100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků. www.semd.cz"

Transkript

1 100 let od zahájení výroby v Drásově Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků

2 Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 123 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2012 obrat 32,5 miliardy Kč (1,3 mld. eur). S objemem vývozu, který dosáhl miliardy Kč (0,86 mld. eur), se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2012 dosáhl Siemens obratu 78,3 miliardy eur s čistým ziskem 5,2 miliardy eur a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na a Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás srdečně pozdravili a přivítali na stránkách knihy, kterou jsme pro vás připravili u příležitosti oslav sta let od zahájení výroby v našem závodě. Z následujících stránek je patrné, že historie závodu je neobyčejně bohatá a rozmanitá. Za sto let trvání závod prošel pod různými vlastníky různými etapami. Ty však mají jedno společné elektrotechnickou výrobu, jíž dominuje produkce elektromotorů a generátorů. A právě tato dlouholetá tradice, zkušenosti, dovednosti a výrobní know-how předávané mezi generacemi zaměstnanců, často z otce na syna, jsou hlavním důvodem, proč náš závod úspěšně přestál všechny vrtochy dějin a do další stovky let vstupuje ve výborné kondici a s jasnou budoucností. Za několik měsíců uplyne dvacet let od doby, kdy se náš závod stal součástí koncernu Siemens. Mezinárodní zázemí nám přineslo nové exportní možnosti, ale také nutnost obhájit svou existenci v tvrdé konkurenci partnerských závodů. To se nám podařilo a dnes je drásovský závod jedním z klíčových závodů koncernu na výrobu elektromotorů a generátorů. Naši pozici potvrzuje i fakt, že jsme společně s oslavami stoletého výročí zahájili práce na rozšíření závodu, které umožní zvýšení výrobní kapacity a zavedení nových produktových řad. Jsme velice rádi, že náš závod je váženým partnerem zahraničních výrobních podniků koncernu Siemens, a současně i zodpovědným partnerem ve svém bezprostředním okolí. Máme radost z rozvíjející se spolupráce se středními a vysokými školami v našem okolí a současně z podpory a porozumění ze strany vedení městyse Drásov i Jihomoravského kraje a velice si toho vážíme. Kombinace tohoto globálního a lokálního partnerství je pro nás základním předpokladem pro rozvoj závodu. Je tu ale ještě jeden velmi podstatný faktor, který nám umožňuje úspěšně reagovat na požadavky našich zákazníků a uspokojit jejich standardní i velmi specifické požadavky, a tím je rodinná atmosféra. Lidská vzájemnost a porozumění činí z našeho závodu více než pouhé místo našeho zaměstnání. Pro většinu z nás je drásovský závod srdeční záležitostí. Na závěr bychom ještě rádi poděkovali všem našim kolegům, bývalým zaměstnancům a pamětníkům, jejichž vzpomínky, fotografie a poskytnuté materiály umožnily vznik této knihy. Zejména kronikáři městyse Drásov panu Josefu Stibůrkovi, fotografu Pavlu Smékalovi, panu Bohuslavu Husákovi, paní Haně Dosedlové-Lackové i dalším. Přejeme nám všem mnoho úspěchů do dalších let! Ivo Pavelec, ředitel závodu Yuliya Monastyruk, vedoucí BA 4

3 nahoře Továrna ve dvacátých letech minulého století. Píše se rok 1913 V běhu času zůstal už dávno zapomenutý. Jaký byl? V každém případě ti, kteří jej prožívali, stáli tehdy před branami zničující 1. světové války. Žáci škol se svými vyučujícími sice jásali nad úctyhodným 83. výročím narození stařičkého mocnáře Rakouska-Uherska Františka Josefa I. a truchlili spolu s ním nad patnáctým výročím smrti krásné císařovny Alžběty Bavorské (Sisi), kterou v Ženevě pilníkem probodl italský anarchista. Ale oslavy Vánoc 1913 byly pro mnohé Evropany asi na delší dobu posledními radostnými, neboť jak později napsali pamětníci chmurné mraky válečné se shlukly na obzoru a mladým i starým nevěstily nic dobrého. Samotný tento rok byl vrchovatě naplněn událostmi. n Norsko přiznalo volební právo ženám, n Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, n Zemřel známý český malíř Mikoláš Aleš, n Narodil se chemik a vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle, n Skupina firem Siemens zaměstnává téměř 40 tisíc lidí po celém světě. A v obci Drásov nedaleko Tišnova (v dnešním okrese Brno-venkov Jihomoravského kraje) byla zahájena výroba v místním závodě, jemuž tehdy nikdo nepřisuzoval tak pozoruhodný rozvoj, jakým poté prošel až do dnešní doby. dole Pohled na závod v současnosti s Drásovem v pozadí. Počet obyvatel v roce 2013 překročil číslo Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov Historie: n Ing. Beran & spol n Brown-Boveri & Cie n Moravské elektrotechnické závody (MEZ) n Siemens 1994 až současnost Počet zaměstnanců: 760 Produkty: Nízkonapěťové a vysokonapěťové generátory a asynchronní a synchronní elektromotory Užití: V elektrárnách, na ropných plošinách, v lokomotivách, v zaoceánských osobních a dopravních lodích po celém světě Obrat 2012: 72 milionů eur 5

