Základy finanční matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy finanční matematiky"

Transkript

1 Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování ( skrpta ČVUT)

2 Hodna 38 Strana / Hodnocení nvestc A) Statcké metody Neberou v úvahu časovou hodnotu peněz, kdy peníze získané nyní mají větší hodnotu než stejně velké peníze získané po roce. Metoda porovnání nákladů Metoda porovnání zsku Metoda porovnání rentablty Metoda porovnání doby návratnost ř. odnkatel má následující příležtost : Vložt do výroby Kč s tím, že z každého prodaného kusu výrobku získá 000 Kč. ředpokládáme, že bude prodáno každý měsíc 0 výrobků. ředpokládáme, že celkový počet prodaných výrobků bude 600 výrobků. ůjčt Kč s tím, že každý měsíc dostane zpět 5000 Kč až do zaplacení částky Kč. Možnost 1 Možnost Náklady celkem říjem za měsíc Zsk celkem Rentablta % celé období 50% 0% Doba návratnost 0 měsíců 00 měsíců ř hodnocení v rámc podnku obvykle počítáme rentabltu jako roční, kdy využíváme účetních dat.

3 Hodna 39 Strana 3/10 B) Dynamcké metody hodnocení nvestc Hodnota peněz v čase řpomeňme s vztah, který platí z fnanční matematky pro složené úrokování, kdy dochází k úrokům z úroků : K V. ) t K konečná částka V vklad.úroková míra t počet roků Tento vztah nám dává možnost, porovnat výnosy z nvestc v čase : ř. V současné době mohu získat příjem 1000 Kč. Jak velkou hodnotu bych měl požadovat, pokud tento příjem budu požadovat až za 1 rok. Úroková míra je 10%. Z vložené hodnoty 1000 Kč bych za 1 rok získal..1000*(10,1) Kč. o jednom roce bych tak z tsíce korun měl požadovat 1100 Kč. okud se na tento případ budeme dívat z jného úhlu, potom platí : Současná hodnota. ( 1 ) t budoucí hodnota. Jnak řečeno : Určté současné hodnotě ( Kč) přísluší určtá hodnota v budoucnost. SH. ( ) t 1 BH SH.současná hodnota BH..budoucí hodnota Tento vztah bude klíčový pro přepočty peněz v čase. Musí totž platt, že : SH BH ( 1 ) t

4 Hodna 39 Strana 4/10 ř. 1 Zjstěte výhodnost nvestce, kdy př jednorázovém vkladu Kč získáme po letech zpět Kč. Úroková míra je 10%. řepočet k současné hodnotě : SHč 3305, 8Kč 0,1) 0 ř. Investční projekt je spojen s jednorázovým výdajem ve výš 1 ml. Kč. Během čtyřleté žvotnost se očekávají v jednotlvých letech čsté příjmy ve výš Kč. Náklady na kaptál se oceňují v hodnotě 0, SHč Kč 1 4 Investce není výhodná 3 0,1)

5 Hodna 40 Strana 5/10 Časové hodnocení nvestc- příklady ř. 1 Zhodnoťte následující varanty A ) Koupíme stroj tak, že hned zaplatíme Kč a potom každý rok Kč po dobu dalších 3 let B) Ihned zaplatíme Kč, další rok Kč a další rok doplatíme Kč. Jaký způsob platby je výhodnější? A) SH Kč 1 3 0,1) B) SH Kč 1 0,1) Druhá varanta je výhodnější o Kč ř. Dlužník vám má zaplatt nyní částku Kč. Navrhuje splátky tak, že zaplatí stejnou částku ve dvou splátkách vždy po roce. Jak velkou částku máte mnmálně chtít př 0, *1,1 x *1,1 x,1 x 11538Kč 0,1) 1,1 x x x

6 Hodna 40 Strana 6/10 ř. 3 Vydáme-l nyní Kč dostaneme splátky dle následujícího kalendáře : 1. rok. rok 3. rok 4. rok Kč Kč Kč Kč SHč , 6Kč 3 4 1,1 1,1 1,1 1,1 Investce je nevýhodná ř. 4 Vyberte nejvýhodnější varantu koupě počítače, kterou frma nabízí. Uvažujte dle vašch možností ( cca 5% ) a) Zaplatt hned celkovou cenu Kč b) Zaplatt polovnu ceny a po jednom roce doplatt Kč c) Splácet tak, že každý rok po dobu 3 let ( první splátka po roce) a) SH Kč b) SH 34047,6 Kč c) SH 40848,7 Kč ř. 1 Zhodnoťte výhodnost půjčky ml. Kč. Na dobu 3 let tak, že dlužník zaplatí každý rok Kč. Úrokovou míru počítejte 0,1 SHč 0,01 ml. Kč ř. Stanovte výhodnost koupě automoblu, kdy s vypůjčíme na automobl na dobu 3 roky Kč a leasng budeme splácet každý rok částkou Kč. 0,1. SHč 13 3 Kč. ř. 3 Stanovte pro svého dlužníka vhodný splátkový kalendář př prodej domu tak, že prodejní cena ční 5 ml. Kč. Čtvrtnu ceny zaplatí hned a zbytek ve splátkách po dobu 5-t let.

