Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015"

Transkript

1 13. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0327/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/27

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0327/RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0035/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - U Dvoru 1119/ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0034/15 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly - MŠ U Dvoru 0329/RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0036/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě inominátní 0330/RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0037/15 Návrh na snížení kapacity Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace 0331/RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0041/15 Návrh na schválení účetní závěrky Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0039/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73A, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0040/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0043/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, Ostrava - Hulváky, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0038/15 Návrh na schválení účetní závěrky Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0042/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, U Dvoru 22a, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0045/15 Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 0338/RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0040/15 Odpis pohledávek - zpravodaj 0339/RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0043/15 Žádost o vydání souhlasu k užití heraldického znaku 0340/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0042/15 Změna termínů úkolů z RMOb OHC/RMOb/0044/15 Návrh na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobních motorových vozidel Strana 2/27

3 0342/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0082/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0343/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0080/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0344/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0071/15 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní- Zelená 0345/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0078/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Gen. Janka 0346/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0083/15 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou - pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Korunní - Milan Gebauer, IČ /RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0074/15 Žádost Jaromíra Blejchaře, IČ o prominutí úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - reklamní zařízení 0348/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0077/15 Žádost statutárního města Ostravy o vyjádření k umístění LED reklamního zařízení na fasádě domu v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0349/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0076/15 Žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k připravovanému pronájmu části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - umístění a provozování novinového stánku 0350/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0079/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Švermova OVANET a.s. 0351/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0081/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Švermova a ul. Pašerových OVANET a.s. 0352/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0075/15 Žádost o výpůjčku pozemků v k. ú. Zábřeh- Hulváky, obec Ostrava lokalita osada Bedřiška D. P. 0353/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0084/15 Žádost RMO o vydání souhlasu ke zřízení předkupního práva k nemovitostem v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava lokalita Červený kříž 0354/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0081/15 Žádosti o pronájem bytu 0355/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0077/15 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 0356/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0078/15 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy 0357/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0075/15 Žádost o schválení podnájmu v bytě 0358/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0082/15 Žádost o schválení podnájmu v bytě Strana 3/27

4 0359/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0079/15 Návrh na uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 0360/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0083/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu 0361/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0084/15 Zajištění náhradního ubytování 0362/RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0034/15 Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výboru ZMOb MHaH a komisí RMOb MHaH, kteří nejsou členy ZMOb pro volební období /RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0041/15 Zřízení komisí Materiály, které byly staženy: Tiskové opravy: Materiál Název OF/RMOb/0044/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP k projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě-Mar. Hory. Materiál OB/RMOb/0080/15 Název RMOb č. 0325/RMOb-MH/1418/12 - část rozhodla, bod a) OF/RMOb/0035/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - U Dvoru 1119/14 číslo: 0327/RMOb-MH/1418/13 návrh finančního odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout nemovitosti, a to budovu č. p ul. U Dvoru 14, objekt občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 a pozemek p. p. č. 142/10, ostatní plocha, sportoviště o výměře m 2, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout nemovitosti, a to budovu č. p ul. U Dvoru 14, objekt občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 a pozemek p. p. č. 142/10 ostatní plocha, sportoviště o výměře m 2, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 4/27

5 finančnímu odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0034/15 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly - MŠ U Dvoru číslo: 0328/RMOb-MH/1418/13 1) bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené pověřenými pracovnicemi dne v Mateřské škole U Dvoru, příspěvkové organizaci, se sídlem U Dvoru 1249/22a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu OF/RMOb/0036/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě inominátní číslo: 0329/RMOb-MH/1418/13 návrh finančního odboru na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě inominátní, ev. č. S/0044/2015/F uzavřené se společností Fun direct, s.r.o., se sídlem Tovární 486/7, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , kterým bude upravena cena za realizaci projektu Děti na startu - Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky uzavřít se společností Fun direct, s.r.o., se sídlem Tovární 486/7, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě inominátní dle přílohy č. 1 předloženého materiálu finančnímu odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního Strana 5/27

6 OF/RMOb/0037/15 Návrh na snížení kapacity Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace číslo: 0330/RMOb-MH/1418/13 návrh finančního odboru na snížení kapacity Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava Mariánské Hory, Gen.Janka 1208, PSČ 70900, IČ ) souhlasí se snížením kapacity Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava Mariánské Hory, Gen.Janka 1208, PSČ 70900, IČ , dle důvodové zprávy předloženého materiálu finančnímu odboru zajistit zpracování a podání žádosti o provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Krajským úřadem Moravskoslezského kraje Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0041/15 Návrh na schválení účetní závěrky Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0331/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 6/27

