KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ==================================="

Transkript

1 GORDIC spol. s r.o. software p. box Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * verze 3.x pro Windows Copyright Gordic spol. s r.o. prosinec

2 Obsah 1ÚVOD PŘEDMLUVA KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH ÚLOH WIN & DOS STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA FUNKCÍ PROGRAMU WINKOF ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PROGRAMU STRUČNÝ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ OBECNÉ VLASTNOSTI VSTUP DO PROGRAMU WINKOF Spuštění programu z operačního systému Windows Zadání hesla a kontrola dat FAKTURY VYSTAVENÍ Hlavička faktury Položky VYSTAVENÍ PENÁLE ÚČETNICTVÍ ZAPLACENÍ ÚČETNICTVÍ PROHLÍŽENÍ A OPRAVY ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ Pořizování Opravy a prohlížení FAKTUROVANÉ POLOŽKY Pořizování Opravy a prohlížení ÚČTY Pořizování Opravy a prohlížení STŘEDISKA Pořizování Opravy a prohlížení JMÉNA TISKY FAKTURA FAKTURA PENALIZAČNÍ SLOŽENKA KNIHA FAKTUR PLATBY SOUHRN PARAMETRY KOF EDITOR Oprava souboru Prohlížení souboru ARCHIVACE Postup archivace PŘEINDEXACE INFO OBNOVENÍ VÝSTUP VSTUP DÁVKA GORDIC RUŠENÍ

3 6.11NOVÝ ROK ZMĚNA ROKU POPIS ŘÍDÍCÍCH SOUBORŮ OBECNĚ O POJMENOVÁNÍ SOUBORŮ POPIS SOUBORŮ KOF KONFIGURAČNÍ SOUBOR KOF.CFG PROHLÍŽEČ SOUBORŮ PROHLÍŽEČ SOUBORŮ - POPIS FUNKCÍ EXPORT DAT DO EXCELU Postup při exportu dat Návod k editaci výstupního formátu EDITOR SOUBORŮ OTEVŘENÍ TEXTOVÉHO SOUBORU EDITOR - POPIS FUNKCÍ

4 1 ÚVOD 1.1 Předmluva Vážení uživatelé - zákazníci Firma GORDIC spol. s r.o. software Vám předkládá k prostudování první vydání rozsáhlé uživatelské příručky SUPERVIZOR s podrobným popisem funkcí programu WinKOF. Program byl převeden z původní verze pro operační systém DOS do nového prostředí Windows 95, Windows 98, příp. Windows NT. Aby byl přechod na novou verzi v prostředí Windows co nejméně problematický, data programu mají stále stejnou strukturu a není tedy třeba dělat žádné konverze dat. Ani hlavní menu programu nedoznalo v tomto novém prostředí podstatnějších změn. Je třeba se hned na počátku zmínit o tom, že verze pro Windows plně podporuje myš a zvyšuje tím uživatelský komfort při ovládání ve všech fázích programu. Tato PŘÍRUČKA SUPERVIZORA WinKOF má za úkol popsat veškeré funkce programu, tvorbu a význam datových, řídících i pomocných souborů a některé zvláštnosti při práci s programem. Program WinKOF GORDIC je v současnosti dodáván ve dvou verzích: LOC - lokální verze sloužící ke zpracování na lokálních PC. NET - síťová verze sloužící k multiuživatelskému přístupu k jedné databázi - více uživatelů může pracovat s daty téže organizace. Přestože původní zadání vychází z potřeb organizací státní správy a místní samosprávy, modulární stavba programového vybavení zajistí pokrytí širokého rozsahu potřeb ostatních organizací, podniků a větších soukromých firem. WinKOF je to systém evidence odeslaných faktur, který funguje samostatně, spolupracuje s následujícími programy naší firmy: UCR (WinUCR) - podvojné účetnictví (rozpočtových i příspěvkových org.). KXF(WinKXF) - komukace s bankou Programové řešení nové verze programu je realizováno v jazyce INPRISE DELPHI 3.0 se systémem oken otevíraných prostřednictvím položek menu, běžných pro systémy Windows. Aktuální položka, na které stojí plošný kurzor, je ve spodním Help-Line řádku doplněna komentářem vybrané funkce a činí tak vlastní obsluhu zcela snadnou záležitostí. PŘÍRUČKU SUPERVIZORA WinKOF je možné doporučit začínajícím i zkušeným uživatelům, protože vysvětluje podrobně veškeré manipulace s daty - při pořizování faktur, prohlížení, tisku sestav, archivacích i ostatních funkcích. Všechny pořízené záznamy jsou archivovány a lze je kdykoli zpětně prohlížet. Ukládají se i informace běžnému uživateli nepřístupné, ale pro funkci systému nezbytné. Autorský tým vám přeje příjemnou práci s programem Kniha odeslaných faktur ve verzi pro Windows. Jestliže se před vámi objeví neřešitelný problém, který nedokážeme sami odstranit ani s pomocí této příručky, volejte vašeho dealera, resp. firemní HotLine. 1.2 Kompatibilní verze ekonomických úloh WIN & DOS Program WinKOF je 32-bitová aplikace pracující v grafickém režimu a je součástí nabídky ekonomických úloh v tzv. WIN&DOS verzi. To znamená, že program WinKOF lze společně provozovat s DOS verzí (i v kombinaci) nad společnými daty v lokální i síťové verzi (100 % datová kompatibilita s již existujícími daty) v architektuře WIN&DOS klient-fileserver. V programu WinKOF je plně zachovaná funkčnost jako u verze pro systém MS DOS. POZOR!!! Programy - pro systém DOS i Windows musí mít stejné číslo verze! 4

