Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, Brno, tel: , fax: , Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

2 Obsah Část I. Základní charakteristika školy 2 Část II. Údaje o pracovnících školy 4 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 8 Část IV. Hodnocení ZŠ a ŠD 9 Část V. Výkon státní zprávy 0 Část VI. Další údaje o škole Část VII. Poradenské služby v základní škole 39 Část VIII. Hodnocení minimálního preventivního programu 44 Část IX. Zhodnocení a závěr 47 Příloha Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Příloha 2 Inspekční zpráva Příloha 3 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu za I. pololetí Příloha 4 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu za II. pololetí

3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, Brno Zřizovatel školy: ÚMČ Brno - střed Ředitel školy: Mgr. et Bc. Libor Zřídkaveselý Části školy: MŠ Kotlářská 4, MŠ Kotlářská, ŠD, 2 výdejny ŠJ, ZŠ I. a II.stupeň Telefon: Fax: WWW: Počty žáků a tříd Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita.stupeň ,08 2.stupeň ,20 CELKEM , Školská rada: zřízena listopad 2005 členové: Mgr. Hana Pinknerová předseda Mgr. Zuzana Sekerková Ing. Jan Tuček Vzdělávací programy a rozšířené výuky Název zvoleného vzdělávacího číslo jednací v ročníku programu Školní vzdělávací program ZŠMŠ 30/08., 2., 3., 4., 6., 7. ZŠ TV 29738/ výjimka 2583/ (IV.AB) ZŠ HV 2969/ , 8. a 9. (V.A, VIII.B, IX.B) ZŠ VV 2970/ (V.B) ZŠ M 2968/ a 9. (VIII.A, IX.A) Školní kuchyně: není součástí školy Školní družina Školní družina počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 7 89 fyzických osob 7 přepočtených osob 5,32 2

4 Do naší školní družiny se přihlásilo 89 dětí, které byly rozděleny podle tříd do 7 oddělení. Pod vedením vychovatelek (Aleny Bodečkové, Jitky Němcové, Bc. Ireny Haladové, Ivany Rybičkové Rubešové, Radky Stejskalové, Bc. Hany Švábové a Mgr. Bronislavy Rozbořilové) vykonávaly děti z. až 5. tříd činnosti podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu.téma programu má název Strom poznání a podtémata jsou: Řeč, Život ve městě, Říše fantazie, Domov, Toulky minulostí, Vesmírná Odyssea, Putování po krajích, Kalendář přírody, Barevný svět, Co by bylo, kdyby nebylo, Kamarádi, Z pohádky do pohádky, Poklady světa a Cesta ke zdraví. Naším mottem je: My jsme kamarádi, hrajeme si rádi. Provoz byl zajišťován ráno od 6,30 do 7,45 hodin a v odpoledních hodinách od,35 do 7,00 hodin. Prostřednictvím vychovatelek byla organizována pravidelná činnost v 7. oddělení. Pořádali jsme příležitostné akce (Měsíc ovoce a zeleniny, za vánoční atmosférou do Strážnice - prohlídka skanzenu, Týden maškarád, SuperStar z Kotlandy, vánoční a velikonoční výstava, filmová divadelní představení v sále B.Bakaly, návštěva Technickém muzea, sportovní odpoledne turnaj ve fotbale a ve vybíjené ).V průběhu celého roku probíhaly spontánní aktivity podle zájmu dětí a v odpoledních hodinách byly nabízeny zájmové kroužky (hra na zobcovou flétnu, kroužek šachů, Výtvarné dělání, výtvarně dramatický kroužek, kroužek hry na kytaru a nepovinný předmět náboženství). Vychovatelky připravovaly děti na různé soutěže: 9. ročník Open v České dámě - mladší žáci : 2. místo Lucie Křižková IV.B, 7. místo Martin Kryštof V.A, 9.místo Petr Bráblík I.A,. místo Marek Žemla I.A, 2. místo Eva Smejkalová IV.A. Starší žáci : 9. místo - Blanka Holíková V.A, 6. místo Regina Mikulášková V.A Česká dáma v soutěži brněnských škol : 3.místo Lucie Křižková IV.B., 4. místo Kristýna Bakóová IV.B, 5. místo Martin Kryštof V.A, 6. místo Petr Bráblík I.A, 8. místo Marek Žemla I.A, 9. místo Felix King I.A, 0. místo Petr Svítil III.A,. místo Eva Smejkalová IV.A, 2. místo Ludmila Holíková III.C, 3. místo Natálie Horáková IV.A, 4. místo Marek Ševčík I.A Mistrovství ČR v Praze v České dámě: 4.místo - Kristýna Bakóová IV.B, 7. místo Lucie Křižková IV.B, 9.místo - Martin KryštofV.A, 2. místo Petr Bráblík I.A Městský přebor v šachu:. místo v kategorii ml. žáků Michal Neuwirth II.A, Martin Míček II.A, Monika Barvířová II.A, Tomáš Blažek II.C a David Burian IV. Krajské kolo v Břeclavi. místo (Martin Míček II.A, Monika Barvířová II.A, Tomáš Blažek II.C, David Burian IV.C a Lukáš Slabák V.B Dětská scéna 2009 Lužánky- divadelní soutěž výtvarně dramatického kroužku (bez umístění) Děti výtvarně dramatického kroužku zahrály pro MŠ Kotlářská, rodiče a pro I. stupeň pohádku Čarodějný bál a na Den Země vystoupily děti s povídkou O staré televizi. Během školního roku vyjely vychovatelky na jedenáct škol v přírodě. Školní klub: Mateřská škola: není součástí školy viz samostatná výroční zpráva MŠ 3

