EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products"

Transkript

1 CZ /SK/ PL EAGET Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products RealPlay M3 / M4 / M5 / M6 Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách ve formátu PDF Kompletný návod nájdete na našich webových stránkach vo formáte PDF Pełną instrukcję można znaleźć na naszej stronie internetowej w formacie PDF Complete user guide can be found on our website in PDF format / / SUPPORT:

2 CZ I. Představení produktů 1.1 Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení tohoto vynikajícího multimediálního přehrávače, který oplývá spoustu funkcemi a přehrává i nejnovější moderní formáty videa vysokého rozlišení. Stylem, jednoduchostí a elegantním designem bude tento přehrávač perfektní volba pro zbytek vašeho elektronického zařízení jako je Hi-Fi, LCD či Plazma obrazovka a A/V Receiver. Dobře jsme zvážili případy osobní bezpečnosti při návrhu a výrobě tohoto produktu. Prosím pročtěte si následující informace před použitím. 1.2 Podmínky použití Uživatel není oprávněn dělat jakékoliv změny na tomto produktu. Jestliže je zařízení používáno s klasickými komerčními pevnými disky, prosím používejte přehrávač při teplotách -0 C+35 C. 1.3 Použití napájecího adaptéru Operativní napětí tohoto zařízení: 12 V Před použitím připojte napájecí adaptér nebo napájecí kabel do příslušných otvorů na zařízení. Ujistěte se, že kabel je připojen správně a není nijak ovlivněn způsobem, který by zkrátil životnost adaptéru nebo kabelu. K minimalizování nebezpečí úrazu elektrickým šokem, před čištěním odpojte napájecí adaptér a kabel ze zařízení a ze zásuvky. Nikdy nepřipojujte napájecí adaptér nebo kabel do zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí a nikdy neměňte napájecí kabel a koncovky napájecího adaptéru či zdroje napájení. 1.4 Údržba 1. Nezkoušejte zařízení a příslušenství rozebrat/demontovat včetně napájecího AC adaptéru (nebezpečí vnitřního vysokého napětí). Pro opravu, či údržbu prosím kontaktujte příslušný profesionální servis. 2. Do zařízení nesmí natéct jakákoliv tekutina, jinak hrozí úraz elektrickým proudem. Jestliže se tak stane, okamžitě odpojte zařízení od napájení, otřete jej a řádně vysušte před dalším použitím. 3. Z bezpečnostních důvodů a úspory elektrické energie po použití odpojte napájecí adaptér ze sítě elektrického vedení. 4. Neumisťujte zařízení do prostor s vysokými teplotami, vlhkostí a vibracemi. 5. Nepoužívejte žádné chemické nebo čisticí prostředky k čištění zařízení, aby nedošlo k poškození obalu zařízení. 6. Baterie v dálkovém ovládání jsou nahraditelné. V případě jejich vybití, je vyměňte za nové stejného typu a staré baterie řádně zlikvidujte. Jestliže dálkové ovládání neplánujete používat delší dobu, baterie z dálkového ovládání vyjměte. 7. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti): Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a

3 CZ elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. 1.5 Pevný HDD disk Zařízení může ukládat na externí pevný HDD disk data, která mohou být poškozena nebo ztracena z důvodů ztráty napájení, fyzického poškození apod. Pravidelně si proto data zálohujte. Dovozce a dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu uložených dat. 1.6 Servis Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce nebo servisní oddělení společnosti INTELEK spol. s r. o., výhradního dovozce značky EAGET pro Českou republiku. Aktuální firmware naleznete na stránkách 1.7 Obsah balení Díl Počet Multimediální přehrávač 1 kus Napájecí adaptér 1 kus Dálkové ovládání 1 kus HDMI Kabel 1 kus Díl Kabely (R/L+Y/Pb/Pr/AV) SATAII kabel Uživatelský manuál (CZ/SK/PL+EN) Počet 2 kusy 1 kus 2 kusy Poznámka: Aktuální příslušenství se může lišit od obsahu balení v tomto manuálu, prohlédněte si aktuální příslušenství na webu 1.8 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače DC IN jack. 1.9 Připojení USB zařízení (1) Zapněte přehrávač; (2) Připojte USB Flash disk nebo USB HDD do zdířky s popisem USB HOST na přehrávači. Tímto způsobem můžete procházet obsah na USB zařízení Připojení externích karet do čtečky Paměťovou kartu vložte do slotu na přehrávači. Tímto způsobem můžete procházet obsah na paměťové kartě Připojení do TV Y/Pb/Pr Component OUT (1) Připojte 1 konektor do přehrávače - Y/Pb/Pr; (2) Připojte 3 barevné konektory do TV - Y/Pb/Pr. YPbPr výstup obsahuje pouze video signál, tudíž připojte i audio kabel do vašeho audio systému nebo jiného zvukového zařízení v moment, kdy se rozhodnete použít YPbPr připojení: Metoda1: Použijte R/L digitální výstup Tímto způsobem si tak můžete přehrávat videa, hudbu a fotografie z přehrávače na TV HDMI OUT (1) Připojte jeden z konektorů HDMI kabelu do HDMI zdířky přehrávače; 2

