Ucetni zaverka 2014.txt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ucetni zaverka 2014.txt"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo úče Obec Bílý Újezd Bílý Újezd Dobruška I.Rozpočtové příjmy Sch Roz Výsle Parag Polož roz po počát %R %R a b Daň z příj.fyz.osob ze , Daň z příj.fyz.os.z sa **** Daň z příj.fyz.os.z ka , Daň z příjmů právnický , Daň z příjmů práv.osob , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy Popl.za prov.sys.likv , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a her , Odvod z výherních hr.p Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , Neinv.přijaté transf.z Neinv.přij.tran.ze SR , Neinv.přijaté transfer Neinv.přijaté transf.o Převody z rozpočtových Inv. přijaté transfery Ost.invest.přij.transf Invest.přijaté transf Stránka 1

2 Příj.z poskyt.služeb a Podpora produkční činnosti Př.z úhr.vydob.prost., , 2119 Ost.záležit.těž.prům.a ener , Příj.z pronáj.ost.nemo , Vnitřní obchod , Příj.z poskyt.služeb a , 2310 Pitná voda , Příj.z poskyt.služeb a Ostatní příjmy z proná Ost.přijaté vratky tra Př.z prod.krát.a drob , 3119 Ost.zál.předšk.vých.a zákl , Příj.z poskyt.služeb a , Příj.z pronáj.ost.nemo , Bytové hospodářství , Příj.z poskyt.služeb a , Veřejné osvětlení , Příj.z poskyt.služeb a , Pohřebnictví , 96 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :16:05 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k I.Rozpočtové příjmy Sch Roz Výsle Parag Polož roz po počát %R %R a b Příjmy z prodeje pozem , Komun.služby a úz.rozvoj j , Příj.z poskyt.služeb a , Příj.z prodeje zboží Příjmy z pronájmu poze Př.z prod.krát.a drob Sběr a svoz komunálních odp , Přij.nekapit.příspěvky Stránka 2

3 76, Využív.a zneškod.komun.odpa , Příj.z poskyt.služeb a Příjmy z pronájmu poze , Příj.z pronáj.ost.nemo , Př.z podílů na zisku a Př.z prod.krát.a drob Přijaté pojistné náhra Činnost místní správy , Příjmy z úroků (část) , Přij.nekapit.příspěvky 1, Obec.příj.a výd.z fin.opera , 13 P ř í j m y c e l k e m , 98 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :16:05 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k II.Rozpočtové výdaje Stránka 3

4 Sch Roz Výsle Parag Polož roz po počát %R %R a b Ost.neinv.tra.nezisk.a 5 5 5, 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp 5 5 5, Nákup ostatních služeb , Podpora produkční činnosti , Nákup ostatních služeb , Správa v lesním hospodářstv , Studená voda 31, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Vnitřní obchod 5 5 9, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Silnice , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Ost.záležit.pozem.komunikac , Elektrická energie , Provoz veřej.silniční dopra , Studená voda Pitná voda Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Odvád.a čist.odp.vod,nak.s , Ostatní osobní výdaje , DHDM , Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , Stránka 4

5 Elektrická energie Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahr Neinv.transf.právnický Neinv.příspěvky zřízen , Ost. výdaje z FV minul Budovy,haly,stavby , 3119 Ost.zál.předšk.vých.a zákl , Ostatní osobní výdaje , Knihy, učební pomůcky 4 3 6, Nákup materiálu j.n Cestovné (tuzem.i zahr , Neinv.transf.právnický Neinvestiční transfery Činnosti knihovnické , Ostatní osobní výdaje , Ost. záležitosti kultury , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :16:05 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k II.Rozpočtové výdaje Sch Roz Výsle Parag Polož roz po počát %R %R a b Nákup ostatních služeb Pohoštění , Poskyt.neinv.příspěvky Věcné dary , Ost.neinv.tra.nezisk.a 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pr , Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv Stránka 5

