Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu"

Transkript

1 Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské Lhotě foto Jaromír Vlček Zimní období je časem, v němž se můžeme věnovat zálibám, koníčkům či čtení knih a časopisů. Věříme, že k nim bude dále patřit i náš časopis, který vstupuje do jedenáctého ročníku. Přitom se ptáme, jaký bude letošní rok, do něhož jsme vstoupili s nadějemi i obavami. Jak se projeví ekonomická krize? Staré srbské přísloví říká, že zlý rok se dá přeskočit o holi. Zajímavé přirovnání. Ale kdo má takovou hůl, aby rok přeskočil? Aby rok uběhl velmi rychle. Neztrácejme naději, když se něco nezdaří. Pamětníci připomínají, že bývalo i hůř. Slýchávali jsme, že naděje umírá poslední. Právě proto máme žít v naději, že vše se může obrátit v dobré. Prvním snímkem na titulní straně přibližujeme našim čtenářům motiv ze Štěpánovské Lhoty, nejmenší osady patřící k Městskému úřadu v Trhovém Štěpánově. Není tam žádný obchod, žádná významná památka, ale je tam krásně a ticho. V údolí pod Štěpánovskou Lhotou teče Štěpánovský potok, jehož dolní část je přírodní památkou. Využijte předjaří k pěší vycházce a budete odměněni novými krajinnými výhledy.

2 Strana 2 Úvodní slovo starosty města Vážení spoluobčané! Letos Vás poprvé oslovuji ze stránek našeho Zpravodaje Štěpánovska a přeji Vám všem, abyste prožili letošní rok ve zdraví a abyste na těchto stránkách mohli číst jen pozitivní zprávy o životě v našem městě. Na závěr minulého roku, 23. prosince 2008, schválilo zastupitelstvo rozpočet na letošní rok. Rozpočet je mírně přebytkový, v příjmech počítá s částkou Kč a ve výdajích Kč. Je zveřejněn na jiném místě Zpravodaje a také na našich webových stránkách Přesto mi dovolte, abych vysvětlil některé položky. Hlavní příjmy tvoří tři položky: jsou to daňové příjmy určené pro naše město podle zákonem daného klíče, příjem za ukládání odpadů na skládku EKOSO a dotace Kč od Ministerstva životního prostředí na stavbu kanalizace v Trhovém Štěpánově. Z výdajů rozpočtu vysvětlím větší částky. Částka Kč na komunikace je hlavně na opravu místních komunikací po stavbě kanalizace. Položka na kanalizaci ve výši Kč obsahuje dotované hlavní řady a z vlastních peněz ( Kč) přípojky a vícepráce na veřejné části stavby. Připravujeme velký projekt na rozvoj turistického ruchu v rámci mikroregionu Český smaragd. Příprava projektu a žádosti o dotaci se musí zaplatit před stavbou jako uznatelný náklad po schválení dotace počítáme na to Kč. Z našeho Zpravodaje se dovíte, že se jedná o výstavbu rozhledny na Javornické hůře, dostavbu Muzea Štěpánovska a další stavby v mikroregionu Na údržbu obce a různé komunální služby je vyčleněno Kč. S částkou Kč počítáme na stavbu garáže pro hasičskou techniku, kde máme požádáno o dotaci Kč. Dalších Kč plánujeme na spolufinancování akcí, na které jsme žádali o dotaci Středočeský kraj. Je to dětské hřiště na školní zahradě a oprava městských domů v Dalkovicích a ve Střechově nad Sázavou Kč je určeno na byty a domy. Zde se počítá, mimo běžné náklady, na údržbu s výměnou oken v č. p. 26 v Trhovém Štěpánově. Plánujeme také rozšíření veřejného osvětlení, např. v Zahradní ulici. Ostatní položky jsou jasné podle názvu. Ještě připojím jednu informaci, že schválený státní rozpočet na rok 2009 počítá s dotací Kč na zateplení budovy Základní školy Trhový Štěpánov. Zatím nemáme rozhodnutí Ministerstva financí, tak tuto částku do našeho rozpočtu zahrneme později rozpočtovým opatřením. Projekt na akci zahrnuje dokončení výměny oken a dveří, zateplení budovy včetně výměny dotčených klempířských prvků. O této akci Vás budu průběžně informovat. Zastupitelstvo na své poslední schůzi schválilo ukončení pronájmu střechovské prodejny Pivovaru Kácov na jeho žádost ke konci roku Zároveň pronajalo prodejnu paní Jaroslavě Černíkové ze Střechova, která tam dosud pracovala jako prodavačka. Zastupitelstvo schválilo doporučení rady města vyplatit důchodcům, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc, příspěvek Kč na osobu, celkem to bylo Kč. Rovněž bylo schváleno ukončení služeb stánku EVA vedle pošty v Trhovém Štěpánově. Rada města projednala zápis z hygienické kontroly v Základní škole a schválila objednávku na zavedení teplé vody k umyvadlům v sociálních zařízeních, které bylo v lednu provedeno. Dále projednala objednávku projektu na dopravní značení ve všech částech města a schválila objednávku prořezání lip na hřbitově. Projednala přípravu žádosti na dotaci na rozšíření vodovodu v Trhovém Štěpánově, kterou budeme podávat na Ministerstvo zemědělství. Na městském úřadě byly od 1. ledna 2009 rozšířeny služby Czech POINT o možnost zjištění trestných bodů řidičů. Kolem Vánoc byla bohatá kulturní činnost. V kostele se uskutečnily dva koncerty. Nejdříve adventní koncert pěveckého souboru DECH z Vlašimi a vánoční koncert žesťových a dechových nástrojů souboru z Kutné Hory. V Muzeu Štěpánovska byla prodejní výstava keramiky paní Majky Blažejové křtili sedmpánští hasiči novou stříkačku, kterou budou používat hlavně na soutěže. Hasiči z Trhového Štěpánova a Dalkovic uspořádali zdařilé taneční silvestrovské zábavy. Všem pořadatelům jménem spoluobčanů děkuji. Tělocvičná jednota Sokol pořádá pravidelná cvičení v sokolovně: v úterý břišní tance, ve středu aerobic a ve čtvrtek rehabilitační cvičení. Je třeba tyto možnosti ještě více využívat. Na závěr děkuji všem spolkům, podnikům a spoluobčanům, kteří se podíleli na přípravě kulturních a sportovních akcí. Vám, milí spoluobčané, přeji hodně zdraví a úspěchů ve Vašich aktivitách, a nám všem, aby se nám podařilo splnit velké plány v roce Ing. Václav Nekvasil, starosta města

3 Strana 3 Rozpočet města na rok 2009 Rozpočtové příjmy Tisíce Kč Daňové příjmy EKOSO za ukládání odpadů Na školy dotace od státu 350 Místní poplatky 170 Dotace na správu 400 Dotace Ministerstva životního prostředí stavba kanalizace Nájmy byty 250 Úřad práce dotace na veřejně prospěšné práce 400 Služby 200 Nájem pozemky 80 Nahodilé příjmy 80 Prodej pozemků 50 Lesy 350 Splátka Fond rozvoje bydlení 125 Poplatky za nájem hrobů, knihovna, odpady 70 Hasiči dotace 200 Příjmy celkem Rozpočtové výdaje Tisíce Kč Prodejny 80 Komunikace Kanalizace Pitná voda 150 Základní škola Mateřská škola 450 Školní jídelna 150 Muzeum 350 Knihovna 400 Kronika 35 Kultura 40 Zpravodaj Štěpánovska 80 Sbor pro občanské záležitosti 250 Tělovýchova 300 Volný čas dětí 170 Zdravotně postižení 30 Byty, domy 700 Veřejné osvětlení 700 Splátka úvěru komunikace 900 Splátka úvěru čistírna odpadních vod Pohřebnictví 50 Dotace na malbu kostela 120 Příspěvek Mikroregion Český smaragd Spoluúčast eventuálních dotací 900 Výstavba obce, komunální služby Svoz odpadů 950 Nebezpečný odpad 10 Veřejná zeleň 180 Pečovatelská služba 272 Hasiči 500 Správa Zastupitelstvo BENE-BUS příspěvek na dopravní obslužnost ČSAD 160 Dotace EKOSO 500 Územní plán 250 Pozemky 400 Projekty, geometrické plány 350 Garáž hasiči 500 Výdaje celkem Splátka půjčky Fond rozvoje bydlení (ze zvláštního účtu) Kč Kanalizace v Trhovém Štěpánově v roce ledna 2009 byly opět zahájeny práce na II. etapě kanalizace a pokračují podle plánu z roku V lednu až dubnu se bude budovat stoka od Vlašimské ulice dolů po Oboře kolem koupaliště až k Nádražní ulici. Napojení na čističku bude až v dubnu. V této době se bude pracovat také na stoce na loukách Na Braňce, která bude odvádět splašky z dolní části domů v Dubějovické ulici, které by se nedostaly spádem do ulice. V letošním roce je připravena výstavba kanalizace v ulicích Farní, Javorová, V Zámku, Dubějovická, zbytek Náměstí č. p. 113, 198, 204, 111, 131, bývalé Elko, Na Potůčku, č. p. 48, 50, 102, 138, 127, 382. Je třeba, aby každý vlastník nemovitosti v těchto ulicích si dohodl podmínky připojení na Městském úřadě se starostou Ing. Nekvasilem, který podá informace. Seznam nejdůležitějších a nejnákladnějších akcí provedených v roce 2008 Starosta města pravidelně informuje občany i čtenáře o prováděných či připravovaných akcích. Přesto, ba právě proto, je vhodná příležitost ohlédnout se zpět. Na žádost odpovědného redaktora byl připraven tento seznam akcí, které se uskutečnily v loňském roce. Je to též proto, abychom si uvědomili, že ne všechno je vidět na první pohled a ne všechno víme. Zastupitelstvo, které akce schvaluje, může být přinejmenším spokojeno, že se v našem městě i okolních obcích koná mnoho užitečného pro zlepšení a zpříjemnění života. Skutečně toho není málo, co bylo dosud vybudováno. Za všechny, kteří mají naše město i obce ráda vyjadřuje redakční rada starostovi i zastupitelům jen to nejobyčejnější: DĚKUJEME! Co a jakým nákladem bylo vybudováno:

