ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Nechme 22. září 2005 auta doma strana 6 Informace o putovní výstavě strana 7 Ze sportu strana 8 Z kultury strana 9 Dětský koutek strana 13 Ze školství MOTO: Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním. Seneca ml. Na konci prázdnin uspořádala městská část Brno-Nový Lískovec zábavní odpoledne pro děti i dospělé v nově budovaném areálu pod ulicí Plachty a Slunečná. Cílem akce bylo seznámit občany Nového Lískovce s tím, že se po dvou letech budování areálu konečně na plochách sportovišt rozbíhá činnost našich sportovních oddílů. Kameňák se začal bavit kolem 14. hodiny. Pro děti byly připraveny soutěžní disciplíny na jednotlivých sportovištích. Přijel také cirkus LeGrando, který si připravil žonglování a chození po laně. Po soutěžích čekalo na děti Návštěvníci i pořadatelé se mohli občerstvit pivem či kofolou. Děti, které splnily čtyři z pěti úkolů, měly nápoj, špekáček a překvapení zdarma. malé občerstvení. U táboráku, jejž opět obsluhovali dobrovolníci, se během odpoledne a večera snědlo všech 150 špekáčků. Podle našeho odhadu se akce zúčastnilo téměř 300 lidí, na velké ploše to nebylo ani poznat. Když po páté dorazila kapela Hoochie Coochie band a spustila jazzovou klasiku, byla atmosféra skutečně příjemná. Ani nevadilo, že v parku zatím nejsou lavičky a že se sedí na trávě. (Pokračování na str. 2) A tak je tu zase podzim, prázdniny odtekly vodním proudem a nezbývá nám, než se začít smiřovat s blížící se podzimní melancholií a těšit se na Vánoce. Ale letošní prázdniny odešly s velkou slávou alespoň u nás v Novém Lískovci. Kameňák se dobře bavil. Ti, co na té slávě byli, mohou zavzpomínat, případně se poznat na některé z mnoha fotografií a ti, co nebyli, se alespoň dozví, co se to všechno v novém areálu dělo. Ale také v Lískáčku najdete další i ty méně zábavné informace. Jaké jsou změny v dopravním značení, proč je rozkopaná Rybnická, proč je tolik nařezaného dřeva v lese a proč je lešení kolem pomníku. A kromě toho vám chceme připomenout, že v příštím čísle vyhlásíme vítěze soutěže o nejkrásnější balkon či okno. Vaše tipy stále ještě můžete do konce září posílat redakční radě Lískáčku. Hlavním tématem příštího čísla budou dluhy na nájemném a jak se s nimi naše radnice vypořádala nebo ještě vypořádá. Příjemné poprázdninové počtení přeje Redakční rada Lískáčku Postavit stan, zázemí pro účinkující, nebylo bez práce.....stejně jako příprava dříví na špekáčkový táborák. Děti si vyzvedly listy, na které se úkoly zaznamenávaly, a pak se hrnuly je plnit. První úkol byl hokejbalový trefit se do branky. KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a a kulturní komise ÚMČ v Novém Lískovci Vás srdečně zvou na besedu s historičkou Mgr. Denisou Nečasovou ŽENY NA CESTĚ K ROVNOPRÁVNOSTI historie ženského hnutí se zaměřením na české země v úterý 4. října 2005 v hodin v knihovně na Oblé 75a. Vstup volný

2 LÍSKÁČEK 9/ ze života naší čtvrti Další se konal na baseballovém hřišti. Hned vedle byl turistický závod. (Pokračování ze str. 1) Pokud jste o akci nevěděli nebo jste nemohli přijít, nebojte se, nebyla to poslední šance. Areál nyní bude pravidelně ožívat odpoledne při činnosti sportovních oddílů i při dalších akcích. Nejbližší se bude konat 15. října, kdy oddíl BMX připravil akce pro děti a exibici. Pojďme si nyní jednotlivá sportoviště představit. Nejdál od obytných domů je postavena bikrosová dráha. Hudební produkce, která většinou doprovází závody a soutěže, tak víceméně neruší obyvatele sídliště. Přestože vybavení areálu bude potřeba dále doplňovat, oddíl BMX již zahájil svou činnost a každou středu od 16 hodin bude probíhat nábor a tréninky. Dráha není oplocená, ale pozor! Bez ochranné přilby je na dráhu vstup přísně zakázán. Doporučeny jsou také ochranné pomůcky a vhodné kolo. Děti do 15 let smí na dráhu pouze v doprovodu rodičů nebo trenéra. Že tato varování nejsou nadbytečná, jsem se osobně přesvědčila při akci Kameňák se baví. Odřeniny, které jsem si způsobila při pádu zvaném Front flip, se naštěstí úspěšně hojí. Ale děti, bez přilby Ale často se to povedlo! Nejvíc legrace bylo v cirkuse Le Grando. a ochranných pomůcek na