6 117, DHDM , Nákup materiálu j.n Úroky vlastní , Studená voda , Elektrická energie , Pevná paliva , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Zaplacené sankce Poskyt.neinv.příspěvky Věcné dary Ost.neinv.tra.nezisk.a , Sport.zařízení v majetku ob , Nákup materiálu j.n Ostatní tělovýchovná činnos Nákup materiálu j.n , Studená voda , Elektrická energie , Opravy a udržování Bytové hospodářství , Poskyt.neinv.příspěvky , 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.ho , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahr Budovy,haly,stavby Veřejné osvětlení , Ostatní osobní výdaje 4 4 4, Nákup materiálu j.n Studená voda , Opravy a udržování Pohřebnictví , Ostatní nákup DNM Územní plánování Nákup ostatních služeb , Sběr a svoz nebezpeč.odpadů Stránka 6

7 85, Nákup zboží Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , Sběr a svoz komunálních odp , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , 95 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k II.Rozpočtové výdaje Sch Roz Výsle Parag Polož roz po počát %R %R a b Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Péče o vzhled obcí a veř.ze , Nespecifikované rezerv Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje 1 1 1, Prádlo, oděv a obuv , DHDM Nákup materiálu j.n , Studená voda , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahr Pohoštění , Ost.neinv.tra.nezisk.a PO - dobrovolná část , Ostatní platy Odměny čl.zastup.obcí , Stránka 7

8 Pov.pojistné na soc.za , Pov.pojistné na veř.zd , Ost.pov.poj.placené za Zastupitelstva obcí , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Cestovné (tuzem.i zahr Pohoštění Volby do zast.územ.samospr Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzem.i zahr Pohoštění Volby do Evropského parlame Platy zaměst. v prac , Ostatní osobní výdaje , Pov.pojistné na soc.za , Pov.pojistné na veř.zd , Povinné pojistné na úr , Knihy, učební pomůcky , DHDM , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby telekom. a radi , Služby peněžních ústav , Služby školení a vzděl , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzem.i zahr , 51 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: Stránka 8

9 IČO: (v Kč) Obec Bílý Újezd Ucetni zaverka 2014.txt VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR sestavený k II.Rozpočtové výdaje Sch Roz Výsle Parag Polož roz po počát %R %R a b Pohoštění , Ostatní nákupy j.n Poskyt.neinv.příspěvky , Věcné dary Ost.neinv.tra.nezisk.a Nákup kolků , Platby daní a poplatků , Úhrady sankcí jiným ro Dary obyvatelstvu Budovy,haly,stavby **** Činnost místní správy , Úroky vlastní , Služby peněžních ústav , Obec.příj.a výd.z fin.opera , Služby peněžních ústav Pojištění funkčně nespecifi Převody vlastním rozpo Přev.vl.fondům v rozp.úz.úr Platby daní a poplatků , Ostatní finanční operace , Vrat.VR ú.ú.transf.-mi , 6402 Finanční vypořádání minul.l , Neinvestiční transfery Ost.neinv.transfery VR , Ost.inv.transf.VR územ Ostatní činnosti j.n , 99 V ý d a j e c e l k e m , 84 Stránka 9

10 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k III.Financování - třída 8 %R %R Název Číslo Sch Roz Výsle polož roz po počát text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných d8112pisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostřed8113+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.8114tředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na ban Aktivní krátkod.operace říz.likvidi8117říjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidi8118ýdaje(-) D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných d8122pisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostřed8123+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč , 130 Změna stavu dlouh.prostředků na ban8125tech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidi8127říjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidi8128ýdaje(-) K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných d8212pisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostřed8213+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.8214tředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na ban8215tech(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidi8217říjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidi8218ýdaje(-) D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Stránka 10

11 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných d8222pisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostřed8223) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.8224tředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na ban8225tech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidi8227říjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidi8228ýdaje(-) O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace8901ající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohyb8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající sc8905k (+/-) F i n a n c o v á n í (součet za tří FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace %R %R Název Číslo Sch Roz Výsle řádku roz po počát text r Třída 1 - Daňové příjmy , 98 Třída 2 - Nedaňové příjmy , 89 Třída 3 - Kapitálové příjmy , 99 Třída 4 - Přijaté transfery **** P ř í j m y c e l k e m , 98 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mez4061.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let4062i obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,4063,obce,dso Splátky půjčených prostřed4070d obcí Splátky půjčených prostřed4080d krajů Splátky půjčených prostř.o4081gion.rad Ostatní splátky půjč.prost4090 VRÚÚ Neinvestiční přijaté trans4 od obcí Neinvestiční přijaté trans Neinvestiční přij.transfer4111 reg.rad Stránka 11

