7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů"

Transkript

1 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během účetního období Uzavření nákladových a výnosových účtů na konci účetního období Časové rozlišování nákladů a výnosů (užší a širší pojetí) Daňová účinnost nákladů a výnosů podle zákona o daních z příjmů Charakteristika účtových tříd 5 Náklady a 6 Výnosy Charakteristika a použití účtů v účtové skupině 38 Charakteristika a použití účtů rezerv a opravných položek Oděvní podnik NOEMA, s. r. o., Opava vyrábí dámskou konfekci (např. halenky, trička, sukně, kalhoty). Své výrobky prodává odběratelům v tuzemsku i v zahraničí. Zároveň jsou výrobky ze skladů předávány do vlastních prodejen provozovaných na území ČR. V prodejnách se provádí také úprava a šití oděvů na zakázku. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: NOEMA, s. r. o. sídlo: Budišovská 591, Opava IČ: DIČ: CZ (firma je plátcem DPH) bankovní spojení: HAN banka, a. s., pobočka Opava, č. BÚ /9100 Vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví: - účetní operace související se zásobami se evidují způsobem A - zásoby se při vyskladnění oceňují metodou FIFO - za dlouhodobý majetek je považován majetek s dobou používání delší než 1 rok: limit vstupní ceny u samostatných hmotných movitých věcí činí Kč ,-- limit vstupní ceny u dlouhodobého nehmotného majetku činí Kč ,-- - u dlouhodobého majetku je používán zrychlený způsob odpisování počínaje měsícem, ve kterém byl majetek uveden do používání - drobný dlouhodobý majetek se účtuje při pořízení přímo do nákladů Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez ): Oděvy Vlastní náklady Zisková přirážka 25 % Prodejní cena halenky 400,-- trička 280,-- sukně 540,-- kalhoty 660,-- 1

2 Příklad 1 (zaúčtujte v deníku účetní operace za běžné účetní období) Č. Doklad Text Kč MD D 1. VPD Oprava šicího stroje 1 125,-- 2. VÚD Vylepení poštovních známek 104,-- 3. VPD Cestovné DPH 15 % 4. DFA Dodávka elektrické energie zúčtování zálohy zúčtování ze zálohy k úhradě 2 190,-- 329, , , ,-- 5. PŘÍ V šicí dílně ušito: a) 50 ks triček b) 20 ks kalhot 6. VÝD Olej do šicích strojů 500,-- 7. DFA Nákup 40 m látky za Kč 225,--/1 m 8. OFA Prodej 15 ks triček VÚD Doprava látky 875, PŘÍ 12. VPD Nákup pohonných hmot Do vlastních prodejen předány ušité kalhoty 13. VBÚ Úhrada DFA za elektrickou energii Úhrada OFA za trička Bankovní poplatky Úroky z bankovního účtu 14. DFA Doprava výrobků k odběrateli 1 500,-- 315, ,-- 470,-- 120,-- 600, PPD Ve vlastních prodejnách prodáno: 8 ks kalhot VPD Pracovní oběd s obchodním partnerem 1 300, VÚD 10 triček bezúplatně poskytnuto střední škole 2

