KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ==================================="

Transkript

1 GORDIC spol. s r.o. software p. box Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * verze 3.x pro Windows Copyright Gordic spol. s r.o. prosinec

2 Obsah 1ÚVOD PŘEDMLUVA KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH ÚLOH WIN & DOS STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA FUNKCÍ PROGRAMU WINKOF ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PROGRAMU STRUČNÝ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ OBECNÉ VLASTNOSTI VSTUP DO PROGRAMU WINKOF Spuštění programu z operačního systému Windows Zadání hesla a kontrola dat FAKTURY VYSTAVENÍ Hlavička faktury Položky VYSTAVENÍ PENÁLE ÚČETNICTVÍ ZAPLACENÍ ÚČETNICTVÍ PROHLÍŽENÍ A OPRAVY ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ Pořizování Opravy a prohlížení FAKTUROVANÉ POLOŽKY Pořizování Opravy a prohlížení ÚČTY Pořizování Opravy a prohlížení STŘEDISKA Pořizování Opravy a prohlížení JMÉNA TISKY FAKTURA FAKTURA PENALIZAČNÍ SLOŽENKA KNIHA FAKTUR PLATBY SOUHRN PARAMETRY KOF EDITOR Oprava souboru Prohlížení souboru ARCHIVACE Postup archivace PŘEINDEXACE INFO OBNOVENÍ VÝSTUP VSTUP DÁVKA GORDIC RUŠENÍ

3 6.11NOVÝ ROK ZMĚNA ROKU POPIS ŘÍDÍCÍCH SOUBORŮ OBECNĚ O POJMENOVÁNÍ SOUBORŮ POPIS SOUBORŮ KOF KONFIGURAČNÍ SOUBOR KOF.CFG PROHLÍŽEČ SOUBORŮ PROHLÍŽEČ SOUBORŮ - POPIS FUNKCÍ EXPORT DAT DO EXCELU Postup při exportu dat Návod k editaci výstupního formátu EDITOR SOUBORŮ OTEVŘENÍ TEXTOVÉHO SOUBORU EDITOR - POPIS FUNKCÍ

4 1 ÚVOD 1.1 Předmluva Vážení uživatelé - zákazníci Firma GORDIC spol. s r.o. software Vám předkládá k prostudování první vydání rozsáhlé uživatelské příručky SUPERVIZOR s podrobným popisem funkcí programu WinKOF. Program byl převeden z původní verze pro operační systém DOS do nového prostředí Windows 95, Windows 98, příp. Windows NT. Aby byl přechod na novou verzi v prostředí Windows co nejméně problematický, data programu mají stále stejnou strukturu a není tedy třeba dělat žádné konverze dat. Ani hlavní menu programu nedoznalo v tomto novém prostředí podstatnějších změn. Je třeba se hned na počátku zmínit o tom, že verze pro Windows plně podporuje myš a zvyšuje tím uživatelský komfort při ovládání ve všech fázích programu. Tato PŘÍRUČKA SUPERVIZORA WinKOF má za úkol popsat veškeré funkce programu, tvorbu a význam datových, řídících i pomocných souborů a některé zvláštnosti při práci s programem. Program WinKOF GORDIC je v současnosti dodáván ve dvou verzích: LOC - lokální verze sloužící ke zpracování na lokálních PC. NET - síťová verze sloužící k multiuživatelskému přístupu k jedné databázi - více uživatelů může pracovat s daty téže organizace. Přestože původní zadání vychází z potřeb organizací státní správy a místní samosprávy, modulární stavba programového vybavení zajistí pokrytí širokého rozsahu potřeb ostatních organizací, podniků a větších soukromých firem. WinKOF je to systém evidence odeslaných faktur, který funguje samostatně, spolupracuje s následujícími programy naší firmy: UCR (WinUCR) - podvojné účetnictví (rozpočtových i příspěvkových org.). KXF(WinKXF) - komukace s bankou Programové řešení nové verze programu je realizováno v jazyce INPRISE DELPHI 3.0 se systémem oken otevíraných prostřednictvím položek menu, běžných pro systémy Windows. Aktuální položka, na které stojí plošný kurzor, je ve spodním Help-Line řádku doplněna komentářem vybrané funkce a činí tak vlastní obsluhu zcela snadnou záležitostí. PŘÍRUČKU SUPERVIZORA WinKOF je možné doporučit začínajícím i zkušeným uživatelům, protože vysvětluje podrobně veškeré manipulace s daty - při pořizování faktur, prohlížení, tisku sestav, archivacích i ostatních funkcích. Všechny pořízené záznamy jsou archivovány a lze je kdykoli zpětně prohlížet. Ukládají se i informace běžnému uživateli nepřístupné, ale pro funkci systému nezbytné. Autorský tým vám přeje příjemnou práci s programem Kniha odeslaných faktur ve verzi pro Windows. Jestliže se před vámi objeví neřešitelný problém, který nedokážeme sami odstranit ani s pomocí této příručky, volejte vašeho dealera, resp. firemní HotLine. 1.2 Kompatibilní verze ekonomických úloh WIN & DOS Program WinKOF je 32-bitová aplikace pracující v grafickém režimu a je součástí nabídky ekonomických úloh v tzv. WIN&DOS verzi. To znamená, že program WinKOF lze společně provozovat s DOS verzí (i v kombinaci) nad společnými daty v lokální i síťové verzi (100 % datová kompatibilita s již existujícími daty) v architektuře WIN&DOS klient-fileserver. V programu WinKOF je plně zachovaná funkčnost jako u verze pro systém MS DOS. POZOR!!! Programy - pro systém DOS i Windows musí mít stejné číslo verze! 4