5 1.3 Stručná charakteristika funkcí programu WinKOF Hlavní výhody řešení lze shrnout do následujících bodů: úloha je vhodná pro všechny uživatele st. podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace, podnikatele, a.s., družstva všech typů i soukromé firmy uživatel si sám stanoví parametry knihy faktur pro danou organizaci, v němž určí místo organizace, zda bude požadovat přímý výstup do účetnictví atp. obsahuje číselník odběratelů, ve kterém lze opravovat, vyhledávat a tisknout podle zvolené výběrové masky obsahuje číselník fakturovaných položek, ve kterém lze opravovat, vyhledávat a tisknout podle zvolené výběrové masky obsahuje číselník vlastních účtů, ve kterém lze opravovat, vyhledávat a tisknout podle zvolené výběrové masky obsahuje číselník středisek, ve kterém lze opravovat a vyhledávat obsahuje číselník jmen fakturujících, ve kterém lze opravovat a vyhledávat všechny typy číselníků je možno doplňovat přímo při práci s knihou faktur vysoká efektivnost práce je umožněna pomocí funkce nápovědy, kterou lze při pořizování nahlížet do jednotlivých číselníků a po vybrání varianty lze stisknutím klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést veškeré údaje z číselníku do pořizovaných dat systém obsahuje možnost prohledávat všechny soubory podle nejdůležitějších kritérií, které se zaznamenávají v knihách a provádět součet částek systém je vybaven funkcí pro automatické generování záloh na penále a penalizačních faktur všechny tiskové výstupy se tvoří formátovými soubory, které si uživatel sám může libovolně přizpůsobit svým požadavkům systém umožňuje zpracovávat faktury vystavené na jiném počítači organizace systém je zabezpečen pomocí možnosti provádět archivaci všech souborů na disketu čí disk umožňuje tisk složenek typu A na předtištěný formulář a tisk složenek typu A-V na formát s předtiskem údajů zpracovatele. dokáže zpracovat párovací dávku GORDIC vzniklou v programu KXF ( Komunikace s bankou ) 5

6 2 ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Program WinKOF pracuje v prostředí Windows a při jeho ovládání se používá všech standardních zásad a základních ovládacích prvků pro ovládání aplikací ve Windows. Pokud jste dosud v prostředí Windows nepracovali, doporučujeme vám se před vlastním započetím práce se zásadami ovládání Windows seznámit. Program lze ovládat pomocí myši a většinu jeho částí také z klávesnice. Vzhledem k tomu, že většina administrativních pracovníků je zběhlejší v psaní na klávesnici, je v programu umožněno pohybovat se po jednotlivých položkách na obrazovce klávesou ENTER (spolu s klávesami ve Windows obvyklými TAB a SHIFT- TAB). 2.1 Stručný přehled základních ovládacích prvků Editační pole Podle okolností můžeme zadat textovou či číselnou položku. Pokud je to potřeba, probíhá automatické formátování textu. Jsou-li na zadávanou hodnotu kladeny speciální nároky, je na to obsluha upozorněna pouze tehdy, neodpovídá-li hodnota požadavku. Pokud je položka například omezena maximálním počtem znaků, nepovede se nám více znaků zapsat. POZOR! Může se však stát, že máme text zprava doplněn mezerami a editační pole nám již neumožní napsat další znaky i když pro vás se situace jeví, jako když nemůžeme připsat text na konec (nevšimneme si mezer zprava textu). Pokud je obsah pole (masky) vybraný do bloku (označeno modrou barvou), je obsah pole (masky) při prvním stisku klávesy vymazán a nahrazen novým, námi psaným textem. V případě, že chceme hodnotu pouze upravit a nikoli celou přepsat, musíme zrušit vybrání. Zrušení vybrání pole (masky) se provede kliknutím myši kdekoli uvnitř pole (masky) nebo stisknutím některé z následujících kurzorových kláves: šipka vpřed, šipka vzad, šipka nahoru, šipka dolů. Editační pole pro zobrazení/zadání datumu Datum se zadává ve formátu DD.MM.RRRR. Editační pole s krokováním Do editačního pole můžeme zapsat hodnotu buď ručně, nebo se pomocí šipek nahoru a dolů či myši a pravé části editačního pole pohybovat v seznamu optimálních (doporučených) hodnot. Roletová nabídka (Combobox) Seznam platných hodnot se zobrazí (rozvine) po kliknutí na tlačítko se šipkou dolů. Pro vyhledávání v seznamu hodnot lze použít stisk klávesy s prvním písmenem hledaného textu. Po opakovaném stisku této klávesy se periodicky výběr posouvá postupně po všech řádcích (hodnotách) začínajících tímto znakem. 6

