100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků. www.semd.cz"

Transkript

1 100 let od zahájení výroby v Drásově Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků

2 Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 123 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2012 obrat 32,5 miliardy Kč (1,3 mld. eur). S objemem vývozu, který dosáhl miliardy Kč (0,86 mld. eur), se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2012 dosáhl Siemens obratu 78,3 miliardy eur s čistým ziskem 5,2 miliardy eur a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na a Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás srdečně pozdravili a přivítali na stránkách knihy, kterou jsme pro vás připravili u příležitosti oslav sta let od zahájení výroby v našem závodě. Z následujících stránek je patrné, že historie závodu je neobyčejně bohatá a rozmanitá. Za sto let trvání závod prošel pod různými vlastníky různými etapami. Ty však mají jedno společné elektrotechnickou výrobu, jíž dominuje produkce elektromotorů a generátorů. A právě tato dlouholetá tradice, zkušenosti, dovednosti a výrobní know-how předávané mezi generacemi zaměstnanců, často z otce na syna, jsou hlavním důvodem, proč náš závod úspěšně přestál všechny vrtochy dějin a do další stovky let vstupuje ve výborné kondici a s jasnou budoucností. Za několik měsíců uplyne dvacet let od doby, kdy se náš závod stal součástí koncernu Siemens. Mezinárodní zázemí nám přineslo nové exportní možnosti, ale také nutnost obhájit svou existenci v tvrdé konkurenci partnerských závodů. To se nám podařilo a dnes je drásovský závod jedním z klíčových závodů koncernu na výrobu elektromotorů a generátorů. Naši pozici potvrzuje i fakt, že jsme společně s oslavami stoletého výročí zahájili práce na rozšíření závodu, které umožní zvýšení výrobní kapacity a zavedení nových produktových řad. Jsme velice rádi, že náš závod je váženým partnerem zahraničních výrobních podniků koncernu Siemens, a současně i zodpovědným partnerem ve svém bezprostředním okolí. Máme radost z rozvíjející se spolupráce se středními a vysokými školami v našem okolí a současně z podpory a porozumění ze strany vedení městyse Drásov i Jihomoravského kraje a velice si toho vážíme. Kombinace tohoto globálního a lokálního partnerství je pro nás základním předpokladem pro rozvoj závodu. Je tu ale ještě jeden velmi podstatný faktor, který nám umožňuje úspěšně reagovat na požadavky našich zákazníků a uspokojit jejich standardní i velmi specifické požadavky, a tím je rodinná atmosféra. Lidská vzájemnost a porozumění činí z našeho závodu více než pouhé místo našeho zaměstnání. Pro většinu z nás je drásovský závod srdeční záležitostí. Na závěr bychom ještě rádi poděkovali všem našim kolegům, bývalým zaměstnancům a pamětníkům, jejichž vzpomínky, fotografie a poskytnuté materiály umožnily vznik této knihy. Zejména kronikáři městyse Drásov panu Josefu Stibůrkovi, fotografu Pavlu Smékalovi, panu Bohuslavu Husákovi, paní Haně Dosedlové-Lackové i dalším. Přejeme nám všem mnoho úspěchů do dalších let! Ivo Pavelec, ředitel závodu Yuliya Monastyruk, vedoucí BA 4

3 nahoře Továrna ve dvacátých letech minulého století. Píše se rok 1913 V běhu času zůstal už dávno zapomenutý. Jaký byl? V každém případě ti, kteří jej prožívali, stáli tehdy před branami zničující 1. světové války. Žáci škol se svými vyučujícími sice jásali nad úctyhodným 83. výročím narození stařičkého mocnáře Rakouska-Uherska Františka Josefa I. a truchlili spolu s ním nad patnáctým výročím smrti krásné císařovny Alžběty Bavorské (Sisi), kterou v Ženevě pilníkem probodl italský anarchista. Ale oslavy Vánoc 1913 byly pro mnohé Evropany asi na delší dobu posledními radostnými, neboť jak později napsali pamětníci chmurné mraky válečné se shlukly na obzoru a mladým i starým nevěstily nic dobrého. Samotný tento rok byl vrchovatě naplněn událostmi. n Norsko přiznalo volební právo ženám, n Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, n Zemřel známý český malíř Mikoláš Aleš, n Narodil se chemik a vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle, n Skupina firem Siemens zaměstnává téměř 40 tisíc lidí po celém světě. A v obci Drásov nedaleko Tišnova (v dnešním okrese Brno-venkov Jihomoravského kraje) byla zahájena výroba v místním závodě, jemuž tehdy nikdo nepřisuzoval tak pozoruhodný rozvoj, jakým poté prošel až do dnešní doby. dole Pohled na závod v současnosti s Drásovem v pozadí. Počet obyvatel v roce 2013 překročil číslo Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov Historie: n Ing. Beran & spol n Brown-Boveri & Cie n Moravské elektrotechnické závody (MEZ) n Siemens 1994 až současnost Počet zaměstnanců: 760 Produkty: Nízkonapěťové a vysokonapěťové generátory a asynchronní a synchronní elektromotory Užití: V elektrárnách, na ropných plošinách, v lokomotivách, v zaoceánských osobních a dopravních lodích po celém světě Obrat 2012: 72 milionů eur 5

