Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * Toto číslo vyšlo 1. února

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února"

Transkript

1 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí a naděje do roku nadcházejícího. Pro Struhařov byl rok 2012 pln pilné práce na obecních stavbách Revitalizaci návsi a Rozšíření Mateřské školy, tedy činností veskrze pozitivní a radostnou, i když pracnou. Baráčníci připravili mimořádně pěknou tradiční oslavu 100 let, ostatní spolky stále fungují k potěše svých členů. Konec roku naplnila velká ztráta a bolest nečekaným úmrtím milého pana místostarosty Pavla Kratochvíla. I když zůstaneme jen na rovině obecní jeho práci budeme ještě dlouho všichni potkávat na každém kroku. Obětoval se pro obec, pro to, aby se nám všem tady dobře žilo. Čest jeho památce! Bezpochyby Struhařovu tam někde nahoře drží palce. Co Struhařov čeká v příštím roce? V dubnu už se snad děti rozzáří nad novými hernami ve školce, maminky konečně budou moci do práce. Zjara doopravíme na návsi Návesní rybník i se zábradlím a postavíme kus nového chodníku v zatáčce Mnichovické. Od května budete moci chodit na procházky nebo třeba běhat na 8km dlouhý okruh naučné turistické stezky Krásné vyhlídky a od října pro Vás již bude fungovat nová kompostárna. S tím vším je spojena spousta organizační, administrativní práce a tak doufáme, že se nám podaří pracovní tým obecních zaměstnanců posílit o nového kvalitního technicko - hospodářského pracovníka - vedoucího technických služeb zřejmě příspěvkové organizace obce, která by měla vzniknout. Celkově shrnuto a vzato Struhařov se nám postupně rozvíjí nejen po stránce technické vybavenosti, ale i po stránce občanských aktivit a společenského života. Přeji Vám všem, abyste v nadcházejícím roce, krom zdraví, štěstí a osobních úspěchů uměli mít radost ze života a z každého krůčku vpřed, který se povede v našem Struhařově. Přeji Vám, abyste svou životní radost uměli přenášet na ostatní a pro své okolí dokázali být pozitivním přínosem. Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka Vzpomínka na Pavla Kratochvíla Dne nás navždy opustil pan Pavel Kratochvíl, místostarosta Obce Struhařov. Věnujme mu tichou vzpomínku. Pavel Kratochvíl, který se narodil v roce 1952, prošel pestrou životní cestou na několika místech republiky. Nakonec se před 41 lety natrvalo usadil ve Struhařově a velmi brzy poté se začal zapojovat do dění v obci a začal jí aktivně napomáhat. Do veřejné činnosti v obci se Pavel zapojil již v době Místního národního výboru. Jako člen komise stavební sbíral zkušenosti v práci pro obec. Po r.1989 ve funkci předsedy finanční komise patřil mezi aktivní členy obecního zastupitelstva. Podílel se na projednávání všech významných akcí prováděných v obci v období 1990 až 2002 a zajištění jejich financování z obecního rozpočtu. (kompletní elektrokabelizace obce, telefonní kabelizace obce, stavební rekonstrukce objektu na dočasné zdravotní středisko, rekonstrukce a rozšíření budovy obecního úřadu a mateřské školky, návrh řešení vodovodu a kanalizace a první stupeň projektového řešení, stanovení koncepce územního plánu obce). Od roku 2002 pak napomáhal naprosto všemu, co se ve Struhařově podařilo. Díky jeho poctivé a zodpovědné práci se podařilo dokončit mnoho projektů ku prospěchu Struhařova. Vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, rekonstrukce Hliněného rybníka, oprava hřbitova, Oprava společenského sálu Požárního domu, Revitalizace návsi.a plno dalších. O své vůli se stal styčným důstojníkem při všech jednáních s lidmi ať již o vodovodních a kanalizačních přípojkách či třeba o obyčejných lidských starostech na vsi. Řešil všechny technické problémy, které se vyskytly, hlídal rozpočet a zároveň byl důležitým partnerem při tvorbě strategie rozvoje obce. Navzdory svému nemocnému srdíčku nelenil v noci řešit poruchu čerpadel ve vodárně, obětavě fungoval při dlouhých nočních zasedáních obecního zastupitelstva, přes den, když mu někdo z obce zavolal, Pavel se hned snažil pomoci. Nehleděl na čas a kdykoliv byl schopen a ochoten vyřešit vzniklý problém. Pro peníze to věru nedělal - jeho malá zastupitelská odměna zdaleka nepokrývala hodnotu jeho aktivity a práce. V neposlední řadě byl také dokonalým týmovým hráčem, který svým milým úsměvem vždy rozzářil kancelář a dodal nám chuť do další práce. Děkujeme Ti Pavle za nás za všechny. Zůstaneš v našich srdcích navěky. Josef Martinek Dne odešel pan Josef Martínek, zaměstnanec Obce Struhařov. Děkujeme panu Martínkovi za jeho obětavou práci pro obec. Jeho věčný úsměv nám bude chybět. Věnujme mu tichou vzpomínku.

2 Nová struktura obce Prosincové zasedání zastupitelstva díky nastalé situaci řešilo především doplnění zastupitelstva a volbu nového místostarosty. Novou posilou na pozici člena stavební a technické komise a člena finančního výboru se dle postupu na kandidátce stal pan Richard Erben, který obci již předtím pomáhal se správou kanalizace a ČOV a dalšími technickými záležitostmi. Nahradit pana místostarostu Kratochvíla sice zcela možné není, ale aktivně pomáhat obci v roli místostarostky bude paní Mgr. Lenka Šourková, která již doposud byla velice aktivní v zastupitelstvu jako předsedkyně finančního výboru, organizovala mnoho společenských aktivit obce a podílela se na řešení strategických otázek obce. Slovo místostarostky Závěr každého roku bývá nostalgický. Těšíme se na volné dny, snažíme se zpomalit své životní tempo. Prožíváme chvíle se svými blízkými, ohlížíme se a hodnotíme události radostné i bolestné. V prosinci loňského roku nás však postihla ztráta, se kterou se budu nejen já dlouho a obtížně vyrovnávat. Náhle odešel dlouholetý člen zastupitelstva pan Pavel Kratochvíl. Od počátku mé práce v zastupitelstvu obce mi byl nápomocen. Jeho rady, zkušenosti a smysl pro humor mi pomáhaly překonat řadu úskalí. Často jsem mu za jeho rady děkovala a on s úsměvem odpovídal, že jednou se mu každá dobrá rada vrátí. Nyní bych Pavle potřebovala mnoho tvých rad...osobně cítím, že je potřebné dokončit práci, kterou jsme společně začali, a proto jsem poté, co mne zastupitelé obce zvolili, přijala funkci místostarostky. Věřím, že alespoň částečně dokážu zastat práci člověka, který dával této pozici vše elán, nasazení a mnoho hodin práce. Pokud bude třeba, neváhejte a obracejte se na mne, pokusím se být Vám vždy nápomocná. Vaše nová místostarostka Mgr. Lenka Šourková Organizační struktura orgánů Obce a Obecního úřadu Struhařov: Starosta Místostarosta Finanční výbor Kontrolní výbor Stavební a technická komise Kulturní, školská a sociálně zdravotní komise Komise životního prostředí a veřejného pořádku Zaměstnanci Svazek obcí Region Jih Svazek obcí Ladův kraj Místní akční skupina Říčansko Mgr. Dagmar Zajíčková Mgr. Lenka Šourková Ing. Pavel Kušička - předseda Ing. Aleš Hrouda Richard Erben PhDr.Magdalena Adoltová předseda René Vaněček Ing. Aleš Hrouda - předseda Ing. Pavel Kušička, Richard Erben Veronika Benešová, Pavlína Bauerová Ing. Petr Kadlec - předseda Ing. Kamil Šubrt, Mgr. Lenka Šourková, Marie Kadlecová, Marie Ježdíková, PhDr. Magdalena Adoltová, Simona Bulawová René Vaněček předseda Ing. Petr Kadlec Hana Kabátová kancelář, hlavní účetní Gabriela Pořádková mzdová účetní Iva Špottová pokladní, Czech Point, úklid Veronika Benešová stavební komise, web Pavlína Bauerová stavební komise Ing. Pavel Kušička správa sítě Struhnet Miloslav Rybář údržba obce Karel Špott - technická obsluha vodovodu, zástup technická obsluha ČOV a kanalizace Richard Erben technická obsluha ČOV a kanalizace, zástup tech. obsluha vodovodu Alena Martinková shromaždiště odpadů Oldřich Hrouda shromaždiště odpadů Marie Kadlecová - knihovnice Mgr. Dagmar Zajíčková, Ing. Pavel Kušička, Mgr. Dagmar Zajíčková, Ing. Pavel Kušička 2

3 Ohlédnutí za rokem 2012, výhled 2013 Tabulka shrnuje úspěchy a neúspěchy dění na obci a zejména plány pro rok nadcházející. Samozřejmě, pokud Vás napadají další věci potřebné k řešení, neváhejte se na obci zastavit nebo poslat , budeme se rádi Vašimi podněty zabývat Povedlo se Nepovedlo se Plánuje se Revitalizace návsi I. etapa - Realizovat projekt Revitalizace návsi II. etapa Příprava a stavba Rozšíření MŠ Struhařov - Dokončit stavbu Rozšíření MŠ Kompostárna partnerství s Mnichovicemi, příprava projektu pro stavební povolení, příprava výběrového řízení Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky obnova historických cest v krajině byla zahájena realizace Struhařovská alej dokončena doprovodná výsadba kolem stezky Krásné vyhlídky mezi Struhařovem a Mnichovicemi z dotace MŽP Obnova dřevěné části dětského hřiště za Hliněným rybníkem Čištění Hliněného rybníka od vodních rostlin, znovuvysazení škeble rybniční - brigáda Zahájit stavbu kompostárny Struhařov a zahájit její provoz Realizovat projekt Kompostárna Struhařov a nastartovat její provoz - Dokončit projekt Krásné vyhlídky turisticko-naučné stezky mezi Mnichovicemi, Klokočnou a Struhařovem, zahájit její provoz pochodem a udržovat ji - Struhařovská alej - zajistit péči o nově vysazené stromy a údržbu stezky Dořešit otázku stánku u Hliněného rybníka Trvale udržitelný stav Hliněného rybníka stran jeho zarůstání Dojednat podmínky přijatelné existence Zázemí u Hliněného rybníka, stabilizovat situaci Pokračovat v péči o Hliněný rybník a minimalizovat jeho zarůstání Změna č. 2 územního plánu obce - rozpracována Aktualizace územního plánu - odložena Dokončit Změnu č. 2 územního plánu a zahájit jeho aktualizaci dle nového SZ Zřídit ve shromaždišti odpadů zpětný odběr elektroodpadu - Připravit projekt legalizace Shromaždiště odpadů na Sběrný dvůr Zapracovat I. etapu chodníků na Mnichovické do projektu Revitalizace návsi II. etapa Oslava 100 let Baráčníků (+ dotace Středočeský kraj) Zahájit efektivní protest proti realizaci Střelnice za humny Struhařova Projekt chodníků - rozpracován Rekonstrukce vytápění v Požárním domě nezískána dotace ze Středočeského kraje Dořešit otázku Střelnice ČZU v lese za humny Struhařova Dokončit projekt chodníků Mnichovická, Ondřejovská a shánět dotaci Získat prostředky na rekonstrukci vytápění v Požárním domě Eliminovat Střelnici v nebezpečné vzdálenosti za humny Struhařova Částečná oprava komunikací Oprava komunikací Pokusit se sehnat prostředky pro další postupnou opravu komunikací Zpracovat projekt rekonstrukce a rozšíření osvětlení a sehnat dotaci PORUCHY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ V případě zjištění jakékoli poruchy na veřejném osvětlení žádáme o nahlášení na Obecní úřad - obce: nebo telefonicky na Děkujeme TERMÍNY ZASEDÁNÍ: 23. ledna, 20. února, 20. března 2013 Zasedání jsou veřejná a začínají vždy v 18,30 v zasedací místnosti OÚ. Jste srdečně zváni nahlédnout do kuchyně svému zastupitelstvu. 3

