Odbor správní - celkem 857, ,000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor správní - celkem 857,000 607,000"

Transkript

1 Město Jeseník Schválený rozpočet města na r Schváleno ZM Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.1 ORJ 1 - Odbor finanční 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod placené úroky k úvěrům - MFC 200, , Silnice plac.úrok.k úvěr.dukel.,chodník Bukov.,Masar.nám.Zóna 944, , Zájmová činnost v kultuře plac.úroky k úvěru-odvlhčení divadla 3612 Bytové hospodářství placené úroky k úvěrům Seifertova 9.byt.jedn.+střecha 72,000 72, Programy rozvoje bydlení úroky,popl.,služby k fondu 5,000 5, Komunální služby a územní rozv. plac.úroky k úvěru-odkup nemov.moravolen, revolv.úvěr Technologická centra 235, , Využ.a zneškodň.komunál.odpadů placené úroky k úvěru-třídírna druhotných surovin 400, Osob.asist.,peč.sl.a podp.sam.byd. úroky k úvěru - DPD Ježkova 50,000 50, Činnost místní správy audit, poradenství, poplatky,kolky (v r.2012 rezerva z loterií) 1 995, , Činnost místní správy závodní stravování 1 430, , , 6320 Finanční operace bank.popl.,pojišť.maj.(od r.2012 na ORJ 17), kurz.ztr , , Ostatní finanční operace plac.daně (z příjmu 12mil., uhrada DPH FÚ ) 9 500, , , 6409 Finanční vypořádání min.let zejména vratka soc.dávek, ost.neinv.výdaje 2 032,370 Odbor finanční - celkem , ,000 ORJ 2 - Oddělení právní a personální 6171 Činnost místní správy platby z právní služby, soudní exekutor 150, ,000 Oddělení právní a personální - celkem 150, ,000 ORJ 4 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje 2199 Záležitosti průmyslu, stavebn. nákup služeb 2212 Silnice Poradenství, 107, Odvádění a čištění odpad.vod Opravy a udržování-kanalizace DPD-PČR 151, Zachování a obnova kult.pamatek Opravy a udržování-střecha radnice 608, Komunál.služby a územní rozvoj Odborné posudky pro výbor strateg.rozvoje 100,000 50, Komunál.služby a územní rozvoj Nákup služeb, nájemné 581, , Ost.zál.bydl.,kom.služ.,roz. Služby telekom.a radiokom., opravy a udrž.v r ,450 5, Sběr a svoz ostatních odpadů Elektrická energie 3745 Péče ovzhled obcí a veř. zeleň Renegerace veřejné zeleně-podíl města k dotaci 800, , Činnost místní správy Služby elektronického nástroje Softender 106,560 90,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje - celkem 3 204, ,000 ORJ 5 - Odbor správní 3399 Ostatní záležit.kultury SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošt.,porodné/750tis./ 857, ,000 Odbor správní - celkem 857, ,000

