Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, Brno, tel: , fax: , Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

2 Obsah Část I. Základní charakteristika školy 2 Část II. Údaje o pracovnících školy 4 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 8 Část IV. Hodnocení ZŠ a ŠD 9 Část V. Výkon státní zprávy 0 Část VI. Další údaje o škole Část VII. Poradenské služby v základní škole 39 Část VIII. Hodnocení minimálního preventivního programu 44 Část IX. Zhodnocení a závěr 47 Příloha Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Příloha 2 Inspekční zpráva Příloha 3 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu za I. pololetí Příloha 4 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu za II. pololetí

3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, Brno Zřizovatel školy: ÚMČ Brno - střed Ředitel školy: Mgr. et Bc. Libor Zřídkaveselý Části školy: MŠ Kotlářská 4, MŠ Kotlářská, ŠD, 2 výdejny ŠJ, ZŠ I. a II.stupeň Telefon: Fax: WWW: Počty žáků a tříd Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita.stupeň ,08 2.stupeň ,20 CELKEM , Školská rada: zřízena listopad 2005 členové: Mgr. Hana Pinknerová předseda Mgr. Zuzana Sekerková Ing. Jan Tuček Vzdělávací programy a rozšířené výuky Název zvoleného vzdělávacího číslo jednací v ročníku programu Školní vzdělávací program ZŠMŠ 30/08., 2., 3., 4., 6., 7. ZŠ TV 29738/ výjimka 2583/ (IV.AB) ZŠ HV 2969/ , 8. a 9. (V.A, VIII.B, IX.B) ZŠ VV 2970/ (V.B) ZŠ M 2968/ a 9. (VIII.A, IX.A) Školní kuchyně: není součástí školy Školní družina Školní družina počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 7 89 fyzických osob 7 přepočtených osob 5,32 2

4 Do naší školní družiny se přihlásilo 89 dětí, které byly rozděleny podle tříd do 7 oddělení. Pod vedením vychovatelek (Aleny Bodečkové, Jitky Němcové, Bc. Ireny Haladové, Ivany Rybičkové Rubešové, Radky Stejskalové, Bc. Hany Švábové a Mgr. Bronislavy Rozbořilové) vykonávaly děti z. až 5. tříd činnosti podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu.téma programu má název Strom poznání a podtémata jsou: Řeč, Život ve městě, Říše fantazie, Domov, Toulky minulostí, Vesmírná Odyssea, Putování po krajích, Kalendář přírody, Barevný svět, Co by bylo, kdyby nebylo, Kamarádi, Z pohádky do pohádky, Poklady světa a Cesta ke zdraví. Naším mottem je: My jsme kamarádi, hrajeme si rádi. Provoz byl zajišťován ráno od 6,30 do 7,45 hodin a v odpoledních hodinách od,35 do 7,00 hodin. Prostřednictvím vychovatelek byla organizována pravidelná činnost v 7. oddělení. Pořádali jsme příležitostné akce (Měsíc ovoce a zeleniny, za vánoční atmosférou do Strážnice - prohlídka skanzenu, Týden maškarád, SuperStar z Kotlandy, vánoční a velikonoční výstava, filmová divadelní představení v sále B.Bakaly, návštěva Technickém muzea, sportovní odpoledne turnaj ve fotbale a ve vybíjené ).V průběhu celého roku probíhaly spontánní aktivity podle zájmu dětí a v odpoledních hodinách byly nabízeny zájmové kroužky (hra na zobcovou flétnu, kroužek šachů, Výtvarné dělání, výtvarně dramatický kroužek, kroužek hry na kytaru a nepovinný předmět náboženství). Vychovatelky připravovaly děti na různé soutěže: 9. ročník Open v České dámě - mladší žáci : 2. místo Lucie Křižková IV.B, 7. místo Martin Kryštof V.A, 9.místo Petr Bráblík I.A,. místo Marek Žemla I.A, 2. místo Eva Smejkalová IV.A. Starší žáci : 9. místo - Blanka Holíková V.A, 6. místo Regina Mikulášková V.A Česká dáma v soutěži brněnských škol : 3.místo Lucie Křižková IV.B., 4. místo Kristýna Bakóová IV.B, 5. místo Martin Kryštof V.A, 6. místo Petr Bráblík I.A, 8. místo Marek Žemla I.A, 9. místo Felix King I.A, 0. místo Petr Svítil III.A,. místo Eva Smejkalová IV.A, 2. místo Ludmila Holíková III.C, 3. místo Natálie Horáková IV.A, 4. místo Marek Ševčík I.A Mistrovství ČR v Praze v České dámě: 4.místo - Kristýna Bakóová IV.B, 7. místo Lucie Křižková IV.B, 9.místo - Martin KryštofV.A, 2. místo Petr Bráblík I.A Městský přebor v šachu:. místo v kategorii ml. žáků Michal Neuwirth II.A, Martin Míček II.A, Monika Barvířová II.A, Tomáš Blažek II.C a David Burian IV. Krajské kolo v Břeclavi. místo (Martin Míček II.A, Monika Barvířová II.A, Tomáš Blažek II.C, David Burian IV.C a Lukáš Slabák V.B Dětská scéna 2009 Lužánky- divadelní soutěž výtvarně dramatického kroužku (bez umístění) Děti výtvarně dramatického kroužku zahrály pro MŠ Kotlářská, rodiče a pro I. stupeň pohádku Čarodějný bál a na Den Země vystoupily děti s povídkou O staré televizi. Během školního roku vyjely vychovatelky na jedenáct škol v přírodě. Školní klub: Mateřská škola: není součástí školy viz samostatná výroční zpráva MŠ 3

