Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, Brno, tel: , fax: , Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

2 Obsah Část I. Základní charakteristika školy 2 Část II. Údaje o pracovnících školy 4 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 8 Část IV. Hodnocení ZŠ a ŠD 9 Část V. Výkon státní zprávy 0 Část VI. Další údaje o škole Část VII. Poradenské služby v základní škole 39 Část VIII. Hodnocení minimálního preventivního programu 44 Část IX. Zhodnocení a závěr 47 Příloha Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Příloha 2 Inspekční zpráva Příloha 3 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu za I. pololetí Příloha 4 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu za II. pololetí

3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, Brno Zřizovatel školy: ÚMČ Brno - střed Ředitel školy: Mgr. et Bc. Libor Zřídkaveselý Části školy: MŠ Kotlářská 4, MŠ Kotlářská, ŠD, 2 výdejny ŠJ, ZŠ I. a II.stupeň Telefon: Fax: WWW: Počty žáků a tříd Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita.stupeň ,08 2.stupeň ,20 CELKEM , Školská rada: zřízena listopad 2005 členové: Mgr. Hana Pinknerová předseda Mgr. Zuzana Sekerková Ing. Jan Tuček Vzdělávací programy a rozšířené výuky Název zvoleného vzdělávacího číslo jednací v ročníku programu Školní vzdělávací program ZŠMŠ 30/08., 2., 3., 4., 6., 7. ZŠ TV 29738/ výjimka 2583/ (IV.AB) ZŠ HV 2969/ , 8. a 9. (V.A, VIII.B, IX.B) ZŠ VV 2970/ (V.B) ZŠ M 2968/ a 9. (VIII.A, IX.A) Školní kuchyně: není součástí školy Školní družina Školní družina počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 7 89 fyzických osob 7 přepočtených osob 5,32 2

4 Do naší školní družiny se přihlásilo 89 dětí, které byly rozděleny podle tříd do 7 oddělení. Pod vedením vychovatelek (Aleny Bodečkové, Jitky Němcové, Bc. Ireny Haladové, Ivany Rybičkové Rubešové, Radky Stejskalové, Bc. Hany Švábové a Mgr. Bronislavy Rozbořilové) vykonávaly děti z. až 5. tříd činnosti podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu.téma programu má název Strom poznání a podtémata jsou: Řeč, Život ve městě, Říše fantazie, Domov, Toulky minulostí, Vesmírná Odyssea, Putování po krajích, Kalendář přírody, Barevný svět, Co by bylo, kdyby nebylo, Kamarádi, Z pohádky do pohádky, Poklady světa a Cesta ke zdraví. Naším mottem je: My jsme kamarádi, hrajeme si rádi. Provoz byl zajišťován ráno od 6,30 do 7,45 hodin a v odpoledních hodinách od,35 do 7,00 hodin. Prostřednictvím vychovatelek byla organizována pravidelná činnost v 7. oddělení. Pořádali jsme příležitostné akce (Měsíc ovoce a zeleniny, za vánoční atmosférou do Strážnice - prohlídka skanzenu, Týden maškarád, SuperStar z Kotlandy, vánoční a velikonoční výstava, filmová divadelní představení v sále B.Bakaly, návštěva Technickém muzea, sportovní odpoledne turnaj ve fotbale a ve vybíjené ).V průběhu celého roku probíhaly spontánní aktivity podle zájmu dětí a v odpoledních hodinách byly nabízeny zájmové kroužky (hra na zobcovou flétnu, kroužek šachů, Výtvarné dělání, výtvarně dramatický kroužek, kroužek hry na kytaru a nepovinný předmět náboženství). Vychovatelky připravovaly děti na různé soutěže: 9. ročník Open v České dámě - mladší žáci : 2. místo Lucie Křižková IV.B, 7. místo Martin Kryštof V.A, 9.místo Petr Bráblík I.A,. místo Marek Žemla I.A, 2. místo Eva Smejkalová IV.A. Starší žáci : 9. místo - Blanka Holíková V.A, 6. místo Regina Mikulášková V.A Česká dáma v soutěži brněnských škol : 3.místo Lucie Křižková IV.B., 4. místo Kristýna Bakóová IV.B, 5. místo Martin Kryštof V.A, 6. místo Petr Bráblík I.A, 8. místo Marek Žemla I.A, 9. místo Felix King I.A, 0. místo Petr Svítil III.A,. místo Eva Smejkalová IV.A, 2. místo Ludmila Holíková III.C, 3. místo Natálie Horáková IV.A, 4. místo Marek Ševčík I.A Mistrovství ČR v Praze v České dámě: 4.místo - Kristýna Bakóová IV.B, 7. místo Lucie Křižková IV.B, 9.místo - Martin KryštofV.A, 2. místo Petr Bráblík I.A Městský přebor v šachu:. místo v kategorii ml. žáků Michal Neuwirth II.A, Martin Míček II.A, Monika Barvířová II.A, Tomáš Blažek II.C a David Burian IV. Krajské kolo v Břeclavi. místo (Martin Míček II.A, Monika Barvířová II.A, Tomáš Blažek II.C, David Burian IV.C a Lukáš Slabák V.B Dětská scéna 2009 Lužánky- divadelní soutěž výtvarně dramatického kroužku (bez umístění) Děti výtvarně dramatického kroužku zahrály pro MŠ Kotlářská, rodiče a pro I. stupeň pohádku Čarodějný bál a na Den Země vystoupily děti s povídkou O staré televizi. Během školního roku vyjely vychovatelky na jedenáct škol v přírodě. Školní klub: Mateřská škola: není součástí školy viz samostatná výroční zpráva MŠ 3