4 CZ (2) Připojte druhý konektor HDMI kabelu do HDMI zdířky vaší TV. Tímto způsobem můžete mít nejvyšší kvality obrazu a zvuku prostřednictvím jediného kabelu Připojení k digitálnímu audio systému (1) Připojte jeden konec koaxiálního kabelu do koaxiálního výstupu přehrávače nebo v případě použití optického kabelu připojte jeden konec optického kabelu do optického výstupu přehrávače; (2) Připojte opačný konec stejného kabelu do odpovídajícího optického vstupu na A/V přepínači či TV nebo v případě použití optického kabelu připojte opačný konec stejného kabelu do odpovídajícího optického vstupu na A/V přepínači či TV. Poznámka: Optický a koaxiální kabel není součástí dodávaného příslušenství. Tímto způsobem si můžete užít zvuk taktéž ve formátu Dolby Digital, DTS nebo MPEG zvuk. Přehrávač nepodporuje souběžné zapojení AV (audiovizuální) a HDMI výstupu. V takovém případě se obraz může zobrazovat neobvykle Připojení do sítě LAN (drátová) Pro připojení do LAN sítě použijte kabel typu CAT5e nebo CAT6. (1) Připojte jeden konec síťového kabelu do síťového portu RJ45 přehrávače; (2) Připojte opačný konec stejného kabelu do odpovídajícího síťového portu na routeru či síťovém přepínači RJ Připojení do sítě WLAN (bezdrátová) (1) Zapněte přehrávač; (2) Připojte externí Wi-Fi USB Adapter (Wi-Fi USB Dongle) do zdířky USB HOST přehrávače nebo použijte integrovaný Wi-Fi Adaptér s externí anténou. Poznámka: USB Wi-Fi Adaptér není součástí příslušenství. Vždy používejte zařízení doporučené výrobce neboť běžné Wi-Fi USB Adaptéry nemusí být funkční Připojení HDD do produktu a do PC Připojte jednu konec přiloženého SATA kabelu ke 2,5 nebo 3,5 HDD pevnému disku a druhý konec k SATA kabelu do konektoru na multimediálním přehrávači. Zařízení můžete připojit do PC. Zapněte přehrávač a připojte miniusb (USB 3.0) port USB kabelu do USB (USB 3.0) zdířky v přehrávači. Následně připojte USB port USB kabelu do USB zdířky v počítači. Váš operační systém rozpozná, že bylo připojeno nové zařízení a bude Vás o tom informovat informační bublinou na hlavní liště. Následně na hlavní ploše zvolte ikonku Tento počítač pro Windows a tam se objeví ikonka nového připojeného disku přehrávače. Tímto způsobem můžete spravovat obsah na vestavěném pevném disku v přehrávači na vašem lokálním počítači. Upozornění: Pevný HDD připojujte při vypnutém multimediálním zařízení. V opačném případě může dojít ke ztrátě dat případně poškození HDD nebo zařízení. II. První použití 2.1 Napájení Zapnuto/Vypnuto (ON/OFF) Napájení Zapnuto Po zapojení přehrávače do elektrické sítě a propojení přehrávače video kabelem, jemně stiskněte POWER (Napájení) tlačítko k zapnutí přehrávače. Světelná dioda v tlačítku změní barvu z červené na modrou a za okamžik, jakmile se přehrávač nastartuje, můžete s ním začít pracovat. 3

5 CZ Napájení Vypnuto Stisknutím POWER (Napájení) tlačítka na přehrávači, když je přehrávač v operativním stavu, se přehrávač přepne do úsporného režimu. Obrazovka TV zčerná či začne blikat (dle TV). Během uspání přehrávače a kompletním vypnutím, svítí indikátor tlačítka napájení červeně případně slabě modře. V tento moment můžete bezpečně odpojit napájecí kabel. Vyhněte se násilnému vypínání přehrávače za chodu. 2.2 Dálkové ovládání Představení všech tlačítek a jejich funkcí na dálkovém ovládání: 4

6 CZ 5

7 CZ No. Tlačítko Popis 1 Pokud je přístroj zapnut: stiskem tohoto tlačítka převedete přehrávač do StandBy režimu. Pokud je přístroj ve StandBy: stiskem probudíte přehrávač ze StandBy. 2 TV SYS Změna rozlišení přehrávače 3 OPTIONS Zobrazí Hlavní nabídku 4 Zobrazí nabídku Nastavení 5 Pohyb směrem nahoru 6 Pohyb směrem dolů 7 Pohyb směrem doleva 8 Pohyb směrem doprava 9 OK 10 BACK 11 STOP Přehrát / pozastavit Potvrdit výběr Návrat na předchozí nabídku Zastavit přehrávání 12 Rychlé přehrávání směrem vzad 13 Rychlé přehrávání směrem vpřed 14 Přehrát předchozí soubor 15 Přehrát následující soubor 16 Přehrát / pozastavit 17 Snížit hlasitost 18 Zvýšit hlasitost 19 Vypnout zvuk III. Představení funkcí 3.1 Hlavní nabídka Hlavní nabídka je podstatnou funkcí systému a je v něm zařazeno mnoho významných položek Hudba Zobrazí se pouze audio obsah Fotky Zobrazí se pouze fotky a obrázky Video Zobrazí se pouze video obsah. 6