7 Přepínače: volba vybrána volba nevybrána Tlačítka Běžné tlačítko je možné stisknout klávesou mezerník, klávesou Alt+podtržené písmeno nebo kliknout myší; Přednastavené tlačítko je možné stisknout stejnými způsoby jako u běžného tlačítka, ale také reaguje na klávesu Enter použitou kdekoliv v okně, kde se toto tlačítko vyskytuje. Zpravidla se v takovémto okně vyskytuje i tlačítko Zrušit, které je možné zvolit stiskem klávesy ESC. Tlačítko přístupné aktivní V tomto okamžiku je možné danou volbu použít. Tlačítko nepřístupné - neaktivní V tomto okamžiku nelze danou volbu použít. Popisy editačního políčka Černá barva návěstí pole - nepovinné vyplnění. Modrá barva návěstí pole - povinné vyplnění. Hlavička dialogového okna při otevření a uložení souboru - Kde hledat po kliknutí na šipce se položka rozbalí do okénka, ve kterém je přehledně zobrazena celá struktura počítače - seznam všech disků (včetně síťových i disků okolních připojených počítačů) a adresářů na nich (možnost provedení výběru, na jakém disku a v jakém adresáři najít hledaný soubor); - První tlačítko skok o úroveň výše (ve struktuře celého systému Windows); - Druhé tlačítko založení nové složky (nového adresáře); - Třetí tlačítko přepínač - zobrazí se pouze názvy adresářů a souborů; - Čtvrté tlačítko přepínač - zobrazí se detaily adresářů i souborů (název, velikost, typ, datum poslední změny). 7

8 Toolbutton rychlá volba Tlačítka jsou umístěna na nástrojové liště přímo pod hlavním horizontálním menu WinKOF. Toto tlačítko (ikonu) lze stisknout pouze myší. Každému tlačítku je přiřazena určitá funkce z menu nebo submenu funkcemi odpovídajícího menu. Ovládací prvky okna (nabízí se v pravém horním rohu okna): Levé tlačítko pracovní plocha (okno) se sbalí do minimalizované podoby - (schová se do spodního stavového řádku Windows); Prostřední tlačítko přepínač velikosti okna změna mezi oknem přes celou obrazovku a uživatelským nastavením velikosti okna; stejného výsledku dosáhneme i dvojitým stiskem levého tlačítka myši v horním řádku okna (současně se změnou velikosti okna se mění i vzhled prostředního tlačítka ovládacích prvků okna); Pravé tlačítko zavření aktivního okna (ekvivalent tlačítka Konec nebo Zrušit). Hlavička okna Po kliknutí (je možné levým i pravým tlačítkem myši) na znaku firmy GORDIC (v levém horním rohu hlavního okna) se rozbalí systémové menu, ve které je možné vybírat z činností, souvisejících s vlastnostmi hlavního okna (pracovní plochy): - obnovit - obnoví uživatelskou velikost okna; - přesunout -přesune okno pomocí klávesnice na jiné místo obrazovky; - velikost - nastaví pomocí klávesnice jinou uživatelskou velikost okna; - minimalizovat - pracovní plocha (okno) se sbalí do minimalizované podoby -(schová se do spodního stavového řádku Windows); - maximalizovat - nastaví velikost okna přes celou obrazovku; - zavřít - ukončí program - horká klávesa Alt-F4; - vystřeď - umístí okno do středu obrazovky (pouze pokud je programové okno zobrazeno v uživatelské velikosti). 2.2 Obecné vlastnosti Po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolném editačním poli (v režimu POŘIZOVÁNÍ i v režimu PROHLÍŽENÍ) se zobrazí se následující menu: - zpět - obnoví zpět předchozí hodnotu pole (pouze v režimu pořizování); - vyjmout - vyjme obsah aktivního pole (nebo jeho část), které je označeno jako blok (pouze v režimu pořizování) a uloží jej do paměti; - kopírovat - zkopíruje obsah pole nebo jeho část (není-li pole prázdné), které je označeno jako blok do paměti; - vložit - vloží obsah paměti do aktivního pole (pouze v režimu pořizování); - odstranit - odstraní obsah pole (nebo jeho část), které je označeno jako blok, z aktivního pole a uloží jej do paměti (pouze v režimu pořizování); - vybrat vše -označí obsah pole jako blok (inverzně). 8