3 19. PŘÍ 35 m látky (pořizovací cena za 1 m = ) 20. VÚD Reklamace 5 m látky 21. PPD Úprava kalhot dle přání zákaznice 140,-- 29,-- 169, DFA Tiskárna do kanceláře ředitele 2 899, VÚÚ Poskytnutí krátkodobého bankovního úvěru , VPD Účetní software , VÚD Neuznaná reklamace 5 m látky 26. VBÚ Poskytnutí zálohy na nákup bižuterie (zboží) Poskytnutí krátkodobého bankovního úvěru Zaplaceno pojištění firemního majetku Úroky z úvěru 2 000, , , DFA Nákup ks barevných korálků ze SRN za EUR 3,--/10 ks (kurz Kč 25,800/1 EUR) Přiznaná Nárok na odpočet DPH v plné výši 28. PŘÍ V šicí dílně ušito: 100 ks halenek 80 ks sukní 29. VPD Nákup kancelářských potřeb 1 016, VPD Správní poplatky 300, OFA Prodej starších regálů (dlouhodobý majetek) 32. ZOV Regály a) doúčtování zůstatkové ceny b) vyřazení v pořizovací ceně 33. VÚD Výdej stravenek zaměstnancům: a) zákonná částka - zaměstnavatel b) dobrovolná částka 25 % - zaměstnavatel c) předpis k náhradě zaměstnancům 34. DFA Nákup bižuterie do vlastních prodejen zúčtování zálohy doplatek , , , , , OFA Prodej 60 ks halenek do Rakouska za EUR 26,--/1 halenka (kurz Kč 25,700/1 EUR) VÚD Odpis nedobytné pohledávky , PPD Prodej akcií k obchodování , VÚD Úbytek prodaných akcií k obchodování ,-- 3

4 40. VBÚ Úhrada DFA za korálky (kurz Kč 25,860/1 EUR) Přímá platba daně z nemovitých věcí Záloha na daň silniční 41. VÚD Prodej 4 m látky zaměstnankyni p. Dubové ZVL Hrubé mzdy zaměstnanců Sociální pojištění 6,5 % Zdravotní pojištění 4,5 % Záloha na daň z příjmů FO Dobrovolné srážky Srážka za stravenky Srážka za látku (p. Dubová) Částka k výplatě 44. VÚD Hrazené sociální pojištění Hrazené zdravotní pojištění , , , , , , , , VPD Pokuta za pozdní odvod daně fin. úřadu 1 600, VPD Nákup igelitových tašek do vlastní prodejny (tašky budou ihned používány k balení zboží) 1 280,-- 269, , VBÚ Úhrada OFA za halenky (kurz Kč 25,740/1 EUR) Přijaty podíly na zisku z dlouhodobých akcií Zaplaceno penále za pozdní úhradu DFA Odepsaná nedobytná pohledávka uhrazena dlužníkem v plné výši 2 000,-- 460, VÚD Předpis daně silniční 7 200, VÚD Při vloupání do vlastní prodejny bylo zcizeno zboží v hodnotě , VÚD Odpisy: a) samostatné movité věci b) stavby c) software 51. VÚD Výsledky řádné inventarizace: a) manko u materiálu b) přebytek zboží c) přebytek pokladní hotovosti d) schodek u cenin e) tvorba opravné položky k materiálu f) tvorba zákonné opravné položky k pohledávkám 52. VÚD Předpis manka k náhradě zaměstnancům: a) materiál 40 % b) ceniny 100 % 53. VÚD Kurzový rozdíl na devizovém účtu na konci účetního období (kurz Kč 25,900/1 EUR) účetní stav: EUR ,-- = Kč , , , , , ,-- 360,-- 90, , ,--

5 54. VÚD Do konce úč. období nedošla zásilka bižuterie 55. VÚD Odhadovaná náhrada škody od pojišťovny za ,-- zcizené zboží z prodejny 56. VPD Bezúplatné plnění pro Charitu Opava , VÚD Tvorba rezervy na opravu střechy šicí dílny podle zákona o rezervách (v minulých účetních obdobích již byla vytvořena rezerva Kč ,--) , VBÚ Předplatné novin a časopisů na příští rok 4 598, VÚD Předpis nájemného za nákladní auto za běžné účetní období (nájemné bude zaplaceno leasingové společnosti AUTO-Daněk, s.r.o., Ostrava v únoru příštího roku v částce Kč ,-- + ) 60. VÚD Předpis nájemného za skladovací prostory za běžné účetní období (nájemné bude zaplaceno firmě NOEMA v lednu příštího roku v částce Kč ,-- + ) 61. PPD Nájemné za prodejní prostory (nájemce platí na leden příštího roku) 6 000, , ,-- Úkol 1 (z deníku v příkladu 1 vypište položky, které jsou podle zákona o daních z příjmů daňově neúčinné, tzn. nesmí na konci účetního období ovlivnit daňový základ pro výpočet daně z příjmů právnických osob) Č. úč. op. Účet Položka Kč 5

