100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků. www.semd.cz"

Transkript

1 100 let od zahájení výroby v Drásově Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků

2 Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 123 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2012 obrat 32,5 miliardy Kč (1,3 mld. eur). S objemem vývozu, který dosáhl miliardy Kč (0,86 mld. eur), se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2012 dosáhl Siemens obratu 78,3 miliardy eur s čistým ziskem 5,2 miliardy eur a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na a Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás srdečně pozdravili a přivítali na stránkách knihy, kterou jsme pro vás připravili u příležitosti oslav sta let od zahájení výroby v našem závodě. Z následujících stránek je patrné, že historie závodu je neobyčejně bohatá a rozmanitá. Za sto let trvání závod prošel pod různými vlastníky různými etapami. Ty však mají jedno společné elektrotechnickou výrobu, jíž dominuje produkce elektromotorů a generátorů. A právě tato dlouholetá tradice, zkušenosti, dovednosti a výrobní know-how předávané mezi generacemi zaměstnanců, často z otce na syna, jsou hlavním důvodem, proč náš závod úspěšně přestál všechny vrtochy dějin a do další stovky let vstupuje ve výborné kondici a s jasnou budoucností. Za několik měsíců uplyne dvacet let od doby, kdy se náš závod stal součástí koncernu Siemens. Mezinárodní zázemí nám přineslo nové exportní možnosti, ale také nutnost obhájit svou existenci v tvrdé konkurenci partnerských závodů. To se nám podařilo a dnes je drásovský závod jedním z klíčových závodů koncernu na výrobu elektromotorů a generátorů. Naši pozici potvrzuje i fakt, že jsme společně s oslavami stoletého výročí zahájili práce na rozšíření závodu, které umožní zvýšení výrobní kapacity a zavedení nových produktových řad. Jsme velice rádi, že náš závod je váženým partnerem zahraničních výrobních podniků koncernu Siemens, a současně i zodpovědným partnerem ve svém bezprostředním okolí. Máme radost z rozvíjející se spolupráce se středními a vysokými školami v našem okolí a současně z podpory a porozumění ze strany vedení městyse Drásov i Jihomoravského kraje a velice si toho vážíme. Kombinace tohoto globálního a lokálního partnerství je pro nás základním předpokladem pro rozvoj závodu. Je tu ale ještě jeden velmi podstatný faktor, který nám umožňuje úspěšně reagovat na požadavky našich zákazníků a uspokojit jejich standardní i velmi specifické požadavky, a tím je rodinná atmosféra. Lidská vzájemnost a porozumění činí z našeho závodu více než pouhé místo našeho zaměstnání. Pro většinu z nás je drásovský závod srdeční záležitostí. Na závěr bychom ještě rádi poděkovali všem našim kolegům, bývalým zaměstnancům a pamětníkům, jejichž vzpomínky, fotografie a poskytnuté materiály umožnily vznik této knihy. Zejména kronikáři městyse Drásov panu Josefu Stibůrkovi, fotografu Pavlu Smékalovi, panu Bohuslavu Husákovi, paní Haně Dosedlové-Lackové i dalším. Přejeme nám všem mnoho úspěchů do dalších let! Ivo Pavelec, ředitel závodu Yuliya Monastyruk, vedoucí BA 4

3 nahoře Továrna ve dvacátých letech minulého století. Píše se rok 1913 V běhu času zůstal už dávno zapomenutý. Jaký byl? V každém případě ti, kteří jej prožívali, stáli tehdy před branami zničující 1. světové války. Žáci škol se svými vyučujícími sice jásali nad úctyhodným 83. výročím narození stařičkého mocnáře Rakouska-Uherska Františka Josefa I. a truchlili spolu s ním nad patnáctým výročím smrti krásné císařovny Alžběty Bavorské (Sisi), kterou v Ženevě pilníkem probodl italský anarchista. Ale oslavy Vánoc 1913 byly pro mnohé Evropany asi na delší dobu posledními radostnými, neboť jak později napsali pamětníci chmurné mraky válečné se shlukly na obzoru a mladým i starým nevěstily nic dobrého. Samotný tento rok byl vrchovatě naplněn událostmi. n Norsko přiznalo volební právo ženám, n Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, n Zemřel známý český malíř Mikoláš Aleš, n Narodil se chemik a vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle, n Skupina firem Siemens zaměstnává téměř 40 tisíc lidí po celém světě. A v obci Drásov nedaleko Tišnova (v dnešním okrese Brno-venkov Jihomoravského kraje) byla zahájena výroba v místním závodě, jemuž tehdy nikdo nepřisuzoval tak pozoruhodný rozvoj, jakým poté prošel až do dnešní doby. dole Pohled na závod v současnosti s Drásovem v pozadí. Počet obyvatel v roce 2013 překročil číslo Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov Historie: n Ing. Beran & spol n Brown-Boveri & Cie n Moravské elektrotechnické závody (MEZ) n Siemens 1994 až současnost Počet zaměstnanců: 760 Produkty: Nízkonapěťové a vysokonapěťové generátory a asynchronní a synchronní elektromotory Užití: V elektrárnách, na ropných plošinách, v lokomotivách, v zaoceánských osobních a dopravních lodích po celém světě Obrat 2012: 72 milionů eur 5