5 Část II. Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 37 / 34,62 00 % / 00% Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 35 / 33,48 95% / 97% Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 3 (Němcová, Pechová, Přichystalová) Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 3 (Diakovová, Hrdinová, Tkadlečková) Nepedagogičtí pracovníci počet: 2 / 0,25 Věkové složení učitelů Věkové složení učitelů učitelé věk muži ženy do 35 let let nad 50 let 3 3 pracující důchodci nepobírající důchod pracující důchodci pobírající důchod 4 celkem 7 30 rodičovská dovolená 8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Počet Typ kurzu zúčastněných pracovníků Pedagogika,psychologie: Hodnocení žáka v souladu s RVP Tvořivé a činnostní učení ve fyzice na ZŠ Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči všichni Projektové vyučování a integrovaná tématická výuka všichni Chování žáků aneb Stojíme za Vámi 2 Facilitace seminář Úvod do meditace Modrá linka Brno Cizí jazyky: Aj Aj pro I. st. coloroční rozšiřující studium na PedF Aj SSŠ Angličtina pro školáky 2 4

6 Aj Oxford Metodology Day Oxford University Press Aj Metodika angličtiny celoroční studium Aj NIDV celoroční studium Angličtina ZŠ Aj SSŠ Angličtina pro nejmenší Aj metodika speaking, grammar, listening Fj NIDV pedagogické kompetence ve výuce FJ Fj NIDV pedagogické kompetence ve výuce FJ Fj NIDV ped. kompetence ve výuce FJ e-twinning Umění, estetika: Moderní design Architektonické a urbanistické dědictví českých zemí Výtvarná výchova nové výtvarné techniky Speciální pedagogika, SVPU: NIDV prevence řečových vad Co můžeme udělat pro mimořádně nadaného žáka Informatika, PC, SIPVZ: ICT Fórum + Invex 2008 Geneva Logic Vision 6 Univerzita 3. věku - Moderní informační a komunikační technologie Aplikace výpočetní techniky v inženýrství a architektuře. 2 Společenské vědy: Legislativa, řízení, ekonomie: Koordinátor ŠVP Coaching manažerský výcvik I. Coaching manažerský výcvik II. Sport, TV, turistika: Instruktor školního lyžování - doškolovací kurz Kurs pro instruktory snowboardingu Vzdělávání krajských metodiků TV Výchovné poradenství, prevence soc.pat.jevů: Pracovní seminář metodiků prevence Celostátní konference Etického fóra-aktivní účast Pracovní workshop lektorů etické výchovy Informativní seminář metodiků prevence Cyklus dospívání,být průvodcem-aktivní účast Školení výchovných poradců Integrovaní žáci práce s IVP 2 5

7 Alternativní pedagogika: Daltonská škola exkurze Montessori škola - exkurze Přírodní vědy, ekologie: Jak na volitelné předměty s fyzikálním zaměřením Výuka chemie dnes a zítra Předpisy pro výuku chemie Ekologická konference Rezekvítek nové programy Ekologická konference K.O.N.E.V Nové možnosti v programu Ekoškola Lipka Škola pro udržitelný život Terénní exkurze Beskydy Terénní exkurze Valašsko Technické vědy: Stavby století - Průmyslové město Zlín, Brněnský funkcionalismus, Současná architektura Energetika minulosti, současnosti a zítřka Minulost a současnost letectví Vývoj a historie dopravy Český jazyk a literatura: Zdravotnictví, BOZP, PO: Školení BOZP Jiné: Psaní projektů-malé dotace Jak psát projekty všichni Školní asistenti: 0 / 0 Romský asistent: Jiný asistent: Ne Ne Lektorská činnost pedagogických pracovníků Jméno Činnost Mgr. Věra Hrdinová Členka kabinetu sekce ČJ pro Brno-město Členka poroty okresního kola Olympiády v ČJ Členka okresního kola poroty Recitační soutěže Mgr. Adéla Ondrušková Vedení Edukativně - stimulační skupiny Mgr. Miluše Nováková Členka sekce TV pro Brno-město Mgr. Radka Běhounková Členka poroty okresního kola Olympiády v Biologii Mgr. Jaroslav Chromý Člen poroty městského kola Olympiády v M Mgr. Ludmila Diakovová Člen poroty městského kola Olympiády v M 6