12 Ostatní neinv.přijaté tran4120y od RÚÚ Převody z vlastních rezerv4130 fondů Převody z rozpočtových účt Ostatní převody z vlastníc4150ndů Investiční přijaté transfe4170d obcí Investiční přijaté transfe Investiční přij.transfery 4181eg.rad Ostatní inv.přijaté transf4190od RÚÚ ZJ Transfery přijaté z územ4191n.okresu ZJ Splátky půjč.prostř.přij4192z.j.okr. ZJ Transfery přijaté z územ4193n.kraje ZJ Splátky půjč.prostř.přij4194z.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsoli , 98 Třída 5 - Běžné výdaje , 85 Třída 6 - Kapitálové výdaje , 82 V ý d a j e c e l k e m , 84 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů v tom položky: Neinvestiční transfery obc Neinvestiční transfery kra Neinvestiční transfery reg4271l.radám Ostatní neinvestiční trans , Převody FKSP a soc.fondu o4281a krajů Převody vl.rezervním fondů4290.rozpočtů Převody vlastním rozpočtov Ostatní převody vlastním f4310m Výd.z fin.vyp.min.let mezi4321a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let4322i obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,k4323obce,dso Neinvestiční půjčené prost4330y obcím Neinvestiční půjčené prost4340y krajům Neinvest.půjčené prostředk4341g.radám Ostatní neinvest.půjč.pros4350ky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajů Investiční transfery regio4371ím radám Ostatní investiční transfe FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace %R %R Název Číslo Sch Roz Výsle řádku roz po počát text r Investiční půjčené prostře4400obcím Investiční půjčené prostře4410krajům Investiční půj.prostředky 4411on.radám Ostatní invest.půjčené pro4420dky VRÚÚ ZJ Transfery poskyt.na územ4421n.okresu Stránka 12

13 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na4422mí j.okr. ZJ Transfery poskyt.na územ4423n.kraje ZJ Půjčené prostř.poskyt.na4424mí j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsoli , 80 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování K o n s o l i d a c e f i n a n c 4460á n í FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Čísl Počát Stav k Změna Název bankovního účtu řádk stav vykaz. banko text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem Stránka 13

14 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky %R %R Číslo Sch Roz Výsle Název řádku roz po počát text r ZJ Transfery přijaté z území j7090o okresu Stránka 14

15 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transf7od obcí Ostatní neinv. přijaté tran7110y od RÚÚ Investiční přijaté transfer7120 obcí Ostatní inv. přijaté transf7130od RÚÚ ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z 7140in.okr. v tom položky: Splátky půjčených prostředk7150 obcí Ostatní splátky půjč.prostř7160 od VRÚÚ ZJ Transfery poskyt.na území j7170o okresu v tom položky: Neinvestiční transfery obcí Ostatní neinvestiční transf7190vrúú Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfer7210úú ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na ú7220n.okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostř7230 obcím Ostatní neinv.půjčené prost7240y VRÚÚ Investiční půjčené prostřed7250bcím Ostatní invest.půjčené pros7260ky VRÚÚ ZJ Transfery přijaté z území j7290o kraje v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transf7300od obcí Neinvestiční přijaté transf7310od krajů Ostatní neinv.přijaté trans7320 od RÚÚ Investiční přijaté transfer7330 obcí Investiční přijaté transfer7340 krajů Ostatní invest.přijaté tran7350y od RÚÚ ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z 7360in.kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředk7370 obcí Splátky půjčených prostředk7380 krajů Ostatní splátky půjč.prostř7390 od VRÚÚ ZJ Transfery poskytnuté na úze7400in.kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcí Neinvestiční transfery kraj Ostatní neinvestiční transf7430vrúú Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům7450 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky %R %R Číslo Sch Roz Výsle Název řádku roz po počát text r Stránka 15

