TAB R83.2. Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TAB R83.2. Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU) WWW.GOCLEVER.COM"

Transkript

1 TAB R83.2 Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU)

2 Spis treści / Obsah / Tartalomjegyzék Instrukcja obsługi (PL) 3 Uživatelská příručka (CZ) 14 Návod na obsluhu (SK) 34 Használati útmutató (HU) 43 2

3 TAB R83.2 Instrukcja obsługi (PL) WEJDŻ NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ POZNAJ WSZYSTKIE PRODUKTY: TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 3

4 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu! Urządzenie posiada wbudowany moduł sieci Wi-Fi, G-sensor, obsługuje zewnętrzny adapter 3G oraz pozwala na swobodne odtwarzanie plików multimedialnych. Tablet odtwarza pliki graficzne, dźwiękowe, wideo, e-booki, gry oraz posiada wiele innych funkcji, E-book, games, online chat and other functions,moreover, various settings will fully show your individuality. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje. Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługioraz zachowaj ją na przyszłość. Bezpieczeństwo Urządzenie powinno być zawsze suche. Aby zapobiec zwarciu lub uszkodzeniu urządzenia, chroń je przed wilgocią. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma. Aby zapobiec uszkodzeniu baterii, urządzenia lub ładowarki, chroń je przed wstrząsami lub upuszczeniem. Aby zapobiec uszkodzeniu baterii, urządzenia lub ładowarki, chroń je przed bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturą. Chroń urządzenie przed zbyt mocnym naciskiem, upuszczeniem lub wygięciem. Nigdy nie otwieraj urządzenia ani akcesoriów. Rozmontowanie urządzenia grozi utratą gwarancji. Informacje ogólne 4

5 1) Włącz/wyłącz urządzenie 2) Gniazdo zasilania 3) Gniazdo słuchawkowe 4) Port USB 5) Port HDMI 6) Port Mirco SD 7) Reset 8) Regulacja poziomu głośności 9) Aparat 10) Głośnik Włączanie i wyłączanie urządzenia Po włączeniu urządzenia ujrzysz ekran blokady. Przytrzymaj palec na ikonie kłódki i przeciągnij ją na ikonę odblokowania ekranu. 5

6 Ładowanie baterii Uwaga: bateria powina być ładowana od 4 do 5 godzin przed pierwszym użyciem urządzenia. Obsługa ekranu Ekran dotykowy: Ekran dotykowy ułatwia nawigację.dotkij palcem daną ikonę, aby uruchomić aplikację. Ekran główny Ekran główny umożliwia podgląd stanu baterii, godziny oraz umożliwia szybki dostęp do wybranych aplikacji. 6

7 1) Powrót 2) Ekran główny 3) Ostatnio uruchomione 4) Poziom głośności - 5) Poziom głośności + 6) Połączenie USB 7) Połączenie WiFi 8) Stan baterii 9) Aplikacje Aplikacje Kliknij odpowiednią ikonę, aby uruchomić odpowiadający jej program. Kliknij ikonę muzyka, aby uruchomić odtwarzacz plików muzycznych MP3. Aplikacja pozwala na odtwarzanie oraz porządkowanie utworów muzycznych. Kliknij ikonę wideo, aby uruchomić odtwarzacz wideo. Program umożliwia odtwarzanie plików wideo oraz fotografii. Kliknij ikonę galerii, aby uruchomić przeglądarkę zdjęć. Program umożliwia odtwarzanie plików graficznych. 7

8 Kliknij ikonę przeglądarki internetowej, aby przeglądać zasoby internetu (pamiętaj o połączeniu urządzenia z siecią WiFi). Kliknij ikonę aparatu, aby uruchomić aplikację umożliwiającą wykonywanie fotografii oraz nagrywanie materiałów wideo. Kliknij ikonę kalkulatora, aby uruchomić aplikację umożliwiającą wykonywanie obliczeń matematycznych. Kliknij ikonę kalendarza, aby uruchomić kalendarz. Wykonuj swoje notatki oraz przypomnienia. Kliknij ikonę zegara, aby ustawić godzinę oraz zaplanować alarmy. Kliknij ikonę pobierania, aby wyśietlić pobrane pliki. Kliknij ikonę poczty, aby skonfigurować swoją skrzynkę pocztową. Aplikacja obsługuje większość serwisów pocztowych. Kliknij ikonę menedżera plików, aby zarządzać plikami znajdującymi się na urządzeniu oraz na karcie pamięci. Kliknij ikonę wyszukiwania, aby przeszukać urządzenie w poszukiwaniu aplikacji, muzyki. 8

9 Ustawienia Wifi Wyszukaj sieć WiFi i połącz się z nią. Jeżeli używasz adaptera 3G, umieść kartę 3G w adapterze. Zużycie danych Określ limit zużycia danych. Dźwięk Określ głośność dźwięków w systemie. Wyświetlacz Ustaw jasność wyświetlacza, tapetę oraz inne. Pamięć Wyświetl wykorzystanie pamięci przez aplikacje. Bateria Pokaż pozostały czas pracy urządzenia na baterii. Aplikacje Przejrzyj wszystkie zainstalowane aplikacje. Konta i synchronizacja Zsynchronizuj posiadane konta. 9