6 Příklad 2 (zaúčtujte v deníku účetní operace v následujícím účetním období; níže uvedené operace navazují na účetní případy zaúčtované v příkladu 1; úkoly 2 8 zařazené za deníkem obsahují účetní doklady, podle kterých mají být vybrané operace zaúčtovány) Č. Doklad Text Kč MD D 1. viz operace č. 52b) úkol 2 2. ZVL viz operace č. 52a) 3. viz operace č. 54 úkol 3 4. VBÚ viz operace č. 55 Pojišťovna poukázala náhradu za škodu ,-- 5. viz operace č. 58 úkol 4 6. viz operace č. 60 úkol 5 7. viz operace č. 61 úkol 6 8. viz operace č. 59 úkol 7 9. viz operace č. 57 úkol Úkol 8 (podléhá )... Úkol 2 (účetní doklad zaúčtujte v deníku příklad 2, op. č. 1) Organizace - firma: NOEMA, s. r. o. Doklad číslo 4 Budišovská Opava Datum vystavení: Přílohy: xx Přijato od: Jany Novákové fakturantky Celkem Kč: Slovy Kč: ===90,-- Devadesát=============== Účel: Schválil: Pokladník: náhrada schodku za ceniny Králová, xx Válková Text Účt. předpis - Dal Kč PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD DPH % DPH Kč Bez daně Kč Převzal Zaúčtoval Dne 6

7 Úkol 3 (účetní doklad zaúčtujte v deníku příklad 2, op. č. 3) Příjemka č. 2 ze dne xx Organizace: NOEMA, s. r. o., Opava prodejna Dodavatel: Bižuterie Chvála, Jablonec Objednávka č.: 186 Faktura č.: 12/20xx Dodací list č.: 12/20xx MD Dodáno dne: xx Doprava: dodavatelem D Název MJ Cena za MJ Množství žádané přijaté Celkem Kč bižuterie ks 100, ,-- Přijal Jindra, xx Poznámka: Vyhotovil Jindra, xx Zaúčtoval Úkol 4 (účetní doklad zaúčtujte v deníku příklad 2, op. č. 5) Firma: NOEMA, s. r. o., Opava Vnitřní účetní doklad č. 5/20xx Text Zúčtování předplatného novin a časopisů Vyhotovil (datum,podpis): Kotková, xx Účtovací předpis MD D Účet Kč Účet Kč Schválil Králová, xx 3 800, ,-- Zaúčtoval Úkol 5 (účetní doklad zaúčtujte v deníku příklad 2, op. č. 6) Organizace - firma: NOEMA, s. r. o. Budišovská Opava Doklad číslo 29/20xx PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Datum vystavení: Přílohy: xx Přijato od: FLEREX, a. s., Opava Celkem Kč: Slovy Kč: ,-- Jednostopadesátsedmtisíctřista----- Účel: Nájemné za skladovací prostory za minulý rok Schválil: Petráň, xx Pokladník: Válková Text Účt. předpis - Dal Kč Nájemné za sklad. prostory za min. rok , ,-- DPH % 21 DPH Kč ,-- Bez daně Kč ,-- Převzal: Dne Zaúčtoval: Dne 7