4 6 Železnice Stará Tišnovka

5 Železnice Stará Tišnovka Nebýt železnice do Drásova na tehdejší trati Německý Brod Brno, nepostavil by Ing. Beran v roce 1913 v obci Drásov továrničku na cihlářské stroje. A tak by pochopitelně neexistoval ani současný závod Siemens. Tato dnes již zaniklá železná dráha byla na počátku prvního desetiletí minulého století velmi žádoucí. Bohatý zemědělský tišnovský region potřeboval rychle a úsporně přepravovat své zemědělské produkty. Navržená trať měla původně vést přes nedalekou obec Čebín a pokračovat na Kuřim a Brno. Tehdejší starosta Drásova František Ondráček však dobře pochopil strategický význam železnice pro zdejší region a zasadil se o změnu plánů. Dne 2. července 1884 tak nová železniční stanice Drásov přivítala svůj první osobní vlak. Stará Tišnovka a stanice Drásov sloužily nepřetržitě až do roku 1953, kdy byla 20. prosince zrušena. Nová dvoukolejná dráha Havlíčkův Brod Brno byla již definitivně vedena přes blízký Čebín. Dopravu zaměstnanců do tehdejšího závodu MEZ Drásov převzaly autobusy. Stará Tišnovka sloužila až do konce dvacátého století jako železniční vlečka pro přepravu výrobků z továrny a vápenky. Po roce 2000 zanikla úplně. Jen v krajině po ní zůstaly náspy porostlé dřevinami a trávou. 7

6 1913 až 1923 Vykročení do neznáma Na počátku byla firma Ing. Beran a spol. Její zakladatel a majitel Ing. Alois Beran se sice narodil v Oseku u Rokycan, ale rozhodl se podnikat právě v Drásově. Poblíž byly totiž cihelny, důležité pro jeho podnikatelský záměr, dále zde existovalo výhodné železniční spojení tratě Tišnov Brno a v neposlední řadě region nabízel dostatek volných pracovních sil. V první polovině roku 1913 zde tak započala výroba cihlářských strojů. Byly určeny pro místní i další cihelny a rozloha továrny, která byla obchodně zaregistrována již v roce 1912, činila asi 500 m také se stalo... Česko: 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát (Československo). Evropa: V roce 1913 představil dánský fyzik Niels Bohr svůj teoretický popis struktury atomu známý později jako Bohrův model atomu. Bohr za něj získal v roce 1922 Nobelovu cenu za fyziku. Svět: 15. července 1914 byl slavnostně otevřen Panamský průplav. Siemens: V roce 1921 zahájilo provoz první malé, celokovové letadlo pro pilota a dva pasažéry Junkers K 16 s doletem 600 kilometrů. Poháněl je motor společnosti Siemens & Halske. 1. světová válka v roce 1914 však i zde radikálně ovlivnila zavedený výrobní program a aktuálně jej změnila na válečný. Vyráběla se tu dělostřelecká munice. dole Fotokopie záznamu kroniky z tohoto období až 1923 Vykročení do neznáma 8

7 Takto vypadal Drásov v roce 1913 (kolorovaná dobová fotografie). Obec měla tehdy 768 obyvatel. Kronikář obce vypráví Josef Stibůrek, kronikář Drásova a bývalý zaměstnanec zdejšího závodu, který v něm pracoval 44 let, dlouhodobě pátrá po všem zajímavém o jejich historii. Bohužel pamětníci té doby již nežijí a co máme k dispozici, vychází z dochovaných zápisů, říká. Vyplývá z nich, že v továrně ing. Berana se po válce vůbec nepracovalo. Důsledky této globální pohromy důsledně zamíchaly kartami i v této části republiky. Aby ing. Beran předešel dalším ztrátám, rozhodl se konečně v roce 1921 továrnu prodat firmě MEAS Brno, zabývající se výrobou elektrických strojů a přístrojů, která ji ale hned příštího roku prodala soukromníkovi, ing. Sušickému. Tento prodej byl pak formální předehrou k založení Brněnské elektrotechnické společnosti v roce Na výrobních plochách, postupně rozšířených asi na 800 m 2, byla zřízena opravna elektromotorů. To byl významný počin, neboť byl tak položen základní kámen k dlouhodobému výrobnímu programu. Později byla zahájena výroba těchto strojů do výkonu 25 kilowattů a výroba jističů a kontrolérů. Ale to ještě zdaleka nebyl konec proměn, které závod očekávaly