10 Usługi lokalizacji Dostosuj swoją lokalizację. Bezpieczeństwo Zabezpiecz urządzenie kodem PIN lub innym. Język i wprowadzanie Ustaw język oprogramowania urządzenia. Kopia i przywracanie Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia. Data i czas Ustaw datę i czas. Dostępność Ustaw rozmiar czcionki, funkcję obracania ekranu itd. Dla programistów Pokaż lokalizację wskaźnika, zużycie procesora itd. Informacje o urządzeniu Pokaż numer modelu oraz inne informacje. Połączenie USB Połącz urządzenie z komputerem osobistym w celu transferu danych. Urządzenie będzie widoczne na komputerze jako dysk wymienny. 10

11 Rozwiązywanie problemów Problem Urządzenie wyłącza się po kilku Sekundach pracy Brak dźwięku Elementy na ekranie są słabo Widoczne w jasnym świetle Dane są uszkodzone lub program Nie odpowiada Nie można skopiować pliku na urządzenie. Rozwiązanie Sprawdź poziom naładowania baterii Sprawdź poziom głośności Sprawdź, czy plik audio nie jest uszkodzony Dopasuj jasność wyświetlacza w opcjach urządzenia. Unikaj używania urządzenia w pełnym słońcu. Użyj cienkiego przedmiotu, aby wcisnąć przycisk reset w celu ponownego uruchomienia urządzenia. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo umieszczona w urządzeniu. Sprawdź, czy karta pamięci nie jest zapełniona Zmień kabel USB. Produkt nie może zostać składowany w pojemnikach na śmieci. Urządzenie powinno zostać oddane do recyklingu. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji. 11

12 Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu (60-431) przy ul. Sianowskiej 4a zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy. 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. 4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie. 5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant. 6. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5 do 10 dopuszczalne jest wystąpienie do 5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. subpiksele). 7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych ( nie dotyczy gwarancja door-to-door ) 8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. 9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis. 10. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia. 11. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca. 12. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu. 13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu. 14. Gwarancja nie obejmuje: - jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy; - roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; - uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp. - wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu 15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych. 16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia. 17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp. 18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 12

13 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20.Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym. 21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową. Centralny Serwis Klienta funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 16:30 tel. (61) Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres 13

14 TAB R83.2 Uživatelská příručka (CZ) NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku. 14

15 Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE. Ochrana životního prostředí Přístroj je předmětem Směrnice WEEE 2002/96/EC. Vyobrazený symbol znamená, že výrobek musí být likvidován odděleně a měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě. To Vám umožní omezit znečištění a vliv na lidské zdraví. Odpovědnost Společnost GOCLEVER Technology ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo zisků, stejně jako za jakoukoliv jinou následnou či nepřímou škodu vyplývající z používání zařízení naší značky. GOCLEVER Technology není zodpovědná za jakékoli problémy související s nesprávnou funkcí operačního systému a aplikací pracujících pod jeho řízením. Změny GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo revidovat tento dokument a specifikace přístroje bez předchozího upozornění. Tyto funkce a obrázky se mohou lišit v závislosti na službách nabízených provozovatelem a na verzi softwaru přístroje. Před použitím Pamatujte, že baterie není nabitá. Otevření nebo pokus o demontáž vnějšího pláště zařízení povede ke zrušení záruky. Google je registrovaná ochranná známka a Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc. Společnost GOCLEVER Technology není zodpovědná za technické a redakční chyby nebo za opomenutí obsahu v tomto dokumentu a není rovněž zodpovědná za náhodné nebo následné škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Informace jsou prezentovány v takovém stavu, v jakém jste je přijali, a nevztahuje se na ně žádná záruka. Podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Tato příručka popisuje základní funkce přístroje. Bezpečnost Prostudujte prosím tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit ohrožení života nebo zdraví nebo může být i nezákonné. Pro další informace si prosím přečtěte celou příručku. Zařízení bylo navrženo pro provoz z baterie a na napájení ze sítě nabíječkou. Použití zařízení jiným způsobem může být nebezpečné a způsobu ztráty záruky. Nabíjení baterie Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji elektrické energie v souladu s parametry stanovenými ve specifikaci. V případě pochybností, jestli se jedná o typ požadovaného napájecího zdroje, se obraťte na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. Pokud je výrobek napájen z baterie nebo jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných s produktem. Vlivy vnějších činitelů a elektromagnetického pole Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že je vždy suchý a chráněn před vlhkostí. Přístroj musí být také chráněn proti vysokým a nízkým teplotám, prachu, písku, nevystavujte jej nárazům a pádům, protože tím může dojít k poškození tabletu nebo jeho součástí. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí s velmi vysokými nebo nízkými teplotami. 15