16 Ostatní investiční transfer7460úú ZJ Půjčky poskytnuté na území 7470ho kraje v tom položky: Neinvesticni půjčené prostř7480 obcím Neinvestiční půjčené prostř7490 krajům Ostatní neinv.půjčené prost7500y VRÚÚ Investiční půjčené prostřed7510bcím Investiční půjčené prostřed7520rajům Ostatní invest.půjčené pros7530ky VRÚÚ FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelo znak Polož Stránka 16 Výsle počát

17 a b 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR Volby do senátu a zast volby euvropská unine Celkem Neinv.přijaté transfery ze SF národní zdroj neinvest příspěvek společenství Celkem Inv. přijaté transfery ze SF dotace SFŽP Celkem Ost.invest.přij.transf.ze SR dotace SFCF Celkem FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným Stránka 17

18 Kód Účelo územn znak jednopoložk Ucetni zaverka 2014.txt Výsle počát a b c 1 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle Stránka 18

19 zdrojového třídění Ucetni zaverka 2014.txt Ná stroj Prostorová Sch Roz Výsle Parag Polož jednotka roz po počát %R %R a b c d Příjmy a výdaje z t Příjmy a výdaje ze Program rozvoje ven Neinv.přijaté transfe Příjmy a výdaje z t OP Životní prostřed Inv. přijaté transfer Příjmy a výdaje ze OP Životní prostřed Ost.invest.přij.trans Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c Stránka 19

20 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Bílý Újezd sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle z Ná stroj Prostorová Sch Roz Výsle Parag Polož jednotka roz po počát %R %R a b c d Příjmy a výdaje z t Příjmy a výdaje ze OP Životní prostřed Budovy,haly,stavby Ost.zál.předšk.vých.a Příjmy a výdaje z t Příjmy a výdaje ze Program rozvoje ven DHDM Příjmy a výdaje z t Příjmy a výdaje ze OP Životní prostřed Budovy,haly,stavby Činnost místní správy Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. vý Okam Odesláno dne:razítko: Podpis vedoucí účetní jednotk Arnošt Zdeněk Odpovídající z o rozpočtu:...tel.: Arnošt Zdeněk Došlo dne: o skutečnosti:...tel.: Židová Jana Stránka 20

21 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :17:24 Název účetní jedn Obec Bílý Újezd Sídlo Bílý Újezd Dobruška Právní form územní samosprávný celek IČO : ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky Synteti BĚŽNÉ polož cký MINULÉ y účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 01 2 Software 01 3 Ocenitelná práva 01 4 Povolenky na emise a preferenční li 01 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 01 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný maj 04 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod Poskytnuté zálohy na dlouhodobý neh Dlouhodobý nehmotný majetek určený 03 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty 03 3 Stavby Samostatné hmotné movité věci a sou Pěstitelské celky trvalých porostů 02 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 02 Stránka 21

22 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majet Uspořádací účet techn. zh. dlouhod Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmo Dlouhodobý hmotný majetek určený k III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhod 06 2 Majetkové účasti v osobách s podsta 06 3 Dluhové cenné papíry držené do spla 06 4 Dlouhodobé půjčky 06 5 Termínované vklady dlouhodobé 06 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční maje 04 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin 05 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: IČO: Rozva(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Bílý Újezd sestavená k ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky Synteti BĚŽNÉ polož cký MINULÉ y účet BRUTTO KOREKCE NETTO IV. Dlouhodobé pohledávky 1 Poskytnuté návratné finanční výpomo 46 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupenýc 46 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 46 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení 46 5 Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufi 46 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky 46 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na tra 47 B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1 Pořízení materiálu 11 2 Materiál na skladě 11 3 Materiál na cestě 11 4 Nedokončená výroba 12 5 Polotovary vlastní výroby 12 6 Výrobky 12 7 Pořízení zboží 13 8 Zboží na skladě 13 9 Zboží na cestě Ostatní zásoby 13 II. Krátkodobé pohledávky Stránka 22