4 Rozšíření MŠ Struhařov aneb Naše školka maličká, nafoukne se celičká! A ono opravdu netrvalo půl roku a školka se nám skutečně nafukuje, tedy spíše roste jako z vody. Po počátečním přešlapování v bahně pak už rychle rostly obvodové zdi, vylévaly se betonové stropy až po konečnou rovnou střechu nad prvním patrem. Do vánoc se podařilo mít nejen hrubou stavbu včetně oken a fasády, ale i vnitřní prostory včetně omítek a podlah se zabudovaným podlahovým topením a všemi vnitřními rozvody. Podzimním oříškem byla Vámi všemi dobře viditelná stavba zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo, díky které se z cvičiště za hasičnou a nakonec i dodatečně z parku vedle ní stalo dočasně bahniště s hromadami hlíny. Do parku původně zasahováno být nemělo, ale realizační propočet jednoznačně ukázal nutnost rozšíření zemního kolektoru i tam. Kolektor byl vůbec trochu oříšek ve značné části jeho plochy žulové výchozy dosahovaly až těsně pod povrch a tak chvění země od sbíjecích kladiv pociťovali v okolí snad všichni. Bohužel tady se nám stavba na vícepracích prodražila o bezmála 600tis. Kč. Přes všechny komplikace je nutno chválit. Dodvatel stavby firma Bránická stavební s.r.o. pod vedením pana Varmuži a stavbyvedoucího pana Křížka spolehlivě a rychle jede, dílčí problémy řeší hned a konstruktivně a tak se ani na obci nenudíme. Kontrolní dny každý týden jsou hodně pracovní a zapojuje se při nich nejen technický dozor - pan Špaček z fy Vejvoda s.r.o., projektant jako autorský dozor pan Šír, vedení obce i vedení Mateřské školy. Pracovní skupina, která stála již u zrodu myšlenky na rozšíření školky, zvaná Holky z naší školky, dolaďuje designové záležitosti i řešení vnitřních interiérů. Například pěknou fasádu vybraly a doupravily z návrhů manželů Špačkových právě ony díky Martino, Lenko, Hanko. Dá se říci, že stavba finišuje, na řadu přicházejí finální úpravy povrchů a následná instalace vnitřního vybavení. Zatím nebylo nutné přerušovat provoz ve školce, děti i paní učitelky statečně zvládají všechno to vrtání, bouchání kolem, průchod do úřadu přes šatnu i to šero v jídelně obestavěné novou budovou. Děkujeme všem za velkou trpělivost!!! Čeká nás samozřejmě ještě vlastní propojení staré a nové budovy, které zasáhne do stávající kuchyně a jídelny dětí. Pokud to organizačně půjde ve vazbě na kolaudaci, snažíme se o jeho realizaci po přestěhování dětí do budovy nové, takže se snad podaří provoz ponechat bez přerušení. A do kdy má být projekt zcela dokončen? Dle smlouvy o dílo s dodavatelem do konce února 2013, kdy bude hotové dílo předáno, březen je na kolaudační řízení, zápis do rejstříku škol, zápis nových dětí, přijetí nových personálních kapacit, odstranění vad a nedodělků a vůbec celkové dotažení projektu. Tady bude varna nové kuchyně, u stropu již visí digestoř Herna v 1. patře má omítky hotové a čeká na podhledy Herna v přízemí je právě oblékána do kabátu omítek 4

5 Slavnostní otevření Rozšířené MŠ Struhařov je plánováno na 2. dubna Dovolujeme si Vás tímto co nesrdečněji pozvat na otevření rozšířené MŠ Struhařov, kdy Vás čeká příjemné uvítání, drobné občerstvení a hlavně prohlídka nových prostor. Čas bude ještě upřesněn. Vzhledem k významu akce uvítáme spolupráci a účast spolků. A jak jsme na tom s financováním stavby? 80% Dotace z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy (dále ROP) má být čerpána na základě fakturace vždy po třech měsících stavby, bohužel administrace žádosti o proplacení trvá další čtyři měsíce, a tak dodavatel stavby na úhradu svých nákladů stále čeká. 20% spoluúčast obce proplácíme proto operativně brzy po vystavení faktury, aby Bránická stavební s.r.o. nenesla na svých bedrech úplně vše. Obec tak zatím z vlastních zdrojů dokázala uhradit bezmála 5 mil. Kč a čeká ji ještě cca další 1 mil. Kč. I když má Obec připraven případný úvěr, zatím se daří hospodařit tak, že do něj není třeba sahat. Stavba je financována z úspor roků minulých a z investičního příspěvku developera rozvojové zóny Pod Hliněným rybníkem fy Optreal. Jaké jsou náklady stavby? Náklady v Kč včetně DPH Celkové náklady stavby, Dle SoD+ vedlejší náklady (projekt, výběrové řízení atp.) + Dodatek č. 1 SoD Z toho ROP Z toho obec 20% spoluúčast Nezpůsobilé výdaje Dodatek Děkujeme ROP a fy Optreal spol.s.r.o. za veškeré dotace pro naši Mateřskou školu Struhařov. Zápis do mateřské školy Určení termínu doplňujícího zápisu do mateřské školy Struhařov a jeho uveřejnění, je závislé na dokončení probíhající stavby, její kolaudaci a zápisu nově vzniklého subjektu do rejstříku škol. Až bude tento legislativní proces dokončen, bude vypsáno datum zápisu, s předpokládaným nástupem dětí k docházce do mateřské školy k Potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách obce Struhařov a na vývěskách obce. Mgr. Martina Toťová, ředitelka mateřské školy Mateřská škola Struhařov (okres Praha východ) hledá nové spolupracovníky na pozice: Učitelka s kvalifikací pro MŠ, celý i částečný úvazek Kuchařka s odpovídající kvalifikací, částečný úvazek Uklízečka, částečný úvazek Nabízíme: nové pracovní prostředí. Očekáváme kreativitu a hezký vztah k dětem Uzávěrka přihlášek: Motivační dopis a strukturovaný životopis zašlete prosím na adresu: Mateřská škola Struhařov, okres Praha- východ, Mnichovická 179, Struhařov 5