16 Nenechávejte zařízení ve vozidle nebo v místech, kde teploty přesahují 50 stupňů Celsia. Nepoužívejte zařízení na palubě letadla a v oblastech, kde není dovoleno používat vybavení, které může emitovat elektromagnetické pole, například v nemocnicích, čerpacích stanicích a skladech výbušnin. Porušení těchto pravidel může vést k požáru nebo výbuchu. Nepoužívejte zařízení při řízení. Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, TV a rádio. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahují kovy. Tablet není voděodolný. Obsah balení Tablet, nabíječka 5 V DC, kabel USB, HOST adaptér micro USB - USB-A (F), uživatelská příručka. 1. Popis produktu, ovládání 1 Vypínač 6 Čtečka karet micro SDHC 2 Napájecí konektor (DC 5 V) 7 Reset 3 Konektor pro sluchátka (3,5 mm) 8 Tlačítka zvýšení / snížení hlasitosti 4 Port micro USB 2.0 OTG 9/10 Fotoaparát 5 Port mini HDMI 11 Reproduktor Zařízení má vestavěný mikrofon, vestavěný bezdrátový síťový adaptér Wi-Fi b/g/n a vestavěný G- senzor (čidlo pohybu, akcelerometr), což umožňuje používat tablet ve svislé i vodorovné poloze - displej se automaticky otočí o 90 (natáčení displeje lze v Nastavení systému vypnout). 1.1 Spuštění / vypnutí / uspání 16

17 Zapnutí: Stiskněte vypínač na několik sekund, zahájí se spouštění systému. Jakmile je dokončeno spuštění systému, objeví se základní obrazovka uživatelského rozhraní. Displej bude v zamčeném režimu. Posuňte ikonu zámečku vpravo, displej se odemkne a tablet je připraven. Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko vypínače, dokud se neobjeví dialogové okno zvolte Vypnout, tablet se vypne. Režim spánku: Krátkým stiskem tlačítka vypínače se tablet přepne do úsporného režimu (spánku). Opětovným krátkým stiskem tlačítka vypínače se tablet probudí a zaktivuje. 1.2 Hlavní obrazovka Níže je vyobrazeno hlavní okno po odemčení displeje (tapeta na pozadí je volitelná). 1.3 Popis hlavních tlačítek a ikon Zpět: Stisknutím ikony (vlevo dole) se vrátíte na předchozí obrazovku. Domů: Stisknutím ikony (vlevo dole) přejdete na hlavní okno z jakéhokoliv rozhraní; Aktivní aplikace: Stisknutím ikony (vlevo dole) zobrazíte všechny spuštěné aplikace. Oznámení a Rychlé nastavení (vpravo dole). 17

18 Aplikace: Stisknutím ikony (vpravo nahoře) zobrazíte všechny nainstalované aplikace. 1.4 Stavová lišta, oznámení a rychlé nastavení Pole oznámení je ve stavové liště (informačním panelu) ve spodním pravém rohu, která zobrazuje čas, WiFi, stav baterie a další informace. Stisknete-li informační panel, zobrazí se více detailů a poté můžete provést rychlá nastavení. 1.5 Aplikace a widgety Okno aplikací Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu zobrazíte všechny instalované aplikace v tabletu. Stiskem ikony domečku se kdykoliv vrátíte na základní domovskou obrazovku (Plochu). 18

19 Prohlížeč internetu Obchod Play Fotoaparát / Kamera Záznamník zvuku Nastavení Okno widgetů Kliknutím na záložku WIDGETY na horní liště (vedle záložky APLIKACE) widgety. zobrazíte všechny Stisknutím libovolného z widgetů vytvoříte jeho zástupce na základní obrazovce. 1.6 Vytvoření a organizace zástupců Vytvoření nového zástupce na základní obrazovce Stisknutím libovolné ikony aplikace nebo widgetu na 2-3 sekundy se na základní obrazovce vytvoří ikona zástupce. 19

20 1.6.2 Organizace zástupců Můžete vytvořit novou složku pro několik aplikací. Přetáhněte aplikaci na jinou, ve složce se zobrazí obě dvě. Do složky můžete přidávat další aplikace. Složku lze přejmenovat. 1.7 Smazání zástupců z hlavní obrazovky Stiskněte ikonu zástupce na několik sekund, dokud se nezobrazí ikona odstranění displeje. Pro smazání zástupce přetáhněte ikonu nad ikonu odstranění, dokud nezčervená. v horní části 1.8 Tapeta Dotkněte se libovolného prázdného místa displeje, zobrazí se menu nastavení tapety. 20

21 Tapetu můžete nastavit i jiným způsobem: Nastavení -> Obraz -> Tapeta. 1.9 Připojení k PC Je-li tablet připojený k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se informace o připojení USB: Kliknutím na Zapnout úložiště USB (Turn on USB storage) se tablet zobrazí v počítači jako vyměnitelná USB paměť. Nyní můžete kopírovat soubory z těchto disků nebo na ně, jako by byly ve vašem počítači. Jakmile je přenos souborů hotov, zvolte Vypnout úložiště USB (Turn off USB storage), zařízení se odpojí od počítače jako vyměnitelná paměť a bude se pouze dobíjet. Chcete-li kabel odpojit, bezpečně odeberte zařízení z počítače a odpojte kabel Připojení USB disku nebo jiného externího zařízení k tabletu Součástí dodávky tabletu je rovněž USB HOST adaptér. Pomocí něj můžete k tabletu připojit např. USB disk nebo jiné periferní zařízení s rozhraním USB (klávesnici, 3G USB modem apod.). 21

