3 A.H., Před zborovskou poutí. In Národní noviny, Brno, 22. června 1927.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 A.H., Před zborovskou poutí. In Národní noviny, Brno, 22. června 1927."

Transkript

1 Adolf Hůlka Adolf Hůlka se narodil 11. září 1891 na Starém Brně jako syn poštovního zřízence. Do Brna se rodina Hůlkových přestěhovala patrně nedlouho před jeho narozením z Velké Bíteše, kde se narodil jeho o dva roky starší bratr Leopold. Od jara 1897 žili Hůlkovi v Třebíči, kde otec Adolfa Hůlky pracoval jako výpomocný sluha na poště. Bydleli na Nových Dvorech na tehdejší Poděbradově třídě, dnešní Cyrilometodějské ulici, v dnes již neexistujícím domě č. p. 30. Malý Adolf Hůlka vychodil v Třebíči obecnou školu a poté začal studovat na třebíčském gymnáziu. Za jeho třebíčských let jej významně ovlivnil jeho učitel, moravský Tyrš, Jan Máchal a na sokolském cvičišti s úctou a obdivem vzhlížel i na jednoho ze starších cvičenců Jana Syrového. Máchalova půda byla tak dobrou, že přímo lačněla po dopadu prvního símě. Rodina Syrových, jež ohromovala kdysi Třebíč ukázkami nevídaných druhů sportů, byla všemi muži Máchalovými učni. Ty údery těžkého točáku, jež dával i přijímal Starší Syrový! Připomenul jsem to generálu Syrovému v Čeljabinsku a ptal se ho, zda vzpomíná, jak s bratrem chodíval mezi námi menšími kluky s hlavou důležitě sehnutou s míčem či oštěpem, pryč na hřiště, na stadion budoucích věcí. Smál se a nepamatoval. 1 Po absolvování prvních dvou tříd byl však jeho otec přeložen roku 1904 opět do Brna a tak středoškolská studia dokončil a zkoušku dospělosti složil v Brně na prvním českém státním gymnáziu. V Brně Hůlkovi žili na Nové ulici na čísle 31. Od roku 1910 studoval práva v Praze. Stihl ještě složit první státní zkoušku a k 1. lednu 1915 získal místo prozatímního kancelářského praktikanta ve starostenském úřadě města Králova Pole (s měsíčním adjutem 50 korun). Druhou zkoušku však již složit nestačil a ani místo na královopolské radnici dlouho nezastával již v únoru 1915 byl odveden a 10. března 1915 nastoupil činnou vojenskou službu jako jednoroční dobrovolník u náhradního praporu 9. pěšího pluku rakouskouherské společné armády v Pezinku a ve škole záložních důstojníků. Atmosféru těchto dnů nám přibližuje v jedné ze svých povídek, které spolu s jinými články, zpravidla pod různými pseudonymy, publikoval především ve druhé polovině dvacátých let. Zde vystupuje jako jednoroční dobrovolník Bavlnka: Tento strach obkličoval ho z povzdálí vlastně již po dva dny, co brněnská partie válečných nováčků, zavřená v Turnhalle pod Špilberkem, očekávala svůj transport k haličskému pluku, evakuovanému z obsazeného území do Uher. Matka, sestra i nevěsta valnou část těchto dnů prostály na vnější straně železné brány, jejímž mřížovím žalostně protahovaly se oddělené ruce, procházela bez valného účinku slova povzbuzení a podávaly se poslední dary na cestu. Každé hvízdnutí a velitelský pokřik z nádvoří, svolávající k vyřízeným kufříkům, vyvolávaly paniku v srdcích za mřížemi i na ulici. Se strany na stranu motali se po chodníku příbuzní, aby vystihli včas, kdy budou vyvádět jejich chlapce. Mlhavým jitrem, okolo černých průčelí periferie, pod železničními náspy a bezlistými stromy valila se vzedmutá řeka lidí, poháněných nedobrovolnou silou k nádraží. Jednoroční dobrovolník Bavlnka se již nevzpíral, umlknul a jeho rozloučení vyšlo jakoby do prázdna, kuse a ukvapeně. 2 Před odjezdem na frontu se stačil ještě 13. června 1915 v Brně u sv. Tomáše oženit s Cecilií Křivánkovou a na Rusa odjel jako velitel čety 26. srpna 1915, ale již po pouhých sedmadvaceti dnech v poli se 22. září 1915 u Lucku vydal na druhou stranu a přeběhl k Rusům. V zajetí byl držen v důstojnickém zajateckém táboře v Caricynu (dnešní Volgograd), do kterého dorazil 10. října Tam se také 2. února 1916 přihlásil do československého vojska. O pouhých sedm dní později se ale dozvěděl smutnou zprávu o smrti svého staršího bratra Leopolda, který jako ruský zajatec zemřel 10. ledna 1916 v Laiševu u Kazaně. Avšak cesta Adolfa Hůlky do československých legií vedla oklikou přes další spojeneckou armádu. Stejně jako stovky dalších československých dobrovolců dal totiž před dlouhým čekáním na odjezd do našeho vojska přednost vstupu do bratrské srbské armády. A tak se 2. května 1916 vydal na cestu, která vedla přes Samaru, Penzu, Charkov a Poltavu do Oděsy, kam dojel 1. června 1916 a téhož dne byl jako kaplar (desátník) zařazen do 4. pluku 1. srbské dobrovolnické divize, s nímž již 9. července odjel na frontu do Dobrudže. On sám však do slavných a krvavých bojů srbské divize v 1 Třebíčské byliny, I, Legionář Jan Máchal. In Národní noviny, Brno, 26. září Igor, Desátá marška z Turnhalle. In Národní noviny, Brno, 9. června 1927.

