TAB R83.2. Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TAB R83.2. Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU) WWW.GOCLEVER.COM"

Transkript

1 TAB R83.2 Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU)

2 Spis treści / Obsah / Tartalomjegyzék Instrukcja obsługi (PL) 3 Uživatelská příručka (CZ) 14 Návod na obsluhu (SK) 34 Használati útmutató (HU) 43 2

3 TAB R83.2 Instrukcja obsługi (PL) WEJDŻ NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ POZNAJ WSZYSTKIE PRODUKTY: TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 3

4 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu! Urządzenie posiada wbudowany moduł sieci Wi-Fi, G-sensor, obsługuje zewnętrzny adapter 3G oraz pozwala na swobodne odtwarzanie plików multimedialnych. Tablet odtwarza pliki graficzne, dźwiękowe, wideo, e-booki, gry oraz posiada wiele innych funkcji, E-book, games, online chat and other functions,moreover, various settings will fully show your individuality. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje. Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługioraz zachowaj ją na przyszłość. Bezpieczeństwo Urządzenie powinno być zawsze suche. Aby zapobiec zwarciu lub uszkodzeniu urządzenia, chroń je przed wilgocią. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma. Aby zapobiec uszkodzeniu baterii, urządzenia lub ładowarki, chroń je przed wstrząsami lub upuszczeniem. Aby zapobiec uszkodzeniu baterii, urządzenia lub ładowarki, chroń je przed bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturą. Chroń urządzenie przed zbyt mocnym naciskiem, upuszczeniem lub wygięciem. Nigdy nie otwieraj urządzenia ani akcesoriów. Rozmontowanie urządzenia grozi utratą gwarancji. Informacje ogólne 4

5 1) Włącz/wyłącz urządzenie 2) Gniazdo zasilania 3) Gniazdo słuchawkowe 4) Port USB 5) Port HDMI 6) Port Mirco SD 7) Reset 8) Regulacja poziomu głośności 9) Aparat 10) Głośnik Włączanie i wyłączanie urządzenia Po włączeniu urządzenia ujrzysz ekran blokady. Przytrzymaj palec na ikonie kłódki i przeciągnij ją na ikonę odblokowania ekranu. 5

6 Ładowanie baterii Uwaga: bateria powina być ładowana od 4 do 5 godzin przed pierwszym użyciem urządzenia. Obsługa ekranu Ekran dotykowy: Ekran dotykowy ułatwia nawigację.dotkij palcem daną ikonę, aby uruchomić aplikację. Ekran główny Ekran główny umożliwia podgląd stanu baterii, godziny oraz umożliwia szybki dostęp do wybranych aplikacji. 6

7 1) Powrót 2) Ekran główny 3) Ostatnio uruchomione 4) Poziom głośności - 5) Poziom głośności + 6) Połączenie USB 7) Połączenie WiFi 8) Stan baterii 9) Aplikacje Aplikacje Kliknij odpowiednią ikonę, aby uruchomić odpowiadający jej program. Kliknij ikonę muzyka, aby uruchomić odtwarzacz plików muzycznych MP3. Aplikacja pozwala na odtwarzanie oraz porządkowanie utworów muzycznych. Kliknij ikonę wideo, aby uruchomić odtwarzacz wideo. Program umożliwia odtwarzanie plików wideo oraz fotografii. Kliknij ikonę galerii, aby uruchomić przeglądarkę zdjęć. Program umożliwia odtwarzanie plików graficznych. 7

8 Kliknij ikonę przeglądarki internetowej, aby przeglądać zasoby internetu (pamiętaj o połączeniu urządzenia z siecią WiFi). Kliknij ikonę aparatu, aby uruchomić aplikację umożliwiającą wykonywanie fotografii oraz nagrywanie materiałów wideo. Kliknij ikonę kalkulatora, aby uruchomić aplikację umożliwiającą wykonywanie obliczeń matematycznych. Kliknij ikonę kalendarza, aby uruchomić kalendarz. Wykonuj swoje notatki oraz przypomnienia. Kliknij ikonę zegara, aby ustawić godzinę oraz zaplanować alarmy. Kliknij ikonę pobierania, aby wyśietlić pobrane pliki. Kliknij ikonę poczty, aby skonfigurować swoją skrzynkę pocztową. Aplikacja obsługuje większość serwisów pocztowych. Kliknij ikonę menedżera plików, aby zarządzać plikami znajdującymi się na urządzeniu oraz na karcie pamięci. Kliknij ikonę wyszukiwania, aby przeszukać urządzenie w poszukiwaniu aplikacji, muzyki. 8

9 Ustawienia Wifi Wyszukaj sieć WiFi i połącz się z nią. Jeżeli używasz adaptera 3G, umieść kartę 3G w adapterze. Zużycie danych Określ limit zużycia danych. Dźwięk Określ głośność dźwięków w systemie. Wyświetlacz Ustaw jasność wyświetlacza, tapetę oraz inne. Pamięć Wyświetl wykorzystanie pamięci przez aplikacje. Bateria Pokaż pozostały czas pracy urządzenia na baterii. Aplikacje Przejrzyj wszystkie zainstalowane aplikacje. Konta i synchronizacja Zsynchronizuj posiadane konta. 9