4 Strana 4 pokračování prací na II. etapě kanalizace v našem městě, provedeny práce v ulicích V Zátiší, Na Cihelně, Lipové, Sokolské, Polní, Krátké, Nad Školou a V Bráně v hodnotě cca Kč položení nového vodovodního řadu v ulicích V Zátiší, Na Cihelně, V Bráně Kč oprava jídelního výtahu v Mateřské škole za Kč výměna oken v budově pošty Náměstí č. p. 143 za Kč oprava zábradlí na mostě ve Střechově nad Sázavou za Kč instalace nových hodin na budově knihovny posílena elektrovodná síť ve Štěpánovské Lhotě oprava vodovodu a výměna linolea v kadeřnictví oprava topení v bytě u Mateřské školy opraven dům a byt, v němž bydlí Holubovi, ulice Na potůčku č. p. 110 pořízena studie stavby nové čekárny a veřejných WC na Náměstí dokončena oprava střechy kapličky ve Štěpánovské Lhotě provedena výstavba lapolu (lapače tuků) ve školní jídelně za Kč připraven projekt na úpravu parkoviště u Muzea za Kč provedena oprava bytu ve staré radnici rekonstrukce vodovodu v Sokolské ulici v hodnotě Kč dokončeno sportoviště v Dubějovicích, přibližná hodnota Kč dokončena úprava hřiště v Sedmpánech vybavení dětských hřišť v Sedmpánech, Dalkovicích a Dubějovicích zavedena služba Czech POINT pořízen projekt na zateplení Základní školy zhotoven energetický audit Základní školy Kč pořízen regulační plán zástavby lokality Nad městem zakoupen nový terénní automobil KIA Sportage pro SDH Trhový Štěpánov vypracován projekt sportovního areálu na zahradě u základní školy zakoupena multikára s výsuvnou plošinou Kč uskutečněna zdařilá besídka pro důchodce proběhla zdařilá oslava 125 let hasičského sboru v Trhovém Štěpánově a 100 let hasičského sboru v Sedmpánech proveden návrh a zřízení urnového pole na hřbitově opravena silnice k firmě RABBIT uskutečněna vzpomínková oslava stého výročí úmrtí spisovatele Václava Vlčka ve Střechově nad Sázavou uspořádán kurz počítačové gramotnosti pro seniory objednán projekt na úpravu rybníka v Dalkovicích zakoupena pořízena nová stříkačka pro SDH Sedmpány provedeno asfaltování ulic Na Cihelně, Sokolská, Nad Školou, V Bráně a Lipová v celkové hodnotě Kč asfaltování Polní ulice cca Kč zajištěna pečovatelská služba pro seniory Kč provedena rozsáhlá úprava prodejny v Sedmpánech Kč pořízen projekt rozšíření veřejného osvětlení ve městě provedeno rozšíření veřejného osvětlení na cestě k nádraží provedeno rozšíření veřejného osvětlení ve Štěpánovské Lhotě zakoupen nový mycí box do kadeřnictví v mateřské škole provedeno prodloužení plynového potrubí v ulici V bráně Kč provedeny stavební úpravy a vybavení obecního domu v Dalkovicích Kč provedeny úpravy v prodejně ve Střechově nad Sázavou provedena řada dalších drobných oprav a prací ve všech obcích Vypracoval Josef Tomaides, místostarosta města Tříkrálová sbírka 2009 Letos se v České republice konala již podeváté Tříkrálová sbírka. Ve všech farnostech Vlašimska i v Trhovém Štěpánově chodili koledníci představující Tři krále. Od ochotných a radostných dárců, které miluje Bůh (Bible, druhý list Pavlův Korinťanům 9,7), přijímali příspěvky pro chystanou pomoc lidem v nouzi. Arcidiecézní charita Praha podpoří v roce 2009 tyto projekty: - Dům Gloria, Praha Hlubočepy. Azylový dům pro matky s dětmi v těžké životní situaci, který je v provozu od června Migrační dům Centrum, Praha 14 specializovaná poradna pro migranty a uprchlíky. Zde bude poskytována právní poradna a pomáháno při jednání s úřady - Výstavba Vyšší odborné školy pedagogické v Bidaru, Indie. Je to velmi chudá oblast na jihu Indie. Škola umožní dětem získat další vzdělání. Část z prostředků získaných ve sbírce bude použita na podporu výstavby školy. Výsledek sbírky: V obvodu Farní charity Vlašim bylo darováno Kč (v roce 2008 to bylo Kč). Farnost Trhový Štěpánov darovala tyto částky: Obec Vedoucí koledníků Kolik vybráno Trhový Štěpánov Bohumil Boušek ml Kč Trhový Štěpánov Marie Grohmannová Kč Trhový Štěpánov Hana Tomaidesová Kč Kč

5 Strana 5 Dalkovice Jan Kroupa Kč Dubějovice Marie Kadeřábková Kč Chlum Petra Filipová Kč Javorník Josef Lebeda Kč Celkem Kč Farnosti Vlašimska: Farnost Kolik bylo vybráno Domašín Kč Hrádek Kč Kladruby Kč Kondrac Kč Načeradec Kč Pravonín Kč Radošovice Kč Tehov a Pavlovice Kč Trhový Štěpánov Kč Velíš Kč Vlašim Kč Vracovice Kč Zdislavice Kč Farní charita Vlašim děkuje všem dárcům a přeje požehnaný a šťastný nový rok 2009 Připravil Josef Lebeda, Javorník Rozhovor s prof. PhDr. Petrem Bílkem, CSc. V říjnu 2008 byl jmenován vysokoškolským profesorem rodák z Trhového Štěpánova. Pokud je nám známo, ještě žádný rodák našeho města nezískal tak vysoký pedagogický a vědecký titul. Proto jsme požádali pana profesora Bílka o rozhovor. V průvodním dopise napsal, že se velice omlouvá, že pro zaneprázdnění nemohl dříve odpovědět na otázky, které označil za pěkné. Vyjádřil v něm přání: Ať se vám dál daří Zpravodaj držet na vskutku výborné úrovni. Můžete nám povědět, kdy a kde jste se narodil, kdo byli vaši rodiče a zda máte sourozence? Doslova vzato jsem se narodil ve Vlašimi, v dubnu Vždy, když to musím uvádět pro nějaké slovníkové heslo, to ale cítím jako diskriminaci Trhového Štěpánova. Instituce porodnic, které jsou jen ve větších městech, takto bohužel eliminuje malá města a vesnice. Fotografie z archivu paní Marie Bílkové Ale na otázku, odkud jsem, po celý život odpovídám, že z Trhového Štěpánova. Prožil jsem tam prvních osmnáct let života a i potom se tam vracel. Můj otec, Antonín Bílek, pracoval tehdy v JZD, matka, Marie Bílková, dělala boty ve Zruči nad Sázavou. Bratr, Pavel Bílek, přišel na svět o šest let později. Byl proto mezi námi určitý věkový rozdíl a zpočátku jsem to bral, že jsem spíš dostal něco na starost než někoho, s kým bych mohl hned hrát fotbal. Později to dohnal a stal se i tím praktičtějším v naší sourozenecké dvojici. Prožil jste v Trhovém Štěpánově mladá léta. Jak na ně vzpomínáte? Je už to dávno, ale řada věcí se mi v paměti stále vybavuje a vrací. Rané dětství, kdy k nám do dvora ještě vozili krmení pro krávy, které tam mělo JZD ustájené. To byla krása, půjčit si bič od koní nebo pozorovat zblízka traktor. A taky se mi vybavují místa, kam jsme si chodili hrát: Potok u nádraží, tehdy ještě nezregulovaný. Židák, kopec se hřbitovem, který byl tehdy krásně romanticky zanedbaný. Viditelná dominanta kostela. Pohled zpoza hřbitova směrem k Souticům, kde je při dobré viditelnosti vidět celý kraj. Rybníky kolem Štěpánova, v kterých se nedalo moc koupat, ale šlo v nich chytat ryby. Tehdejší hřiště, které vedlo neuvěřitelně z kopce, takže stojící míč se sám kutálel dolů. Splav, kde tehdy docela mohutně padala voda a v tůňce pod ním jsme jednou našli i raky. Obecní knihovna se spoustou knížek od Jaroslava Foglara, Karla Maye nebo Julesa Verna. A hlavně lesy, každý tak trochu jiný, jinak tajemný. Mám pocit, že tehdy i celá komunita obyvatel spolu nějak víc mluvila a žila. Za tátou chodili, když se jim telila kráva, mně zase vozili v traktoru nebo kombajnu. Co vás po ukončení základní školy zaujalo, čemu jste se chtěl věnovat? Já jsem šel na gymnázium ve Vlašimi, protože mě víc bavily knížky a jazyky než technika, a tak průmyslovka nepřicházela v úvahu. Ve druhé polovině 70. let ale vlašimské gymnázium nebyla příliš inspirativní škola. Proto mi, myslím, neposkytla takové to nadšení, kdy člověk cítí, že právě tohle chce studovat a dělat. Co vás přivedlo ke studiu češtiny na vysoké škole a kde jste ji studoval? Já jsem hodně a rád četl knížky už od dětství. Ještě jako předškolák jsem vystupoval na nějaké besídce, kde jsem koukal do knížky, otáčel listy a četl. Ale myslím, že jsem to spíš uměl nazpaměť, než že bych opravdu uměl dobře číst už před základní školou. Rodiče mně číst nechávali a i to podporovali. Za to jsem jim opravdu vděčný. Většinou mi prošlo, že jsem nemusel jít obracet seno, protože jsem si četl. A tak i na gymnáziu, kde výuka literatury za moc nestála, jsem si četl sám a zjišťoval jsem, že ty básničky a romány jsou mnohem nabitější, zajímavější a složitější,

6 Strana 6 než jak nám to tam vykládali. A tak jsem se po maturitě přihlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze studovat češtinu i angličtinu. Vzdělání jsem neměl asi nejlepší, ale protože tehdy to byla fakulta, kde bylo tak pětkrát víc studentek než studentů, tak mne jako kluka vzali. Vystudoval jsem tam v letech a studium jsem končil diplomovou prací o poezii Františka Hrubína. Kde jste po ukončení vysokoškolského studia působil? Už za studia mě bavila víc čeština než angličtina. Tehdy si s angličtinou bylo možné číst v originále Shakespeara, ale mluvit se s ní příliš nedalo. Do anglicky mluvících zemí se dostat nešlo a turistů odtamtud bylo tehdy pár. A na češtině mě víc bavila literatura než jazyk a jeho gramatika. Už v posledním roce studia jsem napsal nějaké články o literatuře do časopisů, i ta diplomka profesory zaujala. Proto jsem se po vojně dostal na katedře české literatury FF UK do takzvané aspirantury, což bylo dnešní doktorské studium. V roce 1986 jsem získal titul PhDr., v roce 1994 i vědecký titul CSc. A v roce 1990 jsem se na katedře české literatury stal i odborným asistentem. V polovině 90. let jsem tři roky učil a bádal v USA, na prestižní Brown University v Providence. Pak jsem se tam ještě na půl roku vrátil v roce 2000, ale jinak jsem už osmnáct let ve čtvrtém patře Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Učím, píšu knížky a články a zpětně musím říct, že rozhodnutí věnovat se literatuře jsem asi nikdy nelitoval. Jaký je obor, kterému se věnujete? Dnešní vysokoškolský učitel musí být ve svém oboru univerzální, musí být schopen učit předměty, které jsou právě potřeba. Já jsem se dost dlouho věnoval české poezii, ale po návratu z Ameriky a po smrti tehdejšího šéfa naší katedry jsem musel převzít jeho obor. Proto se posledních deset let věnuji hlavně teorii literatury, tedy otázkám, co vlastně dělá literaturu literaturou, co všechno z těch knížek vyplývá, co se děje v našich hlavách, když čteme, jak jsme schopni čemu rozumět. Když je potřeba, učím cokoli i z české literatury 20. století. A už asi patnáct let učím tak napůl česky a anglicky, protože v těch našich oborech se dnes nejde dost dobře uživit, když neučíte i zahraniční studenty. Pozvání na konference nebo na obhajoby akademických prací mi umožnily vidět většinu Evropy a několikrát se vrátit i do USA. Poslední dobou ale cítím, že už nějak stárnu a snažím se ty cesty omezit tak na dvě tři do roka. Už desátý rok jsem taky ředitelem té své katedry. Dnes se jmenuje Ústav české literatury a literární vědy a studuje tu více než 700 studentů. Mám pod sebou takřka třicet lidí, kterým se musím starat o to, aby bylo na platy, aby měli počítače na psaní, aby dobře učili. Zmáhá to, a proto tento rok bude posledním rokem mého ředitelování. Pak už chci jen učit a psát. A věnovat se dětem, protože v tom pozdním věku mám ještě dva malé syny, Antonína a Prokopa. Nestává se často, aby se doktor filozofie stal vysokoškolským profesorem. Jak k tomu došlo? Dřív bylo možné, aby pedagog na univerzitě získal titul PhDr. a s ním vystačil na celý život. Dnes je na univerzitách mnohem větší tlak na váš výkon. Musíte pořád ukazovat, že jste dobrý, úspěšný. Čeká se, že každých pět let napíšete odbornou knížku, že vás budou publikovat v zahraničí. A když se to daří, tak zase přicházejí ty akademické odměny. Já jsem byl za knížku Hledání jazyka interpretace v roce 2004 jmenovaný docentem a vloni mi prezident republiky předal profesorský diplom. Jak vnímáte kulturu češtiny jako mluvené řeči i písemného projevu? My to máme těžší než některé jiné národy. Nejen těch sedm pádů, ale i to, že jinak se mluví spisovně a jinak normálně. Ale i tak je smutné slyšet, jak moderátoři v televizi, ale i herci v těch televizních seriálech neumí správně vyslovovat. Hrozný je typ žvanění, který se ozývá z komerčních rádií. I v písemném projevu se použití jazyka zplošťuje, jako by pisatelé znali jen pár stovek slov, která omílají dokola. Jazyk našich politiků je až na výjimky tupý a prázdný. Chybí smysl pro jazykový humor i pro složitější myšlenkové konstrukce. Ono by asi šlo zrušit tvrdé y a měkké i a psát jen jedno. Ale vždyť je přece pěkné se to naučit a umět to dobře používat. Zvládnutím jazyka jsme schopni pojmenovat si svět, ve kterém žijeme. A třeba tím zrušením tvrdého a měkkého i/y by nám přece zmizel rozdíl mezi být a bít. Zřejmě do Trhového Štěpánova nejezdíte často. Těšíte se na návštěvy našeho města? Změnilo se od doby, kdy jste zakotvil v Praze? Jezdím sem tak jednou za dva měsíce. A těším se, pochopitelně, protože zde mám pořád svojí mámu, a taky proto, že Štěpánov už zůstane krajinou mého dětství. Rád vidím, jak Štěpánov roste na okrajích, ale taky je mi líto, jak se vylidňuje centrum kolem náměstí nebo Dubějovická ulice. Rád jsem pozoroval, jak v 90. letech Štěpánov ožil, pěkný byl třeba způsob pojmenování všech ulic jmény, které mají nápad a dávají smysl. Taktéž muzeum, klub a další místa, kde se lidé potkávají, jsou výborné projekty. V poslední době ale jako by se to tempo změn k lepšímu zastavilo. Šel jsem nedávno s dětmi na to malé dětské hřiště pod Pasekou tak pěkné to tam bývalo, a teď je to spíš ruina. Víte o některém spolužákovi, který dosáhl podobného postavení? Já jsem bohužel odchodem do Prahy všechny kontakty ztratil. A i na třídní srazy mi do toho vždy něco přijde. Ale i někteří spolužáci mi v mysli zůstávají: Samuel Kaleta, Pavel Barek, Bohouš Kulíček. V kontaktu ale nejsem s nikým.

