KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ==================================="

Transkript

1 GORDIC spol. s r.o. software p. box Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * verze 3.x pro Windows Copyright Gordic spol. s r.o. prosinec

2 Obsah 1ÚVOD PŘEDMLUVA KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH ÚLOH WIN & DOS STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA FUNKCÍ PROGRAMU WINKOF ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PROGRAMU STRUČNÝ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ OBECNÉ VLASTNOSTI VSTUP DO PROGRAMU WINKOF Spuštění programu z operačního systému Windows Zadání hesla a kontrola dat FAKTURY VYSTAVENÍ Hlavička faktury Položky VYSTAVENÍ PENÁLE ÚČETNICTVÍ ZAPLACENÍ ÚČETNICTVÍ PROHLÍŽENÍ A OPRAVY ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ Pořizování Opravy a prohlížení FAKTUROVANÉ POLOŽKY Pořizování Opravy a prohlížení ÚČTY Pořizování Opravy a prohlížení STŘEDISKA Pořizování Opravy a prohlížení JMÉNA TISKY FAKTURA FAKTURA PENALIZAČNÍ SLOŽENKA KNIHA FAKTUR PLATBY SOUHRN PARAMETRY KOF EDITOR Oprava souboru Prohlížení souboru ARCHIVACE Postup archivace PŘEINDEXACE INFO OBNOVENÍ VÝSTUP VSTUP DÁVKA GORDIC RUŠENÍ

3 6.11NOVÝ ROK ZMĚNA ROKU POPIS ŘÍDÍCÍCH SOUBORŮ OBECNĚ O POJMENOVÁNÍ SOUBORŮ POPIS SOUBORŮ KOF KONFIGURAČNÍ SOUBOR KOF.CFG PROHLÍŽEČ SOUBORŮ PROHLÍŽEČ SOUBORŮ - POPIS FUNKCÍ EXPORT DAT DO EXCELU Postup při exportu dat Návod k editaci výstupního formátu EDITOR SOUBORŮ OTEVŘENÍ TEXTOVÉHO SOUBORU EDITOR - POPIS FUNKCÍ

4 1 ÚVOD 1.1 Předmluva Vážení uživatelé - zákazníci Firma GORDIC spol. s r.o. software Vám předkládá k prostudování první vydání rozsáhlé uživatelské příručky SUPERVIZOR s podrobným popisem funkcí programu WinKOF. Program byl převeden z původní verze pro operační systém DOS do nového prostředí Windows 95, Windows 98, příp. Windows NT. Aby byl přechod na novou verzi v prostředí Windows co nejméně problematický, data programu mají stále stejnou strukturu a není tedy třeba dělat žádné konverze dat. Ani hlavní menu programu nedoznalo v tomto novém prostředí podstatnějších změn. Je třeba se hned na počátku zmínit o tom, že verze pro Windows plně podporuje myš a zvyšuje tím uživatelský komfort při ovládání ve všech fázích programu. Tato PŘÍRUČKA SUPERVIZORA WinKOF má za úkol popsat veškeré funkce programu, tvorbu a význam datových, řídících i pomocných souborů a některé zvláštnosti při práci s programem. Program WinKOF GORDIC je v současnosti dodáván ve dvou verzích: LOC - lokální verze sloužící ke zpracování na lokálních PC. NET - síťová verze sloužící k multiuživatelskému přístupu k jedné databázi - více uživatelů může pracovat s daty téže organizace. Přestože původní zadání vychází z potřeb organizací státní správy a místní samosprávy, modulární stavba programového vybavení zajistí pokrytí širokého rozsahu potřeb ostatních organizací, podniků a větších soukromých firem. WinKOF je to systém evidence odeslaných faktur, který funguje samostatně, spolupracuje s následujícími programy naší firmy: UCR (WinUCR) - podvojné účetnictví (rozpočtových i příspěvkových org.). KXF(WinKXF) - komukace s bankou Programové řešení nové verze programu je realizováno v jazyce INPRISE DELPHI 3.0 se systémem oken otevíraných prostřednictvím položek menu, běžných pro systémy Windows. Aktuální položka, na které stojí plošný kurzor, je ve spodním Help-Line řádku doplněna komentářem vybrané funkce a činí tak vlastní obsluhu zcela snadnou záležitostí. PŘÍRUČKU SUPERVIZORA WinKOF je možné doporučit začínajícím i zkušeným uživatelům, protože vysvětluje podrobně veškeré manipulace s daty - při pořizování faktur, prohlížení, tisku sestav, archivacích i ostatních funkcích. Všechny pořízené záznamy jsou archivovány a lze je kdykoli zpětně prohlížet. Ukládají se i informace běžnému uživateli nepřístupné, ale pro funkci systému nezbytné. Autorský tým vám přeje příjemnou práci s programem Kniha odeslaných faktur ve verzi pro Windows. Jestliže se před vámi objeví neřešitelný problém, který nedokážeme sami odstranit ani s pomocí této příručky, volejte vašeho dealera, resp. firemní HotLine. 1.2 Kompatibilní verze ekonomických úloh WIN & DOS Program WinKOF je 32-bitová aplikace pracující v grafickém režimu a je součástí nabídky ekonomických úloh v tzv. WIN&DOS verzi. To znamená, že program WinKOF lze společně provozovat s DOS verzí (i v kombinaci) nad společnými daty v lokální i síťové verzi (100 % datová kompatibilita s již existujícími daty) v architektuře WIN&DOS klient-fileserver. V programu WinKOF je plně zachovaná funkčnost jako u verze pro systém MS DOS. POZOR!!! Programy - pro systém DOS i Windows musí mít stejné číslo verze! 4