22 2. Aplikace Tato kapitola popisuje podrobnosti o stahování, instalaci a odinstalování aplikací. 2.1 Předinstalované aplikace Kliknutím na ikonu Aplikace zobrazíte všechny aplikace tabletu. Kliknutím na ikonu aplikace se aplikace spustí. Kliknete-li například na Super HD player, zobrazí se soubory hudby, obrázky a videa. Pokud je dostupná síť, můžete kliknutím na ikonu spustit Prohlížeč. Klikněte na adresní pole pro zadání adresy webové stránky Kliknutím na ikonu nad adresním polem otevřete novou webovou stránku. Kliknutím na ikonu nad adresním polem zavřete aktuální webovou stránku. Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu zobrazíte všechny skryté možnosti nastavení: 2.2 Otevření/ukončení aktivních aplikací 22

23 Kliknutím na ikonu v levém spodním rohu zobrazíte všechny aktivní aplikace. Kliknutím na libovolnou z nich ji přesunete do aktuálního okna (do popředí). Zastavení aplikace: posunutím ikony aplikace vlevo nebo vpravo ji zastavíte. 2.3 Jak získat a instalovat aplikace na tabletu Jsou dva způsoby získání aplikací: 1. způsob: Stáhněte aplikace z Obchodu Play (dříve Android Market) a poté je nainstalujte. Je-li dostupné Wi-Fi, můžete Obchod Play navštívit a vyhledat a stáhnout potřebné aplikace. Po skončení stahování se zobrazí upozornění na oznamovací liště. Kliknutím aplikaci nainstalujete. 2. způsob: Zkopírujte aplikace z PC do tabletu. Je-li tablet propojen s PC, můžete zkopírovat aplikace z PC do tabletu. Kliknutím na Správce souborů můžete procházet soubory na tabletu, kliknutím na aplikaci zkopírovanou z PC ji nainstalujete. Po skončení instalace aplikace se ikona aplikace zobrazí v seznamu aplikací. 2.4 Odinstalování aplikací z tabletu Otevřete Nastavení -> Aplikace a klikněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potvrďte odinstalování. 3. Nastavení K provedení potřebného přizpůsobení tabletu a osobních nastavení klikněte na oznamovací lištu v pravém spodním rohu nebo na ikonu Nastavení. 3.1 Bezdrátová připojení a sítě WiFi 23

24 Vpravo od názvu položky Wi-Fi je tlačítko VYPNUTO / ZAPNUTO (ON / OFF). Přepnutím do stavu ZAPNUTO (ON) zapnete přijímač WiFi. Tablet může zjistit všechny dostupné WiFi přístupové body kolem vás a vypíše je na pravé straně. Zadejte heslo pro připojení k WiFi. Přepnutím do stavu VYPNUTO (OFF) WiFi vypnete. 3.2 Zařízení Zvuk Zde můžete nastavit hlasitost, tón vyzvánění a oznámení, zvuky při dotyku, zvuk uzamčení obrazovky, nastavení vibrací Obraz 24

25 Jas: Nastavení jasu displeje. Tapeta: Změna tapety základní obrazovky. Automatické otočení obrazovky: Otevření nebo zavření funkce automatického otočení. Režim spánku: Nastavení času pro spuštění úsporného režimu. Velikost písma: Nastavení velikosti písma. Accelerometr coordinate system (Systém souřadnic akcelerometru): Změna mezi Běžným systémem souřadnic a Speciálním systémem souřadnic (pro podporu některých her). Screen adaptation (Adaptace obrazovky): Slouží k nastavení velikosti okna pro hry Úložiště Interní úložiště: Volný prostor pro systém. Interní úložiště - paměť flash: Prostor pro soubory a aplikace. EXTSD: Pokud povolíte prohlížení obsahu SD karty, soubory na SD kartě lze zobrazit v tabletu. 25

26 USBHOST: K zařízení lze připojit USB disk přes USB 2.0 (pomocí přiloženého USB HOST adaptéru) Baterie Zobrazuje zbývající energii baterie a využití baterie Aplikace Zde se zobrazí aplikace instalované v tabletu. Můžete odinstalovat aplikace a smazat všechna data instalovaných aplikací z tabletu. 3.3 Osobní Účty a synchronizace 26

27 Tato možnost nastavení je dostupná pouze pro některé aplikace, jako je Mail, Skype, MSN a ostatní IMS aplikace Služby určování polohy Služba Určování polohy Google je dostupná, pokud je připojená WiFi nebo jiná síť Zabezpečení Zámek obrazovky: Standardně je nastavený režim tažením. Můžete změnit nastavení na jiný režim zamykání. Info o vlastníkovi: Uživatel může provést osobní nastavení. Neznámé zdroje: Umožňuje instalaci aplikací ze zdrojů mimo Obchod Play. 27