4 6 Železnice Stará Tišnovka

5 Železnice Stará Tišnovka Nebýt železnice do Drásova na tehdejší trati Německý Brod Brno, nepostavil by Ing. Beran v roce 1913 v obci Drásov továrničku na cihlářské stroje. A tak by pochopitelně neexistoval ani současný závod Siemens. Tato dnes již zaniklá železná dráha byla na počátku prvního desetiletí minulého století velmi žádoucí. Bohatý zemědělský tišnovský region potřeboval rychle a úsporně přepravovat své zemědělské produkty. Navržená trať měla původně vést přes nedalekou obec Čebín a pokračovat na Kuřim a Brno. Tehdejší starosta Drásova František Ondráček však dobře pochopil strategický význam železnice pro zdejší region a zasadil se o změnu plánů. Dne 2. července 1884 tak nová železniční stanice Drásov přivítala svůj první osobní vlak. Stará Tišnovka a stanice Drásov sloužily nepřetržitě až do roku 1953, kdy byla 20. prosince zrušena. Nová dvoukolejná dráha Havlíčkův Brod Brno byla již definitivně vedena přes blízký Čebín. Dopravu zaměstnanců do tehdejšího závodu MEZ Drásov převzaly autobusy. Stará Tišnovka sloužila až do konce dvacátého století jako železniční vlečka pro přepravu výrobků z továrny a vápenky. Po roce 2000 zanikla úplně. Jen v krajině po ní zůstaly náspy porostlé dřevinami a trávou. 7

6 1913 až 1923 Vykročení do neznáma Na počátku byla firma Ing. Beran a spol. Její zakladatel a majitel Ing. Alois Beran se sice narodil v Oseku u Rokycan, ale rozhodl se podnikat právě v Drásově. Poblíž byly totiž cihelny, důležité pro jeho podnikatelský záměr, dále zde existovalo výhodné železniční spojení tratě Tišnov Brno a v neposlední řadě region nabízel dostatek volných pracovních sil. V první polovině roku 1913 zde tak započala výroba cihlářských strojů. Byly určeny pro místní i další cihelny a rozloha továrny, která byla obchodně zaregistrována již v roce 1912, činila asi 500 m také se stalo... Česko: 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát (Československo). Evropa: V roce 1913 představil dánský fyzik Niels Bohr svůj teoretický popis struktury atomu známý později jako Bohrův model atomu. Bohr za něj získal v roce 1922 Nobelovu cenu za fyziku. Svět: 15. července 1914 byl slavnostně otevřen Panamský průplav. Siemens: V roce 1921 zahájilo provoz první malé, celokovové letadlo pro pilota a dva pasažéry Junkers K 16 s doletem 600 kilometrů. Poháněl je motor společnosti Siemens & Halske. 1. světová válka v roce 1914 však i zde radikálně ovlivnila zavedený výrobní program a aktuálně jej změnila na válečný. Vyráběla se tu dělostřelecká munice. dole Fotokopie záznamu kroniky z tohoto období až 1923 Vykročení do neznáma 8

7 Takto vypadal Drásov v roce 1913 (kolorovaná dobová fotografie). Obec měla tehdy 768 obyvatel. Kronikář obce vypráví Josef Stibůrek, kronikář Drásova a bývalý zaměstnanec zdejšího závodu, který v něm pracoval 44 let, dlouhodobě pátrá po všem zajímavém o jejich historii. Bohužel pamětníci té doby již nežijí a co máme k dispozici, vychází z dochovaných zápisů, říká. Vyplývá z nich, že v továrně ing. Berana se po válce vůbec nepracovalo. Důsledky této globální pohromy důsledně zamíchaly kartami i v této části republiky. Aby ing. Beran předešel dalším ztrátám, rozhodl se konečně v roce 1921 továrnu prodat firmě MEAS Brno, zabývající se výrobou elektrických strojů a přístrojů, která ji ale hned příštího roku prodala soukromníkovi, ing. Sušickému. Tento prodej byl pak formální předehrou k založení Brněnské elektrotechnické společnosti v roce Na výrobních plochách, postupně rozšířených asi na 800 m 2, byla zřízena opravna elektromotorů. To byl významný počin, neboť byl tak položen základní kámen k dlouhodobému výrobnímu programu. Později byla zahájena výroba těchto strojů do výkonu 25 kilowattů a výroba jističů a kontrolérů. Ale to ještě zdaleka nebyl konec proměn, které závod očekávaly