8 CZ Správce souborů Správce souboru Vám umožňuje hledat a přehrávat hudbu, fotky a filmy uložené na pevném disku, externím USB datovém úložišti, DVD disku atd DVB pouze u DVB-T zařízení Spustí se prohlížení televizního obsahu Webový prohlížeč Zobrazí se webový prohlížeč. Upozornění: Multimediální zařízení je přednostně přehrávačem multimediálních souborů, nikoliv plnohodnotným počítačem. Z toho vyplývají omezení pro zobrazení internetového obsahu. Některé stránky nemusí být plně funkční nebo jsou funkční pouze omezeně. Týká se to stránek hlavně s flashovými animacemi a videi, stránky s Javou atd Nastavení Vstup do nabídky nastavení Aplikace Vstup do nabídky s aplikacemi. 3.2 Rychlé nastavení Nastavení multimediálního přehrávače provedete v hlavním menu po kliknutí na položku Nastavení Bezdrátová připojení a sítě (Wireless & networks) Zaškrtněte Wi-Fi a v Nastavení WiFi vyberte preferovanou síť. Zapište heslo a potvrďte připojení Ethernet configuration Zaškrtněte Ethernet a zvolte Dhcp pro automatické získání údajů ze sítě následně potvrďte. Pokud chcete zadat ručně jednotlivé údaje, zvolte Static IP a následně potvrďte. Upozornění: Pro připojení do sítě/internetu použijte vždy pouze jednu možnost Ethernet nebo Wi-Fi Zobrazení (Display) Vybíráte nastavení animací a výběr HDMI výstupu. Případně nastavujete okraje vaší LCD TV pomocí šipek a tlačítka OK Aplikace (Applications) Zaškrtněte volbu Neznámé zdroje pro instalaci aplikací z USB atd. V nastavení můžete spravovat jednotlivé aplikace Účty & synchronizace (Accounts & sync) Zde se můžete přihlásit na svůj google účet případně si vytvořit nový Ochrana osobních údajů (Privaci) Slouží ke smazání všech osobních dat ze zařízení. Před provedením smazání si zálohujte aplikace Jazyk a klávesnice (Language & keayboard) Vyberte Select language a nastavte vámi preferovaný jazyk rozhraní. Zaškrtněte Android keyboard. 7

9 CZ Nastavení data a času (Date & time) Zaškrtněte Automatické získání nebo ručně natavte v Nastavení času USB upgrade Nakopírujte soubor update.zip na USB Flash disk naformátovaný na FAT32 v PC a vložte do zařízení. Na ploše nebo seznamu aplikací vyberte aplikaci Upgrade a potvrďte tlačítkem OK. Vyberte možnost FW update a potvrďte tlačítkem OK. Vyberte možnost Potvrdit (Confirm) a potvrďte tlačítkem OK. Vyberte možnost Další (Next) a potvrďte tlačítkem OK. Následně se Vám zobrazí stav průběhu instalace firmwaru. Po dokončení instalace proběhne automatický restart. Upozornění: Nikdy neodpojujte elektrické napájení od přehrávače v průběhu aktualizace! Nikdy neodpojujte USB Flash disk s firmwarem během aktualizace! Nikde nepoužívejte USB Flash disk naformátovaný na NTFS nebo jiný formát! IV. Specifikace produktů Seznam podporovaných portů 2x USB 2.0 HOST 1x USB 2.0 1x miniusb pro připojení do PC - např. M3 1x USB 3.0 pro připojení do PC např. M4 2x USB 2.0 HOST např. M4 Kompozitní video Y/Pb/Pr port Komponentní AV port HDMI v1.3 standard Digitální audio optický / koaxiální port 3-in-1 čtečka karet (SD, SDHC, MMC, MS, MS PRO) 12V DC-IN Externí SATA II port (i s napájením) * Optický výstup * - Podpora pevných disků 2.5 a 3.5 až do kapacity 2TB Podpora multimediálních souborů: AVI/MKV/TS/M2TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB, a podporuje 720p/1080i/1080p MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC HD JPEG/BMP, s neomezeným rozlišením DTV pouze u modelu EAGET RealPlay M4/M5: 2x DVB-T HD tuner MPEG2,MPEG4 & H.264 Standard Signál Rozlišení: dle vstupního signálu Podpora video kodeků: MPEG-1 HD MPEG-2 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H. 264) WMV9 (VC-1) Real Networks (RM/RMVB) 8/9/10, a podpora až do 720p Podpora audio kodeků: MP2/3, OGG Vorbis,FLAC WMA Standard (DRM, a pokročilý profil není podporován), PCM, LPCM, AAC, RA, DTS Podporované druhy titulků: SRT, SMI, SSA, ASS, SUB, IDX+SUB Podpora DVD a Blu-RAY: 8