6 Mateřská škola a co dál? Jak jsme na tom se školami základními? Budova nové školičky nám roste podle plánu. Až se školka po rozšíření otevře, oddechnou si jak rodiče malých předškoláčků, tak zastupitelé obce a zaměstnanci školky. Všichni věříme, že v budoucnu se již nikdo nedostane do situace, kdy bude muset čekat na umístění svého malého špunta v mateřské školce. Nicméně stojí před námi další závažný problém, který se snažíme řešit spolu s ostatními zástupci obcí v našem okolí. A to je otázka, kam budou mířit kroky našich budoucích prvňáčků? Přestože má rodič dle zákona právo si vybrat školu, která je pro jeho dítě nejvhodnější, střetává se toto právo s demografickým vývojem, který předpokládá v období nastávajících 5 let výrazný nárůst počtu dětí školního věku v Říčanech a okolí. Kapacita škol v oblasti Říčanska se tak stane nedostačující. Velmi brzy může díky tomu dojít k situaci, kdy budou školy nuceny odmítat do prvních tříd žáky ze sousedních obcí. V současnosti školáci z naší obce navštěvují základní školy v Ondřejově, Mnichovicích, Strančicích, Říčanech, ale i v Praze. Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu máme uzavřenu s obcí Ondřejov a městem Mnichovice. Toto vychází nejen z historického vývoje, ale i z nejbližší dostupnosti. Co to v současné situaci znamená? Škola při velkém počtu zájemců přijímá nejprve žáky s trvalým pobytem ve své obci, poté žáky ze společného školského obvodu a následně z ostatních obcí. Bohužel i tady může v budoucnu dojít k odmítnutí našich dětí, neboť kapacita těchto škol bude naplněna dětmi z vlastní obce, tedy ani smlouva o"spádovosti" situaci neřeší. Z pohledu naší obce je řada možností, jak této situaci předejít: - podílet se na rekonstrukci prostorů detašovaného pracoviště ZŠ Mnichovice v katastru Mnichovic - podílet se na nástavbě či přístavbě stávajících škol - vytvořit detašované pracoviště např. ZŠ Mnichovice v naší obci (Varianty stávající herna MŠ, rekonstrukce staré školy na Struhařovské návsi) Obce v okolí se nacházejí v obdobné situaci, a proto jsme se v předvánočním čase sešli se zástupci okolních obcí na půdě Mnichovické základní školy, abychom hledali společné řešení. A čekají nás další jednání. Samozřejmě je nutné u každého řešení zvážit řadu aspektů od spokojenosti prvňáčků a jejich rodičů, přes časovou náročnost přípravy jednotlivých řešení, až po finanční možnosti obce. Já věřím, že stejně tak jako školka naše maličká nafoukává se celičká, tak i pro naše prvňáčky a jejich rodiče se společnými silami podaří najít, co možná nejideálnější řešení této situace. Mgr. Lenka Šourková Okénko do historie Struhařovské školy První písemná zmínka o struhařovské škole: První písemná zmínka o struhařovské škole pochází z roku 1767, kdy kněžna Marie Karolina Khevenhüller Metsch, jejímuž rodu patřilo v té době panství Komorní Hrádek a tedy i ves Struhařov, rozhodla o zřízení deseti škol na svém panství a jedna měla připadnout právě Struhařovu. Zdali se tak stalo ale nevíme, žádné další historické prameny se o ní již nezmiňují. Založení struhařovské školy: S jistotou je možné říci, že jednotřídní filiální škola byla ve Struhařově skutečně povolena v roce Do té doby byly struhařovské děti povinny docházet do školy mnichovické, hodinu cesty vzdálené a především v zimě špatně dostupné. Největší zásluhy na založení školy jsou připisovány zejména tehdejšímu Obr. 1: Původní dům na návsi, v němž sídlila struhařovská škola od roku V r byla nahrazena novou budovou, kterou známe dnes. struhařovskému starostovi Janu Navrátilovi (č.p. 4) a Josefu Krčmářovi, výboru obce (č.p. 1). Škola byla umístěna do staré budovy bývalé kovárny, a aniž byla vysvěcena, započala zde ihned výuka. Po provedení nutných oprav a přestaveb a po vysvěcení dne 10. října 1869 důstojným panem děkanem Antonínem Vojáčkem, tak mohla být na podzim roku 1869 škola oficiálně otevřena. Byla označena dedikací Bohu a vlasti. Stará školní budova: Školní budova byla malá, postavená z kamene a cihel a pokrytá taškami. Měla čtyři místnosti - školní světnici, kde probíhalo vyučování a byt učitele, sestávající ze dvou vlhkých pokojíků a kuchyně. U školy se nacházelo malé hospodářské stavení a velmi skromný dvorek. Podél celého stavení se rozprostírala školní zahrádka. Školní světnice byla velmi malá (43,7 m2), vlhká, špatně větratelná, s dřevěnou podlahou, nakaženou houbou a nedostatečným osvětlením. Je těžké si představit, že v této malé a vlhké místnosti se tísnilo až 87 dětí (šk. rok 1899/1900). Narůstající počet žáků a katastrofální stav školní budovy však nepřiměly místní školní radu k výstavbě budovy nové. Starou školu tak bylo nutné každý rok znovu a znovu opravovat a velký počet žáků byl vyřešen zavedením polodenního vyučování od školního roku 1902/03. První učitelé: Prvním prozatímním učitelem se stal Jaroslav Petera z Prahy (rok 1868). Po něm následoval Tomáš Kranda z Polné ( ) a od roku 1871 byl pak na struhařovské škole učitelem Josef John původem z Litomyšle, a to až do roku 1893, kdy mu byla ze zdravotních důvodů udělena dovolená. Po dobu dovolené Josefa Johna na místo učitele nastoupil Karel Koníček, narozen v Praze. Učil zde do roku 1894, kdy se z dovolené navrátil Josef John, ten byl však v roce 1895 na trvalý odpočinek dán a tak zde až do své smrti roku 1901 opět působil Karel Koníček. Vyučovacích hodin bylo tehdy třicet a nechyběla ani výuka žákyň ručním pracím. Ženské ruční práce vyučovala od roku 1893 do roku 1915 Marie Konrádová z Mnichovic. Ruční práce na této škole byly vyučovány až do roku 1953, kdy byly zrušeny. 6

7 Výstavba nové školní budovy: Souhlas pro výstavbu nové školní budovy dala školní rada až poté, co byl v lednu 1911 ke Struhařovu přiškolen Myšlín a počet dětí vzrostl o dalších 14. Během roku 1911 a na jaře roku 1912 byl zpracován a schválen projekt na výstavbu nové školní budovy na stejném místě, jako škola původní, tedy téměř ve středu tehdejší obce. Projekt vypracoval pan Josef Smolík, stavitel a architekt ze Strašnic. Stavba nové školy byla zadána formou veřejné soutěže, ve které zvítězil pan Josef Smolík s náklady na výstavbu K. Konečná částka na výstavbu školy pak byla ve skutečnosti o něco málo vyšší. Náklad na stavbu školy musel být hrazen výpůjčkou, kterou obstarala obec svým starostou u banky na 20 let. Stará školní budova byla odstraněna a na jejím místě byla vystavěna nová patrová školní budova. V přízemí byly dva byty učitelů, v patře pak dvě třídy, kabinet a záchody. Hlavní vchod byl opatřen nápisem Obecná škola. Nová školní budova byla zkolaudována a slavnostně vysvěcena dne 27. října 1912 a byla zřízena II. postupná třída. Učitelem I. třídy se stal Bohumil Karafiát, řídícím učitelem byl Jan Barták. Vyučování v obou třídách bylo zahájeno 15. listopadu téhož roku. Řídící učitel Jan Barták se stal roku 1919 knihovníkem v nově založené obecní knihovně. O tři roky později bylo zbořeno staré hospodářské stavení a dále od školy vystavěno nové, s dvěma dřevníky, chlívky a kurníky pro potřeby obou učitelů. Došlo tím i k rozšíření školního dvora (cvičiště). Ve školním roce proběhla reorganizace školního systému, pátý ročník se přesunul do školy v Mnichovicích a Ondřejově. Struhařovskou školu navštěvovalo tedy pouze 29 žáků a z dvoutřídní školy se tak stala jednotřídní, jako tomu bylo na začátku století. Ve školním roce byla do školy zavedena elektřina a v roce byla do učebny zavedena tekoucí voda. V době, kdy na škole učil pouze jeden učitel, nezůstával druhý učitelský byt nevyužit. Od roku 1965 se v něm usídlila mateřská škola, knihovna a klubovna ČSM, v jedné místnosti také dvakrát týdně pracoval holič a kadeřník. Do roku 1966 ve školní budově sídlil také národní výbor. V roce 1971 byly zahájeny práce na generální opravě školy, které skončily v roce Proběhla oprava komínů, omítky, okapů a střechy, vnitřní úpravy, malba, elektroinstalace apod. Školní rok 1978/79 byl pro naši školu rokem posledním, děti přešly do školy v Ondřejově, Mukařově a Mnichovicích. Důvodem pro hromadné rušení malotřídních škol byla centralizace školství, koncepce střediskového osídlení, nový systém vyučování a značná ekonomická náročnost jednotřídek. Jaroslav Petera z Prahy rok 1868 Přehled hlavních učitelů od roku : Tomáš Kranda z Polné Josef John z Litomyšle Karel Koníček z Prahy Jan Barták z Mirošovic Jaromír Slavík z Přehvozd (nejprve druhý učitel, roku 1922 řídící učitel) Jaroslav Nosek z Proloze u Rychnova n.kn (nejprve druhý učitel, roku 1941 řídící učitel) M. Koukalová (ředitelka školy) Ivan Tichý (bývalý učitel z Klokočné, kde byla škola pro nedostatek žáků zavřena) František Bodlák z Čelákovic Václav Novák z Prahy Václava Snížková Dovolím si jen krátký dovětek k článku o historii školy: Struhařovská škola jako taková, i její budova, která nám na návsi dosud stojí, je fenomén, který nás propojuje s historií a podstatou obce. Pro mnoho lidí z obce to není prostě jen zchátralý barák na návsi, má velkou vnitřní hodnotu už tím, jak a kdy byl postaven. Byť dnes víme, že jakákoli snaha o její další využití bude velmi drahá (rekonstrukce cca 25 mil. Kč), měli bychom, už z úcty k našim předkům, kteří ji před 100 lety postavili, vyvinout maximální úsilí její rekonstrukci, i když stavebně technicky by zřejmě vzhledem k jejímu havarijnímu stavu bylo jednoduší ji postavit znovu. Pokud před sto lety místní radní neváhali za školu platit 20 let úvěr s vědomím její potřebnosti, nestojíme dnes my v podobné situaci? Dětí mnoho, prognóza demografického vývoje nejméně na 10 příštích let alarmující, do spádových škol se za chvíli nevejdou a my máme nevyužitou chátrající budovu, do které by se při dobré vůli mohlo vejít až 5 tříd? Je to na vážné, ale rychlé zamyšlení. Ze školních kronik zpracovala Bc. Lenka Havelková Mgr.Dagmar Zajíčková Kompostárna Struhařov Další z projektů, na který se podařilo získat dotaci, je projekt Kompostárna Struhařov pro řešení likvidace bioodpadu a to nejen ze Struhařova, ale z celého regionu. Je svým způsobem v naší oblasti unikátní, protože doposud v okolí není žádné takové zařízení k disposici, byť obcím zákon o odpadech již ukládá povinnost likvidaci bioodpadu rovněž řešit. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a dodavatele strojního zařízení. Pro stavbu a provoz kompostárny Struhařov podepsal s Mnichovicemi partnerskou smlouvu, v rámci které se budou obě obce podílet polovinou na investičních provozních nákladech a likvidovat zde svůj bioodpad. Stavba bude zahájena v dubnu 2013 a dokončena by měla být v říjnu 2013, kdy bude zahájen zkušební provoz. Takže se můžete těšit, že již podzimní listí budete mít kam legálně odvézt. 7