8 Mgr. Yvona Dvořáková Předsedkyně Lýskova nadačního fondu se sídlem na ZŠ Kotlářská ul., Brno Mgr. Miloslava Schwabová Vedoucí sekce TV pro I.stupeň Brno město Krajský metodik Člověk a zdraví Mgr. Dana Čermáková Lektorka - Nová škola vedení metodických seminářů M - Brno, Hodonín, Hustopeče Mgr. Kateřina Jelínková Mgr. Jiří Rybička Mgr. Marie Pokorná Mgr. Kamila Tachovská Mgr. Zuzana Sekerková Vedení Edukativně - stimulační skupiny Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF 7

9 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání opakují Celkové hodnocení a klasifikace žáků ročník počet prospělo s prospělo neprospělo žáků vyznamenáním Celkem za I stupeň Celkem za II Celkem stupeň za školu Žáci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí ($38): I.A Jan Zimmermann; III.A Michaela Palanti, Alexandra Horváthová; III.B Michaela Hrachovinová; IV.B Gabriel Proněk; IX.B Veronika Hrachovinová Chování: stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy ,00 % 2 7,50 % 3 7,50 % Celkový počet neomluvených hodin na škole: 32 Průměr neomluvených hodin na jednoho žáka: 0,698 Údaje o přijímacím řízení na školu Gymnázia Školní rok 2008/09 SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium přihlášených* 27 47,37% 6 3,63% 20 36,36% 34 59,64% 2 36,84% přijatých** 6 59,26% 3 50,00% 6 30,00% 29 85,29% 2 57,4% počty Konzervatoř žáků přihlášených* 0 0,00% 0 0,00% přijatých** 0 0,00% 0 0,00% * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu přihlášených žáků Počet absolventů ZŠ ročník počet žáků % 8

10 9.ročník 58 86,60 % nižší ročník 5. ročník 3 / 5 3,40 % Celkem 67 00,00 % Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 39 Důvody: stěhování problémy ve škole návrat rodičů do zahraničí ostatní (neuveden) Počet žáků,. kteří přišli z jiné ZŠ: 25 Důvody: stěhování návrat rodičů do ČR ze zahraničí problémy na předchozí škole Část IV. Hodnocení ZŠ a ŠD Kontroly provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce prošetřila ve dnech 9 a 20. ledna 2009 stížnost zákonných zástupců na postup školy a způsob komunikace při řešení opakovaného fyzického napadání jejich dcery, která byla v prvním pololetí školního roku 2008/2009 žákyní. třídy. Stížnost byla podána 0. prosince Šetření stížnosti se opíralo zejména o skutečnosti uvedené ve stížnosti, o kontrolu příslušné dokumentace a ústní vyjádření ředitele školy, zástupkyně ředitele, třídního učitele, učitelky vykonávající dozor, vychovatelky ŠD a školní zdravotnice. Z ústního jednání byl ve škole pořízen zápis. Na základě tvrzení uvedených ve stížnosti a po provedení analýzy byl stanoven předmět šetřené stížnosti. K jednotlivým bodům stížnosti přikládáme vyjádření České školní inspekce:. Postup školy při řešení opakovaného fyzického napadání žákyně spolužákem stížnost je v tomto bodě nedůvodná 2. Zajištění informovanosti matky školou o způsobeném úraze žákyně dne 9. listopadu stížnost je v tomto bodě důvodná 3. Správnost a úplnost informací o úraze žákyně dne 3. prosince 2008 poskytnutých školou zákonným zástupcům stížnost je v tomto bodě důvodná Stížnost byla dále postoupena a řešena i na úrovni zřizovatele ÚMČ Brno střed., kdy byl ředitel školy vyzván k vyjádření vlastního stanoviska k jednotlivým bodům stížnosti a závěrům šetření ČŠI. V bodech a 2 škola souhlasí se závěrem ČŠI, v případě bodu 3 je stanovisko školy v rozporu se závěrem ČŠI rodiče byli informováni dle standardního postupu školy a v okamžiku, kdy žádali informace o události, která úrazu předcházela, tyto informace jim byly podány. Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce 9