10 CZ DVD ISO (originální menu) Blu-Ray ISO (Simple BD-Lite ) Podpora Online aplikací: Ano Podpora Androidu: Android 2.3 Systém Síť: Drátové připojení (LAN) Bezdrátové připojení (WLAN) 10/100/1000Mbps Adaptivní IEE b/g/n, 300Mbps maximum Poznámka: Funkce se mohou měnit bez předběžného upozornění. Nový firmware může obsahovat nové funkce a nový styl použití tohoto přehrávače, navštivte naši stránku: Prohlášení o shodě: Spol. Intelek spol. s.r.o., tímto prohlašuje, že všechna zařízení uvedená výše jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/5/EC. Produkt je určen pro prodej v zemích Evropské unie např. CZ, SK, PL, AT, HU, LT, LU, LV atd. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Copyright 2012 Intelek spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vzhled a jednotlivé specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny. Tiskové chyby vyhrazeny. Výhradní dovozce produktů EAGET pro ČR: INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, Brno web: SUPPORT: 9

11 SK V. Představení produktů 5.1 Predslov Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie tohto vynikajúceho multimediálneho prehrávača, ktorý oplýva veľa funkciami a prehráva i najnovšie moderné formáty videa vysokého rozlíšenia. Štýlom, jednoduchosťou a elegantným dizajnom, bude tento prehrávač perfektná voľba pre zvyšok Vášho elektronického zariadenia ako je Hi-Fi, LCD či Plazma obrazovka a A/V prijímač. Dobre sme zvážili prípady osobnej bezpečnosti pri návrhu a výrobe tohto produktu. Prečítajte si nasledujúce informácie pred použitím. 5.2 Podmienky použitia Užívateľ nie je oprávnený robiť akékoľvek zmeny na tomto produkte. Ak je zariadenie používané s klasickými komerčnými pevnými diskami, používajte prehrávač pri teplotách -5 C+35 C. 5.3 Použitie napájacieho adaptéru Operatívne napätie tohto zariadenia: 12 V Pred použitím, pripojte napájací adaptér alebo napájací kábel do príslušných otvorov na zariadení. Uistite sa, že kábel je pripojený správne a nie je nijak ovplyvnený spôsobom, ktorý by skrátil životnosť adaptéru alebo káblu. K minimalizovaniu nebezpečenstva úrazu elektrickým šokom, prosím pred čistením odpojte napájací adaptér a kábel zo zariadenia a zo zástrčky. Nikdy nepripojujte napájací adaptér alebo kábel do zariadenia vo vlhkom alebo prašnom prostredí a nikdy nemeňte napájací kábel a koncovky napájacieho adaptéru, či zdroje napájania. 5.4 Údržba 1. Neskúšajte zariadenie a príslušenstvo rozobrať vrátane napájacieho AC adaptéru (nebezpečenstvo vnútorného vysokého napätia, z dôvodu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. Pre opravu, či údržbu kontaktujte príslušný profesionálny servis. 2. Nedopusťte, aby do zariadenia natiekla akákoľvek tekutina z dôvodu úrazu elektrickým prúdom. Ak sa tak stane, okamžite odpojte zariadenie od napájania, utrite ho a riadne vysušte pred ďalším použitím. 3. Pre šetrenie elektrickej energie a bezpečnostné dôvody, prosím po použití odpojte napájací adaptér zo siete elektrického vedenia. 4. Neumiesťujte zariadenie do priestorov s vysokými teplotami, vlhkosťou a vibráciami. 5. Nepoužívajte žiadne chemické alebo čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu obalu zariadenia. 6. Batérie v diaľkovom ovládaní sú nahraditeľné. V prípade ich vybitia, vymeňte batérie za nové rovnakého typu a staré batérie riadne zlikvidujte. Ak diaľkové ovládanie neplánujete používať dlhšiu dobu, batérie z diaľkového ovládania vyberte. 7. Použité elektrické alebo elektronické časti nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach (vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačených materiáloch). 5.5 Pevný HDD disk Zařízení může ukládat na externí pevný HDD disk data, která mohou být poškozena nebo ztracena z důvodů ztráty napájení, fyzického poškození apod. Pravidelně si proto data zálohujte. Dovozce a dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu uložených dat. 5.6 Servis Zariadenie ukladá na interný pevný HDD disk datá, ktoré môžu byť poškodené alebo stratené z dôvodov straty napájania, fyzického poškodenia apod. Pravidelne si preto datá zálohujte. Dovozca a dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu uložených dát. 10