4 6 Železnice Stará Tišnovka

5 Železnice Stará Tišnovka Nebýt železnice do Drásova na tehdejší trati Německý Brod Brno, nepostavil by Ing. Beran v roce 1913 v obci Drásov továrničku na cihlářské stroje. A tak by pochopitelně neexistoval ani současný závod Siemens. Tato dnes již zaniklá železná dráha byla na počátku prvního desetiletí minulého století velmi žádoucí. Bohatý zemědělský tišnovský region potřeboval rychle a úsporně přepravovat své zemědělské produkty. Navržená trať měla původně vést přes nedalekou obec Čebín a pokračovat na Kuřim a Brno. Tehdejší starosta Drásova František Ondráček však dobře pochopil strategický význam železnice pro zdejší region a zasadil se o změnu plánů. Dne 2. července 1884 tak nová železniční stanice Drásov přivítala svůj první osobní vlak. Stará Tišnovka a stanice Drásov sloužily nepřetržitě až do roku 1953, kdy byla 20. prosince zrušena. Nová dvoukolejná dráha Havlíčkův Brod Brno byla již definitivně vedena přes blízký Čebín. Dopravu zaměstnanců do tehdejšího závodu MEZ Drásov převzaly autobusy. Stará Tišnovka sloužila až do konce dvacátého století jako železniční vlečka pro přepravu výrobků z továrny a vápenky. Po roce 2000 zanikla úplně. Jen v krajině po ní zůstaly náspy porostlé dřevinami a trávou. 7

6 1913 až 1923 Vykročení do neznáma Na počátku byla firma Ing. Beran a spol. Její zakladatel a majitel Ing. Alois Beran se sice narodil v Oseku u Rokycan, ale rozhodl se podnikat právě v Drásově. Poblíž byly totiž cihelny, důležité pro jeho podnikatelský záměr, dále zde existovalo výhodné železniční spojení tratě Tišnov Brno a v neposlední řadě region nabízel dostatek volných pracovních sil. V první polovině roku 1913 zde tak započala výroba cihlářských strojů. Byly určeny pro místní i další cihelny a rozloha továrny, která byla obchodně zaregistrována již v roce 1912, činila asi 500 m také se stalo... Česko: 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát (Československo). Evropa: V roce 1913 představil dánský fyzik Niels Bohr svůj teoretický popis struktury atomu známý později jako Bohrův model atomu. Bohr za něj získal v roce 1922 Nobelovu cenu za fyziku. Svět: 15. července 1914 byl slavnostně otevřen Panamský průplav. Siemens: V roce 1921 zahájilo provoz první malé, celokovové letadlo pro pilota a dva pasažéry Junkers K 16 s doletem 600 kilometrů. Poháněl je motor společnosti Siemens & Halske. 1. světová válka v roce 1914 však i zde radikálně ovlivnila zavedený výrobní program a aktuálně jej změnila na válečný. Vyráběla se tu dělostřelecká munice. dole Fotokopie záznamu kroniky z tohoto období až 1923 Vykročení do neznáma 8

7 Takto vypadal Drásov v roce 1913 (kolorovaná dobová fotografie). Obec měla tehdy 768 obyvatel. Kronikář obce vypráví Josef Stibůrek, kronikář Drásova a bývalý zaměstnanec zdejšího závodu, který v něm pracoval 44 let, dlouhodobě pátrá po všem zajímavém o jejich historii. Bohužel pamětníci té doby již nežijí a co máme k dispozici, vychází z dochovaných zápisů, říká. Vyplývá z nich, že v továrně ing. Berana se po válce vůbec nepracovalo. Důsledky této globální pohromy důsledně zamíchaly kartami i v této části republiky. Aby ing. Beran předešel dalším ztrátám, rozhodl se konečně v roce 1921 továrnu prodat firmě MEAS Brno, zabývající se výrobou elektrických strojů a přístrojů, která ji ale hned příštího roku prodala soukromníkovi, ing. Sušickému. Tento prodej byl pak formální předehrou k založení Brněnské elektrotechnické společnosti v roce Na výrobních plochách, postupně rozšířených asi na 800 m 2, byla zřízena opravna elektromotorů. To byl významný počin, neboť byl tak položen základní kámen k dlouhodobému výrobnímu programu. Později byla zahájena výroba těchto strojů do výkonu 25 kilowattů a výroba jističů a kontrolérů. Ale to ještě zdaleka nebyl konec proměn, které závod očekávaly