dráhu nechoďte, docela to bolí. Na travnaté ploše pod ulicí Plachty se poprvé představil Fotbalový klub Nový Lískovec. Do prvoligového hřiště má trávník ještě daleko. Ale je to jediná rovná plocha v Novém Lískovci, kde už nyní mohou děti s míčem trénovat a na které by v budoucnu, když nám elán a chuť vydrží, mohlo být opravdové fotbalové hřiště. Důležité je, že trávník by měl být stále přístupný veřejnosti, a ne jenom pro členy oddílu. To nejsou obušky, to je žonglérské náčiní. Po dráze BMX se projela řada dětí... Nábory a tréninky oddílu jsou každé úterý a pátek od 17 do 19 hodin a v neděli od 10 do 14 hodin. Již brzy by na hřišti mohly být branky a další vybavenost. V zimě budou probíhat ještě úpravy, rozšíření a vyrovnání hřiště, protože navážka potřebuje delší čas k usazení. Ještě blíže k ulici Slunečná vzniklo hřiště pro baseball, kde se budou dětem věnovat dobrovolníci Nadačního fondu Maják. Baseball není tradiční evropský sport, ale v Americe, odkud dobrovolníci pocházejí, má obrovskou podporu a masovou základnu. V kombinaci se softbalem je to sport vhodný i pro menší chlapce a děvčata. Proto neváhejte a ptejte se v úterý a čtvrtek od do hod. přímo na hřišti po panu Davidovi Ospalém, který vám poskytne konkrétní informace. Hřiště poznáte podle plotu do vějíře a smrku, který úspěšně přežil od zplanýrování zahrádek až do dneška. Nemůžeme zapomenout ani na zástupce hokejbalu, kteří pro děti připravili nájezdy na branku a zároveň se přišli představit. Jejich činnost ale (Pokračování na str. 11)...i těch nejmenších.. Míč na travnaté ploše o velikosti fotbalového hřiště občas letěl jinam, než měl. A výcvik neohrožených provazochodkyň. Dětem už tečou sliny, ze špekáčků kape šťáva.

3 3 LÍSKÁČEK 9/2005 informace z radnice Rada městské části 12/2005 dne schválila provedení udržovacích prací v bývalé prodejně firmou Iceshop, s. r. o., na náklady nájemce podání výpovědi z nájmu obecního bytu Svážná 12 z důvodu užívání dvou bytů přidělila uvolněný byt č. 14, 1 + 1, Kamínky 25 a uvolněný byt č. 12, 2+KK, Svážná 12, oba na dobu určitou 2 let souhlasila s vedením trasy Vírského oblastného vodovodu Přívodního a zásobovacího řadu na Kamenný Vrch dle projektové dokumentace doručené městské části k vyjádření dne s podáním žádostí o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby formou příspěvků pro financování komplexních regenerací panelových domů Oblá 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Kamínky 17, 19 a doporučila ZMČ souhlasit s podáním žádostí vzala na vědomí informaci o připravované Dohodě o podmínkách možného využití ploch k provozování legálního grafiti s občanským sdružením CANART a k předloženému návrhu dohody mezi Brněnskými komunikacemi, a. s., a CANART, o. s., nemá výhrady 13/2005 dne schválila odměny členům komisí RMČ za práci v nich přijetí daru Kč pro kulturní komisi RMČ od Voklsbank CZ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starosty Fax Tajemník Odbor vnitřních věcí Finanční odbor Pokladna Stavební odbor Všeobecný odbor (doprava a životní prostředí) Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Dana Beranová, Jiří Faber, Mgr. Jana Říhová, Martin Robeš, Oldřich Bartoš Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do říjnového čísla přijetí daru obrazovky k počítači MO SONY v ceně Kč na účely ekologie od firmy EKOAU- DIS, spol. s r. o. nájemní smlouvy č. 12/ /2005 mezi ZŠ, Brno, Kamínky 5 a nájemci fyzickými a právnickými osobami smlouvy o užívání vyhrazeného nehlídaného parkovacího stání mezi MŠ Pomněnky, Oblá 51 a nájemci fyzickými osobami dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterým se zmenšuje výměra pronajímané části pozemku p. č. 526 v k. ú. Nový Lískovec nájemní smlouvu č. 11/05/7/OVV na pronájem části pozemku p. č. 526 k.ú. Nový Lískovec dohodu o ukončení pronájmu části pozemku p.