8 Revitalizace návsi II. Etapa Vloni se podařilo z dotace Leader prostřednictvím MAS Říčansko opravit část návsi zejména její ústřední komunikaci a park. V dubnu a květnu letošního roku fy Oldřicha Marka ml., která vyhrála nejnižší cenou výběrové řízení, realizuje II. Etapu Revitalizace návsi, která obnáší opravu Návesního rybníka, zejména jeho zídky a zábradlí, odbahnění a dále výstavbu chodníku ve vnitřním oblouku Mnichovické právě na návsi. Velmi kvitujeme, že se do výběrových řízení na obecní projekty již hlásí a vyhrávají místní firmy a že tak peníze získané z dotací prospějí Struhařovu vlastně dvakrát. Pevně věříme, že Revitalizaci návsi Markovi zvládnou stejně dobře jako loni fy Z plus Z ve spolupráci pana Zelenského s panem Veselým a těšíme se na již téměř kompletně opravenou náves (jen ta škola dosud chybí). Náklady Revitalizace návsi II. etapa Celkem včetně DPH Dotace Leader Vlastní zdroje Struhařov ,-Kč ,-Kč ,-Kč Tudy povede nový chodník Bude opravena zídka a zábradlí Návesníku Okénko do historie Struhařovské návsi a školy Takovou náves neměli široko daleko, tak útulnou a se všech stran uzavřenou, tak zelenou a svěží, s červenou nízkou školou a její malou zahrádkou uprostřed, s rybníkem Návesníkem, na němž v létě skoro od rána do večera plovaly bělavé chomáčky hus, za jehož bílou a tvrdou hrází byli Židovi se svým krámkem, v levém koutě Matouškova chalupa, obklopená liberními štěpy, docela nalevo až u samé vody, stará kovárna, kde bývalo živo od rána do večera v létě i v zimě. Pavel Skřivan, Vzpomínky II. Podrobný popis naší struhařovské návsi z období konce 19. století je zachycen ve vzpomínkách Pavla Skřivana, syna místního učitele. Horní část návsi ohraničovaly statky, dále se zde nacházela hospoda a v jednom rohu u tří stavení, tísnících se u sebe, byla studna, o které se říkalo, že měla vodu z celého Struhařova nejchutnější. Přímo u rybníku Návesníku stála kovárna. Pak tu měl svůj malý krámek žid Freund. Byl to toho času jediný obchod ve Struhařově. Nalevo od něj stály další statky velkých místních sedláků. Na pravé straně rybníka stávaly tři domky obecný, Povýšilův a Štěpánkův (č.p. 40, 53 a 32 ), které zde dnes již nenajdeme. V dalším rohu, ve stínu košatých lip, nacházel se křížek se zvoničkou. Uprostřed návsi stála škola. Původní škola byla malá, podobala se všem ostatním stavením. Až později byla na tom samém místě vybudována škola nová, tak, jak byla zachována dodnes. Krásné vyhlídky aneb, co se na stezce chystá Mnozí z Vás, kdo chodíte po krajině, již objevili nově vysázené aleje stromů mezi Struhařovem a Myšlínem, mezi Struhařovem a Klokočnou a mezi Klokočnou a Mnichovicemi. Na vyjednávání s vlastníky pozemků složitý projekt naučné stezky Krásné vyhlídky, se kterým jsme Vás již seznamovali v minulém čísle Informací, se rozjíždí a postupně realizuje za velkého úsilí všech dotčených tří obcí a Klubu seniorů z Mnichovic. Zejména paní Ing. Magdalena Třebická, která se snaží koordinovat všechny zúčastněné strany (jinak celkem pytel blech) odvádí velký kus práce pro nás všechny, kteří rádi chodíme naší Ladovskou krajinou, kocháme se výhledy do krajiny a občas posedíme ve stínu stromů (tedy až vyrostou). Nás pár nadšenců, kteří chceme zprůchodnit krajinu pro ty, kteří už nechtějí mít autosedačku trvale otisknutou tam vzadu, už pár měsíců pobíhá krajinou a organizuje to všechno hemžení nutné k tomu, aby stezka Krásné vyhlídky vznikla. Bc.Lenka Havelková, jako hlavní textařka pro infocedule i webové stránky neochvějně brázdí s kočárem s malou Toničkou a tvoří a pomáhá, kde se dá. Její manžel Tomáš to všechno dokumentuje se svým dokonalým foťákem a maká na grafice propagačních materiálů. Studenti geodeti pod dohledem zkušeného Ing. Falátka zaměřují skoro 3km stezky v polích, kudy kdysi vedly polní cesty. Občas se povede, že jejich geodetické body vyhrabáváme ze sněhu, když se mezitím kanci postarali o likvidaci geodetických kolíků. Nelze opomenout zapojení studentů a učitelek ZŠ T.G.Masaryka, kteří ještě na podzim briskně zajistili brigádu na sběr kamení v polním úseku stezky, aby se vůbec dala následně udržovat sekáním a sběr odpadků v lesním úseku cesty nad Mnichovicemi. Není vůbec snadné na třech katastrech zkoordinovat veškerou činnost od zaměření přes výsadbu dřevin, mýcení křoví v neprůchodných úsecích, až po potřebnou propagaci a tvorbu doprovodného mobiliáře. Jedno je však jisté že to úsilí všech nás má smysl, se prokazuje již dnes, kdy po stezkovém polotovaru již houfně chodí turisté i běžkaři. Až s překvapením sleduji, kolik lidí stezku využívá již dnes, kdy je jí realizována jenom část. Dělá mi velkou radost, že tvorbou stezky jsme v podstatě doplnili určitý deficit a že o ni lidé opravdu stojí. Skeptičnost mnohých, kteří tvrdili, že ještě nemáme opravené ulice v obci a děláme si nějaké stezky v polích snad tímto není zcela na místě. Nejen naše čtyřkolá vozítka, ale i naše potřeby pohybu a relaxu v krajině mají svůj zásadní význam proto, abychom se tu cítili v krajině dobře a doma. Další informace k projektu najdete na: 8

9 ZVEME STAROSTY OBCÍ, POLITIKY, PODNIKATELE, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE, ODBORNÍKY I ŠIROKOU VEŘEJNOST NA PRACOVNÍ TEMATICKÁ SETKÁNÍ do sídla MAS Říčansko, Olivova 224, Říčany (areál dětské léčebny). Více informací také na vyžádání na tel: , a mailu nebo Kam půjdou dotace z EU na Říčansku, můžete ovlivnit i vy! Anketa a diskuse mohou určit, do jakých obcí a na jaké projekty poplynou peníze v letech Podporujeme region Říčanska, což je 39 obcí od Průhonic po Pyšely a od Psár po Křenici, již pět let. MAS Říčansko o.p.s. podle strategie programu Leader v letech rozdělila téměř 40 mil Kč do 71 projektů. Povedlo se opravit i vybavit řadu školek a škol, kluboven a tělocvičen, vybudovat dětská hřiště a sportoviště. Podpořili jsme drobné podnikatele v cestovním ruchu. Vznikly nové naučné stezky, opravily se komunikace, chodníky a návsi. Nastal čas, kdy je třeba zhodnotit, co se podařilo a co je ještě potřeba udělat. Je čas, kdy musíme začít aktivně pracovat na strategii pro nové období ( ), abychom byli připraveni a mohli si sáhnout na další peníze. Je pro nás důležité vědět, co si vy, lidé v regionu skutečně myslíte a přejete. Zveme Vás tedy k vyplnění ankety na našich stránkách a k účasti na pracovních setkáních. Uplatněte svůj názor, ukažte na to, co vám chybí nebo kam by měly peníze od příštího roku plynout! Témata a data setkání: Úterý :00 19:00 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPORT (i zázemí) Čtvrtek :00 16:00 SLUŽBY, OBCHOD Úterý :00 16:00 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Čtvrtek :00 16:00 CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA Úterý :00 16:00 SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ Čtvrtek :00 16:00 KULTURA A SPOLEČNOST Úterý :00 15:00 OBCE VZHLED A INFRASTRUKTURA od 15:00 seminář čističky odpad. vod Čtvrtek :00 16:00 PODNIKÁNÍ a ZAMĚSTNANOST Úterý :00 16:00 DOPRAVA (komunikace, obslužnost) Čtvrtek :00 16:00 ŽIV. PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, ZELEŇ 9