5 Část II. Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 37 / 34,62 00 % / 00% Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 35 / 33,48 95% / 97% Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 3 (Němcová, Pechová, Přichystalová) Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 3 (Diakovová, Hrdinová, Tkadlečková) Nepedagogičtí pracovníci počet: 2 / 0,25 Věkové složení učitelů Věkové složení učitelů učitelé věk muži ženy do 35 let let nad 50 let 3 3 pracující důchodci nepobírající důchod pracující důchodci pobírající důchod 4 celkem 7 30 rodičovská dovolená 8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Počet Typ kurzu zúčastněných pracovníků Pedagogika,psychologie: Hodnocení žáka v souladu s RVP Tvořivé a činnostní učení ve fyzice na ZŠ Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči všichni Projektové vyučování a integrovaná tématická výuka všichni Chování žáků aneb Stojíme za Vámi 2 Facilitace seminář Úvod do meditace Modrá linka Brno Cizí jazyky: Aj Aj pro I. st. coloroční rozšiřující studium na PedF Aj SSŠ Angličtina pro školáky 2 4

6 Aj Oxford Metodology Day Oxford University Press Aj Metodika angličtiny celoroční studium Aj NIDV celoroční studium Angličtina ZŠ Aj SSŠ Angličtina pro nejmenší Aj metodika speaking, grammar, listening Fj NIDV pedagogické kompetence ve výuce FJ Fj NIDV pedagogické kompetence ve výuce FJ Fj NIDV ped. kompetence ve výuce FJ e-twinning Umění, estetika: Moderní design Architektonické a urbanistické dědictví českých zemí Výtvarná výchova nové výtvarné techniky Speciální pedagogika, SVPU: NIDV prevence řečových vad Co můžeme udělat pro mimořádně nadaného žáka Informatika, PC, SIPVZ: ICT Fórum + Invex 2008 Geneva Logic Vision 6 Univerzita 3. věku - Moderní informační a komunikační technologie Aplikace výpočetní techniky v inženýrství a architektuře. 2 Společenské vědy: Legislativa, řízení, ekonomie: Koordinátor ŠVP Coaching manažerský výcvik I. Coaching manažerský výcvik II. Sport, TV, turistika: Instruktor školního lyžování - doškolovací kurz Kurs pro instruktory snowboardingu Vzdělávání krajských metodiků TV Výchovné poradenství, prevence soc.pat.jevů: Pracovní seminář metodiků prevence Celostátní konference Etického fóra-aktivní účast Pracovní workshop lektorů etické výchovy Informativní seminář metodiků prevence Cyklus dospívání,být průvodcem-aktivní účast Školení výchovných poradců Integrovaní žáci práce s IVP 2 5

7 Alternativní pedagogika: Daltonská škola exkurze Montessori škola - exkurze Přírodní vědy, ekologie: Jak na volitelné předměty s fyzikálním zaměřením Výuka chemie dnes a zítra Předpisy pro výuku chemie Ekologická konference Rezekvítek nové programy Ekologická konference K.O.N.E.V Nové možnosti v programu Ekoškola Lipka Škola pro udržitelný život Terénní exkurze Beskydy Terénní exkurze Valašsko Technické vědy: Stavby století - Průmyslové město Zlín, Brněnský funkcionalismus, Současná architektura Energetika minulosti, současnosti a zítřka Minulost a současnost letectví Vývoj a historie dopravy Český jazyk a literatura: Zdravotnictví, BOZP, PO: Školení BOZP Jiné: Psaní projektů-malé dotace Jak psát projekty všichni Školní asistenti: 0 / 0 Romský asistent: Jiný asistent: Ne Ne Lektorská činnost pedagogických pracovníků Jméno Činnost Mgr. Věra Hrdinová Členka kabinetu sekce ČJ pro Brno-město Členka poroty okresního kola Olympiády v ČJ Členka okresního kola poroty Recitační soutěže Mgr. Adéla Ondrušková Vedení Edukativně - stimulační skupiny Mgr. Miluše Nováková Členka sekce TV pro Brno-město Mgr. Radka Běhounková Členka poroty okresního kola Olympiády v Biologii Mgr. Jaroslav Chromý Člen poroty městského kola Olympiády v M Mgr. Ludmila Diakovová Člen poroty městského kola Olympiády v M 6