2 Dobrudži nezasáhl. Českoslovenští dobrovolci od 4. srbského pluku, kteří neměli důstojnickou hodnost, byli totiž ještě před přechodem Dunaje v Reni 28. srpna 1916 vyčleněni z pluku a odesláni do Kijeva k československé brigádě. Přeřazení do československého vojska na Rusi se tak na rozdíl od většiny Srbáků dočkal už 16. srpna, kdy byl jako střelec začíslen do 1. československého střeleckého pluku a zařazen do náhradní roty v Kijevě. Od 1. listopadu téhož roku byl převeden do 2. střeleckého pluku a jako střelec začíslen do seznamu jeho 9. roty. Již 9. prosince byl povýšen na svobodníka a stal se velitelem roje, od 13. února 1917 byl desátníkem, velitelem čety a službyvedoucím poddůstojníkem 9. roty. Jeho rota v té době operovala v Pinských blatech u Vladimirce, Běloj Volji, Kornilovky, u štábu ruského 398. pluku v N.Čarčicí... Právě u posledně jmenovaného místa na Stochodu byl Adolf Hůlka poprvé raněn. Poté již následovalo soustředění československé střelecké brigády a přesun ke Zborovu. Zborovské bitvy se Adolf Hůlka zúčastnil velitel čety 9. roty 2. střeleckého pluku. Ani z tohoto slavného boje bez úhony nevyšel, ve svém zápisníku má vedle jména Zborov poznámku kontužen, tedy omráčen. Léčil se v nemocnicích v Jezerné, Tarnopolu, Voločiskách a Kijevě a po vyléčení se vrátil k rotě v Novoselcích. S odstupem deseti let, v předvečer pouti ke Zborovu roku 1927, vzpomínal na Zborov, své padlé druhy i na cesty války, jimiž prošel: Říkávali jsme si, účastníci historických bitev za hranicemi, že jednou jistě proputujeme znova jako diváci všechna významná místa, která se nám vryla do paměti jako jizvy na těle. Že stůj co stůj musíme bez úprku, stoje nebo sedě shlédnout lucká pole, kde jsme dnem a nocí očekávali ze vzdáleného lesa vyražení ruské pěchoty, zatím co po málo dnech v pekle nočního útoku zachraňovali jsme se do tohoto lesa ze jha rakouské služby a udýcháni v ohni šrapnelů tiskli jsme na skok ruce dobráckých ruských zemljačků. Slibovali jsme si po druhé uvidět dolinu řeky Stochodu, kudy jsme vodou a močály v ruských již uniformách chodili brát rakouské zajatce jazyky, abychom se dovídali, co je nového na druhé straně, která nekonečně vlekle i beznadějně někdy přehrazovala i pouhé myšlenky na domov. Slibovali jsme si pouti po cestách přestálých osudů mezi bratry, slibovali jsme totéž později svým ženám a ještě později dětem. Ani jsme nepostřehli roku, kdy po prvé přestávali jsme obnovovat tento slib a pěstovat