2 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.2 ORJ 6 - Odbor životního prostředí 1036 Správa v lesním hospodářství přesun dotací organizacím hosp.v lesích 305, Celospolečenské funkce lesů nákup materiálu (známky na zvěř) 68,000 70, Ostatní správa ve vodním hospodář. ostatní služby,poradenství 40,000 40, Monitoring ochrany ovzduší služby 70,000 50, Ostatní činnosti k ochraně přír.služby+granty v r. 2012, půjčka v r ,000 15, Ekologická výchova služby,publikace 20,000 20, Ost.ekologické programy rezerva na havarijní stavy 1014 Veterinární péče zatoulaná zvířata,čipy 550, , Komunál.služby a územní rozvoj separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť 15,000 15, Sběr a svoz nebezpeč.odpadu nebezpečné odp.,velkoobj.konternery,ostatní 320, , Sběr a svoz odpadů - TSJ TSJ - mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp , ,000 Přísp.SMOJ na studii provedit.zprac.biolog.rozl.odp. 120, , Sběr a svoz odpadů - TSJ Svoz ostatních odpadů , ,000 Odbor životního prostředí - celkem , ,000 ORJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopr. obslužnost 1 200, , Ostatní zál. V silniční dopravě znalecké posudky, přísp. BESIP 190, , Činnost místní správy svědečné 20,000 10,000 Odbor dopravy a silnič.hosp. - celkem 1 410, ,000 ORJ 14 - Odbor finanční - Oddělení školství 3111 MŠ Jiráskova příspěvek na provoz 390, ,000 příspěvek na odpisy 38,000 28,000 Celkem: 12/13 = 628/468 příspěvek na opravy+obnova vybavení 200,000 50,000 MŠ Křižkovského příspěvek na provoz 516, ,000 příspěvek na odpisy 43,000 32,000 Celkem: 12/13 = 759/698 příspěvek na opravy+obnova vybavení 200, ,000 MŠ Čapkova příspěvek na provoz 440, ,000 příspěvek na odpisy 48,000 36,000 Celkem: 12/13 = 688/526 příspěvek na opravy+obnova vybavení 200,000 50,000 MŠ Tyršova příspěvek na provoz 653, ,000 příspěvek na odpisy 32,000 26,000 Celkem: 12/13 =885/1050 kotelna rezerva 200, ,000 MŠ Dittersdorfova příspěvek na provoz 748, ,000 příspěvek na odpisy 317, ,000 Celkem: 12/13 =1265/951 příspěvek na opravy+obnova vybavení 200,000 50,000 účelové opravy MŠ 3, ,000 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.3

3 3113 ZŠ Průchodní příspěvek na provoz 2 120, ,000 příspěvek na pedagoga 246,560 příspěvek na odpisy 1 178, ,000 Celkem: 12/13 = 4134,56/2893 příspěvek na opravy, vybavení 590, ,000 ZŠ B.Němcové příspěvek na provoz 1 370, ,000 příspěvek na odpisy 694, ,000 Celkem: 12/13 = 2534/2076 příspěvek na opravy, vybavení 470, ,000 ZŠ opravy havarijních stavů ZŠ+vybavení 160, , ZŠ Nábřežní příspěvek na provoz 2 660, ,000 příspěvek na odpisy 967, ,000 Celkem: 12/13 = 4077/3443 příspěvek na opravy, vybavení 450, ,000 Projekt: Škola pro život,dot.na pomocný anal.přehled 1 396, školní stravovny ZŠ Nábřežní příspěvek na provoz, opravy (60tis.v r.2013) 1 425, , Základní umělecká škola příspěvek na provoz 390, ,000 příspěvek na odpisy 105,000 65,000 Celkem: 12/13 = 695/515 příspěvek na opravy, vybavení 200,000 60, Ostatní záležitosti vzdělávání poradenství-služby,nájemné aj.,finanční vypořádání 58,650 44,000 projekt: Zvyšování kvality ve vzdělání 192, Dům dětí a mládeže SVČ DUHA-příspěvek na provoz 620, ,000 SVČ DUHA-příspěvek na odpisy 274, ,000 Celkem: 12/13 = 1274/886 SVČ DUHA-příspěvek na opravy+vybavení 380,000 50,000 SVČ DUHA-přísp.na akce Oddělení školství - celkem , ,000 ORJ 16 - Odbor finanční - Oddělení školství 3314 Činnosti knihovnické přísp.knihovnám MěÚ Javorník,Obec Mikulovice+Žulová 121,000 Knihovna V.P. - provoz 2 899, ,000 - odpisy 11,000 7,000 Celkem: 12/13 = 3165/ opravy 245,000 50,000 Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace 40,000 20,000 Knihovna V.P. - rezerva 90,000 0,000 Regionální fce knihoven - uhrazeno z dot. 544,600 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str Zájmová činnost v kultuře MKZ - příspěvek na provoz 3 322, ,000 MKZ - příspěvek na odpisy 1 542, ,000