8 1923 až 1933 Éra Brown-Boveri Dalším přelomovým mezníkem v historii podniku se stal letopočet Přesněji řečeno, od 1. ledna tohoto roku byl začleněn do zahraničního koncernu akciové elektrotechnické společnosti Brown-Boveri & Cie (BBC), založené ve švýcarském Badenu v roce Tato nadnárodní společnost měla dceřiné firmy po celé Evropě a její elektromotory Brown-Boveri se těšily všeobecnému uznání. S tímto jménem byl pak drásovský závod nadlouho propojen. Závod změnil název na Českomoravské závody Brown-Boveri (ČBB), akciová společnost. (Měl ústřední sídlo v Praze a jeho ředitelem se stal Němec Eisner.) Průběžně se zvětšil, výrobní program byl rozšířen na všechny druhy asynchronních motorů napětí voltů a výkonu kilowattů, na všechny druhy stejnosměrných strojů do výkonu kilowattů, transformátory všeho druhu a vybavení dieselelektrických strojů. Dále byl obohacen o pece žíhací, tavicí a též kremační. V roce 1924 začal Siemens v nedaleké Mohelnici vyrábět elektromotory, generátory a další elektrické stroje. Za sedmdesát let se Česká republika stane evropskou základnou koncernu pro výrobu elektromotorů a generátorů se třemi závody v Mohelnici, Frenštátu pod Radhoštěm a právě Drásovem, A tak není náhodou, že drásovský elektromotor se objevuje i ve dvounápravovém tramvajovém vozu č. 31, v hantýrce označovaném bibisák, který byl nasazen v Ostravě na trati Svinov Klímkovice od 4. července Za zmínku však stojí ještě jedna zajímavost. V těchto letech se tu též vyráběly kvalitní elektronkové radiové přijímače značky Minerva. Výrobce: QQ QQ NAHOŘE Radiopřijímač Minerva z roku mechanická část: Brno Královopolská továrna na stroje a vagony, a. s. elektrická výzbroj: Československé závody Brown-Boveri akc. spol., Drásov Výrobní číslo: Mimochodem, vůz byl vyřazen z osobní dopravy až v roce Vpravo Vůz č. 31 na pozdějším snímku až 1933 Éra Brown-Boveri 10

9 ... také se stalo... Česko: V roce 1924 popsal profesor Augustin Žáček na Univerzitě Karlově princip oscilace magnetronu, který byl později využit pro mikrovlnné trouby. Evropa: V roce 1928 skotský bakteriolog Alexander Fleming vynalezl penicilin. Svět: Ve 20. letech se v USA masově rozšířily ledničky a přenosné vysoušeče vlasů. Siemens: V roce 1929 Siemens postavil v Irsku největší hydroelektrickou elektrárnu na světě. Hospodářská krize postihla i drásovský závod. V letech 1930 až 1931 bylo 15 procent zaměstnanců z práce propuštěno a mzdy byly sníženy. Co uvádí místní kronika V roce 1928 pracovalo v Drásově 190 dělníků a 30 úředníků. Později, vlivem hospodářské krize třicátých let, došlo však k útlumu výroby a snížení počtu pracovníků. Například v roce 1933 již zde pracovalo jen 125 dělníků a 25 úředníků. Počet obyvatel obce v roce 1930: DOLE Pohled do takzvané galerie, v níž byla umístěna navijárna pro výrobu cívek. (Léta 1920 až 1930.) Vzpomínka pamětníka V roce 1929 rozhodlo vedení závodu rozšířit tovární budovy formou přístavby, protože dílny, zejména navijárna a zkušebna, již prostorově nevyhovovaly. K tomuto rozhodnutí je vedla tehdejší konjunktura i naděje, že budoucnost bude slibná. Celá čelní stěna, to je až ke střeše, byla přitom otevřena a zajištěna vagónovými plachtami, aby z venku neprocházel průvan do dílny a lidé mohli nerušeně pracovat. Expedice neměla ještě střechu a byla plně rozestavěná, když se strhla ohromná větrná bouře, jaká nebyla na Tišnovsku v paměti. Ještě štěstí, že byl právě svátek a dělníci nepracovali. Velké stromy byly vyvráceny i s kořeny, takže katastrofa byla nedozírná. Budova továrny se celá třásla nárazem větrů, vagónové plachty odolávaly náporu a nárazům, bouchalo to, jako když střílí z kanónu. Naštěstí celý ten nápor byl zadržen, jinak budova navijárny by byla rozmetána, poněvadž střechy jsou z desek a lepenky. Byla to perná noc pro nás, kteří jsme měli pohotovost, abychom v případě nebezpečí chránili, co se dá. Potom události v závodě již měly normální průběh, ale blížil se letopočet 1930 rok světové krize a velké nezaměstnanosti. R. Čížek v závodním časopise zaměstnanců MEZ Drásov Vysoké napětí,

10 Střípky z historie Drásova Existují zprávy, podle nichž se svatí Cyril a Metoděj při svém putování českými a moravskými zeměmi zastavili i v Drásově. Podle pověsti byl Drásov od poloviny 13. století samostatným městem s hradbami. Hradby se třemi branami uchránily město i před husity. O 200 let později byl Drásov králem Jiřím z Poděbrad svěřen do majetku tišnovského kláštera. Roku 1425 si Drásov vybral císař Zikmund Lucemburský za operační základnu v polním tažení proti husitům. Roku 2008 získal Drásov statut městyse. Má vlastní pečeť a znak obilný snop převázaný povříslem na modrém poli s liliovými kříži po stranách. Drásovská krajina 12