zamilovanou, utkvělou myšlenku. Cestovati na Ural? Jeti sibiřskou magistrálou, ještě jednou usednouti na oceánský parník a objeti půl světa jižními moři k Terstu? Nemožno! Naším bojištím a odyssei národní svobody jest se obejíti bez památníků z kamene, jakých na tucty znalo bojiště u Hradce Králové. Jediným pomníkem události, bitvy a skutečnosti, která byla vynikající episodou v tvoření a budoucnosti československých vojsk na Rusi je Zborov. Pomníkem, který ještě je takřka na dosah ruky. Pomníkem, který je opravdu z kamene a chová i vyryté, nesmazatelné i zachovalé písmo, protože země okolo něho je nám od nedávna přátelskou. A pomníkem je konečně nejen proto, že je svědectvím dějin národa svému okolí, ale že pod ním je hromadný hrob československých bojovníků. Ze sta a devadesáti padlých vítězů dvě třetiny po smrti ještě se semknuly v řady k poslednímu odpočinku mužů, kteří nemohli vykonati ve svém věku větší dílo, než že ve vítězném útoku hodili na váhu životy. Z malého návrší nad maličkou haličskou vsí Cecovou zachovávají nevidomýma očima památku zborovského bojiště nám, kdo je nenavštěvujeme a kdo nikdy po druhé nestaneme na bojišti ani zborovském ani snad druhém. S jejich místa vidíme bývalý mohutný ohyb rakouských zákopů na tak zvaném českém nose, vidíme hrozivou Mogilu v pravém boku československé brigády, vidíme dlouhé a mírné návrší na západ, kam se tratily v šeru 2. července vítězně pronikající československé roty. Ale cecovský hřbitov stále ještě již plných deset let od bitvy a devět let od zakončení války, střeží zborovský čin. Daleko na západ za mnoha sty obzorů je rodná země tak jak ji viděli v duchu v žáru červencového dne, než upadli v rozběhu k ní. Svoje, osvobozená. 3 V říjnu a listopadu 1917 absolvoval kurs učebné komandy pro praporčíky a 27. listopadu 1917 byl povýšen na podpraporčíka. Po návratu ke své mateřské rotě opět velel četě. Služba v rozvrácených ruských poměrech, zvláště po bolševické listopadové revoluci, nebyla pro naše dobrovolce ani v nejmenším lehká. Do bojů, probíhajících v Kyjevě po revoluci, se přičiněním plukovníka Mamontova zapletl i 2. střelecký pluk a s ním se do pouličních půtek na Levašovské ulici dostal i Adolf Hůlka. A o něco později, ke konci prosince sedmnáctého roku, se se svojí jednotkou zase podílel na zajištění městečka Pečanovky, které zničil katastrofální výbuch munice na nádraží. 3 A.H., Před zborovskou poutí. In Národní noviny, Brno, 22. června 1927.