10 Usługi lokalizacji Dostosuj swoją lokalizację. Bezpieczeństwo Zabezpiecz urządzenie kodem PIN lub innym. Język i wprowadzanie Ustaw język oprogramowania urządzenia. Kopia i przywracanie Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia. Data i czas Ustaw datę i czas. Dostępność Ustaw rozmiar czcionki, funkcję obracania ekranu itd. Dla programistów Pokaż lokalizację wskaźnika, zużycie procesora itd. Informacje o urządzeniu Pokaż numer modelu oraz inne informacje. Połączenie USB Połącz urządzenie z komputerem osobistym w celu transferu danych. Urządzenie będzie widoczne na komputerze jako dysk wymienny. 10

11 Rozwiązywanie problemów Problem Urządzenie wyłącza się po kilku Sekundach pracy Brak dźwięku Elementy na ekranie są słabo Widoczne w jasnym świetle Dane są uszkodzone lub program Nie odpowiada Nie można skopiować pliku na urządzenie. Rozwiązanie Sprawdź poziom naładowania baterii Sprawdź poziom głośności Sprawdź, czy plik audio nie jest uszkodzony Dopasuj jasność wyświetlacza w opcjach urządzenia. Unikaj używania urządzenia w pełnym słońcu. Użyj cienkiego przedmiotu, aby wcisnąć przycisk reset w celu ponownego uruchomienia urządzenia. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo umieszczona w urządzeniu. Sprawdź, czy karta pamięci nie jest zapełniona Zmień kabel USB. Produkt nie może zostać składowany w pojemnikach na śmieci. Urządzenie powinno zostać oddane do recyklingu. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji. 11

12 Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu (60-431) przy ul. Sianowskiej 4a zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy. 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. 4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie. 5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant. 6. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5 do 10 dopuszczalne jest wystąpienie do 5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. subpiksele). 7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych ( nie dotyczy gwarancja door-to-door ) 8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. 9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis. 10. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia. 11. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca. 12. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu. 13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu. 14. Gwarancja nie obejmuje: - jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy; - roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; - uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp. - wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu 15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych. 16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia. 17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp. 18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 12

13 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20.Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym. 21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową. Centralny Serwis Klienta funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 16:30 tel. (61) Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres 13

14 TAB R83.2 Uživatelská příručka (CZ) NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku. 14

15 Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE. Ochrana životního prostředí Přístroj je předmětem Směrnice WEEE 2002/96/EC. Vyobrazený symbol znamená, že výrobek musí být likvidován odděleně a měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě. To Vám umožní omezit znečištění a vliv na lidské zdraví. Odpovědnost Společnost GOCLEVER Technology ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo zisků, stejně jako za jakoukoliv jinou následnou či nepřímou škodu vyplývající z používání zařízení naší značky. GOCLEVER Technology není zodpovědná za jakékoli problémy související s nesprávnou funkcí operačního systému a aplikací pracujících pod jeho řízením. Změny GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo revidovat tento dokument a specifikace přístroje bez předchozího upozornění. Tyto funkce a obrázky se mohou lišit v závislosti na službách nabízených provozovatelem a na verzi softwaru přístroje. Před použitím Pamatujte, že baterie není nabitá. Otevření nebo pokus o demontáž vnějšího pláště zařízení povede ke zrušení záruky. Google je registrovaná ochranná známka a Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc. Společnost GOCLEVER Technology není zodpovědná za technické a redakční chyby nebo za opomenutí obsahu v tomto dokumentu a není rovněž zodpovědná za náhodné nebo následné škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Informace jsou prezentovány v takovém stavu, v jakém jste je přijali, a nevztahuje se na ně žádná záruka. Podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Tato příručka popisuje základní funkce přístroje. Bezpečnost Prostudujte prosím tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit ohrožení života nebo zdraví nebo může být i nezákonné. Pro další informace si prosím přečtěte celou příručku. Zařízení bylo navrženo pro provoz z baterie a na napájení ze sítě nabíječkou. Použití zařízení jiným způsobem může být nebezpečné a způsobu ztráty záruky. Nabíjení baterie Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji elektrické energie v souladu s parametry stanovenými ve specifikaci. V případě pochybností, jestli se jedná o typ požadovaného napájecího zdroje, se obraťte na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. Pokud je výrobek napájen z baterie nebo jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných s produktem. Vlivy vnějších činitelů a elektromagnetického pole Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že je vždy suchý a chráněn před vlhkostí. Přístroj musí být také chráněn proti vysokým a nízkým teplotám, prachu, písku, nevystavujte jej nárazům a pádům, protože tím může dojít k poškození tabletu nebo jeho součástí. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí s velmi vysokými nebo nízkými teplotami. 15