11 Na pracovní poradě po lednovém šetření ČŠI byl zopakován postup pro případ, že se stane úraz a bylo zdůrazněno, že o sebemenším úrazu musí být rodiče neprodleně (nejlépe písemně) informováni. Stejně tak byly vydány pokyny pro jednání s rodiči, kdy při každém mimořádném jednání (mimo třídní schůzky a hovorové hodiny) musí být proveden zápis o tomto jednání, jehož jedno vyhotovení se předá zákonnému zástupci a jedno zůstane v evidenci školy. Ihned o něm také bude o jednání informováno vedení školy. Pedagogičtí pracovníci absolvovali jednodenní školení na téma komunikace. S příslušnými učiteli, kteří v tomto konkrétním případě pochybili a neinformovali rodiče o úrazu byl veden rozhovor na téma jejich porušení vnitřních předpisů školy. Vzhledem k charakteru úrazu (nedošlo k žádnému vážnému zranění či poranění), však vedení školy nepřistoupilo k žádným postihům. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány Dne byla provedena kontrola průběžného čerpání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci realizace I. Programu MŠMT Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce Závěr kontrolního zjištění: Kontrola čerpání prostředků poskytnuté dotace vycházela z příslušného rozpisu rozpočtové změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace pro rok Čerpání bylo provedeno dle smlouvy a stanovené rozpočtové změny v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Účetní doklady splňovaly podmínky řádného označení dokladů prokazující použití poskytnutí prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje. Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů Část V. Výkon státní zprávy Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 65 odst. 2 zákona č.56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 7 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné rozhodnutí o zařazení do ZŠ rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího pl. rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 2009/200: 5 Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 65 odst. 2 zákona č.56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

12 Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.... Školní aktivity Projektové vyučování Kamarád Roční období Projekt Watoto Světem k jiným dětem Mravenec švp Škola v lese Zdravý životní styl potraviny Týden ranního čtení Zdravý životní styl péče o zdraví Vesmír Klima třídy Brno, okolí školy Proč nevyhazovat svačinu Cesta rohlíku od semínka na talíř Putování Brnem Indiáni, ti se mají Normální je nekouřit Hliníkožrout Poznáváme Brno Putování Evropou Lidské tělo Cestujeme po ČR Den stromů Den světel Den bez aut Den Země recyklace odpadu Program E-PLIPS Brněnské pověsti- procházka Brnem, výtvarná dílna Projektový týden Ochrana člověka za mimořádných situací Projekt Help - Ochrana člověka za mimořádných situací Adaptační pobyt-"spolu za jeden provaz" Rovnice a soustavy - užití v běžném životě Vánoce v číslech Využití matematiky v běžném životě: měřítko mapy, vytvoření panelů částí Brna, určování vzdáleností Energie Terénní vyučování Jedovnice Člověk a energie Elektrárny Dukovany a Dalešice Obratlovci kolem nás Rozloučení s absoloventy 9. ročníku I.AB, II.ABC, III.ABC I.AB I.B I.AB I.B I.AB I.AB II.ABC II.C III.ABC III.ABC III.C IV.ABC III.A V.AB IV.B V.A V.A V.A V.B I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. a IV.B VI.AB IX.ABC VI. AB IX.A VIII.A VIII.A IX.ABC VIII.ABC IX.ABC VII.AB I. a

13 (příprava výtvarných materiálu) Příprava ilustrací do hudebního zpravodaje Významné akce školy Maratón Lužánky Brněnské dny pro zdraví Recitační soutěž ZŠ Kotlářská Pěvecká soutěž ZŠ Kotlářská Den světel dílny pro rodiče a děti na ZŠ Kotlářská Vánoční koncert (Husův sbor) ŠKoLKa KaPeLKa + Koťata Vánoční výstava ŠD Velikonoční výstava ŠD Den Země recyklujeme odpad Dny otevřených dveří (dvakrát) Školákem nanečisto Divadelní vystoupení dramatického kroužku v MŠ Den sportu zimní, letní Cvičný poplach Šachový turnaj ZŠ Kotlářská Vystoupení hudebního kroužku Koťata Vydání sborníku žákovských prací básně Školní diskotéka Městské kolo MO-Z6: Příprava, organizace, vlastní provedení Srovnávací testy Rozloučení s absolventy školy SCIO testy Veletrh středních odborných škol, gymnázií a SOU Ekoškola Krásenko Talentové zkoušky do 6. tříd Projektový týden Závěrečný koncert školního sboru. 5. ročník. 9.ročník. 9.ročník I. stupeň+rodiče ZŠ+rodiče+veřejnost ZŠ+rodiče+veřejnost ZŠ+rodiče+veřejnost. 9. ročník pro rodiče +veřejnost. stupeň. stupeň. 9. ročník škola I. a pro rodiče +veřejnost II.stupeň ročník 9.ročník+rodiče 9. ročník 9. ročník 5. ročník 9. ročník Organizace spojených tříd OST. Žákovský parlament usiluje prostřednictvím soutěže ve výzdobě tříd o zlepšení edukačního prostředí třídy; Mikulášská nadílka, Valentýnská diskotéka,barevný týden Sportovní mezitřídní turnaj obohacují vnitřní život školy, zejména však pozitivně zlepšují sociální klima školy. Významné akce tříd Vánoční besídka pro rodiče Sázení vánočního stromečku Nacvičení muzikálu Budulínek pro MŠ Besídka pro rodiče+spaní ve škole Návštěva lanového centra Loučení na Káčatech pro děti i rodiče Hallowe en Návštěva plaveckého stadionu Bruslení I.A,II.AB I.B II.B III.B III.B III.B IV.B III.BC III.C 2