10 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA zasedání č. 10/2012 konané dne Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1) Rozšíření zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo MŠ na obecní pozemek č. 722/107. 2) Pro školní rok schválit výjimku z počtu dětí ve stávajících prostorech na 25 dětí. 3) Dodatek smlouvy o spolupráci s firmou Konhefr s úpravami. 4) Vyhlásit záměr pronájmu obecního pozemku parc. 808 na umístění infostánku Optrealu za cenu 50 tis.kč/rok a to na 2 roky s možností prodloužení. 5) Mandátní smlouvu na technický dozor na oba developerské projekty - K Machlovu a Pod Hliněným rybníkem - fy Vejvoda spol. s.r.o. za 500,-Kč/hod. 6) Partnerskou smlouvu s Městem Mnichovice na kompostárnu. 7) Připojení 10 RD Zvánovické části na kanalizaci Struhařov s podmínkou příspěvku Zvánovic Struhařovu 600 tis.kč, vlastního investování budovaného řadu žadateli a příspěvku 25 tis.kč/rd. 8) Rozpočtové opatření 3/2012, zvýšení příspěvku MŠ na provoz (el.energie) pro r o 47 tis. 9) Zadání změny č. 2 ÚPO, kde jsou zapracovány připomínky dotčených orgánů státní správy, zajistit zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Struhařov na základě tohoto zadání. 10) Návrh dohody o užívání studny Bytovky s výší vodného 50% běžné ceny za m 3, sleva je za poskytnutí vodního zdroje pro obecní účely. 11) Smlouvu o společném školském obvodu s Městem Mnichovice. 12) Vyhlásit záměr pronájmu částí pozemků č. 766/2 a 722/78 pro účely parkoviště před obchodem a restaurací. 13) Smlouvu o věcném břemeni pro RIS el.přípojky na obecním pozemku 726/1. 14) Dohodu o spolupráci s SDH s tím, že Obec bude pravidelně hradit STK na novém vozidle Transporter a SDH zajistí svou technikou proplachy koncových šachet obecní kanalizace. Zastupitelstvo zamítlo: 15) žádost o koupi části obecního pozemku ostatní komunikace parc.č. 761 v ulici Družstevní, obec pozemky pod komunikacemi nemá zájem prodávat. zasedání č. 11/2012 konané dne Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1) Ve věci žádosti o souhlas s umístěním typového domu firmy. Konhefer potvrdit původní stanovisko obce, kdy navrhovaný typový dům není v souladu s územním plánem obce (typ a sklon střechy) a zastupitelstvo nesouhlasí s jeho umístěním v rozvojové zóně K Machlovu. 2) Pro výběrové řízení na Kompostárnu stanovit hodnotící komisi za Struhařov ve složení Zajíčková, Kratochvíl, Kušička, náhradníci Hrouda, Šubrt, Vaněček. Vyzvat Mnichovice, aby jmenovaly další 2 členy. Odborný poradce komise bude projektant - Ing. Šír a TDI. 3) Zadat výběrová řízení na projekt Kompostárna odborné firmě CGB Consult na základě předložené nabídky a to zvlášť na stavbu a dodávku strojů. 4) Smlouvu o dílo s 02/09ZO ČSOP Vlašim, které realizaci výsadby Aleje u Struhařova zajistí za cenu ,- Kč. 5) Smlouvu na zimní údržbu obce s Miroslavem Durkem za stejných podmínek jako loni. 6) Prodej kotle Viadrus na pevná paliva zájemci s vyšší nabídkou - panu J. a následně kotel vyřadit z majetku Obce. 7) Vyřadit z majetku Obce zastaralý poškozený počítač (server pro připojení k ISS) a darovat jej po opravě Mateřské škole Struhařov. zasedání č. 12/2012 konané dne Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1) Zaplatit obratem dodavateli stavby Rozšíření MŠ - Branické stavební s.r.o. 20% spoluúčasti obce z celkové ceny první faktury (z ,-Kč) za stavbu splatné ) Podepsat Smlouvy s fy CGB Consult, s.r.o. na zajištění výběrových řízení na dodavatele stavby Kompostárny a dodávku strojního vybavení na kompostárnu. 3) Přijmout nabídku od P. Špačka na výkon TDI při stavbě kompostárny za 95 tis. Kč. 4) Uzavřít mandátní smlouvu s Pavlem Dlouhým na výkon TDI při stavbě Revitalizace návsi II. etapa za 10 tis. Kč. 5) Potvrdit původní výši vyměřeného poplatku, tj. 800Kč vzhledem ke zjištěným skutečnostem a vzhledem k opakovanému nehlášenému užívání tohoto veřejného prostranství panem K. V případě opětovného neuhrazení poplatek zvýšit až na trojnásobek. 6) Zadat dohodou panu J.P. za 5000Kč vyštětování koryta od Hliněného rybníka do rybníčku kamenem a zároveň mu zadat probírku lesního porostu s tím, že vytěžené dřevo si může ponechat odměnou. 7) Vyhlásit záměr pronájmu veřejného prostranství jako parkoviště před nemovitostí Jevanská 84 - elektroprodejna a V Zahradách autoservis. 8) Stavbu oplocení fotbalového tréninkového hřiště ve směru ke komunikaci na obecním pozemku 721/6 a dále na pozemku TJ Sokola Struhařov parc. č. 721/13. zasedání č. 13/2012 konané dne (mimořádné) a (řádné) Zastupitelstvo odsouhlasilo: 8) Poskytnout pozůstalým po panu Kratochvílovi a po panu Martínkovi dar ve výši třech měsíčních odměn. 9) Zvolit Mgr. Lenku Šourkovou místostarostkou Obce. 10) Zvolit Ing. Pavla Kušičku předsedou Finančního výboru. 11) Odměnu místostarostce 7 tis. Kč hrubého měsíčně. 12) Odměnu předsedy fin.výboru 950,-Kč a člena komise 665,-Kč, hrubého měsíčně. 13) Vytvořit nové pracovní místo vedoucího technické správy obce na plný úvazek a vyhlásit výzvu na obsazení nového pracovního místa vedoucího Technické správy obce Smlouvy o pronájmu pozemků parkoviště před obchodem a restaurací. 14) Rozpočtové opatření č. 4/ ) Do konce roku 2012 proplácet běžné provozní náklady nutné pro provoz Obce a v lednu 2013 schválit v RO 5/2012 tyto skutečné náklady. 16) Cenu vodného ve výši pohyblivé složky 31Kč/m 3 a pevné složky na 270Kč/rok. 17) Cenu stočného ve výši 1400,-/osobu v nemovitosti, 2100,- /rekreační objekt. 18) Přidělení dotace spolkům na základě jejich žádostí ve výši do 8 tis.kč/spolek. Dotace bude uvolněna po předložení daňových dokladů. 19) Příspěvek v rozsahu předloženého rozpočtu JSDH, příspěvkové organizace obce, ve výši ,-Kč pro rok 2013 s tím, že JSDH se na výzbroj a výstroj pokusí získat dotaci od Středočeského kraje a pokud uspěje, bude příspěvek adekvátně ponížen. 20) Rozpočtové provizorium s tím, že období rozpočtového provizoria bude obec hradit měsíčně pouze výdaje do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku až do doby do schválení rozpočtu. Obec může hradit výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování obce. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 21) Proplatit Bránické stavební s.r.o. 20%, tj. cca. 2 mil. Kč (spoluúčast obce k dotaci) z druhé faktury po jejím vystavení a kontrole ještě v prosinci ) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na stavbu Rozšíření MŠ Struhařov s firmou Branická stavební s.r.o. na vícepráce plynoucí ze změny č.2 změny provedení základových pasů bez navýšením ceny a změny č.3 - rozšíření umístění zemního 10

11 kolektoru pro tepelné čerpadlo a doplnění o kruhovou sběrnou šachtu s páteřním přívodem s celkovým navýšením ceny o ,18 Kč včetně DPH. 23) Zadávací podmínky a návrh smlouvy o dílo pro výběrové řízení na dodavatele stavby kompostárny a dodavatele strojního vybavení. 24) Smlouvu o dílo na Revitalizaci návsi II.etapa s Oldřichem Markem ml., v celkové ceně ,-Kč vč. DPH 25) Odmítnout možnou dotaci Zelená úsporám na zateplení budovy bývalé školy a to vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo získat hlavní dotaci na rekonstrukci budovy jako takové a zateplení by zatím bylo samoúčelné. 26) Proplatit půjčku Klubu seniorů Mnichovice v souladu s partnerskou smlouvou ve výši 200 tis. Kč na realizaci stezky Krásné vyhlídky, platbu uskutečnit po dohodě až počátkem roku ) Zřízení věcných břemen pro el. přípojku a odvod dešťových vod ke kompostárně na pozemcích komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje ve správě SÚS Středočeského kraje. 28) Zamítnout žádost o prohrnování cesty k osadě Bejkovka, vzhledem k místnímu terénu neumožňuje dopravní technika tuto lokalitu prohrnovat. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 1) Nového zastupitele Richarda Erbena a jeho jmenování jako člena Finančního výboru a Stavebně technické komise. 2) Stav realizace projetu Rozšíření MŠ. 3) Návrh rozpočtu obce 2013, návrh rozpočtu MŠ ) Nutnost zvážení možnosti rekonstrukce bývalé školy pro účel provozu základní školy a zvážení možnosti vytvoření jedné třídy ZŠ v struhařovské MŠ jako odloučené pracoviště ZŠ Mnichovice. 5) Termíny zasedání: 23. ledna, 20. února, 20. března Bezplatné měření radonu!!! V rámci Radonového programu ČR je poskytováno bezplatně měření radonu v domech a bytech. Přihlášení je možné na tel. číslech Státního ústavu radiační ochrany ,177 nebo em na adrese: Upozornění převod kanalizačních přípojek Dovolujeme si upozornit, že všechny kanalizační přípojky včetně jímek a čerpadel z dotované stavby Kanalizace I. etapa v souladu s Dohodami o úpravě některých práv a povinností při provozování kanalizační přípojky čl. IV. : IV. Práva a povinnosti vlastníka stavby Vlastník stavby se zavazuje vybudovat a zprovoznit kanalizační přípojku, a bezprostředně po uplynutí 5ti let od podpisu této smlouvy ji bezúplatně převést do vlastnictví vlastníka nemovitosti, čímž dojde i ke zrušení věcných břemen stavby. Letos budou převáděny do majetku vlastníků nemovitostí předávacím protokolem a zároveň budou i rušena předmětná věcná břemena v katastru nemovitostí. 5ti letá vazací lhůta dotace na přípojky z I. etapy kanalizace právě letos uplyne a proto Vám budou moci být tyto převedeny. Cca v polovině roku 2013 budete vyzváni dopisem k podpisu předávacího protokolu a ukončení věcného břemena, budou Vám předány doklady k čerpadlům. Pro II. Etapu kanalizace nastane totéž v roce Mikulášská V sobotu Obec ve spolupráci s o.s. Struhadlo zorganizovala tradiční Mikulášskou pro děti. Po přípravě hasičny jsme s kolegyní z O.Ú. Lenkou Šourkovou začali netrpělivě očekávat děti s doprovodem rodičů. Těsně před 15 h se pomalu začali objevovat první, ale opravdu pomalu. Až jsme se začali obávat, že budeme skoro sami. Naštěstí se tato předpověď nevyplnila a sál se zhruba z poloviny zaplnil. Počkali jsme ještě čtvrt hodinky a pak přivítali všechny příchozí. Následovala hlavní akce dne představení divadélka Kůzle. Hráli hezkou pohádku, kterak cukrářka se zámeckým pánem ke štěstí a lásce přišla, přes obtíže se strašidlem. Děti byly vtaženy do hry a několik jich také aktivně pomáhalo a hrálo. Jen byl velmi rušivý hluk, produkovaný bavícími se rodiči, které museli herci vlastně trochu překřikovat. Po přestávce přišel Mikuláš s čerty a s andělem. Anděl zjišťoval, které děti zlobily, které zarecitují básničku a koho má odměnit dárkem a kdo má dostat od čerta uhlí. Čerti byli velice opravdoví a tak strašní, že několik dětí plakalo a rodiče je museli utěšovat. Opět se sálem začal rozléhat hluk od upovídaných dospělých a tak anděl musel také zvýšit svůj nadpozemský hlásek a nejprve uklidnit velké, aby malí mohli nerušeně recitovat. Ke spokojenosti všech zajišťoval občerstvení již druhým rokem František Sklář. Myslím, že akce se vydařila a tak se už nyní na všechny malé i velké těšíme zase příští rok! René Vaněček Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2012 předběžný program Hasičský ples Annenská zábava Baráčníci Dětský karneval koncert Blue Effect (předběžný termín, bude upřesněno) Obecní ples Pohádkový les - Struhadlo (předběžně, bude upřesněno) Masopust - Baráčníci říjen -Baráčníci (akce bude upřesněna) Sportovní karneval - TJ Sokol Vítání občánků (předběžně, bude upřesněno) Čistý Ladův kraj Mikulášský lesní běh TJ Sokol Countrybál Baráčníci Mikulášská zábava pro děti (bude upřesněno) Den matek Baráčníci Zpívání pod stromem let fotbalu TJ Sokol exhibiční zápas Vánoční setkání seniorů Den dětí - Struhadlo (předběžně, bude upřesněno) 11