5 1.3 Stručná charakteristika funkcí programu WinKOF Hlavní výhody řešení lze shrnout do následujících bodů: úloha je vhodná pro všechny uživatele st. podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace, podnikatele, a.s., družstva všech typů i soukromé firmy uživatel si sám stanoví parametry knihy faktur pro danou organizaci, v němž určí místo organizace, zda bude požadovat přímý výstup do účetnictví atp. obsahuje číselník odběratelů, ve kterém lze opravovat, vyhledávat a tisknout podle zvolené výběrové masky obsahuje číselník fakturovaných položek, ve kterém lze opravovat, vyhledávat a tisknout podle zvolené výběrové masky obsahuje číselník vlastních účtů, ve kterém lze opravovat, vyhledávat a tisknout podle zvolené výběrové masky obsahuje číselník středisek, ve kterém lze opravovat a vyhledávat obsahuje číselník jmen fakturujících, ve kterém lze opravovat a vyhledávat všechny typy číselníků je možno doplňovat přímo při práci s knihou faktur vysoká efektivnost práce je umožněna pomocí funkce nápovědy, kterou lze při pořizování nahlížet do jednotlivých číselníků a po vybrání varianty lze stisknutím klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést veškeré údaje z číselníku do pořizovaných dat systém obsahuje možnost prohledávat všechny soubory podle nejdůležitějších kritérií, které se zaznamenávají v knihách a provádět součet částek systém je vybaven funkcí pro automatické generování záloh na penále a penalizačních faktur všechny tiskové výstupy se tvoří formátovými soubory, které si uživatel sám může libovolně přizpůsobit svým požadavkům systém umožňuje zpracovávat faktury vystavené na jiném počítači organizace systém je zabezpečen pomocí možnosti provádět archivaci všech souborů na disketu čí disk umožňuje tisk složenek typu A na předtištěný formulář a tisk složenek typu A-V na formát s předtiskem údajů zpracovatele. dokáže zpracovat párovací dávku GORDIC vzniklou v programu KXF ( Komunikace s bankou ) 5

6 2 ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Program WinKOF pracuje v prostředí Windows a při jeho ovládání se používá všech standardních zásad a základních ovládacích prvků pro ovládání aplikací ve Windows. Pokud jste dosud v prostředí Windows nepracovali, doporučujeme vám se před vlastním započetím práce se zásadami ovládání Windows seznámit. Program lze ovládat pomocí myši a většinu jeho částí také z klávesnice. Vzhledem k tomu, že většina administrativních pracovníků je zběhlejší v psaní na klávesnici, je v programu umožněno pohybovat se po jednotlivých položkách na obrazovce klávesou ENTER (spolu s klávesami ve Windows obvyklými TAB a SHIFT- TAB). 2.1 Stručný přehled základních ovládacích prvků Editační pole Podle okolností můžeme zadat textovou či číselnou položku. Pokud je to potřeba, probíhá automatické formátování textu. Jsou-li na zadávanou hodnotu kladeny speciální nároky, je na to obsluha upozorněna pouze tehdy, neodpovídá-li hodnota požadavku. Pokud je položka například omezena maximálním počtem znaků, nepovede se nám více znaků zapsat. POZOR! Může se však stát, že máme text zprava doplněn mezerami a editační pole nám již neumožní napsat další znaky i když pro vás se situace jeví, jako když nemůžeme připsat text na konec (nevšimneme si mezer zprava textu). Pokud je obsah pole (masky) vybraný do bloku (označeno modrou barvou), je obsah pole (masky) při prvním stisku klávesy vymazán a nahrazen novým, námi psaným textem. V případě, že chceme hodnotu pouze upravit a nikoli celou přepsat, musíme zrušit vybrání. Zrušení vybrání pole (masky) se provede kliknutím myši kdekoli uvnitř pole (masky) nebo stisknutím některé z následujících kurzorových kláves: šipka vpřed, šipka vzad, šipka nahoru, šipka dolů. Editační pole pro zobrazení/zadání datumu Datum se zadává ve formátu DD.MM.RRRR. Editační pole s krokováním Do editačního pole můžeme zapsat hodnotu buď ručně, nebo se pomocí šipek nahoru a dolů či myši a pravé části editačního pole pohybovat v seznamu optimálních (doporučených) hodnot. Roletová nabídka (Combobox) Seznam platných hodnot se zobrazí (rozvine) po kliknutí na tlačítko se šipkou dolů. Pro vyhledávání v seznamu hodnot lze použít stisk klávesy s prvním písmenem hledaného textu. Po opakovaném stisku této klávesy se periodicky výběr posouvá postupně po všech řádcích (hodnotách) začínajících tímto znakem. 6

