Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015"

Transkript

1 13. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0327/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/27

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0327/RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0035/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - U Dvoru 1119/ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0034/15 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly - MŠ U Dvoru 0329/RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0036/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě inominátní 0330/RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0037/15 Návrh na snížení kapacity Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace 0331/RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0041/15 Návrh na schválení účetní závěrky Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0039/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73A, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0040/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0043/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, Ostrava - Hulváky, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0038/15 Návrh na schválení účetní závěrky Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0042/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, U Dvoru 22a, Ostrava - Mariánské Hory, IČ /RMOb-MH/1418/13 OF/RMOb/0045/15 Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 0338/RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0040/15 Odpis pohledávek - zpravodaj 0339/RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0043/15 Žádost o vydání souhlasu k užití heraldického znaku 0340/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0042/15 Změna termínů úkolů z RMOb OHC/RMOb/0044/15 Návrh na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobních motorových vozidel Strana 2/27

3 0342/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0082/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0343/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0080/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0344/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0071/15 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní- Zelená 0345/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0078/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Gen. Janka 0346/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0083/15 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou - pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Korunní - Milan Gebauer, IČ /RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0074/15 Žádost Jaromíra Blejchaře, IČ o prominutí úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - reklamní zařízení 0348/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0077/15 Žádost statutárního města Ostravy o vyjádření k umístění LED reklamního zařízení na fasádě domu v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0349/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0076/15 Žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k připravovanému pronájmu části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - umístění a provozování novinového stánku 0350/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0079/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Švermova OVANET a.s. 0351/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0081/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Švermova a ul. Pašerových OVANET a.s. 0352/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0075/15 Žádost o výpůjčku pozemků v k. ú. Zábřeh- Hulváky, obec Ostrava lokalita osada Bedřiška D. P. 0353/RMOb-MH/1418/13 OM/RMOb/0084/15 Žádost RMO o vydání souhlasu ke zřízení předkupního práva k nemovitostem v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava lokalita Červený kříž 0354/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0081/15 Žádosti o pronájem bytu 0355/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0077/15 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 0356/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0078/15 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy 0357/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0075/15 Žádost o schválení podnájmu v bytě 0358/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0082/15 Žádost o schválení podnájmu v bytě Strana 3/27

4 0359/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0079/15 Návrh na uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 0360/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0083/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu 0361/RMOb-MH/1418/13 OB/RMOb/0084/15 Zajištění náhradního ubytování 0362/RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0034/15 Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výboru ZMOb MHaH a komisí RMOb MHaH, kteří nejsou členy ZMOb pro volební období /RMOb-MH/1418/13 OHC/RMOb/0041/15 Zřízení komisí Materiály, které byly staženy: Tiskové opravy: Materiál Název OF/RMOb/0044/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP k projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě-Mar. Hory. Materiál OB/RMOb/0080/15 Název RMOb č. 0325/RMOb-MH/1418/12 - část rozhodla, bod a) OF/RMOb/0035/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - U Dvoru 1119/14 číslo: 0327/RMOb-MH/1418/13 návrh finančního odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout nemovitosti, a to budovu č. p ul. U Dvoru 14, objekt občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 a pozemek p. p. č. 142/10, ostatní plocha, sportoviště o výměře m 2, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout nemovitosti, a to budovu č. p ul. U Dvoru 14, objekt občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 a pozemek p. p. č. 142/10 ostatní plocha, sportoviště o výměře m 2, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 4/27

5 finančnímu odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0034/15 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly - MŠ U Dvoru číslo: 0328/RMOb-MH/1418/13 1) bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené pověřenými pracovnicemi dne v Mateřské škole U Dvoru, příspěvkové organizaci, se sídlem U Dvoru 1249/22a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu OF/RMOb/0036/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě inominátní číslo: 0329/RMOb-MH/1418/13 návrh finančního odboru na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě inominátní, ev. č. S/0044/2015/F uzavřené se společností Fun direct, s.r.o., se sídlem Tovární 486/7, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , kterým bude upravena cena za realizaci projektu Děti na startu - Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky uzavřít se společností Fun direct, s.r.o., se sídlem Tovární 486/7, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě inominátní dle přílohy č. 1 předloženého materiálu finančnímu odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního Strana 5/27