8 1923 až 1933 Éra Brown-Boveri Dalším přelomovým mezníkem v historii podniku se stal letopočet Přesněji řečeno, od 1. ledna tohoto roku byl začleněn do zahraničního koncernu akciové elektrotechnické společnosti Brown-Boveri & Cie (BBC), založené ve švýcarském Badenu v roce Tato nadnárodní společnost měla dceřiné firmy po celé Evropě a její elektromotory Brown-Boveri se těšily všeobecnému uznání. S tímto jménem byl pak drásovský závod nadlouho propojen. Závod změnil název na Českomoravské závody Brown-Boveri (ČBB), akciová společnost. (Měl ústřední sídlo v Praze a jeho ředitelem se stal Němec Eisner.) Průběžně se zvětšil, výrobní program byl rozšířen na všechny druhy asynchronních motorů napětí voltů a výkonu kilowattů, na všechny druhy stejnosměrných strojů do výkonu kilowattů, transformátory všeho druhu a vybavení dieselelektrických strojů. Dále byl obohacen o pece žíhací, tavicí a též kremační. V roce 1924 začal Siemens v nedaleké Mohelnici vyrábět elektromotory, generátory a další elektrické stroje. Za sedmdesát let se Česká republika stane evropskou základnou koncernu pro výrobu elektromotorů a generátorů se třemi závody v Mohelnici, Frenštátu pod Radhoštěm a právě Drásovem, A tak není náhodou, že drásovský elektromotor se objevuje i ve dvounápravovém tramvajovém vozu č. 31, v hantýrce označovaném bibisák, který byl nasazen v Ostravě na trati Svinov Klímkovice od 4. července Za zmínku však stojí ještě jedna zajímavost. V těchto letech se tu též vyráběly kvalitní elektronkové radiové přijímače značky Minerva. Výrobce: QQ QQ NAHOŘE Radiopřijímač Minerva z roku mechanická část: Brno Královopolská továrna na stroje a vagony, a. s. elektrická výzbroj: Československé závody Brown-Boveri akc. spol., Drásov Výrobní číslo: Mimochodem, vůz byl vyřazen z osobní dopravy až v roce Vpravo Vůz č. 31 na pozdějším snímku až 1933 Éra Brown-Boveri 10

9 ... také se stalo... Česko: V roce 1924 popsal profesor Augustin Žáček na Univerzitě Karlově princip oscilace magnetronu, který byl později využit pro mikrovlnné trouby. Evropa: V roce 1928 skotský bakteriolog Alexander Fleming vynalezl penicilin. Svět: Ve 20. letech se v USA masově rozšířily ledničky a přenosné vysoušeče vlasů. Siemens: V roce 1929 Siemens postavil v Irsku největší hydroelektrickou elektrárnu na světě. Hospodářská krize postihla i drásovský závod. V letech 1930 až 1931 bylo 15 procent zaměstnanců z práce propuštěno a mzdy byly sníženy. Co uvádí místní kronika V roce 1928 pracovalo v Drásově 190 dělníků a 30 úředníků. Později, vlivem hospodářské krize třicátých let, došlo však k útlumu výroby a snížení počtu pracovníků. Například v roce 1933 již zde pracovalo jen 125 dělníků a 25 úředníků. Počet obyvatel obce v roce 1930: DOLE Pohled do takzvané galerie, v níž byla umístěna navijárna pro výrobu cívek. (Léta 1920 až 1930.) Vzpomínka pamětníka V roce 1929 rozhodlo vedení závodu rozšířit tovární budovy formou přístavby, protože dílny, zejména navijárna a zkušebna, již prostorově nevyhovovaly. K tomuto rozhodnutí je vedla tehdejší konjunktura i naděje, že budoucnost bude slibná. Celá čelní stěna, to je až ke střeše, byla přitom otevřena a zajištěna vagónovými plachtami, aby z venku neprocházel průvan do dílny a lidé mohli nerušeně pracovat. Expedice neměla ještě střechu a byla plně rozestavěná, když se strhla ohromná větrná bouře, jaká nebyla na Tišnovsku v paměti. Ještě štěstí, že byl právě svátek a dělníci nepracovali. Velké stromy byly vyvráceny i s kořeny, takže katastrofa byla nedozírná. Budova továrny se celá třásla nárazem větrů, vagónové plachty odolávaly náporu a nárazům, bouchalo to, jako když střílí z kanónu. Naštěstí celý ten nápor byl zadržen, jinak budova navijárny by byla rozmetána, poněvadž střechy jsou z desek a lepenky. Byla to perná noc pro nás, kteří jsme měli pohotovost, abychom v případě nebezpečí chránili, co se dá. Potom události v závodě již měly normální průběh, ale blížil se letopočet 1930 rok světové krize a velké nezaměstnanosti. R. Čížek v závodním časopise zaměstnanců MEZ Drásov Vysoké napětí,