č.227/1 k. ú. Nový Lískovec dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 48/03/OVÚP s ČZS Úpatí na pronájem části pozemku p. č. 227/1 k. ú. Nový Lískovec dodatek č. 7 ke kupní smlouvě č. s na prodej a dodávku tepelné energie s firmou TEZA Brno, a. s. projekt Výstavba parku na Kamenném Vrchu k přihlášení do programu Nadace VIA Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí, zaměřený na obnovu a výstavbu veřejných prostranství souhlasila s umístěním klimatizační jednotky na fasádu domu Oblá 51c na náklady nájemce bez nároku na odpočet z nájemného s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 8, Kamínky 27, o dva roky a k bytu č. 21, Svážná 25, do konce roku 2005 se zřízením věcného břemene k pozemkům Statutárního města Brna p. č. 708/1 a 692 v k. ú. Nový Lískovec uložila OVV zpracovat zadání studie na realizaci objektových zdrojů v regenerovaných domech v Brně- -Novém Lískovci a po projednání v energetické komisi předložit RMČ jmenovala členy energetické komise RMČ: Andrej Dziugiel, Mgr. Lucie Jančařová, PhDr. Jiří Konečný, Jan Řičánek, Jiří Sieczka, Ing. Boris Svoboda, Ing. Petr Špatka, Ing. Alena Vostalová a předsedu Ing. Lubomíra Přibylu souhlasila s výběrem zhotovitele na zakázku Celoroční údržba svěřených ploch veřejné zeleně a chodníků v MČ Brno-Nový Lískovec na 1 rok a uložila OSV ÚMČ zajistit výběr zhotovitele tak, aby mohl zahájit činnost od a předložit výsledek výběrového řízení a návrh smluv RMČ projednala zprávu o čerpání výdajů na vydávání Lískáčku a uložila redakční radě Lískáčku předložit RMČ návrh opatření ke zvýšení příjmů z reklamy ve zpravodaji Lískáček a zajistit zveřejnění inzerce až po úhradě zálohové faktury a finančnímu odboru vystavovat zálohové faktury na inzerci Lískáčku plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec za I. pololetí 2005 zřídila školské rady ZŠ Kamínky 5 a ZŠ Svážná 9 na základě ust. 167 odst. 2 školského zákona č. 561/ 2004 Sb. a v souladu s ust. 105 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb. o obcích a stanovila počet členů těchto rad v obou případech na 9 členů; schválila volební řád školských rad a uložila starostce připravit návrh kandidátů jedné třetiny členů obou školských rad a návrh předložit RMČ ke schválení přidělila uvolněný byt č. 18, 2+KK, Svážná 23 na dva roky vzala na vědomí přechody nájmů bytu č. 18, Svážná 3, bytu č. 13, Kamínky 17 a bytu č. 4, Svážná 30 usnesení Městského ředitelství Policie ČR čj. MRBM-6406/TČ ve věci vyšetřování podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, které je přílohou č. 13 zápisu písemnou zprávu o stavu soudních podání vedených u Městského soudu v Brně zprávu o rozpracovaných návrzích variant B a C na přestavbu objektu bývalé prodejny Albert a doporučila ZMČ schválit navržený postup prověřování variant B a C informativní zprávu o průběhu jednání se zástupci SBD Družba o řešení střechy u domu Kamínky 13, 15, 17, 19, 21, 23. Taj. Co je nového se starým Albertem V minulém čísle jsme informovali, že rada se souhlasem Zastupitelstva MČ pronajala na dva roky plochu bývalé prodejny Albert na ulici Kamínky. Nájemcem je společnost Iceshop s. r. o., která zde bude prodávat vybavení pro zimní sporty. Během prázdnin společnost zajistila na své náklady nejnutnější opravy a během záři by prodejna měla být otevřena. Hned od počátku se nový nájemce potýká s vandalismem v okolí prodejny, na objekt bude často mířit kamera, napojená přímo na dispečink policie. Mezitím Zastupitelstvo městské části pokračuje v přípravě přestavby celého objektu, která bude zahájena zhruba za dva roky. Oprava památníku bude zahájena v nejbližších dnech!! Po složité administrativní přípravě bude zahájena generální oprava památníku obětem 2.světové války u ulice Pisárecká. Na špatný stav pomníku a hrobových míst upozornila již v roce 2003 naše městská část. Zjistilo se, že tato registrovaná kulturní památka, ležící v katastru MČ Brno-střed, je sice ve vlastnictví města Brna, ale nebyla nikomu svěřena do péče. Celé záležitosti se iniciativně ujal Odbor správy budov Magistrátu města Brna, který zajistil financování i výběr restaurátora, pana Dimitrije Neuwirtha. Poprvé od postavení tak projde pomník celkovou rekonstrukcí, která bude zahájena rozebráním pomníku, desky budou odvezeny do restaurátorské dílny, bude nově vybudována nosná základna pyramidy a poté bude pomník znovu osazen žulovými deskami. Celá rekonstrukce bude ukončena do zimy. V příštím čísle se dočtete o historii pomníku i o postupu restaurátorských prací.