11 13

12 1933 až 1943 Předválečná a válečná léta Republika se pozvolna vzpamatovávala z vleklé hospodářské krize a zdálo se, že nastává čas opětovného hospodářského růstu. To přinášelo naději i v Drásově. Také Siemens v tehdejším Československu zřídil několik velkých závodů, ve kterých vyráběl jak silnoproudá zařízení pro elektrárny, průmyslové závody, doly, hutě a elektrické dráhy, tak elektromotory a generátory, telefony a ústředny, lékařské přístroje, hradlová zařízení pro dráhy, měřicí přístroje, elektrické nářadí a spotřebiče pro domácnost. V roce 1934 přistoupil drásovský závod ke zvýšení akciového kapitálu společnosti na 6 milionů tehdejších korun. Tohoto navýšení se kapitálově zúčastnila též švýcarská firma Brown-Boveri, která společnost stále ovládala. O čtyři roky později, v roce 1938, jmenovala československá společnost BB svým prvním českým ředitelem Ing. Antonína Navrátila z Prahy a v Drásově zůstává ředitel Wollek až do roku V letech 1936 až 1945 závod vyráběl všechny druhy asynchronních motorů různých provedení až do výkonu kilowattů, asynchronní generátory s motory do výkonu kilowattů, stejnosměrné stroje do výkonu kilowattů, transformátory, výzbroj dieselelektrických strojů a stále též elektrické pece. V pozdějších letech se však z ekonomických důvodů výrobní program postupně zužoval. NAHOŘE Zaměstnanci firmy Brown-Bowery. Muž v bílém vlevo je pan Miloš Konečný. Třicátá léta. Do roku 1938 neměl závod vlastní konstrukční oddělení. K výrobě zavedených výrobků se používala dokumentace z ústředního závodu BBC v Badenu. To se již za humny zřetelně ozývaly náznaky příchodu další, ještě ničivější světové pohromy. Co uvádí místní kronika Za války nebyl drásovský závod citelněji poškozen a mohl hned po jejím skončení zahájit provoz. Vzpomínka pamětníka Za války se v závodě vyráběly také radiopříjímače. Aby obyvatelé protektorátu nemohli poslouchat Londýn nebo Moskvu vysílané na krátkých vlnách, museli přinášet svoje přijímače na příslušný obecní úřad, kde jim proti potvrzení byly krátké vlny odstraněny. Znalost elektrotechniky ale dokázala i tento zákaz překonat. Stačilo na obal mucholapky navinout 10 závitů drátu, dovnitř vložit bloček 25 mikrofaradů, konce vodiče napojit na žhavicí lampu a anténu a opět jste slyšeli Londýn. Takto upraveným přijímačům se říkalo churchilka. NAHOŘE Lisovna ve třicátých letech až 1943 Předválečná a válečná léta 14

13 NAHOŘE Poradu pracovníků vede vedoucí zkušebny pan Miloš Konečný. Čtyřicátá léta. dole Pohled do navijárny třicátých let

14 1943 až 1953 Ozvěny únorových událostí Poosvobození země v roce 1945 zavládl i v Drásově životní elán a chuť narýsovat novou budoucnost. Ta se však již komíhala v nejasných konturách revolučních politických proměn, z nichž mnohé měly nezanedbatelný dopad také na život i osudy místních obyvatel či na vlastnické poměry. V závodě byla zavedena národní správa, ale v srpnu 1946 závod znovu přešel do majetku zahraničního koncernu Brown-Boveri Po bouřlivých jednáních, do nichž se zapojili mnozí zaměstnanci, se jim však nakonec roku 1947 opět podařilo národní správu nastolit. Zestátňování soukromého sektoru nabírá na intenzitě. V tom samém roce byl závod v Drásově znárodněn. Stejný osud postihl také Siemens a jeho 18 firem a zastoupení v Československu. V republice je vyhlášena hospodářská dvouletka pro léta Únorový převrat 1948 vše od základu mění Drásovský závod je bezprostředně začleněn do národního podniku Moravské elektrotechnické závody (MEZ) Olomouc. K 1. lednu 1949 byly pak k Drásovu připojeny závody v Nedvědici, Štěpánově a Třebíči. V roce 1950, po zrušení podnikového ředitelství MEZ v Olomouci, byl z těchto důvodů zřízen samostatný národní podnik MEZ Drásov s pobočnými závody v Nedvědici, ve Štěpánově a v Třebíči. V roce 1952 byl ale závod Třebíč z podniku vyčleněn. Paradoxy doby Proklamované teze vše pro pracující lid nalézají pozitivní odezvu v řadě sociálně zaměřených akcí těchto let. NAHOŘE Práce ve výrobě byla v minulosti fyzicky namáhavá. Dnes nám pomáhají moderní stroje. Spolupráce trvá dodnes Spolupráce obce a závodu trvá i v moderní době. Například v roce 2013 věnovalo 18 dobrovolníků ze Siemens jednu pracovní směnu stavebním pracím na zídce u drásovského kostela až 1953 Ozvěny únorových událostí 16