10 Střípky z historie Drásova Existují zprávy, podle nichž se svatí Cyril a Metoděj při svém putování českými a moravskými zeměmi zastavili i v Drásově. Podle pověsti byl Drásov od poloviny 13. století samostatným městem s hradbami. Hradby se třemi branami uchránily město i před husity. O 200 let později byl Drásov králem Jiřím z Poděbrad svěřen do majetku tišnovského kláštera. Roku 1425 si Drásov vybral císař Zikmund Lucemburský za operační základnu v polním tažení proti husitům. Roku 2008 získal Drásov statut městyse. Má vlastní pečeť a znak obilný snop převázaný povříslem na modrém poli s liliovými kříži po stranách. Drásovská krajina 12

11 13

12 1933 až 1943 Předválečná a válečná léta Republika se pozvolna vzpamatovávala z vleklé hospodářské krize a zdálo se, že nastává čas opětovného hospodářského růstu. To přinášelo naději i v Drásově. Také Siemens v tehdejším Československu zřídil několik velkých závodů, ve kterých vyráběl jak silnoproudá zařízení pro elektrárny, průmyslové závody, doly, hutě a elektrické dráhy, tak elektromotory a generátory, telefony a ústředny, lékařské přístroje, hradlová zařízení pro dráhy, měřicí přístroje, elektrické nářadí a spotřebiče pro domácnost. V roce 1934 přistoupil drásovský závod ke zvýšení akciového kapitálu společnosti na 6 milionů tehdejších korun. Tohoto navýšení se kapitálově zúčastnila též švýcarská firma Brown-Boveri, která společnost stále ovládala. O čtyři roky později, v roce 1938, jmenovala československá společnost BB svým prvním českým ředitelem Ing. Antonína Navrátila z Prahy a v Drásově zůstává ředitel Wollek až do roku V letech 1936 až 1945 závod vyráběl všechny druhy asynchronních motorů různých provedení až do výkonu kilowattů, asynchronní generátory s motory do výkonu kilowattů, stejnosměrné stroje do výkonu kilowattů, transformátory, výzbroj dieselelektrických strojů a stále též elektrické pece. V pozdějších letech se však z ekonomických důvodů výrobní program postupně zužoval. NAHOŘE Zaměstnanci firmy Brown-Bowery. Muž v bílém vlevo je pan Miloš Konečný. Třicátá léta. Do roku 1938 neměl závod vlastní konstrukční oddělení. K výrobě zavedených výrobků se používala dokumentace z ústředního závodu BBC v Badenu. To se již za humny zřetelně ozývaly náznaky příchodu další, ještě ničivější světové pohromy. Co uvádí místní kronika Za války nebyl drásovský závod citelněji poškozen a mohl hned po jejím skončení zahájit provoz. Vzpomínka pamětníka Za války se v závodě vyráběly také radiopříjímače. Aby obyvatelé protektorátu nemohli poslouchat Londýn nebo Moskvu vysílané na krátkých vlnách, museli přinášet svoje přijímače na příslušný obecní úřad, kde jim proti potvrzení byly krátké vlny odstraněny. Znalost elektrotechniky ale dokázala i tento zákaz překonat. Stačilo na obal mucholapky navinout 10 závitů drátu, dovnitř vložit bloček 25 mikrofaradů, konce vodiče napojit na žhavicí lampu a anténu a opět jste slyšeli Londýn. Takto upraveným přijímačům se říkalo churchilka. NAHOŘE Lisovna ve třicátých letech až 1943 Předválečná a válečná léta 14

13 NAHOŘE Poradu pracovníků vede vedoucí zkušebny pan Miloš Konečný. Čtyřicátá léta. dole Pohled do navijárny třicátých let