5 1.3 Stručná charakteristika funkcí programu WinKOF Hlavní výhody řešení lze shrnout do následujících bodů: úloha je vhodná pro všechny uživatele st. podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace, podnikatele, a.s., družstva všech typů i soukromé firmy uživatel si sám stanoví parametry knihy faktur pro danou organizaci, v němž určí místo organizace, zda bude požadovat přímý výstup do účetnictví atp. obsahuje číselník odběratelů, ve kterém lze opravovat, vyhledávat a tisknout podle zvolené výběrové masky obsahuje číselník fakturovaných položek, ve kterém lze opravovat, vyhledávat a tisknout podle zvolené výběrové masky obsahuje číselník vlastních účtů, ve kterém lze opravovat, vyhledávat a tisknout podle zvolené výběrové masky obsahuje číselník středisek, ve kterém lze opravovat a vyhledávat obsahuje číselník jmen fakturujících, ve kterém lze opravovat a vyhledávat všechny typy číselníků je možno doplňovat přímo při práci s knihou faktur vysoká efektivnost práce je umožněna pomocí funkce nápovědy, kterou lze při pořizování nahlížet do jednotlivých číselníků a po vybrání varianty lze stisknutím klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést veškeré údaje z číselníku do pořizovaných dat systém obsahuje možnost prohledávat všechny soubory podle nejdůležitějších kritérií, které se zaznamenávají v knihách a provádět součet částek systém je vybaven funkcí pro automatické generování záloh na penále a penalizačních faktur všechny tiskové výstupy se tvoří formátovými soubory, které si uživatel sám může libovolně přizpůsobit svým požadavkům systém umožňuje zpracovávat faktury vystavené na jiném počítači organizace systém je zabezpečen pomocí možnosti provádět archivaci všech souborů na disketu čí disk umožňuje tisk složenek typu A na předtištěný formulář a tisk složenek typu A-V na formát s předtiskem údajů zpracovatele. dokáže zpracovat párovací dávku GORDIC vzniklou v programu KXF ( Komunikace s bankou ) 5

6 2 ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Program WinKOF pracuje v prostředí Windows a při jeho ovládání se používá všech standardních zásad a základních ovládacích prvků pro ovládání aplikací ve Windows. Pokud jste dosud v prostředí Windows nepracovali, doporučujeme vám se před vlastním započetím práce se zásadami ovládání Windows seznámit. Program lze ovládat pomocí myši a většinu jeho částí také z klávesnice. Vzhledem k tomu, že většina administrativních pracovníků je zběhlejší v psaní na klávesnici, je v programu umožněno pohybovat se po jednotlivých položkách na obrazovce klávesou ENTER (spolu s klávesami ve Windows obvyklými TAB a SHIFT- TAB). 2.1 Stručný přehled základních ovládacích prvků Editační pole Podle okolností můžeme zadat textovou či číselnou položku. Pokud je to potřeba, probíhá automatické formátování textu. Jsou-li na zadávanou hodnotu kladeny speciální nároky, je na to obsluha upozorněna pouze tehdy, neodpovídá-li hodnota požadavku. Pokud je položka například omezena maximálním počtem znaků, nepovede se nám více znaků zapsat. POZOR! Může se však stát, že máme text zprava doplněn mezerami a editační pole nám již neumožní napsat další znaky i když pro vás se situace jeví, jako když nemůžeme připsat text na konec (nevšimneme si mezer zprava textu). Pokud je obsah pole (masky) vybraný do bloku (označeno modrou barvou), je obsah pole (masky) při prvním stisku klávesy vymazán a nahrazen novým, námi psaným textem. V případě, že chceme hodnotu pouze upravit a nikoli celou přepsat, musíme zrušit vybrání. Zrušení vybrání pole (masky) se provede kliknutím myši kdekoli uvnitř pole (masky) nebo stisknutím některé z následujících kurzorových kláves: šipka vpřed, šipka vzad, šipka nahoru, šipka dolů. Editační pole pro zobrazení/zadání datumu Datum se zadává ve formátu DD.MM.RRRR. Editační pole s krokováním Do editačního pole můžeme zapsat hodnotu buď ručně, nebo se pomocí šipek nahoru a dolů či myši a pravé části editačního pole pohybovat v seznamu optimálních (doporučených) hodnot. Roletová nabídka (Combobox) Seznam platných hodnot se zobrazí (rozvine) po kliknutí na tlačítko se šipkou dolů. Pro vyhledávání v seznamu hodnot lze použít stisk klávesy s prvním písmenem hledaného textu. Po opakovaném stisku této klávesy se periodicky výběr posouvá postupně po všech řádcích (hodnotách) začínajících tímto znakem. 6