8 1923 až 1933 Éra Brown-Boveri Dalším přelomovým mezníkem v historii podniku se stal letopočet Přesněji řečeno, od 1. ledna tohoto roku byl začleněn do zahraničního koncernu akciové elektrotechnické společnosti Brown-Boveri & Cie (BBC), založené ve švýcarském Badenu v roce Tato nadnárodní společnost měla dceřiné firmy po celé Evropě a její elektromotory Brown-Boveri se těšily všeobecnému uznání. S tímto jménem byl pak drásovský závod nadlouho propojen. Závod změnil název na Českomoravské závody Brown-Boveri (ČBB), akciová společnost. (Měl ústřední sídlo v Praze a jeho ředitelem se stal Němec Eisner.) Průběžně se zvětšil, výrobní program byl rozšířen na všechny druhy asynchronních motorů napětí voltů a výkonu kilowattů, na všechny druhy stejnosměrných strojů do výkonu kilowattů, transformátory všeho druhu a vybavení dieselelektrických strojů. Dále byl obohacen o pece žíhací, tavicí a též kremační. V roce 1924 začal Siemens v nedaleké Mohelnici vyrábět elektromotory, generátory a další elektrické stroje. Za sedmdesát let se Česká republika stane evropskou základnou koncernu pro výrobu elektromotorů a generátorů se třemi závody v Mohelnici, Frenštátu pod Radhoštěm a právě Drásovem, A tak není náhodou, že drásovský elektromotor se objevuje i ve dvounápravovém tramvajovém vozu č. 31, v hantýrce označovaném bibisák, který byl nasazen v Ostravě na trati Svinov Klímkovice od 4. července Za zmínku však stojí ještě jedna zajímavost. V těchto letech se tu též vyráběly kvalitní elektronkové radiové přijímače značky Minerva. Výrobce: QQ QQ NAHOŘE Radiopřijímač Minerva z roku mechanická část: Brno Královopolská továrna na stroje a vagony, a. s. elektrická výzbroj: Československé závody Brown-Boveri akc. spol., Drásov Výrobní číslo: Mimochodem, vůz byl vyřazen z osobní dopravy až v roce Vpravo Vůz č. 31 na pozdějším snímku až 1933 Éra Brown-Boveri 10

9 ... také se stalo... Česko: V roce 1924 popsal profesor Augustin Žáček na Univerzitě Karlově princip oscilace magnetronu, který byl později využit pro mikrovlnné trouby. Evropa: V roce 1928 skotský bakteriolog Alexander Fleming vynalezl penicilin. Svět: Ve 20. letech se v USA masově rozšířily ledničky a přenosné vysoušeče vlasů. Siemens: V roce 1929 Siemens postavil v Irsku největší hydroelektrickou elektrárnu na světě. Hospodářská krize postihla i drásovský závod. V letech 1930 až 1931 bylo 15 procent zaměstnanců z práce propuštěno a mzdy byly sníženy. Co uvádí místní kronika V roce 1928 pracovalo v Drásově 190 dělníků a 30 úředníků. Později, vlivem hospodářské krize třicátých let, došlo však k útlumu výroby a snížení počtu pracovníků. Například v roce 1933 již zde pracovalo jen 125 dělníků a 25 úředníků. Počet obyvatel obce v roce 1930: DOLE Pohled do takzvané galerie, v níž byla umístěna navijárna pro výrobu cívek. (Léta 1920 až 1930.) Vzpomínka pamětníka V roce 1929 rozhodlo vedení závodu rozšířit tovární budovy formou přístavby, protože dílny, zejména navijárna a zkušebna, již prostorově nevyhovovaly. K tomuto rozhodnutí je vedla tehdejší konjunktura i naděje, že budoucnost bude slibná. Celá čelní stěna, to je až ke střeše, byla přitom otevřena a zajištěna vagónovými plachtami, aby z venku neprocházel průvan do dílny a lidé mohli nerušeně pracovat. Expedice neměla ještě střechu a byla plně rozestavěná, když se strhla ohromná větrná bouře, jaká nebyla na Tišnovsku v paměti. Ještě štěstí, že byl právě svátek a dělníci nepracovali. Velké stromy byly vyvráceny i s kořeny, takže katastrofa byla nedozírná. Budova továrny se celá třásla nárazem větrů, vagónové plachty odolávaly náporu a nárazům, bouchalo to, jako když střílí z kanónu. Naštěstí celý ten nápor byl zadržen, jinak budova navijárny by byla rozmetána, poněvadž střechy jsou z desek a lepenky. Byla to perná noc pro nás, kteří jsme měli pohotovost, abychom v případě nebezpečí chránili, co se dá. Potom události v závodě již měly normální průběh, ale blížil se letopočet 1930 rok světové krize a velké nezaměstnanosti. R. Čížek v závodním časopise zaměstnanců MEZ Drásov Vysoké napětí,