8 Úkol 6 (účetní doklad zaúčtujte v deníku příklad 2, op. č. 7) Firma: NOEMA, s. r. o., Opava Vnitřní účetní doklad č. 9/20xx Text Zúčtování nájemného za prodejní prostory Vyhotovil (datum,podpis): Kotková, xx Účtovací předpis MD D Účet Kč Účet Kč Schválil Králová, xx 6 000, ,-- Zaúčtoval Úkol 7 (účetní doklad zaúčtujte v deníku příklad 2, op. č. 8) Organizace firma: NOEMA, s. r. o. Budišovská Opava číslo 36/20xx ze dne xx Přílohy: Vyplaceno (jméno, adresa): AUTO Daněk, s. r. o., Ostrava Průkaz totožnosti Celkem Kč ,-- Slovy Devadesáttisícsedmsetpadesát----- Účel výplaty Platba nájemného za nákladní auto za minulé účetní období Schválil Podpis příjemce Podpis pokladníka Petráň, xx Daněk Válková Text Účt. předpis - MD Kč Nájemné za minulé účetní období , ,-- VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD DPH % 21 DPH Kč ,-- Bez daně Kč ,-- Přezkoušel dne Zaúčtoval dne Úkol 8 (účetní doklad zaúčtujte v deníku příklad 2, op. č. 9 a 10) Firma: NOEMA, s. r. o., Opava Vnitřní účetní doklad č. 26/20xx Text Zúčtování zákonné rezervy na opravu střechy šicí dílny Vyhotovil (datum,podpis): Kotková, xx Účtovací předpis MD D Účet Kč Účet Kč Schválil Králová, xx , ,-- Zaúčtoval 8

9 Dodavatel: STAVEX, a. s. Zelená Ostrava Peněžní ústav: CT banka, a. s., pobočka Ostrava Číslo bankovního účtu: /8500 Datum vystavení: xx IČ: DIČ: CZ Odběratel: IČ: Datum splatnosti: xx FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD Faktura číslo: 42 KS: 0308 VS: NOEMA, s. r. o. Budišovská Opava 42/NOEMA Úhrada: bezhotovostní DIČ: CZ Fakturujeme Vám opravu střechy šicí dílny ,-- STAVEX, a. s Zelená Ostrava Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %. Fakturoval: Březná, tel Teoretický test (u následujících otázek vyberte nebo doplňte správnou odpověď): 1) Náklady vyjadřují: a) výdaje spojené s nákupem materiálu a dlouhodobého majetku b) spotřebu vstupů v Kč c) prostředky vynaložené na vytvoření statků nebo služeb 2) Výdaje vyjadřují: a) spotřebu výrobních faktorů b) vyskladnění materiálu nebo zboží c) úbytek peněžních prostředků v pokladně nebo na bankovním účtu 3) Náklady a výdaje: a) vznikají vždy současně, protože spolu souvisí b) vznikají vždy odděleně, protože spolu nesouvisí c) vznikají současně i odděleně, mají vzájemnou souvislost 4) Výnosy jsou: a) denní tržby v obchodě b) výkony podniku oceněné v Kč c) přijaté peněžní prostředky 5) Vysvětlete pojem příjem :

10 6) Do provozních nákladů nepatří: a) odpisy dlouhodobého majetku b) mzdové náklady c) úroky z úvěru 7) Do finančních nákladů patří: a) úroky z bankovního účtu b) poplatky za vedení bankovního účtu c) kurzové rozdíly 8) Účet 582 Škody je: a) provozní náklad b) finanční náklad c) mimořádný náklad 9) Náklady na reklamu (propagaci) účtujeme na účet: a) 513 Náklady na reprezentaci b) 518 Ostatní služby c) 548 Ostatní provozní náklady 10) Na účet 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtují: a) účetní odpisy b) daňové odpisy c) vyřazení dlouhodobého majetku z používání 11) Stručně vysvětlete, kdy se použijí a jaký je rozdíl mezi následujícími dvojicemi účtů: a) 527 x 528 b) 544 x 545. c) 552 x 554 d) 558 x ) Do provozních výnosů patří: a) úroky b) kurzové zisky c) tržby z prodeje výrobků, služeb nebo zboží 13) Mezi finanční výnosy nepatří: a) tržby z prodeje cenný papírů a podílů b) tržby z prodeje materiálu c) výnosy z krátkodobého finančního majetku 14) Náklady a výnosy jsou účty: a) rozvahové b) výsledkové c) závěrkové 15) Nákladové a výnosové účty se na konci účetního období uzavírají na účet: a) 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení b) 702 Konečný účet rozvažný c) 710 Účet zisků a ztrát 10

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více