7 Přepínače: volba vybrána volba nevybrána Tlačítka Běžné tlačítko je možné stisknout klávesou mezerník, klávesou Alt+podtržené písmeno nebo kliknout myší; Přednastavené tlačítko je možné stisknout stejnými způsoby jako u běžného tlačítka, ale také reaguje na klávesu Enter použitou kdekoliv v okně, kde se toto tlačítko vyskytuje. Zpravidla se v takovémto okně vyskytuje i tlačítko Zrušit, které je možné zvolit stiskem klávesy ESC. Tlačítko přístupné aktivní V tomto okamžiku je možné danou volbu použít. Tlačítko nepřístupné - neaktivní V tomto okamžiku nelze danou volbu použít. Popisy editačního políčka Černá barva návěstí pole - nepovinné vyplnění. Modrá barva návěstí pole - povinné vyplnění. Hlavička dialogového okna při otevření a uložení souboru - Kde hledat po kliknutí na šipce se položka rozbalí do okénka, ve kterém je přehledně zobrazena celá struktura počítače - seznam všech disků (včetně síťových i disků okolních připojených počítačů) a adresářů na nich (možnost provedení výběru, na jakém disku a v jakém adresáři najít hledaný soubor); - První tlačítko skok o úroveň výše (ve struktuře celého systému Windows); - Druhé tlačítko založení nové složky (nového adresáře); - Třetí tlačítko přepínač - zobrazí se pouze názvy adresářů a souborů; - Čtvrté tlačítko přepínač - zobrazí se detaily adresářů i souborů (název, velikost, typ, datum poslední změny). 7

8 Toolbutton rychlá volba Tlačítka jsou umístěna na nástrojové liště přímo pod hlavním horizontálním menu WinKOF. Toto tlačítko (ikonu) lze stisknout pouze myší. Každému tlačítku je přiřazena určitá funkce z menu nebo submenu funkcemi odpovídajícího menu. Ovládací prvky okna (nabízí se v pravém horním rohu okna): Levé tlačítko pracovní plocha (okno) se sbalí do minimalizované podoby - (schová se do spodního stavového řádku Windows); Prostřední tlačítko přepínač velikosti okna změna mezi oknem přes celou obrazovku a uživatelským nastavením velikosti okna; stejného výsledku dosáhneme i dvojitým stiskem levého tlačítka myši v horním řádku okna (současně se změnou velikosti okna se mění i vzhled prostředního tlačítka ovládacích prvků okna); Pravé tlačítko zavření aktivního okna (ekvivalent tlačítka Konec nebo Zrušit). Hlavička okna Po kliknutí (je možné levým i pravým tlačítkem myši) na znaku firmy GORDIC (v levém horním rohu hlavního okna) se rozbalí systémové menu, ve které je možné vybírat z činností, souvisejících s vlastnostmi hlavního okna (pracovní plochy): - obnovit - obnoví uživatelskou velikost okna; - přesunout -přesune okno pomocí klávesnice na jiné místo obrazovky; - velikost - nastaví pomocí klávesnice jinou uživatelskou velikost okna; - minimalizovat - pracovní plocha (okno) se sbalí do minimalizované podoby -(schová se do spodního stavového řádku Windows); - maximalizovat - nastaví velikost okna přes celou obrazovku; - zavřít - ukončí program - horká klávesa Alt-F4; - vystřeď - umístí okno do středu obrazovky (pouze pokud je programové okno zobrazeno v uživatelské velikosti). 2.2 Obecné vlastnosti Po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolném editačním poli (v režimu POŘIZOVÁNÍ i v režimu PROHLÍŽENÍ) se zobrazí se následující menu: - zpět - obnoví zpět předchozí hodnotu pole (pouze v režimu pořizování); - vyjmout - vyjme obsah aktivního pole (nebo jeho část), které je označeno jako blok (pouze v režimu pořizování) a uloží jej do paměti; - kopírovat - zkopíruje obsah pole nebo jeho část (není-li pole prázdné), které je označeno jako blok do paměti; - vložit - vloží obsah paměti do aktivního pole (pouze v režimu pořizování); - odstranit - odstraní obsah pole (nebo jeho část), které je označeno jako blok, z aktivního pole a uloží jej do paměti (pouze v režimu pořizování); - vybrat vše -označí obsah pole jako blok (inverzně). 8