8 Mgr. Yvona Dvořáková Předsedkyně Lýskova nadačního fondu se sídlem na ZŠ Kotlářská ul., Brno Mgr. Miloslava Schwabová Vedoucí sekce TV pro I.stupeň Brno město Krajský metodik Člověk a zdraví Mgr. Dana Čermáková Lektorka - Nová škola vedení metodických seminářů M - Brno, Hodonín, Hustopeče Mgr. Kateřina Jelínková Mgr. Jiří Rybička Mgr. Marie Pokorná Mgr. Kamila Tachovská Mgr. Zuzana Sekerková Vedení Edukativně - stimulační skupiny Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF Cvičný učitel posluchačů PdF 7

9 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání opakují Celkové hodnocení a klasifikace žáků ročník počet prospělo s prospělo neprospělo žáků vyznamenáním Celkem za I stupeň Celkem za II Celkem stupeň za školu Žáci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí ($38): I.A Jan Zimmermann; III.A Michaela Palanti, Alexandra Horváthová; III.B Michaela Hrachovinová; IV.B Gabriel Proněk; IX.B Veronika Hrachovinová Chování: stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy ,00 % 2 7,50 % 3 7,50 % Celkový počet neomluvených hodin na škole: 32 Průměr neomluvených hodin na jednoho žáka: 0,698 Údaje o přijímacím řízení na školu Gymnázia Školní rok 2008/09 SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium přihlášených* 27 47,37% 6 3,63% 20 36,36% 34 59,64% 2 36,84% přijatých** 6 59,26% 3 50,00% 6 30,00% 29 85,29% 2 57,4% počty Konzervatoř žáků přihlášených* 0 0,00% 0 0,00% přijatých** 0 0,00% 0 0,00% * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu přihlášených žáků Počet absolventů ZŠ ročník počet žáků % 8

10 9.ročník 58 86,60 % nižší ročník 5. ročník 3 / 5 3,40 % Celkem 67 00,00 % Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 39 Důvody: stěhování problémy ve škole návrat rodičů do zahraničí ostatní (neuveden) Počet žáků,. kteří přišli z jiné ZŠ: 25 Důvody: stěhování návrat rodičů do ČR ze zahraničí problémy na předchozí škole Část IV. Hodnocení ZŠ a ŠD Kontroly provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce prošetřila ve dnech 9 a 20. ledna 2009 stížnost zákonných zástupců na postup školy a způsob komunikace při řešení opakovaného fyzického napadání jejich dcery, která byla v prvním pololetí školního roku 2008/2009 žákyní. třídy. Stížnost byla podána 0. prosince Šetření stížnosti se opíralo zejména o skutečnosti uvedené ve stížnosti, o kontrolu příslušné dokumentace a ústní vyjádření ředitele školy, zástupkyně ředitele, třídního učitele, učitelky vykonávající dozor, vychovatelky ŠD a školní zdravotnice. Z ústního jednání byl ve škole pořízen zápis. Na základě tvrzení uvedených ve stížnosti a po provedení analýzy byl stanoven předmět šetřené stížnosti. K jednotlivým bodům stížnosti přikládáme vyjádření České školní inspekce:. Postup školy při řešení opakovaného fyzického napadání žákyně spolužákem stížnost je v tomto bodě nedůvodná 2. Zajištění informovanosti matky školou o způsobeném úraze žákyně dne 9. listopadu stížnost je v tomto bodě důvodná 3. Správnost a úplnost informací o úraze žákyně dne 3. prosince 2008 poskytnutých školou zákonným zástupcům stížnost je v tomto bodě důvodná Stížnost byla dále postoupena a řešena i na úrovni zřizovatele ÚMČ Brno střed., kdy byl ředitel školy vyzván k vyjádření vlastního stanoviska k jednotlivým bodům stížnosti a závěrům šetření ČŠI. V bodech a 2 škola souhlasí se závěrem ČŠI, v případě bodu 3 je stanovisko školy v rozporu se závěrem ČŠI rodiče byli informováni dle standardního postupu školy a v okamžiku, kdy žádali informace o události, která úrazu předcházela, tyto informace jim byly podány. Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce 9