16 Nenechávejte zařízení ve vozidle nebo v místech, kde teploty přesahují 50 stupňů Celsia. Nepoužívejte zařízení na palubě letadla a v oblastech, kde není dovoleno používat vybavení, které může emitovat elektromagnetické pole, například v nemocnicích, čerpacích stanicích a skladech výbušnin. Porušení těchto pravidel může vést k požáru nebo výbuchu. Nepoužívejte zařízení při řízení. Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, TV a rádio. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahují kovy. Tablet není voděodolný. Obsah balení Tablet, nabíječka 5 V DC, kabel USB, HOST adaptér micro USB - USB-A (F), uživatelská příručka. 1. Popis produktu, ovládání 1 Vypínač 6 Čtečka karet micro SDHC 2 Napájecí konektor (DC 5 V) 7 Reset 3 Konektor pro sluchátka (3,5 mm) 8 Tlačítka zvýšení / snížení hlasitosti 4 Port micro USB 2.0 OTG 9/10 Fotoaparát 5 Port mini HDMI 11 Reproduktor Zařízení má vestavěný mikrofon, vestavěný bezdrátový síťový adaptér Wi-Fi b/g/n a vestavěný G- senzor (čidlo pohybu, akcelerometr), což umožňuje používat tablet ve svislé i vodorovné poloze - displej se automaticky otočí o 90 (natáčení displeje lze v Nastavení systému vypnout). 1.1 Spuštění / vypnutí / uspání 16

17 Zapnutí: Stiskněte vypínač na několik sekund, zahájí se spouštění systému. Jakmile je dokončeno spuštění systému, objeví se základní obrazovka uživatelského rozhraní. Displej bude v zamčeném režimu. Posuňte ikonu zámečku vpravo, displej se odemkne a tablet je připraven. Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko vypínače, dokud se neobjeví dialogové okno zvolte Vypnout, tablet se vypne. Režim spánku: Krátkým stiskem tlačítka vypínače se tablet přepne do úsporného režimu (spánku). Opětovným krátkým stiskem tlačítka vypínače se tablet probudí a zaktivuje. 1.2 Hlavní obrazovka Níže je vyobrazeno hlavní okno po odemčení displeje (tapeta na pozadí je volitelná). 1.3 Popis hlavních tlačítek a ikon Zpět: Stisknutím ikony (vlevo dole) se vrátíte na předchozí obrazovku. Domů: Stisknutím ikony (vlevo dole) přejdete na hlavní okno z jakéhokoliv rozhraní; Aktivní aplikace: Stisknutím ikony (vlevo dole) zobrazíte všechny spuštěné aplikace. Oznámení a Rychlé nastavení (vpravo dole). 17

18 Aplikace: Stisknutím ikony (vpravo nahoře) zobrazíte všechny nainstalované aplikace. 1.4 Stavová lišta, oznámení a rychlé nastavení Pole oznámení je ve stavové liště (informačním panelu) ve spodním pravém rohu, která zobrazuje čas, WiFi, stav baterie a další informace. Stisknete-li informační panel, zobrazí se více detailů a poté můžete provést rychlá nastavení. 1.5 Aplikace a widgety Okno aplikací Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu zobrazíte všechny instalované aplikace v tabletu. Stiskem ikony domečku se kdykoliv vrátíte na základní domovskou obrazovku (Plochu). 18

19 Prohlížeč internetu Obchod Play Fotoaparát / Kamera Záznamník zvuku Nastavení Okno widgetů Kliknutím na záložku WIDGETY na horní liště (vedle záložky APLIKACE) widgety. zobrazíte všechny Stisknutím libovolného z widgetů vytvoříte jeho zástupce na základní obrazovce. 1.6 Vytvoření a organizace zástupců Vytvoření nového zástupce na základní obrazovce Stisknutím libovolné ikony aplikace nebo widgetu na 2-3 sekundy se na základní obrazovce vytvoří ikona zástupce. 19

20 1.6.2 Organizace zástupců Můžete vytvořit novou složku pro několik aplikací. Přetáhněte aplikaci na jinou, ve složce se zobrazí obě dvě. Do složky můžete přidávat další aplikace. Složku lze přejmenovat. 1.7 Smazání zástupců z hlavní obrazovky Stiskněte ikonu zástupce na několik sekund, dokud se nezobrazí ikona odstranění displeje. Pro smazání zástupce přetáhněte ikonu nad ikonu odstranění, dokud nezčervená. v horní části 1.8 Tapeta Dotkněte se libovolného prázdného místa displeje, zobrazí se menu nastavení tapety. 20