7 Strana 7 Jak hodnotíte Zpravodaj Štěpánovska po jazykové i obsahové stránce? Čtu jej u mámy pravidelně a bez nějaké zdvořilostní povinnosti musím říci, že mně jeho úroveň těší. Z hlediska pravopisu je v něm méně chyb než v celostátních novinách, ale hlavně mě těší ta obsahová stránka, především ty zevrubné a pěkně napsané pohledy do minulosti. Štěpánov i okolní vesnice, to je přece tradice řady staletí, ale to jsou taky stovky výrazných životních příběhů, které by měly být připomínány. Proto oceňuji i ty reprodukce starých fotografií. My Češi jsme lidé, pro které je důležitá paměť místa. Žijeme na místech, kde se žilo staletí, a proto je dobré vědět, jak žili tehdy, co se změnilo a co trvá. Proto si každá dobrá vesnice vedla kroniku, proto osvícený místní učitel sepisoval dějiny svého města či vesnice. To je ten rozdíl od Ameriky, kde nejenže každá generace žije úplně jinde, ale i běžný člověk se za život přestěhuje do deseti různých měst a budovy se každých třicet let zbourají a postaví se zas nové. Trhový Štěpánov je město s pamětí a bylo by škoda ji ztratit. Pane profesore, blahopřejeme Vám ke jmenování vysokoškolským učitelem. Děkujeme za poskytnutý rozhovor a přejeme další tvůrčí i pedagogické úspěchy. Ať Vám slouží dobré zdraví, ať Vás provází pohoda i radost z návštěv našeho města. Otázky kladl Jaromír Vlček Publikační činnost profesora Bílka Vydal knihy Generace osamělých běžců (1991), Stavitelé křídel (1991) a Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu) (2003), redigoval antologii české poezie Pegasovo poučení (2002) a sborník James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění (2007). Zabývá se teorií literatury, metodologií a českou literaturou druhé poloviny 20. století. Je autorem hesla Milan Kundera ve Slovníku českých spisovatelů (Libri 2000 a 2005), o Kunderovi napsal i několik studií vydaných v angličtině. Městská knihovna v roce 2008 Knihovna je jednou z mnoha bran do světa znalostí a vědomostí. Bylo zpracováno mnoho úvah a předpovědí, že knihy v budoucnosti nebudou lidé číst. Že s nastupujícími technickými možnostmi internetu tento způsob osvojování informací zanikne. Opak je a bude pravdou. Dosud se stále více a více vydávají knihy a je jich nepřeberné množství, z něhož si může vybrat každý. Pod přídavným jménem každý si může kdokoli z nás představit děti, žáky, studenty, dospělé, vědce, kulturní pracovníky, lidi nejrůznějších zájmů i profesí. Naše knihovna je jednou z mnohých. V jejích knižních fondech najdeme titulů knih nejrůznějšího zaměření. Odebíráme 22 různých periodik časopisů rovněž nejrůznějšího zaměření. V loňském roce přibylo 229 nově zakoupených knih, z Městské knihovny v Benešově jsme získali k zapůjčení 224 titulů. Evidujeme 322 čtenářů, z toho je 121 dětí do 15 let. Převedeme-li tato čísla na procenta, zjistíme, že je to 26% obyvatel našeho města s okolními vesnicemi. Z okolních vesnic je to asi 120 čtenářů. Na město Trhový Štěpánov připadá 202 čtenářů. Vyjmeme-li kategorii čtenářů do 15 let, tak je to úctyhodných 52%!!! V roce 2008 si čtenáři vypůjčili knih a časopisů, počet návštěv byl lidí. K počítačům zasedlo a na internet se připojilo návštěvníků a ti uskutečnili virtuálních návštěv webových stránek. Pracovnice knihovny zvou všechny zájemce o knihy, časopisy, na internet i na kávu či čaj do prostředí, v němž můžete prožít příjemné chvíle. Ludmila Kornová a Jana Boušková, knihovnice Chvála řemesla Měl jsem to štěstí věnovat se celý svůj život výchově a vzdělávání učňovské mládeže. Za tu dobu jsem nahlédl do řady strojírenských oborů, samozřejmě do některých více a do některých méně. Některé obory jsem poznal dokonce velice podrobně a do hloubky. Jednalo se zejména o obor frézař. Z počátku to byl pro mne ten nejnenáviděnější předmět, protože jsem o něm věděl jen to, co jsem si přečetl v nedokonalých učebnicích. Přesvědčil jsem se o tom, jak pravdivé je přísloví odříkaného chleba největší krajíc, neboť jsem se tomuto oboru věnoval více než 30 roků. Čím dále, tím více jsem poznával, co všechno by dobrý řemeslník měl vědět. Jak široká je škála frézovacích strojů, nástrojů, příslušenství, měřidel, jak složité je umět číst frézařské složité výkresy. Velmi obtížné je zvolit správný výrobní postup, zvolit vhodný nástroj, náležité řezné podmínky, umět si udělat jednoduchý přípravek, využít pevný doraz atd. Při exkurzích do různých podniků jsem stále více poznával, že řemeslo se v řadě případů přibližuje k umělecké a rytecké práci. Je to zejména při obrábění složitých tvarů kovacích zápustek, kovových forem pro kokilové a tlakové lití, forem pro lisování plastických hmot a v řadě dalších případů. Začal jsem si uvědomovat, jaké bohatství je ukryto v praktických výrobních zkušenostech lidí a jaká jejich důležitost pro prosperitu celého podniku. Na několika odbornících a předních dělnících velmi často závisí chod celého podniku. Důležitá je například kalírna podniku, v níž

8 Strana 8 pracuje jen několik lidí. Sem přicházejí výrobky, které jsou již z velké části hotovy a správné tepelné zpracování je dále zhodnotí a nesprávné nenávratně poškodí. Málokdo ví, co musí takový kalič o svém oboru všechno vědět. Jsou to důkladné znalosti o různých materiálech, jejich vlastnostech, jak správně a rychle ohřívat, zvolit správné kalicí teploty i kalicí prostředí, jak správně ochlazovat, či popouštět a znát další podmínky. V praxi jsem se přesvědčil, že i poměrně malý počet odborníků může mít rozhodující vliv na prosperitu a úspěšnou činnost celého podniku. Rovněž i to, že právě málo zastoupeným učebním oborům je třeba věnovat náležitou pozornost, abychom předešli často těžko napravitelným chybám. Za svůj dnes již poměrně dlouhý život jsem se na mnoha příkladech přesvědčil, že vyučení se řemeslu je důležitým základem pro další vzdělání. Vyučený a vysokoškolsky vzdělaný inženýr má k výrobě daleko blíže než člověk bez této předběžné průpravy. Velice mne mrzí, že pro propagaci řemesel se v současné době dělá velice málo a že zájem o řemesla upadá. Pro odbornou výchovu mládeže neexistuje jediný odborný časopis. Vedení odborných podniků by se měla konečně probudit a začít se starat vhodnou personální politikou o výchovu mladých odborníků. Podle mne by bylo nenahraditelnou škodou nevyužít odborného potenciálu a vybavení učňovských zařízení s dlouholetou odbornou tradicí a místo rozvoje dopustit odchod odborníků, a v některých případech dokonce zánik těchto zařízení Hledejme proto společně cesty, jak zlepšit situaci v tomto důležitém odvětví naší činnosti. Podle mne je to jeden z naléhavých úkolů dneška. Josef Tomaides, dlouholetý pracovník učňovského školství Ze Střechova nad Sázavou Převzetí vozu Toyota Corolla 12. října 2008 převzal Sbor dobrovolných hasičů Střechov od Sboru dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov auto Toyota Corolla XIi. Naši hasiči se na toto předání připravili a v hodin byli připraveni ve vycházkových uniformách. Klíčky od Toyoty Jaroslavu Chlumskému a Vladimíru Veseckému předal starosta Města Trhový Štěpánov Ing. Václav Nekvasil. Slavnostnímu předání byli přítomni Josef Korn, Milan Boušek, Lubomír Pazour a Ing. Karel Pokorný. Po slavnostním předání poděkoval starosta SDH Střechov František Havlín všem hostům a pozval je na menší pohoštění. Mikulášská nadílka 5. prosince 2008 pořádal v místním hostinci SDH Střechov nad Sázavou mikulášskou nadílku. Sešlo se 15 dětí s rodiči. Mikuláš, anděl i čerti předali dětem malé balíčky. Při malém pohoštění i při hudbě si děti i zatancovaly. SDH ve Střechově děkuje Městskému úřadu v Trhovém Štěpánově za pomoc při této akci. Hana Havlínová Nadílka z archivu autorky článku Předání Toyoty foto Josef Korn Rozsvícení kalnické kapličky V předvečer první adventní neděle v sobotu 29. listopadu 2008, se za doprovodu vánočních koled sešli v Kalné před kapličkou téměř všichni Kalňáci. Důvodem tohoto setkání bylo slavnostní rozsvícení kapličky. Světla jsme pořídili ze společné sbírky. Po krátkém uvítání spoluobčanů se rozzářila slavnostně vyzdobená kaplička s dřevěným betlémem. Pak předala Olga Bílková slovo panu Bohuslavu Vlasákovi, který zavzpomínal na dobu svého mládí i dospělosti a připomněl důležité události spojené se životem v Kalné.