7 Přepínače: volba vybrána volba nevybrána Tlačítka Běžné tlačítko je možné stisknout klávesou mezerník, klávesou Alt+podtržené písmeno nebo kliknout myší; Přednastavené tlačítko je možné stisknout stejnými způsoby jako u běžného tlačítka, ale také reaguje na klávesu Enter použitou kdekoliv v okně, kde se toto tlačítko vyskytuje. Zpravidla se v takovémto okně vyskytuje i tlačítko Zrušit, které je možné zvolit stiskem klávesy ESC. Tlačítko přístupné aktivní V tomto okamžiku je možné danou volbu použít. Tlačítko nepřístupné - neaktivní V tomto okamžiku nelze danou volbu použít. Popisy editačního políčka Černá barva návěstí pole - nepovinné vyplnění. Modrá barva návěstí pole - povinné vyplnění. Hlavička dialogového okna při otevření a uložení souboru - Kde hledat po kliknutí na šipce se položka rozbalí do okénka, ve kterém je přehledně zobrazena celá struktura počítače - seznam všech disků (včetně síťových i disků okolních připojených počítačů) a adresářů na nich (možnost provedení výběru, na jakém disku a v jakém adresáři najít hledaný soubor); - První tlačítko skok o úroveň výše (ve struktuře celého systému Windows); - Druhé tlačítko založení nové složky (nového adresáře); - Třetí tlačítko přepínač - zobrazí se pouze názvy adresářů a souborů; - Čtvrté tlačítko přepínač - zobrazí se detaily adresářů i souborů (název, velikost, typ, datum poslední změny). 7

8 Toolbutton rychlá volba Tlačítka jsou umístěna na nástrojové liště přímo pod hlavním horizontálním menu WinKOF. Toto tlačítko (ikonu) lze stisknout pouze myší. Každému tlačítku je přiřazena určitá funkce z menu nebo submenu funkcemi odpovídajícího menu. Ovládací prvky okna (nabízí se v pravém horním rohu okna): Levé tlačítko pracovní plocha (okno) se sbalí do minimalizované podoby - (schová se do spodního stavového řádku Windows); Prostřední tlačítko přepínač velikosti okna změna mezi oknem přes celou obrazovku a uživatelským nastavením velikosti okna; stejného výsledku dosáhneme i dvojitým stiskem levého tlačítka myši v horním řádku okna (současně se změnou velikosti okna se mění i vzhled prostředního tlačítka ovládacích prvků okna); Pravé tlačítko zavření aktivního okna (ekvivalent tlačítka Konec nebo Zrušit). Hlavička okna Po kliknutí (je možné levým i pravým tlačítkem myši) na znaku firmy GORDIC (v levém horním rohu hlavního okna) se rozbalí systémové menu, ve které je možné vybírat z činností, souvisejících s vlastnostmi hlavního okna (pracovní plochy): - obnovit - obnoví uživatelskou velikost okna; - přesunout -přesune okno pomocí klávesnice na jiné místo obrazovky; - velikost - nastaví pomocí klávesnice jinou uživatelskou velikost okna; - minimalizovat - pracovní plocha (okno) se sbalí do minimalizované podoby -(schová se do spodního stavového řádku Windows); - maximalizovat - nastaví velikost okna přes celou obrazovku; - zavřít - ukončí program - horká klávesa Alt-F4; - vystřeď - umístí okno do středu obrazovky (pouze pokud je programové okno zobrazeno v uživatelské velikosti). 2.2 Obecné vlastnosti Po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolném editačním poli (v režimu POŘIZOVÁNÍ i v režimu PROHLÍŽENÍ) se zobrazí se následující menu: - zpět - obnoví zpět předchozí hodnotu pole (pouze v režimu pořizování); - vyjmout - vyjme obsah aktivního pole (nebo jeho část), které je označeno jako blok (pouze v režimu pořizování) a uloží jej do paměti; - kopírovat - zkopíruje obsah pole nebo jeho část (není-li pole prázdné), které je označeno jako blok do paměti; - vložit - vloží obsah paměti do aktivního pole (pouze v režimu pořizování); - odstranit - odstraní obsah pole (nebo jeho část), které je označeno jako blok, z aktivního pole a uloží jej do paměti (pouze v režimu pořizování); - vybrat vše -označí obsah pole jako blok (inverzně). 8