14 Minigolf II.B Návštěva zábavního centra Bongo. 5. ročník Muzikál - Zkrocení černobílé nudy VII.AB Letní Den sportu (florbal, kopaná, přehazovaná, petangue, ringo) ročník Zimní Den sportu (bruslení, plavání, lyžařský zájezd) ročník Den Země: chráněná území města Brna, ekostopa VI.AB model Dne Země, Maskot Dne Země,Módní přehlídka ročník spolupráce na organizaci Dne Země, pomoc dětem I. stupně IX.ABB2 HELP 2009: integrovaný záchranný systém (Hasičský sbor) VI.AB zdravotnická záchranná služba VII.AB vojenská armáda (Armáda ČR) VIII.ABC integrovaný záchranný systém (Hasičský sbor) IX.ABB2 Spolu za jeden provaz-adaptační výjezd VI.AB Návštěva výstavy Betlémů VIII.A Návštěva výstavy Zvyky Vánoc VIII.A Návštěva výstavy Prima klima VIII.A Školní výlet krásy brněnské přehrady VIII.A Návštěvy výstavy 40 let MHD Brno VIII.A Projektový týden: návštěva letiště Brno Policie ČR Hasičský záchranný sbor Univerzita obrany Brno Jaderná elektrárna Brno IX.ABB2 Vánoční besídky + koncert Projekt Brněnské pověsti VI.AB Projekt specifické prevence: prevence návykových látek VI.AB prevence šikany VII.AB prevence závislostí VIII.ABC tolerance, rasismus IX. ABB2 Výchovný koncert Réva I. a High school musical VI.A Pohodáři zeměpisný výukový program: 00% Kuba ročník Finskem se psím spřežením ročník ŠVP: LVK 7. a 8. ročník Hálův Mlýn IX.AB2 Nerovnice VIII.ABC Drak Křižanov VII.A Pec pod Sněžkou VII.B Lanové centrum Brno VI.B Mariánské údolí VI.B 3

15 VK Vltava IX.ABB2 Výukové programy Muzeum Leoše Janáčka I.A Jak roste chléb Lipka II.ABC Já písnička II.ABC Planetárium Hvězdářská abeceda IV.ABC Planetárium Náš kulatý dům V.AB Vrabčákovy ptákoviny- Jezírko V.A Vánoční vazba Lužánky VI.AB,VII.AB Dobrodružná Optika I Planetárium Brno VII.AB 00% KUBA kino Svratka V. IX. ročník Finskem se psím spřežením - kino Svratka V. IX. ročník Den Země Rezekvítek VI.AB Preventivní programy Beseda s Městskou policií Bezpečné chování doma Co se se mnou děje Dospívání Jak si nenechat ublížit Puberta Normální je nekouřit Požární poplach cvičný Projekt specifické prevence: prevence návykových látek prevence šikany prevence závislostí tolerance, rasismus Třídnické hodiny Osobní vlastnictví Výchova k volbě povolání Volba povolání Příprava na volbu povolání (ŠVP) Dopravní výchova Městská policie beseda bezpečnost na ulici Dopravní výchova chodec Amavet Dopravní výchova cyklista Amavet Městská policie Beseda o práci policie Dopravní výchova Empík Malý cyklista Dopravní výchova Empík Cyklista Bezpečnost a auto Městská hromadná doprava vozovna Komín Dopravní hřiště Empík cyklista Dopravní výchova (testy) Dopravní kroužek II.ABC IV.ABC IV.ABC, V.AB V.AB V.AB. 9. ročník VI.AB VII.AB VIII.ABC IX. ABB ročník VII.B IX.ABB2 IX. ABB2 I.AB,II.ABC I.AB,II.ABC III.ABC III.ABC III.ABC IV.ABC IV.ABC IV.ABC IV.ABC IX.ABB2 4

