky, fotografie, dopisnice aj., které ČNFB v uplynulých čtyřech letech shromáždil v souvislosti s odškodňováním obětí nacismu. Autoři zařadili do koncepce výstavy rovněž výběr ze vzpomínek a autentických dobových deníků, jež dosud nebyly publikovány. Výstavu doplní i sestřih z dobových filmových týdeníků. Brněnskou expozici putovní výstavy pořádá za finančního přispění partnerského města Stuttgartu: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče oddělení spolupráce a rozvoje, JUDr. Jitka Tesařová, , PR: Mgr. Magdaléna Černá, tel.: , K expozici v Brně se chystá v současné době doprovodný program, např. diskuze s dobovými svědky pro základní i střední školy apod. Podrobnější informace budou aktualizovány. Výstava vznikla za finančního přispění německého fondu Připomínka a budoucnost a partnerského města Stuttgartu. Brněnské dny pro zdraví 2005 V rámci Projektu Brno Zdravé město se ve dnech 25. září 2. října 2005 uskuteční již 11. ročník Brněnských dnů pro zdraví. Mimořádná nabídka 60 akcí pro zdraví bude zahrnovat aktivity zaměřené na pohyb, zdravou výživu, outdoor, relaxační techniky, bioprodukty, zvládání stresu, vyšetření zdravotního stavu, poradenství o civilizačních onemocněních, hry a soutěže pro děti. Přehled akcí najdete na Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město ZO ČSOP POZEMKOVÝ SPOLEK HÁDY Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ přírodní památky Kavky a významného krajinného prvku Růženin lom, který se uskuteční v sobotu 24. září 2005 od 10 do 15 hod. S našimi průvodci máte opět možnost poznat jedinečné přírodní bohatství Hádů, objevit tajemství rákosin, spatřit Brno jako na dlani a dozvědět se mnoho zajímavého povídání o těžbě vápence a následných rekultivacích. V letošním roce vám představíme stratigrafickou zídku znázorňující geologii Hádů. Spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 (Červený písek) v Maloměřicích nebo autobusem č.78 od zastávky Velká Klajdovka v Líšni odtud dále pokračovat dle značení. Kontakt: Katrin Karimová, tel.: , P O Z V Á N K A NA STAROLÍSKOVECKÉ VINOBRANÍ Po roce se bude opět konat v naší městské části Starolískovecké vinobraní, které se uskuteční dne 1. října 2005 v sokolovně na Máchalově ulici. Zahájení a přivítání hostů proběhne v 19 hodin. Novým tancem Naší polkou se pochlubí děti a mládež ve společném vystoupení ve starolískoveckých krojích. Pozdravit vás a vybrat svůj desátek přijde také král Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou. Samozřejmě nebude chybět ani oblíbená soutěž v natahování vína koštýřem pro odvážné dámy i pány. Před půlnocí bude rozlosována tradiční bohatá tombola. Mimo dobrého vína a kvalitního burčáku vás celým večerem bude provázet dechová hudba Petrovanka z Ořechova a cimbálová muzika Vonica z Krumvíře. Předprodej vstupenek proběhne v sokolovně, a to od hodin. V neděli 2. října bude v našem kostele sloužena slavnostní mše svatá za účasti dětí a mládeže v našich krojích. Na tradiční Starolískovecké vinobraní vás co nejsrdečněji zve Orel Starý Lískovec, ÚMČ Starý Lískovec a statutární město Brno. Ing. Jan Turčínek Josef Jaňura starosta jednoty místostarosta jednoty Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček Tel Pro naši solventní klientku hledáme byt 2+1, 3+1 v Novém Lískovci či okolí. Prosíme, nabídněte nám váš byt, příp. doporučte možný prodej bytu ve vašem okolí (doporučení = odměna). Platba hotově! Pro prodávající služby ZDARMA! My vám zajistíme: Dobrou cenu, vyřízení formalit, právní servis, zajištění stěhování, Serióznost - profesionalita AB reality, Křenová 52, Brno tel ,

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 Přítomni : Jiří Srbek, Ing. Vladimír Beránek, CSc., Ing. Vendulka

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal NABÍDKA NABÍDKA SK ToRiK využití reklamních ploch v areálu klubu volejbal beachvolejbal nohejbal volejbal beachvolejbal nohejbal... sportovní vyžití a relax pro každého... OBSAH základní informace klub

Více

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o.

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.4.2013 1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala v Alt Penzionu

Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala v Alt Penzionu 124 Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala 6.5. 2013 v Alt Penzionu Přítomni:, Durych, Knedla, Krutilová, Jeřábek, Moravec, Holec, Hradecký Omluveni: Pánek, Dušek, Chomout,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více