7 finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0039/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73A, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0332/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73A, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního Strana 7/27

8 OF/RMOb/0040/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0333/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0043/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, Ostrava - Hulváky, IČ číslo: 0334/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, Ostrava - Hulváky, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 8/27

9 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0038/15 Návrh na schválení účetní závěrky Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0335/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního Strana 9/27

10 OF/RMOb/0042/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, U Dvoru 22a, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0336/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, U Dvoru 22a, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0045/15 Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí číslo: 0337/RMOb-MH/1418/13 1) rozhodla o uzavření Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci 50. a 60. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, mezi příjemcem statutárním městem Ostrava jednající prostřednictvím městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 224/63, Ostrava - Mariánské Hory, IČ , ev.č. 10, a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ , a to: Strana 10/27

11 a) Smlouvy č týkající se projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě - Mar. Hory b) Smlouvy č týkající se projektu Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákách c) Smlouvy č týkající se projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách d) Smlouvy č týkající se projektu Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka Ostrava - Mariánské Hory e) Smlouvy č týkající se projektu Snížení energetické náročnosti budovy knihovny 2) souhlasí s přijetím dotací z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí České republiky, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, IČ na projekty Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě - Mar. Hory, Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákách, Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách, Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka Ostrava - Mariánské Hory, Snížení energetické náročnosti budovy knihovny finančnímu odboru zajistit veškeré úkony spojené s podpisem Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OHC/RMOb/0040/15 Odpis pohledávek - zpravodaj číslo: 0338/RMOb-MH/1418/13 návrh odboru hospodářských činností na odpis nedobytných pohledávek v celkové výši Kč za nezaplacenou inzerci ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák odepsat pohledávky v celkové výši Kč za nezaplacenou inzerci dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 11/27

12 odboru hospodářských činností ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávek Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OHC/RMOb/0043/15 Žádost o vydání souhlasu k užití heraldického znaku číslo: 0339/RMOb-MH/1418/13 žádost společnosti RAMA Moravia, s.r.o., se sídlem Ostrava - Hulváky, Gollova 1407/8, PSČ 70900, IČ , o vydání souhlasu s použitím heraldického znaku statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vydat společnosti RAMA Moravia, s.r.o., se sídlem Ostrava - Hulváky, Gollova 1407/8, PSČ 70900, IČ , souhlas s použitím heraldického znaku statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na propagačních materiálech k pořádané akci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Strana 12/27

13 OHC/RMOb/0042/15 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 0340/RMOb-MH/1418/13 1) mění termín plnění úkolů z RMOb č.: UkUsn/0187/15 (usn. 0251/RMOb-MH/1418/10) původní T: nový T: UkUsn/0165/15 (usn. 0257/RMOb-MH/1418/10) původní T: nový T: UkUsn/0215/15 (usn. 0266/RMOb-MH/1418/11) původní T: nový T: OHC/RMOb/0044/15 Návrh na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobních motorových vozidel číslo: 0341/RMOb-MH/1418/13 návrh hodnotící komise na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobních motorových vozidel na základě protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek o: 1. vyloučení nabídky podané uchazečem, společností Autodružstvo Frýdek - Místek, se sídlem Beskydská 704, Místek, Frýdek-Místek, IČ zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobních motorových vozidel odboru hospodářských činností informovat uchazeče o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Strana 13/27

14 OM/RMOb/0082/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0342/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č (V/94) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu hrobového místa, s ročním nájmem ve výši 84 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0080/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0343/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č (V/139) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa, s ročním nájmem ve výši 84 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 14/27

15 majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0071/15 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní- Zelená číslo: 0344/RMOb-MH/1418/13 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3198) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 680 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 15/27

16 OM/RMOb/0078/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Gen. Janka číslo: 0345/RMOb-MH/1418/13 žádost Jana Válka, se sídlem Příčná 1104/6, Poruba, Ostrava, IČ , o pronájem části pozemku p. p. č. 861/91 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 861/91 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0083/15 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou - pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Korunní - Milan Gebauer, IČ číslo: 0346/RMOb-MH/1418/13 odstoupení od Smlouvy o nájmu pozemku ev. č. KVR/23/1997/M podané Milanem Gebauerem, se sídlem Čs. legií 1484/10, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ uzavřít s Milanem Gebauerem, se sídlem Čs. legií 1484/10, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ev. č. KVR/23/1997/M, ke dni , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dohodu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 16/27