9 Výjimkou jsou celoplošná prohlížecí okna typu BROWSE, kde jsou na pravém tlačítku (po kliknutí na seznam) definována specifická místní menu (např. v pořizovači dokladů, v kartotéce, v pohledech, v prohlížení číselníků, apod. tyto odlišná menu jsou vždy popsána v příslušných kapitolách). Pojmy levé/pravé tlačítko myši - pokud není tlačítko specifikováno, rozumí se vždy levé tlačítko myši; uchopení myší stisknutí levého tlačítka myši na objektu (pokud není řečeno jinak) a držení tohoto tlačítka; tažení myší - za stálého držení levého tlačítka myši (pokud není řečeno jinak) přesunutí kurzoru myši na cílové místo a zde uvolnění tlačítka myši. 2.3 Vstup do programu WinKOF Spuštění programu z operačního systému Windows Program je možné spustit několika způsoby: 1) Dvojklikem na ikonu umístěnou na ploše obrazovky; 2) Výběrem z nabídky START-PROGRAMY-GORDIC-WINKOF; 3) Z nabídky START-SPUSTIT spuštěním WKOF.EXE; 4) Z příkazové řádky příkazem WKOF.EXE. POZOR!!! Program WinKOF má v sobě zabudovanou kontrolu na přítomnost virů. Pokud se objeví místo vstupní obrazovky varovné hlášení: PROGRAMOVÉ SOUBORY BYLY NÁSILNĚ NARUŠENY! OVĚŘTE SYSTÉM ANTIVIROVÝMI PROGRAMY! KOFERR=... V takovém případě je třeba si opsat číslo uvedené u KOFERR a oznámit je nejbližšímu dealerovi firmy. S největší pravděpodobností je program WinKOF napaden virem. Je třeba ověřit existenci viru pomocí antivirových programů. V menším počtu případů může být toto hlášení způsobeno narušením ostré instalace programu. Program WinKOF obsahuje rovněž kontrolu na aktivační klíč a číslo licence, které je kontrolováno při přihlášení do programu i při všech reinstalacích programu na vyšší verze utilitou WGORUPIN. Pokud je chybný registrační soubor, program hlásí: Chyba instalace WKOF.GOR neexistuje nebo má špatnou strukturu. Také v tomto případě doporučujeme kontaktovat dealera firmy GORDIC. 9

10 2.3.2 Zadání hesla a kontrola dat Pokud program shledá, že licence i programové soubory jsou v pořádku, zobrazí se následující přihlašovací okno programu: Úvodní obrazovka vybízí k zadání vstupního uživatelského hesla. Zadáme přidělené heslo (na obrazovce se však zobrazují hvězdičky, aby jej nezjistila neoprávněná osoba) a zadání potvrdíme. Zadané heslo je zkontrolováno podle tabulky hesel pracovníků a pokud se zde vyskytuje, pak se ve spodním informačním poli objeví krátce jméno uživatele, kterému byl právě povolen vstup do programu s danou úrovní přístupu. V levé části okénka se pod firemním logem vypisuje aktuální číslo verze programu WinKOF. Po potvrzení zadaného hesla následuje hlavní obrazovka se základním menu programu WinKOF. Tlačítko Zrušit naopak uzavře okno a k přihlášení do systému nedojde. 10

11 3 FAKTURY 3.1 Vystavení Hlavička faktury Číslo faktury až 10 míst ( povinný údaj ) Při zahájení práce je uvedena prázdná hodnota. Obsluha je vybídnuta k zadání čísla a pak v průběhu zpracování se tato hodnota vždy při novém zápisu automaticky zvyšuje o jednu. Číslo může obsahovat nuly z levé strany ( nedoporučuje se ). Nastavením parametru ICF=1 ( viz popis souboru KOF.CFG ), zůstává číslo nové faktury prázdné. Po zadání začátku používané číselné řady a stisku klávesy + se předplní první volné číslo ze zadané číselné řady. Pokud nezadáte nic, stiskem klávesy + se přednastaví navazující číslo od posledně zadávané faktury. Pokud zahajuje uživatel zpracování uprostřed roku, může plynule navázat na svoji ručně vedenou knihu vystavených faktur tak, že si při zahájení zpracování napíše navazující pořadové číslo do tohoto programu KOF a pokračuje tak v číselné řadě. Vlastní účet až 19 míst( povinný údaj ) Zadání Vlastního účtu je zkontrolováno na číselník vlastních účtů. Pokud zadanému neodpovídá účet z číselníku, následuje dotaz systému, zda chcete zadat nový účet. Po odpovědi Ano se objeví okno, ve kterém obsluha pořídí všechny potřebné údaje k vlastnímu účtu. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku Vlastních účtů a vybrat si příslušný účet a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK jej přenést do položky na hlavičce faktury. Druh dodávky až 10 míst ( nepovinný údaj ) Konstantní symbol až 8 míst ( nepovinný údaj ) Předplňuje se hodnota z naposled vystavené faktury. Smlouva objednávka až 14 míst ( nepovinný údaj ) Dodávkový příkaz až 10 míst ( nepovinný údaj ) IČO odběratele až 10 míst ( nepovinný údaj ) Zadání IČO je zkontrolováno na číselník odběratelů. Pokud je IČO nalezeno, jsou automaticky dosazeny ostatní údaje o odběrateli. Pokud se nenalezne, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nové IČO do číselníku. Po odpovědi Ano se objeví okno, ve kterém obsluha pořídí všechny potřebné údaje k odběrateli. 11