21 Tapetu můžete nastavit i jiným způsobem: Nastavení -> Obraz -> Tapeta. 1.9 Připojení k PC Je-li tablet připojený k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se informace o připojení USB: Kliknutím na Zapnout úložiště USB (Turn on USB storage) se tablet zobrazí v počítači jako vyměnitelná USB paměť. Nyní můžete kopírovat soubory z těchto disků nebo na ně, jako by byly ve vašem počítači. Jakmile je přenos souborů hotov, zvolte Vypnout úložiště USB (Turn off USB storage), zařízení se odpojí od počítače jako vyměnitelná paměť a bude se pouze dobíjet. Chcete-li kabel odpojit, bezpečně odeberte zařízení z počítače a odpojte kabel Připojení USB disku nebo jiného externího zařízení k tabletu Součástí dodávky tabletu je rovněž USB HOST adaptér. Pomocí něj můžete k tabletu připojit např. USB disk nebo jiné periferní zařízení s rozhraním USB (klávesnici, 3G USB modem apod.). 21

22 2. Aplikace Tato kapitola popisuje podrobnosti o stahování, instalaci a odinstalování aplikací. 2.1 Předinstalované aplikace Kliknutím na ikonu Aplikace zobrazíte všechny aplikace tabletu. Kliknutím na ikonu aplikace se aplikace spustí. Kliknete-li například na Super HD player, zobrazí se soubory hudby, obrázky a videa. Pokud je dostupná síť, můžete kliknutím na ikonu spustit Prohlížeč. Klikněte na adresní pole pro zadání adresy webové stránky Kliknutím na ikonu nad adresním polem otevřete novou webovou stránku. Kliknutím na ikonu nad adresním polem zavřete aktuální webovou stránku. Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu zobrazíte všechny skryté možnosti nastavení: 2.2 Otevření/ukončení aktivních aplikací 22

23 Kliknutím na ikonu v levém spodním rohu zobrazíte všechny aktivní aplikace. Kliknutím na libovolnou z nich ji přesunete do aktuálního okna (do popředí). Zastavení aplikace: posunutím ikony aplikace vlevo nebo vpravo ji zastavíte. 2.3 Jak získat a instalovat aplikace na tabletu Jsou dva způsoby získání aplikací: 1. způsob: Stáhněte aplikace z Obchodu Play (dříve Android Market) a poté je nainstalujte. Je-li dostupné Wi-Fi, můžete Obchod Play navštívit a vyhledat a stáhnout potřebné aplikace. Po skončení stahování se zobrazí upozornění na oznamovací liště. Kliknutím aplikaci nainstalujete. 2. způsob: Zkopírujte aplikace z PC do tabletu. Je-li tablet propojen s PC, můžete zkopírovat aplikace z PC do tabletu. Kliknutím na Správce souborů můžete procházet soubory na tabletu, kliknutím na aplikaci zkopírovanou z PC ji nainstalujete. Po skončení instalace aplikace se ikona aplikace zobrazí v seznamu aplikací. 2.4 Odinstalování aplikací z tabletu Otevřete Nastavení -> Aplikace a klikněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potvrďte odinstalování. 3. Nastavení K provedení potřebného přizpůsobení tabletu a osobních nastavení klikněte na oznamovací lištu v pravém spodním rohu nebo na ikonu Nastavení. 3.1 Bezdrátová připojení a sítě WiFi 23

24 Vpravo od názvu položky Wi-Fi je tlačítko VYPNUTO / ZAPNUTO (ON / OFF). Přepnutím do stavu ZAPNUTO (ON) zapnete přijímač WiFi. Tablet může zjistit všechny dostupné WiFi přístupové body kolem vás a vypíše je na pravé straně. Zadejte heslo pro připojení k WiFi. Přepnutím do stavu VYPNUTO (OFF) WiFi vypnete. 3.2 Zařízení Zvuk Zde můžete nastavit hlasitost, tón vyzvánění a oznámení, zvuky při dotyku, zvuk uzamčení obrazovky, nastavení vibrací Obraz 24

25 Jas: Nastavení jasu displeje. Tapeta: Změna tapety základní obrazovky. Automatické otočení obrazovky: Otevření nebo zavření funkce automatického otočení. Režim spánku: Nastavení času pro spuštění úsporného režimu. Velikost písma: Nastavení velikosti písma. Accelerometr coordinate system (Systém souřadnic akcelerometru): Změna mezi Běžným systémem souřadnic a Speciálním systémem souřadnic (pro podporu některých her). Screen adaptation (Adaptace obrazovky): Slouží k nastavení velikosti okna pro hry Úložiště Interní úložiště: Volný prostor pro systém. Interní úložiště - paměť flash: Prostor pro soubory a aplikace. EXTSD: Pokud povolíte prohlížení obsahu SD karty, soubory na SD kartě lze zobrazit v tabletu. 25

26 USBHOST: K zařízení lze připojit USB disk přes USB 2.0 (pomocí přiloženého USB HOST adaptéru) Baterie Zobrazuje zbývající energii baterie a využití baterie Aplikace Zde se zobrazí aplikace instalované v tabletu. Můžete odinstalovat aplikace a smazat všechna data instalovaných aplikací z tabletu. 3.3 Osobní Účty a synchronizace 26