9 Výjimkou jsou celoplošná prohlížecí okna typu BROWSE, kde jsou na pravém tlačítku (po kliknutí na seznam) definována specifická místní menu (např. v pořizovači dokladů, v kartotéce, v pohledech, v prohlížení číselníků, apod. tyto odlišná menu jsou vždy popsána v příslušných kapitolách). Pojmy levé/pravé tlačítko myši - pokud není tlačítko specifikováno, rozumí se vždy levé tlačítko myši; uchopení myší stisknutí levého tlačítka myši na objektu (pokud není řečeno jinak) a držení tohoto tlačítka; tažení myší - za stálého držení levého tlačítka myši (pokud není řečeno jinak) přesunutí kurzoru myši na cílové místo a zde uvolnění tlačítka myši. 2.3 Vstup do programu WinKOF Spuštění programu z operačního systému Windows Program je možné spustit několika způsoby: 1) Dvojklikem na ikonu umístěnou na ploše obrazovky; 2) Výběrem z nabídky START-PROGRAMY-GORDIC-WINKOF; 3) Z nabídky START-SPUSTIT spuštěním WKOF.EXE; 4) Z příkazové řádky příkazem WKOF.EXE. POZOR!!! Program WinKOF má v sobě zabudovanou kontrolu na přítomnost virů. Pokud se objeví místo vstupní obrazovky varovné hlášení: PROGRAMOVÉ SOUBORY BYLY NÁSILNĚ NARUŠENY! OVĚŘTE SYSTÉM ANTIVIROVÝMI PROGRAMY! KOFERR=... V takovém případě je třeba si opsat číslo uvedené u KOFERR a oznámit je nejbližšímu dealerovi firmy. S největší pravděpodobností je program WinKOF napaden virem. Je třeba ověřit existenci viru pomocí antivirových programů. V menším počtu případů může být toto hlášení způsobeno narušením ostré instalace programu. Program WinKOF obsahuje rovněž kontrolu na aktivační klíč a číslo licence, které je kontrolováno při přihlášení do programu i při všech reinstalacích programu na vyšší verze utilitou WGORUPIN. Pokud je chybný registrační soubor, program hlásí: Chyba instalace WKOF.GOR neexistuje nebo má špatnou strukturu. Také v tomto případě doporučujeme kontaktovat dealera firmy GORDIC. 9

10 2.3.2 Zadání hesla a kontrola dat Pokud program shledá, že licence i programové soubory jsou v pořádku, zobrazí se následující přihlašovací okno programu: Úvodní obrazovka vybízí k zadání vstupního uživatelského hesla. Zadáme přidělené heslo (na obrazovce se však zobrazují hvězdičky, aby jej nezjistila neoprávněná osoba) a zadání potvrdíme. Zadané heslo je zkontrolováno podle tabulky hesel pracovníků a pokud se zde vyskytuje, pak se ve spodním informačním poli objeví krátce jméno uživatele, kterému byl právě povolen vstup do programu s danou úrovní přístupu. V levé části okénka se pod firemním logem vypisuje aktuální číslo verze programu WinKOF. Po potvrzení zadaného hesla následuje hlavní obrazovka se základním menu programu WinKOF. Tlačítko Zrušit naopak uzavře okno a k přihlášení do systému nedojde. 10

11 3 FAKTURY 3.1 Vystavení Hlavička faktury Číslo faktury až 10 míst ( povinný údaj ) Při zahájení práce je uvedena prázdná hodnota. Obsluha je vybídnuta k zadání čísla a pak v průběhu zpracování se tato hodnota vždy při novém zápisu automaticky zvyšuje o jednu. Číslo může obsahovat nuly z levé strany ( nedoporučuje se ). Nastavením parametru ICF=1 ( viz popis souboru KOF.CFG ), zůstává číslo nové faktury prázdné. Po zadání začátku používané číselné řady a stisku klávesy + se předplní první volné číslo ze zadané číselné řady. Pokud nezadáte nic, stiskem klávesy + se přednastaví navazující číslo od posledně zadávané faktury. Pokud zahajuje uživatel zpracování uprostřed roku, může plynule navázat na svoji ručně vedenou knihu vystavených faktur tak, že si při zahájení zpracování napíše navazující pořadové číslo do tohoto programu KOF a pokračuje tak v číselné řadě. Vlastní účet až 19 míst( povinný údaj ) Zadání Vlastního účtu je zkontrolováno na číselník vlastních účtů. Pokud zadanému neodpovídá účet z číselníku, následuje dotaz systému, zda chcete zadat nový účet. Po odpovědi Ano se objeví okno, ve kterém obsluha pořídí všechny potřebné údaje k vlastnímu účtu. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku Vlastních účtů a vybrat si příslušný účet a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK jej přenést do položky na hlavičce faktury. Druh dodávky až 10 míst ( nepovinný údaj ) Konstantní symbol až 8 míst ( nepovinný údaj ) Předplňuje se hodnota z naposled vystavené faktury. Smlouva objednávka až 14 míst ( nepovinný údaj ) Dodávkový příkaz až 10 míst ( nepovinný údaj ) IČO odběratele až 10 míst ( nepovinný údaj ) Zadání IČO je zkontrolováno na číselník odběratelů. Pokud je IČO nalezeno, jsou automaticky dosazeny ostatní údaje o odběrateli. Pokud se nenalezne, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nové IČO do číselníku. Po odpovědi Ano se objeví okno, ve kterém obsluha pořídí všechny potřebné údaje k odběrateli. 11