10 Střípky z historie Drásova Existují zprávy, podle nichž se svatí Cyril a Metoděj při svém putování českými a moravskými zeměmi zastavili i v Drásově. Podle pověsti byl Drásov od poloviny 13. století samostatným městem s hradbami. Hradby se třemi branami uchránily město i před husity. O 200 let později byl Drásov králem Jiřím z Poděbrad svěřen do majetku tišnovského kláštera. Roku 1425 si Drásov vybral císař Zikmund Lucemburský za operační základnu v polním tažení proti husitům. Roku 2008 získal Drásov statut městyse. Má vlastní pečeť a znak obilný snop převázaný povříslem na modrém poli s liliovými kříži po stranách. Drásovská krajina 12

11 13

12 1933 až 1943 Předválečná a válečná léta Republika se pozvolna vzpamatovávala z vleklé hospodářské krize a zdálo se, že nastává čas opětovného hospodářského růstu. To přinášelo naději i v Drásově. Také Siemens v tehdejším Československu zřídil několik velkých závodů, ve kterých vyráběl jak silnoproudá zařízení pro elektrárny, průmyslové závody, doly, hutě a elektrické dráhy, tak elektromotory a generátory, telefony a ústředny, lékařské přístroje, hradlová zařízení pro dráhy, měřicí přístroje, elektrické nářadí a spotřebiče pro domácnost. V roce 1934 přistoupil drásovský závod ke zvýšení akciového kapitálu společnosti na 6 milionů tehdejších korun. Tohoto navýšení se kapitálově zúčastnila též švýcarská firma Brown-Boveri, která společnost stále ovládala. O čtyři roky později, v roce 1938, jmenovala československá společnost BB svým prvním českým ředitelem Ing. Antonína Navrátila z Prahy a v Drásově zůstává ředitel Wollek až do roku V letech 1936 až 1945 závod vyráběl všechny druhy asynchronních motorů různých provedení až do výkonu kilowattů, asynchronní generátory s motory do výkonu kilowattů, stejnosměrné stroje do výkonu kilowattů, transformátory, výzbroj dieselelektrických strojů a stále též elektrické pece. V pozdějších letech se však z ekonomických důvodů výrobní program postupně zužoval. NAHOŘE Zaměstnanci firmy Brown-Bowery. Muž v bílém vlevo je pan Miloš Konečný. Třicátá léta. Do roku 1938 neměl závod vlastní konstrukční oddělení. K výrobě zavedených výrobků se používala dokumentace z ústředního závodu BBC v Badenu. To se již za humny zřetelně ozývaly náznaky příchodu další, ještě ničivější světové pohromy. Co uvádí místní kronika Za války nebyl drásovský závod citelněji poškozen a mohl hned po jejím skončení zahájit provoz. Vzpomínka pamětníka Za války se v závodě vyráběly také radiopříjímače. Aby obyvatelé protektorátu nemohli poslouchat Londýn nebo Moskvu vysílané na krátkých vlnách, museli přinášet svoje přijímače na příslušný obecní úřad, kde jim proti potvrzení byly krátké vlny odstraněny. Znalost elektrotechniky ale dokázala i tento zákaz překonat. Stačilo na obal mucholapky navinout 10 závitů drátu, dovnitř vložit bloček 25 mikrofaradů, konce vodiče napojit na žhavicí lampu a anténu a opět jste slyšeli Londýn. Takto upraveným přijímačům se říkalo churchilka. NAHOŘE Lisovna ve třicátých letech až 1943 Předválečná a válečná léta 14

13 NAHOŘE Poradu pracovníků vede vedoucí zkušebny pan Miloš Konečný. Čtyřicátá léta. dole Pohled do navijárny třicátých let