11 Na pracovní poradě po lednovém šetření ČŠI byl zopakován postup pro případ, že se stane úraz a bylo zdůrazněno, že o sebemenším úrazu musí být rodiče neprodleně (nejlépe písemně) informováni. Stejně tak byly vydány pokyny pro jednání s rodiči, kdy při každém mimořádném jednání (mimo třídní schůzky a hovorové hodiny) musí být proveden zápis o tomto jednání, jehož jedno vyhotovení se předá zákonnému zástupci a jedno zůstane v evidenci školy. Ihned o něm také bude o jednání informováno vedení školy. Pedagogičtí pracovníci absolvovali jednodenní školení na téma komunikace. S příslušnými učiteli, kteří v tomto konkrétním případě pochybili a neinformovali rodiče o úrazu byl veden rozhovor na téma jejich porušení vnitřních předpisů školy. Vzhledem k charakteru úrazu (nedošlo k žádnému vážnému zranění či poranění), však vedení školy nepřistoupilo k žádným postihům. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány Dne byla provedena kontrola průběžného čerpání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci realizace I. Programu MŠMT Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce Závěr kontrolního zjištění: Kontrola čerpání prostředků poskytnuté dotace vycházela z příslušného rozpisu rozpočtové změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace pro rok Čerpání bylo provedeno dle smlouvy a stanovené rozpočtové změny v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Účetní doklady splňovaly podmínky řádného označení dokladů prokazující použití poskytnutí prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje. Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů Část V. Výkon státní zprávy Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 65 odst. 2 zákona č.56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 7 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné rozhodnutí o zařazení do ZŠ rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího pl. rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 2009/200: 5 Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 65 odst. 2 zákona č.56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

12 Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.... Školní aktivity Projektové vyučování Kamarád Roční období Projekt Watoto Světem k jiným dětem Mravenec švp Škola v lese Zdravý životní styl potraviny Týden ranního čtení Zdravý životní styl péče o zdraví Vesmír Klima třídy Brno, okolí školy Proč nevyhazovat svačinu Cesta rohlíku od semínka na talíř Putování Brnem Indiáni, ti se mají Normální je nekouřit Hliníkožrout Poznáváme Brno Putování Evropou Lidské tělo Cestujeme po ČR Den stromů Den světel Den bez aut Den Země recyklace odpadu Program E-PLIPS Brněnské pověsti- procházka Brnem, výtvarná dílna Projektový týden Ochrana člověka za mimořádných situací Projekt Help - Ochrana člověka za mimořádných situací Adaptační pobyt-"spolu za jeden provaz" Rovnice a soustavy - užití v běžném životě Vánoce v číslech Využití matematiky v běžném životě: měřítko mapy, vytvoření panelů částí Brna, určování vzdáleností Energie Terénní vyučování Jedovnice Člověk a energie Elektrárny Dukovany a Dalešice Obratlovci kolem nás Rozloučení s absoloventy 9. ročníku I.AB, II.ABC, III.ABC I.AB I.B I.AB I.B I.AB I.AB II.ABC II.C III.ABC III.ABC III.C IV.ABC III.A V.AB IV.B V.A V.A V.A V.B I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. a IV.B VI.AB IX.ABC VI. AB IX.A VIII.A VIII.A IX.ABC VIII.ABC IX.ABC VII.AB I. a

13 (příprava výtvarných materiálu) Příprava ilustrací do hudebního zpravodaje Významné akce školy Maratón Lužánky Brněnské dny pro zdraví Recitační soutěž ZŠ Kotlářská Pěvecká soutěž ZŠ Kotlářská Den světel dílny pro rodiče a děti na ZŠ Kotlářská Vánoční koncert (Husův sbor) ŠKoLKa KaPeLKa + Koťata Vánoční výstava ŠD Velikonoční výstava ŠD Den Země recyklujeme odpad Dny otevřených dveří (dvakrát) Školákem nanečisto Divadelní vystoupení dramatického kroužku v MŠ Den sportu zimní, letní Cvičný poplach Šachový turnaj ZŠ Kotlářská Vystoupení hudebního kroužku Koťata Vydání sborníku žákovských prací básně Školní diskotéka Městské kolo MO-Z6: Příprava, organizace, vlastní provedení Srovnávací testy Rozloučení s absolventy školy SCIO testy Veletrh středních odborných škol, gymnázií a SOU Ekoškola Krásenko Talentové zkoušky do 6. tříd Projektový týden Závěrečný koncert školního sboru. 5. ročník. 9.ročník. 9.ročník I. stupeň+rodiče ZŠ+rodiče+veřejnost ZŠ+rodiče+veřejnost ZŠ+rodiče+veřejnost. 9. ročník pro rodiče +veřejnost. stupeň. stupeň. 9. ročník škola I. a pro rodiče +veřejnost II.stupeň ročník 9.ročník+rodiče 9. ročník 9. ročník 5. ročník 9. ročník Organizace spojených tříd OST. Žákovský parlament usiluje prostřednictvím soutěže ve výzdobě tříd o zlepšení edukačního prostředí třídy; Mikulášská nadílka, Valentýnská diskotéka,barevný týden Sportovní mezitřídní turnaj obohacují vnitřní život školy, zejména však pozitivně zlepšují sociální klima školy. Významné akce tříd Vánoční besídka pro rodiče Sázení vánočního stromečku Nacvičení muzikálu Budulínek pro MŠ Besídka pro rodiče+spaní ve škole Návštěva lanového centra Loučení na Káčatech pro děti i rodiče Hallowe en Návštěva plaveckého stadionu Bruslení I.A,II.AB I.B II.B III.B III.B III.B IV.B III.BC III.C 2