16 Literární výchova Pasování na čtenáře v knihovně J. Mahena Návštěva Mahenovy knihovny dětská kniha Rozárka návštěva knihovny Keltové Knihovna J. Mahena Vikingové Knihovna J. Mahena Mahenova knihovna Vypracování otázek ankety o čtenářství Organizace prvního tématu tvůrčího psaní: "Bez vody nelze žít" Soutěž "Budoucí moderátor" Recitační soutěž (školní kolo) Péče o čtenářský koutek Brněnské pověsti-projektová výuka Voda literární sborník žáků VI.B Ekologická výchova Jabloňka výukový program o stromu Utváření krajiny Rezekvítek Jezírko Strom Rozmanitost krajiny spolupráce s Rezekvítkem Čtyři roční období Lipka Voda vzduch Rozmarýnek Ekohrádky Lipka Globální oteplování - Rezekvítek Den Země Špilberk Úklid rezervace na Kamenném vrchu Čarodějné býlí Rozmarýnek Odpady-kam s nimi Krásenko Botanická zahrada ZOO Brno Den Země Rezekvítek Ekoškola Krásenko Prima klima výstava Mariánské údolí Výchovné koncerty Výchovný koncert Česká filharmonie Vánoční koncert Husův sbor Cimbálová muzika Réva Irské tance Vystoupení školního sboru Školní kapela prezentace Cimbálová muzika Réva High school musical I.AB I.A II.ABC IV.AB V.AB VI.B,VIII.C VIII.A,VIII.C,IX.B2 VI.AB VI.B I.AB I.AB, II.ABC III.ABC I.AB III.ABC III.ABC IV.ABC IV.ABC IV.ABC IV.C V.AB V.B VII.AB VII.AB VI.AB VIII.A VI.B,IX.B I. stupeň I. a I. a II.ABC I., IX.BB2 I., VI.A 5

17 Výstavy Život dětí na šlechtických sídlech Galerie Sklepení Muzeum Leoše Janáčka Vesmír Malinovského nám. Anthropos Moderní umění Současné umění Vila Tugendhat Nejstarší evropské umění, Darwin Sochy v ulicích Léta zkázy a naděje Návštěva výstavy Betlémů Návštěva výstavy Zvyky Vánoc Návštěva výstavy 40 let MHD Brno IV.ABC I.A II.B VIII.ABC,IX.A IX.A IX.A IX.BB2 VIII.ABC IX.ABB2 IX.A VIII.A VIII.A VIII.A Divadelní a filmová představení Broučci divadlo Radost I.AB, II.ABC, III.A Jen počkej, zajíci! divadlo Polárka I.AB, II.ABC Bohatýrská pohádka divadlo Polárka II.ABC Skřítek Leprechán II.ABC Dobrodružství Vikinga Vika divadlo Polárka III.A Ostrov pokladů divadlo Polárka IV.ABC Bitva u Lipan divadlo Polárka V.AB Kráska a netvor divadlo B.Polívky V.AB 00% Kuba filmový dokument V.AB Finskem se psím spřežením filmový dokument V.AB Čarodějný bál I.stupeň O staré televizi I. a II.stupeň Mauglí-divadelní představení VI.B Dvacet tisíc mil pod mořem VI.B Lovci mamutů VI.B 00% Kuba ročník Finskem se psím spřežením ročník Sportovní akce Výcvik plavání Výcvik bruslení Lyžařský zájezd Nové město na Moravě Harusův kopec Den sportu zimní + letní Maratón Brněnské dny pro zdraví Taneční soutěže TK Niké Běhy brněnské mládeže. 4.kolo Šachový turnaj okr.kolo Turnaj v České dámě Lehkoatletický trojboj obec + město 2. ročník 4. ročník. 5. ročník. 9. ročník. 5. ročník. 5. ročník. 5. ročník I. stupeň I. stupeň I. stupeň 6

18 Házené liga v miniházené Florbal O novoměstský pohár Plavání Vybíjená Šplh Obvodní kolo ve šplhu Okresní kolo florball, starší žáci Okresní kolo florball, mladší žáci Turnaj žáků ZŠ Brna ve florballu Skupina starších děvčat ve florballu Podzimní turnaj ve florballu děvčat Skupina mladších děvčat ve florballu Finále mladších děvčat ve florballu Městské finále atletického čtyřboje Obvodní kolo Poháru rozhlasu starších žáků Městské finále Poháru rozhlasu Fotbalový turnaj o Pohár Jaroslava Foglara Krajské finále Poháru rozhlasu Městské kolo ve futsalu Lyžařský zájezd Nové město na Moravě Harusův kopec Den sportu zimní + letní Zimní výcvikový kurz Vodácký kurz I. stupeň 3. a 5. ročník ročník 4. a 5. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník II.stupeň I. a. 9. ročník ročník IX.ABB2 Účasti školy v soutěžích, olympiádách ČESKÝ JAZYK - recitační soutěž o školní kolo 6., 7. třídy nultá kategorie. místo Jan Soukup 2. místo Zuzana Zásmětová 3. místo Šárka Přikrylová, Jáchym Čambal I. kategorie. místo Eliška Přikrylová 2. místo Eliška Tomešová 3. místo Eliška Sekerková, Ludmila Holíková II. kategorie. místo Tatiana Skoumalová 2. místo Natálie Mazalová, Jakub Karas 3. místo Sophia Klímová, Monika Císařová III. kategorie.místo Pavel Macháň, VII.B 2. místo Markéta Valová, VI.B 3. místo Karolína Borková, VI.B IV. kategorie.místo Kateřina Staňková, IX.A 7