7 Hodna 41 Strana 7/10 6. Hodnocení cenných papírů z pohledu fnanční matematky Oblgace ředstavují dluhopsy emtované za účelem získání většího objemu dlouhodobého kaptálu. Emtent Získává tento kaptál prodejem velkého množství dluhopsů nžší nomnální hodnoty. Věřtelé se nákupem oblgací dostávají do věřtelského postavení, přčemž jejch užvatelská práva jsou deklarována oblgacem. Výhodou oblgací pro věřtele je možnost ukončení věřtelského vztahu prodejem oblgace na kaptálovém trhu. Oblgace jsou úročeny zpravdla fxní úrokovou sazbou odvozenou od tržní úrokové míry platné v době emse. Termíny výplaty úroků mohou být roční, půlroční kratší. Reálná roční úroková míra pro m úrokových období v roce : real 1 1 m m roční nomnální úroková míra real..roční reálná úroková míra m počet účetních období v jednom roce Výměnné oblgace Jsou takové oblgace, u kterých je v podmínkách emse stanoveno právo přeměny na akce. Vlastník oblgace má tedy možnost buď př splatnost oblgace a nebo v předem stanovených termínech svůj věřtelský vztah k podnku na účastncký. Opční oblgace Jsou také vybaveny právem na výměnu za akce. Zde však nedochází k výměně cenných papírů. Vlastník opce má právo na koup určtého množství akcí. Investor tak může získat vedle oblgací za předem stanovený kurz akce. Zskové Oblgace Jsou oblgace vybavené právem na zskové podíly. Majtel oblgace zpravdla pobírá vedle pevných úroků ještě určtým způsobem defnovaný podíl na zsku. Oceňování oblgací Dle známých vzorců pro oceňování oblgací platí : SH U t n 1 1 NH n ) ( ) t U.ročně vyplácené úroky p..požadovaná úroková míra ( míra výnosu) t..počet let NH.nomnální hodnota oblgace

8 Hodna 41 Strana 8/10 ř. Vypočtěte současnou hodnotu oblgace s dobou splatnost 5 let jestlže její nomnální hodnota je Kč, kupónová úroková míra 8%. ředpokládejme požadovanou úrokovou míru 0,1. NH Kč p 0,1 8 %.U 800 Kč SH 941, 78Kč ,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 V prax se může stát, že výplata úroků bude vícekrát během jednoho roku. okud se budou úroky vyplácet m krát v roce po dobu n let, vzorec přejde na podobu : U SH m 1 m m U m 1 m m U... m 1 m nm NH 1 m nm Určení výnosnost oblgace okud je známa tržní hodnota oblgace ( SH), její nomnální hodnota úrok, lze vypočítat dosahovanou míru výnosu. Tím však vznká těžko vypočtatelná rovnce, z toho důvodu lze zjednodušeně psát : U SH. 100 (%)

9 Hodna 4 Strana 9/10 Určování hodnoty cenných papírů - pokračování ř. 1 Vypočtěte míru výnosu s využtím obou vzorců, jestl je dáno : Roční úrokové procento 5% Nomnální hodnota Kč Současná tržní hodnota Kč Doba trvání oblgace roky odle vzorce 1 : , ,039 3,9% ) ) řblžný výpočet ,9 % ř. Analyzujte cenný papír Dluhops Hypotéční zástavní lst HZL HB 4,9/1 Jmenovtá hodnota Kč Úroková sazba.. 4,9 Datum splatnost emse Kurz %. 104,65 % Zobchodováno ,68 %

10 Hodna 4 Strana 10/ ákový efekt Jak se změní rentablta vlastního kaptálu př částečném využtí czích prostředků lze vypočítat následující úvahou : Rentablta celkového kaptálu.. Rentablta vlastního kaptálu : zsk Z r K kaptál CK r Z Ú r K * ( CK ) * CK r K * 1 CK CK * r K r K CK * CK * r CK rk * ( r ) K Co praktcky ukazuje tento vztah je vdět na následujícím grafu :

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz K1FCR3 Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz Přednášející: doc. Jan Pudlák, texty na pudlak.wbs.cz (heslo: ahojte) dotazy na pudlak@wbs.cz Rozvržení obsahu mezi zimní a letní semestr: zimní

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více

V této kapitole jsou následující témata:

V této kapitole jsou následující témata: KAPITOLA 11 Vzorce pro půjčky a investice V této kapitole jsou následující témata: Představení základního principu časové hodnoty peněz Vysvětlení finančních pojmů Použití základních finančních funkcí

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více