4 MKZ - příspěvek na opravy 140, ,000 MKZ - kulturní akce(schubertova soutěž 270 tis. Kč r. 2013) 818, ,000 MKZ-kult.akce-přísp.na Jesenické léto,projekt a jiné 1 080,810 Celkem: 12/13 = 5882/5156 rezerva opravy (r. 2012), akce (r. 2013) 60,000 30,000 financování projektů 150, Ostatní činosti neinvest.transfery obyv. 79,000 příspěvky nezisk.org.dle pravidel A,B v oblasti kultury, životního prostředí,sportu a sociálních služeb 2 232, ,000 Oddělení školství - celkem , ,000 ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 3635 Územní plánování služby-architekt,posudky, územ.plány, územ.anal.podkl. 880, , Komunál.služby a územní rozvoj služby, poradenství-energetika,aukce energií, ost. 773, , Finanční operace pojištění majetku 1 473, ,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - celkem 3 126, ,000 ORJ 18 - Oddělení informatiky 6171 Činnost místní správy materiál,dhdm/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb. 653, ,000 služby /poradenství,zpracování dat,webové stránky/ 1 372, ,000 opravy a udržování 90,000 20,000 Oddělení informatiky - celkem 2 115, ,000 ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy 3319 Ostatní záležitosti kultury služby - JesInfo 140, , Pohřebnictví služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/ 61,490 65, Ochrana obyvatelstva nákup služeb /zabezpeč.ochr.majetku,evakuace obyv., strava a ubyt.evak.osob,techn.zabezpečení/,prevence 300, , Požární ochrana - dobrovolná provozní výdaje 419, , Volby do Parlamentu ČR 20, Volby do zastup.územních celků 416, Činnost místní správy provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.) , , Pojištění funkčně nespecifikovanépojištění vozidel 35,000 35,000 Oddělení vnitřní správy - celkem , ,000 ORJ 20 - Městská policie 4349 Ost.soc.péče a pomoc prev.krim.-provoz,údržba MKDS 238, , Bezpečnost a veřejný pořádek provozní výdaje městské policie 748, ,000 Městská policie - celkem 987, ,500 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.5 ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy 2143 Cestovní ruch provozování Infocentra Jesenicka-smlouva 1 490, ,000

5 2191 Mezinárodní spolupráce materiál, služby, pohoštění, dary, měkké projekty 286, ,000 předpokl.projekt r.2013:jeseník a Nysa,města pro senior. 419, , Ost.zál.kultury videokronika 83,000 83,000 Měsiční zpravodaj-tisk+vazba (150tis.Studio 4), technická redakce (200tis.) 350, , Rozhlas a televize Sitour, Prima 255, , Ost.tělových.činnost Sportovní hry mládeže 179, , Sportovní zařízení v majet.obce Bazén-česká Ves (30,- Kč/obyv.) 400, , Osobní asistence, peč.služba Senioři 40, Zastupitelstva obcí provozní výdaje 600, ,000 výdaje z rozpočtu ("fondu") starosty 119,000 80, Činost místní správy platby za práv.služby, soudní exekutor, propagace PR 200,000 80,000 projekt: Veřejná správa v ORP 4 275, Ostatní činnosti j.n. příspěv.sdruž.(smočr,euroreg.praděd,scrj) 270, ,000 Projekt z r.08-pomáháme nez.org. přísp.mikroregion-předpokl.čl.přísp.+akce spol.zájmu 874, ,000 členský příspěvek SMOJ + Sdružení obcí Stř.Moravy 228, ,000 Oddělení vnitřní správy - celkem , ,000 ORJ 23 - Oddělení právní a personální Poč.zam. Platy, odměny, odvody - stávající činnosti r Činnost místní správy Platy zaměstnanců MěÚ , , Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců - Městská policie 5 045, , PO - dobrovolná část Refundace platů za výkon práce SDH 7,000 7, Zastupitelstva obcí Odměny uvolnění zastupitelé 1 451, , Zastupitelstva obcí Odměny-neuvolnění zastupitel. 400, , Zastupitelstva obcí Odměny-výbory,komise 250, , Činnost místní správy Dohody o prac.činn./20 tis./,odstupné /200 tis.kč/ 400, , Ostatní všeobecná vnitřní spr. Ostatní osobní výdaje - hrazeno z dot. sčítání lidu Činnost místní správy,ost.spr. Dohody o provedení práce 200, , Zastupitelstva obcí, Činnost místní správy Ošatné pro matriční činnost 32,000 34,000 Všechny Odvody z platů,odměn a ošatné,sdh,rezerva /SZ,ZP,ÚP/ , ,680 Mezisoučet - stávající činnosti , ,640 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.6 Ostatní výdaje 6171 Činnost místní správy Neplnění podílu osob se zdrav.postiž. 149, , Bezpečnost a veřejný pořádek Náhrada mzdy za PN 82,790 50,000