12 Struhařov Rozpočet na rok 2013 Odvětví Položka Příjmy Provozní příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Dań z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti navýšení rozpočtového určení daní Daňové příjmy celkem Poplatek za likvidaci komunálního odpadu -občané TKO Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek za zhodnocení pozemků na základě vyhlášky Správní poplatky Poplatky od občanů celkem: Dotace ze státního rozpočtu pro MŠ + OÚ Neinvestiční příspěvek na žáka MŠ (přespolní) Příjem z realizace dřeva z obecního lesa Příjmy za prohrnování sněhu Zvánovické části Občané - vodné Stočné Příjmy z Informačního systému Struhnet Příjmy z kulturních akcí TJ - sekání hřiště Kiosek Hlin.rybník (nájem, el. en.) Hřbitov Územní rozvoj - prodej pozemků Příjmy z prodeje popelnic Příjem od EKO-KOMU a Elektrowinu za tříděný a elektroodpad Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků Příjmy ze služeb celkem VYHRAZENÉ PROSTŘEDKY: Příspěvky na pořízení dlouh.majetku - OPTREAL Příspěvky na pořízení dlouh.majetku - KEPOK Investiční dotace na rozšíření MŠ od ROP (EU) Investiční dotace kompostárna kompostárna příspěvek Mnichovice - stavba kompostárna příspěvek Mnichovic- provoz Revitalizace návsi II. Etapa -dotace MAS Krásné vyhlídky - vrácení půjčky Investiční příjmy celkem: Provozní výdaje DPH - odvod z ekonomických činností ,5169 Podpora produkčních činností - les Silnice - zimní údržba Silnice - opravy Dopravní obslužnost BUS Vodovod - provoz , Kanalizace - provoz Hliněný rybník - údržba Informační systém Struhnet MŠ - příspěvek na provoz (dotace od OÚ) Základní školy - školné (Ondřejov, Říčany, Mnichovice, Mukařov) Knihovna - provoz Ostatní záležitosti kultury - výročí, gratulace Kulturní život - obecní ples, dětská divadla, koncerty Zájmová činnost - podpora spolkům -Baráčníci Zájmová činnost - podpora spolkům - Sokol Zájmová činnost - podpora spolkům - Rybáři Zájmová činnost - podpora spolkům - Struhadlo Zájmová činnost - podpora spolkům - SDH Dětské hřiště opravy Hliněný rybník- el.energie na čerpadlo a kiosek Hliněný rybník- údržba Nebytové hospodářství - oprava dešťové kan., přel. el Veřejné osvětlení - provoz - el.energie Veřejné osvětlení - údržba Hřbitov - provoz Aktualizace územního plánu Změna územního plánu č Shromaždiště odpadů - mzdové náklady Nákup popelnic Nákup pytlů na separovaný odpad Svoz TKO (A.S.A.) odvoz kontejnerů + skládkovné Péče o vzhled obce+mzdy Neinvest.transfer obcím - pečovat.služba JSDH - zásahová jednotka obce Požární dům - elektřina Zastupitelstvo Místní správa Bankovní poplatky Region Jih - členský příspěvek Ladův kraj - členský příspěvek MAS Říčansko - členský příspěvek Nein.trasfery obcí - řešení přestupků MěÚ Říčany Kompostárna provoz Provozní výdaje celkem Investiční výdaje Výstavba páteřního vodovodu RJ v Zaječí - splátky Vodovod RJ F1 - úroky Kanalizace - splátky jistiny HYPO Bance Úroky z úvěrů - kanalizace Region Jih - příspěvek na stavbu regionálního vodovodu Rozšíření Mateřské školy - dotace: Rozšíření MŠ Struhařov- vlastní zdroje , 5139 Rozšíření MŠ Struhařov - nezpůsobilé výdaje Kompostárna stavba- dotace Kompostárna stavba -vlastní zdroje Fond obnovy vodohospodářského majetku zádržné dětské hřiště Revitalizace návsi II. Etapa - dotace Revitalizace návsi II etapa -vlastní prostředky Stavby - projekt na chodníky, TDI zádržné Pěnkava Krásné vyhlídky- půjčka rozšíření veřejného osvětlení Investiční výdaje celkem Celková bilance celkem příjmy na provoz celkem investiční- vyhrazené příjmy Příjmy celkem celkem výdaje provozní celkem výdaje investiční celkem výdaje saldo provozní výdaje saldo investiční výdaje celkem výsledek STAV NA BANKKOVNÍCH ÚČTECH k : KB - provozní účet KB - StruhNet KB - VaK ČS - fond obnovy a oprav VaK ČSOB - municipální konto - "Rozšíření MŠ" celkem finance na účtech k očekávaný výsledek hospodaření ke konci roku Závazky obce - rozpočtový výhled na příští roky: Regionální řad F1 - roční splátka Kanalizace ul. Mnichovická - roční splátka Úroky z F1 do r odhad Úroky z kanalizace do r odhad Zádržné za Hřiště pro malé sviště Celkem předpokládané závazky Zpracoval: Místostarostka Mgr. Lenka Šourková Předseda finančního výboru Ing. Pavel Kušička 12

13 Vodné pro rok : 2013 Vodovod Struhařov Jednosložkové vodné: 2012 předpoklad 2012 skutečnost 2013 předpoklad 1. Materiál voda podzemní pitná voda převzatá chemikálie ostatní materiál Energie elektrická energie ostatní energie Mzdy přímé mzdy ostaní osobní náklady Ostatní přímé náklady odpisy a prostředky obnovy IM opravy IM nájem IM ostatní provozní náklady externí ostatní provozní náklady ve vl.režii Finanční náklady Výrobní režie Správní režie Úplné vlastní náklady D Voda pitná fakturovaná v m E Voda pitná převzatá v m Jednotkové náklady v Kč/m3 42,38 33,71 33, ÚVN v Kč Kalkulační zisk v Kč a podíl z ÚVN v % b z ř.11 na rozvoj a obnovu IM v Kč Celkem ÚVN+zisk v Kč Voda fakturovaná v m Cena pro vodné v Kč/m3 42,38 33,71 33,99 DPH 14% 5,93 4,72 4,76 Cena pro vodné v Kč/m3 48,31 38,43 38,75 včetně DPH Dvousložková forma vodného 2013: všude stejné vodoměry o kapacitě 2,5 m3/hod 20% z = přípojek osazených vodoměry Pevná složka vodného: 66877/272 = /315= 237 bez DPH 270 včetně 14% DPH Pohyblivá složka vodného: ( )/11000= 27,19 bez DPH 31,00 včetně 14%DPH Pevná složka vodného 270 Kč/vodoměr. Pohyblivá složka vodného 31,-Kč/m 3 Vypracovali: Zajíčková, Kratochvíl, Kabátová Schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání č.13/2012 konaném dne Stočné pro rok :2013 Kanalizace Struhařov (PV) skutečnost předpoklad skut předp. 1. Materiál odpadní voda předaná k čištění chemikálie ostaní materiál Energie elektrická energie ostatní energie Mzdy přímé mzdy ostaní osobní náklady Ostatní přímé náklady odpisy a prostředky obnovy IM opravy IM nájem IM poplatky za vypouštění odpadních vod ostatní provozní náklady externí ostatní provozní náklady ve vl.režii Finanční náklady Výrobní režie Správní režie Úplné vlastní náklady C Počet pracovníků 0,8 0,8 0,8 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v m G z toho domácnosti I Voda odpadní čištěná v m J Voda odpadní převzatá v mil m K Voda odpadní předaná v m Jednotkové náklady v Kč/m3 29,63 28,48 28, ÚVN v Kč b z ř.11 na rozvoj a obnovu IM v Kč Celkem ÚVN+zisk v Kč Voda fakturovaná v m Cena pro stočné v Kč/m3 29,63 28,48 0, Cena pro stočné+14% DPH v Kč/m3 33,78 32,46 0,00 Stočné (na osobu) je součinem výše uvedené ceny za m 3 odvedené odpadní vody a množství vody zjištěné dle směrných čísel roční spotřeby vody (příl. 12 k vyhl. 428/2001 Sb.) 32,59 Kč/m3 x 43m3 = 1401Kč po zaokrouhlení = 1400 Kč/osobu a rok Pro objekty, kde je alespoň jedna osoba přihlášena k trvalému pobytu tedy platí: 1400 Kč/osobu j y, žijící v nemovitosti a rok p y p, p j, hlášenou osobu 2100 Kč/rekreační objekt Vypracovali: Zajíčková, Kratochvíl, Kabátová Schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání č.13/2012 konaném dne

14 Odpady 2013 Poplatky za odpady Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jinými slovy - v každé domácnosti, či chatě odpad zákonitě vzniká a tudíž jsou poplatníky všichni vlastníci nemovitostí ve Struhařově. Krom toho každý má možnost ve Struhařově odpad likvidovat v rámci systému shromažďování, sběru, Velikost nádoby Četnost svozů 110 l 1x týdně 2570,- * Sezónní (1 týdně v zimním období, 1x za 14 dní v letním období) 2250,- * 1x za 14 dní 1750,- * 1x za měsíc 1250,- 240 l 1x týdně 3750,- 1x za 14 dní 2250,- přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. *cena odvozu za druhou popelnici v jednom objektu je jen reálným nákladem na její odvoz tj. 2050Kč týdenní svoz, 1230Kč čtrnáctidenní svoz Roční poplatek pro rekreační objekty (nemovitosti bez popelnice ) činí: Poplatek (Kč/rok/nemovitost) Za možnost likvidace ve společném kontejneru na Shromaždišti odpadů a u Štěrbárny (jen pro osadníky Štěrbárny) 620 Kč/rok/nemovitost. Likvidace odpadů v roce 2013 bude pokračovat stejným způsobem jako doposud, tj. u trvale obývaných nemovitostí povinně vlastnit popelnici s možností týdenního, 14denního, měsíčního či sezónního svozu + pytle na separovaný odpad + možnost využití Shromaždiště odpadů. Pro ostatní nemovitosti možnost likvidace odpadu na Shromaždišti odpadů a to jak směsného komunálního odpadu, tak odpadu tříděného či velkoobjemového a nově i elektroodpadu. Vaše dosloužilé lednice, pračky, sekačky, vrtačky, ale i zářivky či baterie (včetně autobaterií) už ekologicky vytřídíme na Shromaždišti odpadů. Za poplatek 40 Kč možnost likvidace pneumatik osobních automobilů. 2x do roka bude vyhlášen svoz nebezpečného odpadu. Kdo chce, může si přes obec od fy ASA objednat tzv. biopopelnici na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu a to za cenu (obsahuje nájem nádoby a svoz): Nádoba 120l 850 Kč Nádoba 240l 1100 Kč Ostatní jsou povinni likvidovat biologicky rozložitelný odpad kompostováním NA VLASTNÍM POZEMKU! Tj. ne v lese, ne na obecních pozemcích!!!! Termíny svozu odpadů: Týdenní svoz Každou středu Sezónní V období od do svoz každou středu V období od 1.5. do svoz každou lichou středu 14 denní Každou lichou středu Měsíční 1.středu v měsíci Biopopelnice vždy jednou za 14 dní liché pondělí Tříděný odpad Dle svozového kalendáře rozdávaného s pytli na OÚ!!! Upozorňujeme vlastníky popelnic, že zásadně nebude vyvážen odpad z popelnic obsahujících materiál, který do nich nepatří!!! Do popelnic zásadně NEPATŘÍ!!!: Tříděný odpad sklo, papír, plast Nebezpečný odpad baterie, barvy, rozpouštědla, nádoby od nich, výbojky, atp. Velkoobjemový odpad Stavební odpad Biologicky rozložitelný odpad Uhynulá zvířata a jejich části Zemina, kamení Horký popel Tekutiny a zkapalněné odpady Elektroodpad V rámci systému a poplatku nakládání s odpady platí: Každá trvale obývaná nemovitost musí mít sběrnou nádobu (popelnici), u rekreačních objektů je popelnice možná, ba doporučená s tím, že si lze vybrat mezi sazbou rekreační 620Kč s přikupováním jednorázových známek po 55 Korunách a sazbou pravidelného svozu tj. stejný poplatek jako trvale bydlící v závislosti na vybrané frekvenci svozu. Je třeba však počítat s tím, že rekreační objekty lze vyvážet jenom tam, kam svozový vůz běžně zajíždí a hlavně, kam zajet může. Je vhodné se na OÚ vždy zeptat, zda je lokalita svozem obsloužitelná. Pokud někdo potřebuje mimořádně vyvézt popelnici nad rámec pravidelného svozu, může si přikoupit jednorázovou známku za 55Kč. Popelnice mu bude vyvezena v nejbližší svozový den, pokud bude umístěna při komunikaci, kde se svoz běžně zajišťuje. na OÚ je třeba si vyzvednout pytle a svozový kalendář na tříděný odpad. 14