27 Tato možnost nastavení je dostupná pouze pro některé aplikace, jako je Mail, Skype, MSN a ostatní IMS aplikace Služby určování polohy Služba Určování polohy Google je dostupná, pokud je připojená WiFi nebo jiná síť Zabezpečení Zámek obrazovky: Standardně je nastavený režim tažením. Můžete změnit nastavení na jiný režim zamykání. Info o vlastníkovi: Uživatel může provést osobní nastavení. Neznámé zdroje: Umožňuje instalaci aplikací ze zdrojů mimo Obchod Play. 27

28 3.3.4 Jazyk a vstup Jazyk: Slouží pro volbu jazyka. Klávesnice a metody vstupu: Zde můžete změnit způsob zadávání Zálohování a obnovení Obnovení továrních dat: Uvedení do továrního nastavení - smaže všechna data z interní paměti tabletu. 28

29 3.4 Systém Datum a čas Zde můžete nastavit datum a čas Usnadnění Tato možnost nastavení zobrazuje počáteční info Možnosti pro vývojáře Ladění USB: standardně zavřeno. 29

30 Tip: zavřete funkci, pokud je tablet připojený k PC nebo kopírujete soubory Informace o tabletu Zde se zobrazí stav a právní informace tabletu, jako je číslo modelu, verze Androidu, verze Baseband, verze Kernel a číslo výrobku. 4. Fotoaparát / Kamera Kliknutím na ikonu kamery přejdete do aplikace pro pořizování snímků a záznam videa. 30

31 4.1 Pořízení snímků Tlačítka: Zobrazuje aktuální režim fotoaparát / kamera. Kliknutím přepínáte mezi ikonami (režimem) fotoaparátu a videokamery. Tento obrázek znázorňuje režim fotoaparátu. Pořízení/Uložení snímku Přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem (je-li k dispozici závisí na modelu tabletu). Nastavení. Jsou dostupné tři možnosti nastavení (Nastavení fotoaparátu, Expozice, Vyvážení bílé): 31

32 4.2 Záznam videa Tlačítka: Zobrazuje aktuální režim fotoaparát / kamera. Kliknutím přepínáte mezi ikonami (režimem) fotoaparátu a videokamery. Tento obrázek znázorňuje režim videokamery. Záznam/Uložení videa Přepnutí mezi přední a zadní kamerou fotoaparátem (je-li k dispozici závisí na modelu tabletu). Nastavení. Jsou dostupné tři možnosti nastavení (Nastavení fotoaparátu, Interval časosběru, Vyvážení bílé): 32

33 5. Odpovědi na často kladené otázky, řešení potíží Android je mobilní operační systém společnosti Google založený na systému Linux. Používá se v mobilních telefonech, tabletech a dalších mobilních zařízeních. Toto zařízení používá verzi Android ICS a pro běh většiny dostupných aplikací využívá vestavěnou hardwarovou 3D akceleraci. APK je přípona souborů obsahujících instalační balíčky aplikací pro Android. Instalační soubory APK lze stáhnout z celé řady webových stránek s aplikacemi pro Android (např. atd.). Ze specializovaných webových marketů lze zpravidla stáhnout a nainstalovat aplikaci přímo stačí navštívit příslušnou stránku rovnou z tabletu. Systém běží pomalu uvolnění paměti. Aplikace, které běží pořád, zabírají část paměti. Velké množství běžících aplikací snižuje rychlost tabletu. V takovém případě je vhodné ukončit nepotřebné běžící aplikace a tím uvolnit paměť. Zařízení přestalo reagovat resetování zařízení. V případě, že zařízení přestane reagovat, můžete je vypnout silou podržte stisknuté tlačítko vypínače alespoň 15 sekund. Pokud se nepodaří zařízení resetovat tlačítkem vypínače, stiskněte tenkým předmětem (např. Kancelářskou sponkou) tlačítko Reset pokud je jím tablet vybaven. Poté zařízení zapněte vypínačem. Obnovení továrního nastavení vymazání osobních dat. Funkci pro obnovení továrního nastavení najdete v Nastavení systému. Upozornění: Obnovením továrního nastavení naformátujete celou vnitřní paměť, tedy nastavení účtu Google, data a nastavení systému a aplikací, smažete vlastní data, stažené aplikace atd. Používejte tuto funkci obezřetně. UPOZORNĚNÍ: Před prvním uvedením do provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny (nejlépe do plné kapacity první nabíjení může trvat i 8 hodin), a to síťovou nabíječkou, nikoliv přes kabel USB. Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení. V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní obrazovka) momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro řádné spuštění. Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici). Toto není vada zařízení! Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením? SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás! Svoz do servisu zdarma! CZ: SK:

34 TAB R83.2 Návod na obsluhu (SK) Navštívte našu stránku Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a odložte si ho pre použitie v budúcnost 34