14 Minigolf II.B Návštěva zábavního centra Bongo. 5. ročník Muzikál - Zkrocení černobílé nudy VII.AB Letní Den sportu (florbal, kopaná, přehazovaná, petangue, ringo) ročník Zimní Den sportu (bruslení, plavání, lyžařský zájezd) ročník Den Země: chráněná území města Brna, ekostopa VI.AB model Dne Země, Maskot Dne Země,Módní přehlídka ročník spolupráce na organizaci Dne Země, pomoc dětem I. stupně IX.ABB2 HELP 2009: integrovaný záchranný systém (Hasičský sbor) VI.AB zdravotnická záchranná služba VII.AB vojenská armáda (Armáda ČR) VIII.ABC integrovaný záchranný systém (Hasičský sbor) IX.ABB2 Spolu za jeden provaz-adaptační výjezd VI.AB Návštěva výstavy Betlémů VIII.A Návštěva výstavy Zvyky Vánoc VIII.A Návštěva výstavy Prima klima VIII.A Školní výlet krásy brněnské přehrady VIII.A Návštěvy výstavy 40 let MHD Brno VIII.A Projektový týden: návštěva letiště Brno Policie ČR Hasičský záchranný sbor Univerzita obrany Brno Jaderná elektrárna Brno IX.ABB2 Vánoční besídky + koncert Projekt Brněnské pověsti VI.AB Projekt specifické prevence: prevence návykových látek VI.AB prevence šikany VII.AB prevence závislostí VIII.ABC tolerance, rasismus IX. ABB2 Výchovný koncert Réva I. a High school musical VI.A Pohodáři zeměpisný výukový program: 00% Kuba ročník Finskem se psím spřežením ročník ŠVP: LVK 7. a 8. ročník Hálův Mlýn IX.AB2 Nerovnice VIII.ABC Drak Křižanov VII.A Pec pod Sněžkou VII.B Lanové centrum Brno VI.B Mariánské údolí VI.B 3

15 VK Vltava IX.ABB2 Výukové programy Muzeum Leoše Janáčka I.A Jak roste chléb Lipka II.ABC Já písnička II.ABC Planetárium Hvězdářská abeceda IV.ABC Planetárium Náš kulatý dům V.AB Vrabčákovy ptákoviny- Jezírko V.A Vánoční vazba Lužánky VI.AB,VII.AB Dobrodružná Optika I Planetárium Brno VII.AB 00% KUBA kino Svratka V. IX. ročník Finskem se psím spřežením - kino Svratka V. IX. ročník Den Země Rezekvítek VI.AB Preventivní programy Beseda s Městskou policií Bezpečné chování doma Co se se mnou děje Dospívání Jak si nenechat ublížit Puberta Normální je nekouřit Požární poplach cvičný Projekt specifické prevence: prevence návykových látek prevence šikany prevence závislostí tolerance, rasismus Třídnické hodiny Osobní vlastnictví Výchova k volbě povolání Volba povolání Příprava na volbu povolání (ŠVP) Dopravní výchova Městská policie beseda bezpečnost na ulici Dopravní výchova chodec Amavet Dopravní výchova cyklista Amavet Městská policie Beseda o práci policie Dopravní výchova Empík Malý cyklista Dopravní výchova Empík Cyklista Bezpečnost a auto Městská hromadná doprava vozovna Komín Dopravní hřiště Empík cyklista Dopravní výchova (testy) Dopravní kroužek II.ABC IV.ABC IV.ABC, V.AB V.AB V.AB. 9. ročník VI.AB VII.AB VIII.ABC IX. ABB ročník VII.B IX.ABB2 IX. ABB2 I.AB,II.ABC I.AB,II.ABC III.ABC III.ABC III.ABC IV.ABC IV.ABC IV.ABC IV.ABC IX.ABB2 4