15 Prospěšná spolupráce obce a závodu Pomineme-li celospolečenské negace zejména padesátých let, které vyplynuly na povrch až v pozdější době, je třeba konstatovat, že nový národní podnik se tehdy velmi angažoval v dalším rozvoji obce, říká Josef Stibůrek. Do určité míry to bylo ovlivněno i poválečným budovatelským nadšením místních, zejména mladých lidí, kteří se dobrovolně zapojovali do brigádnických akcí a nezřídka věřili v proklamované ideály. Zápisy v místní kronice uvádějí, že závod v letech 1953 až 1954 v úzké spolupráci s Místním národním výborem zbudoval v prostorách své zahrady požární nádrž, která sloužila nejen zaměstnancům, ale i celému okolí jako souběžné koupaliště. Jeho provoz i náklady hradil MEZ. Byl to mimochodem další příklad spolupráce drásovského závodu s obcí i pro další léta a tato prospěšná symbióza kontinuálně trvá dodnes. Záchrana závodu při osvobození Když se na konci války sovětská vojska přiblížila k Drásovu, dostal jeden z německých důstojníků rozkaz drásovský závod zničit. Protože v závodě před válkou pracoval a měl k němu osobní vztah, rozkaz neuposlechl, a tak zachránil továrnu pro příští generace. Událost dokládá, že dějiny tvoří hrdinské činy jednotlivců. Co uvádí místní kronika Počet obyvatel obce v roce 1950: 942. Drásovský závod v padesátých letech ve svých budovách zřídil pro celý místní region budovu pro ordinace praktického i zubního lékaře. Od roku 1948 byly pro zaměstnance budovány nové bytové jednotky, mateřská škola, ve společné akci OÚ a závodu byla budována nová kanalizace a podobně. NAHOŘE Slavnostní odhalení pamětní desky na počest zaměstnanců závodu umučených za nacistické okupace

16 18 Zdejší závod mě provázel doslova od dětských krůčků. Tatínek, když měl naléhavou práci, mě třeba do něj vozil v kočárku a vrátní mě pak hlídali, než se vrátil zpět, vzpomíná jeho dlouholetá pracovnice Květoslava Bartošová. Pracovaly tu celé rodiny a vztah k drásovskému podniku se dědil z pokolení na pokolení. Například můj tatínek František Kašparec nastoupil do učení v polovině třicátých let v tehdejším Brown-Boveri a pracoval zde až do začátku sedmdesátých let. Maminka, rovněž Květoslava, pracovala asi 25 let v kantýně závodu. A já osobně, když jsem dokončila v roce 1969 Střední všeobecně vzdělávací školu (dnešní gymnázium), jsem v tehdejším MEZu nastoupila do konstrukce.

17 Mého otce strýc Tomáš Mikšík tu rovněž pracoval a také jeho syn Ing. Tomáš Mikšík jako vedoucí konstrukce. Jeho snacha Zdena pracovala v účtárně. Jejich syn Ivoš pracuje v konstrukci v nynějším Siemensu a stejně tak jeho žena i syn. Obdobně bych takto mohla jmenovat další rodiny, jejichž dvě i tři generace pracovaly v MEZu a nyní v Siemensu například rodina Jurkova, Klepárníkova, Sitařova, Matouškova, Podalova, Habánova, Zemanova a jiné. Opravdu sága rodu drásovských říká Květoslava Bartošová s úsměvem. 19

18 1953 až 1963 Čas se měří na pětiletky Pětiletka, nebo také pětiletý plán, byla základní ekonomická koncepce SSSR a ostatních zemí východního bloku. Také v Drásovu vše tehdy podléhalo těmto směrnicím. Podle plánu rozvoje se v roce 1957 začíná stavět nová výrobní hala na ploše m 2. Stavba byla dokončena v roce 1961, do provozu uvedena k 1. dubnu Podle údajů z roku 1957 závod MEZ zvýšil oproti roku 1948 výrobu elektromotorů pětkrát. Stav zaměstnanců vzrostl o 75 procent, na stav přes 450 osob. Elektromotory vyráběl také do vyspělých západních (jak se tehdy psalo kapitalistických) zemí. Závod dokončil čističku, kanalizaci, impregnačku a adaptoval závodní jídelnu. Průměrný výdělek zaměstnanců činil korun. Při reorganizaci československého průmyslu v dubnu roku 1958 se národní podnik MEZ Drásov včetně pobočných závodů v Nedvědici a ve Štěpánově stal součástí nově zřízeného národního podniku MEZ Brno. Od tohoto roku také dochází ke zvýšení objemu výroby. Je kladen důraz na její specializaci a zúžení výrobního programu. Proto se závod úzce specializuje na výrobu asynchronních motorů ve výkonové řadě od 100 do kilowattů, jichž byl monopolním výrobcem v tehdejší ČSSR pro československý průmysl a především pro energetiku. Celkově zajišťuje pohony pro povrchovou těžbu v dolech Severočeského hnědouhelného revíru, technologické celky v tepelných elektrárnách, čerpadla pro závlahy v SSSR (spolupráce se Sigmou Lutín), technologické celky v jaderných elektrárnách. Dále vlastní vývojovou základnu a ve spolupráci s VÚES Brno řeší speciální zakázku kusového charakteru. V roce 1962 v závodě pracovalo 519 zaměstnanců a průměrný měsíční výdělek byl korun. Vážné problémy dole Výstava drásovských strojů na Brněnském strojírenském veletrhu v roce V dějinách závodu MEZ patří rok 1962 k významným tím, že byla dána do provozu zmíněná nová hala o celkové ploše m 2. Dosavadní staré objekty měly m 2. Do ní se přestěhovala obrobna, lisovna a navijárna. Nedokončená zůstala zatím impregnační stanice, zkušebna a montáž. Proto tyto dílny zůstaly ve starých objektech. Nad Drásovem se však začala stahovat mračna 1953 až 1963 Čas se měří na pětiletky 20