14 1943 až 1953 Ozvěny únorových událostí Poosvobození země v roce 1945 zavládl i v Drásově životní elán a chuť narýsovat novou budoucnost. Ta se však již komíhala v nejasných konturách revolučních politických proměn, z nichž mnohé měly nezanedbatelný dopad také na život i osudy místních obyvatel či na vlastnické poměry. V závodě byla zavedena národní správa, ale v srpnu 1946 závod znovu přešel do majetku zahraničního koncernu Brown-Boveri Po bouřlivých jednáních, do nichž se zapojili mnozí zaměstnanci, se jim však nakonec roku 1947 opět podařilo národní správu nastolit. Zestátňování soukromého sektoru nabírá na intenzitě. V tom samém roce byl závod v Drásově znárodněn. Stejný osud postihl také Siemens a jeho 18 firem a zastoupení v Československu. V republice je vyhlášena hospodářská dvouletka pro léta Únorový převrat 1948 vše od základu mění Drásovský závod je bezprostředně začleněn do národního podniku Moravské elektrotechnické závody (MEZ) Olomouc. K 1. lednu 1949 byly pak k Drásovu připojeny závody v Nedvědici, Štěpánově a Třebíči. V roce 1950, po zrušení podnikového ředitelství MEZ v Olomouci, byl z těchto důvodů zřízen samostatný národní podnik MEZ Drásov s pobočnými závody v Nedvědici, ve Štěpánově a v Třebíči. V roce 1952 byl ale závod Třebíč z podniku vyčleněn. Paradoxy doby Proklamované teze vše pro pracující lid nalézají pozitivní odezvu v řadě sociálně zaměřených akcí těchto let. NAHOŘE Práce ve výrobě byla v minulosti fyzicky namáhavá. Dnes nám pomáhají moderní stroje. Spolupráce trvá dodnes Spolupráce obce a závodu trvá i v moderní době. Například v roce 2013 věnovalo 18 dobrovolníků ze Siemens jednu pracovní směnu stavebním pracím na zídce u drásovského kostela až 1953 Ozvěny únorových událostí 16

15 Prospěšná spolupráce obce a závodu Pomineme-li celospolečenské negace zejména padesátých let, které vyplynuly na povrch až v pozdější době, je třeba konstatovat, že nový národní podnik se tehdy velmi angažoval v dalším rozvoji obce, říká Josef Stibůrek. Do určité míry to bylo ovlivněno i poválečným budovatelským nadšením místních, zejména mladých lidí, kteří se dobrovolně zapojovali do brigádnických akcí a nezřídka věřili v proklamované ideály. Zápisy v místní kronice uvádějí, že závod v letech 1953 až 1954 v úzké spolupráci s Místním národním výborem zbudoval v prostorách své zahrady požární nádrž, která sloužila nejen zaměstnancům, ale i celému okolí jako souběžné koupaliště. Jeho provoz i náklady hradil MEZ. Byl to mimochodem další příklad spolupráce drásovského závodu s obcí i pro další léta a tato prospěšná symbióza kontinuálně trvá dodnes. Záchrana závodu při osvobození Když se na konci války sovětská vojska přiblížila k Drásovu, dostal jeden z německých důstojníků rozkaz drásovský závod zničit. Protože v závodě před válkou pracoval a měl k němu osobní vztah, rozkaz neuposlechl, a tak zachránil továrnu pro příští generace. Událost dokládá, že dějiny tvoří hrdinské činy jednotlivců. Co uvádí místní kronika Počet obyvatel obce v roce 1950: 942. Drásovský závod v padesátých letech ve svých budovách zřídil pro celý místní region budovu pro ordinace praktického i zubního lékaře. Od roku 1948 byly pro zaměstnance budovány nové bytové jednotky, mateřská škola, ve společné akci OÚ a závodu byla budována nová kanalizace a podobně. NAHOŘE Slavnostní odhalení pamětní desky na počest zaměstnanců závodu umučených za nacistické okupace

16 18 Zdejší závod mě provázel doslova od dětských krůčků. Tatínek, když měl naléhavou práci, mě třeba do něj vozil v kočárku a vrátní mě pak hlídali, než se vrátil zpět, vzpomíná jeho dlouholetá pracovnice Květoslava Bartošová. Pracovaly tu celé rodiny a vztah k drásovskému podniku se dědil z pokolení na pokolení. Například můj tatínek František Kašparec nastoupil do učení v polovině třicátých let v tehdejším Brown-Boveri a pracoval zde až do začátku sedmdesátých let. Maminka, rovněž Květoslava, pracovala asi 25 let v kantýně závodu. A já osobně, když jsem dokončila v roce 1969 Střední všeobecně vzdělávací školu (dnešní gymnázium), jsem v tehdejším MEZu nastoupila do konstrukce.