23 1 Odběratelé Směnky k inkasu 31 3 Pohledávky za eskontované cenné pap 31 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomo 31 7 Krátkodobé pohledávky z postoupenýc 31 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní 31 9 Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředn.vlá Pohledávky za vybranými místními vl Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufi Krátkodobé poskytnuté zálohy na tra Náklady příštích období Příjmy příštích období 38 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: IČO: Rozva(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Bílý Újezd sestavená k ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky Synteti BĚŽNÉ polož cký MINULÉ y účet BRUTTO KOREKCE NETTO 31 Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 37 III Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodován 25 2 Dluhové cenné papíry k obchodování 25 3 Jiné cenné papíry 25 4 Termínované vklady krátkodobé 24 5 Jiné běžné účty 24 9 Běžný účet Základní běžný účet územních samosp Běžné účty fondů územních samospráv Ceniny Peníze na cestě Pokladna 26 Stránka 23

24 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: IČO: Rozva(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Bílý Újezd sestavená k Číslo Název položky Syntet ÚČETNÍ OBDOBÍ polož cký účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého Kurzové rozdíly 40 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použ Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 40 II. Fondy účetní jednotky 6 Ostatní fondy 41 Stránka 24

25 III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetní Výsledek hospodaření ve schvalovací 43 3 Výsledek hospodaření předcházejícíc D. Cizí zdroje I. Rezervy 1 Rezervy 44 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci 45 3 Dlouhodobé závazky z vydaných dluho 45 4 Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení 45 6 Dlouhodobé směnky k úhradě 45 7 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolu 45 8 Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transf 47 III. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 28 2 Eskontované krátkodobé dluhopisy (s 28 3 Krátkodobé závazky z vydaných dluho 28 4 Jiné krátkodobé půjčky 28 5 Dodavatelé Směnky k úhradě 32 7 Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy 32 9 Přijaté návratné finanční výpomoci Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: IČO: Rozva(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Bílý Újezd sestavená k Číslo Název položky Syntet ÚČETNÍ OBDOBÍ polož cký účet BĚŽNÉ MINULÉ 13 Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládn Závazky k vybraným ústředním vládní Závazky k vybraným místním vládním Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných p Krátkodobé závazky z nástrojů spolu Krátkodobé přijaté zálohy na transf Stránka 25

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 29.01.2013 13:59:31 1 2 3 4 Název Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 48 358 380,73 11 024

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2014 14:23:43 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 32 693 774,44 2 952

Více

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 15.07.2013 13:48:50 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 10 342 997 9

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: veřejná správa IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :57:54. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: veřejná správa IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :57:54. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 3.2.2016 11:18:03 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 78 432 638,78 11 368

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

Rozvaha IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ.

Rozvaha IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 17.02.2014 22:38:51 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 19 107 235,78

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 25.2.2015 8:29:48 A.4. Informace podle 7 odst.5

Více

IČO: 00580937 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Řetůvka ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00580937 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Řetůvka ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2015 11:09:52 Název účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý HIM - v pořizovací ceně od

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec Horní Radouň je účetní jednotkou, která nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní jednotka

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Slatina ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Slatina ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 31.01.2013 21:14:51 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 152 047,05 169 217,05 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona účetní jednotka nemí informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti a dále pokračuje ve své činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Obec účtuje

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 31 244 814,80 31 246 092,80 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha. Syntetický účet. 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Rozvaha. Syntetický účet. 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 05.03.2015 06:39:27 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 8 536 255 166,88 1

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 177 732.34 205 331.34 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM 28 383 315,21 4 722 440,45 23 660 874,76 22 899 255,71

Rozvaha AKTIVA CELKEM 28 383 315,21 4 722 440,45 23 660 874,76 22 899 255,71 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2015 13:30:14 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 28 383 315,21

Více

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 3.2.2016 7:16:45 Název účetní jednotky:

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Lupenice Sídlo: Lupenice 62 517 41 Kostelec nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00579114 sestavená k 31.03.2014 (v Kč, s přesností na

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.2.2016 9:08:15 Název účetní jednotky:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rabyně Sídlo: Netvořice 16 257 44 Netvořice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00232599 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obecní úřad Šlapanov Sídlo: Šlapanov 40 582 51 Šlapanov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00268348 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 1 2 3 4 OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIV A CELKEM 48 382 624,47 10 096 802,44 38 285 822,03 47 623 000,00

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje dále v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona

Více

Rozvaha IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :40:29. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :40:29. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 10.2.2016 12:39:52 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 17 838 173,54 2 542

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Rozvaha IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :56:01. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ.