12 SK 5.7 Obsah balení Diel Počet Multimediálny prehrávač 1 kus Napájací adaptér 1 kus Diaľkové ovládanie 1 kus HDMI Kábel 1 kus Diel Kabely (R/L+Y/Pb/Pr/AV) SATAII kábel Užívateľský manuál (CZ/SK/PL+EN) Počet 2 kusy 1 kus 2 kusy Poznámka: Aktuálne príslušenstvo sa môže líšiť od obsahu balenia v tomto manuály, prehliadnite si aktuálne príslušenstvo na webu 5.8 Pripojenie k napájaniu (1) Pripojte AC napájací adaptér do prehrávača DC IN jack. 5.9 Pripojení USB zariadenia (1) Zapnite prehrávač; (2) Pripojte USB flash disk alebo USB HDD do dierky s popisom USB HOST na prehrávači. Týmto spôsobom môžete prechádzať obsah na USB zariadení Pripojenie externých kariet do čítačky Pamäťovú kartu vložte do slotu na prehrávači. Týmto spôsobom môžete prechádzať obsah na pamäťovej karte Pripojenie do TV Y/Pb/Pr Component OUT (1) Pripojte 3 farebné konektor do prehrávača - Y/Pb/Pr; (2) Pripojte 3 farebné konektory do TV - Y/Pb/Pr. Y/Pb/Pr výstup obsahuje len video signál, teda pripojte i audio kábel do vášho audio systému alebo iného zvukového zariadenia v momente, kedy sa rozhodnete použiť Y/Pb/Pr pripojenie: Metóda 1 : Použite R/L digitálny výstup Týmto spôsobom si tak môžete prehrávať videa, hudbu a fotografie z prehrávača na TV HDMI OUT (1) Pripojte jeden z konektorov HDMI káblu do HDMI dierky prehrávače; (2) Pripojte druhý konektor HDMI káblu do HDMI dierky vašej TV. Týmto spôsobom môžete mať najvyššiu kvalitu obrazu a zvuku prostredníctvom jediného kábla Pripojenie k digitálnemu audio systému (1) Pripojte jeden koniec koaxiálneho káblu do koaxiálneho výstupu prehrávača alebo v prípade použitia optického káblu pripojte jeden koniec optického káblu do optického výstupu prehrávača; (2) Pripojte opačný koniec rovnakého káblu do odpovedajúceho optického vstupu na A/V prepínači či TV alebo v prípade použitia optického káblu pripojte opačný koniec rovnakého káblu do odpovedajúceho optického vstupu na A/V prepínači či TV. Poznámka: Optický a koaxiálny kábel nie je súčasťou dodávaného príslušenstva. Týmto spôsobom si môžete užiť zvuk taktiež vo formáte Dolby Digital, DTS alebo MPEG zvuk. Prehrávač nepodporuje súbežné zapojenie AV (audiovizuálny) a HDMI výstupu. V takomto prípade sa obraz môže zobrazovať neobvykle. 11

13 SK 5.12 Pripojenie do siete LAN (drôtová) Pre pripojenie do LAN siete použite kábel typu CAT5e alebo CAT6. (1) Pripojte jeden koniec sieťového káblu do sieťového portu RJ45 prehrávača; (2) Pripojte opačný koniec rovnakého káblu do odpovedajúceho sieťového portu na routery či sieťovom prepínači RJ Pripojenie do siete WLAN (bezdrôtová) (1) Zapnite prehrávač; (2) Pripojte externú Wi-Fi USB Adaptér (Wi-Fi USB Dongle) do dierky USB HOST prehrávača alebo použite integrovaný Wi-Fi Adaptér s externou anténou. Poznámka: USB Wi-Fi Adaptér nie je súčasťou príslušenstva. Vždy používajte zariadenie doporučené výrobcom lebo bežné Wi-Fi USB Adaptéry nemusia byť funkčné Pripojenie HDD do produktu a PC Pripojte jeden koniec priloženého SATA káblu ku 2,5 alebo 3,5 HDD pevnému disku a druhý koniec k SATA káblu do konektoru na multimediálnom prehrávači. Zariadenie môžete pripojiť do PC. Zapnite prehrávač a pripojte mini USB (USB 3.0) port USB káblu do USB (USB 3.0) dierky v prehrávači. Následne pripojte USB port USB káblu do USB dierky v počítači. Váš operačný systém rozpozná, že bolo pripojené nové zariadenie a bude Vás o tom informovať informačnou bublinou na hlavnej lište. Následne na hlavnej ploche zvoľte ikonku Tento počítač pre Windows a tam sa objaví ikonka nového pripojeného disku prehrávača. Týmto spôsobom môžete spravovať obsah na vstavanom pevnom disku v prehrávači na vašom lokálnom počítači. Upozornenie: Pevný HDD pripojujte pri vypnutom multimediálnom zariadení. VI. Prvé použitie 6.1 Napájanie Zapnuté/Vypnuté (ON/OFF) Napájanie Zapnuté Po zapojení prehrávača do elektrické siete a prepojení prehrávača video káblom, jemne stlačte POWER (Napájanie) tlačidlo k zapnutiu prehrávača. Svetelná dióda v tlačidle zmení farbu z červenej na modrú a za okamih, ako náhle sa prehrávač naštartuje, môžete s ním začať pracovať Napájanie Vypnuté Stlačením POWER (Napájanie) tlačidlá na prehrávači, keď je prehrávač v operatívnom stave, sa prehrávač prepne do úsporného režimu. Obrazovka TV zčerná či začne blikať (podľa TV). Behom uspania prehrávača a kompletným vypnutím, svieti indikátor tlačidla napájania červeno. V tento moment môžete bezpečne odpojiť napájací kábel. Vyhnite sa násilnému vypínaniu prehrávača za chodu. 6.2 Diaľkové ovládanie Predstavenie všetkých tlačidiel a ich funkcií na diaľkovom ovládaní: 12