28 3.3.4 Jazyk a vstup Jazyk: Slouží pro volbu jazyka. Klávesnice a metody vstupu: Zde můžete změnit způsob zadávání Zálohování a obnovení Obnovení továrních dat: Uvedení do továrního nastavení - smaže všechna data z interní paměti tabletu. 28

29 3.4 Systém Datum a čas Zde můžete nastavit datum a čas Usnadnění Tato možnost nastavení zobrazuje počáteční info Možnosti pro vývojáře Ladění USB: standardně zavřeno. 29

30 Tip: zavřete funkci, pokud je tablet připojený k PC nebo kopírujete soubory Informace o tabletu Zde se zobrazí stav a právní informace tabletu, jako je číslo modelu, verze Androidu, verze Baseband, verze Kernel a číslo výrobku. 4. Fotoaparát / Kamera Kliknutím na ikonu kamery přejdete do aplikace pro pořizování snímků a záznam videa. 30

31 4.1 Pořízení snímků Tlačítka: Zobrazuje aktuální režim fotoaparát / kamera. Kliknutím přepínáte mezi ikonami (režimem) fotoaparátu a videokamery. Tento obrázek znázorňuje režim fotoaparátu. Pořízení/Uložení snímku Přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem (je-li k dispozici závisí na modelu tabletu). Nastavení. Jsou dostupné tři možnosti nastavení (Nastavení fotoaparátu, Expozice, Vyvážení bílé): 31

32 4.2 Záznam videa Tlačítka: Zobrazuje aktuální režim fotoaparát / kamera. Kliknutím přepínáte mezi ikonami (režimem) fotoaparátu a videokamery. Tento obrázek znázorňuje režim videokamery. Záznam/Uložení videa Přepnutí mezi přední a zadní kamerou fotoaparátem (je-li k dispozici závisí na modelu tabletu). Nastavení. Jsou dostupné tři možnosti nastavení (Nastavení fotoaparátu, Interval časosběru, Vyvážení bílé): 32

33 5. Odpovědi na často kladené otázky, řešení potíží Android je mobilní operační systém společnosti Google založený na systému Linux. Používá se v mobilních telefonech, tabletech a dalších mobilních zařízeních. Toto zařízení používá verzi Android ICS a pro běh většiny dostupných aplikací využívá vestavěnou hardwarovou 3D akceleraci. APK je přípona souborů obsahujících instalační balíčky aplikací pro Android. Instalační soubory APK lze stáhnout z celé řady webových stránek s aplikacemi pro Android (např. atd.). Ze specializovaných webových marketů lze zpravidla stáhnout a nainstalovat aplikaci přímo stačí navštívit příslušnou stránku rovnou z tabletu. Systém běží pomalu uvolnění paměti. Aplikace, které běží pořád, zabírají část paměti. Velké množství běžících aplikací snižuje rychlost tabletu. V takovém případě je vhodné ukončit nepotřebné běžící aplikace a tím uvolnit paměť. Zařízení přestalo reagovat resetování zařízení. V případě, že zařízení přestane reagovat, můžete je vypnout silou podržte stisknuté tlačítko vypínače alespoň 15 sekund. Pokud se nepodaří zařízení resetovat tlačítkem vypínače, stiskněte tenkým předmětem (např. Kancelářskou sponkou) tlačítko Reset pokud je jím tablet vybaven. Poté zařízení zapněte vypínačem. Obnovení továrního nastavení vymazání osobních dat. Funkci pro obnovení továrního nastavení najdete v Nastavení systému. Upozornění: Obnovením továrního nastavení naformátujete celou vnitřní paměť, tedy nastavení účtu Google, data a nastavení systému a aplikací, smažete vlastní data, stažené aplikace atd. Používejte tuto funkci obezřetně. UPOZORNĚNÍ: Před prvním uvedením do provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny (nejlépe do plné kapacity první nabíjení může trvat i 8 hodin), a to síťovou nabíječkou, nikoliv přes kabel USB. Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení. V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní obrazovka) momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro řádné spuštění. Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici). Toto není vada zařízení! Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením? SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás! Svoz do servisu zdarma! CZ: SK:

34 TAB R83.2 Návod na obsluhu (SK) Navštívte našu stránku Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a odložte si ho pre použitie v budúcnost 34