14 1943 až 1953 Ozvěny únorových událostí Poosvobození země v roce 1945 zavládl i v Drásově životní elán a chuť narýsovat novou budoucnost. Ta se však již komíhala v nejasných konturách revolučních politických proměn, z nichž mnohé měly nezanedbatelný dopad také na život i osudy místních obyvatel či na vlastnické poměry. V závodě byla zavedena národní správa, ale v srpnu 1946 závod znovu přešel do majetku zahraničního koncernu Brown-Boveri Po bouřlivých jednáních, do nichž se zapojili mnozí zaměstnanci, se jim však nakonec roku 1947 opět podařilo národní správu nastolit. Zestátňování soukromého sektoru nabírá na intenzitě. V tom samém roce byl závod v Drásově znárodněn. Stejný osud postihl také Siemens a jeho 18 firem a zastoupení v Československu. V republice je vyhlášena hospodářská dvouletka pro léta Únorový převrat 1948 vše od základu mění Drásovský závod je bezprostředně začleněn do národního podniku Moravské elektrotechnické závody (MEZ) Olomouc. K 1. lednu 1949 byly pak k Drásovu připojeny závody v Nedvědici, Štěpánově a Třebíči. V roce 1950, po zrušení podnikového ředitelství MEZ v Olomouci, byl z těchto důvodů zřízen samostatný národní podnik MEZ Drásov s pobočnými závody v Nedvědici, ve Štěpánově a v Třebíči. V roce 1952 byl ale závod Třebíč z podniku vyčleněn. Paradoxy doby Proklamované teze vše pro pracující lid nalézají pozitivní odezvu v řadě sociálně zaměřených akcí těchto let. NAHOŘE Práce ve výrobě byla v minulosti fyzicky namáhavá. Dnes nám pomáhají moderní stroje. Spolupráce trvá dodnes Spolupráce obce a závodu trvá i v moderní době. Například v roce 2013 věnovalo 18 dobrovolníků ze Siemens jednu pracovní směnu stavebním pracím na zídce u drásovského kostela až 1953 Ozvěny únorových událostí 16

15 Prospěšná spolupráce obce a závodu Pomineme-li celospolečenské negace zejména padesátých let, které vyplynuly na povrch až v pozdější době, je třeba konstatovat, že nový národní podnik se tehdy velmi angažoval v dalším rozvoji obce, říká Josef Stibůrek. Do určité míry to bylo ovlivněno i poválečným budovatelským nadšením místních, zejména mladých lidí, kteří se dobrovolně zapojovali do brigádnických akcí a nezřídka věřili v proklamované ideály. Zápisy v místní kronice uvádějí, že závod v letech 1953 až 1954 v úzké spolupráci s Místním národním výborem zbudoval v prostorách své zahrady požární nádrž, která sloužila nejen zaměstnancům, ale i celému okolí jako souběžné koupaliště. Jeho provoz i náklady hradil MEZ. Byl to mimochodem další příklad spolupráce drásovského závodu s obcí i pro další léta a tato prospěšná symbióza kontinuálně trvá dodnes. Záchrana závodu při osvobození Když se na konci války sovětská vojska přiblížila k Drásovu, dostal jeden z německých důstojníků rozkaz drásovský závod zničit. Protože v závodě před válkou pracoval a měl k němu osobní vztah, rozkaz neuposlechl, a tak zachránil továrnu pro příští generace. Událost dokládá, že dějiny tvoří hrdinské činy jednotlivců. Co uvádí místní kronika Počet obyvatel obce v roce 1950: 942. Drásovský závod v padesátých letech ve svých budovách zřídil pro celý místní region budovu pro ordinace praktického i zubního lékaře. Od roku 1948 byly pro zaměstnance budovány nové bytové jednotky, mateřská škola, ve společné akci OÚ a závodu byla budována nová kanalizace a podobně. NAHOŘE Slavnostní odhalení pamětní desky na počest zaměstnanců závodu umučených za nacistické okupace

16 18 Zdejší závod mě provázel doslova od dětských krůčků. Tatínek, když měl naléhavou práci, mě třeba do něj vozil v kočárku a vrátní mě pak hlídali, než se vrátil zpět, vzpomíná jeho dlouholetá pracovnice Květoslava Bartošová. Pracovaly tu celé rodiny a vztah k drásovskému podniku se dědil z pokolení na pokolení. Například můj tatínek František Kašparec nastoupil do učení v polovině třicátých let v tehdejším Brown-Boveri a pracoval zde až do začátku sedmdesátých let. Maminka, rovněž Květoslava, pracovala asi 25 let v kantýně závodu. A já osobně, když jsem dokončila v roce 1969 Střední všeobecně vzdělávací školu (dnešní gymnázium), jsem v tehdejším MEZu nastoupila do konstrukce.