12 Uživatel může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku odběratelů, seřazeného podle IČO, vybrat si příslušného odběratele a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést hodnoty do příslušných položek týkajících se odběratele. Pokud existuje odběratel s jedním IČO ale různou adresou, lze ho zadat na položce Název odběratele. DIČ odběratele až 14 míst ( nepovinný údaj ) DIČ se zadává bez pomlčky, v případě rodného čísla i bez lomítka. Název odběratele až 23 míst ( povinný údaj ) Zadání názvu je zkontrolováno na číselník odběratelů. Pokud je název nalezen, jsou automaticky dosazeny ostatní údaje o odběrateli. Pokud se nenalezne, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nový název do číselníku. Po odpovědi Ano se objeví okno, ve kterém obsluha pořídí všechny potřebné údaje k odběrateli. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku odběratelů, seřazeného podle názvu, vybrat příslušného odběratele a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenese hodnoty do příslušných položek týkajících se odběratele. Mohou-li u Vás nastat případy, že budete fakturovat subjektům, které nemají IČO a mohla by nastat duplicita jmen, zadejte odběrateli fiktivní IČO ( jednomístné až čtyřmístné ). Konečný příjemce až 23 míst ( nepovinný údaj ) DPH obsažena v ceně jednotku Ano/Ne (povinný údaj) Přednastavená hodnota se řídí nastavením parametru ZZD ( viz soubor KOF.CFG ) Datum vystavení formát dd.mm.rrrr ( povinný údaj ) Automaticky předplňováno systémové datum. Lze ho změnit. Datum splatnosti formát dd.mm.rrrr ( povinný údaj ) Automaticky předplněno tak, že k datu vystavení přičten počet dní uvedený v konfiguračním souboru KOF.CFG parametrem SPL=xx. Dodávaný KOF.CFG obsahuje xx=14. Datum lze opět měnit. Datum uskutečnění zdanitelného plnění formát dd.mm.rrrr ( povinný údaj ) Automaticky předplněno datum odeslání faktury. Datum lze opět měnit. Forma úhrady jedno místo ( povinný údaj ) P převodní příkaz, tiskne se PP H hotově, tiskne se Hotově I inkasem, tiskne se Inkasem S složenkou, tiskne se Složenkou Způsob dopravy dvě místa ( nepovinný údaj ) Číslo představuje odkaz na soubor KOF.PCV, kde si uživatel ihned vedle čísla napíše text způsobu dopravy, který se bude tisknout na fakturu. Popis práce se souborem *.PCV se nachází v dodávaném souboru GENSES.TXT. Středisko až 4 místa ( nepovinný údaj ) Po zadání kódu střediska a stisku klávesy Enter je kód zkontrolován na číselník středisek. Pokud není nalezen, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nové středisko do číselníku. Po odpovědi Ano se otevře okno na obrazovce a v něm je možno doplnit název střediska. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku středisek seřazeného podle kódu, vybrat si příslušné středisko a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést kód příslušného střediska. 12