35 Úvod Ďakujeme za výber nášho zariadenia. Toto zariadenie je vybavené zabudovaným vysokovýkonným Wifi modulom, G-sensorom, podporuje externé 3G USB-DONGLE, taktiež vám môže priniesť do prenosného zariadenia svet a uspokojiť vaše potreby zábavy. Podporuje obrázky, video, hudbu, E-knihy, hry, online chat a ostatné funkcie, a čo viac, rôzne nastavenia plne predstavia vašu osobnosť. Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové informácie pre ochranu pred nehodami, prečítajte si dôkladne tento návod a odložte si ho pre použitie v budúcnosti. Bezpečnostné upozornenia Udržiavajte zariadenie v suchu. Aby ste zabránili skratu, korózii a úrazu elektrickým prúdom, chráňte zariadenie, batériu a nabíjačku pred vodou a vlhkosťou a nemanipulujte so zariadením ani nabíjačkou s mokrými rukami. Aby ste zabránili poruche zariadenia, batérie a nabíjačky, chráňte zariadenie, batériu, nabíjačku pred ostrasmi a vibráciami. Aby ste zabránili poruche zariadenia, batérie a nabíjačky, chráňte zariadenie, batériu, nabíjačku pred nadmerným teplom alebo chladom. Nikdy netraste, nehádžte, nevystavujte pádu ani neohýbajte zariadenie. Nikdy nedemontujte zariadenie a príslušenstvo, v opačnom prípade sa na zariadenie nebude vzťahovať záruka. 35

36 Pohľad na zariadenie 1) Zapnutie/vypnutie 2) DC port 3) Port pre slúchadlá 4) USB port 5) HDMI Port 6) Port pre Mirco SD 7) Reset 8) Hlasitosť +/- 9) Kamera 10) Reproduktor Zapnutie a vypnutie zariadenia Poznámka: po zapnutí zariadenia uvidíte symbol uzamknutia na displeji, podržaním prsta ho odomknite. 36

37 Nabíjanie batérie Dôležité: Batériu musíte nabíjať najmenej 4-5 hodín pred prvým použitím. Navigácia Navigácia na dotykovom paneli Dotykový panel umožňuje rýchlu a jednoduchú navigáciu. Presuňte prst po povrchu dotykového panela pre výber rôznych menu alebo aplikácií a pohybujte sa v zariadení. Základná stránka Základná stránka vám poskytuje prehľad obsahu zariadenia a poskytuje prístup k všetkým dostupným funkciám a aplikáciám. 37

38 1) Tlačidlo Return (Návrat) 2) Základná stránka 3) Posledné aplikácie 4) Hlasitosť - 5) Hlasitosť + 6) USB pripojenie 7) WiFi pripojenie 8) Batéria 9) Aplikácie Aplikácie Kliknutím na ikonu príslušného programu otvoríte príslušné funkcie. Kliknite na ikonu Music pre otvorenie aplikácie pre hudbu. Táto aplikácia sa používa na prehrávanie a ukladanie MP3 audio súborov. Kliknutím na Video uvidíte všetky snímky a video v tejto aplikácii. Kliknite na video súbory a prehrajte ich. 38

39 Kliknutím na Gallery uvidíte všetky videá a snímky v tejto aplikácii. Kliknutím na foto súbor ho zobrazíte. Kliknutím na ikonu Browser (prehliadač) otvorte aplikáciu web prehliadača a voľne prezerajte internet. (Pred vstupom na webstránku skontrolujte pripojenie k wifi) Kliknutím na ikonu kamery otvoríte aplikáciu kamery. Môžete zachytiť snímku aleo uskutočniť video nahrávanie. Kliknutím na ikonu Kalkulačky otvoríte aplikáciu kalkulačky. Táto kalkulačka sa používa na vykonanie rozšírených matematických operácií. Použite numerickú klávesnicu na zadanie číslic. Kliknutím na ikonu Kalendár otvorte kalendár. Môžete si uložiť pripomienky. Kliknutím na ikonu Hodín otvoríte aplikáciu hodín. Môžete ich prispôsobit a naprogramovať niekoľko typov budíkov. Kliknutím na Sťahovanie otvoríte sťahovanie, uvidíte všetky súbory v sťahovaní. Kliknutím na ikonu otvoríte aplikáciu u a prejdete priamo na osobný e- mailový softvér. Táto aplikácia je kompatibilná s väčšinou ových softvérov a používa sa na jednoduché čítanie, odosielanie a prijímanie ov. Kliknutím na ikonu Správca súborov otvorte navigátora tabletu a získate prístup k obsahu Micro SD alebo internej pamäti zariadenia. Kliknutím na ikonu Hľadať otvoríte aplikáciu hľadania. Odtiaľto môžete vyhľadávať Web/aplikácie/hudbu. 39

40 Nastavenia Wifi Nájdite wifi a pripojte sa k nej. Ak používate 3G dongle, vložte 3G SIM kartu do dongle. Využitie dát Nastavte limit dát. Zvuk Nastavenie hlasitostí, systémových zvukov Displej Nastavenie jasu, tapety, šetriča obrazovky atď. Ukladanie Zobrazuje využitý a voľný priestor v internej pamäti/ SD karte. Batéria Zobrazuje stav batérie. Aplikácie Zobrazuje inštalované aplikácie. Účty a synchronizácia Synchronizácia vašich účtov. 40