9 Strana 9 Při svařeném vínu, horkém čaji a malém občerstvení si sousedé na návsi společně popovídali. Poděkování za příjemnou atmosféru tohoto předvánočního setkání patří všem, kteří přišli. Ze vzpomínek pana Bohuslava Vlasáka: Na paměť budoucím Obyvatelé Kalné převážně vlastnili zemědělskou půdu, což jim poskytovalo obživu a plné zaměstnání. Někteří však ještě dojížděli za prací. V předválečné době zde žilo kolem 70 obyvatel ve skromných poměrech. Lidé si důvěřovali a v podstatě se měli rádi, navštěvovali se a s harmonikou se vždy dokázali pobavit. Sousedili spolu pozemky a při jejich obdělávání používali spřežení krav či volů nebo koní. I v tom spočívalo kouzlo vesnice. V roce 1938 došlo v Kalné k elektrifikaci a hospodaření se tím stalo pohodlnějším. Přichází válka a okupační poměry se dotýkají každého. V roce 1942 nám byl odebrán zvonek, čemuž se nedokázalo zabránit. Roku 1945 vznikly národní výbory. Z tohoto důvodu byl zrušen místní obecní úřad a byli jsme přičleněni k Místnímu národnímu výboru v Souticích. V každém volebním období měla Kalná v soutickém místním národním výboru vždy svého zástupce. Od 1. září 1950 začal projíždět Kalnou linkový autobus, zakrátko byla v dosavadním hostinci zřízena telefonní hovorna a prodejna potravin. Z tohoto důvodu obyvatelé Kalné ztratili možnost pořádat taneční zábavy. V červnu 1953 dochází po další perzekuci k vystěhování největšího zemědělce v Kalné, pana Rejna, do státního statku ve Šternově a jeho majetek byl zkonfiskován. Do Kalné se pan Rejn vrátil po 40 letech. V roce 1962 si občané zbudovali kanalizační síť v délce 100 běžných metrů. Celá akce byla provedena ručně a bez jakékoli náhrady mzdy. Roury uhradil Místní národní výbor. V dalším roce následovalo rozšíření místních komunikací a asfaltace. Téměř ve všech domácnostech si občané zbudovali sociální zařízení. V roce 1964 dochází k výměně některých dřevěných sloupů elektrického vedení za sloupy betonové. V tomto desetiletí se v Kalné narodilo 16 dětí. Nepříjemnou událostí této dekády byl požár Hanouskovy stodoly. V roce 1970 došlo k opravě kapličky a pořízení nového zvonu o váze 28 kg a průměru 35 cm s nápisem Kalná Zvon ulili Rudolf a Květa Manouškovi ze Zbraslavi a jeho cena byla Kčs. 30. srpna 1970 proběhlo jeho slavnostní posvěcení a následných deset roků paní Jaroslava Petrů pravidelně třikrát denně na tento zvon zvonila. Následovalo pořízení kovové čekárny na autobus a v roce 1974 byla zbudována požární nádrž. Během celého období občané Kalné pečovali o vzhled obce. V roce 2002 došlo k úplné rekonstrukci elektrické sítě v obci, i zbývající dřevěné sloupy elektrického vedení byly nahrazeny sloupy betonovými. Zároveň byla rozšířena síť veřejného osvětlení na osm míst. O rok později dochází k vybudování kanalizace odpadních vod a zavedení vodovodu do všech domů v obci. Současně byla provedena celková asfaltace. Kalná vždy dokázala držet krok s okolními vesnicemi. Její obyvatelé byli vždy pracovití a dokázali přiložit ruku k dílu. V roce 2006 bylo v obci založeno Občanské sdružení Kalňáci, jehož členové již vykonali mnoho pozitivního a úspěšně navázali na dílo našich předků. Připravila Olga Bílková Bohuslav Vlasák před kapličkou v Kalné, Betlém v kalnické kapličce foto Olga Bílková

10 Strana 10 Odešel Antonín Šamša Nedlouho po jeho osmdesátých narozeninách byl uzavřen bohatý a smysluplný život člověka, jemuž jsou věnovány následující řádky. Ač jsme byli skoro sousedé a znali jsme se dlouhá léta, bylo to jako u mnoha lidí. Potkávali jsme se, zdravili jsme se, občas prohodili pár slov. Přišel čas, kdy jsme se sblížili a navzájem poznávali. Dva muži. Jeden praktikující katolík, druhý praktikující člen Církve bratrské. Pod nebem se někdy stávají na první pohled podivné věci. Ale také neobyčejné. Spojoval nás kromě víry v jediného Boha rovněž zájem o regionální historii. Postupem času jsme si začínali rozumět a z toho vzniklo i přátelství. Naše spolupráce, ke které jsem dal podnět, se týkala nejen Zpravodaje Štěpánovska, při přípravě různých článků, ale také při psaní knížky o našem městě, která byla vydána v roce Poslední cesta Antonína Šamši foto Jaromír Vlček Vážil jsem si tohoto muže, který od lásky k přírodě a ke zvířatům našel lásku k historii a všemu, co s tím souvisí. Nebyla to běžná, ale hluboká spolupráce plná porozumění a pochopení. Dovolím si ocitovat několik slov z dopisu, který jsem obdržel krátce po vydání knížky a jichž si nesmírně vážím: Chceme Vám vyjádřit upřímný dík i slova uznání za její vydání. Ten pocit, že práce není marná, k zaplacení není, mít kolem sebe lidi uznalé a jejich pochopení, to dává radost, sílu a chuť žít, to dává radost, sílu a chuť vůbec být a něco tvořit. Ať Vám dá Pán Bůh zdraví a svěží mysl do další práce vždyť i Vaše krásná spisovná čeština a množství faktů z historie Štěpánova a okolí svědčí o tom, že jste něco užitečného dokázal. Někdy chodíme jeden kolem druhého, snažíme se na druhého usmát, promluvit, ale skutečnou podstatu jeho osobnosti neznáme. Až když někdo odejde tam, odkud se nikdo nevrátil, si uvědomíme, jak málo jsme někoho znali nebo chápali. Možná, že je to i v pohledu na Antonína Šamšu, našeho spoluobčana. Pan Antonín Šamša se narodil 7. září 1928 v Trhovém Štěpánově do zemědělské rodiny. Tatínek Josef pocházel z 5 dětí. Bydlel v ulici v Sedle č. p. 83, maminka Marie pocházela z Chmelné. Rodiče si postavili dům v dnešní Dalkovické ulici č. p. 227 v roce Začínali takřka z ničeho a na dluh, hodně museli šetřit a přitom hospodařili tak, že začali s pěstováním koní a prodávali hříbata. Už jako malý chlapec chodíval pást husy a později krávy. Právě v tomto prostředí se rozvíjela jeho láska k rodné hroudě i ke zvířatům, zejména ke koním. Šamšovi měli krásné koně a právě jejich koně byli zapřáháni do pohřebního vozu, pana Antonína Polívky, který bydlel v dnešní ulici V Belíce a měl pohřební službu. Kromě Josefa a Antonína Šamšových zapřahal své koně i Jan Vobecký z Dalkovické ulice. V roce 1935 se narodila jeho jediná sestra Ludmila, která vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Stala se učitelkou matematiky a fyziky. Po skončení studia nastoupila na umístěnku do Jihlavy, kde vyučovala na několika školách až do odchodu do důchodu. Pak se několik let obětavě starala o svého bratra. Obecnou školu navštěvoval v bývalém dvoře (dnes je v této budově Městská knihovna a opravna elektromotorů), měšťanskou školu v Dalkovické ulici č. p. 112, kde později bylo ELKO. Měšťanskou školu ukončil za války v roce 1943 a potom studoval na dvouleté střední zemědělské škole v Benešově u Prahy. Po jejím ukončení pracoval v zemědělství se svými rodiči. Když jeho otec onemocněl a pro silné astma již nemohl pracovat, převzal jeho polovinu majetku. Ve vojenské základní službě pobyl jen půl roku. Využil možnosti vrátit se k hospodářství. Když bylo v roce 1959 založeno Jednotné zemědělské družstvo, byl mezi posledními, kteří pod nátlakem vstup v roce 1959 podepsali. V družstvu jezdil s koňmi na pole, louky, v zimě zase do lesa přibližovat pokácené stromy. V jejich chlévě byly ustájeny krávy, pak jalovice a nakonec telata, o která se staral se svou matkou až do roku Po odchodu do důchodu pracoval ještě jako hlídač v kravíně i na sušičce obilí. V roce 1963 se oženil, měl manželku z osady Chochol u Tichonic, ale ta se do Trhového Štěpánova nepřestěhovala. Po sedmi letech bylo jejich manželství rozvedeno. Z tohoto manželství měl jedinou dceru. Jeho největší láskou byly koně a les. Velice rád pracoval na polích i v lese s dřívím. V zimním období pletl košíky, dělal březová košťata, vyráběl i bandory a dřeváky. Přesto, že jeho předním zájmem bylo zemědělství, našel si čas k pěstování a rozvíjení dalších zálib. Byla to historie. Především regionální i místní. Zajímal se o historii i dění v obcích kolem Blaníka a později autem se sestrou navštívil mnoho vesnic, aby poznal to, o čem čítával. Zajímal se o mlynářství a vůbec vodní hospodářství, ovocnářství i zahradnictví. Přitom byl obdarován úžasnou pamětí. Využil i mnohé příležitosti k zájezdům po České republi-

11 Strana 11 ce. Navštívil i poutní místa v Mariazellu (Rakousko), Fatimě (Portugalsko) v Lourdech (Francie), v Czenstochowe (Polsko) a na Turzovce (Slovensko). Další síly věnoval práci ve Sboru dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově. Do tohoto sboru vstoupil v roce 1951 a z řadového člena se postupem času vypracoval na velitele, jednatele i kronikáře sboru. Za tuto dobu odvedl neocenitelný kus práce zejména jako kronikář. Z jeho zápisů budou čerpat další generace historiků. Za svou činnost obdržel celou řadu vyznamenání. Vyjmenujme alespoň nejvýznamnější: 1978 Čestné uznání ZO Svazu požární ochrany (SPO) v Trhovém Štěpánově k padesátinám 1980 Čestné uznání od OV SPO v Benešově za obětavou práci v požární ochraně 1998 Čestné uznání SDH v TŠ za práci v hasičském sboru k 75. narozeninám 2000 Čestné uznání od obce Trhový Štěpánov za přípravu výstavy k 710. výročí povýšení obce na město 2002 Čestné uznání Okresního úřadu Benešov za obětavost při dokumentaci sakrálních objektů 2002 Děkovný list za záslužnou a obětavou spolupráci na úseku státní památkové péče. Nejvyšším hasičským vyznamenáním byl oceněn na zámku v Přibyslavi , kde převzal titul Zasloužilý hasič. Ve slavnostním sále přibyslavského zámku byli účastni nejvyšší představitelé hasičského hnutí České republiky. Slavnostní ceremoniál snímala televize a sledovalo mnoho novinářů. Toto vyznamenání obdržel jako první v historii SDH V Trhovém Štěpánově. Byl rovněž členem místního Sdružení zahrádkářů, vinařů a Občanského lesa, v němž působil jako člen výboru. Sbíral staré kominické kalendáře, pohlednice, ale rovněž zemědělské nářadí. V prostorách svého bydliště vybudoval se svojí sestrou Ludmilou Šamšovou soukromé muzeum zemědělských strojů a nářadí. Nelze pominout i jeho vztah k Bohu a ke kostelu sv. Bartoloměje. Od útlého mládí byl ministrantem, ještě před začátkem školního vyučování chodil na ranní mše svaté, později se stal kostelníkem. Byl štědrý a věnoval pro potřeby kostela sv. Bartoloměje různé bohoslužebné předměty. Přispěl rovněž na opravu poutního místa v Hrádku u Vlašimi, na opravu varhan na Svaté Hoře u Příbrami, na povodněmi postiženou vesničku Metly v roce 2002 i na zvon sv. Matouše, který je zavěšen v nové kapli sv. Jana Nepomuckého v Chlumě. Jeho posledním přáním, které se mu splnilo, bylo odlití a zaplacení malého zvonu pro kostel sv. Bartoloměje, Ze zájezdu do Lourd na hřbitově v Bartres František Čermák, Marie Kornová a Antonín Šamša foto Josef Lebeda který svým zvukem oznamuje všechny čtvrtě a celé hodiny na věžních hodinách. Zvonek sv. Antonína, který váží 35 kg, nechal zhotovit Petr Pavel Manoušek z Prahy Zbraslavi v Belgii. Byl vysvěcen na svátek sv. Antonína Byl rovněž zpravodajem památkové péče při Podblanickém muzeu ve Vlašimi. Jeho úkolem bylo sledovat, co se děje v městě a v okolí, zaznamenávat změny v osídlení a podobně. Přispíval svými články do muzejní kroniky. Mapoval a nechal fotografovat malé sakrální objekty. Přispěl do Muzea Štěpánovska mnohými užitkovými předměty, které dnes mají vysokou kulturní hodnotu. Napsal několik článků do Zpravodaje Štěpánovska. Ve spolupráci se svou sestrou a pisatelem tohoto článku připravil obsáhlý seriál Řemesla, živnosti a služby v Trhovém Štěpánově. V něm zachytil spolu se svou sestrou nejen řemesla, která se zde provozovala, ale především jména těch, kteří se řemesly zabývali. Je to úctyhodná mravenčí práce, která je trvale zaznamenána v pamětní knize Města Trhového Štěpánova. Sestavil soupisy o chalupách, prázdných i zbouraných. Soupis zbouraných chalup je uveden v knize Trhový Štěpánov. Přispěl svými doplňky do kapitoly Štěpánovská nej aneb kuriozity či zajímavosti. V pozůstalosti jsou jeho pečlivé výpisky k různým tématům. Doufejme, že některé z nich budou časem zpracovány do zajímavých článků, které jistě obohatí stránky Zpravodaje Štěpánovska.