3 Ze tmy mezi staveními tlupami vycházeli ozbrojeni bratři, volaly zděšeně výkřiky obyvatel a pronikal zvučný povel šikovatele: Bratře rotný! Sem, za mnou, kluci! V patnácti minutách stála rota v plné zbroji na nástupišti. Bolševici? Kde? Kam? padaly otázky. Všechno hledělo k Pečanovce, kde krvavá záře vzrostla na půl nebe. Před očima všech vyletěl odsud k obloze nový, ohromný sloup ohně. Okolo dvaceti vteřin uplynulo v naprostém tichu. Strašná rána vlnou patrně hlavního výbuchu doletěla povrchem země, zaburácela pod nohama půdou, šlehla přívalem vichřice vzduchem, naklonila a rozechvěla stromy, stavení a zakymácela lidskými postavami. Výbuch, bylo nesporně jisto, že v Pečanovce udál se výbuch! Když po ránu korostecká rota došla na službu do Pečanovky, nalezla městečko jako po řeži. Ještě tu a tam na požářišti vybuchovaly jednotlivé, rozházené náboje a na místě skladišť zela v zemi rozsáhlá jáma. Polovina obyvatelstva za noci se rozprchla do okolí a zůstali jen žité, aby střežili svůj majetek. Tu a tam vyběhl z pusté chalupy voják lupič. Na zápražích postávali zděšení lidé s rukama i tvářemi v obvazech po řezných ranách létajícím sklem. Padali na kolena před Čechoslováky a radi boga prosili o záštitu před chuligany. Podpraporčík Hub, procházeje s hlídkou ulicí od nádraží k zámku, mimoděk vzpomněl na klasický text Caesarových análů a porovnal: Opravdu, taková byla vážnost Čechoslováků u všeho obyvatelstva, že kam přišli, všude se země a města cítily v bezpečí. 4 Ale nejvíce nenáviděny důstojníky i mužstvem československého sboru byly rekvizice, které ovšem v té době představovaly už prakticky jediný prostředek získání proviantu i materiálu. I když i taková rekvizice mohla mít alespoň pro někoho též příjemnější stránky. Bylo jasno všem o co dnes půjde, ba čekalo se den ze dne, kdy dojde řada na devátou rotu, aby poskytla ozbrojenou asistenci rekvisicím plukovního hospodáře. Že není od toho zbytí, věděli dobrovolci vojáci stejně jako jejich důstojníci, protože od tarnopolské katastrofy a rozvratu ruských štábů i vojenských ústavů zásobování I. československé brigády okolo Polonoje bylo odkázáno docela na vlastní pěst Ačkoli tedy všechno chápalo nezbytnost rekvisicí v ukrajinských osadách, byly tyto výpravy nechutny a nenáviděny. Malé asistence 1. pluku okolo Žitomiru několikrát krutě postrádaly hněvem i pomstou mužiků, k nimž rádi se připojovaly náhodné vlčí tlupy frontových desertérů, protože české jméno ruským uším od iniciativy zmařené letní ofensivy, znělo nenávistně. Proto vycházely k rekvisicím celé roty s válečnou výzbrojí, jako do boje. Tedy přes Lubar! Přes nenáviděný a obávaný Lubar k ještě nenáviděnějšímu a obávanějšímu Starokonstantinovu? Lubarem začínal temný rayon za hranicí pásma československých posádek, kterým opatrně, ale nevraživě, vyhýbaly se marodérské tlupy. Do Lubaru, kde denně třaskaly salvy výstřelů a děla se revoluční zvěrstva, nevstupovala z českých posádek dobrovolně ani noha. Tím méně ještě dál za Lubar k Starému Konstantinovu, kde bly hlavní cesty vlčích stád a nového stylu rozbroje mezi Velikorusy a Ukrajinci. Na pokraji jedné dědiny čekala stěna shromážděných mužiků, přidržovaná kordonem ozbrojených ubytovatelů. Za mužiky, nenávistně zamlklé, štěkali na vojáky vesničtí psi. Silný karaul obsadil poměščický 5 dvůr, dávno zabraný mužiky a za asistence vojáků sháněl plukovní hospodář klíče od sýpek. Sýpky konečně byly vypáčeny a vesnický správce jejich tlumeným hlasem svěřil důstojníku, že klíče nemůže vydati ani při nejlepší vůli, protože po odchodu roty jistě by propadl životem obci. Ale přece jen ne všichni hledí na nás nepřátelsky a divoce. Vidíte? Bratři viděli. Za hloučky mužů postávala, krotce i vábně dívala se višňopolská děvčata. Někde vycházeli z domů a kývali tajuplně hospodáři na vojáky. Co je tam? ptali se vcházející vycházejících. Ale než odpoví oslovení, bylo předem cíti charakteristicky odporný zápach samodělné vodky, načichlé gumovými, připálenými trubkami. šikovatel. Chlapi, pozor na noc! hrozil mezi dvěma věčnými svody děvčaty a vodkou Mužici tvrdošíjně vymáhali ponechání části odvážených zásob obci a netajeně hrozili shromážděným národem. Nepodařilo se v noci opít rotu vodkou. Plukovní hospodář konečně rázně ukončil průtahy a dal povel k odjezdu. Rota, rozdělená podél vozů na povel zarachotila závěry pušek, vložila po zásobníku a kolona s jízdními rozvědčíky se hnula. Strašný křik zaburácel z hradby 4 Igor, Výbuch v Pečanovce. In Národní noviny, Brno, 10. července Karaul=stráž, poměščický=statkářský.