15 Kde a jak se mohou obyvatelé Struhařova zbavit vysloužilých elektrospotřebičů Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni! Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech: Shromaždiště odpadů Struhařov u fotbalového hřiště Otevírací hodiny shromaždiště odpadů: Po 7,00-9,00 Út zavírací den St 8,30 10 hod Čt 16 18,30 hod Pá 16 18,30 hod So 8,30-11 hod Ne 16,00 19,00 hod Více na Nejlepší odpad? Ten, co vůbec nevznikne Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Pokud vznikne, pak je třeba jej co nejlépe využít ideálně při produkci nových výrobků. To jsou základní myšlenky tvořící pilíř soudobé odpadové legislativy. Do právního řádu jednotlivých evropských zemí se prosadily zásluhou směrnic Evropské komise, které jsou závazné pro všechny členské státy EU. V praxi to znamená, že zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně. Velký důraz se klade na opětovné použití a navracení výrobků do používání až do skutečného ukončení životnosti. To se týká i vysloužilých elektrospotřebičů, které v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly. Devadesát procent materiálu lze znovu využít Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze vrátit zpět do výroby jako druhotné suroviny. Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily. Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních. Jak plní výrobci a dovozci své zákonné povinnosti Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste. Moderní recyklační zařízení by na ně sama o sobě nestačila. Někdo musel nejprve zorganizovat celý složitý systém jejich sběru, evidence a dopravy ke zpracovatelům. A někdo jej musí také financovat. Tím někým jsou výrobci a dovozci těchto zařízení. Ukládá jim to zákon o odpadech, který do České republiky přenesl evropské směrnice a v současné podobě platí od roku Zákon ovšem ponechal určitou volnost v tom, jak tyto povinnosti plnit. Výrobci a dovozci se přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které plnění jejich zákonných povinností zajišťují. Mezi ně rozdělilo Ministerstvo životního prostředí jednotlivé skupiny spotřebičů z domácností. Podle tohoto rozdělení zajišťují jednotlivé kolektivní systémy ekologické nakládání například s vysloužilými lednicemi, pračkami, počítači nebo osvětlovacími tělesy. O větší polovinu vyřazených spotřebičů se postará ELEKTROWIN Velké i menší domácí spotřebiče z kategorie takzvané bílé techniky, stejně jako třeba elektrické pomocníky pro kutily a zahrádkáře, dostala na starost akciová společnost ELEKTROWIN. ELEKTROWIN a.s. byl založen 25. května 2005 a je tak jedním z nejstarších kolektivních systémů působících v České republice. Dnes zajišťuje řečeno slovy zákona - zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění více než poloviny celkového množství elektrozařízení a elektroodpadu v ČR. Výběr poplatků na rok 2013 je od 2.ledna 2013 v úředních hodinách: pondělí 8-12, hod. středa 8-12, hod. nebo převodem na účet č /0100, VS - číslo nemovitosti Poplatky zůstávají v nezměněné výši, poplatek ze psů: 150 Kč/1.pes, 200Kč/2.pes, důchodci 70Kč/ 1. Pes, 100 Kč/ 2.pes. Kdo neuhradí poplatek za odpady do , nebude mu dále popelnice vyvážena!! 15

16 Víme, kam s vysloužilými elektrospotřebiči! Lze je odevzdat:» prodejci při koupi nového elektrospotřebiče» do sběrného dvora

17 Jak lze využít nefunkční zářivky? Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud? Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje 85-87%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. Obyvatelé naší obce Struhařov mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat Na shromaždišti odpadů u fotbalového hřiště nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na Poplatky za zábor veřejného prostranství Dovolujeme si Vám připomenout, že umístění čehokoli na veřejné prostranství v obci má svá pravidla a je obcí zpoplatněno. Ať již stavíte a necháte si na ulici či zelený pás u ní složit cihly či jiný materiál na déle než 3dny, přistavit kontejner, udělat výkop pro přípojku nebo vysypat uhlí či dřevo, parkovat auto atp., máte povinnost takový zábor veřejného prostranství vždy předem hlásit na OÚ Struhařov, kde Vám bude za takový zábor stanoven poplatek dle vyhlášky č. 1/2007 o Místních poplatcích Obce Struhařov. Při provádění jakýchkoliv výkopů k tomu obec vydává svůj souhlas či nesouhlas již rovnou spolu s vyjádřením ke stavebnímu povolení. Veřejným prostranstvími je míněno prakticky vše mezi ploty komunikace, doprovodné zelené pásy, náves atp. a to bez ohledu na to, kdo vlastní pozemek po nimi. Čl. 19 Předmět poplatku Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytnutí prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Zásadní je, že mnozí si prostě na ulici složí, cokoliv chtějí a ani je nenapadne něco hlásit, neřku-li něco platit. Pak jsou překvapeni, že jim od obce přijde za zábor pozemku vyměřen poplatek. Vůbec si neuvědomují, že chybu udělali především oni, když takový zábor neohlásili. Pro zábor veřejného prostranství je jednoznačná ohlašovací povinnost a to předem!!! Tedy dříve než k záboru dojde, je třeba zajít na stavební komisi OÚ Struhařov, či žádost poslat em. Čl. 23 Oznamovací povinnost Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně v žádosti o užívání veřejného prostranství nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Výše poplatku závisí na druhu užití pozemku a jeho trvání, pohybuje se v řádu 5-10Kč/m 2 /den, při dlouhodobějším užívání je možný i poměrově nižší týdenní, měsíční, či roční poplatek. Poplatek přitom může být doměřen až 3 roky zpětně a v případě jejich neuhrazení může být zvýšen až na trojnásobek. Rovněž za neohlášení záboru může být stanovena pokuta dle Daňového řádu. S poplatky a jejich vymáháním je dle zákona přitom nakládáno identicky jako s daněmi, mj. jsou exekutivně vymahatelné. Čl. 42 1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a) citovaného zákona. Závěrem doporučujeme při stavebních a jiných činnostech minimalizovat zábor veřejného prostranství, které má sloužit všem lidem v obci. Věřte, že na malé obci jsou takové zábory dobře vidět a je dobré je raději ohlásit než se vystavovat možným sankcím. 17

18 Spolkový život 2. část Ve Struhařově působí řada spolků a sdružení, která připravují nejen pro své členy, ale i pro ostatní obyvatele Struhařova řadu společenských i sportovních akcí, reprezentují obec v různých soutěžích, snaží se o zlepšení vzhledu našeho okolí, pomáhají při obecních projektech nebo chrání naše životy a majetek při požáru... Na stránkách Struhařovských informací vychází články o jednotlivých akcích, ale většina z nás si možná neuvědomuje, že činnost spolků je daleko rozsáhlejší a tak vznikl nápad krátce v bodech shrnout spolkový život v průběhu uplynulého roku. Působení spolků je opravdu velmi široké, v minulém čísle jsme Vás seznámili s činností Obce Baráčníků, občanského sdružení PARES, TJ Sokol Struhařov a občanského sdružení Za kvalitní život. Tentokrát se podíváme k hasičům, rybářům a do Struhadla. Pokud výčet činností není úplný, spolkům se omlouváme a rádi dotiskneme, pokud by svou činnost chtěli veřejnosti doplnit. Přejeme všem spolkům mnoho úspěchů v jejich činnosti i v činnost pro obec veselou a krásnou! SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRUHAŘOV Sbor dobrovolných hasičů ve Struhařově byl založen v roce Za tuto dlouhou dobu své činnosti zanechal jistě výraznou stopu v dějinách celého Struhařova. Jedná se o občanské sdružení, které k dnešnímu dni čítá přes sto členů - obyvatel Struhařova. Naši činnost lze rozdělit do několika oblastí. Tou první je zajištění požární bezpečnosti obyvatel a případná pomoc v nouzi. Vzhledem k technickému vybavení a odborným zkušenostem je naše výjezdová jednotka zařazena do kategorie JPO III, což znamená, že jsme připraveni v denních i nočních hodinách pomáhat nejen našim spoluobčanům, ale vyjíždíme i do obcí v blízkém okolí. Druhou neméně významnou činností je práce s mládeží, její počátek se datuje již od 60. let min. století. Od této doby se pravidelně účastníme okresních a krajských soutěží, kde vzhledem k dosahovaným výsledkům vzorně reprezentujeme Obec Struhařov. V současné době jsou do soutěží v ročníku přihlášeny tři družstva žáků a družstvo dorostenců. Touto výchovnou činností již prošlo několik generací, které se postupně podílí na vedení a práci v celém sboru. Do soutěží v požárním sportu se samozřejmě zapojují i družstva mužů a žen ve svých věkových kategoriích. Třetí oblastí je kulturně společenská činnost, kterou se snažíme o zpestření života v naší Obci. Pořádání plesů, dětských karnevalů, přátelského posezení u táboráku, klání generací a dalších akcí již patří k pravidelným a trvalým bodům kulturního programu Obce Struhařova. Zde uvádíme naše aktivity v uplynulých letech: Rok 2010 Výročí 115 let od založení SDH leden - Hasičský ples a dětský karneval březen - Mukařovské uzlování soutěž dětí duben pomoc při pořádání čarodějnic květen - účast na soutěžích děti Plamen červen - Dětský den předvedení techniky červenec -Přátelské posezení u táboráku září - Klání několika generací Soutěž výjezdových jednotek Podzimní kolo soutěže děti říjen Rekonstrukce požárního domu celoročně údržba Požárního domu a techniky Zásahy : Struhařov březen - čerpání vody ze sklepů po tání sněhu duben likvidace úniku ropných látek červenec požár lesa říjen požár porostu v chatové oblasti Zaječí listopad uvolnění komunikace po pádu stromu Svojetice prosinec požár výrobní dílny Klokočná 18