16 Literární výchova Pasování na čtenáře v knihovně J. Mahena Návštěva Mahenovy knihovny dětská kniha Rozárka návštěva knihovny Keltové Knihovna J. Mahena Vikingové Knihovna J. Mahena Mahenova knihovna Vypracování otázek ankety o čtenářství Organizace prvního tématu tvůrčího psaní: "Bez vody nelze žít" Soutěž "Budoucí moderátor" Recitační soutěž (školní kolo) Péče o čtenářský koutek Brněnské pověsti-projektová výuka Voda literární sborník žáků VI.B Ekologická výchova Jabloňka výukový program o stromu Utváření krajiny Rezekvítek Jezírko Strom Rozmanitost krajiny spolupráce s Rezekvítkem Čtyři roční období Lipka Voda vzduch Rozmarýnek Ekohrádky Lipka Globální oteplování - Rezekvítek Den Země Špilberk Úklid rezervace na Kamenném vrchu Čarodějné býlí Rozmarýnek Odpady-kam s nimi Krásenko Botanická zahrada ZOO Brno Den Země Rezekvítek Ekoškola Krásenko Prima klima výstava Mariánské údolí Výchovné koncerty Výchovný koncert Česká filharmonie Vánoční koncert Husův sbor Cimbálová muzika Réva Irské tance Vystoupení školního sboru Školní kapela prezentace Cimbálová muzika Réva High school musical I.AB I.A II.ABC IV.AB V.AB VI.B,VIII.C VIII.A,VIII.C,IX.B2 VI.AB VI.B I.AB I.AB, II.ABC III.ABC I.AB III.ABC III.ABC IV.ABC IV.ABC IV.ABC IV.C V.AB V.B VII.AB VII.AB VI.AB VIII.A VI.B,IX.B I. stupeň I. a I. a II.ABC I., IX.BB2 I., VI.A 5

17 Výstavy Život dětí na šlechtických sídlech Galerie Sklepení Muzeum Leoše Janáčka Vesmír Malinovského nám. Anthropos Moderní umění Současné umění Vila Tugendhat Nejstarší evropské umění, Darwin Sochy v ulicích Léta zkázy a naděje Návštěva výstavy Betlémů Návštěva výstavy Zvyky Vánoc Návštěva výstavy 40 let MHD Brno IV.ABC I.A II.B VIII.ABC,IX.A IX.A IX.A IX.BB2 VIII.ABC IX.ABB2 IX.A VIII.A VIII.A VIII.A Divadelní a filmová představení Broučci divadlo Radost I.AB, II.ABC, III.A Jen počkej, zajíci! divadlo Polárka I.AB, II.ABC Bohatýrská pohádka divadlo Polárka II.ABC Skřítek Leprechán II.ABC Dobrodružství Vikinga Vika divadlo Polárka III.A Ostrov pokladů divadlo Polárka IV.ABC Bitva u Lipan divadlo Polárka V.AB Kráska a netvor divadlo B.Polívky V.AB 00% Kuba filmový dokument V.AB Finskem se psím spřežením filmový dokument V.AB Čarodějný bál I.stupeň O staré televizi I. a II.stupeň Mauglí-divadelní představení VI.B Dvacet tisíc mil pod mořem VI.B Lovci mamutů VI.B 00% Kuba ročník Finskem se psím spřežením ročník Sportovní akce Výcvik plavání Výcvik bruslení Lyžařský zájezd Nové město na Moravě Harusův kopec Den sportu zimní + letní Maratón Brněnské dny pro zdraví Taneční soutěže TK Niké Běhy brněnské mládeže. 4.kolo Šachový turnaj okr.kolo Turnaj v České dámě Lehkoatletický trojboj obec + město 2. ročník 4. ročník. 5. ročník. 9. ročník. 5. ročník. 5. ročník. 5. ročník I. stupeň I. stupeň I. stupeň 6

18 Házené liga v miniházené Florbal O novoměstský pohár Plavání Vybíjená Šplh Obvodní kolo ve šplhu Okresní kolo florball, starší žáci Okresní kolo florball, mladší žáci Turnaj žáků ZŠ Brna ve florballu Skupina starších děvčat ve florballu Podzimní turnaj ve florballu děvčat Skupina mladších děvčat ve florballu Finále mladších děvčat ve florballu Městské finále atletického čtyřboje Obvodní kolo Poháru rozhlasu starších žáků Městské finále Poháru rozhlasu Fotbalový turnaj o Pohár Jaroslava Foglara Krajské finále Poháru rozhlasu Městské kolo ve futsalu Lyžařský zájezd Nové město na Moravě Harusův kopec Den sportu zimní + letní Zimní výcvikový kurz Vodácký kurz I. stupeň 3. a 5. ročník ročník 4. a 5. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník II.stupeň I. a. 9. ročník ročník IX.ABB2 Účasti školy v soutěžích, olympiádách ČESKÝ JAZYK - recitační soutěž o školní kolo 6., 7. třídy nultá kategorie. místo Jan Soukup 2. místo Zuzana Zásmětová 3. místo Šárka Přikrylová, Jáchym Čambal I. kategorie. místo Eliška Přikrylová 2. místo Eliška Tomešová 3. místo Eliška Sekerková, Ludmila Holíková II. kategorie. místo Tatiana Skoumalová 2. místo Natálie Mazalová, Jakub Karas 3. místo Sophia Klímová, Monika Císařová III. kategorie.místo Pavel Macháň, VII.B 2. místo Markéta Valová, VI.B 3. místo Karolína Borková, VI.B IV. kategorie.místo Kateřina Staňková, IX.A 7