6 OF/RMOb/0037/15 Návrh na snížení kapacity Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace číslo: 0330/RMOb-MH/1418/13 návrh finančního odboru na snížení kapacity Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava Mariánské Hory, Gen.Janka 1208, PSČ 70900, IČ ) souhlasí se snížením kapacity Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava Mariánské Hory, Gen.Janka 1208, PSČ 70900, IČ , dle důvodové zprávy předloženého materiálu finančnímu odboru zajistit zpracování a podání žádosti o provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Krajským úřadem Moravskoslezského kraje Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0041/15 Návrh na schválení účetní závěrky Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0331/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 6/27

7 finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0039/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73A, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0332/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73A, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního Strana 7/27

8 OF/RMOb/0040/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0333/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0043/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, Ostrava - Hulváky, IČ číslo: 0334/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, Ostrava - Hulváky, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 8/27

9 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0038/15 Návrh na schválení účetní závěrky Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0335/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního Strana 9/27

10 OF/RMOb/0042/15 Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, U Dvoru 22a, Ostrava - Mariánské Hory, IČ číslo: 0336/RMOb-MH/1418/13 1) schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, U Dvoru 22a, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocnila starostku MOb MHaH k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu finančnímu odboru zajistit vyjádření příspěvkové organizace ke schválené účetní závěrce Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0045/15 Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí číslo: 0337/RMOb-MH/1418/13 1) rozhodla o uzavření Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci 50. a 60. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, mezi příjemcem statutárním městem Ostrava jednající prostřednictvím městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 224/63, Ostrava - Mariánské Hory, IČ , ev.č. 10, a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ , a to: Strana 10/27

11 a) Smlouvy č týkající se projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě - Mar. Hory b) Smlouvy č týkající se projektu Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákách c) Smlouvy č týkající se projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách d) Smlouvy č týkající se projektu Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka Ostrava - Mariánské Hory e) Smlouvy č týkající se projektu Snížení energetické náročnosti budovy knihovny 2) souhlasí s přijetím dotací z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí České republiky, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, IČ na projekty Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě - Mar. Hory, Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákách, Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách, Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka Ostrava - Mariánské Hory, Snížení energetické náročnosti budovy knihovny finančnímu odboru zajistit veškeré úkony spojené s podpisem Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OHC/RMOb/0040/15 Odpis pohledávek - zpravodaj číslo: 0338/RMOb-MH/1418/13 návrh odboru hospodářských činností na odpis nedobytných pohledávek v celkové výši Kč za nezaplacenou inzerci ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák odepsat pohledávky v celkové výši Kč za nezaplacenou inzerci dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 11/27

12 odboru hospodářských činností ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávek Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OHC/RMOb/0043/15 Žádost o vydání souhlasu k užití heraldického znaku číslo: 0339/RMOb-MH/1418/13 žádost společnosti RAMA Moravia, s.r.o., se sídlem Ostrava - Hulváky, Gollova 1407/8, PSČ 70900, IČ , o vydání souhlasu s použitím heraldického znaku statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vydat společnosti RAMA Moravia, s.r.o., se sídlem Ostrava - Hulváky, Gollova 1407/8, PSČ 70900, IČ , souhlas s použitím heraldického znaku statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na propagačních materiálech k pořádané akci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Strana 12/27

13 OHC/RMOb/0042/15 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 0340/RMOb-MH/1418/13 1) mění termín plnění úkolů z RMOb č.: UkUsn/0187/15 (usn. 0251/RMOb-MH/1418/10) původní T: nový T: UkUsn/0165/15 (usn. 0257/RMOb-MH/1418/10) původní T: nový T: UkUsn/0215/15 (usn. 0266/RMOb-MH/1418/11) původní T: nový T: OHC/RMOb/0044/15 Návrh na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobních motorových vozidel číslo: 0341/RMOb-MH/1418/13 návrh hodnotící komise na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobních motorových vozidel na základě protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek o: 1. vyloučení nabídky podané uchazečem, společností Autodružstvo Frýdek - Místek, se sídlem Beskydská 704, Místek, Frýdek-Místek, IČ zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobních motorových vozidel odboru hospodářských činností informovat uchazeče o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Strana 13/27