4 mužiků, vyletěly malomocné pěsti, padly zběsilé nadávky. Vojáci s puškami na ruku šli poloobráceni k davu. Za zády zuřivých, hulákajících a tu a tam napřažené ráně uhýbajících mužiků usmívala se na československé chlapce ukrajinská děvčaty. Usmívala se krotce a vábně a za odcházejícími zasněženou cestou posílala smyslný horký vzdech. 6 Jako velitel čety 9. roty pak Adolf Hůlka prodělal s 2. střeleckým plukem Jiřího z Poděbrad ústup z Ukrajiny včetně boje s Němci u řetězového mostu přes Dněpr ve Slobodce, předměstí Kijeva, 2. března V 10. hod. trevoga. 9. a 10. rota zanímat flangovou posici na jižní straně cvičiště v lese proti žel. dráze. Silný boj o mosty. Partie Němců přišedší po ledě rozbity pul. ohněm a štikovým údarem na mostě. Kanonáda na město nádraží. Židé ve Slobodce střílejí. Ve 3. hod. odp. jsem raněn rikošetem kulí do čela. Lehká kontuzia. V ½ 6 pluk odchází z posice pod přikrytím 11. a 12. roty, pulemetčíků 7 a pěš. rozvědčíků na Brovari. 8 Následovala další pochod na východ, navagonování, průjezd Bachmačem a dále na Kursk a Penzu. Dne 19. března 1918 si poznamenal: Máme oficialně povolený projezd i po sibirských drahách! Kyne nám Vladivostok a Tichý oceán. 9 Do Penzy, kde jeho rota odevzdala většinu zbraní, dorazil začátkem května a 5. května ráno ji opustil. Následujícího dne jeho ešelon přejel u Batrak Volhu a následovala poměrně rychlá jízda k Uralu, 25. května byl ve Zlatoustu a následujícího dne v Poletajevu. Zde se však již dovídá o boji 6. pluku u Marianovky, o tažení na Omsk i obsazení Čeljabinska. A 27. května se již v čele své čety podílí na bílení Poletajeva, které je obsazeno. Následujícího dne si zaznamenal: Zástavy k Mijasu. K Trojicku rozrušena trať. 10. rota stojí proti 2ma očekávaným vlakům z Trojického lágru. V Čeljabinsku ohromná kořist. Z Omska není zpráv. 2. [?] bat. 2. pluku pojede do Mijasu. Ze Zlatoustu posměšná telegrama bolš. komisara o rozbití eš. 1. pluku (štáb pl.). Z Čeljab. vyjíždí 2. bat. 2. pluku jako kárná expedice do Zl. K němu se připojuje 12. naše rota. Přejímám děžurstvo 10. Večer zpráva, že Němci a Maďaři nás pravého flangu obcházejí. Všeobecná pohotovost. Z Čeljabinska žádá se pomoc. 11 O dva dny naše jednotky v Poletajevu svedly vítězný boj s přesilou rudoarmějců, další boje a operace následovaly v rychlém sledu, 18. června padl Trojick. 17. VI. Pondělí Noc prostáli na 92 verstě s I. a 2. bat. 3. pluku. V II hod. jdu směnit na 94 verstu do strážního domku Menzla, děž. důst. Před námi 2 bronirované pojezdy. Odpoledne z Trojicka obstřelují art. ohněm. Odpoledne celkem klid, step usíná za zpěvu skřivánků. Naše bataliony se za soumraku hnuly. 18. VI. Úterý Trojick dobyt. Naše ztráty 10 mrtvých. U nich povražděno na 400 chlapů a každou chvíli vytahují se noví schovaní. Noční nástup hladce proveden. Nádraží vzato bojem ve 3 hod 15 min ráno. Několik minut před tím 1. bat. 3. pluku na pravém flangu napadl město. 3. úderná rota hrozně řádila bombami. V 6 hod. všecko hotovo, několik vagonů s komisaři a železnodorož. ujelo po trati. Krasnogv. Maďaři a Němci ujeli pěšky do lesů po pravé straně trati. Zajatci noví a noví se ustavičně střílí. 3. bat. v poledne vychází za město k minovému dvorci na rozjezd 18 verst za městem Zlatá Sopka. Zaňato, vystaveny zástavy Igor, Višňopolská rekvisice; In Národní noviny, Brno, 16. června Trevoga=poplach; flangový= boční; pul.=pulemetný, tedy kulometný; pulemetčík=kulometčík; štikový=bodákový; rikošetem=odrazem; kontuzia=bezvědomí, omráčení. 8 Pozůstalost Adolfa Hůlky, Zápisky Adolfa Hůlky; kopie archiv autora. 9 Tamtéž. 10 Zástava=polní stráž; bat.=batalion, prapor; eš.=ešelon; děžurstvo=služba. 11 Pozůstalost Adolfa Hůlky, Zápisky Adolfa Hůlky; kopie archiv autora. 12 Versta=ruská délková míra, něco přes 1 km; děž.důst.=děžurný, tedy službukonající důstojník; bronirovaný pojezd=obrněný vlak; art. oheň=dělostřelecká palba; nástup=útok; flang=křídlo; bomba=ruční granát;