17 Mého otce strýc Tomáš Mikšík tu rovněž pracoval a také jeho syn Ing. Tomáš Mikšík jako vedoucí konstrukce. Jeho snacha Zdena pracovala v účtárně. Jejich syn Ivoš pracuje v konstrukci v nynějším Siemensu a stejně tak jeho žena i syn. Obdobně bych takto mohla jmenovat další rodiny, jejichž dvě i tři generace pracovaly v MEZu a nyní v Siemensu například rodina Jurkova, Klepárníkova, Sitařova, Matouškova, Podalova, Habánova, Zemanova a jiné. Opravdu sága rodu drásovských říká Květoslava Bartošová s úsměvem. 19

18 1953 až 1963 Čas se měří na pětiletky Pětiletka, nebo také pětiletý plán, byla základní ekonomická koncepce SSSR a ostatních zemí východního bloku. Také v Drásovu vše tehdy podléhalo těmto směrnicím. Podle plánu rozvoje se v roce 1957 začíná stavět nová výrobní hala na ploše m 2. Stavba byla dokončena v roce 1961, do provozu uvedena k 1. dubnu Podle údajů z roku 1957 závod MEZ zvýšil oproti roku 1948 výrobu elektromotorů pětkrát. Stav zaměstnanců vzrostl o 75 procent, na stav přes 450 osob. Elektromotory vyráběl také do vyspělých západních (jak se tehdy psalo kapitalistických) zemí. Závod dokončil čističku, kanalizaci, impregnačku a adaptoval závodní jídelnu. Průměrný výdělek zaměstnanců činil korun. Při reorganizaci československého průmyslu v dubnu roku 1958 se národní podnik MEZ Drásov včetně pobočných závodů v Nedvědici a ve Štěpánově stal součástí nově zřízeného národního podniku MEZ Brno. Od tohoto roku také dochází ke zvýšení objemu výroby. Je kladen důraz na její specializaci a zúžení výrobního programu. Proto se závod úzce specializuje na výrobu asynchronních motorů ve výkonové řadě od 100 do kilowattů, jichž byl monopolním výrobcem v tehdejší ČSSR pro československý průmysl a především pro energetiku. Celkově zajišťuje pohony pro povrchovou těžbu v dolech Severočeského hnědouhelného revíru, technologické celky v tepelných elektrárnách, čerpadla pro závlahy v SSSR (spolupráce se Sigmou Lutín), technologické celky v jaderných elektrárnách. Dále vlastní vývojovou základnu a ve spolupráci s VÚES Brno řeší speciální zakázku kusového charakteru. V roce 1962 v závodě pracovalo 519 zaměstnanců a průměrný měsíční výdělek byl korun. Vážné problémy dole Výstava drásovských strojů na Brněnském strojírenském veletrhu v roce V dějinách závodu MEZ patří rok 1962 k významným tím, že byla dána do provozu zmíněná nová hala o celkové ploše m 2. Dosavadní staré objekty měly m 2. Do ní se přestěhovala obrobna, lisovna a navijárna. Nedokončená zůstala zatím impregnační stanice, zkušebna a montáž. Proto tyto dílny zůstaly ve starých objektech. Nad Drásovem se však začala stahovat mračna 1953 až 1963 Čas se měří na pětiletky 20

19 NAHOŘE Budování závodního rekreačního střediska u Milovského rybníka na Českomoravské vysočině. NAHOŘE Odjezd rekreantů na Milovy. Co uvádí místní kronika V celém našem hospodářství vyvrcholily v roce 1962 obtíže v průmyslu a zemědělství. MEZ Drásov, ačkoliv se jedná vcelku o malý závod, přispěl k prohloubení rozporů v národním hospodářství tím, že jeho výrobky určené pro vládou sledovanou investiční výstavbu a export, nekryly celostátní potřebu. Státní plán ukládal závodu vyrobit výrobky v hodnotě 62 milionů Kč, a přitom bylo třeba ještě výrobků za 10 milionů Kč zajišťovat dovozem. Závod byl preferován ministerstvem těžkého strojírenství, přesto se však nepodařilo vyřešit všechny problémy spojené s provozem v nové hale natolik, aby státní plán mohl být splněn v plném rozsahu. Bylo to jednak podstatné narušení výroby v prvním a druhém čtvrtletí roku v důsledku stěhování výrobního zařízení za provozu, kvůli čemuž docházelo k výpadkům kapacity. Dále se podstatně zhoršila kvalita některých materiálů, především ocele pro hřídele motorů, a navíc docházelo k zavádění nové výroby motorů jednotné čs. řady, které nahrazovaly dosavadní výrobky staré konstrukce Brown-Boveri MOW a MSW, typové velikosti 12, 13 a 15. Jedním z nejzávažnějších problémů, který narušil splnění plánu, byla otázka získání potřebného počtu nových pracovních sil. Ačkoliv tišnovská oblast byla dosud chudá na průmysl a lidé si stěžovali na nedostatek pracovních příležitostí, došlo v roce 1962 k situaci zcela opačné. Otevření uranových dolů severozápadně od Tišnova, rozšíření objektů a výroby v Předkláštěrských papírnách, zahájení výroby v nově budované vápence Čebín, nedostatek pracovních sil v zemědělství to vše ztížilo nábor nových pracovních sil natolik, že plánované stavy pracovníků nebyly dosaženy, přestože v průběhu roku došlo ke zvýšení celkového počtu pracovníků ze 483 na 582, tedy o celou stovku. V důsledku všech těchto příčin se stalo, že závod vyrobil jen za 51 milionů Kč nových výrobků, to je o necelých 12 procent více než v roce 1961, kdy se vyrábělo jen ve staré hale. Pro zlepšení úrovně řídicí práce došlo k některým kádrovým změnám ve vedení. Ředitel Novotný byl z funkce odvolán a na jeho místo nastoupil Oldřich Šmíd, zaměstnanec Vývojového závodu MEZ Brno. Počet obyvatel obce v roce 1961:

20 1963 až 1973 Pod taktovkou RVHP Ve snaze dále zvyšovat produktivitu se připravují od počátku sedmdesátých let v podniku MEZ Brno vyšší formy kooperace a mezinárodní dělby práce v rámci dvojstranných dohod se SSSR. Byly vyvinuty nové řady asynchronních motorů podle zadání komise Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) Interelektro pro potřebu československé energetiky do tepelných i jaderných elektráren, připravuje se vývoj vestavných motorů pro ponorná čerpadla a sací bagry, elektromotorů pro kovací lisy či pro pohon zařízení s velmi značnými momenty setrvačnosti a protimomenty. V poměrně krátké době byl tehdy v závodě Drásov zaveden do výroby licenční termoreaktivní vysokonapěťový izolační systém a tím zajišťována vysoká kvalita dodávek vysokonapěťových zdrojů. S výrobky závodu Drásov se lze v té době setkat téměř ve všech odvětvích československého průmyslu a jako součást velkých investičních celků jsou vyváženy do mnoha zemí světa. Není možno opomenout i výrobu speciálních motorů pro pohon turbokompresorových soustrojí k dochlazování reaktoru první československé atomové elektrárny. U nás, ještě v ČSSR, byla první atomová elektrárna (označená A 1) v Jaslovských Bohunicích spuštěna roku Dnes už je mimo provoz, ale stala se základem jaderného programu v Československé republice až 1973 Pod taktovkou RVHP 22

21 Jedna z priorit Závod měl v té době jednu z nejlépe dotovaných a využívaných závodních knihoven v celém kraji. Také v obsažné technické knihovně mohli zaměstnanci závodu najít hledaný zdroj poučení, vzpomíná Josef Stibůrek. Pro sportovní vyžití zaměstnanců se organizovaly různé sportovní soutěže a po dohodě s TJ Sokol Drásov mohli zaměstnanci podniku využívat veškerá jeho zařízení. Potom bych rád zmínil i opět vylepšené závodní stravování. Zlepšilo se jak v modernizaci zařízení, tak v kultuře stolování a kvalitě jídel. V závodní jídelně se podle dochovaných pramenů denně stravovalo 27 procent zaměstnanců závodu nebo důchodců z řad bývalých zaměstnanců. Později, od poloviny roku 1981, využívali výhod závodního stravování i zaměstnanci jiných organizací. vlevo Úspěšně probíhá spolupráce s TJ Drásov. nahoře MEZ dodal i speciální motory do jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích na Slovensku. Co uvádí místní kronika Počet obyvatel obce v roce 1970: dole Závodní požární družstvo. vlevo dole Bytové jednotky pro zaměstnance MEZ

22 24 Drásov kostel Povýšení sv. Kříže

23 Drásovský kostelíčku... Čeho všeho ses ve stoletém běhu času stal pamětníkem, co vše zaznamenaly tvé kamenné zdi? Kolik jsi za tu dobu vyslechl modliteb či proseb, kolik se tu odehrálo tichých rozjímání? Tady ve svátečních šatech se scházeli i ti, kteří jen nedaleko odtud se pak v práci potkávali v montérkách. 25