17 Mého otce strýc Tomáš Mikšík tu rovněž pracoval a také jeho syn Ing. Tomáš Mikšík jako vedoucí konstrukce. Jeho snacha Zdena pracovala v účtárně. Jejich syn Ivoš pracuje v konstrukci v nynějším Siemensu a stejně tak jeho žena i syn. Obdobně bych takto mohla jmenovat další rodiny, jejichž dvě i tři generace pracovaly v MEZu a nyní v Siemensu například rodina Jurkova, Klepárníkova, Sitařova, Matouškova, Podalova, Habánova, Zemanova a jiné. Opravdu sága rodu drásovských říká Květoslava Bartošová s úsměvem. 19

18 1953 až 1963 Čas se měří na pětiletky Pětiletka, nebo také pětiletý plán, byla základní ekonomická koncepce SSSR a ostatních zemí východního bloku. Také v Drásovu vše tehdy podléhalo těmto směrnicím. Podle plánu rozvoje se v roce 1957 začíná stavět nová výrobní hala na ploše m 2. Stavba byla dokončena v roce 1961, do provozu uvedena k 1. dubnu Podle údajů z roku 1957 závod MEZ zvýšil oproti roku 1948 výrobu elektromotorů pětkrát. Stav zaměstnanců vzrostl o 75 procent, na stav přes 450 osob. Elektromotory vyráběl také do vyspělých západních (jak se tehdy psalo kapitalistických) zemí. Závod dokončil čističku, kanalizaci, impregnačku a adaptoval závodní jídelnu. Průměrný výdělek zaměstnanců činil korun. Při reorganizaci československého průmyslu v dubnu roku 1958 se národní podnik MEZ Drásov včetně pobočných závodů v Nedvědici a ve Štěpánově stal součástí nově zřízeného národního podniku MEZ Brno. Od tohoto roku také dochází ke zvýšení objemu výroby. Je kladen důraz na její specializaci a zúžení výrobního programu. Proto se závod úzce specializuje na výrobu asynchronních motorů ve výkonové řadě od 100 do kilowattů, jichž byl monopolním výrobcem v tehdejší ČSSR pro československý průmysl a především pro energetiku. Celkově zajišťuje pohony pro povrchovou těžbu v dolech Severočeského hnědouhelného revíru, technologické celky v tepelných elektrárnách, čerpadla pro závlahy v SSSR (spolupráce se Sigmou Lutín), technologické celky v jaderných elektrárnách. Dále vlastní vývojovou základnu a ve spolupráci s VÚES Brno řeší speciální zakázku kusového charakteru. V roce 1962 v závodě pracovalo 519 zaměstnanců a průměrný měsíční výdělek byl korun. Vážné problémy dole Výstava drásovských strojů na Brněnském strojírenském veletrhu v roce V dějinách závodu MEZ patří rok 1962 k významným tím, že byla dána do provozu zmíněná nová hala o celkové ploše m 2. Dosavadní staré objekty měly m 2. Do ní se přestěhovala obrobna, lisovna a navijárna. Nedokončená zůstala zatím impregnační stanice, zkušebna a montáž. Proto tyto dílny zůstaly ve starých objektech. Nad Drásovem se však začala stahovat mračna 1953 až 1963 Čas se měří na pětiletky 20