12 Strana 12 Život pana Antonína Šamši se uzavřel po dlouhé a těžké nemoci 12. listopadu 2008 v Benešově u Prahy. Několik měsíců statečně snášel tíhu nemoci, která na něj doléhala. Přesto se zajímal o dění v rodném městě a podle možnosti četl znovu některé kapitoly z knihy, která by bez jeho poznámek a doplňků byla neúplná. Rozloučení, které se konalo v kostele sv. Bartoloměje 19. listopadu 2008, bylo důstojné. Mši sv. celebroval bývalý duchovní správce zdejší farnosti P. Bořivoj Bělík. Na hřbitově se s ním rozloučil kromě P. Marka Martišky rovněž starosta města Ing. Václav Nekvasil. Hasiči se se svým dlouholetým členem rozloučili vskutku neobyčejně. Zapůjčili starobylý prosklený pohřební vůz, do kterého nechali zapřáhnout pár krásných vraníků pana Míky ze Zdislavic, který jej odvezl na místní hřbitov. Jeho život byl plný práce tělesné i duševní, plný zvratů, bolesti i překvapení. Současně i plný nadějí, víry, úcty a lásky k lidem, lásky k domovu. Já se vrátím, já se chci vrátit, já chci domů, to byla jeho slova dva dny před posledním vydechnutím. Je obdivuhodné, jakým způsobem pan Šamša dokázal využít svěřený čas a přitom obohatit i mnohé z nás. V Antonínu Šamšovi odešel z našeho města člověk, který znal jeho historii a mnoho dalších skutečností jako málokdo. Jistě si na tohoto skromného muže uchováme vděčnou vzpomínku. r V Pod Blaníkem číslo 3/2008 Začátkem prosince 2008 vyšlo 3. číslo oblíbeného časopisu Pod Blaníkem, které mělo uzávěrku Co najdeme na jeho stránkách? V úvodníku se Lubomír Hanel věnuje Chráněné krajinné oblasti Blaník. Stručně připomíná témata, jimž se tento časopis v minulosti věnoval. Uvádí, v kterém čísle je najdete. Autor pak seznamuje čtenáře se zajímavým druhem slunéčka v článku Exotický druh slunéčka na Podblanicku. Jeho původní domovinou je Dálný východ. Dokládá jeho nález na různých místech a rovněž i v lesoparku Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Jiří Pokorný a Pavel Procházka uvádějí První prokázané hnízdění strnada lučního na Podblanicku. Tento ptačí druh zde velmi dlouho nehnízdil. Po roce 1967 došlo k vymizení strnadů, ale kolem roku 2006 bylo zjištěno (zřejmě v ČR) až hnízdících párů. Jaromír Košťák nazval svůj článek prostě: Vzpomínka na sázavské voraře. Žel, tato činnost zcela zanikla a zůstaly jen vzpomínky. Stojí za to přečíst si tento článek. Jindřich Nusek se věnuje v krátké stati nazvané Když Vlašim stávala v Bítýšce. V městečku Osová Bítýška na Moravě stával objekt zvaný Vlašim. Stalo se tak zřejmě proto, že zde měli državy moravští páni z Vlašimi a jeho pozdější větev Janovských. Josef Moudrý popisuje Příběh starého vlašimského domu, starou roubenou chalupu v Řimovské ulici č. p Eva Dočkalová a Ivana Preislerová se věnují události 200 let od velkého požáru ve Vlašimi. Stalo se tak roku 1808, kdy při pečení bábovek chytlo máslo, od něj pometlo a záhy se požár rozšířil tak, že vyhořelo 128 domů. Celková škoda byla zlatých. Jiří Foller přiblížil čtenářům 125 let kaple ve Chmelné. Co je na kapli zajímavého? Že po vysvěcení zde byly každou neděli a svátek pobožnosti. Další zajímavost: z Chmelné pocházelo 7 farářů, kteří působili na různých místech, například v Hrádku u Vlašimi, v Kondraci, Luži Košumberku i v Praze Emauzích. Kaple byla před 15 lety zcela renovována. Mlada Filípková se věnuje koncentračnímu táboru Sonderlager v Bystřici. Popisuje v něm pohnuté osudy vězňů. Byl mezi nimi i známý herec Miloš Kopecký. V příštím čísle bude článek dokončen. Erich Renner pokračuje druhou částí studie nazvané Cesta Jana Nohy životem a poezií. Zde představuje básníkův život, jeho zápasy uvnitř literární skupiny Blok. Tento článek doporučujeme zejména studentům gymnázií, aby pochopili, jak ovlivňovaly ideje komunistů myšlení lidí v kladném i záporném slova smyslu (dá-li se to takto napsat). Milan Štědra přibližuje čtenářům historii ochotnického divadla v Sázavě. Je to již XVIII. část cyklu o ochotnickém divadlu na Podblanicku. Je podivuhodné, že amatérské divadlo se pěstuje v městě Sázavě dodnes. Přečtěte si zajímavé údaje o této činnosti. Vložená příloha má tyto části: První je převzatý článek z časopisu Pod Blaníkem 1929/30 od Václava Barcháňka: Zapadlá lesní řemesla. Zmiňuje dehtářství (kolomaznictví), smolařství, popelářství a draslářství. Recenze publikací se věnují: Ivana Preislerová přibližuje malou brožurku Podblanická kuchařka. Do ní přispěli i manželé Jiřina a Josef Petráskovi z našeho města. Radovan Cáder přibližuje knížku Miroslava Krále Živohošťská farnost její historii a současnost. Knížka se věnuje i dalším okolním obcím v povodí Vltavy Slapské přehrady. Pavel Pešout se věnuje knížce, kterou má ve svém fondu i Městská knihovna v Trhovém Štěpánově. Má název: Historie v obrazech aneb Posázaví ve fotografií. Fotografie doprovázejí jen krátké texty. Prohlédněte si ji v naší knihovně. Jaroslava Jarolímková Lipinská napsala povídku s názvem Pod skalou. Je to první část poetického vyprávění o dětství v Lipinách u Velíše, které bude pokračovat v dalším čísle. Martin Klaudys obšírně popisuje činnost CHKO Blaník v článku Činnost CHKO Blaník čtvrtstoletí po vzniku. Tato činnost má velmi široký záběr, ale i hloubku. Zají-

13 Strana 13 máte-li se o přírodu, její ochranu, činnost ochranářů, máte příležitost poznat alespoň stručně tuto práci a poslání. Zbývající část přílohy je věnována oznámením o akcích Muzea Podblanicka i Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Tentokrát bez většího zpoždění. V době, kdy vychází Zpravodaj Štěpánovska, jsou už tyto akce minulostí. Třetí číslo je vhodně doplněno ilustračními i dokumentárními fotografiemi a obrázky. Nejen studenti, ale i další zájemci budou při četbě tohoto čísla obohaceni o nové poznatky. Doporučujeme našim čtenářům! jv Přehled srážek za rok 2008 Měsíc srážky mm/m 2 minimální maximální průměr Leden 270,0 0,0 270,0 120,6 Únor 32,0 12,2 32,0 22,1 Březen 196,2 28,4 196,2 112,3 Duben 28,3 0,6 28,3 14,5 Květen 30,0 30,0 37,8 33,9 Červen 54,2 27,6 80,3 54,0 Červenec 30,6 8,3 58,9 32,6 Srpen 14,4 14,4 76,6 39,7 Září 10,8 6,6 66,9 28,1 Říjen 22,6 16,4 22,6 19,1 Listopad 30,8 30,8 189,9 92,7 Prosinec 11,6 11,6 30,6 18,7 Celkem 711,7 610,5 711,7 661,1 Zpracováno podle údajů Ing. Aleny Vilímovské Brůnové ze ZD a.s. Trhový Štěpánov O medvědovi Bajka zrcadlo našeho života V lese žil medvěd Tom, který se rád smál a byl stále veselý. Usmíval se, i když zrovna pršelo, a pomáhal, kde jen mohl. Zvířátka ho proto měla ráda. Jednou přiběhla kuna Štěpka z lesní nemocnice pro nemocná mláďátka. Volala na Toma, jestli by nemohl odpoledne přijít potěšit děti do nemocnice. To víš že jo, povídá medvěd. A když se dobře najedl, převlékl se za klauna, sbalil kufřík a šel. Děti už na něho čekaly. Některé děti měly polámané nožičky a rozbité hlavičky. Tom začal dělat kotrmelce a to se mláďátkům moc líbilo. Nakonec jim vykouzlil z kapsy nějaké dobroty. To bylo něco pro ně! Mláďátka tleskala a smála se. Jen zajíček Radek se nesmál. Tom si toho všiml, přistoupil k jeho pelíšku a ptá se ho, proč je tak smutný. Zajíček zafňukal: Já chci domů. Medvěd Tom vytáhl z kapsy duhovou kuličku. Víš, tuhle kuličku mi daroval můj kamarád Pepa a řekl mi, že když budu smutný, abych se do té kuličky podíval a pak uvidím všechno jinak. Teď tu kuličku dám tobě, zajíčku, a až ti bude dobře, dej tu duhovou kuličku tomu, kdo jí bude potřebovat. Zajíček Radek si vzal od Toma kuličku a měl velikou radost. Medvěd mu zamával na rozloučenou a odešel. Druhý den přišla pro zajíčka maminka a on si vzpomněl na slova velkého medvěda. Vyndal duhovou kuličku, rozhlédl se a uviděl malou veverku Bětku. Podal jí kuličku a řekl jí: Až budeš zdravá, dej tu kuličku někomu, kdo jí bude potřebovat. Veverka měla radost a usmívala se. A tak putovala duhová kulička světem a všude dělala radost. Když už byl medvěd Tom starý a ležel v posteli, přišel za ním doktor datel. Po chvíli vyndal z kapsy duhovou kuličku. Snad ti, Tome, udělá radost, jako jednou mě. Tom se usmál, protože poznal svou duhovou kuličku. Mirka Štiková, Trhový Štěpánov Vesnická zabijačka Obraz nakreslil Josef Lada velice podrobně a výstižně, dobře vystihl atmosféru vesnické zabijačky. V hlavním motivu je řezník, vyvrhující zabitého vepře, čemuž přihlíží tři chasníci. Vepř je pověšen za zadní nohy ke stropu stodoly. Z pravé strany přináší selka vařící vodu ve velkém kastrolu, zleva od vrátek nese děvečka džbánek. Popředí obrazu tvoří necky, které se používají k očištění kůže vepře. Těsně vedle necek se válí pohozená sekera, u ní se o něčem dohadují dva mladí chlapci. Z druhé strany necek líže mlsný pes ztuhlou prasečí krev. Vedle psa stojí chlapec a dívka, choulící se zimou; oba dva jsou plně zaujati zabijačkou. Pozadí tvoří štít vzdáleného domu se dvěma okny a šikmá střecha stodoly, k níž je přistavěn již prázdný prasečí chlívek. Celá dřevěná stodola se opírá o kamenný dům s bytelným zápražím. Pochmurná zimní atmosféra a naopak veselá nálada lidí tvoří zajímavé protiklady. Na obraze převládá bílá barva sněhu. Obraz je zajímavý především svým motivem, přibližující zvyklosti a tradice našich předků. Pavel Dušek, 7. třída, Dubějovice Pohlednice Josefa Lady