5 Část II. Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 37 / 34,62 00 % / 00% Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 35 / 33,48 95% / 97% Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 3 (Němcová, Pechová, Přichystalová) Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 3 (Diakovová, Hrdinová, Tkadlečková) Nepedagogičtí pracovníci počet: 2 / 0,25 Věkové složení učitelů Věkové složení učitelů učitelé věk muži ženy do 35 let let nad 50 let 3 3 pracující důchodci nepobírající důchod pracující důchodci pobírající důchod 4 celkem 7 30 rodičovská dovolená 8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Počet Typ kurzu zúčastněných pracovníků Pedagogika,psychologie: Hodnocení žáka v souladu s RVP Tvořivé a činnostní učení ve fyzice na ZŠ Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči všichni Projektové vyučování a integrovaná tématická výuka všichni Chování žáků aneb Stojíme za Vámi 2 Facilitace seminář Úvod do meditace Modrá linka Brno Cizí jazyky: Aj Aj pro I. st. coloroční rozšiřující studium na PedF Aj SSŠ Angličtina pro školáky 2 4

6 Aj Oxford Metodology Day Oxford University Press Aj Metodika angličtiny celoroční studium Aj NIDV celoroční studium Angličtina ZŠ Aj SSŠ Angličtina pro nejmenší Aj metodika speaking, grammar, listening Fj NIDV pedagogické kompetence ve výuce FJ Fj NIDV pedagogické kompetence ve výuce FJ Fj NIDV ped. kompetence ve výuce FJ e-twinning Umění, estetika: Moderní design Architektonické a urbanistické dědictví českých zemí Výtvarná výchova nové výtvarné techniky Speciální pedagogika, SVPU: NIDV prevence řečových vad Co můžeme udělat pro mimořádně nadaného žáka Informatika, PC, SIPVZ: ICT Fórum + Invex 2008 Geneva Logic Vision 6 Univerzita 3. věku - Moderní informační a komunikační technologie Aplikace výpočetní techniky v inženýrství a architektuře. 2 Společenské vědy: Legislativa, řízení, ekonomie: Koordinátor ŠVP Coaching manažerský výcvik I. Coaching manažerský výcvik II. Sport, TV, turistika: Instruktor školního lyžování - doškolovací kurz Kurs pro instruktory snowboardingu Vzdělávání krajských metodiků TV Výchovné poradenství, prevence soc.pat.jevů: Pracovní seminář metodiků prevence Celostátní konference Etického fóra-aktivní účast Pracovní workshop lektorů etické výchovy Informativní seminář metodiků prevence Cyklus dospívání,být průvodcem-aktivní účast Školení výchovných poradců Integrovaní žáci práce s IVP 2 5

7 Alternativní pedagogika: Daltonská škola exkurze Montessori škola - exkurze Přírodní vědy, ekologie: Jak na volitelné předměty s fyzikálním zaměřením Výuka chemie dnes a zítra Předpisy pro výuku chemie Ekologická konference Rezekvítek nové programy Ekologická konference K.O.N.E.V Nové možnosti v programu Ekoškola Lipka Škola pro udržitelný život Terénní exkurze Beskydy Terénní exkurze Valašsko Technické vědy: Stavby století - Průmyslové město Zlín, Brněnský funkcionalismus, Současná architektura Energetika minulosti, současnosti a zítřka Minulost a současnost letectví Vývoj a historie dopravy Český jazyk a literatura: Zdravotnictví, BOZP, PO: Školení BOZP Jiné: Psaní projektů-malé dotace Jak psát projekty všichni Školní asistenti: 0 / 0 Romský asistent: Jiný asistent: Ne Ne Lektorská činnost pedagogických pracovníků Jméno Činnost Mgr. Věra Hrdinová Členka kabinetu sekce ČJ pro Brno-město Členka poroty okresního kola Olympiády v ČJ Členka okresního kola poroty Recitační soutěže Mgr. Adéla Ondrušková Vedení Edukativně - stimulační skupiny Mgr. Miluše Nováková Členka sekce TV pro Brno-město Mgr. Radka Běhounková Členka poroty okresního kola Olympiády v Biologii Mgr. Jaroslav Chromý Člen poroty městského kola Olympiády v M Mgr. Ludmila Diakovová Člen poroty městského kola Olympiády v M 6