41 Lokalizačné služby Určenie vašej polohy z Intel. Bezpečnosť Nastavenie okna bezpečnosti/kódovania/hesla atď. Jazyk a zadávanie Nastavte jazyk zariadenia a jazyk vstupu. Záloha a reset Obnovenie výrobných nastavení. Dátum a čas Nastavenei dátumu a času zariadenia. Prístup Nastavenie písma, automatického otočenia atď. Možnosti vývoja Zobrazenie pozície ukazovateľa, aktualizácie okien, využitia CPU atď. O tablete Zobrazenie čísla modelu, verzie atď. USB pripojenia Môžete pripojiť vaše zariadenie k PC, použiť ho ako prenosný disk a otvoriť akékoľvek súbory uložené v zariadení. 41

42 Odstránenie možných problémov Problém Riešenie Zariadenie sa samé vypne po niekoľkých Skontrolujte stav nabitia batérie. sekundách Nepočuť zvuk. Nastavte hlasitosť. Skontrolujte, či nie je audio súbor poškodený. Obtiažne viditeľná obrazovka v jasnom Nastavte jas displeja v systémovom menu. svetle. Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle. Dáta na displeji sú poškodené alebo ich Použit tenký predmet ako je papierová spona na program nepodporuje správne. resetovanie zariadenia. Nie je možné kopírovať súbory do Skontrolujte, či je zariadenie pripojené správne k PC. zariadenia. Skontrolujte, či nie je pamäť plná. Skontrolujte, či nie je poškodený USB kábel. Toto zariadenie nelikvidujte ako bežný domáci odpad. príslušných miestach. Informujte sa na miestnej správe. Recyklujte ho na 42

43 TAB R83.2 Használati útmutató (HU) LÁTOGASSON EL AZ OLDALUNKRA ÉS ISMERKEDJEN MEG MÁS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T TERMÉKKEL A készülék kézbevétele előtt ismerkedjen meg a jelen használati útmutatóval és azt őrizze meg későbbi felhasználás céljából 43

44 Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket! A készülékben beépített Wi-Fi modult, G- szenzort találunk, kezeli a külső 3G adaptert és multimédia fájlok szabad lejátszására ad lehetőséget. A táblagép képeket, hangfájlokat, videofájlokat, e-könyveket, játékokat olvas és számos egyéb funkcióval is rendelkezik. A jelen útmutató fontos információkat tartalmaz. A készülék kézbevétele előtt ismerkedjen meg a jelen használati útmutatóval és azt őrízze meg későbbi felhasználás céljából. Biztonság A készüléket mindig tartsa szárazon. A rövidzárlat vagy a készülék sérülésének az elkerülése érdekében óvja a nedvességtől. Ne fogja meg a készüléket vizes kézzel. Az akkumulátor, a készülék vagy a töltő sérülésének az elkerülése érdekében ne ejtse le és ne ütögesse őket. Az akkumulátor, a készülék vagy a töltő sérülésének az elkerülése érdekében óvja a nagyon magas és a nagyon alacsony hőmérséklettől. Ne nyomogassa túl erősen a készüléket, továbbá óvja a készüléket a leejtéstől és a meghajlítástól. Sohasem szabad felnyitni a készüléket és a tartozékokat. A készülék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezheti. 44

45 Általános információk 1) Készülék BE/KI 2) Hálózati csatlakozó 3) Fülhallgató csatlakozó 4) USB csatlakozó 5) HDMI csatlakozó 6) Mirco SD csatlakozó 7) Reset 8) Hangerő szabályzó 9) Fényképezőgép 10) Hangszóró A készülék bekapcsolása és kikapcsolása A készülék bekapcsolása után a képernyőt zárolva találja. Helyezze az ujját a lakat ikonra és húzza el a képernyőzár feloldása ikonra. 45

46 Az akkumulátor töltése Figyelem: a készülék első bekapcsolása előtt az akkumulátort ajánlott 4-5 óráig tölteni. A képernyő kezelése Érintőképernyő: Az érintőképernyő megkönnyíti a navigációt. Egy alkalmazás elindításához érintse meg az ujjával az alkalmazás ikonját. Főoldal A főoldalon a töltöttség jelzőt és az órát láthatja, valamint gyors hozzáférést nyer a kiválasztott alkalmazásokhoz. 46

47 1) Vissza 2) Főoldal 3) Előző alkalmazás 4) Hangerő - 5) Hangerő + 6) USB csatlakozás 7) WiFi csatlakozás 8) Töltöttség jelző 9) Alkalmazások Alkalmazások Kattintson az ikonra az ikonhoz rendelt program elindításához. Kattintson a zene ikonra az MP3 zenelejátszó elindításához. Az alkalmazással zenét játszhat le és szerkesztheti a zenefájlokat. Kattintson a videó ikonra a videó lejátszó elindításához. A programmal videó fájlokat játszhat le és fényképeket nézegethet. Kattintson a fényképalbum ikonra a fényképek böngészéséhez. A programmal képeket nézegethet. 47