19 2. místo Erik Hagara, VIII.A 3. místo David Sabela, IX.A o městské kolo nultá kategorie Šárka Přikrylová.místo I. kategorie Eliška Přikrylová bez umístění II. kategorie Tatiana Skoumalová cena diváka - tvůrčí psaní o Bez vody nelze žít. místo Petr Burian,VIII.C 2. místo Tereza Zatloukalová, VI.B 3. místo Marek Zahradník,VIII.C - budoucí moderátor o. místo Christos Kesselbauer, IX.B o 2. místo Adéla Pinknerová, VII.B - Olympiáda z Čj o školní kolo. místo Kristýna Slezáková, IX.A 2. místo Vlasta Datinská, VIII.A 3. místo Alexandra Sláviková,IX.A Martina Svobodová, VIII.A o městské kolo 23. místo Kristýna Slezáková, IX.A - Soutěž školní knihovny o Kategorie.tříd Zuzana Zásmětová.B.místo Aneta Majtanová.A 2.místo Martin Hanzlian.A 3.místo o Kategorie 2. a 3.tříd Gabriela Šifaldová 3.B.místo Hana Tihelková 2.C 2.místo Eliška Přikrylová a Michaela Antlová 3.A 3.místo o Kategorie 4. a 5.tříd Tereza Krištofová 4.C.místo Tereza Příhodová 5.B 2.místo Renata Talafantová a Anna Nováková 4.C 3.místo MATEMATIKA - Matematický klokan o kategorie Cvrček ( třídy). místo Adam Roučka 2. místo Eliška Sekerková 3. místo Miroslav Hnát o kategorie Klokánek (4. 5. třídy). místo Martin Kryštof 8

20 2. místo Josephine King 3. místo Adam Přadka o Benjamin (6. a 7. třída). místo Robert Tomek,VI.A 2. místo Marek Dočekal,VII.B 3. místo Roman Kadlík, VI.A o Kadet (8. a 9. třída). místo Marie Kandelová,IX.A 2. místo Kateřina Doubková,IX.A 3. místo Jiří Kubinec,IX.A o krajské kolo 9. místo Marie Kandelová - Pythagoriáda o školní kolo (6.,7. ročník) úspěšní řešitelé: Robert Tomek, VI.A Tomáš Halouzka, VI.A Robert Klim, VI.B Daniel Vindiš, VI.A Pavel Fiedler, VII.A Petr Jakub, VII.A Martin Vomela,VII.A o školní kolo (8.,9. ročník) úspěšní řešitelé: Martina Svobodová, VIII.A Vlasta Datinská, VIII.A Vojtěch Spěvák, VIII.A - Matematická miniolympiáda 4. tříd školní kolo. místo Jakub Karas 2. místo Andrea Melicharová 3. místo Lucie Hanousková, Josephine King - Matematická olympiáda o školní kolo (6.,7. ročník). místo Daniel Vindiš, VI.A o školní kolo (8.,9. ročník). místo Vojtěch Spěvák, VIII.A 2. místo Erik Hagara, VIII.A 3. místo Martina Svobodová, VIII.A - Matematická olympiáda 5. tříd Mateso o školní kolo (úspěšní řešitelé) Klára Kadlecová, Karolína Veselá, Adam Přadka, Michael Šifalda, František Bráblík o městské kolo Adam Přadka a Michael Šifalda (oba 2. místo) 9

21 PŘÍRODOPIS - Biologická olympiáda o školní kolo. místo Kateřina Semerádová, IX.A. místo Jiří Beneš, VI.B o městské kolo 30. místo Kateřina Semerádová, IX.A 23. místo Jiří Beneš, VI.B - Přírodovědný Klokan o městské kolo. místo Jiří Kubinec, IX.A 2. místo David Sabela,IX.A 3.místo Adam Vyplel,IX.A CHEMIE - KORCHEM. místo Adam Vyplel, IX.A - chemická olympiáda o školní kolo. místo Adam Vyplel, IX.A 2. místo Andrea Lojdová,IX.A 3. místo Jiří Kubinec,IX.A FYZIKA - FyzIQ o Krajské kolo 5. místo Tomáš Látal, IX.A HUDEBNÍ SOUTĚŽE - Instrumentální soutěž o.kategorie amatéři.místo Eliška Olšovská.A flétna Kateřina Kebertová 3.B flétna 2.místo Eliška Tomešová 3.A flétna 3.místo Iveta Pavlasová 5.A flétna o 2.kategorie profesionálové.místo Gabriela Šifaldová 3.B housle Klára Valešová 5.A flétna 2.místo Berenika Munteanu 3.A klavír Lenka Mikulová 5.B klavír 3.místo Vendula Křížová 5.A klavír Milan Dražovský 3.A - klavír - Karlovarský skřivánek školní kolo o I. kategorie (. 3. třída). místo Ludmila Holíková 20