17 OM/RMOb/0074/15 Žádost Jaromíra Blejchaře, IČ o prominutí úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - reklamní zařízení číslo: 0347/RMOb-MH/1418/13 žádost Jaromíra Blejchaře, se sídlem Podolí 785/26, Muglinov, Ostrava, IČ , o prominutí úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku p. p. č. 861/62 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování reklamního zařízení, za období od ukončení řádného nájmu, tj. od do žádosti vyhovět částečně a prominout Jaromíru Blejchařovi, se sídlem Podolí 785/26, Muglinov, Ostrava, IČ , 50 % z částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. p. č. 861/62 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování reklamního zařízení, za období od do zaslat žadateli výzvu k vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku bez právního důvodu za období od do ve výši 50 % z částky Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč + DPH v zákonné výši, s termínem úhrady nejpozději do majetkovému odboru: 1. informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb 2. zaslat žadateli výzvu ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 17/27

18 OM/RMOb/0077/15 Žádost statutárního města Ostravy o vyjádření k umístění LED reklamního zařízení na fasádě domu v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0348/RMOb-MH/1418/13 žádost statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ , podanou prostřednictvím Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, o vyjádření městského obvodu k umístění záměru LED reklama - CASINO KARTÁČ na fasádě stávajícího objektu 28. října 435/213 na pozemku st. p. č. 363/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro účely posouzení přípustnosti stavby dle Územního plánu Ostravy 2) souhlasí s umístěním záměru LED reklama - CASINO KARTÁČ na fasádě stávajícího objektu 28. října 435/213 na pozemku st. p. č. 363/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ukládá majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0076/15 Žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k připravovanému pronájmu části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - umístění a provozování novinového stánku číslo: 0349/RMOb-MH/1418/13 žádost statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ , podanou prostřednictvím odboru majetkového MMO, o stanovisko k připravovanému pronájmu části pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem umístění a provozování novinového stánku 2) nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem umístění a provozování novinového stánku Strana 18/27

19 ukládá majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0079/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Švermova OVANET a.s. číslo: 0350/RMOb-MH/1418/13 žádost společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice, p. p. č. 780/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 982/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemního optického kabelového vedení, zřídit věcné břemeno služebnost k částem těchto pozemků za účelem zřízení a vedení podzemního optického kabelového vedení v těchto pozemcích v rámci stavby Optické připojení OVaK, ul. Švermova, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 19/27

20 OM/RMOb/0081/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Švermova a ul. Pašerových OVANET a.s. číslo: 0351/RMOb-MH/1418/13 žádost společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 728/24 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 736/296 ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 780/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemního optického kabelového vedení, zřídit věcné břemeno služebnost k částem těchto pozemků za účelem zřízení a vedení podzemního optického kabelového vedení v těchto pozemcích v rámci stavby Optické připojení, ul. Švermova prodloužení, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0075/15 Žádost o výpůjčku pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava lokalita osada Bedřiška D. P. číslo: 0352/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, o výpůjčku pozemku p. p. č. 1187/29 zahrada o výměře 430 m 2 a části pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava Strana 20/27

21 žádosti nevyhovět majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0084/15 Žádost RMO o vydání souhlasu ke zřízení předkupního práva k nemovitostem v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava lokalita Červený kříž číslo: 0353/RMOb-MH/1418/13 1) rozhodla požádat RM o vydání souhlasu ke zřízení předkupního práva k nemovitostem v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, ve prospěch statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky jako oprávněného z předkupního práva 2) ukládá majetkovému odboru zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0081/15 Žádosti o pronájem bytu číslo: 0354/RMOb-MH/1418/13 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici Vršovců 1009/64, Ostrava- Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.347,50 Kč Strana 21/27

22 b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, k bytu č. XX, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1199/6, Ostrava- Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Kordova 1559/6, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.891,26 Kč d) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, k bytu č. X, velikosti 3+1 v domě na ulici Oblá 1071/9, Ostrava- Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.128,50 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0077/15 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 0355/RMOb-MH/1418/13 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. X v domě na ulici Strmá 1012/7, Ostrava-Mariánské Hory a) uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Strmá 1012/7, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.422,80 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 22/27