14 SK 13

15 SK No. Tlačidlo Popis 1 2 TV SYS Pokiaľ je prístroj zapnutý: stlačením tohto tlačidla prevediete prehrávač do StandBy režimu. Pokiaľ je prístroj v StandBy: stlačením prebudíte prehrávač zo StandBy. Zmena rozlíšenia prehrávača 3 OPTIONS Zobrazí Hlavnú ponuku 4 5 Zobrazí ponuku Nastavení Pohyb smerom nahor 6 Pohyb smerom dolu 7 Pohyb smerom doľava 8 Pohyb smerom doprava 9 OK 10 BACK 11 STOP Prehrať / pozastaviť Potvrdiť výber Návrat na predchádzajúcu ponuku Zastaviť prehrávanie Rýchle prehrávanie smerom vzad Rýchle prehrávanie smerom vpred Prehrať predchádzajúcu súbor Prehrať nasledujúci súbor Prehrať / pozastaviť Znížiť hlasitosť 18 Zvýšiť hlasitosť 19 Vypnúť zvuk VII. Predstavenie funkcií 7.1 Hlavná ponuka Hlavná ponuka je podstatnou funkciou systému a je v ňom zaradené mnoho významných položiek Audio Zobrazí sa len audio obsah Fotky Zobrazia sa len fotky a obrázky. 14

16 SK Video Zobrazí sa len video obsah Správca súborov Správca súborov Vám umožňuje hľadať a prehrávať hudbu, fotky a filmy uložené na pevnom disku, externým USB dátovom úložisku, DVD disku atď DVB pouze u DVB-T zařízení Spustí sa prehliadanie televízneho obsahu Webový prehliadač Zobrazí sa webový prehliadač. Upozornenie: Multimediálne zariadenie je prednostne prehrávačom multimediálnych súborov, nie plnohodnotným počítačom. Z toho vyplývajú obmedzenia pre zobrazenie internetového obsahu. Niektoré stránky nemusia byť plne funkčné alebo sú funkčné len obmedzene. Týka sa to stránok hlavne s flashovými animáciami a videami, stránky s Javou atď Nastavenie Vstup do ponuky nastavenia Aplikácie Vstup do ponuky s aplikáciami. 7.2 Rýchle nastavenie Nastavenie multimediálneho prehrávača prevediete v hlavnom menu po kliknutí na položku Nastavenia Bezdrôtové pripojenie a siete (Wireless&networks) Zaškrtnite Wi-Fi a v Nastavenie WiFi vyberte preferovanú sieť. Zapíšte heslo a potvrďte pripojenie Ethernet configuration Zaškrtnite Ethernet a zvoľte Dhcp pre automatické získanie údajov zo siete následne potvrďte. Pokiaľ chcete zadať ručne jednotlivé údaje zvoľte Static IP a následne potvrďte. Upozornenie: Pre pripojenie do siete/internetu použite vždy len jednu možnosť Ethernet alebo Wi-Fi Zobrazenie (Display) Vyberáte nastavenie animácii a výber HDMI výstupu. Prípadne nastavujete okraje vašej LCD TV pomocou šípok a tlačidla OK Aplikácie (Applications) Zaškrtnite voľbu Neznáme zdroje pre inštaláciu aplikácii z USB atď. V nastavení môžete spravovať jednotlivé aplikácie Účty & synchronizácia (Accounts & sync) Tu sa môžete prihlásiť na svoj google účet prípadne si vytvoriť nový. 15

17 SK Ochrana osobných údajov (Privaci) Slúži ku zmazaniu všetkých osobných dát zo zariadenia. Pred uskutočnením zmazania si zálohujte aplikácie Jazyk a klávesnice (Language& keayboard) Vyberte Select language a nastavte vami preferovaný jazyk rozhraní. Zaškrtnite Android keyboard Nastavenie data a času (Date& time) Zaškrtnite Automatické získanie alebo ručne natavte v Nastavení času USB upgrade Nakopírujte súbor update.zip na USB Flash disk naformátovaný na FAT32 v PC a vložte do zariadenia. Na ploche alebo zozname aplikácii vyberte aplikáciu Upgrade a potvrďte tlačidlom OK. Vyberte možnosť FW update a potvrďte tlačidlom OK. Vyberte možnosť Potvrdiť (Confirm) a potvrďte tlačidlom OK. Vyberte možnosť Ďalší (Next)a potvrďte tlačidlom OK. Následne sa Vám zobrazí stav priebehu inštalácie firmwaru. Po dokončení inštalácie prebehne automatický reštart. Upozornenie: Nikdy neodpojujte elektrické napájanie od prehrávača v priebehu aktualizácie! Nikdy neodpojujte USB Flash disk s firmwarem behom aktualizácie! Nikde nepoužívajte USB Flash disk naformátovaný na NTFS nebo iný formát! VIII. Špecifikácia produktov Zoznam podporovaných portov: 2x USB 2.0 HOST 1x USB 2.0 1x mini USB pre pripojenie do PC - napr. M3 1x USB 3.0 pre pripojenie do PC napr. M4 2x USB 2.0 HOST napr. M4 Kompozitný video Y/Pb/Pr port Komponentný AV port HDMI v1.3 standard Digitálny audio optický / koaxiálny port 3-in-1 čítačka kariet (SD, SDHC, MMC, MS, MS PRO) 12V DC-IN Externý SATA II port (i s napájaním) * Optický výstup * - Podpora pevných diskov2.5 a 3.5 až do kapacity 2TB Podpora multimediálnych súborov: AVI/MKV/TS/M2TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB, a podporuje 720p/1080i/1080p MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC HD JPEG/BMP, s neobmedzeným rozlíšením DTV pouze u modelu EAGET ReaPlay M4/M5 2x DVB-T HD tuner MPEG2,MPEG4 & H.264 Standard Signál Rozlišení: dle vstupního signálu Podpora video kódekov: 16