5 Následovala řada dalších střetnutí se sovětskými vojsky na pohled snad nekonečná, včetně bojů s jednotkami centrálních mocností prošel Adolf Hůlka ohněm bitvy celkem čtyřiačtyřicetkrát! V bojích na Urale byl ještě dvakrát raněn u Tavatuje a Nevjanska a v jejich průběhu byl také 27. srpna povýšen na praporčíka. Služba u 2. střeleckého pluku pro něj skončila 10. října 1918, kdy byl přeložen ke štábu československého vojska na Rusi, nejprve jako pomocník vyššího soudce děžurného generála štábu Československého vojska na Rusi a posléze jako pomocník náčelníka soudního oddělení a předseda plukovního soudu při štábu Československého vojska na Rusi. Dále postupoval i v hodnostech, k 1. lednu 1919 byl povýšen na podporučíka a od 1. května 1919 byl poručíkem ruských legií (hodnost odpovídající nadporučíkovi v domácí armádě). Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (trojí zranění a trpěl též revmatismem) byl však určen k evakuaci a 23. června 1919 odjel z Irkutska do Vladivostoku, kam dorazil 2. července. Průběh této cesty stručně zaznamenal ve svém zápisníku. Od 5. července pobýval na čsl. evakuační stanici v Podnoží na Ruském ostrově ve Vladivostoku. Do vlasti odjel 13. srpna 1919 jako velitel 4. evakuační roty 14 na americké lodi Heffron. Heffron však 16. srpna poblíž Japonska najel na útes a byl po řadu týdnů v japonských loděnicích opravován. Adolf Hůlka tak měl možnost blíže poznat Japonsko a jeho obyvatele a k rodičům v Brně dorazil po cestě kolem Asie, Suezským průplavem a Středozemním mořem až na Štědrý den roku Přinášel jim však též smutnou zprávu o smrti svého bratra a sám se neshledal se sestrou, která zemřela na samém sklonku války na tuberkulózu. I osudy Heffronu a jeho pasažérů popsal po letech v jednom ze svých článků. Adolf Hůlka se rozhodl zůstat v československé armádě a po reaktivaci a povýšení na kapitána 1. ledna 1920 sloužil na Oravě, (kde tehdy probíhal plebiscit) jako velitel roty V. praporu 2. horského pluku a v témže roce si léčil ischias v Piešťanech. Dnem 30. září téhož roku byl přidělen k posádkovému velitelství v Brně jako referent pro organizační a mobilizační věci. Tutéž funkci vykonával i v době částečné mobilizace na podzim roku Koncem roku 1922 byl povýšen na štábního kapitána a dnem 1. února 1923 byl přidělen k řadové službě jako velitel roty u brněnského 43. pěšího pluku. V témže roce absolvoval ekvitační školu v Brně a informační kurs pro důstojníky-velitele rot. V letech byl též dvakrát velitelem poddůstojnické školy a roku 1926 absolvoval zkušenou u dělostřeleckého pluku 6. V roce 1926 pak absolvoval kurz pro velitele oddílů v Praze a v Milovicích. Nadřízení jej v této době viděli ve velmi příznivém světle. Tak v hodnocení za rok 1925 můžeme číst: Uzavřené povahy, přesný a svědomitý. Osvědčil se jako velitel poddůstojnické školy. Velitelství 6. pěší divise vyslovilo jemu pochvalné uznání za zásluhy o dosažení nadprůměrných výsledků při výcviku podřízených jednotek. 15 Další závažná změna a stěhování přišla v 1927, kdy byl přemístěn k Vojenské akademii v Hranicích jako velitel roty akademiků. V prosinci téhož roku byl povýšen na majora a od roku 1929 byl vedle funkce velitele roty i instruktorem teoretického a praktického vojenského výcviku. V roce 1931 se pak stal velitelem praporu akademiků. V tomto roce též předsedal redakčnímu kruhu Almanachu vydaného k 10. výročí založení akademie. To se však doba jeho hranické služby pomalu chýlila ke konci. Dnem 30. září 1932 byl již v hodnosti podplukovníka pěchoty (povýšen byl dnem 7. listopadu 1930) přidělen k pěšímu pluku 11 Františka Palackého v Písku jako velitel praporu (postupně velel III., I. a náhradnímu praporu). V době služby u píseckého pluku absolvoval též zkušenou u 4. leteckého pluku s výtečným hodnocením 16 a zejména na přelomu let 1933 a 1934 kurs pro velitele vojskových těles - u velitelské zkoušky byl 8. z 62 zkoušených. Hodnocen byl jako: Velmi dobrý důstojník. Energický a přímý. V rozhodování stručný železnodorož.=železničáři; krasnogv.=rudoarmějci; minový=důlní, těžební; rozjezd=železniční zastávka; zaňato=obsazeno. 13 Pozůstalost Adolfa Hůlky, zápisník Adolfa Hůlky z let , kopie archiv autora. 14 Uváděna i 2. evakuační rota. 15 Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, kvalifikační listina Adolfa Hůlky. 16 V době své zkušené u leteckého pluku 4 byl přítomen též ostré střelbě a bombardování z letadla v Malackách. Projevil nevšední zájem o činnost letectva. S příkladnou důkladností a horlivostí využil každé příležitosti, aby zdokonalil své znalosti v letectvu, obzvláště s ohledem na spolupráci s vlastní zbraní. Velmi rád létal. Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, kvalifikační listina Adolfa Hůlky.