12 Uživatel může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku odběratelů, seřazeného podle IČO, vybrat si příslušného odběratele a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést hodnoty do příslušných položek týkajících se odběratele. Pokud existuje odběratel s jedním IČO ale různou adresou, lze ho zadat na položce Název odběratele. DIČ odběratele až 14 míst ( nepovinný údaj ) DIČ se zadává bez pomlčky, v případě rodného čísla i bez lomítka. Název odběratele až 23 míst ( povinný údaj ) Zadání názvu je zkontrolováno na číselník odběratelů. Pokud je název nalezen, jsou automaticky dosazeny ostatní údaje o odběrateli. Pokud se nenalezne, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nový název do číselníku. Po odpovědi Ano se objeví okno, ve kterém obsluha pořídí všechny potřebné údaje k odběrateli. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku odběratelů, seřazeného podle názvu, vybrat příslušného odběratele a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenese hodnoty do příslušných položek týkajících se odběratele. Mohou-li u Vás nastat případy, že budete fakturovat subjektům, které nemají IČO a mohla by nastat duplicita jmen, zadejte odběrateli fiktivní IČO ( jednomístné až čtyřmístné ). Konečný příjemce až 23 míst ( nepovinný údaj ) DPH obsažena v ceně jednotku Ano/Ne (povinný údaj) Přednastavená hodnota se řídí nastavením parametru ZZD ( viz soubor KOF.CFG ) Datum vystavení formát dd.mm.rrrr ( povinný údaj ) Automaticky předplňováno systémové datum. Lze ho změnit. Datum splatnosti formát dd.mm.rrrr ( povinný údaj ) Automaticky předplněno tak, že k datu vystavení přičten počet dní uvedený v konfiguračním souboru KOF.CFG parametrem SPL=xx. Dodávaný KOF.CFG obsahuje xx=14. Datum lze opět měnit. Datum uskutečnění zdanitelného plnění formát dd.mm.rrrr ( povinný údaj ) Automaticky předplněno datum odeslání faktury. Datum lze opět měnit. Forma úhrady jedno místo ( povinný údaj ) P převodní příkaz, tiskne se PP H hotově, tiskne se Hotově I inkasem, tiskne se Inkasem S složenkou, tiskne se Složenkou Způsob dopravy dvě místa ( nepovinný údaj ) Číslo představuje odkaz na soubor KOF.PCV, kde si uživatel ihned vedle čísla napíše text způsobu dopravy, který se bude tisknout na fakturu. Popis práce se souborem *.PCV se nachází v dodávaném souboru GENSES.TXT. Středisko až 4 místa ( nepovinný údaj ) Po zadání kódu střediska a stisku klávesy Enter je kód zkontrolován na číselník středisek. Pokud není nalezen, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nové středisko do číselníku. Po odpovědi Ano se otevře okno na obrazovce a v něm je možno doplnit název střediska. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku středisek seřazeného podle kódu, vybrat si příslušné středisko a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést kód příslušného střediska. 12