19 NAHOŘE Budování závodního rekreačního střediska u Milovského rybníka na Českomoravské vysočině. NAHOŘE Odjezd rekreantů na Milovy. Co uvádí místní kronika V celém našem hospodářství vyvrcholily v roce 1962 obtíže v průmyslu a zemědělství. MEZ Drásov, ačkoliv se jedná vcelku o malý závod, přispěl k prohloubení rozporů v národním hospodářství tím, že jeho výrobky určené pro vládou sledovanou investiční výstavbu a export, nekryly celostátní potřebu. Státní plán ukládal závodu vyrobit výrobky v hodnotě 62 milionů Kč, a přitom bylo třeba ještě výrobků za 10 milionů Kč zajišťovat dovozem. Závod byl preferován ministerstvem těžkého strojírenství, přesto se však nepodařilo vyřešit všechny problémy spojené s provozem v nové hale natolik, aby státní plán mohl být splněn v plném rozsahu. Bylo to jednak podstatné narušení výroby v prvním a druhém čtvrtletí roku v důsledku stěhování výrobního zařízení za provozu, kvůli čemuž docházelo k výpadkům kapacity. Dále se podstatně zhoršila kvalita některých materiálů, především ocele pro hřídele motorů, a navíc docházelo k zavádění nové výroby motorů jednotné čs. řady, které nahrazovaly dosavadní výrobky staré konstrukce Brown-Boveri MOW a MSW, typové velikosti 12, 13 a 15. Jedním z nejzávažnějších problémů, který narušil splnění plánu, byla otázka získání potřebného počtu nových pracovních sil. Ačkoliv tišnovská oblast byla dosud chudá na průmysl a lidé si stěžovali na nedostatek pracovních příležitostí, došlo v roce 1962 k situaci zcela opačné. Otevření uranových dolů severozápadně od Tišnova, rozšíření objektů a výroby v Předkláštěrských papírnách, zahájení výroby v nově budované vápence Čebín, nedostatek pracovních sil v zemědělství to vše ztížilo nábor nových pracovních sil natolik, že plánované stavy pracovníků nebyly dosaženy, přestože v průběhu roku došlo ke zvýšení celkového počtu pracovníků ze 483 na 582, tedy o celou stovku. V důsledku všech těchto příčin se stalo, že závod vyrobil jen za 51 milionů Kč nových výrobků, to je o necelých 12 procent více než v roce 1961, kdy se vyrábělo jen ve staré hale. Pro zlepšení úrovně řídicí práce došlo k některým kádrovým změnám ve vedení. Ředitel Novotný byl z funkce odvolán a na jeho místo nastoupil Oldřich Šmíd, zaměstnanec Vývojového závodu MEZ Brno. Počet obyvatel obce v roce 1961:

20 1963 až 1973 Pod taktovkou RVHP Ve snaze dále zvyšovat produktivitu se připravují od počátku sedmdesátých let v podniku MEZ Brno vyšší formy kooperace a mezinárodní dělby práce v rámci dvojstranných dohod se SSSR. Byly vyvinuty nové řady asynchronních motorů podle zadání komise Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) Interelektro pro potřebu československé energetiky do tepelných i jaderných elektráren, připravuje se vývoj vestavných motorů pro ponorná čerpadla a sací bagry, elektromotorů pro kovací lisy či pro pohon zařízení s velmi značnými momenty setrvačnosti a protimomenty. V poměrně krátké době byl tehdy v závodě Drásov zaveden do výroby licenční termoreaktivní vysokonapěťový izolační systém a tím zajišťována vysoká kvalita dodávek vysokonapěťových zdrojů. S výrobky závodu Drásov se lze v té době setkat téměř ve všech odvětvích československého průmyslu a jako součást velkých investičních celků jsou vyváženy do mnoha zemí světa. Není možno opomenout i výrobu speciálních motorů pro pohon turbokompresorových soustrojí k dochlazování reaktoru první československé atomové elektrárny. U nás, ještě v ČSSR, byla první atomová elektrárna (označená A 1) v Jaslovských Bohunicích spuštěna roku Dnes už je mimo provoz, ale stala se základem jaderného programu v Československé republice až 1973 Pod taktovkou RVHP 22