18 SK MPEG-1 HD MPEG-2 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H. 264) WMV9 (VC-1) Real Networks (RM/RMVB) 8/9/10, a podpora až do 720p Podpora audio kódekov: MP2/3, OGG Vorbis,FLAC WMA Standard (DRM, a pokročilý profil nie je podporovaný), PCM, LPCM, AAC,RA Podporované druhy tituliek: SRT, SMI, SSA,ASS, SUB, IDX+SUB Podpora DVD a Blu-RAY: DVD ISO (originálne menu) Blu-Ray ISO (Simple BD-Lite ) Podpora Online aplikácii: Áno Podpora Androidu: Android 2.3 Systém Sieť: Drôtové pripojenie (LAN) 10/100/1000Mbps Adaptívny Bezdrôtové pripojenie IEE b/g/n, 300Mbps maximum (WLAN) Poznámka: Funkcie sa môžu meniť bez predbežného upozornenia. Nový firmware môže obsahovať nové funkcie a nový štýl použitia tohto prehrávača, navštívte našu stránku: Prehlásenie o zhode: Spol. Intelek spol. s.r.o. týmto prehlasuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2004/108/EC. Produkt je určený na predaj v krajinách Európskej únie napr. CZ, SK, PL, AT, HU, LT, LU, LV atď. Prohlásenie o zhode sa dá stiahnúť z webu Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inakšie. Copyright 2012 Intelek spol. s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vzhľad a jednotlivé špecifikácie zariadenia môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Tlačové chyby vyhradené. Dovozca produktov EAGET pre SR: INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, Brno CZ web: SUPPORT: 17

19 PL IX. Przedstawienie produktów 9.1 Wstęp Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup tego znakomitego odtwarzacza multimedialnego, który posiada wiele funkcji i odtwarza nawet najnowsze współczesne formaty video z wysoką rozdzielczością. Stylem, łatwością i designem ten odtwarzacz będzie wspaniałym wyborem dla reszty urządzeń elektronicznych Państwa jak Hi-Fi, LCD lub ekran Plazma i A/V Receiver. Dobrze przemyśleliśmy przypadki bezpieczeństwa osobowego przy projektowaniu i produkcji tego produktu. Prosimy przeczytać następujące informacje przed zastosowaniem. 9.2 Warunki korzystania Użytkownik nie jest upoważniony wykonywać jakiekolwiek zmiany na niniejszym produkcie. Jeżeli jest urządzenie stosowane z klasycznymi komercyjnymi twardymi dyskami, prosimy stosować odtwarzacz przy temperaturach -5 C+35 C. 9.3 Zastosowanie adaptera zasilającego Operatywne napięcie tego urządzenia: 12 V Przed zastosowaniem podłączyć adapter zasilający lub kabel zasilający do odpowiednich otworów na urządzeniu. Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony i nie w żaden sposób nie jest na niego wywierany wpływ, który skróciłby czas użytkowania adaptera lub kabla. Aby minimalizować niebezpieczeństwo obrażenia szokiem elektrycznym, przed czyszczeniem wyłączyć adapter zasilający i kabel z urządzenia i z gniazdka. Adapter zasilający lub kabel zasilający nigdy nie podłączać w wilgotnym lub zakurzonym środowisku i nigdy nie mienić kabel zasilający i końcówki adaptera zasilającego lub źródła zasilania. 9.4 Konserwacja 1. Nie próbuj rozebrać/demontować urządzenia i wyposażenia włącznie zasilającego adaptera AC (niebezpieczeństwo wewnętrznego wysokiego napięcia). Dla naprawy lub konserwacji prosimy skontaktować się z odpowiednim serwisem fachowym. 2. Do urządzenia nie może nacieknąć jakakolwiek ciecz inaczej grozi obrażenie prądem elektrycznym. Jeżeli do tego dojdzie, natychmiast wyłączyć urządzenie od zasilania, otrzeć i dokładnie osuszyć przed dalszym zastosowaniem. 3. Z powodów bezpieczeństwa i oszczędzenia energii elektrycznej po zastosowaniu wyłączyć kabel zasilający z sieci przewodu elektrycznego. 4. Urządzenia nie należy umieszczać do pomieszczeń o wysokiej temperaturze, wilgoci i wibracji. 5. Nie używać żadnych substancji chemicznych lub środków czyszczących do czyszczenia urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia opakowania urządzenia. 6. Baterie w pilocie zdalnego sterowania można wymienić. W wypadku ich wyładowania, należy ich wyciągnąć i wymienić za nowe jednakowego typu a stare baterie prawidłowo unieszkodliwić. Jeżeli nie zamierzasz stosować pilota zdalnego sterowania przez dłuższy okres, wyciągnij baterie z pilota zdalnego sterowania. 7. Zużyte elektryczne lub elektroniczne części nie można unieszkodliwiać razem z odpadem komunalnym. W celu właściwego unieszkodliwienia produktu przekazać produktu do przeznaczonych miejsc zbiórki zbiórki (wyrażone symbol przekroczył pojemnik na produkcie, opakowaniu lub materiałów drukowanych). 9.5 Dysk twardy HDD i do PC Podłączyć jedną końcówkę przyłożonego kabla SATA do 2,5 lub 3,5 HDD dysku twardego a drugą końcówkę do SATA kabla do konektora na odtwarzaczu multimedialnym. Urządzenie można podłączyć do PC. Włączyć odtwarzacz i podłączyć miniusb (USB 3.0) port USB kabla do USB (USB 3.0) gniazdka w odtwarzaczu. Następnie podłączyć USB port USB kabla do USB gniazdka w komputerze. 18