35 Úvod Ďakujeme za výber nášho zariadenia. Toto zariadenie je vybavené zabudovaným vysokovýkonným Wifi modulom, G-sensorom, podporuje externé 3G USB-DONGLE, taktiež vám môže priniesť do prenosného zariadenia svet a uspokojiť vaše potreby zábavy. Podporuje obrázky, video, hudbu, E-knihy, hry, online chat a ostatné funkcie, a čo viac, rôzne nastavenia plne predstavia vašu osobnosť. Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové informácie pre ochranu pred nehodami, prečítajte si dôkladne tento návod a odložte si ho pre použitie v budúcnosti. Bezpečnostné upozornenia Udržiavajte zariadenie v suchu. Aby ste zabránili skratu, korózii a úrazu elektrickým prúdom, chráňte zariadenie, batériu a nabíjačku pred vodou a vlhkosťou a nemanipulujte so zariadením ani nabíjačkou s mokrými rukami. Aby ste zabránili poruche zariadenia, batérie a nabíjačky, chráňte zariadenie, batériu, nabíjačku pred ostrasmi a vibráciami. Aby ste zabránili poruche zariadenia, batérie a nabíjačky, chráňte zariadenie, batériu, nabíjačku pred nadmerným teplom alebo chladom. Nikdy netraste, nehádžte, nevystavujte pádu ani neohýbajte zariadenie. Nikdy nedemontujte zariadenie a príslušenstvo, v opačnom prípade sa na zariadenie nebude vzťahovať záruka. 35

36 Pohľad na zariadenie 1) Zapnutie/vypnutie 2) DC port 3) Port pre slúchadlá 4) USB port 5) HDMI Port 6) Port pre Mirco SD 7) Reset 8) Hlasitosť +/- 9) Kamera 10) Reproduktor Zapnutie a vypnutie zariadenia Poznámka: po zapnutí zariadenia uvidíte symbol uzamknutia na displeji, podržaním prsta ho odomknite. 36

37 Nabíjanie batérie Dôležité: Batériu musíte nabíjať najmenej 4-5 hodín pred prvým použitím. Navigácia Navigácia na dotykovom paneli Dotykový panel umožňuje rýchlu a jednoduchú navigáciu. Presuňte prst po povrchu dotykového panela pre výber rôznych menu alebo aplikácií a pohybujte sa v zariadení. Základná stránka Základná stránka vám poskytuje prehľad obsahu zariadenia a poskytuje prístup k všetkým dostupným funkciám a aplikáciám. 37

38 1) Tlačidlo Return (Návrat) 2) Základná stránka 3) Posledné aplikácie 4) Hlasitosť - 5) Hlasitosť + 6) USB pripojenie 7) WiFi pripojenie 8) Batéria 9) Aplikácie Aplikácie Kliknutím na ikonu príslušného programu otvoríte príslušné funkcie. Kliknite na ikonu Music pre otvorenie aplikácie pre hudbu. Táto aplikácia sa používa na prehrávanie a ukladanie MP3 audio súborov. Kliknutím na Video uvidíte všetky snímky a video v tejto aplikácii. Kliknite na video súbory a prehrajte ich. 38

39 Kliknutím na Gallery uvidíte všetky videá a snímky v tejto aplikácii. Kliknutím na foto súbor ho zobrazíte. Kliknutím na ikonu Browser (prehliadač) otvorte aplikáciu web prehliadača a voľne prezerajte internet. (Pred vstupom na webstránku skontrolujte pripojenie k wifi) Kliknutím na ikonu kamery otvoríte aplikáciu kamery. Môžete zachytiť snímku aleo uskutočniť video nahrávanie. Kliknutím na ikonu Kalkulačky otvoríte aplikáciu kalkulačky. Táto kalkulačka sa používa na vykonanie rozšírených matematických operácií. Použite numerickú klávesnicu na zadanie číslic. Kliknutím na ikonu Kalendár otvorte kalendár. Môžete si uložiť pripomienky. Kliknutím na ikonu Hodín otvoríte aplikáciu hodín. Môžete ich prispôsobit a naprogramovať niekoľko typov budíkov. Kliknutím na Sťahovanie otvoríte sťahovanie, uvidíte všetky súbory v sťahovaní. Kliknutím na ikonu otvoríte aplikáciu u a prejdete priamo na osobný e- mailový softvér. Táto aplikácia je kompatibilná s väčšinou ových softvérov a používa sa na jednoduché čítanie, odosielanie a prijímanie ov. Kliknutím na ikonu Správca súborov otvorte navigátora tabletu a získate prístup k obsahu Micro SD alebo internej pamäti zariadenia. Kliknutím na ikonu Hľadať otvoríte aplikáciu hľadania. Odtiaľto môžete vyhľadávať Web/aplikácie/hudbu. 39

40 Nastavenia Wifi Nájdite wifi a pripojte sa k nej. Ak používate 3G dongle, vložte 3G SIM kartu do dongle. Využitie dát Nastavte limit dát. Zvuk Nastavenie hlasitostí, systémových zvukov Displej Nastavenie jasu, tapety, šetriča obrazovky atď. Ukladanie Zobrazuje využitý a voľný priestor v internej pamäti/ SD karte. Batéria Zobrazuje stav batérie. Aplikácie Zobrazuje inštalované aplikácie. Účty a synchronizácia Synchronizácia vašich účtov. 40