6 6112 Zastupitelstva obcí Náhrada mzdy za PN 42,000 42, Činnost místní správy Náhrada mzdy za PN 350, , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - příděl do SF (konsolid.p 5342 s P 4134) 1 295, ,000 - příděl do FO (konsolid.p 5342 s P 4134) 43, Činnost místní správy Sociální fond - čerpání 1 555, ,000 Mezisoučet - ostatní výdaje 3 474, ,170 Oddělení právní a personální - celkem , ,810 ORJ 28 - Odbor soc. věcí a zdravotnictví - Oddělení sociálně právní ochrany dětí různé Sociální dávky výplata soc. dávek - 100% z dotace (od r.2012 na ÚP) 5, Soc.péče vybr.etnikům podpora terénní soc. práce(předpokl.dot.) vlastní dofinancování podpora ter.soc.práce projekt: Sociální integrace na Jesenicku 6 644, , Osobní asisten.,pečovatel.službapečovatelská služba 348, Osobní asisten.,pečovatel.službapenzion-příspěvek na provoz 3 000, ,000 Penzion-příspěvek na opravy 150, ,000 Penzion-příspěvek na odpisy 410, ,000 Celkem: 12/13 = 3560/3242 Penzion-rezerva na opravy 100, Osobní asisten.,pečovatel.službaprojekt,,senioři v Schengenu" Ostatní správa v soc.věcech poštovné k soc.dávkám, poradenské služby, podpor.komutn.plán.v kraji 298,850 50,000 přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti 635,000 Neinv.podpora rodin se zdr.post.dětmi 20,000 30, Zařízení soc.pomoci pro přežití přísp.na provoz /Boétheia, Diakonie Travná/ 300, Ost.sl.a činnosti v obl.soc.preven. materiál, služby, cestovné 28,700 28,700 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem , ,760 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.7 ORJ 39 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku 1036 Správa v lesním hospodářství OLH, geometrické zaměř.-přípr.lhp 210,000 90, Stavebnictví, průmysl, obchod poraden.služby - MFC Slovan,nebyt.prost. 323,900 50, Silnice poradenské aj. služby 43,010 0,000 Mandátní smlouva TSJ , ,000

7 3322 zachování a obnova kult.památek Opravy a udržování-lavice Návrat Germánu z lovu 244, Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na provoz Jesenické koupaliště s.r.o. 150, Bytové, nebytové hospodářství - SMMJ - příspěvek na odpisy 724,000 - SMMJ - příspěvek 1 322, ,000 náklady za správu bytového a nebytového fondu 16,240 vratka dotace za bydlení krajanů 152, Veřejné osvětlení Mandátní smlouva TSJ (el.en. + opravy) 5 001, ,000 z toho: elektr.energie 12/13 = 2550/2600 opravy 12/13 = 2451,5/ Pohřebnictví,údržba,hřbit.zeleň Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů 900, , , 3699 Komunální služby,územní rozvoj oddělení M-poradenství, služby 973, ,000 oddělení M-drobné opravy, údržba+věc.břemeno 186, ,000 oddělení M-nájemné za pozemky+rezerva na prov.tep.zař. 17,300 28, Sběr a svoz ostatních odpadů 1, Péče o vzhled obcí - veř.zeleň Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování 8 353, ,000 oddělení M - nájemné - Lesy ČR/Smet.sady / 2,000 2,000 oddělení M - tech.pom.,poradenství,pasport.stromů 80,000 50, Ostatní finanční operace platba daně z převodu nemovitostí 846, ,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku - celkem , ,000 Běžné výdaje celkem , ,070 V Jeseníku Zpracovala: Frenštátská,ref.fin.odboru

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více