9 Výjimkou jsou celoplošná prohlížecí okna typu BROWSE, kde jsou na pravém tlačítku (po kliknutí na seznam) definována specifická místní menu (např. v pořizovači dokladů, v kartotéce, v pohledech, v prohlížení číselníků, apod. tyto odlišná menu jsou vždy popsána v příslušných kapitolách). Pojmy levé/pravé tlačítko myši - pokud není tlačítko specifikováno, rozumí se vždy levé tlačítko myši; uchopení myší stisknutí levého tlačítka myši na objektu (pokud není řečeno jinak) a držení tohoto tlačítka; tažení myší - za stálého držení levého tlačítka myši (pokud není řečeno jinak) přesunutí kurzoru myši na cílové místo a zde uvolnění tlačítka myši. 2.3 Vstup do programu WinKOF Spuštění programu z operačního systému Windows Program je možné spustit několika způsoby: 1) Dvojklikem na ikonu umístěnou na ploše obrazovky; 2) Výběrem z nabídky START-PROGRAMY-GORDIC-WINKOF; 3) Z nabídky START-SPUSTIT spuštěním WKOF.EXE; 4) Z příkazové řádky příkazem WKOF.EXE. POZOR!!! Program WinKOF má v sobě zabudovanou kontrolu na přítomnost virů. Pokud se objeví místo vstupní obrazovky varovné hlášení: PROGRAMOVÉ SOUBORY BYLY NÁSILNĚ NARUŠENY! OVĚŘTE SYSTÉM ANTIVIROVÝMI PROGRAMY! KOFERR=... V takovém případě je třeba si opsat číslo uvedené u KOFERR a oznámit je nejbližšímu dealerovi firmy. S největší pravděpodobností je program WinKOF napaden virem. Je třeba ověřit existenci viru pomocí antivirových programů. V menším počtu případů může být toto hlášení způsobeno narušením ostré instalace programu. Program WinKOF obsahuje rovněž kontrolu na aktivační klíč a číslo licence, které je kontrolováno při přihlášení do programu i při všech reinstalacích programu na vyšší verze utilitou WGORUPIN. Pokud je chybný registrační soubor, program hlásí: Chyba instalace WKOF.GOR neexistuje nebo má špatnou strukturu. Také v tomto případě doporučujeme kontaktovat dealera firmy GORDIC. 9

10 2.3.2 Zadání hesla a kontrola dat Pokud program shledá, že licence i programové soubory jsou v pořádku, zobrazí se následující přihlašovací okno programu: Úvodní obrazovka vybízí k zadání vstupního uživatelského hesla. Zadáme přidělené heslo (na obrazovce se však zobrazují hvězdičky, aby jej nezjistila neoprávněná osoba) a zadání potvrdíme. Zadané heslo je zkontrolováno podle tabulky hesel pracovníků a pokud se zde vyskytuje, pak se ve spodním informačním poli objeví krátce jméno uživatele, kterému byl právě povolen vstup do programu s danou úrovní přístupu. V levé části okénka se pod firemním logem vypisuje aktuální číslo verze programu WinKOF. Po potvrzení zadaného hesla následuje hlavní obrazovka se základním menu programu WinKOF. Tlačítko Zrušit naopak uzavře okno a k přihlášení do systému nedojde. 10

11 3 FAKTURY 3.1 Vystavení Hlavička faktury Číslo faktury až 10 míst ( povinný údaj ) Při zahájení práce je uvedena prázdná hodnota. Obsluha je vybídnuta k zadání čísla a pak v průběhu zpracování se tato hodnota vždy při novém zápisu automaticky zvyšuje o jednu. Číslo může obsahovat nuly z levé strany ( nedoporučuje se ). Nastavením parametru ICF=1 ( viz popis souboru KOF.CFG ), zůstává číslo nové faktury prázdné. Po zadání začátku používané číselné řady a stisku klávesy + se předplní první volné číslo ze zadané číselné řady. Pokud nezadáte nic, stiskem klávesy + se přednastaví navazující číslo od posledně zadávané faktury. Pokud zahajuje uživatel zpracování uprostřed roku, může plynule navázat na svoji ručně vedenou knihu vystavených faktur tak, že si při zahájení zpracování napíše navazující pořadové číslo do tohoto programu KOF a pokračuje tak v číselné řadě. Vlastní účet až 19 míst( povinný údaj ) Zadání Vlastního účtu je zkontrolováno na číselník vlastních účtů. Pokud zadanému neodpovídá účet z číselníku, následuje dotaz systému, zda chcete zadat nový účet. Po odpovědi Ano se objeví okno, ve kterém obsluha pořídí všechny potřebné údaje k vlastnímu účtu. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku Vlastních účtů a vybrat si příslušný účet a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK jej přenést do položky na hlavičce faktury. Druh dodávky až 10 míst ( nepovinný údaj ) Konstantní symbol až 8 míst ( nepovinný údaj ) Předplňuje se hodnota z naposled vystavené faktury. Smlouva objednávka až 14 míst ( nepovinný údaj ) Dodávkový příkaz až 10 míst ( nepovinný údaj ) IČO odběratele až 10 míst ( nepovinný údaj ) Zadání IČO je zkontrolováno na číselník odběratelů. Pokud je IČO nalezeno, jsou automaticky dosazeny ostatní údaje o odběrateli. Pokud se nenalezne, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nové IČO do číselníku. Po odpovědi Ano se objeví okno, ve kterém obsluha pořídí všechny potřebné údaje k odběrateli. 11