14 Strana14 Průvodce obsahem Zpravodaje Štěpánovska v roce 2008 Od února roku 2008 vychází Zpravodaj Štěpánovska s novým barevným logem, který vytvořil Bc. David Korn, návrh uspořádání přední strany navrhl Jaromír Vlček. Opět uplynul jeden rok. Je to již 10 ročníků pravidelného vydávání Zpravodaje Štěpánovska. V prosinci 2008 jsme otiskli článek s názvem 10 let Zpravodaje Štěpánovska. V něm najdete zajímavé údaje o tom, jaký byl po obsahové i po vnější stránce. Počet autorů, který sledujeme od začátku pravidelného vydávání dosáhl počtu 315, počet fotografů je 75. V ročníku 2008 vyšlo 6 čísel v celkovém nákladu výtisků a 136 stran. Naše ohlédnutí obsahuje několik tématických okruhů: Na titulní straně každého čísla je otiskována fotografie s průvodním textem, který připravuje odpovědný redaktor. V loňském ročníku to byly tyto fotografie: Únor: Náměstí se stromy s jinovatkou David Korn Duben: Blaník od Kladrub fotografii poskytla starostka Anežka Srbová z archivu obce Kladruby Červen: Dům manželů Musilových v ulici V Sedle Jaromír Vlček Srpen: Dům rodiny Kořínkových v ulici V Belíce Jaromír Vlček Říjen: Základní škola od nádraží Jaromír Vlček Prosinec: Zimní Trhový Štěpánov z archivu města Co se v roce 2008 stalo? Starosta Ing. Nekvasil Václav v každém čísle informoval občany o tom, co se v obci děje a jaké úkoly řešilo zastupitelstvo obce. Dvořák František: 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sedmpánech Korn Josef: Hasiči zasahovali (několik požárů) - Krásová Jaroslava: Hasičský den Oslava 125 let SDH v Trhovém Štěpánově - Ing. Nekvasil Václav: Schválený rozpočet města Trhový Štěpánov na rok Srbová Anežka: Z obce Kladruby v roce 2007 Tomaides Jiří: Nové plynové topení v Sokolovně - Tomaides Josef: Co je nového v Mikroregionu Český smaragd; Mikroregion Český smaragd má velké plány Vlček Jaromír: V Hulicích hasiči oslavovali; Krajské volby Z historie Bílková Olga: Historie Kalné; Osada Kalná - Dvořák František: Historie hasičů nejen v Sedmpánech; Hasičský sbor v Sedmpánech po roce 1970 Holakovský Pavel, Hulice: Hasiči v Hulicích oslavují 100 let od založení Kott Jiří: V italském zajetí (Vzpomínka na vznik Československé republiky v roce 1918) PhDr. Procházka František: Reklamní firemní tiskoviny Vojtěcha Smutného Ing. Uhlíř Zdeněk: Zajímavé kamenné zdi; Rozhledna; U košaté višně; Mistr světa ve střelbě velkorážní pistolí Vladimír Kudrna Vlček Václav ( ): Rok 1848 ve Střechově. Články o přírodě, zeměpisu a ekologii Hromas Jakub: V přírodní památce Na Ostrově u Nemíže se opět pase - Korn Josef a Vlček Jaromír: Nález uhynulého jezevce lesního Lachman Jiří: Skládka EKOSO není smetiště třídíme odpad - Mareš Miloslav: Rybník Belík v roce Pacovská Františka: Kam s naším odpadem? Co kam patří a nepatří - Ing. Pešout Pavel: Zámecký park ve Vlašimi část první a druhá - Ing. Průchová Hana: Srážky v roce 2007 Svobodová Magdalena: Rozsáhlé výsadby ve vlašimském zámeckém parku. Návštěvy Vlček Jaromír: Biskup Václav Malý v Trhovém Štěpánově. Výročí Havlínová Hana: 100 let od úmrtí spisovatele Václava Vlčka Senková Zita: 190 let zní Tichá noc každé Vánoce - Tomaides Josef: Naší sokolovně je 85 roků; Devadesáté výročí samostatnosti Československa; 10 let Zpravodaje Štěpánovska - Vlček Jaromír: Výročí střechovského spisovatele Václava Vlčka ( ); Vzpomínáme na pana Jana Vobeckého (100 let od narození). Úvahy, k zamyšlení Bible Žalm 145 než půjdete na půlnoční - Čemus Richard SJ: Vánoce aneb Věčnost v čase - Farion Roman, Ing.: Podzimní naděje Heryán Ladislav: Šest jmen vánočního příběhu - Internet: Co se říká; Vánoce znamenají - Lachman Samuel: Já a příroda Masaryk Tomáš Garrigue: Několik myšlenek z knihy Karla Čapka: Čtení o TGM - Matka Tereza: Krédo Matky Terezy ŕ Přesto Procházka František, PhDr.: Václav Vlček a naše doba - Vlček Jaromír: Máme rádi naše město?; Jak je to s hrdostí na naše město? Vánoční i nevánoční přemítání odpovědného redaktora. Poezie Brédová Martina (9. třída TŠ): Jaro - Černá Alžběta (9. třída Hulice) Naše třída; Formanová Tonuška: Vánoční přání - Lachman Samuel (9. třída TŠ): Přichází Jaro Sova Antonín: Rozsvícené jedlí - Šrámek Fráňa: Prosinec - Vlčková Dáša: Přání k Vánocům. Literární tvorba Zahrnuje většinou práce žáků a žákyň Základní školy v Trhovém Štěpánově Čermáková Kateřina (4. třída TŠ): Prázdninový příběh Černá Alžběta (9. třída Hulice): Jak jsem pásla krávy

15 Strana 15 - Damborský Jan (8. třída Trhový Štěpánov): Rok 2086 Drahoš Václav (6. třída Keblov): O vráně a prasátku - Dušek Pavel (6. třída Dubějovice): Vepř a pes - Frajt Jan (6. třída Sedmpány): Vlk a pastýř - Němcová Zuzana (6. třída Tehov): Čáp a žába - Olišarová Anna (6. třída Keblov): O lakomém krtečkovi Petrů Ivan (9. třída Rýzmburk): Psí holka o lidech - Rumlerová Jana (4. třída) : O nafučené princezně Vinšová Markéta (7. třída ZŠ Kalná): Strom z jezera slz. Další literární tvorba: Heřman Jan: Zpívejme přátelé! Vánoce po roce znovu přicházejí! - Kott Jiří: Panský kočí; Vánoce mého dětství Reiser Werner (Kašper Jan): Malý anděl vánoční povídka - Uhlíř Zdeněk Ing.: Chléb náš vezdejší Vlček Václav ( ): Rok 1848 ve Střechově; Jak jsem se topil v Soutickém potoce; O škole a střechovské synagoze; Židovské rodiny ve Střechově. Z kultury, výstavy v Muzeu Štěpánovska Kubalová Vlasta: Vánoční výstava obrazů Stanislava Příhody - Nová Jitka: Ohlédnutí za vánoční výstavou - Pavlik Josefina: První zahraniční host vystavoval v Muzeu - Polivková Olga: O výstavě (žáci a učitelky MŠ) Mgr. Příhoda Stanislav: Třetí sezóna Podblanické galerie. Recenze Vlček Jaromír: Vlastivědný časopis Pod Blaníkem 3/2007; 4/2007; 1/2008 Opomíjená místa na Podblanicku I. od Ing. Václava Zemka. Rozhovory Vlček Jaromír: Rozhovor s Ing. Romanem Farionem. Základní škola Mgr. Balšánek Jan: 44. ročník Chemické olympiády kategorie D Mgr. Ing. Podhadská Hana a Mgr. Chvojková Jitka: Zápis dětí do 1. třídy; Mgr. Ing. Podhadská Hana: Výstava v Muzeu únor; Eliška si pustila fantazii na špacír (Eliška Zadákova ve výtvarné soutěži) - Mgr. Früblingová Hana: Začal nový školní rok 2008/ Mgr. Vrbický Martin a Mgr. Hoffmannová Gerda: Úspěchy našich žáků na dějepisné a konverzační olympiádě. Mateřská škola Polivka Ondřej: Mateřskou školu ovládly masky - Polivková Olga: Oznámení o zápisu; Jak jsme maminky oslavily, poklad našly a tělo venku potrápily; V Mateřské škole začal další školní rok; Co je nového v Mateřské škole. Sport, tělovýchova, turistika, akce pro děti Bílková Olga: Nedělní odpoledne s Vandou a Standou (v Hulicích) Janáčková Klára: Vzpomínka na prázdniny (Hasičský tábor ve Střechově nad Sázavou) - Nekolný Lukáš (Praha): Reportáž z kraje blanických rytířů - Nerad Vladimír: Krátce z oddílu kopané TJ SOKOL - Novotná Vendula: Pohádkový les ve štěpánovské Pasece - Tomaides Jiří: Co nového v Tělocvičné jednotě Sokol Trhový Štěpánov - Třešňáková Šárka: Pohádkový les Veselý Miloslav a Neděla Tomáš: Předsedova holina Ing. Voigtsová Miroslava: Golf Vojtová Marie: Z Dubějovic (lovení ryb); Dubějovické dětské odpoledne Voslářová Ivana: Jaká byla Předsedova holina 2008? Ing. Vošický Antonín: Nové sportoviště v Dubějovicích. Knihovna: Boušková Jana a Kornová Ludmila: Městská knihovna informuje únor, duben, říjen; Městská knihovna v číslech; Vlček Jaromír a Kornová Ludmila: Nové časopisy v Městské knihovně. Různé Červenková Kateřina, Mgr.: Kronika Vlašimské brány (výstava) Krásová Jaroslava: Valná hromada SDH; Stavění máje; Poděkování (za pomoc na táboře) - Lebeda Josef: Tříkrálová sbírka 2008 Malina Karel: Značky (turistické a jiné) P. Martiška Marek: Bohoslužby o Vánocích - Měchurová Jaroslava: Z Klubu aktivního stáří Ing. Nekvasil Václav: Vánoční zdravice starosty města - Ing. Pešout Pavel: Blanický rytíř byl v roce 2008 vyhlášen již podesáté - Petráskovi Jiřina a Josef: Jen dík - Mgr. Pivoňka Petr: Hvězdárna ve Vlašimi znovu otevřena veřejnosti Vinšová Růžena: Poděkování za Pohádkový les Vlček Jaromír a Tomaides Josef: Školský a kulturní výbor Vlček Jaromír: Úvodník odpovědného redaktora v únoru; Průvodce obsahem Zpravodaje Štěpánovska v roce 2007; Města a městyse okresu Benešov; Řešení tradičního vánočního kvízu; O různých sděleních a citátech; Z dopisů zaslaných redakci; Pro fotografy; Dobré rady pro psaní článků v počítači; Zaznamenali jsme (Farnost na Hrádku, den otevřených dveří MŠ a ZŠ; Fauna Štěpánovska: seriál o ptácích: dále nevychází; Z poznámek odpovědného redaktora (opakovaná výzva fotografům; glosa na otisknutí fotografií na přední straně Z.Š.; třetí část neupravených míst ve městě; setkání s PhDr. Františkem Procházkou a slavnosti k 100. výročí úmrtí Václava Vlčka ve Střechově; o sdružení Kalňáci); Položení věnce k hrobu Václava Vlčka; Větrná smršť; Kolik autorů přispělo do Z.Š autor Markéta Vinšová; Tradiční vánoční kvíz; Doplňovačka s tajenkou; Omluva redaktora (prosinec 2008) - Vojtová Marie: Z Benešova do Trhového Štěpánova bez průvodčího; Setkání na vinici v Kladrubech. Oznámení a informace 7 Czech POINT; Poplatek ze psů; Další etapa výměny občanských průkazů; Upřesnění informace o povinné výměně občanských průkazů; Blíží se konec platnosti občanských průkazů; Nepřehlédněte tyto informace: Výměna řidičských a občanských průkazů.