13 V prohlížení slouží příkaz MASKA také k zadání kódu střediska, podle kterého je možno vyhledávat takto označené faktury a sumarizovat jejich částky. Fakturoval až 2 místa ( nepovinný údaj ) Po zadání zkratky jména fakturujícího a stisku klávesy Enter je zkratka kontrolována na číselník jmen. Pokud není nalezena, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat nové jméno fakturujícího. Po odpovědi Ano se otevře okno na obrazovce a v něm je možno doplnit jméno fakturujícího. Toto jméno je pak možno tisknout na fakturu. Uživatel také může pomocí klávesy F2 či F4 nahlédnout do číselníku jmen, seřazeného podle zkratek, vybrat si příslušné jméno a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenést zkratku do příslušné položky. Poznámka až 19 míst ( nepovinný údaj ) Alfanumerický údaj sloužící k další identifikaci faktury, zejména k textovému vyjádření obsahu faktury ( např. cement, kancel. materiál atp. ). V PROHLÍŽENÍ slouží příkaz MASKA k zadání textu z poznámky, podle kterého je možno vyhledávat takto označené faktury a sumarizovat jejich částky Položky Kód položky až 8 místa ( zde nepovinný údaj ) Slouží k označení položky v číselníku položek. Po zadání kódu položky a stisku klávesy Enter je kód zkontrolován na číselník položek. Pokud je nalezen, jsou automaticky dosazeny i ostatní údaje o položce. Pokud není nalezen, následuje dotaz systému, zda chce uživatel zadat novou položku. Po odpovědi Ano se otevře okno na obrazovce a v něm je možno doplnit ostatní údaje o položce. Uživatel také může pomocí klávesy F4 nahlédnout do číselníku položek seřazeného podle kódu, vybrat si příslušnou položku a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenese hodnoty do příslušných políček. Nezadáte-li žádný kód, je údaj v Názvu položky brán jako text (viz níže). Je vhodné jako kód použít prvních 6 čísel z číselníku JKPOV. Název položky až 40 míst ( nepovinný údaj ) Pokud nezadáte Kód položky, je zde zapsaný údaj braný jako libovolný text. Položka se stane textem na F3 a po stisku klávesy Enter se dostanete na následující řádek do Kód položky. Pokud nezadáte F3 v Názvu položky a chcete, aby položka byla textem, potvrďte následující políčka klávesou ENTER beze změny jejich hodnot -všechny by měly mít nulovou hodnotu-až na následující řádek položky do políčka Kód položky. Po zadání názvu položky a stisku Enter není název kontrolován na číselník položek. Uživatel také může pomocí klávesy F4 nahlédnout do číselníku položek, seřazeného podle názvu, vybrat si příslušnou položku a stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK přenese hodnoty do příslušných políček. Pokud budete chtít sledovat prodejnost jednotlivých druhů fakturovaných položek, je nutné označit tyto položky číselným kódem ( to je zajištěno při zápisu položky do číselníku ). Pokud budete chtít na fakturu napsat libovolný text ( popis fakturovaných položek ), uděláte to tak, že kód položky necháte prázdný a místo názvu položky napíšete libovolný text. Ostatní údaje k položce necháte nulové a tím bude tato položka také považována za text. Účetní pohyb až 3 místa ( nepovinný údaj ) Mimo jiné toto políčko slouží jako místo pro odskok z Fakturované položky do Položka. To učiníte stiskem F5. V zde Položka zadáte jednotlivé údaje o položce, jestliže jste ji nezapsali do číselníku nebo můžete změnit údaje položky z číselníku ( změna ceny - fakturujete ještě za starou cenu, zapsání slevy atd. ). Takto se nemění hodnoty fakturované položky v číselníku, ale pouze hodnoty na této konkrétní faktuře. 13

14 Počet jednotek až 7 celých + 2 desetinná místa nebo 6 celých + 3 desetinná místa Počet jednotek se mění pomocí nastavení parametru PDE v souboru KOF.CFG. Cena až stamiliony Cena se zde nezadává!!! Cena je automaticky spočtena z údajů položky a počtu jednotek. Tato cena představuje kompletní cenu položky včetně DPH. Nově zadaná položka faktury je přičtena k již pořízeným položkám - změna údajů je patrna ve Fakturováno celkem. Fakturovanou položku v tabulce můžete aktualizovat pro opravy klávesou F2 či myší. Zadání dané faktury potvrdíte stiskem klávesy F10 nebo tlačítka OK. Tím se dostaneme na hlavičku následující faktury ( číslo faktury zvětšeno o jednu ). Pořizování faktur ukončíte stiskem klávesy Esc nebo tlačítka Zrušit. Po ukončení pořizování faktur následuje tisk všech právě napořizovaných faktur. Před zahájením tisku zadáte počet kopií a z nabízeného seznamu vyberete vhodný tiskový formát. 3.2 Vystavení penále Tato nabídka slouží k vystavení záloh na penále ( pro faktury, které nebyly uhrazeny ) a k vystavení penále ( pro faktury opožděně zaplacené ). Číselná řada navazuje na poslední vystavenou fakturu nebo při nastavení parametru RPE=1 v souboru KXF.CFG navazuje na poslední vystavenou penalizační fakturu. Stav faktury je označen Záloha na penále vystavena nebo Penále vystaveno. Do poznámky se automaticky zapisuje řetězec penále, podle něhož lze později v prohlížení vybírat takto označené faktury a sčítat jejich částky. Záloha Zobrazeny nezaplacené faktury, pro něž je možno vystavit zálohu na penále. Pokud faktura nebude uhrazena, lze po uplynutí doby splatnosti zálohy na penále vystavit další zálohu. Počet penalizovaných dní bude určen rozdílem data odeslání další zálohy na penále a datem splatnosti poslední zálohy na penále. Penále Zobrazeny opožděně zaplacené faktury pro něž je možno vystavit penále. Pokud byla vystavena záloha na penále, počet penalizovaných dní bude určen rozdílem data odeslání penále a datem splatnosti poslední zálohy na penále. 14