41 Lokalizačné služby Určenie vašej polohy z Intel. Bezpečnosť Nastavenie okna bezpečnosti/kódovania/hesla atď. Jazyk a zadávanie Nastavte jazyk zariadenia a jazyk vstupu. Záloha a reset Obnovenie výrobných nastavení. Dátum a čas Nastavenei dátumu a času zariadenia. Prístup Nastavenie písma, automatického otočenia atď. Možnosti vývoja Zobrazenie pozície ukazovateľa, aktualizácie okien, využitia CPU atď. O tablete Zobrazenie čísla modelu, verzie atď. USB pripojenia Môžete pripojiť vaše zariadenie k PC, použiť ho ako prenosný disk a otvoriť akékoľvek súbory uložené v zariadení. 41

42 Odstránenie možných problémov Problém Riešenie Zariadenie sa samé vypne po niekoľkých Skontrolujte stav nabitia batérie. sekundách Nepočuť zvuk. Nastavte hlasitosť. Skontrolujte, či nie je audio súbor poškodený. Obtiažne viditeľná obrazovka v jasnom Nastavte jas displeja v systémovom menu. svetle. Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle. Dáta na displeji sú poškodené alebo ich Použit tenký predmet ako je papierová spona na program nepodporuje správne. resetovanie zariadenia. Nie je možné kopírovať súbory do Skontrolujte, či je zariadenie pripojené správne k PC. zariadenia. Skontrolujte, či nie je pamäť plná. Skontrolujte, či nie je poškodený USB kábel. Toto zariadenie nelikvidujte ako bežný domáci odpad. príslušných miestach. Informujte sa na miestnej správe. Recyklujte ho na 42

43 TAB R83.2 Használati útmutató (HU) LÁTOGASSON EL AZ OLDALUNKRA ÉS ISMERKEDJEN MEG MÁS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T TERMÉKKEL A készülék kézbevétele előtt ismerkedjen meg a jelen használati útmutatóval és azt őrizze meg későbbi felhasználás céljából 43

44 Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket! A készülékben beépített Wi-Fi modult, G- szenzort találunk, kezeli a külső 3G adaptert és multimédia fájlok szabad lejátszására ad lehetőséget. A táblagép képeket, hangfájlokat, videofájlokat, e-könyveket, játékokat olvas és számos egyéb funkcióval is rendelkezik. A jelen útmutató fontos információkat tartalmaz. A készülék kézbevétele előtt ismerkedjen meg a jelen használati útmutatóval és azt őrízze meg későbbi felhasználás céljából. Biztonság A készüléket mindig tartsa szárazon. A rövidzárlat vagy a készülék sérülésének az elkerülése érdekében óvja a nedvességtől. Ne fogja meg a készüléket vizes kézzel. Az akkumulátor, a készülék vagy a töltő sérülésének az elkerülése érdekében ne ejtse le és ne ütögesse őket. Az akkumulátor, a készülék vagy a töltő sérülésének az elkerülése érdekében óvja a nagyon magas és a nagyon alacsony hőmérséklettől. Ne nyomogassa túl erősen a készüléket, továbbá óvja a készüléket a leejtéstől és a meghajlítástól. Sohasem szabad felnyitni a készüléket és a tartozékokat. A készülék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezheti. 44

45 Általános információk 1) Készülék BE/KI 2) Hálózati csatlakozó 3) Fülhallgató csatlakozó 4) USB csatlakozó 5) HDMI csatlakozó 6) Mirco SD csatlakozó 7) Reset 8) Hangerő szabályzó 9) Fényképezőgép 10) Hangszóró A készülék bekapcsolása és kikapcsolása A készülék bekapcsolása után a képernyőt zárolva találja. Helyezze az ujját a lakat ikonra és húzza el a képernyőzár feloldása ikonra. 45

46 Az akkumulátor töltése Figyelem: a készülék első bekapcsolása előtt az akkumulátort ajánlott 4-5 óráig tölteni. A képernyő kezelése Érintőképernyő: Az érintőképernyő megkönnyíti a navigációt. Egy alkalmazás elindításához érintse meg az ujjával az alkalmazás ikonját. Főoldal A főoldalon a töltöttség jelzőt és az órát láthatja, valamint gyors hozzáférést nyer a kiválasztott alkalmazásokhoz. 46

47 1) Vissza 2) Főoldal 3) Előző alkalmazás 4) Hangerő - 5) Hangerő + 6) USB csatlakozás 7) WiFi csatlakozás 8) Töltöttség jelző 9) Alkalmazások Alkalmazások Kattintson az ikonra az ikonhoz rendelt program elindításához. Kattintson a zene ikonra az MP3 zenelejátszó elindításához. Az alkalmazással zenét játszhat le és szerkesztheti a zenefájlokat. Kattintson a videó ikonra a videó lejátszó elindításához. A programmal videó fájlokat játszhat le és fényképeket nézegethet. Kattintson a fényképalbum ikonra a fényképek böngészéséhez. A programmal képeket nézegethet. 47