16 Strana 16 Vložená příloha: Kolman Karel: Dějiny Trhového Štěpánova do roku 1918 od čísla 4 srpen 2007 do čísla 2 duben Společenská kronika v každém čísle připravovala matrikářka Pacovská Františka. Společenská kronika zahrnuje vzpomínky na zesnulé, které píší příbuzní. Do 10. ročníku Zpravodaje Štěpánovska přispělo 71 autorů: Balšánek Jan Mgr. Chlum; Bible, král David; Bílková Olga Kalná; Boušková Jana; Brédová Martina; Čermáková Kateřina; Červenková Kateřina Mgr. Vlašim; Černá Alžběta Hulice; Damborský Jan; Drahoš Václav Keblov; Dušek Pavel Dubějovice; Dvořák František Sedmpány; Farion Roman Ing. Vlašim; Frajt Jan Sedmpány; Früblingová Hana Mgr.; Havlínová Hana Střechov nad Sázavou; Hoffmannová Gerda, Mgr. Vlašim; Holakovský Pavel Hulice; Hromas Jakub Vlašim; Chvojková Jitka, Mgr.; Janečková Klára Benešov; Korn Josef; Kornová Ludmila; Kott Jiří; Krásová Jaroslava; Kubalová Vlasta Mgr. Čechtice; Kupsa Pavel; Lachman Jiří; Lachman Samuel; Lebeda Josef Javorník; Malina Karel Vlašim; Mareš Miloslav; Masaryk Tomáš Garrigue ( ) in memoriam; Matka Tereza in memoriam Indie; Měchurová Jaroslava; Neděla Tomáš; Nekolný Lukáš Praha; Nekvasil Václav Ing.; Nerad Vladimír; Němcová Zuzana Tehov; Nová Jitka; Novotná Vendula; Olišarová Anna Keblov; Pacovská Františka; Pavlik Josefina Německo; Pešout Pavel Ing. Vlašim; Petráskovi Jiřina a Josef; Petrů Ivan Rýzmburk; Pivoňka Petr Mgr. Vlašim; Podhadská Hana Mgr. Ing.; Polivka Ondřej; Polivková Olga; Procházka František PhDr. Praha a Kácov; Průchová Hana, Ing.; Příhoda Stanislav Mgr. Vlašim; Rumlerová Jana Keblov; Srbová Anežka starostka Kladrub; Svobodová Magdalena Vlašim; Špičkovi; Tomaides Jiří; Tomaides Josef; Třešňáková Šárka; Uhlíř Zdeněk Ing.- Brno; Veselý Miloslav; Vinšová Markéta Kalná; Vlček Jaromír; Vlček Václav ( ) in memoriam; Voigtsová Miroslava Ing.; Vojtová Marie; Voslářová Ivana; Vrbický Martin Mgr. Řimovice; Autoři, u nichž nejsou uvedena místa bydliště nebo působiště, jsou z Trhového Štěpánova. Slovo na závěr Z uvedeného přehledu získáme ucelené informace o tom, co přinesl Zpravodaj Štěpánovska na svých stránkách v minulém roce. Obsah je přiměřeně vyvážený. Shrňme si tentokrát v abecedním přehledu jednotlivé okruhy článků s jejich počtem: Co se v roce 2008 stalo? 17 Články o přírodě, zeměpisu a ekologii 9 Knihovna 5 Literární tvorba 20 Mateřská škola 5 Návštěvy 1 Poezie 7 Recenze časopisu Pod Blaníkem aj. 4 Rozhovory 1 Různé 38 Společenská kronika včetně vzpomínek na zesnulé 6 Sport, tělovýchova, turistika, akce pro děti 13 Úvahy, k zamyšlení 13 Vložená příloha Dějiny Trhového Štěpánova od Karla Kolmana 2 (jen v roce 2008, tyto dějiny začaly vycházet již v roce 2007) Oznámení a informace 7 Výročí 7 Z historie 12 Z kultury, výstavy v Muzeu Štěpánovska 5 Základní škola 6 Uvítáme více článků ze sportu, zájmových sdružení, ze Základní školy i z okolních obcí včetně obcí Mikroregionu Český smaragd. Zpravodaj Štěpánovska je pro Vás! Všem čtenářům i příznivcům děkuji za podporu a srdečně všechny pozdravuji. Jaromír Vlček, odpovědný redaktor Zpráva o činnosti a hospodaření Občanský les, v. o. s. Trhový Štěpánov za rok 2008 V první řadě bych rád popřál všem společníkům i občanům Trhového Štěpánova hodně zdraví a štěstí v roce Zároveň bych rád vzpomenul na dva členy našeho výboru Antonína Šamšu a Jaromíra Hospergra, kteří nás v loňském roce navždy opustili. Nyní ke zprávě. Jak víte, tak nás v loňském roce postihly dvě události, a to Emma a vichřice. Ty způsobily škodu na porostu 215 plnometrů (plm). Jelikož ceny výkupu kulatiny a surového dřeva po orkánu Kyrill klesly téměř o 40 %, tak po Emmě a vichřici klesly o dalších 20 %, a to na cenu Kč za kulatinu, výběr III A. Z toho se musely zaplatit náklady na těžbu a přibližování po 300 Kč za plm. Zároveň jsme vytěžili 137 plm po Kyrillovi a kůrovci. Za 352 plm jsme utržili Kč. Náklady na těžbu a přibližování byly Kč. Vysadilo se stromků (pořizovací cena Kč) a chybí nám vysadit přibližně stromků ve dvou lokalitách, které bychom chtěli zvládnout v průběhu března a dubna letošního roku. Ke konci roku 2008 máme na účtu v bance Kč a v pokladně Kč. Veškeré doklady o příjmech a výdajích byly kontrolovány revizní komisí, jejíž předsedou je František Sviták, členové Roman Kepka a Milan Boušek, kteří garantují správnost údajů. Za Občanský les Trhový Štěpánov František Musil, jednatel.

17 Strana 17 Malé zamyšlení o hospodáři, poutníku a dobrodinci Vyslovíme-li dnes slovo hospodář před mladší generací, málokdo si dovede představit kdo to vlastně hospodář byl. Dovolte, abych význam tohoto slova trochu přiblížil a popsal. Žijeme na venkově a před půl stoletím žilo a usilovně pracovalo na venkově mnoho velkých, menších nebo dobrých či špatných hospodářů (zemědělců). Dnešním vyjádřením by se dalo říci soukromé zemědělské podnikání, ale představovalo to mnohem více. Hospodář podědil po svých předcích nebo zakoupil hospodářskou usedlost s různě velkou výměrou zemědělských pozemků (polí, luk, pastvin, zahrad, lesů). Tyto pozemky s celou svou rodinou obhospodařoval, aby po mnohaleté práci předal opět další generaci. Hospodaření nespočívalo jen v péči o pozemky, ale aby byly v pořádku hospodářské stroje a různá potřebná zařízení, která hospodáři ulehčovala práci a vždy vše bylo v použitelném stavu. Dle velikosti hospodářství měl každý hospodář svůj vlastní potah, ať již koňský, volský nebo kravský, aby mohl své pozemky obdělávat. Hospodaření vyžadovalo také chov dobytka, prasat a dalšího domácího zvířectva. Různé zemědělské produkty, které hospodář na svých pozemcích vypěstoval, se svým zvířectvem spotřeboval a teprve, co mu zbylo, prodal. Všechno bylo řádně zužitkováno. Jednou z důležitých věcí bylo také to, že hospodář byl samozásobitelem důležitých potravin jako je maso, mléko, máslo, mouka a vejce. Pravý význam slova hospodář zaniklo v padesátých letech minulého století zakládáním Jednotných zemědělských družstev. Dnešní lidé, kteří pracují v zemědělství, jsou odměňováni určitou mzdou podle toho, v jakém oboru pracují. Žel, nějaký opravdový vztah a lásku k pozemkům, zvířectvu či zařízení hospodářství spíše nemají. Dřívější hospodáři tím, že ke svým pozemkům měli jiný vztah, tím zároveň pečovali a udržovali celou krajinu. Na to není v dnešní uspěchané době čas a ani na to nejsou peníze. Je to vidět na některých loukách, které se dříve dvakrát i třikrát sklízely. Dnes se již nesklízejí vůbec nebo jsou zcela zarostlé náletovými dřevinami a některá pole se také nesklízejí. Nedávno odešel z našich řad pan Antonín Šamša. Jeho životní cesta je popsána na jiném místě tohoto vydání. Jaký to byl člověk? HOSPODÁŘ. Antonín Šamša byl jedním z nich v poslední generaci hospodářů. Po mnoho let ještě se svým koňským potahem zapřaženým do pohřebního vozu doprovázel mnoho zemřelých na poslední cestě při pohřbech z domu smutku ke kostelu a poté z kostela na štěpánovský hřbitov. POUTNÍK. Antonín Šamša byl člověk věřící a během svého života se rád zúčastňoval různých poutí, poutních zájezdů, ať již domácích nebo zahraničních. DOBRODINEC. V roce 2008 daroval pan Antonín Šamša štěpánovskému kostelu nový zvon. Má jméno Svatý Antonín, který je zavěšen na malé věži kostela sv. Bartoloměje. Nám, dosud žijícím, svým zvoněním oznamuje ve čtvrthodinových intervalech, jak nám ten pozemský čas neúprosně utíká. Až někdy zaslechneme hlas tohoto zvonu, vzpomeňme si na Toníka Šamšu jako dobrého hospodáře, poutníka a dobrodince. Josef Lebeda, Javorník Antonín Šamša jako kočí pohřebního vozu fotografie z pohřbu paní Marie Trávníčkové z Javorníka foto Josef Lebeda Svěcení zvonu sv. Antonína foto Josef Lebeda