12 Uživatel může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku odběratelů, seřazeného podle IČO, vybrat si příslušného odběratele a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést hodnoty do příslušných položek týkajících se odběratele. Pokud existuje odběratel s jedním IČO ale různou adresou, lze ho zadat na položce Název odběratele. DIČ odběratele až 14 míst ( nepovinný údaj ) DIČ se zadává bez pomlčky, v případě rodného čísla i bez lomítka. Název odběratele až 23 míst ( povinný údaj ) Zadání názvu je zkontrolováno na číselník odběratelů. Pokud je název nalezen, jsou automaticky dosazeny ostatní údaje o odběrateli. Pokud se nenalezne, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nový název do číselníku. Po odpovědi Ano se objeví okno, ve kterém obsluha pořídí všechny potřebné údaje k odběrateli. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku odběratelů, seřazeného podle názvu, vybrat příslušného odběratele a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenese hodnoty do příslušných položek týkajících se odběratele. Mohou-li u Vás nastat případy, že budete fakturovat subjektům, které nemají IČO a mohla by nastat duplicita jmen, zadejte odběrateli fiktivní IČO ( jednomístné až čtyřmístné ). Konečný příjemce až 23 míst ( nepovinný údaj ) DPH obsažena v ceně jednotku Ano/Ne (povinný údaj) Přednastavená hodnota se řídí nastavením parametru ZZD ( viz soubor KOF.CFG ) Datum vystavení formát dd.mm.rrrr ( povinný údaj ) Automaticky předplňováno systémové datum. Lze ho změnit. Datum splatnosti formát dd.mm.rrrr ( povinný údaj ) Automaticky předplněno tak, že k datu vystavení přičten počet dní uvedený v konfiguračním souboru KOF.CFG parametrem SPL=xx. Dodávaný KOF.CFG obsahuje xx=14. Datum lze opět měnit. Datum uskutečnění zdanitelného plnění formát dd.mm.rrrr ( povinný údaj ) Automaticky předplněno datum odeslání faktury. Datum lze opět měnit. Forma úhrady jedno místo ( povinný údaj ) P převodní příkaz, tiskne se PP H hotově, tiskne se Hotově I inkasem, tiskne se Inkasem S složenkou, tiskne se Složenkou Způsob dopravy dvě místa ( nepovinný údaj ) Číslo představuje odkaz na soubor KOF.PCV, kde si uživatel ihned vedle čísla napíše text způsobu dopravy, který se bude tisknout na fakturu. Popis práce se souborem *.PCV se nachází v dodávaném souboru GENSES.TXT. Středisko až 4 místa ( nepovinný údaj ) Po zadání kódu střediska a stisku klávesy Enter je kód zkontrolován na číselník středisek. Pokud není nalezen, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nové středisko do číselníku. Po odpovědi Ano se otevře okno na obrazovce a v něm je možno doplnit název střediska. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku středisek seřazeného podle kódu, vybrat si příslušné středisko a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést kód příslušného střediska. 12