21 Jedna z priorit Závod měl v té době jednu z nejlépe dotovaných a využívaných závodních knihoven v celém kraji. Také v obsažné technické knihovně mohli zaměstnanci závodu najít hledaný zdroj poučení, vzpomíná Josef Stibůrek. Pro sportovní vyžití zaměstnanců se organizovaly různé sportovní soutěže a po dohodě s TJ Sokol Drásov mohli zaměstnanci podniku využívat veškerá jeho zařízení. Potom bych rád zmínil i opět vylepšené závodní stravování. Zlepšilo se jak v modernizaci zařízení, tak v kultuře stolování a kvalitě jídel. V závodní jídelně se podle dochovaných pramenů denně stravovalo 27 procent zaměstnanců závodu nebo důchodců z řad bývalých zaměstnanců. Později, od poloviny roku 1981, využívali výhod závodního stravování i zaměstnanci jiných organizací. vlevo Úspěšně probíhá spolupráce s TJ Drásov. nahoře MEZ dodal i speciální motory do jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích na Slovensku. Co uvádí místní kronika Počet obyvatel obce v roce 1970: dole Závodní požární družstvo. vlevo dole Bytové jednotky pro zaměstnance MEZ

22 24 Drásov kostel Povýšení sv. Kříže

23 Drásovský kostelíčku... Čeho všeho ses ve stoletém běhu času stal pamětníkem, co vše zaznamenaly tvé kamenné zdi? Kolik jsi za tu dobu vyslechl modliteb či proseb, kolik se tu odehrálo tichých rozjímání? Tady ve svátečních šatech se scházeli i ti, kteří jen nedaleko odtud se pak v práci potkávali v montérkách. 25

24 1973 až 1983 Důraz na vědeckotechnický pokrok V období po roce 1975 je výroba v MEZ Drásov charakterizována nástupem racionalizace výrobního procesu, zaváděním automatizace, přechodem z obrábění na tváření a nahrazování ruční práce prací strojní. Od roku 1976 v něm dochází k vyššímu stupni specializace zakoupením licence Micalastic, která přinesla vysokou technickou úroveň asynchronních motorů vysokého napětí. Od roku 1980 byl inovován výrobní program a tak zajištěno podstatné snížení hmotnosti a spotřeby materiálu o 20 až 30 procent. Objem výroby v Kč oproti roku 1958 se ztrojnásobil. Postupně dochází v rámci investičních limitů k vybavování technicky výkonnými stroji, včetně NC (numericky řízenými) stroji. NAHOŘE Konvenční obráběcí stroje byly postupně nahrazovány číslicově řízenými stroji. dole Navijárna po zakoupení licence Micalastic. Uváděný rozvoj produkce závodu v letech 1970 až 1985 Období Výroba zboží (mil. korun) Index růstu , ,0 1, ,2 1, ,5 1,335 Výrobní program: Trojfázové asynchronní motory na nízké napětí. Jsou určeny pro pohony ventilátorů, elektročerpadel, kompresorů apod. Typové označení: AF nakrátko AG kroužkové Trojfázové asynchronní motory na vysoké napětí Jsou určeny pro pohony různých druhů ventilátorů, drtičů, čerpadel, kompresorů, dopravníků, jeřábů a jiných zařízení. Statorové vinutí je provedeno v termoreaktivním systému s třídou izolace F. Trojfázové asynchronní motory na vysoké napětí pro ztížené pracovní podmínky a pro energetickou řady 2N Jsou určeny především pro pohony vlastní spotřeby v elektrárnách a jiných provozech, kde se vyskytují neobvykle velké odchylky napětí (4 200 až V) a kmitočtu (45 až 54 Hz). Ředitelem závodu v roce 1982 je Milan Horký až 1983 Důraz na vědeckotechnický pokrok 26

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Prevence zdraví. Siemens Electric Machines s.r.o., Drásov

Prevence zdraví. Siemens Electric Machines s.r.o., Drásov Prevence zdraví Siemens Electric Machines s.r.o., Drásov siemens.cz/semd Představení firmy SIEMENS Electric Machines s.r.o., Drásov Od roku 1994 se v Drásově vyrábí elektrické točivé stroje na ploše přibližně

Více

Elektrické stroje. pohony a komponenty

Elektrické stroje. pohony a komponenty Elektrické stroje pohony a komponenty Na základì 100leté zkušenosti s výrobou elektrických zaøízení aspiruje TES na pozici celosvìtovì preferovaného partnera v oblasti na míru šitých toèivých elektrických

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace Martin Йиржи Pospíšil Пытличек ředitel Начальник Odboru zahraničně отдела СНГ ekonomických и других politik I. Hlavní témata příspěvku

Více

Třífázové synchronní generátory

Třífázové synchronní generátory VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ KONTAKTY: EXMONT-Energo a.s. Bohunická 1 / 652, 619 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA SEKRETARIÁT: tel.: +0 543 0 211 mobil: +0 737 288 6 fax: +0 543

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Podnik podporující zdraví siemens.cz Lokace závodu Mohelnice Praha Olomouc Strana 2 Historie závodu 1904 Založena společnost Ludwig Doczekal &

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Elektronika a elektrotechnika v Rakousku

Elektronika a elektrotechnika v Rakousku Elektronika a elektrotechnika v Rakousku Ing. Martina Tauberová Velvyslanectví ČR ve Vídni 12. května 2016 Elektrotechnický průmysl v AT základní informace důležitý pilíř rakouské ekonomiky (hodnota produkce

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Limitující faktory: Osvědčené motory růstu: inovace a obchod Energetická strategie