8 Mgr. Yvona Dvořáková Předsedkyně Lýskova nadačního fondu se sídlem na ZŠ Kotlářská ul., Brno Mgr. Miloslava Schwabová Vedoucí sekce TV pro I.stupeň Brno město Krajský metodik Člověk a zdraví Mgr. Dana Čermáková Lektorka - Nová škola vedení metodických seminářů M - Brno, Hodonín, Hustopeče Mgr. Kateřina Jelínková Mgr. Jiří Rybička Mgr. Marie Pokorná Mgr. Kamila Tachovská Mgr. Zuzana Sekerková Vedení Edukativně - stimulační skupiny Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF 7

9 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání opakují Celkové hodnocení a klasifikace žáků ročník počet prospělo s prospělo neprospělo žáků vyznamenáním Celkem za I stupeň Celkem za II Celkem stupeň za školu Žáci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí ($38): I.A Jan Zimmermann; III.A Michaela Palanti, Alexandra Horváthová; III.B Michaela Hrachovinová; IV.B Gabriel Proněk; IX.B Veronika Hrachovinová Chování: stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy ,00 % 2 7,50 % 3 7,50 % Celkový počet neomluvených hodin na škole: 32 Průměr neomluvených hodin na jednoho žáka: 0,698 Údaje o přijímacím řízení na školu Gymnázia Školní rok 2008/09 SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium přihlášených* 27 47,37% 6 3,63% 20 36,36% 34 59,64% 2 36,84% přijatých** 6 59,26% 3 50,00% 6 30,00% 29 85,29% 2 57,4% počty Konzervatoř žáků přihlášených* 0 0,00% 0 0,00% přijatých** 0 0,00% 0 0,00% * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu přihlášených žáků Počet absolventů ZŠ ročník počet žáků % 8

10 9.ročník 58 86,60 % nižší ročník 5. ročník 3 / 5 3,40 % Celkem 67 00,00 % Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 39 Důvody: stěhování problémy ve škole návrat rodičů do zahraničí ostatní (neuveden) Počet žáků,. kteří přišli z jiné ZŠ: 25 Důvody: stěhování návrat rodičů do ČR ze zahraničí problémy na předchozí škole Část IV. Hodnocení ZŠ a ŠD Kontroly provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce prošetřila ve dnech 9 a 20. ledna 2009 stížnost zákonných zástupců na postup školy a způsob komunikace při řešení opakovaného fyzického napadání jejich dcery, která byla v prvním pololetí školního roku 2008/2009 žákyní. třídy. Stížnost byla podána 0. prosince Šetření stížnosti se opíralo zejména o skutečnosti uvedené ve stížnosti, o kontrolu příslušné dokumentace a ústní vyjádření ředitele školy, zástupkyně ředitele, třídního učitele, učitelky vykonávající dozor, vychovatelky ŠD a školní zdravotnice. Z ústního jednání byl ve škole pořízen zápis. Na základě tvrzení uvedených ve stížnosti a po provedení analýzy byl stanoven předmět šetřené stížnosti. K jednotlivým bodům stížnosti přikládáme vyjádření České školní inspekce:. Postup školy při řešení opakovaného fyzického napadání žákyně spolužákem stížnost je v tomto bodě nedůvodná 2. Zajištění informovanosti matky školou o způsobeném úraze žákyně dne 9. listopadu stížnost je v tomto bodě důvodná 3. Správnost a úplnost informací o úraze žákyně dne 3. prosince 2008 poskytnutých školou zákonným zástupcům stížnost je v tomto bodě důvodná Stížnost byla dále postoupena a řešena i na úrovni zřizovatele ÚMČ Brno střed., kdy byl ředitel školy vyzván k vyjádření vlastního stanoviska k jednotlivým bodům stížnosti a závěrům šetření ČŠI. V bodech a 2 škola souhlasí se závěrem ČŠI, v případě bodu 3 je stanovisko školy v rozporu se závěrem ČŠI rodiče byli informováni dle standardního postupu školy a v okamžiku, kdy žádali informace o události, která úrazu předcházela, tyto informace jim byly podány. Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce 9