4 LÍSKÁČEK 9/ informace z radnice Odpovídáme na dopravní dotazy Dotaz: Platí přednost zprava pro auta vyjíždějící z garáží pod Albertem na Oblou? Odpověď: Nikoliv! Každé garáže, ale i parkoviště, jsou místem mimo pozemní komunikaci a platí pro ně proto odst zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, podle nějž při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jak je to s čištěním silnic. Jsou čisté a čistí se stále i o prázdninách. Při posledním čištění spousta lidí značku schovanou za auty půl metru nad zemí vůbec nevidělo a platili zbytečně pokutu za odtah. Proto se ptám, zda bude možné udělat nápravu s dopravními značkami, které by měly být vidět zřetelně, a to i v noci. Také by bylo vhodné omezit zbytečné čištění, zvláště o prázdninách. Jděte se prosím podívat na silnici těsně před zahájením práce. Na úklid by stačil 1 člověk, který by mohl sebrat občasný papírek apod. Odpověď: Vedlejší ulice se čistí 3x, parkoviště 2x a málo významné komunikace 1x ročně. Čistí je.a.s.a. Služby Žabovřesky, smlouva je uzavřena od listopadu 2004 do října Taková četnost čištění patří ve srovnání s jinými městskými částmi k těm menším, např. v Brně-středu se čistí cca každých 6 8 týdnů. Čtenářka má tedy zřejmě na mysli čištění ulic Petra Křivky, Rybnické, Kamenice a Bítešské, které Technické služby Brno provádějí každý měsíc. S nimi je smlouva uzavřena od dubna 2003 do října Čištění každý měsíc vychází z požadavku Brněnských komunikací, které vykonávají práva vlastníků hlavních silnic ve městě města a státu. Pravdou je, že tento požadavek pro městskou část není závazný a čištění v létě každý měsíc asi skutečně převyšuje míru znečištění komunikací. Snížení četnosti letního čištění proto budeme vážně prověřovat při výběrovém řízení na příštího dodavatele čištění. A protože obě smlouvy s dodavateli končí ve stejný den, bude také možné zvážit, zda by všechny komunikace nečistil jediný dodavatel, což by vedlo k lepšímu sladění termínů čištění hlavních a vedlejších ulic. Konečné rozhodnutí padne na jednání Rady městské části až příští rok při přípravě výběrového řízení. Velikost nápisů na přenosných značkách jsme s dodavatelem již projednávali a nyní mu i posíláme předlohu tabulky. Zároveň ho důrazně žádáme o používání větších značek a o jejich stavění tak, aby riziko jejich zakrytí parkujícím autem bylo co nejmenší. Neukázněnému parkování v křižovatce či na přechodu, kdy auto může značku zakrýt, však zabránit nedokážeme. Dotaz: Pro řadu řidičů je přeměna jízdního pruhu v pruh parkovací na ul. Petra Křivky před křižovatkou s Oblou a Kamínky problematická. Kromě toho vystoupí z auta a jdou buď přes trávník na chodník nebo musí jít po silnici. Není tento pruh příliš blízko křižovatky a je jeho použití bezpečné? Po dlouhé době se komisi dopravy RMČ a radnici podařilo prosadit legalizaci a rozšíření parkování na ulici Petra Křivky. Ještě několik let bude na Kamenném Vrchu přetížená dešťová kanalizace a nepůjde proto postavit jediný metr čtvereční vozovky, takže rozšiřování parkování na Petra Křivky je téměř jediným dostupným řešením parkování na sídlišti. Nezbývá než si zvyknout, že téměř na celé ulici Petra Křivky se jede vlevo u středního dělícího pruhu. Nové dopravní značení navrhl projektant Ústavu dopravního inženýrství Brněnských komunikací a schválil ho odbor dopravy MMB. Přestože naše radnice původně navrhovala zachování dvou pruhů před křižovatkami, projektant parkovací pruh záměrně ukončil až 5 m před křižovatkami, aby projíždějící vozidla okolo křižovatky nekličkovala z levé strany vozovky na pravou a zpět. Počet odbočujících vozidel směrem do města není velký a jízdní pruh je 4,5 m široký, takže dvě auta si bezpečně vyhnou. Parkovací pruh u Alberta začíná až kus pod lávkou, aby tam mohl zůstat připojovací pruh pro MHD (zastávka je nedaleko za vrcholovým obloukem