14 OM/RMOb/0082/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0342/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č (V/94) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu hrobového místa, s ročním nájmem ve výši 84 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0080/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0343/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č (V/139) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa, s ročním nájmem ve výši 84 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 14/27

15 majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0071/15 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní- Zelená číslo: 0344/RMOb-MH/1418/13 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3198) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 680 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 15/27

16 OM/RMOb/0078/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Gen. Janka číslo: 0345/RMOb-MH/1418/13 žádost Jana Válka, se sídlem Příčná 1104/6, Poruba, Ostrava, IČ , o pronájem části pozemku p. p. č. 861/91 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 861/91 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0083/15 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou - pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Korunní - Milan Gebauer, IČ číslo: 0346/RMOb-MH/1418/13 odstoupení od Smlouvy o nájmu pozemku ev. č. KVR/23/1997/M podané Milanem Gebauerem, se sídlem Čs. legií 1484/10, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ uzavřít s Milanem Gebauerem, se sídlem Čs. legií 1484/10, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ev. č. KVR/23/1997/M, ke dni , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dohodu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 16/27

17 OM/RMOb/0074/15 Žádost Jaromíra Blejchaře, IČ o prominutí úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - reklamní zařízení číslo: 0347/RMOb-MH/1418/13 žádost Jaromíra Blejchaře, se sídlem Podolí 785/26, Muglinov, Ostrava, IČ , o prominutí úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku p. p. č. 861/62 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování reklamního zařízení, za období od ukončení řádného nájmu, tj. od do žádosti vyhovět částečně a prominout Jaromíru Blejchařovi, se sídlem Podolí 785/26, Muglinov, Ostrava, IČ , 50 % z částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. p. č. 861/62 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování reklamního zařízení, za období od do zaslat žadateli výzvu k vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku bez právního důvodu za období od do ve výši 50 % z částky Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč + DPH v zákonné výši, s termínem úhrady nejpozději do majetkovému odboru: 1. informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb 2. zaslat žadateli výzvu ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 17/27

18 OM/RMOb/0077/15 Žádost statutárního města Ostravy o vyjádření k umístění LED reklamního zařízení na fasádě domu v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0348/RMOb-MH/1418/13 žádost statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ , podanou prostřednictvím Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, o vyjádření městského obvodu k umístění záměru LED reklama - CASINO KARTÁČ na fasádě stávajícího objektu 28. října 435/213 na pozemku st. p. č. 363/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro účely posouzení přípustnosti stavby dle Územního plánu Ostravy 2) souhlasí s umístěním záměru LED reklama - CASINO KARTÁČ na fasádě stávajícího objektu 28. října 435/213 na pozemku st. p. č. 363/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ukládá majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0076/15 Žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k připravovanému pronájmu části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - umístění a provozování novinového stánku číslo: 0349/RMOb-MH/1418/13 žádost statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ , podanou prostřednictvím odboru majetkového MMO, o stanovisko k připravovanému pronájmu části pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem umístění a provozování novinového stánku 2) nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem umístění a provozování novinového stánku Strana 18/27

19 ukládá majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0079/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Švermova OVANET a.s. číslo: 0350/RMOb-MH/1418/13 žádost společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice, p. p. č. 780/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 982/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemního optického kabelového vedení, zřídit věcné břemeno služebnost k částem těchto pozemků za účelem zřízení a vedení podzemního optického kabelového vedení v těchto pozemcích v rámci stavby Optické připojení OVaK, ul. Švermova, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 19/27

20 OM/RMOb/0081/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Švermova a ul. Pašerových OVANET a.s. číslo: 0351/RMOb-MH/1418/13 žádost společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 728/24 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 736/296 ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 780/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemního optického kabelového vedení, zřídit věcné břemeno služebnost k částem těchto pozemků za účelem zřízení a vedení podzemního optického kabelového vedení v těchto pozemcích v rámci stavby Optické připojení, ul. Švermova prodloužení, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0075/15 Žádost o výpůjčku pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava lokalita osada Bedřiška D. P. číslo: 0352/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, o výpůjčku pozemku p. p. č. 1187/29 zahrada o výměře 430 m 2 a části pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava Strana 20/27