13 V prohlížení slouží příkaz MASKA také k zadání kódu střediska, podle kterého je možno vyhledávat takto označené faktury a sumarizovat jejich částky. Fakturoval až 2 místa ( nepovinný údaj ) Po zadání zkratky jména fakturujícího a stisku klávesy Enter je zkratka kontrolována na číselník jmen. Pokud není nalezena, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nové jméno fakturujícího. Po odpovědi Ano se otevře okno na obrazovce a v něm je možno doplnit jméno fakturujícího. Toto jméno je pak možno tisknout na fakturu. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku jmen, seřazeného podle zkratek, vybrat si příslušné jméno a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést zkratku do příslušné položky. Poznámka až 19 míst ( nepovinný údaj ) Alfanumerický údaj sloužící k další identifikaci faktury, zejména k textovému vyjádření obsahu faktury ( např. cement, kancel. materiál atp. ). V PROHLÍŽENÍ slouží příkaz MASKA k zadání textu z poznámky, podle kterého je možno vyhledávat takto označené faktury a sumarizovat jejich částky Položky Kód položky až 8 místa ( zde nepovinný údaj ) Slouží k označení položky v číselníku položek. Po zadání kódu položky a stisku klávesy Enter je kód zkontrolován na číselník položek. Pokud je nalezen, jsou automaticky dosazeny i ostatní údaje o položce. Pokud není nalezen, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat novou položku. Po odpovědi Ano se otevře okno na obrazovce a v něm je možno doplnit ostatní údaje o položce. Uživatel také může pomocí klávesy F4 nahlédnout do číselníku položek seřazeného podle kódu, vybrat si příslušnou položku a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenese hodnoty do příslušných políček. Nezadáte-li žádný kód, je údaj v Názvu položky brán jako text (viz níže). Je vhodné jako kód použít prvních 6 čísel z číselníku JKPOV. Název položky až 40 míst ( nepovinný údaj ) Pokud nezadáte Kód položky, je zde zapsaný údaj braný jako libovolný text. Položka se stane textem na F3 a po stisku klávesy Enter se dostanete na následující řádek do Kód položky. Pokud nezadáte F3 v Názvu položky a chcete, aby položka byla textem, potvrďte následující políčka klávesou ENTER beze změny jejich hodnot -všechny by měly mít nulovou hodnotu-až na následující řádek položky do políčka Kód položky. Po zadání názvu položky a stisku Enter není název kontrolován na číselník položek. Uživatel také může pomocí klávesy F4 nahlédnout do číselníku položek, seřazeného podle názvu, vybrat si příslušnou položku a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenese hodnoty do příslušných políček. Pokud budete chtít sledovat prodejnost jednotlivých druhů fakturovaných položek, je nutné označit tyto položky číselným kódem ( to je zajištěno při zápisu položky do číselníku ). Pokud budete chtít na fakturu napsat libovolný text ( popis fakturovaných položek ), uděláte to tak, že kód položky necháte prázdný a místo názvu položky napíšete libovolný text. Ostatní údaje k položce necháte nulové a tím bude tato položka také považována za text. Účetní pohyb až 3 místa ( nepovinný údaj ) Mimo jiné toto políčko slouží jako místo pro odskok z Fakturované položky do Položka. To učiníte stiskem F5. V zde Položka zadáte jednotlivé údaje o položce, jestliže jste ji nezapsali do číselníku nebo můžete změnit údaje položky z číselníku ( změna ceny - fakturujete ještě za starou cenu, zapsání slevy atd. ). Takto se nemění hodnoty fakturované položky v číselníku, ale pouze hodnoty na této konkrétní faktuře. 13

14 Počet jednotek až 7 celých + 2 desetinná místa nebo 6 celých + 3 desetinná místa Počet jednotek se mění pomocí nastavení parametru PDE v souboru KOF.CFG. Cena až stamiliony Cena se zde nezadává!!! Cena je automaticky spočtena z údajů položky a počtu jednotek. Tato cena představuje kompletní cenu položky včetně DPH. Nově zadaná položka faktury je přičtena k již pořízeným položkám - změna údajů je patrna ve Fakturováno celkem. Fakturovanou položku v tabulce můžete aktualizovat pro opravy klávesou F2 či myší. Zadání dané faktury potvrdíte stiskem klávesy F10 nebo tlačítka OK. Tím se dostaneme na hlavičku následující faktury ( číslo faktury zvětšeno o jednu ). Pořizování faktur ukončíte stiskem klávesy Esc nebo tlačítka Zrušit. Po ukončení pořizování faktur následuje tisk všech právě napořizovaných faktur. Před zahájením tisku zadáte počet kopií a z nabízeného seznamu vyberete vhodný tiskový formát. 3.2 Vystavení penále Tato nabídka slouží k vystavení záloh na penále ( pro faktury, které nebyly uhrazeny ) a k vystavení penále ( pro faktury opožděně zaplacené ). Číselná řada navazuje na poslední vystavenou fakturu nebo při nastavení parametru RPE=1 v souboru KXF.CFG navazuje na poslední vystavenou penalizační fakturu. Stav faktury je označen Záloha na penále vystavena nebo Penále vystaveno. Do poznámky se automaticky zapisuje řetězec penále, podle něhož lze později v prohlížení vybírat takto označené faktury a sčítat jejich částky. Záloha Zobrazeny nezaplacené faktury, pro něž je možno vystavit zálohu na penále. Pokud faktura nebude uhrazena, lze po uplynutí doby splatnosti zálohy na penále vystavit další zálohu. Počet penalizovaných dní bude určen rozdílem data odeslání další zálohy na penále a datem splatnosti poslední zálohy na penále. Penále Zobrazeny opožděně zaplacené faktury pro něž je možno vystavit penále. Pokud byla vystavena záloha na penále, počet penalizovaných dní bude určen rozdílem data odeslání penále a datem splatnosti poslední zálohy na penále. 14