a křižovatkou). S chozením po trávníku nebo po silnici je třeba se smířit, neboť při výstavbě ulice se s parkováním na ní nepočítalo a chodník není hned u vozovky. Parkovací pruh je o 1,3 metru širší než běžné auto, takže mezi čárou a auty je ještě dost místa k chůzi. Parkování na P. Křivky má konečně i vodorovné značení Po posledním čištění hlavních ulic na konci srpna Brněnské komunikace, a. s., po dlouhém našem očekávání namalovaly alespoň část vodorovného značení k rozšířenému parkování na ulici Petra Křivky. Domalování zadní části je zatím pozastaveno, protože se trolejbusové vedení bude muset posunout doleva. Jako na každou změnu i na tuto si řidiči budou muset zvyknout. K podrobnostem o nově zřízeném parkování pod Albertem se vracíme v dotazech. Hasiči žádají řidiče, aby všude ponechávali místo na jejich průjezd. Týká se to zejména konce ulice Oblé, kde kvůli tomu Městská policie v noci neukázněně parkující vozidla odtahuje. Využívejte proto prosím nově vzniklých parkovacích míst u obou vyústění ulice Oblé. OSV Obnova lesoparku aneb zpráva pro majitele krbů a kamen Naše městská část má lesopark, za ulicí Kamínky a nad Raisovou, o kterém pamětníci říkají, že byl spolu s Myslivnou jedním z nejoblíbenějších výletních míst Brna. Z dob jeho slávy v lesoparku zůstalo torzo rozhledny, bazén a můstky přes rokle a pěšinky. Ty jsou dodnes oblíbenými trasami pro jogging i procházky s pejsky. Protože se o zeleň desítky let nikdo nestaral, z lesoparku se stal spíše lesoprales. V letošním roce naše městská část zahájila postupnou obnovu lesoparku. Prvním krokem bylo vykácení přestárlých, suchých a nemocných stromů, které často hrozily pádem. Odborná firma, která práce provedla, nabídla rovněž odvoz vytěženého dřeva, cena za odvoz byla ale vyšší, než by se za prodej dřeva získalo. Rozhodli jsme se proto dřevo v lese ponechat pro potřeby místních občanů. Pokud si ho z lesa sami odnesete můžete jej volně použít. Pozor, hranice obecního lesoparku je dána pěšinou s bývalou rozhlednou (nad ní je již přírodní rezervace Kamenný vrch) a končí u výběžku zahrad nad ulicí Kluchova. Pokračuje les patřící Lesům ČR, který se pozná tím, že je prosvětlený a bez keřového podrostu, tam prosím dřevo rozhodně neberte!!!. Nejvíce dřeva je v oblasti nad ulicí Raisova. Přece ho nenecháme do zimy v lese? Jak pokračuje odstranění havárie plynovodu na ulici Rybnická V prosinci 2004 se na ulici Rybnická projevily úniky plynu, způsobené porušení starého potrubí a přípojek zvýšenou těžkou dopravou. Poté, co se dílčí opravy ukázaly jako neúčinné, a havárie se opakovaly na dalších místech, vyzvala městská část plynárnu k celkové rekonstrukci plynovodu. Proběhla složitá jednání se zástupci vlastníka a správce komunikace, kteří chtěli odložit rekonstrukci plynovodu až po dokončení křižovatky v Pisárkách v roce Městská část i plynárna trvali na okamžitém řešení, ochrana občanů a jejich majetku nesmí být přece postavena až na druhé místo za plynulost dopravy. 15. srpna byly zahájeny práce na odstranění havárie. Při rekonstrukci přípojek je postupně nejdéle na pět dnů přerušena dodávka plynů do domů na ulici Rybnická a přilehlých odbočkách. V prvním zářijovém týdnu byl také kvůli přerušení dodávky plynu omezen provoz MŠ Čtvrtě. I když toto omezení způsobilo některým rodičům problémy, podstatně se snížilo riziko, že plyn bude kvůli havárii přerušen v zimě, což by provoz školky postihlo mnohem vážněji. Do konce října by měly práce na ulici Rybnická skončit, ale ani potom ale nebude městská část povolovat žádné výjimky pro těžkou nákladní dopravu nad 6,5 tuny. Prosím občany, aby do té doby omluvili zhoršený přístup k zastávkám MHD i určitá dopravní omezení. Snad si mezitím ostatní řidiči, kteří si Rybnickou zvykli užívat jako zkratku, uvědomí, že lepší je používat tunel a ulici Rybnické se částečně uleví.