48 Kattintson az internetes böngésző ikonra az internet böngészéséhez (ne felejtse el csatlakoztatni a készüléket a WiFi hálózatra). Kattintson a fényképezőgép ikonra a fényképezőgép bekapcsolásához. A fényképezőgéppel fényképeket és videót készíthet. Kattintson a számológép ikonra a számológép bekapcsolásához. Kattintson a naptár ikonra a naptár bekapcsolásához. Készítsen jegyzeteket és emlékeztetőket. Kattintson az óra ikonra az óra és az ébresztő beállításához. Kattintson a letöltés ikonra a letöltött fájlok megnyitásához. Kattintson a posta ikonra a postafiók konfigurálásához. Az alkalmazás a legtöbb postai szolgáltatást kezeli. Kattintson a fájlkezelő ikonra a készüléken és a memóriakártyán található fájlok igazgatására. Kattintson a keresés ikonra alkalmazások, zenefájlok kikeresésére. 48

49 Beállítások Wifi Keresse ki az elérhető WiFi hálózatokat és csatlakozzon az egyikre. Ha 3G adaptert használ, helyezze be a 3G kártyát az adapterbe. Adathasználat Határozza meg az adat használat tartományát. Hang Állítsa be a rendszer hangerejét. Kijelző Állítsa be a kijelző, a háttérkép, a képernyőkímélő fényerejét. Memória Nézze meg az alkalmazások által felhasznált memóriát. Akkumulátor Nézze meg az akkumulátor hátralévő idejét. Alkalmazások Tekintse meg az összes feltelepített alkalmazást. Fiókok és szinkronizálás Szinkronizálja a meglévő fiókjait. 49

GOCLEVER TAB A104 / A104.2

GOCLEVER TAB A104 / A104.2 GOCLEVER TAB A104 / A104.2 (OS Android 4.0.3) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

GAMEPAD 7 NÁVOD K OBSLUZE

GAMEPAD 7 NÁVOD K OBSLUZE GAMEPAD 7 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Děkujeme,

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě prostudujte tento návod. Důležité

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah Obsah...1 1. Poznámky...2 2.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

GOCLEVER TAB I101. Uživatelská příručka. www.goclever.com

GOCLEVER TAB I101. Uživatelská příručka. www.goclever.com GOCLEVER TAB I101 Uživatelská příručka www.goclever.com Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER technologie prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 199/5/WE. Ochrana životního

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Přečtěte si tento návod před instalací a použitím. Obsah Úvod... 3 Rychlý start... 3

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni!

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni! Vážený uživateli, Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Yarvik GoTab, přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně tyto pokyny.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aligator T1010 Tablet s operačním systémem ANDROID Návod k použití

Aligator T1010 Tablet s operačním systémem ANDROID Návod k použití Aligator T1010 Tablet s operačním systémem ANDROID Návod k použití www.aligator.cz Obsah Začínáme... 3 Tlačítko napájení... 3 Nabíjení... 3 Odemčení obrazovky... 3 Základní ovládání... 3 Hlavní obrazovka,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka. Joyplus DM-7G Dual SIM

Uživatelská příručka. Joyplus DM-7G Dual SIM Uživatelská příručka Joyplus DM-7G Dual SIM Uživatelská příručka Joyplus DM-7G POPIS ZAŘÍZENÍ Tlačítka a porty Joyplus DM-7G Upozornění: - Micro USB port slouží také k nabíjení zařízení. Připojte nabíjecí

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad

Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Uživatelská příručka 1 POPIS ZAŘÍZENÍ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Tlačítka a porty Premium 8 IPS 3G Quad 1. HDMI výstup 8. Ovládání hlasitosti 2.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Práce s mobilním zařízením

Práce s mobilním zařízením Práce s mobilním zařízením Ing. Petr Nepustil 2 Agenda Ovládání dodaného mobilního zařízení a SW Lenovo Ovládání Microsoft Windows 8.1 Registrujte své zařízení Lenovo www.lenovo.com/registration/index.html

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení zařízení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

GOCLEVER TAB S73. Uživatelská příručka. www.goclever.com

GOCLEVER TAB S73. Uživatelská příručka. www.goclever.com GOCLEVER TAB S73 Uživatelská příručka www.goclever.com Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER technologie prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 199/5/WE. Ochrana životního

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku. Obsah Důležité

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10

Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10 Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10 Uživatelská příručka Joyplus DR-10 OBSAH Obsah... 2 Popis zařízení... 3 Tlačítka a porty... 3 Bezpečnostní instrukce... 4 První zapnutí... 5 Použití nabíjecího adaptéru...

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více