20 PL Twój system operacyjny rozpozna, że zostało podłączone nowe urządzenie i poinformuje cię o tym chmurką informacyjną na pasku głównym. Następnie na głównym pulpicie wybierz ikonkę Mój komputer dla Windows i tam pojawi się ikonka nowego podłączonego dysku odtwarzacza. Tym sposobem można zarządzać zawartością/treścią na wbudowanym dysku twardym w odtwarzaczu w twym lokalnym komputerze Uwaga: Dysk twardy HDD podłączyć przy wyłączonym urządzeniu multimedialnym. 9.6 Serwis Naprawy gwarancyjne urządzenia stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się z swym sprzedawcą. Aktualny firmware można znaleźć na stronach internetowych 9.7 Zawartość produktu Część Ilość Odtwarzacz Multimedialny 1 sztuka Adapter zasilający 1 sztuka Sterowanie zdalne 1 sztuka HDMI Kabel 1.5m 1 sztuka Część Kabely (R/L+Y/Pb/Pr/AV) SATAII kabel Niniejsza instrukcja użytkownika (CZ/SK/PL+EN) Ilość 2 sztuka 1 sztuka 2 sztuka Notatka : Aktualne wyposażenie może odróżniać się od zawartości opakowania w niniejszej instrukcji, zapraszamy do obejrzenia aktualnego wyposażenia na stronach internetowych 9.8 Podłączenie do zasilania (1) Podłączyć adapter zasilający AC do odtwarzacza DC IN jack. 9.9 Podłączenie USB urządzenia (1) Włączyć odtwarzacz; (2) Podłączyć USB flash disk lub USB HDD do gniazdka z napisem USB HOST na odtwarzaczu. Tym sposobem można przeglądać zawartość/treść na urządzeniu USB 9.10 Podłączenie zewnętrznych kart do czytnika Kartę pamięci włożyć do slota na odtwarzaczu. Tym sposobem można przeglądać zawartość/treść na karcie pamięci 9.11 Podłączenie do TV Y/Pb/Pr Component OUT (1) Podłączyć 1 konektor do odtwarzacza - Y/Pb/Pr; (2) Podłączyć 3 kolorowe konektory do TV - Y/Pb/Pr. YPbPr wyjście zawiera tylko sygnał video, to znaczy, że należy podłączyć także audio kabel do twego systemu audio lub innego urządzenia dźwiękowego w chwili, kiedy zdecydujesz się zastosować podłączenie YPbPr: Metoda 1 : Zastosuj R/L wyjście cyfrowe Tym sposobem można odtwarzać video, muzykę i zdjęcia z odtwarzacza w TV HDMI OUT (1) Podłączyć jeden z konektrów HDMI kabla do HDMI gniazdka odtwarzacza; (2) Podłączyć drugi konektor HDMI kabla do HDMI gniazdka twego TV. Tym sposobem można osiągnąć najwyższą jakość obrazu i dźwięku za pośrednictwem jedynego kabla. 19

Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Tenda Wireless-N Router - ČESKY Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. WAŻNE INSTRUKCJE

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

Full HD multimediální přehrávač BLADE II. Uživatelský manuál. www.evolve.cz

Full HD multimediální přehrávač BLADE II. Uživatelský manuál. www.evolve.cz Full HD multimediální přehrávač BLADE II Uživatelský manuál www.evolve.cz 1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35 C 1.2.2 Upozornění pro pevný disk Přehrávač

Více

WELL Gate2626, VoIP ústředna

WELL Gate2626, VoIP ústředna WELL Gate2626, VoIP ústředna Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK ČEKY POZOR Jakékoli zásahy do výrobku, změny a modifikace, které nejsou výslovně popsány v tomto návodu, mohou být příčinou ztráty vašeho oprávnění výrobek používat a dále ztráty záruky a jakékoli odpovědnosti

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA m m m m 1 2 CZ SK PL Vážený spotřebiteli, koupí našeho výrobku jste se stal uživatelem moderní elektroplynové vařidlové desky. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Přehrávač WD TV Live HD Media Player

Přehrávač WD TV Live HD Media Player Přehrávač WD TV Live HD Media Player Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora WD...................................

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BT SELFIE 1 SELFIE MONOPOD s Bluetooth spouští SELFIE MONOPOD s Bluetooth spúšťou WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE z funkcją Bluetooth SELFIE STICK with Bluetooth shutter button SELFIE MONOPOD Bluetooth indítóval

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více