5 5 LÍSKÁČEK 9/2005 aktuálně Ohlédnutí za ohlednutím pana Střechovského V červnovém Lískáčku se pan zastupitel Jiří Střechovský (ODS) ohlížel za kauzou výstavby supermarketu Albert mezi ulicemi Oblou a P. Křivky v roce Na tapetu si vzal jak tehdejší zastupitele, kteří se postavili na stranu stovek občanů protestujících proti výstavbě centra, tak ekologická sdružení. Ve svém zápalu proti odpůrcům supermarketu Albert zapomněl na takové maličkosti, že úřad který v té době řídil, porušil zákon o stavebním řádu a to tak závažným způsobem, že Magistrát města Brna zrušil původní rozhodnutí o výstavbě supermarketu. Stejně tak opomněl napsat, že tehdejší obavy občanů i ekologů o to, co se stane se starým Albertem, se zcela naplnily a obec nakonec musela objekt koupit za Kč, aby se zastavilo chátrání a budova mohla být využita. Bývalý starosta pan Střechovský však nekončí své ohlednutí pouze u účelově vybraných polopravd, ale pouští se na tenký led pomluv a dezinformací. Jednou z takových je tvrzení, že ekologické sdružení NESEHNUTÍ, které společně s více než 600 občany, kteří podepsali petici, vystupovalo proti výstavbě nového supermarketu Albert, nedodržuje své stanovy. Toto své obvinění však ničím nedokládá, neboť si je vědom, že kdyby tomu tak skutečně bylo, ministerstvo vnitra a soud by činnost takového sdružení zakázaly. Aby však svým slovům dodal alespoň nějakou váhu, odvolává se na dlouhý soudní spor, ve kterém občanské sdružení NESEHNUTÍ žaluje pana Střechovského o omluvu, týkající se jeho dalších nepravdivých obvinění a urážek vyslovených na adresu tohoto sdružení v tisku (mj. obvinil zmíněné občanské sdružení, že není demokratické). Čtenářům Lískáčku se pak snaží vnutit pocit, že jeho tvrzením dal za pravdu i Vrchní soud ČR. A jaká je skutečnost? Před krajským soudem pan Střechovský nejdřív popíral, že by obviňoval NESEHNUTÍ, že vše vzniklo nepřesným a nešťastným podáním novinářky, že on pouze chtěl zprůhlednit finanční hospodařeni NESEHNUTÍ. Když soud na základě svědeckých výpovědí neuvěřil tomuto tvrzení a navíc konstatoval, že NESEHNUTÍ veřejně prezentuje finanční zprávu za rozhodný rok 2000, tedy není možno NESEHNUTÍ vytýkat, že by jeho finanční hospodaření bylo naprosto netransparentní, změnil pan Střechovský strategii a snažil se tvrdit, že členem NESEHNUTÍ se nemůže stát každý, že se takové osobě kladou podmínky, což je údajně nedemokratické. Je pravda, že členem NESEHNUTÍ se skutečně nemůže stát každý, neboť stanovy tohoto sdružení např. neumožňují členství lidem odmítajícím respektovat principy nenásilí. Co je však na tom nedemokratického? Krajský soud dal NESEHNUTÍ také za pravdu, že jej výroky pana starosty mohly poškodit. Přesto neuložil starostovi povinnost se omluvit. Proto také NESEHNUTÍ podalo odvolání k Vrchnímu soudu, kde se omluvy opět domáhalo. Vrchní soud však odvolání zamítnul, ale ne proto, že by výroky pana Střechovského označil za pravdivé či opodstatněné (naopak kritizoval krajský soud za to, že se touto otázkou vůbec zabýval), ale proto, že uvěřil tvrzení pana Střechovského, že se nejednalo o jeho osobní vyjádření, ale o vyjádření názoru celé městské části Nový Lískovec. Pokud tedy chce NESEHNUTÍ omluvu, doporučil mu Vrchní soud podat žalobu na celou městskou část. V této situaci je ale nesmyslné, aby sdružení NESEHNUTÍ za urážlivé výroky bývalého starosty Střechovského žalovalo nové vedení radnice a potažmo všechny občany Nového Lískovce, tedy i ty se kterými velmi dobře spolupracuje. Celá kauza však velmi jasně ukazuje odvahu pana Střechovského, který nejdříve v médiích uráží své názorové oponenty, před soudem pak jako přistižený školák zapírá svá vyjádření a v momentě, kdy jsou mu nade vší pochybnost prokázána, začne se zaštiťovat městskou částí a jeho občany. Navíc je velmi zajímavé zjistit, kdy zastupitelstvo Nového Lískovce schválilo nějaké usnesení typu, že sdružení NESEHNUTÍ není demokratické, když pan Střechovský tvrdí, že vyjadřoval stanovisko obce a většinový názor zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že NESEHNUTÍ má zjištěno, že žádné takové usnesení neexistuje a pan Střechovský pouze před Vrchním soudem lhal, podalo toto sdružení na konci června t. r. dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu. Ať už však soudní tahanice dopadnou jakkoliv, myslím si, že daleko důležitější je, že se ukázalo, kdo a jakým způsobem je schopen a ochoten obhajovat a prosazovat před veřejností své názory a postoje. A tak důležitější než výrok soudu bude nakonec názor a rozhodnutí voličů