11 Na pracovní poradě po lednovém šetření ČŠI byl zopakován postup pro případ, že se stane úraz a bylo zdůrazněno, že o sebemenším úrazu musí být rodiče neprodleně (nejlépe písemně) informováni. Stejně tak byly vydány pokyny pro jednání s rodiči, kdy při každém mimořádném jednání (mimo třídní schůzky a hovorové hodiny) musí být proveden zápis o tomto jednání, jehož jedno vyhotovení se předá zákonnému zástupci a jedno zůstane v evidenci školy. Ihned o něm také bude o jednání informováno vedení školy. Pedagogičtí pracovníci absolvovali jednodenní školení na téma komunikace. S příslušnými učiteli, kteří v tomto konkrétním případě pochybili a neinformovali rodiče o úrazu byl veden rozhovor na téma jejich porušení vnitřních předpisů školy. Vzhledem k charakteru úrazu (nedošlo k žádnému vážnému zranění či poranění), však vedení školy nepřistoupilo k žádným postihům. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány Dne byla provedena kontrola průběžného čerpání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci realizace I. Programu MŠMT Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce Závěr kontrolního zjištění: Kontrola čerpání prostředků poskytnuté dotace vycházela z příslušného rozpisu rozpočtové změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace pro rok Čerpání bylo provedeno dle smlouvy a stanovené rozpočtové změny v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Účetní doklady splňovaly podmínky řádného označení dokladů prokazující použití poskytnutí prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje. Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů Část V. Výkon státní zprávy Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 65 odst. 2 zákona č.56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 7 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné rozhodnutí o zařazení do ZŠ rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího pl. rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 2009/200: 5 Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 65 odst. 2 zákona č.56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

12 Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.... Školní aktivity Projektové vyučování Kamarád Roční období Projekt Watoto Světem k jiným dětem Mravenec švp Škola v lese Zdravý životní styl potraviny Týden ranního čtení Zdravý životní styl péče o zdraví Vesmír Klima třídy Brno, okolí školy Proč nevyhazovat svačinu Cesta rohlíku od semínka na talíř Putování Brnem Indiáni, ti se mají Normální je nekouřit Hliníkožrout Poznáváme Brno Putování Evropou Lidské tělo Cestujeme po ČR Den stromů Den světel Den bez aut Den Země recyklace odpadu Program E-PLIPS Brněnské pověsti- procházka Brnem, výtvarná dílna Projektový týden Ochrana člověka za mimořádných situací Projekt Help - Ochrana člověka za mimořádných situací Adaptační pobyt-"spolu za jeden provaz" Rovnice a soustavy - užití v běžném životě Vánoce v číslech Využití matematiky v běžném životě: měřítko mapy, vytvoření panelů částí Brna, určování vzdáleností Energie Terénní vyučování Jedovnice Člověk a energie Elektrárny Dukovany a Dalešice Obratlovci kolem nás Rozloučení s absoloventy 9. ročníku I.AB, II.ABC, III.ABC I.AB I.B I.AB I.B I.AB I.AB II.ABC II.C III.ABC III.ABC III.C IV.ABC III.A V.AB IV.B V.A V.A V.A V.B I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. a IV.B VI.AB IX.ABC VI. AB IX.A VIII.A VIII.A IX.ABC VIII.ABC IX.ABC VII.AB I. a

13 (příprava výtvarných materiálu) Příprava ilustrací do hudebního zpravodaje Významné akce školy Maratón Lužánky Brněnské dny pro zdraví Recitační soutěž ZŠ Kotlářská Pěvecká soutěž ZŠ Kotlářská Den světel dílny pro rodiče a děti na ZŠ Kotlářská Vánoční koncert (Husův sbor) ŠKoLKa KaPeLKa + Koťata Vánoční výstava ŠD Velikonoční výstava ŠD Den Země recyklujeme odpad Dny otevřených dveří (dvakrát) Školákem nanečisto Divadelní vystoupení dramatického kroužku v MŠ Den sportu zimní, letní Cvičný poplach Šachový turnaj ZŠ Kotlářská Vystoupení hudebního kroužku Koťata Vydání sborníku žákovských prací básně Školní diskotéka Městské kolo MO-Z6: Příprava, organizace, vlastní provedení Srovnávací testy Rozloučení s absolventy školy SCIO testy Veletrh středních odborných škol, gymnázií a SOU Ekoškola Krásenko Talentové zkoušky do 6. tříd Projektový týden Závěrečný koncert školního sboru. 5. ročník. 9.ročník. 9.ročník I. stupeň+rodiče ZŠ+rodiče+veřejnost ZŠ+rodiče+veřejnost ZŠ+rodiče+veřejnost. 9. ročník pro rodiče +veřejnost. stupeň. stupeň. 9. ročník škola I. a pro rodiče +veřejnost II.stupeň ročník 9.ročník+rodiče 9. ročník 9. ročník 5. ročník 9. ročník Organizace spojených tříd OST. Žákovský parlament usiluje prostřednictvím soutěže ve výzdobě tříd o zlepšení edukačního prostředí třídy; Mikulášská nadílka, Valentýnská diskotéka,barevný týden Sportovní mezitřídní turnaj obohacují vnitřní život školy, zejména však pozitivně zlepšují sociální klima školy. Významné akce tříd Vánoční besídka pro rodiče Sázení vánočního stromečku Nacvičení muzikálu Budulínek pro MŠ Besídka pro rodiče+spaní ve škole Návštěva lanového centra Loučení na Káčatech pro děti i rodiče Hallowe en Návštěva plaveckého stadionu Bruslení I.A,II.AB I.B II.B III.B III.B III.B IV.B III.BC III.C 2