6 a rychlý. Velmi dobrých vojenských znalostí a dobrých velitelských schopností. 17 V následujícím roce byl na zkušené ještě u pluku útočné vozby a v pěchotní střelecké škole. Od 30. září 1935 sloužil na ministerstvu národní obrany v Praze, kde byl ustanoven přednostou výcvikové skupiny I./1. oddělení (pěchotního). Jeho bezprostředním nadřízeným tehdy byl brigádní generál Josef Zmek, na Sibiři velitel 11. střeleckého pluku. Ten svého podřízeného hodnotil v roce 1936 takto: Naprosto spolehlivý, iniciativní pracovník, možno říci s příslovečným smyslem pro povinnost a odpovědnost.... Čestné, přímé povahy, přesný, samostatný.... Velmi dobré paměti, duševně pružný, uvažuje rychle a logicky. Velmi dobré znalosti otázek týkajících se pěchoty, i spolupráce s ostatními zbraněmi. K vedení výcvikové skupiny I/1. vynikající. K velení pěšímu pluku velmi dobrý. Velmi dobře upotřebitelný jak u trupy tak i v kancelářské službě, kde je potřebí důkladná znalost pěchoty. 18 Adolf Hůlka byl v druhé polovině třicátých let též členem správní rady Zbrojovky Brno (za MNO). Byl také členem redakční rady Vojenských rozhledů. Dokladem všestrannosti, širokého rozhledu, vlasteneckého cítění a vědomí slovanské sounáležitosti této pozoruhodné osobnosti je i řada článků, které koncem dvacátých let napsal do brněnských Národních novin. Byl též činný v legionářských organizacích, konkrétně v Nezávislé jednotě československých legionářů, jejíž odbočku v Hranicích pomáhal ustavovat. A ani v době, kdy byl služebně vázán v jiných částech republiky, nezapomínal na oblíbená místa svého mládí a na prázdniny s rodinou zajížděl do malebných údolí Jihlavky a Oslavy - nejčastěji pod Mohelno. Po okupaci zbytku českých zemí 15. března 1939 byl dán v hodnosti plukovníka dán do výslužby, ale stejně jako řada dalších důstojníků československé branné moci se s nastalou situací nehodlal smířit. Rodinu - manželku se dvěma syny - usadil v Náměšti nad Oslavou, uprostřed svého nejmilejšího kraje, a sám se zapojil do odboje ve vojenské organizaci Obrana národa. Nabídku k odchodu do zahraničí odmítl a na jaře 1939 se stal jedním z prvních organizátorů ON ve středních Čechách. Stal se velitelem kraje (župy) Obrany národa Benešov. Jako takový podléhal velení generála Kraváka. Jeho hlavním úkolem bylo vybudování dokonalého rámce svých jednotek ve formě okresních a místních vedoucích v osadách tak, aby byly připraveny na stanovené heslo zahájit ozbrojené vystoupení. Vedlo toho bylo třeba se především postarat o zajištění a ukrytí zbraní, munice, trhavin, zdravotnického a jiného materiálu, udržovat na výši morálku obyvatelstva, organizovat a provádět sabotážní akce a šířit usměrněnou šeptanou propagandu. Též zprostředkoval odchod řady osob do naší zahraniční armády. Svůj hlavní úkol postavení stanoveného počtu praporů - plukovník Hůlka splnil do července Kromě toho měl těsný styk s civilním odbojem a odpovídal též za spojení na moravskou ON, za tím účelem byl ve spojení se svým krajanem plk. gšt. Václavem Lysákem, rodákem z Trnavy u Třebíče, se kterým se pravděpodobně seznámil během let své služby v Brně. Ani Adolf Hůlka však neunikl osudu většiny první garnitury velitelů této podzemní armády. Již 16. prosince 1939 byl v Praze zatčen gestapem, jako jeden z prvních členů své skupiny. Vyšetřován byl spolu s dalším příslušníky vedení středočeské ON kladenským gestapem. Vyšetřovaní byli postupně soustřeďováni v táboře, který gestapo zřídilo v kladenské sokolovně a odtud později po skupinách odesílání do Terezína a na Pankrác. Plk. Hůlka byl do Terezína dopraven 14. srpna 1941, kdy se gestapu podařilo zjistit, že vězni udržují intenzivní styk s vnějším světem. Z Terezína byl v říjnu převezen na Pankrác a v únoru 1942 následovala cesta do Německa. Počátkem roku 1943 byla skupina generála Kraváka souzena I. senátem lidového soudu v Berlíně, který 20. ledna plukovníka Hůlku odsoudil k trestu smrti. Popraven byl 10. května 1943 v Berlíně. Životem za svobodu vlasti zaplatil i jeho starší syn Jiří, který se zapojil do Slovenského národního povstání a byl v září 1944 zajat Němci a zastřelen. Po osvobození byl Adolf Hůlka, jeden z velikého zástupu vysokých důstojníků československé branné moci, kteří do posledního písmenka splnili svou přísahu republice, posmrtně povýšen do hodnosti brigádního generála a vyznamenán Československým válečným křížem Posmrtně obdržel též Zborovskou pamětní medaili. Již dříve za svou účast v 1. odboji obdržel Československý válečný kříž 1918 (se třemi citacemi), Medaili vítězství a Revoluční medaili se štítky Zborov a Sibiř a srbská vyznamenání Spomenica za rat, Řád bílého orla IV. stupně a medaili Obiličovu. 17 Tamtéž. 18 Tamtéž.