Rozvaha IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :56:01. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 29.01.2015 08:38:08 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 12 084 695,51 2 847

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 70828342 Název nadřízeného orgánu:...

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 1 Tisk: 4.5.2016 8:42:18 A.4. Informace podle 7 odst.5

Více

Číslo Název položky tický BĚŽNÉ

Číslo Název položky tický BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 09:47:33 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Temelín IČO: 75000385 1 2 OBDOBÍ Synte -------------------------------------

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 102 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00265284 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo k omezení žádné činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo ke

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 69456101 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mateřská škola Ohnišťany PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mateřská škola Ohnišťany PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2015 09:03:24 Název účetní jednotky: Mateřská škola Ohnišťany Sídlo: Ohnišťany

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka používá tyt účetní postupy

Více

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mateřská škola, Opočno PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mateřská škola, Opočno PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 15:11:14 Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno Sídlo: Jana Pitry 654

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :37:23 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :37:23 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2015 06:37:23 Název účetní jednotky: Mateřská škola Dasný Sídlo: Dasný 373 41 Hluboká

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , , ,25

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , , ,25 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 27.01.2015 11:39:40 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 438 514,59

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka používá tyto účetní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , , ,15

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , , ,15 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 17.02.2015 15:53:29 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 104 091 548,85 26 699

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 48325252 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :46:27 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :46:27 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2015 20:46:27 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, Měník Sídlo:

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Nemáme informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona vyhláška 403/2011 Sb. ČUS 701, 703, 706,707

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Organizace dodržuje stanovení položek dle vyhlášky

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 3 940 056,81 3 640 457,41 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 370 488,00 361 233,00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: základní školství IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :09:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: základní školství IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :09:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 04.02.2015 12:44:49 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 4 603 085,43 2 664 130,26 1 938 955,17 1 540 194,31 A. Stálá aktiva

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :09:08. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :09:08. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 889 475,74 2 083 058,20 806 417,54 1 705 857,16 A. Stálá aktiva 2 083 058,20 2 083 058,20 I. Dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :13:55 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :13:55 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2015 10:13:55 Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola,voděrady,

Více

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:47:04 Název účetní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 48614181 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jedntka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2015 10:06:51 Název účetní

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: základní výchova a vzdělávání žáků IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 1.6.

Rozvaha. Předmět činnosti: základní výchova a vzdělávání žáků IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 1.6. Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 15.01.2015 07:27:43 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 4 402 362,26 2 668 692,34 1 733 669,92 1 292 497,10 A. Stálá aktiva 2 668

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00573949 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :49:47. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :49:47. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 11.2.2016 12:48:14 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 64 546 388,86 34 542 537,47 30 003 851,39 29 944 405,42 A. Stálá aktiva

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Nenastala skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní jednotka postupuje dle zákona

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona V

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 49828029 Název nadřízeného orgánu:...

Více

AKTIVA CELKEM 73 893 453,35 9 605 887,67 64 287 565,68 72 895 930,69. A. Stálá aktiva 65 943 852,43 9 605 887,67 56 337 964,76 63 197 819,76

AKTIVA CELKEM 73 893 453,35 9 605 887,67 64 287 565,68 72 895 930,69. A. Stálá aktiva 65 943 852,43 9 605 887,67 56 337 964,76 63 197 819,76 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 09:39:21 Název účetní

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :53:38. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :53:38. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 28.1.2016 10:48:31 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 3 253 560,11 2 277 428,77 976 131,34 978 776,37 A. Stálá aktiva 2 339 453,37

Více

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mateřská škola Chříč PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mateřská škola Chříč PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.4.2016 9:49:29 Název účetní jednotky: Mateřská škola Chříč Sídlo: Chříč 28 331 43

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková

Více

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rudoltice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rudoltice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2015 07:29:23 Název účetní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice Okamžik sestavení: 18.3.2015 10:18:00 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.1.2014 se stala plátcem DPH. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více