14 Minigolf II.B Návštěva zábavního centra Bongo. 5. ročník Muzikál - Zkrocení černobílé nudy VII.AB Letní Den sportu (florbal, kopaná, přehazovaná, petangue, ringo) ročník Zimní Den sportu (bruslení, plavání, lyžařský zájezd) ročník Den Země: chráněná území města Brna, ekostopa VI.AB model Dne Země, Maskot Dne Země,Módní přehlídka ročník spolupráce na organizaci Dne Země, pomoc dětem I. stupně IX.ABB2 HELP 2009: integrovaný záchranný systém (Hasičský sbor) VI.AB zdravotnická záchranná služba VII.AB vojenská armáda (Armáda ČR) VIII.ABC integrovaný záchranný systém (Hasičský sbor) IX.ABB2 Spolu za jeden provaz-adaptační výjezd VI.AB Návštěva výstavy Betlémů VIII.A Návštěva výstavy Zvyky Vánoc VIII.A Návštěva výstavy Prima klima VIII.A Školní výlet krásy brněnské přehrady VIII.A Návštěvy výstavy 40 let MHD Brno VIII.A Projektový týden: návštěva letiště Brno Policie ČR Hasičský záchranný sbor Univerzita obrany Brno Jaderná elektrárna Brno IX.ABB2 Vánoční besídky + koncert Projekt Brněnské pověsti VI.AB Projekt specifické prevence: prevence návykových látek VI.AB prevence šikany VII.AB prevence závislostí VIII.ABC tolerance, rasismus IX. ABB2 Výchovný koncert Réva I. a High school musical VI.A Pohodáři zeměpisný výukový program: 00% Kuba ročník Finskem se psím spřežením ročník ŠVP: LVK 7. a 8. ročník Hálův Mlýn IX.AB2 Nerovnice VIII.ABC Drak Křižanov VII.A Pec pod Sněžkou VII.B Lanové centrum Brno VI.B Mariánské údolí VI.B 3

15 VK Vltava IX.ABB2 Výukové programy Muzeum Leoše Janáčka I.A Jak roste chléb Lipka II.ABC Já písnička II.ABC Planetárium Hvězdářská abeceda IV.ABC Planetárium Náš kulatý dům V.AB Vrabčákovy ptákoviny- Jezírko V.A Vánoční vazba Lužánky VI.AB,VII.AB Dobrodružná Optika I Planetárium Brno VII.AB 00% KUBA kino Svratka V. IX. ročník Finskem se psím spřežením - kino Svratka V. IX. ročník Den Země Rezekvítek VI.AB Preventivní programy Beseda s Městskou policií Bezpečné chování doma Co se se mnou děje Dospívání Jak si nenechat ublížit Puberta Normální je nekouřit Požární poplach cvičný Projekt specifické prevence: prevence návykových látek prevence šikany prevence závislostí tolerance, rasismus Třídnické hodiny Osobní vlastnictví Výchova k volbě povolání Volba povolání Příprava na volbu povolání (ŠVP) Dopravní výchova Městská policie beseda bezpečnost na ulici Dopravní výchova chodec Amavet Dopravní výchova cyklista Amavet Městská policie Beseda o práci policie Dopravní výchova Empík Malý cyklista Dopravní výchova Empík Cyklista Bezpečnost a auto Městská hromadná doprava vozovna Komín Dopravní hřiště Empík cyklista Dopravní výchova (testy) Dopravní kroužek II.ABC IV.ABC IV.ABC, V.AB V.AB V.AB. 9. ročník VI.AB VII.AB VIII.ABC IX. ABB ročník VII.B IX.ABB2 IX. ABB2 I.AB,II.ABC I.AB,II.ABC III.ABC III.ABC III.ABC IV.ABC IV.ABC IV.ABC IV.ABC IX.ABB2 4