48 Kattintson az internetes böngésző ikonra az internet böngészéséhez (ne felejtse el csatlakoztatni a készüléket a WiFi hálózatra). Kattintson a fényképezőgép ikonra a fényképezőgép bekapcsolásához. A fényképezőgéppel fényképeket és videót készíthet. Kattintson a számológép ikonra a számológép bekapcsolásához. Kattintson a naptár ikonra a naptár bekapcsolásához. Készítsen jegyzeteket és emlékeztetőket. Kattintson az óra ikonra az óra és az ébresztő beállításához. Kattintson a letöltés ikonra a letöltött fájlok megnyitásához. Kattintson a posta ikonra a postafiók konfigurálásához. Az alkalmazás a legtöbb postai szolgáltatást kezeli. Kattintson a fájlkezelő ikonra a készüléken és a memóriakártyán található fájlok igazgatására. Kattintson a keresés ikonra alkalmazások, zenefájlok kikeresésére. 48

49 Beállítások Wifi Keresse ki az elérhető WiFi hálózatokat és csatlakozzon az egyikre. Ha 3G adaptert használ, helyezze be a 3G kártyát az adapterbe. Adathasználat Határozza meg az adat használat tartományát. Hang Állítsa be a rendszer hangerejét. Kijelző Állítsa be a kijelző, a háttérkép, a képernyőkímélő fényerejét. Memória Nézze meg az alkalmazások által felhasznált memóriát. Akkumulátor Nézze meg az akkumulátor hátralévő idejét. Alkalmazások Tekintse meg az összes feltelepített alkalmazást. Fiókok és szinkronizálás Szinkronizálja a meglévő fiókjait. 49

GOCLEVER TAB R83.2. Návod na obsluhu. Navštívte našu stránku. Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

GOCLEVER TAB R83.2. Návod na obsluhu. Navštívte našu stránku.  Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T GOCLEVER TAB R83.2 Návod na obsluhu Navštívte našu stránku WWW.GOCLEVER.COM Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a odložte

Více

GOCLEVER TAB A104 / A104.2

GOCLEVER TAB A104 / A104.2 GOCLEVER TAB A104 / A104.2 (OS Android 4.0.3) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice

Více

GOCLEVER TAB A73 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. (verze s OS Android 4.0.3) www.goclever.com

GOCLEVER TAB A73 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. (verze s OS Android 4.0.3) www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 (verze s OS Android 4.0.3) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Děkujeme

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GOCLEVER TAB TAB R76.1 TAB R76.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

GOCLEVER TAB TAB R76.1 TAB R76.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T GOCLEVER TAB TAB R76.1 TAB R76.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má osmijádrový procesor s frekvencí 1,7 GHz. Před použitím si prosím přečtěte tento

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

GOCLEVER TAB T73. Uživatelská příručka. www.goclever.com

GOCLEVER TAB T73. Uživatelská příručka. www.goclever.com GOCLEVER TAB T73 Uživatelská příručka www.goclever.com 1 Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER technologie prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 199/5/WE. Ochrana životního

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora

Návod k použití. twitter.com/archos.  klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

Joyplus M78 Uživatelská příručka

Joyplus M78 Uživatelská příručka Technická podpora Servisní stredisko: Conquest Entertainment/ UMAX Czech Hloubetínská 11 198 00 Praha 9 +420 284 000 111 Technická podpora: +420 284 000 164 support@umax.cz www.umax.cz www.hddplayer.cz

Více

TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE

TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte tuto příručku; uschovejte

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Drahý

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Uživatelská příručka CZ

Uživatelská příručka CZ Minix NEO U9-H Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO U9-H Minix NEO U9-H je výkonné multimediální centrum na bázi Android 6.0 Marshmallow s osmijádrovým procesorem a grafikou Mali

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

Point of View ProTab 2.4 - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2.4 - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Přední fotoaparát Reproduktor Konektor sluchátek Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

Rikomagic R1. Instalační příručka CZ

Rikomagic R1. Instalační příručka CZ Rikomagic R1 Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic R1 Rikomagic R1 je přenosný projektor s operačním systémem Android, který je vybaven čtyřjádrovým procesorem RK3128. Mezi hlavní

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

IdeaTab A3000. Příručka se stručným návodem

IdeaTab A3000. Příručka se stručným návodem IdeaTab A3000 Příručka se stručným návodem Vítejte Kamera Front vpředu Ovládání hlasitosti Předtím než začnete používat své zařízení IdeaTab, důkladně si přečtětě tuto příručku. Příručka Vám pomůže naučit

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

GoClever TAB A103 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com

GoClever TAB A103 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com GoClever TAB A103 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Obsah 1. Poznámka... 3 2. Obsah balení... 8 3. Popis výrobku... 8 4. Zapnutí a vypnutí... 9 5. Plocha... 10 6. Tlačítka... 10 7. Okno Aplikace...

Více

Vítejte přejděte na stránku přejděte na stránku

Vítejte přejděte na stránku  přejděte na stránku Vítejte eský Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

GAMEPAD 7 NÁVOD K OBSLUZE

GAMEPAD 7 NÁVOD K OBSLUZE GAMEPAD 7 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Děkujeme,

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu Zamykací obrazovka Androidu Tažením lišty zámku (A) doprava zamkněte GoTab. Následně se dostanete na domovskou obrazovku Androidu. 3 Domovská obrazovka Androidu Domovská obrazovka Androidu Dole na obrazovce

Více