19 NAHOŘE Budování závodního rekreačního střediska u Milovského rybníka na Českomoravské vysočině. NAHOŘE Odjezd rekreantů na Milovy. Co uvádí místní kronika V celém našem hospodářství vyvrcholily v roce 1962 obtíže v průmyslu a zemědělství. MEZ Drásov, ačkoliv se jedná vcelku o malý závod, přispěl k prohloubení rozporů v národním hospodářství tím, že jeho výrobky určené pro vládou sledovanou investiční výstavbu a export, nekryly celostátní potřebu. Státní plán ukládal závodu vyrobit výrobky v hodnotě 62 milionů Kč, a přitom bylo třeba ještě výrobků za 10 milionů Kč zajišťovat dovozem. Závod byl preferován ministerstvem těžkého strojírenství, přesto se však nepodařilo vyřešit všechny problémy spojené s provozem v nové hale natolik, aby státní plán mohl být splněn v plném rozsahu. Bylo to jednak podstatné narušení výroby v prvním a druhém čtvrtletí roku v důsledku stěhování výrobního zařízení za provozu, kvůli čemuž docházelo k výpadkům kapacity. Dále se podstatně zhoršila kvalita některých materiálů, především ocele pro hřídele motorů, a navíc docházelo k zavádění nové výroby motorů jednotné čs. řady, které nahrazovaly dosavadní výrobky staré konstrukce Brown-Boveri MOW a MSW, typové velikosti 12, 13 a 15. Jedním z nejzávažnějších problémů, který narušil splnění plánu, byla otázka získání potřebného počtu nových pracovních sil. Ačkoliv tišnovská oblast byla dosud chudá na průmysl a lidé si stěžovali na nedostatek pracovních příležitostí, došlo v roce 1962 k situaci zcela opačné. Otevření uranových dolů severozápadně od Tišnova, rozšíření objektů a výroby v Předkláštěrských papírnách, zahájení výroby v nově budované vápence Čebín, nedostatek pracovních sil v zemědělství to vše ztížilo nábor nových pracovních sil natolik, že plánované stavy pracovníků nebyly dosaženy, přestože v průběhu roku došlo ke zvýšení celkového počtu pracovníků ze 483 na 582, tedy o celou stovku. V důsledku všech těchto příčin se stalo, že závod vyrobil jen za 51 milionů Kč nových výrobků, to je o necelých 12 procent více než v roce 1961, kdy se vyrábělo jen ve staré hale. Pro zlepšení úrovně řídicí práce došlo k některým kádrovým změnám ve vedení. Ředitel Novotný byl z funkce odvolán a na jeho místo nastoupil Oldřich Šmíd, zaměstnanec Vývojového závodu MEZ Brno. Počet obyvatel obce v roce 1961:

20 1963 až 1973 Pod taktovkou RVHP Ve snaze dále zvyšovat produktivitu se připravují od počátku sedmdesátých let v podniku MEZ Brno vyšší formy kooperace a mezinárodní dělby práce v rámci dvojstranných dohod se SSSR. Byly vyvinuty nové řady asynchronních motorů podle zadání komise Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) Interelektro pro potřebu československé energetiky do tepelných i jaderných elektráren, připravuje se vývoj vestavných motorů pro ponorná čerpadla a sací bagry, elektromotorů pro kovací lisy či pro pohon zařízení s velmi značnými momenty setrvačnosti a protimomenty. V poměrně krátké době byl tehdy v závodě Drásov zaveden do výroby licenční termoreaktivní vysokonapěťový izolační systém a tím zajišťována vysoká kvalita dodávek vysokonapěťových zdrojů. S výrobky závodu Drásov se lze v té době setkat téměř ve všech odvětvích československého průmyslu a jako součást velkých investičních celků jsou vyváženy do mnoha zemí světa. Není možno opomenout i výrobu speciálních motorů pro pohon turbokompresorových soustrojí k dochlazování reaktoru první československé atomové elektrárny. U nás, ještě v ČSSR, byla první atomová elektrárna (označená A 1) v Jaslovských Bohunicích spuštěna roku Dnes už je mimo provoz, ale stala se základem jaderného programu v Československé republice až 1973 Pod taktovkou RVHP 22

21 Jedna z priorit Závod měl v té době jednu z nejlépe dotovaných a využívaných závodních knihoven v celém kraji. Také v obsažné technické knihovně mohli zaměstnanci závodu najít hledaný zdroj poučení, vzpomíná Josef Stibůrek. Pro sportovní vyžití zaměstnanců se organizovaly různé sportovní soutěže a po dohodě s TJ Sokol Drásov mohli zaměstnanci podniku využívat veškerá jeho zařízení. Potom bych rád zmínil i opět vylepšené závodní stravování. Zlepšilo se jak v modernizaci zařízení, tak v kultuře stolování a kvalitě jídel. V závodní jídelně se podle dochovaných pramenů denně stravovalo 27 procent zaměstnanců závodu nebo důchodců z řad bývalých zaměstnanců. Později, od poloviny roku 1981, využívali výhod závodního stravování i zaměstnanci jiných organizací. vlevo Úspěšně probíhá spolupráce s TJ Drásov. nahoře MEZ dodal i speciální motory do jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích na Slovensku. Co uvádí místní kronika Počet obyvatel obce v roce 1970: dole Závodní požární družstvo. vlevo dole Bytové jednotky pro zaměstnance MEZ