16 Literární výchova Pasování na čtenáře v knihovně J. Mahena Návštěva Mahenovy knihovny dětská kniha Rozárka návštěva knihovny Keltové Knihovna J. Mahena Vikingové Knihovna J. Mahena Mahenova knihovna Vypracování otázek ankety o čtenářství Organizace prvního tématu tvůrčího psaní: "Bez vody nelze žít" Soutěž "Budoucí moderátor" Recitační soutěž (školní kolo) Péče o čtenářský koutek Brněnské pověsti-projektová výuka Voda literární sborník žáků VI.B Ekologická výchova Jabloňka výukový program o stromu Utváření krajiny Rezekvítek Jezírko Strom Rozmanitost krajiny spolupráce s Rezekvítkem Čtyři roční období Lipka Voda vzduch Rozmarýnek Ekohrádky Lipka Globální oteplování - Rezekvítek Den Země Špilberk Úklid rezervace na Kamenném vrchu Čarodějné býlí Rozmarýnek Odpady-kam s nimi Krásenko Botanická zahrada ZOO Brno Den Země Rezekvítek Ekoškola Krásenko Prima klima výstava Mariánské údolí Výchovné koncerty Výchovný koncert Česká filharmonie Vánoční koncert Husův sbor Cimbálová muzika Réva Irské tance Vystoupení školního sboru Školní kapela prezentace Cimbálová muzika Réva High school musical I.AB I.A II.ABC IV.AB V.AB VI.B,VIII.C VIII.A,VIII.C,IX.B2 VI.AB VI.B I.AB I.AB, II.ABC III.ABC I.AB III.ABC III.ABC IV.ABC IV.ABC IV.ABC IV.C V.AB V.B VII.AB VII.AB VI.AB VIII.A VI.B,IX.B I. stupeň I. a I. a II.ABC I., IX.BB2 I., VI.A 5

17 Výstavy Život dětí na šlechtických sídlech Galerie Sklepení Muzeum Leoše Janáčka Vesmír Malinovského nám. Anthropos Moderní umění Současné umění Vila Tugendhat Nejstarší evropské umění, Darwin Sochy v ulicích Léta zkázy a naděje Návštěva výstavy Betlémů Návštěva výstavy Zvyky Vánoc Návštěva výstavy 40 let MHD Brno IV.ABC I.A II.B VIII.ABC,IX.A IX.A IX.A IX.BB2 VIII.ABC IX.ABB2 IX.A VIII.A VIII.A VIII.A Divadelní a filmová představení Broučci divadlo Radost I.AB, II.ABC, III.A Jen počkej, zajíci! divadlo Polárka I.AB, II.ABC Bohatýrská pohádka divadlo Polárka II.ABC Skřítek Leprechán II.ABC Dobrodružství Vikinga Vika divadlo Polárka III.A Ostrov pokladů divadlo Polárka IV.ABC Bitva u Lipan divadlo Polárka V.AB Kráska a netvor divadlo B.Polívky V.AB 00% Kuba filmový dokument V.AB Finskem se psím spřežením filmový dokument V.AB Čarodějný bál I.stupeň O staré televizi I. a II.stupeň Mauglí-divadelní představení VI.B Dvacet tisíc mil pod mořem VI.B Lovci mamutů VI.B 00% Kuba ročník Finskem se psím spřežením ročník Sportovní akce Výcvik plavání Výcvik bruslení Lyžařský zájezd Nové město na Moravě Harusův kopec Den sportu zimní + letní Maratón Brněnské dny pro zdraví Taneční soutěže TK Niké Běhy brněnské mládeže. 4.kolo Šachový turnaj okr.kolo Turnaj v České dámě Lehkoatletický trojboj obec + město 2. ročník 4. ročník. 5. ročník. 9. ročník. 5. ročník. 5. ročník. 5. ročník I. stupeň I. stupeň I. stupeň 6

18 Házené liga v miniházené Florbal O novoměstský pohár Plavání Vybíjená Šplh Obvodní kolo ve šplhu Okresní kolo florball, starší žáci Okresní kolo florball, mladší žáci Turnaj žáků ZŠ Brna ve florballu Skupina starších děvčat ve florballu Podzimní turnaj ve florballu děvčat Skupina mladších děvčat ve florballu Finále mladších děvčat ve florballu Městské finále atletického čtyřboje Obvodní kolo Poháru rozhlasu starších žáků Městské finále Poháru rozhlasu Fotbalový turnaj o Pohár Jaroslava Foglara Krajské finále Poháru rozhlasu Městské kolo ve futsalu Lyžařský zájezd Nové město na Moravě Harusův kopec Den sportu zimní + letní Zimní výcvikový kurz Vodácký kurz I. stupeň 3. a 5. ročník ročník 4. a 5. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník II.stupeň I. a. 9. ročník ročník IX.ABB2 Účasti školy v soutěžích, olympiádách ČESKÝ JAZYK - recitační soutěž o školní kolo 6., 7. třídy nultá kategorie. místo Jan Soukup 2. místo Zuzana Zásmětová 3. místo Šárka Přikrylová, Jáchym Čambal I. kategorie. místo Eliška Přikrylová 2. místo Eliška Tomešová 3. místo Eliška Sekerková, Ludmila Holíková II. kategorie. místo Tatiana Skoumalová 2. místo Natálie Mazalová, Jakub Karas 3. místo Sophia Klímová, Monika Císařová III. kategorie.místo Pavel Macháň, VII.B 2. místo Markéta Valová, VI.B 3. místo Karolína Borková, VI.B IV. kategorie.místo Kateřina Staňková, IX.A 7