15 Maska Zadání výběrové masky pro užší výběr faktur určených k penalizaci. Počet dnů Zúžení výběrové masky. Budou zobrazeny ty faktury, jejichž počet dnů prodlení bude odpovídat zadanému rozsahu. Příklad : Chci zobrazit faktury s počtem dnů prodlení větším nebo rovno 15. Do položky Od zadám 15 a do položky Do zadám 999. Penalizační parametry Parametry nutné k vystavení pen. faktur. Jejich funkce je stejná jako při vystavení obyčejné faktury. Výjimku tvoří parametr Penalizační procento, který funguje následovně. Pokud je zadán u odběratele ( v číselníku ) bere se tento, pokud ne, bere se hodnota z Penalizačních parametrů. Položku Řada penalizačních faktur lze zadat po nastavení parametru RPE=1 v souboru KOF.CFG. Řada penal.faktur nesmí kolidovat s řadou normálních faktur! Např.: Normální řada: Penalizač.řada:

16 Vystavení ZÁLOHA VYSTAVENÍ FAKTUR ZÁLOH NA PENÁLE PENÁLE VYSTAVENÍ FAKTUR PENÁLE Aby generování faktur mohlo proběhnout, je nutné zadat Masku či Počet dnů (ochrana před bezmyšlenkovým vygenerováním penalizačních faktur - faktury nelze následně vymazat, pouze stornovat). Dále je nutno zadat povinné Pen. parametry jako je Vlastní účet a Penalizační procento. 3.3 Účetnictví 1 Obecně k účetnictví v systému KOF. Vazba na účetnictví nebude využívána V konfiguračním souboru KOF.CFG vyřazen parametr UCT=0. Faktura přechází po vystavení do oddílu ZAPLACENÍ. Po zaplacení je cesta faktury v systému ukončena ( stav faktury - faktura zaplacena ). Nepoužíváno Účetnictví1 ani Účetnictví 2 (přednastaveno). Vazba na účetnictví bude využívána V konfiguračním souboru KOF.CFG zařazen parametr UCT=1 Faktura přechází po vystavení do oddílu ÚČETNICTVÍ 1. Po zaúčtování faktury po vystavení přechází do oddílu ZAPLACENÍ. Po zaplacení přechází do oddílu ÚČETNICTVÍ 2. Po zaúčtování faktury po zaplacení je cesta faktury v systému ukončena ( stav faktury - faktura vygenerována do UCR po zaplacení ). Přímý vstup do účetnictví Tato volba předpokládá, že se na stejném počítači nebo na síti nachází účetní systém firmy GORDIC ( program UCR nebo WinUCR). Pracuje se přímo se soubory účetnictví. Využívá se kontroly na účtový rozvrh, dá se využívat automatická předkontace a další možnosti účetního systému. V parametrech úlohy (viz 6.1) nastavena hodnota Ano na položce Přímý výstup do účetnictví. Dále je nastaveno OrgNum používané v účetnictví a nastavena cesta k souborům UCR. Zaúčtování faktury Vyberete fakturu určenou k zaúčtování (nabídku pro výběr můžete zúžit zadáním výběrové masky ve funkci Maska ). Pomocí menu Účetnictví přejdete do účetnictví vybrané faktury. 16

17 Pro jednotlivé položky se vstupuje do pořizovače účetnictví. V dolní levé části pořizovače účetnictví jsou zobrazeny údaje o konkrétné položce. Rozhodnete-li se zaúčtovat fakturu po položkách, bude každá položka uložena jako vyrovnaný účetní doklad se shodným číslem účetního dokladu. Po stisku * na pozicích MD a DAL je předplňována cena položky bez DPH. Po zaúčtování položky ( uložení dokladu ) se dostanete zpět do okna položek, kde se již zaúčtovaná položka nevyskytuje. Činnost opakujeme až do zaúčtování všech položek faktury. Rozhodnete-li se zaúčtovat fakturu jako celek, postupujete tak, že vstoupíte do pořizovače účetnictví na první položce. Po zobrazení účetního pořizovače pracujte s fakturou jako jedním celkem. Po zaúčtování ( uložení účetního dokladu ) se dostanete zpět do okna položek ( první položka zmizela - jako by se zaúčtovala ). Potvrďte OK a se objeví upozornění Zvolíte-li možnost Ano, je daná faktura zaúčtována. 17