19 2. místo Erik Hagara, VIII.A 3. místo David Sabela, IX.A o městské kolo nultá kategorie Šárka Přikrylová.místo I. kategorie Eliška Přikrylová bez umístění II. kategorie Tatiana Skoumalová cena diváka - tvůrčí psaní o Bez vody nelze žít. místo Petr Burian,VIII.C 2. místo Tereza Zatloukalová, VI.B 3. místo Marek Zahradník,VIII.C - budoucí moderátor o. místo Christos Kesselbauer, IX.B o 2. místo Adéla Pinknerová, VII.B - Olympiáda z Čj o školní kolo. místo Kristýna Slezáková, IX.A 2. místo Vlasta Datinská, VIII.A 3. místo Alexandra Sláviková,IX.A Martina Svobodová, VIII.A o městské kolo 23. místo Kristýna Slezáková, IX.A - Soutěž školní knihovny o Kategorie.tříd Zuzana Zásmětová.B.místo Aneta Majtanová.A 2.místo Martin Hanzlian.A 3.místo o Kategorie 2. a 3.tříd Gabriela Šifaldová 3.B.místo Hana Tihelková 2.C 2.místo Eliška Přikrylová a Michaela Antlová 3.A 3.místo o Kategorie 4. a 5.tříd Tereza Krištofová 4.C.místo Tereza Příhodová 5.B 2.místo Renata Talafantová a Anna Nováková 4.C 3.místo MATEMATIKA - Matematický klokan o kategorie Cvrček ( třídy). místo Adam Roučka 2. místo Eliška Sekerková 3. místo Miroslav Hnát o kategorie Klokánek (4. 5. třídy). místo Martin Kryštof 8

20 2. místo Josephine King 3. místo Adam Přadka o Benjamin (6. a 7. třída). místo Robert Tomek,VI.A 2. místo Marek Dočekal,VII.B 3. místo Roman Kadlík, VI.A o Kadet (8. a 9. třída). místo Marie Kandelová,IX.A 2. místo Kateřina Doubková,IX.A 3. místo Jiří Kubinec,IX.A o krajské kolo 9. místo Marie Kandelová - Pythagoriáda o školní kolo (6.,7. ročník) úspěšní řešitelé: Robert Tomek, VI.A Tomáš Halouzka, VI.A Robert Klim, VI.B Daniel Vindiš, VI.A Pavel Fiedler, VII.A Petr Jakub, VII.A Martin Vomela,VII.A o školní kolo (8.,9. ročník) úspěšní řešitelé: Martina Svobodová, VIII.A Vlasta Datinská, VIII.A Vojtěch Spěvák, VIII.A - Matematická miniolympiáda 4. tříd školní kolo. místo Jakub Karas 2. místo Andrea Melicharová 3. místo Lucie Hanousková, Josephine King - Matematická olympiáda o školní kolo (6.,7. ročník). místo Daniel Vindiš, VI.A o školní kolo (8.,9. ročník). místo Vojtěch Spěvák, VIII.A 2. místo Erik Hagara, VIII.A 3. místo Martina Svobodová, VIII.A - Matematická olympiáda 5. tříd Mateso o školní kolo (úspěšní řešitelé) Klára Kadlecová, Karolína Veselá, Adam Přadka, Michael Šifalda, František Bráblík o městské kolo Adam Přadka a Michael Šifalda (oba 2. místo) 9

21 PŘÍRODOPIS - Biologická olympiáda o školní kolo. místo Kateřina Semerádová, IX.A. místo Jiří Beneš, VI.B o městské kolo 30. místo Kateřina Semerádová, IX.A 23. místo Jiří Beneš, VI.B - Přírodovědný Klokan o městské kolo. místo Jiří Kubinec, IX.A 2. místo David Sabela,IX.A 3.místo Adam Vyplel,IX.A CHEMIE - KORCHEM. místo Adam Vyplel, IX.A - chemická olympiáda o školní kolo. místo Adam Vyplel, IX.A 2. místo Andrea Lojdová,IX.A 3. místo Jiří Kubinec,IX.A FYZIKA - FyzIQ o Krajské kolo 5. místo Tomáš Látal, IX.A HUDEBNÍ SOUTĚŽE - Instrumentální soutěž o.kategorie amatéři.místo Eliška Olšovská.A flétna Kateřina Kebertová 3.B flétna 2.místo Eliška Tomešová 3.A flétna 3.místo Iveta Pavlasová 5.A flétna o 2.kategorie profesionálové.místo Gabriela Šifaldová 3.B housle Klára Valešová 5.A flétna 2.místo Berenika Munteanu 3.A klavír Lenka Mikulová 5.B klavír 3.místo Vendula Křížová 5.A klavír Milan Dražovský 3.A - klavír - Karlovarský skřivánek školní kolo o I. kategorie (. 3. třída). místo Ludmila Holíková 20