21 žádosti nevyhovět majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0084/15 Žádost RMO o vydání souhlasu ke zřízení předkupního práva k nemovitostem v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava lokalita Červený kříž číslo: 0353/RMOb-MH/1418/13 1) rozhodla požádat RM o vydání souhlasu ke zřízení předkupního práva k nemovitostem v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, ve prospěch statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky jako oprávněného z předkupního práva 2) ukládá majetkovému odboru zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0081/15 Žádosti o pronájem bytu číslo: 0354/RMOb-MH/1418/13 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici Vršovců 1009/64, Ostrava- Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.347,50 Kč Strana 21/27

22 b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, k bytu č. XX, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1199/6, Ostrava- Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Kordova 1559/6, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.891,26 Kč d) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, k bytu č. X, velikosti 3+1 v domě na ulici Oblá 1071/9, Ostrava- Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.128,50 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0077/15 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 0355/RMOb-MH/1418/13 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. X v domě na ulici Strmá 1012/7, Ostrava-Mariánské Hory a) uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Strmá 1012/7, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.422,80 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 22/27

23 OB/RMOb/0078/15 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy číslo: 0356/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy 2) trvá na usnesení RMOb č. 0314/RMOb-MH/1418/12 ze dne , odstavec 1, bod a) bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0075/15 Žádost o schválení podnájmu v bytě číslo: 0357/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o schválení podnájmu v bytě od na dobu neurčitou 2) souhlasí s podnájmem v obecním bytě u XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX nájemců bytu č. XX, velikosti 3+1 v domě na ulici Ludmilina 1082/23, Ostrava- Mariánské Hory, pro podnájemníky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXna dobu určitou od do , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit Souhlas s podnájmem k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 23/27

24 OB/RMOb/0082/15 Žádost o schválení podnájmu v bytě číslo: 0358/RMOb-MH/1418/13 žádost XXXXXXXXXXXX o schválení podnájmu v bytě na dobu určitou od do ) souhlasí s podnájmem v obecním bytě u XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nájemce bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Strmá 808/5, Ostrava-Mariánské Hory, pro podnájemnici XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Moravská Ostrava, na dobu určitou od do , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit Souhlas s podnájmem k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0079/15 Návrh na uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo: 0359/RMOb-MH/1418/13 návrh bytového odboru na uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s. na zřízení nového odběrného místa č v domě č. p na ulici 28. října 157, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava o uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, IČ , na zřízení nového odběrného místa č , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 24/27

25 bytovému odboru informovat Ostravské vodárny a kanalizace a. s. o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0083/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu číslo: 0360/RMOb-MH/1418/13 návrh bytového odboru na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění Oprava vzduchotechniky v domech na ulici Vršovců 1126/56 a 1127/58 v Ostravě-Mariánských Horách v souladu se Směrnicí č. 5/2009, kterou se stanovují zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 2 odst. 1, oslovit jednoho dodavatele k podání cenové nabídky k této veřejné zakázce malého rozsahu formou výzvy jednomu zájemci s předmětem plnění Oprava vzduchotechniky v domech na ulici Vršovců 1126/56 a 1127/58 v Ostravě-Mariánských Horách, dle předloženého návrhu bytovému odboru zajistit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy jednomu zájemci Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0084/15 Zajištění náhradního ubytování číslo: 0361/RMOb-MH/1418/13 návrh bytového odboru na zajištění náhradního ubytování pro XXXXXXXXXXXXXX Strana 25/27

26 o zajištění náhradního ubytování a v případě přijetí náhradního ubytování o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Cottonové 1964/7, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.491,70 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu bytovému odboru informovat XXXXXXXXXXXXXXXXXX a právního zástupce MOb MHaH o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového 4) ukládá bytovému odboru v případě přijetí náhradního ubytování připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OHC/RMOb/0034/15 Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výboru ZMOb MHaH a komisí RMOb MHaH, kteří nejsou členy ZMOb pro volební období číslo: 0362/RMOb-MH/1418/13 návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů ZMOb MHaH a komisí RMOb MHaH, kteří nejsou členy ZMOb 2) souhlasí s peněžitým plněním členů výborů ZMOb a komisí RMOb dle důvodové zprávy předloženého materiálu 3) doporučuje ZMOb schválit peněžité plnění pro členy Kontrolního výboru a Finančního výboru, kteří nejsou členy ZMOb 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 26/27