a občanů Nového Lískovce. Milan Štefanec Člen Rady sdružení NESEHNUTÍ Nechme 22. září 2005 auta doma Ekologické sdružení Děti Země na čtvrtek 22. září vyhlásilo třináctý ročník českého Dne bez aut společně s šestým ročníkem Evropského dne bez aut a čtvrtým ročníkem Evropského týdne mobility, které u nás koordinuje Ministerstvo životního prostředí (více na Partnery jsou druhým rokem Správa železniční dopravní cesty, s. p. a šestým rokem České dráhy, a. s., které navíc na sobotu 24. září připravují pátý ročník Dne železnice. Finančními dárci jsou letos Odborové sdružení železničářů a společnost AŽD Praha, s. r. o. K akci se může přihlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopravy na životní prostředí a zdraví lidí lhostejný. Nejlépe tento den, či aspoň během týdne od 16. září do 22. září, je možné uspořádat jakoukoliv veřejnou akci jako dopravní seminář, výtvarnou soutěž pro děti, jízdu na kole, výstavu, besedu, apod. Letošní motto zní: Budoucnost patří šetrné dopravě! Současně je vítána aktivita jednotlivých občanů, zejména osobností veřejného života a politiků, kteří nechají své automobily 22. září doma a po celý tento den použijí ke své přepravě například veřejnou dopravu, bicykl nebo vlastní nohy. Proto je zveřejněna petiční výzva Nechte auto doma! K ní se může připojit každý, stačí na internetové stránce ke DBA vyplnit příslušný formulář, přičemž jména signatářů jsou průběžně zveřejňována. Loni výzvu podpořilo tisíc čtyřicet pět občanů, včetně sto devatenácti zastupitelů a pracovníků veřejné správy v padesáti městech a obcích, dvaceti dvou členů českého parlamentu a dvou členů Evropského parlamentu. V roce 2004 se Dne bez aut v ČR zúčastnilo více než tři sta organizací v devadesáti pěti městech, přičemž ve čtrnácti z nich byla jízda v prostředcích MHD zdarma. Nejpopulárnější akcí byly cyklojízdy uskutečnily se ve dvaceti tří městech. Řidiči by tak měli skutečně zvážit, zda jejich jízda autem je po městě nezbytná. Určitě ale ne zase tolik, aby Den bez aut museli opět prožít se svým automobilem. Zkusme proto aspoň jednou za rok si programově naplánovat celý den tak, abychom ke své jízdě nepotřebovali automobil. Děti Země všem zájemcům o přípravu akcí ke Dni bez aut nabízejí: a) pomoc při přípravě a realizaci veřejných akcí a s medializaci b) zaslání propagačního banneru k umístění na vaše internetové stránky a loga pro vaše tiskoviny c) zaslání celostátních barevných plakátů (formát A4, A3 a A2), samolepek, letáčků a dalších tiskovin d) zaslání textu výzvy Nechte auto doma! pro občany i zastupitele obcí a měst e) zaslání předlohy samolepek k lepení na auta, která špatně parkují f) prodej antiautomobilových triček s logem DBA za benefiční cenu 200 Kč g) prodej knih o vlivu dopravy na životní prostředí dle formuláře na www. detizeme.cz. Další informace o Dni bez aut poskytnou Děti Země Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, Brno, tel./fax , Miroslav Patrik, vyhlašovatel českého Dne bez aut HLEDÁME stolaře nebo truhláře pro výrobu a montáž kuchyní a nábytku do dílny v Bosonohách a Troubsku. Tel.: , SOLÁRIUM KOSMETIKA NOVĚ V PROVOZU Na Vaši návštěvu se těší kosmetička Kateřina Šídlová, tel.: , Oblá 50, Nový Lískovec

6 LÍSKÁČEK 9/ aktuálně INFORMACE O PUTOVNÍ VÝSTAVĚ Totálně nasazeni nucená práce pro třetí říši 60 let poté Místo konání výstavy: Křížová chodba (vstup z Dominikánské ulice) Záštitu nad výstavou převzali: Jiří Paroubek, předseda vlády České republiky, a Richard Svoboda, primátor Statutárního města Brna. Zahájení výstavy se zúčastní i zástupkyně města Stuttgartu náměstkyně starosty paní Gabriele Müller - Trimbusch Výstavu pořádají: Česko-německý fond budoucnosti a Statutární město Brno Partneři projektu: Národní archiv, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Živá paměť, o. p. s. Charakteristika akce: Výstava nazvaná Totálně nasazeni nucená práce pro třetí říši 60 let poté navazuje na výstavu Museli pracovat pro Říši, která se loni uskutečnila v Národním archivu v Praze-Chodovci. Připravil ji kolektiv autorů složený z pracovníků Národního archivu (NA), Ústavu soudobých dějin AV ČR a Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB). U příležitosti letošního 60. výročí skončení druhé světové války se rozhodl ČNFB představit výstavu v nové podobě formou putovní výstavy. Zahajovací část projektu se uskutečnila v Muzeu hlavního města Prahy, dále se pak výstava postupně přesune do čtyř českých a moravských měst. V Brně se bude konat v termínu Cílem výstavy je přiblížit problematiku