22 2. místo Klára Pekárková o II. kategorie (4. 6. třída). místo Markéta Valová 2. místo Dominika Malá 3. místo Lenka Mikulová o III. kategorie ( třída). místo Michala Čániová 2. místo Blanka Janů 3. místo Tomáš Janeček, Aneta Valová - Karlovarský skřivánek oblastní kolo o Kategorie A. místo Dominika Malá (postup do celostátního kola) 2. místo Jakub Karas o Kategorie B. místo Markéta Valová (postup do celostátního kola) 2. místo Lenka Mikulová VÝTVARNÉ SOUTĚŽE o Svět kolem nás kolektivní práce o Právo dětí na ochranu kolektivní práce o Poznej kvalitu a vyhraj kvalitu kolektivní práce o Empik kolektivní práce o Hledá se maskot pro Brno střed kolektivní práce FOTOSOUTĚŽ - v rámci Dne Země ( ) o kategorie Živočichové Tereza Příhodová, V.B o kategorie Rostliny Blanka Holíková, V.A o kategorie Lidé Lukáš Kulhavý, V.B o kategorie Lukáš Drbal, VIII.B DOPRAVNÍ VÝCHOVA - Empík cyklista celoroční dopravní soutěž o Kategorie škol 4.místo o Kategorie tříd 4.B.místo, 4.A 3.místo, 4.C 36.místo o Nejlepší jednotlivci Andrea Melicharová 4.A Boleslav Tomšík 4.A Lucie Křižková 4.B SPORTOVNÍ SOUTĚŽE - Běhy brněnské mládeže o I. kolo.třídy: Eliška Andrýsková (8. místo), Ludmila Šmardová (0. místo), Jan Soukup (. místo), Marek Žemla (0. místo) 2

23 2. třídy: Šárka Krištofová (. místo), Patrik Zatloukal (8. místo) 3. třídy: Tereza Erbenová (5. místo), Zuzana Svítilová (0. místo) 4. třídy: Tereza Krištofová (. místo), Magdaléna Růžičková (5. místo), Arnošt Nechvátal (5. místo) 5. třídy: Karolína Veselá (4. místo), Lenka Koporová (5. místo), Diana Malosh (8. místo), Jiří Procházka (9. místo) a Jiří Náhlík (0. místo) o II. kolo. třídy: Veronika Vindišová ( 5. místo), Jan Soukup (. místo), Marek Žemla (2. místo) 2. třídy: Šárka Krištofová (. místo) 3. třídy: Alena Pešková (7. místo), Filip Kolek (5. místo), Tomáš Krejzlík (6. místo) 4. třídy: Tereza Krištofová (2. místo), Magdaléna Růžičková (6. místo) 5. třídy: Karolína Veselá (5. místo), Diana Malosh (6. místo), Jiří Procházka (4. místo), Michal Podhradský (6. místo) a Jiří Náhlík (9. místo) o III. kolo. třídy: Eliška Andrýsková (5. místo), Denisa Placarová (8. místo), Jan Soukup (. místo), Michal Tížek (7. místo) 2. třídy: Šárka Krištofová (3. místo), Veronika Štůsková (8. místo), Patrik Zatloukal (0. místo) 3. třídy: Barbora Škollová (3. místo) 4. třídy: Tereza Krištofová (. místo), Magdalena Růžičková (4. místo), Arnošt Nechvátal (0. místo) 5. třídy: Lenka Koporová (4. místo), Hana Nedbálková (5. místo), Jiří Náhlík (6. místo) o IV. kolo. třídy: Jan Soukup (. místo) 2. třídy: Šárka Krištofová (5. místo) 3. třídy: Barbora Škollová (. místo), Tereza Erbenová (3. místo), Michaela Antlová (0. místo), Filip Kolek (8. místo) 4. třídy: Magdalena Růžičková (2. místo), Tereza Krištofová (3. místo), Marie Moudrá (4. místo), Jan Budínský (7. místo), Arnošt Nechvátal (9. místo) 5. třídy: Lenka Koporová (. místo), Hana Nedbálková (2. místo), Karolína Veselá (3. místo), Jiří Procházka (0. místo) - Maratón místo ze zúčastněných škol - fotbal o Coca-cola cup účast II. stupně bez umístění o Turnaj o pohár Jaroslava Foglara. místo Každoroční fotbalový turnaj čtyř škol Brna střed se konal letos poprvé na ZŠ Horní na umělém trávníku. Naši fotbalisti procházeli turnajem suverénně. Nejdříve porazili ZŠ Jana Babáka 6:0, pak fotbalisty ze ZŠ Antonínská 5:0 a v přímém souboji o.místo zvítězili nad ZŠ Horní 3:. 22

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/200 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah Část I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová 1. Lenka Celnarová svědomitá pomoc třídní učitelce a kamarádský přístup ke spolužákům 2. Kateřina Doležalová vzorné plnění školních povinností 3. Nikol

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více