19 2. místo Erik Hagara, VIII.A 3. místo David Sabela, IX.A o městské kolo nultá kategorie Šárka Přikrylová.místo I. kategorie Eliška Přikrylová bez umístění II. kategorie Tatiana Skoumalová cena diváka - tvůrčí psaní o Bez vody nelze žít. místo Petr Burian,VIII.C 2. místo Tereza Zatloukalová, VI.B 3. místo Marek Zahradník,VIII.C - budoucí moderátor o. místo Christos Kesselbauer, IX.B o 2. místo Adéla Pinknerová, VII.B - Olympiáda z Čj o školní kolo. místo Kristýna Slezáková, IX.A 2. místo Vlasta Datinská, VIII.A 3. místo Alexandra Sláviková,IX.A Martina Svobodová, VIII.A o městské kolo 23. místo Kristýna Slezáková, IX.A - Soutěž školní knihovny o Kategorie.tříd Zuzana Zásmětová.B.místo Aneta Majtanová.A 2.místo Martin Hanzlian.A 3.místo o Kategorie 2. a 3.tříd Gabriela Šifaldová 3.B.místo Hana Tihelková 2.C 2.místo Eliška Přikrylová a Michaela Antlová 3.A 3.místo o Kategorie 4. a 5.tříd Tereza Krištofová 4.C.místo Tereza Příhodová 5.B 2.místo Renata Talafantová a Anna Nováková 4.C 3.místo MATEMATIKA - Matematický klokan o kategorie Cvrček ( třídy). místo Adam Roučka 2. místo Eliška Sekerková 3. místo Miroslav Hnát o kategorie Klokánek (4. 5. třídy). místo Martin Kryštof 8

20 2. místo Josephine King 3. místo Adam Přadka o Benjamin (6. a 7. třída). místo Robert Tomek,VI.A 2. místo Marek Dočekal,VII.B 3. místo Roman Kadlík, VI.A o Kadet (8. a 9. třída). místo Marie Kandelová,IX.A 2. místo Kateřina Doubková,IX.A 3. místo Jiří Kubinec,IX.A o krajské kolo 9. místo Marie Kandelová - Pythagoriáda o školní kolo (6.,7. ročník) úspěšní řešitelé: Robert Tomek, VI.A Tomáš Halouzka, VI.A Robert Klim, VI.B Daniel Vindiš, VI.A Pavel Fiedler, VII.A Petr Jakub, VII.A Martin Vomela,VII.A o školní kolo (8.,9. ročník) úspěšní řešitelé: Martina Svobodová, VIII.A Vlasta Datinská, VIII.A Vojtěch Spěvák, VIII.A - Matematická miniolympiáda 4. tříd školní kolo. místo Jakub Karas 2. místo Andrea Melicharová 3. místo Lucie Hanousková, Josephine King - Matematická olympiáda o školní kolo (6.,7. ročník). místo Daniel Vindiš, VI.A o školní kolo (8.,9. ročník). místo Vojtěch Spěvák, VIII.A 2. místo Erik Hagara, VIII.A 3. místo Martina Svobodová, VIII.A - Matematická olympiáda 5. tříd Mateso o školní kolo (úspěšní řešitelé) Klára Kadlecová, Karolína Veselá, Adam Přadka, Michael Šifalda, František Bráblík o městské kolo Adam Přadka a Michael Šifalda (oba 2. místo) 9

21 PŘÍRODOPIS - Biologická olympiáda o školní kolo. místo Kateřina Semerádová, IX.A. místo Jiří Beneš, VI.B o městské kolo 30. místo Kateřina Semerádová, IX.A 23. místo Jiří Beneš, VI.B - Přírodovědný Klokan o městské kolo. místo Jiří Kubinec, IX.A 2. místo David Sabela,IX.A 3.místo Adam Vyplel,IX.A CHEMIE - KORCHEM. místo Adam Vyplel, IX.A - chemická olympiáda o školní kolo. místo Adam Vyplel, IX.A 2. místo Andrea Lojdová,IX.A 3. místo Jiří Kubinec,IX.A FYZIKA - FyzIQ o Krajské kolo 5. místo Tomáš Látal, IX.A HUDEBNÍ SOUTĚŽE - Instrumentální soutěž o.kategorie amatéři.místo Eliška Olšovská.A flétna Kateřina Kebertová 3.B flétna 2.místo Eliška Tomešová 3.A flétna 3.místo Iveta Pavlasová 5.A flétna o 2.kategorie profesionálové.místo Gabriela Šifaldová 3.B housle Klára Valešová 5.A flétna 2.místo Berenika Munteanu 3.A klavír Lenka Mikulová 5.B klavír 3.místo Vendula Křížová 5.A klavír Milan Dražovský 3.A - klavír - Karlovarský skřivánek školní kolo o I. kategorie (. 3. třída). místo Ludmila Holíková 20