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

1BHospodářský telegram 10/2010

1BHospodářský telegram 10/2010 1BHospodářský telegram 10/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 108,0 nz 107,1 N 106,7 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace retro Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA Obr. 1: Letecký pohled na nádrže 3 Obsah POLOHA... 5 HISTORIE... 5 NÁDRŽE... 6 ELEKTRÁRNA... 7 DODAVATELÉ... 9 NÁKLADY A OPRAVY... 9 MÉ FOTO Z NÁVŠTĚVY VODNÍ

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO Darová Řeka Berounka, největší vodní tok na Plzeňsku, byla využívána už ve středověku k pohonu mlýnů a pil. Řeka má poměrně malý spád, ale po větší část roku dost velký průtok

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem 19. 6. 2014, GONG, Ostrava The ArcelorMittal Orbit Budoucnost průmyslu a ArcelorMittal v kraji Tradiční Železo se v Pobeskydí vyrábí již od 17. století Další rozvoj

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Hlavními předměty podnikání společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a elektronických zařízení dle OKEČ 33200 a související vývoj a konstrukční práce. Výrobky

Více

Tisková zpráva. Nejvýkonnější 18-ti voltová úhlová bruska: GWS 18 V-LI Professional od firmy Bosch s lithium-iontovým akumulátorem

Tisková zpráva. Nejvýkonnější 18-ti voltová úhlová bruska: GWS 18 V-LI Professional od firmy Bosch s lithium-iontovým akumulátorem Tisková zpráva Nejvýkonnější 18-ti voltová úhlová bruska: GWS 18 V-LI Professional od firmy Bosch s lithium-iontovým akumulátorem březen 2010 PI 6918 PT Nejvyšší poměr odbroušeného materiálu a výkonu při

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme Veletrh ENERGA 2016, Bosna a Hercegovina Zahraniční zastoupení CzechTrade v Černé Hoře připravuje prezentaci českých firem na společném stánku během veletrhu ENERGA 2016,

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Tisková zpráva Praha, 1. srpna 2012 Dobrý výkon pokračoval i ve druhém čtvrtletí 2012 Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Obrat vzrostl o 6,4 % na 4 206 mil. eur (organický růst dosáhl 4,0

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií ELEKTRÁRNY KOMOŘANY Album starých pohlednic a fotografií V roce 2008 si společnost United Energy, dnešní provozovatel elektrárny Komořany, připomíná 65 let od zahájení výstavby tohoto významného energetického

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom:

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom: Železnice Ruska Uplynulé 20. století bylo stoletím bouřlivého rozvoje výstavby železnic. Rusko, zaostávající za Evropou a Severní Amerikou, vybudovalo za třičtvrtě století na své celé ekonomicky aktivní

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Strana 1 ze 5 OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Další posílení prodejního potenciálu: Růst finančních poradců, zákazníků a nových smluv Trvale pozitivní vývoj obchodu v segmentu jižní a západní Evropy

Více

ETL-Ekotherm a.s. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNY A PŘEDÁVACÍ STANICE TEPELNÁ ČERPADLA VÝSTAVBA SOLÁRNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

ETL-Ekotherm a.s. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNY A PŘEDÁVACÍ STANICE TEPELNÁ ČERPADLA VÝSTAVBA SOLÁRNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN ETL-Ekotherm a.s. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNY A PŘEDÁVACÍ STANICE TEPELNÁ ČERPADLA VÝSTAVBA SOLÁRNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN Profil společnosti Historie, reference Vážení obchodní přátelé, společnost

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Jaderná energetika (JE)

Jaderná energetika (JE) Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2014-04 Pohony - tanky - letadla - ponorky - ledoborce, letadlové lodě a raketové křižníky Mírové využití Netradiční jaderné aplikace - odsolování mořské vody - mobilní

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013 - Platí mluvené slovo - Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference 2013 20. března 2013 rovněž bych vás rád přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek 1 - Hlavní

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VĚTRNÁ ENERGIE Ing. JAROSLAV TISOT

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

VODNÍ ELEKTRÁRNA VRANÉ

VODNÍ ELEKTRÁRNA VRANÉ VODNÍ ELEKTRÁRNA VRANÉ 80 let provozu SKUPINA ČEZ JAK ŠEL ČAS NA VODNÍ ELEKTRÁRNĚ VRANÉ 1930 zahájení výstavby 1935 montáž technologie 1936 uvedení do provozu 1961, 1978, 2007 a 2009 generální opravy soustrojí

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

Strojírensko-metalurgická skupina PROFIL FIRMY. Těžební technika Těžké strojírenství Odlitky a výkovky

Strojírensko-metalurgická skupina PROFIL FIRMY. Těžební technika Těžké strojírenství Odlitky a výkovky Strojírensko-metalurgická skupina PROFIL FIRMY Těžební technika Těžké strojírenství Odlitky a výkovky TRADICE KVALITA FLEXIBILITA Strojírensko-metalurgická skupina UNEX je světově uznávaný výrobce kolesových

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

Příspěvek pana Joachima Schäfera, jednatele veletržní společnosti Messe Düsseldorf GmbH, k evropským tiskovým konferencím konaným před zahájením veletrhů wire 2010 a Tube 2010 V termínu 12. až 16. dubna

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní program: Hospodářská politika Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: prezenční Školní rok: 2003/2004 Mezinárodní

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více