15 Maska Zadání výběrové masky pro užší výběr faktur určených k penalizaci. Počet dnů Zúžení výběrové masky. Budou zobrazeny ty faktury, jejichž počet dnů prodlení bude odpovídat zadanému rozsahu. Příklad : Chci zobrazit faktury s počtem dnů prodlení větším nebo rovno 15. Do položky Od zadám 15 a do položky Do zadám 999. Penalizační parametry Parametry nutné k vystavení pen. faktur. Jejich funkce je stejná jako při vystavení obyčejné faktury. Výjimku tvoří parametr Penalizační procento, který funguje následovně. Pokud je zadán u odběratele ( v číselníku ) bere se tento, pokud ne, bere se hodnota z Penalizačních parametrů. Položku Řada penalizačních faktur lze zadat po nastavení parametru RPE=1 v souboru KOF.CFG. Řada penal.faktur nesmí kolidovat s řadou normálních faktur! Např.: Normální řada: Penalizač.řada:

16 Vystavení ZÁLOHA VYSTAVENÍ FAKTUR ZÁLOH NA PENÁLE PENÁLE VYSTAVENÍ FAKTUR PENÁLE Aby generování faktur mohlo proběhnout, je nutné zadat Masku či Počet dnů (ochrana před bezmyšlenkovým vygenerováním penalizačních faktur - faktury nelze následně vymazat, pouze stornovat). Dále je nutno zadat povinné Pen. parametry jako je Vlastní účet a Penalizační procento. 3.3 Účetnictví 1 Obecně k účetnictví v systému KOF. Vazba na účetnictví nebude využívána V konfiguračním souboru KOF.CFG vyřazen parametr UCT=0. Faktura přechází po vystavení do oddílu ZAPLACENÍ. Po zaplacení je cesta faktury v systému ukončena ( stav faktury - faktura zaplacena ). Nepoužíváno Účetnictví1 ani Účetnictví 2 (přednastaveno). Vazba na účetnictví bude využívána V konfiguračním souboru KOF.CFG zařazen parametr UCT=1 Faktura přechází po vystavení do oddílu ÚČETNICTVÍ 1. Po zaúčtování faktury po vystavení přechází do oddílu ZAPLACENÍ. Po zaplacení přechází do oddílu ÚČETNICTVÍ 2. Po zaúčtování faktury po zaplacení je cesta faktury v systému ukončena ( stav faktury - faktura vygenerována do UCR po zaplacení ). Přímý vstup do účetnictví Tato volba předpokládá, že se na stejném počítači nebo na síti nachází účetní systém firmy GORDIC ( program UCR nebo WinUCR). Pracuje se přímo se soubory účetnictví. Využívá se kontroly na účtový rozvrh, dá se využívat automatická předkontace a další možnosti účetního systému. V parametrech úlohy (viz 6.1) nastavena hodnota Ano na položce Přímý výstup do účetnictví. Dále je nastaveno OrgNum používané v účetnictví a nastavena cesta k souborům UCR. Zaúčtování faktury Vyberete fakturu určenou k zaúčtování (nabídku pro výběr můžete zúžit zadáním výběrové masky ve funkci Maska ). Pomocí menu Účetnictví přejdete do účetnictví vybrané faktury. 16

17 Pro jednotlivé položky se vstupuje do pořizovače účetnictví. V dolní levé části pořizovače účetnictví jsou zobrazeny údaje o konkrétné položce. Rozhodnete-li se zaúčtovat fakturu po položkách, bude každá položka uložena jako vyrovnaný účetní doklad se shodným číslem účetního dokladu. Po stisku * na pozicích MD a DAL je předplňována cena položky bez DPH. Po zaúčtování položky ( uložení dokladu ) se dostanete zpět do okna položek, kde se již zaúčtovaná položka nevyskytuje. Činnost opakujeme až do zaúčtování všech položek faktury. Rozhodnete-li se zaúčtovat fakturu jako celek, postupujete tak, že vstoupíte do pořizovače účetnictví na první položce. Po zobrazení účetního pořizovače pracujte s fakturou jako jedním celkem. Po zaúčtování ( uložení účetního dokladu ) se dostanete zpět do okna položek ( první položka zmizela - jako by se zaúčtovala ). Potvrďte OK a se objeví upozornění Zvolíte-li možnost Ano, je daná faktura zaúčtována. 17