nuceného pracovního nasazení, které postihlo milióny lidí ze všech zemí okupované Evropy. Výstava se též zaměří na téma odškodnění, na jehož zpracování se podíleli též němečtí odborníci, a více prostoru bude věnováno rovněž problematice tzv. otrocké práce. Autoři výstavy čerpali z fondů českých a zahraničních archivů, zvláště pak Národního archivu v Praze, Památníku Terezín či Památníku Osvětim. Výstava přibližuje bohatství dokladů, jako jsou pracovní průkazy, knížky, fotografie, dopisnice aj., které ČNFB v uplynulých čtyřech letech shromáždil v souvislosti s odškodňováním obětí nacismu. Autoři zařadili do koncepce výstavy rovněž výběr ze vzpomínek a autentických dobových deníků, jež dosud nebyly publikovány. Výstavu doplní i sestřih z dobových filmových týdeníků. Brněnskou expozici putovní výstavy pořádá za finančního přispění partnerského města Stuttgartu: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče oddělení spolupráce a rozvoje, JUDr. Jitka Tesařová, , PR: Mgr. Magdaléna Černá, tel.: , K expozici v Brně se chystá v současné době doprovodný program, např. diskuze s dobovými svědky pro základní i střední školy apod. Podrobnější informace budou aktualizovány. Výstava vznikla za finančního přispění německého fondu Připomínka a budoucnost a partnerského města Stuttgartu. Brněnské dny pro zdraví 2005 V rámci Projektu Brno Zdravé město se ve dnech 25. září 2. října 2005 uskuteční již 11. ročník Brněnských dnů pro zdraví. Mimořádná nabídka 60 akcí pro zdraví bude zahrnovat aktivity zaměřené na pohyb, zdravou výživu, outdoor, relaxační techniky, bioprodukty, zvládání stresu, vyšetření zdravotního stavu, poradenství o civilizačních onemocněních, hry a soutěže pro děti. Přehled akcí najdete na Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město ZO ČSOP POZEMKOVÝ SPOLEK HÁDY Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ přírodní památky Kavky a významného krajinného prvku Růženin lom, který se uskuteční v sobotu 24. září 2005 od 10 do 15 hod. S našimi průvodci máte opět možnost poznat jedinečné přírodní bohatství Hádů, objevit tajemství rákosin, spatřit Brno jako na dlani a dozvědět se mnoho zajímavého povídání o těžbě vápence a následných rekultivacích. V letošním roce vám představíme stratigrafickou zídku znázorňující geologii Hádů. Spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 (Červený písek) v Maloměřicích nebo autobusem č.78 od zastávky Velká Klajdovka v Líšni odtud dále pokračovat dle značení. Kontakt: Katrin Karimová, tel.: , P O Z V Á N K A NA STAROLÍSKOVECKÉ VINOBRANÍ Po roce se bude opět konat v naší městské části Starolískovecké vinobraní, které se uskuteční dne 1. října 2005 v sokolovně na Máchalově ulici. Zahájení a přivítání hostů proběhne v 19 hodin. Novým tancem Naší polkou se pochlubí děti a mládež ve společném vystoupení ve starolískoveckých krojích. Pozdravit vás a vybrat svůj desátek přijde také král Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou. Samozřejmě nebude chybět ani oblíbená soutěž v natahování vína koštýřem pro odvážné dámy i pány. Před půlnocí bude rozlosována tradiční bohatá tombola. Mimo dobrého vína a kvalitního burčáku vás celým večerem bude provázet dechová hudba Petrovanka z Ořechova a cimbálová muzika Vonica z Krumvíře. Předprodej vstupenek proběhne v sokolovně, a to od hodin. V neděli 2. října bude v našem kostele sloužena slavnostní mše svatá za účasti dětí a mládeže v našich krojích. Na tradiční Starolískovecké vinobraní vás co nejsrdečněji zve Orel Starý Lískovec, ÚMČ Starý Lískovec a statutární město Brno. Ing. Jan Turčínek Josef Jaňura starosta jednoty místostarosta jednoty Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček Tel Pro naši solventní klientku hledáme byt 2+1, 3+1 v Novém Lískovci či okolí. Prosíme, nabídněte nám váš byt, příp. doporučte možný prodej bytu ve vašem okolí (doporučení = odměna). Platba hotově! Pro prodávající služby ZDARMA! My vám zajistíme: Dobrou cenu, vyřízení formalit, právní servis, zajištění stěhování, Serióznost - profesionalita AB reality, Křenová 52, Brno tel ,

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 Informace z radnice

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Novolískoveckého. Hříšní lidé města POZVÁNKA

Novolískoveckého. Hříšní lidé města POZVÁNKA číslo 9 září 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma MOTTO: Vychovávání je největší a nejtěžší problém, jaký lze člověku uložit. Hříšní lidé města Novolískoveckého I. Kant

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více