7 Jeho památku připomíná nápis na rodinném hrobě na hřbitově v Náměšti nad Oslavou (do něj byly po osvobození uloženy i ostatky jeho staršího syna převezené ze Slovenska), jeho jméno je uvedeno též na pamětní desce ve zdi staré náměšťské radnice a jeho fotografie nechybí na tablu obětí okupace, které visí v hale dnešní radnice na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_98 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

DUM: VY_32_INOVACE_103

DUM: VY_32_INOVACE_103 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_103 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze)

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) Medailonek učitelé Rudolf Medek se narodil 8. ledna 1890 v chudé ševcovské rodině. Jeho rodným městem byl Hradec Králové, kde prožil i celé

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

Československé legie 1914 1920

Československé legie 1914 1920 Československé legie 1914 1920 Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. Atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este byl okamžikem, na který Evropa už delší čas čekala. Německý císař

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

1. Definice a kategorie pěchoty

1. Definice a kategorie pěchoty Praporčík Dušan Rovenský Palebný tým - Základní organizační prvek pěších družstev moderních armád Ujasněme si pár věcí: Zaprvé, veškeré bitvy a veškeré války nakonec vždy rozhodne pěchota. Zadruhé, pěchota

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856 1918

C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856 1918 kdysi a nedávno 3 / 2012 32 václav bednář vaclavbednar38@seznam.cz C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856 1918 1. července 1856 napochodovali z hranického nádraží do majestátní, novotou zářící

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 405/2009 4190 V Moravské Třebové dne 15. října 2009 Výtisk číslo: 2 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SOKOLA A ČESKÉ REPUBLIKY

PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SOKOLA A ČESKÉ REPUBLIKY PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SOKOLA A ČESKÉ REPUBLIKY Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Župa plk. Švece Cvičitelky: Yvona Švaříčková Šárka

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3)

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Karel Klostermann (1848 1923) Nar. v Haagu v rodině lékaře, posléze přesídlili do Sušice. Studia medicíny

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

-------------------------------1940-------------------------------

-------------------------------1940------------------------------- (článek z Polanského zpravodaje - duben 1995) Před padesáti lety skončila válka Válečné události let 1938-1945 se hluboce dotkly i Polanky nad Odrou. Protože si v těchto dnech připomínáme 50. výročí konce

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 0/2012. Projekt LEGIE 100 běh na trati dlouhé osm let Čtěte na str.

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 0/2012. Projekt LEGIE 100 běh na trati dlouhé osm let Čtěte na str. Časopis Československé obce legionářské Legionářský 0/2012 směr Projekt LEGIE 100 běh na trati dlouhé osm let Čtěte na str. 16 19 směr Legionářský Časopis navazuje na stejnojmenný titul vydávaný Čs. obcí

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 379/2010 4190 V Moravské Třebové dne 15. 10. 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

F/Lt Zdeněk Hanuš. Navigátor F/Lt Zdeněk Hanuš

F/Lt Zdeněk Hanuš. Navigátor F/Lt Zdeněk Hanuš F/Lt Zdeněk Hanuš Navigátor F/Lt Zdeněk Hanuš Narodil se 30.7.1912 v Pačejově na Klatovsku, kde navštěvoval základní školu. Vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Vyřazen v hodnosti poručíka

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 11 Zásady zpracování dokumentů pro velení a řízení bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918)

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) 1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Tento materiál slouží výhradně k

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více