18 3.4 Zaplacení Číslo faktury Zadáme číslo faktury určené k proplacení. Číslo faktury udává variabilní symbol na výpisu z banky. Po zadání čísla faktury je zobrazena pouze odpovídající faktura, pokud čeká na zaplacení. Proplacení V menu Proplacení či dvojkliku na vybrané faktuře se dostanete na pozici placená částka, kde je předplňována fakturovaná částka ( částku můžete upravit v případě, že faktura bude částečně zaplacena ). Stiskem Enter se dostanete na pozici datum zaplacení, který zadáte podle výpisu z banky. Proplacení potvrdíte OK. Maska Zadání výběrové masky pro užší výběr faktur určených k proplacení. F3 Platby Menu F3 Platby či stiskem klávesy F3 lze nahlédnout do historie plateb, pokud faktura již byla částečně hrazena dříve. 18

19 3.5 Účetnictví 2 Postupuje se stejně jako v oddíle Účetnictví 1. Nezobrazují se jednotlivé položky faktury. Faktura se zaúčtuje jako celek. V pořizovači účetnictví se po stisku * se na pozicích MD a DAL předplňuje fakturovaná částka 3.6 Prohlížení a opravy Prohlížení patří vzhledem k rychlosti odezvy a množství poskytovaných služeb k jedné z nejčastěji využívaných funkcí systému. Volba kriteria pro prohlížení faktur (jakým způsobem budou zobrazované faktury seřazeny a tištěny v sestavách ) Sekvenčně faktury zobrazovány v tom pořadí jak byly vystavovány, bez ohledu na číslo faktury Podle čísla faktury faktury zobrazovány ve vzestupné řadě podle čísla faktury Podle názvu odběratele faktury zobrazovány podle názvu odběratele Nezaplacené zobrazeny budou ty faktury, které nebyly zaplaceny a současně mají datum splatnosti menší než systémové datum počítače. To znamená, že u nich nebylo dodrženo datum splatnosti. 19

20 Maska Zadání výběrové masky pro užší výběr faktur určených k prohlížení. Kód Slouží pro tiskovou sestavu položek. Chcete-li z dané množiny faktur ( daná výběrovou maskou ) zjistit prodejnost jedné konkrétní položky nebo příbuzné skupiny položek. To bude závislé na tom, jak si zadáte kódy položek ( je možné využít prvních 6 čísel číselníku JKPOV ). Příklad : 110xxxxx - služby 220xxxxx - jeden druh výrobků 330xxxxx - druhý druh výrobků atd. Chcete - li nyní vysčítat, kolik jste fakturovali za službu , zadáte do políček Od a Do požadovaný kód. Poté přejdete na volbu Tisk, dále volbu Položky a zde si vyberete jednu z nabízených sestav. Chcete - li vysčítat, kolik jste fakturovali za služby celkem, zadáte do políčka Od : a do políčka Do : Sestavu získáte stejným způsobem jako v předešlém případě. V případě zadané masky kódu se při volbě TISK-FAKTURY a TISK-FAK+DPH nabízejí tiskové formáty pro sestavy faktur obsahující zadané kódy položek. Detail Zobrazí detail vybraného záznamu. Oprava Oprava vybrané již existující faktury. Stav Může být provedena násilná změna stavu faktury na : vystavená vygenerovaná do UCR po vystavení zaplacená vygenerovaná do UCR po zaplacení částečně zaplacená stornovaná přeplacená Pokud fakturu stornujete, jste vyzváni k zadání data storna ve formátu dd.mm.rrrr. Stornem se faktura bude nadále zobrazovat v prohlížení se stavem Stornovaná, ale v tiskových sestavách faktur ( s výjimkou hlavní knihy a saldokonta ) se nebude vyskytovat. F3 Platby Menu F3 Platby či stiskem klávesy F3 lze nahlédnout do historie plateb, pokud faktura již byla částečně hrazena či zcela uhrazena. Tisk Pro všechny tiskové výstupy je respektována zadaná výběrová maska. Faktury Z nabízených tiskových formátů si můžete vybrat ze standardně dodávaných : Sekvenčně, podle čísla faktury 1. KOF10011.FRM výpis faktur bez jednotlivých položek 2. KOF10012.FRM výpis faktur s jednotlivými položkami 3. KOF10013.FRM výpis nezaplacených faktur po době splatnosti bez jednotlivých položek 20

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih 5 účto Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih verze z 30.3.2005 Zadání WinFAS K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu.

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu. Podání vlastního dokumentu Klikněte na ikonu Podání vlastního dokumentu. Zobrazí se okno "Zadejte identifikátor dokumentu". Vygenerujte identifikátor pomocí tlačítka GENEROVAT. Poté se zobrazí evidenční

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více