22 24 Drásov kostel Povýšení sv. Kříže

23 Drásovský kostelíčku... Čeho všeho ses ve stoletém běhu času stal pamětníkem, co vše zaznamenaly tvé kamenné zdi? Kolik jsi za tu dobu vyslechl modliteb či proseb, kolik se tu odehrálo tichých rozjímání? Tady ve svátečních šatech se scházeli i ti, kteří jen nedaleko odtud se pak v práci potkávali v montérkách. 25

24 1973 až 1983 Důraz na vědeckotechnický pokrok V období po roce 1975 je výroba v MEZ Drásov charakterizována nástupem racionalizace výrobního procesu, zaváděním automatizace, přechodem z obrábění na tváření a nahrazování ruční práce prací strojní. Od roku 1976 v něm dochází k vyššímu stupni specializace zakoupením licence Micalastic, která přinesla vysokou technickou úroveň asynchronních motorů vysokého napětí. Od roku 1980 byl inovován výrobní program a tak zajištěno podstatné snížení hmotnosti a spotřeby materiálu o 20 až 30 procent. Objem výroby v Kč oproti roku 1958 se ztrojnásobil. Postupně dochází v rámci investičních limitů k vybavování technicky výkonnými stroji, včetně NC (numericky řízenými) stroji. NAHOŘE Konvenční obráběcí stroje byly postupně nahrazovány číslicově řízenými stroji. dole Navijárna po zakoupení licence Micalastic. Uváděný rozvoj produkce závodu v letech 1970 až 1985 Období Výroba zboží (mil. korun) Index růstu , ,0 1, ,2 1, ,5 1,335 Výrobní program: Trojfázové asynchronní motory na nízké napětí. Jsou určeny pro pohony ventilátorů, elektročerpadel, kompresorů apod. Typové označení: AF nakrátko AG kroužkové Trojfázové asynchronní motory na vysoké napětí Jsou určeny pro pohony různých druhů ventilátorů, drtičů, čerpadel, kompresorů, dopravníků, jeřábů a jiných zařízení. Statorové vinutí je provedeno v termoreaktivním systému s třídou izolace F. Trojfázové asynchronní motory na vysoké napětí pro ztížené pracovní podmínky a pro energetickou řady 2N Jsou určeny především pro pohony vlastní spotřeby v elektrárnách a jiných provozech, kde se vyskytují neobvykle velké odchylky napětí (4 200 až V) a kmitočtu (45 až 54 Hz). Ředitelem závodu v roce 1982 je Milan Horký až 1983 Důraz na vědeckotechnický pokrok 26

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Podnik podporující zdraví siemens.cz Lokace závodu Mohelnice Praha Olomouc Strana 2 Historie závodu 1904 Založena společnost Ludwig Doczekal &

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s MARKETING Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s Společnost Alváris Profile Systems, s.r.o., založená v roce 2004, se zabývá výrobou a prodejem

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU Ing. Marie Mitzová, personální ředitelka Zlín, 21. 5. 2015 BONATRANS GROUP KDO JSME Největší evropský a jediný český výrobce železničních dvojkolí a jejich částí Sídlo

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Historie a současnost firmy Siemens

Historie a současnost firmy Siemens Historie a současnost firmy Siemens Úvod Tento článek má za úkol zběžně zmapovat historii firmy Siemens od jejího zrodu až po současnost s důrazem na působení této firmy u nás. Protože je tato oblast hodně

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

OBSAH Úvodní slovo majitelů společnosti 3 Základní údaje o společnosti Představení společnosti Profil hlavních činností společnosti

OBSAH Úvodní slovo majitelů společnosti 3 Základní údaje o společnosti Představení společnosti Profil hlavních činností společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo majitelů společnosti 3 2. Základní údaje o společnosti 5 2.1. Společníci 5 2.2. Statutární orgány společnosti 5 2.3. Organizační schéma společnosti 6 2.4. Provozovny

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Zvláštní technika pro zvláštní trh vstřikovací systémy. motorů pro levná vozidla (LPV) Přednáška k 59. mezinárodnímu kolokviu pro motoristický.

Zvláštní technika pro zvláštní trh vstřikovací systémy. motorů pro levná vozidla (LPV) Přednáška k 59. mezinárodnímu kolokviu pro motoristický. Červen 2009 RF 046 UBK Kl/Na Zvláštní technika pro zvláštní trh vstřikovací systémy motorů pro levná vozidla (LPV) N. Sandeep vedoucí vývoje Bosch Indie Přednáška k 59. mezinárodnímu kolokviu pro motoristický

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení Mílové kroky pro pohony obráběcích strojů V součtu inovací nepřekonatelný Velikost 7 Velikost 8 Velikost

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 0 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Šance pohnout světem k

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Praha, 12.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více