13 V prohlížení slouží příkaz MASKA také k zadání kódu střediska, podle kterého je možno vyhledávat takto označené faktury a sumarizovat jejich částky. Fakturoval až 2 místa ( nepovinný údaj ) Po zadání zkratky jména fakturujícího a stisku klávesy Enter je zkratka kontrolována na číselník jmen. Pokud není nalezena, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nové jméno fakturujícího. Po odpovědi Ano se otevře okno na obrazovce a v něm je možno doplnit jméno fakturujícího. Toto jméno je pak možno tisknout na fakturu. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku jmen, seřazeného podle zkratek, vybrat si příslušné jméno a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést zkratku do příslušné položky. Poznámka až 19 míst ( nepovinný údaj ) Alfanumerický údaj sloužící k další identifikaci faktury, zejména k textovému vyjádření obsahu faktury ( např. cement, kancel. materiál atp. ). V PROHLÍŽENÍ slouží příkaz MASKA k zadání textu z poznámky, podle kterého je možno vyhledávat takto označené faktury a sumarizovat jejich částky Položky Kód položky až 8 místa ( zde nepovinný údaj ) Slouží k označení položky v číselníku položek. Po zadání kódu položky a stisku klávesy Enter je kód zkontrolován na číselník položek. Pokud je nalezen, jsou automaticky dosazeny i ostatní údaje o položce. Pokud není nalezen, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat novou položku. Po odpovědi Ano se otevře okno na obrazovce a v něm je možno doplnit ostatní údaje o položce. Uživatel také může pomocí klávesy F4 nahlédnout do číselníku položek seřazeného podle kódu, vybrat si příslušnou položku a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenese hodnoty do příslušných políček. Nezadáte-li žádný kód, je údaj v Názvu položky brán jako text (viz níže). Je vhodné jako kód použít prvních 6 čísel z číselníku JKPOV. Název položky až 40 míst ( nepovinný údaj ) Pokud nezadáte Kód položky, je zde zapsaný údaj braný jako libovolný text. Položka se stane textem na F3 a po stisku klávesy Enter se dostanete na následující řádek do Kód položky. Pokud nezadáte F3 v Názvu položky a chcete, aby položka byla textem, potvrďte následující políčka klávesou ENTER beze změny jejich hodnot -všechny by měly mít nulovou hodnotu-až na následující řádek položky do políčka Kód položky. Po zadání názvu položky a stisku Enter není název kontrolován na číselník položek. Uživatel také může pomocí klávesy F4 nahlédnout do číselníku položek, seřazeného podle názvu, vybrat si příslušnou položku a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenese hodnoty do příslušných políček. Pokud budete chtít sledovat prodejnost jednotlivých druhů fakturovaných položek, je nutné označit tyto položky číselným kódem ( to je zajištěno při zápisu položky do číselníku ). Pokud budete chtít na fakturu napsat libovolný text ( popis fakturovaných položek ), uděláte to tak, že kód položky necháte prázdný a místo názvu položky napíšete libovolný text. Ostatní údaje k položce necháte nulové a tím bude tato položka také považována za text. Účetní pohyb až 3 místa ( nepovinný údaj ) Mimo jiné toto políčko slouží jako místo pro odskok z Fakturované položky do Položka. To učiníte stiskem F5. V zde Položka zadáte jednotlivé údaje o položce, jestliže jste ji nezapsali do číselníku nebo můžete změnit údaje položky z číselníku ( změna ceny - fakturujete ještě za starou cenu, zapsání slevy atd. ). Takto se nemění hodnoty fakturované položky v číselníku, ale pouze hodnoty na této konkrétní faktuře. 13

14 Počet jednotek až 7 celých + 2 desetinná místa nebo 6 celých + 3 desetinná místa Počet jednotek se mění pomocí nastavení parametru PDE v souboru KOF.CFG. Cena až stamiliony Cena se zde nezadává!!! Cena je automaticky spočtena z údajů položky a počtu jednotek. Tato cena představuje kompletní cenu položky včetně DPH. Nově zadaná položka faktury je přičtena k již pořízeným položkám - změna údajů je patrna ve Fakturováno celkem. Fakturovanou položku v tabulce můžete aktualizovat pro opravy klávesou F2 či myší. Zadání dané faktury potvrdíte stiskem klávesy F10 nebo tlačítka OK. Tím se dostaneme na hlavičku následující faktury ( číslo faktury zvětšeno o jednu ). Pořizování faktur ukončíte stiskem klávesy Esc nebo tlačítka Zrušit. Po ukončení pořizování faktur následuje tisk všech právě napořizovaných faktur. Před zahájením tisku zadáte počet kopií a z nabízeného seznamu vyberete vhodný tiskový formát. 3.2 Vystavení penále Tato nabídka slouží k vystavení záloh na penále ( pro faktury, které nebyly uhrazeny ) a k vystavení penále ( pro faktury opožděně zaplacené ). Číselná řada navazuje na poslední vystavenou fakturu nebo při nastavení parametru RPE=1 v souboru KXF.CFG navazuje na poslední vystavenou penalizační fakturu. Stav faktury je označen Záloha na penále vystavena nebo Penále vystaveno. Do poznámky se automaticky zapisuje řetězec penále, podle něhož lze později v prohlížení vybírat takto označené faktury a sčítat jejich částky. Záloha Zobrazeny nezaplacené faktury, pro něž je možno vystavit zálohu na penále. Pokud faktura nebude uhrazena, lze po uplynutí doby splatnosti zálohy na penále vystavit další zálohu. Počet penalizovaných dní bude určen rozdílem data odeslání další zálohy na penále a datem splatnosti poslední zálohy na penále. Penále Zobrazeny opožděně zaplacené faktury pro něž je možno vystavit penále. Pokud byla vystavena záloha na penále, počet penalizovaných dní bude určen rozdílem data odeslání penále a datem splatnosti poslední zálohy na penále. 14