24 1973 až 1983 Důraz na vědeckotechnický pokrok V období po roce 1975 je výroba v MEZ Drásov charakterizována nástupem racionalizace výrobního procesu, zaváděním automatizace, přechodem z obrábění na tváření a nahrazování ruční práce prací strojní. Od roku 1976 v něm dochází k vyššímu stupni specializace zakoupením licence Micalastic, která přinesla vysokou technickou úroveň asynchronních motorů vysokého napětí. Od roku 1980 byl inovován výrobní program a tak zajištěno podstatné snížení hmotnosti a spotřeby materiálu o 20 až 30 procent. Objem výroby v Kč oproti roku 1958 se ztrojnásobil. Postupně dochází v rámci investičních limitů k vybavování technicky výkonnými stroji, včetně NC (numericky řízenými) stroji. NAHOŘE Konvenční obráběcí stroje byly postupně nahrazovány číslicově řízenými stroji. dole Navijárna po zakoupení licence Micalastic. Uváděný rozvoj produkce závodu v letech 1970 až 1985 Období Výroba zboží (mil. korun) Index růstu , ,0 1, ,2 1, ,5 1,335 Výrobní program: Trojfázové asynchronní motory na nízké napětí. Jsou určeny pro pohony ventilátorů, elektročerpadel, kompresorů apod. Typové označení: AF nakrátko AG kroužkové Trojfázové asynchronní motory na vysoké napětí Jsou určeny pro pohony různých druhů ventilátorů, drtičů, čerpadel, kompresorů, dopravníků, jeřábů a jiných zařízení. Statorové vinutí je provedeno v termoreaktivním systému s třídou izolace F. Trojfázové asynchronní motory na vysoké napětí pro ztížené pracovní podmínky a pro energetickou řady 2N Jsou určeny především pro pohony vlastní spotřeby v elektrárnách a jiných provozech, kde se vyskytují neobvykle velké odchylky napětí (4 200 až V) a kmitočtu (45 až 54 Hz). Ředitelem závodu v roce 1982 je Milan Horký až 1983 Důraz na vědeckotechnický pokrok 26

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 2 / ČÍSLO 1 / 2009 Energie je již dnes strategická surovina, říkají společně generální ředitel Ing. Jan Musil, CSc., a přední expert ČKD GROUP na energetiku

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA Diplomová

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností.

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností. TÉMA 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností 3 03 POMÁHÁME 12 Václav Koloušek liberecký patriot JAK TO FUNGUJE 20 Vlak bez kol Spektrum Časopis pro zákazníky a partnery Václav Koloušek

Více

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU ČERVENEC SRPEN 2014 www.moravskehospodarstvi.cz 7 ČD Cargo: Ze ztráty do stamilionového zisku www.facebook.com/moravskehospodarstvi 10 11 Umělci na Moravě: Zakrynycny

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

V roce 1962 byl vedoucí jezný v Srnojedech dotázán, proč chybí na středním Labi jeden plavební stupeň, který se tehdy jmenoval Semín, aby se mohlo

V roce 1962 byl vedoucí jezný v Srnojedech dotázán, proč chybí na středním Labi jeden plavební stupeň, který se tehdy jmenoval Semín, aby se mohlo 1 2015 1977 1985 1962 2015 V roce 1962 byl vedoucí jezný v Srnojedech dotázán, proč chybí na středním Labi jeden plavební stupeň, který se tehdy jmenoval Semín, aby se mohlo plout až do Pardubic, a odpověď

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Listopad 2012, ročník III., číslo 10 05 Steckel boduje s trafo ocelí. Na kontě má první tisícovku! V polovině listopadu byla na Steckelově

Více

Kazachstán HoSPodářSký zázrak uprostřed asie. Příloha divize euro e15, vychází ve spolupráci s Portálem businessinfo.cz

Kazachstán HoSPodářSký zázrak uprostřed asie. Příloha divize euro e15, vychází ve spolupráci s Portálem businessinfo.cz únor 2015 Příloha divize euro e15, vychází ve spolupráci s Portálem businessinfo.cz Kazachstán HoSPodářSký zázrak uprostřed asie Uzbekistán: zájem o pivo Rychle rostoucí ekonomika kupuje také trolejbusy

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Střípky z historie Tesly Rožnov pod Radhoštěm PRŮVODCE VÝSTAVOU

Střípky z historie Tesly Rožnov pod Radhoštěm PRŮVODCE VÝSTAVOU Vydání publikace bylo podpořeno Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj z Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007 2013 SPOLEČNĚ BEZ HRANIC Střípky z historie

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj JADERNÍK 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 Nový jaderný zdroj DIVIZE 800 Testování materiálů v sondě TW3 ÚJV Řež v roce 2060 Obsah III. ročník, 01/2010 úvod 3 Slovo

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více