18 3.4 Zaplacení Číslo faktury Zadáme číslo faktury určené k proplacení. Číslo faktury udává variabilní symbol na výpisu z banky. Po zadání čísla faktury je zobrazena pouze odpovídající faktura, pokud čeká na zaplacení. Proplacení V menu Proplacení či dvojkliku na vybrané faktuře se dostanete na pozici placená částka, kde je předplňována fakturovaná částka ( částku můžete upravit v případě, že faktura bude částečně zaplacena ). Stiskem Enter se dostanete na pozici datum zaplacení, který zadáte podle výpisu z banky. Proplacení potvrdíte OK. Maska Zadání výběrové masky pro užší výběr faktur určených k proplacení. F3 Platby Menu F3 Platby či stiskem klávesy F3 lze nahlédnout do historie plateb, pokud faktura již byla částečně hrazena dříve. 18

19 3.5 Účetnictví 2 Postupuje se stejně jako v oddíle Účetnictví 1. Nezobrazují se jednotlivé položky faktury. Faktura se zaúčtuje jako celek. V pořizovači účetnictví se po stisku * se na pozicích MD a DAL předplňuje fakturovaná částka 3.6 Prohlížení a opravy Prohlížení patří vzhledem k rychlosti odezvy a množství poskytovaných služeb k jedné z nejčastěji využívaných funkcí systému. Volba kriteria pro prohlížení faktur (jakým způsobem budou zobrazované faktury seřazeny a tištěny v sestavách ) Sekvenčně faktury zobrazovány v tom pořadí jak byly vystavovány, bez ohledu na číslo faktury Podle čísla faktury faktury zobrazovány ve vzestupné řadě podle čísla faktury Podle názvu odběratele faktury zobrazovány podle názvu odběratele Nezaplacené zobrazeny budou ty faktury, které nebyly zaplaceny a současně mají datum splatnosti menší než systémové datum počítače. To znamená, že u nich nebylo dodrženo datum splatnosti. 19

20 Maska Zadání výběrové masky pro užší výběr faktur určených k prohlížení. Kód Slouží pro tiskovou sestavu položek. Chcete-li z dané množiny faktur ( daná výběrovou maskou ) zjistit prodejnost jedné konkrétní položky nebo příbuzné skupiny položek. To bude závislé na tom, jak si zadáte kódy položek ( je možné využít prvních 6 čísel číselníku JKPOV ). Příklad : 110xxxxx - služby 220xxxxx - jeden druh výrobků 330xxxxx - druhý druh výrobků atd. Chcete - li nyní vysčítat, kolik jste fakturovali za službu , zadáte do políček Od a Do požadovaný kód. Poté přejdete na volbu Tisk, dále volbu Položky a zde si vyberete jednu z nabízených sestav. Chcete - li vysčítat, kolik jste fakturovali za služby celkem, zadáte do políčka Od : a do políčka Do : Sestavu získáte stejným způsobem jako v předešlém případě. V případě zadané masky kódu se při volbě TISK-FAKTURY a TISK-FAK+DPH nabízejí tiskové formáty pro sestavy faktur obsahující zadané kódy položek. Detail Zobrazí detail vybraného záznamu. Oprava Oprava vybrané již existující faktury. Stav Může být provedena násilná změna stavu faktury na : vystavená vygenerovaná do UCR po vystavení zaplacená vygenerovaná do UCR po zaplacení částečně zaplacená stornovaná přeplacená Pokud fakturu stornujete, jste vyzváni k zadání data storna ve formátu dd.mm.rrrr. Stornem se faktura bude nadále zobrazovat v prohlížení se stavem Stornovaná, ale v tiskových sestavách faktur ( s výjimkou hlavní knihy a saldokonta ) se nebude vyskytovat. F3 Platby Menu F3 Platby či stiskem klávesy F3 lze nahlédnout do historie plateb, pokud faktura již byla částečně hrazena či zcela uhrazena. Tisk Pro všechny tiskové výstupy je respektována zadaná výběrová maska. Faktury Z nabízených tiskových formátů si můžete vybrat ze standardně dodávaných : Sekvenčně, podle čísla faktury 1. KOF10011.FRM výpis faktur bez jednotlivých položek 2. KOF10012.FRM výpis faktur s jednotlivými položkami 3. KOF10013.FRM výpis nezaplacených faktur po době splatnosti bez jednotlivých položek 20

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

modul programu SSB2000

modul programu SSB2000 modul programu SSB2000 Obsah 1. O modulu...3 1.1. Co je to modul SSBlog?...3 1.2. Je modul SSBlog součástí programu SSB2000?...3 1.3. Co modul zaznamenává?...3 1.4. Co modul nezaznamenává?...3 1.5. Ovlivní

Více