19 ROK 2011 leden - Hasičský ples a dětský karneval březen - Mukařovské uzlování soutěž dětí květen - účast na soutěžích děti - Plamen červen - Dětský den předvedení techniky červenec - Přátelské posezení u táboráku září - Klání několika generací Soutěž výjezdových jednotek Podzimní kolo soutěže děti celoročně údržba Požárního domu a techniky Zásahy: leden uvolnění kanalizace při tání sněhu červenec uvolnění komunikace po pádu stromu Jevany prosinec - požár RD v obci Klokočná Rok 2012 leden - Hasičský ples a dětský karneval březen - Mukařovské uzlování soutěž dětí květen - účast na soutěžích děti - Plamen červen - Dětský den předvedení techniky technická pomoc při výročí Obce baráčníku červenec - Přátelské posezení u táboráku září - Klání několika generací Rozloučení s létem - taneční zábava Podzimní kolo soutěže děti) celoročně údržba Požárního domu a techniky Zásahy: únor požár RD Svojetice březen požár skladu nářadí a dřev, oplocení Svojetice duben požár lesního porostu Struhařov květen požár bývalé restaurace Svojetice červen požár zemědělského stroje Zvánovice červenec požár rekreační chaty Zvánovice srpen lesní porost Louňovice požár průmyslového objektu Kunice říjen - technický zásah řezání stromu - Struhařov Další informace o Sboru dobrovolných hasičů ve Struhařově najdete na : OS STRUHADLO OS Struhadlo bylo založeno v roce 2003 jako nezisková organizace, která se podílí na rozvoji sportu a kultury v obci Struhařov. U jejího založení stáli kromě Dáši Zajíčkové také všichni ti, kteří měli zájem na dění v naší obci. První akcí sdružení byla výstavba dětského hřiště pro nejmenší u Hliněného rybníka. Uskutečnila se na základě dotace a za pomoci všech členů i nečlenů OS Struhadlo. Po několika letech následovalo rozšíření stávajícího hřiště o prvky pro mládež. Kromě výstavby hřišť se OS Struhadlo stará o údržbu celého areálu. Nyní ve spolupráci s Františkem Sklářem, pronajímatelem stánku u Hliněného rybníka. Každoročně se zde koná červnový Dětský den a zářijový Pohádkový les, kde jste již mohli vidět různá divadla, strašidla, soutěže, šermíře, kouzelníky, jízdu na koních a jiné. Na Dětském dni se vždy také podílejí struhařovští hasiči. Díky! Každou tuto akci doposud navštívilo 80 až 110 dětí. OS Struhadlo se dále stará o volejbalové hřiště, které je součástí areálu a od jara do podzimu se zde hraje volejbal a jiné míčové hry. Každoročně se zde také konaly volejbalové turnaje, kterých se účastnilo až 6 týmů z okolních osad. V zimě se také nenudíme. Další spolkovou akcí je Mikulášská besídka, která se již tradičně koná ve spolupráci s Obecním úřadem začátkem prosince v Hasičárně. Kromě návštěvy Mikuláše, čerta a anděla, kteří přicházejí s nadílkou nás již tradičně navštěvuje v tento den také divadlo. Mikulášské se účastní kolem 60ti dětí. Členové sdružení se také podíleli na výrobě dřevěného betlému, který můžete každoročně vídat v době adventu na některém z obecních náměstí. Aktivity Struhadla roku 2012 květen jarní brigáda (úklid a příprava hřiště na sezónu ve spolupráci s Františkem Sklářem) Dětský den (divadlo, soutěže kolem rybníka, spolupráce s hasiči) - účast 86 dětí Pohádkový les (divadlo, soutěže s pohádkovými bytostmi) - účast 98 dětí Členové OS Struhadlo se podílejí na projektu "Rozšíření MŠ Struhařov" a OS Struhadlo je partnerem projektu Mikulášská 19

20 Rybáři ve Struhařově Rybářský spolek ve Struhařově má k loňskému roku 26 členů, 3 hostující rybáře a 2 mládežníky do patnácti let. Naším koníčkem je chytání ryb, ale co je důležité zarybňovat rybník, starat se o jeho provoz, zajistit obsluhu čerpadla, udržovat okolí rybníků, zejména sekání trávy, náletů atp. K tomu pořádáme brigády, v loňském roce jich bylo vyhlášeno 8. Každý musí odpracovat minimálně 10 hodin za rok. V loňském roce nás všechny potrápily rostliny, které téměř vyrostly v celém Hliněném rybníku, zdálo se to jako tragedie. Díky Obecnímu úřadu byla objednána firma na posekání vodních rostlin. Rybáři se přitom podíleli na vytahování rostlin pomocí sítí a nakládání na povoz s traktorem Jendy Lehovce. Výsledek, jak všichni vidíme voda je naprosto čistá. Podařilo se nám nasadit 2 metráky amurů, kteří zlikvidovali zbytek rostlin. Rád bych poděkoval nejenom všem rybářům, ale i těm občanům, kteří nejsou v rybářském spolku a přitom pomohli. Ještě něco se nám povedlo v loňském roce, čeho si považuji. Všichni víte, kolik krásných a velkých rybničních škeblí jsme při výlovu posbírali a odvezli na pokyn ekologů do jiných vod a to s příslibem, že nám škeble zase vrátí. Nestalo se tak. Skorem před zimou nám vyšla vstříc Lesnická školní fakulta v Kostelci. Dovezli jsme několik metráků škeblí z Jevanských rybníků. Jejich sběr v bahně a sychravém počasí nebyl jednoduchý. A zase děkuji i nerybářům a fandům, kteří přišli pomoci. Pro zajímavost uvádím, že jedna dospělá škeble profiltruje 1m 3 vody za 24 hodin. Na závěr mi dovolte jednu prosbu, rybáři se starají o Hliněný rybník i nádrž na návsi. Prosba zní: neodhazujte žádné odpadky kolem vody, jako jsu PET lahve, krabičky od cigaret, sklo, pleny apod. Ten, kdo to odhodí si musí uvědomit, že někdo další musí přijít a vše uklidit. Všem přeji úspěšný start do roku 2013 a hlavně hodně zdraví. Petrův zdar! Michal Jeřábek Dotace obce spolky Spolky, které v obci aktivně fungují, sdružují místní ke společné činnosti, ať již to je péče o rybníky, požární sport, fotbal, šachy, aktivity pro děti, či místní veselice a akce nejen pro seniory v obci jsou a budou důležité pro její vnitřní život, pro radost z toho, že žijeme právě ve Struhařově. Obec Struhařov se vždy snažila spolky podporovat ze všech sil, ať již se týče získávání dotací na opravy a rozvoj jejich zázemí, či podporou aktivit. V letošním roce obec stanovila hranici dotací pro každý ze spolků ve výši 8tis. Kč, což prakticky všechny spolky využijí pro své nejnutnější potřeby letošního roku. Mimořádně obec podporuje různá důležitá výročí založení spolků, která si zaslouží větší pozornosti. Jsme rádi, že se Obec zas může spolehnout na pomoc spolků, když něco potřebuje a velice si jí ceníme, ať již se jedná o čištění kanalizace, brigády na rybníce, buchty na Slavnostní otevření, účast v pracovních skupinách projektů či cokoli dalšího je zrovna třeba. Poslední možnost dotace pro spolky z MAS Říčansko Dovolujeme si spolky upozornit, že letos v květnu bude poslední výzva na dotace tohoto programového období při MAS Říčansko, kde budete moci zkusit uplatnit své investiční záměry, vesměs na opravy či rozvoj Vašeho zázemí. Je třeba počítat s tím, že možná dotace bude omezena horní hranicí do 500tis. Kč. Takže například projekty jako rekonstrukce vytápění v hasičně nebo úprava parkoviště a komunikace u hřiště atp. by bylo vhodné oprášit a podat. Je to na Vás!!! Tak neváhejte a začněte připravovat, co byste chtěli a potřebovali vylepšit!! Projekt je potřeba mít včas hotov. Obec Vám s případnou dotací ráda partnersky vypomůže. Struhařovská děvčata v mistrovské Rock and Rollové formaci Madonna 17. listopad 2012 se mnohým ze Struhařova a Říčan zapsal pod kůži velkým překvapivým zážitkem na mistrovství světa dívčích juniorských formací v Rock and Rollu v polské Zielone Gore. Formace Madonna z Taneční školy Twist Říčany, bojovala statečně ve světové konkurenci 26 formací z celého světa. Jejich maximální nasazení a perfektní technika Madonny vynesla nejen do finále, ale nakonec k neskutečné radosti všech na příčku nejvyšší. Z NAŠICH HOLEK JSOU MISTRYNĚ SVĚTA!!! Řvoucí rodiče v publiku, šok z překvapení a slzy radosti. Děvčata si po několika měsících tvrdé dřiny takovou odměnu zasloužila, v ohromné konkurenci jsme však ve vítězství věřili jen v koutku duše. Elegantní modré fráčky a temperament našich děvčat dostaly nejen publikum, ale i mezinárodní porotu. Ohromný pocit zaslouženého vítězství a rovněž ohromný pohár tak zůstane zážitkem pro celý život. Gratulujeme všem Madonnám a tady ve Struhařově hlavně domácím Viki Bulawové, Verče Kajukové a Aničce Fedákové. Taneční škola Twist Říčany byla založena jako občanské sdružení na počátku roku 2003 Jiřím a Zuzanou Boháčkovými. Hlavní tréninkové prostory TŠ jsou v říčanské sokolovně. Počet členů je kolem jednoho sta, převážnou většinu tvoří děti a mládež do 18-ti let. Specializuje se na rokenrolové formace (dívčí i párové) i výuku individuálních soutěžních párů, a to vše v kategoriích dětských, juniorských i seniorských. Pro nejmenší děti od 5-ti let je každoročně v září přípravka TŠ Twist Říčany. Mnoho Struhařovských je již ve Twistu v různých formacích dle věku a dělají svým trenérům radost. Více na 20

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočtové příjmy v tis. Kč odd. pol. název tis.kč tis.kč poznámka -1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 430-1112 daň z příjmu fyzických osob ze

Více