15 Maska Zadání výběrové masky pro užší výběr faktur určených k penalizaci. Počet dnů Zúžení výběrové masky. Budou zobrazeny ty faktury, jejichž počet dnů prodlení bude odpovídat zadanému rozsahu. Příklad : Chci zobrazit faktury s počtem dnů prodlení větším nebo rovno 15. Do položky Od zadám 15 a do položky Do zadám 999. Penalizační parametry Parametry nutné k vystavení pen. faktur. Jejich funkce je stejná jako při vystavení obyčejné faktury. Výjimku tvoří parametr Penalizační procento, který funguje následovně. Pokud je zadán u odběratele ( v číselníku ) bere se tento, pokud ne, bere se hodnota z Penalizačních parametrů. Položku Řada penalizačních faktur lze zadat po nastavení parametru RPE=1 v souboru KOF.CFG. Řada penal.faktur nesmí kolidovat s řadou normálních faktur! Např.: Normální řada: Penalizač.řada:

16 Vystavení ZÁLOHA VYSTAVENÍ FAKTUR ZÁLOH NA PENÁLE PENÁLE VYSTAVENÍ FAKTUR PENÁLE Aby generování faktur mohlo proběhnout, je nutné zadat Masku či Počet dnů (ochrana před bezmyšlenkovým vygenerováním penalizačních faktur - faktury nelze následně vymazat, pouze stornovat). Dále je nutno zadat povinné Pen. parametry jako je Vlastní účet a Penalizační procento. 3.3 Účetnictví 1 Obecně k účetnictví v systému KOF. Vazba na účetnictví nebude využívána V konfiguračním souboru KOF.CFG vyřazen parametr UCT=0. Faktura přechází po vystavení do oddílu ZAPLACENÍ. Po zaplacení je cesta faktury v systému ukončena ( stav faktury - faktura zaplacena ). Nepoužíváno Účetnictví1 ani Účetnictví 2 (přednastaveno). Vazba na účetnictví bude využívána V konfiguračním souboru KOF.CFG zařazen parametr UCT=1 Faktura přechází po vystavení do oddílu ÚČETNICTVÍ 1. Po zaúčtování faktury po vystavení přechází do oddílu ZAPLACENÍ. Po zaplacení přechází do oddílu ÚČETNICTVÍ 2. Po zaúčtování faktury po zaplacení je cesta faktury v systému ukončena ( stav faktury - faktura vygenerována do UCR po zaplacení ). Přímý vstup do účetnictví Tato volba předpokládá, že se na stejném počítači nebo na síti nachází účetní systém firmy GORDIC ( program UCR nebo WinUCR). Pracuje se přímo se soubory účetnictví. Využívá se kontroly na účtový rozvrh, dá se využívat automatická předkontace a další možnosti účetního systému. V parametrech úlohy (viz 6.1) nastavena hodnota Ano na položce Přímý výstup do účetnictví. Dále je nastaveno OrgNum používané v účetnictví a nastavena cesta k souborům UCR. Zaúčtování faktury Vyberete fakturu určenou k zaúčtování (nabídku pro výběr můžete zúžit zadáním výběrové masky ve funkci Maska ). Pomocí menu Účetnictví přejdete do účetnictví vybrané faktury. 16

17 Pro jednotlivé položky se vstupuje do pořizovače účetnictví. V dolní levé části pořizovače účetnictví jsou zobrazeny údaje o konkrétné položce. Rozhodnete-li se zaúčtovat fakturu po položkách, bude každá položka uložena jako vyrovnaný účetní doklad se shodným číslem účetního dokladu. Po stisku * na pozicích MD a DAL je předplňována cena položky bez DPH. Po zaúčtování položky ( uložení dokladu ) se dostanete zpět do okna položek, kde se již zaúčtovaná položka nevyskytuje. Činnost opakujeme až do zaúčtování všech položek faktury. Rozhodnete-li se zaúčtovat fakturu jako celek, postupujete tak, že vstoupíte do pořizovače účetnictví na první položce. Po zobrazení účetního pořizovače pracujte s fakturou jako jedním celkem. Po zaúčtování ( uložení účetního dokladu ) se dostanete zpět do okna položek ( první položka zmizela - jako by se zaúčtovala ). Potvrďte OK a se objeví upozornění Zvolíte-li možnost Ano, je daná faktura zaúčtována. 17

18 3.4 Zaplacení Číslo faktury Zadáme číslo faktury určené k proplacení. Číslo faktury udává variabilní symbol na výpisu z banky. Po zadání čísla faktury je zobrazena pouze odpovídající faktura, pokud čeká na zaplacení. Proplacení V menu Proplacení či dvojkliku na vybrané faktuře se dostanete na pozici placená částka, kde je předplňována fakturovaná částka ( částku můžete upravit v případě, že faktura bude částečně zaplacena ). Stiskem Enter se dostanete na pozici datum zaplacení, který zadáte podle výpisu z banky. Proplacení potvrdíte OK. Maska Zadání výběrové masky pro užší výběr faktur určených k proplacení. F3 Platby Menu F3 Platby či stiskem klávesy F3 lze nahlédnout do historie plateb, pokud faktura již byla částečně hrazena dříve. 18