22 2. místo Klára Pekárková o II. kategorie (4. 6. třída). místo Markéta Valová 2. místo Dominika Malá 3. místo Lenka Mikulová o III. kategorie ( třída). místo Michala Čániová 2. místo Blanka Janů 3. místo Tomáš Janeček, Aneta Valová - Karlovarský skřivánek oblastní kolo o Kategorie A. místo Dominika Malá (postup do celostátního kola) 2. místo Jakub Karas o Kategorie B. místo Markéta Valová (postup do celostátního kola) 2. místo Lenka Mikulová VÝTVARNÉ SOUTĚŽE o Svět kolem nás kolektivní práce o Právo dětí na ochranu kolektivní práce o Poznej kvalitu a vyhraj kvalitu kolektivní práce o Empik kolektivní práce o Hledá se maskot pro Brno střed kolektivní práce FOTOSOUTĚŽ - v rámci Dne Země ( ) o kategorie Živočichové Tereza Příhodová, V.B o kategorie Rostliny Blanka Holíková, V.A o kategorie Lidé Lukáš Kulhavý, V.B o kategorie Lukáš Drbal, VIII.B DOPRAVNÍ VÝCHOVA - Empík cyklista celoroční dopravní soutěž o Kategorie škol 4.místo o Kategorie tříd 4.B.místo, 4.A 3.místo, 4.C 36.místo o Nejlepší jednotlivci Andrea Melicharová 4.A Boleslav Tomšík 4.A Lucie Křižková 4.B SPORTOVNÍ SOUTĚŽE - Běhy brněnské mládeže o I. kolo.třídy: Eliška Andrýsková (8. místo), Ludmila Šmardová (0. místo), Jan Soukup (. místo), Marek Žemla (0. místo) 2

23 2. třídy: Šárka Krištofová (. místo), Patrik Zatloukal (8. místo) 3. třídy: Tereza Erbenová (5. místo), Zuzana Svítilová (0. místo) 4. třídy: Tereza Krištofová (. místo), Magdaléna Růžičková (5. místo), Arnošt Nechvátal (5. místo) 5. třídy: Karolína Veselá (4. místo), Lenka Koporová (5. místo), Diana Malosh (8. místo), Jiří Procházka (9. místo) a Jiří Náhlík (0. místo) o II. kolo. třídy: Veronika Vindišová ( 5. místo), Jan Soukup (. místo), Marek Žemla (2. místo) 2. třídy: Šárka Krištofová (. místo) 3. třídy: Alena Pešková (7. místo), Filip Kolek (5. místo), Tomáš Krejzlík (6. místo) 4. třídy: Tereza Krištofová (2. místo), Magdaléna Růžičková (6. místo) 5. třídy: Karolína Veselá (5. místo), Diana Malosh (6. místo), Jiří Procházka (4. místo), Michal Podhradský (6. místo) a Jiří Náhlík (9. místo) o III. kolo. třídy: Eliška Andrýsková (5. místo), Denisa Placarová (8. místo), Jan Soukup (. místo), Michal Tížek (7. místo) 2. třídy: Šárka Krištofová (3. místo), Veronika Štůsková (8. místo), Patrik Zatloukal (0. místo) 3. třídy: Barbora Škollová (3. místo) 4. třídy: Tereza Krištofová (. místo), Magdalena Růžičková (4. místo), Arnošt Nechvátal (0. místo) 5. třídy: Lenka Koporová (4. místo), Hana Nedbálková (5. místo), Jiří Náhlík (6. místo) o IV. kolo. třídy: Jan Soukup (. místo) 2. třídy: Šárka Krištofová (5. místo) 3. třídy: Barbora Škollová (. místo), Tereza Erbenová (3. místo), Michaela Antlová (0. místo), Filip Kolek (8. místo) 4. třídy: Magdalena Růžičková (2. místo), Tereza Krištofová (3. místo), Marie Moudrá (4. místo), Jan Budínský (7. místo), Arnošt Nechvátal (9. místo) 5. třídy: Lenka Koporová (. místo), Hana Nedbálková (2. místo), Karolína Veselá (3. místo), Jiří Procházka (0. místo) - Maratón místo ze zúčastněných škol - fotbal o Coca-cola cup účast II. stupně bez umístění o Turnaj o pohár Jaroslava Foglara. místo Každoroční fotbalový turnaj čtyř škol Brna střed se konal letos poprvé na ZŠ Horní na umělém trávníku. Naši fotbalisti procházeli turnajem suverénně. Nejdříve porazili ZŠ Jana Babáka 6:0, pak fotbalisty ze ZŠ Antonínská 5:0 a v přímém souboji o.místo zvítězili nad ZŠ Horní 3:. 22

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/200 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah Část I.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah Část

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013

I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013 a/název: Základní škola Říčany Adresa: nám. Osvobození 145, 664 82 Říčany Právní forma: ZŠ s právní subjektivitou IČO: 49461311 Zřizovatel: Obec

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více