23 OB/RMOb/0078/15 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy číslo: 0356/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy 2) trvá na usnesení RMOb č. 0314/RMOb-MH/1418/12 ze dne , odstavec 1, bod a) bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0075/15 Žádost o schválení podnájmu v bytě číslo: 0357/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o schválení podnájmu v bytě od na dobu neurčitou 2) souhlasí s podnájmem v obecním bytě u XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX nájemců bytu č. XX, velikosti 3+1 v domě na ulici Ludmilina 1082/23, Ostrava- Mariánské Hory, pro podnájemníky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXna dobu určitou od do , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit Souhlas s podnájmem k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 23/27

24 OB/RMOb/0082/15 Žádost o schválení podnájmu v bytě číslo: 0358/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXX o schválení podnájmu v bytě na dobu určitou od do ) souhlasí s podnájmem v obecním bytě u XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nájemce bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Strmá 808/5, Ostrava-Mariánské Hory, pro podnájemnici XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Moravská Ostrava, na dobu určitou od do , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit Souhlas s podnájmem k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0079/15 Návrh na uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo: 0359/RMOb-MH/1418/13 návrh bytového odboru na uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s. na zřízení nového odběrného místa č v domě č. p na ulici 28. října 157, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava o uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, IČ , na zřízení nového odběrného místa č , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 24/27

25 bytovému odboru informovat Ostravské vodárny a kanalizace a. s. o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0083/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu číslo: 0360/RMOb-MH/1418/13 návrh bytového odboru na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění Oprava vzduchotechniky v domech na ulici Vršovců 1126/56 a 1127/58 v Ostravě-Mariánských Horách v souladu se Směrnicí č. 5/2009, kterou se stanovují zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 2 odst. 1, oslovit jednoho dodavatele k podání cenové nabídky k této veřejné zakázce malého rozsahu formou výzvy jednomu zájemci s předmětem plnění Oprava vzduchotechniky v domech na ulici Vršovců 1126/56 a 1127/58 v Ostravě-Mariánských Horách, dle předloženého návrhu bytovému odboru zajistit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy jednomu zájemci Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0084/15 Zajištění náhradního ubytování číslo: 0361/RMOb-MH/1418/13 návrh bytového odboru na zajištění náhradního ubytování pro XXXXXXXXXXXXXX Strana 25/27

26 o zajištění náhradního ubytování a v případě přijetí náhradního ubytování o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Cottonové 1964/7, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.491,70 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu bytovému odboru informovat XXXXXXXXXXXXXXXXXX a právního zástupce MOb MHaH o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového 4) ukládá bytovému odboru v případě přijetí náhradního ubytování připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OHC/RMOb/0034/15 Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výboru ZMOb MHaH a komisí RMOb MHaH, kteří nejsou členy ZMOb pro volební období číslo: 0362/RMOb-MH/1418/13 návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů ZMOb MHaH a komisí RMOb MHaH, kteří nejsou členy ZMOb 2) souhlasí s peněžitým plněním členů výborů ZMOb a komisí RMOb dle důvodové zprávy předloženého materiálu 3) doporučuje ZMOb schválit peněžité plnění pro členy Kontrolního výboru a Finančního výboru, kteří nejsou členy ZMOb 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 26/27

27 OHC/RMOb/0041/15 Zřízení komisí číslo: 0363/RMOb-MH/1418/13 1) zřídila komise RMOb MHaH: 1. sportovní 2. kulturní 3. bezpečnostní 2) stanovuje počet členů komisí: 1. sportovní - 5 členů 2. kulturní - 7 členů 3. bezpečnostní - 5 členů 3) jmenuje předsedy a členy komisí RMOb MHaH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 4) ukládá odboru hospodářských činností informovat předsedy a členy zřízených komisí o jejich jmenování Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Tisková oprava - RMOb č. 0325/RMOb-MH/1418/12 - část rozhodla, bod a) 1) chybné znění na ulici Kordova 1560, Ostrava-Hulváky 2) správné znění na ulici Kordova 1560/8, Ostrava-Hulváky Strana 27/27

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 359/24/15 381/24/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 359/24/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 24. schůze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 28. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 29. srpna 2007 čís. 468/28 čís. 528/28 Ing. arch.

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

13. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.03.2015

13. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.03.2015 13. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.03.2015 156/13/15 182/13/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 156/13/15 M. č. 1 a) s o u h l a s í s nákupem plynového

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 čís. 0097/RMOb-Ple/1418/7-0107/RMOb-Ple/1418/7 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne:

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255)

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) USNESENÍ č. 233/19-13 R přidělit byt č. 115 o velikosti 2+0 I. kat. v přízemí domu s pečovatelskou službou v Bechyni,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více