19 3.5 Účetnictví 2 Postupuje se stejně jako v oddíle Účetnictví 1. Nezobrazují se jednotlivé položky faktury. Faktura se zaúčtuje jako celek. V pořizovači účetnictví se po stisku * se na pozicích MD a DAL předplňuje fakturovaná částka 3.6 Prohlížení a opravy Prohlížení patří vzhledem k rychlosti odezvy a množství poskytovaných služeb k jedné z nejčastěji využívaných funkcí systému. Volba kriteria pro prohlížení faktur (jakým způsobem budou zobrazované faktury seřazeny a tištěny v sestavách ) Sekvenčně faktury zobrazovány v tom pořadí jak byly vystavovány, bez ohledu na číslo faktury Podle čísla faktury faktury zobrazovány ve vzestupné řadě podle čísla faktury Podle názvu odběratele faktury zobrazovány podle názvu odběratele Nezaplacené zobrazeny budou ty faktury, které nebyly zaplaceny a současně mají datum splatnosti menší než systémové datum počítače. To znamená, že u nich nebylo dodrženo datum splatnosti. 19

20 Maska Zadání výběrové masky pro užší výběr faktur určených k prohlížení. Kód Slouží pro tiskovou sestavu položek. Chcete-li z dané množiny faktur ( daná výběrovou maskou ) zjistit prodejnost jedné konkrétní položky nebo příbuzné skupiny položek. To bude závislé na tom, jak si zadáte kódy položek ( je možné využít prvních 6 čísel číselníku JKPOV ). Příklad : 110xxxxx - služby 220xxxxx - jeden druh výrobků 330xxxxx - druhý druh výrobků atd. Chcete - li nyní vysčítat, kolik jste fakturovali za službu , zadáte do políček Od a Do požadovaný kód. Poté přejdete na volbu Tisk, dále volbu Položky a zde si vyberete jednu z nabízených sestav. Chcete - li vysčítat, kolik jste fakturovali za služby celkem, zadáte do políčka Od : a do políčka Do : Sestavu získáte stejným způsobem jako v předešlém případě. V případě zadané masky kódu se při volbě TISK-FAKTURY a TISK-FAK+DPH nabízejí tiskové formáty pro sestavy faktur obsahující zadané kódy položek. Detail Zobrazí detail vybraného záznamu. Oprava Oprava vybrané již existující faktury. Stav Může být provedena násilná změna stavu faktury na : vystavená vygenerovaná do UCR po vystavení zaplacená vygenerovaná do UCR po zaplacení částečně zaplacená stornovaná přeplacená Pokud fakturu stornujete, jste vyzváni k zadání data storna ve formátu dd.mm.rrrr. Stornem se faktura bude nadále zobrazovat v prohlížení se stavem Stornovaná, ale v tiskových sestavách faktur ( s výjimkou hlavní knihy a saldokonta ) se nebude vyskytovat. F3 Platby Menu F3 Platby či stiskem klávesy F3 lze nahlédnout do historie plateb, pokud faktura již byla částečně hrazena či zcela uhrazena. Tisk Pro všechny tiskové výstupy je respektována zadaná výběrová maska. Faktury Z nabízených tiskových formátů si můžete vybrat ze standardně dodávaných : Sekvenčně, podle čísla faktury 1. KOF10011.FRM výpis faktur bez jednotlivých položek 2. KOF10012.FRM výpis faktur s jednotlivými položkami 3. KOF10013.FRM výpis nezaplacených faktur po době splatnosti bez jednotlivých položek 20

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze KONTO PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95 Identifikační údaje programu varianta sériové číslo síť verze JAPO ZLÍN, SPOL. S R.O., DRUŽSTEVNÍ 431, P. O. BOX 16, 763 15 SLUŠOVICE 1 Licenční smlouva Tento softwarový

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0)

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0) AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí Optimalizace Krmných Směsí (verze 4.0) UŽIVATELSKÁ PŘ ÍRUČ KA VÝPOČ ET KRMNÝCH SMĚ SÍ Optimalizace krmných směsí AgroKonzulta Žamberk

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ)

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) Příručka k modulu CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) OBSAH: 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKY 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURACE 9.

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

www.software-hotel.cz

www.software-hotel.cz Stojíme na Vaší straně www.software-hotel.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL SW REZERVACE A RECEPCE verze 13.0 Hotline SW Rezervace a Recepce +420 603 230 055 Hotline registrační pokladny a pokladní systémy +420 603

Více

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka Specializované nadstavby pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) pokladní systémy KASA A VELKOOBCHOD uživatelská příručka ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12 - Modřany tel.: 724003746

Více