27 OHC/RMOb/0041/15 Zřízení komisí číslo: 0363/RMOb-MH/1418/13 1) zřídila komise RMOb MHaH: 1. sportovní 2. kulturní 3. bezpečnostní 2) stanovuje počet členů komisí: 1. sportovní - 5 členů 2. kulturní - 7 členů 3. bezpečnostní - 5 členů 3) jmenuje předsedy a členy komisí RMOb MHaH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 4) ukládá odboru hospodářských činností informovat předsedy a členy zřízených komisí o jejich jmenování Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Tisková oprava - RMOb č. 0325/RMOb-MH/1418/12 - část rozhodla, bod a) 1) chybné znění na ulici Kordova 1560, Ostrava-Hulváky 2) správné znění na ulici Kordova 1560/8, Ostrava-Hulváky Strana 27/27

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 25. ledna 2010 čís. usn. 2306/79 čís. usn. 2331/79

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.11.2016 čís. 0194/ZMOb-MH/1418/15-0212/ZMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 1976/RMOb-MH/1014/66-2017/RMOb-MH/1014/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 čís. 2488/RMOb-MH/1014/84-2522/RMOb-MH/1014/84 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2013 čís. 1598/RMOb-MH/1014/53-1636/RMOb-MH/1014/53 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 12. září 2011 čís. usn. 626/20 654/20 Ing. arch.

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 2146/RMOb-MH/1014/72-2184/RMOb-MH/1014/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0013/ZMOb-MH/1418/2-0024/ZMOb-MH/1418/2 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 čís. 0025/ZMOb-MH/1418/3-0030/ZMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2013

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2013 56. schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2013 čís. 1680/RMOb-MH/1014/56-1698/RMOb-MH/1014/56 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 65. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. května 2009 čís. usn. 1638/65 čís. usn. 1644/65

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2013 čís. 1699/RMOb-MH/1014/57-1734/RMOb-MH/1014/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.11.2014 čís. 0001/ZMOb-MH/1418/1-0012/ZMOb-MH/1418/1 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 61. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 23.února 2009 čís. usn. 1507/61 čís. usn. 1530/61

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 18.02.2013 čís. 1655/RMOb-MH/1014/55-1679/RMOb-MH/1014/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 21. února 2011 čís. usn. 225/8 252/8 Ing. arch. Liana

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 15.10.2012 čís. 1392/RMOb-MH/1014/47-1423/RMOb-MH/1014/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 čís. 0046/ZMOb-MH/1418/5-0051/ZMOb-MH/1418/5 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 43. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 14.dubna 2008 čís. usn. 943/43 čís. usn. 965/43

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 38. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. února 2008 čís. usn. 837/38 čís. usn. 853/38 Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 31. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 15. října 2007 čís. 590/31 čís. 611/31 Ing. arch.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 6. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. ledna 2011 čís. usn. 158/6 203/6 Ing. arch. Liana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 30.03.2015 čís. 0263/RMOb-MH/1418/11-0290/RMOb-MH/1418/11 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.04.2016 čís. 1086/RMObM-MH/1418/25-1090/RMObM-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 56. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 8. prosince 2008 čís. usn. 1359/56 čís. usn. 1385/56

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0184/RMOb-Mich/1418/15

- 0184/RMOb-Mich/1418/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0173/RMOb-Mich/1418/15-0184/RMOb-Mich/1418/15 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0238/RMOb-MH/1418/10-0262/RMOb-MH/1418/10 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15 Statutární město Ostrava městský obvod Svinov Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarosta 1

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 58. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 12. ledna 2009 čís. usn. 1413/58 čís. usn. 1430/58

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. listopadu 2008 čís. usn. 1319/55 čís. usn. 1353/55

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 40. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. listopadu 2012 čís. 568/40 582/40 1/5 568/40 Rada městského obvodu Martinov 12. listopadu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 14. prosince 2006 --------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 47. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 29. 6. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 čís. 2048/RMOb-Vit/1014/72-2080/RMOb-Vit/1014/72 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/23 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 34. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 34. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.07.2014 čís. 2639/RMObM-MH/1014/34-2654/RMObM-MH/1014/34 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více