22 2. místo Klára Pekárková o II. kategorie (4. 6. třída). místo Markéta Valová 2. místo Dominika Malá 3. místo Lenka Mikulová o III. kategorie ( třída). místo Michala Čániová 2. místo Blanka Janů 3. místo Tomáš Janeček, Aneta Valová - Karlovarský skřivánek oblastní kolo o Kategorie A. místo Dominika Malá (postup do celostátního kola) 2. místo Jakub Karas o Kategorie B. místo Markéta Valová (postup do celostátního kola) 2. místo Lenka Mikulová VÝTVARNÉ SOUTĚŽE o Svět kolem nás kolektivní práce o Právo dětí na ochranu kolektivní práce o Poznej kvalitu a vyhraj kvalitu kolektivní práce o Empik kolektivní práce o Hledá se maskot pro Brno střed kolektivní práce FOTOSOUTĚŽ - v rámci Dne Země ( ) o kategorie Živočichové Tereza Příhodová, V.B o kategorie Rostliny Blanka Holíková, V.A o kategorie Lidé Lukáš Kulhavý, V.B o kategorie Lukáš Drbal, VIII.B DOPRAVNÍ VÝCHOVA - Empík cyklista celoroční dopravní soutěž o Kategorie škol 4.místo o Kategorie tříd 4.B.místo, 4.A 3.místo, 4.C 36.místo o Nejlepší jednotlivci Andrea Melicharová 4.A Boleslav Tomšík 4.A Lucie Křižková 4.B SPORTOVNÍ SOUTĚŽE - Běhy brněnské mládeže o I. kolo.třídy: Eliška Andrýsková (8. místo), Ludmila Šmardová (0. místo), Jan Soukup (. místo), Marek Žemla (0. místo) 2

23 2. třídy: Šárka Krištofová (. místo), Patrik Zatloukal (8. místo) 3. třídy: Tereza Erbenová (5. místo), Zuzana Svítilová (0. místo) 4. třídy: Tereza Krištofová (. místo), Magdaléna Růžičková (5. místo), Arnošt Nechvátal (5. místo) 5. třídy: Karolína Veselá (4. místo), Lenka Koporová (5. místo), Diana Malosh (8. místo), Jiří Procházka (9. místo) a Jiří Náhlík (0. místo) o II. kolo. třídy: Veronika Vindišová ( 5. místo), Jan Soukup (. místo), Marek Žemla (2. místo) 2. třídy: Šárka Krištofová (. místo) 3. třídy: Alena Pešková (7. místo), Filip Kolek (5. místo), Tomáš Krejzlík (6. místo) 4. třídy: Tereza Krištofová (2. místo), Magdaléna Růžičková (6. místo) 5. třídy: Karolína Veselá (5. místo), Diana Malosh (6. místo), Jiří Procházka (4. místo), Michal Podhradský (6. místo) a Jiří Náhlík (9. místo) o III. kolo. třídy: Eliška Andrýsková (5. místo), Denisa Placarová (8. místo), Jan Soukup (. místo), Michal Tížek (7. místo) 2. třídy: Šárka Krištofová (3. místo), Veronika Štůsková (8. místo), Patrik Zatloukal (0. místo) 3. třídy: Barbora Škollová (3. místo) 4. třídy: Tereza Krištofová (. místo), Magdalena Růžičková (4. místo), Arnošt Nechvátal (0. místo) 5. třídy: Lenka Koporová (4. místo), Hana Nedbálková (5. místo), Jiří Náhlík (6. místo) o IV. kolo. třídy: Jan Soukup (. místo) 2. třídy: Šárka Krištofová (5. místo) 3. třídy: Barbora Škollová (. místo), Tereza Erbenová (3. místo), Michaela Antlová (0. místo), Filip Kolek (8. místo) 4. třídy: Magdalena Růžičková (2. místo), Tereza Krištofová (3. místo), Marie Moudrá (4. místo), Jan Budínský (7. místo), Arnošt Nechvátal (9. místo) 5. třídy: Lenka Koporová (. místo), Hana Nedbálková (2. místo), Karolína Veselá (3. místo), Jiří Procházka (0. místo) - Maratón místo ze zúčastněných škol - fotbal o Coca-cola cup účast II. stupně bez umístění o Turnaj o pohár Jaroslava Foglara. místo Každoroční fotbalový turnaj čtyř škol Brna střed se konal letos poprvé na ZŠ Horní na umělém trávníku. Naši fotbalisti procházeli turnajem suverénně. Nejdříve porazili ZŠ Jana Babáka 6:0, pak fotbalisty ze ZŠ Antonínská 5:0 a v přímém souboji o.místo zvítězili nad ZŠ Horní 3:. 22

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne 30.9.2014 Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více