18 Strana 18 Štěpánovák všude bratra má! Bylo to začátkem osmdesátých let, když jsem navštívil se svým otcem Bohumilem Brůnou restauraci Zlatá husa v Praze na Václavském náměstí. Sotva jsme si stačili odložit, když harmonikář praštil s nástrojem a s tátou se k sobě vrhli s výkřiky: Bohouši! Pepíku! Byl to Josef Kokta, který se prý u našeho dědka učil ševcem. Z jejich překotného vypravování si pamatuji toto: Otec byl za první republiky v Praze policajtem a když jednou pomáhal rozhánět jakousi demonstraci, mávaje pendrekem, z jednoho hloučku se ozvalo: Mílo, nás ne, my jsme ze Štěpánova! Inu, klasický příklad protekce. Jinak bratr nakupoval v řeznictví u Jana Tomaidese (pocházel z domu č. p. 60 v dnešní ulici Na Potůčku poznámka redakce) v Dejvicích, já ve Šluknovském výběžku pečuji o štěpánovská kuřata od firmy RABBIT. Také jsem byl na své jachtě kontrolován policistou poříčního oddílu, původem ze Sedmpán. Sice již v důchodovém věku, ale rád vzpomínám na prázdniny ve Štěpánově. Bylo tam, a věřím, že je dobře. S přáním všeho dobrého štěpánovským občanům i městu Jiří Brůna Autor je narozen v roce 1941, nyní bydlí trvale v Praze, přechodně v Lobendavě. Je vnukem Jana Brůny, jehož domek stával v nynější Dalkovické ulici č. p. 231, naproti domu Brantových. Výstup na Javornickou hůru Je to již osmý rok, kdy se javornická parta vydává na silvestrovský výstup na 583 metrů vysokou Javornickou hůru. Dalo by se říci, že už je to taková naše tradice, ale nejsme jediní, kteří se ocitnou na vrcholu již zmíněného kopce. Chodí tam i lidé z okolních vesnic: z Chlumu, Zdislavic, Keblova, Mnichovic, Otročic, Trhového Štěpánova a dalších. Nemohu informovat o účastnících z jiných vesnic, ale za Javorník snad ano. Každým rokem nás chodí víc. Scházíme se okolo 12. hodiny v místní hospůdce, kde se muži i některé ženy posilní jedním pivem a můžeme vyrazit. Skoro každý druhý člověk má na zádech batoh, v němž si nese špekáčky a něco na posilnění tedy lahvinku něčeho hřejivého. Děti samozřejmě jen čaj. Než vyjdeme na samý vršek, několikrát se zastavíme. První ze zastávek je u rybníka. Každý se něčeho napije a jde se dál. Další zastávka většinou bývá u pískovny, kde byl v červnu 2007 postaven nový dřevěný kříž. Výstup se pomalu ztěžuje. Další zastávka je těsně pod vrškem, kde se začala budovat cesta, která vede až nahoru. Zmíním dosti podstatnou věc, že na vrcholu Javornické hůry bude stát rozhledna, která bude zhruba 35 m vysoká, a k tomu cestu prostě potřebujeme. Stavba rozhledny by mohla být dokončena, pokud Mikroregion Český smaragd obdrží dotaci, v roce Předpokládané náklady na ni jsou kolem 9 milionů Kč. Letos se na vrcholu Javornické hůry sešlo kolem 300 lidí. Je nutno také podotknout, že my,,javorničtí jsme tam dorazili snad jako poslední, takže oheň už byl rozdělán a mohli jsme jen opékat vuřty a popíjet. Myslím si, že z výstupu na Javornickou hůru se stal trend nebo snad tradice, která by měla určitě pokračovat. Už třeba jen proto, že lidé na poslední den v roce zažijí tolik legrace, protáhnou si svá těla a nastartují svá játra na náročný a dlouhý večer. A kdo to třeba kdy viděl, aby se na Silvestra opékaly špekáčky? Veronika Vailichová, Javorník Na vrcholu Javornické hůry fotografoval Jaroslav Kohout

19 Strana 19 Vyluštění tradičního vánočního kvízu: 1. Kolik měst je na okrese Benešov? c) 9 2. Kolik městysů je na okrese Benešov? a) 9 3. Která obec není v našem okolí městysem? c) Soutice 4. Kolikáté výročí sokolovny si připomněli Sokolové v Trhovém Štěpánově? b) 85 let 5. Prvním redaktorem Zpravodaje Štěpánovska byl: c) Jaroslav Šesták 6. Kdo nebyl kronikářem města Trhový Štěpánov: c) František Tomaides 7. Starostou Sboru dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově nebyl: c) Lubomír Pazour 8. Spisovatel Václav Vlček chodil do školy: b) v Kácově 9. Pravnučkou spisovatele Václava Vlčka je módní návrhářka b) Iška Fišárková 10. Ve Zpravodaji Štěpánovska nikdy nevycházel seriál: c) Štěpánovská nej - aneb kuriozity či zajímavosti Správně odpověděli a výherci se stali paní Zdeňka Exnerová z Hulic a pan Josef Hyhlík ze Střechova nad Sázavou. Odpověděli správně na všech 10 otázek a osvědčili své všeobecné znalosti o našem okolí. Upřímně blahopřejeme! Vánoční doplňovačka s tajenkou Tajenka byla ve čtvrtém sloupci zleva a zní: VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ POKOJ VÁM. Z nedostatku místa neuveřejňujeme celou doplňovačku, ale pouze výrazy, které jste měli vyluštit: Proud vzduchu = průvan, gratulace = přání, cizí = neznámý, opět = znova, opak zdravého = nemocný, výprava = expedice, sledovat = stopovat, protivník = nepřítel, nadmíru = příliš, smát se = chichotat, věk = stáří, mínění = názor, koště = pometlo, dočasnost = pomíjivost, ranní jídlo = snídaně, pražské údolí= Prokopské, hodně = mnoho, náčrt = nákres, lano = provaz, nerozhodný = nejistý, nástraha = návnada, Vánoce = svátky, první český kronikář = Kosmas Správně luštili manželé Kaletovi z Trhového Štěpánova a paní Zdeňka Exnerová. Odměněni byli manželé Kaletovi. Blahopřejeme! Za Bohumilem Novým Tři dny před Štědrým dnem dokončil svoji životní pouť pan Bohumil Nový. Byla to pro všechny překvapivá zpráva. Odešel člověk, který žil v našem městě tichým, nenápadným životem, ale věnoval mu tolik, jako málokdo. Se svou manželkou Jitkou, tvořili spolehlivý pár, který uvedl v život Muzeum Štěpánovska. Je nesnadné zhodnotit jeho přínos pro toto muzeum. Zatímco paní Jitka Nová se stala vedoucí muzea a spolu s mnoha spolupracovnicemi připravovala výstavy, její manžel pracoval jakoby v pozadí. Všechny vystavené exponáty prošly jeho šikovnýma rukama. Čistil je, opravoval a připravil k vystavení. Byl to velký počet hodin, který lze těžko spočítat. Podílel se na přípravě každé výstavy a zase lze napsat, že jich bylo už velice mnoho. Pracoval tiše, nenápadně, ochotně. Když jsme připravovali výstavu biblí, kancionálů a modlitebních knížek, byl velice ochotný převést to velké množství těžkých krabic a tašek do muzea. Po skončení za silného deště část exponátů odvezl domů dvěma vystavovatelům. Snad ještě pro připomínku můžeme uvést základní data: narodil se 8. listopadu 1943 v Trhovém Štěpánově a na věčnost odešel v neděli 21. prosince Vyučil se zedníkem a pracoval v různých podnicích. Ve Vlašimské ulici postavil rodinný domek. Vychoval s manželkou dceru a syna. Pravidelně se zúčastňoval brigád v Občanském sdružení zahrádkářů, kde vždy odvedl dobrou práci. Určitě bude chybět nejen rodině, ale i občanům města. Zejména jeho šikovné a pilné ruce budou chybět v Muzeu Štěpánovska. Zaslouží si naši milou vzpomínku i poděkování. R. Krátké postřehy - V úterý došlo v Nákupním středisku Vladimíry Červové k inovaci. Místo starých pokladních pultů byly instalovány nové s moderním odbavováním pomocí čárových kódů, jak je tomu ve větších prodejních řetězcích. Na pokladním lístku je uveden název zboží i jeho cena a kolik má pokladní zákazníkovi vrátit. Nákupní středisko foto Jaromír Vlček

20 Strana 20 - Jistě jste byli mile překvapeni, že do každého čísla byl vložen krásný nástěnný kalendář na rok Vytvořil jej Bc. David Korn. Zastupitelé našeho města souhlasili s tímto malým bonusem pro čtenáře a příznivce. Děkujeme! - Pravděpodobně se naši čtenáři divili, že ve společenské kronice byly otisknuty dvě fotografie Petra Přenosila vedle sebe. Byl to šok i pro odpovědného redaktora. Za tuto chybu se omlouvá, byť jím nebyla zaviněna. Není známo, proč se to stalo v tiskárně při grafické úpravě předlohy. - V článku 10 let Zpravodaje Štěpánovska byl omylem přejmenován jeden z bývalých členů redakční rady. Správné jméno je Miloš Sviták. Prosíme o prominutí. Pozvánky na výstavy Výstavy jsou otevřeny ve všední dny od 9 12 a od hodin v přednáškovém sále v přízemí Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Doporučujeme našim čtenářům! - Od 27. ledna do 6. března 2009 se koná výstava Staré mapy historická paměť krajiny. Tato výstava probíhala v říjnu a v listopadu ve Státním oblastním archivu v Benešově a těšila se velkému zájmu návštěvníků i školních exkurzí. Výstava zachycuje vývoj mapování a kartografie od minulosti do současnosti. Návštěvníci zde uvidí například Klaudyánovu mapu Čech z roku 1518, Műllerovu mapu z roku 1720 nebo obří mapu Království českého z roku 1894, ale i další unikátní mapy. - Výstava Podpisy slavných. Autogramy slavných a známých osobností jsou ze sbírky paní Mgr. Vlasty Kubalové z Čechtic, členky Klubu sběratelů autogramů Praha. Na výstavě můžete vidět autogramy i rukopisy politiků, spisovatelů, zpěváků, herců a režisérů a celé řady dalších významných osobností. Výstavu můžete shlédnout od 12. do 31. března Informace pro občany nepřehlédněte Do je splatný poplatek ze psů, jehož výše se pro letošní rok nemění 100 Kč za 1 psa, 150 Kč za každého dalšího psa, důchodci platí 50 Kč. Cena za popelnice v roce 2009 Cena popelnic pro rok 2009 byla stanovena při svozu 1 x týdně na Kč, z toho město přispěje 272 Kč a občan uhradí 870 Kč, pro osoby žijící osaměle činí cena 811 Kč, z toho město přispěje 271 Kč, občan uhradí 540 Kč. Složenky občanům, kteří mají popelnice, rozešlou Technické služby Vlašim. Kdo nemá popelnici, bude poplatek v této výši platit na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově. Pro občany, kteří nemají v našem správním obvodu trvalý pobyt, anebo nemají možnost mít popelnici, činí poplatek pro rok 2009 částku 507 Kč. Tento poplatek je splatný do Zápis do Mateřské školy Ředitelství Mateřské školy v Trhovém Štěpánově oznamuje, že přijímání žádostí o přijetí dětí do mateřské školy pro rok 2009/2010 se uskuteční ve středu dne 25. února 2009 od 8,00 do 14,00 hod. v ředitelně mateřské školy. První vlna výměny nejstarších řidičských průkazů proběhla do konce roku Řidičské průkazy vydané od do je třeba vyměnit za nové do Řidičské průkazy vydané od do se budou vyměňovat do Všichni řidiči s trvalým pobytem ve správním obvodu Městského úřadu Trhový Štěpánov se dostaví na Městský úřad ve Vlašimi, budova bývalé požární zbrojnice. Pokud by někdo měl ještě starý řidičský průkaz, který do konce roku 2007 nevyměnil, výměnu provede opět Městský úřad Vlašim za poplatek 50 Kč. Od 1. ledna 2009 si řidiči mohou nechat zhotovit na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově výpis z bodového hodnocení osoby za poplatek 100 Kč.

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 1. Finanční hospodaření obce v roce 2009 Obec Chlum hospodařila na počátku roku na základě rozpočtového provizoria schváleného dne 28.12.2008. Zastupitelstvo

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2009

V Ř E S K O V Á K listopad 2009 V Ř E S K O V Á K listopad 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka jsme vás žádali o podněty pro sestavování rozpočtu na rok 2010. Našel se bohužel jen jeden občan, kterého sestavování

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-26-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.10.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Ročník 1955-1958 Bláha Vladimír Březina Jaroslav Kufakis Stefanos Marek Václav Papajoanu Tanasis Pašek Ladislav Pešl Ladislav Vávra Zdeněk Vergos

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více